mange opplevelser GLOMDALSMUSEET Årsberetning 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mange opplevelser GLOMDALSMUSEET Årsberetning 2006"

Transkript

1 mange opplevelser GLOMDALSMUSEET Årsberetning 2006

2 GLOMDALSMUSEET 2006 REPRESENTANTSKAP 2006 TILLITSVALGTE LEDELSE Følgende kommuner dannet museets representantskap: Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Alvdal og Folldal. REPRESENTANTSKAP 2007 I forbindelse med museumsreformen og konsolidering mellom Glomdalsmuseet og Museumssenteret i Trysil/Engerdal, ble det på ekstraordinært årsmøte vedtatt å omdanne Glomdalsmuseet til stiftelse fra 1. januar De gamle eierne avklarte sitt videre engasjement og Alvdal og Folldal kommuner valgte å gå ut, mens Trysil kommune gikk inn blant stifterne. Fra og med er representantskapet sammensatt av følgende kommuner: Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Stor- Elvdal, Trysil, Engerdal og Rendalen. Representantskap Terje Røe, ordfører Per Anders Westgaard, varaordfører Styret Ottar Evensen, leder Magnar Nermoen, nestleder (til 14. desember 2006) Gerhard Sanderød, styremedlem (fra 14. desember 2006) Turid Myrvold, styremedlem Kari Helene Sæther, styremedlem Ragne Hauge Harviken, ansattes repr. Varamedlemmer Trond Bækkevold Marit Rebne Erling Myhre Erik Østmoe Valgkomité Torgeir Holø Siri Østmoe Revisor HR-revisjon, Elverum Direktør Jan Hoff Jørgensen Kontorsjef Steinar Sætervadet Økonomikonsulent Tone Otterstad Floden Avdelingsleder museumsfaglig Jan Hoff Jørgensen Driftsleder John Hagebakken Avdelingsleder formidling og publikum Bente Elin Lilleøkseth

3 Styrets beretning Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum som driver sin virksomhet innenfor et bredt spekter av tema. De tematiske områdene museet tradisjonelt har arbeider med er bygge- og boskikk i Østerdalen og Solør, folkekunst og stilhistorie, landbrukshistorie, håndverk og ervervsliv, medisinsk historie og forsvarshistorie. I de senere årene har museet endret deler av sin profil mot å vektlegge arbeidet med minoriteter og deres kulturhistorie. Det er lagt spesiell vekt på arbeidet med romanifolkets/taternes kultur og historie. Fra og med 1. januar 2006 gikk arbeidet med «Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Hedmark» over fra en 3-årig prosjektperiode til å være en permanent og integrert del av Glomdalsmuseets virksomhet. Dette arbeidet er innrettet mot dokumentasjon og formidling av nyere tids innvandring til Hedmark. Arbeidet drives i nært samarbeid med Hedmark fylkeskommune. Glomdalsmuseets hovedvirksomhet drives på et museumsanlegg på 174 mål bestående av 5 driftsbygninger og friluftsmuseet med 87 antikvariske bygninger. I tillegg eier museet eiendommen Lundgaard med fire bygninger som ligger i sentrum. Samtlige av museets eiendommer ligger i Elverum kommune. I løpet av 2006 ble det ført konsolideringsdrøftinger mellom Glomdalsmuseet og Museumssenteret i Trysil/Engerdal. Konsolideringen ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 14. desember 2006, og fra og med 1. januar 2007 inngår Museumssenteret i Trysil/Engerdal som en avdeling under Glomdalsmuseet. Denne enheten har kontor i Trysil. Åpning av utvidet og delvis ombygget museumsbygning 2006 var et merkeår i Glomdalsmuseets historie. Etter to år med ombygging og utvidelse av museumsbygget, var det klart for åpning i april Museumsbygningen ble utvidet med m², mens 750 m² av gamle arealer var ombygget og rehabilitert. I dag er museumsbygget på m². Disse tiltakene har gitt museet en vesentlig standardheving av publikumsarealene, samt funksjonelle og gode lokaler for de ansatte. Totalt var det over Kultur- og kirkedepartementets budsjett bevilget 51,6 millioner kroner til formålet. Disse fordeler seg med 42,5 millioner kroner til bygningsmessige tiltak, 7 millioner til utstillingen «Latjo drom» og 2,1 millioner kroner til brukerutstyr og innredning. Utstillingen «Latjo drom», om romanifolkets/taternes kultur og historie ble åpnet 25. april 2006 av HKH Kronprinsen. Under samme seremoni ble nybygget overlevert av kulturminister Trond Giske og direktør for Statsbygg Øivind Christoffersen. I forbindelse med åpningen mottok Glomdalsmuseet en gave fra Elverum kommune på kr til nytt kunstgalleri. Den gamle møtesalen ble bygget om til kunstgalleri for Elverum kommunes kunstsamling. Galleriet ble åpnet av Elverums ordfører Terje Røe i forbindelse med 10-årsjubileet for Elverums bystatus 30. november Totalt er det investert over 52 millioner kroner i arbeidet med fornyelsen av Glomdalsmuseet, som i dag framstår som et moderne og tiltalende anlegg til glede for et økende publikum og for museets eiere og ansatte. Produksjon av kunnskap Innenfor museets tradisjonelle arbeidsfelt har temaet byggeskikk stått i fokus. Det arbeides med innsamling av materiale til en ny publikasjon om de antikvariske bygningene i friluftsmuseet. Museets førstekonservator Steinar Sørensen har publisert to nye artikler i tidsskriftet Alfarheim. Den første har tittelen «Gård eller bygd?» og omhandler kommunenavnet Elverum og dets opprinnelse, mens den andre heter «Barfrøet fra Grundset østerdalsbarfrøet og dets opprinnelse». Ferdigstillingen av utstillingen «Latjo drom» om romanifolket/taternes kultur og historie representerer et stort faglig løft for museet. Gjennom ni år har museet samlet et omfattende gjenstands-, foto- og intervjumateriale som dekker et stort antall tema, samt ulike typer arkivalie og en ikke ubetydelig boksamling. Åpningen av «Latjo drom» representer det største kunnskapsløftet i museets nyere historie. Utstillingen er også bearbeidet til en omfattende nettutstilling som er tilgjengelig på Glomdalsmuseets hjemmeside. I juni 2006 ble avslutningen av prosjektperioden for «Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Motstående side: HKH Kornprins Haakon Magnus med følge forlater Glomdalsmuseet etter åpningen av utstillingen «Latjo drom» den 25. april Lasse Johansen overrekker en kniv som gave fra Glomdalsmuseet til HKH Kronprins Haakon Magnus under åpningen den 25. april. Over: Fra overrekkelsen av den nye museumsbygningen 25. april Fra venstre direktør i Statsbygg Øivind Christoffersen, kulturminister Trond Giske, Lasse Johansen Glomdalsmuseet og direktør Jan Hoff Jørgensen Glomdalsmuseet. HKH Kronprins Haakon Magnus på omvisning i utstillingen «Latjo drom». Her sammen med Lasse Johansen, Glomdalsmuseet, Anna Gustavsen, nestleder i Taternes Landsforening, Nils Karlsen som hadde laget kniven Kronprinsen fikk i gave fra museet og Johan Johansen fra Tretten som har vært en av museets informanter i arbeidet med denne utstillingen. 3

4 Hedmark» markert med et større seminar i samarbeid med Hedmark fylkeskommune. Prosjektet har hatt fokus på innvandring til Hedmark de siste 50 årene. Prosjektperioden ble avsluttet med en grundig evaluering utført av forskere ved SINTEF, som er utgitt i boken «Det globale i det lokale håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskapsog kompetansesenter i Hedmark». Museet har gjennom de to siste årene arbeidet med et dokumentasjonsprosjekt som omhandler somaliere i Hedmark. Dette materialet ble presentert i utstillingen «Fotspor Somalia Norge», som i løpet av 2007 vil foreligge i egen nettutgave på Glomdalsmuseets hjemmeside. «Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Hedmark» videreføres som en permanent og integrert del av Glomdalsmuseets virksomhet finansiert av Hedmark fylkeskommune. Forvaltning av samlinger Samlingen er basis for museets virksomhet. Av 91 antikvariske bygninger har museet 87 stykker i friluftsmuseet. Fire bygninger som er regulert til bevaring, står på eiendommen Lundgård i Elverum sentrum. Disse 91 bygningene har en samlet grunnflate på 5030 m². I tillegg fikk museet i november en seterstue og et fjøs fra Melgård Østseter i Åmot kommune med samlet grunnflate på ca 500 m². Bygningene ligger lagret på museumsområdet i påvente av finansiering for gjenoppføring. Vedlikeholdet i friluftsmuseet har ikke hatt det ønskede omfang da museets håndverkere i hovedsak har vært sysselsatt med utstillingsprosjekter gjennom store deler av året. I friluftsmuseet ble det, med unntak av en større takreparasjon, kun utført helt nødvendig vedlikehold. Etter en byggeperiode på tre år, er det nå store restanser når det gjelder vedlikehold av antikvariske bygninger i friluftsmuseet. Gjenstandssamlingen består av enheter, mens museet har foto. Arbeidet med digitalisering av disse samlingene er en prioritert oppgave. Dette arbeidet drives av museets fotoenhet. På grunn av innflytting i nye lokaler og mange arbeidsoppgaver i forbindelse med produksjon av utstillinger, har digitaliseringsarbeidet ikke hatt samme omfang som tidligere år. Med hjelp av økte tilskudd fra Hedmark fylkeskommune, gikk museet høsten 2006 til utlysning av bibliotekarstillingen som har stått vakant i 7 år på grunn av manglende økonomi. Ny bibliotekar tiltrer i mars I forvaltingen av museets boksamling er det helt avgjørende at denne funksjonen endelig er på plass. I forbindelse med innflytting og reorganisering av boksamlingen i ombygget bibliotek, mottok museet verdifull bistand fra enkelte av medlemmene i Glomdalsmuseets venneforening. Arbeidet med kontrollering av konserveringstilstand og digitalisering av tekstilsamlingen ble videreført med 2 dagsverk per uke gjennom hele Driftsåret 2006 var preget av at de fleste av museets personale har arbeidet med produksjon av utstillinger og innredning av museumsbygget. Denne virksomheten gikk på bekostning av en rekke andre gjøremål, herunder forvaltning av samlinger. Etter at driften har normalisert seg, vil forvaltningsarbeidet bli prioritert. Utstillinger Utstillingsvirksomheten i 2006 var svært omfattende. Museet åpnet i løpet av året tre nye utstillinger. Av disse er både «Latjo drom» (700 m²) og kunstgalleriet (150m²) permanente utstillinger. Utstillingen «Fotspor Somalia - Norge» (150m²) er bygget slik at det kan forenkles og omgjøres til vandreutstilling, og vil bli stilt til disposisjon for utlån fra juli Totalt åpnet museet 1000 m² nye egenproduserte utstillinger i Museets øvrige permanente tilbud omfatter folkekunstutstillingen «Form», «Gammeldoktoren» og «Apoteket», til sammen ca 800 m². I tillegg viste museet følgende tre temporærutstillinger/vandreutstillinger: «Hverdagsfortellinger», «Drikkestell fra museets magasiner», «Min hverdag min verden» (vandreutstilling fra Norsk Folkemuseum). Av utstillinger under bygging har museet «Hedmarks militære historie». Produksjonen av denne utstillingen er dessverre stått i ro i tre år på grunn av utbyggingen, men arbeidet ble startet opp igjen i august I oktober ble utstillingene «Apoteket» og «Gammeldoktoren» stengt på grunn av revidering og ombygging. Formidling og besøk På grunn av arbeidet med ferdigstilling av ny utstilling, samt klargjøring av kafeteria og publikumsarealer var Glomdalsmuseet stengt for publikum fra nyttår og fram til 25. april Etter den offisielle åpning har museet vært åpent daglig. Siden åpningen og ut året har det har blitt avholdt 17 publikumsarrangementer, hvorav de fleste på søndager. Mye av museets skoletilbud har vært relatert til den flerkulturelle satsingen. Det har selvsagt vært stort fokus på utstillingene «Latjo drom» og «Fotspor Somalia Norge» som har vært tilrettelagt for ulike klassetrinn. Museet har også kunnet tilby organisert undervisning i de øvrige utstillingene. Det kan nevnes at morsmålslærere har benyttet seg av utstillingen «Fotspor Somalia Norge» i undervisning om Somalia. Museet har benyttet somalisk guide i denne utstillingen. Av andre flerkulturelle tilbud kan nevnes flerkulturelt musikkverksted hvor ulike innvandrergruppers tradisjonsmusikk ble presentert. Et annet tilbud har vært flerkulturell eventyrstund hvor fortellere med ulik etnisk bakgrunn presenterer eventyr fra sine hjemland. I tillegg til det flerkulturelle, har museet også hatt tilbud om mer tradisjonelle tema relatert til friluftsmuseet med bygge- og boskikk, sosialhistorie, jordbruk og husdyrhold, folkekunstutstillingen og den medisinskhistoriske utstillingen. Det bør presiseres at over halvparten av de besøkende skoleklassene har benyttet seg av tilbudene innen flerkulturell formidling. I tillegg til grunnskolen har museet vært flittig benyttet av både videregående skole, Elverum folkehøgskole og Høgskolen i Hedmark. Besøksoversikt Annet besøk Grunnskole / videregående Totalbesøk Integrert i tallet «annet besøk» ligger 8800 som har kommet via Skogmuseet, samt 3184 stk som er barn utenfor tilbud relatert til Den Kulturelle skolesekken. Som det framgår av tabellen over har publikumstilstrømningen i 2006 økt med besøkende. Denne positive utviklingen skyldes et vesentlig bedre utstillingstilbud, og siden åpningen i april har museet vært åpent daglig. En tredje årsak er at det er etablert et annet system når det gjelder fellesbillett med Norsk Skogmuseum. Gjennom hele 2006 er alle fellesbilletter blir registrert og det foretas en fordeling av inntekter fra disse. 4

5 Glomdalsmuseets nybygg sett fra sør med den nye utstillingshallen som rommer «Latjo drom». Rad 2: Begge bildene er hentet fra museets nye vestibyle og kafeteria. Etter ombyggingen kan Glomdalsmuseet gi sine besøkende et vesentlig bedre tilbud enn tidligere. Rad 3: I utstillingen «Latjo drom» synliggjøres romanifolkets/taternes ulike reisemåter til lands og vanns i den sentrale delen av utstillingssalen. Det første som møter publikum i utstillingen er kunstneren Linda Bakkes hest som er utført i limtre. Linda Bakkes hesteskulptur bringes på plass i museet 24. april 2006, dagen før den offisielle åpningen Rad 4: Eksempel på tradisjonelle gjenstander fra romanifolkets kultur. Kniven har alltid vært viktig for de reisende både som salgsobjekt og som del av den personlige utrustningen. Knivene kjennetegnes gjennom en særpreget gravert dekor. Kaffe har lenge vært en viktig det av taternes kosthold, og derfor er kaffekverna en viktig del av utrustningen. Den avbildete kverna er laget i nysølv og har utsøkt gravert dekor. 5

6 Ansatte og arbeidsmiljø Personalstatistikk, tabell 1 Antall Antall Timer Timer Årsverk Årsverk Fast ansatte ,88 16,78 Formidlingsavdeling ,76 1,72 Flerkulturelt senter ,16 Driftsavdelingen ,24 0,85 Seterprosjekt engasjerte ,01 Museumsfaglig avdeling ,10 Romanienheten ,60 Langtidsengasjerte ,86 2,20 Lærling ,00 1,00 Administrasjon ,07 Betalt overtid ,31 0,63 Sum ,05 25,12 Merknader: 1) I timetallene for de enkelte kategorier midlertidig ansatte er også medtatt betalt mertid for fastansatte. I antall ansatte er det kun tatt med de med midlertidig ansatte og vikarer. 2) Ubetalt mertid for fastansatte er ikke medtatt. 3) Fakturert tidsbruk fra konsulenter, håndverkere og andre sjølstendige næringsdrivende er ikke medtatt i oversikten. 4) Frivillig innsats fra medlemmer i Venneforeningen, Elverum Husflidslag o.a. er ikke tatt med. For 2006 regner vi med dette utgjorde ca. ett årsverk. Personalstatistikk fast ansatte, tabell Sykefravær 4,72 % 6,86 % Gjennomsnittsalder 50,29 år 44,91 år Heltid Deltid 4 8 Kvinner heltid 3 5 Kvinner deltid 2 4 Menn heltid 8 9 Menn deltid 2 4 I løpet av 2006 har det blitt opprettet følgende nyansettelser i nyopprettede stillinger: Faste stillinger: Håndverker i 100 % stilling - Sveinung Sletten 1.betjent i vestibylen 70 % stilling - Kjersti Nord Berget 1.betjent i vestibylen i 50 % stilling - Ola Næve Vestibylebetjent i 20 % stilling - Anette Berger Vestibylebetjent i 20 % stilling - Frode Storm Mo Renholder i 50 % stilling - Supranee Poonyos Solheim Utstillingskonsulent 100 % stilling Ane Henden Motzfeldt Bibliotekar i 100 % stilling - Hilde Joramo tiltrer 1. mars 2007 Langtidsengasjement: Driftstekniker i 100 % stilling - Vidar Høistad varer inntil videre fram til Året 2006 har vært preget av stort arbeidspress grunnet flere store utstillingsprosjekter. En rekke arbeidsmiljøtiltak som ny HMS-plan, medarbeidersamtaler og lignende har derfor blitt utsatt. Museet har avtale med HMS-Øst vedrørende bedriftshelsetjeneste. Museet er medlem av Kommunal Landspensjonskasse slik at alle fastansatte og langtidsengasjerte oppnår offentlig tjenestepensjon. De ansatte er gruppelivsforsikret i samme selskap, mens yrkesskadeforsikringen er tegnet i Sparebank 1. Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført i samsvar med tariffavtalen mellom Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og fagforeningene. I alt fem fagforeninger er representert på museet. Ytre miljø Glomdalsmuseet forvalter en stor bygningsmasse innenfor en museumspark på 174 mål. Området benyttes daglig av både tilreisende publikum og lokalbefolkningen til opplevelser og rekreasjon. Museets virksomhet har ingen negativ påvirkning på det ytre miljø. Alle vedlikeholdstiltak i friluftsmuseet utføres med bakgrunn i gamle håndverkstradisjoner og til impregnering av treverk brukes kun miljøgodkjente produkter. Til oppvarming av museumsbygningen benyttes vannbåren varme fra lokalt fjernvarmeverk. Da museet er en storforbruker elektrisk kraft til belysning, arbeides det kontinuerlig med energiøkonomisering. Økonomi Glomdalsmuseets driftsregnskap for 2006 viser et overskudd på kr Året 2006 var preget av svært unormale driftsforhold. Store deler av personalet har vært engasjert i store prosjekter med ekstern finansiering. Dette har ført til at mange ordinære arbeidsoppgaver har blitt utsatt, og at kostnadene til vedlikehold har blitt langt lavere enn forutsatt. Museet har dermed et akkumulert vedlikeholdsbehov som må tas igjen de nærmeste årene. Det positive driftsresultatet må sees på denne bakgrunn. For å ta igjen det oppståtte etterslepet på vedlikehold, foreslår styret å avsette midler til et vedlikeholdsfond. Fotoenheten har vært sterkt engasjert i fire utstillingsprosjekter med egen prosjektfinansiering. Dermed har forbruk av materiell som blir belastet driftsbudsjettet blitt lavere enn forutsatt. Museet har hatt en tilfredsstillende utvikling av publikumsinntektene. Disse kan forbedres ytterlige ved at vi får på plass de planlagte investeringene i auditoriet. Bruttofortjenesten i butikken og kafeen har ikke vært tilfredsstillende. Den lave fortjenesten skyldes blant annet at museet har realisert gammelt varelager. De nye stillingene for håndverker og bibliotekar ble besatt noe senere enn planlagt. Refusjon sjukepenger i 2006 utgjør kr Det var ikke budsjettert med inntekter av sjukepengerefusjon. Pensjonsutgiftene har blitt kr lavere enn forutsatt. Foruten de investeringer som er gjort i forbindelse med de store prosjektene, har museet investert for til sammen kr Investeringene gjelder data og audiovisuelt utstyr. Disse kostnadene er dekket over driftsbudsjettet. Oppgaver framover Glomdalsmuseet gjennomgikk store endringer i I tillegg til omfattende bygningsmessige tiltak og flere store utstillingsprosjekter sluttførte museet konsolideringen med Museumssenteret i Trysil/Engerdal. I 2007 er det totale antall ansatte kommet opp i 28 personer. Det er derfor nødvendig å utarbeide nye planverk som er tilpasset alle endringene. Museet vil i løpet av 2007 foreta revidering gjeldende organisasjonsplan, utarbeide ny HMS-plan og ny arbeidshåndbok for ansatte. Som et resultat av museets engasjement innenfor flerkulturelt arbeid må det også 6

7 foretas en omfattende revidering av langsiktig strategiplan for virksomheten. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten vil det bli iverksatt en rekke arbeidsmiljøtiltak gjennom den kommende treårsperioden. Et prioritert tiltak er å installere nytt avsug på snekkerverkstedet for å motvirke støvplagen. Gjennom de tre siste årene har store deler av museets personale har vært sysselsatt med ekstraordinære tiltak. Dette har gått på bekostning av andre viktige deler av virksomheten, og museet har opparbeidet et betydelig etterslep når det gjelder digitalisering av samlinger og vedlikeholdstiltak i friluftsmuseet. Disse oppgavene vil bil prioritert i de kommende årene. I løpet av 2007 og 2008 vil gjenoppføringen av Melgård Østseter bli gjennomført under forutsetning av finansiering. Museet har som mål å utvikle biblioteket til et egnet forskningsbibliotek og et godt tilbud til forskere og publikum. Biblioteket vil bli integrert som et viktig element i museets servicetilbud. Museet arbeider med flere nye utstillingsprosjekter. I mai 2007 vil den medisinskhistoriske utstillingen gjenåpne etter revidering og ombygging. Dette arbeidet drives i nært samarbeid med et særutvalg fra Hedmark Lægeforening. Videre vil det bli åpnet en temporærutstilling med tema eldre leketøy av tre i samarbeid med Hedmark Husflidslag. Det tas sikte på å ferdigstille den nye permanente utstillingen om «Hedmarks militære historie» innen juni I perioden fram til 2010 foreligger det også planer om utstillinger med tema sørsamisk kultur og skogfinsk kultur. Videre arbeides med en utstilling med tema vintertransport og kommunikasjon i Østerdalen i førindustriell tid, samt en utstilling om Helge Væringsaasen som er opphavsmannen bak museets kunstsamling, boksamling og et betydelig antall gjenstander som i dag benyttes i folkekunstutstillingen. Dette prosjektet retter seg først og fremst mot et lokalt publikum. Som et resultat av museumsreformen er Museumssenteret i Trysil/Engerdal fra 1. januar 2007 en avdeling under Glomdalsmuseet. Arbeidet med å få til en god integrering av avdelingen i Trysil vil være prioritert. I Trysil og Engerdal kommuner prioriteres museumsfaglige tiltak innenfor temaene skog- og fløtningshistorie, skihistorie, og sørsamisk kulturhistorie. Disse temaene vil bli fulgt opp videre. Mangfoldsåret er definert som mangfoldsåret med fokus på ulike innvandrergrupper og minoritetstema. Dette er en spennende utfordring for Glomdalsmuseet da disse temaene ligger innenfor våre nye satsingsområder. Den flerkulturelle virksomheten drives i nært samarbeid med Hedmark fylkeskommune. Glomdalsmuseet og Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Hedmark vil få en sentral rolle i Hedmark fylkeskommunes gjennomføring av mangfoldsåret. Arbeidet med mangfoldsåret vil starte allerede i september 2007 med et seminar for innvandrer- og minoritetsorganisasjoner, fylkeskommunen, kommuner, museer og skoleverket med tema mangfoldsåret. I 2008 vil det være tredje året på rad at Glomdalsmuseet arrangerer høstkonferanse med flerkulturelt tema. I mangfoldsåret er det planlagt en konferanse som tar for seg kommunikasjon og kulturmøter i et flerkulturelt samfunn. Av konkrete tiltak i 2008 vil museet gjennomføre flere tiltak som synliggjør kulturelt mangfold. Utstillingen «Fotspor Somalia Norge» vil stå fram til mai 2008 for så å bygges om til vandreutstilling. Det vil også bli laget en nettversjon av samme utstilling. Arbeidet med utstillingen «Mangfold i Hedmark» som fokuserer på kulturelt mangfold i eget fylke har startet, og skal etter planen åpne i juni Museet har søkt midler gjennom den kulturelle skolesekken for å lage en egen «mangfoldsportal» hvor brukerne kan søke seg fram til nettutstillinger og undervisningsopplegg og linker til aktuelle nettsteder. Glomdalsmuseet er i ferd med å bygge opp en flerkulturell boksamling som settes sammen for å betjene både uilke minoriteter og innvandrergrupper, samt den øvrige befolkningen. Denne skal åpnes i Av andre planlagte tiltak kan nevnes bruk av film, teater og musikk som setter fokus på kulturmøte og presenterer et utvalg av innvandrergrupper i Hedmark, men også nasjonale minoriteter og den sørsamiske folkegruppen. Det er videre opprettet kontakt mellom museet og styret for Festspillene i Elverum for å få med en flerkulturell konsert i det offisielle festspillprogrammet. I samarbeid med innvandrerorganisasjonene vil museet synliggjøre mangfoldet og bredden i feiring av ulike nasjonaldager, høytider og viktige merkedager. Gjennom hele året vil det være et omfattende undervisningstilbud innrettet mot skoleverket hvor museets utstillingstilbud vil være en viktig ressurs. Det legges opp til at det skal benyttes guider med minoritetsbakgrunn. I museumsbutikken vil deler av vareutvalget være relatert til det flerkulturelle fagområdet. Arbeidet med nettverksbygging mot blant annet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, minoritets- og innvandrerorganisasjoner i Hedmark vil bli prioritert. I styret for Glomdalsmuseet Elverum den 26. mars 2007 Ottar Evensen Styrets leder Kari Helene Sæther Styremedlem Ragne Hauge Harviken Styremedlem Gerhard Sanderød Nestleder Turid Myrvold Styremedlem Jan Hoff Jørgensen Daglig leder 7

8 Hedmark fylkeskommunes gave til Glomdalsmuseet ved åpningen 25. april var to litografier av Ståle Blæsterdalen som ble overrakt av fylkesråd Siv Tørudbakken som står til venstre. De øvrige er fra venstre Ragne Hauge Harviken, Bente Elin Lilleøkset og Jan Hoff Jørgensen. I tilknytning til Elverums 10- års jubileum som by den 30. november 2006 ble det nye galleriet på Glomdalsmuseet åpnet. Ved samme anledning ble også portrettet av Elverums forrige ordfører Per Gunnar Sveen avduket. Her ses ordfører Terje Røe og Per Gunnar Sveen med portrettet som nå henger i kommunestyresalen i Elverum Rådhus. I museets nye galleri vises utvalgte kunstverk fra Elverum kommunes kunstsamling som er deponert på Glomdalsmuseet. Under: I utstillingen «Form» presenteres stilhistorien i folkekunsten fra middelalderen og fram til funksjonalismen gjennom utvalgte gjenstander fra museets samling. Nederst: Utstillingen «Fotspor Somalia Norge» er et av de synlige resultatene av museets flerkulturelle virksomhet. Sentrum i utstillingen er en somalisk nomadehytte «aqal».gjennom de nye utstillingene er museets flerkulturelle profil i dag godt synlig. 8

9 Resultatregnskap Note Billettinntekt Salgsinntekt Leieinntekt Andre inntekter Tillskudd Sum driftsinntekt Varekostnad ( ) (68 228) Lønnskostnad 2 ( ) ( ) Avskriving 3 ( ) ( ) Annen driftskostnad ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Renteinntekt Rentekostnad (14 752) (12 410) Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Som er overført til: Annen egenkapital Avsatt til vedlikeholdsfond Sum

10 Balanse pr EIENDELER Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital Legater, gaver Vedlikeholdsfond Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL I styret for Glomdalsmuseet Elverum den 26. mars 2007 Ottar Evensen Styrets leder Kari Helene Sæther Styremedlem Ragne Hauge Harviken Styremedlem Gerhard Sanderød Nestleder Turid Myrvold Styremedlem Jan Hoff Jørgensen Daglig leder 11

12 Noter til regnskapet for 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er bokført etter fradrag for avsetning til forventet tap. Aksjer Aksjer er bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler Museumsbygningene avskrives ikke. Tak og piper på Lundgaard avskrives i takt med nedbetaling på lånet. Øvrige varige driftsmidler er vurdert til anskaffelsespris med fradrag for lineære avskrivninger etter antatt økonomisk levetid. Varer Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. Note 2 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte med mer Lønnskostnader består av: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Daglig leder Lønn Annen godtgjørelse Revisor Kostnadsført revisjonshonorar Kostnadsført beløp er etter forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Pensjonsforpliktelse: Pensjonsforpliktelser for 19 ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige pensjonspremie, innbetaling til pensjonspremiefond, og egenkapitalinnskudd anses som årets kostnad. Inne i ordningen ligger avtalefestet pensjon som innebærer at alle ansatte mellom 62 og 67 år kan velge å la seg førtidspensjonere. Museet er med i en avtale med KLP om å forvalte utligningsordningene for AFP. Tilskuddene til utligningsordningene innkalles kvartalsvis og justeres hver gang etter uttaket av pensjon. Tilskuddet er ulikt fordelt for de enkelte utligningsordningene, men vil sannsynligvis være mellom 0,9 % 1,1 % av pensjonsgrunnlaget i Note 3 Varige driftsmidler Maskiner og inventar Bygninger Sum Bokført verdi Tilgang Avgang Bokført verdi Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivningstid 3 8 år 10 år Museumsbygninger avskrives ikke. Taket på Lundgaard er skiftet ut i 2004, og pipene restaurert i 2005 og avskrives i takt med nedbetaling på lånet. Note 4 Bundne midler I posten inngår bundne midler med kr Innestående på skattetrekkskonto er kr Note 5 Skattefritak Museet er ikke skattepliktig, jfr skattelovens 2-32 Note 6 Tilskudd Museet har mottatt tilskudd for investeringer i nytt bygg. Tilskuddet er gått til dekning av kostnader og er vist netto i regnskapet slik: Mottatt tilskudd Ny utstilling Inventar og utstyr Sum investeringer

13 13

14 . HR-Revisjon AS Postboks Elverum. I forbindelse med Deres revisjon av årsregnskapet for Glomdalsmuseet pr bekrefter vi at årsregnskapet blir avlagt i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning følgende uttalelser: 1. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil. 2. Vi har opplyst revisor om alle kjente eller mulige lovbrudd som kan ha en slik betydning at de må vurderes ved utarbeidelsen av årsregnskapet. 3. Det har ikke forekommet uregelmessigheter hvor ledelse eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet. 4. Vi har gitt revisor opplysning om alle viktige fakta vedrørende eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket foretaket. 5. Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 6. Vi bekrefter fullstendigheten av opplysningene som er gitt om hvem som er foretakets nærstående parter og tilstrekkeligheten av opplysninger i årsregnskapet om nærstående parter og transaksjoner med disse. 7. Regnskapssystemet, registrerte opplysninger og all underliggende dokumentasjon samt alle referater fra generalforsamlinger og styremøter har vært holdt tilgjengelig for revisor. 8. Årsregnskapet inneholder ikke vesentlige feil eller mangler. 9. Selskapet har overholdt alle sider av kontraktsmessige betingelser som kan ha vesentlig betydning for årsregnskapet i tilfelle manglende overholdelse. Det har ikke forekommet brudd på krav fastsatt av regulerende myndigheter som kan ha vesentlig betydning for regnskapene i tilfelle manglende overholdelse. 10. Vi har ingen planer eller hensikter som kan medføre vesentlige endringer i balanseførte verdier eller klassifisering av eiendeler og gjeld. 11. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til årsregnskapet. 12. Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente. 13. Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Elverum, den 26. mars 2007 Jan Hoff Jørgensen Steinar Sætervadet Tone Floden Kulturhistorisk museum GLOMDALSMUSEET Museumsveien 15 Telefon: (+47) Postboks 1270 Vestad Faks: (+47) N-2405 Elverum E-post: mange opplevelser Bankgiro: Foretaksnr.: MVA 14

15 Førjulstemning på Glomdalsmuseet. Rad 2: Høsten 2006 mottok Glomdalsmuseet bygningene på Melgård Østseter som gave fra Forsvarsbygg. Både seterstua og fjøset ble flyttet til museet, og ligger foreløpig lagret i påvente av at de skal gjenoppføres i setergrenda i friluftsmuseet. Denne setra er et godt eksempel på storgårdssetrene i Sør-Østerdal og representerer et viktig supplement til samlingen av antikvariske bygninger. Rad 3: Sommer i friluftsmuseet. Gjennom mange år har museet samarbeidet med Jønsberg landbruksskole om husdyr i friluftsmuseet. Blant mange av de besøkende er museumsgården et etterspurt tilbud. Rad:4 Museet legger vekt på å integrere den flerkulturelle virksomheten i formidlingen. Bildet er hentet fra Austmostua hvor det jevnlig arrangeres flerkulturell fortellestund. Mat og mattradisjoner er en viktig del av folkekulturen. Ved flere anledninger har representanter for ulike etniske grupper i Hedmark presentert sine spesialiteter i friluftsmuseet. 15

16 Produksjon: GLOMDALSMUSEET Museumsveien Elverum Tlf:

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer