DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Øystein Bye , Tatt til etterretning, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - SFBR Revisjon Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student I, 14/ Klage på sensurvedtak - HSB1209 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tove Ødegaard Student, Besvart med utgående dokument I, 14/ Klage på sensurvedtak - HSB1309 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tove Ødegaard Student I, 14/ Søknad om innpassing Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Nina Kristin Buskoven Student Besvart med utgående dokument X, 14/ Møteinnkalling AL : Ansettelsesutvalg for lærerutdanning Ansettelsesutvalg - Lærerutdanning ( AL ) Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 første ledd HR /Inger Lise E. Røsnæs

2 I,, N, X, S X, 14/ Møteinnkalling APDP : Ansettelsesutvalg for professor, dosent og PLS Ansettelsesutvalg - Professor, dosent og PLS ( APDP ) Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 første ledd HR /Inger Lise E. Røsnæs I, 14/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: HR /Inger Lise E. Røsnæs Personal 221 X, 14/ Tiltaksplan - Programfag - Arendal videregående skole ( 2012 ) Programfag innen fremmedspråk - Fremmedspråksenteret Journaldato: Tilg. kode: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen /Gerard Doetjes I, 14/ Erasmus + avtale student og lærerutveksling - Arcada Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Yrkeshögskolan ARCADA Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale - Karel de Grote Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Karel de Grote niversity College Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale - Justus Liebig niversity Giessen Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Justus Liebig niversity Giessen Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S I, 14/ Erasmus + avtale VIA niversity College Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet VIA niversity College Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale - Högskolan Väst Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Högskolan Väst Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale - CLM - Albacete Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversidad de Castilla - La Mancha Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus avtale - CLM - kjemi Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversidad de Castilla - La Mancha Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus avtale - niversität Mozarteum Salzburg Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversität Mozarteum Salzburg Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale - NOVIA Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Yrkeshögskolan Novia Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S I, 14/ Erasmus + avtale - niversidad Politecnica de Cartagena Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversidad Politecnica de Cartagena Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale CLM - Ciudad Real Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversidad de Castilla - La Mancha Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale ÏR- niversité d Orléans Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversité d Orléans Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Eramus + avtale - Karlshochschule International niversity Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Karlshochschule International niversity Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale - CLM - IT Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversidad de Castilla - La Mancha Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale - CLM Toledo Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversidad de Castilla - La Mancha Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til orientering

5 I,, N, X, S I, 14/ Erasmus + avtale IR - Hochschule Wismar Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Hochschule Wismar Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale lærerutv L - niversidad de Murcia Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversidad de Murcia Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale IR - Yeditepe niversity Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Yeditepe niversity Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + lærerutveksling - Hochschule Fresenius Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Hochschule Fresenius niversity of Applied Sciences Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale IR - niversity of Pitesti Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversity of Pitesti Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale - Iceland Academy of The Arts Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Iceland Academy of The Arts Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 14/ Erasmus + avtale - niversität für angewandte Kunst Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversity of Applied Arts Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale - Statens Scenekunstskole Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Statens Scenekunstskole - Danish National School of Performing Arts Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale studutv IR- Politecnico Di Milano Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Politecnico Di Milano Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus agreement - business -niversite Paris XII ( PEC ) Faculté AEI Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversite Paris XII ( PEC ) Faculté AEI Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus + avtale -niversity of the Arts Helsinki Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversity of the Arts Helsinki Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Erasmus+ avtale AK - Hamburg niversity of Applied Sciences ( HAW ) Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet Hamburg niversity of Applied Sciences ( HAW ) Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S I, 14/ Erasmus + avtale HS - niversity of lster Avtaler - Erasmus + Student- og lærermobilitet niversity of lster Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ Innpassing - Per Edvard Volla tveksling av studenter - innpassing Griffith College, Dublin Internasjonalt kontor /Laila Fagerdal , Tatt til etterretning I, 14/ Innpassing - Julie Fardal Johansen tveksling av studenter - innpassing Pacific Lutheran niversity Internasjonalt kontor /Laila Fagerdal , Tatt til etterretning I, 14/ Innpassing - Marianne Høidal tveksling av studenter - innpassing niversidad Miguel Hernandez de Elche Internasjonalt kontor /Laila Fagerdal , Tatt til etterretning I, 14/ Innpassing - Stine Helene Rørnes tveksling av studenter - innpassing California State niversity Journaldato: Tilg. kode: Internasjonalt kontor /Laila Fagerdal , Tatt til etterretning I, 14/ Innpassing - Eivind Andreas Svaleng tveksling av studenter - innpassing California State niversity Internasjonalt kontor /Laila Fagerdal , Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S I, 14/ Oppdatering av beredskapsliste for H-sektoren Beredskapsplan for kriser og krisehåndtering ved Høgskolen i Østfold Kunnskapsdepartementet Ledelsen /Carl-Morten Gjeldnes , Tatt til etterretning X, 14/ Møteinnkalling ARSB : Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksb./ing/bibl Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksbehandler/ ingeniør /bibliotekar ( ARSB ) Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 HR /Lilly Alexandra Johannessen Hondros X, 14/ Karakterutskrift - Digitale verktøy Personalmappe - Biblioteket /Else Helene Norheim Personal 221, 14/ Sykepleiens fagutviklende funksjon med bacheloroppgave - tsatt eksamen Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Adeline Bøhn Karlsen Student I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for lærerutdanning /nni Hagen Personal , Tatt til orientering, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - SFB etikk og samfunnsansvar Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student

9 I,, N, X, S I, 14/021-6 nntak fra arbeidsgiverperioden pga kronisk sykdom Personalmappe - NAV Halden Personal , Tatt til etterretning, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - SFB Etikk og samfunnsansvar Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - SFB Metodekurs 2 Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student X, 14/ Diploma - Curso de férias Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for helse- og sosialfag /Mona Jerndahl Fineide Personal 221 I, 14/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen høsten 2 Kompetanse for kvalitet - Varig system for videreutdanning av lærere tdanningsdirektoratet Journaldato: Tilg. kode: HiØ VIDERE /Bjørg Helene Knoph , Tatt til orientering I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Biblioteket /Else Helene Norheim Personal , Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S I, 14/ Nominering til nivå 2 for 2 Nominering av publikasjonskanaler til nivå 2 niversitets- og høgskolerådet Journaldato: Tilg. kode: Studie- og forskningsenheten /Kjell Ove Kjølaas I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for lærerutdanning /nni Hagen Personal 221 I, 14/ Kontrakt mellom Høgskolen i Østfold og Center-revisjon AS - undervisning i emnet SFBR revisjon ( revisoreksamen ) studieåret Samarbeidsavtale mellom Center-Revisjon AS og Høgskolen i Østfold Center-Revisjon AS Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag /Kristina Lindh I, 14/ Kontrakt mellom Høgskolen i Østfold og Center-revisjon AS - undervisning i emnet SFBR13 - årsregnskap ( revisoreksamen ) studieåret Samarbeidsavtale mellom Center-Revisjon AS og Høgskolen i Østfold Center-Revisjon AS Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag /Kristina Lindh I, 14/ Nytt om fellesgrader august 2 SI - Internasjonale fellesgrader Senter for Internasjonalisering av utdanning Journaldato: Tilg. kode: Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , 14/ Svar på klage på sensurvedtak - IRI13511 Grunnleggende matematikk og statistikk Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tove Ødegaard Student

11 I,, N, X, S I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen /Rolf Steinar Nybøle Personal 221 I, 14/ Klage på sensurvedtak HSASO20111 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Erik Bentsen Student X, 14/ Masteravhandling - Masteravhandlinger - HS - Våren og høsten Avdeling for helse- og sosialfag Journaldato: Tilg. kode: Offl 26 første ledd Avdeling for helse- og sosialfag /Mona Jerndahl Fineide I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Øystein Bye Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Personalmappe - NAV Halden Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Ine-Merethe Smedstuen Personal 221 I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for lærerutdanning /nni Hagen Personal 221

12 I,, N, X, S I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for lærerutdanning /nni Hagen Personal 221, 14/ Svar på søknad om alternativ eksamensform - Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Margrethe Karijord Johnsen Student I, 14/ Søknad om alternativ eksamensform Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Margrethe Karijord Johnsen Student , Tatt til etterretning X, 14/ Vedrørende søknad om alternativ eksamen - Anbefaling fra avdeling Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Margrethe Karijord Johnsen Student X, 14/ Avtale om endret organisasjonstilknytning og arbeidsoppgaver Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: HR- og markedsenheten /Gaute Storås Personal 221 I, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - HR /Inger Lise E. Røsnæs Personal 221

13 I,, N, X, S X, 14/ Oppfølgingsplan ved sykmelding Personalmappe Personal 221 N, 14/ Anbefaling av søknad om permisjon Personalmappe - HR /Lilly Alexandra Johannessen Hondros Journaldato: Tilg. kode: Studie- og forskningsenheten /Beth Linde Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: IT-drift /Trond Henry Akerbæk Personal 221, 14/ Tap av studierett på grunn av manglende studiepoengprogresjon på bioingeniørutdanningen Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Lisbeth Spondalen Student I, 14/ Søknad om innpassing Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Lisbeth Spondalen Student, 14/ Videre studieprogresjon ved bioingeniørutdanningen Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Beate Aksnes Horrigmo Student

14 I,, N, X, S, 14/ Videre studieprogresjon ved bioingeniørutdanningen Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Beate Aksnes Horrigmo Student I, 14/ EØS lærer og studentutveksling - niversity of Warsaw EEA grants - Scholarship and Training Fund niversity of Warsaw Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning I, 14/ EØS avtale studenter og lærere - Alexandru Ioan Cuza niversity of Iasi EEA grants - Scholarship and Training Fund Alexandru Ioan Cuza niversity of Iasi Internasjonalt kontor /Ellen Høy-Petersen , Tatt til etterretning, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - IRI13511 Grunnleggende matematikk og statistikk Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tove Ødegaard Student I, 14/ Søknad om innpassing Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Irene Haugland Sørsdahl Student Besvart med utgående dokument, 14/ Opptak 2 - trekk av studieplass Trekk av studieplass Johannes Josef Niesen Journaldato: Tilg. kode: Opptakskontoret /Hege Marie Gundersen

15 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om innpassing Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Irene Haugland Sørsdahl Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om innpassing Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Lisbeth Spondalen Student, 14/ Resultat av klage på sensurvedtak i emne HSSPL10114 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Adeline Bøhn Karlsen Student, 14/ Bachelor i sykepleie - Tap av studierett Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Adeline Bøhn Karlsen Student X, 14/ Protokoll AIR : Ansettelsesutvalg for ingeniørfag Ansettelsesutvalg for ingeniørfag - AIR Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 HR /Tone Kjersem I, 14/ Søknad om innpassing Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Lisbeth Spondalen Student

16 I,, N, X, S, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - SFEG Engelsk: Kulturstudier: Nord-Amerika (5-10) Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student, 14/ Videre studieprogresjon ved bioingeniørutdanningen - Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Beate Aksnes Horrigmo Student, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - IRF Fysikk/kjemi Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tove Ødegaard Student I, 14/ Søknad om innpassing Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Irene Haugland Sørsdahl Student, 14/ Videre studieprogresjon ved bioingeniørutdanningen Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Beate Aksnes Horrigmo Student, 14/ Resultat av klage på sensurvedtak i emne HSSPL10214 Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Adeline Bøhn Karlsen Student

17 I,, N, X, S, 14/ Bachelor i sykepleie - Tap av studierett Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Adeline Bøhn Karlsen Student I, 14/ Klage vedrørende vedtak om tap av studierett Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Hanne Holm Student I, 14/ Søknad om innpassing Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Irene Haugland Sørsdahl Student I, 14/ Søknad om innpassing av Fysikk 1 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Annette Øyen Student , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om gjenopptak av studierett Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Annette Øyen Student , Tatt til etterretning I, 14/ Klage på sensurvedtak - ITM Interaktive nettsteder Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student Midlertidig svar sendt

18 I,, N, X, S, 14/ Foreløpig svar på klage på sensurvedtak - ITM Interaktive nettsteder Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student I, 14/ Søknad om fritak for emner Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Erik Bentsen Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Lønnsforhandling Personalmappe - HR /Lilly Alexandra Johannessen Hondros Personal , Tatt til orientering, 14/ Nytt lønnstilbud Personalmappe - Offl 25 HR /Lilly Alexandra Johannessen Hondros Personal 221 I, 14/ Søknad om innpassing Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Irene Haugland Sørsdahl Student I, 14/ Fylkesmannen ber om tilbud på PB-studier - 2 / 2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid for førskolelærere i barnehagen ( PB-studier ) Fylkesmannen i Østfold Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for lærerutdanning /Marianne Hatlem

19 I,, N, X, S I, 14/ Oppsigelse av studieplass Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Adeline Bøhn Karlsen Student , Tatt til orientering I, 14/ Trekker søknad Fast stilling som professor / dosent i pedagogikk - Avdeling for lærerutdanning ( L ) Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 HR /Inger Lise E. Røsnæs , Tatt til orientering, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - SFB Finansiering og investering Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - SFB Etikk og samfunnsansvar Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student, 14/ Foreløpig svar vedrørende søknad om tilrettelagt eksamen Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Margrethe Karijord Johnsen Student I, 14/ Klage på sensurvedtak - HSB1309 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tove Ødegaard Student

20 I,, N, X, S, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - SFB Budsjettering og driftsregnskap - Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student I, 14/ Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for forskningsprosjekt som behandler personopplysninger Personvernombud for forsknings-og studentprosjekter - HiØ og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste - NSD - HR og helseforskningsloven Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for helse- og sosialfag /Mona Jerndahl Fineide I, 14/ Sentralisering av lønnstjenester i DFØ Sentralisering av lønnstjenster til DFØ Stavanger Direktoratet for økonomistyring Journaldato: Tilg. kode: Økonomi- og driftsenheten 049, 14/ Svar på klage på sensurvedtak - SFB Budsjettering og driftsregnskap Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Halden /Raul Boris Farina Briceno Student I, 14/04-8 Søknad om innpassing Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Irene Haugland Sørsdahl Student Besvart med utgående dokument, 14/ Resultat av klage på sensurvedtak i emne HSSPL10114 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Adeline Bøhn Karlsen Student

21 I,, N, X, S, 14/ Bachelor i sykepleie - Tap av studierett Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Adeline Bøhn Karlsen Student I, 14/ Klage på sensurvedtak HSASO20111 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Erik Bentsen Student I, 14/ Klage på sensurvedtak HSAVF20311 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Erik Bentsen Student, 14/ Resultat av klage på sensurvedtak i emne HSSPL10214 Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Adeline Bøhn Karlsen Student, 14/ Bachelor i sykepleie - Tap av studierett Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Adeline Bøhn Karlsen Student, 14/ Videre studieprogresjon ved bioingeniørutdanningen Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Beate Aksnes Horrigmo Student

22 I,, N, X, S, 14/ Videre studieprogresjon ved bioingeniørutdanningen Studentmappe - Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Beate Aksnes Horrigmo Student I, 15/ Avtale om sensur Avtale om sensur - Avdeling for lærerutdanning - L - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Nils Henrik Williams Rasmussen Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Karin Margrete Stokke , Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt om sensur Avtale om sensur - Avdeling for lærerutdanning - L - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Solveig Irene Nordtømme Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Karin Margrete Stokke I, 15/ Kontrakt om sensur Avtale om sensur - Avdeling for lærerutdanning - L - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Kristin Danielsen Wolf Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Karin Margrete Stokke I, 15/ Kontrakt om sensur Avtale om sensur - Avdeling for lærerutdanning - L - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Mari Gillund Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Halden /Karin Margrete Stokke I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - Sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Turid-Iren Jacobsen Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken

23 I,, N, X, S I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - Sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Turid-Iren Jacobsen Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - Sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Wenche A. Klemetsen Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Therese Eddie Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Tove Teigen Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Marit Hellesvik Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Jan Olav Notevarp Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken

24 I,, N, X, S I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Christoffer Eilifsen Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Terje R. Solli Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Terje R. Solli Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Terje R. Solli Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Christoffer Eilifsen Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Maria Leistad Wickman Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken

25 I,, N, X, S I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur Avtale om sensur - Avdeling for helse- og sosial - HS - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Jørn Arve Vold Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Tanja Løken I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - Sensur Avtale om sensur - Avdeling for ingeniørfag - IR - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Murad Sani Sayd Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Anne-Marie Rakneberg Berntsen , Tatt til orientering I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur - IRB konstruksjonsteknikk 1 Avtale om sensur - Avdeling for ingeniørfag - IR - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Joachim Helgesen Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Anne-Marie Rakneberg Berntsen , Tatt til orientering I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur - IRI helhetlig og integrert risiko - ledelse Avtale om sensur - Avdeling for ingeniørfag - IR - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 David Di Ruscio Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Anne-Marie Rakneberg Berntsen , Tatt til orientering I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur - IRM materiallære og tilvirkningsteknikk - deleksamen 2 Avtale om sensur - Avdeling for ingeniørfag - IR - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Johan Andersen Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Anne-Marie Rakneberg Berntsen , Tatt til orientering I, 15/ Tidsbegrenset arbeidsavtale - sensur - IRF matematikk 1 Avtale om sensur - Avdeling for ingeniørfag - IR - Avtaler inngått 2 - Oppnevning av sensor - Godkjent 2 Johannes Kleppe Journaldato: Tilg. kode: Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad /Anne-Marie Rakneberg Berntsen , Tatt til orientering

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 12/1391-13 Sykmelding del C - 02.03.15-06.03.15 - Personalmappe - Journaldato: 10.03.2015 Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon 1 02.03.2015 221 Personalarkiv 10.03.2015,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer