SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER 2012"

Transkript

1 SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER Vitenskapsfilosofi 001. Vitenskapsteori Forskning - Bibliografier Forskning - Kataloger Utdanningsinstitusjoner - Adressefortegnelser Vitenskapelige institusjoner - Adressefortegnelser Forskning - Årsmeldinger Kunnskap Lærdom Humaniora Humaniora - Forskning Forskning Forskning - Norge Forskningsformidling Vitenskapsteori - Generell Forskning - Metoder - Kvantitative Vitenskapelig metodikk Forskning - Metoder - Kvalitative Informasjonsteknologi Databaser - Adresselister Databehandling Internett Nettsider PC Dataterminologi Databaseprogrammer Dataprogrammer Programmering - HTML Programvare Datanettverk 010. Bibliografier - Teori 011. Bibliografier (generelle) Bibliografier - Punktskrift Biografier - Punktskrift Nasjonalbibliografier - Norge Biblio-bibliografier Videregående skoler - Lærebøker - Bibliografier Musikkbibliotek - Bibliografier 017. Bibliotekkataloger Samkataloger Samkataloger - Periodika - Norden 020. Bibliotekfag 020. Arkiv Bibliotekarer - Biografier Bibliotekarer - Festskrifter Bibliotekfag - Ordbøker 021. Kataloger Biblioteker - Lover Pliktavlevering 025. Bibliotekarbeid Bibliotekarbeid - Databehandling Bibliotekarbeid - Tidsskrifter Bibliotekarbeid - Utvalgskriterier Musikkbibliotek - Anskaffelsespolitikk Katalogisering Klassifikasjon Klassifikasjonssystemer Emneordskatalogisering Emneordslister

2 Tesaurus Bibliotekarbeid - Brukertjenester Informasjonskompetanse Informasjonssøking Referansearbeid Bibliotekarbeid - Brukeropplæring Interbiblioteklån Utlånsvirksomhet - Biblioteker Fjernlån Bibliotekarbeid - Konservering Mikroformer Musikkbibliotek Platebibliotek Visebibliotek 027. Biblioteker 027. Bibliotekveivisere Folkebiblioteker Fylkesbiblioteker Distriktshøgskolebiblioteker Forskningsbiblioteker Høgskolebiblioteker Universitetsbiblioteker Universitetsbiblioteker - Oslo Universitetsbiblioteker - Bergen 030. Konversasjonsleksika Konversasjonsleksika - Norge Museer - Norge Museer - Samlinger og utstillinger Kildekritikk Bokskriving Elektronisk publisering Forlagsvirksomhet Manuskriptbehandling Forlagsvirksomhet - Adressefortegnelser Forlagsvirksomhet - Musikkforlag Forlagsvirksomhet - Musikkforleggere Forlagsvirksomhet - Musikkforlag - Storbritannia Forlagsvirksomhet - Musikkforlag - Tyskland Forlagsvirksomhet - Musikkforlag - Frankrike Forlagsvirksomhet - Musikkforlag - Norge Forlagsvirksomhet - Musikkforlag - Danmark Journalistikk - Norge 100. Filosofi 103. Filosofi - Leksika 109. Filosofihistorie 111. Ontologi 121. Erkjennelsesteori Hermeneutikk 142. Fenomenologi Språkfilosofi 150. Psykologi Psykologi - Oppslagsverker Humanistisk psykologi Eksistenspsykologi Jungiansk psykologi Psykologer Biografier 151. Autogen trening 151. Mental trening 151. Muskelkontroll 151. Prestasjonsangst 151. Prestasjonsforberedelse

3 151. Sceneskrekk 151. Stress 152. Kroppsspråk 152. Nevropsykologi 152. Fysiologisk psykologi 152. Kroppsbevissthet Sansning Syn Hørsel Bevegelsesfunksjoner - Fysiologisk psykologi Motorikk Sorg Læring Kreativitet Kognitiv psykologi Kommunikasjonspsykologi Persepsjon Motivasjon - Psykologi Ekspertise Intelligens 154. Underbevissthet 155. Utviklingspsykologi Ego-psykologi Individualpsykologi Selvet Personlighetsutvikling Barnepsykologi Motorisk utvikling Begrepslæring Språkutvikling Lek - Barnepsykologi Spedbarnspsykologi Ungdomspsykologi Etnopsykologi Kulturell identitet Tverrkulturell psykologi Miljøpsykologi Katastrofepsykologi Afasi - Psykologi Dysleksi - Psykologi Språkvansker Stamming Talevansker Klinisk psykologi Mentalhygiene Personlighetsanalyse Visualisering Mellommenneskelige forhold Familieterapi Rådgivning - Psykologi Ledelsespsykologi Arbeidspsykologi 160. Logikk 170. Etikk 170. Moralfilosofi Fredsundervisning 174. Yrkesetikk Medisinsk yrkesetikk Bedriftsetikk 200. Religion Religionsfilosofi

4 200.3 Religion - Leksika Bibelkonkordans Bibelordbøker Bibelen 225. Det Nye Testamente 241. Etikk - Kristen Bønnebøker 245. Salmebøker 246. Kirkekunst 260. Kirken - Institusjoner og arbeid 261. Kirkepolitikk 263. Helligdager 263. Høytider 263. Kirkekalender 263. Kirkeåret 264. Breviarier 264. Høymesse 264. Messebøker 264. Missaler 264. Preken 264. Ritualer 264. Salmehistorie 264. Skriftlesing 264. Tidebønner 264. Alterbøker 264. Liturgi Salmer - Leksika Salmediktere 266. Misjonshistorie Kirkehistorie - Norge 280. Kirkesamfunn 280. Konfesjonskunnskap Pinsebevegelsen - Norge 293. Mytologi - Norrøn 293. Mytologi - Tysk Esoterisme Teosofi Samfunnsvitenskap - Forskning 301. Sosiologi Barnekultur Samfunnstyper 302. Sosialpsykologi Kommunikasjonssosiologi Semiotikk Symboler - Oppslagsverk Lytterundersøkelser Massekommunikasjon Massemedia Mediaforskning Gruppepsykologi Sosialisering Normative metoder Sosiale endringer Sosiale endringer - Norge Kulturassimilasjon Digitalisering Teknisk utvikling Massemedia - Barn Sosiologi - Barn Massemedia - Ungdom Ungdomskultur

5 Ungdomssosiologi Kjønnsroller Kvinner Kvinnesak Likestilling Likestilling - Lover Etniske grupper Innvandrere Minoriteter Rasisme Yrkessosiologi Kunstnere - Yrkessosiologi Kunstnerlønninger 306. Sosialantropologi Kultur - Orientalisme Motkultur Subkultur Forbrukssosiologi Kulturformidling Kulturinstitusjoner Kultursosiologi Kunstformidling Kunstsosiologi Kulturstatistikk Kulturtidsskrifter Kulturinstitusjoner - Norge Kultursosiologi - Norge Kultur og helse Kultursosiologi - Musikk Samliv Seksualitet Familierådgivning Familieforhold Bysamfunn Statistikk Liberalisme Nazisme Nazisme - Norge Demokrati Stat og kirke 323. Veivisere - Stat og samfunn Personvern 324. Politikk Politiske partier Valg (politikk) Innvandring 330. Samfunnsøkonomi 330. Økonomi Arbeidsmarkedet Sysselsetting Lønninger Arbeidsmiljø Arbeidsvilkår Tjenestemannsloven Fagforeninger Tariffavtaler Musikkindustri - Produksjon 340. Jus Traktater Internasjonal rett - Eu Kommuneloven

6 343. Forvaltningsrett 343. Offentlighetsloven Arbeidsmiljøloven Funksjonshemning - Lover Pasientrettigheter Doktorgrader - Forskrifter 345. Lover - Norge Copyright - Norge Opphavsrett Opphavsrett - Norge Opphavsrett - Lover Copyright - De Forente Stater Opphavsrett - De Forente Stater 350. Offentlig forvaltning Offentlig forvaltning - Norge Offentlig forvaltning - Lover Informasjonspolitikk Kulturfinansiering Kulturforvaltning Kulturpolitikk Sponsing - Kultur Økonomiske støtteordninger - Kultur Kulturpolitikk - Europa Kulturpolitikk - Tyskland Kulturpolitikk - Norden Kulturpolitikk - Danmark 352. Lokalforvaltning Kulturadministrasjon 353. Sentralforvaltningen 353. Statskalendere Sentralforvaltningen - Adressefortegnelser Kulturforvaltning - Norge Kulturpolitikk - Norge Kulturprogram Offentlig planlegging 360. Sosial velferd 360. Sosialpolitikk Sosialarbeid Helsetjeneste Sykehus Psykisk helsevesen HVPU-reformen Psykisk utviklingshemning Fysisk funksjonshemning - Sosiale hjelpetiltak Psykisk utviklingshemning - Sosiale hjelpetiltak Døvblinde - Bibliografier Barnemishandling Problemungdom - Sosiale hjelpetiltak Flyktninger Miljøvern Kriminalitet - Forebyggende tiltak Straffelære Fengsel - Velferdstilbud (Inkluderer musikk(terapi) i fengsel) 370. Utdanning Pedagogikk - Bibliografier Skoleterminologi Utdanning - Statistikk Pedagogikk - Oppslagsverker Musikk - Internasjonalt samarbeid Pedagogikk - Tidsskrifter Utdanning - Årsmeldinger

7 Utdanning - Europa Utdanning - Tyskland Utdanning - Norden Utdanning - Norge Utdanning - Kina Pedagogikk Pedagogisk filosofi Pedagogisk teori Yrkesutdanning Dannelse Pedagogisk psykologi Hukommelse Følelser - Pedagogisk psykologi Motivasjon - Pedagogisk psykologi Venstrehendthet Fantasi - Pedagogisk psykologi Pedagogisk sosiologi Sosialpedagogikk Tverrkulturell utdanning Likestilling - Utdanning Samfunn og skole Utdanning og samfunn Lærerutdanning Lærerutdanning - Lover Lærerutdanning - Etterutdanning Lærerutdanning - Videreutdanning Lærerveiledning Praksisundervisning Veiledning - Grupper Veiledning - Lærere Aksjonsforskning Pedagogisk forskning Pedagogikk og samfunn Pedagogisk sosiologi 371. Skoleevaluering 371. Skoleforskning 371. Skolesosiologi 371. Skolesystemer 371. Skolevesen 371. Skoleutvikling Skolevesen - Adressefortegnelser Skolevesen - Lover Forsøksskoler Skolevesen - Vest-Tyskland Skolevesen - Norge Førskolelærere Lærere Skolemiljø Involveringspedagogikk Klassemiljø Kommunikasjon - Grunnskolen Hjem-skole-samarbeid Lærersamarbeid Skoledirektører Skoleorganisasjon Legater Stipendier - Utdanning Evaluering - Skolen Vurdering - Skolearbeid Didaktikk Læremidler

8 371.3 Mesterlære Metodikk Notatteknikk Studieteknikk Undervisningsmetoder Undervisningsmetodikk Undervisningsplanlegging Audiovisuelt undervisningsmateriale Undervisningsfilm Undervisningsmateriale - Digitale verktøy Prosjektundervisning Prosjektundervisning - Grunnskolen Lekselesing Forskningsbasert undervisning IKT - Skolen Tilpasset opplæring Gruppeundervisning Coaching - Skolen Rådgivning - Skolen Yrkesveiledning Mobbing - Skole Studentvelferd Elevholdninger Skoletrøtthet Afasi - Pedagogikk Kulturskoler Spesialpedagogikk Funksjonshemning - Integrering Fysisk funksjonshemning - Spesialpedagogikk Hørselshemning - Spesialpedagogikk Synshemning - Spesialpedagogikk Dysleksi - Spesialpedagogikk Lesevansker - Spesialpedagogikk Skrivevansker - Spesialpedagogikk Språkvansker - Spesialpedagogikk Talevansker - Spesialpedagogikk Psykisk utviklingshemning - Spesialpedagogikk Psykisk utviklingshemning - Spesialpedagogikk - Bibliografier Lærevansker Atferdsproblemer - Spesialpedagogikk Autisme - Spesialpedagogikk Fremmedspråklige elever - Spesialpedagogikk Innvandrerbarn - Spesialpedagogikk Minoriteter - Spesialpedagogikk 372. Grunnskolen Grunnskolen - Lover Klassedeling - Grunnskolen Læreplaner - Grunnskolen Læreplaner - Grunnskolen - Norge Læreplaner - Grunnskolen - Sverige Førskoler Førskoler - Pedagogikk Førskoler - Rammeplan Førskoler - Bibliografier Fritidshjem Småskolen Tegnspråk - Læreplaner Leseundervisning Kunstpedagogikk Prosesskriving Språkundervisning - Førskolen

9 372.6 Språkundervisning - Grunnskolen Fremmedspråkundervisning - Grunnskolen Teater - Grunnskolen Kristendom - Grunnskolen Livssynsfag - Grunnskolen Religion - Grunnskolen Bevegelsesforming - Grunnskolen Kroppsøving - Grunnskolen Estetiske fag - Grunnskolen Estetiske fag - Grunnskolen - Sverige Estetiske fag - Grunnskolen - Færøyene Grunnskolen - Norge 373. Videregående skoler 373. Videregående skoler - Læreplaner 373. Yrkesskoler 373. Reformgymnas 373. Ungdomsskolen Videregående skoler - Lover Videregående skoler - Organisasjoner Videregående skoler - Årsmeldinger Læreplaner - Videregående skole Privatskoler Musikk - Videregående skole Videregående skoler - Norge 374. Voksenopplæring 374. Etterutdanning Voksenopplæring - Lover Folkehøgskoler - Norge Voksenopplæring - Norge 375. Læreplaner Læreplaner - Musikk 378. Estetiske fag - Universiteter 378. Høyere utdanning Høyere utdanning - Håndbøker Høyere utdanning - Forskning Profesjoner Profesjonsstudier Høyere utdanning - Adressefortegnelser Høyere utdanning - Lover Fjernundervisning - Høyere utdanning Estetiske fag - Universiteter - Konferanserapporter Høyere utdanning - Konferanserapporter Høyere utdanning - Årsmeldinger Organisasjon og administrasjon - Høyere utdanning Studiekvalitet Virksomhetsplanlegging - Høyere utdanning Personaladministrasjon - Høyere utdanning FOU Høyere utdanning - Lærere Evaluering Høyere utdanning Høgskolepedagogikk IKT - Høgskolepedagogikk Prosjektarbeid - Høyere utdanning Studiemetoder - Høyere utdanning Undervisningsmetoder - Høyere utdanning Vurdering Høyere utdanning Veiledning - Høyere utdanning Akademiske grader Doktorgrader Forskerutdanning Hovedfag

10 378.2 Mastergrader Studentutveksling Utdanningsfinansiering Høyere utdanning - Utlandet Høyere utdanning - Norden Høyere utdanning - Norge Skolepolitikk - Norge Utdanningspolitikk Kringkasting Mediepolitikk Radio Kringkasting - Bibliografier Fjernsyn Sangdanser 398. Folkeminne Folkeminne - Norge Folkediktning Folkediktning - Samisk Folkediktning - Norge Barnerim Diskursanalyse Psykolingvistikk Sosiolingvistikk 410. Lingvistikk 411. Skriftsystemer 414. Fonetikk 414. Intonasjon 414. Uttale (generelt) 419. Tegnspråk 420. Engelsk språk 420. Engelsk språk - Fonetikk 421. Engelsk språk - Uttale 423. Engelsk språk - Ordbøker 430. Tysk språk 433. Tysk språk - Ordbøker Tysk språk - Uttale Tysk språk - Språkkurs Tysk språk - Grammatikk Nederlandsk språk Nederlandsk språk - Språkkurs Skandinaviske språk - Ordbøker Forkortningsordbøker Fremmedordbøker Svensk språk - Ordbøker Norsk språk Norsk språk - Ordbøker Norsk språk - Synonymordbøker Norsk språk - Lærebøker Norsk språk - Språkkurs 443. Fransk språk - Ordbøker Fransk språk - Språkkurs 453. Italiensk språk - Ordbøker Italiensk språk - Språkkurs 463. Spansk språk - Ordbøker Spansk språk - Språkkurs Portugisisk språk - Ordbøker Portugisisk språk - Språkkurs 473. Latin - Ordbøker 483. Gresk språk - Ordbøker Russisk språk - Språkkurs Russisk språk - Uttale

11 Russisk språk - Ordbøker Finsk språk - Ordbøker Finsk språk - Uttale 510. Matematikk Matematisk statistikk 520. Astronomi 534. Akustikk Medisin - Ordbøker Sykepleieutdanning Sykepleie Vitenskapsteori - Sykepleie 611. Fysiologi 611. Anatomi Svangerskap Stemmefysiologi Stemmepleie Hjernen 613. Helse Arbeidsfysiologi Belastningsskader Yrkesskader Alexanderteknikk Feldenkraismetoden Kroppskultur Qigong Taiji Avslapping(fysisk) Rusmisbruk Narkotika - Helsespørsmål Helhetsmedisin Terapi Fysioterapi Massasje Aktivitetsterapi Musikkterapi Musikkterapi - Palliativ Musikkterapi - Bibliografier Musikkterapi - GIM Musikkterapi - Utdanning Musikkterapi - Forskning Musikkterapi - Gruppeterapi Musikkterapi - Barn Musikkterapi - Spedbarn Musikkterapi - Ungdom Musikkterapi - Eldreomsorg Musikkterapi - Fengsel Musikkterapi - Innvandrere Musikkterapi - Funksjonshemning Musikkterapi - Psykisk utviklingshemning Danseterapi Dramaterapi Danseterapi - Barn Dramaterapi - Barn Danseterapi - Funksjonshemning Formingsterapi Kunstterapi Kunstterapi - Barn Kunstterapi - Innvandrere 616. Sykdomslære Smerter Fonasteni

12 616.2 Stemmesykdommer Stemmeterapi Hjerneskader Hjerneskader - Barn Koma Depressive nevroser Musikkterapi - Depressive nevroser Afasi - Nevrologi Spilleavhengighet ADHD Downs syndrom Borderline Psykiatri Anoreksi Bulimi Spiseforstyrrelser Ungdomspsykiatri Psykiatri - Forskning Psykoterapi Psykoterapi - Utdanning Psykoterapi - Barn Psykoterapi - Ungdom Miljøterapi Gruppeterapi Psykodrama Musikkterapi - Psykiatri Musikkterapi - Psykose Psykoanalyse Asperger syndrom Autisme Autisme - Schizofreni AIDS Barnesykdommer Cerebral parese - Barnesykdommer Autisme - Pediatri Geriatri 620. Teknikk Anvendt akustikk Ergonomi Teleteknikk Båndopptakere Fonografer Opptaksutstyr Plateindustri Platespillere Båndopptakere - Ordbøker Plateindustri - Årsmeldinger Lydgjengivelse Mikrofoner Barneoppdragelse 650. Administrasjon Administrasjon - Ordbøker Yrkeskarriere Arkivering Arkivsystemer Handelskorrespondanse Tekstbehandling 658. Bedriftsøkonomi 658. Virksomhetsplanlegging - Bedriftsøkonomi Bedriftsetablering Finansadministrasjon

13 Budsjettering Coaching - Personalforvaltning Medarbeidersamtaler Personalforvaltning Administrativ ledelse Lederopplæring Administrativ ledelse - Databehandling Organisasjoner - Bedriftsøkonomi Organisasjonsteori Beslutningsteori Prosjektledelse - Administrasjon Organisasjonsutvikling Lederstil Kommunikasjon - Administrativ ledelse Møteteknikk Kvalitetskontroll Markedsføring Prisfastsetting Distribusjonskanaler Internetthandel 686. Notetrykking 690. Akustikk - Bygninger Operahus Lydisolering 700. Bildende kunst 700. Kunst Kunstledelse Kunstnerutdanning Kunstnerisk forskning (henger sammen med Praksisbasert forskning og begge emneordene brukes, iflg. EH) Praksisbasert forskning (henger sammen med Kunstnerisk forskning og begge emneordene brukes, iflg. EH) Estetikk 701. Kunstfilosofi 701. Kunstforståelse 701. Kunstkritikk 701. Kunstneryrket 703. Kunst - Leksika Kunstnerrollen - Kvinner Barnekunst Ikonografi - Musikk Kunstnerutdanning - Norge Kunstnerstipend Kunstsamlinger - Storbritannia Kunstsamlinger - Skandinavia 709. Kunsthistorie Kunsthistorie - Middelalderen Kunsthistorie - Renessansen Kunsthistorie - Det tjuende århundre Kunsthistorie - Modernismen Lydkunst Kunsthistorie - Det tjueførste århundre Kunsthistorie - Tyskland Kunsthistorie - Norden Kunsthistorie - Norge Kunsthistorie - Danmark 720. Arkitektur Operabygninger Arkitektur Operahus Kirkebygninger 729. Interiørarkitektur

14 745. Design 745. Formgiving 750. Malerkunst 752. Farger 759. Kunstmalere - Biografier 770. Fotografi Lysbilder Videoproduksjon 780. Musikk (forbeholdt tidsskr. Klassisk musikkmagasin) 780. Sitater - Musikk Musikk og databehandling Musikk - Adressefortegnelser Musikk og magi Musikk og mystisisme Musikkataloger Musikk og religion Musikk - Lover Musikk og samfunn Musikksosiologi Musikksosiologi - Europa Musikksosiologi - Storbritannia Musikksosiologi - Sverige Musikksosiologi - Sør-Afrika Massemedia - Musikk Musikksosiologi - Kvinner Politisk musikk Internasjonalt samarbeid - Musikk Sosialpedagogikk - Musikk Ungdomsskolen - Musikkundervisning Musikk og språk Musikk og matematikk Hjernen - Musikk Musikk og kroppsøving Bildende kunst og musikk Museer - Musikk Musikkvideo Kjønnsroller - Musikk Musikkfilosofi Musikkfilosofi - Barokken Semiotikk - Musikk Notasjon Notasjon - Databehandling Neumer Notasjon - Middelalderen Notasjon Det attende århundre Notasjon - Det tjuende århundre Edisjon - Musikk Konsertførere Repertoar Registre - Musikk Biblio-bibliografier - Musikk Bibliografier - Musikk - Bøker Musikkpsykologi - Bibliografier Bibliografier - Musikk - Noter Diskografier Plateanmeldelser Tematiske kataloger Amatørmusikk Entreprenørskap - Musikk Mesénvirksomhet Musikerlønninger

15 Musikeryrket Økonomiske støtteordninger - Musikk CD'er DVD'er Kassetter Lydopptak Lydopptak Digital bevaring Tekster Musikkutstyr Musikkindustri Musikkleksika Musikkordbøker Polyglottordbøker - Musikk Tittelfortegnelser Musikktidsskrifter Musikkforeninger Musikkorganisasjoner Musikkorganisasjoner - Adressefortegnelser Musikkorganisasjoner - Frankrike Musikkorganisasjoner - Norge Musikkorganisasjoner - Sverige Musikkorganisasjoner - Danmark Musikkorganisasjoner - Island Musikkorganisasjoner - Sveits Musikkforeninger - Østerrike Musikkoppdragelse Musikkpedagogikk Musikkpedagogikk - Bibliografier Musikkpedagogikk - Leksika Musikkpedagogikk - Årbøker Musikkpedagogikk - Kongressrapporter Administrasjon - Musikkundervisning Musikkpedagogikk - Det tjuende århundre Musikkpedagogikk - Det tjueførste århundre Musikkpedagogikk - Ungarn Musikkpedagogikk - Frankrike Musikkpedagogikk - Sverige Musikkpedagogikk - Danmark Musikkpedagogikk - Kina Musikkpedagogikk - De Forente Stater Musikklærere Musikklærerutdanning Musikkskoler Musikkutdanning Musikkutdanning - Studieplaner Utdanningsinstitusjoner - Musikk Voksenopplæring - Musikk Musikkutdanning - Kongresser Musikkutdanning - Årsmeldinger Musikkutdanning - Europa Musikkskoler - Storbritannia Musikkutdanning - Storbritannia Musikkutdanning - Tyskland Musikkutdanning - Liechtenstein Musikkutdanning - Østerrike Musikkutdanning - Ungarn Utdanningsinstitusjoner - Musikk - Norden Musikk - Grunnskolen, se Estetiske fag - Grunnskolen Musikkskoler - Norge Musikkutdanning - Eksamensreglement - Norge Musikkutdanning - Norge

16 Norges musikkhøgskole Utdanningsinstitusjoner - Musikk - Norge Musikkskoler - Nord-Norge Musikkskoler - Sverige Musikkutdanning - Sverige Musikkskoler - Danmark Musikkutdanning - Danmark Utdanningsinstitusjoner - Musikk - Danmark Musikkutdanning - Finland Musikkutdanning - Nederland Musikkutdanning - Sveits Musikkutdanning - Japan Musikkutdanning - Georgia Musikkutdanning - Canada Musikkutdanning - De Forente Stater El sistema Musikkutdanning - Venezuela Musikkpedagogikk - Forskning Musikkstudenter Stipendier - Musikkstudenter Musikksamlinger Eksamener - Musikkinstitusjoner Gruppeundervisning - Musikk Musikkdidaktikk Musikkdrama - Pedagogikk Musikkmetodikk Notelære Musikkmetodikk - Førskole Musikkmetodikk - Barneskole Musikkmetodikk - Ungdomsskole Musikkmetodikk - Videregående skole Musikkmetodikk - Høyere utdanning Konsertanmeldelser Konsertprogrammer Konsertvirksomhet Musikkformidling Skolekonserter Musikkformidling - Bibliografier Konsertvirksomhet - Barn Konsertvirksomhet - Norge Konsertvirksomhet - Sverige Festivaler Konkurranser - Musikk Musikkpriser Festivaler - Storbritannia Festivaler - Tyskland Festivaler - Østerrike Festivaler - Norden Festivaler - Norge Festivaler - Danmark Musikk og homoseksualitet Musikkhistorie Atlas - Musikkhistorie Musikkhistorie - Antikken Musikkhistorie - Oldtiden Musikkhistorie - Middelalderen Musikkhistorie - Middelalderen - Bibliografier - Bøker Musikkhistorie - Middelalderen - Bibliografier - Noter Musikkhistorie - Renessansen Musikkhistorie - Barokken Musikkhistorie - Klassisismen

17 Musikkhistorie - Nasjonalromantikken Musikkhistorie - Romantikken Musikkhistorie - Avantgarde - Det tjuende århundre Musikkhistorie - Det tjuende århundre Musikkhistorie - Eksperimentell musikk - Det tjuende århundre Musikkhistorie - Futurismen Musikkhistorie - Impresjonismen Musikkhistorie - Minimalisme - Det tjuende århundre Musikkhistorie - Modernismen Musikkhistorie - Neoklassisismen Musikkhistorie - Samtidsmusikk - Det tjuende århundre Musikkhistorie - Det tjuende århundre - Bibliografier - Bøker Musikkhistorie - Det tjuende århundre - Ordbøker Musikkhistorie - Det tjueførste århundre Musikkhistorie - Eksperimentell musikk - Det tjueførste århundre Musikkhistorie - Minimalisme - Det tjueførste århundre Musikkhistorie - Samtidsmusikk - Det tjueførste århundre Jødisk musikk Musikere - Biografier Musikere - Festskrifter Musikkritikere Stipendier - Musikere Utøvere Etnomusikk - Teknikker og arbeidsmetoder Musikere - Kvinner Musikere - Storbritannia Musikere - Danmark Musikere - De Forente Stater Musikkhistorie - Europa Musikkhistorie - Storbritannia Musikkhistorie - Wales Musikkhistorie - Tyskland Musikkhistorie - Østerrike Musikkhistorie - Tsjekkoslovakia Musikkhistorie - Polen Musikkhistorie - Ungarn Musikkhistorie - Frankrike Musikkhistorie - Italia Musikkhistorie - Spania Musikkhistorie - Portugal Musikkhistorie - Russland Musikkhistorie - Øst-Europa Musikkhistorie - Estland Musikkhistorie - Norden Musikkhistorie - Skandinavia Musikkhistorie - Norden - Bibliografier - Noter Musikkhistorie - Norden - Diskografier Nordisk musikk - Tematiske fortegnelser Distriktsmusikere Landsdelsmusikere Musikkhistorie - Norge Musikkhistorie - Norge - Bibliografier - Noter Musikkhistorie - Norge - Diskografier Musikkhistorie - Norge - Oslo Musikkhistorie - Norge - Bergen Musikkhistorie - Norge - Nord-Norge Musikkhistorie - Norge - Trondheim Musikkhistorie - Sverige Musikkhistorie - Sverige - Bibliografier - Noter Musikkhistorie - Danmark Musikkhistorie - Danmark - Bibliografier

Thema emnekategorier Versjon 1.1

Thema emnekategorier Versjon 1.1 Thema emnekategorier Versjon 1.1 Word- fil opprettet av Jesús Peraita A AB ABA ABC ABK ABQ AF AFC AFCC AFCL AFF AFH AFJ AFK AFKB AFKC AFKG AFKN AFKP AFKV AFP AFT AFW AG AGA AGB AGC Kunst og kultur Kunst

Detaljer

Thema emnekategorier. Versjon 1.0

Thema emnekategorier. Versjon 1.0 Thema emnekategorier Versjon 1.0 A AB ABA ABC ABK ABQ AF AFC AFCC AFCL AFF AFH AFJ AFK AFKB AFKC AFKG AFKN AFKP AFKV AFP AFT AFW AG AGA AGB AGC Kunst og kultur Kunst og kultur: generelle emner Kunstteori

Detaljer

LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010

LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010 LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010 1. VISJON og MÅL...3 2. GENERELT...3 3. MUSIKK...4 3.1 Messing... 5 3.2 Treblås... 6 3.3 Stryk... 7 3.4 Piano... 8 3.5 Trekkspill... 9 3.6 Gitar... 10 3.7 Slagverk...

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring.

Detaljer

tjene mammon på et globalt marked - derfor er den også sårbar overfor slike krefter. Kulturens artsmangfold

tjene mammon på et globalt marked - derfor er den også sårbar overfor slike krefter. Kulturens artsmangfold 1 Velkommen Velkommen Det er en kjent økonomisk mekaniske at der det er mest mulig penger å tjene, der strømmer konkurrerende tilbydere til for å investere - nemlig innen flertallskulturen. Derfor får

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKK FESTIVAL. program 13. 22. MARS 2009

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKK FESTIVAL. program 13. 22. MARS 2009 OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKK FESTIVAL program 13. 22. MARS 2009 H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Kjære publikum Velkommen til Oslo Internasjonale

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

PALESTINA. i sang og musikk side 12 og 13 FOLKEMUSIKALSKE GULLBARRER, JUVELER OG EDELSTENER!!! SE SIDE 32 OG 33 1. Elleville rabatter S. 22-23!

PALESTINA. i sang og musikk side 12 og 13 FOLKEMUSIKALSKE GULLBARRER, JUVELER OG EDELSTENER!!! SE SIDE 32 OG 33 1. Elleville rabatter S. 22-23! Romaniprofil: Hot Blood - Yasko Argirov Portrait of Angelo - Angelo DeBarre Hjemlandsklokker - Elias Akselsen Keltisk profil: NorthumbrianPipes Scottish Smallpipes Scottish Highland Pipes Border Pipes

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER

NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER FORORD FAGOMRÅDER NIVÅ 1 FAGGRUPPER NIVÅ 2 FAGDISIPLINER NIVÅ 3 HUMANIORA 010 SPRÅKVITENSKAPELIGE FAG 040 LITTERATURVITENSKAPELIGE FAG 060 KULTURVITENSKAP 070 HISTORIE

Detaljer

Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011

Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011 2010/2011 Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011 Det er en glede å introdusere neste års program i Den kulturelle skolesekken. Programmet har et rikholdig utvalg av tilbud innen teater, dans, musikk,

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

PROGRAM. 25. mars - 3. april

PROGRAM. 25. mars - 3. april PROGRAM 25. mars - 3. april H.K.H. KRONPRINSESSE METTE-MARIT Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter www.kirkemusikkfestivalen.no KJÆRE PUBLIKUM Velkommen til ti dager med kirkemusikk i

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL GJESDAL KOMMUNE 2014-2020 2 KUNSTNEREN II I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er kunstnerne folkets

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012. Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering

Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012. Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om etterutdanningskursene... 3 2.1 Generell beskrivelse... 3 2.2

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag Cappelen Damm Akademisk Humanistiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for humanistiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter.

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester Bilde på forsiden:

Detaljer

Musikktalentene i kulturskolen

Musikktalentene i kulturskolen Bjørg Julsrud Bjøntegaard Musikktalentene i kulturskolen hvor er de, hva får de, hvor går de? En undersøkelse om kulturskolenes satsing på talenter og utfordringer knyttet til denne talentsatsingen Forord

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

English for International Business and Professional Purposes...27

English for International Business and Professional Purposes...27 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk...3 Filosofi 1...5 Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet...6

Detaljer

LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST

LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST 23. 29. 2013 LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST 7 DAGER. 30 KONSERTER. INGEN GRENSER. FARGESPILL 2 MUSIKKEVENTYRET UTEN GRENSER EL SISTEMA SENSASJONEN FRA VENEZUELA BILLETTER PÅ KAMFEST.NO

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Interkultur. - med visjoner for kulturlivet i Drammen. Interkultur

Interkultur. - med visjoner for kulturlivet i Drammen. Interkultur Interkultur - med visjoner for kulturlivet i Drammen Interkultur Interkultur - med visjoner for kulturlivet i Drammen Interkultur årsmelding 2010 Forsidefoto: Tom Atle Bordevik (Frikar på Union Scene)

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer