SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER 2012"

Transkript

1 SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER Vitenskapsfilosofi 001. Vitenskapsteori Forskning - Bibliografier Forskning - Kataloger Utdanningsinstitusjoner - Adressefortegnelser Vitenskapelige institusjoner - Adressefortegnelser Forskning - Årsmeldinger Kunnskap Lærdom Humaniora Humaniora - Forskning Forskning Forskning - Norge Forskningsformidling Vitenskapsteori - Generell Forskning - Metoder - Kvantitative Vitenskapelig metodikk Forskning - Metoder - Kvalitative Informasjonsteknologi Databaser - Adresselister Databehandling Internett Nettsider PC Dataterminologi Databaseprogrammer Dataprogrammer Programmering - HTML Programvare Datanettverk 010. Bibliografier - Teori 011. Bibliografier (generelle) Bibliografier - Punktskrift Biografier - Punktskrift Nasjonalbibliografier - Norge Biblio-bibliografier Videregående skoler - Lærebøker - Bibliografier Musikkbibliotek - Bibliografier 017. Bibliotekkataloger Samkataloger Samkataloger - Periodika - Norden 020. Bibliotekfag 020. Arkiv Bibliotekarer - Biografier Bibliotekarer - Festskrifter Bibliotekfag - Ordbøker 021. Kataloger Biblioteker - Lover Pliktavlevering 025. Bibliotekarbeid Bibliotekarbeid - Databehandling Bibliotekarbeid - Tidsskrifter Bibliotekarbeid - Utvalgskriterier Musikkbibliotek - Anskaffelsespolitikk Katalogisering Klassifikasjon Klassifikasjonssystemer Emneordskatalogisering Emneordslister

2 Tesaurus Bibliotekarbeid - Brukertjenester Informasjonskompetanse Informasjonssøking Referansearbeid Bibliotekarbeid - Brukeropplæring Interbiblioteklån Utlånsvirksomhet - Biblioteker Fjernlån Bibliotekarbeid - Konservering Mikroformer Musikkbibliotek Platebibliotek Visebibliotek 027. Biblioteker 027. Bibliotekveivisere Folkebiblioteker Fylkesbiblioteker Distriktshøgskolebiblioteker Forskningsbiblioteker Høgskolebiblioteker Universitetsbiblioteker Universitetsbiblioteker - Oslo Universitetsbiblioteker - Bergen 030. Konversasjonsleksika Konversasjonsleksika - Norge Museer - Norge Museer - Samlinger og utstillinger Kildekritikk Bokskriving Elektronisk publisering Forlagsvirksomhet Manuskriptbehandling Forlagsvirksomhet - Adressefortegnelser Forlagsvirksomhet - Musikkforlag Forlagsvirksomhet - Musikkforleggere Forlagsvirksomhet - Musikkforlag - Storbritannia Forlagsvirksomhet - Musikkforlag - Tyskland Forlagsvirksomhet - Musikkforlag - Frankrike Forlagsvirksomhet - Musikkforlag - Norge Forlagsvirksomhet - Musikkforlag - Danmark Journalistikk - Norge 100. Filosofi 103. Filosofi - Leksika 109. Filosofihistorie 111. Ontologi 121. Erkjennelsesteori Hermeneutikk 142. Fenomenologi Språkfilosofi 150. Psykologi Psykologi - Oppslagsverker Humanistisk psykologi Eksistenspsykologi Jungiansk psykologi Psykologer Biografier 151. Autogen trening 151. Mental trening 151. Muskelkontroll 151. Prestasjonsangst 151. Prestasjonsforberedelse

3 151. Sceneskrekk 151. Stress 152. Kroppsspråk 152. Nevropsykologi 152. Fysiologisk psykologi 152. Kroppsbevissthet Sansning Syn Hørsel Bevegelsesfunksjoner - Fysiologisk psykologi Motorikk Sorg Læring Kreativitet Kognitiv psykologi Kommunikasjonspsykologi Persepsjon Motivasjon - Psykologi Ekspertise Intelligens 154. Underbevissthet 155. Utviklingspsykologi Ego-psykologi Individualpsykologi Selvet Personlighetsutvikling Barnepsykologi Motorisk utvikling Begrepslæring Språkutvikling Lek - Barnepsykologi Spedbarnspsykologi Ungdomspsykologi Etnopsykologi Kulturell identitet Tverrkulturell psykologi Miljøpsykologi Katastrofepsykologi Afasi - Psykologi Dysleksi - Psykologi Språkvansker Stamming Talevansker Klinisk psykologi Mentalhygiene Personlighetsanalyse Visualisering Mellommenneskelige forhold Familieterapi Rådgivning - Psykologi Ledelsespsykologi Arbeidspsykologi 160. Logikk 170. Etikk 170. Moralfilosofi Fredsundervisning 174. Yrkesetikk Medisinsk yrkesetikk Bedriftsetikk 200. Religion Religionsfilosofi

4 200.3 Religion - Leksika Bibelkonkordans Bibelordbøker Bibelen 225. Det Nye Testamente 241. Etikk - Kristen Bønnebøker 245. Salmebøker 246. Kirkekunst 260. Kirken - Institusjoner og arbeid 261. Kirkepolitikk 263. Helligdager 263. Høytider 263. Kirkekalender 263. Kirkeåret 264. Breviarier 264. Høymesse 264. Messebøker 264. Missaler 264. Preken 264. Ritualer 264. Salmehistorie 264. Skriftlesing 264. Tidebønner 264. Alterbøker 264. Liturgi Salmer - Leksika Salmediktere 266. Misjonshistorie Kirkehistorie - Norge 280. Kirkesamfunn 280. Konfesjonskunnskap Pinsebevegelsen - Norge 293. Mytologi - Norrøn 293. Mytologi - Tysk Esoterisme Teosofi Samfunnsvitenskap - Forskning 301. Sosiologi Barnekultur Samfunnstyper 302. Sosialpsykologi Kommunikasjonssosiologi Semiotikk Symboler - Oppslagsverk Lytterundersøkelser Massekommunikasjon Massemedia Mediaforskning Gruppepsykologi Sosialisering Normative metoder Sosiale endringer Sosiale endringer - Norge Kulturassimilasjon Digitalisering Teknisk utvikling Massemedia - Barn Sosiologi - Barn Massemedia - Ungdom Ungdomskultur

5 Ungdomssosiologi Kjønnsroller Kvinner Kvinnesak Likestilling Likestilling - Lover Etniske grupper Innvandrere Minoriteter Rasisme Yrkessosiologi Kunstnere - Yrkessosiologi Kunstnerlønninger 306. Sosialantropologi Kultur - Orientalisme Motkultur Subkultur Forbrukssosiologi Kulturformidling Kulturinstitusjoner Kultursosiologi Kunstformidling Kunstsosiologi Kulturstatistikk Kulturtidsskrifter Kulturinstitusjoner - Norge Kultursosiologi - Norge Kultur og helse Kultursosiologi - Musikk Samliv Seksualitet Familierådgivning Familieforhold Bysamfunn Statistikk Liberalisme Nazisme Nazisme - Norge Demokrati Stat og kirke 323. Veivisere - Stat og samfunn Personvern 324. Politikk Politiske partier Valg (politikk) Innvandring 330. Samfunnsøkonomi 330. Økonomi Arbeidsmarkedet Sysselsetting Lønninger Arbeidsmiljø Arbeidsvilkår Tjenestemannsloven Fagforeninger Tariffavtaler Musikkindustri - Produksjon 340. Jus Traktater Internasjonal rett - Eu Kommuneloven

6 343. Forvaltningsrett 343. Offentlighetsloven Arbeidsmiljøloven Funksjonshemning - Lover Pasientrettigheter Doktorgrader - Forskrifter 345. Lover - Norge Copyright - Norge Opphavsrett Opphavsrett - Norge Opphavsrett - Lover Copyright - De Forente Stater Opphavsrett - De Forente Stater 350. Offentlig forvaltning Offentlig forvaltning - Norge Offentlig forvaltning - Lover Informasjonspolitikk Kulturfinansiering Kulturforvaltning Kulturpolitikk Sponsing - Kultur Økonomiske støtteordninger - Kultur Kulturpolitikk - Europa Kulturpolitikk - Tyskland Kulturpolitikk - Norden Kulturpolitikk - Danmark 352. Lokalforvaltning Kulturadministrasjon 353. Sentralforvaltningen 353. Statskalendere Sentralforvaltningen - Adressefortegnelser Kulturforvaltning - Norge Kulturpolitikk - Norge Kulturprogram Offentlig planlegging 360. Sosial velferd 360. Sosialpolitikk Sosialarbeid Helsetjeneste Sykehus Psykisk helsevesen HVPU-reformen Psykisk utviklingshemning Fysisk funksjonshemning - Sosiale hjelpetiltak Psykisk utviklingshemning - Sosiale hjelpetiltak Døvblinde - Bibliografier Barnemishandling Problemungdom - Sosiale hjelpetiltak Flyktninger Miljøvern Kriminalitet - Forebyggende tiltak Straffelære Fengsel - Velferdstilbud (Inkluderer musikk(terapi) i fengsel) 370. Utdanning Pedagogikk - Bibliografier Skoleterminologi Utdanning - Statistikk Pedagogikk - Oppslagsverker Musikk - Internasjonalt samarbeid Pedagogikk - Tidsskrifter Utdanning - Årsmeldinger

7 Utdanning - Europa Utdanning - Tyskland Utdanning - Norden Utdanning - Norge Utdanning - Kina Pedagogikk Pedagogisk filosofi Pedagogisk teori Yrkesutdanning Dannelse Pedagogisk psykologi Hukommelse Følelser - Pedagogisk psykologi Motivasjon - Pedagogisk psykologi Venstrehendthet Fantasi - Pedagogisk psykologi Pedagogisk sosiologi Sosialpedagogikk Tverrkulturell utdanning Likestilling - Utdanning Samfunn og skole Utdanning og samfunn Lærerutdanning Lærerutdanning - Lover Lærerutdanning - Etterutdanning Lærerutdanning - Videreutdanning Lærerveiledning Praksisundervisning Veiledning - Grupper Veiledning - Lærere Aksjonsforskning Pedagogisk forskning Pedagogikk og samfunn Pedagogisk sosiologi 371. Skoleevaluering 371. Skoleforskning 371. Skolesosiologi 371. Skolesystemer 371. Skolevesen 371. Skoleutvikling Skolevesen - Adressefortegnelser Skolevesen - Lover Forsøksskoler Skolevesen - Vest-Tyskland Skolevesen - Norge Førskolelærere Lærere Skolemiljø Involveringspedagogikk Klassemiljø Kommunikasjon - Grunnskolen Hjem-skole-samarbeid Lærersamarbeid Skoledirektører Skoleorganisasjon Legater Stipendier - Utdanning Evaluering - Skolen Vurdering - Skolearbeid Didaktikk Læremidler

8 371.3 Mesterlære Metodikk Notatteknikk Studieteknikk Undervisningsmetoder Undervisningsmetodikk Undervisningsplanlegging Audiovisuelt undervisningsmateriale Undervisningsfilm Undervisningsmateriale - Digitale verktøy Prosjektundervisning Prosjektundervisning - Grunnskolen Lekselesing Forskningsbasert undervisning IKT - Skolen Tilpasset opplæring Gruppeundervisning Coaching - Skolen Rådgivning - Skolen Yrkesveiledning Mobbing - Skole Studentvelferd Elevholdninger Skoletrøtthet Afasi - Pedagogikk Kulturskoler Spesialpedagogikk Funksjonshemning - Integrering Fysisk funksjonshemning - Spesialpedagogikk Hørselshemning - Spesialpedagogikk Synshemning - Spesialpedagogikk Dysleksi - Spesialpedagogikk Lesevansker - Spesialpedagogikk Skrivevansker - Spesialpedagogikk Språkvansker - Spesialpedagogikk Talevansker - Spesialpedagogikk Psykisk utviklingshemning - Spesialpedagogikk Psykisk utviklingshemning - Spesialpedagogikk - Bibliografier Lærevansker Atferdsproblemer - Spesialpedagogikk Autisme - Spesialpedagogikk Fremmedspråklige elever - Spesialpedagogikk Innvandrerbarn - Spesialpedagogikk Minoriteter - Spesialpedagogikk 372. Grunnskolen Grunnskolen - Lover Klassedeling - Grunnskolen Læreplaner - Grunnskolen Læreplaner - Grunnskolen - Norge Læreplaner - Grunnskolen - Sverige Førskoler Førskoler - Pedagogikk Førskoler - Rammeplan Førskoler - Bibliografier Fritidshjem Småskolen Tegnspråk - Læreplaner Leseundervisning Kunstpedagogikk Prosesskriving Språkundervisning - Førskolen

9 372.6 Språkundervisning - Grunnskolen Fremmedspråkundervisning - Grunnskolen Teater - Grunnskolen Kristendom - Grunnskolen Livssynsfag - Grunnskolen Religion - Grunnskolen Bevegelsesforming - Grunnskolen Kroppsøving - Grunnskolen Estetiske fag - Grunnskolen Estetiske fag - Grunnskolen - Sverige Estetiske fag - Grunnskolen - Færøyene Grunnskolen - Norge 373. Videregående skoler 373. Videregående skoler - Læreplaner 373. Yrkesskoler 373. Reformgymnas 373. Ungdomsskolen Videregående skoler - Lover Videregående skoler - Organisasjoner Videregående skoler - Årsmeldinger Læreplaner - Videregående skole Privatskoler Musikk - Videregående skole Videregående skoler - Norge 374. Voksenopplæring 374. Etterutdanning Voksenopplæring - Lover Folkehøgskoler - Norge Voksenopplæring - Norge 375. Læreplaner Læreplaner - Musikk 378. Estetiske fag - Universiteter 378. Høyere utdanning Høyere utdanning - Håndbøker Høyere utdanning - Forskning Profesjoner Profesjonsstudier Høyere utdanning - Adressefortegnelser Høyere utdanning - Lover Fjernundervisning - Høyere utdanning Estetiske fag - Universiteter - Konferanserapporter Høyere utdanning - Konferanserapporter Høyere utdanning - Årsmeldinger Organisasjon og administrasjon - Høyere utdanning Studiekvalitet Virksomhetsplanlegging - Høyere utdanning Personaladministrasjon - Høyere utdanning FOU Høyere utdanning - Lærere Evaluering Høyere utdanning Høgskolepedagogikk IKT - Høgskolepedagogikk Prosjektarbeid - Høyere utdanning Studiemetoder - Høyere utdanning Undervisningsmetoder - Høyere utdanning Vurdering Høyere utdanning Veiledning - Høyere utdanning Akademiske grader Doktorgrader Forskerutdanning Hovedfag

10 378.2 Mastergrader Studentutveksling Utdanningsfinansiering Høyere utdanning - Utlandet Høyere utdanning - Norden Høyere utdanning - Norge Skolepolitikk - Norge Utdanningspolitikk Kringkasting Mediepolitikk Radio Kringkasting - Bibliografier Fjernsyn Sangdanser 398. Folkeminne Folkeminne - Norge Folkediktning Folkediktning - Samisk Folkediktning - Norge Barnerim Diskursanalyse Psykolingvistikk Sosiolingvistikk 410. Lingvistikk 411. Skriftsystemer 414. Fonetikk 414. Intonasjon 414. Uttale (generelt) 419. Tegnspråk 420. Engelsk språk 420. Engelsk språk - Fonetikk 421. Engelsk språk - Uttale 423. Engelsk språk - Ordbøker 430. Tysk språk 433. Tysk språk - Ordbøker Tysk språk - Uttale Tysk språk - Språkkurs Tysk språk - Grammatikk Nederlandsk språk Nederlandsk språk - Språkkurs Skandinaviske språk - Ordbøker Forkortningsordbøker Fremmedordbøker Svensk språk - Ordbøker Norsk språk Norsk språk - Ordbøker Norsk språk - Synonymordbøker Norsk språk - Lærebøker Norsk språk - Språkkurs 443. Fransk språk - Ordbøker Fransk språk - Språkkurs 453. Italiensk språk - Ordbøker Italiensk språk - Språkkurs 463. Spansk språk - Ordbøker Spansk språk - Språkkurs Portugisisk språk - Ordbøker Portugisisk språk - Språkkurs 473. Latin - Ordbøker 483. Gresk språk - Ordbøker Russisk språk - Språkkurs Russisk språk - Uttale

11 Russisk språk - Ordbøker Finsk språk - Ordbøker Finsk språk - Uttale 510. Matematikk Matematisk statistikk 520. Astronomi 534. Akustikk Medisin - Ordbøker Sykepleieutdanning Sykepleie Vitenskapsteori - Sykepleie 611. Fysiologi 611. Anatomi Svangerskap Stemmefysiologi Stemmepleie Hjernen 613. Helse Arbeidsfysiologi Belastningsskader Yrkesskader Alexanderteknikk Feldenkraismetoden Kroppskultur Qigong Taiji Avslapping(fysisk) Rusmisbruk Narkotika - Helsespørsmål Helhetsmedisin Terapi Fysioterapi Massasje Aktivitetsterapi Musikkterapi Musikkterapi - Palliativ Musikkterapi - Bibliografier Musikkterapi - GIM Musikkterapi - Utdanning Musikkterapi - Forskning Musikkterapi - Gruppeterapi Musikkterapi - Barn Musikkterapi - Spedbarn Musikkterapi - Ungdom Musikkterapi - Eldreomsorg Musikkterapi - Fengsel Musikkterapi - Innvandrere Musikkterapi - Funksjonshemning Musikkterapi - Psykisk utviklingshemning Danseterapi Dramaterapi Danseterapi - Barn Dramaterapi - Barn Danseterapi - Funksjonshemning Formingsterapi Kunstterapi Kunstterapi - Barn Kunstterapi - Innvandrere 616. Sykdomslære Smerter Fonasteni

12 616.2 Stemmesykdommer Stemmeterapi Hjerneskader Hjerneskader - Barn Koma Depressive nevroser Musikkterapi - Depressive nevroser Afasi - Nevrologi Spilleavhengighet ADHD Downs syndrom Borderline Psykiatri Anoreksi Bulimi Spiseforstyrrelser Ungdomspsykiatri Psykiatri - Forskning Psykoterapi Psykoterapi - Utdanning Psykoterapi - Barn Psykoterapi - Ungdom Miljøterapi Gruppeterapi Psykodrama Musikkterapi - Psykiatri Musikkterapi - Psykose Psykoanalyse Asperger syndrom Autisme Autisme - Schizofreni AIDS Barnesykdommer Cerebral parese - Barnesykdommer Autisme - Pediatri Geriatri 620. Teknikk Anvendt akustikk Ergonomi Teleteknikk Båndopptakere Fonografer Opptaksutstyr Plateindustri Platespillere Båndopptakere - Ordbøker Plateindustri - Årsmeldinger Lydgjengivelse Mikrofoner Barneoppdragelse 650. Administrasjon Administrasjon - Ordbøker Yrkeskarriere Arkivering Arkivsystemer Handelskorrespondanse Tekstbehandling 658. Bedriftsøkonomi 658. Virksomhetsplanlegging - Bedriftsøkonomi Bedriftsetablering Finansadministrasjon

13 Budsjettering Coaching - Personalforvaltning Medarbeidersamtaler Personalforvaltning Administrativ ledelse Lederopplæring Administrativ ledelse - Databehandling Organisasjoner - Bedriftsøkonomi Organisasjonsteori Beslutningsteori Prosjektledelse - Administrasjon Organisasjonsutvikling Lederstil Kommunikasjon - Administrativ ledelse Møteteknikk Kvalitetskontroll Markedsføring Prisfastsetting Distribusjonskanaler Internetthandel 686. Notetrykking 690. Akustikk - Bygninger Operahus Lydisolering 700. Bildende kunst 700. Kunst Kunstledelse Kunstnerutdanning Kunstnerisk forskning (henger sammen med Praksisbasert forskning og begge emneordene brukes, iflg. EH) Praksisbasert forskning (henger sammen med Kunstnerisk forskning og begge emneordene brukes, iflg. EH) Estetikk 701. Kunstfilosofi 701. Kunstforståelse 701. Kunstkritikk 701. Kunstneryrket 703. Kunst - Leksika Kunstnerrollen - Kvinner Barnekunst Ikonografi - Musikk Kunstnerutdanning - Norge Kunstnerstipend Kunstsamlinger - Storbritannia Kunstsamlinger - Skandinavia 709. Kunsthistorie Kunsthistorie - Middelalderen Kunsthistorie - Renessansen Kunsthistorie - Det tjuende århundre Kunsthistorie - Modernismen Lydkunst Kunsthistorie - Det tjueførste århundre Kunsthistorie - Tyskland Kunsthistorie - Norden Kunsthistorie - Norge Kunsthistorie - Danmark 720. Arkitektur Operabygninger Arkitektur Operahus Kirkebygninger 729. Interiørarkitektur

14 745. Design 745. Formgiving 750. Malerkunst 752. Farger 759. Kunstmalere - Biografier 770. Fotografi Lysbilder Videoproduksjon 780. Musikk (forbeholdt tidsskr. Klassisk musikkmagasin) 780. Sitater - Musikk Musikk og databehandling Musikk - Adressefortegnelser Musikk og magi Musikk og mystisisme Musikkataloger Musikk og religion Musikk - Lover Musikk og samfunn Musikksosiologi Musikksosiologi - Europa Musikksosiologi - Storbritannia Musikksosiologi - Sverige Musikksosiologi - Sør-Afrika Massemedia - Musikk Musikksosiologi - Kvinner Politisk musikk Internasjonalt samarbeid - Musikk Sosialpedagogikk - Musikk Ungdomsskolen - Musikkundervisning Musikk og språk Musikk og matematikk Hjernen - Musikk Musikk og kroppsøving Bildende kunst og musikk Museer - Musikk Musikkvideo Kjønnsroller - Musikk Musikkfilosofi Musikkfilosofi - Barokken Semiotikk - Musikk Notasjon Notasjon - Databehandling Neumer Notasjon - Middelalderen Notasjon Det attende århundre Notasjon - Det tjuende århundre Edisjon - Musikk Konsertførere Repertoar Registre - Musikk Biblio-bibliografier - Musikk Bibliografier - Musikk - Bøker Musikkpsykologi - Bibliografier Bibliografier - Musikk - Noter Diskografier Plateanmeldelser Tematiske kataloger Amatørmusikk Entreprenørskap - Musikk Mesénvirksomhet Musikerlønninger

15 Musikeryrket Økonomiske støtteordninger - Musikk CD'er DVD'er Kassetter Lydopptak Lydopptak Digital bevaring Tekster Musikkutstyr Musikkindustri Musikkleksika Musikkordbøker Polyglottordbøker - Musikk Tittelfortegnelser Musikktidsskrifter Musikkforeninger Musikkorganisasjoner Musikkorganisasjoner - Adressefortegnelser Musikkorganisasjoner - Frankrike Musikkorganisasjoner - Norge Musikkorganisasjoner - Sverige Musikkorganisasjoner - Danmark Musikkorganisasjoner - Island Musikkorganisasjoner - Sveits Musikkforeninger - Østerrike Musikkoppdragelse Musikkpedagogikk Musikkpedagogikk - Bibliografier Musikkpedagogikk - Leksika Musikkpedagogikk - Årbøker Musikkpedagogikk - Kongressrapporter Administrasjon - Musikkundervisning Musikkpedagogikk - Det tjuende århundre Musikkpedagogikk - Det tjueførste århundre Musikkpedagogikk - Ungarn Musikkpedagogikk - Frankrike Musikkpedagogikk - Sverige Musikkpedagogikk - Danmark Musikkpedagogikk - Kina Musikkpedagogikk - De Forente Stater Musikklærere Musikklærerutdanning Musikkskoler Musikkutdanning Musikkutdanning - Studieplaner Utdanningsinstitusjoner - Musikk Voksenopplæring - Musikk Musikkutdanning - Kongresser Musikkutdanning - Årsmeldinger Musikkutdanning - Europa Musikkskoler - Storbritannia Musikkutdanning - Storbritannia Musikkutdanning - Tyskland Musikkutdanning - Liechtenstein Musikkutdanning - Østerrike Musikkutdanning - Ungarn Utdanningsinstitusjoner - Musikk - Norden Musikk - Grunnskolen, se Estetiske fag - Grunnskolen Musikkskoler - Norge Musikkutdanning - Eksamensreglement - Norge Musikkutdanning - Norge

16 Norges musikkhøgskole Utdanningsinstitusjoner - Musikk - Norge Musikkskoler - Nord-Norge Musikkskoler - Sverige Musikkutdanning - Sverige Musikkskoler - Danmark Musikkutdanning - Danmark Utdanningsinstitusjoner - Musikk - Danmark Musikkutdanning - Finland Musikkutdanning - Nederland Musikkutdanning - Sveits Musikkutdanning - Japan Musikkutdanning - Georgia Musikkutdanning - Canada Musikkutdanning - De Forente Stater El sistema Musikkutdanning - Venezuela Musikkpedagogikk - Forskning Musikkstudenter Stipendier - Musikkstudenter Musikksamlinger Eksamener - Musikkinstitusjoner Gruppeundervisning - Musikk Musikkdidaktikk Musikkdrama - Pedagogikk Musikkmetodikk Notelære Musikkmetodikk - Førskole Musikkmetodikk - Barneskole Musikkmetodikk - Ungdomsskole Musikkmetodikk - Videregående skole Musikkmetodikk - Høyere utdanning Konsertanmeldelser Konsertprogrammer Konsertvirksomhet Musikkformidling Skolekonserter Musikkformidling - Bibliografier Konsertvirksomhet - Barn Konsertvirksomhet - Norge Konsertvirksomhet - Sverige Festivaler Konkurranser - Musikk Musikkpriser Festivaler - Storbritannia Festivaler - Tyskland Festivaler - Østerrike Festivaler - Norden Festivaler - Norge Festivaler - Danmark Musikk og homoseksualitet Musikkhistorie Atlas - Musikkhistorie Musikkhistorie - Antikken Musikkhistorie - Oldtiden Musikkhistorie - Middelalderen Musikkhistorie - Middelalderen - Bibliografier - Bøker Musikkhistorie - Middelalderen - Bibliografier - Noter Musikkhistorie - Renessansen Musikkhistorie - Barokken Musikkhistorie - Klassisismen

17 Musikkhistorie - Nasjonalromantikken Musikkhistorie - Romantikken Musikkhistorie - Avantgarde - Det tjuende århundre Musikkhistorie - Det tjuende århundre Musikkhistorie - Eksperimentell musikk - Det tjuende århundre Musikkhistorie - Futurismen Musikkhistorie - Impresjonismen Musikkhistorie - Minimalisme - Det tjuende århundre Musikkhistorie - Modernismen Musikkhistorie - Neoklassisismen Musikkhistorie - Samtidsmusikk - Det tjuende århundre Musikkhistorie - Det tjuende århundre - Bibliografier - Bøker Musikkhistorie - Det tjuende århundre - Ordbøker Musikkhistorie - Det tjueførste århundre Musikkhistorie - Eksperimentell musikk - Det tjueførste århundre Musikkhistorie - Minimalisme - Det tjueførste århundre Musikkhistorie - Samtidsmusikk - Det tjueførste århundre Jødisk musikk Musikere - Biografier Musikere - Festskrifter Musikkritikere Stipendier - Musikere Utøvere Etnomusikk - Teknikker og arbeidsmetoder Musikere - Kvinner Musikere - Storbritannia Musikere - Danmark Musikere - De Forente Stater Musikkhistorie - Europa Musikkhistorie - Storbritannia Musikkhistorie - Wales Musikkhistorie - Tyskland Musikkhistorie - Østerrike Musikkhistorie - Tsjekkoslovakia Musikkhistorie - Polen Musikkhistorie - Ungarn Musikkhistorie - Frankrike Musikkhistorie - Italia Musikkhistorie - Spania Musikkhistorie - Portugal Musikkhistorie - Russland Musikkhistorie - Øst-Europa Musikkhistorie - Estland Musikkhistorie - Norden Musikkhistorie - Skandinavia Musikkhistorie - Norden - Bibliografier - Noter Musikkhistorie - Norden - Diskografier Nordisk musikk - Tematiske fortegnelser Distriktsmusikere Landsdelsmusikere Musikkhistorie - Norge Musikkhistorie - Norge - Bibliografier - Noter Musikkhistorie - Norge - Diskografier Musikkhistorie - Norge - Oslo Musikkhistorie - Norge - Bergen Musikkhistorie - Norge - Nord-Norge Musikkhistorie - Norge - Trondheim Musikkhistorie - Sverige Musikkhistorie - Sverige - Bibliografier - Noter Musikkhistorie - Danmark Musikkhistorie - Danmark - Bibliografier

18 Musikkhistorie - Finland Musikkhistorie - Island Musikkhistorie - Nederland Musikkhistorie - Belgia Musikkhistorie - Sveits Musikkhistorie - Hellas Musikkhistorie - Jugoslavia Musikkhistorie - Kroatia Musikkhistorie - Romania Musikkhistorie - Asia Musikkhistorie - Kina Musikkhistorie - Japan Musikkhistorie - India Musikkhistorie - Israel Musikkhistorie - Vietnam Musikkhistorie - Afrika Musikkhistorie - Canada Musikkhistorie - Cuba Musikkhistorie - Jamaica Musikkhistorie - Tobago Musikkhistorie - Trinidad Musikkhistorie - De Forente Stater Musikkhistorie - Latin-Amerika Musikkhistorie - Sør-Amerika Musikkhistorie - Brasil Musikkhistorie - Stillehavsøyene Musikkhistorie - Java Musikkhistorie - Australia 781. Musikkforståelse 781. Musikkteori Diskografier - Teori og metode Musikkforståelse - Pedagogikk Musikkteori - Pedagogikk Musikkteori - Det tjuende århundre Evaluering - Musikkpsykologi Musikalitet Musikkpsykologi Tester - Musikkpsykologi Musikalitet - Barn Kunstnerisk forskning - Musikk Musikkforskning Praksisbasert forskning - Musikk (henger sammen med Kunstnerisk forskning og begge emneordene brukes, iflg. EH) Musikkforskning - Bibliografier Musikkforskere - Festskrifter Musikkforskning - Vest-Tyskland Musikkforskning - Polen Musikkforskning - Norden Musikkforskning - Norge Musikkforskning - Sverige Musikkforskning - Danmark Musikkforskning - Sveits Musikalsk smak Musikalsk stil Musikalske kvalitetskriterier Musikkessays Musikkestetikk Myter - Musikkestetikk Musikkens elementer Tid - Musikk Rytme

19 Rytme Notasjon Rytme - Metodikk Akustikk - Musikk Klang Lydlære Tonehøyde Kvarttoner Stemming Melodi Skalaer Ornamentering Ornamentering - Renessansen Ornamentering - Barokken Idée fixe Ledemotiv Tematisk analyse Harmonilære Harmonisk analyse Koralharmonisering Sekvenser Harmonilære - Romantikken Harmonilære - Det tjuende århundre Kadenser Harmonisk rytme Modulasjon Tonalitet Tonale systemer Tonearter - Renessansen Tonearter - Barokken Raga Atonalitet Tolvtoneteknikk - Teori Ekmelisk musikk Mikrotonalitet Tekstur Monodi Palestrinastil Polyfoni Vokalpolyfoni Polyfoni - Middelalderen Polyfoni - Preklassisismen Vokalpolyfoni - Georgia Homofoni Kontrapunkt Komposisjon Komposisjon - Klassisismen Komposisjon - Det tjuende århundre Komposisjon - Det tjueførste århundre Seriell musikk Tolvtoneteknikk - Komposisjon Computerkomposisjon Computerkomposisjon - Bibliografier Improvisasjon Improvisasjon - Metodikk Improvisasjon - Romantikken Improvisasjon - Det tjuende århundre Arrangering Transkribering Arrangering - Det tjuende århundre Instrumentasjon Orkestrering

20 Instrumentasjon - Romantikken Instrumentasjon - Det tjuende århundre Hørelære Polyrytmikk Prima vista - Sang Solfège Hørelære - Teori Hørelære - Metodikk Partiturlesing Partiturspill Prima vista Lytting Frasering Oppføringspraksis Oppføringspraksis - Bibliografier Oppføringspraksis - Middelaldermusikk Oppføringspraksis - Renessansemusikk Oppføringspraksis - Barokkmusikk Oppføringspraksis - Klassisismen Oppføringspraksis - Wienerklassisk musikk Oppføringspraksis - Romantikken Oppføringspraksis - Det tjuende århundre Oppføringspraksis - Psykologi Interpretasjon Rubato Interpretasjon - Det tjuende århundres musikk Interpretasjon - Frankrike Dirigering Dirigering - Metodikk Dirigenter - Biografier Øving Besifringsspill Transponering Generalbass Generalbass - Italia Akkompagnement Akkompagnatører Pusteteknikk Tonedannelse - Instrumenter Embouchure Fingerteknikk Pedalteknikk Demoinnspillinger Lydmixing - Konserter Melodiskrivere Opptaksteknikk Plateindustri Produksjon - Opptaksteknikk Scenelyd Studioteknikk Opptaksteknikk - Ordbøker Plateprodusenter Plateprodusenter - Biografier Plateproduksjon - Norge Salongmusikk Bakgrunnsmusikk Muzak Konserthus Filmmusikk Radiomusikk Fjernsynsmusikk

ALFABETISK EMNEORDSREGISTER, 5. NOVEMBER 2012

ALFABETISK EMNEORDSREGISTER, 5. NOVEMBER 2012 ALFABETISK EMNEORDSREGISTER, 5. NOVEMBER 2012 ADHD 616.8588 Administrasjon 650. Administrasjon - Musikkundervisning 780.70658 Administrasjon - Ordbøker 650.03 Administrativ ledelse 658.4 Administrativ

Detaljer

Norges musikkhøgskole Biblioteket KLASSIFIKASJONSSYSTEM FOR NOTER OG LYDOPPTAK

Norges musikkhøgskole Biblioteket KLASSIFIKASJONSSYSTEM FOR NOTER OG LYDOPPTAK Norges musikkhøgskole Biblioteket KLASSIFIKASJONSSYSTEM FOR NOTER OG LYDOPPTAK Musikkhøgskolens klassifikasjonssystem for noter og lydopptak I n n h o l d C. Klaverinstrumenter s. 3 D. Orgel og harmonium

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner:

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: 1. Fagplanene for hvert instrument bør ikke omfatte mer enn 3 sider 2. Fagplanene skal settes opp etter

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Kulturskolens tilbud:

Kulturskolens tilbud: Kulturskolens tilbud: Teater Tilbudet innen teater består av rollelek, improvisasjon, bevegelse og arbeid med tekst. Rolleleken er betydningsfull. Gjennom den får de unge brukt seg selv, fysisk og verbalt,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

REPERTOARKRAV FOR HOVEDINSTRUMENT

REPERTOARKRAV FOR HOVEDINSTRUMENT TREBLÅSEINSTRUMENT... 2 Fløyte... 2 Blokkfløyte... 2 Obo... 2 Klarinett... 2 Fagott... 2 Saksofon... 2 MESSINGBLÅSEINSTRUMENT... 3 Horn... 3 Trompet... 3 Kornett... 3 Trombone... 3 Basstrombone... 3 Eufonium...

Detaljer

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser?

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Per Olaf Aamodt Tone Cecilie Carlsten 17-11-1 Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Resultater fra TALIS 201 TALIS-konferansen, 17. November 201 NIFU 17-11-1 2 Introduksjon til TALIS-rapporteringen

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2014 2 Innhold Søkertall 2014 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier... 4 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier...

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for piano Innledning 1. Innhold 1.1. Arbeidsmåter 1.2. Nybegynnere (fra ca 8 år) 1.3. Notelære 1.4. Repertoar 1.5. Den videre utviklinge 1.6. Viderekommet nivå 2. Mål

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang Nannestad kommune kultur Fagplan for Sang Nannestad kulturskole 2009 1 INNHOLD EN KULTURSKOLES FORMÅL OG OPPGAVER.... 3 En kulturskoles formål:... 3 Forankring i lovverket:... 3 Fagplanene i Nannestad

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Hanne Størset, avdeling for analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 land deltok i runde 1 9 land med i rund 2 PIAAC i Norge Voksne 16 65 år

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Opptak til bachelorstudier i utøvende musikk 2016

Opptak til bachelorstudier i utøvende musikk 2016 Opptak til bachelorstudier i utøvende musikk 2016 TREBLÅSEINSTRUMENT... 2 Fløyte... 2 Blokkfløyte... 2 Obo... 2 Klarinett... 2 Fagott... 2 Saksofon... 2 MESSINGBLÅSEINSTRUMENT... 3 Horn... 3 Trompet...

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Xeni Kristine Dimakos, avdelingdirektør Analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 deltakerland Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Storbritannia,

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. i samarbeid med. Skedsmo musikk- og kulturskole. Kunstmusikk live. Kompendium til bruk i forbindelse med konsertbesøk

Den kulturelle skolesekken. i samarbeid med. Skedsmo musikk- og kulturskole. Kunstmusikk live. Kompendium til bruk i forbindelse med konsertbesøk Den kulturelle skolesekken i samarbeid med Skedsmo musikk- og kulturskole Kunstmusikk live Kompendium til bruk i forbindelse med konsertbesøk Renessanse Barokk Revidert høsten 2014 Renessansen Renessansen

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia»)

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») og kulturskoleelever «Asi es Bolivia» er en trio som spiller boliviansk folkemusikk Edgar Albitres Edgar Albitres («Asi es Bolivia») Peruansk musiker. Hans hovedinstrument

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Jan Abild og Ole André Ljosland Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Bruke

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring.

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Elevoppgaver med løsning. Dirigent Per Kristian Skalstad Danser og koreograf Kyrre Texnæs Oslo Filharmoniske Orkester

Elevoppgaver med løsning. Dirigent Per Kristian Skalstad Danser og koreograf Kyrre Texnæs Oslo Filharmoniske Orkester 1 Elevoppgaver med løsning Filharmonien beveger Dirigent Per Kristian Skalstad Danser og koreograf Kyrre Texnæs Oslo Filharmoniske Orkester Konserter for 5. trinn i Osloskolen Oslo Konserthus onsdag 10/2

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan orkester Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

Kontra Kulturskole. Ski kommunes egen kulturskole tilbyr i høst: Nye og stimulerende tilbud for

Kontra Kulturskole. Ski kommunes egen kulturskole tilbyr i høst: Nye og stimulerende tilbud for Kontra Kulturskole Ski kommunes egen kulturskole tilbyr i høst: Nye og stimulerende tilbud for BARN og UNGE Fra 3 19 år Musikklek for de yngste! Kor for de fleste! Nye instrumenttilbud! Nytt innhold i

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

Utdanningssektoren. Lokal læreplan i musikk

Utdanningssektoren. Lokal læreplan i musikk Utdanningssektoren Lokal læreplan i musikk Februar 2011 Innhold Innledning Side 3 Grunnleggende ferdigheter i musikk Side 3 Mål for 1. 4. trinn, musisere vokalt Side 4 Mål for 1. 4. trinn, musisere instrumentalt

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2 FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA Musikk, dans og Musikk Dans Drama drama et er oppgitt i 60-minutters enheter. Musikk, dans og drama: 140 årstimer Musikk Hovedområdet omfatter korsang som arena

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for trombone

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for trombone Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for trombone Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning. 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar, Begynnernivå Mellomnivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter og

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 13/2015 Innhold Søkertall 2015 SØKERTALL 2015... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

Elevoppgaver med fasit. Fysiker Andreas Wahl møter Oslo-Filharmonien som konferansier i en utforskende konsert om lyd, universet og det indre øret

Elevoppgaver med fasit. Fysiker Andreas Wahl møter Oslo-Filharmonien som konferansier i en utforskende konsert om lyd, universet og det indre øret 1 Elevoppgaver med fasit Svingninger Fysiker Andreas Wahl møter Oslo-Filharmonien som konferansier i en utforskende konsert om lyd, universet og det indre øret Konsert for 5. trinn i Osloskolen Oslo Konserthus

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 Faglærer: Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 35-37 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med Kunne beherske

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

UNDERVISNINGSTILBUD MUSIKK. Tangentinstrument piano, keyboard

UNDERVISNINGSTILBUD MUSIKK. Tangentinstrument piano, keyboard VELKOMMEN Velkommen som søker ved Gausdal kulturskole. UNDERVISNINGSTILBUD MUSIKK Strykeinstrument fiolin Velkommen til et nytt undervisningsår i Gausdal kulturskole. I denne brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Fagplan for tangentinstrumenter. MÅL for undervisningen: Eleven skal oppleve mestring og musikkglede AKTIVITETER:

Fagplan for tangentinstrumenter. MÅL for undervisningen: Eleven skal oppleve mestring og musikkglede AKTIVITETER: Fagplan for tangentinstrumenter MÅL for undervisningen: Eleven skal oppleve mestring og musikkglede AKTIVITETER: Samspill Ved samspill må elevene være lydhøre for hverandre, og det utvikler konsentrasjon

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar Begynnernivå Mellomnvivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til utvikling

Detaljer

FAGPLAN I MUSIKK MED GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I MUSIKK FORSTÅS FØLGENDE:

FAGPLAN I MUSIKK MED GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I MUSIKK FORSTÅS FØLGENDE: FAGPLAN I MUSIKK MED GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I MUSIKK FORSTÅS FØLGENDE: MUNTLIG: Å kunne uttrykke seg muntlig innebærer sang/vokal framføring samt å kunne uttrykke musikkopplevelse. Eleven skal kjenne

Detaljer

Folldal Kulturskole Tlf: 62 49 10 23 / 62 49 05 48 (p) 90 75 73 31 (p) E-post: arne.olav.vaartun@folldal.kommune.no. Skoleåret 2013/2014

Folldal Kulturskole Tlf: 62 49 10 23 / 62 49 05 48 (p) 90 75 73 31 (p) E-post: arne.olav.vaartun@folldal.kommune.no. Skoleåret 2013/2014 Folldal Kulturskole Tlf: 62 49 10 23 / 62 49 05 48 (p) 90 75 73 31 (p) Epost: arne.olav.vaartun@folldal.kommune.no Skoleåret 2013/2014 Aktiviteter Tilbud Omtale Vi spiller på lag FOLLDAL KOMMUNE 2580 Folldal

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Mål fra lokal læreplan Tid Emne, læremidler og organisering Vurdering Kunne beherske et sangreportoar fra ulike sjangere og synge med

Mål fra lokal læreplan Tid Emne, læremidler og organisering Vurdering Kunne beherske et sangreportoar fra ulike sjangere og synge med Sunde skole Fag/klasse/årstall HELÅRSPLAN MUSIKK 4.TRINN Mål fra lokal læreplan Tid Emne, læremidler og organisering Vurdering Kunne beherske et Uke 35-40 Tema: Sanger- kjente og ukjente. Forberede blokkfløytespill.

Detaljer

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Håvard Lund Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3. TRINN 2015/2016 Læreverk: Musikkisum og sanghefte UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Kunne holde en jevn puls i ulike tempi Kunne imitere og improvisere over

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 10.årstrinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2 Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

PROGRAM. Claudio Monteverdi: Utdrag fra "L'Orfeo" (1607) Henry Purcell: "Dido and Aeneas" (1689)

PROGRAM. Claudio Monteverdi: Utdrag fra L'Orfeo (1607) Henry Purcell: Dido and Aeneas (1689) VELKOMMEN Strinda Ungdomskorps er glade for å kunne ønske vårt publikum velkommen til årets fineste og mest spesielle konsert for vår del. Vi har lenge sett fram til denne dagen da vi får tatt fram annen

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Samtiden En viktig form

Samtiden En viktig form Sigurd Skauvik Vokalmusikken dominerte både religiøs og verdslig musikk i Europa i middelalderen. I kirkemusikken ga dette seg uttrykk i gregoriansk sang, mens den ikke-religiøse musikken for en stor del

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Årsstudium i opera 60 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 17.06.03, revidert 18.02.04 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELL DEL... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

Elevoppgaver med fasit. Patty og ulven. Skolekonserter for 5. trinn 29. februar og 1. mars 2012. www.oslofilharmonien.no/ung-arena/skolekonserter 1

Elevoppgaver med fasit. Patty og ulven. Skolekonserter for 5. trinn 29. februar og 1. mars 2012. www.oslofilharmonien.no/ung-arena/skolekonserter 1 Elevoppgaver med fasit Patty og ulven Skolekonserter for 5. trinn 29. februar og 1. mars 2012 www.oslofilharmonien.no/ung-arena/skolekonserter 1 Oppgaver som passer både før og etter konserten Hva er vi?

Detaljer

Årsplan i 9. klasse musikk 2015-2016

Årsplan i 9. klasse musikk 2015-2016 Antall timer pr uke: 3 Lærer: Judith E. Omland Årsplan i 9. klasse musikk 2015-2016 Læreverk: Opus, musikk for ungdomstrinnet, Det norske samlaget. Av glede lager vi musikk, Kirsti Ese. Stemmen danser

Detaljer

Årsplan i Musikk 6. klasse 2015-2016

Årsplan i Musikk 6. klasse 2015-2016 Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer