UKS ÅRSMØTE LAKKEGATA 55d 0187 OSLO NORWAY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKS ÅRSMØTE 2014. LAKKEGATA 55d 0187 OSLO NORWAY WWW.UKS.NO INFO@UKS.NO +47 22195050"

Transkript

1 UKS ÅRSMØTE 2014 Innkallelse Dagsorden Årsberetning 2013 Regnskap 2013, budsjett 2014 Kortfattet resultatregnskap og budsjett, kortfattet balanse Detaljert resultatregnskap og budsjett, detaljert balanse Styrets årsrapport 2013 Funksjoner Nye medlemmer Styremøte og juryering Øvrig møtevirksomhet Medieomtale Styrets arbeid 2013 Kunstnerassistentordningen Håndbok for kunstnerdrevne visningsinitiativer Atelierundersøkelsen OCA Flytting Stipender til etablerte kunstnere og seniorkunstnere Ny daglig leder Utvidelse av medlemsfordeler Legat NBK landsmøte Nye vedtekter Fagpolitisk handlingsplan for 2014 Medlemsfordeler Daglig leders årsrapport 2013 Personale Øvrig aktivitet Fullskalaprogram Possessions Antoine Catala Karl Larsson Toril Johannessen Annet kunstnerisk program Småskalaprogram 2013 Medieomtale Orientering om relokalisering Forslag til vedtekter Nominasjoner LAKKEGATA 55d 0187 OSLO NORWAY

2 INNKALLELSE Velkommen til UKS årsmøte 2014 fredag 28. mars kl i Lakkegata 55d. Innkomne saker må være oss i hende senest fredag 13. mars. Sakspapirer og nominasjoner til verv vil bli sendt ut på epost, samt lagt ut på vår hjemmeside senest to uker før møtet (www.uks.no). Dersom du ønsker å motta sakspapirene via post, ring oss på telefon For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt medlemskontingenten for Vedtekter finner du på våre hjemmesider. Vi minner for øvrig om paragraf 4.5 i vedtektene: Medlemmer som er forhindret fra å møte på årsmøtet kan forhåndsstemme på saker meldt i sakspapirene eller ved skriftlig erklæring overdra sin stemme til et navngitt annet medlem med stemmefullmakt. Max 2 per medlem. Forhåndsstemmer og stemmefullmakter må meldes til styret senest 24 timer før årsmøtet. Send en scan av fullmakt med underskrift til eller på fax til Husk oppdatering av din adresse, epost, telefonnummer og hjemmeside. Sendes til Beste hilsen Marianne Hurum styreleder

3 DAGSORDEN 1. Valg av referent og tellekorps 2. Godkjenning av innkallelse og dagsorden 3. Gjennomgang av årsberetning Gjennomgang av regnskap Godkjenning av regnskap 6. Gjennomgang av årsrapport Gjennomgang av budsjett Godkjenning av budsjett Gjennomgang av styrets årsrapport 10. Gjennomgang av fagpolitisk handlingsplan for Godkjenning av handlingsplan for Gjennomgang av daglig leders årsrapport 13. Orientering om relokalisering og innspill til permanent relokalisering 14. Presentasjon av vedtektsendringer 15. Godkjenning av vedtektsendringer 16. Vedtektsendring 17. Nominasjonskomiteen presenterer to innstilte styremedlemmer og én vara. 18. Eventuelt presentasjon av andre kandidater til styre og nominasjonskomite. 19. Valg

4 UKS ÅRSBERETNING 2013 Unge Kunstneres Samfund Organisasjonsnummer: Sted: Oslo Dato: Virksomhetens art og lokalisering Foreningen Unge Kunstneres Samfund er en medlemsorganisasjon for unge kunstnere. Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser. Unge Kunstneres Samfund er lokalisert i Oslo. 2. Rettvisende oversikt over resultat og utvikling Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap for 2013 en rettvisende oversikt over aktiviteten i foreningen i Styret kjenner ikke til andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte regnskapet. 3. Fortsatt drift Styret anser seg fornøyd med resultatet i Regnskapet viser et overskudd på og en egenkapital på Styret mener det er riktig å tilrettelegge for fortsatt drift av foreningen. 4. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som godt, og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på området i Sykefraværet har vært på et minimum, og det har ikke vært ulykker eller skader i Ytre miljø Foreningen foretar ikke noe utslipp, og forurenser ikke det ytre miljø.

5 6. Likestilling Det er ansatt 4 kvinner og 2 menn ved UKS. Styret består av 4 kvinner og 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på området i Marianne Hurum Styreleder Ruben Steinum Styrenestleder Arne Skaug Olsen Styremedlem Øyvind Aspen Styremedlem Benedikte Rønsen Styremedlem Silje Linge Håland Styremedlem Karolin Tampere Styremedlem

6 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2014 Kortfattet resultatregnskap og budsjett RESULTATREGNSKAP Budsjett32013 Regnskap32013 Budsjett32014 INNTEKTER PRODUKSJONSKOSTNADER LØNN.OG.PERSONALKOSTNADER ØVRIGE.DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER3TOTALT NETTO3FINANS G ÅRETS3RESULTAT Kortfattet balanse BALANSE (((((((((((((((((((((( 2(013 (((((((((((((((((((( 2(012 EIENDELER: ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER EIENDELER(TOTALT (((((((((((((((((( 717(454 (((((((((((((((( 308(779 EGENKAPITAL(OG(GJELD: EGENKAPITAL LANGSIKTIG-GJELD KORTSIKTIG-GJELD EGENKAPITAL(OG(GJELD(TOTALT (((((((((((((((((( 717(454 (((((((((((((((( 308(779

7 Detaljert resultatregnskap og budsjett INNTEKTER BUDSJETT,2013 REGNSKAP,2013 BUDSJETT,2014!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Norsk!Kulturråd!Post!74!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!689!000!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!693!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!785!000 Norsk!Kulturråd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 374!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 186!600!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 75!000 Støtte!annen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 50!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 105!000!<!! Leieinntekter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 105!500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 102!500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16!875 Kontingenter!medlemmer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 254!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 368!250!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 343!250 Støtte!NBK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 57!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 69!720!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 69!720 Andre!driftsinntekter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!500!<!! SUM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,529,500,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,528,570,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,289,845 UTGIFTER Produksjonskostnader Fraktkostnader 119!170 97!212!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!000 Kunstnervederlag 120! !992!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 185!000 Produksjonskostnader 334! !174!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 535!000 Produksjonshonorarer 367! !201!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 125!000 Trykksaker 208!353 48!102!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 95!000 Utstillingsarkitektur 50!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 40!000 Porto 2!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!000 Representasjon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 17!781!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15!000 Vernissage 25!000 51!966!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 25!500 Utstillingsdokumentasjon 3!500 47!682!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21!000 Reisekostnader 56!000 55!073!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 38!000 Støtte!produksjonskostnader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 2!500!<!! SUM 1,286,545 1,151,683,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,115,500 Lønn,og,personalkostnader Lønninger 1!247!071 1!180!368!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!272!513 Lønn!u/feriepenger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!<!! Feriepenger 149! !647!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 152!702 Styrehonorar 251! !126!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 275!000 Honorar!med!org.nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 70!357!!<!!! Arbeidsgiveravgift 214! !622!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 216!652 Arb.avg!av!feriepenger 21!041 16!242!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16!465 Refusjon!av!sykepenger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!<!! Kantinekostnader 29!000 33!017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 22!500 Pensjon 24!505 23!304!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23!303 Gaver!til!ansatte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 899!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!600 Sosiale!kostnader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!000 SUM 1,937,566 1,907,582,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,985,734

8 Driftskostnader Avskrivning!maskiner/inv 9!180 9!180!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9!180 Frakt! 8!000 48!037!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20!000 Leie!lokaler 475! !685!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 470!376 Lys,!varme 39!000 56!453!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 56!453 Renhold 52!000 49!695!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 49!695 Vakthold/alarm 15!000 7!990!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15!000 Andre!leiekostnader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26!400 Leie!maskiner 6!500 4!810!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!800 Utstyr!som!ikke!aktiveres 20!000 20!754!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20!754 Reparasjoner!og!vedlikehold 21!000 26!715!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29!045 Honorar!revisjon 20!000 43!563!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!000 Honorar!regnskap 115! !601!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 114!601 Honorar!juridisk!bistand 20!000 8!985!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 50!000 Honorarer!diverse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!<!! Kontorrekvisita 35!000 24!569!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 24!568 Andre!kontorkostnader 2!000 4!423!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!423 Trykksaker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 24!695!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 24!695 EDB<kostnader 40!000 11!775!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!000 Aviser,!tidsskrifter! 1!000 2!035!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!000 Telefon!inkl!4!ansatte 80!000 51!559!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 50!190 Internett 12!000 14!526!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14!525 Porto 10!000 12!166!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12!166 Reisekostnader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 57!338!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!000 Kurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5!000 Møteutgifter 7!000 11!282!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!800 Annonser!og!reklame 30!000 61!624!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!000 Representasjon 5!000 40!934!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20!000 Gaver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 890!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!000 Forsikringspremier 25!000 12!195!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12!194 Bankgebyrer 8!500 6!997!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6!997 Andre!kostnader/bilag!mangler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!675!<!! Tap!på!fordringer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < 25!000!<!! SUM 1,096,180 1,234,151,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,174,862 DRIFTSRESULTAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 209,209,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 235,154,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,749 Renteinntekter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!914 Valutagevinst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29 Finansinntekter,totalt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!943!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5!000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < Rentekostnader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!504 Valutatap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < Finanskostnader,totalt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!504!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < FINANSPOSTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,439,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,500 ÅRSRESULTAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 209,209,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 237,593,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16,249

9 Detaljert balanse BALANSE: EIENDELER Inventar, verktøy m.v Avskrivning inventar ANLEGGSMIDLER TOTALT Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Forskudd lønn Avsatt tap på fordringer KUNDEFORDRINGER TOTALT Forsk.bet.forsikringer Andre forskuddsbet. kostn Mellomregn. Snorre Mellomregn. Oblig.Fond ANDRE FORSKUDD TOTALT Bank Bank Bank Bank Bank Dep Skattetrekkskonto KONTANTER, BANK OG POST TOTALT OMLØPSMIDLER TOTALT EIENDELER TOTALT

10 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Årets resultat EGENKAPITAL TOTALT GJELD LANGSIKTIG GJELD Snorre Andersens Legat Snorres A. Legat Kto Lån fra Vederlagsfondet LANGSIKTIG GJELD TOTALT KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Påløpne feriepenger Påløpne kostnader KORTSIKTIG GJELD TOTALT SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig avg. av f.p SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER KORTSIKTIG GJELD TOTALT EGENKAPITAL OG GJELD TOTALT

11 STYRETS ÅRSRAPPORT 2013 Funksjoner Administrasjon Daglig leder: Linus Elmes (til september) Johanne Nordby Wernø (fra september) Koordinator: Mikael D. Brkic Adm. sekretær: Kaja P. Breckan (fra september) Galleriassistenter: Kaja P. Breckan (til september) Stine Wexelsen Goksøyr (fra november) Johannes Ørn Dagsson (fra november) Styret Styreleder: Marianne Hurum Nestleder: Ruben Steinum Styremedlemmer: Benedikte Rønsen Silje Linge Haaland Øyvind Aspen Arne Skaug Olsen Karolin Tampere Nominasjonskomite Monica Winther Arild Tveito Anngjerd Rustand Nye medlemmer (65) Andrea Bakketun Lars Cuzner Tito Andreas Max Frey Erikka Fyrand Espen Gleditsch Stine Wexelsen Goksøyr Ane Graff Ingeborg Annie Lindahl Joakim Blattmann Modelstad Sebastian Lloyd Rees Ruben Steinum Kjersti Vetterstad Hedvig Winge Hanan Benammar Rosanna Vio Camilla Skibrekk Susi Law Wai Shan Aksel Høgenhaug Petter Napstad Ingrid Furre Tor Gustad Ole Brodersen Victoria Pihl Lind Håvard Stamnes Rina Charlott Lindgren Kenneth Varpe Jon Benjamin Lund Tallerås Knud Young Lunde

12 Anne Marthe Dyvi Monica Løvdahl Marianne Bredesen Kari Storø Anne-Liis Kogan Magnie Liv Nilsen Lars Brekke Eirik Sæther Jørgensen Marthe Hodne Haugen David Augustos Rios Alomia Ånond Versto Ellen Henriette Suhrke Michael Rahbek Rasmussen Benedikte Rønsen Olve Sande Randi Grov Berger Jorid Eide Lekve Kiyoishi Yamamoto Farias Sebastian Makonnen Kjølaas Sigrid Espelien Linn Horntvedt Oscar Qvale Eirik Senje Johanne Hestvold Hedvig Sønstabø Thorkildsen Lena Johansen Heidi-Anett Haugen Apichaya Wanthiang Jason Havneraas Anne Sophie Lorange Gitte Eidslott André Tehrani Marit Tunestveit Dyre Stine Omar Martine Poppe Per Kristian Nygård Jan Marius Kiøsterud Styremøte og juryering Styret har hatt åtte styremøter og tre juryeringsdager i Øvrig møtevirksomhet I 2013 har UKS-styret blant annet hatt møter med: Norsk Kulturråd NBK NK Oslo Open Billedhuggerforeningen OCA BOA Kulturdepartementet Jon Øien Opposisjonen v/ Høyre DoGA Kritikerlaget KHIO Oslo kommune Tegneforbundet Entrée Kurant Small Projects 1857 Fellesverkstedet Advokat Hilde Sjeggestad Kunstakademiet i Tromsø Telemark forskning Atelier Pool Kunsthall Oslo Entreprenørskap i Kunst og Design

13 Medieomtale UKS fagpolitiske arbeid er i 2013 blitt omtalt på redaksjonell plass i følgende medier: Aftenposten Klassekampen Dagsavisen Billedkunst Adresseavisen Dagens Næringsliv Kunstkritikk.no NRK Kulturnytt STYRETS ARBEID 2013 Kunstnerassistentordningen UKS foreslår å etablere en kunstnerassistentordning for unge, nyutdannede billedkunstnere med bachelor eller mastergrad fra en kunsthøyskole. UKS mener at kunstnerassistentordningen vil bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom mer etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke produksjonsmulighetene, refleksjonsnivået, kapasiteten og økonomien for begge parter. UKS foreslår en prøveordning på tre år med sikte på å gjøre ordningen permanent. UKS foreslår at 20 unge kunstnere hvert år får anledning til å jobbe som assistent for en mer etablert kollega i ett år. UKS foreslår at assistenten lønnes og arbeider 50%, dette for å videreutvikle egen kunstnerisk praksis samtidig. Nyutdannet betyr i UKS forslag inntil fem år etter endt utdannelse. UKS var i møte med statssekretæren, avdelingsdirektør og seniorrådgiver for visuell kunst i Kulturdepartementet (KUD) i januar og fikk gode signaler bedre og mer konkrete enn under forrige politiske ledelse om sannsynligheten for at ordningen innføres på statsbudsjettet for Håndbok for kunstnerdrevne visningsinitiativer Støtten for kunstnerdrevne visningssteder ble innført etter forslag fra UKS i Ordningen er til evaluering og det er usikkert om den videreføres. UKS jobber for å videreføre støtten. Et ledd i dette arbeidet er produksjonen av UKS Håndbok for kunstnerdrevne visningsprosjekter, som lanseres våren Håndboken er ment som en konkret og praktisk hjelp til kunstnerdrevne visningsprosjekter og til dem som ønsker å starte slike initiativer. Innholdet i håndboken er blant annet basert på erfaringer fra aktører som har mottatt denne støtten.

14 Atelierundersøkelsen Telemarksforskning har på oppdrag fra UKS utført Atelierundersøkelsen. Undersøkelsen kartlegger ateliersituasjonen i de største norske byområdene. Dette arbeidet ble startet i 2013, og rapporten ferdigstilles og lanseres våren Målet med å foreta denne undersøkelsen er å produsere konkrete fakta og tall rundt ateliersituasjonen, som UKS og andre fagorganisasjoner for kunstnere kan bruke politisk. OCA UKS fremmet kandidater til OCAs styre i UKS fremholdt argumentasjonen fra 2012 om at det kunstfaglige grunnlaget må styrkes i OCA. UKS initierte en underskriftskampanje som ble overlevert OCAs styreleder. Kampanjen fremmet at kunstfagligheten må styrkes og bevares i OCA. UKS støttet også OCAs mye omdiskuterte leie av lokaler i denne kampanjen. Kampanjen fikk 483 underskrifter. Flytting Entra, som eier lokalene i Lakkegata, skal etter planen rive hele eller deler av UKS lokaler, med rivningsstart sommeren UKS styre legger opp til at UKS flytter til midlertidige lokaler og arbeider med å etablere UKS i permanente nye lokaler derfra. Målet er å flytte inn i permanente lokaler i Styret ønsker innspill fra årsmøtet til hva som skal vektlegges når UKS får nye permanente lokaler. Stipender til etablerte kunstnere og seniorkunstnere UKS engasjerte seg sterkt i kampen for å beholde stipendene til etablerte kunstnere og seniorkunstnere. Unge kunstnere blir gamle kunstnere. UKS arbeidet i hovedsak direkte med politikerne mens de satt i forhandlinger, og fikk tydelige signaler på at vår innsats hadde vært sentral i denne politiske snuoperasjonen. UKS markerte i tillegg Kunstneraksjonen, som ble satt i gang av NBK i denne sakens anledning, ved å sette opp honoraret for nyproduserte soloutstillinger på UKS til kr. Ny daglig leder Styret ansatte Johanne Nordby Wernø som ny daglig leder i 2013.

15 Utvidelse av medlemsfordeler og styrking av UKS som medlemsorganisasjon Styret har nedsatt en arbeidsgruppe for medlemsfordeler. Relansering av eksisterende og utvidede medlemsfordeler lanseres i løpet av Dette arbeidet berøres videre i fagpolitisk handlingsplan for Legat Legatet er utdelt i Legatet gikk til kunstner Ragnhild Aamås som ble tildelt kr. NBKs landsmøte UKS hadde 8 delegater til NBKs landsmøte i Som delegater fra UKS stilte Karolin Tampere, Janne Talstad, Kristian Øverland Dahl, Silje Linge Haaland, Victoria Pihl Lind, Tora Dalseng, Vemund Thoe, Katrine Kildal og Ruben Steinum. Av sakene som ble fremmet med vedtaksforslag var det gjennomgående at de hadde utgangspunkt i en opplevelse av at stipendtildelingen er urettferdig. Det handlet om sammensettingen av stipendkomiteen og hvem som får stipender sett i forhold til geografi. UKS sto for at kriteriene stipendkomiteen skal jobbe etter, når de behandler stipendsøknader, skal være kunstnerisk kvalitet og aktivitet. UKS mener det er avgjørende å beholde fagfelleprinsippet og at den kunstneriske kvaliteten er, og skal være, stipendkomiteens hovedfokus når stipendsøknadene vurderes. NBKs landsmøte valgte at stipendtildelingen og hvordan den fungerer skal bli gjennomgått med en utredning. Valgt på NBKs landsmøte: Styret i NBK: Styreleder: Hilde Tørdal Styremedlemmer: Ebba Moi, Trine Røssvold, Arne Rygge, Kristian Øverland Dahl, Tanja Sæter og Maria Hjelmeland. UKS er representert ved: Kristian Øverland Dahl og Victoria Pihl Lind (vara) og Ruben Steinum (vara) Nominasjonskomiteen: Liv Dysthe Sønderland, Sigfrid Hernes, Åsil Bøthun, Esther Maria Bjørneboe, Randi Grov Berger. UKS er representert ved: Randi Grov Berger. Nye vedtekter Det ble holdt ekstraordinært årsmøte i UKS' lokaler i Lakkegata 55D den 5. juni. Møtet ble holdt for at medlemmene skulle få en tydelig og grundig presentasjon av det nye

16 vedtektsforslaget som ble lagt frem på årsmøtet 2013, samt avklare UKS' forhold til NBK som grunnorganisasjon. På møtet ble det nye vedtektsforslaget vedtatt, og styret i UKS er veldig glade for å kunne presentere nye og mer oversiktlige vedtekter på våre hjemmesider.

17 FAGPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR Bedre de økonomiske rammene til unge billedkunstnere og det selvorganiserte kunstfeltet Det er nødvendig med støtteordninger for alle deler av kunstfeltet. Med dette mener UKS blant annet: visningsvederlag, støtte til produksjon, offentlig kunst, støtte til kunstnerdrevne visningsinitiativer, arbeidsstipender, andre stipender og kunstnerassistentordningen. UKS skal sammen med politiske myndigheter og andre kunstorganisasjoner arbeide for målrettede økninger og tilskudd av friske midler, samt forbedre de ordninger vi har. 2. Styrke UKS som medlemsorganisasjon og utvikle flere medlemsfordeler ved medlemskap i UKS. Arbeidsgruppen for medlemsfordeler, som styret i UKS har nedsatt, har utarbeidet understående dokument som viser en oversikt over eksisterende medlemsfordeler og over medlemsfordeler som styret har visjoner og ambisjoner om å iverksette innen Arbeid med midlertidig og permanent relokalisering av UKS. 4. Samarbeide med andre organisasjoner der det er sammenfallende interesser. MEDLEMSFORDELER Som UKS-medlem har du disse fordelene i dag: Vi jobber for dine faglige, sosiale, økonomiske og ideelle interesser i møte med politiske myndigheter og i kunstfaglige fora. Du kan delta i utviklingen av UKS agenda. Årsmøtet er UKS høyeste organ hvor alle medlemmer inviteres til å delta for å fremme sine saker og stemme på representanter til styret som vil ivareta kunstnernes interesser. Vi er behjelpelige i spørsmål om avtaleinngåelse, produksjon, representasjon, salg, skatt, fødselspermisjon, sykepenger, konflikthåndtering, kommunikasjonsrådgivning, pensjon etc. Gratis lån av teknisk utstyr og verktøy.

18 Selvangivelseskurs. Mulighet til å søke på: - Snorre Andersen og Maler Ambrosius Egedius og Hustrus legat. - UKS atelierstipend på Olav Ryes Plass 2 i Oslo. - reisestøtte til årsmøtet. UKS arbeider med mulighetene for å etablere ytterlige medlemsfordeler innen 2015: Et nettverk av residencies i Norge og utland egne tidsrom reservert for UKSmedlemmer. En gunstig forsikringspakke skreddersydd for våre medlemmers behov og økonomi Regnskapskurs for drift av kunstnerdrevne visningsprosjekter o.l. Formidling av rimelige regnskapsførere med erfaring fra arbeid med kunstnere Tilbud om juridisk bistand Gratis inngang til alle norske kunstinstitusjoner ATA-Carnet til bruk for medlemmer (hjelp til fortolling) Rabattordninger på: - massasje - tannlegetjenester - et utvalg bokhandlere Kompetanseutveksling: kurs og etterutdanning på initiativ av UKS medlemmer, styre og administrasjon, i UKS lokaler, f.eks. i sveising, skriving, håndtering av store kunstoppdrag etc Organisering av rimelige og trygge lagerplasser for kunstnere Mulighet til: - å søke UKS prosjektrom - benyttelse av UKS leilighet på Olaf Ryes Plass 2 i Oslo ved kortere besøk

19 DAGLIG LEDERS ÅRSRAPPORT Som ny daglig leder fra 2. september 2013 har det vært min visjon å jobbe side om side med styret for et synligere og mer profesjonelt UKS. Vi skal delta i et større ordskifte og jobbe mer bevisst med kommunikasjon, og vi skal nå et bredere, samfunnsorientert og allment kulturinteressert publikum med både program og fagpolitikk. Styre og administrasjon jobber tettere enn før. Styreleder Marianne Hurum og jeg vil gjennom en godt samordnet innsats på våre respektive ansvarsområder, fagpolitikk og program/drift, jobbe for at disse to grunnpilarene i UKS styrkes og styrker hverandre gjensidig. Den største utfordringen i min periode ( ) vil trolig være flytteprosessen, se egen orientering. Jeg planlegger også forprosjekter til UKS 100-årsjubileum i 2021, en unik sjanse til å profilere oss og å få samlet vår historie i gjennomarbeidet bokform. Som kurator er jeg opptatt av tydelig formatering, og har opprettet henholdsvis et fullskala- og et småskalaprogram: fullskala er utstillingene av lengre varighet og settes av UKS Jury (styret + daglig leder). Disse går nå opp fra fire til seks pr år. Småskalaprogrammet er mindre produksjoner og kurateres løpende av daglig leder, alt fra Valgvake til filmvisninger. På fullskalaprogrammet vil norske eller norgesbaserte kunstnere prioriteres. Majoriteten skal være fra søkerbunken, kun et fåtall inviterte. Personale Jeg ledet i 2013 arbeidet med ny stabskabal og ansettelse av fire nye medarbeidere. Av 72 søkere var det Johannes Ørn Dagsson og Stine W. Goksøyr som ble tilbudt jobb som galleriassistenter fra 1. november. Deretter utlyste vi stillingene som kommunikasjonsansvarlig og drifts- og produksjonsansvarlig. Over nyttår ble Maria Horvei og Roderick Hietbrink ansatt i henholdsvis 100% og 50%. Kaja P. Breckan hadde fra 2. september virket som administrasjonssekretær i 60% stilling etter å ha jobbet som UKS galleriassistent i åtte år. Staben teller nå seks personer, mot tre før september Øvrig aktivitet under daglig leder, i utvalg Arkivprosjektet: Adm.sek og daglig leder utgjør arbeidsgruppen som driver UKS Arkivprosjekt. Ambisjonen er å samle, organisere, arkivere (i samarbeid med Riksarkivet) og tilgjengeliggjøre UKS rikholdige, men vanskjøttede arkiv. Dette skjer som forprosjekt til 100-årsjubileet. Forelesninger o.l: Daglig leder foreleste i 2013 på Performa-biennalen i New York sammen med Solveig Øvstebø, og på Nasjonalmuseets seminar om formidling i Oslo. Skribentvirksomhet: (fra og med september 2013) Anmeldelser i magasinene The Exhibitionist og Artforum. Nettverk: UKS deltar nå i Jour Fixe, en uformell samtalegruppe for kuratorer og institusjonsledere i Oslo som bl.a. jobber med den årlige Oslo Gallery Weekend og internasjonale kritikerbesøk.

20 Reiser: I september representerte daglig leder og styremedlem Benedikte Rønsen UKS på LIAF-biennalen i Lofoten; statementet er at vi er en nasjonal organisasjon for kunstnere landet over. I november dro daglig leder til New York som kurator for Marthe Ramm Fortuns prosjekt «Inverted Sky». Johanne Nordby Wernø Oslo, 10. mars 2013

21 FULLSKALAPROGRAM 2013 Possessions 8. mars 14. april 2013 Gruppeutstilling med verk av Serina Erfjord, Klara Lidén, Sidsel Paaske, Tove Pedersen, Roee Rosen og Martin Skauen. Kuratert av FRANK, en plattform drevet av Liv Bugge og Sille Storihle. Utstillingen tok den engelske termen «possessions» som et utgangspunkt. Verkene tok for seg tvetydigheter knytt til kjønn, ønsker og komplekse maktstrukturer. Tilknyttet utstillingen samarbeidet UKS med FRANK om en performance, med den canadiske kunstneren Daniel Barrow.

22 Antoine Catala Image Families 3. mai 22. juni 2013 Soloutstilling med den New York-baserte kunstneren Antoine Catala. Utdrag fra pressemeldingen: «A machine confronted with an image or a scenery now knows how to place it. It s another step towards machines autonomy,that enables navigation, within both virtual and real world.»

23 Karl Larsson Fox Mask 22. august 6. oktober 2013 Soloutstilling med den svenske kunstneren Karl Larsson. Utdrag fra pressemeldingen: «1:1 An exhibition is a room with things. What did you say? A concept a technology for remembering. A mask a tool for forgetting. That small strip of doubt separating face and image. At the center of the exhibition is a photograph from the collection of W.B. Yeats. It is a picture of Michio Ito in his fox mask.* There are also objects: a replica of an antique folding chair, a carpet as make-up, the grey linen clothing of a stagehand. Invisible men moving invisible objects over an invisible stage.»

24 Toril Johannessen Teleportation Paradigm 22. november januar 2014 Soloutstilling med Toril Johannessen. Første utstilling kuratert av Johanne Nordby Wernø, ny daglig leder fra 2. september, og juryert inn av UKS Jury, i mai 2013 sammen med 2014-programmet. Utstillingen tok i hovedsak form av en monumental lysinstallasjon basert på et eksperiment som tidligere kun er utført på rotter. Verket er et samarbeid mellom Johannessen og hjerneforsker Karel Jezek ved Kavliinstituttet, Senter for nevrale nettverk, ved NTNU i Trondheim.

25 ANNET KUNSTNERISK PROGRAM I perioden januar til august 2013 tok UKS opp igjen tradisjonsrike «Månedens bilde», først med Anders Dahl Monsen; i samarbeid med Prosjektskolen ble forumet ART ART HISTORY HISTORY AGAIN AGAIN arrangert i januar, med Vilde von Krogh, Michael Brkic og Sebastian Makonnen Kjølsaas i panelet; i mai avholdt vi siste arrangement i en foredragsserie i regi av koordinator Mikael Brkic. I juni holdt Flatbread Society et event hos UKS, støttet av Bjørvika Infrastructure. Filmklubben Moloch benyttet kinosalen på UKS, men har fra 2014 flyttet videre, fordi UKS ønsker at all annonsert aktivitet hos oss bør være under vår egen programparaply. SMÅSKALAPROGRAM 2013 Fra og med september 2013 ble mindre programposter samlet under headingen Småskala. Vi viste «Månedens bilde» med Eirik Sæther, Inga Sund Hofset og Marte Eknæs & Nicolau Vergueiro. Vi arrangerte Valgvake i anledning Stortingsvalget 9. september, stor lanseringsfest av 2014-programmet 20/9 og Artist Talk med Toril Johannessen 23. november. Det største prosjektet på programmet var deltagelsen på biennalen Performa i New York i november, der Marthe Ramm Fortun viste performance-verket «Inverted Sky» på Grand Central Terminal. Kurator var UKS ved ny daglig leder, og produsent var Performa og MTA. Generalkonsulatet i New York og OCA muliggjorde arbeidet. Målet var internasjonal profilering av UKS, nettverksbygging samt utbytte for vår kunstner, som også er på UKS' Fullskalaprogram De tre performancene var fullbookede og prosjektet ble evaluert som vellykket. MEDIEOMTALE Gruppeutstillingen Possessions ble anmeldt på Kunstkritikk.no, ( ), det samme ble Antoine Catalas Image Families ( ) og Karl Larssons Fox Mask ( ). Sistnevnte ble også anmeldt i Aftenposten ( ). Gjenopptakelsen av «Månedens bilde» ble omtalt på Kunstkritikk.no ( ), og første kunstner ut Anders Dahl Monsen ble intervjuet av Vårt Land ( ) under overskriften «Norges lateste kunstner.»

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl.

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON 25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri ÅRSMELDING 2014 Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi Inger Sitter / BONO Foto: Kunstverket Galleri BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer