Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Rødtvet seniorsenter - ditt annet hjem - 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Formål 3 3. Visjon/motto 3 4. Styrets arbeid Styrets sammensetning 4 5. Personalet ved Seniorsenteret 4 6. Brukerrådet ved Seniorsenteret 4 7. Frivillige hjelpere Rødtvets seniorsenters målsetting forfrivillighet 5 8. Samarbeidspartnere 5 9. Senterets tilbud Kafeteria Frisør Fotterapi/aromaterapi/massasje/soneterapi/hudpleie Transport Datakurs Informasjon til brukerne Økonomi Sluttkommentarer 8 2

3 1. INNLEDNING Rødtvet Seniorsenter er et lavterskeltilbud til eldre hjemmeboende, og inneholde flere kvaliteter og egenskaper slik at de eldre kan få en sosial og meningsfylt hverdag. Senteret skal fylle flere roller og funksjoner som et sted å være, som et aktivitetstilbud, en kilde til service og tjenester og en arena for sosial kontakt og deltagelse. Senteret fungerer også som et forebyggende tiltak, både ved å forhindre eller avhjelpe psykososiale problemer så som sosial isolasjon og ensomhet, og ved å være et helsefremmende tiltak via aktivisering og oppsøkende virksomhet Takket være stor innsats og pågangsmot fra de frivillige og våre samarbeidspartnere har vi også i 2014 kunnet gi et godt og variert tilbud til brukerne våre. 2. FORMÅL Rødtvet seniorsenter er et møtested for alle pensjonister i Bydel Grorud. Her skal hver enkelt bruker finne: TRYGGHET, SAMHOLD OG VENNSKAP. Senteret skal ha et service- og aktivitetstilbud som bidrar til å opprettholde den enkeltes fysiske og psykiske helse. 3. VISJON / MOTTO Vår visjon er Rødtvet seniorsenter ditt annet hjem Vi ønsker å skape trygghet, samhold og vennskap for alle våre brukere. Det vil få brukerne våre til å tenke på senteret som sitt annet hjem. Brukernes ønsker og behov er grunnlaget for det arbeidet som senterets ansatte og styre gjør. Rødtvet seniorsenter skal gi et allsidig tilbud slik at flest mulig kan finne sin aktivitet. Senterets aktiviteter skal være av høy kvalitet og tilpasset brukernes behov. Ved vår allsidighet og serviceinnstilling håper vi å treffe interessefeltet til flest mulig av våre nåværende brukere, samtidig som vi aktivt arbeider for å rekruttere nye. 4. STYRETS ARBEID Senteret eies av Rødtvet menighet, og drives med støtte fra Bydel Grorud. Senterets virksomhet ledes av et eget styre. Styret har hatt 5 ordinære møter og behandlet 26 saker i Hovedsaker i styrets arbeid i 2014 har vært: senterets tilbud til brukerne, markedsføring av senteret, senterets økonomiske rammer og ny platting ved kafeen. 3

4 4.1 Styrets sammensetning Fra eier, Rødtvet menighet: Kristen Ødegaard Styreleder Karen Marie Engeseth Nestleder Arne Grøvan Styremedlem Gunnar Follerås Styremedlem Fra brukerne: Bjørn Helge Stordal Brukerrådets leder Kjell Rostøl Brukerrådets nestleder Fra de frivillige: Mary Larsen Styremedlem Eva Borgen Varamedlem Fra ansatte: Daniele Bacci Styremedlem Senterleder Fride Aannestad har deltatt på styremøtene med tale og forslagsrett og har vært styrets referent. 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET Arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved seniorsenteret er overført til Kirkelig fellesråd i Oslo. Lønnet personale består av senterleder Fride Aannestad i 60 % stilling og kjøkkensjef Daniele Bacci i 100 % stilling. Det er ca. 50 aktive frivillige som hjelper til i forskjellige jobber på senteret. Det være seg på kjøkken, kafé, sentralbord og hobbyrom. Transporttjenesten har vært utført av frivillige med vår egen bil. Vedlikehold og oppdatering av brukerregisteret Messias er utført av en av våre frivillige. Frivillige tar seg også av program, brosjyre for senteret samt klargjøring og utsending av dette til alle pensjonister innenfor vårt nedslagsfelt. Tre selvstendig næringsdrivende arbeider på senteret, frisør Liv Robarth, fot - soneterapeut Ann Kristin Nervik og hudterapeut Trude Nervik. 6. BRUKERRÅDET VED SENIORSENTERET Brukerrådet er opptatt av, i samarbeid med styre, ansatte og frivillige å videreutvikle de tjenesteog aktivitetstilbud som senteret har, samt legge forholdene til rette slik at brukernes interesser og behov blir ivaretatt best mulig. Brukerrådet har i året deltatt aktivt i senterets aktiviteter / arrangementer. Det vises ellers til Brukerrådets årsmelding som er vedlagt. 7. FRIVILLIGE HJELPERE Rødtvet seniorsenter hadde registrert 50 frivillige hjelpere per Frivillige medarbeidere har nøkkelfunksjoner på alle områder av senterets drift. Frivillige sørger for ulike inntektsbringende aktiviteter som rammeverksted, jule- og påskesalg, lotterier mm. Frivillige driver ulike faste aktiviteter, arbeider med markedsføring av senterets tilbud, lager mat, vedlikeholder uteområder med mer. Frivillig innsats ved senteret tilsvarer drøyt 6 årsverk. For å bedre informasjonen mellom styret, brukerrådet og de frivillige arrangeres det frivilligmøter. 14. juni og 13. desember inviterte senteret til fest for alle frivillige. God mat og tid til å prate sammen var viktige ingredienser. Brukerrådet har også invitert senterets frivillige til flotte turer med buss med forskjellig innhold. 4

5 For å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå er rekruttering av nye frivillige en viktig oppgave. Det ligger en stor utfordring i å rekruttere frivillige medarbeidere til senteret. Vi rekrutterer flest frivillige via andre frivillige. 7.1 Rødtvet seniorsenters målsetting for frivillighet Senteret kan ikke drives uten hjelp av de frivillige. De bidrar til at senteret kan opprettholde de tilbud til brukerne som vi har i dag. Vår målsetting for de frivillige er å ha en stor stab av innsatsvillige, ansvarsbevisste og glade frivillige som er med på å drive senteret sammen med styret og de ansatte. De må definere varierte oppgaver for frivillige. Rekruttere nye frivillige ved å ha tiltak for å motivere nye potensielle frivillige til innsats. Hjelpe til med å arrangere to hyggelige middager med underholdning (frivillig fester) for de frivillige i løpet av året. 8. SAMARBEIDSPARTNERE Driftsavtalen mellom Bydel Grorud og Rødtvet seniorsenter gjaldt frem til Den ble forhandlet ny i 2014 og gjelder nå bare i 2 år fra til Oslo kommune, Helseetaten arrangerer møter for ledere på seniorsentrene i Oslo ca. 4 ganger i året. Senteret har et samarbeid med Rehabiliteringsavdelingen i Bydel Grorud. De driver både en balansetreningsgruppe som ledes av ergoterapeut og fysioterapeut, og trimgruppe som ledes av fysioterapeut. Vi samarbeider også med Seniorveileder i Grorud Bydel. Fra Bydel Stovner får vi hjelp på kjøkkenet to til tre dager i uken. Praktikantene kommer fra norsk-opplæringsprogrammet deres og skal praktisere norsk hos oss. 9. SENTERETS TILBUD Senteret har holdt åpent alle ukedager fra kl til kl Kafeen er åpen fra kl. 9:00 14:30. Middag serveres fra kl Senteret hadde åpent langfredag og 1. påskedag. Senteret var stengt 3 uker i juli/august og i romjulen. Senteret har også i år hatt åpent for middagsservering første søndag i advent. Det er et samarbeid med brukerrådet. Senteret har i 2014 hatt følgende tilbud: - Kafé med billig og god mat - Trivelige lokaler som ramme for en god prat med nye og gamle venner - Transport med senterets buss - Frisør, fot terapi, soneterapi, aromaterapi, hudpleie - Rammeverksted - Hobbyrom - Seniordans - Sanggruppe og allsang - Filmklubb og foredrag - Bridge - Engelsk samtalegruppe 5

6 - Trim av ulike slag og badstue - Brukertreff - Besøk av hørselshjelper og synstesting 9.1 Kafeteria Kafeteriaen tilbyr kaffe og kaker, smørbrød, rundstykker, vafler og middag. Fisk står fast på menyen to dager i uken - tirsdag og fredag. Vi har flere stamgjester (gjester som kommer 2-3 ganger i uken). Vi har hatt 20 frivillige hjelpere på kjøkkenet/ kafeteriaen. Gjennomsnittlig middagsservering: Mandager: 30 middager Torsdager: 31 middager Tirsdager: 33 middager Fredager: 27 middager Onsdager: 24 middager Gjennomsnittlig besøk i senteret inkludert frisør, hud- og fotpleie: Mandager: 80 besøkende Torsdager: 75 besøkende Tirsdager: 80 besøkende Fredager: 60 besøkende Onsdager: 35 besøkende Kafeteriaen drives med overskudd. Innkjøp og menyplanlegging er viet stor omtanke, slik at svinn er begrenset til et minimum. Målet for kafeteriaen i 2014 var å være senterets samlingspunkt, der vi tilbyr middag, vafler, smørbrød/rundstykker og kaker hver dag og til en rimelig penge. Målet ble nådd, og kafeteriaen er å betrakte som samlingspunktet der bydeles pensjonister får dekket behovet for velsmakende og næringsrik mat samt sosialt samvær. Besøket her har vært stabilt med en liten økning på ca. 4,5% i forhold til fjoråret, og vår dyktige kjøkkensjef har mye av æren for det. Det viser at vi både har brukere med et konstant behov for senterets tilbud hele året, og andre som bruker senteret mest aktivt i vinterhalvåret. For de leseglade inneholder kafeteriaen også et husbibliotek, Aftenposten, Dagsavisen, Akers Avis og diverse ukeblader. Vi har også TV med DVD-spiller og internett kafé. Senteret har dessverre svært begrenset mulighet til å følge opp brukere som ikke lenger makter å komme til senteret for å nyttiggjøre seg våre tilbud. I den grad det er mulig tilbyr vi transport med minibussen vår. 9.2 Frisør Frisør Liv Robarth er selvstendig næringsdrivende. Det er inngått leieavtale med frisøren, og hun betaler kr. 150,- pr dag. Leien skal bidra til å dekke utgifter til utstyr, telefon, strøm og vedlikehold. Frisøren dekker selv forbruksmateriell og renholdskostnader. 9.3 Fotterapi/ aromaterapi/ massasje/ soneterapi/ hudpleie Fotterapeut Ann Kristin Nervik og hudterapeut Trude Nervik er selvstendig næringsdrivende. De betaler husleie på kr. 150,- pr dag. De dekker selv forbruksmateriell og renhold. Fotterapeuten og hudterapeuten arbeider kontinuerlig for å utvikle tilbudet. Aromaterapi, massasje, soneterapi og hudpleie har gitt flere brukere. 6

7 9.4 Transport Rødtvet seniorsenter tilbyr transport med vår egen bil, en VW Caravelle 70C. Senteret har flere faste frivillige som deler på sjåførjobben. Det har vist seg at egen bil gir oss større fleksibilitet og mulighet til å bruke bilen både til transportbehov og til ulike småturer/arrangementer. Pris for kjøringen er kr 50 tur/retur, vi tilbyr også klippekort: 12 tur/retur kr Vi henter og bringer i hele bydelen, og har også en del brukere som kjøres utenfor bydelen mot et tillegg i prisen. 9.5 Datakurs Kurset på Stovner Videregående skole hvor elevene var veiledere er avsluttet. Skolen har ikke egne datasaler lenger fordi elevene får nå sin egen Laptop. Styret og Brukerrådet samarbeider derfor om å lage et datakurs i regi av seniorsenteret. De regner med oppstart i INFORMASJON TIL BRUKERNE Senteret har egen hjemmeside, vedlikeholdt av en frivillig hvor informasjon om senteret og de forskjellige aktivitetene blir presentert. Her er også ukemenyen fra kafeen lagt ut. Hjemmeside: Hjemmesiden har hatt en betydelig økning i treff i 2014 i forhold til Antall brukere: Antall treff: Antall sider sett på: Hver fredag presenteres kommende ukes tilbud med egen annonse i Akers Avis. Meny, invitasjon til brukertreff og andre arrangementer har vært faste poster. Uke meny og oversikt over programmet de neste ukene har vært utlagt på senteret. Programmet for vår og høst ble trykket i farge. Vi har en god avtale med trykkeriet som også trykker på navn og adresse på de som skal ha programmet. Registeret over pensjonister oppdateres vår og høst, og vi har nå ca potensielle brukere. 12. ØKONOMI Senterets hovedinntekter er driftsstøtte fra Bydel Grorud, overskudd fra kafeteria og ulike inntektsbringende tiltak som blant annet rammeverksted, arbeidsstuen og gaver. Senterets hovedkostnader er knyttet til husleie, strøm, renhold og lønn. Senteret fikk i 2014 kr i driftsstøtte fra Bydel Grorud. Det er fortsatt et lavt driftstilskudd i forhold til vårt behov. Alle aktiviteter på senteret har en deltakerbetaling pr gang til senteret. Dette er en ordning som er etablert av brukerne selv. Alle våre aktivitetstilbud blir drevet av frivillige medarbeidere. Giroen vedlagt program ga et godt tilskudd til drift. Senteret har til sammen mottatt gaver på i alt Kr , noe som viser at brukerne våre er glade for tilbudet vi gir. 7

8 Rødtvet seniorsenter fikk ekstramidler fra Oslo kommune via Bydel Grorud, på kr Pengene er ikke øremerkede og går derfor inn i driftsregnskapet. Senterets regnskap for 2014 viser et underskudd, dette skyldes i hovedsak at vi har måttet oppgradere gammelt utstyr og noe nyinvesteringer som blant annet ny platting ut fra kafeteriaen. Regnskapet viser at det fortsatt må være en stram økonomisk styring av driften, og at vi er avhengig av ekstramidler og kreativitet skal vi kunne drive senteret videre. 13. SLUTTKOMMENTARER Rødtvet seniorsenter er et populært tilbud til mange eldre. Kafeteriaen, frisør, fotpleie, hudpleie og trimrom er de mest brukte tilbudene, men vi opplever også i år en jevn og god oppslutning på de øvrige aktivitetstilbudene. Vi ser mange eksempler på at det bygges sosiale nettverk rundt enkeltpersoner som følge av den kontakt de får i miljøet. Mange uttrykker takknemlighet for den hjelp de får gjennom de ulike servicetilbudene ved senteret, og spesielt det sosiale nettverk de opplever å knytte her ved senteret. Mange er også helt avhengig av at vi henter de med bussen vår. Det er inspirerende å møte frivillige og brukere som er glade i senteret sitt, og som gang på gang tar i et tak for at vi skal kunne drive videre. Vi ser at det er mange ressurser som vi ikke makter å utnytte fordi det ikke er mulig å strekke vår ressursramme lenger. Vi tror også at et enda nærmere samarbeid mellom bydel og seniorsenter ville tilført begge parter noe. Vi håper at 2015 kan gi oss noe romsligere rammer slik at vi kan fokusere på å videreutvikle senteret med tilbud i tråd med brukernes behov. Fride Aannestad senterleder Kristen Ødegaard styreleder 8

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. VISJON / MOTTO... 2 4. STYRETS ARBEID... 3 4.1 Styrets sammensetning... 3 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET...

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

VÅRPROGRAM 2015 Nordstrand Seniorsenter Poppelstien 6, 1166 Oslo Tel: 22 28 02 75 E-Mail: nordeld@online.no Hjemmeside: www.nordeld.

VÅRPROGRAM 2015 Nordstrand Seniorsenter Poppelstien 6, 1166 Oslo Tel: 22 28 02 75 E-Mail: nordeld@online.no Hjemmeside: www.nordeld. VELKOMMEN TIL AKTIVITETS- OG SERVICETILBUD I POPPELSTIEN 6 VÅRPROGRAM 2015 Nordstrand Seniorsenter Poppelstien 6, 1166 Oslo Tel: 22 28 02 75 E-Mail: nordeld@online.no Hjemmeside: www.nordeld.no Kjære venner

Detaljer

Nedre Prinsdals vei 59A, 1263 Oslo Telefon 22 62 91 60 www.prinsdalseniorsenter.no

Nedre Prinsdals vei 59A, 1263 Oslo Telefon 22 62 91 60 www.prinsdalseniorsenter.no PRINSDAL SENIORSENTER Nedre Prinsdals vei 59A, 1263 Oslo Telefon 22 62 91 60 www.prinsdalseniorsenter.no ET SERVICE- OG AKTIVITETSSENTER FOR ALLE OVER 62 ÅR I SØNDRE NORDSTRAND Vi har åpent mandag fredag

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Telefon 23 22 05 80 Mobil 48 13 71 80 Epost vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter

Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter 0 Kjære alle brukere av Ås Seniorsenter! Velkommen til ny sesong! Styret har i vår,

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011 Årsmelding Alta Frivilligsentral 2011 Alta Frivilligsentral ble etablert i 1993, og har siden den gang drevet et viktig arbeid i Alta kommune. Målsettingen til sentralen er: Alta Frivilligsentral er en

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997

ÅRSMELDING 2013. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997 ÅRSMELDING 2013 1 Innhold: 1. Innledning 1.1. Hovedmålsetning og arbeidsprinsipp 2. Aktiviteter 2.1 Egen aktivitet 2.2 Samarbeidsprosjekter 3. Økonomi 4. Organisering 4.1. Eiere 4.2. Styret 4.3. Administrasjon

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer