Tidsbruk, tidslekkasjer, planlegging, prioritering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsbruk, tidslekkasjer, planlegging, prioritering"

Transkript

1 Tidsbruk, tidslekkasjer, planlegging, prioritering

2 Dette gjelder vel ikke deg, men Hender det at Du bruker mye tid på å lete? Oppgaver hoper seg opp? Du utsetter ting til siste liten? Du kunne håndtert e-posten bedre? Du har vanskelig for å si nei? Gjerne skulle hatt mer tid til viktige oppgaver?

3 Hva er tid? Tid er det du måler med en klokke Tid er penger Tid er det man gjør den til Tid er bevegelse. Hadde alt stått i ro, så hadde ingenting blitt eldre - og ingenting blitt forandret eller utviklet Tid er det som forhindrer alt fra å skje på én gang

4 Tid som utfordring i arbeidslivet Tempo øker, korte tidsfrister = tidsklemme Informasjonsmengden vokser, hva skal lagres og hvor? Teknologi gir flere kilder til forstyrrelser (SMS, MSN, E-post, Lync, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube etc.) Økte krav til bedre planlegging + prioritering av egen tid Krav til hverandres tilgjengelighet og responstid Få har lært å bruke e-postsystemet (f.eks. Outlook) effektivt i forbindelse med planlegging Mange plages av tidslekkasjer

5 Tidslekkasjer Definisjon: En ikke forutsigbar sak/ person/ tanke som fanger din oppmerksomhet fra det du hadde planlagt å være konsentrert om

6 Hvilke tidslekkasjer plager deg? 1. KONTINUERLIGE BRANNSITUASJONER. 2. TELEFONAVBRUDD 3. UFULLSTENDIG PLANLEGGING 4. PÅTA SEG FOR MYE 5. DROP IN BESØKENDE 6. INEFFEKTIV DELEGERING 7. PERSONLIG ROT 8. MANGLENDE SELVDISIPLIN 9. VANSKELIG FOR Å SI NEI! 10. UTSETTELSESADFERD 11. MØTER 12. NYE OPPGAVER 13. IKKE AVSLUTTEDE OPPGAVER 14. DÅRLIG KVALIFISERTE/ USELVSTENDIGE MEDARBEIDERE 15. SOSIALT SAMKVEM 16. UKLAR AUTORITET 17. DÅRLIG KOMMUNIKASJON 18. DÅRLIG KONTROLL 19. UFULLSTENDIG INFORMASJON 20. REISER 21. INTERNETT WWW. 22. ELEKTRONISK POST 23. LETING ETTER ELEKTRONISK INFORMASJON 24. PERFEKSJONISME

7 Hva kjennetegner en effektiv person?

8 Holdning og atferd: Ikke bare gjøre ting riktig, men Gjøre de riktige tingene riktig første gang, til riktig tid og i riktig rekkefølge med riktig bruk av ressurser Kjennetegn på en effektiv person

9 Momenter vedr. effektivitet 1. Organisering og struktur 2. Planlegging 3. Brannslukking og krisehåndtering 4. Avbrudd, telefonavbrudd, forstyrrelser 5. Påta seg for mye 6. Utsettelsesatferd 7. Møter 8. Ikke avsluttede oppgaver 9. Elektronisk post 10. Andre tidslekkasjer

10 1. Organisering og struktur (tips) Etabler en optimal organisering av egen arbeidsplass, både fysisk og elektronisk Skap oversikt, reduser behovet for leting og forenkle prioritering Kast unødvendig informasjon både i papir og elektronisk format Vær nøye med å sette saker på plass Avslutt sakene 100%. Rydd og arkiver. Mailer som ikke slettes, arkiveres i fornuftig mappestruktur Merk alle arkiver og mapper tydelig Gjenbruk struktur, elektronisk og for papir

11

12 Tell prikkene!

13 Nå kan du telle prikkene!

14

15 Inn/ut /pågående Kalender Todo lister Fellesarkiv Arbeidsarkiv Søppelkasse Referansearkiv

16 Medgått tid til å lete etter elektronisk informasjon Mindre enn 10 minutter 24.5% 32.7% minutter 53.1% 54.1% minutter 11.2% 14.3% Mer enn 1 time 2.0% 8.2% Før PEP Etter PEP

17 Tid brukt til å lete etter fysisk informasjon Mindre enn 10 minutter 55.1% 68.4% minutter 27.6% 34.7% minutter 4.1% 7.1% Mer enn 1 time 0.0% 3.1% Før PEP Etter PEP

18 Papirer på skrivebordet Alltid 11.2% 20.4% Ofte 35.7% 54.1% Sjelden 17.3% 43.9% Aldri 8.2% 9.2% Før PEP Etter PEP

19 2. Planlegging Mål må være klare, målbare og ha felles forståelse Krever ofte planleggingsprosess i grupper som jobber sammen Sett tidsfrister, gjerne milepæler Omfatter målesystem, styring, informasjon og belønning Klare roller og ansvar Omformes til personlig oppgaveplanlegging Etablér planlegging som fast rutine f.eks. hver fredag: Hvilke oppgaver er utført? Hvilke må utføres neste uke? Når? Sett av tid! Møte med meg selv! Hvilke møter/ avtaler har jeg? Forberedelser? Sett av tid! 60/40-regel!

20 Når du har fått en ny oppgave eller du har fått en ny e-post: Husk de fire G-er: Gjør det nå! Gjør en plan! Gi det til andre! Glem det! (delete-knappen)

21 Gjør det nå! NÅ! Glem det! Gjør det! NÅ! NÅ! Gi det til andre! Gjør en plan! NÅ!

22 Tidsstyringsmatrise V I K T I G U V I K T I G HASTER Kriser Presserende problem Tidsfrister Avbrytelser Uventet besøk Mange møter Enkelte e-poster Kilde: Stephen Covey: 7 Habits of highly effective people HASTER IKKE Planlegge (riktige ting) Forebygge, bruke fjernlys Strategi og fremtid Oppsøke muligheter Leve Trivialiteter Perfeksjonisme (ting riktig) Uspesifisert post Mange telefonsamtaler Behagelige aktiviteter

23 Smart å gjøre viktige ting før de haster!

24 Planlegging Altfor mye 0.0% 0.0% For mye 2.0% 4.1% Passe 58.2% 74.5% For lite 23.5% 34.7% Altfor lite 0.0% 3.1% Før PEP Etter PEP

25 Tid brukt på oppgaveplanlegging Jeg bruker ikke tid på å planlegge 1.0% 1.0% Mindre enn 15 minutter 13.3% 16.3% minutter 32.7% 31.6% ½ - 1 time 31.6% 39.8% 1-2 timer 14.3% 14.3% Mer enn 2 timer 0.0% 4.1% Før PEP Etter PEP

26 Verktøy til å holde oversikt En fysisk oppgaveliste på papir, notatbok eller avtalebok 38.8% 49.0% Mine oppgaver er synlige i form av papirer på min pult En elektronisk oppgaveliste som kan være i Word eller Excel Frister eller påminnelser i CRM-, salgs- eller dokumenthåndteringssystem Notatbøker eller Post-it lapper Oppgaver og deadlines settes / skrives inn i kalenderen 5.1% 4.1% 3.1% 13.3% 20.4% 17.3% 34.7% 35.7% 31.6% 37.8% Jeg har ikke behov for å skrive ned slikt Jeg beholder mine e-poster i innboksen og flagger eller markerer som ulest Jeg får en oversikt fra prosjektplaner og/eller referater/notater fra møter Jeg benytter oppgavefunksjonen i e-postsystemet (Outlook, Notes el.) Andre verktøy 0.0% 3.1% 9.2% 9.2% 5.1% 17.3% 25.5% 26.5% 54.1% 73.5% Før PEP Etter PEP

27 Elektronisk oppgaveliste Jeg bruker den til alle relevante oppgaver 8.2% 43.9% Jeg bruker den bare på store oppgaver som fortsetter over tid 5.1% 18.4% Jeg bruker den bare til mindre oppgaver som jeg må huske å gjøre 9.2% 9.2% Jeg bruker den sjelden 18.4% 16.3% Jeg bruker den aldri 10.2% 29.6% Jeg er ikke kjent med oppgavelisten i mitt e-postsystem 2.0% 29.6% Før PEP Etter PEP

28 3. Brannslukking og krisehåndtering Det er 3 ting som påvirker brannslukking positivt: * Kontroll og oversikt * Oppgaveplanlegging * God kommunikasjon

29 4. Avbrudd, telefonavbrudd, forstyrrelser Den som avbryter deg eller ringer er IKKE alltid(!) viktigere enn det du planlegger å gjøre Planlegg "stille" time, - sett av tid til sammenhengende konsentrasjon og de "langsomme" tankene Besvar samtaler samlet i en bunke Svar med e-post og imens Gi beskjeder og vær pålitelig Tidsbegrens samtalen - Ta kontrollen

30 Vurdering av avbrudd Altfor ofte 6.1% 11.2% For ofte 38.8% 37.8% Passende 49.0% 54.1% For få 1.0% 2.0% Altfor få 0.0% 0.0% Før PEP Etter PEP

31 Omfang av interne avbrudd Ca. hvert 10. minutt 2.0% 8.2% 1-2 ganger pr. time 25.5% 27.6% 5-10 ganger pr. dag 39.8% 44.9% Et par ganger om dagen for det meste 19.4% 25.5% Det skjer nesten aldri 2.0% 5.1% Før PEP Etter PEP

32 Tidsforbruk på interne avbrudd Mindre enn en ½ time 25.0% 25.8% ½ - 1 time 37.5% 36.6% 1-1½ timer 19.4% 20.8% 1½ - 2 timer 6.3% 12.9% Mer enn 2 timer 5.4% 10.4% Før PEP Etter PEP

33 5. Påta seg for mye Du arbeider ikke best under press, men når du jobber fort før det haster Ved behov: Lær å si NEI - med et smil. Begrunn svaret og kom med alternative løsninger Det er ikke alt som er optimalt å gjøre nå!, sett av tid i kalenderen til oppgaver på et egnet tidspunkt skriv i kalenderen nå! Ikke alt må være perfekt, men det må alltid være Godt nok!

34 6. Utsettelsesatferd Tiltak: Gjør det nå! Ta en Grue-seg-til oppgave hver dag - og ta den så tidlig på dagen som mulig!

35 Utsettelsesatferd Alltid 1.0% 0.0% Ofte 16.3% 30.6% Sjelden 65.3% 79.6% Aldri 3.1% 4.1% Før PEP Etter PEP

36 7. Møter Er møtet nødvendig? Alternativer? Klar hensikt, agenda og tid for start og slutt Inviter problemløserne Start presis og følg agendaen. Beslutt neste steg og fastsett: HVEM? HVA? NÅR? Lag handlingsplaner som støtte Skriv et kort referat og publiser dette på hurtigste måte

37

38 Antall møter 1-2 møter 15.3% 15.3% 3-5 møter 27.6% 32.7% 6-9 møter 30.6% 39.8% møter 14.3% 18.4% Mer enn 15 møter 3.1% 2.0% Deltar vanligvis ikke i møter 0.0% 1.0% Før PEP Etter PEP

39 Total tid tilbragt i møter 1-3 timer 17.3% 18.6% 3-6 timer 21.6% 24.5% 6-9 timer 17.3% 16.5% 9-12 timer 14.3% 14.4% timer 9.2% 13.4% timer 9.2% 10.3% Mer enn 18 timer 5.2% 8.2% Før PEP Etter PEP

40 Uproduktive elementer i møter Deltakere som ikke kjenner møtets formål Deltakere som kommer sent En uklar agenda som først må diskuteres Samtaler eller SMS trafikk til mobil Deltakere som jobber med andre saker på pc'n under møtet Manglende fokus til å få et resultat Utenomsnakk Deltakere som kommer og går i løpet av møtet Annet, vennligst beskriv: Før PEP Etter PEP

41 Årsaker til vellykkete møter Den som kalte inn til møtet hadde en vel forberedt agenda og et klart mål Den som innkalte til møtet ledet det effektivt Deltakerne var fullt engasjert Møtet startet og ble avsluttet på tiden Valg av deltakere var relevant til agendaen Deltakerne var forberedt Møtet ble avsluttet med en klar konklusjon Den effektive bruk av visuelle hjelpemidler og materiale Andre faktorer (vennligst angi hvilke): Før PEP Etter PEP

42 Årsaken til mindre vellykkete møter Møtet var unødvendig Ugunstig møtetidspunkt Referatet er mangelfullt eller blir ikke skrevet Uegnet møterom - dårlig teknisk utstyr Agendaen er for omfattende Det er ingen klare mål eller agendaen mangler Deltakerene er ikke forberedt Møteleder leder ikke møtet effektivt Uengasjerte møtedeltakerne De rette deltakere var ikke tilstede Avbrytelser fra omgivelsene Andre faktorer (Vennligst angi hvilke): Før PEP Etter PEP

43 Møteregler Produksjonsbedrift/ industri

44 Møteregler Kommune

45 8. Ikke avsluttede oppgaver Identifiser ikke-avsluttede oppgaver Hvorfor forlot jeg denne oppgaven? Eliminer muligheter for avbrudd i oppgaven Deleger resten av oppgaven ved avbrudd hvis mulig Lag handlingsplaner på oppgavene slik at du enkelt ser hva som står igjen? Premier deg selv for å ta kontroll og gjenvunnet oversikt!

46 9. Elektronisk post Ikke sjekk kontinuerlig, begrens til 3 5 ganger pr dag (gjelder ikke nyhetsredaktører ) Slå av varsler Reager på nye oppgaver der og da Lag deg en god struktur for å arkivere e-post som ikke skal slettes Kast (slett) unødvendig info Deleger overoppsyn med e-posten når du er på reise (velforfattet fraværsmelding) Om mulig få oversendt viktig e-post når du er på reise La Inn-kurven gå i null hver dag..!

47 Tidsforbruk på e-post Mindre enn 1 time 26.5% 28.6% 1-2 timer 44.9% 44.9% 2-3 timer 14.3% 18.4% 3-4 timer 8.2% 7.1% Mer enn 4 timer 1.0% 6.1% Før PEP Etter PEP

48 Håndtering av e-postens innboks Hver gang jeg får et varsel om ny e-post 6.1% 29.6% Når jeg har mulighet, 4-8 ganger om dagen 52.0% 57.1% Periodisk, 2-3 ganger om dagen 13.3% 41.8% Sjeldnere, 1 gang om dagen i det meste 0.0% 0.0% Før PEP Etter PEP

49 Antall e-poster i innboksen Mindre enn % 24.5% % 29.6% % 18.4% Mer enn % 67.3% Før PEP Etter PEP

50 Arkivering av e-post Jeg benytter en mappestruktur i min e-post 75.5% 93.9% Jeg arkiverer dem på C:/-disken eller på personlig område på serveren 14.3% 11.2% Jeg benytter et fellesområde på serveren 8.2% 5.1% Jeg benytter et elektronisk dokumentsystem / CRM system 4.1% 7.1% Jeg beholder dem i min innboks 7.1% 40.8% Jeg skriver dem ut på papir og beholder dem i et fysisk arkiv 9.2% 7.1% Andre metoder, vennligst beskriv 13.3% 4.1% Før PEP Etter PEP

51 10.

52 Samlet disponering/ omdisponering av tid Weekly time consumers (average) Use of time on s Total hours spent in meetings Extent of internal interruptions Total time spent on phone including handling sms/text messages Time spent searching for electronic information Time spent searching for physical information Time spent on areas outside your responsibility Available time Pre-analysis Post-analysis

53 Fokusområder: PEP-programmet Leder- og teamutviklingsprogram Atferdsanalyser av team, ledere og medarbeidere Organisasjonsutvikling LEAN management Prosjektplanlegging og -ledelse Salgstrening Foredrag og seminar Coaching Coaching av enkeltpersoner Coaching av team

54 Hammerfest kommune Nesseby kommune Sør-Varanger kommune Leirfjord kommune Lurøy kommune Lierne kommune Namdalseid kommune Snåsa kommune Trondheim kommune Holtålen kommune Midtre Gauldal kommune Bergen kommune

55 Kontaktinformasjon Sigurd E. Liseth daglig leder/ rådgiver

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR Gjennom hele nettverksmarkedsføringens historie, har et ukjent antall ellers ufaglærte, uerfarne enkeltpersoner hatt suksess av en type som langt har overgått forventningene.

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Salgsledelse i tøffe tider

Salgsledelse i tøffe tider Salgsledelse i tøffe tider & AVENIR arrangerer frokostseminar i Bergen 11. november 2009 med førstelektor Gorm Kunøe, Handelshøyskolen BI og seniorrådgiver i ScanForum AS gorm.kunoe@bi.no mobil +47 90

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM PU-DSB-CIM-001 Programmert undervisning: Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Grunnleggende brukerferdigheter www.bestia.no, post@bestia.no,tlf.: 2420 1291 Utviklet for DSB av: Ref: BESTIA-DSB-BE-DI-2011-02-14-0570

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

1. Gruppens vurdering/definisjon på hva "tilgjengelig og synlig" betyr? Hva er deres forventninger til en leder som lever opp til dette uttrykket?

1. Gruppens vurdering/definisjon på hva tilgjengelig og synlig betyr? Hva er deres forventninger til en leder som lever opp til dette uttrykket? Edinburgh 2013 TIL: Alle deltakere POSTADRESSE Skagerak Elektro AS Postboks 244 3901 Porsgrunn FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: MB Floodmyrvegen 17 3946 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 51 61 30 TELEFAX 35 51 61

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper

Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper Mestring i arbeidet Håndbok for mestringsgrupper Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan starte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte.

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Time management Hvor ble friheten og tiden av?!

Time management Hvor ble friheten og tiden av?! Time management Uansett hvor du bor i verden og om du er kvinne eller mann, hva du har for religion og yrke alle har 24 timer i døgnet til å gjøre en forskjell i våre egne liv og i andre menneskers liv.

Detaljer