NYHETER. 29. mars NFKUT Årsmøte & Fagdag 2008 NIKUT, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER. 29. mars NFKUT Årsmøte & Fagdag 2008 NIKUT, Oslo"

Transkript

1 NYHETER ( ) NFKUT godkjent av Helsedirektoratet! Styret har gleden av å meddele at Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi er godkjent av Helsedirektoratet som offisiell utøverorganisasjon for Kunst- og Uttrykksterapeuter innen alternativ behandling. Som en del av NFKUTs oppdaterte søknad i 2008, måtte foreningen stille seg uavhengig av bestemte utdanningsinstitusjoner og etablere egne faglige krav til hovedmedlemmene. Disse kravene er hovedsakelig basert på den 4-årige utdanningen i KUT ved NIKUT men er utformet slik at også søkere som har fullført en utdanning gjennom andre institusjoner kan potensielt bli medlemmer, så lenge utdanningen har samme kvalitet. (se fagkravene) Kalender februar Styremøte NFKUT Litteraturhuset, Oslo 23. februar Styremøte NFP 15. mars Frist for betaling av medlemskapskontingent for ( ) Registrering i Brønnøysundregistrene og MVA Nå da NFKUT er godkjent av Helsedirektoratet, kan hovedmedlemmer som tilfredsstiller NFKUTs fagkrav melde seg inn i det frivillige registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Registeret er offentlig og vil fungere som en liste over kvalitetsstemplede behandlere som har oppfylt kravene til sine respektive utøverorganisasjoner. Yrkestittelen kunst- og uttrykksterapeut vil fremdeles ikke være beskyttet, men hovedmedlemmer i NFKUT vil kunne legge MNFKUT/MNFP bak tittelen. Slik kan publikum sjekke registeret for å skille mellom uutdannede og fagfolk. Alle hovedmedlemmer vil få tilsendt informasjon om registreringsordningen etter at NFKUT har mottatt søknad om medlemskap og betaling av medlemskontingent er registrert. For mer informasjon, se her: Godkjenningen fra Helsedirektoratet får også konsekvenser for MVA-plikten for privatpraktiserende. Siden 2001 har alternativ behandling (unntatt akupunktur og homøopati) vært momsbelagt. F.o.m. 1. januar 2009 slipper alternative behandlere som registrerer seg etter denne ordningen momskravet. ( ) Årsmøte & Fagdag 2009 Årsmøtet 2009 begynner med FELLES MIDDAG et sted i Oslo lørdag 28. Mars. Ønsker du å delta så gi beskjed innen 21. mars. finner sted SØNDAG 29. MARS 2009 i NIKUTs lokaler i Oslo. Også i år vil NFKUTs Årsmøte bli etterfulgt av faglig påfyll. Innholdet i den faglige delen av årsmøtet er ennå ikke fastsatt men det jobbes med saken. Se eget vedlegg om Årsmøtet. Har du lyst til å presentere et prosjekt eller måte å arbeide på under fagdagen? Kontakt styret ved eller innen 1. mars mars Frist for innsending av utfylte søknadsskjemaer og vedlegg. 29. mars NFKUT Årsmøte & Fagdag mars Styremøte NFP april Expressive Arts Therapy International Spring Symposium, Saas-Fe, Sveits 27. april NFP Årsmøte 28. april Styremøte NFKUT Oslo 25. mai Styremøte NFP 12. juni Styremøte NFKUT Oslo NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER / 1

2 ( ) Alle Medlemmer må sende inn ny skriftlig søknad med vedlegg Viktig! Av hensyn til forsikringsordningen og NFKUTs godkjenning av Helsedirektoratet, har styret nå et juridisk ansvar for å påse at alle medlemmer har sine papirer i orden. Hittil har medlemskapet vært basert på tillit og uformell innmelding. I framtiden vil styret bli stilt ansvarlig om f.eks. et medlem ble saksøkt av en klient og det viste seg at vedkommende hadde hull i sin utdanning i forhold til NFKUTs fagkrav. Vi ber derfor alle medlemmer om å sende inn følgende; 1) en utfylt og signert søknad om medlemskap (vedlagt) 2) kopi av vitnemål fra grunnutdanningen (dvs. en 3-årig grunnutdanning i et helserelatert, samfunnsvitenskapelig, humanistisk, eller estetisk fag) og 3) kopi av vitnemål fra videreutdanningen i kunst- og uttrykksterapi. Vi håper dere har forståelse for dette kravet. Dette gjøres for å beskytte organisasjonen og fagets omdømme. Som det framgår av fagkravene kan de som ikke har en helhetlig 3-årig grunnutdanning søke om dispensasjon basert på betydelig praksis, andre relevante utdanninger m.m. De som har fullført en tidligere 3- eller 3½-årig utdanning og ikke avlagt et påbyggingsår (det såkalte fjerde året) må også søke om dispensasjon, siden vilkårene til hovedmedlemskap nå krever at utdannelsen går over 4 år (deltid) eller 2 år (fulltid). For de sist nevnte vil dette i prinsippet være en pro forma sak som kan sees på som en Grandparenting ordning. Søknad og vedlegg sendes til NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER. Om ønskelig kan innskannede kopier sendes til Alle innsendte opplysninger behandles konfidensielt etter gjeldende regler. Kontakt NFKUT hvis du har noen spørsmål. Innsendingsfristen er 15. mars ( ) Psykoterapikonferansen 2008 Psykoterapikonferansen Hvem er vi, Hva gjør vi, for Hvem? i regi av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) ble arrangert november på Håndverkeren i Oslo. Kunst- og uttrykksterapi ble sterkt representert med 6 workshops, foredrag, og ikke minst en iherdig innsats av både NIKUT og NFKUT. Med nærmere 200 deltagere kan denne markeringen av mangfoldet innen psykisk helsevern betegnes som en suksess. NFKUT takker alle våre medlemmer som stilte opp under planleggingen og utføringen. ( ) Faglige og Sosiale Arrangementer i 2009 I ønsker styret å arrangere flere workshops, foredrag, presentasjoner, diskusjoner, kurs, m.m. og skape et faglig og sosialt møtested for kunst- og uttrykksterapeuter, studenter og ev. andre interesserte. Har du lyst til å gi en kort presentasjon av et prosjekt eller måte å arbeide på en kveld eller i løpet av en helg? Ta kontakt med styret ved å sende en e-post til eller send sms til styreleder på innen 1. mars 2009, så ringer vi deg tilbake. ( ) Adresse/Tlf./E-post forandringer Vennligst sjekk at vi har riktig adresse og e-post adresse til deg (se rubrikken medlemsinformasjon på innbetalingsgiroen), og gi beskjed om du ønsker en endring. NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER / 2

3 ( ) Arbeidsgrupper/Prosjekter Basert på ønsker fra enkelte medlemmer de siste månedene ønsker styret å involvere flere medlemmer i arbeidet med å eksponere faget og skape et faglig og sosialt fellesskap blant kunst- og uttrykksterapeuter. Om du ikke har tid til styrearbeid men ønsker å bidra, har du kanskje noen timer å avse til inspirerende arbeid i et av våre prosjekter? Hvert prosjekt får et styremedlem som fadder som fungerer som kontaktperson mellom gruppen og styret. Styret tar imot forslag til prosjekter. Aktuelle temaer er: Hovedoppgavedatabase Arbeid med innsamling av informasjon til og utforming av en søkbar database over hovedoppgaver evt. andre artikler o.l. Presentasjonsstrategi for Kut Arbeid med å en strategi for å forbedre fagets synlighet i samfunnet generelt og innen psykisk helsevern spesielt, inkl. utarbeiding av presentasjonsmaterialer, o.l. Kurs- og fagkomite Arbeid med å planlegge og gjennomføre faglige og sosiale aktiviteter i regi av NFKUT, inkl. fagkvelder, fagdager, m.m. Nyhetsbrev - Arbeid med å etablere et nyhetsbrev og på sikt kanskje et tidsskrift for Kunst- og uttrykksterapeuter. Meld deg på! ( ) Valg av representanter til styret Under årsmøtet blir det også valg av representanter til styret. Styremedlemmene blir i utgangspunktet valgt i en periode på 2 år (bortsett fra styreleder som velges hvert år). 2-årsperioden til fem av styremedlemmene utløper i år og vi vil oppfordre alle hoved- og studentmedlemmer til å bidra med en periode med styrearbeid. Det å være styremedlem innebærer ca møter i året på 2-3 timer samt noe praktisk arbeid. Grensene på arbeidsmengden bestemmer du selv ut fra din kapasitet. Til gjengjeld får du innblikk i hva som rører seg i fagfeltet, mulighet til direkte å påvirke NFKUT og våre aktiviteter, samt jobbe med en fin gjeng mennesker med forskjellig bakgrunn og yrkesfaglig hverdag. Styremøtene i 2008 har i hovedsak blitt avholdt på Kunstnernes Hus i følge med en lettere middag. De som er interessert i å bidra ved å stille til valg, bes kontakte Torill Kluck Ask (e-post: tlf: ) innen 28. mars Styret Vervet utløper i år: Jorunn Fencl Pedersen (styreleder stiller til gjenvalg) Inger Sandhaug (vikar for nestleder Lill Ratvik, stiller til gjenvalg) Torill Kluck Ask (stiller ikke til gjenvalg) Robert Fencl (stiller til gjenvalg for et ett-årig verv) Christian Scheel (bestemmes senere) Vervet utløper i 2010: Malin Wästlund Margit Midtbøen NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER / 3

4 ( ) Medlemskontingent Vedlagt finner du en giro for innbetaling av medlemskapskontingenten for Hvis du av ulike grunner ikke ønsker å være medlem lenger, vennligst gi oss beskjed slik at vi kan stryke deg fra medlemslistene våre. Student- eller Støttemedlem NFKUT medlemskontingent for NFP medlemskontingent (kun hovedmedlemmer) SABORG tilskudd (kun hovedmedlemmer) Hovedmedlem Sum Yrkesforsikring NFKUT kan tilby meget rimelig yrkesforsikring for privatpraktiserende til kr. 350,- pr. år gjennom NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi der NFKUT er medlem). Yrkesforsikring er obligatorisk for hovedmedlemmer med privatpraksis. Satsene er slik Hovedmedlemskap kr. 525,- Hovedmedlemskap m/yrkesforsikring kr. 875,- Støttemedlemskap kr. 225,- Studentmedlemskap kr. 225,- NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER / 4

5 MIDDAG - LØRDAG 28. MARS 2009 kl SENTRALT I OSLO Middag (OBS! påmelding) og sosialt fellesskap ÅRSMØTE I NFKUT SØNDAG 29. MARS 2009 NIKUT, Waldemar Thranesgt. 75, OSLO VELKOMMEN Te/Kaffe Årsmøte m/valg Lunsj Faglig innlegg (inngang kr. 100,-*) Tema og workshopholder(e) ettersendes * for alle medlemmer. Kr. 200,- for ikke-medlemmer. Inngangspenger dekker leie av lokaler, materialer osv SKJEMAVELDET FULLMAKT Jeg gir herved fullmakt til (velg et alternativ) Hovedmedlem (oppgi navn) Styret (v/styreleder) til å stemme på min vegne under årsmøtet i NFKUT 29. mars Dato og Underskrift Dette skjema sendes til NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 Lier innen 27. mars Man kan også sende en e-post til med samme tekst som ovenfor. Husk å spesifisere om fullmakten skal gå til styret (v/styreleder) eller til et annet medlem med stemmerrett (dvs. hovedmedlem) som skal være tilstede under årsmøtet. BORDBESTILLING Jeg kommer på middagen 28. mars. Dette skjema sendes til NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 Lier innen 21. mars Man kan også sende en e-post til med samme tekst som ovenfor. NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER /

6 FAGKRAV TIL HOVEDMEDLEMSKAP Søkere om hovedmedlemskap i NFKUT skal dokumentere at de har fullført og bestått en videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi som bygger på en treårig høgskole- eller universitetsutdanning eller tilsvarende innenfor humanistiske, samfunnsvitenskaplige, helserelaterte eller estetiske fag Generelle krav til utdanningen Videreutdanningen må være fra en utdanningsinstitusjon som har eksistert i mer enn tre år og som tilbyr en integrert spesialutdanning i kunst- og uttrykksterapi De som leder og underviser i videreutdanningen må ha minimum en tilsvarende integrert utdanning som den utdanningsinstitusjonen selv har fastlagt, lang praksis og ekstra lærerutdanning rettet mot utdanningen i kunst- og uttrykksterapi. Faglig veileder/supervisor må i tillegg ha utdanning i veiledning/supervisjon De kunst- og uttrykksterapeutiske metodene skal kunne dokumenteres gjennom vitenskapelige publikasjoner Utdanningsretningen skal være internasjonalt anerkjent Utdanningsretningen skal være teoretisk begrunnet i forhold til forståelsen av psykiske lidelser, årsaker til psykiske lidelser og intervensjonsstrategier Krav til undervisning, praksis og veiledning Utdanningen går over minst fire år (deltid) eller to år (heltid) 2 Utdanningen omfatter minimum 1800 timer til sammen, med en slik fordeling: a) Minimum 700 timer teoretisk undervisning og metodelære via egenerfaring som innbefatter følgende områder: i) Gruppedannelse og gruppeprosess ii) Utviklingspsykologi iii) Objektrelasjonsteori og kunst i klinisk arbeid iv) Kommunikasjon, språk og symbolisering v) Kunst- og uttrykksterapeutisk metode i klinisk arbeid a. Innføring i arbeid med bilde/skulptur/forming; bevegelse/dans/ kroppsorienterte psykoterapimetoder, musikk/lyd/stemme, drama/psykodrama; poesi/kreativ skriving, myter/ eventyr b. Intermodal metode, desentrering, low skill high sensitivity c. Ritualer i klinisk arbeid d. Oppmerksomhet, tilstedeværelse og den terapeutiske relasjon vi) Etikk vii) Overføring og motoverføring viii) Traume og overgrep ix) Seksualitet x) Nettverk og systemteori xi) Vitenskapsfilosofi og metodikk Undervisningen skal gi et teoretisk og metodisk grunnlag fra begge av de følgende teoretiske områdene: i) Estetiske perspektiver ii) Psykologiske perspektiver b) Egenterapi i gruppe eller individuelt skal være i overensstemmelse med den kunst- og uttrykksterapeutiske retning/metode utdanningsinstitusjonen tilbyr 3 : 250 timer c) Klinisk praksis med kunst- og uttrykksterapi i en helse/sosial setting. Praksis skal omfatte både individuell- og gruppeterapi under jevnlig supervisjon: 600 timer d) Veiledning/supervisjon/faglig kontroll i forhold til kandidatens praksis relatert til kunst- og uttrykksterapi: 150 timer e) Eget kunstnerisk arbeid og utvikling inkl. spontanitetstrening og kunsterisk improvisasjon: 100 timer Krav til teori Som en obligatorisk del av utdanningen kreves tilegnelsen av teoretiske kunnskaper basert på et pensum på minimum 5400 sider bestående av følgende elementer: a) Kunst- og uttrykksterapi: Teori og metode (min sider) Pensum skal innbefatte perspektiver på kunstens og forestillingsevnens rolle i klinisk arbeid fra begge av de følgende teoretiske områder: i) Estetiske perspektiver (i.e. P. Knill, S. Levine m.fl., S. McNiff, J. Hillman m. fl.) ii) Psykologiske perspektiver (i.e. A. Robbins, N. Rogers m. fl.) b) Kunst- og uttrykksterapi: Disiplinære fordypninger (min. 750 sider) Pensum skal innbefatte minst fire disiplinære fordypninger innen: i) Danse- og bevegelsesterapi ii) Billedterapi iii) Musikkterapi iv) Dramaterapi og psykodrama v) Poesi og biblioterapi vi) Kroppsorientert psykoterapi Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi. Fagkrav (2008) s. 1 av 2

7 c) Intermodal Kunst- og Uttrykksterapi (min. 750 sider) Grundig kunnskap om bruk og virkning av flere kunstmodaliteter og overgang fra en kunstmodalitet til en annen i klinisk arbeid d) Utviklingspsykologi (min. 150 sider) e) Sosialpsykologi (min. 150 sider) f) Psykoanalytiske hovedteorier/objektrelasjoner (min. 100 sider) g) Jungianske grunnteorier eller arketypisk psykologi (min. 150 sider) h) Gruppedannelse og gruppeprosess (min. 500 sider) i) Etikk (min. 100 sider) j) Grunnleggende psykiatrisk diagnostikk og forståelse (min. 150 sider) k) Traumer og kriser (min. 200 sider) l) Vitenskapsfilosofi og forskningsmetodikk (min. 100 sider) m) Grunnleggende kunnskaper i forskjellige retninger i psykoterapi/psykologi, som f.eks. (min. 300 sider) a. Psykoanalyse, objektrelasjonsteori og selv-psykologi b. Traume- og dissosiasjonsteorier c. Eksistensiell psykologi d. Kognitive terapiformer e. Systemterapi f. Transaksjonsanalyse g. Psykosyntese h. Gestaltterapi i. Integrativ terapi j. Transpersonlig psykologi k. Medisinsk antropologi Kontroll Formålet med de ovenstående kravene er å forsikre at kandidaten som har fullført og bestått videreutdanningen: a) Kan iverta og komme mennesker med psykiske lidelser i møte slik at disse kan få god hjelp til å mestre egen livssituasjon og slik at de kan gis håp om best mulig tilrettelegging for bedring b) Har grunnleggende kunnskaper om vanlige psykiske lidelser og typer av rusmisbruk og er i stand til å vurdere en klients suicidalfare og forverringsfare underveis i terapi og om nødvendig trekke inn kolleger eller spesialister c) Har en god forståelse av de forskjellige teoretiske perspektivene på bruk av kunst og den skapende prosess i/som klinisk arbeid og filosofiene som disse bygges på d) Har en god forståelse av kunst- og uttrykksterapi ift sentrale psykoterapeutiske metode og psykologiske retninger e) Har spesialistkompetanse i mulighetene og begrensningene som finnes i kunst- og uttrykksterapi og er i stand til å tilpasse kunst- og uttrykksterapeutiske metoder til klienten(e)s behov og situasjon og forsikre at klienten(e)s verdighet, selvaktelse og egeninteresse er tatt hensyn til. f) Er i stand til å vurdere og arbeide med en individualklient eller par med kunst- og uttrykksterapi i en klinisk sammenheng over lengre tid g) Er i stand til å vurdere, danne og lede en gruppe med kunst- og uttrykksterapi i en klinisk sammenheng h) Har grundig kjennskap til etiske spørsmål og er rustet til å vurdere etiske spørsmål ut fra retningslinjer og offentlige lover i) Har belyst og arbeidet med egen kjerneproblematikk gjennom grundig egenterapi j) Kan anvende alle kunstmodaliteter i et eget, spontant uttrykk 1 Søkere som har fullført og bestått en videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi og som tilfredsstiller øvrige krav men som ikke kan dokumentere en treårig høgskole- eller universitetsutdanning innenfor et humanistisk, samfunnsvitenskapelig, helserelatert eller estetisk fag kan søke om dispensasjon. Dispensasjon skal innvilges unntaksvis og søkeren skal kunne dokumentere at annen tidligere utdanning er relevant samt kunne dokumentere minst 5 års relevant praksis. Søkere om dispensasjon fra krav til grunnutdanning, vurderes etter skjønn av et opptaksutvalg som nomineres av styret. 2 Søkere som har fullført og bestått en videreutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi kortere enn fire år (deltid) eller to år (heltid) i tidsrommet fram til 1996 kan søke om dispensasjon basert på minst 5 års praksis med kunst- og uttrykksterapi, samt relevant veiledning. For å få innvilget dispensasjon skal ikke videreutdanningen være kortere enn tre år (deltid) eller ett og et halvt år (heltid). 3 Søkere som har fullført og bestått en videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi der egenterapi/egenprosess er en integrert del av undervisningen, kan godskrive det antall timer som har gått til egenterapi/egenprosess mot kravet om 250 timers egenterapi. Forutsetningen er at søkeren har avlagt minimum ett år relevant egenterapi utenfor utdanningen og at timeantall for teori og metodelære og veiledning ikke understiger minimumskravene. Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi. Fagkrav (2008) s. 2 av 2

8 Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi Søknad om medlemskap Navn (Etternavn, Fornavn): E-Post: Adresse: Postnummer: Telefon: Arbeidsgiver: Jeg søker herved om: Hovedmedlemskap kr. 525,- Indirekte medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) Annonsering av egne tjenester Sted: Mobil: Søkere om hovedmedlemskap i NFKUT skal dokumentere at de har fullført og bestått en videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi som bygger på en treårig høgskole- eller universitetsutdanning eller tilsvarende innenfor humanistiske, samfunnsvitenskaplige, helserelaterte eller estetiske fag og som tilfredsstiller NFKUTs fagkrav. Se for mer informasjon om krav til utdanning. gjennom NFKUT og NFP Rimelig yrkesforsikring Grunnutdanning Jeg søker om dispensasjon (se bak) Institusjon: Grad/Fag: Utdanning i Kunst- og Uttrykksterapi Jeg søker om dispensasjon (se bak) Rabatt på kurs og konferanser som NFKUT arrangerer Tilgang til et nettverk av andre psykoterapeuter nasjonalt og internasjonalt. Rett til å stille til valg som styremedlem ved årsmøtet Studentmedlemskap kr. 225,- Rabatt på kurs og konferanser Institusjon: evt. Grad: Annen Relevant Utdanning Jeg ønsker yrkesforsikring (kr. 350,-) Hvis du har privatpraksis (heltid eller deltid) er yrkesforsikring gjennom NFP obligatorisk. Søkere om studentmedlemskap i NFKUT skal dokumentere at de er under utdanning i kunst- og uttrykksterapi eller har tidsbegrenset permisjon fra en slik utdanning. Utdanningsprogrammet skal tilfredsstille NFKUTs fagkrav. Se som NFKUT arrangerer Grunnutdanning Jeg søker om dispensasjon (se bak) Institusjon: Grad/Fag: Utdanning i Kunst- og Uttrykksterapi Tilgang til et nettverk av andre psykoterapeuter nasjonalt og internasjonalt. Rett til å stille til valg som styremedlem ved årsmøtet Studentmedlemmer har ikke stemmerett under årsmøtet Støttemedlemskap kr. 225,- Rabatt på kurs og konferanser Institusjon: evt. Grad: År Ferdig: Støttemedlemskap er for personer som støtter interessene til NFKUT personlig og/eller finansielt. Støttemedlemmer har ikke de samme rettighetene som hovedmedlemmer og har ikke stemmerett på foreningens møter. De har observatørstatus. Jeg har lest NFKUTs vedtekter, fagkrav og etiske retningslinjer Sted/Dato: Underskrift: Utfylt søknadsskjema med kopier av vitnemål for grunnutdanning (søkere om hoved- og studentmedlemskap) og videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi (kun søkere om hovedmedlemskap) sendes NFKUT, Parkvegen 9A, 3400 LIER. Søkere om dispensasjon til krav om utdanning må i tillegg fylle ut baksiden og sende dokumentasjon for all oppført utdanning, kurs, o.l.

9 Søknad om dispensasjon til krav om utdanning NFKUT åpner for søknader om dispensasjon til krav om utdanning hvis søkeren kan vise til betydelig praksis og/eller andre relevante utdanninger. Denne ordningen omfatter følgende: Søkere som ikke har fullført en helhetlig 3-årig grunnutdanning innenfor helserelaterte, samfunnsvitenskapelige, humanistiske eller estetiske fag, men som har fullført en 4-årig (deltid) eller 2-årig (fulltid) videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi som tilfredsstiller NFKUTs øvrige fagkrav Søkere som har fullført en tidligere 3- eller 3½-årig (deltid) videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi uten senere påbyggingsår. Instruks: Vennligst oppgi all relevant utdanning og relevant terapeutisk praksis inkl. varighet (antall år). Kopier av vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon om utdanningene, kurs, osv. legges ved. Søknaden om dispensasjon vurderes etter skjønn av et opptakskomité. Utdanning, kurs, praksis Varighet (i år)

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND u 1 MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND 1. Innledning...2 2. Styreverv...3 3. Yrkesetiske retningslinjer...4 4. Autorisasjon...5 5. Rettigheter via Folketrygden...6 6. Medlemsfordeler

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram Mål og visjoner for naturmedisinsk utdanning Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 2004 Forord Del I i skisserer hvilken basiskunnskap en naturterapeut

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF Gestaltterapeuten nr208 NGF Alt er mulig i et parforhold Sterkt møte med gestaltterapeutene Ragnar Karem og Bente Vikebø Spirituality and gestalt therapy Spennende artikkel om tre ulike verdensbilder av

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Relasjonsmesteren. estaltterapeuten. Gestaltterapeuten. Gestaltterapeuten. nr107 NGF. AKTUELT: Gratulerer til alle gestaltterapeuter MNGF!

Relasjonsmesteren. estaltterapeuten. Gestaltterapeuten. Gestaltterapeuten. nr107 NGF. AKTUELT: Gratulerer til alle gestaltterapeuter MNGF! Gestaltterapeuten nr107 NGF AKTUELT: Gratulerer til alle gestaltterapeuter MNGF! NY REDAKTØR: Siw Stenbrenden gleder seg over utviklingen i faget SPENNENDE LESESTOFF: KROPP, en artikkel om kroppen som

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer