NYHETER. 29. mars NFKUT Årsmøte & Fagdag 2008 NIKUT, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER. 29. mars NFKUT Årsmøte & Fagdag 2008 NIKUT, Oslo"

Transkript

1 NYHETER ( ) NFKUT godkjent av Helsedirektoratet! Styret har gleden av å meddele at Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi er godkjent av Helsedirektoratet som offisiell utøverorganisasjon for Kunst- og Uttrykksterapeuter innen alternativ behandling. Som en del av NFKUTs oppdaterte søknad i 2008, måtte foreningen stille seg uavhengig av bestemte utdanningsinstitusjoner og etablere egne faglige krav til hovedmedlemmene. Disse kravene er hovedsakelig basert på den 4-årige utdanningen i KUT ved NIKUT men er utformet slik at også søkere som har fullført en utdanning gjennom andre institusjoner kan potensielt bli medlemmer, så lenge utdanningen har samme kvalitet. (se fagkravene) Kalender februar Styremøte NFKUT Litteraturhuset, Oslo 23. februar Styremøte NFP 15. mars Frist for betaling av medlemskapskontingent for ( ) Registrering i Brønnøysundregistrene og MVA Nå da NFKUT er godkjent av Helsedirektoratet, kan hovedmedlemmer som tilfredsstiller NFKUTs fagkrav melde seg inn i det frivillige registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Registeret er offentlig og vil fungere som en liste over kvalitetsstemplede behandlere som har oppfylt kravene til sine respektive utøverorganisasjoner. Yrkestittelen kunst- og uttrykksterapeut vil fremdeles ikke være beskyttet, men hovedmedlemmer i NFKUT vil kunne legge MNFKUT/MNFP bak tittelen. Slik kan publikum sjekke registeret for å skille mellom uutdannede og fagfolk. Alle hovedmedlemmer vil få tilsendt informasjon om registreringsordningen etter at NFKUT har mottatt søknad om medlemskap og betaling av medlemskontingent er registrert. For mer informasjon, se her: Godkjenningen fra Helsedirektoratet får også konsekvenser for MVA-plikten for privatpraktiserende. Siden 2001 har alternativ behandling (unntatt akupunktur og homøopati) vært momsbelagt. F.o.m. 1. januar 2009 slipper alternative behandlere som registrerer seg etter denne ordningen momskravet. ( ) Årsmøte & Fagdag 2009 Årsmøtet 2009 begynner med FELLES MIDDAG et sted i Oslo lørdag 28. Mars. Ønsker du å delta så gi beskjed innen 21. mars. finner sted SØNDAG 29. MARS 2009 i NIKUTs lokaler i Oslo. Også i år vil NFKUTs Årsmøte bli etterfulgt av faglig påfyll. Innholdet i den faglige delen av årsmøtet er ennå ikke fastsatt men det jobbes med saken. Se eget vedlegg om Årsmøtet. Har du lyst til å presentere et prosjekt eller måte å arbeide på under fagdagen? Kontakt styret ved eller innen 1. mars mars Frist for innsending av utfylte søknadsskjemaer og vedlegg. 29. mars NFKUT Årsmøte & Fagdag mars Styremøte NFP april Expressive Arts Therapy International Spring Symposium, Saas-Fe, Sveits 27. april NFP Årsmøte 28. april Styremøte NFKUT Oslo 25. mai Styremøte NFP 12. juni Styremøte NFKUT Oslo NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER / 1

2 ( ) Alle Medlemmer må sende inn ny skriftlig søknad med vedlegg Viktig! Av hensyn til forsikringsordningen og NFKUTs godkjenning av Helsedirektoratet, har styret nå et juridisk ansvar for å påse at alle medlemmer har sine papirer i orden. Hittil har medlemskapet vært basert på tillit og uformell innmelding. I framtiden vil styret bli stilt ansvarlig om f.eks. et medlem ble saksøkt av en klient og det viste seg at vedkommende hadde hull i sin utdanning i forhold til NFKUTs fagkrav. Vi ber derfor alle medlemmer om å sende inn følgende; 1) en utfylt og signert søknad om medlemskap (vedlagt) 2) kopi av vitnemål fra grunnutdanningen (dvs. en 3-årig grunnutdanning i et helserelatert, samfunnsvitenskapelig, humanistisk, eller estetisk fag) og 3) kopi av vitnemål fra videreutdanningen i kunst- og uttrykksterapi. Vi håper dere har forståelse for dette kravet. Dette gjøres for å beskytte organisasjonen og fagets omdømme. Som det framgår av fagkravene kan de som ikke har en helhetlig 3-årig grunnutdanning søke om dispensasjon basert på betydelig praksis, andre relevante utdanninger m.m. De som har fullført en tidligere 3- eller 3½-årig utdanning og ikke avlagt et påbyggingsår (det såkalte fjerde året) må også søke om dispensasjon, siden vilkårene til hovedmedlemskap nå krever at utdannelsen går over 4 år (deltid) eller 2 år (fulltid). For de sist nevnte vil dette i prinsippet være en pro forma sak som kan sees på som en Grandparenting ordning. Søknad og vedlegg sendes til NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER. Om ønskelig kan innskannede kopier sendes til Alle innsendte opplysninger behandles konfidensielt etter gjeldende regler. Kontakt NFKUT hvis du har noen spørsmål. Innsendingsfristen er 15. mars ( ) Psykoterapikonferansen 2008 Psykoterapikonferansen Hvem er vi, Hva gjør vi, for Hvem? i regi av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) ble arrangert november på Håndverkeren i Oslo. Kunst- og uttrykksterapi ble sterkt representert med 6 workshops, foredrag, og ikke minst en iherdig innsats av både NIKUT og NFKUT. Med nærmere 200 deltagere kan denne markeringen av mangfoldet innen psykisk helsevern betegnes som en suksess. NFKUT takker alle våre medlemmer som stilte opp under planleggingen og utføringen. ( ) Faglige og Sosiale Arrangementer i 2009 I ønsker styret å arrangere flere workshops, foredrag, presentasjoner, diskusjoner, kurs, m.m. og skape et faglig og sosialt møtested for kunst- og uttrykksterapeuter, studenter og ev. andre interesserte. Har du lyst til å gi en kort presentasjon av et prosjekt eller måte å arbeide på en kveld eller i løpet av en helg? Ta kontakt med styret ved å sende en e-post til eller send sms til styreleder på innen 1. mars 2009, så ringer vi deg tilbake. ( ) Adresse/Tlf./E-post forandringer Vennligst sjekk at vi har riktig adresse og e-post adresse til deg (se rubrikken medlemsinformasjon på innbetalingsgiroen), og gi beskjed om du ønsker en endring. NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER / 2

3 ( ) Arbeidsgrupper/Prosjekter Basert på ønsker fra enkelte medlemmer de siste månedene ønsker styret å involvere flere medlemmer i arbeidet med å eksponere faget og skape et faglig og sosialt fellesskap blant kunst- og uttrykksterapeuter. Om du ikke har tid til styrearbeid men ønsker å bidra, har du kanskje noen timer å avse til inspirerende arbeid i et av våre prosjekter? Hvert prosjekt får et styremedlem som fadder som fungerer som kontaktperson mellom gruppen og styret. Styret tar imot forslag til prosjekter. Aktuelle temaer er: Hovedoppgavedatabase Arbeid med innsamling av informasjon til og utforming av en søkbar database over hovedoppgaver evt. andre artikler o.l. Presentasjonsstrategi for Kut Arbeid med å en strategi for å forbedre fagets synlighet i samfunnet generelt og innen psykisk helsevern spesielt, inkl. utarbeiding av presentasjonsmaterialer, o.l. Kurs- og fagkomite Arbeid med å planlegge og gjennomføre faglige og sosiale aktiviteter i regi av NFKUT, inkl. fagkvelder, fagdager, m.m. Nyhetsbrev - Arbeid med å etablere et nyhetsbrev og på sikt kanskje et tidsskrift for Kunst- og uttrykksterapeuter. Meld deg på! ( ) Valg av representanter til styret Under årsmøtet blir det også valg av representanter til styret. Styremedlemmene blir i utgangspunktet valgt i en periode på 2 år (bortsett fra styreleder som velges hvert år). 2-årsperioden til fem av styremedlemmene utløper i år og vi vil oppfordre alle hoved- og studentmedlemmer til å bidra med en periode med styrearbeid. Det å være styremedlem innebærer ca møter i året på 2-3 timer samt noe praktisk arbeid. Grensene på arbeidsmengden bestemmer du selv ut fra din kapasitet. Til gjengjeld får du innblikk i hva som rører seg i fagfeltet, mulighet til direkte å påvirke NFKUT og våre aktiviteter, samt jobbe med en fin gjeng mennesker med forskjellig bakgrunn og yrkesfaglig hverdag. Styremøtene i 2008 har i hovedsak blitt avholdt på Kunstnernes Hus i følge med en lettere middag. De som er interessert i å bidra ved å stille til valg, bes kontakte Torill Kluck Ask (e-post: tlf: ) innen 28. mars Styret Vervet utløper i år: Jorunn Fencl Pedersen (styreleder stiller til gjenvalg) Inger Sandhaug (vikar for nestleder Lill Ratvik, stiller til gjenvalg) Torill Kluck Ask (stiller ikke til gjenvalg) Robert Fencl (stiller til gjenvalg for et ett-årig verv) Christian Scheel (bestemmes senere) Vervet utløper i 2010: Malin Wästlund Margit Midtbøen NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER / 3

4 ( ) Medlemskontingent Vedlagt finner du en giro for innbetaling av medlemskapskontingenten for Hvis du av ulike grunner ikke ønsker å være medlem lenger, vennligst gi oss beskjed slik at vi kan stryke deg fra medlemslistene våre. Student- eller Støttemedlem NFKUT medlemskontingent for NFP medlemskontingent (kun hovedmedlemmer) SABORG tilskudd (kun hovedmedlemmer) Hovedmedlem Sum Yrkesforsikring NFKUT kan tilby meget rimelig yrkesforsikring for privatpraktiserende til kr. 350,- pr. år gjennom NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi der NFKUT er medlem). Yrkesforsikring er obligatorisk for hovedmedlemmer med privatpraksis. Satsene er slik Hovedmedlemskap kr. 525,- Hovedmedlemskap m/yrkesforsikring kr. 875,- Støttemedlemskap kr. 225,- Studentmedlemskap kr. 225,- NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER / 4

5 MIDDAG - LØRDAG 28. MARS 2009 kl SENTRALT I OSLO Middag (OBS! påmelding) og sosialt fellesskap ÅRSMØTE I NFKUT SØNDAG 29. MARS 2009 NIKUT, Waldemar Thranesgt. 75, OSLO VELKOMMEN Te/Kaffe Årsmøte m/valg Lunsj Faglig innlegg (inngang kr. 100,-*) Tema og workshopholder(e) ettersendes * for alle medlemmer. Kr. 200,- for ikke-medlemmer. Inngangspenger dekker leie av lokaler, materialer osv SKJEMAVELDET FULLMAKT Jeg gir herved fullmakt til (velg et alternativ) Hovedmedlem (oppgi navn) Styret (v/styreleder) til å stemme på min vegne under årsmøtet i NFKUT 29. mars Dato og Underskrift Dette skjema sendes til NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 Lier innen 27. mars Man kan også sende en e-post til med samme tekst som ovenfor. Husk å spesifisere om fullmakten skal gå til styret (v/styreleder) eller til et annet medlem med stemmerrett (dvs. hovedmedlem) som skal være tilstede under årsmøtet. BORDBESTILLING Jeg kommer på middagen 28. mars. Dette skjema sendes til NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 Lier innen 21. mars Man kan også sende en e-post til med samme tekst som ovenfor. NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER /

6 FAGKRAV TIL HOVEDMEDLEMSKAP Søkere om hovedmedlemskap i NFKUT skal dokumentere at de har fullført og bestått en videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi som bygger på en treårig høgskole- eller universitetsutdanning eller tilsvarende innenfor humanistiske, samfunnsvitenskaplige, helserelaterte eller estetiske fag Generelle krav til utdanningen Videreutdanningen må være fra en utdanningsinstitusjon som har eksistert i mer enn tre år og som tilbyr en integrert spesialutdanning i kunst- og uttrykksterapi De som leder og underviser i videreutdanningen må ha minimum en tilsvarende integrert utdanning som den utdanningsinstitusjonen selv har fastlagt, lang praksis og ekstra lærerutdanning rettet mot utdanningen i kunst- og uttrykksterapi. Faglig veileder/supervisor må i tillegg ha utdanning i veiledning/supervisjon De kunst- og uttrykksterapeutiske metodene skal kunne dokumenteres gjennom vitenskapelige publikasjoner Utdanningsretningen skal være internasjonalt anerkjent Utdanningsretningen skal være teoretisk begrunnet i forhold til forståelsen av psykiske lidelser, årsaker til psykiske lidelser og intervensjonsstrategier Krav til undervisning, praksis og veiledning Utdanningen går over minst fire år (deltid) eller to år (heltid) 2 Utdanningen omfatter minimum 1800 timer til sammen, med en slik fordeling: a) Minimum 700 timer teoretisk undervisning og metodelære via egenerfaring som innbefatter følgende områder: i) Gruppedannelse og gruppeprosess ii) Utviklingspsykologi iii) Objektrelasjonsteori og kunst i klinisk arbeid iv) Kommunikasjon, språk og symbolisering v) Kunst- og uttrykksterapeutisk metode i klinisk arbeid a. Innføring i arbeid med bilde/skulptur/forming; bevegelse/dans/ kroppsorienterte psykoterapimetoder, musikk/lyd/stemme, drama/psykodrama; poesi/kreativ skriving, myter/ eventyr b. Intermodal metode, desentrering, low skill high sensitivity c. Ritualer i klinisk arbeid d. Oppmerksomhet, tilstedeværelse og den terapeutiske relasjon vi) Etikk vii) Overføring og motoverføring viii) Traume og overgrep ix) Seksualitet x) Nettverk og systemteori xi) Vitenskapsfilosofi og metodikk Undervisningen skal gi et teoretisk og metodisk grunnlag fra begge av de følgende teoretiske områdene: i) Estetiske perspektiver ii) Psykologiske perspektiver b) Egenterapi i gruppe eller individuelt skal være i overensstemmelse med den kunst- og uttrykksterapeutiske retning/metode utdanningsinstitusjonen tilbyr 3 : 250 timer c) Klinisk praksis med kunst- og uttrykksterapi i en helse/sosial setting. Praksis skal omfatte både individuell- og gruppeterapi under jevnlig supervisjon: 600 timer d) Veiledning/supervisjon/faglig kontroll i forhold til kandidatens praksis relatert til kunst- og uttrykksterapi: 150 timer e) Eget kunstnerisk arbeid og utvikling inkl. spontanitetstrening og kunsterisk improvisasjon: 100 timer Krav til teori Som en obligatorisk del av utdanningen kreves tilegnelsen av teoretiske kunnskaper basert på et pensum på minimum 5400 sider bestående av følgende elementer: a) Kunst- og uttrykksterapi: Teori og metode (min sider) Pensum skal innbefatte perspektiver på kunstens og forestillingsevnens rolle i klinisk arbeid fra begge av de følgende teoretiske områder: i) Estetiske perspektiver (i.e. P. Knill, S. Levine m.fl., S. McNiff, J. Hillman m. fl.) ii) Psykologiske perspektiver (i.e. A. Robbins, N. Rogers m. fl.) b) Kunst- og uttrykksterapi: Disiplinære fordypninger (min. 750 sider) Pensum skal innbefatte minst fire disiplinære fordypninger innen: i) Danse- og bevegelsesterapi ii) Billedterapi iii) Musikkterapi iv) Dramaterapi og psykodrama v) Poesi og biblioterapi vi) Kroppsorientert psykoterapi Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi. Fagkrav (2008) s. 1 av 2

7 c) Intermodal Kunst- og Uttrykksterapi (min. 750 sider) Grundig kunnskap om bruk og virkning av flere kunstmodaliteter og overgang fra en kunstmodalitet til en annen i klinisk arbeid d) Utviklingspsykologi (min. 150 sider) e) Sosialpsykologi (min. 150 sider) f) Psykoanalytiske hovedteorier/objektrelasjoner (min. 100 sider) g) Jungianske grunnteorier eller arketypisk psykologi (min. 150 sider) h) Gruppedannelse og gruppeprosess (min. 500 sider) i) Etikk (min. 100 sider) j) Grunnleggende psykiatrisk diagnostikk og forståelse (min. 150 sider) k) Traumer og kriser (min. 200 sider) l) Vitenskapsfilosofi og forskningsmetodikk (min. 100 sider) m) Grunnleggende kunnskaper i forskjellige retninger i psykoterapi/psykologi, som f.eks. (min. 300 sider) a. Psykoanalyse, objektrelasjonsteori og selv-psykologi b. Traume- og dissosiasjonsteorier c. Eksistensiell psykologi d. Kognitive terapiformer e. Systemterapi f. Transaksjonsanalyse g. Psykosyntese h. Gestaltterapi i. Integrativ terapi j. Transpersonlig psykologi k. Medisinsk antropologi Kontroll Formålet med de ovenstående kravene er å forsikre at kandidaten som har fullført og bestått videreutdanningen: a) Kan iverta og komme mennesker med psykiske lidelser i møte slik at disse kan få god hjelp til å mestre egen livssituasjon og slik at de kan gis håp om best mulig tilrettelegging for bedring b) Har grunnleggende kunnskaper om vanlige psykiske lidelser og typer av rusmisbruk og er i stand til å vurdere en klients suicidalfare og forverringsfare underveis i terapi og om nødvendig trekke inn kolleger eller spesialister c) Har en god forståelse av de forskjellige teoretiske perspektivene på bruk av kunst og den skapende prosess i/som klinisk arbeid og filosofiene som disse bygges på d) Har en god forståelse av kunst- og uttrykksterapi ift sentrale psykoterapeutiske metode og psykologiske retninger e) Har spesialistkompetanse i mulighetene og begrensningene som finnes i kunst- og uttrykksterapi og er i stand til å tilpasse kunst- og uttrykksterapeutiske metoder til klienten(e)s behov og situasjon og forsikre at klienten(e)s verdighet, selvaktelse og egeninteresse er tatt hensyn til. f) Er i stand til å vurdere og arbeide med en individualklient eller par med kunst- og uttrykksterapi i en klinisk sammenheng over lengre tid g) Er i stand til å vurdere, danne og lede en gruppe med kunst- og uttrykksterapi i en klinisk sammenheng h) Har grundig kjennskap til etiske spørsmål og er rustet til å vurdere etiske spørsmål ut fra retningslinjer og offentlige lover i) Har belyst og arbeidet med egen kjerneproblematikk gjennom grundig egenterapi j) Kan anvende alle kunstmodaliteter i et eget, spontant uttrykk 1 Søkere som har fullført og bestått en videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi og som tilfredsstiller øvrige krav men som ikke kan dokumentere en treårig høgskole- eller universitetsutdanning innenfor et humanistisk, samfunnsvitenskapelig, helserelatert eller estetisk fag kan søke om dispensasjon. Dispensasjon skal innvilges unntaksvis og søkeren skal kunne dokumentere at annen tidligere utdanning er relevant samt kunne dokumentere minst 5 års relevant praksis. Søkere om dispensasjon fra krav til grunnutdanning, vurderes etter skjønn av et opptaksutvalg som nomineres av styret. 2 Søkere som har fullført og bestått en videreutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi kortere enn fire år (deltid) eller to år (heltid) i tidsrommet fram til 1996 kan søke om dispensasjon basert på minst 5 års praksis med kunst- og uttrykksterapi, samt relevant veiledning. For å få innvilget dispensasjon skal ikke videreutdanningen være kortere enn tre år (deltid) eller ett og et halvt år (heltid). 3 Søkere som har fullført og bestått en videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi der egenterapi/egenprosess er en integrert del av undervisningen, kan godskrive det antall timer som har gått til egenterapi/egenprosess mot kravet om 250 timers egenterapi. Forutsetningen er at søkeren har avlagt minimum ett år relevant egenterapi utenfor utdanningen og at timeantall for teori og metodelære og veiledning ikke understiger minimumskravene. Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi. Fagkrav (2008) s. 2 av 2

8 Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi Søknad om medlemskap Navn (Etternavn, Fornavn): E-Post: Adresse: Postnummer: Telefon: Arbeidsgiver: Jeg søker herved om: Hovedmedlemskap kr. 525,- Indirekte medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) Annonsering av egne tjenester Sted: Mobil: Søkere om hovedmedlemskap i NFKUT skal dokumentere at de har fullført og bestått en videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi som bygger på en treårig høgskole- eller universitetsutdanning eller tilsvarende innenfor humanistiske, samfunnsvitenskaplige, helserelaterte eller estetiske fag og som tilfredsstiller NFKUTs fagkrav. Se for mer informasjon om krav til utdanning. gjennom NFKUT og NFP Rimelig yrkesforsikring Grunnutdanning Jeg søker om dispensasjon (se bak) Institusjon: Grad/Fag: Utdanning i Kunst- og Uttrykksterapi Jeg søker om dispensasjon (se bak) Rabatt på kurs og konferanser som NFKUT arrangerer Tilgang til et nettverk av andre psykoterapeuter nasjonalt og internasjonalt. Rett til å stille til valg som styremedlem ved årsmøtet Studentmedlemskap kr. 225,- Rabatt på kurs og konferanser Institusjon: evt. Grad: Annen Relevant Utdanning Jeg ønsker yrkesforsikring (kr. 350,-) Hvis du har privatpraksis (heltid eller deltid) er yrkesforsikring gjennom NFP obligatorisk. Søkere om studentmedlemskap i NFKUT skal dokumentere at de er under utdanning i kunst- og uttrykksterapi eller har tidsbegrenset permisjon fra en slik utdanning. Utdanningsprogrammet skal tilfredsstille NFKUTs fagkrav. Se som NFKUT arrangerer Grunnutdanning Jeg søker om dispensasjon (se bak) Institusjon: Grad/Fag: Utdanning i Kunst- og Uttrykksterapi Tilgang til et nettverk av andre psykoterapeuter nasjonalt og internasjonalt. Rett til å stille til valg som styremedlem ved årsmøtet Studentmedlemmer har ikke stemmerett under årsmøtet Støttemedlemskap kr. 225,- Rabatt på kurs og konferanser Institusjon: evt. Grad: År Ferdig: Støttemedlemskap er for personer som støtter interessene til NFKUT personlig og/eller finansielt. Støttemedlemmer har ikke de samme rettighetene som hovedmedlemmer og har ikke stemmerett på foreningens møter. De har observatørstatus. Jeg har lest NFKUTs vedtekter, fagkrav og etiske retningslinjer Sted/Dato: Underskrift: Utfylt søknadsskjema med kopier av vitnemål for grunnutdanning (søkere om hoved- og studentmedlemskap) og videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi (kun søkere om hovedmedlemskap) sendes NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER. Søkere om dispensasjon til krav om utdanning må i tillegg fylle ut baksiden og sende dokumentasjon for all oppført utdanning, kurs, o.l.

9 Søknad om dispensasjon til krav om utdanning NFKUT åpner for søknader om dispensasjon til krav om utdanning hvis søkeren kan vise til betydelig praksis og/eller andre relevante utdanninger. Denne ordningen omfatter følgende: Søkere som ikke har fullført en helhetlig 3-årig grunnutdanning innenfor helserelaterte, samfunnsvitenskapelige, humanistiske eller estetiske fag, men som har fullført en 4-årig (deltid) eller 2-årig (fulltid) videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi som tilfredsstiller NFKUTs øvrige fagkrav Søkere som har fullført en tidligere 3- eller 3½-årig (deltid) videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi uten senere påbyggingsår. Instruks: Vennligst oppgi all relevant utdanning og relevant terapeutisk praksis inkl. varighet (antall år). Kopier av vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon om utdanningene, kurs, osv. legges ved. Søknaden om dispensasjon vurderes etter skjønn av et opptakskomité. Utdanning, kurs, praksis Varighet (i år)

Grunnutdanning i. Psykodrama. i Kristiansand. Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online.

Grunnutdanning i. Psykodrama. i Kristiansand. Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online. Grunnutdanning i Psykodrama i Kristiansand Adm. Kontaktperson og assistentlærer: Jorun Marie Kveldro Tlf: 997 989 98 E-post: jmbra@online.no Faglig ansvarlig: MI v/ Eduardo Verdù Tlf: 928 90 510 E-post:

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Fremme psykodrama, sosiometri og gruppepsykoterapi i Norge og arbeide aktivt for anerkjennelse av disse.

Fremme psykodrama, sosiometri og gruppepsykoterapi i Norge og arbeide aktivt for anerkjennelse av disse. VEDTEKTER FOR PSYKODRAMAFORENINGEN I NORGE 1 FORENINGENS NAVN OG MÅLGRUPPE Norsk Forening for Psykodrama, Sosiometri og Gruppepsykoterapi (NFPSG), er en fagorganisasjon for psykodramautdannede som tilfredsstiller

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT.

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. RETNINGSLINJER FOR VSAiT 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo: 3: FORMÅL VSAiT

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Kunst- og uttrykksterapi. kull 2014 høst

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Kunst- og uttrykksterapi. kull 2014 høst Side 1/15 Studieplan kull 2014 høst 75 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen Tlf. 32 20 64 00 1 Side 2/15 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening.

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL: 2 a) Å sørge

Detaljer

Studieplan 2013 2015. Videreutdanning i Kunst- og uttrykksterapi. kull 2013 høst

Studieplan 2013 2015. Videreutdanning i Kunst- og uttrykksterapi. kull 2013 høst Side 1/15 Studieplan 2013 2015 Videreutdanning i Kunst- kull 2013 høst 75 studiepoeng HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 58 3044 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Fax 32 20 64 10 info.drammen@hibu.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT revidert dato: 29. mars 2015 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

stor takk også til alle dere som var villige til å dele deres personlige klienterfaringer fra psykoterapi. Oslo, september 2008 Elisabeth Arnet

stor takk også til alle dere som var villige til å dele deres personlige klienterfaringer fra psykoterapi. Oslo, september 2008 Elisabeth Arnet FORORD Denne boka er en bruksbok for deg som ønsker å begynne i behandling for psykiske plager og problemer, eller for deg som står i en livskrise av et eller annet slag. Terapi hva passer for meg? er

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

PSYKODRAMA DELTIDSUTDANNING. NYE KLASSER i 2013 og 2014. 3-årig videreutdanning påbegynt i oktober 2013, opptak frem til samling nr.

PSYKODRAMA DELTIDSUTDANNING. NYE KLASSER i 2013 og 2014. 3-årig videreutdanning påbegynt i oktober 2013, opptak frem til samling nr. NORSK PSYKODRAMA-AKADEMI www.psykodrama.biz Jana Segula Gruppeledelse Psykodrama Gruppe-psykoterapi DA Sted: Garder i Vestby kommune PSYKODRAMA DELTIDSUTDANNING NYE KLASSER i 2013 og 2014 3-årig videreutdanning

Detaljer

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AVSNITT 1. FORMÅL VIRKE MEDLEMMER 1. Formål og virke Amcar Follo skal fremme og stimulere til bruk av egen amcar gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Vennligst les veiledningen før du begynner å fylle ut skjemaet. Adressen finner du nederst på søknadsskjemaet. Vi ber om at

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

Lover og vedtekter for NBJF

Lover og vedtekter for NBJF Rev.:2012 NORWEGIAN BOWHUNTERS ASSOCIATION Lover og vedtekter for NBJF 1. NAVN OG HJEMSTED. Forbundets navn er, som forkortes til NBJF. Forbundets adresse er den til enhver tid sittende formannens adresse.

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Kosthold og helse 1. 7,5 studiepoeng

Kosthold og helse 1. 7,5 studiepoeng Kosthold og helse 1 7,5 studiepoeng Kosthold og helse 1 1.0 INNLEDNING Bakgrunn for studiet Studiet i kosthold og helse er kommet i gang med bakgrunn i initiativ fra God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal.

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

FAKULTET FOR VISUELL KUNST KUNSTFAGLIG MASTERUTDANNING SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK HØSTEN 2008 SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2008

FAKULTET FOR VISUELL KUNST KUNSTFAGLIG MASTERUTDANNING SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK HØSTEN 2008 SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2008 FAKULTET FOR VISUELL KUNST KUNSTFAGLIG MASTERUTDANNING SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK HØSTEN 2008 SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2008 1. Personlige opplysninger. Etternavn Fornavn og eventuelle mellomnavn Fødselsnummer

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten.

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 1 Klubben Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. 2 Formål Klubben har som formål å være en interesseforening

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013 MENTAL HELSE STORGATA 38 0182 OSLO TELEFON 09875 Til Fylkeslagene i Mental Helse Oslo, 21. februar 2013 Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

PSYKODRAMA grunntrinn med veiledning, coaching og gruppeledelse

PSYKODRAMA grunntrinn med veiledning, coaching og gruppeledelse NORSK PSYKODRAMA-AKADEMI www.psykodrama.biz Jana Segula/Kristina Malm Utdanning i gruppeledelse, psykodrama og gruppe-psykoterapi org. nr. 883 664 272 DA Sted: Tomb Store på GARDER Adresse: Nummestadvn.

Detaljer

Norsk akupunkturforening (NAFO)

Norsk akupunkturforening (NAFO) Norsk akupunkturforening (NAFO) Søknadsskjema for medlemskap (Vennligst les grundig gjennom NAFOs Søknadsprosedyre før skjema fylles ut. Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling av skjema) 2009 Norsk

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009:

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Generelt om praktikum: Praktikum utgjør en fordypning i terapeutisk praksiserfaring med tett veiledning og drøfting i smågrupper. Gjennom en slik tilrettelegging

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

NY KLASSE, grunnutdanning - KLASSE 7 3 ledige plasser fra februar 2013

NY KLASSE, grunnutdanning - KLASSE 7 3 ledige plasser fra februar 2013 NORSK PSYKODRAMA-AKADEMI Jana Segula Gruppeledelse Psykodrama Gruppe-psykoterapi DA www.psykodrama.biz jana@psykodrama.biz Sted: Garder i Vestby kommune 3-årig DELTIDS-UTDANNING i PSYKODRAMA med gruppeledelse,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF)

Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF) Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF) GHF har som formål å fremme og ivareta et godt grunnlag for handel og annen nærings-virksomhet i Gamlebyen i Fredrikstad. Foreningen er en uavhengig forening bestående

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

Til styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)

Til styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) Til styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) Ang. tilsendte referat fra styremøtet i Norsk forening for klinisk sexologi, 5. mai 2005 på IKST as. Sak 7; "Spørsmål rundt virksomheten Klinikk

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet, P 46 PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA

DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA (Alle spørsmål skal besvares, eventuelt med «nei». Ingen rubrikker skal være blanke eller streket ut. Bruk skrivemaskin eller SORT blekk og blokkbokstaver.) Foto

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer