mange opplevelser GLOMDALSMUSEET Årsberetning 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mange opplevelser GLOMDALSMUSEET Årsberetning 2006"

Transkript

1 mange opplevelser GLOMDALSMUSEET Årsberetning 2006

2 GLOMDALSMUSEET 2006 REPRESENTANTSKAP 2006 TILLITSVALGTE LEDELSE Følgende kommuner dannet museets representantskap: Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Alvdal og Folldal. REPRESENTANTSKAP 2007 I forbindelse med museumsreformen og konsolidering mellom Glomdalsmuseet og Museumssenteret i Trysil/Engerdal, ble det på ekstraordinært årsmøte vedtatt å omdanne Glomdalsmuseet til stiftelse fra 1. januar De gamle eierne avklarte sitt videre engasjement og Alvdal og Folldal kommuner valgte å gå ut, mens Trysil kommune gikk inn blant stifterne. Fra og med er representantskapet sammensatt av følgende kommuner: Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Stor- Elvdal, Trysil, Engerdal og Rendalen. Representantskap Terje Røe, ordfører Per Anders Westgaard, varaordfører Styret Ottar Evensen, leder Magnar Nermoen, nestleder (til 14. desember 2006) Gerhard Sanderød, styremedlem (fra 14. desember 2006) Turid Myrvold, styremedlem Kari Helene Sæther, styremedlem Ragne Hauge Harviken, ansattes repr. Varamedlemmer Trond Bækkevold Marit Rebne Erling Myhre Erik Østmoe Valgkomité Torgeir Holø Siri Østmoe Revisor HR-revisjon, Elverum Direktør Jan Hoff Jørgensen Kontorsjef Steinar Sætervadet Økonomikonsulent Tone Otterstad Floden Avdelingsleder museumsfaglig Jan Hoff Jørgensen Driftsleder John Hagebakken Avdelingsleder formidling og publikum Bente Elin Lilleøkseth

3 Styrets beretning Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum som driver sin virksomhet innenfor et bredt spekter av tema. De tematiske områdene museet tradisjonelt har arbeider med er bygge- og boskikk i Østerdalen og Solør, folkekunst og stilhistorie, landbrukshistorie, håndverk og ervervsliv, medisinsk historie og forsvarshistorie. I de senere årene har museet endret deler av sin profil mot å vektlegge arbeidet med minoriteter og deres kulturhistorie. Det er lagt spesiell vekt på arbeidet med romanifolkets/taternes kultur og historie. Fra og med 1. januar 2006 gikk arbeidet med «Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Hedmark» over fra en 3-årig prosjektperiode til å være en permanent og integrert del av Glomdalsmuseets virksomhet. Dette arbeidet er innrettet mot dokumentasjon og formidling av nyere tids innvandring til Hedmark. Arbeidet drives i nært samarbeid med Hedmark fylkeskommune. Glomdalsmuseets hovedvirksomhet drives på et museumsanlegg på 174 mål bestående av 5 driftsbygninger og friluftsmuseet med 87 antikvariske bygninger. I tillegg eier museet eiendommen Lundgaard med fire bygninger som ligger i sentrum. Samtlige av museets eiendommer ligger i Elverum kommune. I løpet av 2006 ble det ført konsolideringsdrøftinger mellom Glomdalsmuseet og Museumssenteret i Trysil/Engerdal. Konsolideringen ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 14. desember 2006, og fra og med 1. januar 2007 inngår Museumssenteret i Trysil/Engerdal som en avdeling under Glomdalsmuseet. Denne enheten har kontor i Trysil. Åpning av utvidet og delvis ombygget museumsbygning 2006 var et merkeår i Glomdalsmuseets historie. Etter to år med ombygging og utvidelse av museumsbygget, var det klart for åpning i april Museumsbygningen ble utvidet med m², mens 750 m² av gamle arealer var ombygget og rehabilitert. I dag er museumsbygget på m². Disse tiltakene har gitt museet en vesentlig standardheving av publikumsarealene, samt funksjonelle og gode lokaler for de ansatte. Totalt var det over Kultur- og kirkedepartementets budsjett bevilget 51,6 millioner kroner til formålet. Disse fordeler seg med 42,5 millioner kroner til bygningsmessige tiltak, 7 millioner til utstillingen «Latjo drom» og 2,1 millioner kroner til brukerutstyr og innredning. Utstillingen «Latjo drom», om romanifolkets/taternes kultur og historie ble åpnet 25. april 2006 av HKH Kronprinsen. Under samme seremoni ble nybygget overlevert av kulturminister Trond Giske og direktør for Statsbygg Øivind Christoffersen. I forbindelse med åpningen mottok Glomdalsmuseet en gave fra Elverum kommune på kr til nytt kunstgalleri. Den gamle møtesalen ble bygget om til kunstgalleri for Elverum kommunes kunstsamling. Galleriet ble åpnet av Elverums ordfører Terje Røe i forbindelse med 10-årsjubileet for Elverums bystatus 30. november Totalt er det investert over 52 millioner kroner i arbeidet med fornyelsen av Glomdalsmuseet, som i dag framstår som et moderne og tiltalende anlegg til glede for et økende publikum og for museets eiere og ansatte. Produksjon av kunnskap Innenfor museets tradisjonelle arbeidsfelt har temaet byggeskikk stått i fokus. Det arbeides med innsamling av materiale til en ny publikasjon om de antikvariske bygningene i friluftsmuseet. Museets førstekonservator Steinar Sørensen har publisert to nye artikler i tidsskriftet Alfarheim. Den første har tittelen «Gård eller bygd?» og omhandler kommunenavnet Elverum og dets opprinnelse, mens den andre heter «Barfrøet fra Grundset østerdalsbarfrøet og dets opprinnelse». Ferdigstillingen av utstillingen «Latjo drom» om romanifolket/taternes kultur og historie representerer et stort faglig løft for museet. Gjennom ni år har museet samlet et omfattende gjenstands-, foto- og intervjumateriale som dekker et stort antall tema, samt ulike typer arkivalie og en ikke ubetydelig boksamling. Åpningen av «Latjo drom» representer det største kunnskapsløftet i museets nyere historie. Utstillingen er også bearbeidet til en omfattende nettutstilling som er tilgjengelig på Glomdalsmuseets hjemmeside. I juni 2006 ble avslutningen av prosjektperioden for «Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Motstående side: HKH Kornprins Haakon Magnus med følge forlater Glomdalsmuseet etter åpningen av utstillingen «Latjo drom» den 25. april Lasse Johansen overrekker en kniv som gave fra Glomdalsmuseet til HKH Kronprins Haakon Magnus under åpningen den 25. april. Over: Fra overrekkelsen av den nye museumsbygningen 25. april Fra venstre direktør i Statsbygg Øivind Christoffersen, kulturminister Trond Giske, Lasse Johansen Glomdalsmuseet og direktør Jan Hoff Jørgensen Glomdalsmuseet. HKH Kronprins Haakon Magnus på omvisning i utstillingen «Latjo drom». Her sammen med Lasse Johansen, Glomdalsmuseet, Anna Gustavsen, nestleder i Taternes Landsforening, Nils Karlsen som hadde laget kniven Kronprinsen fikk i gave fra museet og Johan Johansen fra Tretten som har vært en av museets informanter i arbeidet med denne utstillingen. 3

4 Hedmark» markert med et større seminar i samarbeid med Hedmark fylkeskommune. Prosjektet har hatt fokus på innvandring til Hedmark de siste 50 årene. Prosjektperioden ble avsluttet med en grundig evaluering utført av forskere ved SINTEF, som er utgitt i boken «Det globale i det lokale håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskapsog kompetansesenter i Hedmark». Museet har gjennom de to siste årene arbeidet med et dokumentasjonsprosjekt som omhandler somaliere i Hedmark. Dette materialet ble presentert i utstillingen «Fotspor Somalia Norge», som i løpet av 2007 vil foreligge i egen nettutgave på Glomdalsmuseets hjemmeside. «Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Hedmark» videreføres som en permanent og integrert del av Glomdalsmuseets virksomhet finansiert av Hedmark fylkeskommune. Forvaltning av samlinger Samlingen er basis for museets virksomhet. Av 91 antikvariske bygninger har museet 87 stykker i friluftsmuseet. Fire bygninger som er regulert til bevaring, står på eiendommen Lundgård i Elverum sentrum. Disse 91 bygningene har en samlet grunnflate på 5030 m². I tillegg fikk museet i november en seterstue og et fjøs fra Melgård Østseter i Åmot kommune med samlet grunnflate på ca 500 m². Bygningene ligger lagret på museumsområdet i påvente av finansiering for gjenoppføring. Vedlikeholdet i friluftsmuseet har ikke hatt det ønskede omfang da museets håndverkere i hovedsak har vært sysselsatt med utstillingsprosjekter gjennom store deler av året. I friluftsmuseet ble det, med unntak av en større takreparasjon, kun utført helt nødvendig vedlikehold. Etter en byggeperiode på tre år, er det nå store restanser når det gjelder vedlikehold av antikvariske bygninger i friluftsmuseet. Gjenstandssamlingen består av enheter, mens museet har foto. Arbeidet med digitalisering av disse samlingene er en prioritert oppgave. Dette arbeidet drives av museets fotoenhet. På grunn av innflytting i nye lokaler og mange arbeidsoppgaver i forbindelse med produksjon av utstillinger, har digitaliseringsarbeidet ikke hatt samme omfang som tidligere år. Med hjelp av økte tilskudd fra Hedmark fylkeskommune, gikk museet høsten 2006 til utlysning av bibliotekarstillingen som har stått vakant i 7 år på grunn av manglende økonomi. Ny bibliotekar tiltrer i mars I forvaltingen av museets boksamling er det helt avgjørende at denne funksjonen endelig er på plass. I forbindelse med innflytting og reorganisering av boksamlingen i ombygget bibliotek, mottok museet verdifull bistand fra enkelte av medlemmene i Glomdalsmuseets venneforening. Arbeidet med kontrollering av konserveringstilstand og digitalisering av tekstilsamlingen ble videreført med 2 dagsverk per uke gjennom hele Driftsåret 2006 var preget av at de fleste av museets personale har arbeidet med produksjon av utstillinger og innredning av museumsbygget. Denne virksomheten gikk på bekostning av en rekke andre gjøremål, herunder forvaltning av samlinger. Etter at driften har normalisert seg, vil forvaltningsarbeidet bli prioritert. Utstillinger Utstillingsvirksomheten i 2006 var svært omfattende. Museet åpnet i løpet av året tre nye utstillinger. Av disse er både «Latjo drom» (700 m²) og kunstgalleriet (150m²) permanente utstillinger. Utstillingen «Fotspor Somalia - Norge» (150m²) er bygget slik at det kan forenkles og omgjøres til vandreutstilling, og vil bli stilt til disposisjon for utlån fra juli Totalt åpnet museet 1000 m² nye egenproduserte utstillinger i Museets øvrige permanente tilbud omfatter folkekunstutstillingen «Form», «Gammeldoktoren» og «Apoteket», til sammen ca 800 m². I tillegg viste museet følgende tre temporærutstillinger/vandreutstillinger: «Hverdagsfortellinger», «Drikkestell fra museets magasiner», «Min hverdag min verden» (vandreutstilling fra Norsk Folkemuseum). Av utstillinger under bygging har museet «Hedmarks militære historie». Produksjonen av denne utstillingen er dessverre stått i ro i tre år på grunn av utbyggingen, men arbeidet ble startet opp igjen i august I oktober ble utstillingene «Apoteket» og «Gammeldoktoren» stengt på grunn av revidering og ombygging. Formidling og besøk På grunn av arbeidet med ferdigstilling av ny utstilling, samt klargjøring av kafeteria og publikumsarealer var Glomdalsmuseet stengt for publikum fra nyttår og fram til 25. april Etter den offisielle åpning har museet vært åpent daglig. Siden åpningen og ut året har det har blitt avholdt 17 publikumsarrangementer, hvorav de fleste på søndager. Mye av museets skoletilbud har vært relatert til den flerkulturelle satsingen. Det har selvsagt vært stort fokus på utstillingene «Latjo drom» og «Fotspor Somalia Norge» som har vært tilrettelagt for ulike klassetrinn. Museet har også kunnet tilby organisert undervisning i de øvrige utstillingene. Det kan nevnes at morsmålslærere har benyttet seg av utstillingen «Fotspor Somalia Norge» i undervisning om Somalia. Museet har benyttet somalisk guide i denne utstillingen. Av andre flerkulturelle tilbud kan nevnes flerkulturelt musikkverksted hvor ulike innvandrergruppers tradisjonsmusikk ble presentert. Et annet tilbud har vært flerkulturell eventyrstund hvor fortellere med ulik etnisk bakgrunn presenterer eventyr fra sine hjemland. I tillegg til det flerkulturelle, har museet også hatt tilbud om mer tradisjonelle tema relatert til friluftsmuseet med bygge- og boskikk, sosialhistorie, jordbruk og husdyrhold, folkekunstutstillingen og den medisinskhistoriske utstillingen. Det bør presiseres at over halvparten av de besøkende skoleklassene har benyttet seg av tilbudene innen flerkulturell formidling. I tillegg til grunnskolen har museet vært flittig benyttet av både videregående skole, Elverum folkehøgskole og Høgskolen i Hedmark. Besøksoversikt Annet besøk Grunnskole / videregående Totalbesøk Integrert i tallet «annet besøk» ligger 8800 som har kommet via Skogmuseet, samt 3184 stk som er barn utenfor tilbud relatert til Den Kulturelle skolesekken. Som det framgår av tabellen over har publikumstilstrømningen i 2006 økt med besøkende. Denne positive utviklingen skyldes et vesentlig bedre utstillingstilbud, og siden åpningen i april har museet vært åpent daglig. En tredje årsak er at det er etablert et annet system når det gjelder fellesbillett med Norsk Skogmuseum. Gjennom hele 2006 er alle fellesbilletter blir registrert og det foretas en fordeling av inntekter fra disse. 4

5 Glomdalsmuseets nybygg sett fra sør med den nye utstillingshallen som rommer «Latjo drom». Rad 2: Begge bildene er hentet fra museets nye vestibyle og kafeteria. Etter ombyggingen kan Glomdalsmuseet gi sine besøkende et vesentlig bedre tilbud enn tidligere. Rad 3: I utstillingen «Latjo drom» synliggjøres romanifolkets/taternes ulike reisemåter til lands og vanns i den sentrale delen av utstillingssalen. Det første som møter publikum i utstillingen er kunstneren Linda Bakkes hest som er utført i limtre. Linda Bakkes hesteskulptur bringes på plass i museet 24. april 2006, dagen før den offisielle åpningen Rad 4: Eksempel på tradisjonelle gjenstander fra romanifolkets kultur. Kniven har alltid vært viktig for de reisende både som salgsobjekt og som del av den personlige utrustningen. Knivene kjennetegnes gjennom en særpreget gravert dekor. Kaffe har lenge vært en viktig det av taternes kosthold, og derfor er kaffekverna en viktig del av utrustningen. Den avbildete kverna er laget i nysølv og har utsøkt gravert dekor. 5

6 Ansatte og arbeidsmiljø Personalstatistikk, tabell 1 Antall Antall Timer Timer Årsverk Årsverk Fast ansatte ,88 16,78 Formidlingsavdeling ,76 1,72 Flerkulturelt senter ,16 Driftsavdelingen ,24 0,85 Seterprosjekt engasjerte ,01 Museumsfaglig avdeling ,10 Romanienheten ,60 Langtidsengasjerte ,86 2,20 Lærling ,00 1,00 Administrasjon ,07 Betalt overtid ,31 0,63 Sum ,05 25,12 Merknader: 1) I timetallene for de enkelte kategorier midlertidig ansatte er også medtatt betalt mertid for fastansatte. I antall ansatte er det kun tatt med de med midlertidig ansatte og vikarer. 2) Ubetalt mertid for fastansatte er ikke medtatt. 3) Fakturert tidsbruk fra konsulenter, håndverkere og andre sjølstendige næringsdrivende er ikke medtatt i oversikten. 4) Frivillig innsats fra medlemmer i Venneforeningen, Elverum Husflidslag o.a. er ikke tatt med. For 2006 regner vi med dette utgjorde ca. ett årsverk. Personalstatistikk fast ansatte, tabell Sykefravær 4,72 % 6,86 % Gjennomsnittsalder 50,29 år 44,91 år Heltid Deltid 4 8 Kvinner heltid 3 5 Kvinner deltid 2 4 Menn heltid 8 9 Menn deltid 2 4 I løpet av 2006 har det blitt opprettet følgende nyansettelser i nyopprettede stillinger: Faste stillinger: Håndverker i 100 % stilling - Sveinung Sletten 1.betjent i vestibylen 70 % stilling - Kjersti Nord Berget 1.betjent i vestibylen i 50 % stilling - Ola Næve Vestibylebetjent i 20 % stilling - Anette Berger Vestibylebetjent i 20 % stilling - Frode Storm Mo Renholder i 50 % stilling - Supranee Poonyos Solheim Utstillingskonsulent 100 % stilling Ane Henden Motzfeldt Bibliotekar i 100 % stilling - Hilde Joramo tiltrer 1. mars 2007 Langtidsengasjement: Driftstekniker i 100 % stilling - Vidar Høistad varer inntil videre fram til Året 2006 har vært preget av stort arbeidspress grunnet flere store utstillingsprosjekter. En rekke arbeidsmiljøtiltak som ny HMS-plan, medarbeidersamtaler og lignende har derfor blitt utsatt. Museet har avtale med HMS-Øst vedrørende bedriftshelsetjeneste. Museet er medlem av Kommunal Landspensjonskasse slik at alle fastansatte og langtidsengasjerte oppnår offentlig tjenestepensjon. De ansatte er gruppelivsforsikret i samme selskap, mens yrkesskadeforsikringen er tegnet i Sparebank 1. Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført i samsvar med tariffavtalen mellom Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og fagforeningene. I alt fem fagforeninger er representert på museet. Ytre miljø Glomdalsmuseet forvalter en stor bygningsmasse innenfor en museumspark på 174 mål. Området benyttes daglig av både tilreisende publikum og lokalbefolkningen til opplevelser og rekreasjon. Museets virksomhet har ingen negativ påvirkning på det ytre miljø. Alle vedlikeholdstiltak i friluftsmuseet utføres med bakgrunn i gamle håndverkstradisjoner og til impregnering av treverk brukes kun miljøgodkjente produkter. Til oppvarming av museumsbygningen benyttes vannbåren varme fra lokalt fjernvarmeverk. Da museet er en storforbruker elektrisk kraft til belysning, arbeides det kontinuerlig med energiøkonomisering. Økonomi Glomdalsmuseets driftsregnskap for 2006 viser et overskudd på kr Året 2006 var preget av svært unormale driftsforhold. Store deler av personalet har vært engasjert i store prosjekter med ekstern finansiering. Dette har ført til at mange ordinære arbeidsoppgaver har blitt utsatt, og at kostnadene til vedlikehold har blitt langt lavere enn forutsatt. Museet har dermed et akkumulert vedlikeholdsbehov som må tas igjen de nærmeste årene. Det positive driftsresultatet må sees på denne bakgrunn. For å ta igjen det oppståtte etterslepet på vedlikehold, foreslår styret å avsette midler til et vedlikeholdsfond. Fotoenheten har vært sterkt engasjert i fire utstillingsprosjekter med egen prosjektfinansiering. Dermed har forbruk av materiell som blir belastet driftsbudsjettet blitt lavere enn forutsatt. Museet har hatt en tilfredsstillende utvikling av publikumsinntektene. Disse kan forbedres ytterlige ved at vi får på plass de planlagte investeringene i auditoriet. Bruttofortjenesten i butikken og kafeen har ikke vært tilfredsstillende. Den lave fortjenesten skyldes blant annet at museet har realisert gammelt varelager. De nye stillingene for håndverker og bibliotekar ble besatt noe senere enn planlagt. Refusjon sjukepenger i 2006 utgjør kr Det var ikke budsjettert med inntekter av sjukepengerefusjon. Pensjonsutgiftene har blitt kr lavere enn forutsatt. Foruten de investeringer som er gjort i forbindelse med de store prosjektene, har museet investert for til sammen kr Investeringene gjelder data og audiovisuelt utstyr. Disse kostnadene er dekket over driftsbudsjettet. Oppgaver framover Glomdalsmuseet gjennomgikk store endringer i I tillegg til omfattende bygningsmessige tiltak og flere store utstillingsprosjekter sluttførte museet konsolideringen med Museumssenteret i Trysil/Engerdal. I 2007 er det totale antall ansatte kommet opp i 28 personer. Det er derfor nødvendig å utarbeide nye planverk som er tilpasset alle endringene. Museet vil i løpet av 2007 foreta revidering gjeldende organisasjonsplan, utarbeide ny HMS-plan og ny arbeidshåndbok for ansatte. Som et resultat av museets engasjement innenfor flerkulturelt arbeid må det også 6

7 foretas en omfattende revidering av langsiktig strategiplan for virksomheten. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten vil det bli iverksatt en rekke arbeidsmiljøtiltak gjennom den kommende treårsperioden. Et prioritert tiltak er å installere nytt avsug på snekkerverkstedet for å motvirke støvplagen. Gjennom de tre siste årene har store deler av museets personale har vært sysselsatt med ekstraordinære tiltak. Dette har gått på bekostning av andre viktige deler av virksomheten, og museet har opparbeidet et betydelig etterslep når det gjelder digitalisering av samlinger og vedlikeholdstiltak i friluftsmuseet. Disse oppgavene vil bil prioritert i de kommende årene. I løpet av 2007 og 2008 vil gjenoppføringen av Melgård Østseter bli gjennomført under forutsetning av finansiering. Museet har som mål å utvikle biblioteket til et egnet forskningsbibliotek og et godt tilbud til forskere og publikum. Biblioteket vil bli integrert som et viktig element i museets servicetilbud. Museet arbeider med flere nye utstillingsprosjekter. I mai 2007 vil den medisinskhistoriske utstillingen gjenåpne etter revidering og ombygging. Dette arbeidet drives i nært samarbeid med et særutvalg fra Hedmark Lægeforening. Videre vil det bli åpnet en temporærutstilling med tema eldre leketøy av tre i samarbeid med Hedmark Husflidslag. Det tas sikte på å ferdigstille den nye permanente utstillingen om «Hedmarks militære historie» innen juni I perioden fram til 2010 foreligger det også planer om utstillinger med tema sørsamisk kultur og skogfinsk kultur. Videre arbeides med en utstilling med tema vintertransport og kommunikasjon i Østerdalen i førindustriell tid, samt en utstilling om Helge Væringsaasen som er opphavsmannen bak museets kunstsamling, boksamling og et betydelig antall gjenstander som i dag benyttes i folkekunstutstillingen. Dette prosjektet retter seg først og fremst mot et lokalt publikum. Som et resultat av museumsreformen er Museumssenteret i Trysil/Engerdal fra 1. januar 2007 en avdeling under Glomdalsmuseet. Arbeidet med å få til en god integrering av avdelingen i Trysil vil være prioritert. I Trysil og Engerdal kommuner prioriteres museumsfaglige tiltak innenfor temaene skog- og fløtningshistorie, skihistorie, og sørsamisk kulturhistorie. Disse temaene vil bli fulgt opp videre. Mangfoldsåret er definert som mangfoldsåret med fokus på ulike innvandrergrupper og minoritetstema. Dette er en spennende utfordring for Glomdalsmuseet da disse temaene ligger innenfor våre nye satsingsområder. Den flerkulturelle virksomheten drives i nært samarbeid med Hedmark fylkeskommune. Glomdalsmuseet og Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Hedmark vil få en sentral rolle i Hedmark fylkeskommunes gjennomføring av mangfoldsåret. Arbeidet med mangfoldsåret vil starte allerede i september 2007 med et seminar for innvandrer- og minoritetsorganisasjoner, fylkeskommunen, kommuner, museer og skoleverket med tema mangfoldsåret. I 2008 vil det være tredje året på rad at Glomdalsmuseet arrangerer høstkonferanse med flerkulturelt tema. I mangfoldsåret er det planlagt en konferanse som tar for seg kommunikasjon og kulturmøter i et flerkulturelt samfunn. Av konkrete tiltak i 2008 vil museet gjennomføre flere tiltak som synliggjør kulturelt mangfold. Utstillingen «Fotspor Somalia Norge» vil stå fram til mai 2008 for så å bygges om til vandreutstilling. Det vil også bli laget en nettversjon av samme utstilling. Arbeidet med utstillingen «Mangfold i Hedmark» som fokuserer på kulturelt mangfold i eget fylke har startet, og skal etter planen åpne i juni Museet har søkt midler gjennom den kulturelle skolesekken for å lage en egen «mangfoldsportal» hvor brukerne kan søke seg fram til nettutstillinger og undervisningsopplegg og linker til aktuelle nettsteder. Glomdalsmuseet er i ferd med å bygge opp en flerkulturell boksamling som settes sammen for å betjene både uilke minoriteter og innvandrergrupper, samt den øvrige befolkningen. Denne skal åpnes i Av andre planlagte tiltak kan nevnes bruk av film, teater og musikk som setter fokus på kulturmøte og presenterer et utvalg av innvandrergrupper i Hedmark, men også nasjonale minoriteter og den sørsamiske folkegruppen. Det er videre opprettet kontakt mellom museet og styret for Festspillene i Elverum for å få med en flerkulturell konsert i det offisielle festspillprogrammet. I samarbeid med innvandrerorganisasjonene vil museet synliggjøre mangfoldet og bredden i feiring av ulike nasjonaldager, høytider og viktige merkedager. Gjennom hele året vil det være et omfattende undervisningstilbud innrettet mot skoleverket hvor museets utstillingstilbud vil være en viktig ressurs. Det legges opp til at det skal benyttes guider med minoritetsbakgrunn. I museumsbutikken vil deler av vareutvalget være relatert til det flerkulturelle fagområdet. Arbeidet med nettverksbygging mot blant annet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, minoritets- og innvandrerorganisasjoner i Hedmark vil bli prioritert. I styret for Glomdalsmuseet Elverum den 26. mars 2007 Ottar Evensen Styrets leder Kari Helene Sæther Styremedlem Ragne Hauge Harviken Styremedlem Gerhard Sanderød Nestleder Turid Myrvold Styremedlem Jan Hoff Jørgensen Daglig leder 7

8 Hedmark fylkeskommunes gave til Glomdalsmuseet ved åpningen 25. april var to litografier av Ståle Blæsterdalen som ble overrakt av fylkesråd Siv Tørudbakken som står til venstre. De øvrige er fra venstre Ragne Hauge Harviken, Bente Elin Lilleøkset og Jan Hoff Jørgensen. I tilknytning til Elverums 10- års jubileum som by den 30. november 2006 ble det nye galleriet på Glomdalsmuseet åpnet. Ved samme anledning ble også portrettet av Elverums forrige ordfører Per Gunnar Sveen avduket. Her ses ordfører Terje Røe og Per Gunnar Sveen med portrettet som nå henger i kommunestyresalen i Elverum Rådhus. I museets nye galleri vises utvalgte kunstverk fra Elverum kommunes kunstsamling som er deponert på Glomdalsmuseet. Under: I utstillingen «Form» presenteres stilhistorien i folkekunsten fra middelalderen og fram til funksjonalismen gjennom utvalgte gjenstander fra museets samling. Nederst: Utstillingen «Fotspor Somalia Norge» er et av de synlige resultatene av museets flerkulturelle virksomhet. Sentrum i utstillingen er en somalisk nomadehytte «aqal».gjennom de nye utstillingene er museets flerkulturelle profil i dag godt synlig. 8

9 Resultatregnskap Note Billettinntekt Salgsinntekt Leieinntekt Andre inntekter Tillskudd Sum driftsinntekt Varekostnad ( ) (68 228) Lønnskostnad 2 ( ) ( ) Avskriving 3 ( ) ( ) Annen driftskostnad ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Renteinntekt Rentekostnad (14 752) (12 410) Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Som er overført til: Annen egenkapital Avsatt til vedlikeholdsfond Sum

10 Balanse pr EIENDELER Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital Legater, gaver Vedlikeholdsfond Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL I styret for Glomdalsmuseet Elverum den 26. mars 2007 Ottar Evensen Styrets leder Kari Helene Sæther Styremedlem Ragne Hauge Harviken Styremedlem Gerhard Sanderød Nestleder Turid Myrvold Styremedlem Jan Hoff Jørgensen Daglig leder 11

12 Noter til regnskapet for 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er bokført etter fradrag for avsetning til forventet tap. Aksjer Aksjer er bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler Museumsbygningene avskrives ikke. Tak og piper på Lundgaard avskrives i takt med nedbetaling på lånet. Øvrige varige driftsmidler er vurdert til anskaffelsespris med fradrag for lineære avskrivninger etter antatt økonomisk levetid. Varer Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. Note 2 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte med mer Lønnskostnader består av: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Daglig leder Lønn Annen godtgjørelse Revisor Kostnadsført revisjonshonorar Kostnadsført beløp er etter forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Pensjonsforpliktelse: Pensjonsforpliktelser for 19 ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige pensjonspremie, innbetaling til pensjonspremiefond, og egenkapitalinnskudd anses som årets kostnad. Inne i ordningen ligger avtalefestet pensjon som innebærer at alle ansatte mellom 62 og 67 år kan velge å la seg førtidspensjonere. Museet er med i en avtale med KLP om å forvalte utligningsordningene for AFP. Tilskuddene til utligningsordningene innkalles kvartalsvis og justeres hver gang etter uttaket av pensjon. Tilskuddet er ulikt fordelt for de enkelte utligningsordningene, men vil sannsynligvis være mellom 0,9 % 1,1 % av pensjonsgrunnlaget i Note 3 Varige driftsmidler Maskiner og inventar Bygninger Sum Bokført verdi Tilgang Avgang Bokført verdi Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivningstid 3 8 år 10 år Museumsbygninger avskrives ikke. Taket på Lundgaard er skiftet ut i 2004, og pipene restaurert i 2005 og avskrives i takt med nedbetaling på lånet. Note 4 Bundne midler I posten inngår bundne midler med kr Innestående på skattetrekkskonto er kr Note 5 Skattefritak Museet er ikke skattepliktig, jfr skattelovens 2-32 Note 6 Tilskudd Museet har mottatt tilskudd for investeringer i nytt bygg. Tilskuddet er gått til dekning av kostnader og er vist netto i regnskapet slik: Mottatt tilskudd Ny utstilling Inventar og utstyr Sum investeringer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

MIP-konsernet. Industriparken

MIP-konsernet. Industriparken 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS (MIP AS) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Årsberetning og regnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann - frem til 7.11.2013), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer