FODD: Hvor finnes morgendagens metallgruver i Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FODD: Hvor finnes morgendagens metallgruver i Norge?"

Transkript

1 FODD: Hvor finnes morgendagens metallgruver i Norge? Morten Often & Jan Sverre Sandstad Norges geologiske undersøkelse NGU-dagen

2 Trender i malmleting Malmdatabasen ved NGU Presentasjon av FODD - Fennoscandian Ore Deposit Database Verdien av norske metallforekomster

3

4

5 Bjørnevatn, jern Viktige norske mineralressurser i produksjon Kolsvik, gull Rana, jern Knaben, molybden Tellnes, ilmenitt, nikkel Jernmalm fra Bjørnevatn Tellnes ilmenitt gruve

6 2008: 70 mill. NOK i Norge

7

8 Utvikling i antall mutinger,

9 Rettighetshavere Europa utenfor Norden N. Amerika, Australia Norden S,SF,DK Norge Eierforhold vektlagt ikke postadresse. 94 rettighetshavere og 6843 mutinger nye mutinger i løpet av 2008 Tre store aktører, inkl. datterselskaper, står for nesten halvparten av mutingene. Virksomheten er internasjonal.

10 Mutinger/ bergrettigheter

11 Databaser for mineralressurser ved NGU Malm Industrimineraler Naturstein Sand, grus og pukk NGUs data og kunnskap er et kollektivt gode Basis for verdiøkende tjenester og produksjon i næringslivet og offentlig forvaltning

12 MALMDATABASEN VED NGU Bruksområder: Prospektering; malmprovinser og nye forekomsttyper - ideer Regionale kartleggingsprogrammer Informasjon/forespørsler Arealplanlegging Miljøspørsmål

13 MALMDATABASEN VED NGU Utgangspunkt registreringer i Bergarkivet (FORIBA) 4500 forekomster; type og lokalisering små skjerp aktive gruver Behov for oppdatering og utvikling: - Befaring med prøvetaking av forekomster - Forekomstdata lagret i Oracle-database - Lokaliseringsdata i ArcSDE - Presentasjon via web;

14 Joma, Røyrvik Bekrefta Ikke funnet Få/ingen data

15 Nettet som viktig formidlingsportal Oppslag i database for mineralske råstoffer

16 Web site by the Norwegian Directorate of Mining (Bergvesenet) and the Geological Survey of Norway (NGU)

17 Karttjeneste som er en del av norsk informasjonsnettverk Tematiske applikasjoner Data nedlasting OTHERS MUNI. DN NGU NIJOS SK SFT COUNTY kommuner fylker

18

19 Kart med fordeling av Hovedmetaller Ni Au, Ag, PGE Fe-Ti Fe, Mn Cu Mo

20 Sammen med andre tema: Mutinger/ utmål Verneområder Berggrunn

21 i Detaljert informasjon

22 Faktaark med detaljert informasjon: Bilder + mineralogi, analyser, fritekst, referanser etc. Skriv ut Cu-Au i albittfels, Bidjovagge

23 Mutinger/utmål Mutinger Klikk i mutingsområdet og opplysninger kommer fram i tabellen under. i

24 Malmprovinser Molybden i Sør-Norge

25 Rørosfeltet: Prøvetaking dokumenterte potensiale for sink-forekomster

26

27 Data fra den norske malmdatabasen finnes i: FODD: Fennoscandian Ore Deposit Database Utvalg basert på: ressursestimat > t Cu-ekvivalenter small 154 norske malmforekomster

28 Fennoscandian Ore Deposit Database FODD Et finsk-norsk-svensk-russisk initiativ.

29 Hvorfor FODD? Et interessant og viktig poeng: Västeuropa (EU) utvinner 3 procent av de metaller som världen konsumerar per år. Samtidigt konsumerar Västeuropa (EU) över 20 procent av det som utvinns. Denna statistiska obalans för Europa är unik och innebär, enkelt uttryckt, att Europa ur ett råvaruperspektiv inte tar ansvar för en hållbar utveckling. (Weihed 2006)

30

31 Fennoscandian Ore Deposit Database Nesten 1000 forekomster 63% er ikke utnyttet 127 store eller potensielt store forekomster Basert på in-situ metallverdi, gj.sn

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Tellef Dahll Geolog, bergmester og stortingsmann.

41

42 Utvikling i eksportverdi, ,000 2,500 Eksportverdi av mineralske produkter fra Norge (mill kroner) Industrimineraler Tall for 2007: 6,1 milliarder kr Eksportandel 60% 2,000 Ind.mineraler 2462 Mill kr 1,500 Kull Naturstein 667 Mill kr 1,000 Metaller Pukk/grus 660 Mill kr Metaller 559 Mill kr 500 Naturstein/skifer Kull 1759 Mill kr Pukk/molostein 0 Kilde: NGU og Bergvesenets mineralstatistikk

43 Produksjonsverdi Metalliske malmer Iron Nickel conc Ilmenite Sydvaranger tilbake i produksjon Mill NOK Kilde: NGU og Bergvesenets mineralstatistikk

44 250, ,000 In situ metallverdi av norske malmforekomster i FODD Millioner NOK 150, ,000 50,000 0 Iron and alloys Base and precious Nb, Ta, U etc

45 Kobber (US$/tonn) Gull (US$/ounce (~31g))

46 For å sette slike tall i perspektiv: Samlet verdi av in-situ metaller (kjente): ca 300 milliarder NOK Omtrent samme størrelse som dersom man kapitaliserer landets produktive skogressurser: ca 250 milliarder NOK Begge disse ressursene blir små sammenlignet med oljeindustrien, som i 2008 produserte olje og gass verdt ca 300 milliarder NOK

47 Hvor finnes morgendagens metallgruver i Norge? Tja.. det kommer an på Prisutviklingen på verdens metallbørser. Teknologisk utvikling innen gruvedrift/oppredning/metallurgi. Samfunnsutvikling nye produkter krever nye råstoffer. Ikke minst: fortsatt leteaktivitet, med ny kunnskap og stadig forbedret leteteknologi, vil avdekke nye forekomster. Men her er i hvert fall et knippe muligheter:

48 Bjørnevatn jern-forekomst 4 forekomster planlagt drevet Til sammen 537 mill tonn Av dette tidligere utdrevet 163,5 mill tonn FODD: 29 Mrd NOK Jernmalm fra Bjørnevatn

49 Kolsvik gull-forekomst Gexco (www.gexco.se): Sentrale deler av Kolsvikforekomsten; Indikert malmreserve: t med 4,6 gram gull pr tonn. Gullmengde: 1,96 t, cut-off på 2 g/t Au. Antatt malmreserve: 1,3 Mt med 7,0 g/t Gullmengde: 9,1 t FODD: 696 mill NOK Gull og arsenkis. Foto: P. Ihlen

50 Nussir kobber-forekomst Repparfjord-Komagfjord vinduet Paleoproterozoisk vulkansksedimenter sekvens Cu i dolomitt og skifer Bornitt og kobberkis disseminasjon og årer ~3 m mektig og 8 km lang reserver: 25 mill. t med 1,5 % Cu Tilleggsverdier i Au og Pt. FODD: 6,6 Mrd NOK

51 Nordli molybden-forekomst Nordli porphyry-mo forekomst Alkali granitter i nordlige del av Oslofeltet Foto: Intex Resources : Norsk Hydro, kartlegging og boring Crew Minerals/Intex Resources videre undersøkelser, Antatt reserver/ressurser: 210 Mt med 0,13% MoS 2 ved cut off på 0,07% MoS 2. FODD: 12,6 Mrd NOK

52 Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen I Egersundfeltet finnes store, lavgehaltige ilmenitt-apatittmagnetitt-forekomster, med et innhold av vanadium. 3 soner er påvist. Beregnet tonnasje ned til -100m: 282 millioner tonn. In-situ verdi, uten apatitt: FODD: 24 Mrd NOK

53

54 Mineralsektoren i Norge 2007: 10,4 milliarder NOK, produksjonsverdi 85 millioner tonn produsert 4800 ansatte 745 bedrifter

55 Mineralfylkene i Norge 2007: 1: Møre og Romsdal 2: Rogaland 3: Vestfold 4: Nordland 5: Finnmark Rangert etter produksjonsverdi.

56 Engebøfjellet titan-forekomst Rutilebearing eclogite Førdefjord I Norge finnes store titanforekomster både i ilmenitt og rutil. Engebøfjellet er den største kjente rutilforekomsten. 2,5 km lang rutilførende eklogittkropp som ligger i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. 400 millioner tonn med god rutilførende eklogitt kartlagt. FODD: 14,7 Mrd NOK

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Det nye norske gruveeventyret

Det nye norske gruveeventyret Det nye norske gruveeventyret En tilstandsrapport om møtet mellom gruveavfall og det marine liv Bente Bjercke Jernmalmkonsentrat fra gjenåpnede Sydvaranger Gruve slippes ned i lasterommene på malmbåten

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Utforskingshistorikk og konsesjonspolitikk... 6 Geologiske hovedtrekk... 8 Datagrunnlag...

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Bergindustrien - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Alt som ikke gror er mineraler og alt som gror trenger mineraler I norske fjell er det viktige ressurser. Siden det første steinaldermennesket

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

De vet hvor CO 2 -en er

De vet hvor CO 2 -en er Forskningsnyheter Et hjertesukk Ser vi på Norges utslipp av klimagasser isolert, så er de i det globale regnskapet knapt målbare. Likevel diskuterer politikerne å pålegge norsk industri de høyeste CO 2

Detaljer

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig forvaltning av havområdene i framtida Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE KAPITTEL 2 MAREANO

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Intro i hvordan bruke Vann-Nett

Intro i hvordan bruke Vann-Nett Intro i hvordan bruke Vann-Nett Vannforvaltningen i Norge samler miljødata om vann i databasen Vann-Nett. Alle registrerte data er tilgjengelige for allmennheten dvs at det er mulig å gå inn og se på den

Detaljer

6. januar 2014. Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund

6. januar 2014. Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund 6. januar 214 Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund 2 HVORDAN AVVIRKE LØNNSOMT? DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtids-studie utført av SINTEF og Norut Jack Ødegård, forskningsdirektør, SINTEF Karstein Sandvik, seniorrådgiver, Norut Narvik Narvik,

Detaljer

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN LILLE LAND HVA NÅ? Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110026.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Samer og Sápmi i kartan

Samer og Sápmi i kartan Samer og Sápmi i kartan Resultat fra Mapping and Analysing Saami Space - prosjekt. Nordisk ministerrådets Arctic Cooperation Programme 2012-2014. Johanna Roto, 2015 Dette kartet med plasseringene av større

Detaljer