Statusrapport Steinsfjorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport Steinsfjorden 10.09.2002"

Transkript

1 Statusrapport Steinsfjorden 1.9. På oppdrag for Hole og Ringerike kommuner NIVA,.1. Tone Jøran Oredalen 1

2 Fysiske og kjemiske variabler Prøvene ble tatt fra båt på hovedstasjonen den 1. september. Været var fint, med sol og blå himmel. Lufttemperaturen var 1 o C. Vanntemperaturen var 19,1 o C i overflaten og 1, o C ved bunnen på 1 meter. Sprangsjiktet lå på mellom 9 og 1 meters dyp, med øvre grense ca. 5 meter dypere enn ved målingene den 1. august (figur 1 og ), noe som viser at innsjøen er på veg mot høstsirkulasjonen. Oksygenmetningen var på 9 % i overflaten og på 3 % ved bunnen på 1 meter (Figur 3 og ). Lysforholdene: Dypet for lysintensitet på 5 og 3 µe/m *sek var på hhv. 1, og 11 met er (figur 5) den 1. september. Dette ligger i samme størrelsesområde som for tidligere år. 1% lysdyp ble den 1. september registrert på 9,9 meter. (Figur ). Siktedypet var på 7,5 meter den 1. September (figur 7), og den visuelle fargen på halve siktedypet var gullig grønn. Det ble registrert lite partikler i vannet. Konduktiviteten var lav i de øvre vannmassene i begynnelsen av september, sammenlignet med tilsvarende periode tidligere år (Figur og 9). Ledningsevnen økte fra meters dyp og ned mot bunnen (under termoklinen). Fosfor. Totalverdiene av fosfor har variert mellom 5 og 1 µg/l gjennom sesongen (figur 1). Andelen av fosfat har vært lav gjennom hele perioden. Dette indikerer at fosfatet er tatt opp i algeproduksjonen, og det meste av fosforet er bundet i algebiomasse. Nitrogen -verdiene gjennom sesongen er vist i figur 11. Konsentrasjonene av total-nitrogen ligger noe lavere enn i 1, men viser det samme forløpet gjenom sesongen. Total -nitrogen omfatter i hovedsak organisk bundet nitroge n (i stor grad algebiomasse) og nitrat, som er lett tilgjengelig for algenes fotosyntese. Planteplankton Den total biomassen av planteplankton og andel av blågrønnbakterier ( - meter) var noe høyere den 1. september, i forhold til ved prøvetakingene i august (figur 1 og 13). Andelen av blågrønnbakterier på -1 meter var noe lavere enn ved augustmålingene. På begge måledyp var innslaget høyest av gruppene blågrønnbakterier (1 %), kiselalger (33 - %), svelgflagellater (11-15 %) og fureflagellater (1-17 %) (Tabell II). Mengden av blågrønnbakterien Planktothrix, er nå svært redusert i forhold til tidligere i sesongen (Tabell III). Det ble rutinemessig tatt en ELISA microcystintest av vannet fra og 9 meter den 1. september. Prøven viste lavere konsentrasjoner av microcystiner enn standarden på,5 microcystin/l for begge dyp (tabell IV). Målingene ligger derved under WHO s anbefalte øvre grense for microcystiner i bade- og drikkevann. WHOs anbefalte øvre grense er satt til 1 µg microcystin-lr per liter renset drikkevann, og baserer seg på et forbruk av liter vann per dag av en voksen person på kg. Bading hvor man svelger badevann (opptil ml per dag) frarådes ved toksinnivåer høyere enn 1 µg microcystin/l (Chorus & Bartram 1999). Referanser: Chorus, I., Bartram, J. (red.) Toxic Cyanobacteria in Water. A Guide to their Public Health Consequences, Monitoring and Management. World Health Organization, E & FN Spon, London, 1 sider.

3 Grafiske framstillinger Temperatur: Dyp (m) Temperatur Steinsfjorden, 5, 1, 15,, 5, Temperatur ( o C) Figur 1. Vanntemperaturprofil for sesongen Dyp (m) Temperatur Steinsfjorden september 199-, 5, 1, 15,, 5, Temperatur ( o C) Figur. Vanntemperaturprofil for september måned,

4 Oksygenforhold: Dyp (m) Oksygenmetning Steinsfjorden Oksygenmetning (%) Figur 3. Oksygenmetning (%) ved prøvetaking i Steinsfjorden sesongen. Dyp (m) Oksygenmetning Steinsfjorden september Oksygenmetning (%) Figur. Oksygenmetning (%) gjennom vannsøylen i S teinsfjorden i september måned,

5 Lysforhold: Steinsfjorden, Lysforhold, dyp med 5 og 3 µe/m*sec lysintensitet. September Dyp(m) Dato for observasoner µe/m*sec 3 µe/m*sec Figur 5. Lysforhold i september måned for årene 1997 til Steinsfjorden, Lysforhold, dyp med 1% av overflatelys. September Dyp(m) Dato for observasjoner Figur. Dyp med 1% lysintensitet i september måned, årene 1997 til 5

6 Siktedyp: Dyp(m) Steinsfjorden, Siktedyp (m). September Dato for observasjoner Figur 7. Siktedyp i september måned for årene 1997 til Konduktivitet: Dyp (m) Konduktivitet Steinsfjorden Kond. ms/m, 9, 1, 11, 1, Figur Konduktivitetsmålinger (ms/m) i Steinsfjorden

7 Konduktivitet i Steinsfjorden september Dyp (m) Kond. ms/m, 9, 1, 11, 1, Figur 9. Konduktivitet nedover i vannsøylen i september måned, Fosfor, Steinsfjorden - meter (Tot-P) -1 meter (Tot-P) meter (Tot-P) - meter (PO-P) -1 meter (PO-P) meter (PO-P) mg Tot-P/L mar apr mai jun jul aug sep Dato Figur 1. Konsentrasjoner av fosfor-fraksjoner på ulike dyp i Steinsfjorden, gjennom sesongen 7

8 mg Tot-N/L Nitrogen, Steinsfjorden - (Tot-N) -1 (Tot-N) (Tot-N) - (NO3-N) -1 (NO3-N) - (NH-N) -1 (NH-N) mar apr mai jun jul aug sep Dato Figur 11. Konsentrasjoner av nitrogen-fraksjoner på ulike dyp i Steinsfjorden, gjennom sesongen Planteplankton Steinsfjorden totalt planteplanktonvolum mg/m 3 våtvekt 5,, 15, 1, 5,, - meter -1 meter Datoer Figur 1. Totalt planteplanktonvolum i Steinsfjorden på - og -1 meters dyp, gjennom sesongen

9 % Cyanobakterier Steinsfjorden % Cyanobakterier av totalt planteplanktonvolum 1, 9,, 7,, 5,, 3,, 1,, - meter -1 meter Datoer Figur 13. Andel cyanobakterier av planteplanktonet i Steinsfjorden på - og -1 meters dyp, gjennom sesongen 9

10 Rådata - tabeller Tabell I Kjemiske variabler for prøvetaking i sesongen Steinsfjorden 1.3. dyp TotP/L TotP/P POP TotN/L NHN NO3N TN/GFF TOC/GFF TOC KLS/S m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg/l µg/l D -1 D -1 D 1-1 D -1 D 5-1 C -3 G G G - H , < ,3 71 3,,7-1,3 <1 31 <5 9, 35 3, 3, ,9 37 <5 1, 175 3,1 1, min 7 5, 3 5 5, 175 3,1 1, max 9, , 35 3, 3, middel 5, , 5 3,,7 median 5, ,3 71 3,,7 Steinsfjorden.5. dyp TotP/L TotP/P POP TotN/L NHN NO3N TN/GFF TOC/GFF TOC KLS/S m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg/l µg/l D -1 D -1 D 1-1 D -1 D 5-1 C -3 G G G - H , < , ,9 1 9 <5 5 9, 5,7 min 1 9, , 5,,7 max 11 9, , 51, 5,1 middel 1,5 9,7 1 3 #DIV/! 57 95,7 513 #####,9 median 1,5 9,7 1 3 #NUM! 57 95,7 513 #####,9 Steinsfjorden.. dyp TotP/L POP TotN/L NHN NO3N DOC KLS/S m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l D -1 D 1-1 D -1 D 5-1 C -3 G - H ,5, , 5 middel ,5 3 3, 3,9 Steinsfjorden.7. dyp TotP/L POP TotN/L NHN NO3N DOC KLS/S m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l D -1 D 1-1 D -1 D 5-1 C -3 G - H <1 <5 <1 3,5 3,7-1 7 <1 5 <5 15 3, 9, middel 3 3,,75 1

11 Tabell I Kjemiske variabler for prøvetaking i sesongen, forts. Steinsfjorden 1.. dyp TotP/L POP TotN/L NHN NO3N DOC KLS/S m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l D -1 D 1-1 D -1 D 5-1 C -3 G - H <1 3,5, ,,3 middel ,,5 Steinsfjorden 1.9. dyp TotP/L POP TotN/L NHN NO3N DOC KLS/S m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l D -1 D 1-1 D -1 D 5-1 C -3 G - H <1 3,, ,1,3 middel,5 1,5 55 3,,35 Tabell II Prosentandel av hver planteplanktongruppe ved prøvetakingene i mars til september dato dyp (m) Andel Cyanophyceae (%) 1, 79,5, 3, 5,1 7, 1,9 75,,, 1, 17,7 Andel Chlorophyceae (%),3,,,,,,3,,9 1,7 1,, Andel Chrysophyceae (%),9 3,1,9,9 5,5 1,5 9, 3, 1,5,3,5 9,3 Andel Bacillariophyceae (%) 1, 1,,9 1,,1 1, 55, 15, 9, 7,1 39, 3, Andel Cryptophyceae (%) 13,9 1,5 13, 1, 7, 5,9,7,1 3, 9, 11, 15, Andel Dinophyceae (%) 1, 3,, 3,, 1,5,,1 5, 5, 1,7 1, Andel Euglenophyceae (%),5,,,,,,,,, 3, 5,7 Andel Myalger (%), 1, 1, 1, 1,1 1,,, 1,7 5,,9,5 Sum (%) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11

12 Tabell III Kvantitativ sammensetning av planteplanktonet i Steinsfjorden Verdier gitt i mm³/m³ (=mg/m³ våtvekt) År Måned Dag Dyp -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m Cyanophyceae (Blågrønnalger) Anabaena lemmermannii.... 9,..,,3.,7. Aphanothece sp ,,.. Planktothrix cf.prolifica 1,3 1, Planktothrix mougeotii.. 5,7 11, Planktothrix prolifica.. 173, 35,. 1, 33, 3,3. 1, 1,9, Planktothrix rubescens 313, 3,9 3,3, 17, 3,3 5,7 1,..,5 1,1 Snowella lacustris......,1.,,1 1, 3, Tychonema bornetii , Woronichinia naegeliana.. 3,. 1, 3,, 5, 1, 1,, 5, Sum - Blågrønnalger 31,7 33, 15,9 79, 17, 11,7 9, 155,3 13, 35,9 73, 39, Chlorophyceae (Grønnalger) Botryococcus braunii,.....,...., Carteria sp. (l=-7).. 1,,....., 1,. Chlamydomonas sp. (l=).,3 1,3.,. 1,1,5,5... Closterium limneticum,5,., Cosmarium abbreviatum......,..... Cosmarium depressum ,. Elakatothrix gelatinosa (genevensis)....,...,..,3 Eudorina elegans ,... Fusola viridis ,5 Gyromitus cordiformis.,1,1..,1 1, 3,.,,3,1 Mougeotia sp Oocystis marssonii Oocystis parva Oocystis rhomboidea ,1. Oocystis submarina v.variabilis., Pandorina morum ,. Paramastix conifera... 1, Pediastrum boryanum Quadrigula pfitzeri ,.. Scenedesmus sp. (Sc.bicellularis?)..., Sphaerocystis schroeteri ,. Tetraedron minimum v.tetralobulatum..,3 1, Ubest. kuleformet gr.alge (d=9)...., Ubest.cocc.gr.alge (Chlorella sp.?) Ubest.gr.flagellat Sum - Grønnalger 1,3,7 3,3, 1,,1 3,7,1 1,5,,5 1,7 1

13 Tabell III Planteplankton i Steinsfjorden forts. Chrysophyceae (Gullalger) År Måned Dag Dyp -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m Aulomonas purdyi..., Bicosoeca sp Bitrichia chodatii ,. Chrysochromulina parva 1,1,3,3 3, 1,1 1, 5,7 9,,,5, 1, Chrysosphaerella longispina ,,5 Craspedomonader..,3,5.,1, 3,,7,9 1,5,3 Cyster av Bitrichia chodatii..,3, Dinobryon cylindricum... 1, Dinobryon divergens..,,......,5. Dinobryon sociale.. 7, 9,,3.,,9.... Løse celler Dinobryon spp... 11,1 7, Mallomonas acaroides ,.... Mallomonas akrokomos (v.parvula) 1,1., Mallomonas caudata 9,1, ,7 Mallomonas cf.maiorensis...., Mallomonas punctifera (M.reginae)...,..,5,5,7. 1,. Mallomonas spp... 3, ,3 Ochromonas sp. (d=3.5-) 1, 1,1,3,,7 1,3,7,,3, 3,, Små chrysomonader (<7),1 3,3 3, 3,,5, 9,3, 5,7,7 1,9, Store chrysomonader (>7), 1,7 9,5 1,,3,,9,3 1,7 5,,, Synura sp. (l=9-11 b=-9),9. 33, 5, Ubest.chrysomonade (Ochromonas sp.?),3,., ,3. Uroglena americana....,.,3 1,7.... Bacillariophyceae (Kiselalger) Sum - Gullalger 35, 13, 13,3 1,,9 7, 1,, 17,7 13,3 5,9, Achnanthes sp. (l=15-5)..., Asterionella formosa,5, 1,5 3, , 55,7 1,3,,5 5, Aulacoseira italica.., Aulacoseira italica v.tenuissima.. 1,,7.. 1,3 1,.. 1,3 1, Cocconeis placentula... 3,.. 3,..... Cyclotella comta v.oligactis ,1 9,,5 53, 1, 1,3 Cyclotella glomerata,...,, Cyclotella radiosa... 1,., 15, 3,5 13,7,9., Diatoma tenuis Fragilaria crotonensis.., 1,7. 3,3 3,5 19,5 11, 11, 1, 5,1 Fragilaria sp. (l=3-)..., Fragilaria sp. (l=-7)... 1,1. 1,1....,. Fragilaria ulna (morfotyp"angustissima").. 3,5 1,5.,5..,5..,5 Fragilaria ulna (morfotyp"ulna")..,, Navicula sp..., Nitzschia sp. (l=-5)..,9 1,9., Rhizosolenia longiseta.,5,9, Stephanodiscus hantzchii v.pusillus. 3, Stephanodiscus hantzschii,. 3, 3,,,7,..., 3, Tabellaria fenestrata.. 1, 1, Sum - Kiselalger 9,,1 1, 11,3,,5,7 313, 9, 7,1 15, 7,5 13

14 Tabell III Planteplankton i Steinsfjorden forts. Cryptophyceae (Svelgflagellater) År Måned Dag Dyp -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m -7 m -1m Chroomonas sp Cryptaulax sp , Cryptaulax vulgaris 1,3, Cryptomonas cf.erosa 1, 11, Cryptomonas erosa.. 11,,9 9,, 17,5 9,, 3, 1, 9,9 Cryptomonas erosa v.reflexa (Cr.refl.?),, 3, 9,5,1,,, 5,., 3,7 Cryptomonas marssonii,, 15,9 9, Cryptomonas parapyrenoidifera.., Cryptomonas pyrenoidifera Cryptomonas sp. (l=15-1)...,....,7 5,.. Cryptomonas spp. (l=-3) 19, 9,5 13,3 7,5 5,5 7,5 5,,7 1,. 1,5, Cyathomonas truncata ,., Katablepharis ovalis,3,,5 1,1,9,3 1,7,7,, 1, 1, Rhodomonas lacustris (+v.nannoplanctica) 1,5 11, 1, 1,9 33,3 1, 7,3, 19,, 1, 1,5 Rhodomonas lens 1,1.. 3, Ubest.cryptomonade (Chroomonas sp.?).. 1,, 1,, 1,3.,,7 1,1 1, Sum - Svelgflagellater 71, 5,5 13,5 15,9 5,7 7, 33, 3, 39, 1,9 5,3 33,5 Dinophyceae (Fureflagellater) Ceratium hirundinella , 7,,,, 3, Gymnodinium cf.lacustre.. 1,1,1.. 15,9 1,1 1, 1,1 3, 1, Gymnodinium cf.uberrimum.... 3,3. 11,...,9. Gymnodinium helveticum 5,7 7, 1, 1,.,.,.... Gymnodinium sp. (l=1-1) Peridinium raciborskii (P.palustre) Peridinium sp. (l=15-17) 5,9 5, 1,9,. 1,... 1,3,3. Peridinium umbonatum (P.inconspicuum), Peridinium willei.. 9, 1, Ubest.dinoflagellat.,3.,5.....,3.. Euglenophyceae (Øyealger) My-alger Sum - Fureflagellater 5, 13,7 3,9 1, 3,3 7, 15,5 5,1 3,,, 31, Trachelomonas volvocina,7 3,5... 3,..,7, 1,1 1,5 Sum - Øyealger,7 3,5,,, 3,,,,7, 1,1 1,5 My-alger 1,3 7, 1, 1,,5, 9,,7, 9, 11, 1, Sum - My-alge 1,3 7, 1, 1,,5, 9,,7, 9, 11, 1, Sum totalt : 59, 31, 15, 115,7 7, 9, 1,3 1,7 17, 11,5 39,,9 Tabell IV. Resultat av ELISA microcystintest utført av: CBL ELISA Vet.høgskole dato Prøvetype Absorbans 5 nm Microcystin (µg/l) Microcystin (µg/l) 1.9. Standard 3, Standard,5,7, meter 1, <, meter 1,7 <,5 1

Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver

Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver RAPPORT LNR 4527-2002 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver Datarapport for 2001 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

RAPPORT LNR Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer i 2005

RAPPORT LNR Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer i 2005 RAPPORT LNR 5207-2006 Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer i 2005 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Enkel overvaking av Bergesvatnet. Bømlo kommune 2002

Enkel overvaking av Bergesvatnet. Bømlo kommune 2002 Enkel overvaking av Bergesvatnet Bømlo kommune 2002 Føreord Bergesvatnet har gjennom dei seinare åra hatt ei negativ utvikling med omsyn til vasskvalitet. Dette har mellom anna ført til periodevise oppblømingar

Detaljer

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden 2005 På oppdrag fra Hole kommune NIVA, 09.11.2005 Camilla Blikstad Halstvedt Sammendrag Steinsfjorden i Hole og Ringerike kommuner har årlig siden 1997 blitt

Detaljer

Undersøkelser av forurensningssituasjonen i Hagatjern, Nedre Eiker kommune.

Undersøkelser av forurensningssituasjonen i Hagatjern, Nedre Eiker kommune. Undersøkelser av forurensningssituasjonen i Hagatjern, Nedre Eiker kommune. Forord Nedre Eiker kommune har bedt Norsk institutt for vannforskning (NIVA) foreta en undersøkelse i Hagatjern ved Mjøndalen

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Steinsfjorden 2014. Steinsfjorden, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Steinsfjorden 2014. Steinsfjorden, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Steinsfjorden 2014 Steinsfjorden, Foto: NIVA 1 Forord Norsk institutt for vannforskning har gjennomført overvåking av Steinsfjorden på oppdrag fra Hole og Ringerike kommuner. I tillegg

Detaljer

RAPPORT LNR Enkel overvåking av Bergesvatnet, Bømlo kommune, 2001

RAPPORT LNR Enkel overvåking av Bergesvatnet, Bømlo kommune, 2001 RAPPORT LNR 4474-02 Enkel overvåking av Bergesvatnet, Bømlo kommune, 2001 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Akvaplan-niva Postboks

Detaljer

O Undersøkelser i Årdalsvatn 2000

O Undersøkelser i Årdalsvatn 2000 O-99113 Undersøkelser i Årdalsvatn 2 Forord Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag fra Årdal kommune overvåket vannkvaliteten i Årdalsvatn i 2. All innsamling av prøver og målinger i felten

Detaljer

Overvåking av biologi og innhold av partikler i Mjøsas sydlige deler i Årsrapport for 2013

Overvåking av biologi og innhold av partikler i Mjøsas sydlige deler i Årsrapport for 2013 RAPPORT L.NR. 66- Overvåking av biologi og innhold av partikler i Mjøsas sydlige deler i -. Årsrapport for 3 Mudring og bruk av siltgardin ved Strandlykkja. Foto: Jarl Eivind Løvik (NIVA) Norsk institutt

Detaljer

O Resipientundersøkelse i Byglandsfjord og Åraksfjord med innløp 2001

O Resipientundersøkelse i Byglandsfjord og Åraksfjord med innløp 2001 Norsk Institutt for vannforskning Oslo O-21151 Resipientundersøkelse i Byglandsfjord og Åraksfjord med innløp 2001 Forord Den foreliggende rapport oppsummerer resultatene fra en resipientundersøkelse i

Detaljer

Vurdering av miljøtilstanden i seks fjellsjøer i Oppland i 2014

Vurdering av miljøtilstanden i seks fjellsjøer i Oppland i 2014 RAPPORT L.NR. 6768-2015 Vurdering av miljøtilstanden i seks fjellsjøer i Oppland i 2014 Furusjøen med Rondane i bakgrunnen 16.9.2014 Foto: J.E. Løvik/NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Overvåking av vannforekomster i Løten kommune

Overvåking av vannforekomster i Løten kommune RAPPORT L.NR. 5588-2008 Overvåking av vannforekomster i Løten kommune Undersøkelser av Rokosjøen og Mosjøen i 2007 Foto: Jarl Eivind Løvik. Rokosjøen 19. juli 2007. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Tiltaksrettet overvåking av vann og vassdrag i Ringsaker kommune

Tiltaksrettet overvåking av vann og vassdrag i Ringsaker kommune RAPPORT LNR 5375-2007 Tiltaksrettet overvåking av vann og vassdrag i Ringsaker kommune Årsrapport for 2006 Stavsjøen 25.7.2006 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Tilstandsvurdering av Gillsvann i Kristiansand kommune

Tilstandsvurdering av Gillsvann i Kristiansand kommune Tilstandsvurdering av Gillsvann i Kristiansand kommune På oppdrag fra Kristiansand kommune, ved plan og miljøsjefen Forord Denne undersøkelsen kom i stand etter en forespørsel fra Plan og miljøsjef Øystein

Detaljer

Rapport fra overvåking av miljøtilstand i 8 innsjøer i Vestre Toten, Trond Stabell. -vi jobber med natur

Rapport fra overvåking av miljøtilstand i 8 innsjøer i Vestre Toten, Trond Stabell. -vi jobber med natur Faun rapport 030-2015 Oppdragsgiver: Vestre Toten kommune Rapport fra overvåking av miljøtilstand i 8 innsjøer i Vestre Toten, 2015 Trond Stabell -vi jobber med natur Forord Utover 2000 tallet var det

Detaljer

Myllavassdraget i Lunner kommune

Myllavassdraget i Lunner kommune RAPPORT LNR 5431-2007 Myllavassdraget i Lunner kommune Overvåking av vannkvalitet i 2006 Mylla 19.6.2006 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Overvåking av vannforekomster i Løten kommune i 2009

Overvåking av vannforekomster i Løten kommune i 2009 RAPPORT L.NR. 5996-2010 Overvåking av vannforekomster i Løten kommune i 2009 Haratjennet 19.8.2009 Foto: Øystein Pedersen Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune 2003

Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune 2003 RAPPORT LNR 4903-2004 Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune 2003 Stemningsbilde fra Harasjøen. Foto Leif Skar Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Overvåking av biologi og finkorna partikler i Mjøsas sydlige deler i forbindelse med bygging av ny E6 og nytt dobbeltspor på Dovrebanen

Overvåking av biologi og finkorna partikler i Mjøsas sydlige deler i forbindelse med bygging av ny E6 og nytt dobbeltspor på Dovrebanen RAPPORT L.NR. 678-5 Overvåking av biologi og finkorna partikler i Mjøsas sydlige deler i forbindelse med bygging av ny E6 og nytt dobbeltspor på Dovrebanen - Nytt veianlegg på E6 langs Mjøsa. Foto: Sigurd

Detaljer

Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune

Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune RAPPORT LNR 5008-2005 Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune Årsrapport for 2004 Stemningsbilde fra Bergsjøen. Foto: Ole Mattis Lien. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Utredning 2002-4. Effekter av kalking. på fjellvann. og arealbruk

Utredning 2002-4. Effekter av kalking. på fjellvann. og arealbruk Utredning 2002-4 Effekter av kalking på fjellvann Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Effekter av kalking på fjellvann Utredning 2002-4 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Kalking i vann og vassdrag

Kalking i vann og vassdrag Notat 23-3 Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 22 Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Arendalsvassdraget Koordinator: A. Hindar, NIVA 1 Innledning

Detaljer

Bruk av halm til algekontroll i innsjøer

Bruk av halm til algekontroll i innsjøer RAPPORT LNR 5398-2007 Bruk av halm til algekontroll i innsjøer Utprøvingsprosjekt i Ysterudvika i Rødnessjøen (Haldenvassdraget) Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune

Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune RAPPORT LNR 4669-2003 Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune Årsrapport for 2002 Østre del av Linderudsjøen Foto: Leif Skar Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Ringsaker kommune.

Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Ringsaker kommune. RAPPORT LNR 5194-2006 Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Ringsaker kommune. Årsrapport/tilstandsrapport for 2005 Badeliv ved Sjusjøen Vannsportsenter. Foto: Torbjørn Olsen GD. Norsk institutt

Detaljer

Rapport. Tilstandsvurdering av bekker, 2008. Fredrikstad kommune

Rapport. Tilstandsvurdering av bekker, 2008. Fredrikstad kommune Rapport Tilstandsvurdering av bekker, 2008 Fredrikstad kommune Forord Det har tidligere blitt foretatt undersøkelser av bekker i Fredrikstad kommune i mai og september 2000, i september 2002, i juni og

Detaljer

Nye genetiske metoder for en mer effektiv overvåkning av giftproduserende cyanobakterier

Nye genetiske metoder for en mer effektiv overvåkning av giftproduserende cyanobakterier Nye genetiske metoder for en mer effektiv overvåkning av giftproduserende cyanobakterier Sigrid Haande, NIVA Fagtreff i Vannforeningen, 11.05.2009 25. mai 2009 1 Innhold Toksinproduserende cyanobakterier

Detaljer

International Research Institute of Stavanger (IRIS) IRIS /050 FORORD

International Research Institute of Stavanger (IRIS) IRIS /050 FORORD IRIS - 21/ FORORD International Research Institute of Stavanger (IRIS) har utført overvåking av innsjøer og elver under Aksjon Jærvassdrag, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. På grunn av sen inngåelse

Detaljer

FORORD. Prosjektet har vært finansiert av Rogaland fylkeskommune, med tilskudd fra SFT.

FORORD. Prosjektet har vært finansiert av Rogaland fylkeskommune, med tilskudd fra SFT. International Research Institute of Stavanger (IRIS) IRIS - 28/34 FORORD International Research Institute of Stavanger (IRIS) har utført overvåking av innsjøer og elver under Aksjon Jærvassdrag, på oppdrag

Detaljer

RAPPORT L.NR Tiltaksrettet overvåking av Harestuvannet 2012

RAPPORT L.NR Tiltaksrettet overvåking av Harestuvannet 2012 RAPPORT L.NR. 6517-2013 Tiltaksrettet overvåking av Harestuvannet 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge Gaustadalléen

Detaljer

A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 961

A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 961 R Oppfølgende undersøkelser av innsjøer med tidligere vannblomst og giftproduserende blågrønnalger i Hordaland 26 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 961 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppfølgende

Detaljer

Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i 1993, Bømlo kommune i Hordaland

Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i 1993, Bømlo kommune i Hordaland Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i 1993, Bømlo kommune i Hordaland Annie Bjørklund og Geir Helge Johnsen Rapport nr. 96, november 1993. RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet

Detaljer

VITENSKAPSMUSEET ZOOLOGISK OPPDRAGSTJENESTE. Utredning og forskning innen anvendt zoologisk miljeproblematikk

VITENSKAPSMUSEET ZOOLOGISK OPPDRAGSTJENESTE. Utredning og forskning innen anvendt zoologisk miljeproblematikk VITENSKAPSMUSEET ZOOLOGISK OPPDRAGSTJENESTE Utredning og forskning innen anvendt zoologisk miljeproblematikk Helt siden 1969 har Vitenskapsmuseet, NTNU, påtatt seg oppdrag innen anvendt zoologisk miljøproblematikk.

Detaljer

HVA FORTELLER SEDIMENTENE OM MJØSAS UTVIKLING?

HVA FORTELLER SEDIMENTENE OM MJØSAS UTVIKLING? HVA FORTELLER SEDIMENTENE OM MJØSAS UTVIKLING? Anders Hobæk, Jarl Eivind Løvik og Thomas Rohrlack (alle NIVA) Med bidrag fra: Helen Bennion (University College London) og Peter Appleby (University of Liverpool)

Detaljer

RAPPORT L.NR Tiltaksrettet overvåking av Harestuvannet 2013

RAPPORT L.NR Tiltaksrettet overvåking av Harestuvannet 2013 RAPPORT L.NR. 6625-2014 Tiltaksrettet overvåking av Harestuvannet 2013 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge Gaustadalléen

Detaljer

Fiskedød i Hillestadvannet 26-29. september 2012 vurderinger av

Fiskedød i Hillestadvannet 26-29. september 2012 vurderinger av Hof Kommune Att: Britt Svendsen 3090 Hof Hovedkontor Gaustadalléen 21 NO-0349 Oslo Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942 www.niva.no post@niva.no

Detaljer

International Research Institute of Stavanger (IRIS) IRIS /025

International Research Institute of Stavanger (IRIS) IRIS /025 International Research Institute of Stavanger (IRIS) IRIS - 6/ FORORD International Research Institute of Stavanger (IRIS) har utført overvåking av innsjøer og elver i Jærvassdragene i, på oppdrag fra

Detaljer

Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1996

Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1996 Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1996 Bjart Are Hellen og Geir Helge Johnsen Rapport nr. 252, november 1996. RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo

Detaljer

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1998 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 386

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1998 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 386 Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1998 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 386 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Driftsrapport for

Detaljer

FORORD. Prosjektet har vært finansiert av Rogaland fylkeskommune, med tilskudd fra SFT.

FORORD. Prosjektet har vært finansiert av Rogaland fylkeskommune, med tilskudd fra SFT. International Research Institute of Stavanger (IRIS) IRIS - 7/35 FORORD International Research Institute of Stavanger (IRIS) har utført overvåking av innsjøer og elver under Aksjon Jærvassdrag, på oppdrag

Detaljer

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS)

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS) 1 Dr. phil Øivind Løvstad Dato: 30.12.2009 LIMNO-CONSULT Ole Messeltsv. 34 A, 0676 Oslo Telefon: (47) 22 30 07 54 Mobiltlf: 90 92 51 24 Organisasjonsnr. 966633336 E-mail: limno@online.no OVERVÅKINGSPROGRAM

Detaljer

Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland

Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland Farstadvassdraget Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland Vurdering av tilstand etter undersøkelsene i 00 Karl Jan Aanes, NIVA Innhold Bakgrunn for undersøkelsen Gjennomføring - Hva ble undersøkt - Hvordan

Detaljer

Punktundersøkelse av vassdrag i Kristiansund kommune høsten 2009 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1249

Punktundersøkelse av vassdrag i Kristiansund kommune høsten 2009 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1249 R Punktundersøkelse av vassdrag i Kristiansund kommune høsten 2009 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1249 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Punktundersøkelse av vassdrag i Kristiansund kommune

Detaljer

Skjelbreia i Vestre Toten

Skjelbreia i Vestre Toten RAPPORT LNR 5432-2007 Skjelbreia i Vestre Toten Overvåking av vannkvaliteten i 2006 Skjelbreia 20. juni 2006 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Inkludert biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, samt egnethet for drikkevann, bading og jordvanning 11. februar 2009 1 Innhold Innledning

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN. CITY OF TRONDHEIM, DEPARTMENT OF ENVIRONMENT RAPPORT, REPORT.

TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN. CITY OF TRONDHEIM, DEPARTMENT OF ENVIRONMENT RAPPORT, REPORT. TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN. CITY OF TRONDHEIM, DEPARTMENT OF ENVIRONMENT RAPPORT, REPORT. Tittel, Title: VANNOVERVÅKING I TRONDHEIM 213 RESULTATER OG VURDERINGER Monitoring of water resources in Trondheim

Detaljer

Overvåking av Farrisvannet med tilløp fra 1958-2010

Overvåking av Farrisvannet med tilløp fra 1958-2010 RAPPORT L.NR. 6175-2011 Overvåking av Farrisvannet med tilløp fra 1958-2010 Rapport 6175-2011 Overvåking av Farrisvannet med tilløp fra 1958-2010 Kartgrunnlag: Statens kartverk Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Rapport Befaringsundersøkelse av resipienter i Lom 11-12/9-02

Rapport Befaringsundersøkelse av resipienter i Lom 11-12/9-02 Rapport 4613-2002 Befaringsundersøkelse av resipienter i Lom 11-12/9-02 Norsk institutt for vannforskning Oslo O - 22081 Befaringsundersøkelse av resipienter i Lom 11-12/9-02 Saksbehandler: Medarbeidere:

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6386-2012. Overvåking av vannforekomster i Løten kommune Årsrapport for 2011

RAPPORT L.NR. 6386-2012. Overvåking av vannforekomster i Løten kommune Årsrapport for 2011 RAPPORT L.NR. 6386-2012 Stor-Bronken 14.7.2011 Foto: J.E. Løvik/NIVA Overvåking av vannforekomster i Løten kommune Årsrapport for 2011 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

NOTAT Overvåking av Tokke- Vinje-vassdraget 2009

NOTAT Overvåking av Tokke- Vinje-vassdraget 2009 NOTAT Overvåking av Tokke- Vinje-vassdraget 2009 1/64 Tittel: Overvåking av Tokke-Vinje-vassdraget 2009 Prosjekttleder: Øyvind Kaste, NIVA Prosjektnr: O-29264 Medarbeidere: NIVA: Liv Bente Skancke, Birger

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Steinsfjorden Steinsfjorden mars 2015, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Steinsfjorden Steinsfjorden mars 2015, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Steinsfjorden 2015 Steinsfjorden mars 2015, Foto: NIVA Forord Norsk institutt for vannforskning har gjennomført overvåking av Steinsfjorden på oppdrag fra Hole og Ringerike kommuner.

Detaljer

Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2010

Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2010 RAPPORT L.NR. 6172-2011 Overvåking RAPPORT LNR av eutrofisituasjonen 6172-2011 i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2010 Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2010 Norsk institutt

Detaljer

Artssammensetning planteplankton i Barentshavet

Artssammensetning planteplankton i Barentshavet Artssammensetning planteplankton i Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Artssammensetning planteplankton i Barentshavet Publisert 26.06.2017 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet)

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Haldenvassdraget 2013 Hemnessjøen, Foto: NIVA Forord Haldenvassdraget vannområde har som mål å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Fra og med 2005 er innsjøovervåkingen samordnet for

Detaljer

Overvåking av vann og vassdrag i Randsfjordens nedbørfelt

Overvåking av vann og vassdrag i Randsfjordens nedbørfelt RAPPORT LNR 5395-2007 Overvåking av vann og vassdrag i Randsfjordens nedbørfelt Årsrapport for 2006 Jarenvatnet 18.7.2006 Foto: J.E. Løvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Steinsfjorden Steinsfjorden, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Steinsfjorden Steinsfjorden, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Steinsfjorden 2016 Steinsfjorden, Foto: NIVA 1 Forord Norsk institutt for vannforskning har gjennomført overvåking av Steinsfjorden på oppdrag fra Hole og Ringerike kommuner. I tillegg

Detaljer

Presentasjon av masteoppgaven:

Presentasjon av masteoppgaven: Presentasjon av masteoppgaven: Upstream lakes as Sinks or Sources of Particles and Nutrients Impact on Phytoplankton growth in Downstream Recipients - A Case Study from the Årungen Water Course Av: Anna-Sara

Detaljer

O Bruk av Årdalsvatn som råvannskilde for drikkevann. En vurdering av vannkvalitetens egnethet

O Bruk av Årdalsvatn som råvannskilde for drikkevann. En vurdering av vannkvalitetens egnethet O-97130 Bruk av Årdalsvatn som råvannskilde for drikkevann En vurdering av vannkvalitetens egnethet Forord Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ble av konsulentfirmaet Ingeniør Vidar Tveiten A/S bedt

Detaljer

Miljøtilstand i Aurevann, Trehørningsvassdraget og Søndre Heggelivann 2015 med fokus på cyanobakterier og luktproblemer

Miljøtilstand i Aurevann, Trehørningsvassdraget og Søndre Heggelivann 2015 med fokus på cyanobakterier og luktproblemer RAPPORT L.NR. 7008-2016 Foto: Camilla H. Corneliussen Hagman, Aurevann, mai 2015 Miljøtilstand i Aurevann, Trehørningsvassdraget og Søndre Heggelivann 2015 med fokus på cyanobakterier og luktproblemer

Detaljer

RAPPORT ZOOLOGISK SERIE. Terje Bongard og Jo Vegar Arnekleiv Ferskvannsekologiske undersskelser

RAPPORT ZOOLOGISK SERIE. Terje Bongard og Jo Vegar Arnekleiv Ferskvannsekologiske undersskelser RAPPORT ZOOLOGISK SERIE 1988-1 Terje Bongard og Jo Vegar Arnekleiv Ferskvannsekologiske undersskelser og vurderinger av Sedalsvatnet, Mere og Romsdal 1987 ~itenska~~mu~ået Rapport Zoologisk serie 1988-1

Detaljer

Blågrønne alger i Haukelandsvatnet og Skeievatnet i Bergen kommune 15. september 2014 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2008

Blågrønne alger i Haukelandsvatnet og Skeievatnet i Bergen kommune 15. september 2014 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2008 R Blågrønne alger i Haukelandsvatnet og Skeievatnet i Bergen kommune 15. september 2014 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2008 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Blågrønne alger i Haukelandsvatnet

Detaljer

Arendalsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse Kalkingsstrategi

Arendalsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse Kalkingsstrategi Arendalsvassdraget Koordinator: A. Hindar, NIVA 1 Innledning Forfatter: A. Hindar, NIVA Medarbeidere: J. Håvardstun, M. C. Lie I 2001 ble 9 (hvorav 5 i Rorevassdraget) innsjøer i Arendalsvassdraget (på

Detaljer

Kalking i vann og vassdrag

Kalking i vann og vassdrag Notat 24-2 Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 23 Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Arendalsvassdraget Koordinator: A. Hindar, NIVA 1 Innledning

Detaljer

Planteplankton i innsjøer

Planteplankton i innsjøer Planteplankton i innsjøer Klassifisering av økologisk tilstand Anne Lyche Solheim og Birger Skjelbred, NIVA 1 Hva er planteplankton? Frittsvevende mikroskopiske alger og cyanobakterier (blågrønnalger)

Detaljer

A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1076

A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1076 R Oppfølgende undersøkelser av innsjøer med tidligere vannblomst og giftproduserende blågrønnalger i Hordaland 27 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 176 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppfølgende

Detaljer

RAPPORT L.NR Tilstandsklassifisering av lokaliteter i Siljan- /Farrisvassdraget Høsten 2009

RAPPORT L.NR Tilstandsklassifisering av lokaliteter i Siljan- /Farrisvassdraget Høsten 2009 RAPPORT L.NR. 5951-2010 Tilstandsklassifisering av lokaliteter i Siljan- /Farrisvassdraget Høsten 2009 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1995

Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1995 Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1995 Geir Helge Johnsen Rapport nr. 210, desember 1995. RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1995 FORFATTER:

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av resipienter i Fedje, basert på innsamlete vannprøver 1999 FORFATTER: Dr.philos. Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fedje kommune, ved teknisk sjef

Detaljer

Kritiske nivåer av P i jord og sedimenter relatert til risiko for eutrofiering - innvirkning av klima

Kritiske nivåer av P i jord og sedimenter relatert til risiko for eutrofiering - innvirkning av klima Kritiske nivåer av P i jord og sedimenter relatert til risiko - innvirkning av klima Gunnhild Riise og Aleksandra Trnic Romarheim Institutt for plante- og miljøvitenskap 2111 2005 Kritiske nivåer av P

Detaljer

Kalking i vann og vassdrag

Kalking i vann og vassdrag Notat 25-2 Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 24 Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter

Detaljer

Overvåking av innsjøer i Sjoavassdraget og Vinstravassdraget 2013

Overvåking av innsjøer i Sjoavassdraget og Vinstravassdraget 2013 RAPPORT L.NR. 6601-2013 Overvåking av innsjøer i Sjoavassdraget og Vinstravassdraget 2013 Øverst: Gjende og Øvre Sjodalsvatnet Foto: J.E. Løvik Nederst: Vinstre Foto: O.H. Stuen Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver Årsrapport/datarapport for 2009

Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver Årsrapport/datarapport for 2009 RAPPORT L.NR. 5974-21 Mjøsa sett fra Feiring mot nord 28.6.29 Foto: J. E. Løvik Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver Årsrapport/datarapport for 29 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2012

Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2012 Mjøsa sett fra Storhamar mot Stangelandet og Skreifjella 13.4.2012. Foto: J.E. Løvik, NIVA RAPPORT L.NR. 6494-2013 Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2012 1 Tittel: Forurensningssituasjonen

Detaljer

Overvåking av vassdrag i Hamar kommune i 2006

Overvåking av vassdrag i Hamar kommune i 2006 RAPPORT LNR 5438-2007 Overvåking av vassdrag i Hamar kommune i 2006 Finsalbekken Finsalbekken ved Åker 4.5.2006 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Grunnlag for krav til resirkulering i norsk settefiskvann

Grunnlag for krav til resirkulering i norsk settefiskvann Grunnlag for krav til resirkulering i norsk settefiskvann Torstein Kristensen og Trond Rosten, NIVA Midt-Norge Åse Åtland, NIVA Chile Innledning Dagens situasjon i norsk smoltproduksjon Framtidas smoltbehov.

Detaljer

Overvåking av Vestvanne. Østfold, 2011 RAPPORT LNR 6254-2011. Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen og i Østfold, 2011 i RAPPORT L.NR.

Overvåking av Vestvanne. Østfold, 2011 RAPPORT LNR 6254-2011. Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen og i Østfold, 2011 i RAPPORT L.NR. RAPPORT LNR 6254-211 RAPPORT L.NR. 6254-211 Overvåking av Vestvanne Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen og i Østfold, 211 i Østfold, 211 Høy vannstand i Vestvannet etter flom august 211 (foto:

Detaljer

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2015

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2015 RAPPORT L.NR. 7007-2016 Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2015 Vestvannet august 2011, innløpet mot tømmertunnelen som leder vann fra Vestvannet og ned til pumpestasjonen ved Visterflo.

Detaljer

Utvikling og bruk av nytt klassifiseringssystem iht. Vanndirektivets krav

Utvikling og bruk av nytt klassifiseringssystem iht. Vanndirektivets krav Utvikling og bruk av nytt klassifiseringssystem iht. Vanndirektivets krav Hvordan sikre en faglig god overvåking av økologisk tilstand i våre vannforekomster. Sigrid Haande, NIVA Anne Lyche Solheim, NIVA

Detaljer

Beskrivelse og enkel undersøkelse av sju innsjøresipienter i Radøy kommune i 1998 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 378

Beskrivelse og enkel undersøkelse av sju innsjøresipienter i Radøy kommune i 1998 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 378 Beskrivelse og enkel undersøkelse av sju innsjøresipienter i Radøy kommune i 1998 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 378 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Beskrivelse og enkel undersøkelse av sju

Detaljer

Avrenning fra avsluttede larvikittbrudd

Avrenning fra avsluttede larvikittbrudd RAPPORT L.NR. 5620-2008 Torsteinbruddet. Foto: Dag Berge Avrenning fra avsluttede larvikittbrudd Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Beskrivelsen er vesentlig hentet fra rapporter referert i litteraturlista nedenfor. For mer detaljerte informasjoner henvises til disse rapportene.

Beskrivelsen er vesentlig hentet fra rapporter referert i litteraturlista nedenfor. For mer detaljerte informasjoner henvises til disse rapportene. Storsjøen i Rendalen Av: Jarl Eivind Løvik, NIVA. Beskrivelsen er vesentlig hentet fra rapporter referert i litteraturlista nedenfor. For mer detaljerte informasjoner henvises til disse rapportene. Naturgrunnlaget

Detaljer

Av: Jarl Eivind Løvik Utarbeidet i juli Beskrivelsen bygger i all hovedsak på tidligere utgitte rapporter og publikasjoner; se litteraturlista.

Av: Jarl Eivind Løvik Utarbeidet i juli Beskrivelsen bygger i all hovedsak på tidligere utgitte rapporter og publikasjoner; se litteraturlista. Næra Av: Jarl Eivind Løvik Utarbeidet i juli 29 Beskrivelsen bygger i all hovedsak på tidligere utgitte rapporter og publikasjoner; se litteraturlista. Næra i juli 27. Elvesnelle og gul nøkkerose i forgrunnen.

Detaljer

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2014

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2014 RAPPORT L.NR. 6778-2015 Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2014 Borredalen desember 2007. Foto: Frevar. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region

Detaljer

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1994

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1994 Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1994 Annie Elisabeth Bjørklund Rapport nr. 145, desember 1994. RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1994 FORFATTER:

Detaljer

Overvåking Vansjø/Morsa 2008

Overvåking Vansjø/Morsa 2008 Bioforsk Rapport Vol. 4 Nr. 13 2009 Overvåking Vansjø/Morsa 2008 Resultater fra overvåkingen av innsjøer, elver og bekker i perioden oktober 2007 - oktober 2008 Eva Skarbøvik, Marianne Bechmann (Bioforsk),

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fysisk, kjemisk beskrivelse av Sagvikvatnet i Tustna kommune, Møre og Romsdal. FORFATTER: dr.philos. Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER : Stolt Sea Farm, ved Endre

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

RAPPORT L.NR Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2011

RAPPORT L.NR Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2011 RAPPORT L.NR. 6315-2012 Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2011 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge Gaustadalléen

Detaljer

Utredninger Vansjø 2005

Utredninger Vansjø 2005 RAPPORT LNR 5143-2006 Utredninger Vansjø 2005 Biologisk Institutt og LFI Kartlegging av vannkvaliteten Delrapport 1 Utredninger Vansjø 2005 Kartlegging av vannkvaliteten Forord Denne rapporten presenterer

Detaljer

Susanne Schneider, NIVA

Susanne Schneider, NIVA Susanne Schneider, NIVA Hva er begroingsalger? Hvordan samles begroingsalger? begroingsalger - mikroskopi Artsliste i dette tilfelle: mammut, men ellers gjerne Binuclearia tectorum 10% Lemanea fluviatilis

Detaljer

Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest

Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Norsk institutt for vannforskning Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21 Jon Lilletuns vei 3 Sandvikaveien 59 Thormøhlensgate 53 D 0349 Oslo 4879 Grimstad 2312

Detaljer

Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2015

Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2015 RAPPORT L.NR. 7036-2016 Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2015 Innsjøen Sør-Mesna 26.8.2015 Foto: J.E. Løvik/NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør

Detaljer

Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2004 Tårstad/Kvitforsvassdraget

Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2004 Tårstad/Kvitforsvassdraget Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2004 Tårstad/Kvitforsvassdraget Akvaplan-niva rapport nr:3128.01. Rapporttittel /Report title 9005 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03 00 Fa +47 77 75 03 01 Vannkvalitetsundersøkelser

Detaljer

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2012

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2012 RAPPORT L.NR. 6458-212 Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 212 Vestvannet august 211. Innløpet mot tømmertunnelen som leder vann fra Vestvannet og ned til pumpestasjonen ved Visterflo.

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer. Jarl Øvstedal, OSL

Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer. Jarl Øvstedal, OSL Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer Jarl Øvstedal, OSL Tilstanden for grunnvannet på flyplassområdet før 1998 Påvirkning fra: Forsvaret Luftfartsverket Bebyggelse Avfallsfyllinger

Detaljer

Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver

Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver RAPPORT L.NR. 5758-29 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver Årsrapport/datarapport for 28 Utsyn over Mjøsa fra Gjøvik-sida mot Ringsaker, oktober 28 Foto: J.E. Løvik, NIVA Norsk institutt

Detaljer