Program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) og informasjon om lokal høgskuleutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) og informasjon om lokal høgskuleutdanning"

Transkript

1 Program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) og informasjon om lokal høgskuleutdanning

2

3 Kompetanseheving Regnskap, lønn og personal Ledelse, psykologi og pedagogikk Teknisk dokumentkontroll Fagopplæring Mesterskolen

4 Utdanningsprogram med Studiepoeng 3 fag frå UiB: Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 STP. Personalpsykologi 15 STP (Florø 2014) og Motivasjonspsykologi 15 STP (Florø 2015). Det vert jobba for å få dette programmet til Nordfjord frå H V HIOA: Coaching og relasjonsleiing modul = 60 STP. Oppstart emne 1 på Sandane hausten Oppstart emne 2 i Førde/Sogndal/Sandane våren HIMOLDE: Årsstudium i petroleumslogistikk 60 STP. 8 fag a 7,5 STP Oppstart av heile syklusen på 8 fag i Florø hausten Samarbeid m. Høgskulen i Molde. To kull har gjennomført denne utdanninga, som starta første gong i Florø hausten Mange ulike, populære fag, m.a prosjektleiing, HMS, innkjøpsleiing og kvalitetsleiing + LEAN. Mogleg å velje einskilde fag. Ein må ikkje ta alle 8 faga. NLA: Filosofi og leiing modul 2 renessansen. I samarbeid med Høyanger og Balestrand kommune oppstart hausten 2014.

5 Coaching og relasjonsleiing Populært og attraktivt utdanningsprogram for leiarar studiepoeng pr emne. Totalt mogleg å ta 60 STP - Dyktige lærekrefter med lang røynsle. - Samarbeid med Høgskulen i Oslo og Akershus - HIOA. - FU kan tilby både emne 1, 2 og 3 lokalt i Sogn og Fj. - Oppstart emne 1 på Sandane hausten 2014 og i Førde januar Emne 2 - teamcoaching startar våren Studiet gjev den einskilde leiar, metoder og verkty basert på grunnleggjande føresetnader for betra leiing.

6 Jus for kommunesektoren 30 STP I samarbeid med kommunane i Ytre Sogn med Gulen kommune i spissen, sette Folkeuniversitetet i gong eit større prosjekt i 2014, for å kunne tilby desentralisert jusutdanning til kommunar i Sogn og Fjordane. Utfordringane kan vere store m.a. innan barnevern og Plan- og bygningslova. Tilbodet starta opp i Eivindvik og i Masfjorden våren 2014 og er basert på ein kombinasjon av vanleg undervisning og lyd/bilde overført undervisning. Det vert jobba for å setje opp tilsvarande tilbod i Nordfjord truleg i Tilbodet vil førebels bestå av to fag: Offentleg Rett - 15 STP vårsemesteret 2014 og 2015 Arbeidsrett 15 STP haustsemesteret 2014 og 2015

7 Årsstudiet i petroleumslogistikk i Florø og Stavanger (nettbasert). Oppstart frå hausten Det er mogleg å velje einskilde fag og det er inga krav om at ein må ta alle 8 faga i rett rekkefølgje. Det er fullt mogleg å studere via nettet og ta einskilde fag via lyd/bildeoverført undervisning frå Stavanger. No til hausten 2014 kan ein t.d. ta PET300 og PET400 på denne måten.

8 Kva er BKA? BKA står for basiskompetanse i arbeidslivet Tiltaket er finansiert av VOX, som er eit nasjonalt organ for kompetansepolitikk Målet er styrking av kompetansen innanfor lesing, skriving, data og regning, hos dei enkeltansatte i norske bedriftar.

9 Bakgrunn BKA midler VOX lyser ut midlar til kurs i lesing, skriving, rekning og data. Private og offentlege verksemder kan søkje. Det er å anbefale at ein nyttar ein tilbydar og det følgjande krav til dei som skal delta på denne typen kurs: Tilskotsordninga gjer støtte til opplæring av tilsette med lite formell utdanning. Høgaste fullførte utdanning er 1 årig vid. yrkesfag. Deltakar skal ha budd i Norge dei 3 siste åra. (må ha fast bopel i Norge og norsk pers.nr) Deltakar må forstå undervisning som blir gjeve på norsk Å styrke medarbeidarane sine grunnleggjande ferdigheiter gjer betre gjennomføring av arbeidsoppgåver, færre feil, god kvalitetskontroll og ikkje minst meir motiverte medarbeidarar. Hovudutlysninga for BKA 2015 legges ut 21.8, med frist

10 Sunnfjord Næringsutvikling Fikk tilskudd på kr ! Tilbyr sammen med folkeuniversitetet, kurs som går både på dagtid og kveldstid, rettet mot handel i Sunnfjord. Vil tilby desse kursa utover høsten 2014, og våren 2015.

11 Statistikk Lesing og skriving leser svært dårlig

12 Statistikk Lesing og skriving bør ha bedre ferdigheter i forhold til arbeidslivets høye krav til lesing og skriving.

13 Statistikk Regning Oppgave: 2348/13=?

14 Statistikk Digital Kompetanse 24% behersker ikke de krav som møtes i arbeidslivet til digital kompetanse

15 Min jobb Yrkesutøvelse Rapportering Dokumentasjon Ny teknologi HMS Registrering Bestilling

16 Kompetanseheving Folkeuniversitetet er glad for å kunne invitere til kurs hvor vi skal se nærmere på daglige gjøremål, data, lesing og skriving.

17 Hvorfor? Arbeidslivet er i stadig endring. Krav til kunnskap om bedriftsinterne systemer, ISO- og HMSrutiner og digitale verktøy øker. Samtidig ønsker mange bedrifter å styrke sine medarbeideres kompetanse i en konkurranseutsatt næring.

18 Om BKA kursene timer Én gang i uken 4 timers økter Individuell opplæring Gode lærekrefter Praktisk. Kursene kan holdes hos bedriften, eller folkeuniversitetets lokaler

19 Om kursinnholdet Dokumentasjon og kvalitet Helse, miljø og sikkerhet Skriveteknikker og ergonomi Studieteknikk Lese- og skrivetrening for voksne Windows, Word, Excel, E-post Nettvett Interne program det måtte være ønske om.

20 Dokumentasjon og kvalitet Hvilke krav til dokumentasjon møter vi i hverdagen og hvordan dokumenterer vi vårt arbeid?

21 HMS Hvordan bruke et HMS-system aktivt?

22 Skriveteknikker og ergonomi Blir du sliten av å skrive på PC? Ønsker du å lære hvordan du kan skrive fortere og mer korrekt?

23 Hvordan stille inn Windows til dine behov Bli kjent med biblioteker Systematisere filer og kataloger NettVett

24 Tastaturtrening Skriveteknikk og ergonomi Verktøy og formater Ulike typer dokumenter Tabeller Dokumenter med illustrasjoner Import av data fra andre programmer

25 Hvordan sette opp en e-postkonto Sortering av e-poster Bruke søkefunksjonen Behandling av vedlegg Kalender

26 Elektronisk regneark Lage familiebudsjett Formler og funksjoner Tabeller med søkefunksjon Eksport og import av data

27 NettVett Barn og foreldre Opphavsrett Publiseringer

28 Søknadsprosessen Søknaden «eies» av søkerorganisasjon. Tenk gjennom følgende: Forankring Informasjon Tilrettelegging Forankring skjer i hele organisasjonen. Dette gjelder også arbeidsgiversog takers organisasjoner. Tidlig forankring letter arbeidet med informasjons- og rekrutteringsfasen. Suksessfaktor skapes gjennom god informasjon til alle i organisasjonen. Publiseringer gjennom intranett, brev til den enkelte og oppslag er med på å få mange med på løftet. Vil opplæring skje i forbindelse med jobb? Er opplæringen relevant? Hva vil vår virksomhet gjøre for å møte fremtidige kundekrav? Hvor skal opplæringen finne sted? Skal opplæringen finne sted i arbeidstid eller utenom?

29 Avtale med kurstilbyder

30 Rekruttering av kursdeltakere Informasjon i tre steg: Tilsendt informasjon Oppslag informasjonsmøter

31 Kartlegging Kartleggingen starter gjerne første gang vi treffer den påmeldte. Folkeuniversitetet kartlegger følgende: Lese- og skriveferdigheter Regneferdigheter Digitale ferdigheter

32 Kontakt oss - Salssjef Folkeuniversitetet Vestlandet Reidar Brandsberg - Tlf / Administrasjon i Førde Sivert Rømo og Daniel Hundershagen Tlf og og - Leder BKA Stig Roar Olsen Nettside: - Folkeuniversitetet er 150 år -

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

Added Value. Mer verdi gjennom rådgivning, opplæring, vekst og utvikling. Added Value Norge AS Vestre Rosten 88 B, 7075 TILLER Org.nr.

Added Value. Mer verdi gjennom rådgivning, opplæring, vekst og utvikling. Added Value Norge AS Vestre Rosten 88 B, 7075 TILLER Org.nr. Side 1 av 16 HVA TILBYR VI? Vår målsetting er mer verdi gjennom opplæring, rådgivning, vekst og utvikling. Vi tilbyr attraktive fagkurs som tilrettelegges direkte for den enkelte deltaker eller bedrift.

Detaljer

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune.

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Luster kommune Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Prosjektet er ein del av det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune Versjon 1.0.1. Datert

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER - om vaksenopplæringstilbodet i Møre og Romsdal - FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 1/2003 INNHALDSREGISTER: 1. INNLEIING

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO Kunnskap for utvikling Velkomen til ein heilt spesiell høgskule! Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Opplæring i grunnleggende ferdigheter. - rekruttering og organisering på ulike arenaer

Opplæring i grunnleggende ferdigheter. - rekruttering og organisering på ulike arenaer Opplæring i grunnleggende ferdigheter - rekruttering og organisering på ulike arenaer Opplæring i grunnleggende ferdigheter - rekruttering og organisering på ulike arenaer Vigdis Lahaug Vox 2010 ISBN 978-82-7724-190-6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Digitale ferdigheter. Digitaltesten. Eddie Pedersen

Digitale ferdigheter. Digitaltesten. Eddie Pedersen Digitale ferdigheter Digitaltesten Eddie Pedersen Profiler for basisferdigheter Kursplanlegger Lærings mappe 27.11.2013 Side 2 Digital kompetanse Vox sitt mål: alle skal ha nok digital kompetanse til å

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer