RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2002 Tema: Elbiler i Grenland Gruppe F Avdeling for teknologiske fag Adresse: Kjølnes, 3914 Porsgrunn, telefon , telefax Ingeniørutdanning - Sivilingeniørutdanning - Doktorgradsutdanning

2 HiT 2 Tema: Andelen elbiler i biltrafikken i Grenland. Tittel: PRG 01 Elbiler i Grenland Prosjektgruppe: F Tilgjengelighet: Åpen Gruppedeltakere: Karakter: Dato: Signatur hovedveileder/sensor: Erlend B. Larsen Ove Tjessem Bhavesh Manihas Hovedveileder: Vidar Mathiesen Biveileder: Mladen Jecmenica Prosjektpartner: Godkjent for arkivering: Sammendrag: Dato: Elbiler. For ikke så mange år siden hyllet som løsningen på alle miljøproblemene biltrafikken fører med seg, men i langsom stagnasjon den seneste tiden. Denne rapporten forsøker å diskutere og forklare de forskjellige aspektene ved elbilene, både i allmenn bruk og i fremstilling. Antall elbiler på veiene i Grenland har gått nedover de siste årene, og rapporten analyserer og evaluerer problemstillingen per dags dato. Det viser seg at elbiler er langt mindre miljøvennlig enn stempelet som media har gitt dem, men forsvarer de fremdeles en plass i samfunnet? I tillegg drøfter rapporten de problemene f.eks. den norske elbilfabrikanten Th!nk har støtt på, som er symptomatisk for hele industrien. Hvor ligger framtiden for elbiler og hvilken vei vil den ta dit hen er spørsmål som blir forsøkt besvart i rapporten. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

3 HiT 3 FORORD I forbindelse med semesteroppgaven for førsteårs ingeniør-studenter ved HiT, ble gruppen tildelt en oppgave med følgendes ordlyd: "Finne ut hvor stor andel av biltrafikken i Grenland som utgjøres av elbiler. Resultater skal drøftes og vurderes opp mot innhentet informasjon fra offentlige kontorer og statistikk. Feilkilder skal diskuteres." Gruppen bestemte seg for å løse oppgaven ved bruk av Intervjuer med ressurspersoner tilknyttet elbiler Allment tilgjengelige opplysninger fra offentlige kontorer Avis- og magasinartikler Brosjyrer og teknisk informasjon fra elbil-importører og fabrikanter Informasjon fra interessegrupper, bl.a. Bellona Der hvor annen informasjon ikke forelå, er informasjon og statistikk vedrørende Telemark fylke istedenfor Grenland distrikt behandlet. Dette var hensiktsmessig og lot en grundigere vurdering enn hva ellers hadde vært tilfelle mulig. Gruppen håper gjennom dette prosjektet å få en faglig innsikt i temaet som vil gi oss en dypere kunnskap rundt det. Vi takker for deres vennlige og imøtekommende samarbeid ved denne prosjektrapporten: Johan Isaksen, Skien Trafikkstasjon Vegar Oddnes, Miljøbil Grenland Eilef Grave, Porsgrunn Kommune K.W. Larsen, Anker-Sønnak Erlend Larsen Ove Tjessem Bhavesh Manihas Porsgrunn, Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

4 HiT 4 Innholdsfortegnelse FORORD...S 3 1. INNLEDNING BILTRAFIKKEN I GRENLAND HVA ER GRENLAND? ELBILERS HISTORIE ANTALL ELBILER I GRENLAND MÅLGRUPPEN FOR ELBILER ELBILER PÅ DET NORSKE MARKEDET ER ELBILER MILJØVENNLIGE? CO 2 OG ANDRE UTSLIPP BATTERIPRODUKSJON STØYFORURENSNING MILJØPOLITIKK HVILKE GRUPPERINGER ER POSITIVE TIL ELBILER? MEDIAS PÅVIRKNING NORSK PRODUKSJON AV ELBILER ALTERNATIVE LØSNINGER HYBRIDBILER BRENSELCELLER ANDRE FORBRENNINGSMOTORER SOLCELLER FRAMTIDSTEKNOLOGI KONKLUSJON REFERANSELISTE KILDER ANDRE KILDER VEDLEGGSLISTE Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

5 HiT 5 1 INNLEDNING Dette prosjektet vil forsøke å skape en oversikt om elbilen, og få en teknisk og politisk innsikt i temaet. Prosjektet vil finne ut om elbilen er et godt alternativ til dagens biler, og om den er konkurransedyktig. Et annet aspekt er om den oppfyller de krav som forventes av en bil, og om den har en framtid på Norske veier. Prosjektet vil se på medias omtale om den, og om det er realistiske påstander og informasjon som kommer ut. Prosjektet vil også utføre en begrenset spørreundersøkelse for å finne ut hvilke syn folk har på elbilen. Gjennom undersøkelse og informasjonsinnhentelse, vil prosjektet finne ut hva fremtiden har å by på. Dette prosjektet har prøvd å belyse de siste tiders forandringer i holdninger til elbiler generelt. Både politisk og økonomisk sliter elbil-produsentene, og kun vilkårlige støttetiltak gjør elbiler konkurransedyktige på det åpne markedet. Antallet stiger og synker alt ettersom industrien og kommuner føler at de må ha et miljøvennlig alibi, og gir rapporten et ustabilt holdepunkt for å kalkulere nåværendes antall elbiler på veiene i Grenland. Gjennom arbeidet med denne rapporten har deltakerere fått et nyansert syn på hva elbiler innebærer: Synet på elbil som leketøy i begynnelsen ble avløst av fascinasjon for teknikken og den påfølgende entusiasmen, etterfulgt av realisme når den nakne sannhet ble lagt på bordet. I den hensikt har rapporten vært en øyeåpner: Elbiler forurenser også miljøet, selv om tilhengerene påstår noe annet. Morgendagens teknikk ser ut til å bøte på dette problemet, men prognoser har slått feil før. Vi imøtekommer morgendagens elbiler med behersket optimisme. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

6 HiT 6 2 BILTRAFIKKEN I GRENLAND 2.1 Hva er Grenland? For å kunne dokumentere biltrafikken i Grenland, må en først stille seg spørsmålet; "hva er Grenland?" Grenland var opprinnelig bare navn på bygdene vest for Skienselven og rundt Nordsjø, med andre ord på Solum med Mælum, Holla, Lunde med Flåbygd, Nesherad, Saude, Bø og Drangedal. Tørdal som nå er anneks til Drangedal, hørte derimot til Telemark. Med tidens løp ble også Sannidal, Skåtøy, Bamble, Eidanger, Gjerpen (det gamle Hofund) og Slemdal eller Siljan, regnet til å være en del av Grenland [1]. sdsd I dag sies det at området Grenland består av de fire kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Figur 2.1 Kart over Telemark Bamble med et samlet befolkningstall på circa 100,000 mennesker (Se figur 2.1). Sett under ett, noe det i økendes grad blir, kan Grenland regnes for å være Norges femte største by. Tradisjonelt nok har næringslivet i Grenland konsentrert seg rundt vannet, både i form av vannkraft, turisme og transportvei. Grenland blir ofte sagt å være Norges svar på Ruhr-området, Europas knutepunkt for tungindustri og forurensning. Spesielt forurensingstempelet har Grenland jobbet iherdig for å bli kvitt (Se figur 2.2), gjennom opprydningsaksjoner og tiltak fra firmaer som vil ha en grønnere profil. Blant disse tiltakene finner vi bl.a. utstrakt bruk av elbiler. Figur 2.2 lett forandret illustrasjon fra Varden Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

7 HiT 7 Norsk Hydro, Gjensidige Forsikring, Skagerak Energi og Miljøstiftelsen Bellona har alle eierandeler i Miljøbil Grenland, en profesjonell operatør av en flåte av elbiler som stilles til kundenes disposisjon gjennom et utleiekonsept [2]. Et av hovedmålene er å forbedre nærmiljøet, og også stille Grenlands historisk belastete miljøprofil i bedre lys. Miljøbil Grenland leverer ikke bare elbiler til nærmiljøet, men har også nylig forhandlet en kontrakt med Oslo kommune om utleie av 180 elbiler. 2.2 Elbilers historie Elektrisk drevne transportmidler fikk sin spede begynnelse da Werner von Siemens viste fram et elektrisk lokomotiv under verdensutstillingen i Toget gikk rundt en 300 meter lang bane, hvor publikum fikk anledning til å ta en liten tur. Dette var den første effektive elektriske motoren i slik øyemed. I 1894 fulgte Oslo, da Kristiania, etter, med de første trikkene. Rundt århundreskiftet måtte forbrenningsmotoren konkurrere med damp og elektriske motorer, hvor dagens ulemper som begrenset rekkevidde og fart ikke var like viktige argumenter, med datidens infrastruktur og transportønsker. Milburn Electric fra 1919 er et godt eksempel på tidlige elbiler. Den hadde rom for batterier foran og bak, og en elektromotor under som drev bakhjulene ved vanlig kardangdrift. Milburn Wagon Co., som opprinnelig var et selskap som lagde hestevogner, produserte elektriske biler fra 1914 til 1922 og var en av de mest suksessfulle produsentene av elektriske biler i dette tidsrommet. I mellomkrigstiden skyter forbrenningsmotoren fart, og elbiler blir atter igjen en kuriositet. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

8 HiT Antall elbiler i Grenland En nøyaktig oversikt over antall elbiler i Grenland er vanskelig å innhente fra offentlig hold, da de fleste offentlige kontorer ser på informasjonen fylkesvis og ikke distriktsvis. Siden industrien i Telemark er sentrert i Grenland, og det ikke har lyktes oss å finne informasjoner på elbiler som eksisterer i Telemark, utenfor Grenland, har vi behandlet alle tall for Telemark som om de skulle gjelde Grenland Telemark Norge 0 Antall registrerte kjøretøy (2002) Figur 2.3 Diagram over antall registrerte kjøretøy For Telemark er 13 av registrerte personbiler elektrisk drevet, mot 832 av for hele kongeriket Norge [3] (Se figur 2.3). Ser man dette resultatet prosentvis er andelen elbiler i Telemark med 35.6 promille dobbelt så mye som 14.7 promille for hele Norge. Fremdeles er det ingen betydelig andel å snakke om. Til sammenligning, så var det i år elbiler på norske skilt, dvs. en økning på 46 % på to korte år. Tallet for Telemark, derimot, er dramatisk annerledes. I 2000 var 82 elbiler registrert i Telemark, i henhold til opplysningsrådet for Veitrafikk, noe som gjorde Grenland til et av landets største elbilområder, bare slått knapt av Akershus med sine 92 registrerte biler. I og med at Th!nk-fabrikken har sin fabrikk på Aurskog, er dette forståelig. Disse tallene er noe misvisende, da mange biler som var registrert i Telemark var i drift i nabofylkene. 50 elbiler i daglig drift i Grenland anno 2000 virker mer troverdig [4]. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

9 HiT 9 Antall registrerte elbiler i Norge Antal biler År Norge Telemark Figur 2.4 Diagram over antall registrerte elbiler Hvordan kan den plutselige elbilnedgangen i Telemark forklares? (Se figur 2.4) Forklaringen er enkel nok. Organisasjonen Miljøbil Grenland hadde satt som mål å få 500 elbiler på veiene i Grenland innen år 2000, noe de ikke lyktes med [5]. Bilene ble leaset ut til bedrifter, deriblant kommunene i området, på treårs avtaler. Privatpersoner sørget kun for en minimal prosentandel av omsetningen. Etter utløp av kontrakten var det kun Porsgrunn kommune som bestemte seg for å fortsette leasingen av sine ti elbiler fra Miljøbil Grenland. Bamble og Skien kommune, samt Hydro takket alle høflig, men bestemt nei til videreføring. Dette gjenspeiler seg også i bilflåten. Fra 120 biler i 2000, da omsetningen nådde sitt foreløpige tidspunkt, disponerer Miljøbil Grenland per dags dato 40 biler, en nedgang på 66 %. Kun et mindretall av disse kjører på Telemark-skilter. Den generelle nedgangen gjenspeiler seg også i Th!nk, den norske elbilprodusentens problemer. Folk kjøper ikke lenger elbiler med foreldet teknologi, nå som brenselceller er rett rundt hjørnet. Hvor langt det er igjen til den terskelen passeres, er uvisst. Av de 1000 Th!nk'ene som er produsert totalt, ruller 220 på norske veier, hvorav bare tre stykker som har funnet veien til Grenlandsområdet permanent. Th!nks kunder har fortrinnsvis vært privatpersoner, en nærmest ubetydelig brukergruppe så langt. Da har det vært klokere å rette markedsføringen mot kommuner, som f.eks. Miljøbil Grenland, som leverer sine mindre oppsiktsvekkende, men mere praktiske Citroën og Peugeot til akkurat samme pris. Elbilene har vist seg som praktiske og pålitelige, selv om brukergruppen, i dette tilfellet kommunenes hjelpepleiere, har tendert til misnøye. Om det er overtroisk mistillit til teknikken fra et klientell uten teknisk kompetanse er en sak for seg selv, men i bunn og grunn munner det ut i det samme. Den normale sluttbruker er ikke fornøyd med elbilen per dagens standard. Det skrangler i det tekniske anlegget, bilene er Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

10 HiT 10 utilpasset en kald norsk vinter og flere personer sier rett ut at de er redde at bilen skal stoppe når som helst. En pekepinn er at Miljøbil Grenland melder at de dårlige tilbakemeldingene er proporsjonalt stigendes med antall brukere per bil. I situasjoner hvor mange brukere disponerer få biler, f.eks. i Skien kommune, har misnøye med elbilene vært utbredt. Kjøper man en elbil, har man slått fast på forhånd hva man går inn i. Er man bare en dagsbruker, er det lett å finne ting som man ikke forventer seg fra normale biler med forbrenningsmotor, hvor den tekniske standarden er noe høyere. Dette har ikke stoppet politiske instanser fra å propagere for elbiler, deriblant Drammen kommune, som gir NOK i støtte til alle som kjøper seg elbil i et prosjekt for å skape bedre luft i Drammen (BLID). Støtten for henholdsvis hybrid- og gassbiler er og kroner. Oslo kommune har også gått til storinnkjøp av 150 elbiler fra Miljøbil Grenland, av typen Renault Kangoo (Se figur 2.5). Det utslagsgivende for kontrakten var imidlertid at kommunen trengte femseters biler, et krav som ikke stod i konkurransegrunnlaget eller i kunngjøringen. - Hadde vi visst at det var et krav om en femseters bil, hadde vi aldri jobbet for å få anbudet, sier Finn Arve Syversen i Think. Heller ikke E-co Energi ville hatt noe i en slik konkurranse å gjøre så lenge de skulle leie ut de norske bilene Th!nk og Kewet, begge tosetere [6]. En annen stor kontrakt som ikke gikk i Figur 2.5 Renault Kangoo boks var Posten, som dessverre bestemte seg for kjøp av 6000 bensindrevne biler isteden. Dette er ekstra negativt, siden Posten er en av de få bedriftene som har et spesielt behov som elbiler kan dekke på en mer tilfredsstillendes måte enn sine bensindrevne kontrahenter. Elmotoren gir et høyere moment, uavhengig av turtall og er nærmest skapt til situasjoner med tunge last og hyppige stopp, slik som Posten ville ha anvendt dem [7]. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

11 HiT Målgruppen for Elbiler Kjøperne av elbiler kan måles opp i tre hovedgrupper: Konsekvent miljøbevisste personer, som MÅ ha det mest økologiske alternativet, hvor prisen er av underbevisst betydning. Organisasjoner og/eller bedrifter med politiske interesser som f.eks. Bellona, Hydro og mange av Norges kommuner. Disse er mer interesserte i signaleffekten av å kjøre en miljøvennlig bil enn selve ytelsen på bilen i seg selv. Frynsegodenyterne, som er bevisste på at det er mange penger å spare på bompenger, forsikringer, parkering- og årsavgifter. Både i Oslo, Stavanger og Bergen har mange anskaffet seg elbiler pga. bomavgiften, som ellers ville ha vært opptil flere titusener av kroner per år. Den noe reduserte driftsradiusen på 100 km begrenser elbiler til å være et alternativ kun i større byer eller tettbebygde strøk. For transport over lengre strekninger er elbilen så og si utelukket. Selv med et hjelpeaggregat som f.eks. Renault Kangoo har, er elbilen kun egnet for transport over mindre avstander. 2.5 Elbiler på det norske markedet Tabell 2.1 Tabell over elbil-alternativene på det norske markedet Produsent PIVCO Kewet Renault Citroën Peugeot Modellbetegnelse Th!nk El-Jet Kangoo Berlingo 106 Sitteplasser eller Batteritype Ni-Cd Ni-Cd eller Pb Ni-Cd Ni-Cd Ni-Cd Toppfart (km/h) Rekkevidde (km) Prisantydning (NOK) Forhandlere i Bergen og Stavanger melder at brukte elbiler selges like raskt som de blir tilgjengelige. Dette er pga av den store fordel med å være fritatt for bompengeavgiften. Ettersom leasing-avtaler går ut med firmaer, blir en økendes andel elbiler videresolgt til privatpersoner. Hvorfor da denne resessionen i salg av nye elbiler? Man kan saktens lure, men de aller fleste menneskene i Norge i dag er ikke villige til å betale like mye for en elbil som de ellers hadde måtte betale for en vanlig ny bensin-drevet bil. Fremdeles er leketøys-stempelet overhengendes, og fordelene veier ennå ikke opp ulempene ved begrenset aksjonsradius og dårlig utbygd oppladningsnett. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

12 HiT 12 3 ER ELBILER MILJØVENNLIGE? 3.1 CO 2 og andre utslipp Elbilen er et produkt som er designet for å redusere utslipp og forurensing. Bellona foreslår å øke antall elbiler på norske veier til et nivå hvor CO2 utslippene reduseres med 0,5 millioner tonn. For at dette skal kunne gjennomføres må det være elbiler på norske veier innen år prosent av all bilkjøring i Norge skjer i byer og tettsteder. Her er forurensing og støy et stort problem. Hver bil kjører i gjennomsnitt 3,4 mil hver dag, og i en gjennomsnittlig by er det 1,2-1,3 personer i hver bil, her kan elbilen ha en positiv effekt. Gjennom fritak fra bomring, kjøring i kollektivfelt, fri parkering på offentlig parkering og ladestasjoner, er elbilen et godt alternativ i byene. Den har ingen utslipp, har liten støyemisjon, og dens reduserte kjørelengde utgjør ingen problem under bykjøring. Bellonas forslag for å øke bruken av elbiler, bygger på en modell som er utarbeidet i USA. Der er målet at i år 2003 skal 10 prosent av alle nye biler som skal selges i California, Massachusetts og New York være utslippsfrie [8]. Dette har tvunget bilbransjen til å satse hardt på el- og hybridbiler. Dette kravet som bilbransjen står over for, tvinger frem en rekke nye og bedre modeller, og det vil i større grad enn i dag settes i masseproduksjon. Dette er noe det norske markedet også vil kunne nyte godt av. Figur 3.1 Gjennomsnittlige CO 2 -utslipp fra personbiler med ulike drivstoff. Rødt representerer utslipp fra selve kjøretøyet, mens brunt representerer utslipp fra produksjonen. En pågåendes debatt er om elbilen egentlig er miljøvennlig (Se figur 3.1). Det hevdes at den ikke vil føre til reduserte CO2 utslipp fordi den blir ladet med kullkraft i mange land. En tysk undersøkelse som kom fram til dette, sier at utslippene fra en elbil blir omtrent det samme som fra en bensindrevet bil. Teknologisk Institutt har sett på undersøkelsen, og Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

13 HiT 13 opplyser at dette kan gjelde for Tyskland, men for i Europa i sin helhet, vil elbilen ha en miljøbesparende effekt. Norge får sin energi fra vannkraft, og har dermed ingen direkte utslipp relatert til elbilen. [9] 3.2 Batteriproduksjon Elbilene vi har i Norge er enten utstyrt med vanlige blybatterier, eller nikkel-kadmium-batterier. Blybatteriene er billigst, men har også lavest energitetthet i forhold til nikkel-kadmium-batterier. NiCad-batterier har en høyere energitetthet og er vesentlig dyrere, men kan også gi bilen en rekkevidde på opp til 200 km, dette er en av hovedsakene til elbilenes relativt høye priser. Siden batteriene er basert på tungmetaller som bly, nikkel og kadmium er der svært viktig å hindre spredning til miljøet. Ved endt levetid returneres batteriene til produsenten for gjenvinning og resirkulering [10]. En ny batteritype som snart kommer på markedet er litium-polymer-batterier (Se figur 3.3). Det egner seg godt til masseproduksjon, og brukes i mobiltelefoner og bærbare pc-er. Det forventes å kunne selges til omtrent samme pris per kwh lagringskapasitet som dagens blybatterier. Det som gjør denne batteritypen overlegen er dets lagringskapasitet, det kan lagre 3 ganger mer energi pr kilo enn dagens batterier, og kan derfor gi en lengre rekkevidde. En annen veldig positiv egenskap, er at de ikke inneholder noen tungmetaller, og at det kan formes til praktisk talt Figur 3.2 Sammenligning av batterikapasitet hvilken som helst form, og kan dermed integreres i bilens ubenyttede hulrom, noe som gir plassbesparelse. Et annet interessant batteri er Li-ion batterier, som kommer i salg for elbil i år Denne batteritypen er allerede kommersielt tilgjengelige i mindre pakker, men det gjenstår fortsatt å få til gode løsninger for større pakker. Li-ion batterier krever relativt avanserte styringssystemer med overvåkning av enkeltceller og prisen ser ut til å lande på rundt kr for en pakke som kan gi en rekkevidde på 250 km. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

14 HiT Støyforurensing Støy er også et miljøproblem som kan utbedres ved større bruk av elbil. veitrafikk er den desidert største støykilden i Norge, og har holdt seg stabil siden 1999 med unntak av støy fra luftfart som har blitt redusert med 6 prosent i perioden. Dette viser et prøveprosjekt som Statistisk sentralbyrå har utført på oppdrag fra Statens forurensingstilsyn. Målingene av støynivåer er gjort av veidirektoratet (Se figur 3.4). Stortinget har vedtatt at støyplagene skal reduseres med 25 Figur 3.3 Støyplageindeks etter kilde prosent innen For å følge utviklingen i forhold til dette målet, har Statistisk sentralbyrå utviklet et modellverktøy. Modellen beregner hvor mange som er eksponert for støy fra ulike kilder. De kom fram til at 73 prosent av støyplager kommer fra veitrafikk, og 28 prosent, eller nesten 1,3 millioner mennesker eksponeres for veitrafikkstøynivåer over 55dBA, og mennesker var eksponert for veitrafikkstøynivåer over 70dBA. Dette er et problem som er størst i byene og tettstedene, med høy befolkningskonsentrasjon, og stor trafikkbelastning. Elbilen som har en lav støyemisjon sammenlignet med en vanlig bil, kan være med på nå dette kravet om redusert støy, og er derfor et godt alternativ i byer og tettsteder. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

15 HiT 15 4 MILJØPOLITIKK 4.1 Hvilke grupperinger er positive til elbiler? De siste ukers debatt rundt elbilfabrikanten Th!nk i stortinget har gjort det klart hvor elbiler og miljøvennlighet generelt ligger i det politiske landskap. Både Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har kommet med appeller til regjeringen om å gå inn for å redde Th!nk fra konkurs og nedbygging. [11] Argumentet er at det er strategisk viktig for å fremme miljøspørsmål og norsk miljøprofil, bl.a. ved å kjøpe inn elbiler der det er mulig. Forslaget i tiltakspakken som ble fremmet av nettopp Ap, SV og SP, var i overensstemmelse med forslagene fra aksjonsgruppen Th!nk, som består av arbeidere i Aurskog-fabrikken. Pakken inneholdt bl.a.; Krav om at kollektivfelt åpnes for elbiler. Forslag om at 2 % av det totale bilsalget i Norge måtte bestå av nullutslippsbiler, lik lovforslaget fremmet i California i USA i 1998, som ble øket til 10 % i Fra før av nyter elbillister godt av andre politiske goder slik som: Fritatt for bompengeavgift. Fritatt for årsavgift. Momsfritak. Gratis parkering. Subsidiering, f.eks. i Drammen Kommune. Den 14. Oktober 2002 vedtok Samferdselminister Torild Skogsholm (V) å tillate elbiler i kollektivfeltet som et bidrag for å redde produksjonen av Th!nk og 120 arbeidsplasser i Aurskog i Akershus. Fra 1. mars 2003 åpnes kollektivfeltene for elektrisk biltrafikk som et prøveprosjekt. Regjeringen, representert ved Næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) har i midlertidig stilt seg uvillig til å gå inn med kapital for å redde bedriften, verken direkte, som tilskudd, eller ved å føre en grønn innkjøpspolitikk. Miljøvernminister Børge Brende (H) sa i forbindelse med "Grønn Stat"-prosjektet at staten skulle påvirke markedet i retning av miljøvennlige produkter, selv om det faktum gjenstår at staten bare har kjøpt fem Th!nk-biler, og kommunene til sammen 39. Administrasjonsminister Victor Norman (H), mener at statlige innkjøp er et desentralisert ansvar hos den enkelte etat, og nekter å bruke sin markedskraft til å hjelpe Th!nk og få opp etterspørselen etter miljøvennlige biler. [12] Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

16 HiT 16 Der høyresiden i Norsk politikk nekter å støtte et produkt som ikke kan stå på egne ben, vil venstresiden prioritere miljøvennlighet som en nødvendig ressurs framfor markedskraftenes nykker. Om alternativet elbil er virkelig så miljøvennlig som media vil ha det til å framstå, er et kapittel for seg. 4.2 Medias påvirkning I Norges aviser har det den siste tiden stormet rundt elbilfabrikanten Th!nk og dens foreløpige skjebne. Det avisene presenterer på lederplass og i økonomisidene rimer dårlig med leserinnleggene fra brukere med en mer strukturert teknisk bakgrunn. Politikerne danner seg en mening på grunnlag av avisene, men hva danner avisene sine meninger på? De fleste journalister er avhengige av pressemeldinger og promo-materiale for å skrive en artikkel uten dyptgående kjensel til materialet. I elbil-sammenheng, vil dette bety informasjon fra Miljøgrupper som f.eks. Bellona og elbilimportører, dvs. aktører med partiske meninger. Det mangler på kritiske vurderinger av elbil- og miljøteknikk generelt, da ingen instanser vil gjøre seg til skamme ved å kritisere et miljøvennlig alternativ. Teknisk Ukeblad omtaler saken med ukritiske øyne fra ingeniørene ved Aurskogfabrikkens side, og forglemmer at Fords avgjørelse om å trekke seg ut kan forsvares på grunn av tekniske rapporter. All kritikk av elbiler blir ansett som ukonstruktiv for fremtiden og politisk ukorrekt, noe som blir stort sett undertrykt i mediene, kun i leserinnleggene kan man av og til høre dissidentiske meninger som våger å påstå at elbiler ikke er det miljøvennlige eureka vi har ventet på. Gruppen foretok en spørreundersøkelse for å fastsette hva det allmenne publikum vet om elbiler. Målgruppen bestod av 30 personer, hvorav en overveldendes majoritet forbandt ordet "elbil" med noe lite og økologisk. Kun et fåtall framhevet andre argumenter, som støyreduksjon og fritagelse fra avgifter. 85 % av de spurte hadde positive assosiasjoner knyttet til elbiler, noe som korresponderer med det faktum at kun få personer kunne framlegge de negative sidene ved elbilene. Mediene har rett og slett underslått dette aspektet, og folkets adferd blir deretter. Siden ordet "elbil" er uløselig knyttet til Th!nk i norsk media, er det også dette bildet folk forestiller seg, med de ulemper det fører med seg. Selv om kun to av elbilmodellene på det norske marked kan sies å være spesielt mindre enn tilsvarendes bensinbiler (Kewet og Th!nk), er det dette aspektet folk umiddelbart tenker på. Taperen her blir Miljøbil Grenland, som faktisk tilbyr elbiler av normal størrelse, uten at publikum har oppfattet dette. Bare ytterst få av målgruppen kunne tenke seg en elbil istedenfor en bensinbil, og prisen tilsier at de færreste har råd til å ha en elbil i tillegg til en bensinbil. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

17 HiT 17 Miljøorganisasjonen Bellona er med 20 % inne på eiersiden i Miljøbil Grenland, en av landets største leverandører av elbiler. Spørsmålet er om gratis leasing av elbiler til Bellona er større grunn til samarbeidet enn miljøaspektet. Det mange forglemmer ved elbilens fortreffeligheter, er at produksjonen av en elbil forurenser mye mer enn produksjonen av en normal bil med forbrenningsmotor. Batteriproduksjonen alene forurenser like mye som det en vanlig bil vil i løpet av kjørte kilometer. Dertil kommer utslippene i forbindelse med kraftverkene som genererer den strømmen elbilene lades opp på. Summa summarum betyr bruken av elbiler kun en paralellforskyving av forurensningen, vekk fra byene og veiene og ut til fabrikkene. I enkelte tilfeller med høy luftforurensning, som f.eks Mexico City og Los Angeles, er dette å foretrekke. For bruk i Norge lar seg dette neppe forsvare på samme grunnlag. Det er en rekke med pussige detaljer som elbilene fører med seg, om dreier seg om hovedsakelig barnesykdommer eller designfeil ved konstruksjonen er ikke godt å si. Peugeot 106 Saxo, f.eks., kan ikke vaskes med høytrykksspyler eller vaskeanlegg, pga. av uttilstrekkelig sikring av batteriene. Th!nk sliter, som andre elbiler, med problematikken varmeapparat/kjørelengde på kalde vinterdager. Varmeapparatet i en Th!nk drar 6kWh, noe som fører til % reduksjon av kjørelengden. Det samme gjelder for andre elektriske apparater, som sentrallås og stereoanlegg. Der forbrenningsmotorer genererer strøm nærmest som en bieffekt, har elbiler et problem. De blir nødvendigvis spartanske, og mye av den luksusen vi tar for gitt i dag er simpelthen ikke gjennomførbart på en praktisk måte. Nå forelå det allerede i 1990 et prosjekt fra Sintef og NTNU med CO 2 som kjølemedium, en løsning som ville passe elbilene som hånd i handske [13]. Denne løsningen har siden Hydro Petronova kjøpt rettigheten til, og jobber med å bringe teknologien ut på markedet. Toyota har annonsert at de kommer med dette i Norsk produksjon av elbiler PIVCO 1 ble dannet i Aurskog i 1990 på basis av den tidligere bakelittfabrikken, og i samarbeid med bl.a. Hydro Aluminium, Oslo Energi, Politekniske Høyskolen i Zürich, Statoil, Posten og Telenor utviklet de den første prototypen og forgjengeren til dagens Th!nk. City Bee, eller CITI 2, ble lansert i 1992 og ti stykker ble laget for bruk under OL på Lillehammer i To år senere, i 1996, fikk PIVCO et oppdrag på 40 biler til San Francisco. Allerede i 1998 endte det i konkurs, og alle de 30 ansatte mistet jobben. Staten, Møller-gruppen og Tiedemann var da de største investorene. Noe av problemet lå i at 1 Personal Independent Vehicle Company 2 Clean Intelligent Transport, Inc Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

18 HiT 18 Think hadde utviklet en prototype av den elektriske bilen, men aldri hadde bygget bil i industriell skala før. Prøveproduksjonen på 100 biler var ren håndverksvirksomhet og prototypebygging. Et samarbeid med Sintef, som senere skal bære frukter, gikk ut på å utvikle et it-støttet produksjonsapparat som kunne produsere opptil 5000 biler i året. De ansatte kjøper opp konkursboet og begynner på ny frisk like etter, men driver ikke mer enn et halvt år før Ford kjøper opp 51% i Januar 1999 [14]. Året etter kjøper Ford de resterende aksjene i selskapet, og flytter all utvikling til Detroit. Fabrikken på Aurskog er nå knapt mer enn en samlebåndsproduksjon for en bilmodell. Fords planer om å selge 2500 biler i 2001 ble ikke kronet med hell, og i første halvår 2001 solgte de ikke mer enn 18 Th!nk'er i Norge av totalt 166 på verdensbasis. Sommeren 2002 bestemmer Ford seg for å gi opp Th!nk, og leter etter kjøpere. Om Ford har helt rent mel i posen er diskutabelt. Demonstranter i San Francisco (Se figur 4.1) har oppdaget ordrelister fulle av kunder som vil kjøpe Th!nk, men som venter forgjeves. En gruppe i Costa Rica er beredt til å bestille 300 stykker, selv uten at Th!nk har blitt markedsført i landet [15]. Mye tyder på at Ford dreper Th!nk på samme måten som de engang drepte EV1-modellen, antageligvis fordi produksjonskostnadene og inntektene ikke korresponderer. I følge Dagens Næringsliv har Th!nk brukt en million kroner per bil de siste årene. Figur 4.1 Bilde fra Th!nkdemonstrasjoner i SF. Ingeniører innenfor Ford sier at de gir opp produksjonen fordi de ikke klarer å utvikle et billig, høyeffektivt blybatteri ettersom EU nå planlegger å forby bruken av Kadmium i batterier. De nye batteriene under utvikling i Sveits antas å gi bilen en rekkevidde på 160 km, og dessuten er de planlagt til å vare i ti år, noe som nesten virker for godt til å være sant sammenligned med dagens batterier. For øyet som ser, så kan man lett tenke at Ford har kastet kortene et lite øyeblikk for tidlig. Den seneste nyheten er at det Amerikanske firmaet Zap, som hovedsaklig er kjent for å produsere elektriske sykler og scootere, har tilbudt Ford 70 millioner kroner for å overta Th!nk [16]. Til sammenligning kjøpte Ford Th!nk for 170 mil kroner i 1999, og har siden investert ytterligere 750 mil kroner. Med andre ord, et rent tapsprosjekt. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

19 HiT 19 5 ALTERNATIVE LØSNINGER 5.1 Hybridbiler Seriehybridbiler kombinerer det beste fra to verdener; en elmotor til å drive bilen, og en forbrenningsmotor til å lade batteriene opp igjen. Energi ved oppbremsing o.l. blir ført tilbake til batteriet igjen for å gjøre det hele så økonomisk som mulig (Se figur 5.1). Hittil har bilene på markedet vært forholdsvis små og kompakte, selv Figur 5.1 Styringsdiagram for hybridbiler om Volvo har laget noen gass/bensin paralellhybridbiler av sine herregårdsvogner, bare for å bevise det motsatte. I paralellhybrider så driver de to separate motorenhetene hver sin aksel, og kan brukes sammen eller hver for seg. En ting er sikkert, det norske bilavgiftssystemet er ikke tilpasset hybridbilene. Slik systemet er idag får parallellhybridbiler høyere avgift enn bensin- og dieselbiler mens seriehybridbiler antagelig får redusert avgift dersom avgiften bare legges på forbrenningsmotoren og bilens vekt. Dersom avgiften legges på begge motortypene vil hybridbilene bli vesentlig dyrere enn tilsvarende bensin- og dieselbiler. 5.2 Brenselceller Brenselceller er det aller mest miljøvennlige alternativet. Isteden for å forflytte utslippene som skapes når det genereres kraft, slik elbiler gjør det, utvikler brenselceller faktisk kraft uten forurensning, og har ingen bevegelige deler. Brenselceller produserer elektrisitet ved å splitte elektronene og protonene fra en energileder, som f.eks. hydrogen eller naturgass (Se figur 5.2). Deretter rekombineres det med oksygen, slik at avfallsproduktet blir helt ufarlig vanndamp. Energien som utvikles av Figur 5.2 Oversikt over en brenselcelle Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

20 HiT 20 oksygenionene i den i eksoterme prosessen kan brukes til å drive en elektromotor. Mens forbrenningsmotorer bare utnytter 20 % av den kjemiske energien som er lagret i bensin, så oppnår brenselceller 40 % energiutnyttelse. Selv om dagens brenselceller ikke har oppnådd den effektiviteten som kreves til masseproduksjon, så er prognosene for fremtiden veldig gode. F.eks. DaimlerChrysler har gjort store framskritt på Geoffrey Ballard's prinsipp for en brenselcelle med en protonutvekslingsmembran. 3 Membranen er plassert mellom en hydrogen- og en oksygenelektrode, og spalter hydrogenatomer i protoner og elektroner. Elektronene blir utnyttet til strøm, og protonet reagerer med oksygenet og blir til ufarlig vanndamp. Figur 5.3 DaimlerChrysler NeCar 5 DaimlerChrysler's Necar 4 5, har en brenselcelle som utvikler 75 kw, nok til å gi bilen en toppfart på 150 km/h og en rekkevidde på 450 kilometer, noe som tilsvarer en 50 % bedre utnyttelse enn Necar 3 (Se figur 5.3). Åtte år etter lanseringen av Necar 1 (1996), lanserer DaimlerChrysler en flåte beståendes av 30 Citaro busser og 60 Mercedes A-Klasse som skal inngår i et prøveprosjekt i 10 av de største byene i Europa. 5 I tillegg er de første resultatene fra ett års testing av en brenselcelledreven Sprinter klare. DaimlerChrysler har uttalt at brenselcellebiler tidligst kommer i masseproduksjon i 2010, men foreløpig så ligger de godt foran skjema. 5.3 Andre forbrenningsmotorer Ikke alle bilfabrikanter har hevet seg på elbil-bølgen. Blant andre BMW har bestemt seg for å holde seg til det de kan best, nemlig forbrenningsmotorer, og utvikle løsninger fra det perspektivet. De har konvertert en 5,4 liters 12-sylinders V-motor til hydrogendrift, som yter hele 150 kw. Til sammenligning utvikler den samme motoren 240 kw drevet på bensin. Problemet med hydrogen er at den enten må kjøles ned til -253 grader, eller komprimeres for å gjøre den kompakt nok til å transporteres. Selv i denne formen er hydrogen så energifattig at energien i en liter bensin vil tilsvare energien i fire liter hydrogen. I tillegg fordamper hydrogenet sakte fra isolasjonstanken, cirka en til to prosent hver dag [17]. 3 PEM = Proto Exchange Membrane 4 NeCar = New Electric Car 5 Amsterdam, Barcelona, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Porto, Reykjavik, Stockholm og Stuttgart. Høgskolen i Telemark D:\Skolesaker\F Elbiler i Grenland\sluttrapport.doc

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 apr.17 Kun bensindrift Kun dieseldrift Hybrid Ladbar hybrid Helelektrisk Nybilsalget. Markedsandeler etter fremdriftstype

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban Treffpunkt Kviven 2010 Pure Urban Innhold 1. Bakgrunn Autogruppen Elbil Norge / Buddy 2. Status elbil i Norge i dag 3.Utfordringer for elektriske kjøretøy i Norge 4. Hvordan takle utfordringene Autogruppen

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv 3 Lokal forurensning 3.1 Hva dreier debatten seg om? I flere storbyer kan det vinterstid med kald stillestående luft og inversjon oppstå et problem ved at forurensningsforskriftens grenseverdier for NO

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Bærekraftig utvikling av

Bærekraftig utvikling av Bærekraftig utvikling av transportmidler Av Christer Algrøy We're running the most dangerous experiment in history right now, which is to see how much carbon dioxide the atmosphere... can handle before

Detaljer

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver Sammendrag: Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver TØI rapport 1385/2014 Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum Oslo 2014, 59 sider, engelsk språk Intervjuer

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016.

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15 Overgang til kommunale lav - og nullutslippsbiler ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor Hydrogenveien i Norge Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor sin målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 Klimaveien Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 NAF - Norges Automobil-Forbund 24.03.2009 1 KLIMAVEIEN Felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid, som i samarbeid med

Detaljer

6. Forskning og utvikling i bilbransjen

6. Forskning og utvikling i bilbransjen 6. Forskning og utvikling i bilbransjen Hva dreier debatten seg om? Veitrafikken bidrar til trafikkskader og til lokal og global forurensning. I samfunnsdebatten blir det vanligvis pekt på at løsningen

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g.

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I samme periode har trafikken økt med 21,4 prosent Forretningside` En tilbyder av effektive

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den Truls Norby Hydrogensamfunnet 2222222222222222222222222 Løsningen - eller i hvert fall en del av den Department of Chemistry University of Oslo Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) FERMiO

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5848-2 30362/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Farstad, Torstein Otterlei Ingeniørfaglig innføring SKSK 10. juni 2015 Innhold Innledning... 1 Forståelse... 2 Bruksområder... 3 Operasjoner i Norge... 3

Detaljer

HyNo r. Hydrogenveien i Norge

HyNo r. Hydrogenveien i Norge HyNo r Hydrogenveien i Norge Norsk Hydro an early promoter of alternative fuels in transportation Hydrogen/Ammonia fuelled vehicle Rjukan 1933 Source: Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro

Detaljer

Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life.

Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life. Audi e-tron Changes the world. Not everyday life Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life. Rett til endringer forbeholdes. Importør: Harald A. Møller AS Utgave: Mai 2014 www.audi.no 02 03 04 At

Detaljer

Toyotas vei inn i fremtiden

Toyotas vei inn i fremtiden Toyotas vei inn i fremtiden Espen Olsen, informasjonssjef, Toyota Norge. Agder Energi-konferansen 27/05/2015. date dato 01/06/2015 - page 2 Toyota Motor Corporation Verdens største bilprodusent i 2014.

Detaljer

Innst. S. nr. 86. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:11 (2002-2003)

Innst. S. nr. 86. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:11 (2002-2003) Innst. S. nr. 86 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:11 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Olav Akselsen, Grethe Fossli,

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport

Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport & Logistikk, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 23.10.2017 Framskrivingsmodellen

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi TØI rapport 1259/2013 Forfatter(e): Rolf Hagman, Astrid H Amundsen Oslo 2013 46 sider I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Nyttekjøretøykonferansen 25.10.2016 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

Veitrafikk og luftforurensning

Veitrafikk og luftforurensning Veitrafikk og luftforurensning Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/luftforurensning/utslipp-fra-veitrafikk/ Side 1 / 5 Veitrafikk og luftforurensning Publisert 3.5.216 av Miljødirektoratet

Detaljer

Utleiekonferansen 8-9 Februar 2017 Grønn Konkurransekraft

Utleiekonferansen 8-9 Februar 2017 Grønn Konkurransekraft Utleiekonferansen 8-9 Februar 2017 Grønn Konkurransekraft Tommy Jørgensen Daglig leder i Gantic as I 1985 etablerte ingeniøren Roger Bowden Niftylift Helt siden starten har han hatt som målsetning å bygge

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Energiforskningskonferansen 23.5.2017 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

Navn: Jardar Gulliksen. Sted: Kongsberg. Dato: 01-Mai-09

Navn: Jardar Gulliksen. Sted: Kongsberg. Dato: 01-Mai-09 BILENS HISTORIE Navn: Jardar Gulliksen. Sted: Kongsberg. Dato: 01-Mai-09 Innholdsfortegnelse Del 1: Forord Del 2: De første kjøretøyene Hest og kjerre Bilens oppfinnere Automobilen Amerikanske pionerer

Detaljer

3 1 Strømmålinger dag 1

3 1 Strømmålinger dag 1 3 Strømmålinger dag a) Mål hvor stor spenning (V) og hvor mye strøm (A) som produseres med: - solcellepanelet til LEGO settet, 2- solcellepanelet til hydrogenbilen 3- solcellepanelet til brenselcellesette.

Detaljer

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER SOLAR ENERGY IS GROWING RAPIDLY HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER Øystein Stray Spetalen Investor og Styremedlem i NEL ASA 1 DET FOSSILE DRIVSTOFFMARKEDET ER ENORMT $ 8 MRD PER DAG 2 SOLENERGI VOKSER HURTIG Gigawatt

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE

Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE Institutt for Energiteknikk Uavhengig stiftelse, oppstart 1948 600 ansatte Omsetning: MNOK 750 Energiforskningslaboratorium Nukleær Petroleum

Detaljer

Fremtidens elektriske transportløsninger

Fremtidens elektriske transportløsninger Fremtidens elektriske transportløsninger Atle Kvien, Mobility Siemens AG 2016 Siemens Mobility i Norge siden 1898 Åpning av Holmenkollbanen i 1898 med framdriftssystem og elektrokomponenter fra Siemens

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

Strøm til biler. Rapportens problemstilling. Sammendrag:

Strøm til biler. Rapportens problemstilling. Sammendrag: Sammendrag: Strøm til biler TØI rapport 1160/2011 Forfattere: Rolf Hagman, Terje Assum og Astrid H. Amundsen Oslo 2011 67 sider Strøm til biler er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) med DEFA som

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Bilavgifter i endring

Bilavgifter i endring Bilavgifter i endring Hva betyr økt usikkerhet for forhandler og importør? NBF frokostmøte 12. juni 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Hva er politiske signaler, hva er usikkert og hva

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift

Detaljer

Bilåret 2016 status og trender

Bilåret 2016 status og trender Bilåret 2016 status og trender OFV Frokostmøte 10. januar 2017 10.01.2017 1 Nye personbiler 1960-2016 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 Trendlinje 40000 20000 Liten forutsigbarhet og store

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Pådrivere og barrierer for bruk av elbiler blant håndverks- og servicebedrifter. Resultater fra en studie av tidlige brukere

Pådrivere og barrierer for bruk av elbiler blant håndverks- og servicebedrifter. Resultater fra en studie av tidlige brukere Pådrivere og barrierer for bruk av elbiler blant håndverks- og servicebedrifter. Resultater fra en studie av tidlige brukere Bakgrunn: Hvorfor er det så få håndverksbedrifter som har tatt i bruk el-bil?

Detaljer

Fremtidens energiteknologi

Fremtidens energiteknologi Fremtidens energiteknologi Prototech: et firma i CMR-konsernet CMR-konsernet består av CMR (Industriell R&D), Gexcon AS (Prosess & sikkerhet) og Prototech AS CMR-konsernet har levert innovative tekniske

Detaljer

Utslipp fra veitrafikk

Utslipp fra veitrafikk Utslipp fra veitrafikk Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/luftforurensning/lokal-luftforurensning/utslipp-fra-veitrafikk/ Side 1 / 5 Utslipp fra veitrafikk Publisert 12.11.214 av Miljødirektoratet

Detaljer

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste?

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste? Miljøvennlig transport Ny teknologi og alternative drivstoffer Samferdselsdepartementes presseseminar 22 mai 2007 Rolf Hagman (rha@toi.no) Side 1 Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og

Detaljer

Produksjonsartikkel Spenning (Volt) Strøm (Amper) Tilført energi Resultat

Produksjonsartikkel Spenning (Volt) Strøm (Amper) Tilført energi Resultat Strømmålinger dag a) Mål hvor stor spenning (V) og hvor mye strøm (A) som produseres med solcellepanelet til legosettet, solcellepanelet til hydrogenbilen og solcellepanelet til brennselcellesette. Før

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Slik virker elbilen. Slik virker elbilen. Bidrag fra Bjà rn Olav Skjervheim og Anton Vooren. www.elbilforum.no for alle som er interessert i elbil

Slik virker elbilen. Slik virker elbilen. Bidrag fra Bjà rn Olav Skjervheim og Anton Vooren. www.elbilforum.no for alle som er interessert i elbil Slik virker elbilen Bidrag fra Bjà rn Olav Skjervheim og Anton Vooren Slik virker elbilen De fleste har hã rt om elbilens begrensinger, slik som for eksempel kort rekkevidde, svak motor, usikkerhet rundt

Detaljer

Bruktpriser og statsbudsjettet

Bruktpriser og statsbudsjettet Bruktpriser og statsbudsjettet Forutsigbarhet eller politisk hasard? Bilkonferanse 18. november 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Politiske signaler Grønne skatter (bilavgifter, bompenger)

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner

Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner Jon Eriksen Prosjektleder Blue Move Kunnskapsbyen Lillestrøm / OREEC På vei mot utslippsfrie byggeplasser Buskerud Folkets hus Drammen, 21. september 2017 OREEC

Detaljer

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012 Bernt G. Jessen Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen: 1.Importerer Mitsubishi (1975) og Renault (2010) i Norge 2.Konsernet eier 19

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

TippNett. Et logistikksystem for samhandling med masser. Per Erik Svendsrud. Styreleder TippNett AS

TippNett. Et logistikksystem for samhandling med masser. Per Erik Svendsrud. Styreleder TippNett AS TippNett Et logistikksystem for samhandling med masser Per Erik Svendsrud Styreleder TippNett AS Masseadministrasjon dagens praksis Lite gjenvinning på plassen Kjøres bort for mellomlagring eller fyllplass

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Hvordan blir anleggsmaskinene framover - Kan maskinleverandørene bidra til utslippskutt i anleggsbransjen?

Hvordan blir anleggsmaskinene framover - Kan maskinleverandørene bidra til utslippskutt i anleggsbransjen? Hvordan blir anleggsmaskinene framover - Kan maskinleverandørene bidra til utslippskutt i anleggsbransjen? Presentert av Roy Hagen, salgsdirektør i Wacker Neuson AS Wacker Neuson Arctic Entreprenør 17-19.

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 2

Løsningsforslag kapittel 2 Løsningsforslag kapittel 2 Oppgave 1 Noen eksempler på ulike markeder: Gatekjøkkenmat i Bergen gatekjøkken produserer mat, folk i Bergen kjøper Aviser i Norge avisene (VG, Dagbladet, Aftenposten osv) produserer

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

Fra inntektskilde til miljøløsning

Fra inntektskilde til miljøløsning Notat om bilavgifter fra Volvo Personbiler Norge Fra inntektskilde til miljøløsning Volvo Personbiler Norge har et sterkt fokus på våre klimautfordringer. Vårt mål er nullutslipp fra egne biler innen 2025,

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Om miljø og biogass. Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø.

Om miljø og biogass. Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø. Om miljø og biogass Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø. Med 100 års erfaring og en sterk vilje fortsetter Litra å strekke seg

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund Bilavgifter i 2013-budsjettet BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund 1 Oversikt - anslåtte inntekter for 2013 Bruksavhengige avgifter (drivstoffavgiftene): Veibruksavgiftene 17 mrd. kroner CO

Detaljer

Hydrogen er det minste grunnstoffet. Ved vanlig trykk og temperatur er det en gass. Den finnes ikke naturlig på jorden, men må syntetiseres.

Hydrogen er det minste grunnstoffet. Ved vanlig trykk og temperatur er det en gass. Den finnes ikke naturlig på jorden, men må syntetiseres. Avsnitt 1. Brensellens virkning Hydrogen er det minste grunnstoffet. Ved vanlig trykk og temperatur er det en gass. Den finnes ikke naturlig på jorden, men må syntetiseres. Hydrogenmolekyler er sammensatt

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

CITROËN DS4 Forførelse Raffinement Stil Citroën DS4 En unik bil Med sine robuste linjer og sterke personlighet er det ikke enkelt for noen å bli sammenlignet med Citroën DS4. Denne unike bilen

Detaljer

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! Slide 1 ZERO utfordrer miljøbedrifter Marius Holm, daglig leder i ZERO Steffen Waal, adm. dir i ABB Norge «Vi ønsker å

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Framtidens drivstoff Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Måling av avgassutslipp, fusk og usannheter om utslipp i informasjonen fra bilprodusentene - Euro VI, NOx, PM og CO 2 Pensjonistakademiet

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer