ENERGIRAPPORTEN. Skal installere m2 med solceller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller"

Transkript

1 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 8 Nummer 9 Fredag 3. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Pilotprosjekt innen rensing av vannbårne anlegg: Gjennomsnittlig nedgang i energibruken på 0 prosent 2 Overraskende godt resultat 3 Testbygg produserte 80 prosent mer energi enn det brukte 4 En milliard til fornybar energi og energieffektivisering 5 Norske vannmagasiner kan bli lagringsplass for europeisk strøm Danmark: I år blir det etablert like mange solvarmeanlegg som de siste 0 årene 2 Lovende start på driften i Bergen Travpark 2 Kraftkommentar 3 Pilotprosjekt innen rensing av vannbårne anlegg: Gjennomsnittlig nedgang i energibruken på 0 prosent Les mer! Skal installere m2 med solceller Klikk på tekst eller bilde og du kommer direkte til saken! Les mer! Energioversikt Spotpriser Nasdaq OMX og EEX side 6 Sluttbrukerpriser Terminpriser Nasdaq OMX og EEX side 6 Elektrisitet side 9 Prissammenligning standard Elektrisitetspris varmepumper side 9 variabel kraftpris side 6 Fyringsolje side 9 Brent Blend (Nordsjø-olje) side 7 Propan side 0 Naturgass UK (Storbritannia) side 7 Pellets side 0 Kull side 7 Briketter side 0 Fyllingsgrader side 8 Flis side Kraftutveksling side 8 CO2-kvoter side 8 Klikk på teksten, og du kommer direkte til siden med tabellen!

2 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Side 2 Pilotprosjekt innen rensing av vannbårne anlegg: Gjennomsnittlig nedgang i energibruken på 0 prosent Undervisningsbygg Oslo KF har i samarbeid med Enøketaten i Oslo kommune gjennomført et forsknings- og utviklingsprosjekt innen rensning av vannbårne anlegg, på 4 skoler. Prosjektet viser en gjennomsnittlig nedgang i energiforbruket på 0 prosent. Tekst: Tekniske Nyheter Sagene skole i Oslo reduserte energibruken med 28 prosent etter rensing av vannbårne anlegg. Foto: Tekniske Nyheter Hensikten med pilotprosjektet er å bevise eller avkrefte energibesparelse i vannbårne anlegg ved kun rensing, fordi det har vært mye usikkerhet i markedet om dette, sier energi- og miljøingeniør Rita Næssén i Undervisningsbygg Oslo KF. Vi har hatt et forholdsvis lite utvalg på bare 4 skoler hittil, og de viser veldig gode resultater, sier Næssén. Prosjektet vil ikke bli avsluttet før vi har renset anlegget på 0 til 2 skoler, for å ha et representativt utvalg og for å få tiltro til resultatene. Når anleggene er renset og resultatene målt, vil skolene gjennomgå en innregulering, som mest sannsynligvis vil gi en ytterlig reduksjon i energibruken. Skolene som har deltatt i prosjektet er Bjølsen, Bolteløkka, Sagene og Ila. Disse skolene er 00 til 20 år gamle. Det er sentrumsskoler med gamle anlegg. Alle skolene har hatt oljefyring inntil, da de ble konvertert til fjernvarme. Dette som en følge av Oslo kommunes utfasing av fossilt brensel. Vi har hatt et så likt utvalg som mulig på de testskolene som har deltatt, sier Næssén. Enøketaten ønsker at vi fremover skal ha et større utvalg av skoler med forskjellige grunnlaster som biofyringsolje, varmepumper etc., slik at vi får et mer representativt utvalg. I fortsettelsen vil vi derfor ha flere og forskjellige anlegg, sier Næssén. Sagene skole reduserte energibruken med 28 prosent Resultatene på de fire skolene var ikke like. Det var en gjennomsnittlig energinedgang på 0 prosent, noe vi er veldig godt fornøyd med, sier Næssén. Sagene skole var best, med 28 prosent reduksjon i energibruken etter rensing. Men det var også en skole som brukte mer energi etter at varmeanlegget ble renset. Fortsetter neste side

3 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Side 3 At det er mulig å spare energi på rensing av vannbårne anlegg, virker det ikke som det er så mange som tenker over i bransjen, sier energi- og miljøingeniør Rita Næssén i Undervisningsbygg Oslo KF. Foto: Undervisningsbygg Oslo KF Ifølge Næssén skyldes dette at det har vært så mye skitt i anlegget at det ikke har fått avgitt varme. Hvis radiatorkretsen er tett i klasserommet kommer ikke varmen frem. Det blir kaldt, og folk klager. Når vi renser anlegget, kommer varmen frem til klasserommet, fordi varmeanlegget begynner å fungere. Da vil energibruken øke, og vi får fornøyde brukere, sier Næssén. Vi er svært fornøyde med resultatene, og vi ønsker å få det inn som en standard i våre bygg. Der vi utfaser fossilt brensel og gjør noe med primærsiden til fyringsanlegget, skal vi også gjøre noe med sekundærsiden. Vi må rense og oppgradere sekundærsiden, slik at den fungerer så bra som mulig, sier Næssén. At det er mulig å spare energi på rensing av vannbårne anlegg, virker det ikke som det er så mange som tenker over i bransjen. Når anlegget er nybygd, så er det rent. Skitne anlegg vil merkes på vedlikeholdskostnadene og fyringsutgiftene, sier Næssén. Overraskende godt resultat At Undervisningsbygg Oslo KF klarte å spare 0 prosent i gjennomsnitt ved fire skoler, var en overraskelse. Det hadde vi ikke forventet. Vi hadde regnet med 3 til 5 prosent i besparelse ved rensing av de vannbårne varmeanleggene. Ekspertene i bransjen mener at en reduksjon i energibruken på tre prosent er normalt etter rensing, fem prosent er veldig bra og ti prosent synes de er ekstremt bra, sier teknisk sjef for vannsystemer Per Eivind Larsen i GK Norge AS til Tekniske Nyheter. At de klarte 28 prosent på Sagene skole er veldig spesielt. Hvorfor besparelsen ble så stor akkurat der, har vi ikke klart å avdekke, sier Larsen. Det vi ser med forurensede anlegg er at de sliter med å utnytte energien riktig. Alle beregninger i forhold til VVS-anlegg og nytt utstyr er knyttet til rene flater. Pumpene som skal transportere væsken rundt i anlegget, vil bruke mindre energi når vannet blir rent i forhold til når de skal transportere forurenset vann som inneholder mye partikler, sier Larsen. Når anlegget er forurenset blir det belegg i utstyret. Vi har termofotografert en del radiatorer, og det vi ser etter rensing er at vi får en bedre og mer fullstendig varmeoverflate, sier Larsen. Etter rensing blir hele flaten varmere. Varmen fra radiatoren blir overført på en bedre måte, sier Larsen. Dermed vil eierne av varmanlegget spare energi ved at temperaturen i anlegget kan senkes. Det blir mindre tap i røranlegget, hvor man før rensing måtte ha høyere temperatur for å få riktig varme til omgivelsene, sier Larsen. For å hindre forurensning i et Viktig å skifte filter I tillegg til den intensive renseprosessen blir det også installert et delstrømsfilter for vannbehandling. Det er for å kunne opprettholde det gode resultatet etter renseprosessen, og forhindre at anlegget på nytt blir tett. Næsséns erfaring er at filtre i vannbårne anlegg ikke blir skiftet regelmessig. Filtrene blir fulle, og dermed fjerner de ikke forurensning i anlegget, og anleggene blir tette. Filtrene må skiftes minimum to ganger i året, og helst oftere ved behov, sier Næssén. Vi i Undervisningsbygg ønsker å sette skifting av filter inn i våre faste rutiner, slik at det ikke rekker å bli tett. Er vi nøye med å skifte filter, skal det ikke være nødvendig med en renseprosess, sier energi- og miljøingeniør Rita Næssén i Undervisningsbygg Oslo KF. anlegg bør man passe på å ha høy phverdi, holde oksygennivået på et lavt nivå og i tillegg ha filtre med god finhetsgrad, slik at partikkelnivået holdes på omtrent null. Gjør man dette, unngås sementering i radiatorene når vannet står stille, og dermed vil det oppstå få problemer med vannbårne anlegg, sier Per Eivind Larsen i GK Norge AS. For å hindre forurensning i et anlegg bør man passe på å ha høy ph-verdi, holde oksygennivået på et lavt nivå og i tillegg ha filtre med god finhetsgrad, slik at partikkelnivået holdes på omtrent null.

4 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Side 4 Testbygg produserte 80 prosent mer energi enn det brukte Etter over et år med måling av energiforbruk og energiproduksjon ved Hydros testsenter for byggsystemer i Bellenberg i Tyskland, viser resultatene at bygget produserer 80 prosent mer energi enn det bruker. Vi har hatt en drøm om å vise markedet at energipositive bygg er mulig. Derfor bygde vi et testsenter i Bellenberg, for å prøve ut våre egne teknologier i samspill med komplementerende løsninger. I en verden med mange gode intensjoner er vi stolte av å kunne vise at det faktisk er mulig å bygge energipositive bygg, sier Lars Hauk Ringvold, leder av Hydros virksomhet innenfor byggsystemer til hydro.com. Målingene viser at bygget produserer nok energi til å være selvforsynt, også når de innendørs testaktivitene i bygget regnes med. Over året har bygget eksportert energi til det tyske strømnettet. En supereffektiv fasadeløsning er det viktigste bidraget for å realisere et energipositivt bygg. For å komme på plussiden må tilleggselementer som solenergi eller varmepumper også være en integrert del av løsningen, sier Ringvold. Bedre resultat i tiden fremover I Bellenberg benytter Hydro en jordvarmepumpe og solceller for å produsere den nødvendige energien. Like fullt mener Ringvold at det er et betydelig potensial for å øke energioverskuddet. Det første året er vanligvis å regne som et innkjøringsår. Erfaringen viser at bruken av bygget kunne vært en del smartere, blant annet ved å bruke dagslys i forhold til lampelys mer optimalt. Mer optimal bruk av radiatorvarme i den kalde årstiden vil også gi et positivt bidrag, sier Ringvold. I tillegg trenger man litt tid til å bli kjent med hvordan systemene virker for å få dem til å fungere optimalt. Vi er derfor veldig godt fornøyd med at bygget allerede det første året produserer hele 80 prosent mer energi enn det bruker. Og vi regner med at resultatene blir betydelig bedre i tiden fremover, sier Ringvold til hydro.com. Energiforbruket kan følges på egen nettside Hydro har målt energiforbruket på testsenteret i Bellenberg fra april og frem til i dag. Alle som ønsker kan også følge energiforbruket og energiproduksjonen fra dag til dag på en egen internettside. På denne nettsiden kan man følge hvordan energibalansen ved bygget har endret seg siden august i fjor, da de første dataene ble lagt inn i internettløsningen, og gjennom vinteren frem til i dag. Også i kalde Norge Ringvold viser til at klimabelastningen i Bellenberg er den samme som langs kysten i Norge, for eksempel i Porsgrunn. Hydro gikk nylig inn i en allianse, Powerhouse, sammen med Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta og miljøstiftelse Zero med formål å bygge Norges første energipositive bygg. Powerhouse skal vise at energipositve næringsbygg er mulige også i kalde Norge. Målet er at et vellykket signalbygg Testsenteret for energieffektive byggløsninger ble innviet av Hydros merkevareselskap Wicona i Bellenberg i Tyskland i juni. Foto: Hydro skal vise vei, slik at Norge ikke bare får ett, men mange energipositive bygg. Powerhouse tar sikte på å offentliggjøre det første prosjektet i løpet av sommeren.

5 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Side 5 En milliard til fornybar energi og energieffektivisering Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova går sammen om et krafttak for å fremme forskning og teknologiutvikling rettet mot fremtidens energiløsninger. Denne felles utlysningen er statens bidrag til den norske satsningen på fornybar energi og energieffektivisering. Nå utfordrer vi næringslivet til å gripe de mulighetene dette gir, er de tre partnernes budskap til bedrifter og investorer. Samarbeid i hele utviklingskjeden Gjennom program som utfyller hverandre, finansierer Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova hvert sitt ledd av prosjekter som fremmer fornybar energi og energieffektivisering. Programmene støtter ulike trinn i utviklingen, fra idé til ferdig utviklet teknologi. Samlet sett finnes det nå finansieringsmuligheter for alle faser i utviklingen av ny fornybar energi. Forskningsrådets RENERGI-program lyser ut midler til forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Prosjektene kan for eksempel ha form av modellering og laboratorieforsøk. Utlysningen dekker både prosjekter som handler om fornybar energi og prosjekter mer rettet mot energieffektivisering. Målgruppen for programmet er bedrifter og forskningsmiljøer. Årets utlysning er på om lag 2 millioner kroner. Innovasjon Norges miljøteknologiordning er et landsdekkende tilbud som finansierer pilot- og små og større demonstrasjonsanlegg innen miljøteknologi, herunder fornybar energi. Programmet ble satt i gang i og videreføres i perioden Årets budsjett for miljøteknologiordningen er på 7 millioner kroner. Innovasjon Norge kan i tillegg tilby risikolån og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter. Enovas program for teknologiintroduksjon støtter demonstrasjon av nye energiteknologier. Dette programmet har en ramme på om lag 0 millioner kroner. Enova har også en målrettet satsning som lyser Nils Kristian Nakstad (Enova), Gunn Ovesen (Innovasjon Norge) og Arvid Hallén (Forskningsrådet) Foto: Forskningsrådet ut midler til fullskala demonstrasjon av nye teknologier innen marin kraftproduksjon gjennom Program for marin fornybar kraftproduksjon. Programmet retter seg hovedsakelig mot offshore vind, samt bølge- og tidevannskraft. Årets budsjett for programmet er på om lag 2 millioner kroner. Utfordrer næringslivet Staten kan gjennom sitt virkemiddelapparat bidra med gode rammer for medfinansiering. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova vil sammen skape en attraktiv arena for innovasjon og teknologiutvikling, og ønsker å komme i dialog med næringsaktører som vil investere i energiprosjekter. Arvid Hallén (administrerende direktør for Forskningsrådet), Gunn Ovesen (administrerende direktør for Innovasjon Norge) og Nils Kristian Nakstad (administrerende direktør for Enova) er samstemte i hva de opplever som en av hovedutfordringene. Vi trenger flere selskaper og investorer som vil satse kapital på innovasjon for fremtidens energi- og miljøutfordringer. Dette er et viktig satsningsområde for staten, og vi tilbyr nå en betydelig medfinansiering, sier de tre direktørene. Vi trenger flere selskaper og investorer som vil satse kapital på innovasjon for fremtidens energi- og miljøutfordringer.

6 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Spotpris uke 2* Energioversikt Elkraft Gjennomsnittlig daglig systempris hos Nasdaq OMX: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 42,0,9 4,7 42,0 4, 39,8 37,4 Gjennomsnitt for uke 2 Systempris NO** NO2** NO3** NO4** NO5** Nasdaq OMX EEX*** APX ****,8,8,7,7,8,7,4,3 * Prisene er oppgitt i øre per kilowattime (kwh). ** For oversikt over elspotområdene, klikk her! *** EEX (European Energy Exchange) **** APX Nederland Side 6 Øre/kWh Spotpris 3 Diagrammet viser en sammenligning av systemprisene hos Nasdaq OMX i årene 2006 til, og prisen på EEX og APX i. Kilde: Nasdaq OMX, EEX og APX EEX APX Elterminmarkedet Nasdaq OMX EEX Juli,7 45,3 August 42,0,4 September 44,6 46,9 Oktober 44,7,4 November 45,6 53, ,6 52, ,2 46, , 47,0 Øre/kWh Sammenligning av NO, NO2, NO3, NO4 og NO NO NO2 NO3 NO4 NO5 Diagrammet viser utviklingen i prisene for elspotområdene NO, NO2, NO3, NO4 og NO5. For oversikt over elspotområdene, klikk her! Prisene er oppgitt i øre/kwh og er innhentet tirsdag i utgivelsesuken. Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kilde: Nasdaq OMX (tidligere Nord Pool) og EEX (European Energy Exchange) Øre/kWhk Sam m enligning av standard variabel kraftpris Prissammenligning tirsdag i uke 24 - Listen over viser oppdaterte priser hos de leverandørene som har de laveste prisene på standard variabel kraftpris i Oslo, i følge Konkurransetilsynets oversikt. Prisen er oppgitt for et forbruk på kwh i øre per kwh, og inkluderer moms. Gudbrandsdal Energi 46,70 Eidsiva Marked AS 46,75 NorgesEnergi AS 46,79 Hafslund Strøm AS 46,80 Diagrammet viser den laveste prisen per uke for leverandører i Oslo på Konkurransetilsynets liste i årene 2006 til.

7 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Energioversikt Side 7 Olje (Brent Blend) Gjennomsnittspris uke 2*: 2,30 Gjennomsnittspris : 80,27 Gjennomsnittspris : 62,8 Gjennomsnittspris : 98,96 Gjennomsnittspris : 72,27 Gjennomsnittspris 2006: 64,88 Gjennomsnittspris 2005: 53,54 Gjennomsnittspris 2004: 38,4 Gjennomsnittspris 2003: 28,72 * Prisene er oppgitt i US dollar per fat. US dollar per fat Oljepris Brent Blend : 7,5 øre/kwh Naturgass Futures* Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer prisene på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point). Prisen over og i tabellen gjelder for levering i den etterfølgende måned. Dette er en engelsk markedspris, og er ikke relevant for det norske gassmarkedet. Øre per kwh 5 8 Naturgass August 8,2 September 8,2 Oktober 9,8 November 2,6 Desember,4 Januar 2,8 Februar 2,6 Januar 2,4 * Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer futures-priser på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point), og er oppgitt i øre/kwh. Prisene er omregnet fra pence/therm. En therm =,3 kwh. Omregningen fra GBP til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kull 2: 9,5 øre/kwh Kull Prisen gjelder kull levert Rotterdam, Amsterdam og Antwerpen. Prisene er omregnet fra US dollar/tonn til øre/ kwh. Energiinnhold: 7 kwh/kg. Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Øre pr. kwh

8 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Energioversikt Side 8 Vannmagasinenes fyllingsgrad 2 Hele landet 37,9 Elspotområde NO 39,6 Elspotområde NO2,2 Elspotområde NO3 45,3 Elspotområde NO4 37,8 Elspotområde NO5, For oversikt over elspotområdene, klikk her. Fyllingsgrad i prosent Median Diagrammet viser en sammenligning av fyllingsgradene i årene fra 2006 til, samt median fra 990 til og med Kilde: SSB/NVE Kraftutvekslingen med utlandet ** * * - 2 7,9 TWh 5,2 TWh +,3 TWh 2 90 GWh Totalt ** GWh Totalt GWh Totalt ** GWh Totalt 2003** 7 8 GWh Totalt ** GWh Totalt 2002 ** GWh Totalt ** GWh Totalt 200 ** GWh Totalt 2006** 800 GWh Totalt 2000 ** GWh Totalt 2005** GWh Totalt 999 ** + 99 GWh Forklaring på diagrammene Diagrammet under til venstre viser kraftutvekslingen per år fra 2002 til og med, og utvekslingen hittil i. Diagrammet under til høyre viser utviklingen i, sammenlignet med utviklingen i,, og. + = Eksport = Import * Kilde: Statnett ** Kilde: NVE GWh Kraftutveksling GWh Kraftutveksling UKE 2 Desember : 3,9 Desember 202: 37,7 Desember 203: 47,9 Prisene er i NOK per tonn CO2 og viser prisen for fredag i gjeldende uke. Kilde: Nasdaq OMX NOK CO2-kvotehandel Kvotehandel CO Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank

9 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Energioversikt Side 9 Sluttbrukerpriser for næringsmarkedet Elektrisitetspris Pris uke 2: 74,0 øre/kwh Elektrisitet Prisen er basert på: - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO(Øst-Norge) - Påslag på øre per kwh - Nettleie på 20 øre per kwh - Forbruksavgift,2 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. Øre/kWh UKE Energipris ved bruk av varmepumper Priser uke 2 COP 2,5*:,6 øre/kwh COP 3**: 24,7 øre/kwh Energipris varm epum per Prisen er basert på: - COP luft til luft 2,5* - COP væske/vann til vann 3** - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO(Øst-Norge) - Påslag på øre per kwh - Nettleie på 20 øre/kwh - Forbruksavgift,2 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. Øre/kWh COP 2,5 COP 3 COP/Varmefaktor Sier hvor mange ganger mer varme du får igjen i forhold til tilført elektrisitet. Finnes ved å dele avgitt effekt med tilført effekt. UKE Tabellen er utarbeidet i samarbeid med Geoenergi AS. Fyringsolje Pris uke *: 63,4 øre/kwh Fyringsolje * Prisen er basert på prosents rabatt på veiledende pris til bedriftskunder hos de største leverandørene, og er inklusiv mineraloljeavgift, men eksklusiv merverdiavgift og transporttillegg. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Øre per kwh UKE

10 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Pris uke 2*: 52,4 øre/kwh * Prisen er basert på tall fra flere byråer som refererer den internationale propanprisen. Historisk sett er prisen vi opererer med stort sett sammenfallende med prisene i Platts-indeksene som er hovedreferansen i det norske markedet, men i enkelte måneder vil det være merkbare forskjeller. Dette pluss tankstørrelse og lokale leveringsforhold kan gjøre at prisen vi oppgir kan variere i forhold til prisen som oppnås hos norske leverandører. Prisen er inklusiv et påslag på kr.,20 per kilo, og tar utgangspunkt i et årsforbruk på cirka 0 tonn. Påslaget inkluderer frakt i Oslos nærområde. Prisene er omregnet fra cent/gallon til øre/kwh. Energiinnhold: 2,87 kwh per kg. Fra.9. inkluderer prisen CO2-avgift på kr. 0,65 per kg (5,05 øre/kwh). Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Energioversikt Propan Øre per kwh Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Prisen er eks. mva. Pellets Propan 8 Side 0 Pris uke 2*: 33,5 øre/kwh * Prisen gjelder bulkleveranser til kunder innenfor en radius på 2 km. Leveransen må bestå av fulle lastebillass (cirka 30 tonn). Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører på Østlandet. Energiinnhold 4,8 kwh per kilo. Øre per kwh Pellets Prisen er eksklusiv mva. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Briketter Pris uke 2*: 23, øre/kwh * Prisen gjelder rene trebriketter fritt opplastet ved fabrikk og i fulle lastebillass. 30 Briketter Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører i Sør-Norge. Energiinnhold: 4,5 kwh per kg Prisen er eksklusiv mva. Øre per kwh Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad

11 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Pris uke 2: Stammevedflis Fuktighet: < 35 prosent: øre/kwh > 35 prosent: 2 øre/kwh Grotflis 7 øre/kwh * Prisen gjelder stammevedflis med en fuktighet over 35 prosent og under 35 prosent, og grotflis som normalt har en fuktighet på til prosent. Prisen er basert på informasjon fra leverandører i Sør-Norge, og inkluderer transport inntil 5 mil. Prisene er eksklusiv mva. Øre per kwh Energioversikt Flis Flis Stammevedflis < 35 prosent fuktighet Stammevedflis > 35 prosent fuktighet Grot Norske vannmagasiner kan bli lagringsplass for europeisk strøm Side Planen er at når det er overskudd på kraft i Nord-Europa, kan denne vindkraften overføres til norske vannmagasiner ved at vannet pumpes opp i magasinene og lagres der til det er behov for kraften. EUs fornybardirektiv vil ha store konsekvenser for Norge, fordi vi må øke vår allerede høye andel fornybar energi og fordi flere europeiske land ønsker å bruke norske vannmagasiner som kraftlager. Muligheten for å bruke Norge som et grønt batteri nevnes oftere og oftere når EU-landene diskuterer sin fornybarpolitikk, skriver Cicero på sine websider. Vannmagasiner som grønne batterier Utfordringen for EU ligger i at fornybar energi ikke nødvendigvis produseres på de tidene av året og av døgnet som forbrukerne trenger energi. For å kunne utnytte fornybarpotensialet ser derfor EU-landene, ikke minst Tyskland, etter lagringskapasitet. Den håper de å ha funnet i norske vannmagasiner, som de ønsker å bruke som såkalt grønne batterier. Norge fungerer allerede i dag som et slags grønt batteri for Danmark. Når det blåser og vindmøllene går i Danmark, blir vindkraften brukt både der og som import i Norge. Når det er vindstille, er det norsk vannkraft som sørger for kraftforsyningen. Planene om å utvikle norske vannmagasiner som grønne batterier er imidlertid langt mer ambisiøse enn dagens fleksible bruk av kraft, ifølge Cicero. Det er ikke lenger bare snakk om å bruke vindkraft fra kontinentet når det blåser og vannkraft fra Norge når det er vindstille. Planen er at når det er overskudd på kraft i Nord- Europa, kan denne vindkraften overføres til norske vannmagasiner ved at vannet pumpes opp i magasinene og lagres der til det er behov for kraften. Ideen om Norge som Europas grønne batteri baserer seg imidlertid på en forutsetning om langt bedre overføringskapasitet både innad i Norge og mellom Norge og kontinentet. Det trengs flere såkalte monstermaster på fastlandet og flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet, ifølge Cicero. Scandic får Nordisk Råds Miljøpris Scandic belønnes for sin innsats for å fremme bæredyktig turisme i Norden og verden over. En bevisst miljøpolitikk har ført til store gevinster gjennom mange små og enkle tiltak. Scandic er den kjeden som har flest svanemerkede hoteller i Norden. Dette skriver miljømerking på sine websider. Nordisk Råds Natur- og Miljøpris belønner i bæredyktig turisme. Prisen på danske kroner tildeles en næringsdrivende, organisasjon eller enkeltperson som har gjort reiselivet i Norden mindre miljøskadelig. Vinneren av prisen Scandic Hotels har i snart 20 år stått som en foregangsvirksomhet og trendsetter innenfor bærekraftig turisme.

12 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Side 2 Danmark: I år blir det etablert like mange solvarmeanlegg som de siste 0 årene Dette er et marked, som er interessant både for store produsenter, rådgivere og entrepenører. Både de danske fjernvarmeselskapene og den danske solvarmebransjen forutsetter en eksplosjon i antall nye solvarmeanlegg de kommende årene. Dette skriver Erhvervsbladet i følge Norsk Fjernvarme. Bare i år blir det etablert like mange solfangere som de seneste ti årene, og det skaper selvfølgelig jobber, men ikke bare til oss. Dette er et marked som er interessant både for store produsenter, rådgivere og entrepenører, sier Anders Otte Jørgensen, formann for produsentsammenslutningen Solvarme Foreningen. Store solvarmeanlegg (over 000 m2 solfangere) er en god idé sammen med desentraliserte fjernvarmeanlegg, og det er store planer på gang mange steder, sier Torben Øllegaard Sørensen, pressesjef i Dansk Fjernvarme. Nå er det cirka kvadratmeter solfangeranlegg i drift i større fjernvarmeanlegg, men ifølge foreningen er tallet fordoblet innen utgangen av året. I tillegg kommer en rekke prosjekter som stadig er i en prosjekteringsfase og dermed ligger ett til to år frem i tid, samt en langsiktig forventning om flere millioner kvadratmeter solfangere i løpet av de neste ti årene. Det optimistiske synet på utviklingen bunner blant annet i en beslutning om å senke den såkalte kalkulasjonsrenten fra seks til fem prosent. Renten inngår som et vesentlig parameter, når det regnes på de samfunnsøkonomiske gevinstene ved store prosjekter. Jo lavere kalkulasjonsrente, desto bedre økonomi kan det påvises i anlegg som krever store investeringer, men som til gjengjeld er billige i drift. Det er et langt skritt i riktig retning, og det betyr, at noen av de prosjektene, som man har valgt ikke å gjennomføre, nå har en sjanse for å bli tatt frem igjen, sier Torben Øllegaard Sørensen. Han understreker at kalkulasjonsrenten helst skal enda lengre ned, gjerne til omkring tre-fire prosent. Lovende start på driften i Bergen Travpark Resultatene etter en måneds drift av Bergen Travparks nye varmesentral er lovende. Varmesentralen er basert på fyring med hestemøkk. Det har vært litt innkjøring og tilpasning blant annet med mating og innslag av spon/flis i møkka. Dette kom frem under et bioenergimøte i Bergen Travpark. Initiativtakere til møtet var Hordaland fylkeskommune og Osterfjord Næringssamarbeid. De 30 deltakerne på møtet fikk omvisning i varmesentralen til Bergen Travpark, skriver rup.no. Travparken har i tillegg til egne oppvarmingsbehov også fått det fylkeskommunale Skyss som bygger et stort bussanlegg i nærheten, som kunde. De arbeider nå også med et forprosjekt for tørking og pelletering av hestemøkk, slik at de kan tilby møkkhåndtering for flere og utnytte energiproduksjonen om sommeren. På møtet orienterte blant annet Lars Mjøs i Osterfjord Næringssamarbeid om pilotprosjekt for å utløse en bioenerginæring i Hordaland, og om Magne Kleiveland AS satsning på flisfyringsanlegg i Bergensregionen. Karl Ludvig Aadland i Vestskog inviterte, med bakgrunn i erfaringer fra Telemark og Rogaland, til dannelsen av et bioenergiforum i Hordaland. I følge rup. no var forsamlingen veldig interessert i å holde frem med å møtes og utveksle erfaringer for å få til et løft for bioenerginæringen i Hordaland. Håkon Jordet, Arnfinn Trøen, Lars Mjøs, Magne Kleiveland og Gunnar Hernborg ble med i en støttegruppe som har planer om å lage to til tre treff per år.

13 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer 9 - Side 3 Kraftkommentar Utgiver: Tekniske Nyheter DA Fjellveien Kråkerøy Telefon: Telefaks: E-post: Foretaksnr.: NO mva Antall utgaver pr. år: Abonnementspris: Kr. 630,- per år Bestill abonnement her! Ansvarlig redaktør: Stig Granås E-post: Salgsansvarlig: Annelen Granås E-post: ISSN Vår internettadresse: Neste utgave utgis torsdag 9. juni Fyllingsgraden et prosentpoeng over fjorårets nivå Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene gikk opp med 3,7 prosenpoeng i løpet av uke 2. Ved slutten av uken var fyllingsgraden oppe i 37,9 prosent. Det er 6,8 prosentpoeng under gjennomsnittet for uken, men,0 prosentpoeng høyere enn fjorårets nivå. Ved starten av uke 2 var det rundt 65 prosent av normale snømengder i Norge, men noe mer snø enn fjoråret melder NVE. Det fører til at vi kan forvente lavere tilsig enn normalt i den resterende smelteprioden. Den nordiske systemprisen gikk ned med 4 prosent i løpet av uken. Det var særlig i lavlasttimene om natten og i helgen at prisene var lavere For å få ned sine CO2-utslipp, har Renault besluttet å montere solceller ved alle sine franske fabrikkanlegg. Tiltaket skal redusere CO2- utslippene med tonn i året. Dette skriver VG. Det er utleverings- og parkeringsområder ved anleggene i Douai, Maubege, Flins, Batilly, Cleon og Sandouville som skal dekkes med solpaneler. Dermed oppnår man samtidig at bilene står under tak mens de ansatte arbeider. Det gir en samlet flate på kvadratmeter, noe Skal installere m2 med solceller som tilsvarer hele 63 fotballbaner. Anlegget har en effekt på 60 MW. Prosjektet er en del av Renault Drive The Change hvor konsernet har forpliktet seg til å redusere sine CO2-utslipp med 0 prosent innen 203, og ytterligere 0 prosent i perioden Installeringen av solcellepanelene starter i midten av juni og skal være fullført innen februar 202, i følge VG. enn uken før. Også i uke 2 var det liten prisdifferanse mellom de ulike områdene. Midt- og Nord- Norge hadde samme pris som Sverige og Finland gjennom hele uken. I disse områdene sank prisen med 4 prosent, og snittet for uken var på,7 øre/kwh. I Norges tre sørlige elspotområder sank også prisene med 4 prosent. I disse områdene var snittet for uken,8 øre/kwh. Juni- og julikontraktene, for levering av kraft i Norden, gikk i løpet av uken ned med 4 og 3 prosent. Den nordiske tredjekvartalskontrakten gikk ned med 3 prosent i løpet av uken og ble i slutten av uken handlet for 42,3 øre/kwh. Også fjerdekvartalskontrakten hadde en nedgang på 3 prosent, og hadde en sluttpris på 45,3 øre/kwh. Enklere å søke Enovas varmeprogram Enova endrer nå sitt program for lokale varmesentraler slik at det blir lettere å søke om støtte. Endringene vil slå spesielt positivt ut for selvstendig næringsdrivende og små virksomheter. Dette er viktig for å sikre at flere søker. Nå blir det lettere for små virksomheter å søke støtte gjennom Enovas varmeprogram. Jeg håper dette vil gjøre at flere ser mulighetene og eget potensial. Mange flere virksomheter kan spare verdifulle kilowattimer og konvertere fra fossil til fornybar energi det er bra for både økonomien og miljøet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) i en melding fra departementet. Enovas nye programm for varmesentraler er oppdelt i fire deler for å ivareta målgruppene på en god måte; Varmesentral Forenklet, Varmesentral Bygg, Varmesentral Industri og Varmesentral Utvidet. EnergiRapporten kan distribueres til medarbeidere på samme arbeidssted. Den kan også distribueres til avdelingskontorer og medarbeidere på et annet arbeidssted mot et tillegg i abonnementsprisen på kr. 7, per avdelingskontor/arbeidssted per år. Du bestiller videredistribusjon til avdelingskontorer/arbeidsteder ved å klikke her!