UKS ÅRSMØTE LAKKEGATA 55d 0187 OSLO NORWAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKS ÅRSMØTE 2014. LAKKEGATA 55d 0187 OSLO NORWAY WWW.UKS.NO INFO@UKS.NO +47 22195050"

Transkript

1 UKS ÅRSMØTE 2014 Innkallelse Dagsorden Årsberetning 2013 Regnskap 2013, budsjett 2014 Kortfattet resultatregnskap og budsjett, kortfattet balanse Detaljert resultatregnskap og budsjett, detaljert balanse Styrets årsrapport 2013 Funksjoner Nye medlemmer Styremøte og juryering Øvrig møtevirksomhet Medieomtale Styrets arbeid 2013 Kunstnerassistentordningen Håndbok for kunstnerdrevne visningsinitiativer Atelierundersøkelsen OCA Flytting Stipender til etablerte kunstnere og seniorkunstnere Ny daglig leder Utvidelse av medlemsfordeler Legat NBK landsmøte Nye vedtekter Fagpolitisk handlingsplan for 2014 Medlemsfordeler Daglig leders årsrapport 2013 Personale Øvrig aktivitet Fullskalaprogram Possessions Antoine Catala Karl Larsson Toril Johannessen Annet kunstnerisk program Småskalaprogram 2013 Medieomtale Orientering om relokalisering Forslag til vedtekter Nominasjoner LAKKEGATA 55d 0187 OSLO NORWAY

2 INNKALLELSE Velkommen til UKS årsmøte 2014 fredag 28. mars kl i Lakkegata 55d. Innkomne saker må være oss i hende senest fredag 13. mars. Sakspapirer og nominasjoner til verv vil bli sendt ut på epost, samt lagt ut på vår hjemmeside senest to uker før møtet (www.uks.no). Dersom du ønsker å motta sakspapirene via post, ring oss på telefon For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt medlemskontingenten for Vedtekter finner du på våre hjemmesider. Vi minner for øvrig om paragraf 4.5 i vedtektene: Medlemmer som er forhindret fra å møte på årsmøtet kan forhåndsstemme på saker meldt i sakspapirene eller ved skriftlig erklæring overdra sin stemme til et navngitt annet medlem med stemmefullmakt. Max 2 per medlem. Forhåndsstemmer og stemmefullmakter må meldes til styret senest 24 timer før årsmøtet. Send en scan av fullmakt med underskrift til eller på fax til Husk oppdatering av din adresse, epost, telefonnummer og hjemmeside. Sendes til Beste hilsen Marianne Hurum styreleder

3 DAGSORDEN 1. Valg av referent og tellekorps 2. Godkjenning av innkallelse og dagsorden 3. Gjennomgang av årsberetning Gjennomgang av regnskap Godkjenning av regnskap 6. Gjennomgang av årsrapport Gjennomgang av budsjett Godkjenning av budsjett Gjennomgang av styrets årsrapport 10. Gjennomgang av fagpolitisk handlingsplan for Godkjenning av handlingsplan for Gjennomgang av daglig leders årsrapport 13. Orientering om relokalisering og innspill til permanent relokalisering 14. Presentasjon av vedtektsendringer 15. Godkjenning av vedtektsendringer 16. Vedtektsendring 17. Nominasjonskomiteen presenterer to innstilte styremedlemmer og én vara. 18. Eventuelt presentasjon av andre kandidater til styre og nominasjonskomite. 19. Valg

4 UKS ÅRSBERETNING 2013 Unge Kunstneres Samfund Organisasjonsnummer: Sted: Oslo Dato: Virksomhetens art og lokalisering Foreningen Unge Kunstneres Samfund er en medlemsorganisasjon for unge kunstnere. Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser. Unge Kunstneres Samfund er lokalisert i Oslo. 2. Rettvisende oversikt over resultat og utvikling Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap for 2013 en rettvisende oversikt over aktiviteten i foreningen i Styret kjenner ikke til andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte regnskapet. 3. Fortsatt drift Styret anser seg fornøyd med resultatet i Regnskapet viser et overskudd på og en egenkapital på Styret mener det er riktig å tilrettelegge for fortsatt drift av foreningen. 4. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som godt, og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på området i Sykefraværet har vært på et minimum, og det har ikke vært ulykker eller skader i Ytre miljø Foreningen foretar ikke noe utslipp, og forurenser ikke det ytre miljø.

5 6. Likestilling Det er ansatt 4 kvinner og 2 menn ved UKS. Styret består av 4 kvinner og 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på området i Marianne Hurum Styreleder Ruben Steinum Styrenestleder Arne Skaug Olsen Styremedlem Øyvind Aspen Styremedlem Benedikte Rønsen Styremedlem Silje Linge Håland Styremedlem Karolin Tampere Styremedlem

6 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2014 Kortfattet resultatregnskap og budsjett RESULTATREGNSKAP Budsjett32013 Regnskap32013 Budsjett32014 INNTEKTER PRODUKSJONSKOSTNADER LØNN.OG.PERSONALKOSTNADER ØVRIGE.DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER3TOTALT NETTO3FINANS G ÅRETS3RESULTAT Kortfattet balanse BALANSE (((((((((((((((((((((( 2(013 (((((((((((((((((((( 2(012 EIENDELER: ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER EIENDELER(TOTALT (((((((((((((((((( 717(454 (((((((((((((((( 308(779 EGENKAPITAL(OG(GJELD: EGENKAPITAL LANGSIKTIG-GJELD KORTSIKTIG-GJELD EGENKAPITAL(OG(GJELD(TOTALT (((((((((((((((((( 717(454 (((((((((((((((( 308(779

7 Detaljert resultatregnskap og budsjett INNTEKTER BUDSJETT,2013 REGNSKAP,2013 BUDSJETT,2014!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Norsk!Kulturråd!Post!74!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!689!000!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!693!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!785!000 Norsk!Kulturråd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 374!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 186!600!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 75!000 Støtte!annen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 50!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 105!000!<!! Leieinntekter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 105!500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 102!500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16!875 Kontingenter!medlemmer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 254!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 368!250!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 343!250 Støtte!NBK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 57!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 69!720!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 69!720 Andre!driftsinntekter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!500!<!! SUM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,529,500,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,528,570,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,289,845 UTGIFTER Produksjonskostnader Fraktkostnader 119!170 97!212!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!000 Kunstnervederlag 120! !992!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 185!000 Produksjonskostnader 334! !174!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 535!000 Produksjonshonorarer 367! !201!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 125!000 Trykksaker 208!353 48!102!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 95!000 Utstillingsarkitektur 50!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 40!000 Porto 2!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!000 Representasjon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 17!781!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15!000 Vernissage 25!000 51!966!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 25!500 Utstillingsdokumentasjon 3!500 47!682!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21!000 Reisekostnader 56!000 55!073!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 38!000 Støtte!produksjonskostnader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 2!500!<!! SUM 1,286,545 1,151,683,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,115,500 Lønn,og,personalkostnader Lønninger 1!247!071 1!180!368!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!272!513 Lønn!u/feriepenger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!<!! Feriepenger 149! !647!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 152!702 Styrehonorar 251! !126!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 275!000 Honorar!med!org.nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 70!357!!<!!! Arbeidsgiveravgift 214! !622!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 216!652 Arb.avg!av!feriepenger 21!041 16!242!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16!465 Refusjon!av!sykepenger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!<!! Kantinekostnader 29!000 33!017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 22!500 Pensjon 24!505 23!304!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23!303 Gaver!til!ansatte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 899!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!600 Sosiale!kostnader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!000 SUM 1,937,566 1,907,582,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,985,734

8 Driftskostnader Avskrivning!maskiner/inv 9!180 9!180!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9!180 Frakt! 8!000 48!037!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20!000 Leie!lokaler 475! !685!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 470!376 Lys,!varme 39!000 56!453!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 56!453 Renhold 52!000 49!695!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 49!695 Vakthold/alarm 15!000 7!990!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15!000 Andre!leiekostnader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26!400 Leie!maskiner 6!500 4!810!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!800 Utstyr!som!ikke!aktiveres 20!000 20!754!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20!754 Reparasjoner!og!vedlikehold 21!000 26!715!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29!045 Honorar!revisjon 20!000 43!563!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!000 Honorar!regnskap 115! !601!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 114!601 Honorar!juridisk!bistand 20!000 8!985!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 50!000 Honorarer!diverse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!<!! Kontorrekvisita 35!000 24!569!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 24!568 Andre!kontorkostnader 2!000 4!423!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!423 Trykksaker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 24!695!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 24!695 EDB<kostnader 40!000 11!775!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!000 Aviser,!tidsskrifter! 1!000 2!035!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!000 Telefon!inkl!4!ansatte 80!000 51!559!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 50!190 Internett 12!000 14!526!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14!525 Porto 10!000 12!166!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12!166 Reisekostnader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 57!338!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!000 Kurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5!000 Møteutgifter 7!000 11!282!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!800 Annonser!og!reklame 30!000 61!624!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!000 Representasjon 5!000 40!934!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20!000 Gaver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 890!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!000 Forsikringspremier 25!000 12!195!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12!194 Bankgebyrer 8!500 6!997!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6!997 Andre!kostnader/bilag!mangler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!675!<!! Tap!på!fordringer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 25!000!<!! SUM 1,096,180 1,234,151,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,174,862 DRIFTSRESULTAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 209,209,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 235,154,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,749 Renteinntekter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!914 Valutagevinst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29 Finansinntekter,totalt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!943!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < Rentekostnader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!504 Valutatap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < Finanskostnader,totalt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!504!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < FINANSPOSTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,439,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,500 ÅRSRESULTAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 209,209,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 237,593,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16,249

9 Detaljert balanse BALANSE: EIENDELER Inventar, verktøy m.v Avskrivning inventar ANLEGGSMIDLER TOTALT Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Forskudd lønn Avsatt tap på fordringer KUNDEFORDRINGER TOTALT Forsk.bet.forsikringer Andre forskuddsbet. kostn Mellomregn. Snorre Mellomregn. Oblig.Fond ANDRE FORSKUDD TOTALT Bank Bank Bank Bank Bank Dep Skattetrekkskonto KONTANTER, BANK OG POST TOTALT OMLØPSMIDLER TOTALT EIENDELER TOTALT

10 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Årets resultat EGENKAPITAL TOTALT GJELD LANGSIKTIG GJELD Snorre Andersens Legat Snorres A. Legat Kto Lån fra Vederlagsfondet LANGSIKTIG GJELD TOTALT KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Påløpne feriepenger Påløpne kostnader KORTSIKTIG GJELD TOTALT SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig avg. av f.p SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER KORTSIKTIG GJELD TOTALT EGENKAPITAL OG GJELD TOTALT

11 STYRETS ÅRSRAPPORT 2013 Funksjoner Administrasjon Daglig leder: Linus Elmes (til september) Johanne Nordby Wernø (fra september) Koordinator: Mikael D. Brkic Adm. sekretær: Kaja P. Breckan (fra september) Galleriassistenter: Kaja P. Breckan (til september) Stine Wexelsen Goksøyr (fra november) Johannes Ørn Dagsson (fra november) Styret Styreleder: Marianne Hurum Nestleder: Ruben Steinum Styremedlemmer: Benedikte Rønsen Silje Linge Haaland Øyvind Aspen Arne Skaug Olsen Karolin Tampere Nominasjonskomite Monica Winther Arild Tveito Anngjerd Rustand Nye medlemmer (65) Andrea Bakketun Lars Cuzner Tito Andreas Max Frey Erikka Fyrand Espen Gleditsch Stine Wexelsen Goksøyr Ane Graff Ingeborg Annie Lindahl Joakim Blattmann Modelstad Sebastian Lloyd Rees Ruben Steinum Kjersti Vetterstad Hedvig Winge Hanan Benammar Rosanna Vio Camilla Skibrekk Susi Law Wai Shan Aksel Høgenhaug Petter Napstad Ingrid Furre Tor Gustad Ole Brodersen Victoria Pihl Lind Håvard Stamnes Rina Charlott Lindgren Kenneth Varpe Jon Benjamin Lund Tallerås Knud Young Lunde

12 Anne Marthe Dyvi Monica Løvdahl Marianne Bredesen Kari Storø Anne-Liis Kogan Magnie Liv Nilsen Lars Brekke Eirik Sæther Jørgensen Marthe Hodne Haugen David Augustos Rios Alomia Ånond Versto Ellen Henriette Suhrke Michael Rahbek Rasmussen Benedikte Rønsen Olve Sande Randi Grov Berger Jorid Eide Lekve Kiyoishi Yamamoto Farias Sebastian Makonnen Kjølaas Sigrid Espelien Linn Horntvedt Oscar Qvale Eirik Senje Johanne Hestvold Hedvig Sønstabø Thorkildsen Lena Johansen Heidi-Anett Haugen Apichaya Wanthiang Jason Havneraas Anne Sophie Lorange Gitte Eidslott André Tehrani Marit Tunestveit Dyre Stine Omar Martine Poppe Per Kristian Nygård Jan Marius Kiøsterud Styremøte og juryering Styret har hatt åtte styremøter og tre juryeringsdager i Øvrig møtevirksomhet I 2013 har UKS-styret blant annet hatt møter med: Norsk Kulturråd NBK NK Oslo Open Billedhuggerforeningen OCA BOA Kulturdepartementet Jon Øien Opposisjonen v/ Høyre DoGA Kritikerlaget KHIO Oslo kommune Tegneforbundet Entrée Kurant Small Projects 1857 Fellesverkstedet Advokat Hilde Sjeggestad Kunstakademiet i Tromsø Telemark forskning Atelier Pool Kunsthall Oslo Entreprenørskap i Kunst og Design

13 Medieomtale UKS fagpolitiske arbeid er i 2013 blitt omtalt på redaksjonell plass i følgende medier: Aftenposten Klassekampen Dagsavisen Billedkunst Adresseavisen Dagens Næringsliv Kunstkritikk.no NRK Kulturnytt STYRETS ARBEID 2013 Kunstnerassistentordningen UKS foreslår å etablere en kunstnerassistentordning for unge, nyutdannede billedkunstnere med bachelor eller mastergrad fra en kunsthøyskole. UKS mener at kunstnerassistentordningen vil bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom mer etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke produksjonsmulighetene, refleksjonsnivået, kapasiteten og økonomien for begge parter. UKS foreslår en prøveordning på tre år med sikte på å gjøre ordningen permanent. UKS foreslår at 20 unge kunstnere hvert år får anledning til å jobbe som assistent for en mer etablert kollega i ett år. UKS foreslår at assistenten lønnes og arbeider 50%, dette for å videreutvikle egen kunstnerisk praksis samtidig. Nyutdannet betyr i UKS forslag inntil fem år etter endt utdannelse. UKS var i møte med statssekretæren, avdelingsdirektør og seniorrådgiver for visuell kunst i Kulturdepartementet (KUD) i januar og fikk gode signaler bedre og mer konkrete enn under forrige politiske ledelse om sannsynligheten for at ordningen innføres på statsbudsjettet for Håndbok for kunstnerdrevne visningsinitiativer Støtten for kunstnerdrevne visningssteder ble innført etter forslag fra UKS i Ordningen er til evaluering og det er usikkert om den videreføres. UKS jobber for å videreføre støtten. Et ledd i dette arbeidet er produksjonen av UKS Håndbok for kunstnerdrevne visningsprosjekter, som lanseres våren Håndboken er ment som en konkret og praktisk hjelp til kunstnerdrevne visningsprosjekter og til dem som ønsker å starte slike initiativer. Innholdet i håndboken er blant annet basert på erfaringer fra aktører som har mottatt denne støtten.

14 Atelierundersøkelsen Telemarksforskning har på oppdrag fra UKS utført Atelierundersøkelsen. Undersøkelsen kartlegger ateliersituasjonen i de største norske byområdene. Dette arbeidet ble startet i 2013, og rapporten ferdigstilles og lanseres våren Målet med å foreta denne undersøkelsen er å produsere konkrete fakta og tall rundt ateliersituasjonen, som UKS og andre fagorganisasjoner for kunstnere kan bruke politisk. OCA UKS fremmet kandidater til OCAs styre i UKS fremholdt argumentasjonen fra 2012 om at det kunstfaglige grunnlaget må styrkes i OCA. UKS initierte en underskriftskampanje som ble overlevert OCAs styreleder. Kampanjen fremmet at kunstfagligheten må styrkes og bevares i OCA. UKS støttet også OCAs mye omdiskuterte leie av lokaler i denne kampanjen. Kampanjen fikk 483 underskrifter. Flytting Entra, som eier lokalene i Lakkegata, skal etter planen rive hele eller deler av UKS lokaler, med rivningsstart sommeren UKS styre legger opp til at UKS flytter til midlertidige lokaler og arbeider med å etablere UKS i permanente nye lokaler derfra. Målet er å flytte inn i permanente lokaler i Styret ønsker innspill fra årsmøtet til hva som skal vektlegges når UKS får nye permanente lokaler. Stipender til etablerte kunstnere og seniorkunstnere UKS engasjerte seg sterkt i kampen for å beholde stipendene til etablerte kunstnere og seniorkunstnere. Unge kunstnere blir gamle kunstnere. UKS arbeidet i hovedsak direkte med politikerne mens de satt i forhandlinger, og fikk tydelige signaler på at vår innsats hadde vært sentral i denne politiske snuoperasjonen. UKS markerte i tillegg Kunstneraksjonen, som ble satt i gang av NBK i denne sakens anledning, ved å sette opp honoraret for nyproduserte soloutstillinger på UKS til kr. Ny daglig leder Styret ansatte Johanne Nordby Wernø som ny daglig leder i 2013.

15 Utvidelse av medlemsfordeler og styrking av UKS som medlemsorganisasjon Styret har nedsatt en arbeidsgruppe for medlemsfordeler. Relansering av eksisterende og utvidede medlemsfordeler lanseres i løpet av Dette arbeidet berøres videre i fagpolitisk handlingsplan for Legat Legatet er utdelt i Legatet gikk til kunstner Ragnhild Aamås som ble tildelt kr. NBKs landsmøte UKS hadde 8 delegater til NBKs landsmøte i Som delegater fra UKS stilte Karolin Tampere, Janne Talstad, Kristian Øverland Dahl, Silje Linge Haaland, Victoria Pihl Lind, Tora Dalseng, Vemund Thoe, Katrine Kildal og Ruben Steinum. Av sakene som ble fremmet med vedtaksforslag var det gjennomgående at de hadde utgangspunkt i en opplevelse av at stipendtildelingen er urettferdig. Det handlet om sammensettingen av stipendkomiteen og hvem som får stipender sett i forhold til geografi. UKS sto for at kriteriene stipendkomiteen skal jobbe etter, når de behandler stipendsøknader, skal være kunstnerisk kvalitet og aktivitet. UKS mener det er avgjørende å beholde fagfelleprinsippet og at den kunstneriske kvaliteten er, og skal være, stipendkomiteens hovedfokus når stipendsøknadene vurderes. NBKs landsmøte valgte at stipendtildelingen og hvordan den fungerer skal bli gjennomgått med en utredning. Valgt på NBKs landsmøte: Styret i NBK: Styreleder: Hilde Tørdal Styremedlemmer: Ebba Moi, Trine Røssvold, Arne Rygge, Kristian Øverland Dahl, Tanja Sæter og Maria Hjelmeland. UKS er representert ved: Kristian Øverland Dahl og Victoria Pihl Lind (vara) og Ruben Steinum (vara) Nominasjonskomiteen: Liv Dysthe Sønderland, Sigfrid Hernes, Åsil Bøthun, Esther Maria Bjørneboe, Randi Grov Berger. UKS er representert ved: Randi Grov Berger. Nye vedtekter Det ble holdt ekstraordinært årsmøte i UKS' lokaler i Lakkegata 55D den 5. juni. Møtet ble holdt for at medlemmene skulle få en tydelig og grundig presentasjon av det nye

16 vedtektsforslaget som ble lagt frem på årsmøtet 2013, samt avklare UKS' forhold til NBK som grunnorganisasjon. På møtet ble det nye vedtektsforslaget vedtatt, og styret i UKS er veldig glade for å kunne presentere nye og mer oversiktlige vedtekter på våre hjemmesider.

17 FAGPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR Bedre de økonomiske rammene til unge billedkunstnere og det selvorganiserte kunstfeltet Det er nødvendig med støtteordninger for alle deler av kunstfeltet. Med dette mener UKS blant annet: visningsvederlag, støtte til produksjon, offentlig kunst, støtte til kunstnerdrevne visningsinitiativer, arbeidsstipender, andre stipender og kunstnerassistentordningen. UKS skal sammen med politiske myndigheter og andre kunstorganisasjoner arbeide for målrettede økninger og tilskudd av friske midler, samt forbedre de ordninger vi har. 2. Styrke UKS som medlemsorganisasjon og utvikle flere medlemsfordeler ved medlemskap i UKS. Arbeidsgruppen for medlemsfordeler, som styret i UKS har nedsatt, har utarbeidet understående dokument som viser en oversikt over eksisterende medlemsfordeler og over medlemsfordeler som styret har visjoner og ambisjoner om å iverksette innen Arbeid med midlertidig og permanent relokalisering av UKS. 4. Samarbeide med andre organisasjoner der det er sammenfallende interesser. MEDLEMSFORDELER Som UKS-medlem har du disse fordelene i dag: Vi jobber for dine faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser i møte med politiske myndigheter og i kunstfaglige fora. Du kan delta i utviklingen av UKS agenda. Årsmøtet er UKS høyeste organ hvor alle medlemmer inviteres til å delta for å fremme sine saker og stemme på representanter til styret som vil ivareta kunstnernes interesser. Vi er behjelpelige i spørsmål om avtaleinngåelse, produksjon, representasjon, salg, skatt, fødselspermisjon, sykepenger, konflikthåndtering, kommunikasjonsrådgivning, pensjon etc. Gratis lån av teknisk utstyr og verktøy.

18 Selvangivelseskurs. Mulighet til å søke på: - Snorre Andersen og Maler Ambrosius Egedius og Hustrus legat. - UKS atelierstipend på Olav Ryes Plass 2 i Oslo. - reisestøtte til årsmøtet. UKS arbeider med mulighetene for å etablere ytterlige medlemsfordeler innen 2015: Et nettverk av residencies i Norge og utland egne tidsrom reservert for UKSmedlemmer. En gunstig forsikringspakke skreddersydd for våre medlemmers behov og økonomi Regnskapskurs for drift av kunstnerdrevne visningsprosjekter o.l. Formidling av rimelige regnskapsførere med erfaring fra arbeid med kunstnere Tilbud om juridisk bistand Gratis inngang til alle norske kunstinstitusjoner ATA-Carnet til bruk for medlemmer (hjelp til fortolling) Rabattordninger på: - massasje - tannlegetjenester - et utvalg bokhandlere Kompetanseutveksling: kurs og etterutdanning på initiativ av UKS medlemmer, styre og administrasjon, i UKS lokaler, f.eks. i sveising, skriving, håndtering av store kunstoppdrag etc Organisering av rimelige og trygge lagerplasser for kunstnere Mulighet til: - å søke UKS prosjektrom - benyttelse av UKS leilighet på Olaf Ryes Plass 2 i Oslo ved kortere besøk

19 DAGLIG LEDERS ÅRSRAPPORT Som ny daglig leder fra 2. september 2013 har det vært min visjon å jobbe side om side med styret for et synligere og mer profesjonelt UKS. Vi skal delta i et større ordskifte og jobbe mer bevisst med kommunikasjon, og vi skal nå et bredere, samfunnsorientert og allment kulturinteressert publikum med både program og fagpolitikk. Styre og administrasjon jobber tettere enn før. Styreleder Marianne Hurum og jeg vil gjennom en godt samordnet innsats på våre respektive ansvarsområder, fagpolitikk og program/drift, jobbe for at disse to grunnpilarene i UKS styrkes og styrker hverandre gjensidig. Den største utfordringen i min periode ( ) vil trolig være flytteprosessen, se egen orientering. Jeg planlegger også forprosjekter til UKS 100-årsjubileum i 2021, en unik sjanse til å profilere oss og å få samlet vår historie i gjennomarbeidet bokform. Som kurator er jeg opptatt av tydelig formatering, og har opprettet henholdsvis et fullskala- og et småskalaprogram: fullskala er utstillingene av lengre varighet og settes av UKS Jury (styret + daglig leder). Disse går nå opp fra fire til seks pr år. Småskalaprogrammet er mindre produksjoner og kurateres løpende av daglig leder, alt fra Valgvake til filmvisninger. På fullskalaprogrammet vil norske eller norgesbaserte kunstnere prioriteres. Majoriteten skal være fra søkerbunken, kun et fåtall inviterte. Personale Jeg ledet i 2013 arbeidet med ny stabskabal og ansettelse av fire nye medarbeidere. Av 72 søkere var det Johannes Ørn Dagsson og Stine W. Goksøyr som ble tilbudt jobb som galleriassistenter fra 1. november. Deretter utlyste vi stillingene som kommunikasjonsansvarlig og drifts- og produksjonsansvarlig. Over nyttår ble Maria Horvei og Roderick Hietbrink ansatt i henholdsvis 100% og 50%. Kaja P. Breckan hadde fra 2. september virket som administrasjonssekretær i 60% stilling etter å ha jobbet som UKS galleriassistent i åtte år. Staben teller nå seks personer, mot tre før september Øvrig aktivitet under daglig leder, i utvalg Arkivprosjektet: Adm.sek og daglig leder utgjør arbeidsgruppen som driver UKS Arkivprosjekt. Ambisjonen er å samle, organisere, arkivere (i samarbeid med Riksarkivet) og tilgjengeliggjøre UKS rikholdige, men vanskjøttede arkiv. Dette skjer som forprosjekt til 100-årsjubileet. Forelesninger o.l: Daglig leder foreleste i 2013 på Performa-biennalen i New York sammen med Solveig Øvstebø, og på Nasjonalmuseets seminar om formidling i Oslo. Skribentvirksomhet: (fra og med september 2013) Anmeldelser i magasinene The Exhibitionist og Artforum. Nettverk: UKS deltar nå i Jour Fixe, en uformell samtalegruppe for kuratorer og institusjonsledere i Oslo som bl.a. jobber med den årlige Oslo Gallery Weekend og internasjonale kritikerbesøk.

20 Reiser: I september representerte daglig leder og styremedlem Benedikte Rønsen UKS på LIAF-biennalen i Lofoten; statementet er at vi er en nasjonal organisasjon for kunstnere landet over. I november dro daglig leder til New York som kurator for Marthe Ramm Fortuns prosjekt «Inverted Sky». Johanne Nordby Wernø Oslo, 10. mars 2013

21 FULLSKALAPROGRAM 2013 Possessions 8. mars 14. april 2013 Gruppeutstilling med verk av Serina Erfjord, Klara Lidén, Sidsel Paaske, Tove Pedersen, Roee Rosen og Martin Skauen. Kuratert av FRANK, en plattform drevet av Liv Bugge og Sille Storihle. Utstillingen tok den engelske termen «possessions» som et utgangspunkt. Verkene tok for seg tvetydigheter knytt til kjønn, ønsker og komplekse maktstrukturer. Tilknyttet utstillingen samarbeidet UKS med FRANK om en performance, med den canadiske kunstneren Daniel Barrow.

22 Antoine Catala Image Families 3. mai 22. juni 2013 Soloutstilling med den New York-baserte kunstneren Antoine Catala. Utdrag fra pressemeldingen: «A machine confronted with an image or a scenery now knows how to place it. It s another step towards machines autonomy,that enables navigation, within both virtual and real world.»

23 Karl Larsson Fox Mask 22. august 6. oktober 2013 Soloutstilling med den svenske kunstneren Karl Larsson. Utdrag fra pressemeldingen: «1:1 An exhibition is a room with things. What did you say? A concept a technology for remembering. A mask a tool for forgetting. That small strip of doubt separating face and image. At the center of the exhibition is a photograph from the collection of W.B. Yeats. It is a picture of Michio Ito in his fox mask.* There are also objects: a replica of an antique folding chair, a carpet as make-up, the grey linen clothing of a stagehand. Invisible men moving invisible objects over an invisible stage.»

24 Toril Johannessen Teleportation Paradigm 22. november januar 2014 Soloutstilling med Toril Johannessen. Første utstilling kuratert av Johanne Nordby Wernø, ny daglig leder fra 2. september, og juryert inn av UKS Jury, i mai 2013 sammen med 2014-programmet. Utstillingen tok i hovedsak form av en monumental lysinstallasjon basert på et eksperiment som tidligere kun er utført på rotter. Verket er et samarbeid mellom Johannessen og hjerneforsker Karel Jezek ved Kavliinstituttet, Senter for nevrale nettverk, ved NTNU i Trondheim.

25 ANNET KUNSTNERISK PROGRAM I perioden januar til august 2013 tok UKS opp igjen tradisjonsrike «Månedens bilde», først med Anders Dahl Monsen; i samarbeid med Prosjektskolen ble forumet ART ART HISTORY HISTORY AGAIN AGAIN arrangert i januar, med Vilde von Krogh, Michael Brkic og Sebastian Makonnen Kjølsaas i panelet; i mai avholdt vi siste arrangement i en foredragsserie i regi av koordinator Mikael Brkic. I juni holdt Flatbread Society et event hos UKS, støttet av Bjørvika Infrastructure. Filmklubben Moloch benyttet kinosalen på UKS, men har fra 2014 flyttet videre, fordi UKS ønsker at all annonsert aktivitet hos oss bør være under vår egen programparaply. SMÅSKALAPROGRAM 2013 Fra og med september 2013 ble mindre programposter samlet under headingen Småskala. Vi viste «Månedens bilde» med Eirik Sæther, Inga Sund Hofset og Marte Eknæs & Nicolau Vergueiro. Vi arrangerte Valgvake i anledning Stortingsvalget 9. september, stor lanseringsfest av 2014-programmet 20/9 og Artist Talk med Toril Johannessen 23. november. Det største prosjektet på programmet var deltagelsen på biennalen Performa i New York i november, der Marthe Ramm Fortun viste performance-verket «Inverted Sky» på Grand Central Terminal. Kurator var UKS ved ny daglig leder, og produsent var Performa og MTA. Generalkonsulatet i New York og OCA muliggjorde arbeidet. Målet var internasjonal profilering av UKS, nettverksbygging samt utbytte for vår kunstner, som også er på UKS' Fullskalaprogram De tre performancene var fullbookede og prosjektet ble evaluert som vellykket. MEDIEOMTALE Gruppeutstillingen Possessions ble anmeldt på Kunstkritikk.no, ( ), det samme ble Antoine Catalas Image Families ( ) og Karl Larssons Fox Mask ( ). Sistnevnte ble også anmeldt i Aftenposten ( ). Gjenopptakelsen av «Månedens bilde» ble omtalt på Kunstkritikk.no ( ), og første kunstner ut Anders Dahl Monsen ble intervjuet av Vårt Land ( ) under overskriften «Norges lateste kunstner.»

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

5. Handlingsprogram

5. Handlingsprogram 5. Handlingsprogram 2011 2013 5.1 Forslag til handlingsprogram for 2011 2013: fremmet av BKFR -NBK skal utarbeide en rapport om det fagpolitiske arbeid som har blitt gjort de siste (antall?) årene. -NBK

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen til UKS` generalforsamling 2012 onsdag 21. mars kl. 18.00 i Lakkegata 55d. Innkomne saker må være oss i hende senest onsdag 7. mars. Sakspapirer og nominasjoner til verv

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 KOOPERATIVET SA Tirsdag 5. april 2016, kl. 17:30 20:00 1 Saksliste og dagsorden Åpning og velkomst v/styreleder Alexandra Devik Sak 01-16 Konstituering av årsmøte a) Valg av ordstyrer

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding Se eget dokument. a. Årsregnskap for Side 7 b. Årsregnskap for Side 17

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding Se eget dokument. a. Årsregnskap for Side 7 b. Årsregnskap for Side 17 Årsmøte 2017 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer