Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014"

Transkript

1 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor Bruknapp som ordstyrer og Tor Erik Neprud som referent. Til å underskrive protokollen foreslås: Som tellekorps foreslås: Utvalgets innstilling: Utvalgets forslag vedtas b. Godkjenne innkalling og forretningsorden. i. Vedlegg 1: Innkalling til årsmøte 2014 Utvalgets innstilling: Innkalling og forretningsorden godkjennes. 2. Årsberetning for 2013 i. Vedlegg 2: Årsberetning 2013 Utvalgets innstilling: Årsberetningen for 2013 godkjennes. 3. Økonomi a. Regnskap 2013 i. Vedlegg 3: Regnskap 2013 Utvalgets innstilling: Regnskapet for 2013 godkjennes. b. Budsjett 2014 i. Vedlegg 4: Budsjett 2014 Utvalgets innstilling: Budsjettet for 2014 godkjennes. 4. Handlingsplan for arbeidsåret i. Vedlegg 5: Handlingsplan 2014 Utvalgets innstilling: Utvalgets forslag vedtas 5. Vedtektsendringer a. Antall stemmeberettigede telles opp av tellekorps. b. Avstemning iht. gjeldende vedtekter. i. Vedlegg 6: Gjeldende vedtekter. ii. Vedlegg 7: Forslag til vedtektsendringer Utvalgets innstilling: Se vedlegg 7 for utvalgets innstillinger. Side1av2

2 6. Eventuelle innkomne saker a. Ingen saker er mottatt 7. Valg iht. vedtektene a. Antall stemmeberettigede telles opp av tellekorps. b. Valg i. Utvalgsmedlemmer ii. Varamedlemmer iii. En person til å godkjenne regnskapet / evt. revisor Side2av2

3 7FEMFHH ÅRSMØTE NY SFO HØSTEN Nytt bygg -Nytt innhold VI ØNSKER BUTIKK PÅ ORMÅSEN ORMÅSEN OG MANGFOLD -Mange nasjonaliteter -Hva skjer?? Ormåsen Grendeutvalg ønsker alle innbyggere velkommen til årsmøte 2014 Skolesjef Stig Rune Kroken kommer for å informere om det nye SFO-bygget, samt nylig vedtatt Kvalitetsplan for SFO. Det blir mulighet for spørsmål var et år med mye aktivitet i Grendeutvalget. Mange saker har vært til behandling og flere konkrete tiltak er på plass. Videre er det mye spennende som ligger foran oss i Det jobbes aktivt med mulighetene for en butikk på Ormåsen. Kommunale og private interesser snakker sammen om videre utbygging av felt B6. Hvilke utfordringer og muligheter vil dette gi? FASTE POSTER Konstituering Årsmelding Regnskap og budsjett Handingsplan for arbeidsåret Vedtektsendringer Evt. innkomne saker Valg Oppvekstsenteret, kommunen og grendeutvalget jobber for å få til et tettere samarbeid og innbyggerinvolvering. Dette blir en spennende prosess å delta i framover. Enkel servering Møt opp og vær med på å forme framtida for Ormåsen Mandag 31. Mars, kl Mediateket - Ormåsen skole. 1

4 Vedlegg 2 Årsberetning for Ormåsen Grendeutvalg 2013 Sak 1/13 Konstituering I tråd med vedtektene, konstituerte grendeutvalget seg på det første møtet. Navn Teodor Bruknapp Arne Grasbekk Pål Nygård Tor Erik Neprud Bernt Michael Johansen Halvor Prestmoen Cathrine Klokkerud Audun Ekeberg Cathrine Olsen Tina Berg Morten Lauvbu Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Utvalgsmedlem Utvalgsmedlem Utvalgsmedlem Vara Vara Vara Kommunens representant Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Møteplan For å skape forutsigbarhet i møtevirksomheten, ble det satt opp en møteplan med datoer for resten av året. 17. mai arrangement Da det ble klart at vi ikke fikk besøk av korpset i 17.mai-toget på Ormåsen i år, bestemt Grendeutvalget seg for å utlyse en hurraropkonkurranse for klassetrinnene. Målet var å bidra til skikkelig 17.mai-stemning og en positiv opplevelse for alle som gikk i toget og for de som så på. Det viste seg å bli en stor suksess med påfølgende premiering av beste klassetrinn. Konseptet vurderes videreført for kommende år. Takk til Galaxy Hokksund som stilte velvillig opp med pizzapremier. Årshjul En grafisk fremstilling av faste årlige gjøremål for utvalget ble opprettet i Dette dokumenterer mange av prosessene og faste punktene Ormåsen Grendeutvalg utfører og forholder seg til. Årshjulet er lagt til hjemmesiden (http://www.ormåsen.no/om-grendeutvalget/arshjul/) Skatepark Etter mye jobbing og samarbeid med Øvre Eiker kommune ble det i mai/juni satt opp nye skateelementer i betong på skateplassen bak skolen. Dette var et etterlengtet bidrag til uorganisert lek og fritidsaktivitet for barn og unge på Ormåsen, etter at de gamle elementene i tre var utslitt og delvis ødelagt. Parken hadde en total kostnadsramme på ,- + mva og ble finansiert med tilskudd fra kommunen, spillemidler fra Norsk Tipping, bidrag fra Grendeutvalget. 7. juni ble skateplassen offisielt åpnet med snorklipping av ordfører og oppvisning av proffe skatere fra Mondayz Crew. Utover sommeren har skateplassen blitt flittig brukt av barn og unge med skateboard, inline-skøyter og sparkesykler. Det er gledelig å se det positive resultatet av godt samarbeid mellom grendeutvalg og kommune. Side1av6

5 Vedlegg 2 Sak 6/13 Sak 7/13 Sak 8/13 Sak 9/13 Profilering av GU Som et ledd i å bli mer synlig og relevant blant Ormåsens innbyggere har Grendeutvalget brukt Facebook aktivt gjennom det siste året. Her har det blitt lagt ut informasjon, referat og bilder fra aktuelle hendelser. Vi ser at innleggene blir sett og likt av mange. Samtidig har flere innbyggere også lagt inn innlegg, linker og henvendelser/spørsmål på siden. Dette tyder på at Facebook er et kommunikasjonsmedie vi med fordel kan fortsette å benytte aktivt. Målet er å engasjere og skape deltakelse. Hvordan jobbe best med dokumenter Det har blitt opprettet en «dropbox» hvor utvalgets medlemmer har tilgang. Økonomi Se regnskap og budsjett Helhetlig plan Ormåsen (Kommune) Sak 10/13 Sak 11/13 Sak 12/13 Sak 13/13 Tauløype I samarbeid med barnehagen planlegges det ei tauløype i området ved Ormebolet. Økonomi og omfang ble diskutert høsten 2013, men videre arbeid ble utsatt til over vinteren på grunn av stor aktivitet i barnehagen og andre prosjekter hos Grendeutvalget. Ei eventuell løype har ennå ikke funnet sin form, men saken vil bli tatt opp igjen når snøen går. Grinder i lysløype Tidligere OG repr Tone Rundfloen orienterte om saken. Kveg-eiere, repr ved Christoffer Røren, og tidligere OG repr. har hatt befaring høsten Røren var positiv til å bidra på dugnad for å få opp stolpene. Senere samme år var det også et møte med Arne Enger, som kjører opp skiløyper i området. Dette siste møte resulterte i at Arne Enger skulle fylle opp med masser fordi det meste av eksisterende masser er myr eller bekkeleie. Siden har det ikke skjedd noe, til tross for stadig purringer. Tidspunktet nå er antatt mer ideelt da det er tørt og maskiner kan frembringes for ferdigstilling. Stolpene (2 stk) er levert som gave fra Øvre Eiker nett og ligger ved Kølabonn. Grindene (2 stk) er ikke ferdig laget, men Eiker Kvikk, Hokksund og Vestfossen idrettslag har bidratt økonomisk med 2.000,- hver, som skulle dekke produksjon av grinder, samt grunnarbeidene. Pengene er satt inn på kontoen til OG. Friluftsgruppa Friluftsgruppa som ble startet opp høsten 2011 hadde to gode sesonger med mange barn som deltok. Et flott tiltak og fritidstilbud. Av ulike årsaker har man kommet til at det ikke lar seg gjøre å drifte gruppa videre. Blant annet på grunn av stort behov for ledere/voksne. Friluftsgruppa er besluttet nedlagt. Ormåsen Grendeutvalg vil gjerne være bidra med informasjon og annet dersom noen ønsker å starte opp med et liknende tiltak på Ormåsen. Sykkelløp Myrsnipa rundt Innkommet forslag om sykkelløp for barn, "Myrsnipa rundt". Bakgrunnen er at det er nyetablerte områder Gjerdesmetten og Myrsnipa hvor både voksne og barn med fordel kan bli bedre kjent. Trase er tenkt rundt Myrsnipa og søknaden ber om økonomisk støtte til pølser, brus og en liten premie til potensielt 50 deltakere. Leder meldte seg innhabil (som forslagstiller) og flertallet av utvalgsmedlemmene stemte imot forslaget med den begrunnelse at arrangementet blir for snevert avgrenset å regne. Side2av6

6 Vedlegg 2 Sak 14/13 Sak 15/13 Sak 16/13 Bålhytter I 2012 ble det besluttet innkjøp av to bålhytter for plassering i nærheten av akebakken/lysløypa. Bålhyttene er utstyrt med sittebenker og bålpanne, og er ment til fri benyttelse for de som er på tur i området. Videre er det uttalt at barnehagen og skolen skal ha prioritet på dagtid. Arbeidet med hyttene har strukket seg over tid, men høsten 2013 ble plassering bestemt og begge hyttet ble satt opp i løpet av noen hektiske dugnadsdager. Flott innsats av velvillige innbyggere Det jobbes videre med bålhyttenes funksjon slik at disse skal kunne fungere best mulig for barna i barnehagen og alle andre brukere. Kommunenettverk innen stedsutvikling Kort referat fra Teodor og Tor Erik om prosjektet Sammen mot (se =592) Alle frivillige lag, utvalg og foreninger deltok i en åpen dialog med kommunens representanter. Mye kompetanse som finnes blant de frivillige som med fordel kan deles og læres på tvers av organisasjonene. Denne saken oppdateres fremover og kommunen vil involvere oss. Lekeplasser Det har vært en del spørsmål om hvem som har ansvaret for lekeplassene. Det som vi har funnet ut er at kommunen har ansvaret for lekeapparatene, da ikke ansvaret for disse ikke er overført til andre. 16.Ettersynogvedlikehold Densomanskafferellereierlekeplassutstyreransvarligforjevnligettersynognødvendig vedlikehold,slikatutstyretssikkerhetsegenskaperopprettholdes. Når det gjelder å holde lekeplassene pene og ryddige, er det et ansvar som vi beboere på Ormåsen må ta i fellesskap. Sak 17/13 Sak 18/13 Sak 19/13 Sak 20/13 Offentliggjøring av referater Referatene fra Grendeutvalgsmøtene kan offentliggjøres, men når det behandles konfidensiell informasjon eller det foreligger informasjon som er unntatt offentlighet, vil dette ikke gjengis. Rydding til 17. mai Samarbeid med skolen som rydder som normalt til 17. mai, rundt skolen og løypetrasene. Det er kommunens ansvar å rydde dette. Årsmøte i OG satte av kr til dette, og kommunen stiller med tilsvarende beløp. Det er da snakk om å rydde langs hovedveiene Junger, Ormåsenveien og på lekeplassene. OG foreslår en fast vårdugnad første onsdagen i mai hvert år. Denne må uansett foretas før renovasjonen har henting av hageavfall. Logo OG utlyste og gjennomførte en logo-konkurranse i Logoen som vant er designet av mediestudent Helen Fjeld Langrind og symboliserer det å bo i det grønne. Vinneren bli tildelt et gavekort på 1000 kroner. Eget postnummer Prosessen rundt eget postnummer utsettes og tas opp på et seinere tidspunkt når butikk evt. er på plass. Sak 20/13 (eget postnummer) avsluttes. Side3av6

7 Vedlegg 2 Sak 21/13 Egen nærbutikk på Ormåsen I 2013 ble det startet å sjekke mulighetene for butikk på Ormåsen. Kundegrunnlaget bør være stort nok, og siden det nærmer seg 1300 husstander her oppe er nok grunnlaget tilstede. Fasiliteter til en butikk er nå på utredning stadiet. Eiker Eiendomsutvikling er en samarbeidspartner som bør være med i planene fremover, da de eier samtlige næringstomter utenom Pølsehytta. Ideer om et litt større forretningsbygg er lagt frem, slik at det er plass til evt. kafe eller frisør etc etc i samme bygg. Det er også fremmet forslag om leiligheter i etasjen over for å gjøre prosjektet mere lønnsomt. Reguleringsbestemmelser for forretningsbygg er også noe som må avklares med kommunen. I 2014 blir videre arbeid å finne samarbeidspartnere som kan realisere prosjektet. Vi ønsker flere fra Ormåsen velkomne til å komme med innspill, og eventuelt om noen er interesserte i å delta prosjektet. Sak 22/13 Sak 23/13 Sak 24/13 Sak 25/13 Sak 26/13 Sak 27/13 Sak 28/13 Sak 29/13 Julebord OG velger å ikke bruke penger på eksternt julebord. Håndtering av hageavfall Mail fra innbygger som Teodor har svart på. Saken gjaldt hageavfall og håndtering av denne. Mail fra ordfører ang støy/bråk rundt skole og kiosk/bussholdeplass Mail fra innbygger. Svar er kommet fra Ordfører, og videre oversendt OG. Saken gjaldt støy med mer rundt parkeringsplassen. Konkretiserte tidspunkt for når på døgnet det skal være stille er kun nedfelt i de lokale politivedtektene. For Øvre Eiker, var dette ikke konkretisert, men lokale politivedtekter er nå under revisjon og dette tas nå inn, med konkretisering mellom kl Bålhytter langs løypenettet Saken kom opp etter ønske fra barnehagen. Med tanke på den økonomiske situasjon er det ikke satt av midler til ytterligere bålhytter på årets budsjett. OG støtter ønsket om enda flere bålplasser/-hytter i nærområdet og foreslår at dette kan være et tema for søknader om tildeling av midler for Oppvekstsenteret Ormåsen Grendeutvalg ønsker å styrke samarbeidet med Oppvekstsenteret. Vi ser at det på mange arenaer og i mange enkeltsaker er en stor fordel å ha et tett og positivt samarbeid. Videre viser det seg at Grendeutvalget og Oppvekstsenteret på mange områder har sammenfallende ønsker for Ormåsens barn og unge. Sammen vil vi kunne få til større satsinger og bli en sterkere aktør i møte med for eksempel kommune. Dette vil vi ta med oss inn i 2014 og blant annet bidra i Oppvekstsenteret sitt langsiktige prosjekter innenfor stedsutvikling og innbyggerinvolvering, samt konkrete bidrag med utstyr for å styrke skolen og barnehagens mulighet til friluftsliv og læring ute i naturen. Løypekomiteen Det er planlagt skiskytterstadion på myra ved Kølabunn. Dette anser vi som et spennende prosjekt og følger planleggingen fremover. Informasjon vil også komme i løypene etter hvert. Informasjon til beboerne om OG Fremdeles parkeringsproblemer langs Junger Side4av6

8 Vedlegg 2 Sak 30/13 Stig Rune Kroken OG ønsker å være en samarbeidspartner på alle prosjekter/prosesser som angår Ormåsen. I den forbindelse kom skolesjefen til OG med informasjon om utdanningsløpet fremover. Befolkningsutviklingen er antatt å være slik at det er 2 paralleller på alle trinn om ca 10 år. Det er per i dag ca boende på Ormåsen. Disse tallene revideres hvert fjerde år. Dette betyr at både SFO og skolen trenger mer plass. Eksternt konsulentbyrå har kartlagt behov og analyser er laget. Dette siste gjelder også andre skoler i Øvre Eiker. OG ønsker ikke bare å være et av-sjekkspunkt med høringsuttalelse for kommunen, men en partner gjennom hele prosessen på lik linje med berørte kommunale etater. Dette vil gi en langt større innsikt for alle parter i 3-parts-samarbeidet som er skissert av kommunen. Det er nå bevilget ca 5 MNOK til å bygge nytt SFO. Det finnes tilbyder, som kommunen er i dialog med. Fristen for tilbyderen er 28. februar med å komme med revidert forslag. Målsetning er at bygget er klart til skolestart høsten OG påpeker at utseendemessig bør bygget stå i stil med eksisterende bygningsmasse. Samtidig påpekes muligheten for å kunne leie lokalene slik at inntekter på dette kunne påregnes. SRK antar at det er tenkt helhetlig og at flere byggetrinn kan komme senere år. Ny plassering av SFO vil frigjøre plass på skolen som det sees på muligheter for utnyttelse av. Plasseringsmessig vil bygget bli på venstre side i lysløypa og motsatt side av barnehagene. OG tilbys et møte etter den 28. februar for å se situasjonskart, planløsninger med mer. SRK inviterer. Ny kvalitetsplan i Øvre Eiker for SFO er vedtatt av kommunestyret. Introduksjon for Ormåsen er 5. mars. Denne har sterkt fokus på voksenrollen og at SFO og skole skal være et helhetlig sted. SRK sender elektronisk kopi til OG. Innholdsmessig kan OG involveres i hvordan denne best mulig kan gjøres gjeldende for Ormåsen. Sak 31/13 Sak 32/13 Sak 33/13 Sak 34/13 Sak 35/13 Busstilbud til/fra Ormåsen OG er via mail informert fra Brakar om at busstilbud fra høsten 2014 vil endres slik at det vil korrespondere bedre med buss/togforbindelser. Mobildekning på Ormåsen Dette er en sak som også har vært diskutert ved tidligere utbygging på Ormåsen. OG foreslår at den enkelte abonnent henvender seg til sin telefonoperatør skriftlig og klager dersom det er dårlig dekning. Dette da det kan virke som det til tider er svært lokale variasjoner. Frisbeebanen Sigbjørn har fått svar på henvendelsene og det er etablert kontakt med noen som ønsker å ta ansvar for vedlikeholdet av freesbee banen. Vi anser derfor at dette ansvaret vedkommer oppvekstsenteret og avslutter saken. Avsjekk mot årshjul Se sak 4/13 Videre utbygging på Ormåsen Sak 36/13 Trafikksikkerhet / Veilys Beversvingen + 38/13 Grendeutvalget ønsker å bidra til økt trafikksikkerhet på Ormåsen. Dette via en løpende dialog med kommunen, samt via uttalelser i konkrete saker. Det også kommet inn bidrag fra innbyggerne, noe Grendeutvalget setter stor pris på. Her kan nevnes henvendelse vedr. utbedring av fortau og fotgjengeroverganger på boligfeltet tilknyttet Bokfinkveien og Rødstrupesvingen, manglende lys i eksisterende gatelykter i Beversvingen, behov for gatebelysning på gangveien fra Gaupefaret mot Revestien (bak fotballsletta). Side5av6

9 Vedlegg 2 Sak 37/13 Sak 39/13 Sak 40/13 Sak 41/13 Sak 42/13 Sak 43/13 Sluttrapport gave Ormåsen Grendeutvalg Sluttrapport oversendt banken, og tilbakemeldingen på rapporten var god. Offentlig ettersyn til planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer For-prosjekt snøproduksjon på Ormåsen Informasjon om forprosjektet fra Håvard Klokkerud. Det er etablert et samarbeid mellom de lokale skiklubbene for å kartlegge omkring mulighetene for en søknad for et snøproduksjonsanlegg på Ormåsen med dertil skiløyper/rulleskiløyper, samt skiskytingsbane og fotballbaner i områdene rundt myra. Gruppen orienterer og involverer nå aktuelle interessenter og har i sin plan å ferdigstille forprosjektet 1. april Møte med FAU Vestfossen U.skole Det er et ønske fra Vestfossen ungdomsskole om deltakelse på et møte 1. april hvor skolegården settes på dagsorden. Møte starter kl 18:00. OG sender henvendelsen videre til FAU på Ormåsen skole. Invitasjon fra Øvre Eiker AP OG har fått invitasjon til å delta på møte hos AP i Hokksund. Dette ønsker ikke OG da vi ønsker å være partipolitiske uavhengige. OG ønsker å holde dialog mot kommunepolitikerne på en uavhengig og nøytral måte, samtidig som våre meninger om Ormåsens vell må komme frem. OG ønsker å jobbe proaktivt mot kommunens fagseksjoner så tidlig i arbeider som mulig, slik at meninger og standpunkt vil påvirkes via dokumentasjon for vedtak. Søknad om støtte til program 17. Mai arrangement Det er kommet henvendelse om støtte til trykking av program. Dette imøtekommes og vi ønsker også at forrige års suksess med heiaropkonkurransen videreføres. Bevilget sum er 1.500,- til trykking og i tillegg kommer kostnad til premie til beste klasse. I fjor dekket Galaxy dette. Side6av6

10 DriftsregnskapogbalanseOrmåsenGrendeutvalg2013/2014 Vedlegg3 Dato Tekst Bilagnr Beholdning Innpåkonto Utavkonto Inngåendesaldo,kontosp.Øst Banktjenester Kontoutskrift Banktjenester Kontoutskrift Banktjenester Kontoutskrift Støttetilsykkelløp Komp."sammenmot2022" Banktjenester Kontoutskrift Registerenheten Banktjenester Kontoutskrift Banktjenester Kontoutskrift Uniweb,nettsider Banktjenester Kontoutskrift Uniweb,nettsider IngvarKaasa,beisingbålhytte EikerTrykkeri,17maiprogr Banktjenester Kontoutskrift Øvr.EikerKommuneBevilgning Banktjenester Kontoutskrift ArneGrasbekkJulegrantenning Banktjenester Kontoutskrift Kreditrenter Kontoutskrift NorskTipping,Grasrotandel Banktjenester Kontoutskrift Banktjenester Kontoutskrift BerntJohansenGavekortlogo TeodorBruknappRefusjondugn TeodorBruknappRefusjondugn ÅrsavgiftFrivillighetsregisteret Banktjenester Kontoutskrift Saldo Totaleinntekter2013/14 Totalekostnader2013/14 InngåendesaldoSp.BØst2013, InngåendesaldoModumSparebank Tilførtdrift/overskuddiperioden Utgåendesaldo2014, (Modumsp.Kontooverført) Inn/utgåendesaldo *(ingenbevegelser) Totalbeholdningbankper Kasserer2013,PålNygaard Revisorharsettigjennombilagogregnskapogkananbefaleatårsmøtetgodkjennerregnskapet Revisor2013,HåvardKlokkerud

11 Vedlegg 4 Forslag til budsjett Sittende grendeutvalg har valgt å ikke sette opp et detaljert budsjett. Erfaringsmessig ser det ut til at mange forslag fra innbyggere og påfølgende tiltak dukker opp gjennom året. Postene må derfor ansees som veiledende. Det foreslås videre at det nye grendeutvalget gis fullmakt til å disponere midlene i tråd med handlingsplanen som blir vedtatt av årsmøtet. Følgende poster foreslås for budsjett for 2014/2015 Inntekter: - Tilskudd fra Øvre Eiker kommune: Kroner ,- - Grasrotandel, Norsk Tipping: Kroner 1000,- Utgifter: - Grinder i lysløypa: Kroner ,- Det vises til sak 11/13, samt redegjørelse i årsberetning. Idrettsforeningene har tidligere bevilget økonomisk støtte til oppsettingen av grinder. Denne saken bør derfor ha prioritet. - Familieaktiviteter: Kroner ,- Postens er satt med henblikk på fjorårets utgifter på dette området. Side 1

12 - Støtte til 17.mai-arrangement på Ormåsen: Kroner 5.000,- Sittende grendeutvalg har vedtatt å også i år støtte årets 17.mai-komite ved å dekk utgiftene til trykking av program for dagen. - Driftsutgifter: Kroner 2000,- Bankgebyr, årsavgifter, nettside, samt andre administrative utlegg- Budsjettert driftsunderskudd På bakgrunn av solid økonomi, samt et ønske om at grendeutvalgets midler skal komme innbyggerne til gode, velger man å budsjettere med et driftsunderskudd på kroner ,-. Regnskap for perioden 2013/2014 (Vedlegg 3) viser en beholdning på ca. kroner ,-. Dette er iberegnet midler overført fra Friluftsgruppa. En vesentlig del av disse overførte midlene er tilskudd gitt med en intensjon om at det skal fremme friluftsliv og fysisk aktivitet blant barn og unge. Grendeutvalget opplever at det ligger en grad av forpliktelse i dette og anser det derfor som ansvarlig å budsjettere med at man bruker deler av beholdningen, såfremt tiltakene er i tråd med tanken om å fremme friluftsliv og fysisk aktivitet for barn og unge på Ormåsen. Side 2

13 Vedlegg 5 Forslag til handlingsplan Fremme aktivitetsarenaer for barn og unge - Være en aktiv part i samarbeidet mellom Øvre Eiker kommune og Ormåsen oppvekstsenter. - Øke innbyggernes bevissthet omkring grendeutvalgets virke, samt mulighetene for påvirkning i kommunens beslutningsprosesser. - Arbeide for økt trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter og fotgjengere på Ormåsen. - Behandle og avgi høringsuttalelser vedr. planer som berører Ormåsen. - Komplettere årshjulet 1

14 Forslag til vedtekter for Ormåsen Grendeutvalg 1 Vedtatt : 20. mars Formål og grunnlag Grendeutvalgets navn skal være Ormåsen Grendeutvalg Ormåsen Grendeutvalg baserer seg på frivillig engasjement, og er partipolitisk 8 og religiøst uavhengig Ormåsen Grendeutvalg skal være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet, 11 og legge til rette for, og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne har gode 12 opplevelser sammen Utvalget skal arbeide for å virkeliggjøre kommuneplanens visjon for Ormåsen: 15 Stedet i det grønne. 16 Utvalget skal uttale seg om aktuelle kommunale planer for Ormåsen, og kan 17 fremme lokale saker overfor kommunen på eget initiativ. Utvalget skal søke 18 samarbeid med næringsliv, lag/foreninger og andre frivillige ressurser på 19 Ormåsen for å styrke fellesskapet og stedets identitet Organisering Alle som innbyggere på Ormåsen kan velges som medlemmer og 24 varamedlemmer til Ormåsen Grendeutvalg Ormåsen grendeutvalg skal bestå av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. 27 Utvalget bør representere størst mulig bredde blant innbyggerne i Ormåsen. 28 Utvalget konstituerer seg selv, og velger leder, kasserer og sekretær Medlemmene velges for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet skal det hvert 31 annet år velges henholdsvis 3 medlemmer og 4 medlemmer, første gang 3 32 medlemmer. 33 Varamedlemmer velges for to år av gangen. For å sikre kontinuitet skal det hvert 34 annet år velges henholdsvis 2 varamedlemmer og 1 varamedlem, første gang 1 35 medlem Årsmøtet velger hvert år en person til å godkjenne regnskapet Grendeutvalget kan nedsette arbeidsgrupper til spesielle oppgaver. 40 Arbeidsgruppenes medlemmer kan være andre enn grendeutvalgets 41 medlemmer. Minimum en representant fra grendeutvalget skal delta. 42 Arbeidsgruppene er underlagt grendeutvalget Økonomi Utvalget kan gi økonomisk støtte til lokale nærmiljøtiltak Årsmøte Årsmøte er Ormåsen Grendeutvalgs suverene organ. Grendeutvalget skal 51 arrangere årsmøte hvert år senest innen utgangen av mars. Innkallelsen skal 52 være sendt senest tre uker før årsmøtet avholdes. Saker til årsmøtet må være 53 utvalgets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet På årsmøtet skal følgende saker alltid behandles:

15 56 1. Konstituering Årsmelding Regnskap og budsjett Handlingsplan for arbeidsåret Vedtektsendringer Eventuelle innkomne saker Valg av 63 -Utvalgsmedlemmer 64 -Varamedlemmer 65 -En person til å godkjenne regnskapet / evt. revisor Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minst ½ av grendeutvalgets 68 medlemmer, eller minst 10% av Ormåsens innbyggere (pr 1. jan. gjeldende år) 69 krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles senest fire uker etter at krav om 70 ekstraordinært årsmøte er fremmet, og sakspapirene skal sendes ut senest en 71 uke før årsmøtet holdes. Kun saker nevnt i innkallingen kan tas opp på 72 ekstraordinære årsmøter Vedtekter Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer ikke i 77 kraft før etter årsmøtet de ble vedtatt på er avsluttet, med mindre annet 78 bestemmes med ¾ flertall. Forslag til vedtektsendringer må være levert 79 utvalgets leder senest en uke før årsmøte avholdes Definisjoner Alle vedtak fattet på årsmøte krever alminnelig flertall med mindre annet er 85 angitt i vedtektene. Ved stemmelikhet faller forslaget det stemmes over. Valg 86 skal alltid avholdes skriftlig dersom minst en stemmeberettiget person ønsker 87 det Alminnelig flertall er mer enn halvparten av stemmene gitt for et forslag. 2/3 90 og ¾ flertall regnes ut fra antall stemmeberettigede tilstede under en votering, 91 og avholdende og blanke stemmer teller i praksis imot Med mindre annet er bestemt er valgperioden til alle medlemmer i 94 grendeutvalget fra årsmøte til første styremøte etter årsmøte to år etter Med innbygger på Ormåsen, menes innbyggere som har folkeregistrert 97 bostedsadresse på Ormåsen dagen årsmøtet avholdes Oppløsning Oppløsning av Ormåsen Grendeutvalg skjer hvis dette blir vedtatt på årsmøte 102 med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene må være et 103 ekstraordinært årsmøte med oppløsning som enestesak på dagsorden Hvis oppløsning blir vedtatt, skal Ormåsen Grendeutvalgs midler fordeles 106 mellom lag og foreninger på Ormåsen som jobber for å skape engasjement blant 107 innbyggerne i lokalmiljøet på Ormåsen. Dette bestemmes på årsmøtet hvor 108 oppløsning blir vedtatt.

16 Forslagtilvedtektsendringer2014 Vedlegg7 Forslag til vedtektsendringer til årsmøte 31. mars 2014 Forslag1 Endringavparagrafnummerering Paragraf: Linje: Fra: Til: Begrunnelse: Utvalgets innstilling: 3, 4, 5, 6, 7og 8 21ogutover Vedtektenevilblimeroversiktlig Vedtas Krever2/3flertall Forslag2a Endringavgrendeutvalgetssammensetning Paragraf: Linje: Fra: Til: Begrunnelse: Utvalgets innstilling: Ormåsengrendeutvalgskalbeståav7medlemmerog3varamedlemmer. Ormåsengrendeutvalgskalbeståav10medlemmer. Grendeutvalgetseratdetervanskeligåfåallemedlemmenetilåkommepåalle møter,ogdermedharsomregelvaramedlemmersomharkommetpåmøterfått fullstemmerett. Vedtasmedumiddelbarvirkning Krever¾flertall Forslag2b Endringavvalgperioderogsammensetning. Paragraf: Linje: Fra: Til: Begrunnelse: Utvalgets innstilling: Medlemmenevelgesfor2åravgangen.Foråsikrekontinuitetskaldethvertannet årvelgeshenholdsvis3medlemmerog4medlemmer,førstegang3medlemmer. Varamedlemmervelgesfor2åravgangen.Foråsikrekontinuitetskaldethvert annetårvelgeshenholdsvis2varamedlemmerog1varamedlem,førstegang1 medlem. Medlemmenevelgesfor2åravgangen.Foråsikrekontinuitetskaldethvertannet årvelges5medlemmer. Vedtasmedumiddelbarvirkning Krever¾flertall

17 Forslagtilvedtektsendringer2014 Vedlegg7 Forslag2c Paragraf: Linje: Fra: Til: Begrunnelse: Utvalgets innstilling: Varamedlemmer Linjenstrykeshvisforslag2ablirvedtatt Vedtasmedumiddelbarvirkning Krever¾flertall Forslag3 Grendeutvalgetsbeslutningsdyktighet Paragraf: Linje: Fra: Til: Begrunnelse: Utvalgets innstilling: Ny: Grendeutvalgetsbeslutningsdyktighetbegrensesavatdetkrevesat½avutvalgets medlemmerertilstedeforatutvalgetskalværebeslutningsdyktig. Vedstemmelikhet,villedersstemmetelledobbelt. Detteforågarantereutvalgetsobjektivitetognøytralitet,dadetermangelokale sakersombehandles. Vedtas Krever2/3flertall

Høvringen porten til Rondane

Høvringen porten til Rondane INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR HØVRINGEN VEL TID: ONSDAG 12. APRIL 2017, KL 19:00 STED: STEINFJOSET/ØIGARDSETER Høvringen porten til Rondane Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Senter for nordlige folk, 13.03.13 Til stede: Wilmar Johnsen, Kurt-Ivar Johnsen, Henrik Olsen, Per Larsen, Kine Rasmussen, Irene Pedersen, 1. Valg

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole.

Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole. Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole. 1 Foreldrerådsmøtes arbeidsutvalg FAU Alle foreldre / foresatte som har barn på Kråkstad skole, er medlemmer av Foreldrerådet. Dette er nedfelt i opplæringsloven.

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. Til andelseierne i Kilebygda Montessoriskole SA. Ordinært årsmøte avholdes på Kilebygda Montessoriskole Onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00 Dagsorden er fastsatt i vedtektenes 11. Forslag som ønskes behandlet

Detaljer

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune 1 Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune Gjeldende fra 01.01.2017 (Vedtatt av xxxx xx.xx.2016) 1. Formål 1.1 Mål for nærdemokratiordningen Nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune har

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Referater fra møter i Orma sen Grendeutvalg

Referater fra møter i Orma sen Grendeutvalg Referater fra møter i Orma sen Grendeutvalg Perioden april 2014 til april 2015. Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse over saker behandlet 2014-2015 Sak 1/14 Konstituering... 3 Sak 2/14 Møteplan... 4 Sak 3/14

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FORELDRERÅDET

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FORELDRERÅDET Vikhammer skole Alle foreldre ved Vikhammer skole inviteres med dette til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FORELDRERÅDET FAU kaller herved inn til møte onsdag 14. desember kl. 18-20 i amfiet på Vikhammer skole.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg

Vedtekter for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg Vedtekter for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 1. Formålsparagraf 1. Fredrikstad kommune ønsker gjennom opprettelse av lokalsamfunnsmodellen å fremme et bredt demokratisk engasjement hos byens innbyggere.

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg. i Levanger kommune - KFU Levanger. Vedtekter

Kommunalt foreldreutvalg. i Levanger kommune - KFU Levanger. Vedtekter Kommunalt foreldreutvalg i Levanger kommune - KFU Levanger Vedtekter Vedtatt av ekstraordinært årsmøte 10.12.08 INNHOLD: 1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer/konstituering 4. Årsmøte 5. Møteordning/saksgang

Detaljer