Erfaringer med gruppebehandling for mennesker med komplekse traumelidelser. Muligheter som ligger i kroppsorientert traumebehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med gruppebehandling for mennesker med komplekse traumelidelser. Muligheter som ligger i kroppsorientert traumebehandling"

Transkript

1 Erfaringer med gruppebehandling for mennesker med komplekse traumelidelser. Muligheter som ligger i kroppsorientert traumebehandling Ingunn Holbæk Psykologspesialist Leder for Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo

2

3 Kroppens rolle i arbeid med kronisk traumatiserte Sensorimotorisk psykoterapi Kroppsorientert samtaleterapi utviklet av Pat Ogden i 1980 årene Videreutviklet av innspill fra Alan Schore, Bessel van der Kolk, Daniel Siegel, Ellert Nijenhuis, Janina Fisher Kombinasjon samtale og kroppsorienterte intervensjoner som fokuserer på de nevrobiologiske effektene av traumer Inngang i terapi via traumerelaterte kroppserfaringer (hva kroppen husker), så til kognitive og emosjonelle intervensjoner for å skape forståelse og mening ( bottom-up )

4 Hvorfor er kropp viktig? Det er ikke historien i seg selv som er plagsom, men hvordan den lever i kroppen. Jeg forstår det med hodet men ikke med kroppen. Personen husker ved å gjenoppleve nonverbale gjentakelser og kroppslige symptomer. Disse symptomene kommer ikke nødvendigvis sammen med den biografiske hukommelsen/narrativen. Mer effektivt å jobbe med å forandre og prosessere de dysregulerte mønstrene, enn å snakke om hva som forårsaket dem. Kroppsminnene trenger å eksponeres gradvis, slik at det verbale hukommelsessystemet kan kobles på mht å skape forståelse og kontekst til det som skjer.

5 Ut av offerrollen i tråd med en kroppsorientert tilnærming Kroppen lystrer ikke reagerer irrasjonelt Aktivt forhold til hva jeg kan gjøre noe med Bli klar over valg Finne tilbake til identitet/hva som var viktig før en ble rammet, ressurser Hvis vi er i stand til å gjøre en handling, reduseres risikoen for å utvikle PTSD

6 Kroppsorientert behandling (Sensorimotorisk psykoterapi) i faser: Fase 1: Stabilisering- regulere arousal: psykoedukasjon, mindfullness, bygge kroppslige ressurser, terapirelasjonen Kroppsorienterte grupper: Pat Ogden og Janina Fisher Fase 2: Bearbeiding av traumatiske minner individuelt, fullføre uavsluttede handlinger Fase 3: Personlighetsintegrering arbeid med tilknytning

7 Toleransevinduet Faresone Overaktivering Sympatisk aktivering Trygghetssone Toleransevindu Mulighet til å tenke og lære nye ting Underaktivering Parasympatisk aktivering tid/eksponering Ogden og Minton, 2000

8 Overaktivering Flukt eller Kamp Første reaksjon på fare Fordøyelsen hemmes Hjerte- og pustefrekvens øker Blodgjennomstrømning til armer, ben og store muskelgrupper øker Økt muskeltonus Fokusert oppmerksomhet

9 Underaktivering Frys og underkastelse Når faren ikke kan unngåes Hjerte- og pustefrekvens går drastisk ned drastisk ned Redusert muskeltonus Blodgjennomstrømning til muskler og lemmer reduseres Bedøvelse

10 Medfødte forsvarssystem Kamp: sinne, mistillit, årvåkenhet, kognisjoner sentrert rundt manglende trygghet Flukt: følelser av å være fastlåst og utrygg Frys: følelser av frykt og terror, kognisjoner sentrert rundt fare og fremmedgjøring Tilknytnings rop: tristhet, angst, lengsel etter å bli ivaretatt, kognisjoner relatert til hjelpeløshet Underkastelse: skam, fortvilelse og depresjon, kognisjoner sentrert rundt håpløshet og hjelpeløshet

11 Frontallappene Hemmes for å sikre instinktiv respons FARE!! Amygdala Røykdetektoren Setter i gang det autonome nervesystemet Sensorimotor Psychotherapy Institute

12 Rask vei: Emosjonell røykvarsler Treg vei: Mulighet for ny læring refleksjon Røykvarsler handling Automatisk reaksjon trigger

13 Fase 1: Stabilisering 4 hovedmåter å regulere 1. Psykoedukasjon 2. Mindfullness 3. Somatiske ressurser 4. Terapirelasjonen

14 1. Psykoedukasjon Ulike type tema: Toleransevindu og regulering Ulike medfødte forsvarssystemer Hvordan ulike områder i hjernen reagerer på overveldende hendelser? Ulike typer hukommelse Medfødte somatiske ressurser som orienteringsresponsen

15 Informasjonsbearbeiding Cortex- Kognitiv bearbeiding Pattedyrhjernen Emosjonell bearb. Reptilhjernen Sensorimotorisk bearb. Medial prefrontal cortex Sensorimotor Psychotherapy Institute

16 Hvordan vi husker: Implisitte og eksplisitte minner Tilknytningsstil formes de første 18 mnd. De første narrative minner oppstår fra 18. mnd. -3 år Bli klar over ulike implisitte minner med høy og lav aktivering Bli klar over implisitte minner knyttet til positive hendelser og traumatiske hendelser Øvelse: Fortelle om noe godt, registrere hva som skjer i kroppen

17 2. Mindfullness Mindfullness is defined as paying attention, in the present moment, on purpose, without grasping onto judgments. Mindfull awareness has the quality of receptivity to whatever arises within the mind s eye, moment to moment. Siegel, 2006

18 Eks. på mindfulle terapeutiske utsagn: Registrer hva som skjedde akkurat nå.. La oss være nysgjerrige i forhold til dette.. Bare registrer hva om skjer på innsiden, når du snakker om Noter rekkefølgen. Hva var det som fortalte deg at du måtte komme deg vekk? Hva skjer i kroppen din når du husker det? Fisher, 2004

19 Bruker terapeuten nærværende språk? Ikke-mindfull Hvorfor tror du at du hadde den reaksjonen på faren din? Kanskje kunne du fortelle han at du føler deg ukomfortabel. Det føles som om du mener at det er din feil. Mindfull Jeg legger merke til at når du snakker om han, så spenner du deg. Legg merke til hva som skjer inni deg når du ser for deg at du forteller han det? Så tanken kommer opp: Alt er min feil, og hva skjer så? Ogden. Fisher 2005

20 Nærværende spørsmål fra terapeut Ikke-mindfull Mindfull Har du alltid vært sint på moren din? Kan du kjenne sinnet nå når du snakker om det? Husker du når du startet å bli redd? Hva har vært vanskelig på jobb? Hva skjer inni deg når du husker at du var så redd? Tenk at du er på jobb akkurat nå. Hva begynner å skje i kroppen din? Fisher 2009

21 Vokabular for Sensorimotoriske erfaringer Ogden, 1999 Stivhet Boblende Tung Pumpende Vibrerende Brennende Skjelvende Luftig Svimmel Pulserende Varm Kald Kløe Anspent Bevegelig Elektrisk Vridd/ vrengt Tett Vond Prikkende Stingende Svett Rykning Sliten Svimlende Verkende Frossen Flytende Blokkert Låst Nummen Dampende Gåsehud Most / knust Kvelende Åndenød Skvetten Forstoppet Strålende Klamt Fanget Svimete Bløtlagt Rødme Åndenød Rystet Trykk /presset Gys Stramt Anstrengt Paralysert/lammet Stakkato/hakkete Utydelig/uklar/tåkete Oppblåst/ opphovnet Skarp/ skjærende Slapp/ energiløs

22 3. Somatiske ressurser Alt som hjelper oss til å skape en avstand mellom ytre stress og personlig lidelse Bessel van der Kolk Overlevelsesressurser og kreative ressurser Orientering Trekant: Grenser, forsvar, romming Grunning Sentrering Kroppsholdning Bevegelse Pust

23 Ressurser Overlevelsesressurser: Hjelper oss til å overleve og komme gjennom traumer, stress og unormale forhold; eks. overaktivering, vaktsomhet, bli stum, følelsesløs, dissosiasjon, føyelighet osv. Kreative ressurser: Brukes til å mestre bedre og mer kreativt, eller til å utvikle seg, mer nærende, fleksible. kreativt, eller til å utvikle seg, mer nærende, fleksible. Selv-regulering (Allan Shore): Autoregulering og interaktiv regulering Mange typer ressurser: Psykologiske, relasjonelle, somatiske, følelsesmessige, intellektuelle, kunstneriske, åndelige, natur, materielle Skape nye ressurser: 1. Gjøre en god erfaring, 2. Registrere hvordan det føles i kroppen, 3. Hva får det deg til å gjøre?

24 Øvelser der en bygger nye ferdigheter Be pasienten om å gjøre noe: 1.Puste: Ta et dypt pust, sukke og puste ut 2.Bakkekontakt: Føle gulvet under føttene, dytte ned mot gulvet med føttene, registrere støtten i stolen 3.Orientere seg: Se sakte over hele rommet og registrere utvalgte objekter, farger og kjente ting 4.Forlenge korsryggen: Forsiktig forlenge nedre del av ryggraden 5.Reise seg: Stå opp, gå rundt, registrere legger og føtter Fisher, 2008

25 Orientering Orienteringsrespons: Refleks/ instinkt. Ment å være en hjelp til å fjerne seg fra trusler og nærme seg det som gir glede og møter ens behov. Oppmerksomheten går automatisk i spesielle retninger hvis vi ikke styrer den: Mot ukjente ting; eks. noe en ser, lyd, lukt, noe vi berører og lignende Mot kjente ting som vekker positive eller negative følelser Bli klar over sine oppmerksomhetsmønster Lære hvordan en kan styre oppmerksomheten. Scanningsøvelse

26 Grenser/ forsvar: Etablere grenser og muligheten for å forsvare seg Øvelser Romming: Ved svært intense og overveldende følelser, har en behov for en måte å romme intensiteten og impulsiviteten. Øvelser

27 Sentrering: Mål om å roe ned kroppen ved overaktivering. Grunning: Bevegelse : Når en utsettes for en traumatisk hendelse, må kroppen gjøre det som er nødvendig for å overleve og kan ikke velge å gjøre det som er best for kroppen.senere oppstår en tendens til å bevege seg på samme måte, glemmer at en kan velge noe annet. Eks. Kropp som er hyperaktiv, tilstivnet eller sammenfalt.

28 Kroppsholdning: Bli klar over hvordan kroppens stilling påvirker hvordan vi føler oss, både humør og trygghet Pust Eksperimentere med indre opplevelser Somatiske ressurser for interpersonlige forhold: Eks. rekke ut, gi slipp, holde fast.

29 speilnevroner 4. Terapirelasjonen pas. reguleres v/ at vi regulerer oss selv Artikkel: Brain to brain: The therapist as Neurobiological Regulator, Janina Fisher, Psychotherapy Networker 34:1, 2010

30 Forskning på sensorimotorisk gruppe A Pilot Study of Body-Oriented Group Psychotherapy: Adapting Sensorimotor Psychotherapy for the Group Treatment of Trauma. Judith I. Langmuir, Shari G. Kirsh, Catherine C. Classen. Psychological Trauma; Theory, Research, Practice and Policy, 2012, Vol 4, No. 2, Pilot: en gruppe med 8 kvinner, 20 samlinger

31 Struktur på gruppesamlingene: Mindfullnessøvelse Sjekke inn med kroppen hver deltaker sa tre kroppsfornemmelser fra her-og-nå Kort kroppslig øvelse Psykoedukasjon Erfaring gjennom eksperiment Debriefe erfaringen fra øvelsen i par og storgruppe Kort mindfullnessøvelse, gjerne med fokus på pust

32 Forts. pilotstudie -Innhold: Betydningen av å ha fokus på kroppen Mindfullness prosesseringsnivå (kognitivt, emosjonelt, sensorimotorisk) hvordan traumatiske hendelser påvirker nervesystemet forståelse av regulering av autonomt nervesystem og toleransevindu Overlevelsesressurser somatiske ressurser for autoregulering (pust, kroppsposisjon, romming, bevegelse) utforske grenser relasjonell tilknytning og regulering

33 Forts. pilotstudie - resultater Signifikant hovedeffekt på body awareness målt ved Scale of Body Connection Signifikant hovedeffekt på Dissosiasjons Erfarings skala (DES) Signifikant bedring på total skåre på Soothing Receptivity Scale (SRS) Trend for effekt på Somatoform dissosiasjon målt ved Somatic Dissosiation Questionnaire (SDQ) Ikke signifikant effekt på dissosiasjon og interpersonlige problemer (IIP-34) Reduksjon på dissosiasjon var i tråd med klinisk inntrykk at når pasientene styrket deres evne til å benytte kroppslige ressurser, lyktes de bedre i å identifisere forløperne for flashback og andre dissosiative symptomer Og økte deres evne til å være tilstede i øyeblikket.

34 Fase 2: Bearbeiding av traumatiske minner individuelt, fullføre uavsluttede handlinger Traumereaksjoner = overlevelse = prosedyrelært; dysregulerte mønster når faren er over. Hvordan lever traumehistorien i kroppen?

35 Sensorimotorisk bearbeiding Bearbeiding = Endre gammel prosedyrelæring Øke toleransen for kroppsfornemmelser og følelser Lære ny regulering Få tak i handlingen kroppen ønsket å gjøre. Den ligger som en godt bevart hemmelighet (impuls til bevegelse) Fullføre handlingen Act of triumph.. Effektiv handling

36 Naturlige/aktive forsvarsstrategier kommer automatisk i møte med fare, men kan bli hindret hvis det overveldes, ikke er nok tid, motstand kan føre til verre traume, konfliktfylte følelser overfor overgriper osv. It is important to recognize which actions remain incomplete or unexpressed and help clients learn to complete these actions. (Janet, 1925) Undersøk hvilke følelser/kroppsfornemmelser personen sitter fast i Let etter impulsen til det aktive forsvaret (kamp, flukt) Spør etter spenninger det kommer forut for bevegelse, eks. når du reiser deg Trene på forsvarshandlinger som er av høyere rang

37 Tegn på ønskede handlinger som ble avbrutt Orientering: hodet snur seg, ser bort, scanner Kamprespons: spenning, smerte, kribling, varme i kjeven, nakken, skuldre, armer og hender Fluktrespons: nervøs, skjelvende, aktivering i armer og bein, ønske om å komme seg ut av stolen Sosial kontakt: spenning i halsen, følelsen av at noe vil komme opp og ut av halsen, impulser til å knurre eller lage lyd, ønske om å si nei eller stopp Fisher 2005

38 Målet med minnebearbeiding er reparasjon, ikke å huske Mestring av minnerelatert aktivering Erfare den kroppslige fornemmelsen av grenser Fullføre avbrutte forsvarsresponser På en trygg måte oppleve kontakt og inntoning med et annet menneske, i stedet for dysregulering Somatisk næring for de små sårede delene, eks. holde dem i hjertet, fysisk trøst, være stolt i stedet for skamfull Fisher, 2007

39 Informasjon og referanser Trauma and the Body: A Sensorimotor Approach to Psychotherapy by Pat Ogden, Kekuni Minton, and Clare Pain. New York: Norton, pp. ISBN Upublisert manual for sensorimotorisk gruppe behandling. Janina Fisher og Pat Ogden Arbeidsbok for utdanningen: Training for the treatment of Trauma. Pat Ogden, 2007

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer?

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Harald Bækkelund, Psykolog Fylkesmannen i Aust-Agder Minoritetsnettverk harald.baekkelund@modum-bad.no Hvem er jeg? Psykolog utdannet i 2004 Alternativ til

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

Hjernen, integrering og traumebehandling

Hjernen, integrering og traumebehandling Krisepsykologi_BOOK.book Page 164 Wednesday, March 5, 2008 2:53 PM Hjernen, integrering og traumebehandling Av Arne-Roar Blindheim Innledning Det har i de siste årene kommet mye nevrofysiologisk forskning

Detaljer

Id- Bygge. Skien 29. jaunuar 2015. Heine Steinkopf. Heidi Ranvig Jensen Pål Solhaug

Id- Bygge. Skien 29. jaunuar 2015. Heine Steinkopf. Heidi Ranvig Jensen Pål Solhaug Id- Bygge Skien 29. jaunuar 2015 Heine Steinkopf. Heidi Ranvig Jensen Pål Solhaug Mr. J and Jellybean Dagens mål 1. Økt bevissthet omkring betydningen av Her og Nå arbeid med traumatiserte. 2. Refleksjoner

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER

RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER I forbindelse med voldsomme og skremmende opplevelser aktiveres det autonome nervesystemet og kroppen øker produksjonen av stresshormonet kortisol.

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Bulleteng nummer 4 Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 4. Voldsutsatte mødres omsorg 1 09.12.06 Voldsutsatte

Detaljer

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning I en fase hvor vi jobber med økt bevissthet, vil vi få visse fysiske reaksjoner på vår mentale og følelsesmessige oppvåkning. Listen under er ikke utømmelig, og kan absolutt ikke erstatte legetilsyn eller

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

NORSK GESTALTTIDSSKRIFT, ÅRGANG I, NR. 2, NOVEMBER 2004

NORSK GESTALTTIDSSKRIFT, ÅRGANG I, NR. 2, NOVEMBER 2004 NORSK GESTALTTIDSSKRIFT, ÅRGANG I, NR. 2, NOVEMBER 2004 i NORSK GESTALTTIDSSKRIFT ÅRGANG I, NR. 2, NOVEMBER 2004 REDAKSJON: Synnøve Jørstad Åshild Krüger Gro Skottun ADRESSE: Norsk Gestalttidsskrift NGI

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 1 PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år 2002 2004 2 Takk til

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN Kristin Dahl Kirsten Snersrud FAMILIEVERNKONTORET I SØR-TRØNDELAG 1 BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN 1 En behandlingsmanual Innhold Innledning... 4 Forarbeid før oppstart av behandling... 5 Behandlingen...

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Psykologi og psykisk helse

Psykologi og psykisk helse Psykologi og psykisk helse Psykisk helse kan dekke over så mye når det gjelder menneskets indre. Jeg vil bli ta for meg mange temaer i psykisk helse og en del forskning vil være en del av teksten. Psykologi

Detaljer

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1 VI TRENGER HVERANDRE NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no Kroppen nr. 1 ikke Stikka 2-2012 1 INNHOLD Redaktør s. 4 Noen øyeblikk med Fabian Stang s. 6 Tannlegene har

Detaljer

Kombinert individualterapi og gruppebehandling:

Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Spesialistoppgave i voksen klinisk psykologi: Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Bedret affektregulering og økt mentaliseringsevne som terapeutiske mål ved behandlingen av emosjonelt ustabil

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Komplekse traumer hos barn Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) Invadering-symptomer Gjenopplevelser/flashbacks, påtrengende minner, bilder

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Renate Scholz Vår 2010 MINDFULNESS

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer