LEAN INNOVATION OG CRM Frokostseminar,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEAN INNOVATION OG CRM Frokostseminar, 25.02.2015"

Transkript

1 LEAN INNOVATION OG CRM Frokostseminar,

2 LEAN SIX SIGMA Lean spres i stadig nye bransjer. Etter suksess i industrien, benytter nå både bank, finans, service og offentlig sektor Lean med tilsvarende suksess.

3 LEAN INNOVATION

4 LEAN INNOVATION

5 HVA HANDLER LEAN OM «Lean er en kundefokusert prosess hvor alle medarbeidere i en definert standard bidrar i et kontinuerlig søk etter å redusere sløsing og å utvikle mer verdi»

6 DE VIKTIGSTE FAKTORENE I LEAN KUNDER - ANSATTE

7 LEAN INNOVATION Finansiell verdi Verdiutvikler P R O S E S S Verdiutvikler Verdiforbruker Konsumentverdi Brukerpåvirkning Skap samarbeidsfora

8 PRINSIPPER I LEAN 1. Fokusere på verdi for kunde. 2. Involvere medarbeidere. 3. Identifisere og forstå din verdistrøm. 4. Fjerne sløsing av 8 typer uønsket aktivitet. 5. Etablere flyteffektive rutiner. 6. Levere etter prinsippet om etterspørsel. 7. Redusere variasjon i vare-/tjenesteproduksjon. 8. Etablere rutiner for kontinuerlig utvikling.

9 HVA LEAN IKKE ER 1. Nok et påfunn fra ledelsen. 2. Overkjøring av de ansatte. 3. Outsourcing av utvikling. 4. Automatisering ved bruk av IT-systemer. 5. Fokus på kostnader.

10 OPPSIKTSVEKKENDE RESULTATER MED LEAN Hva om din bedrift var 50 % mer effektiv i alt den gjorde, hva ville det betydd for lønnsomheten?

11 OPPSIKTSVEKKENDE RESULTATER MED LEAN Mindre sløsing Reduserte kostnader Redusert forbruk av ressurser Redusert prosesstid - ofte > 40 % Økt kvalitet Økt produktivitet Økt kundetilfredshet Økt medarbeidertilfredshet

12 LEAN OG LEAN SIX SIGMA LEAN Fjerne sløsing Forenkle prosesser Fokus på kunde Medvirkning Hastighet SIX SIGMA Redusere variasjon Redusere defekter Øke kvalitet Etablere faktabasert beslutningsgrunnlag Nøyaktighet LEAN SIX SIGMA En strukturert metode for å oppnå forbedring, med fokus på å forenkle prosesser og øke påliteligheten i utvikling og leveranse av varer og tjenester. Økt konkurranseevne

13 Det du ikke vil vite Om ditt selskap er som 99 %, utgjør verdiskapende aktivitet bare 25 % Verdiskapende 15 % Verdiskapende Ikke verdiskapende Ikke verdiskapende Kontor/service Produksjon

14 SLØSING WAISTE - MUDA Enhver aktivitet som bruker ressurser, men som ikke skaper verdi for kunde, er sløsing. Også uttrykt som Waist Muda.

15 8 TYPER SLØSING - WAISTE - MUDA T Transport Transport av mennesker, materialer eller informasjon. I Inventory Lager av alle typer ut over krav til flyt. M Motion Bevegelse uten verdi gåing, søk etter data og utstyr. W Waiting Venting - på maskiner, kø, godkjenning, info, beslutninger. O Overproduction Overproduksjon som skaper lager eller kø. O Overprosessing Overprosessering for mye eller for godt levert. D Defects Defekter på produkt eller i tjeneste. S Skills Egenskap - å ikke benytte erfaring, kunnskap og kreativitet.

16 MUDA - SLØSING TYPE 1 MUDA Inkluderer handlinger som er ikke-verdigivende, men er nødvendig del av prosessen. - Administrasjon; oppsyn, regnskap, kontroll og jus. - Support; testing, inspeksjon og transport. - Byråkrati; formularer, skjema, rapporter og godkjenninger. TYPE 2 MUDA Er de handlinger som er ikke-verdigivende, og er unødvendige i prosessen.

17 KUNDEVERDI (VoC - Voice of Customer) Det samlede behov, ønsker og forventninger fra kunde.

18 HVORDAN FINNE VoC Fokusgrupper Telefonsamtaler Kundeklager Spørreundersøkelser Feedback Personlig besøk Tilfeldig samtaler Brukerundersøkelser Kilder til å lytte til kunden. Intervjuer

19 Er saksbehandlingen forsinket igjen? Montøren hadde ikke alle delene, så hva nå Jeg sendte en e-post for 2 uker siden, men har ikke hørt noe?

20 UNDERSØKELSER

21 Hva frustrerer kundene mest? Kilde: Customer Tipping Point Survey Results

22 CTQ-TREE (CTQ Critical to Quality) Blir benytter for å samle en bred kundeforventning til enkle kvantifiserbare elementer for kvalitet. Kundestemme Oversette til nøkkelverdi Lage en outputkarakter Output-mål Sette mål og toleranse VoC Nøkkelverdi Karakteristikk Metrisk mål Målsetning og toleranse Jeg blir alltid satt over til tre eller flere ulike personer. Jeg får regninga tilsendt på ulike tider hver måned. Ønsker å nå rett person første gangen Fast utsendelsesdato på faktura. Å sette personen til rett person. Forstå behovet Antall ganger kunde settes over. 1 gang/kunde Toleranse i snitt 1,3. Sende ut faktura på fast dato hver måned.??

23 PROSESS OG VERDISTRØM Flyten av materialer og informasjon gjennom en prosess for å levere en produkt eller tjeneste til en kunde.

24 Stopp/venting Stopp/venting Stopp/venting Stopp/venting PROSESSFORSTÅELSE Normal prosessaktivitet Aktivitet Tid Optimal flyteffektivitet Aktivitet Tid

25 For å redusere prosesstid, må flyteffektivitet prioriteres fremfor ressurseffektivitet

26 Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 Avdeling 5 Resurrseffektivitet> PROSESSFOKUS Tjeneste 1 Tjeneste 2 Flyteffektivitet>

27 Hovedprosess Stopp/venting Stopp/venting Stopp/venting Stopp/venting VERDIKJEDE Aktivitet Tilbud Ordre Tjeneste Betaling Delprosess Registrering Støtteprosess Motta ordre Lagring Starte reg.bildet Kopiering Søk opp kunde Fordeling Registrere varer Reg. frakt/lev. Tildele selger

28 PROSESSKART Et prosesskart skal danne en overordnet oversikt over en prosess, og på denne måten danne grunnlag for økt forståelse og samhandling mellom hver medvirkende i prosessen. Blokkdiagram Typisk benyttet for enkel fremstilling Fakturere kunde Utvikle fakturagrunnlag Skrive ut faktura Pakke faktura Sende faktura Prosesskart Bryter ned blokkdiagrammet til underprosesser. Utvikle fakturagrunnlag Sjekk kundedetaljer Fakturerbar? Generer fakturagrunnlag Skriv ut faktura Nei Avslutt

29 AVD 1 AVD 2 AVD 3 PROSESSKART Funksjonelt prosesskart med svømmebaner. START BESLUTNING Nei HANDLING Ja HANDLING HANDLING Ja SLUTT HANDLING BESLUTNING Nei START/SLUTT BESLUTNING HANDLING RETNING

30 KUNDEFOKUSERT PROSESSKART ABC AS SALG MARKED INNKJØP DRIFT PRODUKSJON Funksjonelt prosesskart med svømmebaner.

31 VERDISTRØMKART Value Stream Map Forenklet verdistrømkart Sløsing 2 Sløsing 1 Sløsing 1 Sløsing 2 Sløsing 1 Sløsing 1 Fakturere kunde Utvikle fakturagrunnlag Skrive ut faktura Pakke faktura Sende faktura Tilført verdi 1 Tilført verdi 1 Tilført verdi 1 Tilført verdi 1 Tilført verdi 2 Tilført verdi 2

32 DATA-/STATISTIKKANALYSE Alle bedrifter innehar store mengder data om sin virksomhet. Svært få bruker verdien av sine data. Hypotesetester og sannsynlighetsanalyser Variasjonsanalyser Verdistrømsanalyser Prosessbalansering

33 En metode for orden og funksjonalitet på arbeidsplassen. - Orden og system er hjørnestenen i Lean.

34 5S E P Q Å 1

35 5S A B C D E F GH I J K L MNOP QR S T U V WX ÆØÅ

36 5S Japansk: Seiketsu, Seirui, Seiton, Seisou, Shitsuke Engelsk: Sort, Set, Shine, Standardize, Sustain Norsk: Sortere, Sette, Skinne, Standardisere, Stabilisere 5. Stabiliser 1. Sorter Mer arbeidsglede Mindre rot Mindre vedlikehold ØKT VERDI Mindre leting 4. Standardiser Bedre HMS 2. Sett i orden 3. Skinne

37 5S I PRAKSIS

38 5S I PRAKSIS

39 OPPRETTHOLDE 5S

40 5S - LAV KOSTNAD STOR BETYDNNG Skap lokal suksess, involverer så alle i hele bedriften. Klarer dere 5S, klarer dere Lean.

41 UTVIKLINGSTID ANALYSE OG IVERKSETTING KONTROLL Nøkkelsteg 1. Definere kunden og dens krav. 2. Definere prosess 3. Definere utfordring, sløsing 4. Definere utviklingsmål i forhold til øvrig strategisk målsetning. 5. Utvikle en gjennomføringsplan. TID

42 UTVIKLINGSPROSESS PDCA SDCA FISH DMAIC TBP 8 STEP

43 LEAN STORYBOARD Trinn Forklaring Innhold og grafikk DEFINE Avklaringer om Charter. A3 Prosesskjema VoC Data SIPOC Grafer og kart Tidsmåling Frekvens Flytkart MEASURE Tolkning av data og grafiske målinger. ANALYSE Beskrivelse og bakgrunn for valg av metode, punktvis og kort. C&E Diagram 5 Hvorfor Frekvenskart og tabeller. IMPROVE Forklaringer og kriterier. Kommentarer, planer og tester. Løsningsmatrix GantDiagram Testresultater CONTROL Kommentarer til treningsplaner og pågående målinger og respons. Oppsummering av læring Planer for å gjenkjenne resultat Planer for feiring eller korreksjon. Standardiserings dokumentasjon Flytdiagram for ferdig prosess Diagram over gjenstående arbeid.

44 TEAM STRUKTUR Utviklingsteam i Lean forbedringsprosesser, har normalt følgende teamstruktur: Selskapsledelse Toppledelse med øverste ansvar for virksomheten. Sponsorer Ledere med ressurser som medvirker i prosjektet. Prosjektgruppe Teamleder med spesialkompetanse i Lean. + Avgitte personalressurser fra medvirkende avdelinger.

45 RESULTATRAPPORTER Profesjonelle rapporter og dashboard, som tydelig angir utvikling og vekst.

46 HVORDAN KOMME I GANG MED LEAN 1. Etabler forståelse for mulighetene hos ledelsen. 2. Etabler et avgrenset pilotprosjekt med klare mål. 3. Kjør en «Kaizen Event» 4. Prioriter prosjekt ut fra: Hva får vi mest henvendelser/klager på? Hvor finnes mest rot og forsinkelser? Hvilken del utgjør en «flaskehals» i systemet? 5. Søk kompetanse i de første prosjektene.

47 VÅR FORBEDRINGSGARANTI Virker det ikke, betaler du ikke. Vi er så trygge på at Lean vil effektivisere og motivere i din bedrift, at vi garanterer forbedringen. Klarer vi ikke det, er vår garanti at dere ikke betaler noen ting for våre tjenester. Ingen ting.

48 LOKALISERING Forskningsparken Kjeller/Lillestrøm Instituttveien 6 PB 147, 2027 KJELLER T:

49 Hvem er vi? Henning Harsem, LSS BB E-post: telefon: Harald Heitmann, Lean Manager E-post: telefon: Kamran Avary, MBB Lean Six Sigma Partner i kurs og rådgivningsvirksomhet Hans Kristian Eide, MS Expert Partner i kurs og rådgivningsvirksomhet

50 LEAN INNOVATION

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy

Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy Lean introduksjon 2008 TPM Team Scandinavia Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy Mål Riktig kvalitet Lavest kostnad Høy sikkerhet Høy moral Korteste ledetid JIT JIDOKA

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Lean verdiskapende samspill

Lean verdiskapende samspill Lean verdiskapende samspill Lean handler om å tilby det kunden eller brukeren trenger - og bare det Innholdsfortegnelse: Om å lage en ny sti i skogen... 3 1. Kundeverdi... 5 2. Prosess med minimal sløsing...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet LEAN MANAGEMENT LEAN UTENFOR NÆRINGSLIVET: Kan revolusjonere offentlig drift Les mer side 18 KONTINUERLIG FORBEDRING BYGG OG ANLEGG: BIM gjør Lean enda bedre

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Gode resultater over tid tilfeldigheter, eller?

Gode resultater over tid tilfeldigheter, eller? Gode resultater over tid tilfeldigheter, eller? Agenda 1 Kort introduksjon og litt om banken 2 En historie om et vinnerlag 3 4 Hva med i næringslivet? Kontinuerlig forbedring som virkemiddel Kort om meg

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring bdi med LEAN Sidsel Brath Fagenhetsleder Økonomi, Informasjon og service Lillehammer kommune Fellesenheten Økonomi Samarbeid på lønns- og regnskapstjenester mellom Gausdal, Øyer

Detaljer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer Hvordan øke lønnsomheten? Les artikkel side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med nettbasert crm 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje EG www.egnorge.no » Når vi går på jobb i EG, gjør vi det for å skape produktivitetsløft og fornyet konkurranseevne for og sammen med

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

FORFATTER(E) Håvard D. Jørgensen, John Krogstie OPPDRAGSGIVER(E) Norges Forskningsråd

FORFATTER(E) Håvard D. Jørgensen, John Krogstie OPPDRAGSGIVER(E) Norges Forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse Trondheim: O.S. Bragstads plass, Gløshaugen Besøksadresse Oslo: Forskningsveien 1 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 43 02 Foretaksregisteret:

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer