Møteplass for seniorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteplass for seniorer"

Transkript

1 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på konkurranse! Mulighetenes kommune også for næringslivet Store bedrifter satser på Asker men næringssjef Morten Bastrup er like opptatt av at de små skal trives her. Side 10 Tegnekonkurranse vinn 4 billetter til kulturhuset Teskjekjerringa kommer til Asker kulturhus. Tegn en fin tegning av teskjekjerringa og vinn 4 billetter til forestillingen. Side 22

2 Side 2 AKTUELT Informasjonsavis for ASKER kommune - august liker Asker kommune på Facebook Bare tre andre kommuner i Norge har flere Facebook-følgere enn Asker. Nylig trykket askerbøring nummer på likerknappen på kommunens profil. Facebook har blitt en viktig kommunikasjonskanal for kommunen. Vi vil gjerne treffe folk der de er, og mange er på Facebook. Vi har derfor satset systematisk på å dele praktiske beskjeder og nyttige tips der. Vi deler alt fra informasjon om nye støtteordninger eller meldinger om strømstans, til invitasjoner til kulturarrangementer eller tips til fine teltplasser i marka, forteller nettredaktør i Asker kommune, Øyvind Moen. Populær Facebook-kommune Og informasjonen treffer. Da plan- og bygningsavdelingene inviterte til gratis kurs i nye byggeregler tidligere i sommer kom det så mange påmeldinger at de måtte sette opp ekstra kurs. Tidenes mest likte og delte innlegg fra kommunen var en video om snøbrøyting. Selv om målet nå er nådd, er ambisjonen å klatre enda høyere opp på lista over de mest populære Facebookkommunene. Kun Sarpsborg, Fredrikstad og Lørenskog har flere likere enn Asker. Foreløpig. Har du husket å trykke på «liker»-knappen? TIL HØRING: Utvidelse av Asker sentrum med 600 boliger, næring og kontor. Illustrasjon: Dark/Adept arkitekter. Askers boligpolitiske strategi i støpeskjeen Asker kommune oppfordrer innbyggere, organisasjoner, overordnede myndigheter, nabokommuner, markedsaktører og forskningsmiljø til å komme med innspill til forslaget til boligpolitisk strategi som nå ligger ute til høring. Frist for å komme med innspill er 11. september Formannskapet behandlet et utfordringsdokument for boligpolitisk strategi i mai 2014, og dette har dannet grunnlaget for strategiarbeidet. Det har vært gjennomført seminar med formannskap og bygningsråd underveis i prosessen, og det har vært flere møter med utbyggere og representanter fra næringslivet. Virkemidlene knyttet til boligpolitikken er delt inn i fire kategorier: Plan og bygningsloven Dette er det viktigste virkemiddelet for å styre utviklingen av de 350 nye boligene i året i Asker. De sentrale styringsredskapene er kommuneplan, reguleringsplan og utbyggingsavtale. Kommunal eiendomspolitikk På kommunens egen eiendom kan kommunen som grunneier gå lenger enn hva det er anledning til gjennom plan- og bygningsloven for å styre boligutviklingen. Det mest hensiktsmessige redskapet vil være å stille særlige vilkår ved salg av kommunal eiendom, dette kan spesielt bidra til å bygge 50 rimelige boliger i året i Asker. Husbankens låneog støtteordninger Dette er virkemidler som skal stimulere til boligsosial bygging og sikre vanskeligstilte en egnet bolig. Dette vil gjelde brukte boliger og deler av de 50 rimelige boligene. Kommunale tjenester og støtteordninger Økonomiske virkemidler som skal sikre at vanskeligstilte skal kunne bo i egnet bolig. Strategien fokuserer på prioriterte virkemidler i Asker kommune innenfor de fire kategoriene. Etter høringsfristens utløp vil Boligpolitisk strategi for Asker bli lagt fram for politisk behandling i nytt kommunestyre til høsten. Se våre nettsider: Send inn ditt innspill ved å benytte skjemaet på kommunens hjemmeside: Ordfører inviterer til Eldrefest EFFEKTIVT MED FACEBOOK: Facebook er toveis, og kommentarer på innleggene våre er verdifulle tilbakemeldinger. Når noen stiller oss spørsmål kan alle som følger oss se svarene. Hvis også andre lurte på det samme og fikk svaret på Facebook er det veldig effektivt for både innbyggerne og oss, sier nettredaktør Øyvind Moen. Foto: Svein-Ivar Fors. 7. og 8. oktober inviterer ordfører Lene Conradi til den tradisjonsrike eldrefesten i Asker. Alle innbyggere over 80 år inviteres til rådhuset for en hyggelig høstkveld med servering, musikk og foredrag. Dette er en viktig tradisjon for oss, og det er et arrangement jeg gleder meg til gjennom hele året, sier ordfører Lene Conradi. En trofast gruppe pensjonister, samt Røde Kors og transporttjenesten stiller opp frivillig og sørger for at festen i år kan gjennomføres for 49. gang. Påmelding til Servicetorget i Asker kommune på telefon , innen mandag 21. september. Asker kommunes informsjonsavis ASKER-posten Redaktør: Svein-Ivar Fors Journalister i denne utgaven: Trine Lise Gjesdal side 6-9 Robert Walmann side 5 Anette Hobæk Ravnsborg side Ansvarlig utgiver: Kommunikasjonssjef Jon Bakkerud Produksjon/ trykk: Senter Grafisk AS/ Agderposten Redaksjon avsluttet: 10. august 2015 Neste utgave: 7. oktober 2015 Innleveringsfrist neste utgave: 14. september 2015 Telefoner Redaksjonen: Servicetorget: Sentralbord: E-post Postadresse ASKER-posten, postboks 353, 1372 Asker Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25 Nettsider: Utgitt av Asker kommune, distribueres til alle husstander og næringsdrivende. Opplag

3 Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Side 3 AKTUELT Sølvmedalje til Asker i Special Olympics Da Magnus Nos fra Asker spilte golf i Special Olympics i Los Angeles endte det med en sølvmedalje. Special Olympics Word Games er for mennesker med en utviklingshemning, og hele 7000 deltagere fra 170 land konkurrerte i 25 ulike idrettsgrener. Representerte Asker I den norske troppen på 28 utøvere var det i alt fire golfspillere. De utgjorde til sammen to lag med en spiller med utviklingshemning og en spiller uten utviklingshemning. Magnus spilte seg inn til sølvmedalje etter 4 x 18 hulls runder i klassen unified. Golfturneringen ble spilt på ærverdige Harding & Wilsen 2x18-hullsbane i utkanten av Los Angeles. Aktiv fritid Magnus Nos er ivrig med i Aktiv fritid, en del av virksomheten Arbeid, fritid og avlastning i Asker kommune. Aktiv fritid driver blant annet ferieog fritidsaktiviteter for personer med funksjonshemming og psykiske lidelser og holder til på Nordre Bondi gård i Fredtunveien 25. Special Olympics er fortsatt er lite kjent i Norge, men Nordisk film er i ferd med å lage en serie programmer, hvor Magnus Nos vil være en av de deltagerne vi kommer til å bli bedre kjent med gjennom forberedelser og gjennom turneringen i Los Angeles. Episodene vil bli sendt på TV2 senere august. Gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt Fra 1. august får familier med bruttoinntekt under kroner i året mulighet for gratis kjernetid i barnehagene. Kjernetid regnes som 20 timer i uken. Ordningen kom i stand gjennom budsjettforlik i Stortinget, og den gjelder for familier der barna er 4, 5 eller 6 år og husstanden har en bruttoinntekt som er lavere enn kroner. De som allerede har fått vedtak om redusert foreldrebetaling, og som oppfyller kravene om gratis kjernetid, får automatisk nytt vedtak som også omfatter gratis kjernetid, og trenger ikke søke på nytt. Søknad om barnehageplass gjøres på vanlig måte for alle. OLYMPISK SØLVMEDALJE: Golfspilleren Magnus Nos og treneren Svein Einarsbøl fra Asker kommunes Aktiv fritid og Asker Golfklubb var med til Special Olympics i Los Angeles 25. juli til 2. august i år, der resultatet ble en sølvmedalje. Foto: Svein-Ivar Fors. En god start på livet Formålet med ordningen er å gi flere barn et trygt og godt barnehagetilbud, uavhengig av foreldrenes inntekt. Barnehager med god kvalitet bidrar til at barn får en positiv start på livet, og har en viktig betydning for barnas utvikling, læring og lek, og gir et grunnlag for senere utdanningsløp. Se våre nettsider: HER KAN DET BLI FINT: Jeg oppfordrer Asker kommune, Norsk Kulturråd, Riksantikvaren og Fylkeskommunen til å sikre seg kontrollen over driftsbygningene på Dikemark og aktivt bidra til å gjenopprette et levende Dikemarksamfunn, der profesjonell kunstproduksjon blir en del av utviklingen, uttalte kunstneres Riri Green da kulturplanen lå ute til høring. Foto: Svein-Ivar Fors. Store kulturplaner I handlingsprogrammet for ble det vedtatt å utarbeide en overordnet plan for Asker omfattende kulturliv og for den profesjonelle delen av kulturlivet. Planen har kommet så langt at den nå skal til behandling i kommunestyret, og anbefalingen er at forslaget til kulturplan for årene vedtas med disse prioriterte innsatsområdene og tiltakene: Arenaer for kulturutøvelse Barn og unge Frivillighet og folkehelse Inkludering og mangfold Kommunal organisering Profesjonelt kunst- og kulturarbeid Dikemark et senter for kunst? En av de som benyttet anledningen til å uttale seg da planen lå ute til høring denne våren var Riri Green, utøvende kunstner på Dikemark. Sjeldent vakre Dikemark er fredet, men det er et stort etterslep når det gjelder vedlikehold. Det er bekymringsfullt, uttaler hun. Et levende Dikemarksamfunn kan gjenopprettes gjennom profesjonell kunstproduksjon. «Artist in Residence» «Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere er en viktig del av den kulturelle kapitalen i Asker som må foredles og brukes», står det i forslaget til kulturplan, og det foreslås blant annet å etablere atelierer og produksjonslokaler til forutsigbare leiepriser og lokaler til «Artist in Residence», for eksempel på Dikemark eller Sem gård, som regionalt senter for kunst og kulturproduksjon. 15 kunstnere siden 2008 Billedkunstnere og kunsthåndverkere skaper og driver sine egne arbeidsplasser med høy risiko, og de bidrar til at det skapes arbeidsplasser ellers i samfunnet innen utdanning, offentlig og privat galleridrift, formidling og mer. Kunstnere stiller små krav til innvendig standard. I noen av bygningene på Dikemark har cirka 15 kunstnere vært leietakere siden Mot rydding og egeninnsats har de satt i stand lokalene, forteller Riri Green.

4 Side 4 SAMFUNN Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Askers politiske partier møtes til debatt I forkant av årets kommunevalg har Asker lokallag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede utfordret politikerne i Asker til en paneldebatt. Tema for debatten er utvikling og forbedring av tilbudet til utviklingshemmede i Asker. Debatten holdes mandag 31. august klokken i Multisalen i Asker kulturhus. Lokallagslederne i de politiske partiene i Asker er invitert til å sitte i panelet, og ordføreren stiller også opp. Ansvarlig redaktør i Budstikka, Kjersti Sortland, vil være debattleder, og hun vil invitere til spørsmål fra salen. Vi har invitert Real Trøkk til å spille, Galleri Unika til å ha utstilling og Den glade baker til å dele ut boller, sier initiativtaker Ole Jakob Skeie, styreleder i Asker lokallag av NFU. Dette er et åpent møte der alle er velkomne, og spesielt NFUs medlemmer i Asker og Bærum, alle utviklingshemmede, pårørende og venner, de som arbeider i boliger, arbeidssteder, i skolen og i administrasjonen. Du kan forhåndsstemme på Servicetorget Valgdagen er mandag 14. september, men det er fullt mulig å stemme allerede nå. Du kan forhåndsstemme på Servicetorget, som ligger øverst på Trekanten, i Knud Askers vei 24 rett vis-àvis rådhuset. Du kan forhåndsstemme til og med fredag 11. september innenfor følgende åpningstid: Mandag til torsdag i uke 34, 35, 36 og 37 klokken Fredag i uke 34, 35 og 36 klokken Fredag i uke 37 klokken Lørdag i uke 34, 35 og 36 klokken FØRSTEGANGSVELGERE: Bjørn Erik Mathisen og Sunniva Sol Standnes skal stemme for første gang ved kommunestyreog fylkestingsvalget 14. september i år. Tekst og foto: Jonathan Jansen Stemmer for første gang HER KAN DU FORHÅNDSSTEMME: Ta med valgkort og legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Du får god hjelp og veiledning av medarbeiderne på Servicetorget her representert ved Siri McAlpine, Kristin Sveum, Nina Kleivan Topstad, Kari Aalykke og Terje Ruud. Foto: Svein-Ivar Fors. 14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. De to 18-åringene Bjørn Erik Mathisen og Sunniva Sol Standnes er førstegangsvelgere. De har gjort seg noen tanker rundt det å kunne stemme for første gang, og hvorfor alle bør stemme. Hvordan oppleves å være førstegangsvelgere? Det er fint å få delta i demokratiet. Vi kan jo ikke klage på noe hvis vi ikke stemmer, sier Sunniva. Bjørn Erik synes det er flott å ha noe å si i samfunnet. Da kan jeg påvirke litt, forhåpentligvis, sier han. Hvorfor bør alle stemme? Det er et problem dersom vi unge ikke bruker stemmeretten vår. Da blir det slik at de som skal representere befolkningen ikke representerer de unge. Hensikten med å stemme handler jo om at vi ønsker at samfunnet skal bli styrt av den politikken vi mener er best. Det får vi til gjennom å stemme. De som klager på at politikken ikke er riktig, de må stemme! mener Sunniva. Det er viktig at vi stemmer, mener også Bjørn Erik. Noe annet ville være veldig synd. Det er jo vi som skal styre landet om tjue år, og det går ikke bra om vi ikke engasjerer oss. Hvilke påvirkningsmuligheter har dere gjennom å stemme? Jeg tror at vi har store påvirkningsmuligheter, på mange ulike måter, sier Bjørn Erik. Vi har store påvirkningsmuligheter, sier Sunniva. Gjennom å stemme viser vi hvordan vi mener at samfunnet skal styres, og hvem som skal styre det. Se våre nettsider Politiske møter i Asker Møtene starter i hovedsak klokken i rådhuset og er åpne for publikum med mindre noe annet er annonsert. Andre møtetidspunkter: Eldrerådet klokken Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne klokken Plan-, samferdselsog næringsutvalg klokken Økonomi-, eiendomog eierstyring klokken De unges kommunestyre klokken Kommunestyret 8. september, 13. oktober Formannskapet 25. august, 1. september, 20. oktober Komité for helse og omsorg 26. august, 28. oktober Komité for oppvekst 25. august, 27. oktober Komité for teknikk, kultur og fritid 27. august, 29. oktober Bygningsrådet 19. august, 2. og 23. september, 7. oktober De unges kommunestyre 17. november Eldrerådet 19. august, 21. oktober Klageutvalget 16. september, 21. oktober Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19. august, 21. oktober Kontrollutvalget 24. august, 21. september, Partssammensatt utvalg 1. september Plan, samferdsel og næring 20. august, 24. september Valgstyret 16. september Økonomi-, eiendom- og eierstyring 24. august, 21. september Endringer kan forekomme. Finn møtekalender og sakspapirer på Asker kommunes nettsider:

5 Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Side 5 I ASKER Ingunn Bjørgo får rådhuset med på notene Toraderen ligger klar ved sengekanten. Kvarteret om morgenen er hellig. Da sitter Ingunn Bjørgo (41) alene med sitt instrument og drar dagen i gang. Å spille er som å dusje. Det klarner opp sjel og sinn, sier konsulenten i Asker kommunes politiske sekretariat. Hverdagene i politisk sekretariat handler om lederstøtte, praktisk planlegging, teamarbeid og logistikk. Ingunn Bjørgo har jobbet der i fire år. Det hjelper at jeg har erfaring fra turnelivet. Der handler det også om detaljplanlegging og orden, sier hun. Håndlaget torader fra Italia Ingunn Bjørgo og musikermakker Åsmund Reistad har vært på turne med sitt debutalbum Huskelappen. Ingunn på torader og Åsmund på gitar. Utgangspunktet for platen er Ingunns melodier med inspirasjon hentet fra norsk, svensk og keltisk folkemusikk. Jeg forelsket meg i trekkspillet i ung alder og spilte timevis av gangen. Men plutselig ble helsa dårlig og jeg ble for svak til å holde trekkspillet. Løsningen ble en liten, håndlaget torader fra Italia, forteller hun. Siden har toraderen alltid vært med. Enten hun er frontfigur i spell- og danselaget, på turne med sitt eget band - eller på jobbsamling med kommunen. Når Ingunn spiller, er det kort vei til allsang og dans uansett tid og sted. For det er i Askers idylliske natur hun får inspirasjon til å lage musikk. Jeg bruker mye tid rundt Semsvannet og i Vardåsen. Der får jeg impulser som jeg tar med til låtskriverhytta i Valdres, sier kvinnen som er utdannet reiselivsplanlegger fra Høgskolen i Lillehammer. Landets beste kulturhus Høsten står for døren og Ingunn ser frem til nye musikalske reiser. Vi skal blant annet spille på Riksscenen i Oslo. Men høydepunktet så langt har vært plateslippkonserten i Asker Kulturhus. Det var en fantastisk opplevelse. Lyden og lyset var perfekt. Det ble en magisk konsert. Kulturhuset i Asker må være landets beste, sier hun. ASKERKULTUR: Mange har en oppfatning om at Asker er noe helt annet enn folkemusikk og trekkspill. Det er artig at jeg kan utvide folks oppfatninger om den fine bygda vår, sier Ingunn Bjørgo. Tekst og foto: Robert Walmann SKRYT I RIKSPRESSEN: Den 35-årige læreren Line Solheim Renslebåten fra Hovedgården ungdomsskole får rosende omtale i Dagbladet for sin bok: Et rungende ja til faktabøker med kunstneriske ambisjoner. Tekst og foto: Robert Walmann. Fugler i farta Line Solheim Renslebåten har dilla på fugler. Sånt blir det bok av. Nå hylles læreren fra Hovedgården for sin praktbok: Fugler fakta og fortellinger fra hele verden. Line Solheim Renslebåten jobber som lærer på Hovedgården ungdomsskole i Heggedal. Der er det kunst- og håndverk, design og spansk som gjelder. En jobb hun ikke vil bytte bort for alt i verden. Ungdommene i Asker er kloke og fornuftige. Å jobbe med ungdom gir energi og glede hver dag, sier den kreative læreren som fikk fugledilla som barn. Malte dag og natt Jeg satt på hytta og studerte fuglebøker opp og ned i mente. På ungdomskolen fikk jeg min første papegøye. Fugleinteressen har fulgt meg siden, forteller hun. Det var særlig én fugl Line falt for: Quetzal. Det er en fugleart som lever i Mellom-Amerika. Den er hovedsakelig grønn, men med noen røde fjær. Quetzalen er nasjonalfugl i Guatemala og var også en hellig fugl i Aztekerriket. Jeg malte denne fuglen natt og dag. Til slutt kunne jeg ha min egen utstilling på Guatemalas ambassade i Oslo. Der solgte jeg bildene og flyttet til Mexico for å lære mer om fuglen og guden Quetzalcóatls. Glad av å tegne fugler Lines Mexicotur ble også flittig brukt i jakten på gode historier om andre fugler. Det er disse historiene hun nå har samlet i sin bok. Hver fugl har fått et dobbeltsideoppslag, der den ene siden presenterer fakta om den aktuelle fuglen, mens på den andre siden er det et sagn, en legende eller et eventyr om fuglen. Jeg har villet vise hvordan ulike folkeslag har sett på fuglene gjennom tiden, sier forfatteren som har tegnet alle fuglene i boken. Når jeg tegner fugler blir jeg glad, smiler læreren fra Heggedal. I FUGLEPERSPEKTIV: - Om du hadde vært en fugl. Hvilken fugl ville det vært? - Det ville nok blitt en liten dvergpapegøye. De er små, livlige, fargerike og veldig pratsomme, sier Line Solheim Renslebåten, som like godt tegner seg selv som fugl for ASKER-postens lesere.

6 Side 6 SKOLE TEMA Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 BARN HJELPER BARN: De oransje vestene viser medelevene at disse jentene er trivselsledere. Deres oppgave er å få i gang lek og aktivitet i friminuttene ved Vardåsen skole. Tekst og foto: Trine-Lise Gjesdal. Inkluderende skole 16 barneskoler i Asker er med i trivselslederprogrammet. Dette er et viktig og morsomt tiltak som går ut på at enkelte elever har som oppgave å sette i gang aktiviteter for skolens elever i storefri. Ingen barn skal gå alene i skolegården uten å ha noen å leke med. Derfor har skolene utvalgte trivselsledere, som har som oppgave å være en som setter i gang aktiviteter for skolens elever i storefri. De er utvalgt for å være en som ser og inkluderer alle elver på skolen. Trivselslederne blir nominert av medelever på sine respektive trinn, og disse er trivselsleder for et halvt år av gangen. Mobbefri storefri Trivselslederprogrammet (TL) er én av flere strategier Asker kommune har fått på plass. Hensikten er å skape et trygt og godt læringsmiljøet for skolebarna. Vi ser at det skaper mer aktive barn i storefri og inkludering slik at ingen skal gå alene i skolegården uten å ha noen å leke med. Fra og med januar i år, har alle 16 barneskolene i Asker tilbudt TL-programmet ved sine skoler, forteller Morten Håland, koordinator for trivselslederprogrammet i Asker. Se våre nettsider

7 Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Side 7 TEMA Målet er at alle lykkes OPPSTART: Omtrent 750 små Asker-barn begynner i barnehagen nettopp nå, og mer enn 800 spente 1. klassinger starter sin skolegang i Asker i disse dager. Foto: Svein-Ivar Fors Noen gleder seg. Andre gruer seg. Og mange gru-gleder seg til å begynne i ny barnehage eller på en ny skole. Kommunen arbeider for å skape så gode oppvekstsvilkår som mulig, for dem alle. Det er ikke så vanskelig å sette seg inn i deres sko. Vi har tross alt stått i dem selv som liten, spent og litt skremt, grublet over hva som nå forventes av oss i en ny barnehage eller på en ny skole: «Får jeg noen venner?», «Er lærerne snille?», «Klarer jeg dette da?» De samme tankene og følelsene er i sving i år, som hos barna i fjor, og årene før det. Og da er det ekstra viktig å møte både barn og foreldre med forståelse og god tilrettelegging. Derfor legger også Asker kommune ned store Åpen barnehage ressurser i arbeidet med tidlig innsats. Det vil si å jobbe forebyggende i barnehager og på skoler, slik at kommunen skal kunne fange opp og følge opp de som trenger hjelp og støtte så tidlig som mulig, slik at barna ikke utvikler problemer. For alle barn skal ha det godt, og Asker kommune mener de er godt forberedte på å ta i mot og legge til rette slik at alle kan føle seg trygge og ivaretatt i dag og i årene framover. En knallstart Asker kommune har utarbeidet en strategi for kvalitet i oppvekst som skal sørge for at barn og unge får muligheter for en god oppvekst. Målet er at de skal oppleve at de lykkes i eget liv, føler mestring og glede ved egen utvikling og dermed utvikler god selvfølelse. I denne sammenhengen er det å få en De aller fleste barn over ett år går i barnehage, men ikke alle. Er du hjemmeværende med barn og har lyst til å treffe andre foreldre med barn på dagtid? Da tilbyr Asker kommune åpen barnehage. Åpen barnehage er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, som ledes av en førskolelærer. Foreldrene har selv ansvaret for barnet i barnehagen, men hensikten er å gi barn og voksne som er hjemme på dagtid en mulighet til god start i livet, avgjørende. Og særlig i overganger til nye arenaer, som det å begynne i barnehage, på skole eller bytte skole. Det er da viktig å legge vekt på å komme fram til tidlige og riktig tiltak hvis et barn eller en ungdom har utfordringer på et område. Barn og unge skal føle at det er gode rutiner og trygge voksne som ivaretar dem. De skal ha et godt, trygt og forutsigbart møte med kommunens ansatte og tjenestene. Samtidig er det vår oppgave å jobbe for at alle skal føle seg ønsket og velkommen når de kommer som ny, i nye situasjoner. Barn, unge og deres familier skal møte rause, trygge og tydelige voksne, sier Hege Ophus om strategien. å treffe andre i et miljø som er tilrettelagt for barn. Borgen barnehage er åpen hver dag fra Førskolelæreren legger til rette for lek og aktivitet. Det er ikke fast plass så foreldre og barn kan stikke innom når de selv måtte ønske det. Tilbudet er gratis, men ønsker du LEGGER TIL RETTE FOR EN GOD SKOLE: Hege Ophus er rådgiver i Asker kommune. Foto: Svein-Ivar Fors en kopp kaffe eller te, må du betaler en tier, forteller rådgiver for oppvekst, Liv Knatten. Se våre nettsider Apen-barnehage

8 Side 8 SKOLE TEMA Tilvenning til barnehage Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Barnehagen er det aller første offentlig tilbudet som møter de aller minste innbyggerne i Asker. Noe av det mest dramatisk for et lite barn kan være å begynne i barnehagen. Men det kan være like skremmende for foreldre, som overlater barna sine til fremmede mennesker. Derfor er det avgjørende å få til en smertefri tilvenning for alle parter, mener Liv Knatten. Hun har jobbet som barnehageleder i mange år. Nå er hun rådgiver for oppvekst i Asker kommune. Hun anbefaler foreldre å ta initiativ til en dialog med barnehagen, på et tidlig tidspunkt, slik at begge parter får drøftet hvilke forventninger de har til hverandre. Det er opp til hver og én barnehage, men mange barnehager i kommunen inviterer foreldre og barn på besøk før sommeren. Dette er lurt, for da kan man snakke om barnehagen hjemme og forberede barnet på den nye hverdagen. Og er man så heldig å bo i nærheten av barnehagen, er det en god idé å besøke den fra tid til annen, råder Knatten. Skap trygghet og en god atmosfære Asker kommunen har gode rutiner for å gjøre tilvenningen til barnehage så god som mulig, og mange barnehager organiserer det slik at én voksen konsentrerer seg om hvert sitt barn. Rådgiveren har for øvrig noen ekstra gode råd for å få til en vellykket start: Sørg for at de ansatte i barnehagen vet hvem barnet ditt er og hvilken personlighet hun eller han har. Fortell dem om soverutiner, favorittbøker, sanger og mat vedkommende liker, sier Knatten. Hun sier også at foreldre må belage seg på å være mye sammen med barnet sitt i barnehagen de første dagene og være forberedt på at tilvenningen kan ta lengre tid enn tre dager. Det er viktig å snakke med de andre barna i barnehagen også. Dette skaper trygghet og en god atmosfære. Barn som slutter på en avdeling og skal begynne i ny gruppe i barnehagen får også en ny hverdag som krever tilvenning. RÅDGIVER: Liv Knatten gir gode råd om livet i barnehagene i Asker. Foto: Svein-Ivar Fors VELKOMMEN TIL OSS: Rektor Anne Hallén kunne ønske 61 nye førsteklassinger velkommen til skolen i år og hun har hatt en liten prat med hver og en av dem på forhånd. Foto: Svein-Ivar Fors Det første skoleåret Det er mange spente seksåringer som starter sitt første skoleår denne høsten. Askerskolene arbeider tett med barnehagene i kommunen for å gjøre overgangen fra barnehage til skole mest mulig vellykket. Ved Nesøya barneskole har de lenge forberedt seg på å ta i mot 61 nye første klassinger. Rektor Anne Hallén forteller at de nye elevene i år kommer fra tre forskjellige barnehager én privat og to kommunale og at de har hatt en dialog med alle tre siden januar i år. Som alle andre barneskoler i Asker, har de en plan de følger for å forberede familiene på skolelivet. De aller første vi snakker med, er foreldrene. Når det gjelder årets kull, har Nesøya skole i løpet av vinteren og våren hatt to møter med foreldrene. Helsesøster og ergoterapeut har også bidratt i dette samarbeidet. Alle de nye førsteklassingene har deltatt på besøksdag på skolen. De har møtt lærere og fått en liten smakebit på hvordan det er på skolen. I tillegg har jeg, som rektor, besøkt barnehagene og snakket med hver og én av barna som skal gå på skole hos oss denne høsten, forteller Hallén. Rektoren forteller videre at de opprettholder kontakten med barnehagene gjennom hele det første skoleåret, i tilfellet de trenger råd underveis. Barnehagepersonellet kjenner barna godt, og kan i enkelte tilfeller gi sine synspunkter på hvorvidt det skulle egne seg med tettere oppfølging av enkelte barn, fra skolens side. Dette er rutiner som alle barneskoler og barnehager i Asker følger. Viktige forberedelser For å gjøre barnet trygg på at skolen er et godt sted å være, anbefaler rektoren ved Nesøya barneskole at barna deltar på SFO i forkant av skolestart. SFOlederen har mer tid til rådighet når skolen ennå ikke har startet. Å starte med SFO kan også være en fin måte for barna å stifte nye bekjentskaper. SFO kan gjøre skolestarten litt mindre skremmende. Hallén har også andre gode råd å gi til foreldre. Som forelder er det viktig å være bevisst på betydningen av det nye fellesskap de er deltagere i. Kvaliteten av oppvekstmiljøet til barnet ditt henger sammen med det forelderen legger inn i det nye fellesskapet. Det å inkludere og akseptere andre, være åpne for barnas nye venner er viktig. Det er selvfølgelig ikke meningen at alle skal være bestevenner med alle, men man skal være rause og ikke ekskludere andre, påpeker rektoren. Barna mestrer overgangen til skolen godt, vi passer godt på alle og foreldrene skal tørre å slippe hånden og støtte barnas vei inn i skolen. Hallén understreker også at det er viktig at foreldrene snakker pent om skolen. Vi ønsker at foreldre skal ta kontakt direkte med oss på skolen hvis det er noe som er utfordrende, sier hun.

9 Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Side 9 TEMA Fra barn til ungdom Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole skal også oppleves som forutsigbar og trygg for elevene, og det er et mål at alle elever skal oppleve et godt læringsmiljø og trives på skolen sin. Ungdomsskolene i Asker kommune er godt forberedt på å ta imot nye ungdommer. Ved Borgen ungdomsskole har det vært arrangert foreldremøte med informasjon og omvisning på skolen, samt at skolen inviterte de de nye elevene til seg i god tid før skolestart. Da de nye elevene besøkte skolen vår før sommerferien ble de tatt i mot av en gruppe mentorer, 20 kommende 10. klasseelever. De fikk omvisning og ble introdusert for sosiallærer, ledelse, rådgiver og NOVA aktivitetssenter. Vi har også hatt samvær på tvers av skolene, slik at elevene blir kjent med ungdommene fra de andre skolene, og det ble arrangert fest for de nye elevene rett før sommerferien, forteller Kathinka Blichfeldt, rektor ved Borgen ungdomsskole. Enkeltelever og foreldre som har behov for det, gjør egne avtaler om besøk, legger hun til. Det skal være godt å vokse opp i Asker I Asker kommune er oppvekst og utdanning et prioritert område og nesten halvparten av kommunens ansatte går på jobb hver dag for å bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Det begynner med oppfølging under svangerskap og helsestasjonstilbud for de minste, går videre til læring i barnehager, skoler og voksenopplæring og omfatter et finmasket sikkerhetsnett av ulike tiltak som kan bistå foreldre og barn med ulike behov. I tillegg samarbeider kommunen godt med de private barnehagene og de private skolene. Vi som arbeider innenfor dette viktige området, har forskjellige daglige gjøremål og vidt spekter av bakgrunn og utdanning, men vi har ett mål felles: det skal være godt å vokse opp i Asker. TRYGG OVERGANG: Kathinka Blichfeldt er rektor ved Borgen ungdomsskole. Alle ungdomsskolene i Asker samarbeider tett med barneskolene i sonen, og legger vekt på at de nye 8. klassingene skal være trygge og finne seg til rette på ungdomsskolen. Foto: Svein-Ivar Fors. Stort fokus på SFO For snart to år siden vedtok kommunestyret Plan for kvalitet i den kommunale SFO i Asker Siden den gang har det blitt satset mye for å få enda mer kvalitet og fokus på SFO. Det er fire fokusområder i kvalitetsplanen for SFO; 1. Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning. 2. Sunn livsstil og helse. 3. Friluftsliv og barn i bevegelse. 4. Kultur og kreativitet. I denne forbindelse hadde ni barneskoler tilbud om idretts- og frilufts-sfo (IF SFO) forrige skoleår. Fra og med skolestart i år vil alle 16 barneskolene i Asker tilby IF SFO. IF SFO er et idretts- og friluftslivtilbud to ganger per uke til alle 3. og 4. trinns elever på SFO. Aktivitetstilbudene følger årstidene, gjennomføres i skolenes nærmiljø og tilpasses alle barn på SFO, avslutter Håland. SØRGER FOR TRIVSEL OG AKTIVITET: Espen Zakarias Dehli, Vardåsen skole (t.v) og Morten Håland, leder av Idretts-SFO Heggedal barneskole, Asker kommune. Tekst og foto: Trine-Lise Gjesdal. Trygghet skaper mestring Det er viktig hele tiden å se det enkelte barn og bistå familiene slik at de er rustet til utfordringene som kommer. Og det er flott å se hvordan de mange gode medarbeiderne i oppvekstområdet har tatt viktige skritt mot målet om samhandling, forebygging og tidlig innsats. Vi ser allerede klare tegn på at satsingene har virkning. I disse dager ferdigstiller politikere og rådgivere en ny strategi for oppvekstområdet. Målet er at alle barn og unge skal oppleve at de lykkes i eget liv, føler mestring og glede ved egen utvikling og dermed utvikler god selvfølelse. Å mestre eget liv, respektere forskjellighet og bidra positivt i et heterogent samfunn vil føre til at dagens barn og unge blir rause og robuste samfunnsborgere. Denne strategien skal gi en retning for Asker kommunes arbeid for gode oppvekstsvilkår for våre barn og unge. Strategien har fått innspill fra de unge selv i De unges kommunestyre. De unge valgte også slagordet Trygghet skaper mestring. Hva kan hver enkelt bidra med? Vi er helt avhengige av alle innbyggernes hjelp til å realisere deler av visjonen om trygghet og mestring. Vi skal skape levende og inkluderende nærmiljøer der barn og unge føler seg sett og velkomne. Et ordtak sier at det trengs en hel landsby for å oppfostre et barn. Vi er vårt eget nærmiljø, det er vi selv som avgjør om det er trygt og inkluderende, vi må angå hverandre og bry oss om hverandre. Vi som jobber med barn og unge i Asker gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehage- og skoleår og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med barn, ungdom og foresatte for å skape trygghet og mestring for alle. Terje Larsen, fungerende oppvekstdirektør, Asker kommune

10 Side 10 NÆRINGSLIV Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Mulighetenes kommune også for næringslivet Store bedrifter satser på Asker men næringssjef Morten Bastrup er like opptatt av at de små skal trives her. Det er klart at det har vært viktig for Asker å ha bedrifter som Western Geco, Kongsberg Gruppen, Aibel og FMC Technologies. De fungerer som fyrtårn innen olje og gassbransjen og trekker til seg et viktig segment av bedrifter. Men Asker kommune skal være mulighetenes kommune for alle typer næringsliv, sier Bastrup. Noe av vår styrke er at vi har et næringsliv som er spredt på mange bransjer. Nylig vedtok kommunestyret sin nye strategiske næringsplan. Den beskriver kommunens næringspolitikk for de neste 12 årene. Det er ingen tvil om at det er kunnskapsbedriftene som er viktigst for kommunen. Asker har allerede kunnskapsbedrifter, som til sammen sysselsetter ansatte. Nærheten til Oslo gjør det attraktivt FAKTA 51,2% av sysselsatte askerbøringer har høyskole/universitetsutdanning 42,1% av ansatte i Asker har høyskole/universitetsutdanning 56% av arbeidsplassene i Asker dekkes fortsatt av innpendling 61% av askerbøringene pendler fortsatt ut for arbeid å etablere seg her, både for arbeidstakere og næringsliv. Så får vi i kommunen legge til rette for kollektiv transport, og planlegge gode næringsarealer som bedriftene finner attraktive, sier næringssjefen. Bo og jobbe i Asker Et viktig mål er å skape flere lokale arbeidsplasser i Asker. Asker har de siste årene opplevd en befolkningsvekst på rundt i året. Det er også god vekst i arbeidsplasser, rundt 500 i året. Likevel pendler fortsatt rundt 60 prosent av arbeidstakerne ut av kommunen hver dag, og vi ser at befolkningen generelt har høyere utdannelse enn dem som finner arbeid i kommunen. Det er derfor fortsatt et stykke å gå med å legge til rette for flere attraktive arbeidsplasser lokalt, sier Bastrup. Derfor er det viktig for kommunen at også de små og mellomstore bedriftene føler seg hjemme i Asker. Vi har noen lokomotiver, men de aller fleste bedriftene våre er jo små. Derfor gjør vi vårt beste for også å legge til rette for gründere og entreprenører, og er glade for samarbeidet med Asker Næringsråd, sier Bastrup. Tydelige næringsområder I følge strategisk næringsplan skal nye næringsområder lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkt. Det betyr NÆRINGSSJEFEN: Det er viktig for kommunen at både de store, men også de små og mellomstore bedriftene føler seg hjemme i Asker, sier Asker kommunes næringssjef Morten Bastrup. Tekst: Anette Hobæk Ravnsborg. Foto: Svein-Ivar Fors i all hovedsak i og rundt Asker Sentrum og på Billingstadsletta. Og nå har vi to nye spennende prosjekter på gang. Oxer-gruppen skal bygge et nytt signaturbygg i Drengsrudbekken 5-11, mens Ferd Eiendom står bak Asker Tek, et nytt bygg som blir nærmeste nabo til Aibel. Det gleder vi oss til, sier Bastrup. Engasjert næringsliv Næringssjefen håper askerbøringene er stolte av sitt lokale næringsliv, og er stolt av næringslivets engasjement. Gründercamp er et godt eksempel. Her samarbeider lokale bedrifter med skolene, og gir elevene et reelt oppdrag med en problemstilling de skal løse innen en bestemt tid, ser han. Og kommunen hva kan den gjøre for at bedriftene skal trives her? Vi er opptatt av å være en god tilrettelegger for privat næringsliv, for å få til det så vi er avhengig av en god dialog. Det gjelder å være på ballen og høre hva bedriftene selv etterspør. Det er også grunnen til at ordføreren har gjennomført over 100 bedriftsbesøk de siste årene, sier Bastrup. Se våre nettsider Ruster seg for fremtiden I AskersHus ser man konturene av fremtidens næringsliv helt i tråd med Asker kommunes visjoner. I Drammensveien 915 har det skjedd mye på kort tid. Ved siden av Kunnskapssenteret har det nemlig vokst frem et helt eget næringsutviklingsmiljø. Et kontorfellesskap med plass til 22, men samtidig så mye mer. Vi har et veldig godt samarbeid med Asker kommune. Det er viktig at vi drar i samme retning, og det er grunnen til at vi får til så mye spennende, sier Lars O. Nordal, leder av Asker Næringsråd og styreleder i AskersHus. Egen næringshage Rett før sommeren ble AskersHus godkjent som næringshage. Slike finnes det 55 andre av rundt om i landet, men ingen i Oslo eller Akershus, og kun 3 i Buskerud. Vi bygger stein for stein, sier prosjektleder Bjørn Langvik. Det er viktig å få basis driftsfinansiering på plass slik at AskersHus kan bli mest mulig forutsigbar for næringslivet. Etablerertjenesten Etablerertjenesten i Asker og Bærum er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum og Akershus fylkeskommune og drives av Asker Næringsråd, Bærum Næringsråd og Kvinner i Business. Etablerertjenesten i Asker og Bærum omfatter: Veiledning i etablering av egen virksomhet Grunnkurs i etablering av egen virksomhet Etablererkurs: How to start Business in Norway Temakurs fordypningskurs innen ulike temaer, som markedsføring og salg, økonomi og regnskap, juridiske forhold. Gründerforum er et møtested for etablerere som ønsker å utveksle erfaring og få faglig påfyll. Samtaleordning et tilbud du kan få via din etablererveileder, ved behov. Inkubatorplass kontorplass er et tilbud til etablerere i oppstartsfasen. Plassene er lokalisert hos Asker Næringsråd, Drammensveien 915 i Asker og hos Bærum Næringsråd, Martin Linges vei 25 på Fornebu. Inkubatorplassen kan disponeres gratis i inn til 3 måneder. Næringsfaglig vurdering (NAV)

11 Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Side 11 NÆRINGSLIV Tror på bedre tider Jeg må virkelig berømme Asker kommune for det arbeidet de har gjort med å lokke store bedrifter hit til kommunen, sier Marianne Koppang i konsulentselskapet Techconsult. Til tross for tøffe tider i olje og gass, klarte selskapet å få 100 ingeniører i jobb i fjor. I et normalår har Techconsult konsulenter utleid til enhver tid. I fjor ble summen nesten halvert. Ja, bransjen opplever tøffere tider. Kontraktene er kortere, og det er færre innleide. Men til tross for det har vi som selskap klart oss bra. Å ha så mange i jobb til enhver tid i tider hvor mange av de store nedbemanner, er ingen selvfølge, sier hun. Vil snu Samtidig har hun stor tro på at bunnen snart er nådd innenfor olje/gass. Særlig fordi det de siste ukene og månedene har skjedd mye positivt. Tildelingene som nå er gjort av Statoil i forbindelse med Johan Sverdrup-plattformene som skal bygges, skaper masse positivitet. Det har ført til at vi allerede merker et betydelig oppsving i vår aktivitet mot Aibel her i Asker, sier Koppang. Techconsult tror på en gradvis bedring i markedet allerede i slutten av året, og at denne fortsetter å utvikle seg positivt ut over i 2016/17. Men olje & gass markedet svinger sterkt, og om vi noensinne kommer tilbake til 2013-nivå er jeg litt tvilende til. Derfor tror jeg nok det er lurt både som privatperson og arbeidstager å ha mot til å tenke bredere rundt egen kompetanse, sier Koppang. Asker et godt valg At det er lurt å fortsatt se til Asker, tror hun er en svært god idé. Jeg må virkelig berømme Asker kommune for det arbeidet de har gjort med å lokke store bedrifter hit til kommunen. Asker er en fin kommune både å bo og jobbe i, og innenfor vår bransje er det fantastisk å ha så mange samarbeidspartnere og kunder så nær, sier hun. BRA MILJØ: Marianne Koppang i Techconsult er glad for å ha muligheten til å jobbe i Asker, og tror olje- og gassbransjen snart vil oppleve oppgang. Tekst og foto: Anette Hobæk Ravnsborg Næringsfaglig vurdering for personer som skal søke dagpenger under etablering (NAV). Høstprogram 2015 Etablererkurs: 27. august og 29. oktober kl i Drammensveien 915 i Asker. 24. september og 26. november i Sandvika. How to start business in Norway: 9. september kl 9-14 i Asker bibliotek, 26. november i Drammensveien 915 i Asker Temakurs 27. august kl i Asker: Forretningsplanen v/lars O. Nordal. 24. september kl i Sandvika: Jus for småbedrifter v/adv. Brækhus Dege. 26. november kl i Sandvika: Med DNB Økonomi råd og veiledning v/ DNB Gründerforum i Scandic Hotel Asker kl september: Møt Årets Gründer 2014 i Asker og Bærum en som har lykkes! 23. oktober: Møt vinneren av prisen Årets Gründer i Asker og Bærum 2013, Sverre Steensen fra Vettre. Ta kontakt Asker Næringsråd nås på telefon eller e-post til Påmelding til kurs, seminarer og møter i gründerforum, skjer via nettsida VELKOMMEN INN: Lars O. Nordal og Bjørn Langvik ønsker å utvikle et helt spesielt miljø i AskersHus, og er på god vei.

12 Side 12 HELSE Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Recoveryverksteder i Asker En gang per måned møtes en gruppe innbyggere til Recoveryverksteder på Hasselbakken. De som møtes vil ha utvikling innen psykisk helse og rustilbud i Asker og utvikling av et rausere lokalmiljø. Recoveryverkstedene er møteplasser for de som har erfaringer knyttet til psykisk helse og rusutfordringer, pårørende, fagpersoner og andre interesserte. I Asker er dette et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Prosjektet har fått støtte fra Ekstrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse, forteller prosjektleder Therese A. Johnson. Samarbeider om gode, meningsfylte liv Jeg har vært med helt fra starten og tenkte at dette kunne være noe for meg. Her kan jeg få bruk for min angst på en positiv måte, bruke de erfaringene jeg har, dele med andre og lære nye ting. Jeg er opptatt av åpenhet i forhold til psykisk helse, av holdninger og likeverd, sier Mai Britt Hausland, fornøyd bruker av Recoveryverkstedene. Målet med Recoveryverkstedene er å styrke den enkeltes muligheter til å delta i lokalmiljøet og til et godt, meningsfylt liv. Det er også et mål å videreutvikle helse- og velferdstilbud i kommunene slik at de er tilgjengelige, fleksible, samarbeidsorienterte og bidrar med håp og støtte slik den enkelte ønsker det. Aktivitetene og strategiene for Recoveryverkstedene utvikles i samarbeid med deltakerne, forteller Marielle Andersen, psykiatrisk sykepleier i psykososialt team i Asker. Personlig utvikling Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter eller roller, heter det i en anerkjent definisjon av hva Recovery egentlig er. Det er en måte å leve livet på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring betyr utvikling av ny mening og innsikt i eget liv. Recovery er bedringsprosesser som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. Vel møtt til høstens Recoveryverksteder Høstens Recoveryverksteder er 26. august, 16. september, 8. oktober og 9. desember. Aller er hjertelig velkomne. Se våre nettsider Du kan også bli med i vennegruppa til Recoveryverkstedene på Facebook. MØTES PÅ HASSELBAKKEN: I tillegg til de månedlige Recoveryverkstedene er det tirsdagskafé eller temakaféannen hver tirsdag på Hasselbakken, og vennegrupper møtes til ulike aktiviteter lokalt i Asker. Mai Britt Hausland, Therese A. Johnson og Marielle Andersen er hver på sin måte knyttet til Recoveryverkstedene i Asker. Foto: Svein-Ivar Fors SAMMEN PÅ TUR: Solgården og Søndre Borgen sykehjem har fått tre flotte rickshawer. Syklene har elektrisk hjelpemotor, så nå blir det enkelt å ta med brukerne rundt på tur i nærmiljøet. En fornøyd leder ved Solgården og Søndre Borgen sykehjem, Toril Fjellseth, prøvekjørte syklene rett før sommeren sammen med ordfører Lene Conradi og rådmann Lars Bjerke. Foto: Svein-Ivar Fors.. Rickshaw-gleder ved Solgården og Søndre Borgen sykehjem Frisk luft, glede, fart og spenning! Brukerne ved Solgården og Søndre Borgen sykehjem kan oppleve dette fra passasjersetet i en av de nye, flotte rickshaw-el-syklene som sykehjemmene har tatt i bruk. For personer med demens gir sykkelturene verdifulle øyeblikksopplevelser, forteller lederen ved Solgården og Søndre Borgen sykehjem Toril Fjellseth. Det er en flott måte å komme seg ut på få være underveis og oppleve noe sammen med andre fra et sykkelsete. Skaper livsglede Når brukerne våre er ute på tur opplever de å få se, høre og lukte og få en stor sosial opplevelse. Det skaper livsglede å få være sammen på sykkeltur. Det er lett å stoppe opp for å se nærmere på det som oppdages underveis, og det gir felles opplevelser og får fram ressurser hos alle. Det er en kjensgjerning at når vi gjør noe sammen blir det enklere å stifte bekjentskap, det gjør samtalen lettere når vi har noe felles å snakke om, sier Toril Fjellseth. Alle har rett til vind i håret! «Sykling uten alder» er en bevegelse som startet i Danmark, og det er denne ideen Solgården og Søndre Borgen følger opp her i Asker. Det som skal til for å drive «Sykling uten alder» er en gruppe sykkelglade ildsjeler som setter av 1-2 timer hver måned, et lokalt sykehjem og en frivilligsentral, en kommunal medarbeider som arbeider med helse og omsorg og en lokal sykkelreparatør. Flotte sykkelgaver Da Solgården og Søndre Borgen fikk sin første sykkel syntes de det var kjempeflott, og de fant fort ut at de måtte ha flere, siden det er så hyggelig å være sammen på tur. Nå har de tre sykler en de fikk fra sykkelgruppa i Asker kommune, en sykkel som ble sponset av Solgårdens venner som en avskjedsgave fra den frivillige foreningen som måtte legges ned fordi de ikke klarte å fortsette, og en sykkel har de kjøpt selv.

13 Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Side 13 HELSE Vær med på markeringen av verdens overdosedag 31. august Det dør 260 mennesker av overdose i Norge hvert år. Dette plasserer Norge på Europa-toppen i antall dødelige overdoser. Mandag 31. august markeres verdens overdosedag for å minnes de døde, og for å forebygge nye dødsfall. I dagene rett 31. august inviterer feltpleien i Asker kommune til kurs i kameratredning på Varmestua. Pilotkommunen Asker Narkotikadødsfall eller overdosedødsfall er en alvorlig helseutfordring i Norge, og i 2014 lanserte Helsedirektoratet en nasjonal overdosestrategi. Strategien har fått navnet «Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve». Et av tiltakene i Helsedirektoratets nasjonale strategi er å legge til rette for forebygging i de kommunene der det er flest registrerte dødelige overdoser. Pilotkommunene skal utarbeide lokale handlingsplaner eller strategier. Asker er en av disse pilotkommunene. At så mange mennesker dør av narkotikaoverdoser i Norge har hittil ikke fått stor oppmerksomhet i befolkningen. Ved å delta i den internasjonale markeringen, og la 31. august være en felles nasjonal minnedag i Norge, kan bevisstheten rundt overdoser øke. Godt samarbeid Jeg vil oppfordre folk til å engasjere seg i arrangementet den 31. august, sier Bente Øfsti i Asker kommune. Arrangementet er et samarbeid mellom ulike virksomheter i Asker kommune, Asker kirke, LAR-Nett Asker og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. Alle disse vil være tilstede under arrangementet, og det er mulighet for å ta kontakt med ansatte i kommunen eller foreningene både før, under og etter arrangementet. Årets program for markering av verdens overdosedag 31.august: Stand ved Asker kulturhus klokken : VERDENS OVERDOSEDAG 31. AUGUST: Vi håper vi har klart å sette sammen et program der det forebyggende informasjonsarbeidet kommer i fokus sammen med muligheten for å minnes de døde, sier prosjektleder innen psykisk helse og rus i Asker kommune Bente Øfsti og Inger Johanne Aaby i Kirkens Feltarbeid. Foto: Svein-Ivar Fors. Appell ved ordfører Lene Conradi og sogneprest i Asker kirke Tor Øystein Vaaland Kulturelle innslag og servering av kaffe og vafler Gatekapellet etter programmet ved Kulturhuset og frem til klokken 17.30: Lystenning og mulighet for å minnes døde. Prest fra Kirkens feltarbeid vil være tilstede. Asker kino klokken : Gratis visning av Joachim Triers film Oslo 31. august. Ansatte ved virksomheten Psykisk helse og rus vil være tilstede under og i etterkant av filmvisningen. Kurs i kameratredning september: I dagene etter markeringen av Verdens Overdosedag 31. august inviterer feltpleien i Asker kommune gjestene på Varmestua til kurs i kameratredning med fokus på hjerte og lungeredning. Dette vil skje på Varmestua tirsdag 1. september, torsdag 3. og fredag 4. september. Her trengs det ingen påmelding. Kursene starter forløpende mellom klokken 12 og 14. Lurer du på noe? Ta kontakt med Bente Øfsti , Trude Hauge og Tone Skjellestad Vi er alle ansatte i Virksomhet Psykisk helse og rus. Det går også an å ta kontakt med Inger Johanne Aaby, Kirkens Feltarbeid eller Kirsti Lie, LAR-Nett Asker Asker kommune har åpnet sitt første kommunale fastlegesenter Søndre Borgen Legesenter har åpnet for pasienter og det er nå mulig å velge fastlege her. Siri Nelson og Lasse Askland er ansatt som fastleger og Kamilla Wiik er legesekretær. Senteret tilbyr ordinære fastlegetjenester samtidig som legene også har andre oppgaver i kommunen. Opprettelsen av Søndre Borgen legesenter er en del av Asker kommunes plan for å øke tilgangen til fastleger, samtidig som det styrker den allmennmedisinske kompetansen i kommunen. Ved å lokalisere senteret i samme bygg som Søndre Borgen sykehjem og de nyopprettede plassene for kommunalt akutt døgntilbud (KAD), sikrer kommunen god legeberedskap for pasientene på huset, samtidig som beboere i Borgenområdet får bedre mulighet til å velge fastlege i nærområdet. Se fastlegesenterets hjemmeside: Telefon i deres telefontid mandag-fredag (lunsj mellom ). NYTT FASTLEGEKONTOR: Vi tar imot nye pasienter og har god kapasitet! sier legene Lasse Askland og Siri Nelson og legesekretær Kamilla Wiik. Lege Charlotte Sogn vil vikariere for Siri Nelson ut 2015.

14 Side 14 MILJØ Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Rødt nett til alle som bor i leilighet Bor du i leilighet? Da vil vi gjerne komme på besøk i løpet av høsten og gi deg ett «rød nett». Det røde nettet kan du bruke når farlig avfall og elektrisk og elektronisk (EE) avfall skal leveres til den nye miljøbilen som vil stoppe like ved deg to ganger i året. Første henting blir i uke 39, og dette er et tilbud til alle som i dag ikke har tilbud om henting av rød boks. Vi kommer og banker på Asker kommune har gjort en analyse av avfallet som viser at vi kaster mer enn 90 tonn miljøfarlig avfall, eller omtrent 1,5 kg per person, i restavfallet. Derfor lanserer kommunen nå en ny henteordning for alle leiligheter i Asker for å gjøre det enda enklere å sortere ut alt av lyspærer, batterier, maling og annet miljøfarlig avfall, og levere det rett utenfor døren din. For å være sikre på at vi når alle som kunne tenke seg et «rød nett» kommer vi faktisk ut og banker på hos alle som bor i blokkbebyggelse i Asker en gang i perioden fra slutten av august og til midten av september, forteller rådgiver Dan Kristoffer Ree i faggruppe gjenvinning. Alt miljøfarlig avfall du samler i «rød nettet», eller annet, kan du levere direkte til en miljøbil som stopper i nærheten av der du bor. Hva kan leveres? Du kan levere alt av farlig avfall og EEavfall, men ikke veldig store gjenstander som vaskemaskiner, kjøleskap og lignende. Det kan leveres til forhandlere eller til Yggeset avfallspark. Eksempler på miljøfarlig avfall er: Lyspærer og sparepærer Mobiltelefoner og nettbrett Maling, lakk og lim Alt av batterier Løsemidler og vaskemidler Spraybokser og gassbeholdere Det er viktig at skudd, eksplosiver og fyrverkeri ikke leveres i som miljøfarlig avfall. Det skal leveres på nærmeste politistasjon. Hvorfor er det så viktig? Farlig avfall og EE-avfall er en av avfallstypene vi produserer minst av, men allikevel den viktigste å sette fokus på. En del av avfallet inneholder sjeldne metaller som det kan være vanskelig å utvinne fra naturlige forekomster. Derfor er dette materialer det er ekstra viktig forblir en del av kretsløpet. NY HENTEORDNING: Miljøfarlig avfall som dette kan du samle i rødnettet og levere til miljøbilen. Felles for miljøfarlig avfall er at det kan inneholde stoffer som er skadelige hvis de ikke behandles på riktig måte. Disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen og kan lagres i mennesker og dyr. Stoffene kan blant annet være kreftfremkallende, hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, og føre til fosterskader. I tillegg kan de føre til skader på nervesystem, lunger, nyrer, lever og skjelett. Spør oss Har du spørsmål, eller ønsker du å hjelpe til når vi skal ringe på i ditt sameie? Ring servicetorget på tlf Velkommen til sykkelparken Trans matorn i Heggedal Lørdag 22. august 2015 er det klart for prøvesykling i Trans matorn sykkel- og aktivitetspark. Parken gir barn og unge en arena for lek og læring på sykkel innenfor trygge rammer. Her blir det muligheter for både uorganisert aktivitet og læring av trafikksikkerhet. Program for åpningsdagen lørdag 22. august: Parken åpen for prøvesykling husk hjelm BMX show med spesialbygd rampe og triks i verdensklasse. Kombinert med en spennende koreografi får du oppleve et helt unikt ekstremsportshow Offisiell åpning ved ordfører Lene W. Conradi Konkurranser, premier og sykling i alle former Offentliggjøring av gatenavn i parken i forbindelse med tidligere navnekonkurranse! Kanskje en overraskelse Pølsefest gratis pølser og vann til alle Mer frisykling, kom med din egen sykkel husk hjelm! Sykler vi hjem igjen, velkommen tilbake! PÅ ÅPNINGSDAGEN kan du svinge innom parken med sykkelen og innvie gater og løyper for sykkeltrening og finpuss av egne ferdigheter. Få med deg sykkelshow, konkurranser og benytt muligheten til å snakke med syklister, innbyggere og utbyggere. Trans matorn Parken er gratis og åpen for alle vis hensyn og rydd etter deg. I parken finner du eller vil i nær fremtid finne: Trafikkopplæring: miniatyrveier, trafikklys, skilt og bremsebakke. Tilgang til skolesett med sykler Terreng: rundløype, pump-track, hopp, utforkjøringer, mekking. Sykkellek/rekreasjon: introduksjon til sykkellek for de minste, humper/ dumper og gatemøbler for balanseøvelser, sparkesykler. Lekeapparater og benker for familier og barnehager/ skoler. Helhetstanke: samspill mellom de ulike delene av parken. De små kan la seg inspirere av de store lenger opp i parken. Treningsmuligheter: for elektrisk rullestol og scooter. Vinteraktiviteter: skihopp, snowboardrails, skileik, aking. Her ligger Trans matorn sykkelpark i Heggedal Du kan ta toget til Heggedal stasjon. Herfra er det fem minutters gange gjennom og rett forbi sentrum. Sykkelparkering i parken. Det finnes mulighet for bilparkering på Hovedgården skole eller Heggedal kirke utenom åpningstidene eller i Heggedal sentrum. Se sykkelkart på www. asker.kommune.no/sykkelby eller google maps. Se våre nettsider

15 Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Side 15 MILJØ MED SOLCELLER PÅ TAKET: Jørn Uldalen ser gjerne at kommunen etablerer en tilskuddsordning for energitiltak i husholdningene. Han mener at langt flere da vil investere i framtidsrettet energiteknologi som for eksempel solceller. Selv ville han utvidet sitt anlegg med noen flere kvadratmeter. Det er fortsatt litt ledig plass på taket. Foto: Svein-Ivar Fors El-solentusiast på Vettre Asker har mange kunnskapsrike og miljøengasjerte innbyggere. Noen er teknologi-interesserte, og de viser gjerne vei ved å ta i bruk nye løsninger lenge før andre. Jørn Uldalen på Vettre har skaffet seg et av landets største solcelleanlegg montert på et privathus. Mange askerbøringer har solcelleanlegg på hytta. Men hvorfor hjemme? Vi har jo så billig strøm. Er ikke dette dyrt? Det er faktisk ikke så dyrt. Vi fikk litt støtte fra Enova og det har vært kraftig fall i prisen på solcelleanlegg de senere årene. Dette er jo også en investering i huset. Forventet levetid på solcellene er hele år. Det jo ikke så sikkert at dagens lave elpriser varer så lenge, og da blir mitt anlegg mer lønnsomt. For mange vil nok likevel investeringer i andre energitiltak være mer lønnsomt. Er det sol nok i Asker? Hvordan er det med solforholdene i Asker sammenlignet med i for eksempel Tyskland, der lokal elproduksjon med solceller mange steder nå er helt vanlig? Det er faktisk ikke så stor forskjell. I Sør-Norge vil et solcelleanlegg på 1 kw kunne produsere kwh/ år, mens det i Sør-Tyskland vil ligge på kwh/år. Jørn Uldalens anlegg på 32 paneler/ 8,3 kw forventes å gi ca 7500 kwh/år. Da produserer huset i enkelte deler av året mer strøm enn han bruker. Og så er det morsomt å ha sitt eget kraftanlegg da, veldig artig å følge med på produksjonen. Asker kommune legger solceller på nye tak Askers ordfører Lene Conradi er en av de som har berømmet Jørn Uldalen for å være tidlig ute med å ta i bruk miljøteknologi. Hun viser til den betydelige prisreduksjonen og teknologiutviklingen som har skjedd med elbiler. Flere solenergisystemer vil føre til økt kunnskap og reduserte kostnader hos leverandører og installatører, noe som igjen vil føre til ytterligere reduserte priser for kundene, sier hun. Ordføreren trekker fram at kommunen har besluttet å bruke solceller på Kistefossdammen barnehage og på Holmen svømmehall. Blant de beste i regionen Flere kommuner i Oslo og Akershus har i våres utført en analyse av husholdningsavfallet som blir samlet inn, og disse viser at Asker er blant de aller beste til å sortere ut matavfall. Det er veldig bra, matavfallet fra Asker går til produksjon av veldig næringsrik gjødsel og biogass. Gassen kan brukes som klimanøytralt drivstoff, sier Sven Moe Bjørnson, leder for faggruppe gjenvinning. Han legger til at når du sorterer ut matavfall så bidrar du også til gjenvinning av begrensende næringsstoffer, som fosfor. Fremdeles forbedringspotensial Analysen viser at vi sorterer ut nesten 45 kg matavfall per person, men også at vi årlig kaster over 34 kg matavfall i restavfallet. Vi kaster for mye av maten vi kjøper, så det viktigste er ikke å kjøpe mer enn du spiser. Men har du mat du skal kaste, kast det i riktig beholder, oppfordrer Bjørnson. Sorterer du riktig, skal vi forvalte ressursene i avfallet best mulig. Sorter avfall, skap verdier!, avslutter han. GOD PÅ PAPIR, DÅRLIG PÅ PLAST: Grafen viser sorteringsgraden av sortert avfall i Asker kommune. Papir, papp og drikkekartong (PPD) er det vi er best på å sortere ut, nesten 90 % havner i riktig beholder. Vi sorterer ut under halvparten av plastemballasjen, og vi kan også bli enda bedre på å sortere ut mat.

16 Side 16 FORELDRE Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 NYTTIG OG VIKTIG: På kurset «Godt samliv» tar vi opp «vanlige» og relevante problemstillinger i parforhold, sier familieterapeutene Morten Elgin og Vivi Eriksson. Deltagerne får mulighet til å dele egne erfaringer hvis de ønsker det. Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Foto: Svein-Ivar Fors Godt samliv et kurs for nybakte foreldre Det er viktig å jobbe med parforholdet, sies det, men hva menes egentlig med det? Når et par går fra å være kjærester til å bli en familie med to foreldre og et barn er det normalt at parforholdet får mindre plass i hverdagen. Mange foreldre opplever at tiden med barnet krever såpass mye at det blir mindre tid til samvær med kjæresten, forteller familieterapeutene Morten Elgin og Vivi Eriksson. De to inviterer til kurset Godt Samliv der det legges vekt på konkrete ting som foreldrene kan gjøre i hverdagen, som kan bidra til at de opplever å ha et godt samliv. Alle mennesker er forskjellige, og det finnes et utall måter å innrette seg på i parforholdet. Det helt sentrale i kurset er å invitere til og bidra til refleksjon, sier Elgin og Eriksson. Det er viktig at parene selv får tenke gjennom og snakke om hvordan de best kan takle de nye utfordringene. Kurs med hovedfokus på samspill og tilknytning Kurset retter seg mot alle førstegangsforeldre i Asker og vanligvis er det 6-8 par som er med på hvert kurs. Kurset er gratis og går over 2 kvelder fra klokken og holdes i lokalene til Barne- og Familieenheten, Skysstasjonen 11. Det holdes 3 kurs i høstsemesteret og 3 kurs i vårsemesteret. På kurset veksler vi mellom informasjon, dialog og oppgaver parvis, sier familieterapeut og helsesøster Vivi Eriksson. Kurset er forebyggende og er ikke ment som behandling. Samlivsterapeut Sissel Gran har utarbeidet et eget hefte som deles ut. Godt samlivskurset er delt inn i fire kursdeler: 1. Den store forandringen: Fra par til familie. 2. Kommunikasjon: Å holde forbindelsen. 3. Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det? 4. Kjærlighetens ABC: Hva bidrar til gode og varige parforhold? Kurset Godt Samliv har blitt holdt i Asker kommune siden 2005 Kursene har fått gode tilbakemeldinger: Vi skulle gjerne vært her tidligere, sa et par etter et av kursene. Vi savnet ingenting, var tilbakemeldingen som kom fra et annet par. Supert kurs. Gode verktøy vi kan bruke videre. Spennende kurs med gode tips til ettertanke. Vi fikk bekreftet mye av det vi gjør. Mange gode tips til måter å kommunisere og ta vare på hverandre på. Dette er eksempler andre tilbakemeldinger som har kommet. Et av målene med kurset er å skape en trygg og stabil oppvekst for barna gjennom styrking av foreldresamarbeidet. Forskning viser at om man kan dempe eller forhindre konflikt mellom foreldre, kan det ha positive effekter både for foreldrene og barna deres. Samlivsbrudd påvirker voksenes og barns livskvalitet, familiens økonomi og sykefravær. Foreldrenes samliv har betydning for De utrolige årene Når barn har atferdsvansker, blir mye av fokuset rettet mot alt det gale barnet gjør. Men dersom foreldre endrer sin atferd overfor barnet, vil som oftest også barnet endre sin. «De utrolige årene» er et forebyggingsog behandlingsprogram for barn med alvorlige atferdsvansker. Kurset i Asker er også rettet mot foreldre til barn uten store atferdsproblemer, men der barnas oppvekstsvilkår. Kurset har derfor som mål å bidra til å styrke parforholdet, gjennom å gi inspirasjon til å prøve nye muligheter. Påmelding Påmelding til kurset Godt Samliv skjer til helsesøster eller til ekspedisjonen i Barne- og Familieenheten på telefon eller e-post: Kurset arrangeres av Barne- og Familieenheten i Asker kommune, og er et samarbeidsprosjekt mellom Barne- og Familieenheten og Familievernkontoret Christiania Torg i Oslo. Familieterapeut Morten Elgin og Familieterapeut Vivi Eriksson er kursledere. foreldre likevel opplever at de strever i samspillet med barnet. På dette kurset får foreldre opplæring og oppfølging to timer per uke i 14 uker. Kurset er gratis og foregår på Asker kommunes kunnskapssenter klokken på onsdager. Se våre nettsider og søk etter «De utrolige årene».

17 Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Side 17 FORELDRE Fosterbarnet et livslangt, nytt medlem av familien Ikke alle barn har det like godt. Noen barn har det ikke bra i det hele tatt. Da kan et fosterhjem være redningen. Atilla og Aina Moen-Duran har fire barn to egne barn og to fosterbarn. Deres egne barn, Oliver og Synne, var 9 og 8 år da det første, lille fosterbarnet kom til familien. Barna fikk raskt et naturlig søskenforhold til hverandre, forteller Atilla og Aina. Som alle andre søsken opplever de både gleder og sorger, og av og til krangler de, men når noen er i nød, er de der for hverandre. Naturlig del av familien Å være forsterhjemsforeldre er berikende og gir oss en ekstra dimensjon og det utvider horisonten til barna våre. De får et annet syn på verden, rett og slett, sier Atilla. Vi føler at vi får litt mer enn vanlige barnefamilier. Vi lærer noe om at andre mennesker kan ha andre utfordringer, forteller Aina. Atilla og Aina hadde lenge planlagt å bli fosterforeldre, men likevel var det et litt skummelt steg å ta, syntes de. Hvordan ville følelsene for det nye, lille barnet være? tenkte de. Akkurat det gikk fort over, gitt, smiler Atilla. Barna ble raskt våre egne barn og helt naturlige medlemmer av familien for søsken, besteforeldre, tanter og onkler. Selv om de fleste fosterhjemsplasseringer er med tanke på oppvekst, snakker vi om livslange relasjoner, utdyper fosterhjemskonsulent Kjell Eivind Anderdal. Et fosterhjemsbarn er et livslangt, nytt medlem av familien. Når de to fosterbarna deres på et eller annet tidspunkt kanskje blir foreldre selv, vil dere være de naturlige besteforeldrene, sier han henvendt til Atilla og Aina. Ved å være fosterforeldre øker sjansen for å bli besteforeldre, slår Atilla smilende fast. Hvem kan bli fosterforeldre? Ulike barn trenger ulike fosterhjem, men alle fosterhjem har det til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre, men de må tilfredsstille noen krav: De må ha god vandel og kunne legge frem uttømmende og utvidet politiattest. De må ha interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem, være i en Fosterhjemstjenesten Fosterhjemstjenesten i Asker og Bærum holder til i Løkketangen 10B i Sandvika. Telefon: Epost: Nettsider: GODE RÅD FRA ERFARNE FOSTERFORELDRE: Tilpasningsdyktighet er en god egenskap å ha med seg som fosterforeldre, sier fosterforeldrene Atilla og Aina Moen-Duran. Ting går ikke alltid som planlagt. Man bør kunne beholde roen og ikke så lett la seg vippe av pinnen. Foto: Svein-Ivar Fors stabil livssituasjon og ha alminnelig god helse. De må også ha gode samarbeidsevner, økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse. Familie og nettverk kan også være fosterhjem. Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Familiemedlemmer og slektninger som tanter, onkler og besteforeldre er ofte godt egnet som fosterforeldre og det kan også en assistent i barnehagen være, fotballtreneren, en nabo, speiderleder, tidligere besøkshjem eller støttekontakt. Flere fosterhjem består av en enslig fostermor eller fosterfar. Enslige kan ha ressurser som gjør nettopp dem godt egnet. Flerkulturelle familier som ønsker å bli fosterhjem er viktige. Det er i mange tilfeller ønskelig å plassere barn i et fosterhjem med samme religiøse eller kulturelle bakgrunn. Først må du på kurs 26. august klokken holder fosterhjemstjenesten et informasjonsmøte i sine lokaler i Løkketangen 10B, Sandvika, for de som ønsker å vite mer om hva det vi si å være fosterhjem. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte. Alle som skal bli fosterforeldre må gjennomføre et såkalt PRIDE-kurs. Før du får plass på kurset ønsker fosterhjemstjenesten å ta en kartlegging med en samtale og et hjemmebesøk. I tillegg må alle levere et egenpresentasjonsskjema før kursets oppstart. Høstens kurs i vårt område starter 16. oktober, går over to helger og holdes på Thon Hotel Vettre i Asker. KURS FOR VORDENDE FOSTERFORELDRE: PRIDE er et opplæringsprogram som gir den enkelte mulighet til å vurdere om det å være fosterforeldre er noe som kan passe. Ønsker du å melde din interesse for PRIDE-kurset som starter 16. oktober hører vi gjerne fra deg, sier fosterhjemskonsulent Kjell Eivind Anderdal. Foto: Svein-Ivar Fors

18 Side 18 INFORMASJON Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 Åpen dag på brannstasjonen lørdag 19. september Vi ønsker store og små velkommen til Åpen dag på Asker brannstasjon lørdag 19. september. Brannstasjonen vil være åpen for alle interesserte fra klokken 10 til 14. Velkommen! sier Asker og Bærum brannvesen IKS. Asker kommune Førstehjelp ved selvmordsfare Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet. På kurset lærer deltakerne å: fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare stille direkte spørsmål om selvmordstanker hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig gjøre en enkel risikovurdering lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge livet bruke nære ressurser i krisehjelp Kurset går over to dager. Kurset undervises lokale fagpersoner. Mer info. om kurset og Vivat finnes på Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset. Dato September 2014 klokken Kursavgift: 750,- Sted: Kunnskapssenteret, Drammensveien 915, 1383 Asker. Forespørsler kan rettes til: tlf Asker kommune Ordføreren inviterer: Eldrefest i Asker rådhus Det er en stor glede å invitere alle Askers innbyggere over 80 år til høstfest for 49. gang Velkommen til en kveld med hyggelig samvær og god mat! Hilsen Lene W. Conradi Ordfører Onsdag 7. og torsdag 8. oktober fra kl Tale ved ofrdfører Lene W. Conradi Kåseri ved Tor Arne Midtbø Musikk ved Børge Tronrud orkester Påmelding innen mandag 21. september til Servicetorget i Asker kommune, telefon Vi er behjelpelige med transport til og fra festen ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Asker kommune Avdeling psykisk helse og rus planlegger å gjennomføre følgende kurs i høst: Kurs i depresjonsmestring (KiD) tir. kl fra uke 36 Kurs i angstmestring - på dagtid fra uke 38 og et noe senere Kurs i belastningsmestring (KiB) tir. kl fra ca. uke 38 Flere kurs settes opp etter behov. For nærmere informasjon om kursene, se kommunens nettside under Helse og omsorg, Psykisk helse, Kurs og gruppetilbud Kontakt oss på tlf eller for spørsmål og påmelding.

19 Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 FRIVILLIG Side 19 Semiaden den store familiedagen ved Semsvannet Ta med familie og venner i alle aldre til Semiaden søndag 13. september. Bli med på en gla-dag ved Semsvannet, med løyper, poster og underholdning. Overskuddet av arrangementet går til driften av NaKuHel-senteret i Asker. Semiaden er et tur- og aktivitetstilbud med hyggelige natur- og kulturopplevelser i Semsvannsområdet. Aktivitetene retter seg først og fremst mot barn og unge, men tilbudene gjelder også for voksne deltakere. Det er et bredt program med turløyper, poster, aktiviteter og underholdning og mange frivillige lag og organisasjoner er bidragsytere. Støtte til NaKuHel-senteret All innsats i Semiaden baserer seg på frivillighet, og overskuddet til stiftelsen NaKuHel-senteret Natur-Kultur og Helse. Det koster 200 kroner for en familie å delta på Semiaden, 100 kroner pr voksen. Det er gratis parkering, men bruk gjerne sykkel. NaKuHel er en viktig bidragsyter innenfor arbeidet med Folkehelsen i Asker. NaKuHel tilbyr natur- og kulturopplevelser i sosiale felleskap og et stort antall gruppeaktiviteter. Målet er at deltakerne skal oppleve en positiv helseeffekt, økt trivsel og bedre mestring. Medaljer til barna Programmet for Semiaden starter ved NaKuHel-senteret klokken 10 med åpning av boder og salg av deltakerbevis, løypekart og lodd i kunstlotteriet. Semiaden har mange spennende aktiviteter for store og små, med ridning, kajakkpadling, pil og bue, klatretårn og mye, mye mer. Medaljer deles ut ved NaKuHel-Senteret til alle barn under 15 år etter at de har fått minst 8 klipp eller stempler på løypekartet. Aktiviteter hele dagen Den offisielle åpningen av Semiaden 2015 skjer klokken 11 ved generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal og med hilsen fra distriktsguvernør i Rotary Trygve Danielsen. Askers ordfører Lene Conradi, Hurums ordfører Monica Vee Bratlie og Røykens ordfører Rune Kjølstad er offisielle gjester. Konferansier er Jon Herwig Carlsen. Det blir mange morsomme aktiviteter for de yngste med leker, ansiktsmaling, spill, lek og gøy ved studenter fra Fagskolen Helse og miljø, Folkeuniversitet Sør- Øst. Det blir underholdning på Tveiter Gård med saueklipping, hesteskokasting pil og bue. Ragnhild Barra Wisløff underholder med eventyr, spill og sang. Utover dagen blir det konsert ved Bondi og Vettre skolekorps, underholdning ved Asker Spell og Danselag, latinamerikansk folkemusikk ved gruppen «KIMUTAY» og underholdning og allsang ved sangkoret «Alf» før Semiaden avsluttes klokken 16. Poster rundt Semsvannet Post 1 NaKuHel senteret: Steinbingen, geologi fra området og geopark Post 2 Svartdalen: Fiskeoppdrett Post 3 Tangen: Barnas verden Post 4 Sommerfjøset: Få vite mer om Askers geologi Post 5 Badeplassen: Prøv kajakkpadling Post 6 Tømmervika: Markens Grøde Post 7 Vest for Tømmervika: Naturmangfold og naturvern Post 8 Ved Hajem: Fugletelt Post 9 Øst for Tveiterfossen: Speiderleir Post 10 Vest for Tveiterfossen: Tveiterfossen, fra vann til elektrisk lys Post 11 Tveiter: Knottfabrikken fra 2. verdenskrig Post 12 Tveiter: Eikene på Tveiter, hvor gamle kan trær bli? Post 13 Tveiter: Saueklipping Post 14 Tveiter: Hesteskokasting Post 15 Tveiter: Pil og bueskyting Post 16 Semsvik: Bienes liv, og hvordan de lager honning Post 17 Ved Store Berg: Ridning ved Store Berg Post 18 Utløpet av Semsvannet: Vannforsyning Post 19 Holtsmarks vei: Flaggermusens liv Post 20 Parkering i Holtsmarks vei: Klatretårn, prøv «fjellklatring» Barnas verden på Tangen Historisk kulturvandring i Semsvannsområdet, tur til Kølabonn, med start fra NaKuHel senteret. Se nettsiden: Se kortfilmen om Semiaden 2014 ved å skanne denne QR-koden: GØY PÅ SEMIADEN: Blerim Gjoni og barna hans prøver kajakkpadling ved badeplassen ved Semsvannet. Foto: Håvard Tveitane Alle bildene på denne siden er fra tidligere års Semiader. Foto: Håvard Tveitane. Bak Semiaden Semiaden får økonomisk støtte av: Asker kommune Asker og Bærum Boligbyggelag DNB Rotary Semiaden organiseres av Rotary: Asker Rotaryklubb, Nesbru Rotaryklubb, Skaugum Rotaryklubb, Hurum Rotaryklubb, Røyken Rotaryklubb, Raukvin Rotaryklubb, NaKuHel-Senterert i Asker Rotary har som en av sine verdier å gjøre en samfunnsinnsats som skaper økt trivsel og bedre livskvalitet for andre.

20 Side 20 KULTUR Informasjonsavis for ASKER kommune - august 2015 NOEN AV VÅRE ARRANGEMENTER I HØST: Back to school party 28. august Infected LAN september Halloween 30. oktober Askerfestivalen 13. november Ungdomsdebatt 18. november Lucia party 11. desember Ut På (Kul)Tur Foto fra venstre mot høyre: Kaia Methi, Anja Tvenning, Jens Schanke, Aurora Henni Krogh (x2) UNG OG LUR, BÆRTUR PÅ KULTUR I dette reisekaoset er det lov å ha dårlig tid Hold fast og selveksponer med filter Å leve sammen er som et puslespill Vi er alle unike ulike brikker Og bildene forandrer seg hjelpeløst. Vi holder fast og tenker i planer Og baner, med og uten «T» forran Ingenting vingler mer enn bagasje på trøtt ungdom Mens destinasjonen skifter navn Kan vi krysse av lister og lære om oss selv Og hverandre Med livet som rus og eventyr i blodet Flyter latteren lett For vi ser hverandre og vi vet at vi er unge og fulle av lyd Og kanskje vår røde tråd er på bærtur men vi er på kul-tur Skrevet av Aurora Henni Krogh Ut På (Kul)Tur er et skrive-og fotoprosjekt som omhandler europeisk ungdomskultur. 4 ungdommer i alderen år fra Asker har fotografert og skrevet om sin egen ungdomstid. Ut På (Kul)Tur ble gjennomført i 2013 og støttet av både Asker kommune og Aktiv Ungdom. Ungdommene som deltok i prosjektet var Aurora Henni Krogh, Kaia Methi, Anja Tvenning og Jens Schanke. Som en del av prosjektet reiste ungdommene på en intensiv 10-dagers interrail i Europa, hadde skrivekurs, og deltok på utstillinger. De fine bildene og tekstene er publisert på store bannere og i en egen bok som ble distribuert til ulike skoler, biblioteker og ungdomsteder i Asker. Bildene er en unik, fargerik og morsom dokumentasjon av vår tids ungdoms generasjon. Bakgrunnen for dette prosjektet er fotogruppa på Radar i kulturhuset, som jevnlig møtes i forbindelse med arrangementer i huset hvor de jobber som fotocrew. Fotogruppa har også fotokurs, produserer fotoutstillinger og deltar aktivt som nettredaksjon på Ungdommens kulturmønstring. UNG UNG NYTT TILBUD I HØST: FREDAGSÅPENT fra kl Tilbudet er for ungdomsskoleelever, og er ment å være et morsomt og trygt tilbud for de yngste ungdommene på fredagskvelden. Det blir discokrok i kafeen, spill, mat og konkurranser med variert program utover høsten.

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker INTRO Mål: Innblikk i skolehverdagen Skolehistorier/eksempler/praktiske verktøy - Hvordan få med

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Frivillighet ved Heggedal SFO

Frivillighet ved Heggedal SFO Frivillighet ved Heggedal SFO Bakgrunn Kommunal SFO i Asker drives etter selvkost prinsippet, det vil si at etter faste utgifter så er det ikke mye igjen. Dette gjorde at vi måtte tenke kreativt i forhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal:

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal: LIERNE KULTURSKOLE Rektor Ingela Landén Skogmo ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD: 1. Grunnlaget. Visjoner og mål 2. Skoleåret 2014 2015. Planer 3. Rammer og pedagogikk 4. Ressurser og tall 5. Økonomi 6. Kulturskolen

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette april 2016

Arbeidsplan for Rødhette april 2016 Arbeidsplan for Rødhette april 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 10-11 Samling 4 år: Torunn Samling 5 år: Ellen 6 fra kl 10 13 Nysgjerrigpergruppa: Turdag. 7 fra kl 10-13 8 Tur dag 5 10 11 Varmmat:

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

FAU møte Finstad skole, 09.09.2014

FAU møte Finstad skole, 09.09.2014 FAU møte Finstad skole, 09.09.2014 Tilstede: 1. klasse Gul vara Sigrid 1. klasse grønn Kristian Nilsen Ødegård 1. klasse blå Charlotte Lindblad Strømsborg 2a 2b 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 6a 6c 7a 7b Rektor

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2005/221-20512/2014 Dag Røise B41 19.06.2014

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2005/221-20512/2014 Dag Røise B41 19.06.2014 NYGÅRD SKOLE SU ved Nygård skole Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2005/221-20512/2014 Dag Røise B41 19.06.2014 Referat fra møte i samarbeidsutvalget (SU) på Nygård skole, torsdag 22.05.14

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer