Tidsbruk, tidslekkasjer, planlegging, prioritering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsbruk, tidslekkasjer, planlegging, prioritering"

Transkript

1 Tidsbruk, tidslekkasjer, planlegging, prioritering

2 Dette gjelder vel ikke deg, men Hender det at Du bruker mye tid på å lete? Oppgaver hoper seg opp? Du utsetter ting til siste liten? Du kunne håndtert e-posten bedre? Du har vanskelig for å si nei? Gjerne skulle hatt mer tid til viktige oppgaver?

3 Hva er tid? Tid er det du måler med en klokke Tid er penger Tid er det man gjør den til Tid er bevegelse. Hadde alt stått i ro, så hadde ingenting blitt eldre - og ingenting blitt forandret eller utviklet Tid er det som forhindrer alt fra å skje på én gang

4 Tid som utfordring i arbeidslivet Tempo øker, korte tidsfrister = tidsklemme Informasjonsmengden vokser, hva skal lagres og hvor? Teknologi gir flere kilder til forstyrrelser (SMS, MSN, E-post, Lync, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube etc.) Økte krav til bedre planlegging + prioritering av egen tid Krav til hverandres tilgjengelighet og responstid Få har lært å bruke e-postsystemet (f.eks. Outlook) effektivt i forbindelse med planlegging Mange plages av tidslekkasjer

5 Tidslekkasjer Definisjon: En ikke forutsigbar sak/ person/ tanke som fanger din oppmerksomhet fra det du hadde planlagt å være konsentrert om

6 Hvilke tidslekkasjer plager deg? 1. KONTINUERLIGE BRANNSITUASJONER. 2. TELEFONAVBRUDD 3. UFULLSTENDIG PLANLEGGING 4. PÅTA SEG FOR MYE 5. DROP IN BESØKENDE 6. INEFFEKTIV DELEGERING 7. PERSONLIG ROT 8. MANGLENDE SELVDISIPLIN 9. VANSKELIG FOR Å SI NEI! 10. UTSETTELSESADFERD 11. MØTER 12. NYE OPPGAVER 13. IKKE AVSLUTTEDE OPPGAVER 14. DÅRLIG KVALIFISERTE/ USELVSTENDIGE MEDARBEIDERE 15. SOSIALT SAMKVEM 16. UKLAR AUTORITET 17. DÅRLIG KOMMUNIKASJON 18. DÅRLIG KONTROLL 19. UFULLSTENDIG INFORMASJON 20. REISER 21. INTERNETT WWW. 22. ELEKTRONISK POST 23. LETING ETTER ELEKTRONISK INFORMASJON 24. PERFEKSJONISME

7 Hva kjennetegner en effektiv person?

8 Holdning og atferd: Ikke bare gjøre ting riktig, men Gjøre de riktige tingene riktig første gang, til riktig tid og i riktig rekkefølge med riktig bruk av ressurser Kjennetegn på en effektiv person

9 Momenter vedr. effektivitet 1. Organisering og struktur 2. Planlegging 3. Brannslukking og krisehåndtering 4. Avbrudd, telefonavbrudd, forstyrrelser 5. Påta seg for mye 6. Utsettelsesatferd 7. Møter 8. Ikke avsluttede oppgaver 9. Elektronisk post 10. Andre tidslekkasjer

10 1. Organisering og struktur (tips) Etabler en optimal organisering av egen arbeidsplass, både fysisk og elektronisk Skap oversikt, reduser behovet for leting og forenkle prioritering Kast unødvendig informasjon både i papir og elektronisk format Vær nøye med å sette saker på plass Avslutt sakene 100%. Rydd og arkiver. Mailer som ikke slettes, arkiveres i fornuftig mappestruktur Merk alle arkiver og mapper tydelig Gjenbruk struktur, elektronisk og for papir

11

12 Tell prikkene!

13 Nå kan du telle prikkene!

14

15 Inn/ut /pågående Kalender Todo lister Fellesarkiv Arbeidsarkiv Søppelkasse Referansearkiv

16 Medgått tid til å lete etter elektronisk informasjon Mindre enn 10 minutter 24.5% 32.7% minutter 53.1% 54.1% minutter 11.2% 14.3% Mer enn 1 time 2.0% 8.2% Før PEP Etter PEP

17 Tid brukt til å lete etter fysisk informasjon Mindre enn 10 minutter 55.1% 68.4% minutter 27.6% 34.7% minutter 4.1% 7.1% Mer enn 1 time 0.0% 3.1% Før PEP Etter PEP

18 Papirer på skrivebordet Alltid 11.2% 20.4% Ofte 35.7% 54.1% Sjelden 17.3% 43.9% Aldri 8.2% 9.2% Før PEP Etter PEP

19 2. Planlegging Mål må være klare, målbare og ha felles forståelse Krever ofte planleggingsprosess i grupper som jobber sammen Sett tidsfrister, gjerne milepæler Omfatter målesystem, styring, informasjon og belønning Klare roller og ansvar Omformes til personlig oppgaveplanlegging Etablér planlegging som fast rutine f.eks. hver fredag: Hvilke oppgaver er utført? Hvilke må utføres neste uke? Når? Sett av tid! Møte med meg selv! Hvilke møter/ avtaler har jeg? Forberedelser? Sett av tid! 60/40-regel!

20 Når du har fått en ny oppgave eller du har fått en ny e-post: Husk de fire G-er: Gjør det nå! Gjør en plan! Gi det til andre! Glem det! (delete-knappen)

21 Gjør det nå! NÅ! Glem det! Gjør det! NÅ! NÅ! Gi det til andre! Gjør en plan! NÅ!

22 Tidsstyringsmatrise V I K T I G U V I K T I G HASTER Kriser Presserende problem Tidsfrister Avbrytelser Uventet besøk Mange møter Enkelte e-poster Kilde: Stephen Covey: 7 Habits of highly effective people HASTER IKKE Planlegge (riktige ting) Forebygge, bruke fjernlys Strategi og fremtid Oppsøke muligheter Leve Trivialiteter Perfeksjonisme (ting riktig) Uspesifisert post Mange telefonsamtaler Behagelige aktiviteter

23 Smart å gjøre viktige ting før de haster!

24 Planlegging Altfor mye 0.0% 0.0% For mye 2.0% 4.1% Passe 58.2% 74.5% For lite 23.5% 34.7% Altfor lite 0.0% 3.1% Før PEP Etter PEP

25 Tid brukt på oppgaveplanlegging Jeg bruker ikke tid på å planlegge 1.0% 1.0% Mindre enn 15 minutter 13.3% 16.3% minutter 32.7% 31.6% ½ - 1 time 31.6% 39.8% 1-2 timer 14.3% 14.3% Mer enn 2 timer 0.0% 4.1% Før PEP Etter PEP

26 Verktøy til å holde oversikt En fysisk oppgaveliste på papir, notatbok eller avtalebok 38.8% 49.0% Mine oppgaver er synlige i form av papirer på min pult En elektronisk oppgaveliste som kan være i Word eller Excel Frister eller påminnelser i CRM-, salgs- eller dokumenthåndteringssystem Notatbøker eller Post-it lapper Oppgaver og deadlines settes / skrives inn i kalenderen 5.1% 4.1% 3.1% 13.3% 20.4% 17.3% 34.7% 35.7% 31.6% 37.8% Jeg har ikke behov for å skrive ned slikt Jeg beholder mine e-poster i innboksen og flagger eller markerer som ulest Jeg får en oversikt fra prosjektplaner og/eller referater/notater fra møter Jeg benytter oppgavefunksjonen i e-postsystemet (Outlook, Notes el.) Andre verktøy 0.0% 3.1% 9.2% 9.2% 5.1% 17.3% 25.5% 26.5% 54.1% 73.5% Før PEP Etter PEP

27 Elektronisk oppgaveliste Jeg bruker den til alle relevante oppgaver 8.2% 43.9% Jeg bruker den bare på store oppgaver som fortsetter over tid 5.1% 18.4% Jeg bruker den bare til mindre oppgaver som jeg må huske å gjøre 9.2% 9.2% Jeg bruker den sjelden 18.4% 16.3% Jeg bruker den aldri 10.2% 29.6% Jeg er ikke kjent med oppgavelisten i mitt e-postsystem 2.0% 29.6% Før PEP Etter PEP

28 3. Brannslukking og krisehåndtering Det er 3 ting som påvirker brannslukking positivt: * Kontroll og oversikt * Oppgaveplanlegging * God kommunikasjon

29 4. Avbrudd, telefonavbrudd, forstyrrelser Den som avbryter deg eller ringer er IKKE alltid(!) viktigere enn det du planlegger å gjøre Planlegg "stille" time, - sett av tid til sammenhengende konsentrasjon og de "langsomme" tankene Besvar samtaler samlet i en bunke Svar med e-post og imens Gi beskjeder og vær pålitelig Tidsbegrens samtalen - Ta kontrollen

30 Vurdering av avbrudd Altfor ofte 6.1% 11.2% For ofte 38.8% 37.8% Passende 49.0% 54.1% For få 1.0% 2.0% Altfor få 0.0% 0.0% Før PEP Etter PEP

31 Omfang av interne avbrudd Ca. hvert 10. minutt 2.0% 8.2% 1-2 ganger pr. time 25.5% 27.6% 5-10 ganger pr. dag 39.8% 44.9% Et par ganger om dagen for det meste 19.4% 25.5% Det skjer nesten aldri 2.0% 5.1% Før PEP Etter PEP

32 Tidsforbruk på interne avbrudd Mindre enn en ½ time 25.0% 25.8% ½ - 1 time 37.5% 36.6% 1-1½ timer 19.4% 20.8% 1½ - 2 timer 6.3% 12.9% Mer enn 2 timer 5.4% 10.4% Før PEP Etter PEP

33 5. Påta seg for mye Du arbeider ikke best under press, men når du jobber fort før det haster Ved behov: Lær å si NEI - med et smil. Begrunn svaret og kom med alternative løsninger Det er ikke alt som er optimalt å gjøre nå!, sett av tid i kalenderen til oppgaver på et egnet tidspunkt skriv i kalenderen nå! Ikke alt må være perfekt, men det må alltid være Godt nok!

34 6. Utsettelsesatferd Tiltak: Gjør det nå! Ta en Grue-seg-til oppgave hver dag - og ta den så tidlig på dagen som mulig!

35 Utsettelsesatferd Alltid 1.0% 0.0% Ofte 16.3% 30.6% Sjelden 65.3% 79.6% Aldri 3.1% 4.1% Før PEP Etter PEP

36 7. Møter Er møtet nødvendig? Alternativer? Klar hensikt, agenda og tid for start og slutt Inviter problemløserne Start presis og følg agendaen. Beslutt neste steg og fastsett: HVEM? HVA? NÅR? Lag handlingsplaner som støtte Skriv et kort referat og publiser dette på hurtigste måte

37

38 Antall møter 1-2 møter 15.3% 15.3% 3-5 møter 27.6% 32.7% 6-9 møter 30.6% 39.8% møter 14.3% 18.4% Mer enn 15 møter 3.1% 2.0% Deltar vanligvis ikke i møter 0.0% 1.0% Før PEP Etter PEP

39 Total tid tilbragt i møter 1-3 timer 17.3% 18.6% 3-6 timer 21.6% 24.5% 6-9 timer 17.3% 16.5% 9-12 timer 14.3% 14.4% timer 9.2% 13.4% timer 9.2% 10.3% Mer enn 18 timer 5.2% 8.2% Før PEP Etter PEP

40 Uproduktive elementer i møter Deltakere som ikke kjenner møtets formål Deltakere som kommer sent En uklar agenda som først må diskuteres Samtaler eller SMS trafikk til mobil Deltakere som jobber med andre saker på pc'n under møtet Manglende fokus til å få et resultat Utenomsnakk Deltakere som kommer og går i løpet av møtet Annet, vennligst beskriv: Før PEP Etter PEP

41 Årsaker til vellykkete møter Den som kalte inn til møtet hadde en vel forberedt agenda og et klart mål Den som innkalte til møtet ledet det effektivt Deltakerne var fullt engasjert Møtet startet og ble avsluttet på tiden Valg av deltakere var relevant til agendaen Deltakerne var forberedt Møtet ble avsluttet med en klar konklusjon Den effektive bruk av visuelle hjelpemidler og materiale Andre faktorer (vennligst angi hvilke): Før PEP Etter PEP

42 Årsaken til mindre vellykkete møter Møtet var unødvendig Ugunstig møtetidspunkt Referatet er mangelfullt eller blir ikke skrevet Uegnet møterom - dårlig teknisk utstyr Agendaen er for omfattende Det er ingen klare mål eller agendaen mangler Deltakerene er ikke forberedt Møteleder leder ikke møtet effektivt Uengasjerte møtedeltakerne De rette deltakere var ikke tilstede Avbrytelser fra omgivelsene Andre faktorer (Vennligst angi hvilke): Før PEP Etter PEP

43 Møteregler Produksjonsbedrift/ industri

44 Møteregler Kommune

45 8. Ikke avsluttede oppgaver Identifiser ikke-avsluttede oppgaver Hvorfor forlot jeg denne oppgaven? Eliminer muligheter for avbrudd i oppgaven Deleger resten av oppgaven ved avbrudd hvis mulig Lag handlingsplaner på oppgavene slik at du enkelt ser hva som står igjen? Premier deg selv for å ta kontroll og gjenvunnet oversikt!

46 9. Elektronisk post Ikke sjekk kontinuerlig, begrens til 3 5 ganger pr dag (gjelder ikke nyhetsredaktører ) Slå av varsler Reager på nye oppgaver der og da Lag deg en god struktur for å arkivere e-post som ikke skal slettes Kast (slett) unødvendig info Deleger overoppsyn med e-posten når du er på reise (velforfattet fraværsmelding) Om mulig få oversendt viktig e-post når du er på reise La Inn-kurven gå i null hver dag..!

47 Tidsforbruk på e-post Mindre enn 1 time 26.5% 28.6% 1-2 timer 44.9% 44.9% 2-3 timer 14.3% 18.4% 3-4 timer 8.2% 7.1% Mer enn 4 timer 1.0% 6.1% Før PEP Etter PEP

48 Håndtering av e-postens innboks Hver gang jeg får et varsel om ny e-post 6.1% 29.6% Når jeg har mulighet, 4-8 ganger om dagen 52.0% 57.1% Periodisk, 2-3 ganger om dagen 13.3% 41.8% Sjeldnere, 1 gang om dagen i det meste 0.0% 0.0% Før PEP Etter PEP

49 Antall e-poster i innboksen Mindre enn % 24.5% % 29.6% % 18.4% Mer enn % 67.3% Før PEP Etter PEP

50 Arkivering av e-post Jeg benytter en mappestruktur i min e-post 75.5% 93.9% Jeg arkiverer dem på C:/-disken eller på personlig område på serveren 14.3% 11.2% Jeg benytter et fellesområde på serveren 8.2% 5.1% Jeg benytter et elektronisk dokumentsystem / CRM system 4.1% 7.1% Jeg beholder dem i min innboks 7.1% 40.8% Jeg skriver dem ut på papir og beholder dem i et fysisk arkiv 9.2% 7.1% Andre metoder, vennligst beskriv 13.3% 4.1% Før PEP Etter PEP

51 10.

52 Samlet disponering/ omdisponering av tid Weekly time consumers (average) Use of time on s Total hours spent in meetings Extent of internal interruptions Total time spent on phone including handling sms/text messages Time spent searching for electronic information Time spent searching for physical information Time spent on areas outside your responsibility Available time Pre-analysis Post-analysis

53 Fokusområder: PEP-programmet Leder- og teamutviklingsprogram Atferdsanalyser av team, ledere og medarbeidere Organisasjonsutvikling LEAN management Prosjektplanlegging og -ledelse Salgstrening Foredrag og seminar Coaching Coaching av enkeltpersoner Coaching av team

54 Hammerfest kommune Nesseby kommune Sør-Varanger kommune Leirfjord kommune Lurøy kommune Lierne kommune Namdalseid kommune Snåsa kommune Trondheim kommune Holtålen kommune Midtre Gauldal kommune Bergen kommune

55 Kontaktinformasjon Sigurd E. Liseth daglig leder/ rådgiver

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål For ledere, team og kunnskapsarbeidere Gjør en smart endring på jobben. La teknologi og struktur arbeide for deg, frigjør plass i hodet til innovasjon

Detaljer

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål For ledere, team og kunnskapsarbeidere Gjør en smart endring på jobben. La teknologi og struktur arbeide for deg, frigjør plass i hodet til innovasjon

Detaljer

Personlig Effektivitets- Program PEP Gjør det nå!

Personlig Effektivitets- Program PEP Gjør det nå! Personlig effektivitet i prosjektarbeid Steinar Westland, PMP Personlig Effektivitets- Program Gjør det nå! Institute for Business Technology - IBT Startet av Kerry Gleeson i 1983 Etablert i Norge i 1985,

Detaljer

6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp

6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp 6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp Ps husk at for å notere i PDF en og lagre det, så må du bruke adobe reader. Den

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

gjør mer og lær mer på kortere tid #wallinmedia - mariuswallin.com

gjør mer og lær mer på kortere tid #wallinmedia - mariuswallin.com gjør mer og lær mer på kortere tid 01. 80/20 regelen Det handler om å prioritere og planlegge for å finne ut hvilke byggesteiner som er viktigst. Noen få viktige oppgaver står for den største utviklingen

Detaljer

Effecto Rådgivere AS coaching som virker resultater som varer

Effecto Rådgivere AS coaching som virker resultater som varer Jobb smartere ikke mer Ta kontroll over tidsbruken Utdrag fra programmet PEP-gjør det nå! Effecto Rådgivere AS coaching som virker resultater som varer HiST seminar Stjørdal 19. oktober 2007 Frede Jakhelln

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER Microsoft Outlook INNHOLDSFORTEGNELSE: Oppgaver: Legge inn oppgaver man må huske på. Oppgaveforespørsler: Gi oppgaver til kollegaer / elever. Oppgaver: Omgjøre e-poster

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Gruppe-, klasse- og undervisningsledelse Organisering Forebyggende strategier Tilpasning av læringssituasjonen Side 1 Systemer og opplegg i klasse- og undervisningsrommet

Detaljer

Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet.

Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet. Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet. Heine Kolltveit 2.0 Coaching (2null.no) 1. utgave 1 Copyright med et smil Om du har kjøpt denne boken så oppfordrer jeg deg

Detaljer

Gjennomgang av verktøyet. Ved pålogging møter du en oversikt over pågående og fremtidige samtaler.

Gjennomgang av verktøyet. Ved pålogging møter du en oversikt over pågående og fremtidige samtaler. Medarbeidersamtalen Behov for et smart system for en god oppfølging av medarbeidersamtalen. En felles mal for bedriften utarbeides i samarbeid med Utvikling.org og Absentia. Påminnelser sendt på e-post

Detaljer

Om Meg siden på Office 365

Om Meg siden på Office 365 Viste du at Om meg er bedriftens egen private «LinkedIn» Med Om Meg kan du utnytte hele bedriftens kunnskap bedre. Om Meg siden på Office 365 Om Meg siden må ikke handle om fag. Det kan brukes til å fange

Detaljer

Introduksjon. Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Eksempel:Teambasert organisering i PALS. Hva? Hvem? Når? (Hvorfor?) (Hvordan?

Introduksjon. Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Eksempel:Teambasert organisering i PALS. Hva? Hvem? Når? (Hvorfor?) (Hvordan? Kjetil Andreas Hansen Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Side 1 Introduksjon Hva? Hvem? Når? (Hvorfor?) (Hvordan?) Side 2 Eksempel:Teambasert organisering

Detaljer

Nasjonal Huntingtonkonferanse. Oslo 2015

Nasjonal Huntingtonkonferanse. Oslo 2015 Nasjonal Huntingtonkonferanse Oslo 2015 Kompetanse og erfaring Vi jobber med hjelpemidler det handler om mennesker! Produktutvikling i nært samarbeide med brukerne Et internationelt hjelpemiddelfirma Vi

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 HVEM ER JEG? KRISTINE SYNNØVE BRORSON Manager for Information Management i Sopra Steria Utnevnt fagekspert

Detaljer

Møter. Vår største arena for endringsarbeid

Møter. Vår største arena for endringsarbeid Møter Vår største arena for endringsarbeid OBS Denne presentasjonen tok kun for seg små deler av faktorene som beskrives mer nøye i heftet dere fikk på samlingen: God Samhandling barn og unge. Møter vår

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Information Worker - Få kontroll på innboksen

Information Worker - Få kontroll på innboksen Information Worker - Få kontroll på innboksen Audun M. Solheim Seniorkonsulent Samhandling audun@atea.no Agenda Tips og triks i Outlook Effektiv bruk av presence Demo Vi starter med e-post Hvordan oppleves

Detaljer

Gruppe 23. Rapport D2, MMI. Prototypen. Tilstandsdiagrammet til prototypen ser slik ut: Designet på prototypen er som under.

Gruppe 23. Rapport D2, MMI. Prototypen. Tilstandsdiagrammet til prototypen ser slik ut: Designet på prototypen er som under. Rapport D2, MMI Prototypen Tilstandsdiagrammet til prototypen ser slik ut: Designet på prototypen er som under. Man lager en ny avtale ved å trykke på knappen add event oppe i høyre hjørne. For å komme

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

Forholdet mellom krav og prestasjon

Forholdet mellom krav og prestasjon Hvordan få bedre struktur og utnytte tiden bedre? Foredrag av Vibeke Holtskog på Bergen Salgssymposium, 30. oktober 2014 Tiden kan være en utfordring for de fleste av oss; det er ikke nok av den! Å bli

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

ØVELSE Formål: Bli kjent

ØVELSE Formål: Bli kjent IT BRANSJEN Gjennomføring ØVELSE Formål: Bli kjent 1. På egenhånd: Hva er du mest opptatt av? Reflekter litt på egenhånd. Bruk tusjer, penner og/eller fargeblyanter og bruk maks 5 minutter til å tegne

Detaljer

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Dokumentasjon Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Basert på materiale fra SAGE og andre kilder Hva skal du dokumentere Dokumentere for ditt spesifikke miljø/behov Kilder som er eksterne er ikke tilgjengelig

Detaljer

Handi. For at livet skal fungere

Handi. For at livet skal fungere Handi For at livet skal fungere Handi er et hjelpemiddel som fungerer som en kognitiv støtte i hverdagen. Handi hjelper deg å få struktur på dagen og på dine rutiner. Handi er et hjelpemiddel for deg som

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

Metode for prosessforbedring

Metode for prosessforbedring Metode for prosessforbedring Gry-Lene Johansen Økonomiavd. NTNU Metode for prosessforbedring Fase 1: Etablering Fase 2: Kartlegge dages prosess Fase 3: Analyse og omforming Fase 4: Implementering Evaluering/

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Velkommen til ny e-post og kalender på UiO.

Velkommen til ny e-post og kalender på UiO. Velkommen til ny e-post og kalender på UiO. UiOs veiledninger for oppsett og bruk av e-post og kalender er tilgjengelig fra http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/ Her finnes også informasjon om

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund Yggdrasil, Tønsberg - 18.10.2011 Christine

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

E-postguide For Windows Phone 8

E-postguide For Windows Phone 8 E-postguide For Windows Phone 8 Kom i gang med Outlook på mobilen (for ansatte) Steg 1: Gå til innstillinger for e-post og kontoer Trykk på Start, sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger.

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Mailorganisering. Sist oppdatert:

Mailorganisering. Sist oppdatert: Mailorganisering Mål Hensikten med denne guiden er å sette opp et system for organisering av mail som er oversiktlig og skalerbart. Systemet består av to deler; tradisjonell organisering med mapper, og

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Hvordan lage en hjemmeside

Hvordan lage en hjemmeside Hvordan lage en hjemmeside En kort introduksjon til produksjon, editering og publisering av Torbjørn Meling Introduksjon Vi skal nå gå gjennom noen steg som forklarer med tekst hvordan man kan bruke Microsoft

Detaljer

Flytte kalenderavtaler fra gammel kalender til ny HBV kalender

Flytte kalenderavtaler fra gammel kalender til ny HBV kalender Flytte kalenderavtaler fra gammel kalender til ny HBV kalender Etter å ha gjennomført Brukeraktivering som beskrevet her t.o.m. steg 4, er alt klart for at du kan flytte og opprette kalenderavtaler i din

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Service. Bamble kommune

Service. Bamble kommune Service Bamble kommune Service «I møte med kommunen skal alle oppleve respekt, vennlighet, ansatte som forsøker å finne gode løsninger og leverer god kvalitet på tjenester. Vi er Bamble kommune». Service

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Hvordan fasilitere frem en god prosess?

Hvordan fasilitere frem en god prosess? Hvordan fasilitere frem en god prosess? En innføring i workshopteknikker Tonje Svendsen Grøvik og Synnøve Kleive Hva er en prosess? Husk at! Prosessen skal bestå av: Roller Aktiviteter Formål Start Slutt

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

DEN SOSIALE TURISTEN. Christian Kamhaug @ckamhaug

DEN SOSIALE TURISTEN. Christian Kamhaug @ckamhaug DEN SOSIALE TURISTEN Christian Kamhaug @ckamhaug In the old days, someone might have a bad customer experience and tell 10 people. But now, with the rise of blogs, MySpace and Facebook, that person might

Detaljer

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011 Meldal kommune i sosiale medier Olav Dombu eforum 18.10.2011 Sosiale medier er fellesbetegnelse på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. Sosiale medier handler ikke om å ha egen Facebook-side,

Detaljer

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring. Vida Pluss AS

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring. Vida Pluss AS Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Fire måter å «gjøre» noe på... 3 Vida Pluss AS... 6 Introduksjon God tidsstyring starter med, først,

Detaljer

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456 Brukerveiledning Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen. I full versjon har Cyber-Key fire utgangsrele og tre alarminnganger. Standardmodellen er

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Smart. Sikkert. skynett

Smart. Sikkert. skynett Smart Sikkert skynett For morgendagens bedrifter er SMART INFORMASJONSDELING forretningskritisk. Samtidig krever de et system som er SIKKERT SOM BANKEN. Smart og Sikkert i skyen BEDRIFTENS ANSATTE MAILER,

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Hjemmeaktiviteter med barnet ditt

Hjemmeaktiviteter med barnet ditt Kommunikasjonsskjema fra lærere/barnehageansatte DUÅs skole- og barnehageprogram, til 03/2011 foreldre Hjemmeaktiviteter med barnet ditt Regler for barnehage/skole og regler som gjelder hjemme I barnehagen

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo LEANHÅNDBOK Foto: Trym Ivar Bergsmo Innholdsfortegnelse 1. LEAN KONTINUERLIG FORBEDRING... 3 2. INTERVJU OG KORTLEGGING... 4 3. REDESIGN... 6 4. HANDLINGSPLAN... 7 5. FORBEDRINGSMØTER... 7 6. RESULTATENE

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Oracle Calendar Brukerveiledning

Oracle Calendar Brukerveiledning Oracle Calendar Brukerveiledning Innledning Logg deg på med ditt vanlige brukernavn og passord. Svar Yes for å sette sette den som standard klient. 1 Åpningsbildet for din egen kalender vil se slik ut.

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø. KLASSEROMSREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø. Det gjør vi ved å: Behandle hverandre med respekt, være hyggelige på skolen og på nettet og omtale hverandre positivt.

Detaljer

Big Data. Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør

Big Data. Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør Big Data Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør Et ufattelig stort hav av data: 90 prosent av verdens data er produsert de to siste årene alene 247 milliarder eposter daglig 193

Detaljer

Records Management - Gevinst for organisasjonen?

Records Management - Gevinst for organisasjonen? Records Management - Gevinst for organisasjonen? Anne-Lill Holme edocs brukerforum 10. 11.02.2001 1 av 26 Agenda Hva er Records Management Hvordan bruke Records Management Gevinst for organisasjonen? 2

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer