TRADEBROKERnytt. fakta. Avinor ønskes velkommen i Tradebroker TRADEBRO KER. Lederen har ordet. nr. 2 november 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRADEBROKERnytt. fakta. Avinor ønskes velkommen i Tradebroker TRADEBRO KER. Lederen har ordet. nr. 2 november 2009"

Transkript

1 BN TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2009 Lederen har ordet Utfordrende tider fortsettelse I forrige leder inviterte jeg til dialog i form av ønsker og konstruktive innspill. Om den forsterkede dialogen vi opplever er et resultat av dette, eller de utfordrende tidene i sin alminnelighet, skal være usagt, men vi opplever det like fullt som gledelig. De utfordrende tidene satt spor etter seg i Tradebrokers tall. Etter flere år med sterk vekst i den samlede avtalebruken opplevde vi i 1. halvår en tilbakegang. Et lite dypdykk i arkivene viser at vi må tilbake til 03 for å finne forrige halvår med tilbakegang. Tallenes tale er klar. Vi nådde en samlet avtalebruk på 905 millioner. Dette representerte en reduksjon på i underkant av 15 % fra 1H08. Sett i lys av bredden i avtaleporteføljen er det grunn til å tro at dette gir et godt bilde av tingenes tilstand hos et gjennomsnitt av våre medlemmer. Tilbakemeldinger fra leverandørhold tyder på at det fortsatt er tøffe tider, men de fleste signaliserer samtidig at bunnen er passert. Dette samsvarer bra med signalene fra den økonomiske ekspertisen. Vi har derfor grunn til å tro på økt aktivitet og dermed ny vekst i 2010 og tiden deretter. Ny medarbeider Arne Billingtons overgang til pensjonistenes rekker resulterte i et tomrom som måtte fylles. Etter en lang rekrutteringsprosess fikk vi endelig på plass vår nye medarbeider. Øyvind Langvandsbråten startet hos oss 1. september i en rolle som senior innkjøper. Øyvind har bakgrunn fra bl.a. TESS og har fått ansvar for de fleste industrirelaterte avtalene. Mer om Øyvind på side 13. Nye nettsider I skrivende stund er vi i ferd med å gå på lufta med nye nettsider. Ønsket om en betydelig ansiktsløftning og en mer fleksibel plattform gjorde det nødvendig å fornye seg. Vi har gjennom årene fått mange positive tilbakemeldinger på funksjonalitet og brukervennlighet, til tross for utdatert design. Vi har derfor fokusert på å videreføre dette i ny innpakning. Sidene er også integrert mot vårt CRM-system, noe vi mener vil bedre kvaliteten på våre kontaktdata og følgelig forenkle kommunikasjonen med omverden. Vårt håp er at du blir like fornøyd som oss, og vi mottar gjerne tilbakemeldinger som kan gjøre oss enda bedre. Avinor ønskes velkommen i Tradebroker Av: Lars Bugge I september fikk Tradebroker sitt 53. medlem. Avinor har ansvar for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavnnett i Norge. Avinor driver 46 lufthavner, 12 i samarbeid med Forsvaret. Virksomheten omfatter også kontrolltårn, kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Mulighetenes marked Avinors oppgaver er mange. Disse er behørig presentert på de to påfølgende sidene. Mange oppgaver betyr et bredt behov for varer og tjenester. Avinor er et mulighetenes marked for TB-leverandørene. Konsernet er, som en håndfull andre medlemsbedrifter, underlagt LOA og Forsyningsforskriften. Både Avinor og Tradebroker etterlever alle myndighetspålagte krav knyttet til dette. Dette betyr at muligheten kan la vente på seg, fordi Avinor er midt i en avtaleperiode, men den kommer. Rask prosess Det gikk et snaut halvår fra de første sonderende samtaler til medlemskapet var et faktum. Vi i Tradebroker tolker dette som et sterkt ønske om å komme i gang. Innkjøpssjef Gunn- Sølvi Arveschoug sier da også: Før vi søkte om medlemskap hadde vi en grundig, intern prosess. Vi spurte oss selv om vi, samlet sett, ville være innstilt på å yte det som forventes av et aktivt medlemskap. Svaret var et entydig ja og vi ser flere fordeler. Jeg tenker i første omgang på den enkle avtaletilgangen og bidraget til reduserte prosesskostnader. Videre håper jeg medlemskapet byr på noen muligheter til å bli kjent med andre innkjøpsmiljøer og personer med tilsvarende rolle. Fra venstre ser vi Joachim Jacobsen, Anne Meyer, Gunn-Sølvi Arveschoug og Jan-Ove Strømmen. Vi ser frem til å jobbe med Avinor og håper alle våre leverandører griper mulighetene begjærlig. Bla om for å lese mer om Avinors oppgaver og la deg inspirere til å forfølge mulighetene! fakta Firmanavn: Avinor AS Web: Adresse: Oslo Atrium Christian Frederiks plass Oslo Post: Postboks 150, 2061 Gardermoen Hovedkontakt: Gunn-Sølvi Arveschoug tel Sentralbord tel Etableringsår: 1947 som Luftfartsdirektoratet, Avinor fra Nøkkeltall 2008: 7,384 mrd i omsetning ansatte TRADEBRO KER

2 14 Kontrolltårn Flygeledere holder kontroll med fly i norsk luftrom og trafikken på flyplassene. Ved mindre flyplasser er det AFIS-fullmektiger som utfører jobben. Kontrolltårnene har mye teknisk utstyr for navigasjon, kommunikasjon, radar og meteorologi. Drift og vedlikehold av disse utføres av ingeniørene i flynavigasjonstjenesten. terminalbygg I terminalbygget jobber Avinor-ansatte i samarbeid med våre partnere på ulike områder. Én av oppgavene er å videreutvikle de kommersielle tilbudene som dutyfree, serveringssteder og butikker. Avinor leier ut arealer i terminalen til slike formål. tauebil En bil skyver eller tauer flyet fra parkering til taksebanen, og så går det for egen maskin på rullebanen for take-off. FlyparKering Etter at flyet har landet, kjører det mot parkering. Parkeringskontoret ligger ofte i første etasje i tårnet. En person gjerne en lufthavnbetjent med et rundt markeringsskilt i hver hånd viser hvor flyet skal parkere. Brann og redning Ansatte innen brann- og redningstjenesten har særdeles viktige sikkerhetsoppgaver, og står i beredskap hver gang et fly skal lande eller ta av. sikkerhet Sikkerhet for passasjerer, flypersonale og egne ansatte har høyeste prioritet. Større lufthavner har inspeksjonsbiler, som patruljerer for å sjekke at uvedkommende ikke oppholder seg i «rød sone», det vil si flysiden. jegere Ved noen lufthavner kan fugler være en risiko. I stille perioder kan lufthavnbetjenter få i oppdrag å skyte fugl, men aller helst brukes geværet til å skremme. Om en elg eller et annet stort dyr legger sin elsk på rullebanen, blir Viltnemnda tilkalt. tanking av drivstoff Flyet klargjøres mens det står på bakken, noe som blant annet betyr fylling av drivstoff. Av sikkerhetshensyn kommer det ofte en brannbil sammen med tankbilen.

3 radar Flynavigasjonstjenesten har ansvar for drift og vedlikehold av utstyr for kommunikasjon, navigasjon, overvåking og flytrafikkontroll. Bruk av radar er ett viktig verktøy i arbeidet for en effektiv, sikker og smidig avvikling av flytrafikken. Avinor har et radarprogram med bygging av total ti nye radarer fra 2006 til Dette skal sikre full radardekning i det norske luftrommet. Kontrollsentral Det er flygeledere også ved Avinors kontrollsentraler i Bodø, Stavanger og Røyken. De har ansvaret for flyene mellom flyplasser og for dem som passerer norsk luftrom. Pilotene blir instruert om flygenivåer, retninger, hastigheter og en rekke andre ting. Drift, vedlikehold og videreutvikling av datasystemene utføres av ingeniørene i flynavigasjonstjenesten. 15 Miljø Luftfarten fyller et viktig samfunnsbehov som kollektivtransport over lange avstander, men som all annen transport påvirker også luftfarten miljøet negativt. Vi forsøker å redusere påvirkningen mest mulig. Viktige områder for å sikre en bærekraftig luftfart er reduksjon av støy, klimautslipp, avfall og utslipp til vann og grunn. Bagasje I de fleste tilfellene er det handlingselskap som kjører den lille bilen med traller. Målet er å få bagasjen i hus samtidig med passasjeren. Kofferter og bager tas ut av flyet, fraktes i trallene og kjøres til bagasjebåndene. Avinors oppgaver BaKKetjenesten Før et fly kan lande i snøvær, må brøytebilen rydde rullebanen. Deretter kjører en ny bil ut på rullebanen, denne gangen for å strø. Til slutt kommer en mindre bil, gjerne med en liten tilhenger på slep, for å måle friksjonen. Avinor bruker begrepet svarte baner når rullebanen ikke er glatt. Avinor er et statlig konsern som har som sin oppgave å eie og drive 46 norske lufthavner, 12 av dem i samarbeid med Forsvaret. Høyest på dagsorden for de nesten 3000 ansatte står sikkerhet og effektivitet, og oppgavene er både mangslungne og krevende. Her ser du noen av de viktigste. TeksT: Torunn sneltvedt illustrasjon: kent enstrøm

4 Ideen til operahuset i Sydney dukket opp rett etter lunsj. Ekspertise og innsikt gir fordeler for alle Inspirasjon finnes overalt. Moving Ideas Forward. ricoh-europe.com Office Solutions Production Printing Managed Print Services

5 To nye ansikter i Tradebrokers styre Av Lars Bugge Linda Rønneberg fra NSB og Sindre Røstad fra If Skadeforsikring ble begge klappet inn i Tradebrokers styre under siste rådsmøte. De tar plass i styret som etterfølgere til hhv Ann- Kristin Haram, Aibel og Arve Axelsson, Kraft Foods. Litt om Linda Linda Rønneberg jobber med konsernovergripende avtaler i NSB-systemet Linda begynte som innkjøpssjef i NSBs konserninnkjøpsgruppe høsten 2008, og har et spesielt ansvar for konsernovergripende avtaler. I praksis betyr dette avtaler som involverer selskapene NSB Persontog, Nettbuss, CargoNet, Rom Eiendom, Mantena, Arrive og NSB Trafikkservice. Hun kom sist fra syv år i GRIP - stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk. På oppdrag fra miljøverndepartementet hadde hun en pådriverrolle i forhold til miljøhensyn knyttet til offentlige anskaffelser. Før dette jobbet hun fem år med innkjøp i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Linda er spesielt opptatt av at offentlige virksomheter i større grad skal ta miljøhensyn ifm sine anskaffelser, og har drevet med nybrottsarbeid for å utvikle egnede verktøy og arbeidsmetoder. Hun og NSB er hånd i hanske. NSB er en miljøfokusert bedrift med klare målsettinger på området. I NSB har anskaffelser fått sin fortjente plass i solen. Anskaffelser er definert som et strategisk virkemiddel for å oppnå økt verdiskapning og forretningsmessige effekter. Linda ble raskt introdusert for Tradebroker og sørget umiddelbart for å plassere stiftelsen i det strategiske landskapet, eller som hun selv uttrykker det: Tradebroker spiller en viktig rolle i arbeidet med å oppnå gode resultater innenfor indirekte vare- og tjenesteområder. Vi har meget gode erfaringer, både ressurs- og betingelsesmessig. I mitt virke i Tradebrokers styre, vil jeg blant annet være med å påvirke Tradebroker mot et forsterket miljøfokus. Litt om Sindre Sindre Røstad ønsker å sette spesielt fokus på medlemmenes avtalebruk Sindre blir med sine 37 år, yngste representant i Tradebrokers styre. Han har hatt sitt daglige virke som innkjøpssjef i If siden juni Innkjøpsfunksjonen i If er todelt, med fokus på hhv IT-service og kontorservice. Sindre har sistnevnte som sitt ansvar. Områder som reise, MFP er, kontorrekvisita, leieavtaler, postinterne tjenester og ikke minst innkjøpssystem, sorterer under ham. Før han kom til If var Sindre 10 år i Storebrand. Som leder av konserninnkjøp, hadde han fokus på mange av de samme områdene som i dag. I både If og Storebrand - som også gjelder i mange andre bedrifter - opplevde Sindre å styre over begrensede mannskapsressurser. Han valgte derfor å innta en meget mulighetsorientert holdning overfor Tradebroker fra første dag, og han uttaler: Tradebroker er en meget bra løsning for å få tilgang til en portefølje med ferdigforhandlede, konkurransedyktige avtaler. Sindre forteller videre: Jeg har vært aktiv i relasjon til Tradebroker fra 2000 og erfaringene har vært veldig gode. Som fersk innkjøper i 2000 opplevde jeg Tradebroker som en arena hvor jeg kunne lære mye rent innkjøpsfaglig, samtidig som jeg representerte et medlem med et volum som var interessant for fellesskapet. Parallelt har det vært en arena for nettverksbygging, både ift andre innkjøpere og mot leverandørsiden. Sindre var ikke vond å be da han ble forspurt av valgkomiteen om å bidra i styret. Vi avslutter vår visitt hos Sindre med spørsmål om han har en programerklæring å komme med. Jeg vil takke for tilliten og ser fram til å bidra til utviklingen av Tradebroker. Vi jobber mye med miljø internt i If og jeg håper Tradebroker kan bruke sin styrke til gradvis å utvikle og utfordre leverandørsiden på dette. En annen ting jeg brenner for er avtalelojalitet. Jeg har sett uheldige eksempler på at medlemmer ikke gjør som de har sagt. Det skader fellesskapet. Slik kan vi ikke ha det! 5

6 Fargerike muligheter Finn Clausen Arkivsystemer AS Til alle Tradebrokermedlemmer! Som ny leverandør til Tradebroker, vil vi tilby alle medlemmer kostnadsfritt fargevalg på Fossafe arkivskap, kabinetter og brannsikrede arkivskap. Dette tilbudet gjelder bestillinger mottatt innen Telefon NB! Pristillegg for trefonter som vist på bildet. Finn Clausen Arkivsystemer AS leverer arkivløsninger etter kundens behov. Kontakt oss gjerne for konsultasjon og rådgivning.

7 Tak over hodet i to nye år Av Lars Bugge Tradebroker har inngått nye hotellavtaler med Thon og Rica. Avtalene er forbedret fra forrige avtaleperiode, men mest spennende blir det å se om medlemmene griper muligheten de har til å etablere egne nabohotellavtaler. I dialog med medlemmene har vi gjentatte ganger hørt: Vi tok vårt lokale behov på romdøgn og kontaktet hotellet vegg i vegg. Vi oppnådde bedre priser enn i avtalen. Rica Seilet Hotel i Molde er et godt synlig landemerke i Rosenes by Dette er selvsagt ingen overraskelse og har i enkelte tilfeller blitt brukt som forklaring på hvorfor man har egen hotellavtale. Det harde faktum er at dette på sikt svekker Tradebrokers muligheter til å etablere gode avtaler for sine medlemmer. Vi jobber med å påvirke og selge inn avtalene. I tillegg utfordrer vi våre avtaleleverandører. Vi valgte å ta tyren ved hornene i den foregående prosessen. Ambisjonen var klar: Stopp utroskapet! Som et minimum ønsket vi å eliminere behovet for egen avtale med samme kjede som Tradebroker har avtale med. Vi møtte mulighetsorienterte leverandører fra første stund. Både de vi til slutt valgte, og de som forhåp e n t l i g v i s stiller skarpskodde til nye runder i 2011, var positive. I avtaleteksten er dette enkelt og greit formulert som at leverandøren har anledning til å tilby bedre priser til enkeltstående medlemmer uten at dette skal gjøres gjeldende for den resterende medlemsmassen. Enkelt. Fleksibelt. Tilrettelagt. Kort sagt en gladnyhet og brukertilpasset endring, som vi håper alle våre medlemmer griper begjærlig tak i! fakta Firmanavn: Rica Hotels AS Web: Adresse: Slependveien 108, 1396 Billingstad Post: Postboks 3, 1375 Billingstad Hovedkontakt: Nicoline Soteland tel Booking: tel Etableringsår: 1975 Nøkkeltall 2008: mill i omsetning 61 ansatte/3.000 ansatte inkl hotellene fakta Firmanavn: Thon Hotels AS Web: Adresse: Stenersgata 2, 0184 Oslo Post: Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Hovedkontakt: Kjell Vikebakk tel Booking: tel Etableringsår: 1989 Nøkkeltall 2008: 2,6 mrd i omsetning i Norge 42 ansatte/2.590 ansatte inkl hotellene 56 hoteller i Norge Et formelt samarbeid med First Hotels innebærer at det tilbys 104 hoteller i Norden fra

8 Ny avtale - papirdokumentet er kommet for å bli! Av: Lars Bugge fakta Firmanavn: Finn Clausen Arkivsystemer AS (Eier av varemerket Fossafe som har opprinnelse fra Viig & Vraalsen & A.P.Foss, etablert på Carl Berner i 1878) Web: Adresse: Karoline Kristiansens vei 1H, 0661 Oslo Post: Postboks 6658 Etterstad, 0607 Oslo Hovedkontakt: Mariann Biseth-Michelsen tel Sentralbord Kundesenter: Magnar Gjerde tel Kristin Dahl tel Etableringsår: 1996 (som Finn Clausen Arkivsystemer AS) Nøkkeltall 2008: 28 mill i omsetning 9 ansatte Markedsleder på brannsikrede arkivskap Adm.dir Dag Tauland og KAM Mariann Biseth-Michelsen ser store muligheter i medlemsmassen dokumentbunken som må lagres sikkert med tanke på konfidensialitet, brann eller lignende. Under merkenavnet Fossafe produseres og tilbys låsbare brannsikrede arkivskap i 60P og 120P (se egen sak). Fargerike muligheter Et arkivskap ser nesten likt ut i dag som for atskillige tiår siden. Men må det være sånn? Nei. KAM Mariann Biseth-Michelsen forteller: Kundene utfordrer oss hele tiden. Et kjedelig arkivskap gjemmes ofte bort. Nå er skapene i økende grad Over år har mange hevdet at det skrevne papirdokument står foran en snarlig død. Sannheten er den motsatte. Vi produserer faktisk mer og mer papir - ikke bare for søppelbøtta! Adm.dir. i Finn Clausen Arkivsystemer AS (FCA), Dag Tauland, forteller om en årlig vekst i vår samlede dokumentproduksjon på ca 3 %. Flott synes han, og er spesielt interessert i den delen av Ingen tvil om at et arkivskap kan sette farge på tilværelsen FCA er markedsledende på brannsikre arkivskap, men tilbyr også andre typer skap, samt relevante rådgivnings- og servicetjenester. Kommer du ikke inn i skapet? Gikk nøkkelen til bunns av fjorden på sommerens fisketur? FCA løser det. på vei tilbake til kontormiljøene. Nå kan du helt enkelt bestille skrog og skuffer i alle RAL-farger, samt fronter i bøk, bjørk og kirsebær. Valget er ditt! 8

9 Hva er 60P og 120P? For personer i bransjen er 60P og 120P kjente begreper. For Tradebrokers utsendte helt gresk. Det at skapene er brannsikret betyr at de er isolerte og vil tåle en brann uten at temperaturen inne i skapet overstiger fastsatte grenser. Alle FCAs brannsikrede skap er testet og sertifisert av SP, Svenska Provningsanstalten, etter NT fire 017 -normen. Skap blir utsatt for en utvendig varmebelastning på opp i mot grader. For godkjent test skal ikke temperaturhevingen inne i skapet overstige 150 grader (55 grader for datamedia). Og så til begrepene: 60P er godkjent for papir i 60 min 120P er godkjent for papir i 120 min 60DIS er godkjent for datamedia i 60 min Tradebroker med nye nettsider Av: Lars Bugge Når du leser dette er det meget mulig at Tradebroker er på lufta med nye nettsider. Sidene som avløses har gjort sitt siden 2002 og ble etter hvert designmessig utdaterte og lite fleksible. Behovet for nye nettsider har vært både kjent og erkjent i lang Tradebroker - Tradebroker tid, mens selve prosjekt nye nettsider først ble startet våren Tre fokusområder Vi har fra starten av hatt stødig fokus på tre ting: enkelhet, god funksjonalitet ift avtalepresentasjon og integrering mot vårt CRM-system. I egne øyne har dette blitt ivaretatt på en god Emnekart / Søk / Hjem Om Tradebroker Kontakt oss Medlemmer Leverandører Nyheter Lenker TRADEBROKER innkjøpsorganisasjonen for medlemsbedrifter Bli medlem måte, selv om vi i skrivende stund kun kan krysse fingrene for at integreringen mot CRM forløper smertefritt. For medlemmene blir avtalene langt på vei presentert som i dag, sortert på områder, men med større grad av ryddighet og ikke minst mer intuitive dokumentnavn. Vi er likevel sikre på at vi vil motta innspill til ytterligere forbedringer, noe vi også ønsker. Nå, i motsetning til tidligere, har vi mulighet til å gjøre konkrete forbedringer. Systemet er fleksibelt. Lønnsomt. Alltid. Presseklipp - Rallyet vil fortsette fra dn.no - 12.oktober.2009 Jobbene er på vei fra dn.no - 12.oktober.2009 Amerikanere deler nobelprisen i økonomi fra dn.no - 12.oktober.2009 Oppdaterer bestselger-suv fra dn.no - 12.oktober DNO-aksjen kan være verdt null til 12 kroner fra dn.no - 12.oktober.2009 Annonser Aktuelt flynavigasjon. På tide å tenke vinterdekk - igjen! :03 Flere av oss har allerede skrapt is av bilvinduene. Noen har allerede flere mil på snøføre. Både Dekkmann og Vianor ønsker å rette fokus mot kommende vintersesong. Øyvind Langvandsbråten styrker Tradebroker :37 Øyvind Langvandsbråten kom til Tradebroker 1. september. Øyvind er ansatt som senior innkjøper og skal ha et spesielt fokus på den industrirettede delen av avtaleporteføljen. Avinor - nytt medlem i Tradebroker :46 I september fikk Tradebroker sitt 53. medlem. Avinor har ansvar for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavnnett i Norge. Avinor driver 46 lufthavner, 12 i samarbeid med Forsvaret. Virksomheten omfatter også kontrolltårn, kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for Skjermdumpen viser work in progress dette er forsiden Rådsmøte :27 Årets rådsmøte ble arrangert i Næringslivets Hovedorganisasjon sine nyrenoverte, delikate lokaler på Majorstua. Det ble en vellykket dag, og vi gledet oss over den gode deltakelsen. Over 40 medlemmer hadde funnet veien. Kavli - nytt medlem i Tradebroker :32 Kavli Holding AS er tatt opp som nytt medlem i Tradebroker fra 5. februar. Øyvind Askevold, Chief Procurement Officer, hørte styreleder Steinar Wiik snakke om Tradebroker da han var i Telenor. Han byttet senere beite til Kavli og da var Bli leverandør Aktive konkurranser Logg inn Logg inn Glemt passord? Ny bruker Avtalenytt Vianor - vinterdekkampanje og mer! Dekkmann - Tid for nye vinterdekk! Toms Budservice - Ny avtale innen budtjenester TNT - Ny avtale på kurertjenester VWR - Ny avtale innen laboratorieutstyr Egne data, eget ansvar Som tidligere må man logge seg på ekstranett for å få avtaletilgang. Nytt i denne sammenheng blir at hver bruker får sitt unike brukernavn og passord og selv kan velge hvilke avtaler han ønsker som sitt interesseområde. Det er også lagt opp til at den enkelte bruker vedlikeholder egne grunndata, som igjen (automatisk) oppdateres i vårt CRM-system. Dette gleder vi oss til og ser ikke minst potensial for en betydelig økning i antall kontaktpunkter i medlemsmassen. 9

10 Alliansenettverk fruktbart samarbeid? Av Kenneth H. Wathne / Forord av Lars Bugge fakta Kenneth H. Wathne er Professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere jobbet som Assistant Professor ved University of Wisconsin- Madison. Wathne har sin PhD fra Handelshøyskolen i København. Han har publisert en rekke artikler i Journal of Marketing og Journal of Marketing Research og har blant annet vunnet den prestisjetunge Louis W. Stern Award for sin forsking på opportunistisk adferd i bedriftsrelasjoner. Wathne sitter i redaksjonsrådet for Journal of Marketing, International Journal of Research in Marketing og Journal of Business-to-Business Marketing. Forord Finnes det noe litteratur, forskning eller annet som beskriver hvordan frivillige sammenslutninger, som f.eks. Tradebroker, fungerer?, var spørsmålet jeg stilte meg for snart et år siden. Hva med et spillteoretisk utgangspunkt? Har man det best innenfor eller utenfor en slik sammenslutning? Kan man oppnå noe bedre alene, og i så fall, hvor lenge lykkes man i å forbli i paradis? Det ble raskt klart at det var lite å finne i litteraturen. I hvert fall var det ingen som hadde interessert seg for Tradebroker! Jeg var innom flere akademiske miljøer, før jeg ble tipset om Kenneth H. Wathne, professor ved Handelshøyskolen BI. Han var velvilligheten selv og så klare paralleller mellom Tradebrokers måte å fungere på, Tradebrokers utfordringer og egen forskning. Spesielt er det interessant å få en bekreftelse på at de prosesser stiftelsen har igangsatt mtp justert forretningsmodell, finner støtte i relevant forskning. Det er ingen tvil om at denne justeringen er et positivt bidrag mot et enda mer velfungerende Tradebroker. Wathne sin forskning skiller seg fra vår virkelighet på den måten at de studerte sammenslutningene også samarbeider på områder som produktutvikling og markedsføring. Det avsluttende, konkrete eksempelet tar for seg dette. Les eksempelet med speilvendtbrillene på det er spennende lesing. Det synes klart at endret adferd, som et bidrag til å styrke alliansenettverket, øker spenningen ytterligere og kan gi varige, positive resultater! Lars Bugge, november 2009 Hva er et alliansenettverk? Bedrifter inngår i økende grad strategiske samarbeid for å oppnå konkurransefortrinn. En form for strategisk samarbeid er såkalte alliansenettverk, hvor en gruppe bedrifter inngår i en større samarbeidskonstellasjon for å oppnå felles mål (Gomes- Casseres 1994). Denne type allianser er gjerne knyttet til innkjøpsavtaler og felles infrastruktur, men også produktutvikling og markedsføring. Kjente eksempler er Star Alliance, verdens største allianse av flyselskap, og Best Western, verdens største hotellkjede. Fra et forbrukerståsted kan hensikten med disse alliansene fort oppfattes til kun å fokusere på markedsføring. Feil. Langt viktigere er fokuset på innkjøpsavtaler og en felles infrastruktur. Stiftelsen Tradebroker er også et eksempel på et alliansenettverk, dog i mindre målestokk. Alliansenettverk finnes innenfor alle industrier og er ikke forbeholdt store bedrifter. Forskning viser at hver fjerde strategiske allianse er et såkalt alliansenettverk (Gulati 1995). Alliansenettverkene varierer i struktur, hvor noen er organisert gjennom formelt eierskap mens andre er organisert via mer uformelle styringsstrukturer. Tradebroker har valgt stiftelsesformen, da denne er vurdert som hensiktsmessig mtp å håndtere medlemskap. Til tross for de åpenbare mulighetene som ligger innenfor et alliansenettverk knytter det seg usikkerhet til den faktiske verdiskapingen. I likhet med andre type allianser er denne form for konstellasjoner karakterisert ved at alle involvert parter tjener mest på gjensidig samarbeid. Et sentralt suksesskriterium for en velfungerende allianse er derfor dokumentasjon av verdiskaping gjennom gjensidig samarbeid. Samtidig vil det for den enkelte ofte være mer å tjene på å la andre dra største del av lasset, for 10

11 eksempel i form av investeringer eller omsetning kanalisert gjennom alliansen. Utfordringen er at en slik freeriding generelt underminerer verdiskapingen. Selv om den enkelte isolert sett kan tjene mer, vil verdi normalt gå tapt. Konsekvensen er at grunnlaget for samarbeid gradvis undermineres og at alliansen opphører. Et konkret eksempel Nyere forskning viser at verdiskaping i alliansenettverk manifesterer seg på flere nivåer (Gulati 2007). En fersk studie gjennomført ved Handelshøyskolen BI dokumenterer effekter av alliansenettverk blant sluttkunder. Studiet er gjennomført i et alliansenettverk bestående av 78 uavhengige medlemsbedrifter, hvor målet er å være Norges ledende leverandør av finansielle produkter til medlemsbedriftene og sluttkundene. I likhet med andre alliansenettverk kommuniserer hver bedrift sitt medlemskap i nettverket parallelt med at produkter og tjenester markedsføres under bedriftens eget navn (f.eks. slik SAS gjør det innenfor Star Alliance). Sentraladministrasjonen (som kan sammenlignes med Tradebrokers administrasjon) i nettverket driver i tillegg egen markedsføring av alliansenettverket. Resultatet av studiet viser først og fremst at kundene identifiserer seg med den enkelte bedrift og selve alliansenettverket i varierende grad. Ikke overraskende er det blant medlemmene hvor kundene rapporterer tettest bånd til leverandøren at man observerer de største effektene ift Denne form for konstellasjoner er karakterisert ved at alle involvert parter tjener mest på gjensidig samarbeid intensjonen om å fortsette forretningsforholdet, samt intensjonen om å spre positiv vareprat og å redusere bruken av konkurrerende leverandører. Videre viser resultatene at medlemsbedriftene også drar fordel av at kundene identifiserer seg med alliansenettverket. Jo mer kunden ser verdien av alliansen, jo høyere omsetning rapporterer den enkelte medlemsbedrift. Denne effekten vedvarer over tid. Implikasjonen er at kunders identifisering med nettverksallianser ikke bidrar til å holde kunder borte fra konkurrerende leverandører. Imidlertid gir medlemskap i denne type allianser en positiv effekt på omsetningen til den enkelte medlemsbedrift. I tillegg til å dokumentere verdiskaping gjennom alliansenettverket, ble også drivere av kunders identifisering med den enkelte medlemsbedrift, og nettverket generelt, studert. Ikke overraskende viser resultatene at viktige drivere av kundenes identifisering med den enkelte medlemsbedrift er tilfredshet med leveransene, antall kontaktpunkter (ansikt til ansikt, telefon, Internett, osv.), kunde- Utfordringen er at en slik free-riding generelt underminerer verdiskapingen forholdets varighet, samt bedriftens renommé. I tillegg viser resultatene at dette også har viktige implikasjoner for alliansen i seg selv. Jo høyere den enkelte medlemsbedrift scorer på kunders tilfredshet, jo mer identifiserer kundene seg med alliansenettverket. Dette understreker den gjensidige avhengigheten som eksisterer i alliansenettverk og illustrerer hvordan felles verdiskapingen kan gå tapt ved opportunistisk adferd fra den enkelte medlemsbedrift. Dette poenget blir ytterligere presisert når man tar hensyn til at alliansenettverkets eget renommé er en viktig driver for kundenes opplevde verdi av relasjonen til den enkelte medlemsbedrift. Konklusjonen av studiet er at bedrifter i alliansenettverk kan dra store fordeler av et medlemskap, også i forholdet til omsetning blant egne kunder. Forts. side 12 11

12 Samtidig viser resultatene at realiseringen av potensiell verdi er helt avhengig av gjensidig samarbeid blant medlemsbedriftene. Om medlemmene svikter i forholdet til egne kunder vil dette også gå utover felles verdiskapingen i alliansenettverket. Litteraturliste Gomes-Casseres, Benjamin (1994), Group Versus Group: How Alliance Networks Compete, Harvard Business Review, 72 (4), 62. Gulati, Ranjay (2007), Managing Network Resources: Alliances, Affiliations, and Other Relational Assets. Oxford, UK: Oxford University Press (1995), Social Structure and Alliance Formation Patterns: A Longitudinal Analysis, Administrative Science Quarterly, 40 (4), Hekta på Dolly i to nye år Av: Lars Bugge Dolly sine restauranter er uformelle samlingspunkter når dere går ut i jobbsammenheng Tradebroker har valgt Dolly Dimple s som leverandør av overtidsmat for to nye år. Det må være noe i slagordet smaken du blir hekta på, for snart når avtalen et tosifret millionbeløp i årlig bruk. Avtalen var nærmest som et forsøk å regne når den ble inngått for første gang sommeren Vil vi nå millionen?, var det flere som spurte seg. Snakk om å gjøre alle tips til skamme. Vi lukter nå på et tosifret millionbeløp. Det blir noen pizzaer! Hard konkurranse Suksessen som Dolly har opplevd i møtet med medlemmene har ikke gått upåaktet hen. Flere store aktører meldte seg på i de tilbakelagte forhandlingsrundene og det var tett og hard konkurranse helt inn. Dette bidro til at Tradebroker kunne presentere en forbedret avtale når det regnet(!) som verst i sommer. Øynene åpnet Flere av medlemmene har åpnet øynene for at Dolly kan benyttes til mer enn overtidsmat. Med nærmere 90 restauranter kan nettopp restaurantlokalet være arena for samlinger i jobbsammenheng. Uformelt og trivelig. Fredagslunsj eller pils, kundemøte eller teambuilding - hvorfor ikke besøke en Dolly-restaurant? Eller vil du ha Dolly til å dekke opp på hjemmebane, f.eks. i kantinen? Selvsagt kan de gjøre det! fakta Firmanavn: Dolly Dimple s hovedkontor / PAM AS Web: Adresse: Luramyrveien 75, 4313 Sandnes Oslo: Sagveien 17, 0459 Oslo Hovedkontakt: Anne Marte Skaanes tel Sentralbord: tel Bestilling: tel Etableringsår: 1986 Nøkkeltall 2008: 550 mill i omsetning ca ansatte 12

TRADEBROKERnytt. Kavli nytt medlem

TRADEBROKERnytt. Kavli nytt medlem BN TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2009 Lederen har ordet Utfordrende tider økt kostnadsfokus Tradebroker har gjort opp regnskap for 2008 og den samlede bruken av avtalene ble nesten 2,3 milliarder kroner.

Detaljer

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2013 Hver dag er mer enn 50 GLAVA-biler underveis på norske veier GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold GLAVA er Norges ledende totalleverandør av isolasjons-,

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2012 Ard investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment. Datterselskapet Rainpower har utviklet egen turbinteknologi i

Detaljer

Tradebroker Nytt. Lederen har ordet. Ny markedssjef. nr. 1 april/mai 2008

Tradebroker Nytt. Lederen har ordet. Ny markedssjef. nr. 1 april/mai 2008 Tradebroker Nytt nr. 1 april/mai 2008 1 Lederen har ordet Revitalisert Tradebroker-Nytt Som sikkert mange har registrert har Tradebroker styrket organisasjonen med en markedssjef, Lars Bugge. Lars er presentert

Detaljer

TRADEBROKERnytt. Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder. nr. 2 november 2014

TRADEBROKERnytt. Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder. nr. 2 november 2014 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2014 Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder Tradebrokers vedtekter danner føringer for hvem som kan sitte i selskapets styre. Mangeårig styreleder Steinar Wiik fra

Detaljer

TRADEBROKERnytt. Ricoh Norge kåret til «Årets leverandør» nr. 1 april 2014

TRADEBROKERnytt. Ricoh Norge kåret til «Årets leverandør» nr. 1 april 2014 TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2014 Her ser vi en svært fornøyd gjeng samlet etter at det det ble klart at de ble kåret til «Årets leverandør». Fv. ser vi Petter Lien, Jan Åge Hedlund, Audun Gangstad, Nina

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden ISMAgazine Nr 2 / 2010 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden Forutse inntjeningen Nettkongen Jimmy Wales Hersker nettet

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.NORSKKUNDELOJALITET.NO LOYALITY&REWARDS Nr 01 SEPTEMBER 2014 Les om FORDELSPROGRAMMER Hvilken forsikringsløsning er mest lønnsom?

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar 2 09 Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar Vi utvikler og forvalter lønnsomme kunderelasjoner. Erik Johnsen Bring Dialogue Vi i Bring Dialogue er CRM-spesialister. Vi hjelper deg å finne flere

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer