NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014"

Transkript

1 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana mars

2 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars Frokost, ankomst, registrering Åpning v/leder Knut Saxe Kjeldsberg. Velkomsthilsen v/representant fra Tana kommune Årsmøtesaker Lunsj Fagdel : Nytt fra NJFF v/ generalsekretær Espen Søilen. Foreningsløftet. Samarbeidsavtale med FeFo. Kjennelse fra Utmarksdomstolen Jakt -og fiske på Finnmarkseiendommen. v/ Einar Asbjørnsen leder utmarksavdelingen FeFo Kaffepause Forvaltning av Tanaelva. v/ direktør Hans Erik Varsi Tanavassdragets Fiskeforvaltning Ny kunnskap som kan redde Tana-laksen. v/rådgiver Narve S Johansen Tanavassdragets Fiskeforvaltning Pause Status Gyrodaktylus salaris i Finnmark v/ Kerstin Haake Mattilsynet Status Finnmarkskommisjonens arbeid. Benstrekk Friluftslivets År m.m. v/ Arne Aaberg - forbundsstyrerepresentant NJFF Festmiddag. Søndag 15 mars Frokost Oppsummering fra lørdag, kommentarer Årsmøtesaker m/valg Lunsj Hjemreise Velkommen! Knut S Kjeldsberg -fylkesleder- 1

3 Dagsorden for årsmøtet Tana Elva Hotell og Camping mars Sak 1 Åpning presentasjon av delegater, gjester og evt. andre møtedeltagere. Sak 2 Konstituering av årsmøtet: - Godkjenning av innkalling og dagsorden - Valg av møteleder og sekretær - Valg av fullmaktskomite - Valg av redaksjonskomite. - Valg av protokollunderskrivere - Valg av tellekorps Sak 3. Beretninger Styret a) Styret og utvalgenes sammensetning for 2014 b) Leders betraktninger c) Styrets beretning Utvalg d) Storviltutvalget e) Småviltutvalget f) Kvinneutvalget g) Barne- og ungdomsutvalget h) Sportskytterutvalget i) Fiskeutvalget Fylkesinstruktører: j) Aversjonsdressur k) Ettersøk l) Fluekasting m) Organisasjonskontakten n) Hagle / Rifleinstruktør o) Jegerprøven Diverse p) Medlemsutvikling Sak 4. Rapport fra ungdomsfondet m/regnskap 2014 Sak 5. Regnskap 2014 m/revisjonsberetning Sak 6. Budsjett 2015 Sak 7. Arbeidsprogram 2015 m/kursplan Sak 8. Innkomne saker. Sak 9. Uttalelser fra årsmøtet Sak 10. Valg for fylkeslaget. Sak 11. Landsmøtet 2015 Haugesund november. Sak 12. Avslutning 2

4 Innhold Årsmøteprogram Dagsorden for årsmøtet mars Beretninger Styrets og utvalgenes sammensetting for 2014/ Leders betraktninger Styrets beretning Årsrapport fra storviltutvalg Årsrapport rovviltutvalg Årsrapport fra småviltutvalg Årsrapport kvinneutvalget Årsrapport fra barne- og ungdomsutvalget Årsrapport fra sportskytterutvalget Årsrapport fra fiskeutvalget Årsrapport fra aversjonsdressur instruktøren Årsrapport fra ettersøksinstruktør Årsrapport fra fluekasteinstruktøren Årsrapport fra organisasjonskontakten Årsrapport fra fylkesinstruktør hagle Årsrapport fra fylkesinstruktør for jegerprøven Diverse Rapport fra FNF Koordinator 19 Medlemsutvikling Ungdomsfondet Årsrapport fra ungdomsfondet Regnskap for ungdomsfondet med revisjonsrapport Regnskap og budsjett Resultatregnskapet Revisjonsrapport Forslag til budsjett Program og aktiviteter for 2015 Arbeidsprogram Kursplan Innkomne saker og eventuelle uttalelser Innkomne saker Uttalelser fra årsmøtet Valg Valgkomiteens innstilling redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Landsmøte. Landsmøte i Haugesund november 43 Vedtekter/Vedlegg Fylkeslagets vedtekter Ungdomsfondets vedtekter Veileder for utvalgsarbeid

5 Sak nr. 3: BERETNINGER Styret og utvalgenes sammensetning for 2014/15 Navn Tlf. priv Mobil e-post Styret Knut Saxe Kjeldsberg Leder Anton Dahl Nestleder Geir Thrane Styremedlem (rovviltutv) Ingvild M Halvorsen Styremedlem (barne og u.utv) Helene Berthelsen Styremedlem (kvinneutv.) Jan Erik Henriksen Styremedlem (storviltutv.) Sigve Frantzen Styremedlem (fiskeutv.) Robert Flatli Styremedlem (skytterutv.) Jim-Roger Friskilæ Styremedlem (småviltutv) Lillian Mikalsen Varamedlem Stein Ola Fremstad Varamedlem Fylkeslagskontoret Linda Hølvold Johannes Skulstad Fylkessekretær FNF Koordinator Småviltvalget Jim Roger Friskilæ Leder Svein Erik Nordhus Medlem Medlem Jan Gulbrandsen Storviltutvalget Jan Erik Henriksen Leder Hanne Lillevik Medlem Bernt Suhr Medlem Rovviltutvalget Geir Thrane Askild Solberg Jim Rune Fosshaug Ken Ronny Porsanger Knut Skimlid Leder Medlem Medlem Medlem Varamedl Sportsskytterutvalget Robert Flatli Leder Sten Are Uglebakken Medlem Arnulf Losvar Medlem Arne Malin Medlem Fiskeutvalget Sigve Frantzen Leder Tor Shulstad Medlem Håvard Vistnes Medlem

6 Kvinneutvalg Helene Bertelsen Leder Yvonne Johannessen Medlem Beate Ryen Medlem Ungdomsutvalg Ingvild Halvorsen Leder Gard Ulven Bahlk Medlem Kim-Ove R Hagerup Medlem Fondsstyret Knut Saxe Kjeldsberg Leder Terje Aslaksen Medlem Ingvild Halvorsen Leder av b.utvalg Kåre Våga Medlem Revisorer Heidi Våga Roald Basma Nils Alfred Mella Valgkomite: Nils Alfred Mella Leder Irene Nilsen Medlem Kåre Våga Medlem Regnskapsfører Stein Ola Fremstad FYLKESINSTRUKTØRER Nils Alfred Mella Hagle Bernt O Suhr Jegerprøven Beate Ryen Ettersøk Dagfinn Nilsen Aversjon Organisasjon Bernt O Suhr Arne Malin Rifle Arnulf Losvar Gevir Sigve Frantzen Fluefiske Arnulf Losvar Trofédommer Medl NJFF forbundsstyre Terje Aslaksen Helene Bertelsen Medl NJFF utvalg fast medlem 2 vara Helene Bertelsen Geir Thrane Kvinneutvalget Sportsskytterutvalget. 5

7 Leders betraktninger for året 2014 Innledning Så er jakt og fiskeåret 2014 blitt historie og vi kan se tilbake på et år som har vært rimelig positivt for den aktiviteten vi driver. En rekke utfordrende oppgaver og høringsuttalelser har vi hatt til behandling, særlig på fiskeforvaltningssiden, men vi har stort sett klart å komme rimelig godt i havn på de fleste områder. Nå går vi inn i et nytt år med nye utfordringer. Da er det å håpe at vi både på lokallagsnivå og sentralt ser positivt på de nye utfordringer som ligger foran oss og tar utfordringene med fornyet kraft og innsatsvilje. Samarbeid Sist vinter ble det satt ned et utvalg for å se på mulighetene for å få til en samarbeidsavtale med vår grunneier, Finnmarkseiendommen. Utgangspunktet var en samarbeidsavtale mellom NJFF og Statsskog. En rekke arbeidsmøter ble avholdt og ut på høsten 2014 var et ukast til avtale klart for behandling i de respektive styrer. Med små endringer ble avtalen godkjent og den 9 des 2014 ble avtalen undertegnet av partene (FeFo, NJFF og NJFF-Finnmark). Den høytidelige signeringen fant sted på FeFo s lokaler i Alta. Dette er på mange måter en historisk begivenhet og en milepel både for oss som en av de største brukerne av jakt- og fiskerettighetene i vårt fylke og grunneieren, FeFo. Nå foreligger det endelig en avtale mellom partene med gjensidige forpliktelser og rettigheter, en avtale som kan reforhandles og oppdateres og som også gir mulighet for gjensidig oppsigelse. Dette er i mange henseender et viktig skritt fremover for å legge forholdene til rette for et konstruktivt samarbeid mellom oss som storbruker av utmarksressursene og grunneieren. Det er ikke alltid at man er enig i alle saker, men det er kun gjennom dialog og samarbeid at vi kan løse problemene og således legge forholdene best til rette for alle parter. Sportsfiskets År 2014 ble erklært som sportsfiskets år og ble høytidelig åpnet av Hans Majestet, Kong Harald. Hundrevis av arrangementer ble gjennomført over hele landet og ikke minst her i Finnmark. Vi tjuvstartet litt med å sette i gang året med en rekke isfiskearrangementer hvor oppslutningen av skoleunger var meget stor. Utstyr og premier ble sponset både av FeFo, NJFF og en rekke utstyrskjeder og det var gledelig å se hvordan ungene storkoste seg ute. Utover våren og sommeren ble det fulgt opp med nye aktiviteter hvor deltagelsen var bra. Det som ofte viser seg som en stor utfordring i denne sammenhengen, det er å få med seg foreldre og foresatte. Klarer man å få foreldrene engasjert da går ofte tingene av seg selv og da sår man også motivasjonen til friluftsliv og fiske hos ungene. Nå går jo sportsfiskets år ut denne vinteren (2015) så det er fremdeles rom for aktiviteter i den sammenheng. 2 Friluftlivets År Som de fleste sikkert har registret så er 2015 utnevnt som Friluftlivets År. Her oppfordres lokallagene å utnytte mulighetene til å engasjere seg i aktiviteter som vi skulle ha de beste forutsetninger for å kunne gjennomføre. Her er det en rekke muligheter for å søke om midler til kurser og aktiviteter, - benytt muligheten som nå foreligger, husk også at her ligger det et stort rekrutteringspotensiale som vi bør kunne utnytte. Jakt og Fiskesesongen 2014 Fjorårets (2013) rypeproduksjon viste tendenser til oppgang mange steder i fylket og det var å håpe på at dette skulle gi positive resultater for påfølgende sesonger. Dette skulle vise seg å slå 6

8 til, særlig i vest-fylket hvor vi fikk mange store og fine kull med godt utviklede kyllinger. Det var nesten som å jakte i de gode, game dager. Vi forventet nok at vi denne høsten skulle få bag-limit, hvilket vi også fikk med en kvote på 5 ryper pr jeger pr dag. Dette ble aksepter av de alle fleste jegere med stor forståelse av at vi også i år måtte begrense uttaket til et rimelig nivå i forhold til produksjonen. Så får vi krysse fingrene og håpe på at denne positive tendensen fortsetter slik at vi kan gå en ny sesong i møte som kanskje vil bli enda bedre. Fellingstallene på elg i fylket var nok noe under det forventede nivå. Det var særlig i Karasjok området at vi fikk en merkbar nedgang i antall felte dyr. Prognosene før jakta antydet nok en slik utvikling og det kan nok synes som om vi her kanskje har nådd taket for hva et forsvarlig uttak kan være, det er en fin balansegang mellom hvor stor en elgstamme kan være i forhold til eksisterende beitegrunnlag. Ellers synes det som om elgen stadig brer seg ut til nye områder. Opplæringsjakta både i Tana og Alta har også i år vært en suksess og det er å håpe på at vi får forsette denne aktiviteten i årene som kommer. Vi trenger å øke rekrutteringen av elgjegere da gjennomsnittsalderen for dagens elgjegere etter hvert begynner å bli i høyeste laget! Våre lakse-elver har i år gitt meget gode resultater. Unntaket har vel vært Alta- elva hvor fangstoppgavene er dårligere enn på mange år. Det som dog er grunn til bekymring er den stadig økende mengde oppdrettslaks som registreres og fanges i flere av våre elver. Dette er et forhold vi har tatt opp med våre myndigheter gjentagne ganger. Oppdrettsnæringa er kommet for å bli og vi ser en stadig økning av denne industrien. Det er derfor særlig viktig at vi nå setter oss sammen, oppdrettsnæringa, våre myndigheter, elveforvaltere og oss sportsfiskere for å finne akseptable løsninger på problemet. Vi snakker her om å bevare en unik laksestamme for framtida! Foreningsløfet Vårt medlemstall viser dessverre en nedadgående tendens. Årsakene kan være mange, - en synkende aktivitet og manglende tilbud til våre medlemmer, konkurrerende tilbud fra andre organisasjoner og lag etc. Skal vi makte å demme opp for denne negative utviklingen, må vi sette oss ned å drøfte tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Forbundet har nå tatt dette på alvor og ønsker å snu utviklingen. Dette kommer derfor til å bli en høyt prioritert oppgave i hele organisasjonen framover, både sentralt og lokalt og vil også være et sentralt tema under vårt årsmøte. 3 Valg Vi står igjen foran et valg av nye tillitsmenn/kvinner i lokallag så vel som på fylkesnivå. Det arbeide som valgkomiteene på de forskjellige nivå gjør er svært viktig. Å finne de rette personer for de enkelte posisjoner er tidkrevende,men ikke desto viktigere. Det synes som om det blir vanskeligere og vanskeligere å få folk til å si ja til å ta et tillitsverv, tidsklemma blir større og større og dugnadsånden er dessverre ikke slik den var lengre. Jeg vil derfor oppfordre de som blir forespurt, - ta et tak for laget, gjør en innsats, - husk det arbeid du legger ned i denne sammenheng får stor betydning for foreningen og medlemmene i lang tid fremover. Ingen ting gjør seg selv lenger, vi er derfor avhengig at noen tar et tak, vi trenger ildsjeler som gir noe av seg selv, - vi trenger DEG!! Så får vi se fremover mot nok en ny sesong, med fiskestang og børse, eller bare nyte friluftslivets mange positive sider. Som jeger og fisker har vi alltid noe å se frem til, derfor er også jegere og fiskere positive og hyggelig mennesker, uansett hvor på kloden du treffer de! Skitt fiske og skitt jakt i 2015! Hilsen Knut Saxe Kjeldsberg, leder NJFF-Finnmark 7

9 Styrets beretning for 2014 Det har i denne styreperioden vært avholdt 6 styremøter 3 ordinære møter og 3 telefonmøter. Styret har behandlet i underkant av ca 30 vedtakssaker i tillegg til en rekke orienteringssaker og referater. NJFF-Finnmark deltar aktivt på den politiske arena på mange nivå hvor spørsmål om jakt- fiske og friluftsliv tas opp. Fylkeslaget setter også selv friluftspolitiske spørsmål på kartet. Vi blir lyttet til, men det kreves hele tiden av oss at vi er forberedt og opptrer seriøst. Styret, administrasjonen og hele organisasjonen må være seg dette bevisst, og det er viktig at vi gjennom våre årsmøter etc klargjør de grunnleggende retningslinjer som skal følges. Fylkeslaget har i perioden fungert slik det skal ved å delta på den jakt- og fiskepolitiske arena. Til dels store oppgaver har vi engasjert oss i Fiskeutvalget har gjort en utmerket jobb i forbindelse med høringer blant annet FeFo s revisjon av retningslinjer ved forpaktning av vassdrag. Styret har også fulgt opp arbeidet mot Finnmarkskommisjonen i samarbeid med FNF- Finnmark. Pr dags dato er fire rapporter utgitt. Felt 1 Stjernøya / Seiland. Felt 2 Nesseby Felt 3 Sørøya Felt 5 Varangerhalvøya Øst. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) tok ut søksmål mot Finnmarkseiendommen (FeFo) for Utmarksdomstolen høsten Tema for saken var Finnmarkskommisjonens (Kommisjonen) rapport for felt 1 Stjernøya og Seiland og felt 2 for Nesseby. Utmarksdomstolen avviste saken ved kjennelse av 14. januar NJFF og FRIFO idømmes å dekke sakskostnader til FeFo. Måloppnåelse i forhold til arbeidsplan. I forhold til arbeidsprogrammets innledende hovedpunkter i arbeidsprogrammet har vel fylkeslaget oppfylt i år mange av intensjonene. Det vises her til beretningen sett under ett. I forhold til de ulike innsatsområdene knyttes følgende kommentarer: 1. Fiske: Fiskeutvalget har gjort en kjempe jobb i forbindelse med høringer i Oppdrettsvirksomheten i fylket krever mye innsats og på den fronten er vi på etterskudd, dette må også prioriteres i Leder av fiskeutvalget har jobbet mye med gyro-problematikken og har fått den på dagsorden i forbindelse med vannområdesatsingen. Mattilsynet har kommet aktivt inn på banen og bl.a laget nye info brosjyrer om Gyro. 2. Jakt. Langt på vei har fylkeslaget oppfylt intensjonen i de skisserte tiltakene innenfor småviltjakt, storviltjakt og rovviltforvaltning. Storviltutvalget har bl.a sendt en henvendelse til FeFo om ønske om papirløs elgjakt i fylket. Småviltutvalget har deltatt på kvotefastsettingsmøter, samt oppfølgingsmøte med FeFo. Fylkeslaget fikk i 2014 opprettet ett eget rovviltutvalg som bl.a har jobbet med gaupetaksering i fylket. 8

10 3. Konkurransevirksomhet. Våre tillitsvalgte og aktive skyttere har absolutt oppfylt de mål som er satt. Det uttrykkes ønske om enda større gjennomslag for satsingen for å rekruttere ungdom og kvinner. 4. Barne- og ungdomsarbeid. Barne og ungdomsutvalget har deltatt på en rekke barne -og ungdomsaktiviteter og arrangementer i Kvinner. Fylkeslagets kvinneutvalg har gjort en kjempe jobb etter at ny leder kom på plass. Aktiviteten på damefronten er stigende, og antall kvinnekontaker i lokalforeningene har økt. Flere lokalforeninger er på banen igjen med egne aktiviteter for kvinner. 6. Rekruttering. Her må vi gjøre en bedre jobb i forbindelse med foreningsløftet. Mange lokalforeninger gjør en god jobb med rekrutering av nye medlemmer. 7. Organisasjonsutvikling. a. Informasjonsarbeidet har blitt bedre, men vi kan styrke informasjonsarbeidet ovenfor medlemmer og lokallag ved å delta på flere medlems og årsmøter. b. Foreningsløftet vil for 2015 styrke dette arbeidet mot lokalforeningene. c. NJFF`s nye portalside vil forenkle informasjonsflyt ut til lokalforeningene. 8. Samarbeid med andre. På dette punktet har styret oppfylt de mål vi satte oss. Vi har god dialog med fylkesmann, fylkeskommune, FeFo og NJFF sentralt. NJFF Finnmark og NJFF inngikk samarbeidsavtale med FeFo senvinteren Kurs og aktiviteter. Fylkeslaget som organisasjon har gjennomført det aller meste av de kurs og aktiviteter vi hadde på vår plan. I tillegg har vi deltatt på en rekke arenaer hvor våre interesser har vært berørt. Samarbeidet med FNF-Finnmark NJFF-Finnmark har hatt dratt mange positive veksler på det nære samarbeidet med FNF- Finnmark, som også i 2014 har hatt en koordinatorstilling i 100 %. Fylkeslaget kommer styrket både faglig og økonomisk ut av dette samarbeidet. Friluftspolitiske spørsmål har vært løftet frem på en måte som tjener oss alle. Det har vært samarbeid om en rekke høringer etc. NJFF organisasjonen har og høstet mye via FNF-Finnmarks brede engasjement mot Finnmarkskommisjonens arbeid. Kontorfellesskapet har på alle måter vært positivt. Anne Greve har vært ansatt i ei 30 % stilling gjennom hele året i forbindelse med Johannes pappapermisjon. Viser for øvrig til utfyllende kommentarer i årsmeldingen. 9

11 Representasjon/aktiviteter NJFF- Finnmark 2014/15 Styremøter: Karasjok 9 mai - utsatt pga få deltakere fra styret kunne delta Telefonmøte 14 mai Elverum 7 9 august Mailmøte 13 oktober Kirkenes 7 november (forkant av fagkonferansen) Mailmøte 30 januar Telefonmøte 19 februar Telefonmøte 26 februar Tana 13 mars (forkant av årsmøtet) Fagkonferanse for tillitsvalgte Kirkenes Thon Hotell 8 9 november Tema på fagkonferansen: Kort innføring i NJFF`s nye portal, mediateknikk, viktigheten av å videreformidle informasjon til våre medlemmer. Bjørnens utvikling i Finnmark v/ Steinar Wikan. Status for rovvilt i Finnmark. v/ Magne Aasheim rovviltkoordinator SNO Finnmark. Finnmarkskommisjonens rapporter status. Tildelinger av rettigheter på bekostning av fellesskapet? v/ Anne Greve prosjektkoodinator FNF Finnmark. Nytt fra NJFF sentralt v/ Håvard S Andersen kommunikasjonskonsulent NJFF. Nytt fra FeFo. Status småvilt og storviltjakt, papirløs elgjakt, nye retningslinjer for laksevassdrag. v/steinar Christensen utmarksforvalter laksefiske FeFo. Elvemuslingen; nøkkel og indikatorart i økosystemet, - restaurering av vassdrag og elver. v/paul Eric Aspholm naturveileder og forsker Bioforsk Svanhovd. Presentasjon av bedømte gevir. v/arnulf Losvar Trofèdommer NJFF-Finnmark. Ungdomssatsing og erfaringsutveksling. Innlandsfiske som næring og turisme. Årsmøte NJFF-Finnmark Alta Thon Hotel 8 9 mars Møter på kontoret: Ledere og tillitsvalgte fra de nærliggende JFF foreningene er ofte innom kontoret, da går gjerne debatten varm omkring aktuelle spørsmål innen jakt- og fiske og Finnmarkskommisjonens arbeid. Jevnlige besøk av regnskapsfører Stein O Fremstad og styremedlemmer Geir Thrane, Robert Flatli, Jim Roger Friskilæ og Helene Bertelsen. Med SNO- og FeFo kontor i samme bygg har vi ofte diskusjoner om tema vi er felles opptatt av med flere personer innen disse organisasjoner. Representanter for fylkesmann stikker også innom for en prat, og det samme gjelder for lokale og regionale politikere som er opptatt av friluftspolitiske spørsmål. 10

12 Utvalgsmedlemmenes ulike møter: Se beretninger til utvalgene Uttalelser, høringer Høring FeFo,de nye retningslinjene for forpaktere Høring Regler for tildeling av sjølakseplasser på Finnmarkseiendommen. Høring Forslag til nye regler for fiskekonkurranser. Høring Endring av to forskrifter ved hjemmel i lov 15.mai 1992 om laksefiske og innlandsfisk. Høring forskrift om utfisking av rømt oppdrettsfisk. Høring Kystseljakt 2015 i samarbeid med storviltutvalget. Høring Vedr. forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014" Innspill til FeFo om papirløs elgjakt. Innspill til FeFo Finnmarkskommisjonens rapport 5 Varangerhalvøya Øst. Nedsatt arbeidsgruppe vedr jaktidsregulering. Høring regelverk for jaktskyting Pressemelding Villaks eller oppdrett. 11

13 Utvalgsrapporter for 2014 Storviltutvalget NJFF-Finnmark. Årsrapport Utvalget har bestått av: Leder Jan Erik Henriksen, Alta Hanne Lillevik Eriksen, Kirkenes Bernt Suhr, Alta Utvalget har hatt et utvalgsmøte i Alta, 2/3 deler av utvalget deltok på tillitsmannskonferansen i Kirkenes og ellers arbeidet via lukket facebookgruppe, og telefon. Styret for Fefo behandlet saken om elgjakthøringen primo 2014 og gjorde flere endringer i tråd med ønsker fra brukerforeninger. Karantenetid ved bytte av jaktlag ble gjeninnført samt at hundekravet ble flyttet tilbake til søknadstidspunktet. Disse endringene synes å ha hatt positive effekter mht til å redusere ventelistene for elgjaktlag. Også antall felte dyr gikk ned sammenlignet med I 2014 ble det felt 749 dyr av en kvte på 1137, dvs en fellingsprosent på 65,9 %. En gjenganger for storviltutvalget de senere åra har vært Anarjohkasaken. Anarjohka ble lyst ut som grønn jakt med muligheter for å søke disp for innkjøring til grensene, men ikke bruk av motorisert ferdsel inni i parkområdet. Alle feltene unntatt ett, ble tildelt til fylkets elgjegere. Det ble felt 9 dyr i Anarjohka av en kvote på 40 frie dyr. Vi har snakket med noen av de som jaktet i parken også ut fra et forslag om mulighetene for å legge opplæringsjakta til parken. De forespurte jegerne fraråder dette og uttrykker at de ikke kommer til å søke Anarjohka flere ganger. Tilgjengeligheten og transporten frem til grensa blir for komplisert og tar svært mye tid. Bæring av felte dyr ut fra parken er også ressurskrevende. Selv om området er spennende, er infrastrukturen svært ressurskrevende. Storviltutvalget har også bedt fylkets elgjegere om å være nøye med å føre sett-elgskjemaer og sørge for at disse blir sendt inn til riktig tid. Det samme med å sende inn prøver fra bjørnehår/ekskrementer. Denne type data er svært viktig for en bærekraftig forvaltning av elgjakta. Vi har også oppfordret lokallagene til å delta i elgbestandsforvaltningen både mht til bestandsplaner, feltgrenser, etc. Flere av våre lokallag lar elgjegerforeningen ta seg av den lokale elgjaktforvaltningen. Her kan vi trekke frem Tana Jeger og fiskeforening som et positivt forbilde. I Tana har de også en aktiv elgjegerforening, men lokallaget deltar aktivt i storviltarbeidet. Trofebedømming ble satt på dagsorden på tillitsmannskonferansen i Kirkenes med foredrag og flere bedømminger av elggevir. Storviltutvalget har reist en nasjonal sak der vi ber NJFF sentralt om å jobbe for at lokallag får muligheter for å kjøpe 30 % hydrogenperoksid som( brukes til bleking av skaller. Tidligere kunne hvem som helst kjøpe blekemiddelet. Direktoratet for samfunnsikkerhet har foreslått å innskjerpe tilgangen for privatpersoner. Også lokallagene rammes av dette. Vi har bedt NJFF om å søke generell dispensasjon for lokallagene da hydrogenperoksid er en viktig del lokallagenes opplæringsvirksomhet om trofebehandling. Storviltvalget arbeidet med å følge opp årsmøtevedtaket fra mars 2014 om innføring av papirløs elgjakt. Det ble utarbeidet et notat om saken som ble oversendt Fefo. Styret i NJFF Finnmark sluttet seg til ønsket om å innføre papirløs elgjakt etter modell av Statsskog. Fefo har svart på henvendelsen. I svaret påpekes at de ønsker å foreta en evaluering av dagens system, samtidig som de viser til at arbeidet med de 4- bestandsplanene er såpass ressurskrevende at det ikke vil 12

14 bli gjort større endringer foran elgjakta Storviltutvalgene i våre lokallag oppfordres til å delta i denne evalueringen. NJFF Finnmark og Alta JFF har de 4 siste årene vært engasjert i elgjaktopplæring hhv i østfylket (Tana) og vestfylket (Alta). Den 4 årige opplæringsavtalen med FEFO gikk ut i år både for opplæringsjakta i Alta og i Tana. Saken har vært drøftet og styret i NJFF Finnmark ønsker å fortsette med opplæring i Tana og Alta slik som nå. NJFF Finnmark ønsker å tilby FEFO en opplæringspakke for hele fylket med ulike steder, innhold og lengde på opplæringene, men med en viss samordning av søknad om midler, prisfastsetting, markedsføring etc. Både NJFF Finnmark i samarbeid med Tana jff og AJFF har opparbeidet seg gode rutiner for å gjennomføre oppleggene, men nærmere samordning vil kunne gi mer varierte tilbud og slik virke rekrutterende samtidig som man kanskje kan redusere de administrative og markedsføringskostnadene. Fefo har i løpet av perioden redusert sine tildelinger av grønne midler til opplæringen. Storviltutvalget og fiskeutvalget har samarbeidet om en uttalelse til direktoratet om kvoter for jakt av kystsel. Det er en økning i uttak av kystsel fra 2013 til 2014 i Finnmark. Selv om interessen er økende, er det ønskelig med større jaktuttak. Storviltutvalget anmoder enda flere medlemmer og jegere til å registrere seg som seljegere og prøve jakt på havets storvilt. Storviltutvalget har bedt fylkesstyret om å ta opp jakttidsreguleringen allerede nå. Ved forrige revisjon brukte direktoratet manglende og sein engasjement som argument for ikke å foreta endringer. Fylkesstyret har fulgt opp saken og nedsatt et utvalg med representanter fra storviltutvalg, rovviltutvalget og jakt- og fiskeutvalget til å forberede saken for fylkeslagets årsmøte. Et utlyst jaktlederkurs måtte dessverre avlyses pga få påmeldte. Storviltutvalget får stadig henvendelser fra enkeltmedlemmer med ønsker om ulike kurs. Jaktlederkurs settes opp årlig på aktivitetsplanen, men det er en stund siden kurset har vært avholdt. Mulig vi bør se på andre måter å markedsføre tilbudet på. NJFF,s nye nett plattform kan tenkes å nå flere. Elgjaktopplæringen i Altas erfaringer i bruk av sosiale medier kan kanskje også være nyttige. Med tilbakeføring av kravet om hund på søknadstidspunkt bør vi også vurdere om bruk av hund i elgjakt bør føres opp som kurstilbud i Storviltutvalget har også fremmet rovvilt og elg som et aktuelt fagtema. Dette bør skje i samarbeid med det nye rovviltutvalget som fylkesstyret har oppnevnt. I mai 2015 er det planlagt å avholde 2-3 kurs i Finnmark om elglokking og luktkamuflasje. Jan Erik Henriksen Leder 13

15 Rovviltutvalget NJFF-Finnmark. Årsrapport 2014 Rovviltutvalget har i 2014 bestått av: Geir Thrane, Neiden JFF Ken Ronny Porsanger, Tana JFF Askil Solberg, Alta JFF Jim Rune Fosshaug Lakselv JFF Knut Skimlid, - varamedl. Neiden JFF På NJFF Finnmarks årsmøte i 2014 ble det vedtatt å opprette ett rovviltutvalg, der blei det også bestemt att ansvarlig for dette skulle være sittende styremedlem Geir Thrane. Han fikk da i oppdrag å skaffe kandidater til utvalget. I løpet av mars mnd. blei det sendt forespørsel til alle foreninger i Finnmark, og fristen for forslag blei satt til utgangen av mars. På tlf.styremøte 14 mai blei medlemmene valgt. Vi sto da igjen med 1 leder 3 medlemmer og 1 vara til utvalget. Det har vært litt liten aktivitet på utvalget i første halvåret av 2014, dette antakelig p.g.a innkjøring. Leder har sendt flere mailer til medlemmene i utvalget, dette for å lodde stemning, om det er saker de forskjellige ønsker å ta opp, har fått noen innspill, bl.a forlenge jakta på jerv og gaupe. Vi har hatt et møte i utvalget, dette i forbindelse med fagkonferansen i Kirkenes 8-9 november. Det er mest hensiktsmessig å ta disse møtene i forbindelse med andre møter/ arrangement i regi av JFF. Styret i NJFF Finnmark har satt ned ett utvalg som allerede nå skal begynne å jobbe med ny jakttidshøring, i dett utvalget sitter Askil Solberg fra rovvilt. Utvalget har siden i høst jobbet med ett nytt prosjekt `` Gaupetaksering`` Dette går i korte trekk ut på å prøve å finne familiegrupper med gaupe, vi har i samarbeid med Fylkeslagskontoret hvor Johannes Skulstad har det administrative ansvar og med SNO, funnet frem til hvor det kan være aktuelt å spore. Vi har knyttet til oss en håndfull personer, i tillegg så er der avtalt med Øytun folkehøgskole att de tar for seg Altaområdet Dette dekker ikke pr nå hele Finnmark men vi mener å ta for oss de mest aktuelle områder. Denne sesong må sees som ett prøveprosjekt som vi må og vil evaluere. Geir Thrane Leder rovviltutvalget 14

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer