ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar/mars Høringssvar fra ILIANA akademiet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar/mars 2011. Høringssvar fra ILIANA akademiet til Helse- og omsorgsdepartementet."

Transkript

1 ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for februar/mars 2011 Høringssvar fra ILIANA akademiet til Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet hadde i januar en høringsrunde på nettet under tittelen: Fremtidens helsetjeneste: Trygghet for alle Høringen hadde frist den 18. januar. ILIANA akademiet sendte inn to høringer. Her er teksten om helsefremmende faghealing. skrevet av Inge Ås i samarbeid med Paradigme akademiet og ble sendt inn som en fellesuttalelse fra Nordic Healing Association. Flere og flere nordmenn ønsker å benytte ufarlige, støttende og effektive behandlingsoslo 17. jan former. Bruken av alternative/komplementære behandlingsmetoder vokser, og i dag regner man med at halvparten av befolkningen benytter slike metoder. Healing har en økende oppsluttning, også på sykehus i Norge. I Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle står det blant annet: Kroniske lidelser er etter hvert blitt den største pasientgruppen i helsetjenesten. Muskel- og skjelettlidelser er årsak til nesten halvparten av sykefraværet og en tredel av uførepensjonene. En trygg og god helsetjeneste skal bidra til god helse og utsette sykdom så lenge som mulig Helsefremmende faghealing er et godt alternativ for å forebygge plager og lidelser og begrense at sykdom utvikler seg. Faghealing er en form for egenomsorg som utøves på en trygg og helsefremmende måte. Healing har sannsynligvis blitt brukt til alle tider som en trygg metode. Forskningen på healing viser at den er bivirkningsfri. Healing kan være med på å styrke den enkeltes mulighet og evne til selvhelbredelse, noe som er viktig særlig i forbindelse med medisinske metoder som kan være med på å svekke hele systemet. Kontakthealing, hvor en healer benytter sine hender på og rundt kroppen, har en stor helsefremmende effekt. Healing oppleves dessuten som en form for omsorg på mange plan, en opplevelse som mangler i store deler av helsevesenet. Inge Ås og Gillian Godfredson Helsefremmende faghealing To av Norges mest seriøse skoler innen helsefremmende faghealing er klar til å møte utfordringene til et utvidet helsevesen. Vi har tilsammen bred erfaring med utdanninger innen selvhealing/egenomsorg fra 1983 og faghealing siden I Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle står det også: Vi skal sikre at pasientens behov for tjenester møtes på en helhetlig og samordnet måte Healing er en holistisk behandlingsform som omhandler hele mennesket. Samtidig er det en behandlingsform som kan kombineres med alle andre metoder fra det som nå utgjør offentlige helsevesen. Forskning på healing finnes i stort monn. Likevel er det ønskelig med enda mer. Nyere placeboforskning viser hvordan vi kan stimulere klienten til å aktivisere sin egen selvhelbredende evne. Alle mennesker har 1

2 noe de kan bidra med som healere. Samtidig er det helt klart at noen har større talent enn andre. Faghealing viser til en strukturert utdanning hvor kunnskap og trening av egne evner inngår. Healing er etter vår mening et fag, og som bør inneholde VEKS-fag slik mange alternative skoler allerede er opptatt av å få inn i sin fagplan. I framtiden trengs mange flere hender. Nye utdanninger må komme til. Vi tror at faghealing vil k u n n e bli en f u l l g o d helseutdanning/videreutdanning i seg selv. I tillegg mener vi at faghealing kan bli et viktig supplement for flere faggrupper som en del av den nye kompetansen innen frisklivstilbud - eller friskvård, som svenskene kaller det. Vi tror faghealing vil kunne bli en naturlig del av nye tjenester og tilbud. I forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov foreslås det å oppheve skillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester. Her vil faghealere kunne finne en plass og fylle et hittil udekket behov. Helhetlig healing bygger på den enkeltes selvhebredende evne som forsterkes av en healer. Healere kan ikke forutsi virkningen av behandlingen, utover avslappning og velvære. Det finnes likevel dokumenterte resultater som viser dramatiske bedringer av mange slags sykdommer og tilstander ved hjelp av healing. For kronisk syke er healing et meget godt alternativ. Raporten fra Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids viste at healing stod øvert på listen av behandlinger som bidrod til å hevet livskvalitet. På flere sykehjem i Norge kjenner vi til at healing har vært tilbudt til beboerne og at dette har gitt meget god effekt. Flere kommuner har tilbudt sine ansatte massasje, coaching, trening m.m. Vi tror faghealing, i kombinasjon med andre frisklivstilbud som allerede er i 70 kommuner, vil kunne redusere sykefraværet. I Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle står det: Det er viktig å respektere enkeltpersoners valg også når det gjelder helsevalg. Her er det viktig med samarbeid mellom sektorer og med andre aktører. Vi ønsker å tilby vår erfaring innen undervisning i fagfeltene selvhealing og helsefremmende faghealing. Faglighet og kvalitet er viktig i alle utdanninger. Likeledes tilgang på CPD, videreutdanning og oppdatering innenfor et aktivt fagmiljø. Likeverdig tilgang til helse-, omsorgs- og velferdstjenester bør også inkludere faghealing som en del av det komplementære helsetilbudet i Norge. Litt mer informasjon: Blant sykepleiere i USA, har healing under navnet Therapeutic Touch (TT/Terapeutisk Berøring) oppnådd anerkjennelse. Terapeutisk Berøring ble introdusert i Norge tidlig på 1970-tallet og benyttes i dag ved Radiumhospitalet. Mange healere opplever å bli invitert av pasienter som selv ligger på sykehus. I 2004 ble helsearbeidere som jobber med kreftpasienter spurt om hvordan de stiller seg til grønne paviljonger på sykehus. Begrepet komplementære behandlingsmåter ble i denne undersøkelsen brukt om ikke-skolemedisinsk terapi som brukes symptomlindrende og for å øke livskvaliteten hos pasienten. De fleste av de spurte var positive til at det burde tilbys terapi ved en grønn paviljong. Flertallet mente også at valg av terapiform burde skje i samarbeid mellom helsearbeideren, pasienten og en alternativ behandler. (nifab) I mange land anerkjennes healing som en del av det tradisjonelle, lokale helsetilbudet, og leger med vestlig skolemedisinsk utdanning samarbeider med lokale krefter til felles nytte for befolkningen. I England har leger og healere samarbeidet siden 1988 som følge av etableringen av nettverket Doctor Healer Network. Initiativtageren var den amerikanske psykiateren dr. Daniel Benor. Benor har bygget opp den hittil største forskningsdatabase om healing. Kontaktpersoner: Daglig leder i ILIANA akademiet, Inge Ås, medlem av Nordic Healing Association Daglig leder av THE PARADIGM ACADEMY, Gilllian Godtfredsen, medlem av Nordic Healing Association På ILIANA akademiets blogg kan du legge igjen svar og kommentarer på denne høringsuttalelsen Ønsker du å utdanne deg innen Energiarbeid & helsefremmende faghealing? Du begynner med de 5 SELVutviklingskursene og bygger på med ett år med 8 fagkurs. Ta kontakt! 2

3 Det skjer mye i februar/mars 2011! ILIANA akademiets hjerte er SELVutviklingskurset Energi og bevissthet Du kan bygge på med flere kurs og to fagutdannelser. Et populært kurs når du trenger tid til seg selv. Et kurs som mange tar igjen og igjen og det grunnleggende kurset du tar hvis du ønsker å begynne på en kursserie eller utdanningsforløp ved ILIANA akademiet! 3 SELVSTENDIGE KURS: Energi og bevissthet er et helgekurs fra fredag kveld Energimedisin og akuttbehandling samt Energiarbeid og kontakthealing er begge lør. + søn. JULI ER FRIST FOR PÅMELDING TIL FAGUTDANNELSEN I LIVSVEILEDNING i OSLO, ODDA og TROMSØ! Du kan få alle SELVutviklingskursene i løpet av høsten 2011! Energiarbeid & Healing for hjemmebruk 4 kurs hver høst i Oslo. Kommer i Sverige! Fagutdannelse i ILIANA livsveiledning i Oslo Odda og Tromsø høsten Åpne kurskvelder / ILIANA-kvelder holdes av ferdige ILIANA livsveiledere og lærere og av LV-studenter på siste året på Livsveilederutdannelsen som en del av deres praksis. Les mer om tema på hjemmesiden under Åpne kurskvelder eller på facebook. Tromsø 1. onsdag i mnd. ILIANA livsveileder (e) / ILIANA lærer Gunn-Anne Sommersel, kl 18-21:00. Kr 200 (halv pris for LV studenter). Påmeld.: M: helst før kl 12 samme dag! Nordland Flere kommer senere med Inge Ås. Info.+ påmeld.: Naustdal med ILIANA livsveileder (e) Bente Vilnes Aase og Margunn J. Aase M: Hamar ta kontakt med livsveilederstudent Hilde Grunt M: Mjøndalen: kl i Nedre Eiker kommune. Rådhusgata 9 i Mjøndalen (Lions Lokalet, i kjelleren på lensmannskontoret. Pris kr.100 Påmelding: Inger-Reidun Olsen M: Sandefjord: med Mona B. Wallin Solvik. Her er det en pause for tiden. Kongsvinger: 1. mandag i mnd / Runa Søtvedt og Anniken Lindaas Kolstad Oslo 1. torsdag i mnd. Sted: Lilleakerveien 56 B med ferdige ILIANA livsveiledere og studenter på siste året. kr. 100/200 ( halv pris for studenter ) Påmeld. SMS Januar med Inge Ås. Åsgårdsstrand med livsveilederstudent Maria Myraune Flere datoer: M: Sverige: se den norske og den svenske hjemmesiden og Timer med Inge Ås i Odda og Nordland. Send mail. Ta en LV-time hos en ILIANA Livsveileder og en ILIANA faghealer. Finn dem her: Alle kurs og utdannelser på hjemmesiden! 3

4 En skole uten vegger gir FLEKSIBILITET! Ved ILIANA akademiet kan du kombinere kurs og bygge på til en full fagutdannelse eller to VÅRE TO FAGUTDANNELSER FAGUTDANNELSE ILIANA livsveiledning 1.Livsveiledning, drøm og indre sanse 2.Trossystemer og observasjonsverktøy 3.Løsningsorientert NLP 4.Klient, drømmereiser, regresjon og hj.lekser. 5.Etikk og klientbehandling Praksis 6.Visjon, livssyn og etablering FAGUTDANNELSE ILIANA energiarbeid & helsefremmende faghealing 1.Energifelt, områder, baner og punkter 2.Blokkering, ressurs, chakra og reiki 3.Drøm, polaritet og kontakthealing 4.Etikk og klientbehandling Praksis 5.Organhealing, familieplassering og etablering VÅRE ENKELTKURS SELVutviklingskurset 1.Energi og bevissthet 7.Energiarbeid, ressurser og eksamen SELVutvikling 5 kurs ILIANA Energiarbeid For hjemmebruk 1. Energimedisin og akuttbehandling 2. Energiarbeid og kontakthealing SELVutvikling 5 kurs SELVutviklingsutdannelsen. 5 kurs. 1.Energi og bevissthet 2.Relasjoner og frihet 3.Tanke og affirmasjoner 4.Helbredelse av det indre barnet 5.Kommunikasjon + lyd ILIANA Energiarbeid For hjemmebruk 1. Energimedisin og akuttbehandling 2. Energiarbeid og kontakthealing 1.Energi og bevissthet 2.Relasjoner og frihet 3.Tanke og affirmasjoner 4.Helbredelse av det indre barnet 5.Kommunikasjon og lyd 1.Energi og bevissthet 2.Relasjoner og frihet 3.Tanke og affirmasjoner 4.Helbredelse av det indre barnet 5.Kommunikasjon og lyd Les mer om hvordan kurs og utdannelser kan settes sammen: HELGEKURSET Energi og bevissthet er inngangsporten - til de fire neste SELVutviklingskurs - og begge Fagutdannelsene Helst skal de tas i rekkefølge, men man kan hoppe i kursrekka. Alle kan tas i løpet av høsten i Oslo. Helst kurs 2 før 4. Kursene tilbys flere steder i landet. Energiarbeid & healing for hjemmebruk To kurs som kan tas hver for seg og tilbys hver høst i Oslo. Legger grunnlaget for fagutdannelsen i Energiarbeid og helsefremmende faghealing. FAGUTDANNELSE ILIANA livsveiledning Kan tas parallellt med SELVutviklingskursene B e s t å r av SELVutviklingsutdannelsen som kan tas over lang tid eller i løpet av en høst. Etterfulgt av 2 år med 7 fagsamlinger samt praksis, mappearbeid, kollokvie, eksamen m.m. FAGUTDANNELSE ILIANA energiarbeid & helsefremmende faghealing Består av SELVutviklingsutdannelsen som kan tas over lang tid eller i løpet av en høst. Og to kurs som kan tas hver høst. Etterfulgt av 1 år med 5 samlinger samt praksis, mappearbeid, kollokvie, eksamen m.m. 4

5 SELVutviklingskurset Kurs-I ENERGI OG BEVISSTHET Et solid kurs som favner om det grunnleggende ved selvutvikling: * Hvordan kan jeg oppleve meg selv? * Hvilke redskap finnes det for å forstå hvordan jeg tenker og handler? Grunnkurset Energi og bevissthet var for meg starten på en vidunderlig reise inn i mitt eget liv. Jeg fikk et kick av å gjenerobre stadig flere deler av meg selv, som jeg hadde undertrykket gjennom mange år. Jeg klarte endelig å se at jeg hadde gjort så godt jeg kunne til nå i livet, og hvis jeg ville ha mer ut av livet, så handlet det om å være glad i meg selv. Kurset ga et godt grunnlag for å finne aksept for den jeg var blitt til nå, og til å finne nysgjerrighet på hva mer som finnes i meg. Gjennom en hel helg får du her anledning til å avdekke deler av seg selv og ditt liv som kan være til god hjelp i hverdagen. Med økt bevissthet vil du kunne ta valg på en mer hensiktsmessig måte for deg selv. Disse valgene vil være mer i tråd med de verdiene du bærer i deg, og de vil gjenspeile mer av den du er. Med spennende teori om energi og frekvenser, vil du her kunne få et nyttig verktøy for egenutvikling i hverdagen. Introduksjonen av chakraene som selvutviklingsverktøy gir dessuten en effektiv døråpner for mer innsikt i seg selv. For den som liker symbolspråk og drømmer, kan dette kurset i tillegg gi både erfaringsbasert og teoretisk innblikk i dette landskapet. Leser du dette, og blir nysgjerrig, ta kontakt med en av våre ILIANA-lærere på for mer informasjon! Maria Myraune Kurs-I: Energi og bevissthet Nye kurs kommer! Åsgårdstrand Kursholder: Maria Myraune Kurs-I: Energi og bevissthet mars, Tromsø Fagutdannelsen i ILIANA-livsveiledning i Tromsø begynner med dette kurset! Kursholder: Gunn-Anne Sommersel Det blir oppfølgingskvelder for dem som ønsker det! Kurs-I: Energi og bevissthet mars Son/ Akershus Kursholder: Johan Osuldsen Kurs-I: Energi og bevissthet april Mjøndalen Kursholder: Inger-Reidun Olsen Kurs-I: Spes. for deg som arbeider med andre: Kurs-IV: Helbredelse av det indre barnet Kursholder: Inge Ås SMS til m: rett før og under kurset mars Oslo feb. Utne Kurs-I: Energi og bevissthet mars Kongsvinger Kurs-I: Energi og bevissthet mai Elverum Kursholdere: Anniken Lindås Kolstad og Runa Søtvedt ( bytt til nye bilder) Kurs-I: Energi og bevissthet juni Ta kurset i Sverige og kombiner med natur juli og urtekurs! august Kursholder: Inger Rølland Flere ILIANA-lærere er under utdanning, noen er i permisjon og for disse vil flere datoer vil komme etter hvert! Kursholdere: Kjersti Ones / Akershus, Vanja Bentsen Kleven / Oslo, Christin Thobroe / Tromsø Alle ferdigutdannede ILIANA livsveiledere kan utdanne seg til lærer for grunnkurset Energi og bevissthet 5

6 CPD, Continual Professional Development er den internasjonale betegnelsen for videreutdanning og faglig oppdatering som kreves av de fleste internasjonale fagforeninger innen coaching og livsveiledning. Lørdag 5. og søndag 6. februar på Gardermoen. ILIANA livsveilederene, Inger Rølland og Kjersti Ones inviterer til to dager for alle ved fagutdannelsene ved ILIANA akademiet og alle ferdigutdannede. Vi begynner kl på lørdagen. Forelesningene er spredt utover lørdag og søndag og Inge vil fokusere på tema som flere har etterlyst. Det skal være tid til å spise sammen og snakke med hverandre og utveksle erfaringer mht nytte og bruk av utdannelsen, privat og profesjonelt. Vi avslutter kl på søndag slik at folk kan komme seg hjem. Alle deltagere vil få kursbevis. Påmelding til og Kjersti Ones M: HARDANGER: feb. SELVutviklingskurset Helbredelse av det indre barnet For alle som har gått grunnkurset Energi og bevissthet. Kurset holdes på Utne Hotell i Hardanger, det eldste trehotell i kontinuerlig drift i Norge. Vi har fått et fabelaktig tilbud på overnatting og tre måltider. Fordi vi begynner hver morgen kl med felles yoga og avslutter etter kveldsaktiviteter er det nødvendig at du bor på hotellet. Kursholder Inge Ås. Om kurset: Kontakt arr. er Bente Skogasel M: Hvis du ønsker individualtimer etter kurset bør du melde deg på nå først til mølla! Hver time er på 5 kvarter og koster vanligvis kr Du får det for kr ILIANA-studenter kr.850 Sted: på Grimo hos Elin-Maria og Kåre Aarekol. NORDLAND: mai. SELVutviklingskurset Tanke og affirmasjoner Sansynligvis på Stran i Leiskardalen med Inge Ås. NB: Her er påmeldingsfristen så fort som mulig pga flybilett til kursholder. Hvis du ønsker individualtimer etter kurset bør du melde deg på nå først til mølla! Hver time er på 5 kvarter og koster vanligvis kr Du får det for kr ILIANA-studenter kr.850 Sted: Mo i Rana og Mosjøen. 6

7 NYTT: Nå kan du ta alle 5 SELVutviklingskurs på 1/2 år! Hele fagutdannelsen i ILIANA livsveiledning / Life Coach, begynner i Oslo høsten 2011 med Inge Ås fem SELVutviklingskurs høsten 2011 august, september, oktober, november fire fagsamlinger 2011 tre fagsamlinger og praksis 2012 Du blir * en livsveileder i SELVutviklingsprosesser * En livslærer mer enn en terapeut * En likeverdig samarbeidspartner, med mange nyttige verktøy til disposisjon! * Les mer på HVOR SKAL DU GÅ? Avhengig av antall påmeldte er det nå planlagt LV-kull i OSLO, i ODDA og i TROMSØ. Vær tidlig ute med din påmelding og angi hvor i landet du vil gå. Kan du gå flere steder, oppgir du dette. Påmeldingsfrist: 1. juli Planlagt oppstart i 2011 I OSLO kan du begynne med alle SELVutviklingskursene høsten 2011 I TROMSØ og ODDA begynner andre del av utdannelsen høsten Du kan begynne på fagsamlingene selv om du mangler noen SELVutviklingskurs. Disse tar du så i løpet av det første året etter avtale med akademiet. Har du SELVutviklingskursene fra før er påmelding 1. november for Oslo. Ta kontakt hvis du lurer på noe! 7

8 DET SVINGER I KONGSVINGER! Vi har i løpet av 2010 arrangert Åpen kveld i Kongsvinger. Etter god respons fra de som har kommet og etter å ha truffet mange nye og interesserte fra Kongsvinger og omegn på Alternativmessen i nov, starter vi opp igjen med vårt tilbud om åpen kveld på nyåret fra og med 7. februar og hver 1. mandag. i måneden. Dette er en god anledning til å få mer innsikt i hva ILIANA akademiet står for og lærer bort. Vi bruker blant annet en del av innholdet fra SELVutviklingskurs I: Energi og bevissthet, slik at både de som har lyst til å melde seg på et slikt kurs og de som allerede har gått kurset får utbytte av kvelden. NY DATO! Vi holder også et Kurs I Energi og bevissthet i Kongsvinger mars Vår åpen kveld er en INSPIRASJONSKVELD til å gi deg selv tid og nye muligheter! Vi tilbyr en uforpliktende kveld med puste- og avslapningsøvelser og spennende, lærerike meditasjoner/drømmereiser. Du blir kjent med dine indre landskap og dine skjulte ressurser. De er viktige for å skape forandring i livet. Vi gir deg enkle øvelser til bruk i hverdagen. Pause med te og frukt og hyggelig prat :) Forkunnskaper er ikke nødvendig! Velkommen fra Anniken og Runa! PS. Vi vil holde kurset Energi og bevissthet på Elverum mai! For mer info om vår åpen kveld vennligst gå inn på ILIANAs hjemmeside, åpen kurskveld Kongsvinger: For mer info om Kurs I vennligst gå inn på ILIANAs hjemmeside, Utdannelse, SELVutvikling. 8

9 TRE GRUPPER i OSLO Vær med på oppfølgingskveldene! Et dypdykk i SELVutviklingskurset Energi og bevissthet Nye datoer kommer! kl på Unitysenteret i Møllergt. 23 ILIANA Livsveileder / lærer Kjersti Ones M: Epost: Oppfølgingskveldene er et tilbud til alle som har tatt Kurs I: Energi og bevissthet - uansett hvor lenge siden det er at du har tatt kurset. Her gjennomgås øvelsene og teoriene i relasjon til hver enkelt deltaker. Opplevelser og spørsmål fra kurset tas opp. Det tas utgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. DRØMMEGRUPPE! Dato: Ta kontakt! Sted: Unity senteret, i Møllergt. kl i Oslo. "Hovedfokus i denne gruppen vil være drømmearbeid. Utgangspunket vil være ILIANA-modellen, med blant annet chakraene som analyseredskap for tolkning. Vi vil berøre teorier knyttet til tolkning av drømmer, men også teori i forhold til øvelser, som f.eks solar plexus øvelsen, som vi vil gå gjennom i forbindelse med drømmearbeid. ILIANA-livsveileder Ranveig Eastwood 1 årig drømmekurs hos Benedikte Thiis, og drømmegrupper hos Sonia Borgen. Utd. ved Den Nordiske Astrologiskole, og bruker astrologi og kabbalah i drømmearbeid. ILIANA-livsveileder Elisabeth Hjort Engebretsen har jobbet med drømmetolkning med utgangspunkt i ILIANA-modellen i noen år. Hun bruker primært chakraene som inngangsport i drømmearbeid. Påmeldning via mail / MEDITASJONSGRUPPEN Denne gruppa har ILIANA akademiet hatt flere år og det er en populær gruppe. Vi møtes en gang i måneden gjennom hele året og jobber oss gjennom chakraene. Gjennom meditasjon, visualisering, NLP og samtale ser vi på et chakra av gangen og ser hva som ligger her. Ved å bli bedre kjent med chakraene og løse opp blokkeringer som ligger her øker tryggheten i hverdagen. TRYGGHET GJENNOM CHAKRAENE Mars: - PINEALCHAKRA Jeg ser 14. April: - KRONECHAKRA Jeg er 19. Mai: - Oppsummering Drop-in kr 200,- * Kjersti er ILIANA-livsveileder, og lærer på kurs 1. Har jobbet som ILIANA-livsveileder i flere år ved siden av å være førskolelærer. Holder på med master i NLP. * Elisabeth er ILIANA-livsveileder og har en master i NLP. Ledet denne gruppa i 2008/2009. Jobber som sykepleier ved siden av å være ILIANA-livsveileder. 9

10 ILIANA akademiet trenger din hjelp Har du datakunnskap? Eller kjenner du noen som har det? ILIANA akademiet vokser sakte men sikkert og de rutinene og systemer vi har benyttet til nå er ikke lenger effektive nok! Vi bruker for mye av vår tid på manuelle metoder. Denne tiden kunne vi bruke til mange flere spennede oppgaver! Inge kunne få mer tid til å skrive bøkene vi ønsker oss, og ILIANA-lærerene kunne få mer tid til å promotere kursene og nå flere mennesker med de gode metodene vi har. Vi trenger noen som kan hjelpe oss med dette: * Et automatisk databasesystem som samler e-postadresser fra hjemmesiden når det gjelder påmeldinger til kurs og ønsker om e-post. * Vi må kunne overføre den gamle databasen vi nå har på FilemakerPro til den nye. Vi har flere tusen! * Databasen bør ligge på nettet, slik at lærerne kan laste inn adresser fra kursdeltagere. * Vi må kunne sende ut e-post til store grupper fra denne databasen * Denne databasen på nettet må kunne sortere etter flere variabler slik at vi kan sende egne e-poster til forskjellige grupper. * Og så er det kanskje enda mer vi kan få til? Hvis du har idéer eller kan slike ting selv eller kjenner noen du stoler på så ta kontakt på Vi ønsker at ILIANA akademiet skal bli en velsmurt, effektiv og samtidig like hyggelig akademi som før. Slik at alle føler seg sett og hørt og slik at ingen e-poster eller adresser forsvinner på den store e-postkirkegården som dessverre noen gjør i dag! Mvh ILIANA akademiet 10

11 NYTT: Chakraboka til Litteraturfestivalen på Lillehammer i mai! Første kapittel GRATIS på Den store CHAKRABOKA er full av spennende filosofi, historier, praktiske øvelser og kunnskap! Den selges via Derfor er det en glede å anbefale denne boken som en av de mest egnede verkene på skandinaviske språk for deg som søker viten, selvutvikling og selvhelbredelse. Overlege Audun Myskja Her er noe av det legen Audun Myskja skriver i forordet: Om Inge Ås på sett og vis debuterer som forfatter med denne boka, er dette et menneske med en sjelden erfaringsrikdom og dybde innen feltet som nå trer ut med sine tanker og erfaringer. I stedet for en mekanisk framstilling røper Inge Ås sin refleksjonsevne med å problematisere chakrabegrepet og lar leseren gjøre egne betraktninger. Samtidig er hun praktiker: enhver som ønsker å arbeide med seg selv ut fra skriftlig anvisninger kan komme i gang med denne boka til hjelp. Der mange av bøkene som er kommet ut i senere årene har vært rene repetisjoner av tidligere bøker, klarer Inge Ås å bringe sin erfaringsdybde inn i framstillinger som gir deg som leser et nytt bilde av denne rike tradisjonen. Selv har jeg i flere tiår arbeidet for at denne erfaringsvitenskapen skal blir tilgjengelig for allmennheten. Jeg har avfunnet meg med at det tar lang tid før helsevesenet åpner opp for denne dimensjonen av menneskets erfaringer og den virkeligheten som vår viten om aura og chakra speiler. Derfor trenger vi mennesker som kan stå fram og presentere denne erfaringsvitenskapen på en god og vederheftig måte. Det ligger mange års erfaring og arbeid bak denne boka, en dybde som jeg tror du som leser vil fornemne. Psykosyntese Psykoterapeut og leder for MIRA-Senteret, Fakhra Salimi skriver: Denne boka er som en reise i et selvutviklingsperspektiv fra 70-tallets Norge til dagens Norge hvor ikke bare individer, men også det norske samfunnet har en økt selvbevissthet om et spirituelt mangfold. Akkurat som psykologien ikke er helhetlig uten en spirituell dimensjon, vil heller ikke politikken fange opp helheten uten å være seg bevisst den spirituelle dimensjonen. Nettopp sammenslåingen av politikk, psykologi og en spirituell forståelse kjennetegner Inge Ås sitt arbeid. DETTE SIER ANDRE OM BOKA: Leser boken i rykk og napp og den er kjempegod Inge :-)) "Boka kom i dag i posten, som vanlig begynner jeg å bla bakfra, ser på bilder, leser bildetekster, ser på innholdsfortegnelse, som katten rundt grøten. (This is hot stuff!) Og nå har jeg lest ei økt. Kjenner igjen,og nikker og leser. Du skriver svingende godt!" Boka er helt fantastisk, jeg hører stemmen din, personlig samtidig som det er kunnskap bak. En kjempebra mix. Hei Inge, Tusen takk for den flotte boka du har skrevet. Dette var flott!! Jeg snakket også med en arbeidskollega som ikke har annen kjenskap til deg, enn gjennom det jeg har fortalt, og som hadde kjøpt boka di på messa. Hun gav også uttrykk for at boka var veldig bra, og at hun følte den gikk mye mer i dybden, enn tidligere bøker hun hadde lest!!! Jeg har på langt nær fått lest ut boken, men jeg føler behov for å gi deg min uforbeholde ros. Du har utført et pioner- og forskningsarbeid som er helt unikt. At du har kunnet komme i dybden på et så vanskelig område som chakra, trodde jeg var ulaseggjørlig. Gleder meg til fortsatt lesning. Som jeg har sagt, synes jeg det er flott at det så veldig er din stemme som kommer ut. Det er som å høre deg snakke, og det som er fantastisk, er at det nesten er i dialogform - i og med at du hele tiden gir leseren et slags alternativ. Det er ingenting som skrives bastant. Det liker jeg. Jeg leser Den store CHAKRABOKA. Dette er bra Inge. Fortellerstemmen er fin, leserytmen og selvfølgelig det faglige stoffet. Du kommer til å bli rik og berømt! Boka kan kjøpes her: Tanum Karl Johan og TANUM CC-vest. Norli i Universitetsgata. Utsalgspris kr.398,- ZEN bok og musikk (Sporveisgt.) - den lille Arkana ( Youngstorvet) Mystic Dreamer ( Frognerveien 9) I Odda hos Bente - På ILIANA kurs og arr. og hos noen ILIANA lærere og livsveiledere. Mail/ring og spør om de har den! Skolesett kan bestilles av skoler til reduserte priser. Bestill den på biblioteket! Universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har et eksemplar og småbiblioteker har plikt til å bestille bøker til deg. Tønsberg har ett eksemplar! ISBN Kan også bestilles på og og sendes + forsendelse/porto. Kan hentes i Lilleakerveien 56 B etter avtale ( uten porto ) Neste arr. finner du her: Har du en forening eller et sted du ønsker et foredrag om innholdet i boka kan du bare ta kontakt! 11

12 LANGTIDSPLANLEGGING SELVutviklingskurs: Kurs I: Energi og bevissthet Er det første kurset på begge fagutdannelsene. Kurset er et selvstendig kurs men også det første kurset av fem i SELVutviklingsutdannelsen. Du kan ta grunnkurset flere steder i Norge eller i Sverige. Alle datoer er på hjemmesiden. Du kan også be en lærer komme til deg der du bor hvis du samler en gruppe! Disse holdes både vår og høst flere steder. Kurs II: Relasjoner og frihet Kurs III: Tanke og affirmasjoner Kurs IV Helbredelse av det indre barnet Hardanger i feb., Tromsø i sept. og i Oslo i nov. Du bør ha kurs II før kurs IV. Se datoene: Kurs V Kommunikasjon og lyd Hardanger april, Tromsø okt. Oslo nov. Flere datoer: Anatomi og fysiologi i Oslo i samarbeid med SIRIUS Institutt. Datoene avtales med kullet det gjelder. Ta kontakt hvis du vil være med på dette. PÅMELDING NÅ! Fagutdannelse i: Energiarbeid & healing nivå 1: høsten 2011 nivå 2: og 2012 SELVutviklingskurs I og II inngår i nivå 1. Energimedisin og akuttbehandling Et frittstående kurs hvor blant annet akuttmidler innen Bachs blomstermedisin og homeopati inngår. Lag ditt eget hjemmeapotek! Energiarbeid og kontakthealing Et frittstående kurs med kontakthealing, metamorfose og flere nyttige tips. Nivå 1.: Energiarbeid & healing for hjemmebruk Nivå 2.: Fagutdannelsen, krever nivå 1. Les mer Påmeldingsfrister: ILIANA Livsveiledning frist 1. juli Hele utdannelsen i Oslo fra august! Odda høsten Frist 1. juli Tromsø høsten Frist 1. juli Etter egen avtale med akademiet kan du starte selv om du mangler ett eller to av SELVutviklingskursene og du tar kurset i løpet av det første halvåret. Ta kontakt hvis du planlegger dette! Sted: UNITY senteret i Oslo sentrum Lærer: Stine Røthing fra SIRIUS Instituttet. Mobil til lærer: NYTT PÅ HJEMMESIDEN: Oppsettet er noe forandret se selv! Følg med på alle de nye sidene på Facebook og skriv dine tilbakemeldinger her: ILIANA akademiet, ILIANA åpen kurskveld, ILIANA livsveiledere, The ILIANA academy Iliana energiarbeidere Den store CHAKRABOKA ILIANA akademiet Org.nr.: Post: Lilleakerveien 56 B, 0284 Oslo ILIANA-kontoret T: e-post: Kropp, sinn, selv og ånd Vekst og individualitet i en felles verden. 12

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for mai - juni 2010. Sommeren er snart her! SOMMER! SOMMER! SOMMER! Hva med et sommerkurs eller ILIANA-retreat?

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for mai - juni 2010. Sommeren er snart her! SOMMER! SOMMER! SOMMER! Hva med et sommerkurs eller ILIANA-retreat? ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for mai - juni 2010 SOMMER! SOMMER! SOMMER! Hva med et sommerkurs eller ILIANA-retreat? Sommeren er snart

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for juni / juli 2010. Sommeren gir opplevelser og tid til planlegging! ********* ********

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for juni / juli 2010. Sommeren gir opplevelser og tid til planlegging! ********* ******** ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for juni / juli 2010 fagutdanningen i ILIANA planlegges fra høsten 2011. Livsveiledning Se egen side om

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for oktober/ november 2011. Fagutdannelsen i energiarbeid & helsefremmende. Faghealing

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for oktober/ november 2011. Fagutdannelsen i energiarbeid & helsefremmende. Faghealing ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for oktober/ november 2011 Fagutdannelse i Energiarbeid og helsefremmende Faghealing Gjennom alle SELVutviklingskursene

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar/mars 2012. Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar/mars 2012. Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for februar/mars 2012 Intervju med Inger-Reidun Olsen: Hva var grunnen til at du utdannet deg til ILIANA-lærere?

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for januar/februar 2012 LV-9 2012

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for januar/februar 2012 LV-9 2012 ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for januar/februar 2012 måte. Og det blir sittende i som et pustemønster i musklene som når som helst kan

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for august og september 2011. Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for august og september 2011. Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for august og september 2011 individuelt og kollektivt hadde vært i stand til hvis dette ikke hadde vært

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for november 2008 Kan man være et uperfekt vanlig menneske og en god ILIANA Livsveileder? Det kan være vanskelig

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for september 2008 HVA ER DET MED ENERGIARBEID SOM GJØR DET SÅ SPENNENDE? Første gang jeg selv opplevde

Detaljer

Nyhetsbrevet for mai 2008

Nyhetsbrevet for mai 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for mai 2008 Å tenke - å tenke fru Blom! Det tenkte jeg da jeg så filmen The secret. The secret er en amerikansk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA

Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA Et studie i effekten av tverrfaglig behandling innen komplementær behandling. 1995-2000 1 Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA består av Prosjektleder:

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

FOREDRAG. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.etasje. Phil Phillips. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.

FOREDRAG. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.etasje. Phil Phillips. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3. FOREDRAG Fred. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.etasje Salong A Salong B Konsulen Inspirasjon Stemning Dialog 17 Kanaliserte beskjeder Peer Boeriis Blodanalyse og helse Kevin Frøystad Lese

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

A L T E R N A T I V M E S S E N

A L T E R N A T I V M E S S E N A L T E R N A T I V M E S S E N Folkets Hus - Stavanger 26. - 28.september - 2008 S T A N D S - F O R E D R A G - K U L T U R Fredag kl 16-21 L ø rdag kl 11-19 Søndag kl. 11-19 Fredag: 100,-kr Lørdag &

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Kurs- katalog Utdannelse/kurs

Kurs- katalog Utdannelse/kurs Kurs- BODY WORK SCHOOL katalog Utdannelse/kurs Høsten 2014 ANIMAL MASSAGE SCHOOL Personlig trener med fokus på helheten Et mangfold av massasje - finn metoden som passer deg Risikogruppe ble Frisk-gruppe

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Gestaltterapeuten. nr. 2-2006. medlemsblad for Norsk Gestaltterapeut Forening

Gestaltterapeuten. nr. 2-2006. medlemsblad for Norsk Gestaltterapeut Forening Gestaltterapeuten nr. 2-2006 medlemsblad for Norsk Gestaltterapeut Forening Gestalt i praksis: Bygger lego med bedriftsledere Intervju med Bente Finnestad: Ingen kommer uskadet fra en krig EAGTs 8. gestaltkonferanse:

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer