TRADEBROKERnytt. fakta. Avinor ønskes velkommen i Tradebroker TRADEBRO KER. Lederen har ordet. nr. 2 november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRADEBROKERnytt. fakta. Avinor ønskes velkommen i Tradebroker TRADEBRO KER. Lederen har ordet. nr. 2 november 2009"

Transkript

1 BN TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2009 Lederen har ordet Utfordrende tider fortsettelse I forrige leder inviterte jeg til dialog i form av ønsker og konstruktive innspill. Om den forsterkede dialogen vi opplever er et resultat av dette, eller de utfordrende tidene i sin alminnelighet, skal være usagt, men vi opplever det like fullt som gledelig. De utfordrende tidene satt spor etter seg i Tradebrokers tall. Etter flere år med sterk vekst i den samlede avtalebruken opplevde vi i 1. halvår en tilbakegang. Et lite dypdykk i arkivene viser at vi må tilbake til 03 for å finne forrige halvår med tilbakegang. Tallenes tale er klar. Vi nådde en samlet avtalebruk på 905 millioner. Dette representerte en reduksjon på i underkant av 15 % fra 1H08. Sett i lys av bredden i avtaleporteføljen er det grunn til å tro at dette gir et godt bilde av tingenes tilstand hos et gjennomsnitt av våre medlemmer. Tilbakemeldinger fra leverandørhold tyder på at det fortsatt er tøffe tider, men de fleste signaliserer samtidig at bunnen er passert. Dette samsvarer bra med signalene fra den økonomiske ekspertisen. Vi har derfor grunn til å tro på økt aktivitet og dermed ny vekst i 2010 og tiden deretter. Ny medarbeider Arne Billingtons overgang til pensjonistenes rekker resulterte i et tomrom som måtte fylles. Etter en lang rekrutteringsprosess fikk vi endelig på plass vår nye medarbeider. Øyvind Langvandsbråten startet hos oss 1. september i en rolle som senior innkjøper. Øyvind har bakgrunn fra bl.a. TESS og har fått ansvar for de fleste industrirelaterte avtalene. Mer om Øyvind på side 13. Nye nettsider I skrivende stund er vi i ferd med å gå på lufta med nye nettsider. Ønsket om en betydelig ansiktsløftning og en mer fleksibel plattform gjorde det nødvendig å fornye seg. Vi har gjennom årene fått mange positive tilbakemeldinger på funksjonalitet og brukervennlighet, til tross for utdatert design. Vi har derfor fokusert på å videreføre dette i ny innpakning. Sidene er også integrert mot vårt CRM-system, noe vi mener vil bedre kvaliteten på våre kontaktdata og følgelig forenkle kommunikasjonen med omverden. Vårt håp er at du blir like fornøyd som oss, og vi mottar gjerne tilbakemeldinger som kan gjøre oss enda bedre. Avinor ønskes velkommen i Tradebroker Av: Lars Bugge I september fikk Tradebroker sitt 53. medlem. Avinor har ansvar for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavnnett i Norge. Avinor driver 46 lufthavner, 12 i samarbeid med Forsvaret. Virksomheten omfatter også kontrolltårn, kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Mulighetenes marked Avinors oppgaver er mange. Disse er behørig presentert på de to påfølgende sidene. Mange oppgaver betyr et bredt behov for varer og tjenester. Avinor er et mulighetenes marked for TB-leverandørene. Konsernet er, som en håndfull andre medlemsbedrifter, underlagt LOA og Forsyningsforskriften. Både Avinor og Tradebroker etterlever alle myndighetspålagte krav knyttet til dette. Dette betyr at muligheten kan la vente på seg, fordi Avinor er midt i en avtaleperiode, men den kommer. Rask prosess Det gikk et snaut halvår fra de første sonderende samtaler til medlemskapet var et faktum. Vi i Tradebroker tolker dette som et sterkt ønske om å komme i gang. Innkjøpssjef Gunn- Sølvi Arveschoug sier da også: Før vi søkte om medlemskap hadde vi en grundig, intern prosess. Vi spurte oss selv om vi, samlet sett, ville være innstilt på å yte det som forventes av et aktivt medlemskap. Svaret var et entydig ja og vi ser flere fordeler. Jeg tenker i første omgang på den enkle avtaletilgangen og bidraget til reduserte prosesskostnader. Videre håper jeg medlemskapet byr på noen muligheter til å bli kjent med andre innkjøpsmiljøer og personer med tilsvarende rolle. Fra venstre ser vi Joachim Jacobsen, Anne Meyer, Gunn-Sølvi Arveschoug og Jan-Ove Strømmen. Vi ser frem til å jobbe med Avinor og håper alle våre leverandører griper mulighetene begjærlig. Bla om for å lese mer om Avinors oppgaver og la deg inspirere til å forfølge mulighetene! fakta Firmanavn: Avinor AS Web: Adresse: Oslo Atrium Christian Frederiks plass Oslo Post: Postboks 150, 2061 Gardermoen Hovedkontakt: Gunn-Sølvi Arveschoug tel Sentralbord tel Etableringsår: 1947 som Luftfartsdirektoratet, Avinor fra Nøkkeltall 2008: 7,384 mrd i omsetning ansatte TRADEBRO KER

2 14 Kontrolltårn Flygeledere holder kontroll med fly i norsk luftrom og trafikken på flyplassene. Ved mindre flyplasser er det AFIS-fullmektiger som utfører jobben. Kontrolltårnene har mye teknisk utstyr for navigasjon, kommunikasjon, radar og meteorologi. Drift og vedlikehold av disse utføres av ingeniørene i flynavigasjonstjenesten. terminalbygg I terminalbygget jobber Avinor-ansatte i samarbeid med våre partnere på ulike områder. Én av oppgavene er å videreutvikle de kommersielle tilbudene som dutyfree, serveringssteder og butikker. Avinor leier ut arealer i terminalen til slike formål. tauebil En bil skyver eller tauer flyet fra parkering til taksebanen, og så går det for egen maskin på rullebanen for take-off. FlyparKering Etter at flyet har landet, kjører det mot parkering. Parkeringskontoret ligger ofte i første etasje i tårnet. En person gjerne en lufthavnbetjent med et rundt markeringsskilt i hver hånd viser hvor flyet skal parkere. Brann og redning Ansatte innen brann- og redningstjenesten har særdeles viktige sikkerhetsoppgaver, og står i beredskap hver gang et fly skal lande eller ta av. sikkerhet Sikkerhet for passasjerer, flypersonale og egne ansatte har høyeste prioritet. Større lufthavner har inspeksjonsbiler, som patruljerer for å sjekke at uvedkommende ikke oppholder seg i «rød sone», det vil si flysiden. jegere Ved noen lufthavner kan fugler være en risiko. I stille perioder kan lufthavnbetjenter få i oppdrag å skyte fugl, men aller helst brukes geværet til å skremme. Om en elg eller et annet stort dyr legger sin elsk på rullebanen, blir Viltnemnda tilkalt. tanking av drivstoff Flyet klargjøres mens det står på bakken, noe som blant annet betyr fylling av drivstoff. Av sikkerhetshensyn kommer det ofte en brannbil sammen med tankbilen.

3 radar Flynavigasjonstjenesten har ansvar for drift og vedlikehold av utstyr for kommunikasjon, navigasjon, overvåking og flytrafikkontroll. Bruk av radar er ett viktig verktøy i arbeidet for en effektiv, sikker og smidig avvikling av flytrafikken. Avinor har et radarprogram med bygging av total ti nye radarer fra 2006 til Dette skal sikre full radardekning i det norske luftrommet. Kontrollsentral Det er flygeledere også ved Avinors kontrollsentraler i Bodø, Stavanger og Røyken. De har ansvaret for flyene mellom flyplasser og for dem som passerer norsk luftrom. Pilotene blir instruert om flygenivåer, retninger, hastigheter og en rekke andre ting. Drift, vedlikehold og videreutvikling av datasystemene utføres av ingeniørene i flynavigasjonstjenesten. 15 Miljø Luftfarten fyller et viktig samfunnsbehov som kollektivtransport over lange avstander, men som all annen transport påvirker også luftfarten miljøet negativt. Vi forsøker å redusere påvirkningen mest mulig. Viktige områder for å sikre en bærekraftig luftfart er reduksjon av støy, klimautslipp, avfall og utslipp til vann og grunn. Bagasje I de fleste tilfellene er det handlingselskap som kjører den lille bilen med traller. Målet er å få bagasjen i hus samtidig med passasjeren. Kofferter og bager tas ut av flyet, fraktes i trallene og kjøres til bagasjebåndene. Avinors oppgaver BaKKetjenesten Før et fly kan lande i snøvær, må brøytebilen rydde rullebanen. Deretter kjører en ny bil ut på rullebanen, denne gangen for å strø. Til slutt kommer en mindre bil, gjerne med en liten tilhenger på slep, for å måle friksjonen. Avinor bruker begrepet svarte baner når rullebanen ikke er glatt. Avinor er et statlig konsern som har som sin oppgave å eie og drive 46 norske lufthavner, 12 av dem i samarbeid med Forsvaret. Høyest på dagsorden for de nesten 3000 ansatte står sikkerhet og effektivitet, og oppgavene er både mangslungne og krevende. Her ser du noen av de viktigste. TeksT: Torunn sneltvedt illustrasjon: kent enstrøm

4 Ideen til operahuset i Sydney dukket opp rett etter lunsj. Ekspertise og innsikt gir fordeler for alle Inspirasjon finnes overalt. Moving Ideas Forward. ricoh-europe.com Office Solutions Production Printing Managed Print Services

5 To nye ansikter i Tradebrokers styre Av Lars Bugge Linda Rønneberg fra NSB og Sindre Røstad fra If Skadeforsikring ble begge klappet inn i Tradebrokers styre under siste rådsmøte. De tar plass i styret som etterfølgere til hhv Ann- Kristin Haram, Aibel og Arve Axelsson, Kraft Foods. Litt om Linda Linda Rønneberg jobber med konsernovergripende avtaler i NSB-systemet Linda begynte som innkjøpssjef i NSBs konserninnkjøpsgruppe høsten 2008, og har et spesielt ansvar for konsernovergripende avtaler. I praksis betyr dette avtaler som involverer selskapene NSB Persontog, Nettbuss, CargoNet, Rom Eiendom, Mantena, Arrive og NSB Trafikkservice. Hun kom sist fra syv år i GRIP - stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk. På oppdrag fra miljøverndepartementet hadde hun en pådriverrolle i forhold til miljøhensyn knyttet til offentlige anskaffelser. Før dette jobbet hun fem år med innkjøp i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Linda er spesielt opptatt av at offentlige virksomheter i større grad skal ta miljøhensyn ifm sine anskaffelser, og har drevet med nybrottsarbeid for å utvikle egnede verktøy og arbeidsmetoder. Hun og NSB er hånd i hanske. NSB er en miljøfokusert bedrift med klare målsettinger på området. I NSB har anskaffelser fått sin fortjente plass i solen. Anskaffelser er definert som et strategisk virkemiddel for å oppnå økt verdiskapning og forretningsmessige effekter. Linda ble raskt introdusert for Tradebroker og sørget umiddelbart for å plassere stiftelsen i det strategiske landskapet, eller som hun selv uttrykker det: Tradebroker spiller en viktig rolle i arbeidet med å oppnå gode resultater innenfor indirekte vare- og tjenesteområder. Vi har meget gode erfaringer, både ressurs- og betingelsesmessig. I mitt virke i Tradebrokers styre, vil jeg blant annet være med å påvirke Tradebroker mot et forsterket miljøfokus. Litt om Sindre Sindre Røstad ønsker å sette spesielt fokus på medlemmenes avtalebruk Sindre blir med sine 37 år, yngste representant i Tradebrokers styre. Han har hatt sitt daglige virke som innkjøpssjef i If siden juni Innkjøpsfunksjonen i If er todelt, med fokus på hhv IT-service og kontorservice. Sindre har sistnevnte som sitt ansvar. Områder som reise, MFP er, kontorrekvisita, leieavtaler, postinterne tjenester og ikke minst innkjøpssystem, sorterer under ham. Før han kom til If var Sindre 10 år i Storebrand. Som leder av konserninnkjøp, hadde han fokus på mange av de samme områdene som i dag. I både If og Storebrand - som også gjelder i mange andre bedrifter - opplevde Sindre å styre over begrensede mannskapsressurser. Han valgte derfor å innta en meget mulighetsorientert holdning overfor Tradebroker fra første dag, og han uttaler: Tradebroker er en meget bra løsning for å få tilgang til en portefølje med ferdigforhandlede, konkurransedyktige avtaler. Sindre forteller videre: Jeg har vært aktiv i relasjon til Tradebroker fra 2000 og erfaringene har vært veldig gode. Som fersk innkjøper i 2000 opplevde jeg Tradebroker som en arena hvor jeg kunne lære mye rent innkjøpsfaglig, samtidig som jeg representerte et medlem med et volum som var interessant for fellesskapet. Parallelt har det vært en arena for nettverksbygging, både ift andre innkjøpere og mot leverandørsiden. Sindre var ikke vond å be da han ble forspurt av valgkomiteen om å bidra i styret. Vi avslutter vår visitt hos Sindre med spørsmål om han har en programerklæring å komme med. Jeg vil takke for tilliten og ser fram til å bidra til utviklingen av Tradebroker. Vi jobber mye med miljø internt i If og jeg håper Tradebroker kan bruke sin styrke til gradvis å utvikle og utfordre leverandørsiden på dette. En annen ting jeg brenner for er avtalelojalitet. Jeg har sett uheldige eksempler på at medlemmer ikke gjør som de har sagt. Det skader fellesskapet. Slik kan vi ikke ha det! 5

6 Fargerike muligheter Finn Clausen Arkivsystemer AS Til alle Tradebrokermedlemmer! Som ny leverandør til Tradebroker, vil vi tilby alle medlemmer kostnadsfritt fargevalg på Fossafe arkivskap, kabinetter og brannsikrede arkivskap. Dette tilbudet gjelder bestillinger mottatt innen Telefon NB! Pristillegg for trefonter som vist på bildet. Finn Clausen Arkivsystemer AS leverer arkivløsninger etter kundens behov. Kontakt oss gjerne for konsultasjon og rådgivning.

7 Tak over hodet i to nye år Av Lars Bugge Tradebroker har inngått nye hotellavtaler med Thon og Rica. Avtalene er forbedret fra forrige avtaleperiode, men mest spennende blir det å se om medlemmene griper muligheten de har til å etablere egne nabohotellavtaler. I dialog med medlemmene har vi gjentatte ganger hørt: Vi tok vårt lokale behov på romdøgn og kontaktet hotellet vegg i vegg. Vi oppnådde bedre priser enn i avtalen. Rica Seilet Hotel i Molde er et godt synlig landemerke i Rosenes by Dette er selvsagt ingen overraskelse og har i enkelte tilfeller blitt brukt som forklaring på hvorfor man har egen hotellavtale. Det harde faktum er at dette på sikt svekker Tradebrokers muligheter til å etablere gode avtaler for sine medlemmer. Vi jobber med å påvirke og selge inn avtalene. I tillegg utfordrer vi våre avtaleleverandører. Vi valgte å ta tyren ved hornene i den foregående prosessen. Ambisjonen var klar: Stopp utroskapet! Som et minimum ønsket vi å eliminere behovet for egen avtale med samme kjede som Tradebroker har avtale med. Vi møtte mulighetsorienterte leverandører fra første stund. Både de vi til slutt valgte, og de som forhåp e n t l i g v i s stiller skarpskodde til nye runder i 2011, var positive. I avtaleteksten er dette enkelt og greit formulert som at leverandøren har anledning til å tilby bedre priser til enkeltstående medlemmer uten at dette skal gjøres gjeldende for den resterende medlemsmassen. Enkelt. Fleksibelt. Tilrettelagt. Kort sagt en gladnyhet og brukertilpasset endring, som vi håper alle våre medlemmer griper begjærlig tak i! fakta Firmanavn: Rica Hotels AS Web: Adresse: Slependveien 108, 1396 Billingstad Post: Postboks 3, 1375 Billingstad Hovedkontakt: Nicoline Soteland tel Booking: tel Etableringsår: 1975 Nøkkeltall 2008: mill i omsetning 61 ansatte/3.000 ansatte inkl hotellene fakta Firmanavn: Thon Hotels AS Web: Adresse: Stenersgata 2, 0184 Oslo Post: Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Hovedkontakt: Kjell Vikebakk tel Booking: tel Etableringsår: 1989 Nøkkeltall 2008: 2,6 mrd i omsetning i Norge 42 ansatte/2.590 ansatte inkl hotellene 56 hoteller i Norge Et formelt samarbeid med First Hotels innebærer at det tilbys 104 hoteller i Norden fra

8 Ny avtale - papirdokumentet er kommet for å bli! Av: Lars Bugge fakta Firmanavn: Finn Clausen Arkivsystemer AS (Eier av varemerket Fossafe som har opprinnelse fra Viig & Vraalsen & A.P.Foss, etablert på Carl Berner i 1878) Web: Adresse: Karoline Kristiansens vei 1H, 0661 Oslo Post: Postboks 6658 Etterstad, 0607 Oslo Hovedkontakt: Mariann Biseth-Michelsen tel Sentralbord Kundesenter: Magnar Gjerde tel Kristin Dahl tel Etableringsår: 1996 (som Finn Clausen Arkivsystemer AS) Nøkkeltall 2008: 28 mill i omsetning 9 ansatte Markedsleder på brannsikrede arkivskap Adm.dir Dag Tauland og KAM Mariann Biseth-Michelsen ser store muligheter i medlemsmassen dokumentbunken som må lagres sikkert med tanke på konfidensialitet, brann eller lignende. Under merkenavnet Fossafe produseres og tilbys låsbare brannsikrede arkivskap i 60P og 120P (se egen sak). Fargerike muligheter Et arkivskap ser nesten likt ut i dag som for atskillige tiår siden. Men må det være sånn? Nei. KAM Mariann Biseth-Michelsen forteller: Kundene utfordrer oss hele tiden. Et kjedelig arkivskap gjemmes ofte bort. Nå er skapene i økende grad Over år har mange hevdet at det skrevne papirdokument står foran en snarlig død. Sannheten er den motsatte. Vi produserer faktisk mer og mer papir - ikke bare for søppelbøtta! Adm.dir. i Finn Clausen Arkivsystemer AS (FCA), Dag Tauland, forteller om en årlig vekst i vår samlede dokumentproduksjon på ca 3 %. Flott synes han, og er spesielt interessert i den delen av Ingen tvil om at et arkivskap kan sette farge på tilværelsen FCA er markedsledende på brannsikre arkivskap, men tilbyr også andre typer skap, samt relevante rådgivnings- og servicetjenester. Kommer du ikke inn i skapet? Gikk nøkkelen til bunns av fjorden på sommerens fisketur? FCA løser det. på vei tilbake til kontormiljøene. Nå kan du helt enkelt bestille skrog og skuffer i alle RAL-farger, samt fronter i bøk, bjørk og kirsebær. Valget er ditt! 8

9 Hva er 60P og 120P? For personer i bransjen er 60P og 120P kjente begreper. For Tradebrokers utsendte helt gresk. Det at skapene er brannsikret betyr at de er isolerte og vil tåle en brann uten at temperaturen inne i skapet overstiger fastsatte grenser. Alle FCAs brannsikrede skap er testet og sertifisert av SP, Svenska Provningsanstalten, etter NT fire 017 -normen. Skap blir utsatt for en utvendig varmebelastning på opp i mot grader. For godkjent test skal ikke temperaturhevingen inne i skapet overstige 150 grader (55 grader for datamedia). Og så til begrepene: 60P er godkjent for papir i 60 min 120P er godkjent for papir i 120 min 60DIS er godkjent for datamedia i 60 min Tradebroker med nye nettsider Av: Lars Bugge Når du leser dette er det meget mulig at Tradebroker er på lufta med nye nettsider. Sidene som avløses har gjort sitt siden 2002 og ble etter hvert designmessig utdaterte og lite fleksible. Behovet for nye nettsider har vært både kjent og erkjent i lang Tradebroker - Tradebroker tid, mens selve prosjekt nye nettsider først ble startet våren Tre fokusområder Vi har fra starten av hatt stødig fokus på tre ting: enkelhet, god funksjonalitet ift avtalepresentasjon og integrering mot vårt CRM-system. I egne øyne har dette blitt ivaretatt på en god Emnekart / Søk / Hjem Om Tradebroker Kontakt oss Medlemmer Leverandører Nyheter Lenker TRADEBROKER innkjøpsorganisasjonen for medlemsbedrifter Bli medlem måte, selv om vi i skrivende stund kun kan krysse fingrene for at integreringen mot CRM forløper smertefritt. For medlemmene blir avtalene langt på vei presentert som i dag, sortert på områder, men med større grad av ryddighet og ikke minst mer intuitive dokumentnavn. Vi er likevel sikre på at vi vil motta innspill til ytterligere forbedringer, noe vi også ønsker. Nå, i motsetning til tidligere, har vi mulighet til å gjøre konkrete forbedringer. Systemet er fleksibelt. Lønnsomt. Alltid. Presseklipp - Rallyet vil fortsette fra dn.no - 12.oktober.2009 Jobbene er på vei fra dn.no - 12.oktober.2009 Amerikanere deler nobelprisen i økonomi fra dn.no - 12.oktober.2009 Oppdaterer bestselger-suv fra dn.no - 12.oktober DNO-aksjen kan være verdt null til 12 kroner fra dn.no - 12.oktober.2009 Annonser Aktuelt flynavigasjon. På tide å tenke vinterdekk - igjen! :03 Flere av oss har allerede skrapt is av bilvinduene. Noen har allerede flere mil på snøføre. Både Dekkmann og Vianor ønsker å rette fokus mot kommende vintersesong. Øyvind Langvandsbråten styrker Tradebroker :37 Øyvind Langvandsbråten kom til Tradebroker 1. september. Øyvind er ansatt som senior innkjøper og skal ha et spesielt fokus på den industrirettede delen av avtaleporteføljen. Avinor - nytt medlem i Tradebroker :46 I september fikk Tradebroker sitt 53. medlem. Avinor har ansvar for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavnnett i Norge. Avinor driver 46 lufthavner, 12 i samarbeid med Forsvaret. Virksomheten omfatter også kontrolltårn, kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for Skjermdumpen viser work in progress dette er forsiden Rådsmøte :27 Årets rådsmøte ble arrangert i Næringslivets Hovedorganisasjon sine nyrenoverte, delikate lokaler på Majorstua. Det ble en vellykket dag, og vi gledet oss over den gode deltakelsen. Over 40 medlemmer hadde funnet veien. Kavli - nytt medlem i Tradebroker :32 Kavli Holding AS er tatt opp som nytt medlem i Tradebroker fra 5. februar. Øyvind Askevold, Chief Procurement Officer, hørte styreleder Steinar Wiik snakke om Tradebroker da han var i Telenor. Han byttet senere beite til Kavli og da var Bli leverandør Aktive konkurranser Logg inn Logg inn Glemt passord? Ny bruker Avtalenytt Vianor - vinterdekkampanje og mer! Dekkmann - Tid for nye vinterdekk! Toms Budservice - Ny avtale innen budtjenester TNT - Ny avtale på kurertjenester VWR - Ny avtale innen laboratorieutstyr Egne data, eget ansvar Som tidligere må man logge seg på ekstranett for å få avtaletilgang. Nytt i denne sammenheng blir at hver bruker får sitt unike brukernavn og passord og selv kan velge hvilke avtaler han ønsker som sitt interesseområde. Det er også lagt opp til at den enkelte bruker vedlikeholder egne grunndata, som igjen (automatisk) oppdateres i vårt CRM-system. Dette gleder vi oss til og ser ikke minst potensial for en betydelig økning i antall kontaktpunkter i medlemsmassen. 9

10 Alliansenettverk fruktbart samarbeid? Av Kenneth H. Wathne / Forord av Lars Bugge fakta Kenneth H. Wathne er Professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere jobbet som Assistant Professor ved University of Wisconsin- Madison. Wathne har sin PhD fra Handelshøyskolen i København. Han har publisert en rekke artikler i Journal of Marketing og Journal of Marketing Research og har blant annet vunnet den prestisjetunge Louis W. Stern Award for sin forsking på opportunistisk adferd i bedriftsrelasjoner. Wathne sitter i redaksjonsrådet for Journal of Marketing, International Journal of Research in Marketing og Journal of Business-to-Business Marketing. Forord Finnes det noe litteratur, forskning eller annet som beskriver hvordan frivillige sammenslutninger, som f.eks. Tradebroker, fungerer?, var spørsmålet jeg stilte meg for snart et år siden. Hva med et spillteoretisk utgangspunkt? Har man det best innenfor eller utenfor en slik sammenslutning? Kan man oppnå noe bedre alene, og i så fall, hvor lenge lykkes man i å forbli i paradis? Det ble raskt klart at det var lite å finne i litteraturen. I hvert fall var det ingen som hadde interessert seg for Tradebroker! Jeg var innom flere akademiske miljøer, før jeg ble tipset om Kenneth H. Wathne, professor ved Handelshøyskolen BI. Han var velvilligheten selv og så klare paralleller mellom Tradebrokers måte å fungere på, Tradebrokers utfordringer og egen forskning. Spesielt er det interessant å få en bekreftelse på at de prosesser stiftelsen har igangsatt mtp justert forretningsmodell, finner støtte i relevant forskning. Det er ingen tvil om at denne justeringen er et positivt bidrag mot et enda mer velfungerende Tradebroker. Wathne sin forskning skiller seg fra vår virkelighet på den måten at de studerte sammenslutningene også samarbeider på områder som produktutvikling og markedsføring. Det avsluttende, konkrete eksempelet tar for seg dette. Les eksempelet med speilvendtbrillene på det er spennende lesing. Det synes klart at endret adferd, som et bidrag til å styrke alliansenettverket, øker spenningen ytterligere og kan gi varige, positive resultater! Lars Bugge, november 2009 Hva er et alliansenettverk? Bedrifter inngår i økende grad strategiske samarbeid for å oppnå konkurransefortrinn. En form for strategisk samarbeid er såkalte alliansenettverk, hvor en gruppe bedrifter inngår i en større samarbeidskonstellasjon for å oppnå felles mål (Gomes- Casseres 1994). Denne type allianser er gjerne knyttet til innkjøpsavtaler og felles infrastruktur, men også produktutvikling og markedsføring. Kjente eksempler er Star Alliance, verdens største allianse av flyselskap, og Best Western, verdens største hotellkjede. Fra et forbrukerståsted kan hensikten med disse alliansene fort oppfattes til kun å fokusere på markedsføring. Feil. Langt viktigere er fokuset på innkjøpsavtaler og en felles infrastruktur. Stiftelsen Tradebroker er også et eksempel på et alliansenettverk, dog i mindre målestokk. Alliansenettverk finnes innenfor alle industrier og er ikke forbeholdt store bedrifter. Forskning viser at hver fjerde strategiske allianse er et såkalt alliansenettverk (Gulati 1995). Alliansenettverkene varierer i struktur, hvor noen er organisert gjennom formelt eierskap mens andre er organisert via mer uformelle styringsstrukturer. Tradebroker har valgt stiftelsesformen, da denne er vurdert som hensiktsmessig mtp å håndtere medlemskap. Til tross for de åpenbare mulighetene som ligger innenfor et alliansenettverk knytter det seg usikkerhet til den faktiske verdiskapingen. I likhet med andre type allianser er denne form for konstellasjoner karakterisert ved at alle involvert parter tjener mest på gjensidig samarbeid. Et sentralt suksesskriterium for en velfungerende allianse er derfor dokumentasjon av verdiskaping gjennom gjensidig samarbeid. Samtidig vil det for den enkelte ofte være mer å tjene på å la andre dra største del av lasset, for 10

11 eksempel i form av investeringer eller omsetning kanalisert gjennom alliansen. Utfordringen er at en slik freeriding generelt underminerer verdiskapingen. Selv om den enkelte isolert sett kan tjene mer, vil verdi normalt gå tapt. Konsekvensen er at grunnlaget for samarbeid gradvis undermineres og at alliansen opphører. Et konkret eksempel Nyere forskning viser at verdiskaping i alliansenettverk manifesterer seg på flere nivåer (Gulati 2007). En fersk studie gjennomført ved Handelshøyskolen BI dokumenterer effekter av alliansenettverk blant sluttkunder. Studiet er gjennomført i et alliansenettverk bestående av 78 uavhengige medlemsbedrifter, hvor målet er å være Norges ledende leverandør av finansielle produkter til medlemsbedriftene og sluttkundene. I likhet med andre alliansenettverk kommuniserer hver bedrift sitt medlemskap i nettverket parallelt med at produkter og tjenester markedsføres under bedriftens eget navn (f.eks. slik SAS gjør det innenfor Star Alliance). Sentraladministrasjonen (som kan sammenlignes med Tradebrokers administrasjon) i nettverket driver i tillegg egen markedsføring av alliansenettverket. Resultatet av studiet viser først og fremst at kundene identifiserer seg med den enkelte bedrift og selve alliansenettverket i varierende grad. Ikke overraskende er det blant medlemmene hvor kundene rapporterer tettest bånd til leverandøren at man observerer de største effektene ift Denne form for konstellasjoner er karakterisert ved at alle involvert parter tjener mest på gjensidig samarbeid intensjonen om å fortsette forretningsforholdet, samt intensjonen om å spre positiv vareprat og å redusere bruken av konkurrerende leverandører. Videre viser resultatene at medlemsbedriftene også drar fordel av at kundene identifiserer seg med alliansenettverket. Jo mer kunden ser verdien av alliansen, jo høyere omsetning rapporterer den enkelte medlemsbedrift. Denne effekten vedvarer over tid. Implikasjonen er at kunders identifisering med nettverksallianser ikke bidrar til å holde kunder borte fra konkurrerende leverandører. Imidlertid gir medlemskap i denne type allianser en positiv effekt på omsetningen til den enkelte medlemsbedrift. I tillegg til å dokumentere verdiskaping gjennom alliansenettverket, ble også drivere av kunders identifisering med den enkelte medlemsbedrift, og nettverket generelt, studert. Ikke overraskende viser resultatene at viktige drivere av kundenes identifisering med den enkelte medlemsbedrift er tilfredshet med leveransene, antall kontaktpunkter (ansikt til ansikt, telefon, Internett, osv.), kunde- Utfordringen er at en slik free-riding generelt underminerer verdiskapingen forholdets varighet, samt bedriftens renommé. I tillegg viser resultatene at dette også har viktige implikasjoner for alliansen i seg selv. Jo høyere den enkelte medlemsbedrift scorer på kunders tilfredshet, jo mer identifiserer kundene seg med alliansenettverket. Dette understreker den gjensidige avhengigheten som eksisterer i alliansenettverk og illustrerer hvordan felles verdiskapingen kan gå tapt ved opportunistisk adferd fra den enkelte medlemsbedrift. Dette poenget blir ytterligere presisert når man tar hensyn til at alliansenettverkets eget renommé er en viktig driver for kundenes opplevde verdi av relasjonen til den enkelte medlemsbedrift. Konklusjonen av studiet er at bedrifter i alliansenettverk kan dra store fordeler av et medlemskap, også i forholdet til omsetning blant egne kunder. Forts. side 12 11

12 Samtidig viser resultatene at realiseringen av potensiell verdi er helt avhengig av gjensidig samarbeid blant medlemsbedriftene. Om medlemmene svikter i forholdet til egne kunder vil dette også gå utover felles verdiskapingen i alliansenettverket. Litteraturliste Gomes-Casseres, Benjamin (1994), Group Versus Group: How Alliance Networks Compete, Harvard Business Review, 72 (4), 62. Gulati, Ranjay (2007), Managing Network Resources: Alliances, Affiliations, and Other Relational Assets. Oxford, UK: Oxford University Press (1995), Social Structure and Alliance Formation Patterns: A Longitudinal Analysis, Administrative Science Quarterly, 40 (4), Hekta på Dolly i to nye år Av: Lars Bugge Dolly sine restauranter er uformelle samlingspunkter når dere går ut i jobbsammenheng Tradebroker har valgt Dolly Dimple s som leverandør av overtidsmat for to nye år. Det må være noe i slagordet smaken du blir hekta på, for snart når avtalen et tosifret millionbeløp i årlig bruk. Avtalen var nærmest som et forsøk å regne når den ble inngått for første gang sommeren Vil vi nå millionen?, var det flere som spurte seg. Snakk om å gjøre alle tips til skamme. Vi lukter nå på et tosifret millionbeløp. Det blir noen pizzaer! Hard konkurranse Suksessen som Dolly har opplevd i møtet med medlemmene har ikke gått upåaktet hen. Flere store aktører meldte seg på i de tilbakelagte forhandlingsrundene og det var tett og hard konkurranse helt inn. Dette bidro til at Tradebroker kunne presentere en forbedret avtale når det regnet(!) som verst i sommer. Øynene åpnet Flere av medlemmene har åpnet øynene for at Dolly kan benyttes til mer enn overtidsmat. Med nærmere 90 restauranter kan nettopp restaurantlokalet være arena for samlinger i jobbsammenheng. Uformelt og trivelig. Fredagslunsj eller pils, kundemøte eller teambuilding - hvorfor ikke besøke en Dolly-restaurant? Eller vil du ha Dolly til å dekke opp på hjemmebane, f.eks. i kantinen? Selvsagt kan de gjøre det! fakta Firmanavn: Dolly Dimple s hovedkontor / PAM AS Web: Adresse: Luramyrveien 75, 4313 Sandnes Oslo: Sagveien 17, 0459 Oslo Hovedkontakt: Anne Marte Skaanes tel Sentralbord: tel Bestilling: tel Etableringsår: 1986 Nøkkeltall 2008: 550 mill i omsetning ca ansatte 12

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Viktige hendelser i Q4 Finansiell informasjon Andre nøkkeltall 2003 Viktigste

Detaljer

SEB Kort. Anders Brækken, Salgssjef Aud Brouwer, Markedssjef. Tradebroker Rådsmøte 11.06.09

SEB Kort. Anders Brækken, Salgssjef Aud Brouwer, Markedssjef. Tradebroker Rådsmøte 11.06.09 SEB Kort Anders Brækken, Salgssjef Aud Brouwer, Markedssjef Tradebroker Rådsmøte 11.06.09 1 SEB Kort Leverer betalings- og fakturakonsepter innenfor reise og innkjøp Eurocard og Diners Club er våre kjerneprodukter

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet.

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet. Vinter 2015 Avinor inviterer til dialogkonferanse vedrørende utvikling av førerløse kjøretøy, og da særlig rettet mot vintervedlikehold inne på flyplassområdene. Innhold 1 Innledning / Anskaffelsen...

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

INNKJØP SOM GIR MERSMAK

INNKJØP SOM GIR MERSMAK Kontaktinformasjon Vår administrasjon har kontor på Skøyen i Oslo. Vi er totalt 10 ansatte i Nores, likt fordelt mellom Norge og Sverige. Vi som jobber for Nores Norge, er: Eilif Andreassen Administrerende

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Oslo Airport Hotell konferansetilbud. Tlf I I

Oslo Airport Hotell konferansetilbud. Tlf I I Oslo Airport Hotell konferansetilbud Tlf +47 63 94 95 00 I osloairport@bestwestern.no I www.osloairporthotell.no Sentralt på Gardermoen Kun 5 minutter unna flyplassen... Moderne, lyse møterom Gratis parkering

Detaljer

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008 TM - Råsterk kanal for å selge mer! 1 1 DirektMedia Norge AS DirektMedia 130 ansatte 210 millioner i omsetning Norges største innen CRM- og direktemarkedsføring En totalleverandør i det norske CRM-markedet

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN E-LÆRINGSKURS Læringsplattformen.difi.no LA JAKTEN BEGYNNE! Jakten på den gode anskaffelsen er et e-læringskurs i fem korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og om planlegging, gjennomføring

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Coors agenda Tilleggsinformasjon lokale allmøter: Organisasjon Oppstart Underleverandører Punkter fra allmøte 20 januar:

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN LA JAKTEN BEGYNNE! Jakten på den gode anskaffelsen er et e-læringskurs i fem korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og om planlegging, gjennomføring og oppfølging

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Desember 2009

NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Desember 2009 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Desember 2009 GOD JUL! 15 på topp pr 4. desember 2009 Etter innbyggere pr. sertifisering (forholdstall i kolonnen til høyre): 1. Namsskogan 4 sert. 229,0 (1) 2. Bykle

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN HVEM KAN TA KURSET? LA JAKTEN BEGYNNE! Jakten på den gode anskaffelsen er et e-læringskurs i fem korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og om planlegging,

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Effektive lederkurs på få dager EFMD Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge 22. oktober, 30. 31. oktober 2013 Johan H. Andresen Øyvind Bøhren Ståle Kyllingstad

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Ruters arbeid på fremtidens mobilitet og konsekvens for Ruters egen organisasjon

Ruters arbeid på fremtidens mobilitet og konsekvens for Ruters egen organisasjon Ruters arbeid på fremtidens mobilitet og konsekvens for Ruters egen organisasjon Agenda Fortelle historien om Ruters arbeid på fremtidens mobilitet som jeg har fortalt i diverse eksterne fora. Fortelle

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om.

Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om. LITT MER PÅ LAGER Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om. Vi kan nesten ikke sitte stille. Der

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

OPPLEV MULIGHETENE PÅ FORNEBUPORTEN

OPPLEV MULIGHETENE PÅ FORNEBUPORTEN OPPLEV MULIGHETENE PÅ FORNEBUPORTEN VELKOMMEN TIL FORNEBUPORTEN Fornebuporten ønsker å være et naturlig sosialt samlingspunkt på Fornebu. Vi ønsker deg velkommen enten du er her på forretningsbesøk eller

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene!

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene! Bli medlem i LFH Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i LFH gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer