Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS"

Transkript

1 Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

2 Innhold: Sammendrag Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5 Fakta om prosjektet Prosjektperiode Hovedmålsetning Hovedstrategi Veiledning Relevant bakgrunnsinformasjon...6 Kino Sør....6 Vest- Agder- museet Beskrivelse av prosjektet... 7 Kino Sør Vest- Agder- museet Kritiske suksessfaktorer Kino Sør Vest- Agder- museet. 18 Gjennomførte tiltak i bedriftene. 20 Kino Sør.. 20 Vest- Agder- museet.. 23 Utfordringer og muligheter.. 28 Konklusjoner og anbefalinger til videre arbeid.29 Visit Sørlandet 30 2

3 Sammendrag: Gjennom Vest- Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder(UiA) ble det satt i gang et samarbeid for å opprette en bedriftstipendiatstilling i forbindelse med UiA sitt bachelorprogram - Opplevelsesbasert reiseliv. Denne stipendiatordningen har hatt som mål å bidra til kompetanseheving innen opplevelsesbasert reiseliv. Fylkeskommunen sendte ut utlysning etter prosjekter med tydelig definerte utviklingsoppgaver med overføringsverdi og prosjekter som bidrar til generell utvikling av reiselivet på Sørlandet Visit Sørlandet AS som kontraktspartner for Arena Usus fikk en av de to utlyste stipendiatstillingene som er opprettet i regi av Vest Agder Fylkeskommune ved opplevelsesstudiet på Universitetet i Agder (UiA). Oppgaven til stipendiaten er å jobbe dedikert på prosjektet Best på Gjenkjøp i praksis. Prosjektet inngår som en del av arbeidet mot visjonen Sørlandet skal bli best på gjenkjøp Prosjektstillingen er knyttet opp mot 3 definerte bedrifter i Arena Usus- klyngen, og vil hospitere i disse tre bedriftene i løpet av året. Prosjektstillingen vil jobbe med et dedikert hovedfelt i hver av disse bedriftene. 3

4 Bedriftene som inngår i prosjektet: Kino Sør CRM Utarbeide et nytt CRM system for kinoene i Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund. Ønskelig å utvikle en ny fordelsklubb for kinogjester i Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund. Clarion Ernst Hotel Samfunnsansvar Stipendiaten jobber med systematisering av bedriftens samfunnsansvarsprogram: We care, ISO14001 og ISO Clarion Ernst Hotel har som målsetting å kunne vise hotellets tredje bunnlinje i konkurransen om å fremstå attraktiv for nye kunder i et nasjonalt og internasjonalt marked. Vest- Agder- museet (VAM) Digital synlighet Vest- Agder- museet består av 8 museer i Vest Agder. Museet har god kompetanse på formidling og møte gjesten personlig, men har en målsetting om å øke antall besøkende gjennom tettere oppfølging, merkevarekontroll og dialog med gjestene i for- og etterkant av besøk. Stipendiaten vil jobbe med strategi, tiltak og gjennomføring av digital synlighet, dialog og merkevarekontroll for museet sett i et gjenkjøpsperspektiv. 4

5 Relevant informasjon i forhold til prosjektene: Underveis i dette prosjektet ble utplasseringen hos Clarion Ernst Hotel avlyst grunnet tid og endring i ledelsen. Tiden ble brukt i de andre prosjektene og i Visit Sørlandet etter avtale med Siv Hemsett i Fylkeskommunen. Fakta om prosjektet: Prosjektperiode: Prosjektet går over ett år; 1. September 2012 til 1. September Hovedmålsetning: Stipendiaten skal jobbe dedikert på prosjektet Best på gjenkjøp i praksis. Prosjektet inngår som en del av arbeidet mot visjonen Sørlandet skal bli best på gjenkjøp. Målsettingen er felles for alle bedriftene i Usus; 10 % årlig vekst. Hovedstrategi: Utvikle i samarbeid med Kino Sør et CRM system i form av et fordelsprogram, dette til fordel for gjester ved kinoen, med fokus på barnefamilier. 5

6 Utvikle en dynamisk digital strategi for bedre synlighet digitalt for VAM som skal være klar til å tas i bruk sommeren Veiledning: Gjennom Universitetet i Agder fikk jeg utdelt to veiledere, Tom Roar Eikebrokk og Bjørn- Tore Flåten. Gjennom disse fikk jeg tett faglig oppfølging. Jeg hadde gjennom året fire veiledningstimer med Tom og Bjørn- Tore, begge var ikke tilstede på alle møtene. Her fikk jeg gode tips til arbeidet og forslag til videre arbeid. Jeg fikk og hjelp med metoder jeg kunne bruke i prosjektene for å oppnå best mulig resultater. Veiledningen var svært nyttig for meg og jeg klarte å tenke i nye baner og finne muligens bedre løsninger for å komme frem til resultatet. Utover i året som stipendiat falt veiledningen litt fra, jeg ble veldig opptatt i arbeidet og prioriterte å få unna arbeidsoppgavene til fordel for veiledning. Mye av det jeg fikk ut av de veiledningstimene jeg hadde har jeg hatt god bruk for i det senere arbeidet. 6

7 Relevant bakgrunnsinformasjon: Kino Sør: På Kino Sør hadde de allerede et CRM system gjennom en fordelsklubb som hadde pågått i flere år, dette systemet var utdatert og de følte at det lå mye gammel informasjon som ikke var til bruk til noe og fordelsklubben ble ikke brukt. Vest- Agder- museet: Vest- Agder- museet var tilstede på ulike digitale plattformer, men de syntes selv at de hadde lite oversikt på Facebook og hva de ulike avdelingene gjorde der i forhold til museet. De følte og usikkerhet på hvilke medier som var riktige for bedriften. I tillegg hadde de en tungvinn og utdatert nettside som mange lot være å bruke, som i tillegg kom til å forsvinne i løpet av sommeren 2013 i forbindelse med nedleggelse av portalen den lå på. Beskrivelse av prosjektene: Kino Sør: Målet med dette CRM prosjektet var å få eksisterende kunder til å gå mer på kino, i tillegg til å rekruttere nye kunder. 7

8 I tillegg så var det en nedgang i besøk av barnefamilier og det var ønskelig å gjøre noe med dette. Som nevnt tidligere så fantes det en fordelsklubb, Kinosonen, men denne var utdatert og informasjonen som ble hentet fra denne siden var svært gammel og medlemmene i klubben brukte ikke fordelene sine. Tanken var å opprette en klubb som gav fordeler til kinogjestene, med fokus på barnefamilier og som i tillegg gir nyttig informasjon til kinoene for å best kunne tilby det kunden ønsker. Dette gir en mulighet til å knytte tettere kontakt med kunden for eksempel med nyhetsbrev og din side. Navnet på denne flotte fordelsklubben, KinoBonus, kom etter en navnekonkurranse blant de ansatte på Kristiansand kino. Det var fokus på at man skulle ut ifra navnet forstå hva det handlet om, så dette navnet ble sett på som et godt og passende navn. I prosessen når vi skulle finne ut hva slags klubb det var vi skulle ha, så jeg mye på andre klubber og hva de hadde gjort. Man trenger jo ikke finne opp kruttet på nytt! 8

9 Grunnet avtaler kinoer har med distributører som leverer filmer, så tillater det lite rabatt på kinobilletter. Utfordringen her var det å finne andre alternative måter å gi rabatt på. I løpet av utviklingen av KinoBonus ble Oslo Kino sin fordelsklubb, Kino Pluss sett nøye på i og med at de bruker samme billettsystem (Newman) som Kino Sør, og det er dette systemet fordelsklubben er bygget opp på. Både Kino pluss til Oslo kino og mange andre fordelsklubber er basert på et poengsystem, hvor man samler opp poeng per krone man bruker. Dette så vi raskt at var alternativet for oss og. Innholdet ble litt justert på, slik at dette passet oss på en god måte. Vi gjorde det rett og slett enklere, ingen ulike nivåer slik andre hadde og heller ikke 100 talls ulike tilbud. Arbeidsmottoet vårt var: det enkle er ofte det beste! Dette hjalp i alle fall meg i å ikke tenke vanskeligst mulig alltid. Faktainformasjon om KinoBonus: 1 kr = 1 poeng. Ved å kjøpe kinobilletter eller varer i kiosken får man muligheten til å spare opp poeng som senere kan veksles inn i kinobilletter eller utvalgte varer i kiosk. Min side hvor man kan følge med på poengene sine, hvor mye er oppspart, hva er de ulike poengene brukt på og lignende, bestille billetter og få eksklusive tilbud som kun medlemmer får (bestille billetter før på visse forestillinger, rød løper, avsatte seter) 9

10 KinoBonus for familier: Med et ønske å ha fokus på barnefamilier og øke besøket fra dette segmentet igjen så var det viktig og få til noen gode avtaler for disse, her er noen av de: raskere oppsparte poeng hele familien på ett og samme medlemskap Enda bedre tilbud ved barnebursdag Goingen Goingen: Kinoens lille maskot. Slik forteller designeren om vår myke lille kamerat: Goingen er en going, skikkelig myk og god... søt, snill og veldig glad. Av og til litt tøysete, men det er mest fordi han er så nysgjerrig. Han har store øyne som ser supergodt, og det er bra, for han elsker å se på film. 10

11 Med et fokus på barn og et ønske om at besøket fra barnefamilier skulle øke på kinoene så ble Goingen utviklet. Denne maskoten sammen med fordelsklubben vil brukes som et markedsføringsverktøy for å få dette segmentet tilbake. Goingen vil selvklart appellere til barn både i helfigur som de møter på kinoene og som mykdyr og nøkkelring til salgs i kiosken. Kanskje kommer til og med Goingen på besøk i barnebursdager. Det ble foretatt en liten markedsundersøkelse for å forhøre seg blant segmentet om det fortsatt er interesse for å melde seg inn i en slik klubb og det var det absolutt. Mange syntes det var dyrt å gå på kino og mente at de med en slik klubb ville komme til å gå mer på kino. Det var tydelig å se ut ifra svarene i denne undersøkelsen at denne fordelsklubben kan bli et godt virkemiddel for gjenkjøp. Vest- Agder- museet: Målet og min oppgave ved museet var å få museene mer synlige på digitale flater. Og ikke minst få system på alle kanaler der er og hvor museet skal være representert. Dette ble fint sagt av Visit Sørlandet: Stipendiaten vil jobbe med strategi, tiltak og gjennomføring av digital 11

12 synlighet, dialog og merkevarekontroll for museet sett i et gjenkjøpsperspektiv. Museet består av 8 museer i Vest Agder; Lista, Setesdalsbanen, Flekkefjord, Mandal, Sjølingstad Uldvarefabrik, Kristiansand, Gimle gård og Kristiansand kanonmuseum. I VAM fantes det allerede en arbeidsgruppe for digital formidling og i en allerede utarbeidet rapport/notat hadde de samlet informasjon om de ulike besøksmålene og deres digitale aktivitet. Dette notatet ble lagd i oktober 2011, dette samme bildet dannet jeg meg og høsten 2012: Nettsiden til VAM: ranket svært lavt og det kom frem at siden hadde blitt svartelistet av Google på en eller annen måte, noe som førte til at denne praktisk talt ikke var søkbar. Ulike måter å skrive navnet til museet på gav ulike treff. Facebook: Museet har en felles Facebookside som er administrert av flere på museet. Her var det liten struktur på hva som ble gjort av hvem og hva som ble lagt ut. Her ønsket VAM mer aktivitet og større grad av dialog med gjesten. 12

13 I tillegg fantes det opptil flere ulike sider, åpne grupper og lukkede grupper til de ulike besøksmålene. I tillegg eksisterte det ulike blogger, flere hadde registrert seg på Tripadvisor samt kontoer på YouTube, Twitter og Flickr. Ut ifra informasjonen som fantes og det jeg erfarte relativt raskt når vi gikk gjennom aktiviteten i bedriften, var at det trengtes struktur og enighet om hva som skal gjøres og for de ansatte (og ledelsen) så var det nødvendig med en digital strategi som de kunne følge. En dynamisk strategi som de selv må jobbe med og endre etter hvert ettersom de selv og teknologien endrer seg. En klar plan for digitale kanaler som er forankret i bedriftens mål er det beste utgangspunktet for å lykkes med en digital strategi ble jeg fortalt på en konferanse om digital synlighet. VAMs mål når det kommer til digital formidling og kommunikasjon er at de skal øke innsatsen på digital formidling, holde seg oppdaterte på utviklingen av nye medier og ta i bruk ny teknologi. De skal arbeide for å utbedre nettsidene sine som er en god kommunikasjonskanal til publikum gjennom å gjøre de mer tilgjengelige, dynamiske og interessante. Vi satt opp ulike mål med strategien som jeg jobbet ut ifra: 13

14 Å få gjestene til å besøke de ulike besøksmålene Å få gjestene til å komme tilbake til besøksmålene Å ivareta museets samfunnsansvar Å lære å benytte seg av digital formidling og kommunikasjon Å synliggjøre museets indre liv og faglige kompetanse En viktig del av strategien ble kanalvalg. Hvilke kanaler gjaldt det å være på og hvilke kanaler var aktuelle for VAM. Her var det viktig å se hvor man treffer publikummet sitt, hvem er hvor og hvor er det mest attraktivt å treffe de? Digitale elementer det ble inkludert i dette førsteutdraget av strategien (kaller det det siden denne er dynamisk og kommer til å bli endret kontinuerlig) er: Facebook, TripAdvisor, Google+, Flickr, Vimeo, Instagram, Twitter, Nettsiden og bedriftens blogg. I tillegg til disse elementene så var det kanaler som det var et krav om at museet skulle være til stede på: Wikipedia, Digitalt museum, Digitalt fortalt, industrimuseum.no og Digitale bilder i Agder. Prosessen: Nettsiden: Her ble det satt i gang en prosess med å lage en ny nettside slik at denne var best mulig tilrettelagt for at man skal møte publikummet på en 14

15 bedre måte. Nettsiden er bedriftens brosjyre! Her var det i tillegg viktig at siden ble ranket høyt på søkemotorer som Google, noe den ikke gjorde tidligere. Valg av andre digitale elementer: Facebook var et klart valg, dette har med at dette er en av verdens mest brukte nettsamfunn. Det er denne kanalen VAM hovedsakelig skal fokusere på når det kommer til sosiale nettverk. Her kan bedriften opprette sin egen profesjonelle side, man når langt over landegrensene om ønskelig og man knytter sterkere bånd med gjesten og får muligheten til å kommunisere direkte. For VAM sin del ble det satt opp rutiner for hvor mye de skulle poste, både i og utenfor sesong. I tillegg til tips for posting både for å friste gjestene til besøk og for å få gjesten engasjert. Det ble i tillegg laget rutiner for hvordan man kan få sommeransatte på de ulike besøksmålene til å poste på Facebook i og med at det er de som er til stede og har mulighet til å dele dette. Tripadvisor, verdens største nettsted for reiser, er og et nettsted det er viktig for VAM og være representert på. Det er viktig å vite hva andre skriver om deg og ha muligheten til å kunne gi tilbakemelding. En del av museene var allerede tilstede og en del av de ansatte satt på noe kunnskap om denne kanalen. Arena Usus 15

16 har et stort fokus på Tripadvisor og anbefaler alle å være tilstede på denne kanalen, og det er nok en grunn til kunnskapen en del i bedriften satt på. Forventet aktivitet på Tripadvisor fra VAMs besøksmål, var at alle besøksmål skulle være på Tripadvisor, ta eierskap og etter hvert oppfordre gjesten til å skrive anmeldelser. Og i tillegg er det lagt vekt på at man må svare på anmeldelser, gode som dårlige. Av de kanalene som ble nevnt tidligere som er med i strategien er det disse to nevnte kanalene som det er lagt fokus på. Vi så viktigheten i å ikke være over alt og heller fokusere på noen kanaler og bli virkelig gode på de. Det ble og oppfordret til å registrere seg og ta kontroll over Googleoppføringen for de enkelte besøksmålene, dette for å få en bedre Googleside, se bildet under. Oppføringen til høyre på dette bildet er slik det blir når man gjør dette. 16

17 Her kan vi og se at i Googlesøket så kommer nettsiden og mye bedre frem i tillegg til andre egne sider som Facebook og Wikipedia. I de andre kanalene som har blitt nevnt i strategien så har de ansatte blitt oppfordret til å bli kjent med de ulike digitale kanalene. Under arbeidet så vi raskt at det var ulike behov og krav i forhold til strategien. VAM har et ansvar når det kommer til formidling og mange av oppgavene gjelder ikke de ansatte ute på besøksmålene, men de som sitter i ledelsen eller i ulike arbeidsgrupper. Det ble derfor vedtatt at strategien ble delt i to hvor den ene delen var en kommersiell del som tok sikte på å profilere museet som besøksmål, mens den andre tok sikte på å ta for seg museets samfunnsansvar og faglige kommunikasjon i de kanalene som det er forventet at museet skal være på. Dette er kanaler som Wikipedia, Digitalt fortalt og Digitale bilder i Agder. Del to i strategien ble skrevet av VAM og jeg går ikke nærmere inn på denne. Kritiske suksessfaktorer: Hvordan har det gått? Kino Sør: Vil kinogjengere bli medlemmer av en slik klubb? Hva må til? 17

18 Responsen fra markedsundersøkelsen jeg gjennomførte viste at mange var positive til å melde seg inn i og benytte seg av tilbudene en slik klubb ville ha. Men de mente og, at i og med at det finnes så mange fordelsklubber så må man finne det lille ekstra slik at folk i det hele tatt melder seg inn. Jeg mener at med et enkelt poengsystem så vil det bli enkelt for gjestene å se hva de får fra en slik klubb og dette vil føre til at flere melder seg inn, og ved at det er ekstra gunstig for barnefamilier i forhold til at de kan være flere i ett og samme medlemskap og samle poeng så mener jeg at man har det lille ekstra. Vil vi finne et godt system slik at man får tatt i bruk informasjonen man henter og brukt denne? Det var bestemt at vi skulle bruke Newman, de som har billettsystemet på kinoene, dette er nødvendig for å kunne hente inn informasjon i forhold til kjøp, og at ikke gjesten må forholde seg til to systemer. Dette førte og til at det var lettere å overføre poeng i det gjesten kjøpte for eksempel billetter. I og med at fordelsklubben ikke er lansert ennå vet man ikke om dette fungerer optimalt. Men ut ifra tilbakemelding vi har fått fra Oslo Kino som har samme system så fungerer dette fint. Vest- Agder- museet: Er det åpenhet for bruk av sosiale medier i VAM? 18

19 Mange av de ansatte på VAM var allerede på kanaler som Facebook, Instagram og Twitter. Under workshop med mange av de heltidsansatte fikk jeg inntrykk av at de fleste hadde positiv innstilling til å få seg konto og være aktiv på Facebook gjennom jobb. Så her vil jeg si at det var åpenhet og positivitet. Twitter og Instagram ble det ikke lagt vekt på under dette møtet da dette er kanaler det ikke er fokus på foreløpig for VAM sin del. Vil sommeransatte ved museene følge planen og dele fra sitt arbeidssted og hjelpe bedriften med å være sosiale? I arbeidet med strategien ble det bestemt at de sommeransatte ved de ulike besøksmålene skulle være do- erne, de som postet innlegg på Facebook og gjøre de daglige oppdateringene. Tilbakemeldinger fra de ulike museene etter endt sommer er: Noen var veldig flinke til å poste, mens andre hadde motargumenter for å ikke gjøre det. Mente det var for mange og ofte. Når det ble postet fikk det god respons og likes. Ble lagt ut noe, men med ansvar for flere avdelinger var det umulig og følge alle opp under sommeren Vigeland hus, Mandal kom godt i gang og det ble lagt ut mange bilder fra egne telefoner De sommeransatte la ut poster annenhver dag og det ble en del likes 19

20 Hva kreves det av bedriften for å opprette en ny nettside og få denne opp å gå? Fra bedriftens side kreves det enormt mye. Utviklere av siden har og en stor jobb, men mye av innholdet må lages og/eller overføres av de ansatte i bedriften. Her ble det tidlig klart at VAM hadde en stor jobb som det ble vanskelig å gjennomføre rett før sommeren og høysesong. Lanseringen og en del av arbeidet ble utsatt til over sommeren. I tillegg var nettløsningen ikke optimal og det var ennå justeringer som måtte til. Gjennomførte tiltak i bedriftene: Hva er gjort og hva må gjøres? Kino Sør: Status på Kino sør er at prosjektet er på gang, ting har tatt lenger tid enn antatt og fordelsklubben er ikke lansert ennå. Det meste er klart og det ventes på utviklere og design. Det er antatt at klubben lanseres i september/oktober. Innholdet i klubben med tilbud og tilnærmingsmåte til medlemmer er klar. Det er laget nettside for informasjon og Min side hvor medlemmer kan gå inn og se hvor mange poeng, hva de har brukt poeng på og tilbud som gjelder kun for medlemmer. 20

21 I tillegg er velkomstbrev, nyhetsbrev og kampanjebrev klare. Nyhetsbrevene er utviklet slik at det er lettest mulig å bruke for den som lager og sender det ut. Ved å ha en mal så limer man inn innholdet som et bilde som er laget på forhånd. Dette gjør det og mulig å enkelt sende ut ulik informasjon til ulike segment. Markedsføring av KinoBonus: Av markedsmateriale som er laget i forbindelse med lansering og annonsering har vi laget rollups til å ha i kinoene eller andre steder vi måtte stå og reklamere, avisannonser, papir plakater, digitale plakater og visittkort som gjesten kan ta med seg. Markedsundersøkelsen som jeg gjennomførte hadde som mål å se om det var interesse for en fordelsklubb og det den måtte inneholde. Her spurte jeg gjester ved kinoen om de kunne tenke seg å bli medlem, både selv og som familie, hva de ville bruke poengene på, om det ville føre til at de gikk mer på kino. Her svarte de fleste veldig positivt og alle ville gjerne melde seg inn i en slik klubb. I tillegg har Kino Sør blitt med i CRM prosjektet til Usus og Agder forskning som går over fire år. Foreløpig har de hatt ett møte hvor de fikk veldig gode tilbakemeldinger fra CRM dronningen Katie Raines. Hun syntes at fordelsklubben var et utmerket system for å samle data til senere bruk. Videre skal hun og prosjektet hjelpe Kino Sør med å bruke dataen som samles inn for og best kunne nå gjestene, som er 21

22 den store utfordringen til kinoen. Det meste er gjort i forhold til fordelsklubben, men det har tatt litt lenger tid enn planlagt å få klubben klar og i gang. Planlagt lansering er høsten Goingen har gått fra papir til en sprelle levende figur. Han har blitt til en helfigur som er produsert i USA, denne kommer til å befinne seg rundt omkring på kinoene, vi fikk hjelp av Blank til å lage en vignett som kommer til å rulle før filmer, med oppfordringer til å melde seg inn i KinoBonus. Han har òg blitt til små kosebamser og nøkkelringer som barna kan kjøpe med seg hjem. I tillegg er Goingen gjennomgående på alle plakater og markedsmateriell og kommer til å bli å bli brukt som kjennetegnet til KinoBonus. Målet er at alle barn vil eie og få et forhold til Goingen for han er så veldig god. På bildet under er jeg delvis kledd ut som Goingen den samme dagen som han kom helt fersk fra USA, da var vi stolte! 22

23 Vest- Agder- museet: Nettsidene: Etter en lang prosess med å velge plattform og utviklere i et hav av alternativer endte VAM opp med Wordpress som plattform og Arendalsfirmaet Frameworks som utviklere. Prosessen med den nye nettsiden ble satt i gang i mars med mål å lansere 20. April. Grunnet mye arbeid med strategien så fulgte jeg denne prosessen kun i kort tid så jeg vil ikke gå nærmere inn på dette. Sidene er foreløpig ikke oppe og går i og med at det ble en travel vår med fokus på sommersesongen. Planlagt lansering er høsten Facebook: Det har blitt ryddet opp i Facebook og alle sidene, gruppene og lignende som fantes der. Noe er ikke mulig å fjerne (grupper må være tomme for brukere før man kan slette de). Det ble opprettet sider/pages for alle besøksmålene hvor ansatte på de ulike stedene ble administratorer. Medlemmer at tidligere grupper ble anbefalt og invitert til å like sidene som ble opprettet. 23

24 Legger ved et skjermbilde fra en mail fra Facebook med oversikt over Facebook- kontoer en ansatt ved VAM har mottatt og her kan vi se økning i både følgere og at rekkevidden øker. Tripadvisor: Alle avdelingene er registrert og de fleste har tatt eierskap til sin bedrift. 24

25 Bildet er hentet fra Nordberg fort sin Tripadvisor- side, her kan man se at de har tatt eierskap ved at man kan skrive innledningen selv og her har Janet ved museet gjort en flott jobb i å svare. Det er like viktig å svare på de positive anmeldelsene som de negative da man ser at bedriften ser at man har tatt seg til til å anmelde de. Legger og ved et bilde fra en avdeling som ikke har tatt eierskap og dermed ikke ser anmeldelsene som er skrevet. Besøksmålet har fått mange anmeldelser, også helt fra Australia! Dette viser hvor langt de når 25

26 Det ble laget kort som skulle deles ut til gjestene i løpet av sommeren med oppfordring til å skrive anmeldelser fra museene. Tilbakemelding fra om dette er at kortene har ligget tilgjengelig på museet og en del har tatt dette med seg. Noen steder ble dette ikke fulgt opp, mens andre har kommet med tilbakemelding på at de ansatte syntes det var litt skremmende med å dele de ut grunnet følelsen av å bli evaluert offentlig. Andre har meldt at de har fått delt ut mange og har fått inn en del anmeldelser i løpet av sommeren og de har og vært flinke til å respondere på anmeldelsen! 26

27 På kortet var det og en oppfordring til å tagge bildene på instagram. Dette er det eneste tiltaket i forhold til denne kanalen i denne omgang. Det har kommet tilbakemelding fra noen av besøksmålene at de kan se økning på Instagram i løpet av sommeren og det er flott. Det ble holdt en workshop for de faste ansatte ved museene da strategien var klar. Her ble den gjennomgått til punkt og prikke og de fikk testet litt ut. Vi hadde god tid til spørsmål og hele forsamlingen virket veldig positive da dagen var over. Det var viktig for mange å få en innføring og litt hjelp til å komme i gang. I strategien så har jeg lagt ved maler slik at det skal være enklere for de ansatte å ta eierskap og bruke du ulike mediene. Disse har det kommet gode tilbakemeldinger på og flere i Usus har prøvd ut disse. 27

28 Utfordringer og muligheter: Kino Sør: Bedre innsikt i handlingsmønsteret til gjestene ved kinoen gir muligheter for å bruke en mer riktig markedsføringsmiks for å nå disse og få de til å gå mer på kino Riktig tilnærming til gjestene kan gi økt besøk. Utnyttelse av informasjon man sitter på kan bli en utfordring om man ikke finner en god måte å gjøre dette på Vest- Agder- museet: Mer synlighet på nett vil øke bevisstheten rundt museet og hva det har å tilby Sommerferieutfordringer: Vil en kunne få de sommeransatte til å poste innlegg på Facebook med like mye engasjement som de fulltidsansatte 28

29 Konklusjoner og anbefalinger: Forslag til videre arbeid Kino Sør: Grunnet gode tilbakemeldinger fra Agder Forskning og Katie Raines så er dette et godt utgangspunkt for å samle data om gjester og få god bruk for denne. Det er viktig og få brukt denne informasjonen på riktig måte slik at man kan få tilbake barnefamiliene som man har sett på som et segment som har sunket når det kommer til besøk på kinoen. Vest- Agder- museet: Strategien var klar rett før sommeren og jeg syns vi har fått gode resultater i forhold til den lille tiden som var til opplæring og informasjon. Dette kommer til å bli enda bedre. I strategien står det og jeg gjentar viktigheten med å evaluere denne strategien gjennom året og endre på innhold. Dette er en dynamisk strategi og skal den fungere må den jobbes med. Man må ta for seg punkt for punkt og se hva som er realistisk å få til og hva som må endres. I forhold til sider som Facebook så er det viktig med jevn rytme på postinger. Deling av andres poster gir bare 1/3 av det egne poster gir når det kommer til likes og rekkevidde, så her gjelder det å dele sitt eget innhold. 29

30 Visit Sørlandet Etter den digitale strategien var levert til Vest- Agder- museet, medio mai, så var det fortsatt tid igjen av mitt år som stipendiat. Denne ble etter avtale med Siv Hemsett i Vest- Agder fylkeskommune brukt i Visit Sørlandet med ulike oppgaver innenfor det digitale. I dette tidspunktet gikk Visit Sørlandet over til ny publiseringsløsning. Fra tidligere å ha hatt sin egen, la de seg nå under Visit Norway sin. Her lærte jeg en hel del om synlighet, nye system og det å skrive artikler. Først og fremst var det viktig å få overført artikler fra den gamle siden, men også å skrive gode redaksjonelle som skaper reiselyst. Og ikke minst bringe frem minner slik at gjester kommer tilbake. Arbeidet var utrolig spennende og det var veldig gøy å kunne være med på dette arbeidet med en ny side. I vår startet jeg med å undersøke litt mer på Tripadvisor og Google+ og jobbe med innhold på disse kanalene. Her finnes det mange muligheter og dette arbeidet har så vidt kommet i gang. I sommer har jeg sittet mye med Facebook. Her har vi konkurrert med oss selv på å få ut det beste bildet fra landsdelen og fått en haug med likes. Her kom min erfaring fra VAM og den digitale strategien godt frem og innleggene fikk god respons. Jeg erfarte tidlig at det er bilder som gjelder, og igjen handler det om å 30

31 skape reiselyst. Facebook er en utmerket kanal når det kommer til gjenkjøp. Her får man en tett dialog med tidligere gjester som trigges til gjenkjøp gjennom bilder, tilbud og tips. 31

32 Takk til: Året som stipendiat har vært utrolig lærerikt og jeg har fått god innsikt i arbeidslivet, spesielt næringen på Sørlandet. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver og et langt liv i reiselivet. Jeg vil gjerne takke Heidi Sørvig og resten av gjengen i Visit Sørlandet og Arena Usus som gav meg denne sjansen selv om jeg var høygravid da jeg søkte. Takk for alle utfordringer jeg har fått og et utrolig flott år sammen med dere! Takk til bedriftene jeg har vært i med Susanne Lynne, Are Bjørklund, Gunhild Aaby og Thorunn Lunde i tet. Det har vært fantastisk. Takk for at dere tok så godt imot meg! Takk til Siv Hemsett i Fylkeskommunen for god hjelp og støtte! Og til mine veiledere Tom Roar Eikebrokk og Bjørn- Tore Flåten for god hjelp og veiledning underveis. 32

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling

Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Prosjektrapport nr. 8/ 2012 Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Utarbeidet av: Emma Lind og Egil Bjørnsen Mars 2012 1 Tittel Forfattere

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer