Thorium 4 Dummies. En presentasjon av 232 THORWARDS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thorium 4 Dummies. En presentasjon av 232 THORWARDS"

Transkript

1 Thorium 4 Dummies En presentasjon av 232 THORWARDS 1

2 Verdien av norsk thorium Thorium (Th232 eller 232 Th) er et grunnstoff som kan brukes i en kjernereaktor til å produsere strøm og varme. Norge har et sted mellom og tonn thorium, muligens enda mer. Nesten ingen land i verden har mer thorium enn Norge. Verdien av denne thoriummengden kan anslås til ca 100 ganger oljefondet pr Hvem vil ha kjernekraft? Når dette ikke blir vektlagt i særlig grad i den offentlige debatt og i det politiske miljøet skyldes det en blanding av ubegrunnet redsel for kjernekraft og mangel på kunnskap om moderne kjernekraftanlegg. Redselen er fullstendig ubegrunnet. Blant mange internasjonale organisasjoner slo også FNs klimapanel (IPCC) fast at kjernekraft er nødvendig for å bekjempe klimaforverringene. Verden over finnes mange miljøorienterte vitenskapelige grupper som fremhever thorium som fremtidens brennstoff i kjernekraftreaktorer. Disse gruppene er økonomisk uavhengige av kjernekraftindustrien og politiske partier og bør tas alvorlig. Hva er Thorium? Thorium er et svakt radioaktivt grunnstoff som det er 3 til 4 ganger mer av enn uran. Med den nåværende kjernekraftteknologien utnytter man bare 0.7 % av uranressursene, mens vi kan utnytte 100 % av thoriumressursene. Det er derfor ikke mangel på brensel til kjernekraftreaktorer, men teknologien må utvikles. Den mest lovende teknologien er Saltsmelteteknologien, som vi skal beskrive senere. Den glemte faktor Den viktigste faktor når det gjelder fremtidig energibehov er det globale befolkningstaliet. Utviklingsland lider allerede i dag av akutt energimangel. Veksten i folketallet vil stort sett komme i utviklingsland. I 2030 vil det være 8 milliarder mennesker, i milliarder. Energibehovet vil bli enormt. Kjernekraft er den eneste energiformen som kan bidra til å avhjelpe dette problemet. Vi trenger et tusentall nye kjernekraftreaktorer og denne flåten av reaktorer bør man begynne å bygge snarest. Det er ikke mulig å ivareta 9 milliarder menneskers energibehov med hjelp av fornybar energi, og det er heller ikke mulig å opprettholde en industri som produserer varer som betraktes som helt grunnleggende. Det virker som om miljøorganisasjoner og partier som er motstandere av kjernekraft har glemt denne faktoren. 2

3 Fornybar energi Pr i dag utgjør fornybar energi kun 1% av vårt energiforbruk. Det er helt utenkelig at fornybar energi vil spille noen betydningsfull rolle i fremtiden, men også fornybar energi skal selvsagt brukes der hvor det er økonomisk forsvarlig og teknologisk mulig. Thorium vs Uran Hva skiller så thorium fra uran? Vi har alle hørt om tungtvann som ble produsert på Rjukan og som de allierte under krigen var redd for at Hitler ville bruke til å fremstille atomvåpen. Tungtvann bestod av tungt hydrogen (H2) og vanlig oksygen, vann består som kjent av både hydrogen og oksygen i en kjemisk sammensetning. Det finnes altså to (faktisk tre) varianter av hydrogen i naturen, lett (H1) og tungt (og tyngst). I naturen finnes også uran i to varianter. Den som brukes i kjernekraftreaktorer er det bare 0.7 % av og er den letteste (U235). Den tyngste varianten (U238) utgjør altså 99.7 % av all uran. Thorium finnes det bare en type av i naturen, 100 % av thoriumressursene kan altså brukes. Antar vi at det er nok lett- uran til å drive verdens kjernekraftreaktorer i 100 år med vårt nåværende forbruk, vil tidsperspektivet for thorium være 4 x 100 x 100 = år. Dette er et regnestykke hvor vi har brukt tommelfingeren, men det gir et korrekt bilde av tidsperspektivet +/-. Utnyttelse av thorium Thorium kan utnyttes ved at et nøytron skytes inn i thoriumkjernen. Da omdannes thorium til en uranvariant (U233) som ikke finnes i naturen. Denne uranvarianten setter i gang en kjedereaksjon som i en vanlig kjernekraftreaktor og vi får dannet energi. Avfallet fra denne typen kjedereaksjon gir ikke det samme langlivede avfallet som fra dagens kjernekraftreaktorer. Avfallet blir ufarlig etter (max 1000) år, i motsetning til år for reaktorer som bruker naturlig uran. Det nøytronet som skytes inn i thoriumkjernen kan komme fra radioaktivt avfall, som da blir brukt opp. En thoriumreaktor spiser altså opp eksisterende giftig radioaktivt avfall. Hvor finnes norsk thorium og kan det brukes? Norsk thorium finnes i hovedsak i Telemark, nærmere bestemt på Fens feltet i Nome kommune (Ulefoss). Det var en vulkansk aktivitet for 580 millioner år siden som brakte thorium fra jordas indre opp gjennom jordskorpa og frem til berggrunnen. Thorium på Fensfeltet befinner seg altså i overflaten og i årer som går dypt ned i jordskorpa. Med oljeborreteknologi som er utviklet til bruk i 3

4 oljeleting i Nordsjøen, vil vi lett kunne hente opp thorium fra dypt nede i berggrunnen. Siden thorium er svakt radioaktivt må vi bruke roboter og ikke mennesker til å utvinne thorium i eksisterende gruver. Norsk thorium har den ulempen at den finnes i liten konsentrasjon og at den er spesielt finkornet. Det er anslått at det vil koste 20 til 200 euro å fremstille ett kilo norsk thorium til bruk i en reaktor, altså ca 200 til 2000 kr. Det betyr lite for strømprisen som da bare vil øke med under ett øre pr kwh. Men inntil det er forsket mer på norsk thorium vil en thoriumreaktor i Norge bli kjørt på utenlandsk thorium. Norsk thorium vil nok bare bli brukt i norske thoriumreaktorer. Saltsmeltereaktoren(MSR- reaktoren), kjernekraftreaktorenes Gral Det finnes mange ulike kjernekraftreaktorer. Saltsmeltereaktoren er svaret på våre drømmer. Den produserer nesten ikke avfall, kan gå i 80 til 100 år uten å bli renovert, kjernen kan ikke smelte, den er allerede smeltet i saltoppløsningen, den forbruker eksisterende avfall, ulykker kan ikke skje, selve reaktoren er gravd 30m ned i bakken, utenfor rekkevidde for terrorister, er liten, og produserer billig strøm. Thorium er spesielt nyttig i en Saltsmeltereaktor. Saltsmeltereaktoren løser det kjernefysiske brenslet opp i en saltsmelte. Mesteparten av avfallet som produseres blir gjenbrukt. Et problematisk gjenvinningsanlegg som Sellafield blir overflødig. Tidligere forskning på MSR På tallet og frem til 70- tallet forsket amerikanerne på denne spesielle type kjernereaktor som ble kalt for Molten Salt Reaktor (MSR) eller Saltsmeltereaktoren. Særlig var flyvåpenet interessert fordi en MSR- reaktor kunne gjøres svært liten og lett. Flyvåpenet hadde faktisk forhåpninger om at en saltsmeltereaktor kunne gjøres så liten at den kunne brukes i fly. For det amerikanske forsvaret hadde en MSR- reaktor den ulempen at den ikke produserte avfall (plutonium) som kunne brukes i atomvåpen. (Andre ville sett dette som en fordel). Forskningen på MSR- reaktoren ble derfor nedlagt. Konstruksjonen av en MSR Et vanlig kjernekraftverk består av en ganske omfattende bygningsmasse. Dessuten er selve reaktoren plassert oppe i dagen. I en MSR- reaktor kan selve reaktoren plasseres 30 meter under bakken. Reaktoren består i hovedsak av et syv meter langt rør med en effekt på kw. Reaktoren i en MSR- reaktor er dermed beskyttet mot alle mulige terroranslag. Over bakken vil det være 4

5 alminnelige driftsbygninger, men i en langt mindre målestokk. Faktisk på 50m x 50m. MSR operer med en temperatur på over C. Dermed kan den også brukes til å fremstille hydrogen av vann og rent vann av saltvann. Denne rimelige hydrogenmengden kan brukes som drivstoff innen transport og i prosess- industrien. For utviklingsland med stabile politiske regimer vil en MSR løse mange grunnleggende problemer, blant annet fremstiling av ferskvann. Klima og kjernekraft Kjernekraft er den eneste energiprodusent som kan erstatter kull-, gass- eller oljekraftverk. Industri kan ikke drives med vindmøller eller solenergi. Vindmøllene opererer med full kraft ca 2300 timer i året og solenergi passer best i solrike land. Det koster mye å bygge et kjernekraftverk og det vil begrense utbyggingen. En MSR koster under halvparten av et vanlig kjernekraftanlegg og det betyr at den er dobbelt så effektiv når det gjelder å få ned utslippet av CO 2. Man kan bygge to MSR i stedet for ett tradisjonelt. En annen faktor enn utslipp av klimagasser under drift, er utslipp av CO 2 gjennom et livsløp for vedkommende energiprodusent. Det vil si fra bygging til demontering intet varer evig. Konstruksjonene (vindmøller, solceller o.l) som produserer fornybar energi, produserer fra 5 til 30 ganger mer CO 2 enn ett tradisjonelt kjernekraftanlegg, 10 til 60 ganger mer enn en MSR. Kjernekraftanlegg står i en særklasse når det gjelder miljøvennlighet til overraskelse for mange. Sikkerhet og kjernekraft Etter Tsjernobyl ulykken 26.april 1986 ble det en brå stans i videre bygging av kjernekraftanlegg. Skadene etter denne ulykken har vært sterkt overdrevet. Offentlig statistikk sier 56 dødsfall (se bl.a. Wikipedia). Internasjonal statistikk viser at kjernekraft er den sikreste av alle energiproduksjoner i sterk kontrast til det bildet som massemedia har skapt av kjernekraft. All menneskelig aktivitet er forbundet med en eller annen risiko. Titanic ulykken ble en ulykke fordi det var for få livbåter på Titanic. Man stoppet ikke passasjertrafikk over havet på grunn av ulykken, men påla alle passasjerbåter å ha nok livbåter. Tilsvarende med ulykker og driftsproblemer i kjernekraftverk. Tsjernobyl ulykken ville aldri ha hendt i et vestlig kraftverk på grunn av de innebygde sikkerhetssystemene. Ethvert driftsproblem som har oppstått i et vestlig kjernekraftverk er blitt rettet opp av de eksisterende sikkerhetssystemer, og nye sikkerhetssystemer er kommet til etter hvert som reaktorteknologien har utviklet seg. 5

6 Etterspørsel etter kjernekraft Vinteren 2009/2010 har vært kald med mye snø. I Midt- Norge har det vært strømmangel (som så mange ganger før) og prisen har vært opptil 14kr pr kwh. Krisen ble forverret av at enkelte av de svenske kjernekraftverkene hadde driftsstans. Vi er avhengige av og vi importerer store mengder med strøm fra de svenske kjernekraftanleggene. Statsminister Jens Stoltenberg henstilte faktisk til de svenske myndighetene om å få kjernekraftverkene i gang igjen hurtigst mulig. Vi klarer oss altså ikke uten utenlandske kjernekraftverk, vi ønsker de faktisk velkomne. Det ligger en god porsjon dobbeltmoral i en slik holdning når vi samtidig sier nei til norsk kjernekraft. Norsk kjernekraft Norge har en kjernekraftreaktor på 25MW, plassert i Månefjellet i Halden. Denne forskningsreaktoren har gått utmerket i 60 år. På 70- tallet ble det foreslått å bygge 12 kjernekraftverk langs kysten fra Trøndelag til Oslo (Granliutvalgets innstilling). Planene ble skrinlagt pga oljefunnene i Nordsjøen. Det vil være Stortinget som gir tillatelse til at det skal bygges norske kjernekraftanlegg. Både Høyre og Fremskrittspartiet er for kjernekraftverk basert på thorium. I Arbeiderpartiet er det mange skaptilhengere av kjernekraft, men i den nåværende politiske situasjon ser det ut til at disse foretrekker å forbli i skapet. Det som trygt kan slås fast er at det er et reelt flertall på Stortinget som er for norsk kjernekraft. En situasjon hvor det virkelige flertallet blir tilsidesatt av et mindretall, vil ikke vedvare. Før eller siden kommer norsk kjernekraft. 6

7 7

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Positive og Negative sider. ved. Kjernekraft

Positive og Negative sider. ved. Kjernekraft Positive og Negative sider ved Kjernekraft Av: Markus Nielsen og Jan Henning Thorsen 1 Innholdsfortegnelse Forord...3 Atomkraftverkets virkemåte...4 Kjernekraft, Hvilke Muligheter?...4 Økonomi...5 Atomkraft

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G 2 N O R S K 3 I N N H O L D BROBYGGER E F O K U S : Leder s. 3 Å sikre verden tilgang til nok energi er en sentral utfordring i årene som kommer - og Norge kan bidra, både med ressurser, teknologi og kompetanse.

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Økonomisk analyser 2/2004 Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer

Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer Strålevern Rapport 2005:13 Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Larsen

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 286 12. feb. 1) Endringer i klimakvoteloven 2) Representantlovforslag fra repr. Korsberg, Solvik-Olsen, 2009 Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer