Årsmøte og Fagdager 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte og Fagdager 2015"

Transkript

1 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte og Fagdager 215 i Bergen august Tema: Bedre føre var Bilde fra Møllendal kirkegård Årsmelding og årsmøteinnkalling Invitasjon til fagdagene

2 Fagdager 215 i Bergen Tema: Bedre føre var Mandag 24. august Kl. 1.3 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl. 16. Kl. 19. Registrering Lunsj Velkommen KVALITETSHEVING Offentlige anskaffelser; hvordan og hvorfor? v/spesialrådgivere/advokat Bente Vangdal Espenes, KA Universell utforming -brukervennlighet for alle v/seniorrådgiver Frode Røynesdal, Akasia, Bergen Universell utforming ved utvidelse av eksisterende anlegg Presentasjon av utvidelse ved Åsane kirkegård v/seniorrådgiver Frode Røynesdal, Akasia, Bergen Siste nytt fra departementet v/gravplasskonsulent Åse Skrøvset Aktuell info v/styreleder i NFK Inghild Hareide Hansen Årsmøte i Norsk forening for kirkegårdskultur Middag m/quiz Tirsdag 25. august Kl. 9. Kl Kl. 12. Kl. 13. Kl. 2. FØRE VAR Føre var? Risikoanalyse og beredskap v/seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie, KA Når katastrofen rammer Erfaringer fra Sverige v/eva-lena Demarin, krisehåndteringskoordinator hos ærkebiskopens og generalsekretærens sekretariat ved kirkekanseliet i Uppsala Lunsj Befaring Møllendal kirkegård og krematorium, Åsane kirkegård og Troldhaugen Festmiddag Onsdag 26. august Kl. 9. Kl Kl. 1.5 Kl Kl. 12. KOMMUNIKASJON OG ETIKK «Hånd i hånd på gravplassene» -Hvordan kommunisere gravplassenes særpreg? v/anne Bjordal Jønsson, leder gravplassmyndigheten i Bergen Kommunikasjon og samhandling -Møtet mellom kollegaer og pårørende v/ingebrigt Norbakken, områdeleder drift, Bergen Gravferden skal finne sted med respekt for, hvem? v/rådgiver Bjarne Kjeldsen, Kirkegårdsforeningen Om å lykkes i jobben mestring av hverdagen v/trond Albert Skjelbred, kommunikasjonsbyrået Nor Pr Lunsj, slutt Med forbehold om endringer Informasjon om sted og pris: Se side 11 2

3 ÅRSMØTEINNKALLING Det blir med dette kalt inn til årsmøte i Norsk forening for kirkegårdskultur mandag 24. august 215 kl. 16. på Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 5, 5254 Bergen. Dagsorden: Konstituering a. Opprop b. Valg av dirigent c. Valg av to referenter d. Valg av to medlemmer som sammen med dirigenten skal underskrive protokollen e. Vedtak av dagsorden Årsmelding Regnskap Fastsetting av kontingent Budsjettforslag Innkomne saker Valg Fastsettelse av sted for neste årsmøte Sak 2: Årsmelding andre halvdel 214 og første halvdel 215 Norsk forening for kirkegårdskultur er en ideell uavhengig forening som skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier. Sekretariatet ligger i Drangedal kommune. Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Inghild Hareide Hansen, Håvard Russnes, Trygve Jensen, Per Øyvind Eriksen, Tone Hiorth, Vararepresentanter: Ola Asp, Jan Stavrum, Valgkomité: Hans Jakob Nes, Stein Olav Hohle, Ingrid Klingberg, Ansatte: Revisor: gravplassjef i Bergen ( ) kirkeverge i Notodden ( ) avdelingsleder i Trondheim ( ) kirkeverge i Hemnes ( ) gravplassansvarlig i Modum ( ) daglig leder ved Vestfold krematorium kirkeverge i Bodø kirkeverge i Molde driftsleder Gravferdsetaten i Oslo landskapsarkitekt, Grindaker AS Synnøve Haugstad Sira (1 %) Bjarne Kjeldsen (5 %, innleid fra KA) Ernst & Young AS 3

4 Årsmøtet 214 Årsmøtet fant sted tirsdag 9. september kl. 16 på Quality Hotel & Resort Kristiansand. Det møtte 48 personer på årsmøtet, 38 av dem hadde stemmerett. Styreleder Hans Jakob Nes ble valgt til dirigent. Jorunn Haugstulen og Synnøve Haugstad Sira ble valgt som referenter, og Atle Sandnes og Per Øyvind Skrede til å underskrive protokollen sammen med dirigenten. Det stod 11 saker på dagsorden. Dagsorden ble godkjent uten merknader. Framlagt årsmelding for andre halvdel av 213 og første halvdel av 214 ble godkjent uten merknader. Regnskap for 213 ble godkjent uten merknader. Budsjett for 214 tatt til etterretning. Det ble muntlig orientert om den nordiske studentkonkurransen som ble arrangert i forbindelse med Nordisk kongress. Under sak 6 la styret frem et forslag om revisjon av vedtektene. Årsmøtet vedtok at vedtektsendringene med følgende endringer: Kulepunkt i 3 istf. tall, og rette opp bindestrek-feil i 13. Val av leder: Inghild Hareide Hansen, Bergen valgt som leder for to år. Valg av styremedlemmer: Trygve Jensen, Trondheim (gjenvalg) og Per Øyvind Eriksen (ny) valgt som styremedlemmer for to år. Tone Hiorth valgt som styremedlem for ett år (inn istf. Inghild Hareide Hansen) Valg av varamedlemmer: Ola Asp, Vestfold krematorium og Jan Stavrum, Bodø ble valgt som varamedlemmer for ett år. Valg av ny valgkomite: Hans Jakob Nes, Molde (leder), Stein Olav Hohle, Oslo og l.ark. Ingrid Klingberg. Revisor: Ernst & Young AS ble valgt som revisor. Hans Jakob Nes takka avtroppende styremedlem Margaret Eckbo, og Håvard Russnes takka avtroppande styreleder Hans Jakob Nes for innsatsen som hhv styremedlem og styreleder. Sekretariat og ansatte Sekretariatet holder til i leide kontorlokaler på Neslandsvatn i Drangedal kommune i Telemark. Synnøve Haugstad Sira er kontor- og kursleder, og står for den daglige driften av sekretariatet, fører regnskapet, har ansvar for kursplanlegging og praktisk gjennomføring av kurs og fagdager, ansvar for foreningens nettsider, og sekretær for styret. Og fra og med 214 føring av regnskap og inn- og utbetalinger for Norsk kremasjonsstiftelse. Kontortid i sekretariatet er mandag - fredag kl Bjarne Kjeldsen er innleid fra KA som rådgiver i 5 % stilling, med kontor i Kirkens Hus i Oslo. Kjeldsen er sekretær for faglig råd, sekretær for Kirkegårdsforeningens Krematorienettverk, og vår representant i FAGUS (se eget punkt). Blir ved behov leid ut på timebasis til sekretariattjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse. Arbeidsmiljøet er bra, med lite sykefravær i perioden. 4

5 Styrets arbeid Det er avholdt fire styremøter i perioden, to i andre halvdel av 214 og to i første halvår av 215. Det er behandlet i alt 46 saker. Hovedsakene har vært: Høringer: Rapporten NOU 214:2 Lik og likskap behandlet, og høringsuttalelse gitt. Et enkelt høringssvar sendt om SOSI-standard. Veien videre: Arbeid med å lage en visjon og strategi for foreningen, som også kan resultere i forslag til navneendring. Kurs: Tilrettelegging av årets kurs (egen årsmøtesak). Foreningen 5 år i 216: Det er igangsatt arbeid med et jubileumsskrift som planlegges ferdig til fagdagene i 216. Regnskap og budsjett (egen årsmøtesak) Fagtidsskriftet Kirkegården: Ny formålsparagraf er vedtatt, og arbeid med revisjon av redaktøravtalen i gang. Antall medlemmer i redaksjonsutvalget justert. (Se også under punktet publikasjoner ). Sekretariat: Styreleder har besøkt kontorlokalene på Neslandsvatn og hatt en gjennomgang av rutiner og arkivsystem. Krematorienettverk: Mandatet for nettverket revidert. Arbeid med innsamling av kremsjonsdata. (se også eget punkt). Samarbeide med Norsk kremasjonsstiftelse: Det er inngått en avtale med stiftelsen om regnskaps- og sekretariattjenestene NFK utfører for dem. Fagus: Som en av eierne er vi involvert i igangsetting av en grundig gjennomgang av organisasjonsstruktur, vedtekter og veivalg for organisasjonen. Årsmøte: Årsmelding og praktisk gjennomføring av årsmøtet. Annet: Utlevering av urner og behandling av aske, urner i dobbel dybde, forslag til nytt medlem i KOSTRA-gruppen, løsninger når Virkes klagenemnd for gravferdstjenester legges ned, Nordisk samarbeid: Planlegging og gjennomføring av den neste kongressen i København i 217. Foreningens medlemmer 1 Fellesråd / kommuner 2 Selskap, råd og organisasjoner Personlige Sokneråd (ut fra 215) Livsvarige (utgått kategori) Æresmedlemmer På medlemskap 1 og 2 er det anledning til å ha ekstraabonnenter, og i tillegg blir bladet Kirkegården sent ut til noen av våre samarbeidsorganisasjoner både i Norge og i Norden. Til sammen er det ved årsskiftet i alt 1241 adresser på listene. 5

6 Publikasjoner Tidsskriftet Kirkegården er kommet ut med fire nummer i perioden: I september og november 214, og mars og juni 215. Redaktør er frilansjournalist Alf Bergin. Redaksjonsutvalg: Arne Eggen, gravplassrådgiver Åse Skrøvset, Synnøve Haugstad Sira og Bjarne Kjeldsen. Inghild Hareide Hansen t.o.m Faglitteratur for salg: Heftene Gravferdsloven med forskrifter, Kirkegårdens ABC, Gravminner i Gudbrandsdal, Idékonkurranse om formgiving av gravminner og Kirkegårdens dag. Boka Kirkegården -et levende kulturminne. I tillegg formidler vi salg av boka Gravminner gjennom tusen år av Helge Klingberg. Fagdager 214 Fagdagene i 214 var lagt til Kristiansand og Quality Hotel & Resort Kristiansand. Det var til sammen 153 personer som deltok på fagdagene. Tema: En tid i endring Foredrag: NOU-en: Veien videre, samfunnsøkonomi, bakgrunnsdata og de seks prinsipper v/sekretær for Gravferdsavgiftsutvalget Martin Hill Oppegaard, Respons v/direktør i KA Øystein Dahle, Bevaring av gravminner v/arnt Magne Haugen fra Riksantikvaren, Bevaringsplaner v/seksjonsledere i Oslo Jan Tharaldsen og Anne-Gurin Garvik, Hva betyr innføring av SOSI-standard for den daglige driften -SOSI-gravplass; hvem, hva, hvor? v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset, Innføring i standarden v/erling Tronsmoen i Vianova, Prosjektpresentasjon: Lommedalen gravlund v/gravplassforvaltningen i Bærum, Voie kirkegård v/rådgiver i Kristiansand Helmer Espeland og l.ark i Asplan Viak Tine Eilen Gunnes, Praktiske utfordringer i driften: Georader til å vurdere jordmasser v/enhetsleder Akasia Anne Bjordal Jønsson, Hva gjør vi med dårlig jordkvalitet? v/rådgiver i NFK Bjarne Kjeldsen, Smart planting gir et lettstelt grøntanlegg v/ gartner Morten Bragdø, Kristiansand, Dialog med dem som skal bruke gravplassen v/ enhetsleder Akasia Anne Bjordal Jønsson, Møte med mangfoldet en felles utfordring v/rådgiver i NFK Bjarne Kjeldsen Befaring til Voie og Oddernes kirkegårder, og Kristiansand krematorium Kurs og arrangement Kurs i praktisk gravplassdrift oktober 214 i Trondheim med fullt kurs (3 delt.) april 215 på Gardermoen, også der med fullt kurs. Kurset er en grunnopplæring i gravplassdrift, etter ny mal tilpasset gravplasskolen. Tema: Gravplassens ulike elementer og primære funksjoner, Sektorens oppbygging og ansvarfordeling, Innføring i lover og regler, Universell utforming, Grunnforhold og drenering, Omregulering, Etikk og verdighet, Seremonielle og praktisk forhold ved gravferd og urnenedsettelse, Gravfeste, Gravregister, Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging, Håndtering av gravminner -graveiers og forvalters ansvar, Gravstellavtaler, Kulturminneforvaltning og vern, Nye gravferdsformer/trender, Gruppearbeid. Befaring til kirkegårder og krematorium. Foredragsholdere: gravplassrådgiver Åse Skrøvset, rådgiver i NFK Bjarne Kjeldsen, anleggsgartner i Trondheim Ove Sørtømme, og gartner/spesialkonsulent i Bærum kommune Eva Larsen. Kurs i administrasjon av gravplasser november 214 på Sjømannskirkens anlegg El Campanario i Spania. Fullt kurs. 6

7 Kurset var for administrativt personale og gravplassledere. Tema: Gravplassenes plass i forvaltningen, Rammene for virksomheten: regelverk og økonomi, Arealbehov, Gravplassplan og regulering, Oppdatering av kartverk, Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling, Saksbehandlingsrutiner, Døden i Spania: Rutiner når nordmenn dør i utlandet, Møte med tros- og livssynssamfunnene, Gravplassforvaltningen som livsynsåpen forvaltning, Gravferdsrutiner og gravferdbyråenes plass, Gravregister, Feste av grav, Gravminner, Gravstellavtaler, Bevaring på gravplassen, Befaring til kirkegårder og krematorium i Malaga. Foredragsholdere: gravplassrådgiver Åse Skrøvset, gravplassjef i Bergen Inghild Hareide Hansen, avdelingsleder i Trondheim Trygve Jensen, og diakon i Sjømannskirken Marta Kristin Valvatne Fagdager for krematorier 1. og 2. desember 214 med 5 deltakere. Tema: Sektoren sett utenfra v/kommunikasjonsrådgiver i Utrykningspolitiet Dag Gjærum, Byråene og krematoriene: Sammen møter vi et sørgende publikum v/direktør i Virke Gravferd Gunnar Hammersmark, Når bygger vi om og når bygger vi nytt v/ ingeniør i Balslev Søren Jebsen, Anskaffelser: Regler og gode prosesser v/direktør i KA Øystein Dahle, Aktuelt og gruppearbeid v/daglig leder Vestfold krematorium Ola Asp, Krematorieinfo v/krematorienettverket, Krematoriearkiv v/konservator Kunsthistorisk museum UiO Susan Matland, Statistikk og nytt fra rådgiveren v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset, Urnegraver, håndtering av aske og alternative gravferdsformer v/dosent ILPP. NMBU Kirsten Lunde. Faglig råd Rådet består av representanter fra Kirkegårdsforeningen, Fagforbundet, Delta, KA, HSH gravferd og Norsk bergindustri. I tillegg møter seniorrådgiver i Kirkerådet Per Tanggaard i kraft av egen kompetanse. Rådgiver i NFK er sekretær for rådet. Det har ikke vært avholdt i perioden. Krematorienettverk Forumet skal fokusere på saker som gjelder krematorium, og fremme forslag om fagdager, kurs og andre faglige samlinger for ansvarlige og ansatte i krematorium. Medlemmer: Per Øyvind Skrede, Stavanger, Knut Ivar Paulsen, Trondheim, Anne-Margrethe Brøndelsbo, Oslo og Ola Asp, Vestfold krematorium. NFK v/bjarne Kjeldsen har sekretariatet. Det er avholdt to ordinære møte samt epost-samrådinger, samt en fagdag i perioden. Fagus Kirkegårdsforeningen er medeier i stiftelsen FAGUS -Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren. I tillegg til en rådgivningstjeneste arrangerer de også kurs og konferanser, og har en spalte i Kirkegården. Bjarne Kjeldsen er NFKs representant der, sammen med Tone Hiorth (fra 215). Nordisk samarbeid Det nordiske samarbeidet foregår i samarbeidsorganisasjon Nordisk forbund for kirkegårder og krematorier (NFKK), der vi er representert ved styreleder og nestleder. Organisasjonen har bl.a. ansvar for planlegging av en nordisk kongress hvert 4. år. I 217 er det Danmark som er lokal arrangør av kongressen. 7

8 Sak 3: Regnskap Styrets forslag til regnskap for 214, til godkjenning: Inntekter Regn. 214 Budsj. 214 Regn Fagdager, årsmøte Nordisk samarbeide/kongress Prosjekt/Nordisk studentkonkurranse Kurs Styreutgifter Kontor, administrasjon Lønnsutgifter Rådgiver Kontingenter Salg publikasjonar og annonser Fagdager, årsmøte Kurs Tilskudd Nordisk kongress Nordisk studentkonkurranse Andre inntekter Sum driftsinntekter Utgifter Publikasjoner Andre kostnader Mva-refusjon Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter Resultat Kommentarer til regnskapet: Regnskapet for 214 er gjort opp med et overskudd på kr En grunn til det gode resultatet er den store omsetningen i 213 som ga ekstra stor mva-refusjon i 214. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med Norsk Kremasjonsstiftelse om tjenesteyting for dem, noe som tilsammen utgjorde kr i 214. Beløpet er inntektsført under Andre inntekter, men ble ikke innbetalt før i 215 og står derfor som utestående i balansen. Vi har også hatt stor deltakelse på kurs og fagdager i året. Kontorleder gikk fra opp i 1 % stilling, inkludert renhold. Avtalen med renholdsfirma er sagt opp, og 7 % av lønnsutgiftene i stedet overført til kontorutgifter. 8

9 BALANSE Omløpsmidler: Bankinnskudd Utestående Sum omløpsmidler Egenkapital: Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Gjeld: Skyldig skatt, avgifter, lønn Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Sak 4: Fastsetting av kontingent Styret anbefaler 4 prosent økning av kontingenten for 216, grunnet økte utgifter med lønn og fagblad Sak 5: Budsjettforslag Styrets forslag til budsjett for 216: Inntekter Kontingenter 9 Salg publikasjonar, annonser 25 Fagdager, årsmøte 67 Kurs 85 Tilskudd 5 Andre inntekter 75 Renteinntekter 25 Sum 2 82 Utgifter Publikasjoner Fagdager, årsmøte Kurs og studiearrangement Styreutgifter Nordisk samarbeide Prosjekt/utvalg Kontor, administrasjon Lønnsutgifter Rådgiver 5 % stilling Andre kostnader mva-refusjon Sum Sak 6: Innkomne saker Ingen saker er kommet inn. Sak 7: Valg Valgkomitèens forslag: To styremedlemmer for to år: Tone Hiorth, gravplassansvarlig i Modum Håvard Russnes, kirkeverge i Notodden To varamedlemmer for ett år: 1. Ola Asp, daglig leder ved Vestfold krematorium 2. Tine Eilen Gunnes, landskapsarkitekt i Asplan Viak, Arendal Styrets forslag til valgkomite for 216: Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde (leder), Ingrid Klingberg, landskapsarkitekt i Grindaker Johannes Sørhaug, kirkeverge i Porsgrunn Styrets forslag til revisor Styret forseslår gjenvalg av revisorfirmaet Ernst & Young AS

11 Presentasjon av kandidatene til styret Tone Hiorth: Kommunegartner og gravplassansvarlig i Modum kommune. Utdannet landskapsarkitekt i 1978, jobbet i Haugesund parkvesen, ved Statens Gartnerskole Jensvoll, i Hovde prosjektering, og i Modum kommune de siste 24 år. Modum kommune har forvaltningsansvaret for gravplassene etter 23 i Gravferdsloven. Håvard Russnes: Kirkeverge på Notodden fra 29, kirkeverge fra 1997 i Bø i Telemark. Før det kirketjener, drift og vedlikehold på Notodden. Utdannelse innen misjon og ledelse, transportfag, vaktmesterskole og kirkeadministrasjon. 1. vara: Ola Asp: Daglig leder Vestfold krematorium IKS. Prosjektleder for etablering av krematorium. Utdannet bygg- og anleggsingeniør. Studerte senere kristendom, pedagogikk og ledelse. Erfaring som prosjektleder og lærer i Etiopia, kirkeverge i Larvik og prosjektleder Larvik kommune. 2. vara: Tine Eilen Gunnes: Landskapsarkitekt MNLA, uteksaminert fra NMBU på Ås års erfaring fra Planavdelingen i Øvre Eiker kommune. Prosjekterende landskapsarkitekt siden 25, hvorav de 4 første årene hos Norconsult i Stavanger. Ansatt i Asplan Viak i Arendal fra 29. Sak8 ak8:: Fastsetting av sted for neste årsmøte Styret foreslår at fagdager og årsmøte i jubileumsåret 216 legges til Drammen, som var stedet der det første årsmøtet i foreningen ble holdt. INFORMASJON OM FAGDAGER 215 Tid: Sted: august 215 Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen Møteavgift: Kr 2.7 for alle medlemmer Kr 2.76 for ikke-medlemmer NB: Etter 3. juni er møteavgiften kr / 3.26 Påmelding: Via våre nettsider Frist 3. juni (Etter den datoen tilkommer et gebyr) Hotell -dagpakke: Kr 1.86 for lunsj, kaffe og utflukt. Ekstra for middag: Kr 455 pr stk (for dem som ikke bor på hotellet) Hotell -overnatting: Kr i enkeltrom med full pensjon og utflukt Kr 3.95 pr pers i dobbeltrom, full pensjon og utflukt Ekstraovernatting ved ankomst dagen før: Kr 93 i enkeltrom, kr 63 pr pers i dobbeltrom, inkl. frokost Program: Se side 2 11

12 Velkommen også til våre andre kurs og fagdager B-Economiquei 215: Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift Målgruppe: Gravplassarbeidere, arbeidsledere, kirkeverger/daglige ledere. Tid: september 215 Sted: Quality Hotel Panorama, Trondheim Møteavgift: Kr for medlemmer, kr for ikke-medlemmer (eks hotell) Påmeldingsfrist: 3. august Tema: Hvorfor beplantning på gravplassen? * Hvilke endringer kan gjøres i grøntanlegget * Jorda det viktigste utgangspunktet for sunne planter * Rett plante på rett sted: Plantekjennskap og stell * Gras: Slitestyrke, funksjon og vedlikehold * Vedlikehold av veger og stier * Hvordan lage vakre og lettstelte beplantninger * Stell av busker og trær * Drifts og vedlikeholdsplan for anlegget * Forslag til beplantning på eget anlegg. Ute: Beskjæring og vedlikehold i praksis på Tilfredshet og Havstein kirkegårder Kurs i praktisk gravplassdrift Målgruppe: Gravplassarbeidere, driftsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift og del av Gravplasskolen. Tid: oktober 215 Sted: Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen Møteavgift: Kr for medlemmer, kr 3.58 for ikke-medlemmer (eks hotell) Påmeldingsfrist: 1. september Tema: Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler * Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Universell utforming * Oppdatering av kartverk * Grunnforhold og drenering * Gravregister * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Feste av grav * Gravminner * Gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold ved gravferd og urnenedsettelse * Befaring til gravplasser og krematorium. Fagdager for krematorier Målgruppe: Krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet Tid: 1. og 2. desember Sted: Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen Møteavgift: Kr 2. for medlemmer, 2.5 for ikke-medlemmer (eks hotell) Påmeldingsfrist: 3. oktober Tema: Blir lagt ut på nettsidene våre etter hvert. For mer informasjon om kursene og påmelding, se våre nettsider Norsk forening for kirkegårdskultur Sagodden, 376 Neslandsvatn Tlf , e-post:

Årsmøte og Fagdager 2016

Årsmøte og Fagdager 2016 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte og Fagdager 2016 i Drammen 6. - 8. september 2016 Bilde fra Strømsø kirkegård i Drammen Tema: 50 år i sorg og glede Vedlegg til Kirkegården nr

Detaljer

ÅRSMØTE og FAGDAGER 2012 i Mo i Rana

ÅRSMØTE og FAGDAGER 2012 i Mo i Rana NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til ÅRSMØTE og FAGDAGER 2012 i Mo i Rana Bilde fra Gruben kirkegård 4. - 6. september 2012 Tema: Strategi for å møte høyere dødstall Årsmelding og årsmøteinnkalling

Detaljer

Sak 11/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet er lagt ut på nettsidene og i Jottacloud mappa «Gravplassforeningen Styret».

Sak 11/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet er lagt ut på nettsidene og i Jottacloud mappa «Gravplassforeningen Styret». TIL STYRET Det blir med dette innkalt til styremøte torsdag 20. april kl. 10.00 15.00 i Kirkens Hus, Rådhusgata 1 3, Oslo. Første varamedlem møter fast i styret. Sak 11/2017 Godkjenning av referat fra

Detaljer

Årsmøte og Fagdager 2014

Årsmøte og Fagdager 2014 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte og Fagdager 2014 i Kristiansand 9.- 11. september 2014 Bilde fra Randesund kirkegård Tema: En tid i endring Årsmelding og årsmøteinnkalling Invitasjon

Detaljer

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte i Oslo 5. september 2013 Bilde fra krigsgraver på Alfasaet gravlund I forbindelse med Nordisk kongress 4. - 6. september 2013 Tema: Verdier, kvalitet

Detaljer

Sak 1/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet er sendt ut 25.10, samt lagt ut på våre nettsider her.

Sak 1/2017 Godkjenning av referat fra styremøte Referatet er sendt ut 25.10, samt lagt ut på våre nettsider her. TIL STYRET Det blir med dette innkalt til styremøte tirsdag 7. februar kl. 10.30 15.00 i Kirkens Hus, Rådhusgata 1 3, Oslo. Første varamedlem møter fast i styret. Sak 1/2017 Godkjenning av referat fra

Detaljer

Gravplasskolen. et opplæringsprogram for deg som arbeider på gravplassen

Gravplasskolen. et opplæringsprogram for deg som arbeider på gravplassen Gravplasskolen et opplæringsprogram for deg som arbeider på gravplassen Gravplasskolen Arbeidet på gravplassen er mangfoldig. Arbeidsoppgavene krever allsidighet når det gjelder kunnskap og ferdigheter.

Detaljer

ÅRSMØTE og FAGDAGER 2012

ÅRSMØTE og FAGDAGER 2012 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til ÅRSMØTE og FAGDAGER 2012 i Mo i Rana 4. - 6. september 2012 Bilde fra Gruben kirkegård Tema: Strategi for å møte høyere dødstall Årsmelding og årsmøteinnkalling

Detaljer

Årsmelding for Norsk forening for gravplasskultur

Årsmelding for Norsk forening for gravplasskultur Årsmelding for Norsk forening for gravplasskultur Bilde fra Molholt kirkegård Vedlegg til Kirkegården nr 2-2016 Foto Kjetil Aa Innkalling til årsmøte i Trondheim 13. juni 2017 ÅRSMØTEINNKALLING Det blir

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

ÅRSMØTE og FAGDAGAR 2010

ÅRSMØTE og FAGDAGAR 2010 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR INVITERAR TIL ÅRSMØTE og FAGDAGAR 2010 på DFDS Pearls of Scandinavia og i København 1. - 2. september 2010 Bilete frå Assistens kyrjegard i København Tema: Kyrkjegardspolitikk

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

NORSK FORENING FOR GRAVPLASSKULTUR FAGDAGER, FOR 13. og KREMATORIER

NORSK FORENING FOR GRAVPLASSKULTUR FAGDAGER, FOR 13. og KREMATORIER NORSK FORENING FOR GRAVPLASSKULTUR FAGDAGER, FOR 13. og KREMATORIER 14. juni 2017, Trondheim NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Nordre kirkegård, Herning Kirsten G. Lunde, landskapsarkitekt og dosent

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

GRAVPLASSENES PLASS I

GRAVPLASSENES PLASS I GRAVPLASSENES PLASS I FORVALTNINGEN Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 VELKOMMEN 2 NØKKELTALL 2200 gravplasser i Norge 40 000 døde i året 40 % blir kremert

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

ÅRSMØTE og FAGDAGER 2011

ÅRSMØTE og FAGDAGER 2011 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR INVITERER TIL ÅRSMØTE og FAGDAGER 2011 i Gjøvik 31. august - 2. september 2011 Bilde fra Hunn kirkegård i Gjøvik Tema: Vår grønne og grå hverdag ÅRSMELDING OG ÅRSMØTEINNKALLING

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser VELKOMMEN INNLEDENDE DEL Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Trondheim, 13.-16. oktober 2014 2 NØKKELTALL ENDRINGER 2200 gravplasser Økt kulturelt mangfold 45 000 døde i året 35 % blir kremert 1050 årsverk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS 1. Organisasjon FAGUS er en selvstendig organisasjon. FAGUS har ikke økonomisk formål. Ansvaret er begrenset til FAGUS sine midler.

Detaljer

GRAVPLASSENES PLASS I

GRAVPLASSENES PLASS I GRAVPLASSENES PLASS I FORVALTNINGEN Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Molde, 25.- 28. oktober 2017 VELKOMMEN 2 NØKKELTALL 2200 gravplasser i Norge 40 000 døde i året 40 % blir kremert 3 Kvitsøy, Rogaland

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur 00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur I,'" < ( S.J 1iliY r, -- Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;,....1aG(o 6....&... Gb......,»w...... _._......._,å Høring-

Detaljer

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 9.-11. MARS 2007 Sak 1/07 Konstituering av årsmøtet Ingen merknader til innkalling Valg: Dirigenter: Referenter: Tellekorps: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker

Detaljer

HANDLINGSROMMET I KOMMUNALE ANSKAFFELSER

HANDLINGSROMMET I KOMMUNALE ANSKAFFELSER KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KS Innkjøpsforum Årssamling Fredrikstad, 20. - 21. april Anno 2016 Foto: Fredrikstad kommune HANDLINGSROMMET I

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014

Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014 Distriktenes energllorenlng Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014 Sted og dato: På Wadahl hotell på Gålå onsdag 28. mai kl. 11.30 Styret vedtok følgende dagsorden for årsmøtet:

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017.

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. ALT LANDSMØTE 2017 Til DELEGATENE, KONTROLLKOMITE, VALGKOMITE Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. På vegne av Forbundsstyret sender jeg ut den fastsatte

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

ÅRSMØTE FAGDAGAR 2009 I STAVANGER

ÅRSMØTE FAGDAGAR 2009 I STAVANGER NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR INVITERAR TIL ÅRSMØTE FAGDAGAR 2009 I STAVANGER 10. - 11. juni 2009 Tema: Brukarfokusert kyrkjegardsdrift Bilete frå Lagård gravlund ÅRSMELDING OG ÅRSMØTEINNKALLING

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer.

Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer. Protokoll fra årsmøte i Lillehammer Ro og Kajakklubb 2017 Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer. Tilstede: Det var 26 fremmøtte inkludert avtroppende og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte

Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) Årsmøte 16.6.2017 Dato: Fredag 16. juni, 2017 Tid: kl. 10:00 15:00 Sted: Scandic Holberg hotell, Holbergs plass 1, Oslo Dagsorden Sak 1/2017 Konstituering

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten Prinsipielle utgangspunkt: 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for

Detaljer

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning Norsk forening for gravplasskultur GFL 1. Grunnleggende bestemmelser Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Nytt forslag

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Defo Sak 01/12. Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet

Protokoll fra årsmøte i Defo Sak 01/12. Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet Distriktenes enetgifdtening Protokoll fra årsmøte i Defo 2012 Sted og dato: Hotel Ullensvang 31. mai 2012 klokken 11.30 Sak 01/12. Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet Styret vedtok i møte

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer