FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer"

Transkript

1 FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer ÅLESUND APRIL 2011 Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Ålesund, Geilebergveien 20. Ill.: Mikail 2005

2 FOKUS PÅ TRAUMER De siste årene har det skjedd mye innen forståelse og behandling av traumer og traumatiserte. Dette kan være komplekse tilstander som krever stadig faglig oppdatering. Helse Midt har derfor gitt St. Olavs Hospital gjennom RVTS-Midt i oppdrag å lage et kompetansehevingsprogram; Fokus på Traumer. Målet er å styrke kunnskapen om utredning, diagnostisering og behandling av mennesker som har opplevd traumer. Programmet vil gå over 1 år med 6 undervisningsdager (3x2 dager) og 24 veiledningstimer (6x4 timer) i gruppe. Det inneholder kunnskap fra fagområder som tilknytningspsykologi, utviklingspsykologi og nevrobiologi/hjerneforskning. Både teori og praksisintervensjoner er vektlagt slik at man i tillegg til god forståelse skal få med seg gode tilnærmingsmåter og intervensjoner til bruk i møte med pasientgruppen. Alle forelesere driver aktiv klinisk virksomhet med traumatiserte og er godt oppdaterte på nyere traumeteori. Samlet driver de utstrakt undervisningsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. PROGRAMMET VIL BLI SØKT GODKJENT TIL DIVERSE SPESIALISTUTDANNINGER Judith van der Weele er psykologspesialist og arbeider med privat praksis innen sakkyndighet. Hun har arbeidet med traumeteori siden tidlig på nittitallet og har utstrakt erfaring med veiledning og undervisning knyttet til komplekse traumer. Hun har tidligere arbeidet med utvikling av tryggere traumeterapeuter på RVTS øst. Et kompetansehevningsprogram for spesialisthelsetjenesten. Hun har også arbeidet på Alternativ til Vold i mange år, da spesielt med etniske minoriteter. Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut med videreutdanning i traumebehandling, både kroppsorientert og psykoterapeutisk. Har bl.a jobbet i akuttpsykiatrien, på DPS og i privat praksis. Vært veileder for RVTS siste to år. Hun er medforfatter på heftet miljøterapi og traumelidelser. Kamilla Spangsberg Kristensen. Utdannet psykolog fra Aalborg Universitet, Danmark i Har en toårig traumeutdanning, er EMDR terapeut samt har trinn 1 innen sensorimotorisk psykoterapi. Hun har sin interesse for traumefeltet og har i de seneste år spesialisert seg innen dette feltet. Jobber til daglig ved Ruspoliklinikken, DPS Hamar, Sykehuset Innlandet og har klinisk erfaring med behandling av traumeproblematikk hos ungdom og voksne.

3 Program 5. april Registrering Åpning Forståelse av strukturell dissosiasjonsteori og implikasjoner for klinisk traumebehandlingspraksis Judith van der Weele og Cathrine Ramm Symptomforståelse Pause Faseorientert behandling Lunsj Stabiliseringsteori Stabiliseringsøvelser. Arbeid med over og underaktivering Pause Arbeid med triggere og mareritt Case beskrivelse: Et behandlingsforløp hvor kroppens reaksjoner styrte traumebehandlingen

4 Program 6. april 2011 Klinisk praksis i traumebehandling forsatt fokus på stabilisering. Judith van der Weele og Kamilla Spangsberg Kristensen Hvordan kartlegge traumatiske erfaringer på en skånsom måte Pause Arbeid med dissosiativ selvskading og suicidalitet Pause Klinisk forløp av behandling av mann med omfattende barndomsovergrep med EMDR Positive reformuleringer Lunsj Gode historier man kan bruke i traumebehandling Rusbehandling og traumebehandling Pause Stabilisering gjennom sikkerhetsarbeid blikk på familievold Avslutning På denne samling vil FAGBOK ha stand, bøker kan kjøpes og/eller bestilles. Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat:

5 FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer ÅLESUND september 2011 Pinsekirka Filadelfia, Vingårdsveien 1, 6018 Ålesund Ill.: Mikail 2005

6 FOKUS PÅ TRAUMER De siste årene har det skjedd mye innen forståelse og behandling av traumer og traumatiserte. Dette kan være komplekse tilstander som krever stadig faglig oppdatering. Helse Midt har derfor gitt St. Olavs Hospital gjennom RVTS-Midt i oppdrag å lage et kompetansehevingsprogram; Fokus på Traumer. Målet er å styrke kunnskapen om utredning, diagnostisering og behandling av mennesker som har opplevd traumer. Programmet vil gå over 1 år med 6 undervisningsdager (3x2 dager) og 24 veiledningstimer (6x4 timer) i gruppe. Det inneholder kunnskap fra fagområder som tilknytningspsykologi, utviklingspsykologi og nevrobiologi/hjerneforskning. Både teori og praksisintervensjoner er vektlagt slik at man i tillegg til god forståelse skal få med seg gode tilnærmingsmåter og intervensjoner til bruk i møte med pasientgruppen. Alle forelesere driver aktiv klinisk virksomhet med traumatiserte og er godt oppdaterte på nyere traumeteori. Samlet driver de utstrakt undervisningsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. PROGRAMMET VIL BLI SØKT GODKJENT TIL DIVERSE SPESIALISTUTDANNINGER ingunn holbæk psykologspesialist med fordypning i traumebehandling. Hun har vært tilknyttet Modum Bads traumetilbud i 9 år. Hun er i dag leder for Modum Bads traumetilbud i Oslo som driver klinisk virksomhet i form av utredninger, individualterapier og gruppevirksomhet for personer med komplekse traumelidelser. Har vært med på å oversette og tilpasset et psykoedukativt kursopplegg fra Nederland for gruppevirksomhet og har erfaring med alvorlig dissosiative pasienter. Driver med undervisning og veiledning og har vært med på å utvikle og undervise i RVTS-Øst videreutdanning «Tryggere Traumeterapeuter». astrid-marie tafjord er psykolog. Jobbet i Stiftelsen Bergensklinikkene (PUT), og ulike steder i Modum Bad systemet (Traumeavdeling døgn, Traumeavdelingens dagtilbud, og faggruppen for rus og avhengighet). Særlig interesse for pasienter med samtidig traume/ rus problematikk. Har tatt del i arbeidet for å implementere rusbehandling som en del av den helhetlige behandlingen for pasienter ved Modum Bad. doris drews Spesialist i psykiatri, lang erfaring fra akuttpsykiatrien. Bl.a mange års erfaring i arbeidet med traumatiserte klienter med forskjellig (traume-)bakgrunn. Nesten ferdig veileder i kognitiv terapi, grundig videreutdanning i behandling av kompleks PTSD/ dissos. lidelser, sertifisert EMDR-terapeut. Siden 2007 leder/overlege for akuttenheten på Lillestrøm DPS. inger eggen Forfatter av boken «Bare jeg en dissosiativ identitetsforstyrrelse»

7 Program 13. september Registrering Kartlegging/diagnostisering: Ingunn Holbæk og Astrid-Marie Tafjord Symptomer ved ulike traumelidelser Hvordan bearbeide traumer Screeningverktøy Lunsj Ulike type traumelidelser Komorbide lidelser Traumelidelser og medisinering: Doris Drews Traumatiserte i akutt krise hva ser vi? Regulering av traumesymptomer medisin og andre tilnærminger

8 Program 14. september 2011 Bearbeiding Ingunn Holbæk og Astrid-Marie Tafjord Når er pasienten klar for å bearbeide minner? Kognitive tilnærminger: Lære IRRT en kognitiv forestillingsmetode Kognitive tilnærminger fortsatt Lunsj Ingunn Holbæk og Inger Eggen Bearbeiding og integrering ved dissosiative lidelser hvordan arbeide med ulike deler som bærer ulike traumeminner Bearbeiding og integrering ved dissosiative lidelser fortsatt. Ingunn Holbæk og Astrid-Marie Tafjord Kroppsorienterte tilnærminger: Sensorimotorisk tilnærming til bearbeiding av kroppsminner Avslutning På denne samling vil FAGBOK ha stand, bøker kan kjøpes og/eller bestilles. Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat:

9 FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer ÅLESUND mars 2012 Pinsekirka Filadelfia, Vingårdsveien 1, 6018 Ålesund Ill.: Mikail 2005

10 Janina Fisher, Ph.D. is a licensed Clinical Psychologist and instructor at the Trauma Center, an outpatient clinic and research center founded by Bessel van der Kolk. Known for her expertise as both a clinician and consultant, she is also past president of the New England Society for the Treatment of Trauma and Dissociation, an EMDR International Association Credit Provider, a faculty member of the Sensorimotor Psychotherapy Institute, and a former Instructor, Harvard Medical School. Dr. Fisher has been an invited speaker at the Cape Cod Institute, Harvard Medical School Conference on Women and summer and Winter Conference Series, EMDR International Association Annual Conference, University of Oslo, University of Wisconsin, the University of Westminster in London, the Psychotraumatology Institute of Europe, and the Esalen Institute. Dr. Fisher lectures and teaches nationally and internationally on topics related to the integration of the neurobiological research and newer trauma treatment paradigms into traditional therapeutic modalities. course description Where there is neglect or trauma, attachment failure is inescapable, leaving behind a lasting imprint on all future relationships, including the therapeutic one. Instead of experiencing therapy and the therapist as a haven of safety, the traumatized client will be driven by powerful wishes and fears of relationship. Because the capacity to tolerate affect without becoming overwhelmed develops in the context of secure attachment, the therapy will be challenged by the client s vulnerability to recurrent crises. In order to address the trauma, therapists must first address the effects on attachment patterns. Until the client s disorganized attachment, traumatic transference, structural dissociation, and disturbances in the capacity to self-regulate and self-soothe are addressed, the therapy either becomes stagnant or unstable. In this presentation, we will address how to understand the effects of traumatic attachment from a psychobiological perspective and how to work with both the somatic and relational legacy of attachment. Using interventions drawn from the neuroscience and attachment research and from Sensorimotor Psychotherapy, a body-centered talking therapy for the treatment of trauma and affect dysregulation, this workshop will utilize a combination of lecture, video, and experiential exercises to explore a neurobiologically-informed understanding of the impact of trauma on attachment behavior. Participants will be introduced to somatic interventions for challenging trauma-related relational patterns and for using ourselves as neurobiological regulators of the client s dysregulated emotional and autonomic states. learning Objectives Participants will be able to identify trauma-related attachment patterns Participants will be able to describe disorganized attachment behavior and its effects on affect regulation Participants will be able to describe the theory and practice of Sensorimotor Psychotherapy Participants will be able to utilize Sensorimotor Psychotherapy techniques to address attachment and trauma-related issues in psychotherapy Participants will be able to employ interactive neurobiological regulation to address affect dysregulation

11 Healing Broken Bonds: Attachment, Trauma and the Body Presenter: Janina Fisher, Ph.D. Program 26. mars Registrering Introdction and Remarks by RVTS The Neurobiology of Attachment Formation Pause Attachment Styles from a Neurobiological Perspective Lunch Disorganized Attachment and Trauma Introduction to Sensorimotor Psychotherapy Pause Mindfulness and Affect Regulation Exercise and video

12 Program 27. mars Effects of Disorganized-Unresolved Attachment on Transference Pause Disorganized Attachment and Structural Dissociation Stabilizing Traumatic Attachment Responses: Crisis, Self-Harm, Suicidality Lunch Sensorimotor Interventions for Attachment Pause The Theraist as Neurobiological Regulator. 28. mars Case presentations and consultation Pause Case presentations Small Pause Case presentations Der vil denne dagen ikke bli servert lunch. LITTERATURTIPS bok og utlevert artikkel: BOK ARTIKKEL Trauma and the Body A sensorimotor approach to psychotherapy. Pat Ogden, Kekuni Minton og Clare Pain SELF-HARM AND SUICIDALITY Janina Fisher. Programmet vil bli søkt godkjent til diverse spesialistutdanninger. På denne samling vil FAGBOK ha stand, bøker kan kjøpes og/eller bestilles.

13 FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer ÅLESUND 24. april 2012 Pinsekirka Filadelfia, Vingårdsveien 1, 6018 Ålesund Ill.: Mikail 2005

14 Susanne Bang er dansk psykoterapeut MPF med egen praksis i København. Hun har gjennom en stor del av sitt arbeidsliv arbeidet med traumatiserte flyktninger, samt med veiledning og utdannelse av flyktningemedarbeidere i England, Norge, Danmark og det tidligere Jugoslavia. Hun utdanner i tillegg veiledere for Dansk Psykoterapeutforening og har bl.a. skrevet boken Rørt, Rammet og Rystet Norsk Gyldendal Se for øvrig Sekundært Traumatisk Stress Denne samlingen kommer til å handle om oss selv, om hva som kan skje på godt og vondt med oss profesjonelle som arbeider med traumatiserte mennesker. Hva kan skje i det direkte møtet, når vi blir følelsesmessig påvirket av klientens historie og overføring? Det er en stor utfordring å bevare et balansert empatisk ståsted. Tendensen når vi kommer ut av «empatisk balanse» vil ofte være at vi enten overinvolverer oss i klienten/saken eller det motsatte distanserer oss. Når det tverrkulturelle møtet ytterligere utfordrer vår faglige kompetanse og følelsesmessige ståsted blir det ekstra vanskelig å finne balansen. Hva skjer da med oss når vi gjennom mange møter med flere traumatiserte klienter over tid blir påvirket? Man snakker her om en form for arbeidsrisiko, Sekundært Traumatisk Stress eller Vikarierende Traumatisering. Vi kan her komme til å oppleve noen av de samme symptomene og tilstandene som de traumatiserte selv, og ytterligere kan det skje en indre forandring i hele vår holdning til livet og andre mennesker. Vi utfører imidlertid også dette arbeidet fordi det beriker oss, gir mening, gjør oss klokere, osv. Arbeidet både gir og tar. Det er heldigvis virkelig mye vi kan gjøre for å forebygge at arbeidet med traumatiserte klienter utmatter oss for meget. Det dreier seg om en hel pakke av tiltak, fra veiledning til pauser og nærende input.

15 Sekundært Traumatisk Stress av Susanne Bang Program 24. april Registrering Sekundært Traumatisk Stress hva er det? Pause Sekundært Traumatisk Stress fortsatt Pause Motoverføringstendenser ved traumer og tverrkulturelt arbeid Lunsj og utdeling av kursbevis og godkjenninger Hva kan vi gjøre? Pause Hva kan vi gjøre fortsatt Pause Hva kan vi gjøre fortsatt Avslutning Programmet vil bli søkt godkjent til diverse spesialistutdanninger. Dette er fjerde og siste samling i kursrekken Fokus på traumer på Sunnmøre. Følg RVTS på eller

16

Hjernen, integrering og traumebehandling

Hjernen, integrering og traumebehandling Krisepsykologi_BOOK.book Page 164 Wednesday, March 5, 2008 2:53 PM Hjernen, integrering og traumebehandling Av Arne-Roar Blindheim Innledning Det har i de siste årene kommet mye nevrofysiologisk forskning

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer?

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Harald Bækkelund, Psykolog Fylkesmannen i Aust-Agder Minoritetsnettverk harald.baekkelund@modum-bad.no Hvem er jeg? Psykolog utdannet i 2004 Alternativ til

Detaljer

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller Fagartikkel Kristin Alve Glad 1, Tine K. Jensen 1, 2, Grete Dyb 1, 3 1 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 3 Institutt for klinisk

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk?

Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk? Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk? Skrevet av: Psykolog A. Savita Dalsbø Trondheim Kommune, BFT, Tiltak Østbyen, Bassengbakken 1, 7004 Trondheim Telefon: 92088481.

Detaljer

hovedtema:rus og psykiatri Nytt prosjekt ved Samlivssenteret Kaffe, lefse og viktige spørsmål Modum Bad med tilbud i Oslo Opplevelsesdagen 2008

hovedtema:rus og psykiatri Nytt prosjekt ved Samlivssenteret Kaffe, lefse og viktige spørsmål Modum Bad med tilbud i Oslo Opplevelsesdagen 2008 Nr. 2/2008-17. årgang klinikken - Poliklinikken - Forskningsinstituttet - Samlivssenteret - Villa Sana - institutt for sjelesorg Nytt prosjekt ved Samlivssenteret Kaffe, lefse og viktige spørsmål Modum

Detaljer

Brukermedvirkning i familiebehandling-

Brukermedvirkning i familiebehandling- Margareta Lewis Brukermedvirkning i familiebehandling- Med Klient -og resultatstyrt praksis (KOR) som eksempel Masteroppgave i Familiebehandling MFB 301 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Hva slags veileder ønsker jeg å være eller å bli?

Hva slags veileder ønsker jeg å være eller å bli? Hva slags veileder ønsker jeg å være eller å bli? Veiledning inspirert av narrativ teori og praksis Publisert i Fokus på familien 1/2007 GRO OTTOSEN Forfatteren har forsøkt å anvende erfaring fra terapi

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

«Jeg har lært at følelser ikke kan drepe meg. Følelser er ikke farlige. Da er det plutselig ikke så farlig å leve heller».

«Jeg har lært at følelser ikke kan drepe meg. Følelser er ikke farlige. Da er det plutselig ikke så farlig å leve heller». Basal eksponeringsterapi: en vei inn til seg selv og ut til et liv det går an å leve av Didrik Heggdal, Arne Lillelien, Sara S. Johnsrud og Camilla Dyrhol Paulsen «Jeg har lært at følelser ikke kan drepe

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier

Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 5 Eystein Victor Våpenstad Oslo Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn

Detaljer

Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person

Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person En kvalitativ kasusstudie av unge jenters opplevelse av å delta i en samtalegruppe i Jenter i fokus. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning

Detaljer

Hva gjør miljøterapi til terapi?

Hva gjør miljøterapi til terapi? alicja olkowska og berit landmark Hva gjør miljøterapi til terapi? Artikkelen er tidligere publisert i Fontene 9/2009 og gjengis her med forfatternes og Fontenes tillatelse Noe av det som spesifikt kjennetegner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING Winds and Waves Family and Identity in Transition DEN 8. NORDISKE KONGRESS I FAMILIETERAPI The 8 th Nordic Family Therapy Congress BERGEN 27. 30. AUGUST

Detaljer

Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest.

Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Anne Schanche Selbekk, Rogaland A-senter, Fanny Duckert, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Regionalt Kompetansesenter

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

Bevissthet og selv-bevissthet i dissosiative deler av personligheten - konsekvenser for behandling

Bevissthet og selv-bevissthet i dissosiative deler av personligheten - konsekvenser for behandling Bevissthet og selv-bevissthet i dissosiative deler av personligheten - konsekvenser for behandling Av Ellert R.S. Nijenhuis, Ph.D. Oversatt til norsk av Tone M. Anderssen og Trine Anstorp Ifølge teorien

Detaljer

Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder. Masteroppgave

Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder. Masteroppgave Trude Hegle Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger Få med deg høydepunktene av vår nyeste forskning på katastrofe- og flyktningefeltet. 18. og 19.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 1 PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år 2002 2004 2 Takk til

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2013 www.vikensenter.no Innhold Styret - Representantskapet - Regnskap 2 3 Styret

Detaljer