NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014"

Transkript

1 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana mars

2 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars Frokost, ankomst, registrering Åpning v/leder Knut Saxe Kjeldsberg. Velkomsthilsen v/representant fra Tana kommune Årsmøtesaker Lunsj Fagdel : Nytt fra NJFF v/ generalsekretær Espen Søilen. Foreningsløftet. Samarbeidsavtale med FeFo. Kjennelse fra Utmarksdomstolen Jakt -og fiske på Finnmarkseiendommen. v/ Einar Asbjørnsen leder utmarksavdelingen FeFo Kaffepause Forvaltning av Tanaelva. v/ direktør Hans Erik Varsi Tanavassdragets Fiskeforvaltning Ny kunnskap som kan redde Tana-laksen. v/rådgiver Narve S Johansen Tanavassdragets Fiskeforvaltning Pause Status Gyrodaktylus salaris i Finnmark v/ Kerstin Haake Mattilsynet Status Finnmarkskommisjonens arbeid. Benstrekk Friluftslivets År m.m. v/ Arne Aaberg - forbundsstyrerepresentant NJFF Festmiddag. Søndag 15 mars Frokost Oppsummering fra lørdag, kommentarer Årsmøtesaker m/valg Lunsj Hjemreise Velkommen! Knut S Kjeldsberg -fylkesleder- 1

3 Dagsorden for årsmøtet Tana Elva Hotell og Camping mars Sak 1 Åpning presentasjon av delegater, gjester og evt. andre møtedeltagere. Sak 2 Konstituering av årsmøtet: - Godkjenning av innkalling og dagsorden - Valg av møteleder og sekretær - Valg av fullmaktskomite - Valg av redaksjonskomite. - Valg av protokollunderskrivere - Valg av tellekorps Sak 3. Beretninger Styret a) Styret og utvalgenes sammensetning for 2014 b) Leders betraktninger c) Styrets beretning Utvalg d) Storviltutvalget e) Småviltutvalget f) Kvinneutvalget g) Barne- og ungdomsutvalget h) Sportskytterutvalget i) Fiskeutvalget Fylkesinstruktører: j) Aversjonsdressur k) Ettersøk l) Fluekasting m) Organisasjonskontakten n) Hagle / Rifleinstruktør o) Jegerprøven Diverse p) Medlemsutvikling Sak 4. Rapport fra ungdomsfondet m/regnskap 2014 Sak 5. Regnskap 2014 m/revisjonsberetning Sak 6. Budsjett 2015 Sak 7. Arbeidsprogram 2015 m/kursplan Sak 8. Innkomne saker. Sak 9. Uttalelser fra årsmøtet Sak 10. Valg for fylkeslaget. Sak 11. Landsmøtet 2015 Haugesund november. Sak 12. Avslutning 2

4 Innhold Årsmøteprogram Dagsorden for årsmøtet mars Beretninger Styrets og utvalgenes sammensetting for 2014/ Leders betraktninger Styrets beretning Årsrapport fra storviltutvalg Årsrapport rovviltutvalg Årsrapport fra småviltutvalg Årsrapport kvinneutvalget Årsrapport fra barne- og ungdomsutvalget Årsrapport fra sportskytterutvalget Årsrapport fra fiskeutvalget Årsrapport fra aversjonsdressur instruktøren Årsrapport fra ettersøksinstruktør Årsrapport fra fluekasteinstruktøren Årsrapport fra organisasjonskontakten Årsrapport fra fylkesinstruktør hagle Årsrapport fra fylkesinstruktør for jegerprøven Diverse Rapport fra FNF Koordinator 19 Medlemsutvikling Ungdomsfondet Årsrapport fra ungdomsfondet Regnskap for ungdomsfondet med revisjonsrapport Regnskap og budsjett Resultatregnskapet Revisjonsrapport Forslag til budsjett Program og aktiviteter for 2015 Arbeidsprogram Kursplan Innkomne saker og eventuelle uttalelser Innkomne saker Uttalelser fra årsmøtet Valg Valgkomiteens innstilling redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Landsmøte. Landsmøte i Haugesund november 43 Vedtekter/Vedlegg Fylkeslagets vedtekter Ungdomsfondets vedtekter Veileder for utvalgsarbeid

5 Sak nr. 3: BERETNINGER Styret og utvalgenes sammensetning for 2014/15 Navn Tlf. priv Mobil e-post Styret Knut Saxe Kjeldsberg Leder Anton Dahl Nestleder Geir Thrane Styremedlem (rovviltutv) Ingvild M Halvorsen Styremedlem (barne og u.utv) Helene Berthelsen Styremedlem (kvinneutv.) Jan Erik Henriksen Styremedlem (storviltutv.) Sigve Frantzen Styremedlem (fiskeutv.) Robert Flatli Styremedlem (skytterutv.) Jim-Roger Friskilæ Styremedlem (småviltutv) Lillian Mikalsen Varamedlem Stein Ola Fremstad Varamedlem Fylkeslagskontoret Linda Hølvold Johannes Skulstad Fylkessekretær FNF Koordinator Småviltvalget Jim Roger Friskilæ Leder Svein Erik Nordhus Medlem Medlem Jan Gulbrandsen Storviltutvalget Jan Erik Henriksen Leder Hanne Lillevik Medlem Bernt Suhr Medlem Rovviltutvalget Geir Thrane Askild Solberg Jim Rune Fosshaug Ken Ronny Porsanger Knut Skimlid Leder Medlem Medlem Medlem Varamedl Sportsskytterutvalget Robert Flatli Leder Sten Are Uglebakken Medlem Arnulf Losvar Medlem Arne Malin Medlem Fiskeutvalget Sigve Frantzen Leder Tor Shulstad Medlem Håvard Vistnes Medlem

6 Kvinneutvalg Helene Bertelsen Leder Yvonne Johannessen Medlem Beate Ryen Medlem Ungdomsutvalg Ingvild Halvorsen Leder Gard Ulven Bahlk Medlem Kim-Ove R Hagerup Medlem Fondsstyret Knut Saxe Kjeldsberg Leder Terje Aslaksen Medlem Ingvild Halvorsen Leder av b.utvalg Kåre Våga Medlem Revisorer Heidi Våga Roald Basma Nils Alfred Mella Valgkomite: Nils Alfred Mella Leder Irene Nilsen Medlem Kåre Våga Medlem Regnskapsfører Stein Ola Fremstad FYLKESINSTRUKTØRER Nils Alfred Mella Hagle Bernt O Suhr Jegerprøven Beate Ryen Ettersøk Dagfinn Nilsen Aversjon Organisasjon Bernt O Suhr Arne Malin Rifle Arnulf Losvar Gevir Sigve Frantzen Fluefiske Arnulf Losvar Trofédommer Medl NJFF forbundsstyre Terje Aslaksen Helene Bertelsen Medl NJFF utvalg fast medlem 2 vara Helene Bertelsen Geir Thrane Kvinneutvalget Sportsskytterutvalget. 5

7 Leders betraktninger for året 2014 Innledning Så er jakt og fiskeåret 2014 blitt historie og vi kan se tilbake på et år som har vært rimelig positivt for den aktiviteten vi driver. En rekke utfordrende oppgaver og høringsuttalelser har vi hatt til behandling, særlig på fiskeforvaltningssiden, men vi har stort sett klart å komme rimelig godt i havn på de fleste områder. Nå går vi inn i et nytt år med nye utfordringer. Da er det å håpe at vi både på lokallagsnivå og sentralt ser positivt på de nye utfordringer som ligger foran oss og tar utfordringene med fornyet kraft og innsatsvilje. Samarbeid Sist vinter ble det satt ned et utvalg for å se på mulighetene for å få til en samarbeidsavtale med vår grunneier, Finnmarkseiendommen. Utgangspunktet var en samarbeidsavtale mellom NJFF og Statsskog. En rekke arbeidsmøter ble avholdt og ut på høsten 2014 var et ukast til avtale klart for behandling i de respektive styrer. Med små endringer ble avtalen godkjent og den 9 des 2014 ble avtalen undertegnet av partene (FeFo, NJFF og NJFF-Finnmark). Den høytidelige signeringen fant sted på FeFo s lokaler i Alta. Dette er på mange måter en historisk begivenhet og en milepel både for oss som en av de største brukerne av jakt- og fiskerettighetene i vårt fylke og grunneieren, FeFo. Nå foreligger det endelig en avtale mellom partene med gjensidige forpliktelser og rettigheter, en avtale som kan reforhandles og oppdateres og som også gir mulighet for gjensidig oppsigelse. Dette er i mange henseender et viktig skritt fremover for å legge forholdene til rette for et konstruktivt samarbeid mellom oss som storbruker av utmarksressursene og grunneieren. Det er ikke alltid at man er enig i alle saker, men det er kun gjennom dialog og samarbeid at vi kan løse problemene og således legge forholdene best til rette for alle parter. Sportsfiskets År 2014 ble erklært som sportsfiskets år og ble høytidelig åpnet av Hans Majestet, Kong Harald. Hundrevis av arrangementer ble gjennomført over hele landet og ikke minst her i Finnmark. Vi tjuvstartet litt med å sette i gang året med en rekke isfiskearrangementer hvor oppslutningen av skoleunger var meget stor. Utstyr og premier ble sponset både av FeFo, NJFF og en rekke utstyrskjeder og det var gledelig å se hvordan ungene storkoste seg ute. Utover våren og sommeren ble det fulgt opp med nye aktiviteter hvor deltagelsen var bra. Det som ofte viser seg som en stor utfordring i denne sammenhengen, det er å få med seg foreldre og foresatte. Klarer man å få foreldrene engasjert da går ofte tingene av seg selv og da sår man også motivasjonen til friluftsliv og fiske hos ungene. Nå går jo sportsfiskets år ut denne vinteren (2015) så det er fremdeles rom for aktiviteter i den sammenheng. 2 Friluftlivets År Som de fleste sikkert har registret så er 2015 utnevnt som Friluftlivets År. Her oppfordres lokallagene å utnytte mulighetene til å engasjere seg i aktiviteter som vi skulle ha de beste forutsetninger for å kunne gjennomføre. Her er det en rekke muligheter for å søke om midler til kurser og aktiviteter, - benytt muligheten som nå foreligger, husk også at her ligger det et stort rekrutteringspotensiale som vi bør kunne utnytte. Jakt og Fiskesesongen 2014 Fjorårets (2013) rypeproduksjon viste tendenser til oppgang mange steder i fylket og det var å håpe på at dette skulle gi positive resultater for påfølgende sesonger. Dette skulle vise seg å slå 6

8 til, særlig i vest-fylket hvor vi fikk mange store og fine kull med godt utviklede kyllinger. Det var nesten som å jakte i de gode, game dager. Vi forventet nok at vi denne høsten skulle få bag-limit, hvilket vi også fikk med en kvote på 5 ryper pr jeger pr dag. Dette ble aksepter av de alle fleste jegere med stor forståelse av at vi også i år måtte begrense uttaket til et rimelig nivå i forhold til produksjonen. Så får vi krysse fingrene og håpe på at denne positive tendensen fortsetter slik at vi kan gå en ny sesong i møte som kanskje vil bli enda bedre. Fellingstallene på elg i fylket var nok noe under det forventede nivå. Det var særlig i Karasjok området at vi fikk en merkbar nedgang i antall felte dyr. Prognosene før jakta antydet nok en slik utvikling og det kan nok synes som om vi her kanskje har nådd taket for hva et forsvarlig uttak kan være, det er en fin balansegang mellom hvor stor en elgstamme kan være i forhold til eksisterende beitegrunnlag. Ellers synes det som om elgen stadig brer seg ut til nye områder. Opplæringsjakta både i Tana og Alta har også i år vært en suksess og det er å håpe på at vi får forsette denne aktiviteten i årene som kommer. Vi trenger å øke rekrutteringen av elgjegere da gjennomsnittsalderen for dagens elgjegere etter hvert begynner å bli i høyeste laget! Våre lakse-elver har i år gitt meget gode resultater. Unntaket har vel vært Alta- elva hvor fangstoppgavene er dårligere enn på mange år. Det som dog er grunn til bekymring er den stadig økende mengde oppdrettslaks som registreres og fanges i flere av våre elver. Dette er et forhold vi har tatt opp med våre myndigheter gjentagne ganger. Oppdrettsnæringa er kommet for å bli og vi ser en stadig økning av denne industrien. Det er derfor særlig viktig at vi nå setter oss sammen, oppdrettsnæringa, våre myndigheter, elveforvaltere og oss sportsfiskere for å finne akseptable løsninger på problemet. Vi snakker her om å bevare en unik laksestamme for framtida! Foreningsløfet Vårt medlemstall viser dessverre en nedadgående tendens. Årsakene kan være mange, - en synkende aktivitet og manglende tilbud til våre medlemmer, konkurrerende tilbud fra andre organisasjoner og lag etc. Skal vi makte å demme opp for denne negative utviklingen, må vi sette oss ned å drøfte tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Forbundet har nå tatt dette på alvor og ønsker å snu utviklingen. Dette kommer derfor til å bli en høyt prioritert oppgave i hele organisasjonen framover, både sentralt og lokalt og vil også være et sentralt tema under vårt årsmøte. 3 Valg Vi står igjen foran et valg av nye tillitsmenn/kvinner i lokallag så vel som på fylkesnivå. Det arbeide som valgkomiteene på de forskjellige nivå gjør er svært viktig. Å finne de rette personer for de enkelte posisjoner er tidkrevende,men ikke desto viktigere. Det synes som om det blir vanskeligere og vanskeligere å få folk til å si ja til å ta et tillitsverv, tidsklemma blir større og større og dugnadsånden er dessverre ikke slik den var lengre. Jeg vil derfor oppfordre de som blir forespurt, - ta et tak for laget, gjør en innsats, - husk det arbeid du legger ned i denne sammenheng får stor betydning for foreningen og medlemmene i lang tid fremover. Ingen ting gjør seg selv lenger, vi er derfor avhengig at noen tar et tak, vi trenger ildsjeler som gir noe av seg selv, - vi trenger DEG!! Så får vi se fremover mot nok en ny sesong, med fiskestang og børse, eller bare nyte friluftslivets mange positive sider. Som jeger og fisker har vi alltid noe å se frem til, derfor er også jegere og fiskere positive og hyggelig mennesker, uansett hvor på kloden du treffer de! Skitt fiske og skitt jakt i 2015! Hilsen Knut Saxe Kjeldsberg, leder NJFF-Finnmark 7

9 Styrets beretning for 2014 Det har i denne styreperioden vært avholdt 6 styremøter 3 ordinære møter og 3 telefonmøter. Styret har behandlet i underkant av ca 30 vedtakssaker i tillegg til en rekke orienteringssaker og referater. NJFF-Finnmark deltar aktivt på den politiske arena på mange nivå hvor spørsmål om jakt- fiske og friluftsliv tas opp. Fylkeslaget setter også selv friluftspolitiske spørsmål på kartet. Vi blir lyttet til, men det kreves hele tiden av oss at vi er forberedt og opptrer seriøst. Styret, administrasjonen og hele organisasjonen må være seg dette bevisst, og det er viktig at vi gjennom våre årsmøter etc klargjør de grunnleggende retningslinjer som skal følges. Fylkeslaget har i perioden fungert slik det skal ved å delta på den jakt- og fiskepolitiske arena. Til dels store oppgaver har vi engasjert oss i Fiskeutvalget har gjort en utmerket jobb i forbindelse med høringer blant annet FeFo s revisjon av retningslinjer ved forpaktning av vassdrag. Styret har også fulgt opp arbeidet mot Finnmarkskommisjonen i samarbeid med FNF- Finnmark. Pr dags dato er fire rapporter utgitt. Felt 1 Stjernøya / Seiland. Felt 2 Nesseby Felt 3 Sørøya Felt 5 Varangerhalvøya Øst. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) tok ut søksmål mot Finnmarkseiendommen (FeFo) for Utmarksdomstolen høsten Tema for saken var Finnmarkskommisjonens (Kommisjonen) rapport for felt 1 Stjernøya og Seiland og felt 2 for Nesseby. Utmarksdomstolen avviste saken ved kjennelse av 14. januar NJFF og FRIFO idømmes å dekke sakskostnader til FeFo. Måloppnåelse i forhold til arbeidsplan. I forhold til arbeidsprogrammets innledende hovedpunkter i arbeidsprogrammet har vel fylkeslaget oppfylt i år mange av intensjonene. Det vises her til beretningen sett under ett. I forhold til de ulike innsatsområdene knyttes følgende kommentarer: 1. Fiske: Fiskeutvalget har gjort en kjempe jobb i forbindelse med høringer i Oppdrettsvirksomheten i fylket krever mye innsats og på den fronten er vi på etterskudd, dette må også prioriteres i Leder av fiskeutvalget har jobbet mye med gyro-problematikken og har fått den på dagsorden i forbindelse med vannområdesatsingen. Mattilsynet har kommet aktivt inn på banen og bl.a laget nye info brosjyrer om Gyro. 2. Jakt. Langt på vei har fylkeslaget oppfylt intensjonen i de skisserte tiltakene innenfor småviltjakt, storviltjakt og rovviltforvaltning. Storviltutvalget har bl.a sendt en henvendelse til FeFo om ønske om papirløs elgjakt i fylket. Småviltutvalget har deltatt på kvotefastsettingsmøter, samt oppfølgingsmøte med FeFo. Fylkeslaget fikk i 2014 opprettet ett eget rovviltutvalg som bl.a har jobbet med gaupetaksering i fylket. 8

10 3. Konkurransevirksomhet. Våre tillitsvalgte og aktive skyttere har absolutt oppfylt de mål som er satt. Det uttrykkes ønske om enda større gjennomslag for satsingen for å rekruttere ungdom og kvinner. 4. Barne- og ungdomsarbeid. Barne og ungdomsutvalget har deltatt på en rekke barne -og ungdomsaktiviteter og arrangementer i Kvinner. Fylkeslagets kvinneutvalg har gjort en kjempe jobb etter at ny leder kom på plass. Aktiviteten på damefronten er stigende, og antall kvinnekontaker i lokalforeningene har økt. Flere lokalforeninger er på banen igjen med egne aktiviteter for kvinner. 6. Rekruttering. Her må vi gjøre en bedre jobb i forbindelse med foreningsløftet. Mange lokalforeninger gjør en god jobb med rekrutering av nye medlemmer. 7. Organisasjonsutvikling. a. Informasjonsarbeidet har blitt bedre, men vi kan styrke informasjonsarbeidet ovenfor medlemmer og lokallag ved å delta på flere medlems og årsmøter. b. Foreningsløftet vil for 2015 styrke dette arbeidet mot lokalforeningene. c. NJFF`s nye portalside vil forenkle informasjonsflyt ut til lokalforeningene. 8. Samarbeid med andre. På dette punktet har styret oppfylt de mål vi satte oss. Vi har god dialog med fylkesmann, fylkeskommune, FeFo og NJFF sentralt. NJFF Finnmark og NJFF inngikk samarbeidsavtale med FeFo senvinteren Kurs og aktiviteter. Fylkeslaget som organisasjon har gjennomført det aller meste av de kurs og aktiviteter vi hadde på vår plan. I tillegg har vi deltatt på en rekke arenaer hvor våre interesser har vært berørt. Samarbeidet med FNF-Finnmark NJFF-Finnmark har hatt dratt mange positive veksler på det nære samarbeidet med FNF- Finnmark, som også i 2014 har hatt en koordinatorstilling i 100 %. Fylkeslaget kommer styrket både faglig og økonomisk ut av dette samarbeidet. Friluftspolitiske spørsmål har vært løftet frem på en måte som tjener oss alle. Det har vært samarbeid om en rekke høringer etc. NJFF organisasjonen har og høstet mye via FNF-Finnmarks brede engasjement mot Finnmarkskommisjonens arbeid. Kontorfellesskapet har på alle måter vært positivt. Anne Greve har vært ansatt i ei 30 % stilling gjennom hele året i forbindelse med Johannes pappapermisjon. Viser for øvrig til utfyllende kommentarer i årsmeldingen. 9

11 Representasjon/aktiviteter NJFF- Finnmark 2014/15 Styremøter: Karasjok 9 mai - utsatt pga få deltakere fra styret kunne delta Telefonmøte 14 mai Elverum 7 9 august Mailmøte 13 oktober Kirkenes 7 november (forkant av fagkonferansen) Mailmøte 30 januar Telefonmøte 19 februar Telefonmøte 26 februar Tana 13 mars (forkant av årsmøtet) Fagkonferanse for tillitsvalgte Kirkenes Thon Hotell 8 9 november Tema på fagkonferansen: Kort innføring i NJFF`s nye portal, mediateknikk, viktigheten av å videreformidle informasjon til våre medlemmer. Bjørnens utvikling i Finnmark v/ Steinar Wikan. Status for rovvilt i Finnmark. v/ Magne Aasheim rovviltkoordinator SNO Finnmark. Finnmarkskommisjonens rapporter status. Tildelinger av rettigheter på bekostning av fellesskapet? v/ Anne Greve prosjektkoodinator FNF Finnmark. Nytt fra NJFF sentralt v/ Håvard S Andersen kommunikasjonskonsulent NJFF. Nytt fra FeFo. Status småvilt og storviltjakt, papirløs elgjakt, nye retningslinjer for laksevassdrag. v/steinar Christensen utmarksforvalter laksefiske FeFo. Elvemuslingen; nøkkel og indikatorart i økosystemet, - restaurering av vassdrag og elver. v/paul Eric Aspholm naturveileder og forsker Bioforsk Svanhovd. Presentasjon av bedømte gevir. v/arnulf Losvar Trofèdommer NJFF-Finnmark. Ungdomssatsing og erfaringsutveksling. Innlandsfiske som næring og turisme. Årsmøte NJFF-Finnmark Alta Thon Hotel 8 9 mars Møter på kontoret: Ledere og tillitsvalgte fra de nærliggende JFF foreningene er ofte innom kontoret, da går gjerne debatten varm omkring aktuelle spørsmål innen jakt- og fiske og Finnmarkskommisjonens arbeid. Jevnlige besøk av regnskapsfører Stein O Fremstad og styremedlemmer Geir Thrane, Robert Flatli, Jim Roger Friskilæ og Helene Bertelsen. Med SNO- og FeFo kontor i samme bygg har vi ofte diskusjoner om tema vi er felles opptatt av med flere personer innen disse organisasjoner. Representanter for fylkesmann stikker også innom for en prat, og det samme gjelder for lokale og regionale politikere som er opptatt av friluftspolitiske spørsmål. 10

12 Utvalgsmedlemmenes ulike møter: Se beretninger til utvalgene Uttalelser, høringer Høring FeFo,de nye retningslinjene for forpaktere Høring Regler for tildeling av sjølakseplasser på Finnmarkseiendommen. Høring Forslag til nye regler for fiskekonkurranser. Høring Endring av to forskrifter ved hjemmel i lov 15.mai 1992 om laksefiske og innlandsfisk. Høring forskrift om utfisking av rømt oppdrettsfisk. Høring Kystseljakt 2015 i samarbeid med storviltutvalget. Høring Vedr. forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014" Innspill til FeFo om papirløs elgjakt. Innspill til FeFo Finnmarkskommisjonens rapport 5 Varangerhalvøya Øst. Nedsatt arbeidsgruppe vedr jaktidsregulering. Høring regelverk for jaktskyting Pressemelding Villaks eller oppdrett. 11

13 Utvalgsrapporter for 2014 Storviltutvalget NJFF-Finnmark. Årsrapport Utvalget har bestått av: Leder Jan Erik Henriksen, Alta Hanne Lillevik Eriksen, Kirkenes Bernt Suhr, Alta Utvalget har hatt et utvalgsmøte i Alta, 2/3 deler av utvalget deltok på tillitsmannskonferansen i Kirkenes og ellers arbeidet via lukket facebookgruppe, og telefon. Styret for Fefo behandlet saken om elgjakthøringen primo 2014 og gjorde flere endringer i tråd med ønsker fra brukerforeninger. Karantenetid ved bytte av jaktlag ble gjeninnført samt at hundekravet ble flyttet tilbake til søknadstidspunktet. Disse endringene synes å ha hatt positive effekter mht til å redusere ventelistene for elgjaktlag. Også antall felte dyr gikk ned sammenlignet med I 2014 ble det felt 749 dyr av en kvte på 1137, dvs en fellingsprosent på 65,9 %. En gjenganger for storviltutvalget de senere åra har vært Anarjohkasaken. Anarjohka ble lyst ut som grønn jakt med muligheter for å søke disp for innkjøring til grensene, men ikke bruk av motorisert ferdsel inni i parkområdet. Alle feltene unntatt ett, ble tildelt til fylkets elgjegere. Det ble felt 9 dyr i Anarjohka av en kvote på 40 frie dyr. Vi har snakket med noen av de som jaktet i parken også ut fra et forslag om mulighetene for å legge opplæringsjakta til parken. De forespurte jegerne fraråder dette og uttrykker at de ikke kommer til å søke Anarjohka flere ganger. Tilgjengeligheten og transporten frem til grensa blir for komplisert og tar svært mye tid. Bæring av felte dyr ut fra parken er også ressurskrevende. Selv om området er spennende, er infrastrukturen svært ressurskrevende. Storviltutvalget har også bedt fylkets elgjegere om å være nøye med å føre sett-elgskjemaer og sørge for at disse blir sendt inn til riktig tid. Det samme med å sende inn prøver fra bjørnehår/ekskrementer. Denne type data er svært viktig for en bærekraftig forvaltning av elgjakta. Vi har også oppfordret lokallagene til å delta i elgbestandsforvaltningen både mht til bestandsplaner, feltgrenser, etc. Flere av våre lokallag lar elgjegerforeningen ta seg av den lokale elgjaktforvaltningen. Her kan vi trekke frem Tana Jeger og fiskeforening som et positivt forbilde. I Tana har de også en aktiv elgjegerforening, men lokallaget deltar aktivt i storviltarbeidet. Trofebedømming ble satt på dagsorden på tillitsmannskonferansen i Kirkenes med foredrag og flere bedømminger av elggevir. Storviltutvalget har reist en nasjonal sak der vi ber NJFF sentralt om å jobbe for at lokallag får muligheter for å kjøpe 30 % hydrogenperoksid som( brukes til bleking av skaller. Tidligere kunne hvem som helst kjøpe blekemiddelet. Direktoratet for samfunnsikkerhet har foreslått å innskjerpe tilgangen for privatpersoner. Også lokallagene rammes av dette. Vi har bedt NJFF om å søke generell dispensasjon for lokallagene da hydrogenperoksid er en viktig del lokallagenes opplæringsvirksomhet om trofebehandling. Storviltvalget arbeidet med å følge opp årsmøtevedtaket fra mars 2014 om innføring av papirløs elgjakt. Det ble utarbeidet et notat om saken som ble oversendt Fefo. Styret i NJFF Finnmark sluttet seg til ønsket om å innføre papirløs elgjakt etter modell av Statsskog. Fefo har svart på henvendelsen. I svaret påpekes at de ønsker å foreta en evaluering av dagens system, samtidig som de viser til at arbeidet med de 4- bestandsplanene er såpass ressurskrevende at det ikke vil 12

14 bli gjort større endringer foran elgjakta Storviltutvalgene i våre lokallag oppfordres til å delta i denne evalueringen. NJFF Finnmark og Alta JFF har de 4 siste årene vært engasjert i elgjaktopplæring hhv i østfylket (Tana) og vestfylket (Alta). Den 4 årige opplæringsavtalen med FEFO gikk ut i år både for opplæringsjakta i Alta og i Tana. Saken har vært drøftet og styret i NJFF Finnmark ønsker å fortsette med opplæring i Tana og Alta slik som nå. NJFF Finnmark ønsker å tilby FEFO en opplæringspakke for hele fylket med ulike steder, innhold og lengde på opplæringene, men med en viss samordning av søknad om midler, prisfastsetting, markedsføring etc. Både NJFF Finnmark i samarbeid med Tana jff og AJFF har opparbeidet seg gode rutiner for å gjennomføre oppleggene, men nærmere samordning vil kunne gi mer varierte tilbud og slik virke rekrutterende samtidig som man kanskje kan redusere de administrative og markedsføringskostnadene. Fefo har i løpet av perioden redusert sine tildelinger av grønne midler til opplæringen. Storviltutvalget og fiskeutvalget har samarbeidet om en uttalelse til direktoratet om kvoter for jakt av kystsel. Det er en økning i uttak av kystsel fra 2013 til 2014 i Finnmark. Selv om interessen er økende, er det ønskelig med større jaktuttak. Storviltutvalget anmoder enda flere medlemmer og jegere til å registrere seg som seljegere og prøve jakt på havets storvilt. Storviltutvalget har bedt fylkesstyret om å ta opp jakttidsreguleringen allerede nå. Ved forrige revisjon brukte direktoratet manglende og sein engasjement som argument for ikke å foreta endringer. Fylkesstyret har fulgt opp saken og nedsatt et utvalg med representanter fra storviltutvalg, rovviltutvalget og jakt- og fiskeutvalget til å forberede saken for fylkeslagets årsmøte. Et utlyst jaktlederkurs måtte dessverre avlyses pga få påmeldte. Storviltutvalget får stadig henvendelser fra enkeltmedlemmer med ønsker om ulike kurs. Jaktlederkurs settes opp årlig på aktivitetsplanen, men det er en stund siden kurset har vært avholdt. Mulig vi bør se på andre måter å markedsføre tilbudet på. NJFF,s nye nett plattform kan tenkes å nå flere. Elgjaktopplæringen i Altas erfaringer i bruk av sosiale medier kan kanskje også være nyttige. Med tilbakeføring av kravet om hund på søknadstidspunkt bør vi også vurdere om bruk av hund i elgjakt bør føres opp som kurstilbud i Storviltutvalget har også fremmet rovvilt og elg som et aktuelt fagtema. Dette bør skje i samarbeid med det nye rovviltutvalget som fylkesstyret har oppnevnt. I mai 2015 er det planlagt å avholde 2-3 kurs i Finnmark om elglokking og luktkamuflasje. Jan Erik Henriksen Leder 13

15 Rovviltutvalget NJFF-Finnmark. Årsrapport 2014 Rovviltutvalget har i 2014 bestått av: Geir Thrane, Neiden JFF Ken Ronny Porsanger, Tana JFF Askil Solberg, Alta JFF Jim Rune Fosshaug Lakselv JFF Knut Skimlid, - varamedl. Neiden JFF På NJFF Finnmarks årsmøte i 2014 ble det vedtatt å opprette ett rovviltutvalg, der blei det også bestemt att ansvarlig for dette skulle være sittende styremedlem Geir Thrane. Han fikk da i oppdrag å skaffe kandidater til utvalget. I løpet av mars mnd. blei det sendt forespørsel til alle foreninger i Finnmark, og fristen for forslag blei satt til utgangen av mars. På tlf.styremøte 14 mai blei medlemmene valgt. Vi sto da igjen med 1 leder 3 medlemmer og 1 vara til utvalget. Det har vært litt liten aktivitet på utvalget i første halvåret av 2014, dette antakelig p.g.a innkjøring. Leder har sendt flere mailer til medlemmene i utvalget, dette for å lodde stemning, om det er saker de forskjellige ønsker å ta opp, har fått noen innspill, bl.a forlenge jakta på jerv og gaupe. Vi har hatt et møte i utvalget, dette i forbindelse med fagkonferansen i Kirkenes 8-9 november. Det er mest hensiktsmessig å ta disse møtene i forbindelse med andre møter/ arrangement i regi av JFF. Styret i NJFF Finnmark har satt ned ett utvalg som allerede nå skal begynne å jobbe med ny jakttidshøring, i dett utvalget sitter Askil Solberg fra rovvilt. Utvalget har siden i høst jobbet med ett nytt prosjekt `` Gaupetaksering`` Dette går i korte trekk ut på å prøve å finne familiegrupper med gaupe, vi har i samarbeid med Fylkeslagskontoret hvor Johannes Skulstad har det administrative ansvar og med SNO, funnet frem til hvor det kan være aktuelt å spore. Vi har knyttet til oss en håndfull personer, i tillegg så er der avtalt med Øytun folkehøgskole att de tar for seg Altaområdet Dette dekker ikke pr nå hele Finnmark men vi mener å ta for oss de mest aktuelle områder. Denne sesong må sees som ett prøveprosjekt som vi må og vil evaluere. Geir Thrane Leder rovviltutvalget 14

16 Småviltutvalget NJFF-Finnmark. Årsrapport 2014 Småviltutvalget har i 2014 bestått av: Jim-Roger Friskilæ, Sør-Varanger JFF Svein-Erik Nordhus, Sør-Varanger JFF Ronald Lorentzen, Sør-Varanger JFF Småviltutvalget har i 2014 ikke hatt noen møter. Småviltutvalget har deltatt sammen med Leder og sekretær i fylkeslaget på møte med FeFo angående kvotesetting på ryper i forkant av jaktstart september Småviltutvalget har i perioden ikke mottatt saker til behandling utenom dette. Jim-Roger Friskilæ Leder småviltutvalg Kvinneutvalget i NJFF-Finnmark Årsrapport 2014 Utvalget har bestått av: Helene Bertelsen, Sør-Varanger JFF Beate Ryen, Båtsfjord JFF Yvonne Johannessen, Tana JFF Utvalget har hatt ett møte i perioden. I tillegg har vi hatt kontakt per telefon og e-post. Vi har jobbet mot de lokale kvinnekontaktene, vi har informert om muligheter til å søke støtte og oppfordret til aktivitet, særlig i forbindelse med Sportsfiskets år. Flere foreninger har gjennomført fiskearrangement for jenter, og utvalget har bidratt praktisk på noen av disse. Vi registrer med glede at det er en økning i jenteaktiviteter i fylket. Helene Bertelsen Leder Barne- og ungdomsutvalget Årsrapport 2014 Barne- og ungdomsutvalget har av: Leder: Ingvild Maria Halvorsen Sør-Varanger JFF Medlem: Gard Ulven Balk Sør-Varanger JFF Medlem: Kim Ove Hagrup Alta JFF Legges fram på årsmøtet. 15

17 Sportsskytterutvalget NJFF-Finnmark. Årsrapport Utvalget har bestått av: Robert H Flatli Leder (og lerdue) Odd Helge Sukuvara (vara lerdue) Arnulf Losvar (rifle) Arne Malin (rifle) Rifleseksjon 2014 Intet Oppsummering Leirdueskyting 2014 Sesongen 2014 har vært gjennomført iht. terminlisten for leirdueskyting. Antall skyttere i fylket har stabilisert seg, dog sliter vi fortsatt med rekruttering på ungdoms- og damesiden. Dette gjelder også jegere og hobbyskyttere i alle foreninger. Til tross for dette er alle baner åpne og aktiviteter gjennomføres. Det har vært avviklet konkurranser henholdsvis i Alta, Kautokeino, Vadsø, Sør-Varanger og Neiden inneværende år. Finnmarkskytterne, spesielt under de store konkurransene (LM og NM) ligger resultatene for de fleste på et MEGET høyt nivå. I denne sammenheng må Roger Strømeng fra Alta JFF nevnes. Roger har gjennom de siste årene holdt et meget høyt nivå i leirdueskyting og han ble BRONSJEVINNER under årets NM i Jegertrap i Målselv. I tillegg er han på Norges Skytterforbunds landslag i leirdue hvor han ble NORDISK mester i Resultatprogrammet benyttes nå aktivt av alle aktive foreninger. Et resultatprogram som har blitt meget godt mottatt også utenfor landets grenser. «Karasjokmøtet» ble avholdt i Alta 4. oktober. Referat er tilsendt lokalforeningene og er å finne på Av hovedpunkter nevnes:- - Finnmarkskarusellen 2015 gjennomføres som i Landsdelskamp mellom Øst og Vest gjennomføres for andre gang i Kvalifisering gjennomføres i Øst og i Vest og finalen går av stabelen i Neiden. - FM JT 2015 arrangeres i Vadsø. FM STI 2015 arrangeres i Vadsø. LM JT/STI 2015 arrangeres i Målselv. NM 2015 arrangeres i Alta - Se terminlister for 2015 på NJFFs hjemmesider. - Økonomi/premiering har vært iht. til budsjett. Som leder i skytterutvalget vil jeg berømme alle skyttere som stiller opp og ikke minst de støtteapparatene som velvillig stiller opp under treninger, konkurranser og andre aktiviteter. Dette gjør at stadig flere «sørpå» oppsøker og deltar på våre aktiviteter. Alta JFF må berømmes i så måte med den jobb de gjør på dette området. Selv om samfunnet er i en rivende utvikling ser vi at dugnadsånden innen våre nisjeaktiviteter fortsatt lever i beste velgående. Takk for alle bidrag i 2014 og lykke til med aktiviteten på banene i Øst og i Vest fylket i Robert H Flatli Leder i Skytterutvalget 16

18 Fiskeutvalget NJFF-Finnmark. Årsrapport Utvalget har bestått av: Sigve Frantzen Berlevåg JFF Håvard Vistnes Berlevåg JFF Tor Schulstad Berlevåg JFF Til orientering; På grunn av helsemessige årsaker trekker Håvard Vistnes seg fra sitt verv i fiskeutvalget. Saker som Fiskeutvalget har utført /deltatt i er: Fiskeutvalget har hatt 7 møter og 5 telefonmøter. - deltatt på møter med FeFo ang. de nye retningslinjene/forpakterkontraktene - Høring FeFo,de nye retningslinjene for forpaktere - Høring FeFo, de nye forpakter-kontraktene. - Høring regler for tildeling av sjølakseplasser på Finnmarkseiendommen. - Høring vedr.forslag til nye regler for fiskekonkurranser. - Høring- endring av to forskrifter ved hjemmel i lov 15.mai 1992 om laksefiske og innenlandsfiske. - Høring; forskrift om utfisking av rømt oppdrettsfisk. - Høring; Kystseljakt Storviltutvalget og Fiskeutvalget ga felles hørings-svar - Høring"Vedr. forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014" - Pressemelding: Villaks eller oppdrett. Sigve Frantzen leder Årsrapport fra aversjonsinstruktøren 2014 Aversjonsinstruktøren har avhold i 2014, grunnkurs hund, aversjondressurkurs for nye intruktører og oppdateringskurs for aversjonsinstuktører. Fylkesinstruktør Dagfinn Nilsen Fylkessekretæren Årsrapport fra ettersøksinstruktøren 2014 Fylkeslaget fikk utnevnt ny ettersøksinstruktør i Ettersøksinstuktøren reiser på autorisasjonskurs 8-20 mail Det er planlagt for 2015 å avholde grunnkurs hund, ettersøksinstruktørkurs og ettersøksinstruktørkurs del 2. Fylkesinstruktør Beate Ryen. Fylkessekretæren. 17

19 Årsrapport fra fluekasteinstruktøren for 2014 Det ble gjort forsøk på å få gjennomført et instruktørkurs for lokale instruktører i 2014, men på grunn av for få påmeldte lot det seg ikke gjennomføre. Vi prøver å få gjennomført et kurs i Mai mnd Kurset vil bli i Lakselv i tidsrommet Det er sendt ut invitasjon til de lokale foreningene, og det er også annonsert på NJFF-Finnmark sin hjemmeside. Fylkesinstruktør Sigve Frantzen Rapport fra hagleinstruktør Instruktøren har avholdt et kurs og utdannet en lokalinstruktør. Irene Nilsen Fra Båtsfjord jff. Jeg har vært instruktør for den praktiske delen hagle for elevene fra Øytun folkehøyskole Som har tatt jegerprøvekurs. Nils Alfred Mella Fylkesinstruktør Årsrapport fra organisasjonskontakten Det har vært avholdt et organisasjonskurs for styret i Alta JFF siste år. Det er beklagelig at flere foreningene ikke legger større vekt på opplæring av sine tillitsvalgte. Organisasjonskontakten har ikke deltatt i noen opplæring i Det er foreløpig planlagt et kurs i Kirkenes i samarbeid med Sør-Varanger JFF i mars Foreninger som ønsker å gjennomføre kurs bør vær ute i god tid, slik at materiell kan bestilles og kursholder får ryddet plass i kalenderen. Jeg er behjelpelig med et opplegg til program og hvordan kostnadene kan ordnes. Kontakt: Bernt O. Suhr, Furubakken 8, 9515 Alta Tlf.: E-post: Bernt O. Suhr Rapport fylkesinstruktør for jegerprøveopplæringen 2014: Det har vært avholdt et instruktørkurs siste år. Kurset ble avholdt i Kirkenes med 10 deltagere, hvor 1 gjennomførte oppdatering som instruktør, men de 9 andre besto prøven og er godkjent som nye instruktører. Dekningen i Finnmark er nå betydelig bedre da vi nå har instruktører både i Måsøy og Nordkapp. Fremdeles er det enkelte steder som har for få instruktører, det er viktig at foreningene finner frem til personer som kan tenke seg å ta på seg oppgaven og begynner sin opplæring. Er det usikkerhet om hva som kreves for å bli instruktør, så ta kontakt med meg eller fylkessekretæren. 18

20 Fra og med har NJFF mistet oppdraget med utdanning av nye instruktører. Dette oppdraget er nå overtatt av firmaet NACL AS og opplysninger om kurs kan hentes på nettadressen Dette innebærer at mitt verv som fylkesinstruktør i realiteten opphører, og det vil nå være opp til styret og årsmøtet å avgjøre hvordan utdanningen i fylket skal ivaretas. Bernt O. Suhr Fylkesinstruktør Rapporter fra funksjoner ved kontoret: FNF koordinator. Innledning Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeids- nettverk mellom natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. FNF skal også være en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene. Etableringen av FNF er et samarbeid mellom Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund, Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN). For 2014 har et av de store arbeidsområdene vært vannforvaltningsplanene for Finnmark. Her har vi bidratt med innspill på alle høringene som er sendt ut og deltatt på møter i de vannområdeutvalgene hvor man har hatt mulighet. Vi har også en høring til for den finske delen av vannområdet Tana, Pasvik, Neiden som har frist den 31.mars. FNF Finnmark har siden 2009 hatt et felles prosjekt med Norsk Friluftsliv (tidl FRIFO) for å følge opp friluftslivet og allmennhetens perspektiv i Finnmarkskommisjonens rettighetsprosesser i Finnmark. Vårt felles mål har vært å bevare en felles og helhetlig forvaltning av Finnmark til beste for allmennheten, natur- og friluftsliv. Vi mener FNFs innsats har vært et viktig bidrag til å nå disse målene og bidratt til kvalitetssikre de demokratiske prosessene for allmennhetens beste. FNF Finnmark har aktivt bidratt til å spre informasjon om rettighetsprosessene for friluftslivsorganisasjonene, aktuelle samarbeidsaktører og allmennheten. Dette har FNF gjort gjennom løpende informasjon til FNF AU, medlemsorganisasjoner, kontaktnett, interesserepresentanter for friluftslivet og ressurspersoner. Det er også informert gjennom avisinnlegg, på foreningsmøter, bla NJFF- F s fagmøte, styremøter i tilsluttede fylkeslag, og Fellesmøte for FNF. Videre har vi hatt innlegg om dette på Fylkesutvalgsmøte, samt info/lobbymøter med fylkeordfører, fylkespolitikere, sametingsrepresentanter og FeFo- styremedlemmer. Kontoret har ellers jobbet tett opp mot organisasjoner og lokalforeninger for bygge et solid nettverk, skape engasjement rundt friluftslivets uke, samt Friluftslivets år som vi går inn i. Vi har gjennom flere år etablert og fått ett godt samarbeid med Finnmark fylkeskommune og FeFo. Dette på grunn av dyktige folk i FFK og Fefo som ser behovet av ett nært samarbeid med oss og at vi opptrer som seriøse og bidrar til å fremme folkehelse og friluftsliv i fylket. Dette samarbeidet og gode nettverket vises blant annet via deltakelse og medvirkning i merking av sti og turløyper og at vi blir tatt med i planleggingsgruppen for friluftslivskonferanse i Finnmark. 19

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2015 Thon Hotell Alta 12 13 mars 2016 PROGRAM Lørdag 12 mars 2016 08.00 09.00 Frokost, ankomst, registrering 09.00 09.30 Åpning v/leder Knut Saxe Kjeldsberg Velkomsthilsen

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Protokoll fra Å R S M Ø T E Vadsø JFF 8.februar 2017 Sted: Fossen skole, Vadsø 1. Åpning Monica åpnet møtet og ønsket alle velkommen til årsmøte. Det

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

Avbud: Maria Almli (nestleder), Trond Tidemann (sekretær), Unni Karlsen (leder kvinneutvalg), Mikael Østensen (leder skyteutvalg).

Avbud: Maria Almli (nestleder), Trond Tidemann (sekretær), Unni Karlsen (leder kvinneutvalg), Mikael Østensen (leder skyteutvalg). Referat styremøte 18. april. Sted: Storgt. 19, Bodø Tid: 17.30 20.00 Til stede: Jan Ole Østensen (leder ungdomsutvalg), Knut Haugen (leder), Oddny Remlo (kasserer), Håkon Pettersen (leder fiskeutvalg),

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl.10.00 Sted: Smart Hotel, Hammerfest Årsmøteinnkalling og årsmøtepapirer er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på fylkeslagets hjemmeside

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER Denne beretningen gjelder for året 2015. Vi har nå 210 medlemmer som er en fin økning fra 198 medlmmer i 2014 og 187 medlemmer i

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING STRATEGIPLAN NJFFs JENTESATSING Strategiplan NJFFs JENTESATSING Utgitt av Norges Jeger- og Fiskeforbund 2013. Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS Strategiplan NJFFS Jentesatsing 5 1. Innledning...

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

2009 Årsberetning 2009

2009 Årsberetning 2009 2009 Årsberetning 2009 Medlemmer Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 56 medlemmer per 31.12.09. Fylkeslaget har hatt en medlemsøkning på 8 medlemmer. Like etter nyttår 2010 fikk fylkeslaget enda

Detaljer

Jegerne og fiskerne mot år 2025

Jegerne og fiskerne mot år 2025 2017 Jegerne og fiskerne mot år 2025 ORGANISASJONSUTVIKLING Hva er lokalforeningenes ønsker og behov? Hvordan utvikler vi JFF-organisasjonen i årene framover for best mulig å ivareta jakt- og fiskeinteressene?

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 Vedtatt ved årsmøte

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

LBT SA innkaller alle andelshaverne til årsmøte, lørdag 23. mai 2015, kl , på Sirma Grendehus

LBT SA innkaller alle andelshaverne til årsmøte, lørdag 23. mai 2015, kl , på Sirma Grendehus Deatnu/Tana, 06.05. LBT SA innkaller alle andelshaverne til årsmøte, lørdag 23. mai, kl. 12.00, på Sirma Grendehus Saksliste: 1. Åpning og info v/leder i LBT SA 2. Konstituering 2.1 Velge 2 møteledere.

Detaljer

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M:

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M: Møteinvitasjon Møtet gjelder: Nettverksamling Finnmark region 4 Tid: Tirsdag 28. Juni 2016 Sted: Karasjok Frivilligsentral Inviterte: Frivilligsentralene i Finnmark Møteinnkaller: Nettverkleder: Runar

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart 1. Konstituering av møtet. Godkjenning av fullmakter: Ingen

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

3. Landsmøtet Deponering av gamle dokumenter. 1. Årsmøtet Kontingent for Åpne møter

3. Landsmøtet Deponering av gamle dokumenter. 1. Årsmøtet Kontingent for Åpne møter Dette er det første Nyhetsbrevet fra Pensjonistforbundet Finnmark. Styret håper å få til 5-6 utsendinger i året. Kom gjerne med innspill på innholdet og forslag til innhold i fremtidige utgaver. Du finner

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer