SAKSNR: SBH: ARKIVNR: U.OFF. TA 0 DATO: SIGN.: TIDL.REF.: RE: DELVIS FJERNING AV SUNKEN DOKK ÅRSKOG INDUSTRIOMRÅDE, FITJAR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSNR: SBH: ARKIVNR: U.OFF. TA 0 DATO: SIGN.: TIDL.REF.: RE: DELVIS FJERNING AV SUNKEN DOKK ÅRSKOG INDUSTRIOMRÅDE, FITJAR."

Transkript

1 Fylkesmannen i Hordaland MOTTATT FYLKESMANNEN I HORDALAND SAKSNR: SBH: ARKIVNR: U.OFF. DATO: 13 SEPT 2012 TA 0 DATO: SIGN.: TIDL.REF.: Fitjar RE: DELVIS FJERNING AV SUNKEN DOKK ÅRSKOG INDUSTRIOMRÅDE, FITJAR. ÅRSKOG DOKK AS SØKER MED DETTE TILATELSE TIL DELVIS FJERNING OG DELVIS DEPONERING AV SUNKEN DOKK, ÅRSKOG, FITJAR. Objektet: Årskog Dokk AS reg. nr gjekk i 2010 til innkjøp av en brukt flytedokk, med formål vedlikehold av skip. Dokken blei oppgradert slik vedlegg 1 viser. Juni 2010 sank dokken vis på grunn av sidevange imploderte, og har siden dette ligget og delvis blokkert tilgang til kaien i industrifeltet, som ligg mot Fitjarvika, nord for Fitjar sentrum. Dokken ligger i dag på en vanndybde frå 0 til 25m. Sjå Vedlegg 2 som viser dokken slik han ligg (Kopi av artikkel i bladet Sunnhordland ). Havnen dokken ligg i er regulert som industriområde, ref Reguleringsplan «Industriområde Årskog» og kommunedelplan for Fitjar. Dette har skapt et stort problem for Fitjar kommune, som hadde planar om å bruka kaien til transport av deler til vindmølleparken som er under bygging på Fitjarfjellet. Dokken er av betong, unntatt rør, pumper, fortøyning pullerter og diverse andre mindre gjenstander i stål. Total vekt på strukturen er ca tonn. Det er eller var en mindre tank (Ca. 60 I) med hydraulikk olje, men denne er høyst sannsynlig borte. Dette vil bli undersøkt om denne skal/kan fjernes. Anna avfall er ikke identifisert. Dokken ble renovert slik vedlegg 1 viser og det finnes ikke noe flytende som kan forurense miljøet. Hele dokken ble ryddet ut og tømt for avfall da den ble renovert. Gamle dieseltanker ble åpnet, tømt for olje, rengjort og lukket.

2 Eier: Som nevnt eier Årskog Dokk AS dokken og ved en misforståelse har dokken blitt forsikra for tap, men ikke vrakfjerning. Selskapet er ikke økonomisk i stand til selv å finansiere fjerning av vraket, og et eventuelt krav om dette vil innebære at selskapet går konkurs. Status: Fjerningsalternativet: Å fjerne dokken hel er vanskelig og forbundet med stor risiko. Den er av betong og derfor vanskelig å få feste for løftefartøy. Dokken er relativt tung, og den har betydelige skader i konstruksjonen. Et oppdriftsløft har vært forsøkt, men på grunn av de skader dokken har, holder den ikke på tilført luft i tankene En har derfor vurdert det slik at enten må en knuse den ned eller løfta den opp med løftefartøy. Sist nevnte lar seg muligens gjøre, men er forbundet med betydelig teknisk og faktisk risiko og med stor risiko for ytterligere skader i konstruksjonen. Utgiftene forbundet med et løft og vrakfjerning vil være betydelige med tosifrede millionbeløp, avhengig av hvilke krav som eventuelt stilles til deponering og gjenvinning. Selskapet har derfor bedt Scanmet AS om et alternativ som går ut på at en klipper dokken med sakser ned til -10 m, slik at den ikke er til hinder for skip som det er aktuelt å anløpe kaien i Årskog Industriområde med god margin, og ta opp så mye som praktisk mulig av løse masser. Resten blir deponert på havbotnen slik det ligg. Arbeidet er planlagt utført med gravemaskiner utstyrt med hydrauliske sakser på lekter. Disse vil klippe strukturen nedover. Maskinene vil bruke gripeklo til å løfte opp så mye betong som mulig. Disse massene vil bli deponert på land eller vurdert som masser til gjenbruk. Det vil bli brukt oljelenser i beredskap tilfelle oljesøl, men som nevnt er det oss bekjent ikke olje av betydning i dokken. Scanmet AS: Scanmet AS holder til på Eldøyane på Stord, og har siden 1996 demolert plattformer frå Nordsjøen, samt mer enn 50 skip. Sjå vedlagte brosjyre (Scanmet AS skiftet navn etter brosjyren ble produsert, tidligere hette firmaet Scandinavia Metal AS) Scanmet AS er sertifisert iht ISO 9001, ISO 14001, Godkjent til FPAL, Achilles og START. Selskapet er utrusta med tunge maskiner, og innehar lang og god erfaring med riving av store konstruksjoner.

3 Oppsummering Selskapet har henta inn priser på fjerning av vraket, men har måttet gi opp på grunn av manglende økonomisk styrke. Det søkes derfor om delvis fjerning og knusing av dokken ned til en seilingsdybde på 10 meter med Scanmet AS som utførende entrepenør. Likelydende søknad er sendt til Fitjar Kommune/Havnesjefen. Fitjar Dato kl Årskog Dokk AS

4 Flytedokk på Håkonar Industripark Innholdsbetegnelse Historie og plassering Tekniske data Utbedringer Forankring Driftsmanualer

5 2. Teknisk data Tekniske data om flytedokk: Lengde 64,3 meter Bredde 18,66 meter Høyde 7,1 meter Løftekapasitet 600 tonn Bunnen er delt inn i 12 tanker 2 pumper til å heve dokken med, disse er elektrisk 8 stk oppankringspunkt Vedlegg 3,4 og 5

6 3. Utbedringer Utbedringer: Reparert alle skader i betong Skiftet ut stål rundt pumpene, bend og rørdeler skiftet ut. Blåserenset og overflatebehandlet alt synlig stål lagt ny dørk/grating over pumper Rengjort alle tanker og rom Sjekket alle oppankringspunkt Vedlikehold av alt elektriske komponenter Ventiler er sjekket Peilestaver er sjekket Vedlegg 6

7 Utbedringer og reparasjoner på flytedokk i perioden oktober mars Toppvang og sidevanger: Ryddet, spylt ned med 200 bars varmt vasker med turbodyse. Deretter ble betongoverflata blåserenset for å fjerne gammal maling, laus betong og smuss for å eventuels avdekke svake punkt i betongen. Inspisert og lokalisert små synlige estetiske skader i betong. (fasadeskader og småsprikker) Skadene som ble avdekket ble meislet med elektrisk meisel for å fjerne løs/porøs betong. Etter området rundt skaden var utmeislet ble armeringsjernet og hele skadeflaten blåserenset. Armeringsjernet ble påført rusthindrende zink primer og deretter epoxy primer. For å sikre vedheften mellom den gamle betongen og overflatebehandla armeringsjern og den nye reparasjonsmørtelen ble det påført en heftebro. Reparasjonsmørtelen med fiber ble påført umiddelbart etter heftebroen var påført etter anvisninger fra fabrikkant. Sidevangene ble malt opp med grunnstrøk og blått toppstrøk. Toppvang ble påført en to-komponent, løsemiddelfri epoxyprimer. Deretter ble det påført Hl EP Deck Coat som er en to-komponent, løsemiddelfri selvutjevnede epoxybelegg. Dette belegget er et spesielt utviklet gulv-/dekksbelegg for oljeinstallasjoner og skip hvor det settes høye krav til mekaniske egenskaper. Typiske bruksområder er dekk, gangveier, sterkt belastede områder, laste- /losse områder osv. Samlestokk (roropplegg), ventiler og pedestaver (iinl(?5l(1kl< (n4 opplegq): I forbindelse med testing av dokken, fikk vi problemer med å tømme tanker slik at dokken kom opp i tom normalt flytende posisjon. Det som skjedde var at pumpene mistet vannet slik at de sluttet å pumpe. Vi måtte derfor ha en full inspeksjon av samlestokken. Vi foretok da full nedvasking og rengjøring av tankene og samlestokken sugde opp resterende vann og alt slam som lå i bunn. Hele samlestokken som går gjennom alle tankene på babord side ble blåserenset og påført zinkprimer. Det ble oppdaga mye små hull og en del plasser der flere meter rør måtte utskiftes. I pumperommet ble alle rør fra samlestokk og opp til pumper komplett utskiftet. Her produserte Eldøyane Vedlikehold nye 12" rør og bend med flenser. Det var også T-rør etter aktre bunnventil som var så mye rust at det måtte skiftes ut. Etter alle hull var tettet og pakninger skiftet ut ble alle ventiler ut til tanker stengt og åpnet bunnventil for å sette trykk på samlestokken. Dette for å avdekke flere hull som ikke tidligere ikke var

8 nekkverk utvendig po toppvang: Skiftet ut alle rør i rekkverk som manglet eller som var defekt. Flekk blåserenset alle rustflekker og påført 2 strøk primer og toppcoat på hele rekkverket. Stiger op platforrne tonker: Skiftet ut alt defekt stål med nytt, fjernet defekte stiger og erstattet/reparert med nye. Alt stål på platformer og stiger på babord vange ble blåserenset og påført 2 strøk primer og toppcoat. Platformer, stiger og stålsøyler puinperorn Alt stål ble reparert og blåserenset. Påført 2 strøk primer og toppcoat. Innvendige oreal dokkvang,r. Alle luker til tanker ble blåserenset og påført 2 strøk primer og sort toppcoat. Alle luker ble smurt opp med fett. Alle betongflater ble malt opp igjen med hvit akryl. Alle lyspærer og lysrør utskiftet. Elektriske skap rengjort for støv og smuss. Kjølblokker Skiftet alle defekte kjølblokker og erstattet med nye kjølblokker i hardved. Skiftet ut alle stålvinkler på dokkplate som var rustet og defekt. Alle de nederste kjølblokkene var skrudd fast til vinklene i dekk. Hydro uliske statte or~r Montert inn nytt komplett hydraulisk rørsystem i syrefast stål med styrespaker og manometer til hydrauliske støtte armer for lettere inndokking av båter. Det ble også montert inn nytt hydraulisk pumpe med tank. Montert av Wichner AS Anker og festepunkt dokk og landles'ter Det ble kjøpt inn 2 anker på 13 og 15 tonn, 3 betong lodd på 2 stk. på 10 tonn og et på 40 tonn. For innfesting mellom dokk og innfestning ble det benyttet 76 mm ankerkjetting. Beregningene på dette er utarbeidet av Sørli AS. Det ble laget 4 landfester som er produsert etter tegninger og anvisninger fra Sørli AS v/johannes Sørli. Det ble også laget fundament til kjørebro etter tegninger og anvisninger fra Sørli AS. ///e / helymt fup All utvendig belysning kontrollert og skiftet lyspærer.

9 ( SIVIS f 11 DLAND SANDBLASING A itio00 STORD rt YTEDOKK ARSKOG SITUASJONSPLAN SCI)RLI as P-1; 4;k, i.k4 i4.-ik~cf iige Ni14: Postbekt It13 5 4oe $ ftird eir a seerttne r. Verk)el

10 r«. Bilde av styrbord vang, etter renovering ( ) Bilde av babord vang, etter renovering ( )

11 Bilde tatt i Mars, ferdig utvendige vanger og dokk plate. Eksempel på gjenstående arbeid her var. -Dekksbelegg topp vanger, overflatebehandling av kjørerampe og trapper forrut. - Montering av sidestøtter dokkplate og hydraulisk anlegg. Dokksider blåserenset for å fjerne løs betong og smuss, og for at en lettere skulle kunne sjekke for skader. Ferdig overflatebehandlet samlestokk. Montering av Vacuum ejektorer.

12 rns (;:,

13 32 Sunnhordland torsdag 22. mars 2012 Fitjarkommune vurdererrettssak Egreknar med at syndarengjer opp for seg Rådmann Atle Tornes i Fitjar kommune Dokkensokk ved hamneområdetpå Arskogi juni FOTO:HENRIKMUNDAL ANDREASSEN Visskommunenmå betala for hevingaav dokken i Arskog,kan dette gå ut over alle kommunaletenestertil innbyggjarane. I november i fjor skreiv ordførar Wenche Tislevoll (1-1)eit brev til Gjensidige Forsikring. Her forklarte ho den vanskelege situasjonen som har oppstått mellom Fitjar kommune og Årskog Dokk AS/ Sunnhordland Sandblåsing AS. Ho ber om at Gjensidige tek det forretningsmessige ansvaret for vraket. slik at ikkje kostnadene ved å fjerna dokken blir eit ansvar for folk Fitjar. Fekk respons Eg har fått til svar at Gjensidige ikkje vil ta noko ansvar, men at dei ynskjer å finna ei løysing saman med Fitjar kommune og Sunnhordland Sandblåsing AS, på grunn av omdømmet til selskapet, seier Tislevoll på telefon til Sunnhordland. Kommunikasjonsansvarleg Arne Voll i Gjensidige Forsikring stadfestar dialogen med Tislevoll. Gjensidige har respondert på brevet det vert referert til. Me er i dialog med dei involverte partane, utan at me kan utdjupa dette nærmare. Det er vanskeleg for oss å kornmentera ei sak offentleg som framleis er under arbeid, og ber om forståing for dette, seier Voll. Jobbar på spreng Kommunen kjem til å søkja regress mot dei ansvarlege i denne saka, dersom kommunen i første omgang må betala for hevinga av dokken, seier rådmann Atle Tornes i Fitjar kommune. Kva skjer om dei ansvarlege går konkurs, slik det er antyda i brevet frå Tislevoll til Gjensidige Forsikring? Kommunen må då betala ein masse inillionar som me ikkje har. Dersom me må ut med denne kostnaden, vil. denne gå av driftsmidlane i rekneskapen. Dette vil då gå ut over alle tenestene i kommunen, seier Tornes. Han håpar likevel å finna ei løysing før saka kjem så langt. Eg reknar med at syndaren gjer opp for seg. Fitjar kommune håpar at dokken blir fjerna før det blir rettssak. Eg kan stadfesta at eg har fått epost frå Årskog Dokk AS/ Sunnhordland Sandblåsing AS om at dei jobbar med å få til ein avtale med ein ny operatør som kan heva dokken. Det er ikkje noko meir nytt i denne saka, anna enn at advokatane for involverte partar er i dialog med kvarandre, og jobbar med å finna ei løysing, seier rådmannen. Me veit ikkje kva som kjem til å skje i denne saka. Midtfjellet Vindkraft AS hadde ein avtale med Fitjar kommune, og dersom me får krav frå denne sida må me vurdera kva me skal gjera, seier Tislevoll. Avtale aldri underskriven Tislevoll skriv i brevet at Årskog Dokk AS/Sunnhordland Sandblåsing AS våren 2010 la ut ein flytedokk i hamneområdet i Årskog, etter at det blei gjort ei omfattande oppgradering av dokken. Landdelen av den aktuelle delen av området er kommunalt eigd med kommunen som hamnemynde, men med eit område eigd av Fitjar kraftlag ikkje langt frå staden. «Dokken ville sperra for ei utbygging av kaien og Fitjar kraftlag sitt område, og eit vilkår for at dokken skulle liggja der, var at han skulle flyttast i tilfelle det kom ei utbygging av vindkraft i Fitjar, der Fitjar kraftlag er initiativtakar og ein av tre hovudeigarar.» Vidare står det at «På grunn av usemje om eit anna vilkår vart den endelege avtalen ikkje underskriven, men det var sernje mellom Sunnhordland Sandblåsing AS og kommunen om hovudpunkta. Årskog Dokk AS er ikkje nemnd i avtalen.» Ordføraren uttrykkjer i brevet at det heile tida har vore vanskeleg å få tilbakemeldingar på framdrifta og andre spørsmål som er stilt til eigarane. «Sunnhordland Sandblåsing AS har meldt at dei ikkje tek noko ansvar for dokken, då han er eigd av Årskog Dokk AS», skriv Tislevoll i brevet. Taus Me jobbar med saka saman med Gjensidige, noko meir vil eg ikkje kommentera i denne saka no, seier dagleg leiar Kjell Huseth i Sunnhordland Sandblåsing AS. I eit brev frå Tislevoll til Gjensidige Forsikring står det at Årskog Dokk AS har fått utbetalt fem millionar kroner i forsikringspengar. Stemmer dette? Ja, me har fått utbetalt forsikringspengar, seier Huseth. Jobbar de med eit nytt Dokken pi Arsko G Den havarerte dokken er eigd av Arskog Dokk AS, og sokk i juni 2010 ved hamneområdet på Arskog. Fitjar kommune har aidri hatt leigeavtale med Arskog Dokk, men med Sunnhordland Sandblåsing AS, som eig 25 prosent av Arskog Dokk AS. Dokken var forsikra i Gjensidige for fem millionar kroner, men kaskoskadeforsikringa omfatta ikkje vrakfjerning. Fitjar kommune måtte bryta avtalen med Midtfjellet Vindkraft AS om å frakta vindmøller i land ved kaien på Arskog, fordi dokkon ikkje blei flerna i tide. Dersom dokken blir fjerna innan kort tid, er det framleis håp om at Midtfjellet Vindkraft AS kan få frakta vindmøllene i land på Arskog byggjefase to av vindmølieprosjektet. anbod for å få heva dokken? Ja, men du får snakka med kommunen for meir informasjon i denne saka, er svaret frå Huseth. ANITA HAUGLAND

14 GENERAL ARRANGEMENT FZ\ =2 : I Shcss,5, Plesijo,sess 4a tri Croas rra sa, Ipn ELEVATION A -A D r n fl _ da. fl PLAN AF GALLERY LEVEL (PORT)? I 43-, - cr, dlef, I~21,7-4=- ` Grnk 60.at wl 1 )g) - -4, t I ", 12,s, J,Æ6H. F ' 1,ock E,prne..-X CROSS SEC TION 1s. II, 7G-.<" n5, G 4 5 to.3'. 2' Lk3re 6,3 rb. PLA1N G D PnC4.0.57t,,) 71,5$ RXH Ej LI PLAN AT GALLERY LEVEL (STAR'D) FI l,as s DRO NO 1277/1'D

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

GAMVIK 16.11.2011 Befaring november 2011

GAMVIK 16.11.2011 Befaring november 2011 GAMVIK 16.11.2011 Befaring november 2011 Gamvik BEFARING NOVEMBER 2011 FORANLEDNING Thorstein Johnsrud ved Gamvik Museum tok kontakt med Nordnorsk Fartøyvernsenter i oktober 2011, angående mulig befaring

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 705/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014

SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014 SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014 Spørsmål til spørjetimen Ingvill Taule, Senterpartiet Me treng flaggstang til 17.mai på Sæbø skule. Kommunen 50 års jubileum og Grunnlova 200 års jubileum og da er

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

kystglimt På tokt med Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og 11 Hur bredt har ni hoppat? Side 16

kystglimt På tokt med Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og 11 Hur bredt har ni hoppat? Side 16 kystglimt etatsavis for kystverket I Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling I KYSTGLIMT 2 / 2008 På tokt med Oljevern 04 Side 4 og 5 Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og

Detaljer

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ Protokoll i sak 672/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører

Detaljer

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 714/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen

M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen M/S Bilfergen Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen Hardanger Fartøyvernsenter Rapport nr. 2-2010 1 September 2006. Bilfergen vert gjort klar for slippsetting ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Detaljer

Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere

Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere En velholdt gard er en trivelig og meningsfull arbeidsplass. Også betongkonstruksjonene trenger tilsyn og vedlikehold. (Illustrasjonsfoto FMLA-MR,

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 2005 Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 959 Møte torsdag den 9. juni kl. 14.13. President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra energi-

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 16.10.2013 kl 18:30 20:15 (Hos Tine) Neste møte: Ekstraordinær generalforsamling 30.10.2013 kl 19:00 (I Holmsåsen Barnehage)

Detaljer

SLØVÅG POSTEN God Sommar!

SLØVÅG POSTEN God Sommar! SLØVÅG POSTEN God Sommar! TESS Dager og Vårtreff i teltet! s. 2 ISO sertifisert og rusta for framtida! s. 4 55 år med betonghistorie! s. 7 Friforum NYTT! s. 8 SløvågPosten nr 3 - juni 2011 Hyggelig fagprat

Detaljer

kystglimt Ser fram til seks nye år bak Kystverk-roret Første og einaste kvinnelege styrmann Nytt kvalitets- og styringssystem

kystglimt Ser fram til seks nye år bak Kystverk-roret Første og einaste kvinnelege styrmann Nytt kvalitets- og styringssystem kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET KYSTGLIMT 2 / 2013 Ser fram til seks nye år bak Kystverk-roret Side 2 og 3 Stort og komplekst, men Kystverket klarer det! SIDE 4 5 Første og einaste kvinnelege styrmann

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER:

VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER: VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER: Konflikt eller samspill Foredrag i Oslo den 6. februar 2008 Av Randi Bårtvedt Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Direktør Case Odda Lokal bestemmelsesrett og deltaking.

Detaljer