HVOR MYE BETALER DU FOR INGENTING?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVOR MYE BETALER DU FOR INGENTING?"

Transkript

1 HVOR MYE BETALER DU FOR INGENTING? Spar penger på aktiv forvaltning av eiendeler og avtaler!

2 9 av10 virksomheter kan ikke svare.. 9 av 10 virksomheter i Norge mangler kontroll og over sikt over sine eiendeler og avtaler. Dermed taper de penger for hver dag som går, både i svinn, verditap og unødvendige kostnader! Det dreier seg om merkost nader som egentlig svært enkelt kan unngås. Utstyrskjøp, leasing- og andre avtaler gjøres over tid av forskjellige personer og utstyret flyttes til forskjellige brukere. Etterhvert blir det tilsynelatende umulig å holde oversikt. Resultatet er at utstyr forsvinner, at nytt utstyr kjøpes selv om virksomheten egentlig eier ubenyttet fullgodt alternativ, og at man fortsetter å betale for utløpte avtaler på produkter som er kassert...

3 Hvor mange PC er, skjermer, projektorer, disker, mobil - telefoner og 3G-abonnement har virksomheten? Hvilken aldersprofil har utstyret? Når MÅ vi fornye oss? Hvor befinner verdiene seg nå? Hvem disponerer hva? Hva hadde Petter som sluttet i forrige uke? Hvilke maskiner er eiet, hvilke er leaset - og av hvem? Når må avtalene sies opp for å unngå automatisk fornyelse? Hvilke avtaler løper i Bergen? Hva er våre restforpliktelser per idag? Hvilke avtaler har Fredrik i lokasjon Ål kommune inngått? Kan du oppgi serienummer på evt tapte maskiner? Forsikringsselskapene krever serienummer for å utbetale ved tyveri... det koster dem mye penger! Manglende inventarkontroll er ikke bare uøkonomisk og irriterende. Det er i tillegg lovstridig og kan bli påtalt ved ettersyn (aksjelovens 26, kommuneloven). Problemet med systemer for inventarregister er at de er à jour én gang ved implentering Derfra blir oversikten mindre og mindre jo lenger tid som går, fordi systemet ikke følges opp. Så fortsetter man å la det flyte mens penger renner ut, fordi oppgaven med å skaffe oversikt synes for anstrengende. Et system som gir deg full kontroll over eiendeler og avtaler krever imidlertid mindre enn du tror!

4 Laptop HP 6930P V Geir Berg Administrasjon Avtale: Nei Andre enheter: 3 NB! Leasingavtale går ut 30. neste mnd. Sies opp senest 14. Med oversikt 3.0 fortsetter virksomh Med oversikt 3.0 får og beholder du kontroll over alle avtaler og eiendeler uten anstrengelser. Systemet varsler deg om avtaler som bør sies opp. Du vet nøyaktig hvilket utstyr alle i virksomheten dispo nerer og du kjenner rest - verdien på alle forpliktelser. Dermed sørger du lett for full utnyt telse av utstyrsparken virksomheten unngår overinvesteringer og unødvendige kjøp. Det er såre enkelt å ta ut inventarlister sortert f.eks etter ansatt (Hvor mye og hva disponerer Per? Er telefonen hans utskftningsklar, eller har han bare lyst på en ny?), lokasjon/plassering eller produkt ( Hvor mange Toshiba laptoper har vi, og hvor gamle er de? ) Det betyr at du kan gjøre mer rasjo nelle innkjøp. Du har et godt grunnlag for å bedømme når det er på tide å kjøpe nye

5 10096 Satelite PRO L300 S Q Tore Ettesvoll Salgsavdeling Oslo Avtale: Ja Andre enheter: Acer Aspire R Kåre Johansen Salgsavdeling Oslo Avtale: Ja Andre enheter: Satelite PRO L300 S Q Leif Pressberg Salgsavdeling Oslo Avtale: Ja Andre enheter: 1 hetens verdier å være... virksomhetens! maskiner, du kan lettere planlegge og samle kjøpene, og dermed få bedre priser. Sjansen for at revisor godkjenner bal - ansen uten kommentarer og mer arbeid, øker betraktelig når det ligger en kom p- lett inventaroversikt med regnskapet. Ved eventuell brann eller innbrudd, har du umiddelbart en komplett utstyrsliste med serienummere, alder og innkjøpspris klar. Det siste du trenger i en slik katastrofe situasjon er merarbeid og lange forhandlinger med forsikringsselskapet. Med helt minimal innsats får du og virksomheten stålkontroll : Systemet passer automatisk på at alle ansatte med jevne mellomrom oppdaterer ved å bekrefte utstyret sitt rett i databasen!

6 Nå skal Petter slutte hvilke avtaler har han inngått som forplikter oss videre? Kanskje kan vi komme i forkjøpet og si opp noen av dem? Tenk deg et sentralt avtalearkiv. med automatisk varsling når det nærmer seg oppsigelsestidspunkt! Hvilke avtaler forplikter vi? De fleste virksomheter har et uoversiktlig villniss av slike avtaler, som er inngått underveis av forskjellige personer fra forskjellige avdelinger; biler, skrivere, kopimaskiner, serviceavtaler, husleie kontrakt, telefonsentraler, renhold, kaffemaskiner, planter, møbler, osv. Det er ikke uvanlig å fortsette å betale i årevis fordi man har glemt å si opp en avtale, mens maskinen som avtalen gjaldt forlengst er kastet... Med ett sentralt avtaleregister kan oppsigelses frister og andre betingelser alltid lett finnes - og du får full oversikt over hva avtalene koster bedriften. Mange sparer titusenvis av kroner i måneden... dette kan være den raskeste veien til bedre bunnlinje! Tilhørende dokumenter, for eksempel kontrakt, brukermanualer, osv, kan scannes og ligge ved digitalt. Leasingavtale på 6 stk Toshiba PSM75E har oppsigelsesfrist om 3 uker. Bekreftelse mottat Ny påminnelse senere Les mer

7 Avtale- radarvarsleren er faste, unødvendige kostnaders verste fiende! Radarvarsleren sender beskjed i god tid før oppsigelsesfrist, og følger opp videre om mottaker forholder seg passiv. Først gjøres en påminnelse til samme mottaker, deretter sendes varsel videre i virksomheten. I ytterste instans ringer IKT-revisjon og følger opp saken personlig! Avtalevarsleren sikrer at situasjonen blir fulgt opp selv om den opprinnelig ansvars havende er bortreist, syk eller har skiftet jobb. NYHET: Oversikt restverdi forpliktelser Avtalevarsleren kan vise nøyaktige restverdier på alle fremtidige forpliktelser. Det betyr at man raskt kan se hvilke kostnader som blir hengende igjen, om virksomheten f.eks vurderer å trekke ut sine engasjementer på en lokasjon eller innenfor et markedssegment. Restverdi forpliktelser-rapporten gir et førsteklasses beslutningsgrunnlag på alle faste kostnader unntatt lønn en oversikt det tidligere tok uker å utarbeide!

8 Systemet sørger selv for at alle ansatte oppdaterer Mange utsetter å ta tak i problemet, fordi de tror det vil kreve masse innsats. De tar feil! IKT-revisjon legger inn de første data ene, direkte fra for eksempel Excel. Du trenger bare en drøy times opplæring så har du oversikt i full gang! Og trenger du videre oppfølging, får du fri telefonsupport. Derfra bruker du ikke krefter - systemet gjør jobben for deg! Systemet sørger selv for jevnlig automatisk revisjon, i form av en mail med utstyrs- og tilstandsliste til hver enkelt ansatt med krav om tilbakemelding. Ved auto-revisjonen bekrefter alle ansatte sitt utstyrsinnehav rett i databasen! Som administrator bare godkjenner du systemets forslag om revisjon og formulering av mailen, så går resten av seg selv. Ingen diskusjon om ansvar for en tapt eller ødelagt gjenstand. Log en i systemet kan fortelle når den ansatte sist selv bekreftet at enheten var OK eller ikke. Risikosenkning En sideeffekt av at alle må delta, er at de ansatte også da skjønner at virksomheten har kontroll på eiendelene. Dette senker risikoen for at noen blir fristet til å låne ting som de glemmer å levere... Ta kontroll NÅ - så jobber tiden for deg, i stedet f

9 Systemet er proaktivt og varsler deg hvis det ikke registrerer aktivitet over en periode. Glemmer dere å registrere anskaffelser? I så fall varsles IKT-revisjon, som tar kontakt og hjelper deg i gang. IKT-revisjon er like interessert som deg i at systemet faktisk gir deg oversikt! Internettbasert du trenger aldri installere eller oppdatere! Database og system ligger sentralisert på server hos oss. Lisenshavere kan logge inn og benytte systemet fra hvor som helst, når som helst. Du møter alltid nyeste versjon av applikasjonen, uten at du behøver å tenke på installasjoner med CD-plater, nedlastinger, mas og oppdateringer. Nettbasert = Sikkerhet Ved brann, innbrudd eller annen katastrofe har du en komplett utstyrsoversikt i trygghet utenfor huset - med alt du trenger til forsikringsselskapet i løpet av sekunder. Du kan umiddelbart melde kravet og unngår unødvendig diskusjoner. for at du hver dag kommer lenger på etterskudd

10 MERKET UTSTYR er lite attraktivt for alle En forsvunnet datamaskin kan bety katastrofe forsikringen dekker bare selve maskinen; arbeid og data som går tapt, kan ikke erstattes. For ikke å snakke om sensitive data som havner i gale hender... Merket utstyr er uattraktivt tyvegods Annenhåndsverdien synker og utstyret blir uattraktivt for tyver. Preventiv effekt internt Ansatte glemmer i langt mindre grad å bringe tilbake lånt utstyr når det er merket. Dessuten har administrator nøyaktig oversikt over hvilke maskiner som disponeres av hver enkelt medarbeider. Større håp om du mister For ærlige finnere er det svært lettvint å kontakte IKT-revisjons vaktsentral. Og en merket maskin frister lite for uærlig finner. Politiet og hittegodskontor sitter på store lagere av beslaglagte gjenstander med ukjente eiere. Hadde utstyret vært merket, ville det vært tilbake hos eierne i løpet av kort tid. Nummeret fjerner enhver tvil om hvem som er riktig eier 24-timers vakttelefon og internett - kontakt. IKT-revisjon koordinerer umiddelbart kontakt mellom finner og eier Brekkes merket av, kommer under merket fram med sitt klare budskap. Dette kan ikke fjernes uten å skade maskinens karosseri Nummeret forteller fortsatt hvem som er riktig eier Utstyret spores, men IKKE til din virksomhet En firmatilknyttet PC, Palm eller lignende inne holder oftest informasjon som ikke bør komme i feil hender. Å merke den med virksomhetens navn, blir sammenlignbart med å ha gateadressen din på nøkleknippet... Derfor spores det merkede utstyret kun til IKT-revisjon. Vårt vaktsenter er alltid bemannet - og kontakter straks eier. Merkbare fordeler og besparelser: Utstyr på avveie kan spores (men ikke til din virksomhet!) Minsker risiko for at sensitive data kommer på avveie Du får hjelp av oss til evt politianmeldelse (dvs du sparer tid!) Enklere og bedre forsikringsoppgjør (dvs du sparer tid og penger!) Preventivt mot intern svinn Lettere å få tilbake hvis mistet Utstyret overvåkes IKT-revisjons vaktsenter er alltid bemannet Reduserer risiko for tyveri Du får kontroll, med lovgodkjent, funksjonelt inventarregister

11 andre enn rettmessig eier Lav annenhåndsverdi Lite interessant for tyver Mindre fristende å beholde eller låne for egne ansatte Lett å spore opp eier for ærlige finnere...men ikke lett å identifisere eier av eventuelle følsomme data

12 Full oversikt Registrering av alt utstyr, med serienummer på avdeling/personnivå og online Asset Management System, gir deg total kontroll. Slutt med å lure på hvor projektorer, bærbare maskiner og annet er blitt av! I tillegg står du vesentlig sterkere ved tyveri, brann eller misting av utstyr. Avtale- radar varsler Varsleren sender beskjed i god tid før oppsigelsesfrist. Ingen behøver anstrenge seg for å følge med, det går av seg selv. Slutt å betale ut store beløp som virksomheten ikke får noe igjen for! Utnytt Kapasiteten Med total oversikt, er det i langt større grad mulig å få full utnyttelse av utstyrsparken. Unngå unødvendige kjøp og overinvesteringer! Merkbart sikrere Merket IKT-utstyr er lite attraktivt å stjele...risikoen for tyveri reduseres drastisk. Og sjansen mangedobles for at tapt utstyr kommer til rette, fordi det er sporbart. At det ikke spores direkte til deg eller virksomheten, gjør sensitiv informasjon som er lagret i utstyret mindre utsatt. Du får oversikt lisensbasert, med en beskjeden månedsavgift og fri bruk. Ta kontroll NÅ - så jobber tiden for deg i stedet for at du for hver dag kommer lenger på etterskudd! Ring nå! IKT-revisjon telefon www. iktrevisjon.no

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Noen fordeler ved å velge ibinder

Noen fordeler ved å velge ibinder Noen fordeler ved å velge ibinder 1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper. 2. Lett å beregne kostnadene. 3. Fungerer i eksisterende IT- miljøer og krever kun en vanlig nettleser. 4. Skapt av mennesker,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer