Økonomisk rapport Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no"

Transkript

1 Økonomisk rapport 2013 Dette bilaget er et sammendrag av s årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no

2 økonomisk rapport 2013 Side 3 Vekst og gode resultater Økende levealder krever økte pensjonsavsetninger 2,4 milliarder til kundene - For fjerde år på rad har den beste verdijusterte avkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet, sier konsernsjef Sverre Thornes. Solid årsresultat for har de mest fornøyde bedriftskundene for andre år på rad Gjelden i kommunene øker Flytter lånebehovet fra barna til foreldrene Huseier kan ansvarliggjøres for stormskader Enda mer i pensjon Bedring i norsk klimarapportering Eiendom kjøper Klamparen 10 i Stockholm Kåret til beste norske fond Dobbelt så mange branner i desember Nordmenn kan spare 500 millioner i året Tidvis urolige finansmarkeder og lavt rentenivå til tross, så kan vise til en god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder. De gode resultatene ser ut til å fortsette i Verdijustert og bokført avkastning i 2012 endte på henholdsvis 6,7 og 5,0 prosent. Også i første kvartal 2013 leverer den beste verdijusterte avkastningen. Soliditetskapitalen økte til 44,1 milliarder kroner i Dette tilsvarer 17,4 prosent av forsikringsfondet, hvilket er sterkt i forhold til myndighetenes krav. - Vi har kunder og eiere som prioriterer langsiktighet i kapitalforvaltningen. har de siste 10 årene blitt bygget opp til å være det mest solide livsforsikringsselskapet i Norge. Dette har satt oss i stand til å opprettholde en relativt høy aksjeandel inn i 2013, sier konsernsjef Sverre Thornes. Styrker premiereservene Forventet levealder i befolkningen øker. Det innebærer at pensjonene skal utbetales over lengre tid og medfører behov for å styrke premiereserven. - Våre sterke resultater gir et overskudd som vil dekke en betydelig del av oppreserveringsbehovet som følger av at folk lever lenger. Det er en stor fordel for våre kunder, sier Sverre Thornes. 3 milliarder av overskuddet fra 2012 skal brukes til å styrke reservene, hvorav 2,3 milliarder kroner overføres til kundenes premiefond. Mange av de ansatte hos s eiere har blitt kunder innenfor bank og skadeforsikring. Målinger viser at de er svært fornøyde med både service og betingelser. Gode pensjons-, bankog forsikringstjenester er viktig for å beholde og tiltrekke seg dyktige medarbeidere. - Vi skal være våre eieres beste partner for dagene som kommer. Vår oppgave er å styrke våre eieres økonomi, lette deres hverdag, og styrke dem som arbeidsgivere. 14 nye kommunekunder Fra nyttår har fått 14 nye kommunekunder. I tillegg valgte de tre av -kommunene som var på anbud å videreføre kundeforholdet i selskapet. Det utgjør en netto tilflytting av kundemidler på nær 6 milliarder kroner og nye medlemmer i pensjonsordningen. - Dette er s beste flytteresultat på flere tiår, og en anerkjennelse av som en konkurransedyktig og kostnadseffektiv pensjonsleverandør, sier Thornes. Norges største livselskap Med en forvaltningskapital på over 330 milliarder kroner er Norges største livselskap. - Størrelsen gjør at vi kan drive effektivt. Det vil våre kunder og eiere ha glede av i dagene som kommer, sier Thornes. Med et økt antall nye pensjonister og økende behov for informasjon om pensjon, investeres det mye i datasystemer, prosesser og kundebetjening for å møte denne veksten på en rasjonell og god måte. Tar ansvar Med økt markedsandel og økte pensjonsmidler til forvaltning følger også mer ansvar. I 2013 er det ti år siden signerte FNs Global Compact, som er en universell standard for samfunnsansvar. - Samfunnsansvar er en viktig del av s identitet. Vi skal fortsatt jobbe for å verne om menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, samt miljø, og mot korrupsjon, sier Thornes. «Vår oppgave er å styrke våre eieres økonomi, lette deres hverdag, og styrke dem som arbeidsgivere.» sverre thornes konsernsjef

3 Side 4 økonomisk rapport 2013 økonomisk rapport 2013 Side 5 Dette er er Norges største livsforsikringsselskap. leverer trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte. Eies av kundene er organisert som et gjensidig eid selskap. s selskapsform gir flere fordeler. Kundene på offentlig tjenestepensjon eier selskapet og tilfører nødvendig egenkapital, noe som gir god avkastning og gode påvirkningsmuligheter. Å være eier i betyr at på at alt overskudd tilbakeføres til eierne/kundene. Det å være kunde og eier i er derfor lønnsomt. s gjensidige eiermodell, gjør også at selskapet er opptatt av å levere produkter og løsninger i dialog med kundene. er organisert som et finanskonsern er fellesbetegnelsen på morselskapet, Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap, og syv heleide datterselskaper som er organisert som aksjeselskap. Konsernet har til sammen 808 ansatte. Konsernets forvaltningskapital var 341 milliarder pr av Markedsleder er den foretrukne leverandør av offentlig tjenestepensjon i Norge. har de laveste kostnadene og har i flere år på rad hatt bransjens beste avkastning. vinner markedsandeler på offentlig tjenestepensjon, og har styrket markedsposisjonen innen de øvrige orretningsområder. leverer også en rekke produkter og tjenester fra sine datterselskaper Skadeforsikring AS - markedsleder på skadeforsikring innen offentlig sektor med kundeforhold til 308 kommuner og fylkeskommuner, mer enn bedrifter. Skadeselskapet har et voksende antall personkunder. Eiendom AS - er en av landets største eiendomsforvaltere. Forsikringsservice AS - tilbyr et fullt spekter av pensjonskassetjenester. Kommunal landspensjonkasse () Bedriftspensjon AS tilbyr innskuddsog foretakspensjon. Kapitalforvaltning AS er et av Norges største kapitalforvaltningsmiljøer Fondsforvaltning AS har fond innen aktiv og indeksnær forvaltning Banken AS er en nettbank med fokus på boliglån og innskudd Kommunekreditt AS og Kreditt AS skal bidra til å sikre offentlig sektor gode betingelser på lån. Personmarked i framgang har de siste årene satset aktivt på å tilby forsikrings-, bank- og fondsprodukter med gunstige vilkår, spesielt til medlemmer i. I første kvartal passerte kundeforhold, noe som vitner om god respons på s tilbud om gunstig innskudds- og lånerente, lave gebyrer for fondsforvaltning og gode priser på forsikring i personmarkedet.! Offentlig tjenestepensjon En såkalt bruttoordning, hvilket vil si at ordningen gir en garanti om pensjonsutbetaling på minimum 66 prosent av pensjonistens sluttlønn inntil 12 G, ved full opptjeningstid, som er 30 år. I offentlige ordninger bidrar den ansatte selv med to prosent av lønnen til pensjonssparingen. Alle tjenestepensjonsordninger må omfatte betalingsfritak ved uførhet. For offentlig tjenestepensjon må risikoytelsene i tillegg omfatte uførepensjon og etterlattepensjon, mens dette er valgfritt for de private tjenestepensjonene. For offentlig tjenestepensjon må arbeidsgiver også dekke en del ikke-forsikringsbare ytelser (AFP, tidligpensjon, bruttogaranti og årlig lønnsog G-regulering av opptjente og oppsatte rettigheter) som må betales løpende når faktisk kostnad for året er fastslått. Gjennom tariffavtaler har alle kommuner, helseforetak og en del bedrifter innenfor offentlig sektor, plikt til å ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte. s hovedoppgave er, innenfor hovedtariffavtalens bestemmelser, å levere det avtalte produktet for arbeidsgivere og deres ansatte med god service og lave kosnader. 1 april 2013 hadde 825 ansatte Skadeforsikring AS Bankholding AS Banken AS Kapitalforvaltning AS Forsikringsservice AS Fondsforvaltning AS Bedriftspensjon AS Eiendom AS klps kunder og eiere Kommuner 55% Private sykehus 2%! Fakta: Kunder på offentlig tjenestepensjon: 345 kommuner og fylkeskommuner 25 av landets 26 helseforetak, i tillegg til de fire regionale helseforetakene bedrifter. Kommunekreditt AS Kreditt AS Fylkeskommuner 5% Statlige Bedrifter 10% helseforetak 28% Selskapets pensjonsordninger omfatter: yrkesaktive pensjonister medlemmer en pensjonsrettighet i fra tidligere arbeidsforhold.

4 Side 6 økonomisk rapport 2013 økonomisk rapport 2013 Side 7 Pensjons- og livsforsikring: Vant 17 av 18 anbud s markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon ble betydelig styrket gjennom Selskapet vant i fjor 17 av i alt 18 anbudskonkurranser. Det fører til at får 14 nye kommunekunder som flytter til fra januar Samlet premiereserve på nær 6 milliarder ble tilført da kundene ble overtatt nå i administrerer pensjonsordningen for 330 kommuner og 15 fylkeskommuner, samt bedrifter og organisasjoner Av landets 26 helseforetak har 25 minst èn pensjonsordning i. I tillegg er alle sykehusleger omfattet av pensjonsordningen for sykehusleger i gjennom en særskilt tariffavtale. Sykepleierne har pensjonsordning i gjennom lov om pensjonsordning for sykepleiere. Effektiv forvaltning er markedsleder innen offentlige pensjonsordninger til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tilknytning. Selskapet tilbyr trygg og effektiv forvaltning av offentlig tjenestepensjon. - I tillegg til bransjens beste avkastning har bransjens laveste administrasjonskostnader, sier konserndirektør for livdivisjonen i Marianne Sevaldsen. Også på gruppelivsområdet er en sterk aktør blant kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor. ivaretar forsikringskravene i ulike tariffområder og hele personer var gruppelivsforsikret i selskapet ved utgangen av tilbyr privat tjenestepensjon gjennom datterselskapet Bedriftspensjon AS. Bestanden øker og i april 2013 har selskapet ca avtaler, fordelt på produktene ytelsespensjon, innskuddspensjon, fripoliser og pensjonskapitalbevis. «Vi er en totalleverandør på pensjonsog livsforsikring» Marianne Sevaldsen konserndirektør Livsforsikring Siden 1967 har levert tjenester til pensjonskasser. Gjennom Forsikringsservice AS leverer forsikringsrelaterte tjenester til pensjonskasser med kommunal eller annen offentlig tilknytning. Leveranseområdene omfatter blant annet aktuartjenester, pensjonskostnadsberegninger, pensjonsberegning og pensjonsutbetalinger samt avtale- og medlemsadministrasjon til pensjonskassekunder. 12 av til sammen 21 kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser i Norge, benytter Forsikringsservice som tjenesteleverandør innenfor en eller flere av de ovennevnte tjenesteområdene. - Vi utnytter vår kompetanse på offentlig tjenestepensjon til også å bistå pensjonskassene, sier Sevaldsen. Pådriver for HMS-arbeid Antall kunder Kommuner Fylkeskommuner Helseforetak Bedrifter Ved utgangen av 2012 hadde over personer pensjonsrettigheter i. Disse fordeler seg på: Volum Livsforsikring Antall medlemmer: Aktive arbeidstakere (medlemmer) Oppsatte rettigheter * Pensjonister *Personer som tidligere har vært ansatt hos arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon Arbeidet med å støtte og være pådriver og inspirator i kundenes HMS-arbeid er viktig for å sikre et trygt og lønnsomt pensjonsfellesskap. - Det er en del av s samfunnsansvar. Flere av prosjektene kan vise til redusert sykefravær, færre uføre og lavere uttak av AFP. Dette kommer kundene, som jo også er s eiere, til gode, sier konserndirektør Marianne Sevaldsen. Alle kunder har faste kontaktpersoner i, og kundene får tilbud om budsjettbistand, kurs og informasjon knyttet til pensjonsordningen sin. I 2012 støtet over 50 prosjekter og delte ut Ildsjelprisen for bidrag til godt arbeidsmiljø for første gang. Selskapet tilbyr også gode ordninger for innskuddspensjon og foretakspensjon til bedrifter som ikke har tariffestet krav om offentlig tjenestepensjon. I tillegg yter forsikringsfaglige tjenester til en rekke pensjonskasser i kommunal sektor, gjennom datterselskapet Forsikringsservice AS. nye kommunekunder fra 1. januar 2013 Hvaler Songdalen Frøya Hitra Røyken Holmestrand Kvinnherad Volda Klæbu Lødingen Sortland Nøtterøy Ås Narvik 6 Magasinet Magasinet 7

5 økonomisk rapport 2013 Side 9 Skadeforsikring: Størst vekst i personmarkedet Skadeforsikring tilbyr skadeforsikring til kommunal sektor, men også forsikringsløsninger i personmarkedet med spesielle fordeler for medlemmer i. I 2012 økte premieinntektene med 10 prosent.! Skadeforebyggende prosjekter I 2012 økte premieinntektene til 659 millioner kroner, tilsvarende 10 prosent fra året før. Veksten var størst innen personmarkedet, hvor selskapet retter seg mot konsernets medlemmer.i 2012 var premieinntektene 659 millioner kroner, en økning på 10 prosent fra året før. - Den positive trenden har fortsatt inn i 2013, sier administrerende direktør i Skadeforsikring AS Tore Tenold. Selskapet har siden 1994 bygget opp en stabil og god posisjon som en av de ledende tilbydere innen skade- og personalforsikring tilpasset kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og næringsliv knyttet til offentlig sektor. Siden 2008 har selskapet også tilbudt forsikringsløsninger til de ansatte hos de samme kundene. I forsikringsåret 2012 ble det innrapportert åtte større eiendomsskader med skadebeløp over 5 millioner kroner. Disse skadene ga et samlet skadebeløp på 99 millioner kroner. - Vi har en positiv utvikling i form av et redusert antall skader i de fleste bransjer, sier Tenold. Best kundetilfredshet Skadeforsikring kan for andre år på rad vise til best kundetilfredshet i årets EPSI-undersøkelse (European Performance Satisfaction Index). - Vi scorer jevnt over høyere enn konkurrentene på alle parametrene, sier Tenold. Bedriftskundene gir høyest score på kundetilfredshet, lojalitet, merkevare, forventninger, opplevd service- kvalitet, opplevd produkt/tjenestekvalitet og verdi for pengene. Den enkelte kommune- og bedriftskunde har sin egen kontaktperson og tilgang til en kundeside. På kundesiden ligger skadestatistikker og status på skader, forsikringsoversikt og dokumentarkiv, og en kan melde skader. En tilsvarende Min Side er nå lansert for personmarkedet. Skadeforebyggende arbeid Skadeforsikring har en rekke skadeforebyggende aktiviteter som gir positiv effekt både på selskapets skaderesultater, kundenes økonomi gjennom færre skadehendelser, og arbeidsmiljø. - Vi har et nært samarbeid med en del eksterne kompetansemiljøer for at alle parter skal få størst mulig effekt av prosjektene, sier Tenold. Blant samarbeidspartnerne er Trygg Trafikk, Kommunal Kompetanse, Norges Astma og Allergiforbund, Norsk Kommunalteknisk Forening og Norsk Brannvernforening. Kompetanse og informasjon fra prosjektene viderebringes til hele landet gjennom nyhetsbrev til kundene, artikler i Magasinet, i direkte dialog med kunder og samarbeidspartnere samt ved å forelese på konferanser. Skadeforsikring har i flere år besøkt skoler for å gi veiledning og informasjon rundt brannsikring og brannforebyggende aktiviteter. I tillegg har selskapet egne tiltak rettet mot kunder med negativ skadeutvikling. - Det er generelt stor bevissthet rundt brannog skaderisiko hos kundene, men fortsatt er det slik at enkle tiltak kan redusere brannrisikoen, sier Tenold. Skadeforsikring har deltatt i flere landsdekkende prosjekter som: Trygge skoleveier Bedring av innemiljøet på skolene Tryggere arbeidsmiljø for de hjemmebaserte tjenestene Bedring av sikkerheten i kommunale utleie boliger Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening og tilsynsmyndigheter for å øke sikkerheten i kommunale og fylkeskommunale bygg Antall kunder Kommuner Fylkeskommuner Bedrifter Personmarkedskunder Resultat før skatt (millioner kroner) 105,6 25,2 «Vi scorer jevnt over høyere enn konkurrentene på alle parametrene» Tore Tenold konserndirektør skadeforsikring

6 Side 10 økonomisk rapport 2013 økonomisk rapport 2013 Side 11 Kapitalforvaltning: Flere eksterne kunder «Vi har ved flere anledninger vist at investeringstjenestene er markedets beste» Håvard Gulbrandsen adm dir i Kapitalforvaltning AS s kapital- og fondsforvaltning leverer god avkastning og har markedets laveste kostnader. I løpet av 2012 ble forvaltning på vegne av kunder utenfor konsernet doblet. Kapitalforvaltning har i alt 252 milliarder kroner i form av ulike verdipapirer til forvaltning, og stadig flere investorer og privatpersoner ser fordelene ved å investere i s fond. Fondsforvaltning har i alt fått 21 milliarder til forvaltning fra eksterne kunder. Det er en vekst på 52 prosent fra året før. - Det er et klart uttrykk for tilliten våre fond har i markedet. Vi har ved flere anledninger vist at investeringstjenestene er markedets beste, sier Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i Kapitalforvaltning AS. Beste fond Selskapet har gjennom Fondsforvaltning oppnådd svært gode resultater i TNS Sifo Proseperas årlige markedsundersøkelse blant 77 institusjonelle kjøpere av forvaltningstjenester. Samlet sett blir Fondsforvaltning rangert som det beste selskapet blant totalt 27 evaluerte forvaltningsselskaper. Dette er en betydelig fremgang fra fjorårets femteplass. 18 kriterier innen salg, porteføljeforvaltning og organisasjon ble evaluert. Senest i april 2013 ble Pensjon II tildelt Morningstar Fund Award for beste norske obligasjonsfond. Prisen går til fond og forvaltere som har gitt særlig god avkastning foregående år. Fondet fikk også prisen i Forvalter for og eksterne Kapitalforvaltning og Fondsforvaltning tilbyr et bredt spekter av investerings- og forvaltningstjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Fondsforvaltning tilbyr også kostnadseffektive fond til personmarkedet. Over 80 prosent av kapitalen forvaltes på vegne av med datterselskaper, mens knapt 10 prosent forvaltes på vegne av eksterne investorer og personkunder. Fondsforvaltning forvaltet ved utgangen av året 67 milliarder kroner fordelt på 30 fond. Selskapet har to kombinasjonsfond, ni rentefond, to aktive aksjefond, femten indeksnære aksjefond og to spesialfond. Kapitalforvaltning forestår all forvaltning med tilhørende funksjoner knyttet til oppgjør, risikoovervåkning, rapportering, rådgivning og IT. Fondsforvaltning har ansvar for markedsarbeidet. Ansvarlige investeringer Siden 2002 har hatt en ansvarlig investeringsstrategi med åpenhet som grunnleggende prinsipp. Hvert halvår offentliggjøres hvilke selskaper som utelukkes fra selskapets investeringer og på hvilke grunnlag selskaper var ekskludert ved utgangen av Ett selskap ble inkludert i porteføljene igjen. Vi fører dialog med selskaper og ekskluderer de som bryter med våre etiske retningslinjer, sier Gulbrandsen. utøver eierskap overfor børsnoterte selskaper, blant annet gjennom å stemme på generalforsamlinger. Hva har stemt og begrunnelser for dette er publisert på hjemmesiden. Gjennom sitt medlemskap i FN Global Compact har forpliktet seg til å ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon i hele sin virksomhet. Selskapet har også signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og er norsk partner i prosjektet Carbon Disclosure Project (CDP). Dette er et prosjekt der mange av verdens største institusjonelle investorer har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimapåvirkning.! Forvaltningsområder Tre områder i Kapitalforvaltning; Samlet forvaltningskapital mrd mrd. Forvaltning konserneksterne kunder 21 mrd. 14 mrd. Indeksnær forvaltning Skal gi en kostnadseffektiv markedseksponering i Antall kunder Fondsforvaltning aksje- og obligasjonsmarkedet. Målsettingen er å gi en avkastning likest mulig markedet. Aktiv forvaltning Skal skape en meravkastning ved å finne enkeltpapirer eller bransjer som har en bedre utvikling enn gjennomsnittet i markedet. Institusjonell egenkapital Investeringer i ikke-børsnoterte selskaper som er i en oppstartsfase eller omstruktureringsprosess. Fondene har en levetid på åtte til ti år med en investerings- periode på fire til fem år.

7 Side 12 økonomisk rapport 2013 økonomisk rapport 2013 Side 13 Geografisk fordeling etter verdi per Sektorfordeling etter verdi per Sverige 14% Norge 77% Annet* 4% Anlegg 8% Danmark 9% Hotell 19% Kjøpesenter 8% Kontor, undervisning o.l. 62% * Boliger, festetomter, sameier, p-hus «Vi skal bygge miljøvennlige bygg for fremtiden» Gunnar Gjørtz adm dir i Eiendom AS Eiendoms nye prosjekt Fornebusenteret Senteret er under bygging og vil stå ferdig i Prosjektet er på m2. Planen er å bli et framstående eksempel på et bærekraftig bygg, i Norge så vel som i Europa. Bygget skal ha energimerke A og ha passivhusstandard. Eiendom: Store investeringer Eiendom er en av Norges største eiendomsforvaltere med 1,3 millioner kvadratmeter lokaler og kvadratmeter festetomter til forvaltning. Selskapet har også betydelige prosjekter under utvikling. ger har vært tilfredsstillende de senere år. Den gode prisingen av investeringseiendommer i 2011 har fortsatt. I 2012 var leieinntektene 1,9 milliarder kroner. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Eiendommene har god beliggenhet, høy bygningsmessig standard og effektiv arealutnyttelse. I april 2013 hadde eiendomsmassen en verdi på 33,5 milliarder kroner. Investerer i fond og eiendommer Eiendom foretok flere eiendomstransaksjoner i løpet av Fondbygget (Oslo) er solgt, og Ibsenkvartalet (Oslo), Akersgata (Oslo), Såpsjudaren (Stockholm), Stavanger Airport Hotel (Stavanger), Scandic Aarhus City (Århus) og Klamparen (Stockholm) er overtatt. - Netto investeringer utgjorde om lag 3,3 milliarder kroner i tillegg til investeringer i allerede eide bygg og utviklingsprosjekter, sier Gjørtz. I tillegg til investeringer i eiendomsvirksomheten forvaltet av Eiendom har kollektivporteføljen investert i internasjonale eiendomsfond forvaltet av velrenommerte forvaltere. Verdijustert avkastning på investeringene i internasjonale eiendomsfond utgjorde om lag minus 6,6 prosent. Verdien på s investeringer i slike fond utgjorde 614 millioner ved utgangen av Kollektivporteføljens investeringer i eiendomsfond utgjorde ved årsskiftet 0,2 prosent av finansielle eiendeler i porteføljen. Samfunnsansvar Eiendom har fokus på energi og miljø, og hele virksomheten i Oslo, Trondheim og København er miljøsertifisert etter ISO Vi skal bygge miljøvennlige kontorbygg for fremtiden, sier Gjørtz. Gjennom en aktiv miljøpolicy vil Eiendom bidra med å redusere belastningen på miljø og klima, samt fremme nye adferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere miljøbelastningen og CO2-utslippene. I 2012 ble det reelle energiforbruket redusert med 3,2 GWh. Det tilsvarer årsforbruket for over 150 husholdninger. Pågående nye prosjekter har stort miljøfokus og sertifiseres under BREEAM- NOR. Eiendom forvalter eiendomsinvesteringer for kollektivporteføljen, selskapsporteføljen, Bedriftspensjon AS og Skadeforsikring AS. Eiendomsinvesteringer og forvaltning foretas kun på vegne av selskapene i eget konsern og har derved primært bidratt til avkastning på investert kapital for kundene i livsforsikring. - Verdijustert virksomhetsavkastning var 6,5 prosent i 2012, sier administrerende direktør i Eiendom AS Gunnar Gjørtz. Avkastningen på s eiendomsinvesterin Eiendomsverdi 33,5 mrd. 29,9 mrd. Verdijustert virksomhetsavkastning inklusive eiendomsfond 6,2% 7,2% Økonomisk utleiegrad 96,8% 95,1%

8 Side 14 økonomisk rapport 2013 økonomisk rapport 2013 Side 15 Bank: vokser Banken Tre år etter lanseringen i personmarkedet hadde Banken kunder, og tilveksten fortsetter. Banken ble lansert i personmarkedet i februar 2010, og har siden den gang hatt en god vekst i antall personkunder. Ved utgangen av fjoråret hadde banken kunder. - Banken er en nettbank med gode og enkle spare- og lånetilbud i personmarkedet, og særlig fokus på medlemmer i. De skal oppleve at Banken er spesielt fordelaktig for dem, sier Leif Magne Andersen, administrerende direktør i Banken AS. Pålitelige lånetagere er Norges nest største tilbyder av langsiktige lån til offentlig sektor gjennom Kommunekreditt. Mens de fleste nye offentlige lån er fastrentelån, velger personkundene flytende rente. Ved utgangen av april 2013 har gitt nær 11 milliarder kroner var gitt i boliglån, hovedsakelig til ansatte i kommuner og helseforetak. Gjennomsnittlig utlån per kunde var circa kroner, og utlån med flytende rente utgjorde 87 prosent av utlånsvolumet ved årsskiftet. - Det er ikke konstatert tap på boliglån i s låntagere er svært pålitelige og solide, konstaterer Andersen. Porteføljen er pantesikret innenfor forsiktige verdivurderinger, hovedsaklig innenfor 60 prosent av låneverdi, og låntageres betalingsevne inngår også i kredittvurderingen Lån til offentlig sektor Det ble utbetalt nye lån for til sammen 5,8 milliarder kroner til offentlig sektor i 2012, hvilket er 2,2 milliarder mer enn i Store utbyggingsplaner og mer fokus på klima og miljø vil medføre økt finansieringsbehov i offentlig sektor. ønsker å være en sentral partner for offentlig sektor i årene som kommer, sier Andersen. Tradisjonelt har en stor andel av låntakerne i offentlig sektor valgt flytende rentebetingelser ved låneopptak. Spesielt konkurransedyktige vilkår i gjør imidlertid at de fleste nye utlån har vært med fast rente. «De som er medlemmer i pensjonsordninger forvaltet av skal oppleve at vi har et spesielt fordelaktig tilbud» Nye utlån 6,8 mrd. 5,5 mrd. Utlån på egen balanse 21,5 mrd. 28,4 mrd. Utlån som forvaltes av 29,8 mrd. 24,7 mrd. Antall kunder herav medlemmer 65% 63%! Utlån til offentlig sektor 20 milliarder kroner er lånt til offentlig sektor: Øst- og Sørlandet 54 prosent, Vestlandet 14 prosent Midt-Norge 12 prosent Nord-Norge 15 prosent Leif Magne Andersen adm dir i Banken AS

9 Returadresse: Postboks 400 Sentrum 0103 Oslo Postboks 400 Sentrum 0103 Oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo Telefon Telefaks Magasinet

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Økonomisk rapport 2012 Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Utvikling siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2011 2010 2009 2008 2007 Resultat før skatt 653 515 776 348 652 Forvaltningskapital 291 784 271 736

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011 Økonomisk rapport 2011 Bilag til KLP Magasinet 3/2011 postboks 400 sentrum 0103 oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 oslo telefon 22 03 35 00 telefaks 22 03 36 00 klp@klp.no www.klp.no KLP

Detaljer

KLP å rsrappor t 201 2

KLP å rsrappor t 201 2 KLP å rsrappor t 201 2 Foto Svein Magne Furulund Foto anders eidsnes forsidefoto anne westad Foto Eli Bleie Munkelien KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2012 Nøkkeltall 2012 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat før skatt 1 002 653 515 776 348 Forvaltningskapital 331 783 291 784 271 736 258

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall KLP årsrapport 2011 Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad KLP inviterte i 2011 til en fotokonkurranse, der KLP-ansatte skulle visualisere temaene

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 22. februar 2013. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 22. februar 2013. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 22. februar 2013 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse.

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. KLP årsrapport 2010 åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. De ansattes bidrag skulle visualisere KLPs kjerneverdier,

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. februar 2012 Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

KLP å rsrappor t 201 2

KLP å rsrappor t 201 2 KLP å rsrappor t 201 2 Foto Svein Magne Furulund Foto anders eidsnes forsidefoto anne westad Foto Eli Bleie Munkelien KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall KLP årsrapport 2011 Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad KLP inviterte i 2011 til en fotokonkurranse, der KLP-ansatte skulle visualisere temaene

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2013. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 11. juli 2013. Administrerende direktør Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2013. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 11. juli 2013. Administrerende direktør Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 213 Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 11. juli 213 Administrerende direktør Lasse Ruud Totalmarkedet for verdipapirfond første halvår 213 Relativ høy nettotegning

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge Resultater for 3. kvartal 2015 Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Solid resultat for 3. kvartal 2015 Nordea Bank Norge leverer et solid driftsresultat for tredje kvartal

Detaljer

Oslo, 2. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 2. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 2. november 2012 Presentasjon av 3. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Oslo, 12. mai 2016. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 12. mai 2016. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 12. mai 216 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Oslo, 13. mai 2015 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 1. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 1. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 1. november 2013 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Søndre Land kommune -en eier av KLP. v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby

Søndre Land kommune -en eier av KLP. v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby Søndre Land kommune -en eier av KLP v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby Agenda KLP kommunenes egen pensjonsleverandør Hva er offentlig tjenestepensjon? Finansiering av pensjon Mulighetene for å påvirke

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2011 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Oslo, 05. november 2015. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet

Oslo, 05. november 2015. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Oslo, 05. november 2015 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

klps utvikling siste 5 år

klps utvikling siste 5 år Årsrapport 2007 klps utvikling siste 5 år Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 1) Kapitalavkastning I 7,5% 6,6 % 5,7 % 6,0 % 6,9 % 2) Kapitalavkastning II 6,7% 7,6 % 8,0 % 6,9 % 8,2 % 3) Kapitalavkastning

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23.

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23. Markedet for verdipapirfond 212: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 23. januar 213 Administrerende direktør Lasse Ruud 212 et år med god avkastning

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Oslo, 22. april Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2010 KLP-konsernet

Oslo, 22. april Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2010 KLP-konsernet Oslo, 22. april 2010 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2010 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer