Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH)"

Transkript

1 Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) Organisasjon Oppgaver 1

2 Reitan REITAN FAUSKE BODØ 2

3 Kommandostruktur FD/FSJ Sj FOH Bodø HV 11 HV Distrikt 1 SHV Kommando Brig N Grensevakten HMKG NORTG Marinefartøy KV-fartøy SHV-fartøy Flystasjon Mil fly og helikopter Spesialstyrker Oslo Styrker i utlandet Alliert trening Narko Nord Narko Sør 3

4 Oppgaver Planlegge og lede operasjoner (fred-krisevæpnet konflikt) Operasjon Norge overvåkning situasjonsforståelse suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse samfunnsstøtte - bistand episode/krisehåndtering til væpnet konflikt Motta allierte forsterkninger Støtte utenlandsoperasjoner Planlegge og lede øvelser og trening 4

5 Operativ logistikk KOM P Svendsen FOH/J3 5

6 Innhold Erfaringer UNIFIL II Harry S Truman Group Sail OP Atalanta Status Fremtid 6

7 UNIFIL II 15 sep mai 07. 7

8 UNIFIL II 8

9 Bidrag til UNIFIL II Kommandoforhold: - OPCON FC UNIFIL II til Z apr 07 UNIFIL II HQ Naqoura NOC 1 stabsoffiser/snr - GE CMTF 448 emb delegert OPCON 4 des 06 Norsk LO emb CMTF-fartøy Limassol Norsk maritim deltakelse: - KNM Jo, KNM Geir, KNM Terne, - KNM Tjeld og KNM Valkyrien. Fregatt Tender MTB Flyktningleir Missil rekkevidde Entry/leave 9

10 Trening Internett / tlf Ammo? Legecontainer Prest Bo Velferd Sykesenger Res.deler 10

11 Erfaringer UNIFIL Fellesoperativt miljø bidro til løsninger som bruker ikke visste den trengte Økt fotavtrykk på land Stor slitasje på materiell pga Mange driftstimer på kort tid Andre omgivelser enn fartøyene er laget for Varierende utstyrskvalitet, spesielt COTS Mangel på reservedeler Medførte kannibalisering Hjemmeorganisasjon i fredsdrift medførte utfordringer Men velvilje reddes dagen 11

12 Harry S Truman Group Sail 23. mar 11. jun 09 12

13 Harry S Truman GS 13

14 SJFOHK OPDIR Styrkeprodusere RAMU. Verifisere operative kapasiteter (OPEVAL) iht føringer fra SJFFV. Evaluere jagerflykontroll konseptet Evaluere FN-klassens interoperabilitet ift USN Evaluere forsvarets evne til å understøtte FN-klassen under lengre tokt utenlands. Evaluere FOHK sin evne til å utøve OPCOM under deployering av FN-klassen under lengre tokt utenlands. Evaluere bemanningsplan. Demonstrere FN-klassens relevans. Laste to MK 25 kanistere med inntil 8 ESSM for transport til Norge. Stille fartøyet tilgjengelig for representasjonsoppdrag for UD, FD og underliggende organ 14

15 Erfaringer HST GS Logistikkplan Forbedret; - men sent fremsendt Manglende logistikk beredskap i FLO Reservedelssituasjonen tilsier at prosessen må starte mer enn ett år før en deployering skal finne sted. Sanitet må inkluderes i log.planen Reservedelsbeholdning Utilstrekkelig utrustning Reservedelsbeholdningen kritisk lav; ledetiden meget lang 15

16 Erfaringer HST GS Leveringssikkerhet Tidvis svært lang leveringstid; - få reservedeler tilgjengelig NSE Meget positive erfaringer Driftsprofil Nytt operasjonsområde; nytt operasjonsmønster; nye erfaringer og bedre grunnlagsdata for forbruksprofilen 16

17 OP Atalanta 1. aug feb

18 Operasjon Atalanta 18

19 Operasjon Atalanta Integreres i TF 465 EUNAVFOR FN sikkerhetsresolusjon 1814,1816, 1838 og Bidra til MSA i regionen Overvåkning Bildeoppbygning Informasjonsutveksling Delta i MSO Forebygge, Beskytte, Hindre og Pågripe pirater. Eskortere WFP Integrerte kapasiteter: SOTU/MJK Operatører inkl 2xRhibs Jurist, MP, Tolk, N2(+ E celle), IEDD/EOD Krisekirurgi, PAO og Prest Ops konsept: Baseline ops Focus ops Eskorte WFP-Fartøy 19

20 150nm 200nm FF

21 Forberedelser FLO sin innsats og organisering var avgjørende under forberedelsesfasen Mer enn 800 arbeidsordrer Nytt materiell Båtmateriell/Kran/Krybbe; Våpenteknisk; Samband/SATCOM; Fis Basis H/NS; Centrix; Oppbevaringsfasiliteter for lik; Sanitet; Navigasjon; Ammo; Nattoptikk og elektrooptisk utstyr; Personlig bekleding og utrustning (PBU); Reservedeler; Fangehåndtering; Økt forlegningskapasitet; MJK lagringsfasiliteter; mm 21

22 Erfaringer OP Atalanta FLO/Fartøy Personellmangel i FLO førte til merarbeid for besetningen Ny og mye bedre koordinering mellom FLO og fartøy Styrkesamling på FNAN medførte nedprioritering av Marinen for øvrig? Ferieavvikling FLO/IKT For mange aktører; med uklare mandat 22

23 Erfaringer OP Atalanta Nye installasjoner ferdigstilt for tett opp mot avgang Ikke testet Kritisk lav reservedelsbeholdning Lagerbeholdning; reservedelslister; ledetid og kannibalisering Leveringssikkerhet Utfordring å få riktig utstyr til riktig havn til riktig tid NSE Meget positiv erfaring 23

24 Operativ logistikk? 24

25 Status? Mangler kritiske kapasiteter Logistikkfartøy; helikoptre Mangler kritiske egenskaper Beredskap; reaksjonsevne; utholdenhet Mangler kritiske reservedeler Deployering krever kannibalisering Forsvaret er preget av en logistisk likegyldighet 25

26 Fremtid 26

27 Fremtid? Globalt og internasjonalt operasjonsmiljø Klimatiske utfordringer; - fra ekstrem varme til ekstrem kulde Operasjoner i koalisjoner; - redusert interoperabilitet Nasjonale utfordringer; - økt fokus på Nordområdene fra det internasjonale samfunn Suverene rettigheter Nye handelsruter 27

28 Fremtid Innføring av nye kapasiteter NH-90 fra 2010 Nytt Logistikkfartøy fra 2015 Bedre samsvar mellom styrke- og støttestruktur Krav til reaksjonsevne; utholdenhet; fleksibilitet vil stille krav til beredskap; økte reservedelslagre 28

29 Avslutning 29

30 Oppsummering Norge mangler evnen til å utøve operativ logistikk Bedre balanse mellom styrke- og støttestruktur er påkrevd NLF og NH90 vil bli styrkemultiplikatorer Logistiske svakheter har revitalisert mobiliseringsforsvaret Bare deler av den nye styrkestrukturen er tilgjengelig for FOH Fremtidig operasjonsmiljø tilsier behov for økt nasjonal autonomitet Tydeligere krav fra operativ myndighet er påkrevd 30

31 Spørsmål? 31

Ubåtens nye roller. Foto: KNM Utvær

Ubåtens nye roller. Foto: KNM Utvær FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 6 Ubåtens nye roller Foto: KNM Utvær 2 Fremtidens

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Forsvarets personellhåndbok Del E Internasjonale operasjoner Enhet: Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Utarbeidet av: Arbeidsgiverseksjon 1 aug 2010 2 Tom side 1 aug 2010 3 Innhold

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret FFI-rapport 2012/00903 Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. august 2012 FFI-rapport 2012/00903 1241 P: ISBN

Detaljer

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 2 KYSTVERKET PERSPEKTIVANALYSE FORORD Transportetatene og Avinor har startet arbeidet med Nasjonal transportplan for 2018 2027 (NTP 2018 2027).

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene IFS Insights 2/2014 NOV Andreas Østhagen Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene Institutt for forsvarsstudier og IFS Insights Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av Forsvares høgskole

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

En framtid for LO i Forsvaret?

En framtid for LO i Forsvaret? Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat 2004:09 Fafo 2004 ISSN 0804-5135

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort :

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort : PELAGISK FISK TIL FÔR OG FOLK ER DET ETT FETT? Årsmøtet tar innledningene ved Øyvind Lie og Ingvild Eide Graf til orientering. Årsmøtet vil understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres ved Nasjonalt

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer