tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt"

Transkript

1 tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor

2 Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet New Scientist har gått grundig igjennom bevisene. På de neste sidene oppsummerer STREK gjennomgangen i selskap med to ledende norske klimaforskere. sykt er klimaet?

3 strek aktuelt Vi vet: Drivhusgasser varmer opp jorda Det er ingen tvil. Det blir stadig varmere på jorda. Temperaturøkningen går litt i rykk og napp. Men i gjennomsnitt blir det varmere. I forrige århundre økte temperaturen i snitt med 0,8 grader. Det er også veldig liten tvil, ifølge New Scientist, om at utslipp av klimagasser er årsaken. Vi vet at når det blir mer CO₂ i atmosfæren, blir det varmere på jorda. Og de siste 100 årene har utslippene av CO₂ økt formidabelt. Det samme har konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren. Sammenhengen er tydelig, sier forskningsleder Asbjørn Aaheim ved Cicero Institutt for klimaforskning. Cicero er tilknyttet Universitetet i Oslo, og har som mål å gi helhetlig kunnskap om klimautfordringen. Klimagasser absorberer mye av varmestrålingen fra jorda. Dermed forsvinner mindre av varmen ut av vår atmosfære. Viktige klimagasser er karbondioksid (CO₂), metan, lystgass og vanndamp. CO₂-nivået i atmosfæren måles i deler per million (ppm). I begynnelsen av 1800-tallet var nivået rundt 280 ppm. Nå er tallet 380 ppm, skriver New Scientist. Den største synderen er kullkraftverk. Nummer to på lista er oljen. Det er store utslipp av klimagasser, både fra oljeindustrien selv, og når oljen brukes, sier Aaheim. Vi vet ikke: Hvor mye klimagass vi kommer til å slippe ut For å finne ut hvor mye varmere det vil bli, må vi vite hvor store utslippene av klimagasser blir framover. Hvordan kurven tegner seg avhenger av politisk vilje og av teknologi. Hadde vi kuttet drastisk i utslippene i morgen, ville nivået av CO₂ kanskje ikke gå så mye over 400 ppm. Men bare noen få land har forpliktet seg til kutt som er i nærheten av det som må til. De virkelig store utslippslandene som USA og Kina står ikke på den lista. Fortsetter vi som nå, kan vi nå CO₂-nivåer på 1000 ppm eller mer innen år 2100, ifølge New Scientist. Hvis Norge skulle gjøre sin del for å holde temperaturøkningen under to grader, ville vi måtte kutte utslippene til litt under halvparten av dagens nivå. Og det må skje nå. Jo lenger vi somler, jo større vil kuttene måtte bli, sier Aaheim. Vi vet ikke: Hvordan jorda vil reagere på utslippene Det er ikke bare klimagassene som påvirker oppvarmingen. I dag tas 40 prosent av utslippene opp av hav og planter, mens 60 prosent forblir i atmosfæren. Denne fordelingen vil trolig endre seg. Havet vil antagelig ta opp stadig mindre fordi varmere vann tar opp mindre CO₂. Hvorvidt mer eller mindre vil bli tatt opp i planter, avhenger av hvor grønn planeten er i framtiden, sier Asgeir Sorteberg, professor ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Når snøballen begynner å rulle, kan flere endringer sette inn. For eksempel er enorme mengder metan lagret i permafrost i Sibir og nord i Alaska. Dersom det blir varmere her, kan permafrosten smelte, og metan frigis. Metan er en enda mer effektiv klimagass enn CO₂, sier Aaheim. side nr 1 strek

4 Vi vet: Annen forurensning kjøler ned planeten Kullkraftverk slipper ut store mengder CO₂. Men samtidig slipper de ut sot og svovelholdige partikler. De absorberer varmestråling fra sola og reflekterer den ut av vår atmosfære. Enkelte vulkanutbrudd kan også kjøle ned jorda. Året etter et stort utbrudd på Filippinene i 1991 ble det kaldere. Men effekten var nesten borte etter tre år. Og mange vulkanutbrudd har ingen slik effekt. Det gjelder for eksempel utbruddet på Island i Da ble partiklene liggende lavere i atmosfæren og falt ned igjen i løpet av en ukes tid, sier Asgeir Sorteberg. Mellom 1940-tallet og 1970-tallet ble det sluppet ut så mye sot og partikler at det mer eller mindre oppveide oppvarmingseffekten fra CO₂, ifølge New Scientist. Men mens mellom 15 og 20 prosent av CO₂utslippene blir værende i atmosfæren permanent, forsvinner sot raskt. Utslippene skaper også lokal, helseskadelig forurensning. Derfor har mange land redusert slik forurensning. Men fra år 2000 vendte kurven oppover igjen. Mye på grunn av den raske økonomiske utviklingen i Asia, og spesielt i Kina. Nå jobber Kina med utvikling av ny teknologi for å få redusert denne forurensningen. Hvis Kina reduserer slike utslipp og ikke samtidig får ned klimautslippene, vil det bidra til raskere global oppvarming, sier Sorteberg. Vi vet ikke: Hvor mye klimagass vi kommer til å slippe ut Vi vet at sot og svovelholdige partikler kjøler ned planeten. Men hvor stor betydning denne effekten har, er svært vanskelig å beregne. Veldig mange faktorer spiller inn, blant annet hvor høyt i atmosfæren partiklene befinner seg, hvordan temperaturen er i det aktuelle sjiktet, og om det er dag eller natt. Siden disse partiklene ikke blir værende lenge i atmosfæren, blir de sjelden fordelt jevnt utover slik CO₂ gjør. Konsentrasjonen er gjerne størst nær forurensningskilden. Dermed blir effekten, totalt sett, vanskeligere å anslå. Det vi vet, er at global oppvarming på grunn av CO₂ nå har større effekt enn nedkjøling med sot og svovelholdige partikler. Temperaturen øker altså tross nedkjølingen. Men er dette resultatet av sterk global oppvarming, delvis oppveid av sterk nedkjøling? Eller er det mer moderat oppvarming, delvis oppveid av moderat nedkjøling? Ifølge FNs klimapanel er det sistnevnte hypotese som er den mest sannsynlige. Men det kan vise seg at nedkjølingseffekten har større betydning enn antatt. Da vil også den globale oppvarmingen skyte raskere fart når utslipp av disse partiklene faller, skriver New Scientist. strek nr side 11

5 strek aktuelt Vi vet ikke: Akkurat hvor mye varmere det vil bli Vi vet: Det kommer til å bli mye varmere på jorda Det har allerede blitt varmere. Klimagassutslippene øker fortsatt, og kommer til å gi økt oppvarming fremover. Når oppvarmingen først er i gang, slår flere andre faktorer inn. De virker sammen og setter fart på temperaturøkningen. Snø og is reflekterer for eksempel sollys tilbake ut i verdensrommet. Når snø og is smelter, svekkes den kjølende effekten av de lyse flatene. I tillegg fungerer vanndamp som en klimagass. Når vannet blir varmere blir det mer damp. Over lengre tid kan også forandringer i natur og vegetasjon påvirke temperaturen. Havet vil antagelig ta opp langt mindre CO2 etter hvert som det blir varmere. Over noen hundre eller tusen år kan også enorme isområder smelte. Det vil sette ytterligere fart i oppvarmingen. FNs klimapanel regner med en temperaturøkning på mellom to og fire grader innen Mest sannsynlig vil økningen ligge rundt tre grader. Det er ingen grunn til å tro at FNs klimapanel tar for hardt i. Derimot har de fått kritikk for å være for forsiktige, sier Aaheim. Temperaturøkningen beregnes med modeller laget ut fra enorme mengder data. Men det er mange usikkerhetsmomenter. Det viktigste er at vi ikke vet hvor store klimagassutslippene blir. FNs klimapanel bygger på om lag 20 forskjellige modeller. Disse varierer i oppbygning og antagelser. Panelet har satt opp flere ulike scenarier, basert på hvor mye CO₂ vi kommer til å slippe ut. I verste fall antar man en temperaturøkning på fire fem grader. Men økningen i utslipp den siste tiden er større enn FNs verste scenario, påpeker Sorteberg Hvis vi fortsetter som i dag, kan temperaturen ha steget med fire grader allerede i 2060, skriver New Scientist. Vi vet ikke: Hva klimaendringene vil få å si i spesifikke områder Konsekvensene av klimaendringene kan bli enorme. For å kunne forberede oss, ville det være fint å vite akkurat hvilke endringer som vil skje hvor. Det vet vi ikke så mye om. Generelt vet vi at fuktige områder vil bli våtere, og tørre områder vil bli tørrere. Men alle mer detaljerte antagelser for spesielle områder er det stor uenighet om. Mye kommer an på hva vi videre foretar oss. For eksempel hvor mye av Amazonas som vil bli hogget ned. Regnskogen har stor betydning for nedbør og temperatur i hele området. Enkelte faktorer kan ha store konsekvenser for enkelte områder. Skulle klimaendringene gjøre at Golfstrømmen begynner å bevege seg saktere eller stopper, vil deler av Europa bli kjøligere enn antatt. Men vi vet ikke om eller når det vil skje. side nr 1 strek

6 Vi vet: Havet kommer til å stige mange meter Dersom all isen i Antarktis smelter, vil havet kunne stige med opptil 60 meter. Havet kommer til å stige. Det er en av effektene av global oppvarming vi helt sikkert vil oppleve. Det er enkel fy - sikk: når lufta blir varmere, blir også vannet varmere. Og når vann blir varmere, utvider det seg. Da stiger havet, forklarer Asbjørn Aaheim. I tillegg kommer smelting av is. Det har allerede smeltet mye is i Antarktis. Dersom all isen i Antarktis smelter, vil havet kunne stige med opptil 60 meter, ifølge New Scientist. Men dette vil i så fall skje gradvis, over noen tusen år. I løpet av dette århundret anslår FNs klimapanel at havet vil stige med mellom 35 og 50 cm. Andre forskere mener det er et for forsiktig anslag. Mange mener en meter er mer sannsynlig, sier Aaheim. Selv om vi hadde stoppet alle utslipp av klimagasser i dag, ville havet fortsette å stige ganske lenge. For når vann først er varmet opp, tar det lang tid før det kjøles ned igjen. Vi vet ikke: Hvor raskt vannet vil stige Selv om vi vet at havet vil stige, er det vanskelig å si hvor fort dette vil skje. Årsaken er at vi ikke vet hvordan de store isbreene vil oppføre seg. Hvis de smelter sakte, over noen tusen år, vil vi kanskje ha tid til å få temperaturen på jorda ned igjen før havet stiger med mer enn noen få meter. Dersom de derimot smelter raskt, vil våre etterkommere arve en verden med dramatisk endrede kystlinjer, skriver New Scientist. For å beregne hvor fort havet vil stige, ville vi måtte vite hvor fort jorda varmes opp. Vi ville også måtte vite hvor mye av den ekstra varmen som vil nå isen. Det avhenger blant annet av havstrømmene i området. Satellittbilder viser at ismassene, spesielt i Antarktis, allerede har blitt mye mindre. Isen har smeltet langt raskere enn noen har klart å finne forklaringer på. Forskerne håper, og tror, at det ikke bare er menneskelig aktivitet som gjør at isen smelter så raskt som den gjør. Men det er overveiende sannsynlig at global oppvarming er en del av forklaringen, sier Aaheim. Dersom utviklingen fortsetter som i dag, vil havet stige en halv meter innen 2100, alene på grunn av issmeltingen i polområdene. Hvis vi tar andre isområder med i beregningen, mener mange forskere at havet vil stige en meter. Det er svært dårlige nyheter, blant annet for mange små øystater, og for kystbyer som for eksempel London, New York og Shanghai. strek nr side 13

7 strek aktuelt Vi vet: Det blir mer flom og mer tørke Det er ingen tvil, det vil regne og snø mer og kraftigere. Årsaken er at varmere luft holder på mer fuktighet. Flom har skapt eno r- me katastrofer de siste årene, blant annet i Pakistan og USA. Vi vet ikke om hver enkelt av disse flomkatastrofene har noe med klimaendringer å gjøre. Men det forskerne er helt sikre på, er at global oppvarming øker faren for flom. Og at omfanget av slike katastrofer øker. Atmosfærens evne til å holde på vanndamp øker når lufta blir varmere. Når det da danner seg skyer, er det langt mer vann tilgjengelig. Det vil falle ned som regn. Dermed vil flomkatastrofer kunne bli mer omfattende, forklarer Sorteberg. I allerede tørre områder, blir det tørrere. Høyere temperaturer gjør at jorda tørker raskere ut. Det kan både skape og forsterke hetebølger. Dette var trolig en av de viktigste grunnene til at Europa opplevde en hetebølge som slo alle rekorder i 2003, skriver New Scientist. Vi vet ikke: Om vi får flere orkaner og lignende uvær Vi vet ikke: Om og når vi når vippepunkter Det er usikkert hvor mye vi får av stormer og orkaner. I tropiske områder er det mest sannsynlig at orkanene blir færre, men kraftigere og mer ødeleggende. Endringer i vindforhold i høyere luftlag kan kanskje føre til at færre orkaner dannes. Men når de først er dannet, avhenger styrken av hvor mye vanndamp det er i lufta. Når vanndamp blir til regn, avgis energi. Varmere luft holder på mer vanndamp, som kan danne mer nedbør og dermed frigi mer energi. Da kan orkanene bli sterkere, forklarer Sorteberg. I nord er utsiktene trolig bedre. Nordlige vinterstormer kommer ofte av at kald luft fra polene møter varm luft fra tropiske områder. Når polene varmes opp, blir temperaturforskjellene mindre, og vi kan få færre stormer, skriver New Scientist. Kan vi nå et punkt hvor Amazonas begynner å tørke ut og utviklingen ikke kan snus? Eller hvor issmeltingen på Grønland har kommet så langt at den ikke kan stoppes? Og hvor varmt må det bli for at vi skal nå slike vippepunkter? Dette er det mye debatt om. Forskere er også uenige om hvorvidt slike vippepunkter er sannsynlige, eller om utviklingen vil gå veldig gradvis, sier Asgeir Sorteberg. Et vippepunkt som ville få mye å si for Norge, er om Golfstrømmen skulle stanse opp. Men forskerne regner ikke dette som sannsynlig. De fleste klimascenariene regner med at Golfstrømmen kan bli rundt ti prosent svakere. Svekkelsen vil ha en viss avkjølende effekt i Nord- Europa. Men det blir langt fra så dramatisk som hvis strømmen hadde stoppet helt, sier Sorteberg. side nr 1 strek

8 Vann Økosystemer Mat Kyst Helse Endringer i tilgang til vann. Sterkere tørke i allerede tørre subtropiske områder Endringer som følge av forandrede havstrømmer Biosfæren begynner å avgi karbon Økt korallbleking. Algene som lever symbiotisk med koraller dør, noe som også kan føre til omfattende koralldød. Økt fare for utrydding av mange arter Endringer i mønstre for kornproduksjon Negative lokale konsekvenser for matproduksjon Mer ødeleggelse på grunn av flom og stormer En tredel av våtmarksområder ved kysten forsvinner Millioner av mennesker i kystområder opplever flom hvert år Betydelig press på helsetjenester Mer feilernæring og sykdom Høyere dødelighet på grunn av ekstremvær CO ² -konsentrasjon i atmosfæren, målt i deler per million (ppm) Klimafølsomhet 1 C Sannsynlig temperaturøkning ved 450 ppm FNs klimapanel regner CO 2 -nivåer på 450 ppm som grensa for hva som er «trygt». Men selv det vil få mange konsekvenser. 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 2 C Global temperaturøkning fra førindustriell tid. Det mest sannsynlige scenariet, ifølge FNs klimapanel 3 C Sannsynlig scenario ifølge FNs klimapanel: 4 C Usannsynlig scenario ifølge FNs klimapanel: 5 C Framtidig temperatur på Jorda avhenger av «klimafølsomhet». Det vil si den oppvarmingen som vil følge av en dobling av CO 2 -nivåene. Forventede konsekvenser av klimaendringene, avhengig av hvor mye klimagasser vi slipper ut, og hvor sterk opp varming disse utslippene forårsaker. Vi vet ikke: Hvor alvorlig klimatrusselen er for livet på jorda En varmere, våtere jord kunne i teorien fø flere dyr og mennesker enn i dag hvis vi hadde hatt tid til å tilpasse oss. Problemet er at både mennesker, dyr og planter har tilpasset seg det uvanlig stabile klimaet vi har hatt i noen tusen år. Nå kan temperaturen stige mer enn den har gjort på millioner av år. Det vil bli en enorm utfordring. Mange arter vil måtte forflytte seg for å finne mat og holde seg i et klima de tåler. Mange arter vil trolig ikke klare det. For Norge kan temperaturøkningen blant annet få konsekvenser for fiskeriene. Vi vet at ganske små endringer i klimaet kan få fisk til å forflytte seg. Det er ikke usannsynlig at torsken flytter seg ut av våre fiskeområder, sier Aaheim. Også menneskeheten har tilpasset seg klimaet slik det er nå. Alt fra områdene vi har bosatt oss i, som lavtliggende områder ved kysten, til avlingene vi dyrker. Listen over utfordringer som kan oppstå er lang, fra skyhøye matpriser til sult og masseflukt fra utsatte områder. Hvor alvorlige problemene blir, avhenger blant annet av om vi begynner å forberede oss. Det er også sannsynlig at de som i dag forurenser minst, kommer til å bli rammet hardest av klimaendringene. Det kan gi grobunn for store konflikter, dersom rike land ikke viser solidaritet med fattige som rammes verst. Samtidig bør vi ikke bare tenke katastrofer. Det er ikke bare klima som gjør at verden forandrer seg. Folk som bodde i Oslo for 100 år siden, ville for eksempel ikke kjent igjen byen i dag. Mye endrer seg uansett, og vi er gode på å tilpasse oss, sier Aasheim. Temperaturen kan stige mer enn den har gjort på millioner av år. strek nr side 15

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

Svar på oppgaver fra samtlige kapitler

Svar på oppgaver fra samtlige kapitler Svar på oppgaver fra samtlige kapitler Svar på oppgaver fra kapittel 1 1) Troposfæren er den nederste delen av atmosfæren der temperaturen faller med høyden. Tropopausen er området over troposfæren der

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Blir norsk landbruk bærekraftig?

Blir norsk landbruk bærekraftig? NR. 8/92 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk ISBN 82-7478-065-5 ISSN 0807-0946 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk.

Detaljer

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden SAMMENDRAG Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70

Detaljer

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur.

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Odd Vaage, forsker Jan-Erik Solheim, professor (emeritus) I kommentarer til innlegg om klimaet i forskning.no er det reist spørsmål om sammenhengen mellom CO 2 og

Detaljer

De vet hvor CO 2 -en er

De vet hvor CO 2 -en er Forskningsnyheter Et hjertesukk Ser vi på Norges utslipp av klimagasser isolert, så er de i det globale regnskapet knapt målbare. Likevel diskuterer politikerne å pålegge norsk industri de høyeste CO 2

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Representative Concentration Pathways - utviklingsbaner

Representative Concentration Pathways - utviklingsbaner Publisert 27. september 2013 De nye utviklingsbanene, Representative Concentration Pathways (RCP), er den siste generasjonen av scenarioer som forsyner klimamodeller med data. Disse nye scenariene består

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer