TRADEBROKERnytt. fakta. Avinor ønskes velkommen i Tradebroker TRADEBRO KER. Lederen har ordet. nr. 2 november 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRADEBROKERnytt. fakta. Avinor ønskes velkommen i Tradebroker TRADEBRO KER. Lederen har ordet. nr. 2 november 2009"

Transkript

1 BN TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2009 Lederen har ordet Utfordrende tider fortsettelse I forrige leder inviterte jeg til dialog i form av ønsker og konstruktive innspill. Om den forsterkede dialogen vi opplever er et resultat av dette, eller de utfordrende tidene i sin alminnelighet, skal være usagt, men vi opplever det like fullt som gledelig. De utfordrende tidene satt spor etter seg i Tradebrokers tall. Etter flere år med sterk vekst i den samlede avtalebruken opplevde vi i 1. halvår en tilbakegang. Et lite dypdykk i arkivene viser at vi må tilbake til 03 for å finne forrige halvår med tilbakegang. Tallenes tale er klar. Vi nådde en samlet avtalebruk på 905 millioner. Dette representerte en reduksjon på i underkant av 15 % fra 1H08. Sett i lys av bredden i avtaleporteføljen er det grunn til å tro at dette gir et godt bilde av tingenes tilstand hos et gjennomsnitt av våre medlemmer. Tilbakemeldinger fra leverandørhold tyder på at det fortsatt er tøffe tider, men de fleste signaliserer samtidig at bunnen er passert. Dette samsvarer bra med signalene fra den økonomiske ekspertisen. Vi har derfor grunn til å tro på økt aktivitet og dermed ny vekst i 2010 og tiden deretter. Ny medarbeider Arne Billingtons overgang til pensjonistenes rekker resulterte i et tomrom som måtte fylles. Etter en lang rekrutteringsprosess fikk vi endelig på plass vår nye medarbeider. Øyvind Langvandsbråten startet hos oss 1. september i en rolle som senior innkjøper. Øyvind har bakgrunn fra bl.a. TESS og har fått ansvar for de fleste industrirelaterte avtalene. Mer om Øyvind på side 13. Nye nettsider I skrivende stund er vi i ferd med å gå på lufta med nye nettsider. Ønsket om en betydelig ansiktsløftning og en mer fleksibel plattform gjorde det nødvendig å fornye seg. Vi har gjennom årene fått mange positive tilbakemeldinger på funksjonalitet og brukervennlighet, til tross for utdatert design. Vi har derfor fokusert på å videreføre dette i ny innpakning. Sidene er også integrert mot vårt CRM-system, noe vi mener vil bedre kvaliteten på våre kontaktdata og følgelig forenkle kommunikasjonen med omverden. Vårt håp er at du blir like fornøyd som oss, og vi mottar gjerne tilbakemeldinger som kan gjøre oss enda bedre. Avinor ønskes velkommen i Tradebroker Av: Lars Bugge I september fikk Tradebroker sitt 53. medlem. Avinor har ansvar for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavnnett i Norge. Avinor driver 46 lufthavner, 12 i samarbeid med Forsvaret. Virksomheten omfatter også kontrolltårn, kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Mulighetenes marked Avinors oppgaver er mange. Disse er behørig presentert på de to påfølgende sidene. Mange oppgaver betyr et bredt behov for varer og tjenester. Avinor er et mulighetenes marked for TB-leverandørene. Konsernet er, som en håndfull andre medlemsbedrifter, underlagt LOA og Forsyningsforskriften. Både Avinor og Tradebroker etterlever alle myndighetspålagte krav knyttet til dette. Dette betyr at muligheten kan la vente på seg, fordi Avinor er midt i en avtaleperiode, men den kommer. Rask prosess Det gikk et snaut halvår fra de første sonderende samtaler til medlemskapet var et faktum. Vi i Tradebroker tolker dette som et sterkt ønske om å komme i gang. Innkjøpssjef Gunn- Sølvi Arveschoug sier da også: Før vi søkte om medlemskap hadde vi en grundig, intern prosess. Vi spurte oss selv om vi, samlet sett, ville være innstilt på å yte det som forventes av et aktivt medlemskap. Svaret var et entydig ja og vi ser flere fordeler. Jeg tenker i første omgang på den enkle avtaletilgangen og bidraget til reduserte prosesskostnader. Videre håper jeg medlemskapet byr på noen muligheter til å bli kjent med andre innkjøpsmiljøer og personer med tilsvarende rolle. Fra venstre ser vi Joachim Jacobsen, Anne Meyer, Gunn-Sølvi Arveschoug og Jan-Ove Strømmen. Vi ser frem til å jobbe med Avinor og håper alle våre leverandører griper mulighetene begjærlig. Bla om for å lese mer om Avinors oppgaver og la deg inspirere til å forfølge mulighetene! fakta Firmanavn: Avinor AS Web: Adresse: Oslo Atrium Christian Frederiks plass Oslo Post: Postboks 150, 2061 Gardermoen Hovedkontakt: Gunn-Sølvi Arveschoug tel Sentralbord tel Etableringsår: 1947 som Luftfartsdirektoratet, Avinor fra Nøkkeltall 2008: 7,384 mrd i omsetning ansatte TRADEBRO KER

2 14 Kontrolltårn Flygeledere holder kontroll med fly i norsk luftrom og trafikken på flyplassene. Ved mindre flyplasser er det AFIS-fullmektiger som utfører jobben. Kontrolltårnene har mye teknisk utstyr for navigasjon, kommunikasjon, radar og meteorologi. Drift og vedlikehold av disse utføres av ingeniørene i flynavigasjonstjenesten. terminalbygg I terminalbygget jobber Avinor-ansatte i samarbeid med våre partnere på ulike områder. Én av oppgavene er å videreutvikle de kommersielle tilbudene som dutyfree, serveringssteder og butikker. Avinor leier ut arealer i terminalen til slike formål. tauebil En bil skyver eller tauer flyet fra parkering til taksebanen, og så går det for egen maskin på rullebanen for take-off. FlyparKering Etter at flyet har landet, kjører det mot parkering. Parkeringskontoret ligger ofte i første etasje i tårnet. En person gjerne en lufthavnbetjent med et rundt markeringsskilt i hver hånd viser hvor flyet skal parkere. Brann og redning Ansatte innen brann- og redningstjenesten har særdeles viktige sikkerhetsoppgaver, og står i beredskap hver gang et fly skal lande eller ta av. sikkerhet Sikkerhet for passasjerer, flypersonale og egne ansatte har høyeste prioritet. Større lufthavner har inspeksjonsbiler, som patruljerer for å sjekke at uvedkommende ikke oppholder seg i «rød sone», det vil si flysiden. jegere Ved noen lufthavner kan fugler være en risiko. I stille perioder kan lufthavnbetjenter få i oppdrag å skyte fugl, men aller helst brukes geværet til å skremme. Om en elg eller et annet stort dyr legger sin elsk på rullebanen, blir Viltnemnda tilkalt. tanking av drivstoff Flyet klargjøres mens det står på bakken, noe som blant annet betyr fylling av drivstoff. Av sikkerhetshensyn kommer det ofte en brannbil sammen med tankbilen.

3 radar Flynavigasjonstjenesten har ansvar for drift og vedlikehold av utstyr for kommunikasjon, navigasjon, overvåking og flytrafikkontroll. Bruk av radar er ett viktig verktøy i arbeidet for en effektiv, sikker og smidig avvikling av flytrafikken. Avinor har et radarprogram med bygging av total ti nye radarer fra 2006 til Dette skal sikre full radardekning i det norske luftrommet. Kontrollsentral Det er flygeledere også ved Avinors kontrollsentraler i Bodø, Stavanger og Røyken. De har ansvaret for flyene mellom flyplasser og for dem som passerer norsk luftrom. Pilotene blir instruert om flygenivåer, retninger, hastigheter og en rekke andre ting. Drift, vedlikehold og videreutvikling av datasystemene utføres av ingeniørene i flynavigasjonstjenesten. 15 Miljø Luftfarten fyller et viktig samfunnsbehov som kollektivtransport over lange avstander, men som all annen transport påvirker også luftfarten miljøet negativt. Vi forsøker å redusere påvirkningen mest mulig. Viktige områder for å sikre en bærekraftig luftfart er reduksjon av støy, klimautslipp, avfall og utslipp til vann og grunn. Bagasje I de fleste tilfellene er det handlingselskap som kjører den lille bilen med traller. Målet er å få bagasjen i hus samtidig med passasjeren. Kofferter og bager tas ut av flyet, fraktes i trallene og kjøres til bagasjebåndene. Avinors oppgaver BaKKetjenesten Før et fly kan lande i snøvær, må brøytebilen rydde rullebanen. Deretter kjører en ny bil ut på rullebanen, denne gangen for å strø. Til slutt kommer en mindre bil, gjerne med en liten tilhenger på slep, for å måle friksjonen. Avinor bruker begrepet svarte baner når rullebanen ikke er glatt. Avinor er et statlig konsern som har som sin oppgave å eie og drive 46 norske lufthavner, 12 av dem i samarbeid med Forsvaret. Høyest på dagsorden for de nesten 3000 ansatte står sikkerhet og effektivitet, og oppgavene er både mangslungne og krevende. Her ser du noen av de viktigste. TeksT: Torunn sneltvedt illustrasjon: kent enstrøm

4 Ideen til operahuset i Sydney dukket opp rett etter lunsj. Ekspertise og innsikt gir fordeler for alle Inspirasjon finnes overalt. Moving Ideas Forward. ricoh-europe.com Office Solutions Production Printing Managed Print Services

5 To nye ansikter i Tradebrokers styre Av Lars Bugge Linda Rønneberg fra NSB og Sindre Røstad fra If Skadeforsikring ble begge klappet inn i Tradebrokers styre under siste rådsmøte. De tar plass i styret som etterfølgere til hhv Ann- Kristin Haram, Aibel og Arve Axelsson, Kraft Foods. Litt om Linda Linda Rønneberg jobber med konsernovergripende avtaler i NSB-systemet Linda begynte som innkjøpssjef i NSBs konserninnkjøpsgruppe høsten 2008, og har et spesielt ansvar for konsernovergripende avtaler. I praksis betyr dette avtaler som involverer selskapene NSB Persontog, Nettbuss, CargoNet, Rom Eiendom, Mantena, Arrive og NSB Trafikkservice. Hun kom sist fra syv år i GRIP - stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk. På oppdrag fra miljøverndepartementet hadde hun en pådriverrolle i forhold til miljøhensyn knyttet til offentlige anskaffelser. Før dette jobbet hun fem år med innkjøp i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Linda er spesielt opptatt av at offentlige virksomheter i større grad skal ta miljøhensyn ifm sine anskaffelser, og har drevet med nybrottsarbeid for å utvikle egnede verktøy og arbeidsmetoder. Hun og NSB er hånd i hanske. NSB er en miljøfokusert bedrift med klare målsettinger på området. I NSB har anskaffelser fått sin fortjente plass i solen. Anskaffelser er definert som et strategisk virkemiddel for å oppnå økt verdiskapning og forretningsmessige effekter. Linda ble raskt introdusert for Tradebroker og sørget umiddelbart for å plassere stiftelsen i det strategiske landskapet, eller som hun selv uttrykker det: Tradebroker spiller en viktig rolle i arbeidet med å oppnå gode resultater innenfor indirekte vare- og tjenesteområder. Vi har meget gode erfaringer, både ressurs- og betingelsesmessig. I mitt virke i Tradebrokers styre, vil jeg blant annet være med å påvirke Tradebroker mot et forsterket miljøfokus. Litt om Sindre Sindre Røstad ønsker å sette spesielt fokus på medlemmenes avtalebruk Sindre blir med sine 37 år, yngste representant i Tradebrokers styre. Han har hatt sitt daglige virke som innkjøpssjef i If siden juni Innkjøpsfunksjonen i If er todelt, med fokus på hhv IT-service og kontorservice. Sindre har sistnevnte som sitt ansvar. Områder som reise, MFP er, kontorrekvisita, leieavtaler, postinterne tjenester og ikke minst innkjøpssystem, sorterer under ham. Før han kom til If var Sindre 10 år i Storebrand. Som leder av konserninnkjøp, hadde han fokus på mange av de samme områdene som i dag. I både If og Storebrand - som også gjelder i mange andre bedrifter - opplevde Sindre å styre over begrensede mannskapsressurser. Han valgte derfor å innta en meget mulighetsorientert holdning overfor Tradebroker fra første dag, og han uttaler: Tradebroker er en meget bra løsning for å få tilgang til en portefølje med ferdigforhandlede, konkurransedyktige avtaler. Sindre forteller videre: Jeg har vært aktiv i relasjon til Tradebroker fra 2000 og erfaringene har vært veldig gode. Som fersk innkjøper i 2000 opplevde jeg Tradebroker som en arena hvor jeg kunne lære mye rent innkjøpsfaglig, samtidig som jeg representerte et medlem med et volum som var interessant for fellesskapet. Parallelt har det vært en arena for nettverksbygging, både ift andre innkjøpere og mot leverandørsiden. Sindre var ikke vond å be da han ble forspurt av valgkomiteen om å bidra i styret. Vi avslutter vår visitt hos Sindre med spørsmål om han har en programerklæring å komme med. Jeg vil takke for tilliten og ser fram til å bidra til utviklingen av Tradebroker. Vi jobber mye med miljø internt i If og jeg håper Tradebroker kan bruke sin styrke til gradvis å utvikle og utfordre leverandørsiden på dette. En annen ting jeg brenner for er avtalelojalitet. Jeg har sett uheldige eksempler på at medlemmer ikke gjør som de har sagt. Det skader fellesskapet. Slik kan vi ikke ha det! 5

6 Fargerike muligheter Finn Clausen Arkivsystemer AS Til alle Tradebrokermedlemmer! Som ny leverandør til Tradebroker, vil vi tilby alle medlemmer kostnadsfritt fargevalg på Fossafe arkivskap, kabinetter og brannsikrede arkivskap. Dette tilbudet gjelder bestillinger mottatt innen Telefon NB! Pristillegg for trefonter som vist på bildet. Finn Clausen Arkivsystemer AS leverer arkivløsninger etter kundens behov. Kontakt oss gjerne for konsultasjon og rådgivning.

7 Tak over hodet i to nye år Av Lars Bugge Tradebroker har inngått nye hotellavtaler med Thon og Rica. Avtalene er forbedret fra forrige avtaleperiode, men mest spennende blir det å se om medlemmene griper muligheten de har til å etablere egne nabohotellavtaler. I dialog med medlemmene har vi gjentatte ganger hørt: Vi tok vårt lokale behov på romdøgn og kontaktet hotellet vegg i vegg. Vi oppnådde bedre priser enn i avtalen. Rica Seilet Hotel i Molde er et godt synlig landemerke i Rosenes by Dette er selvsagt ingen overraskelse og har i enkelte tilfeller blitt brukt som forklaring på hvorfor man har egen hotellavtale. Det harde faktum er at dette på sikt svekker Tradebrokers muligheter til å etablere gode avtaler for sine medlemmer. Vi jobber med å påvirke og selge inn avtalene. I tillegg utfordrer vi våre avtaleleverandører. Vi valgte å ta tyren ved hornene i den foregående prosessen. Ambisjonen var klar: Stopp utroskapet! Som et minimum ønsket vi å eliminere behovet for egen avtale med samme kjede som Tradebroker har avtale med. Vi møtte mulighetsorienterte leverandører fra første stund. Både de vi til slutt valgte, og de som forhåp e n t l i g v i s stiller skarpskodde til nye runder i 2011, var positive. I avtaleteksten er dette enkelt og greit formulert som at leverandøren har anledning til å tilby bedre priser til enkeltstående medlemmer uten at dette skal gjøres gjeldende for den resterende medlemsmassen. Enkelt. Fleksibelt. Tilrettelagt. Kort sagt en gladnyhet og brukertilpasset endring, som vi håper alle våre medlemmer griper begjærlig tak i! fakta Firmanavn: Rica Hotels AS Web: Adresse: Slependveien 108, 1396 Billingstad Post: Postboks 3, 1375 Billingstad Hovedkontakt: Nicoline Soteland tel Booking: tel Etableringsår: 1975 Nøkkeltall 2008: mill i omsetning 61 ansatte/3.000 ansatte inkl hotellene fakta Firmanavn: Thon Hotels AS Web: Adresse: Stenersgata 2, 0184 Oslo Post: Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Hovedkontakt: Kjell Vikebakk tel Booking: tel Etableringsår: 1989 Nøkkeltall 2008: 2,6 mrd i omsetning i Norge 42 ansatte/2.590 ansatte inkl hotellene 56 hoteller i Norge Et formelt samarbeid med First Hotels innebærer at det tilbys 104 hoteller i Norden fra

8 Ny avtale - papirdokumentet er kommet for å bli! Av: Lars Bugge fakta Firmanavn: Finn Clausen Arkivsystemer AS (Eier av varemerket Fossafe som har opprinnelse fra Viig & Vraalsen & A.P.Foss, etablert på Carl Berner i 1878) Web: Adresse: Karoline Kristiansens vei 1H, 0661 Oslo Post: Postboks 6658 Etterstad, 0607 Oslo Hovedkontakt: Mariann Biseth-Michelsen tel Sentralbord Kundesenter: Magnar Gjerde tel Kristin Dahl tel Etableringsår: 1996 (som Finn Clausen Arkivsystemer AS) Nøkkeltall 2008: 28 mill i omsetning 9 ansatte Markedsleder på brannsikrede arkivskap Adm.dir Dag Tauland og KAM Mariann Biseth-Michelsen ser store muligheter i medlemsmassen dokumentbunken som må lagres sikkert med tanke på konfidensialitet, brann eller lignende. Under merkenavnet Fossafe produseres og tilbys låsbare brannsikrede arkivskap i 60P og 120P (se egen sak). Fargerike muligheter Et arkivskap ser nesten likt ut i dag som for atskillige tiår siden. Men må det være sånn? Nei. KAM Mariann Biseth-Michelsen forteller: Kundene utfordrer oss hele tiden. Et kjedelig arkivskap gjemmes ofte bort. Nå er skapene i økende grad Over år har mange hevdet at det skrevne papirdokument står foran en snarlig død. Sannheten er den motsatte. Vi produserer faktisk mer og mer papir - ikke bare for søppelbøtta! Adm.dir. i Finn Clausen Arkivsystemer AS (FCA), Dag Tauland, forteller om en årlig vekst i vår samlede dokumentproduksjon på ca 3 %. Flott synes han, og er spesielt interessert i den delen av Ingen tvil om at et arkivskap kan sette farge på tilværelsen FCA er markedsledende på brannsikre arkivskap, men tilbyr også andre typer skap, samt relevante rådgivnings- og servicetjenester. Kommer du ikke inn i skapet? Gikk nøkkelen til bunns av fjorden på sommerens fisketur? FCA løser det. på vei tilbake til kontormiljøene. Nå kan du helt enkelt bestille skrog og skuffer i alle RAL-farger, samt fronter i bøk, bjørk og kirsebær. Valget er ditt! 8

9 Hva er 60P og 120P? For personer i bransjen er 60P og 120P kjente begreper. For Tradebrokers utsendte helt gresk. Det at skapene er brannsikret betyr at de er isolerte og vil tåle en brann uten at temperaturen inne i skapet overstiger fastsatte grenser. Alle FCAs brannsikrede skap er testet og sertifisert av SP, Svenska Provningsanstalten, etter NT fire 017 -normen. Skap blir utsatt for en utvendig varmebelastning på opp i mot grader. For godkjent test skal ikke temperaturhevingen inne i skapet overstige 150 grader (55 grader for datamedia). Og så til begrepene: 60P er godkjent for papir i 60 min 120P er godkjent for papir i 120 min 60DIS er godkjent for datamedia i 60 min Tradebroker med nye nettsider Av: Lars Bugge Når du leser dette er det meget mulig at Tradebroker er på lufta med nye nettsider. Sidene som avløses har gjort sitt siden 2002 og ble etter hvert designmessig utdaterte og lite fleksible. Behovet for nye nettsider har vært både kjent og erkjent i lang Tradebroker - Tradebroker tid, mens selve prosjekt nye nettsider først ble startet våren Tre fokusområder Vi har fra starten av hatt stødig fokus på tre ting: enkelhet, god funksjonalitet ift avtalepresentasjon og integrering mot vårt CRM-system. I egne øyne har dette blitt ivaretatt på en god Emnekart / Søk / Hjem Om Tradebroker Kontakt oss Medlemmer Leverandører Nyheter Lenker TRADEBROKER innkjøpsorganisasjonen for medlemsbedrifter Bli medlem måte, selv om vi i skrivende stund kun kan krysse fingrene for at integreringen mot CRM forløper smertefritt. For medlemmene blir avtalene langt på vei presentert som i dag, sortert på områder, men med større grad av ryddighet og ikke minst mer intuitive dokumentnavn. Vi er likevel sikre på at vi vil motta innspill til ytterligere forbedringer, noe vi også ønsker. Nå, i motsetning til tidligere, har vi mulighet til å gjøre konkrete forbedringer. Systemet er fleksibelt. Lønnsomt. Alltid. Presseklipp - Rallyet vil fortsette fra dn.no - 12.oktober.2009 Jobbene er på vei fra dn.no - 12.oktober.2009 Amerikanere deler nobelprisen i økonomi fra dn.no - 12.oktober.2009 Oppdaterer bestselger-suv fra dn.no - 12.oktober DNO-aksjen kan være verdt null til 12 kroner fra dn.no - 12.oktober.2009 Annonser Aktuelt flynavigasjon. På tide å tenke vinterdekk - igjen! :03 Flere av oss har allerede skrapt is av bilvinduene. Noen har allerede flere mil på snøføre. Både Dekkmann og Vianor ønsker å rette fokus mot kommende vintersesong. Øyvind Langvandsbråten styrker Tradebroker :37 Øyvind Langvandsbråten kom til Tradebroker 1. september. Øyvind er ansatt som senior innkjøper og skal ha et spesielt fokus på den industrirettede delen av avtaleporteføljen. Avinor - nytt medlem i Tradebroker :46 I september fikk Tradebroker sitt 53. medlem. Avinor har ansvar for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavnnett i Norge. Avinor driver 46 lufthavner, 12 i samarbeid med Forsvaret. Virksomheten omfatter også kontrolltårn, kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for Skjermdumpen viser work in progress dette er forsiden Rådsmøte :27 Årets rådsmøte ble arrangert i Næringslivets Hovedorganisasjon sine nyrenoverte, delikate lokaler på Majorstua. Det ble en vellykket dag, og vi gledet oss over den gode deltakelsen. Over 40 medlemmer hadde funnet veien. Kavli - nytt medlem i Tradebroker :32 Kavli Holding AS er tatt opp som nytt medlem i Tradebroker fra 5. februar. Øyvind Askevold, Chief Procurement Officer, hørte styreleder Steinar Wiik snakke om Tradebroker da han var i Telenor. Han byttet senere beite til Kavli og da var Bli leverandør Aktive konkurranser Logg inn Logg inn Glemt passord? Ny bruker Avtalenytt Vianor - vinterdekkampanje og mer! Dekkmann - Tid for nye vinterdekk! Toms Budservice - Ny avtale innen budtjenester TNT - Ny avtale på kurertjenester VWR - Ny avtale innen laboratorieutstyr Egne data, eget ansvar Som tidligere må man logge seg på ekstranett for å få avtaletilgang. Nytt i denne sammenheng blir at hver bruker får sitt unike brukernavn og passord og selv kan velge hvilke avtaler han ønsker som sitt interesseområde. Det er også lagt opp til at den enkelte bruker vedlikeholder egne grunndata, som igjen (automatisk) oppdateres i vårt CRM-system. Dette gleder vi oss til og ser ikke minst potensial for en betydelig økning i antall kontaktpunkter i medlemsmassen. 9

10 Alliansenettverk fruktbart samarbeid? Av Kenneth H. Wathne / Forord av Lars Bugge fakta Kenneth H. Wathne er Professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere jobbet som Assistant Professor ved University of Wisconsin- Madison. Wathne har sin PhD fra Handelshøyskolen i København. Han har publisert en rekke artikler i Journal of Marketing og Journal of Marketing Research og har blant annet vunnet den prestisjetunge Louis W. Stern Award for sin forsking på opportunistisk adferd i bedriftsrelasjoner. Wathne sitter i redaksjonsrådet for Journal of Marketing, International Journal of Research in Marketing og Journal of Business-to-Business Marketing. Forord Finnes det noe litteratur, forskning eller annet som beskriver hvordan frivillige sammenslutninger, som f.eks. Tradebroker, fungerer?, var spørsmålet jeg stilte meg for snart et år siden. Hva med et spillteoretisk utgangspunkt? Har man det best innenfor eller utenfor en slik sammenslutning? Kan man oppnå noe bedre alene, og i så fall, hvor lenge lykkes man i å forbli i paradis? Det ble raskt klart at det var lite å finne i litteraturen. I hvert fall var det ingen som hadde interessert seg for Tradebroker! Jeg var innom flere akademiske miljøer, før jeg ble tipset om Kenneth H. Wathne, professor ved Handelshøyskolen BI. Han var velvilligheten selv og så klare paralleller mellom Tradebrokers måte å fungere på, Tradebrokers utfordringer og egen forskning. Spesielt er det interessant å få en bekreftelse på at de prosesser stiftelsen har igangsatt mtp justert forretningsmodell, finner støtte i relevant forskning. Det er ingen tvil om at denne justeringen er et positivt bidrag mot et enda mer velfungerende Tradebroker. Wathne sin forskning skiller seg fra vår virkelighet på den måten at de studerte sammenslutningene også samarbeider på områder som produktutvikling og markedsføring. Det avsluttende, konkrete eksempelet tar for seg dette. Les eksempelet med speilvendtbrillene på det er spennende lesing. Det synes klart at endret adferd, som et bidrag til å styrke alliansenettverket, øker spenningen ytterligere og kan gi varige, positive resultater! Lars Bugge, november 2009 Hva er et alliansenettverk? Bedrifter inngår i økende grad strategiske samarbeid for å oppnå konkurransefortrinn. En form for strategisk samarbeid er såkalte alliansenettverk, hvor en gruppe bedrifter inngår i en større samarbeidskonstellasjon for å oppnå felles mål (Gomes- Casseres 1994). Denne type allianser er gjerne knyttet til innkjøpsavtaler og felles infrastruktur, men også produktutvikling og markedsføring. Kjente eksempler er Star Alliance, verdens største allianse av flyselskap, og Best Western, verdens største hotellkjede. Fra et forbrukerståsted kan hensikten med disse alliansene fort oppfattes til kun å fokusere på markedsføring. Feil. Langt viktigere er fokuset på innkjøpsavtaler og en felles infrastruktur. Stiftelsen Tradebroker er også et eksempel på et alliansenettverk, dog i mindre målestokk. Alliansenettverk finnes innenfor alle industrier og er ikke forbeholdt store bedrifter. Forskning viser at hver fjerde strategiske allianse er et såkalt alliansenettverk (Gulati 1995). Alliansenettverkene varierer i struktur, hvor noen er organisert gjennom formelt eierskap mens andre er organisert via mer uformelle styringsstrukturer. Tradebroker har valgt stiftelsesformen, da denne er vurdert som hensiktsmessig mtp å håndtere medlemskap. Til tross for de åpenbare mulighetene som ligger innenfor et alliansenettverk knytter det seg usikkerhet til den faktiske verdiskapingen. I likhet med andre type allianser er denne form for konstellasjoner karakterisert ved at alle involvert parter tjener mest på gjensidig samarbeid. Et sentralt suksesskriterium for en velfungerende allianse er derfor dokumentasjon av verdiskaping gjennom gjensidig samarbeid. Samtidig vil det for den enkelte ofte være mer å tjene på å la andre dra største del av lasset, for 10

11 eksempel i form av investeringer eller omsetning kanalisert gjennom alliansen. Utfordringen er at en slik freeriding generelt underminerer verdiskapingen. Selv om den enkelte isolert sett kan tjene mer, vil verdi normalt gå tapt. Konsekvensen er at grunnlaget for samarbeid gradvis undermineres og at alliansen opphører. Et konkret eksempel Nyere forskning viser at verdiskaping i alliansenettverk manifesterer seg på flere nivåer (Gulati 2007). En fersk studie gjennomført ved Handelshøyskolen BI dokumenterer effekter av alliansenettverk blant sluttkunder. Studiet er gjennomført i et alliansenettverk bestående av 78 uavhengige medlemsbedrifter, hvor målet er å være Norges ledende leverandør av finansielle produkter til medlemsbedriftene og sluttkundene. I likhet med andre alliansenettverk kommuniserer hver bedrift sitt medlemskap i nettverket parallelt med at produkter og tjenester markedsføres under bedriftens eget navn (f.eks. slik SAS gjør det innenfor Star Alliance). Sentraladministrasjonen (som kan sammenlignes med Tradebrokers administrasjon) i nettverket driver i tillegg egen markedsføring av alliansenettverket. Resultatet av studiet viser først og fremst at kundene identifiserer seg med den enkelte bedrift og selve alliansenettverket i varierende grad. Ikke overraskende er det blant medlemmene hvor kundene rapporterer tettest bånd til leverandøren at man observerer de største effektene ift Denne form for konstellasjoner er karakterisert ved at alle involvert parter tjener mest på gjensidig samarbeid intensjonen om å fortsette forretningsforholdet, samt intensjonen om å spre positiv vareprat og å redusere bruken av konkurrerende leverandører. Videre viser resultatene at medlemsbedriftene også drar fordel av at kundene identifiserer seg med alliansenettverket. Jo mer kunden ser verdien av alliansen, jo høyere omsetning rapporterer den enkelte medlemsbedrift. Denne effekten vedvarer over tid. Implikasjonen er at kunders identifisering med nettverksallianser ikke bidrar til å holde kunder borte fra konkurrerende leverandører. Imidlertid gir medlemskap i denne type allianser en positiv effekt på omsetningen til den enkelte medlemsbedrift. I tillegg til å dokumentere verdiskaping gjennom alliansenettverket, ble også drivere av kunders identifisering med den enkelte medlemsbedrift, og nettverket generelt, studert. Ikke overraskende viser resultatene at viktige drivere av kundenes identifisering med den enkelte medlemsbedrift er tilfredshet med leveransene, antall kontaktpunkter (ansikt til ansikt, telefon, Internett, osv.), kunde- Utfordringen er at en slik free-riding generelt underminerer verdiskapingen forholdets varighet, samt bedriftens renommé. I tillegg viser resultatene at dette også har viktige implikasjoner for alliansen i seg selv. Jo høyere den enkelte medlemsbedrift scorer på kunders tilfredshet, jo mer identifiserer kundene seg med alliansenettverket. Dette understreker den gjensidige avhengigheten som eksisterer i alliansenettverk og illustrerer hvordan felles verdiskapingen kan gå tapt ved opportunistisk adferd fra den enkelte medlemsbedrift. Dette poenget blir ytterligere presisert når man tar hensyn til at alliansenettverkets eget renommé er en viktig driver for kundenes opplevde verdi av relasjonen til den enkelte medlemsbedrift. Konklusjonen av studiet er at bedrifter i alliansenettverk kan dra store fordeler av et medlemskap, også i forholdet til omsetning blant egne kunder. Forts. side 12 11

12 Samtidig viser resultatene at realiseringen av potensiell verdi er helt avhengig av gjensidig samarbeid blant medlemsbedriftene. Om medlemmene svikter i forholdet til egne kunder vil dette også gå utover felles verdiskapingen i alliansenettverket. Litteraturliste Gomes-Casseres, Benjamin (1994), Group Versus Group: How Alliance Networks Compete, Harvard Business Review, 72 (4), 62. Gulati, Ranjay (2007), Managing Network Resources: Alliances, Affiliations, and Other Relational Assets. Oxford, UK: Oxford University Press (1995), Social Structure and Alliance Formation Patterns: A Longitudinal Analysis, Administrative Science Quarterly, 40 (4), Hekta på Dolly i to nye år Av: Lars Bugge Dolly sine restauranter er uformelle samlingspunkter når dere går ut i jobbsammenheng Tradebroker har valgt Dolly Dimple s som leverandør av overtidsmat for to nye år. Det må være noe i slagordet smaken du blir hekta på, for snart når avtalen et tosifret millionbeløp i årlig bruk. Avtalen var nærmest som et forsøk å regne når den ble inngått for første gang sommeren Vil vi nå millionen?, var det flere som spurte seg. Snakk om å gjøre alle tips til skamme. Vi lukter nå på et tosifret millionbeløp. Det blir noen pizzaer! Hard konkurranse Suksessen som Dolly har opplevd i møtet med medlemmene har ikke gått upåaktet hen. Flere store aktører meldte seg på i de tilbakelagte forhandlingsrundene og det var tett og hard konkurranse helt inn. Dette bidro til at Tradebroker kunne presentere en forbedret avtale når det regnet(!) som verst i sommer. Øynene åpnet Flere av medlemmene har åpnet øynene for at Dolly kan benyttes til mer enn overtidsmat. Med nærmere 90 restauranter kan nettopp restaurantlokalet være arena for samlinger i jobbsammenheng. Uformelt og trivelig. Fredagslunsj eller pils, kundemøte eller teambuilding - hvorfor ikke besøke en Dolly-restaurant? Eller vil du ha Dolly til å dekke opp på hjemmebane, f.eks. i kantinen? Selvsagt kan de gjøre det! fakta Firmanavn: Dolly Dimple s hovedkontor / PAM AS Web: Adresse: Luramyrveien 75, 4313 Sandnes Oslo: Sagveien 17, 0459 Oslo Hovedkontakt: Anne Marte Skaanes tel Sentralbord: tel Bestilling: tel Etableringsår: 1986 Nøkkeltall 2008: 550 mill i omsetning ca ansatte 12

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

SEB Kort. Anders Brækken, Salgssjef Aud Brouwer, Markedssjef. Tradebroker Rådsmøte 11.06.09

SEB Kort. Anders Brækken, Salgssjef Aud Brouwer, Markedssjef. Tradebroker Rådsmøte 11.06.09 SEB Kort Anders Brækken, Salgssjef Aud Brouwer, Markedssjef Tradebroker Rådsmøte 11.06.09 1 SEB Kort Leverer betalings- og fakturakonsepter innenfor reise og innkjøp Eurocard og Diners Club er våre kjerneprodukter

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet.

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet. Vinter 2015 Avinor inviterer til dialogkonferanse vedrørende utvikling av førerløse kjøretøy, og da særlig rettet mot vintervedlikehold inne på flyplassområdene. Innhold 1 Innledning / Anskaffelsen...

Detaljer

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv.

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Finansavisen IT Hver mandag! Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Temautgaver Flere ganger i året har Finansavisen IT utgaver der vi setter ekstra søkelys på

Detaljer

Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om.

Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om. LITT MER PÅ LAGER Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om. Vi kan nesten ikke sitte stille. Der

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

INNKJØP SOM GIR MERSMAK

INNKJØP SOM GIR MERSMAK Kontaktinformasjon Vår administrasjon har kontor på Skøyen i Oslo. Vi er totalt 10 ansatte i Nores, likt fordelt mellom Norge og Sverige. Vi som jobber for Nores Norge, er: Eilif Andreassen Administrerende

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

God utvikling for NSB-konsernet

God utvikling for NSB-konsernet 06.10.2014 God utvikling for NSB-konsernet Geir Isaksen, konsernsjef 2. Tertial 2014 NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern med en omsetning på vel 14 milliarder kroner i 2013. Konsernet har rundt

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN LA JAKTEN BEGYNNE! Jakten på den gode anskaffelsen er et e-læringskurs i fem korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og om planlegging, gjennomføring og oppfølging

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

Messebrev fra Reiseliv 2010

Messebrev fra Reiseliv 2010 Side 1 av 6 Til alle utstillere! Med flotte besøkstall og topp stemning, kan dere takke hverandre for en strålende reiselivsmesse 2010! Sammen gjør dere messen attraktiv for deres kunder. Jeg håper dere

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer. v/linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp

Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer. v/linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer v/linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp Offentlige anskaffelser: Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer 1. Kort om

Detaljer

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Agenda Hvorfor en undersøkelse om

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

2030,- 2495,- 10% RABATT. Komplett KonferanseCruise

2030,- 2495,- 10% RABATT. Komplett KonferanseCruise DET Eneste konferansehotellet som seiler til København HØSTTILBUD SPAR Komplett KonferanseCruise 10% RABATT Moderne møteromsfasiliteter Egen erfaren konferansevert Utsøkt mat og drikke Kombiner det faglige

Detaljer

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012 SBN 212 årsrapport SBN har i 212 fått gode tilbakemeldinger og evalueringer. Det har vært et økt fokus på internasjonalt arbeid og å inkludere kunder av SAPs oppkjøpte selskaper medlemsnettverket. Antall

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Tradebroker Nytt. Lederen har ordet. Ny markedssjef. nr. 1 april/mai 2008

Tradebroker Nytt. Lederen har ordet. Ny markedssjef. nr. 1 april/mai 2008 Tradebroker Nytt nr. 1 april/mai 2008 1 Lederen har ordet Revitalisert Tradebroker-Nytt Som sikkert mange har registrert har Tradebroker styrket organisasjonen med en markedssjef, Lars Bugge. Lars er presentert

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

Artig for gutter i alle aldre NYHETER NORD-AURDAL. Jetmotorer, propellfly og alt der i mellom fylte luftrommet over Strondafjorden i helgen.

Artig for gutter i alle aldre NYHETER NORD-AURDAL. Jetmotorer, propellfly og alt der i mellom fylte luftrommet over Strondafjorden i helgen. M Bl ab M 14 M 20 14 M 20 ANNONSE NYHETER NORD-AURDAL Artig for gutter i alle aldre Av KRISTINE OLASDATTER 14. mars 2016, kl. 08:58 Jetmotorer, propellfly og alt der i mellom fylte luftrommet over Strondafjorden

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag 13.08.2015 Sted: Ruter, Oslo Tid: Kl. 10.00 14.00 Medl tilst: Vibeke Harlem (på sak 3, 6, 8 og 9), Hanne Alver Krum, Kjersti Danielsen Nordgård, Cathrine

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

GA SOM KUNDE AV AVINOR

GA SOM KUNDE AV AVINOR GA SOM KUNDE AV AVINOR Gardermoen, 8.november 2014 Ved Per Julius Helweg AVINOR FLYSIKRING Fra gjerdet til Avinor A-sertifikat i Oslo Flyklubb Fornebu (1988) Formann / flygesjef «nekter å flytte» (1989)

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Desember 2009

NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Desember 2009 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Desember 2009 GOD JUL! 15 på topp pr 4. desember 2009 Etter innbyggere pr. sertifisering (forholdstall i kolonnen til høyre): 1. Namsskogan 4 sert. 229,0 (1) 2. Bykle

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Fremtidens bildistribusjon. Digitalisering Verdikjede

Fremtidens bildistribusjon. Digitalisering Verdikjede Fremtidens bildistribusjon Digitalisering Verdikjede Og hva er lærdommen og moralen etter dagen? Til merkeforhandlere og importører: Sørg for at dere har et bevisst forhold til hva dere ikke skal gjøre

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i nye Silicon Valley-bedrifter.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer