Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening"

Transkript

1 Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening Innkalling til møte, tid, sted, program - vedlagt Sakliste - vedlagt Årsmelding - vedlagt Regnskap vedlagt Revisjon deles ut på årsmøtet Arbeidsplan - vedlagt Budsjett vedlagt Forslag til medlems- og serviceavgift - vedlagt Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøte Fagkveld om havre og årsmøte i Norsk Havreforening 2015 Til medlemmer i Norsk Havreforening og andre interesserte Velkommen til Norsk Havreforenings 7. årsmøte Sted: Norske Felleskjøps lokaler i Schweigaards gate 34E, Oslo Tid: mandag 26. januar 2015 kl (etter Kornkonferansen 2015) Påmelding til innen fredag 23. januar kl 1400 pga servering Norsk Havreforening spanderer skyss, middag og drikke på alle medlemmer i foreningen og ansatte i bedrifter som er medlemmer eller sponsorer samt pressen forutsatt at man melder seg på. Program: Felles transport fra Kornkonferansen for påmeldte God mat og drikke med innslag av havre Faglig program Bente Kirkhus, Nofima: - Kan havreprodukter forebygge livsstilssykdommer? Karstein Brøndbo, Norsk Havreforening: Havre-NM i 2014 og Thore Retvedt, Strand Unikorn: Vi satser på havre/mathavre Pause Bent Solbakken, Lantmannen Cerealia: Havretrender og nye produkter Årsmøtesaker

2 Årsmøtesaker i henhold til vedtektene 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av 2 årsmøtedeltagere til å skrive under protokollen sammen med møteleder 4. Årsmelding, regnskap og revisors beretning (legges fram på årsmøtet) 5. Arbeidsplan og budsjett for kommende år (se vedlegg) 6. Medlems og serviceavgift (se vedlegg) 7. Valg av styreleder for 1 år (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet) 8. Valg styremedlemmer for 2 år 9. Valg av varamedlemmer i nummer-rekkefølge for 1 år 10. Valg av revisor 11. Valg av valgkomité, leder og 2 medlemmer 12. Forslag fra medlemmene

3 Norsk Havreforening - Årsmelding 2014 sak 4 Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet Norsk Havreforening (NHF) er en ideell forening hvor målet er å fremme medlemmenes interesser når det gjelder dyrking, foredling, produktutvikling, forskning og salg av havre. Foreningens kontor ligger i Oslo, og det leies sekretariatstjenester hos Norske Felleskjøp. Formålet med NHF er etter vedtektenes 2: tilrettelegge regelmessige møter og konferanser med fokus på havre markedsføre fordeler ved å bruke havre som mat og fôr analysere og vedlikeholde markedsinformasjon drive aktiv lobbyvirksomhet for havre opprette og oppdatere en webportal om havre initiere forskning NHF hadde sitt sjette ordinære årsmøte i Oslo 29. januar personer deltok på det innledende fagmøtet, hvor Åsmund Bjørnstad holdt foredrag om havrens posisjon fra å være det hestebaserte landbrukets viktigste energikilde til å bli helsekost for mennesker. Karstein Brøndbo orienterte om Åpent havremesterskap 2014 og satte i gang det neste havre-nmet. Så fulgte årsmøtesakene før Kari Wulf fra Norgesmøllene fortalte om produktutviklingen bak Havra-produktene. Det har i 2014 vært avholdt 3 styremøter; 5. mars, 24. september og 17. desember. I tillegg er det avholdt et møte 14. januar 2015 knyttet til arbeidsåret Styret har utover dette hatt jevnlig kontakt pr epost. Havreforeningen har i 2014 arbeidet med disse sakene: 1. Havrens stilling og status I følge desemberprognosen fra Norske Felleskjøp er havreavlingen i 2014 totalt tonn, noe som er 114% av gjennomsnittet de siste 5 år. Kvaliteten er meget god med svært få prøver med DON over trekkgrense. Mathavre har en høy status som sunn mat, med godkjente helsepåstander hos Mattilsynet, samtidig som kravene til dokumentasjon av helseeffekt øker for annen helsekost. Havre presenteres også nesten daglig som helsekost i media. Forbrukerinspektørene på NRK pekte i 2014 ut havregryn, blåbær, ekstra lett melk, makrell i tomat og gulrot som de fem aller sunneste matvarene. Forbruket av mathavre er økende og passerte i kg pr innbygger etter en økning på 20 prosent. Forventet økning i 2014 er ca 8 prosent. Forbruksprognosen for kornsesongen er tonn, hvorav det hele er forventet dekke med norsk korn. Det er underskudd av økologisk dyrket mathavre. 2. Åpent Norsk Havremesterskap 2014 Mål med å arrangere NM i havredyrking var formidling av kunnskap om dyrking av havre motivering for dyrking av havre med god kvalitet å skape gode møteplasser for havreinteresserte markedsføring av havre som en sunn og god matvare

4 Konkurransen ble gjennomført i samarbeid med rådgivingsenheter i Norsk Landbrukrådgiving; Norsk Landbruksrådgiving SørØst ved Bjørn Inge Rostad, Romerike Landbruksrådgiving ved Jan Stabbetorp, Solør og Odal Landbruksrådgiving ved Otto Sveen og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag ved Jon Olav Forbord. Trøndersk Kornutvalg ved Jon Gisle Vikan var også med i samarbeidet. Mesterskapet har god oppslutning i bransjen og det fikk direkte økonomisk støtte fra følgende sponsorer: Felleskjøpet Agri SA, Fiskå Mølle Moss AS, Lantmannen Cerealia, Strand Unikorn AS, Yara Norge as, Norsk Landbruksrådgiving, Fylkesmannen landbruksavdeling i Østfold, Graminor, Norgesfôr og Østfoldkorn. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har støttet den trønderske delen av konkurransen og Eurofins har støttet ved å gi halv pris på analyser. Studentlagene fikk dekket deltakeravgiften av Hvam videregående skole/akershus fylkeskommune og av Tomb Videregående skole og landbruksstudier/østfold fylkeskommune, mens flere andre lag fikk dekket sin deltakeravgift av arbeidsgiver/lokal kornhandler. Konkurransen har vært synlig i media og gitt økt fokus på havre og havredyrking med tanke på økonomi og kvalitet. Konkurransen har også gitt fokus på havre og ernæring. Følgende media har omtalt konkurransen: Bondelaget.no, Bondebladet, Fredrikstadavisa, Glåmdalen, Haldenavisa, Morgenbladet, Moss+, Norsk Landbruk, Norsk Landbruksrådgiving, NRK P1, Sarpsborgavisa, Samvirke, Stordalsnytt.no og Trønder-Avisa. Den totale pressedekningen var noe mindre enn i Dette skyldes noe mindre pressearbeid. Totalt var det påmeldt 27 lag - 6 på Brandval, 8 på Hvam og 5 på Øsaker og 8 på Værnes, med til sammen ca 135 personer. Det ble ikke påmeldt lag fra Buskerud og Telemark, hvor det også var tenkt å ha dyrkingsfelt. Deltagende lag var Blæstadkameratene, Braskereidfoss Kornsilo Lag 1 og 2, Eidskog Landbrukssenter, Fiskå Mølle Flisa og Norsenteret Kongsvinger SA på Brandval. Bondelagsneka, Don Johann, Gravdalen Havredyrkerlag, Non Don, Nyt Havre, Schøyen og Disen havredyrkerlag, Strand Unikorn og Østfold og Akershus bjellekamerater deltok på Hvam. Felleskjøpet avd Sarpsborg ved Christine Borge, Fiskå Mølle Moss AS, Kalnes videregående skole, Østfold/Hedmark Havredyrkerlag og Østfoldkorn deltok på Øsaker, og Alstadhaug Havredyrkerlag, Byneset Havredyrkerlag, Felleskjøpet Agri, avd. Klett, Havrelandslaget, Steinkjer kornsilo, Team Rindsem, Trøndersk Kornutvalg og Vebjørn Havregryn konkurrerte på Værnes var det varmeste året som har vært registrert her i landet. Havren hadde stort sett gode forhold på forsommeren, men den modnet veldig fort i den varme og tørre høsten. Dette ga stort sett gode avlinger med forholdvis stor skallandel, små og nesten ingen tørkekostnader og svært begrensede angrep av fusarium. Ingen av lagene fikk trekk for DON. Det beste dekningsbidraget på 807 kr/daa ble oppnådd av Strand Unikorn på Hvam. Bare Strand og Braskereidfoss sitt lag 2 hadde havre som ble godkjent til mathavre med høyere kilopris og sponset transport. Tre lag i Trøndelag hadde også godkjent kvalitet til mathavre, men det er ingen kjøpere av mathavre i Trøndelag. Strand Unikorn hadde i tillegg holdt kostnadene nede med totalt 12 kg nitrogen fordelt på 35 kg ved såing og ettergjødsling med 12 kg Opti-KAS. Utenom dette hadde laget ingen andre kostnader fra såing til tresking.

5 Dekningsbidraget er inkludert arealtilskudd og leid arbeid. På Værnes ble dyrkingsfeltet rammet av tørke, og Steinkjer Kornsilo, som hadde valgt å delgjødsle, droppet ettergjødslingen da man så at det ikke var bruk for den. Dette ga høyest dekningsbidrag. På Brandval hadde Fiskå Mølle Flisa god uttelling med den importerte sorten Flämmingsgold som var tillatt på grunn av såkornmangel. På Øsaker vant Felleskjøpet Agri avd. Sarpsborg med Belinda Thermoseed, 11 kg rimelig N-gjødsling og ingen andre kostnader. I snitt var dekningsbidragene 557 kroner mot 683 kroner året før. Havre-NM ble avsluttet med 6 fagmøter i desember med totalt 230 deltakere på Mære Landbruksskole (50), Skogn Folkehøgskole (30), Skjetlein videregående skole (40), Bøndernes Hus på Brandval (30), Kalnes videregående skole (40) og på Grønt Fagsenter Hvam (40). På møtene ble dyrkingssesongen gjennomgått av Norsk Landbruksrådgiving. Resultater fra verdiprøvingen av kornsorter ble gjennomgått av landbruksrådgivinga i Trøndelag og Østfold, mens Trond Buraas fra Graminor gjorde dette på Brandval og Hvam. Resultatene fra Havre- NM ble presentert av Karstein Brøndbo i Norsk Havreforening. På Mære og Hvam var det også et foredrag om økonomien i korndyrkinga knyttet opp mot dagens korn- og kraftfôrpolitikk ved Ole Nikolai Skulberg i Norske Felleskjøp. Det ble også orientert om nye havreprodukter fra Axa og smakt på havre i mat og drikke. Gjennomføringen av dyrkinga ved Norsk Landbruksrådgiving var meget god, og rådgivningen som fulgte med har også vært verdifull. Havrefeltet ble brukt i forbindelse med markdag på Øsaker og for studentene på Hvam. Det er ønskelig med mer aktivitet rundt dyrkingsfeltene. Økonomisk sett har konkurransen gått tilnærmet i null etter at sponsorinntekter dekket det meste av dyrkingskostnader, annonsering, servering og reisekostnader. Premiene i konkurransen har vært finansiert av deltakeravgiften, der 20 prosent i 2014 var holdt av til arrangementskostnader. Totalt sett var arrangementet en suksess i tråd med planer og intensjoner. 3. Politisk arbeid NHF har sendt innspill til jordbruksforhandlingene om kvalitetsbetaling på havre, og hatt møte med Bondelaget om dette. Innspillet ble heller ikke i år tatt til følge. 4. Internett, nyhetsbrev og facebook Trafikken på er redusert fra ca 50 besøk pr dag i 2012 til 17 besøk pr dag i Det har også vært liten aktivitet i forhold til oppdatering av sidene. Mye av aktiviteten er flyttet over på Facebook der antallet tilhengere i 2014 har økt fra 635 til 782. Antallet brukere som ser disse meldingen kan variere fra personer. Annonser på Facebook er brukt til målrettet markedsføring av konkurransen og fagmøtene mot aktuelle målgrupper ut fra interesser og geografisk tilhørighet. NHF har ikke vært aktiv på andre sosiale medier. Norsk Havreforening har også i 2014 sendt ut ukentlige nyhetsbrev pr e-post til sine medlemmer, basert på automatisert innsamling av alt som publiseres om havre på Internett. I forbindelse med havrekampanjen får også tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag dette nyhetsbrevet som totalt når 50 personer. 5. Medlemsverving og finansiering

6 Norsk Havreforening finansieres i hovedsak med medlems- og serviceavgifter. Det har ikke vært satt av tid og andre ressurser til medlemsverving i Deltagere på fagmøter har blitt oppfordret til å melde seg inn, uten at dette har gitt noen resultater. Havre-NM er som nevnt finansiert av sponsorene og til dels også av deltakerne ved at ca 20% av deltageravgiftene har gått til dekning av kostnader. 6. Internasjonalt arbeid Trond Buraas i Graminor deltok ved havrekongressen i Ottawa, Canada, for Graminors regning. Han refererte fra denne til styret i september. Det faglige utbyttet for norske forhold var begrenset, men det var for kornforskeren nyttig å pleie nettverket. Norske landbruksmedier fikk tilbud om reisestøtte til dette arrangementet, og de har takket nei til dette. Neste internasjonale havrekonferanse er i Leningrad om to år. Den nordiske havreforeningen har vært en viktig ressurs for NHF med flere havrekonferanser de siste årene. Siden 2013 har foreningen ligget nede, men NHF har fortsatt sporadisk kontakt med den finske havreforeningen, som er aktiv med statsstøttede havrekampanjer. Selskapets utvikling, resultat og fortsatte drift Styret mener at man i 2014 har lagt et godt grunnlag for videre drift. Etter styrets mening gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foreningens virksomhet og dens stilling pr Foreningens driftsresultat er et underskudd for 2014 på kr ,- og egenkapitalen pr er kr ,-. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av foreningens stilling. Arbeidsmiljø Foreningen har ikke hatt arbeidsgiveransvar i 2014, i det daglig leder er innleid fra Norske Felleskjøp. Ytre miljø Foreningen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Foreningen er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Oslo 26. januar 2014 i styret for Norsk Havreforening Rune Sandsether Olav Aspli Anne Kjersti Uhlen Bent Solbakken Ann Katrin Holtekjølen Styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem

7

8

9

10 Merknad: Norges Bygdekvinnelag, Kjell Thirud og Olaf Bye er utmeldt uten betaling, og fordringene er regnet som tapt.

11

12 Sak 5 - Arbeidsplan og budsjett for Norsk Havreforening 2015 Norsk Havreforening har som mål å fremme medlemmenes interesser når det gjelder dyrking, foredling, produktutvikling, forskning og salg av havre. Dette er et stort område, foreningen har begrensede ressurser, og styret prioriterer noen få saker hvor man kan få gjort noe, samtidig som man tar vare på gode ideer til organisasjonen blir større og sterkere. Prioriterte oppgaver for 2015 er følgende: 1. Møter og arrangementer a. The 32. Nordic Cereal Congress blir arrangert i Helsinki (Espoo) Her vil havre være tema for en av sesjonene. Norsk Havreforening oppfordrer fagfolk i foreningen om å reise. NHF bidrar med å arrangere felles reise hvis flere medlemmer i foreningen ønsker dette. Deltagerne dekker reisa sjøl. NHF gir et reisestipend til en landbruksjournalist som vil dekke konferansen. b. Norsk Havreforening ønsker å arrangere en felles fagtur for havredyrkere, f.eks til Sverige i forbindelse med Borgeby feltdagar i Skåne juni. c. NHF arrangerer kombinert fagmøte/årsmøte samme kveld om Kornkonferansen arrangeres i Oslo i regi av Norges Bondelag og Norske Felleskjøp. I 2015 er det mandag 26. januar. d. NHF fortsetter og utvider konkurransen «Åpent Norsk Havremesterskap» til inntil 5 steder forutsatt lokal interesse. Målet er å fokusere på tiltak til å bedre økonomi og kvalitet i havreproduksjonen. Mesterskapet brukes også i forhold til medlemsverving, kontaktarbeid og markedsføring av havre. Konkurransen arrangeres i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og andre sponsorer/støttespillere. Enkelte sponsorer kan knyttes mot enkelte elementer i konkurransen for å gi bedre profilering. NHF bidrar til at det blir gjennomført fagmøter i tilknytning til konkurransen hvor havre står på dagsorden før, under og etter dyrkingssesongen. Det forutsettes at det arrangeres minst en markdag pr forsøksfelt. Det lages en kommunikasjons-plan for bedre pressearbeid med fokus på tiltak som næringen gjør for å bedre kvalitet i mat og fôr. Det gjøres egne tiltak i forhold til hestehavre. e. Havreforeningen bidrar til å arrangere grøtdagen 23. oktober i samarbeid med Opplysningskontoret for brød og korn og Norges Bygdekvinnelag. f. NHF planlegger en større konferanse i 2016 med fokus på industri, forskning og dyrking 2. Politisk arbeid Ha fokus på økonomi i bruken av norskprodusert havre gjennom hele varelinjen fra produsent til forbruker. Sende uttalelse til jordbruksforhandlingene i forhold til økt bruk av norsk havre og bedring av økonomien for primærprodusenter. Gi uttalelser ved høringer som berører norsk havre. 3. Markedsføring av havre Markedsføring av havre overlates til industrien. Norsk Havreforening kan prioritere tiltak som gir mye oppmerksomhet for lite penger, f.eks gjennom nyhetsmedia, på egen nettside og gjennom sosiale media. NHF kan bidra med fokus på bruk av norskprodusert havre, nye produkter, bruk av merkeordninger for norske varer og offentlig godkjente helsepåstander hvis resursene tillater det. Norsk Havreforening skal synliggjøre muligheter til å levere havre til høyere pris enn vanlig fôrhavre, f.eks mathavre, hestehavre, økologiske produkter og glutenfrie produkter for å sikre at dette behovet kan stilles med norsk havre. 4. Havreweb og mediearbeid oppdateres med aktuelle møter, nye produkter, nyheter i media og nyheter fra forskning. Norsk Havreforening oppdaterer også sin side på Facebook. NHF skal også ha en aktiv holdning til media og bruke leder og styret aktivt i forhold til å fremme foreningens posisjoner.

13 5. Relasjonsbygging i forhold til Norges Bygdekvinnelag, Landbruks- og Matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Norges Bondelag, Lantmännen, Felleskjøpet/Norgesmøllene, Fiskå Mølle, Norsk Landbruksrådgivning, Bioforsk, Nofima, NMBU, UIO, Opplysningskontoret for brød og korn, dagligvarehandelen, nordiske og andre internasjonale kontakter relatert til havre. 6. Norsk Havreforening trenger flere personlige medlemmer blant havredyrkere, og det må gjennomføres tiltak for verving av medlemmer, f.eks i samarbeid med bedriftsmedlemmene.

14 Budsjett for Norsk Havreforening Regnskap Regnskap budsjett regnskap budsjett DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 3221 Deltageravgift havrekonkurranse Sponsorinntekter havrekonkurranse Tilskudd, gaver Medlemsavgift Serviceavgift Annen driftsinntekt 3900 Ekstraordinære inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 6710 Regnskapshonnorar Konsulenthonnorar Godtgjørelse vedr. havrekonkurranse EDB - konsulenter Annen fremmed tjeneste 6800 Kontorrekvisita 6860 Møte, kurs, oppdatering o l Datakommunikasjon Hotellkostnader etter regning 7140 Reisekostnader etter regning Premie havrekonkurranse Markedsføring, annonser, trykksaker, porto Bevertning Gaver (havrepris) Kontingenter Bank- og kortgebyr Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum Driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Renteutgifter og gebyrer -10 Netto finansposter Ordinært resultat Akkumulert egenkapital Forutsetninger i budsjettet er at det gjennomføres havre-nm på fire steder med 32 deltagende lag, at det rekrutteres 1-2 nye bedriftsmedlemmer og at 60% av deltageravgiften betales ut som premier og at det resterende brukes til dekninga av kostnader.

15 Medlems- og serviceavgift Sak 6 5 Medlemskontingent og serviceavgift Medlem i foreningen skal årlig betale en medlemskontingent til foreningen. Serviceavgift og kontingent fastsettes av årsmøtet. Medlemmene plikter å betale utlignet kontingent og serviceavgift innen fastsatt tid. Utover dette kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for foreningens økonomiske forpliktelser. Medlems- og serviceavgiften ble vedtatt på stiftelsesmøte 13. februar Kontingenten for personlig medlemskap ble økt fra 250 av årsmøtet 16. juni Kontingenten for kornutvalg i Norges Bondelag ble satt til kr 1000 på årsmøtet i Kontingent pr år Personlig medlemskap 350 Kornutvalg (annet ord) Foretak Serviceavgift Årsomsetning >1 milliard kroner Årsomsetning millioner kroner Årsomsetning millioner kroner Årsomsetning 5-49 millioner kroner Årsomsetning 0-5 millioner kroner Organisasjoner Universiteter/Skoler Forslag til vedtak: Kontingenter og serviceavgifter holdes uendret.

16 Sak 8-11 Valg innstilling fra valgkomiteen Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og vil avgi innstilling til årsmøtet.

Årsmelding 2014 Steinkjer Kornsilo SA Driftsår nr 76

Årsmelding 2014 Steinkjer Kornsilo SA Driftsår nr 76 Årsmelding 2014 Steinkjer Kornsilo SA Driftsår nr 76 Innhold: Innkalling til årsmøte 2015 på Mære Landbruksskole den 13. april kl 18:30 Årsberetning Informasjon om drift Regnskap og revisors beretning

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD 2013 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2014 Tid: Onsdag 4. juni Frammøtested:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer