Til medlemmene Oslo, 26 januar 2000 C:\TEMP\Medl1.doc. Torsdag 10 februar 2000, kl (enkel servering)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene Oslo, 26 januar 2000 C:\TEMP\Medl1.doc. Torsdag 10 februar 2000, kl. 1530 (enkel servering)"

Transkript

1 Til medlemmene Oslo, 26 januar 2000 MEDLEMSBREV NR. 1, Innkalling til NGFs generalforsamling Det innkalles herved til generalforsamling i NGF Torsdag 10 februar 2000, kl (enkel servering) Programmet er som følger Kl Kl Generalforsamling The eruption in Vatnajökull in 1996 and the accompanying catastrophic flood in the Skeidara river (Eget program vedlagt) DAGSORDEN 1. Styrets årsberetning 2. Regnskap for Økonomiske disposisjoner etter årsskiftet med budsjett for Årsberetning og regnskap for Laurits Bjerrums Minnefond 5. Valg av leder og styremedlem 6. Valg av medlem til NGFs rådgivende utvalg 7. Valg av revisor og varamann 8. Fastsettelse av kontingent for Eventuelt innkomne forslag Ad. pkt. 5, 6 og 7: Rådgivende utvalg har avgitt følgende innstilling til valg av tillitsmenn, disse er forespurt og har sagt seg villige: NGFs styre: Leder Hans Fritzvold (ny) Nestleder Arnstein Watn (på valg i 2001) Styremedlem Signe Kirkebø (ny) Styremedlem Vibeke Rystad (på valg i 2001) Sekretær Geraldine Sørum (på valg i 2001) Rådgivende utvalg Arne S. Simonsen (gjenvalg) Frode Oset (på valg i 2002) Lars Mørk (på valg i 2001) Revisorer Gudmund Eiksund (gjenvalg) Varamann avklares på generalforsamlingen LBM Amund Mowinckel (på valg 2003) Knut H. Andersen (på valg i 2002) Gunnar Aas (ny, overta valgperioden til Arne Sande, på valg i 2001) Vi takker Steinar Hermann som har hatt verv som leder ( ) og styremedlem

2 2 Vi takker Steinar Hermann som har hatt verv som leder ( ) og styremedlem ( ) og som nå trekker seg. Ad pkt 8: Ad pkt 9: Styret foreslår at kontingenten i 2001 beholdes for enkeltmedlemmer på kr 250,-, og for bedriftsmedlemmer klasse I på kr 7.000,-, for klasse II på kr 3.000,- og for klasse III på kr 1.000,-. På generalforsamlingen 15 februar 1999 ble lovendringer vedtatt. Forslaget tas opp på nytt, se vedlegg. 2. Årsberetning og regnskap for 1999 Årsberetning og regnskap for 1999 er vedlagt. Revidert regnskap vil bli delt ut på generalforsamlingen. Årsheftet vil bli sendt ut etter generalforsamlingen. 3. Budsjett 2000 Styrets forslag er vedlagt. 4. Nordisk styremøte Hvert år samles representanter for styrene i de nordiske foreninger til et møte hvor vi utveksler informasjon og tar opp saker av felles interesse. Siste møte ble holdt i København, 23 oktober 1999 og NGF var representert ved Steinar Hermann (leder) og Geraldine Sørum (sekretær). Alle de nordiske foreningene var representert på møtet. Følgende saker var behandlet: aktiviteter i de enkelte land (møter, kurs/seminar, komitéer publikasjoner osv.) samarbeid mellom de nordiske land (miljøkomitee, hjemmesider, geosynteter) internasjonale saker NGM status 5. NGF stipend 1997 Kåre Sands stipend rapport Fra Istid til Nidarnes er godkjent av styret og alle som ønsker et eksemplar bes kontakte sekretæren På grunn av størrelsen på rapporten og bruk av fargebilder, må NGF dekke sine kopieringsutgifter. Et eksemplar av rapporten vil derfor koste kr 275,-. 6. XV ICSMGE Informasjon om konferansen var sendt ut med medlemsbrev 4/99. Frist for abstracts som sendes NGF er 29 februar 2000.

3 3 7. Møter SGF 8 mars Grudläggingsdagen 200 Grund för utveckling. 9 mars SGF Medlemsdag. Årsmöte och 50-årsfirande med bl a jubileumslunch samt studiebesök på arbetsplats mars Kvalitetsrevision geoteknik. Kurs i Getå. SGI arrangör. 21 mars Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte i Stockholm 22 mars Bergmekanikdagen i Stockholm. April Miljötekniska markundersökningar. Kurs. 8. Kurs og konferanser NGFs sekretær har mer informasjon om følgende kurs/konferanser, nyhetene er skrevet med uthevet skrift. 5. Kurs og konferanser NGFs sekretær har mer informasjon om følgende kurs/konferanser, nyhetene er skrevet med uthevet skrift. Sprengningsarbeider nye metoder og teknikker, 6-8 mars 2000, Gol Grundläggningsdagen 2000, 8 mars 2000, Stockholm Baltic Geotechnics IX, mai 2000, Parnu, Estonia Asian conference on Unstaturated Soils, May 2000, Singapore Geotechnical Problems of Construction, Architecture and Geoenvironment on Boundary of 21 Century, mai 2000, Astana, Kazakhstan Soft Ground Technology, 28 May-2 June 2000, Noordwijkerhont, The Netherlands. <www.engfnd.org/engfnd/0ap.html> Geofilters 2000, 3rd International Conference on Filters and Drainages in Goetechnical and Environmental Engineering, 3-7 juni 2000, Warsaw, Poland NGM 2000, Geotechnics and sustainable development, Helsinki, Finland, 5-7 juni th International Conference on Ground Improvement Geosystems, Grouting, Soil Improvement and Geosystems, 7-9 juni 2000, Helsinki, Finland Geotechnical Engineering Education and Training, June 2000, Sinaia, Romania 4 th International Conference on Snow Engineering, juni 2000, NTNU, Trondheim 8 th International Symposium on Landslides, juni 2000, Cardiff, Wales Contaminants in Freezing Ground, 2-5 July 2000, Cambridge, UK Practical Applications in Environmental Geotechnology, ECOGEO2000, 4-6 September 2000, Helsinki, Finland <www.vtt.fi/yki/ecogeo2000> YGEC 2000, september 2000, Southampton, England 3 rd International Conference on Ground Improvement Techniques, september 2000, Singapore

4 4 4 th International Conference on Hydroscience Engineering, September 2000, Seoul, Korea <www.iche2000.or.kr> Scour of foundations, 19 november 2000, Melbourne, Australia GeoEng 2000, Novembre 2000, Melbourne, Australia <civilwww.eng.monash.edu.au/discipln/mgg/geo2000.htm> International Conference on Tunnels and Underground Structures, November 2000, Singapore Indian Geotechnical Conference, December 2000, Mumbai, India 4 th International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, mars 2001, San Diego, California, USA, including a special session on Taiwan, Turkey, Greece and other recent earthquakes Insitu Measurement of Soil Properties and Case Histories, May 2001, Bali, Indonesia XV ICSMGE, August 2001, Istanbul, Tyrkia 9 Shamsher Prakash Research Awards 1999 og 2000 Se vedlagte informasjon. 10 Møteprogram våren 2000 Skriv opp følgende datoer i kalenderen. Mars 2000 NS3490 Prosjektering av konstruksjoner 5 april 2000 Laurits Bjerrums Minneforedrag 4 mai 2000 Besøk hos en utførende entreprenør med demonstrasjon av utstyr 26 mai 2000 Jubileumsfest 11 NGM Vi er bedt av våre finske kolleger å be dere melde dere på så tidlig som mulig pga. at det er mange arrangementer i Finland på denne tiden og det kan oppstå plassproblemer på hotellene. 12 Nordisk nyhetsbrev Nyhetsbrev fra de nordiske geotekniske foreninger for 1998/99 er vedlagt. Detter er sannsynligvis den siste gangen vi sender ut brevet siden de fleste av de nordiske foreninger enten har eller planlegger web-sider i løpet av 2000.

5 5 13 Geosyntetkomiteen Geosyntetkomiteen i NGF er vedtatt opprettet fra og med 1. januar. Formålet med komiteen er å arbeide for å øke kunnskapen om bruk av geosynteter og å fungere som et forum for diskusjon om problemstillinger knyttet til bruk av geosynteter i Norge. Geosyntetkomiteen er åpen for deltagelse for alle som er interessert i dette fagfeltet. Medlemmer i komiteen må, dersom de ikke allerede er medlemmer i NGF, søke om medlemskap i NGF. Geosyntetkomiteen har hatt et interimstyre som har bestått av følgende medlemmer: Per K. Hoel, Nordisk Kartro Tor-Erik Frydenlund, Statens Vegvesen Vegdirektoratet Knut Hagberg, Geonor Arnstein Watn, SINTEF Bygg og miljøteknikk. To av medlemmene i geosyntetkomiteen, Per K. Hoel og Arnstein Watn har i 1999 med støtte fra NGF deltatt i Nordisk Geosyntet Gruppe. Denne gruppen arbeider med en nordisk samordning av aktivitetene innenfor dette området og har i 1999 utarbeidet et plangrunnlag for å utarbeide en vegledning for bruk av armert jord, en introduksjon til geosynteter og undervisningsmateriell for undervisning på universitetsnivå. Geosyntetkomiteen planlegger et første møte i løpet av vinteren/våren Interimstyret arbeider med en aktivitetsplan som skal legges fram på dette møtet. Geosyntetkomiteen har også diskutert om det er aktuelt å søke medlemsskap som eget chapter i International Geosynthetic Society (IGS), evt i samarbeid med ett eller flere andre nordiske land. Dette er spørsmål som vil bli tatt opp i forbindelse med det første møtet i komiteen. Vel møtt til generalforsamlingen 10 februar. Med vennlig hilsen for NORSK GEOTEKNISK FORENING Geraldine Sørum Sekretær Vedlegg: 1. Program for møte 10 februar Styrets beretning for Regnskap for NGF Budsjettforslag Årsberetning for 1999 for LBM 6. Regnskap for 1999 for LBM 7. Forslag til lovendring 8. Shamsher Prakash Research Awards 9. Nyhetsbrev 1998/99

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!! NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm Skillingsveien Sameie Informasjonsperm Om denne permen Det ble på generalforsamling 2007 fremmet forslag om å lage en informasjonsperm som skal følge boligen, med bl.a. informasjon om sameiet, styrets

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2010

GENERALFORSAMLING 2010 GENERALFORSAMLING 2010 Til våre medlemmer Det innkalles herved til Muskel Skjelett Tiårets generalforsamling 2010 Tid: Onsdag 19. mai 2010, kl.16.00 17.30 Sted: Norsk Revmatikerforbund, Professor Dahlsgate

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 Tilstede: Trine Søraa, Kari Steinsvik, Vibeke Moldvær, Niels Henrik Jensen og Beate Roscher Salen. Sak 22/07-08 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer