KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG. TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-2 Maler- og beleggsarbeider Prosjekt: Kvam skole Side FORSIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG. TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-2 Maler- og beleggsarbeider. 18.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE"

Transkript

1 Prosjekt: Kvam skole Side FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-2 Maler- og beleggsarbeider P:\-2010\ Kvam skole [Se WEB-Prosjekt mappe]\3-beskrivelse\tilbudsunderlag detaljprosjekt\ark\kvam skole -Bok 2-2 Malerar

2 Prosjekt: Kvam skole Side 0-2 A TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Kvam skole Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i Bok 0 Det vil bli avholdt offisiell tilbudsbefaring mandag kl på byggetomt Tilbudsreglene fremgår av Bok 0. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Tilbudet skal være merket: Tilbud Kvam Skole... Utskrift av protokoll vil bli utsendt etter evaluering av anbudene har funnet sted. NAMSOS den... Sign. ar

3 Prosjekt: Kvam skole Side 0-3 A TILBUDSINNBYDELSE OBLIGATORISK DOKUMENTASJON: Entreprenøren plikter å ha sjekket at følgende dokumenter vedlegges tilbudet (Krysses av). (1) Firmaattest (2) Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert (3) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) (4) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) (5) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) (Det bemerkes også at underliggende entrepriseforhold større en ,- skal fremlegge HMS erklæring. Jfr. FOA 5-16) (6) Entreprenørens samtykke: Entreprenøren har lest og forstått inneholdet i Bok 0 UNDERSKRIFT Sted/dato:... den... Signatur:... ar

4 Prosjekt: Kvam skole Side 0-4 B1 TILBUDSSSKJEMA (Utfylles av tilbyderen) Som grunnlag for kvalitetsvurdering skal følgende poster under påføres produktspesifikkasjoner Post nr / Produkt / (Levert produkt utfylles av entreprenør) Gulvbelegg av plast Støpt gulvbelegg Tekstilbelegg ar

5 Prosjekt: Kvam skole Side 0-5 B2 KAPITTELSAMENDRAG Tilbudsskjema Bok 2-2 Maler- og beleggsarbeider: Sum: kr Sum eks. mva SUM ALLE KAPITTLER FØRES I FELLES TILBUDSDOKUMENT Sted/dato:... den... Signatur:... ar

6 Prosjekt: Kvam skole Side 0-6 B5 REGLER FOR REGNEARBEIDER NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift. ar

7 Prosjekt: Kvam skole Side 0-7 B7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Underentreprenører med leveranse større en ,- skal føres opp i dette skjema, samt levere HMS erklæring fra respektive entreprenør'(er). Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA ar

8 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger MALERARBEIDER Prosjekt: Kvam skole Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

9 AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Prosjekt: Kvam skole Side 01-2 Kapittel: 01 Rigg og drift Rund sum RS AK3A Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Rigg av egne kontraktsarbeider RS AMA Drift av bygge- eller anleggsplass a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Drift av egne kontraktsarbeider RS AQ1.221A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM TIDSPUNKT: FØR MØBLERING Lokalisering: alle bygg/rom Type rom: alle bygg/rom Arealangivelse: Krav til renhet: kvalitetsnivå 3 a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Rund sum RS Sum Kapittel 01 Rigg og drift:

10 21 Malerarbeid 21.0 MALERARBEIDER 21 Hjelpearbeider elektro TB4.27 BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT BEHANDLING: 1 STRØK STØVBINDENDE MALING Prosjekt: Kvam skole Side 21-1 Støvbindende maling i elektrofordelere. Hvit. Lokalisering: Elektrofordelere Materialer: Fargenummer: Hvit Glanstall: Areal m 2 9, TB4.26 BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT BEHANDLING: 2 STRØK MALING Flikk etter hulltaking og sår vedrørende elektrotekniske installasjoner Lokalisering: Materialer: Fargenummer: Glanstall: Areal RS

11 21.23 Yttervegger MALERARBEIDER UTVENDIG TB6.72 BEHANDLING PÅ UTVENDIG UHØVLET KLEDNING BEHANDLING: 2 STRØK BEIS Lokalisering: Utvendig kledning Type panel: stående tømmermannspanel Dimensjon: 19x123mm Materialer: dekkbeis, for fargen arkitekten kontaktes Pris vurderes mot ferdig malt hos tømmrere entreprise Areal m 2 522, TB6.71 BEHANDLING PÅ UTVENDIG UHØVLET KLEDNING BEHANDLING: GRUNNING 2 STRØK MALING Lokalisering: Lagerbygg vaktmester I hht AU-1 Utenomhus Type panel: stående kledning Dimensjon: Materialer: Areal m 2 11, TB6.71 BEHANDLING PÅ UTVENDIG UHØVLET KLEDNING BEHANDLING: GRUNNING 2 STRØK MALING Lokalisering: Lagerbygg boss I hht AU-1 Utenomhus Type panel: stående kledning Dimensjon: Materialer: Areal m 2 11,00 Prosjekt: Kvam skole Side 21-2

12 21.24 Innervegger VEGGER TB2.122 BEHANDLING PÅ UBEHANDLET VERTIKAL BETONGFLATE INNVENDIG BEHANDLING: 1 GANG FLEKK- OG SKJØTSPARKLING 2 GANGER HELSPARKLING OVERMALINGSPRODUKT GRUNNING 2 STRØK MALING Lokalisering: Vegger av sandwich betongelementer i flerbrukshallen Materialer: Fargenummer: for farge arkitekten kontaktes Glanstall: matt under 0,5 Areal m 2 396, TB2.127 BEHANDLING PÅ UBEHANDLET VERTIKAL BETONGFLATE INNVENDIG BEHANDLING: 1 STRØK STØVBINDENDE MALING Lokalisering: Vegger av sandwich betongelementer og betong i tekniske rom og sjakter. Materialer: Fargenummer: hvit Glanstall: matt Areal m 2 62, TE2.27 TAPET/VEGGKLEDNING PÅ BETONGELEMENTER - 1 GANG FLEKK- OG SKJØTSPARKLING - 1 GANG HELSPARKLING - OPPSETTING TYPE: VEGGKLEDNING FOR HARD BELASTNING Lokalisering: i hh til planer og schedule Betongvegger Underlag: betong- og sandwichvegger Tapet/veggkledning: glassfiberstrie Areal m 2 104, TB MALING PÅ FLATER ANTALL STRØK: 2 Lokalisering: Strie på betongvegger beskrevet i Prosjekt: Kvam skole Side 21-3

13 foregående post Underlag: Type maling: vannbasert akrylmaling Fargenummer: for farge arkitekten kontaktes ( i hh til schedule Betongvegger) Glanstall: silkematt Areal m 2 104, TB2.127 BEHANDLING PÅ UBEHANDLET VERTIKAL BETONGFLATE INNVENDIG BEHANDLING: 1 STRØK STØVBINDENDE MALING Lokalisering: Betongvegger over himling i hh til schedule Støvbinding over himling AB og C Materialer: Fargenummer: hvit Glanstall: matt Areal m 2 69, TB4.27 BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT BEHANDLING: 1 STRØK STØVBINDENDE MALING Lokalisering: platevegger over himling i hh til Schedule Støvbinding over himling AB og C Materialer: Fargenummer: hvit Glanstall: matt Areal m , TE2.24A TAPET/VEGGKLEDNING PÅ BETONGELEMENTER - 1 GANG FLEKK- OG SKJØTSPARKLING - 1 GANG HELSPARKLING - OPPSETTING TYPE: HOMOGENT PLASTTAPET Lokalisering: Våtrom, Wc-er garderober i hh til schedule Betongvegger Underlag: betong- og sandwichelementvegger Tapet/veggkledning: våtromsvinyl i hh til schedule a) Omfang og prisgrunnlag: veggvinyl i hh til våtromsnormen b) Materialer: vinyl tilsvarende Tarkett aquarelle Prosjekt: Kvam skole Side 21-4

14 c) Utførelse: i hh til leverandør d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler: event. silikonfuging skal være inkludert i prisen. Prosjekt: Kvam skole Side 21-5 Areal m 2 169, TB4.28 BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT BEHANDLING: STRIMLING 2 GANGER FLEKK- OG SKJØTSPARKLING MELLOMFLEKKING 2 STRØK MALING Lokalisering: Platevegger i flerbrukshallen i hh til schedule Platevegger Materialer: Fargenummer: for fargen arkitekten kontaktes Glanstall: matt under 0,5 Areal m 2 21, TE4.17 TAPET/VEGGKLEDNING PÅ GIPSPLATER - STRIMLING AV PLATESKJØTER - 2 GANGER FLEKKSPARKLING - 3 GANGER SKJØTSPARKLING - OPPSETTING TYPE: VEGGKLEDNING FOR HARD BELASTNING Lokalisering: i hh til schedule Platevegger Underlag: gipsplatevegger Tapet/veggkledning: glassfiberstrie Areal m , TB MALING PÅ FLATER ANTALL STRØK: 2 Lokalisering: i hh til schedule Platevegger Underlag: glassfiberstrie beskrevet i foregående post Type maling: akrylmaling vannbasert Fargenummer: for fargen arkitekten kontaktes Glanstall: silkematt Areal m ,30

15 TB4.27 BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT BEHANDLING: 1 STRØK STØVBINDENDE MALING Lokalisering: i hh til schedule Platevegger Materialer: Fargenummer: hvit Glanstall: matt Areal m 2 224, TE4.14A TAPET/VEGGKLEDNING PÅ GIPSPLATER - STRIMLING AV PLATESKJØTER - 2 GANGER FLEKKSPARKLING - 3 GANGER SKJØTSPARKLING - OPPSETTING TYPE: HOMOGENT PLASTTAPET Lokalisering: Våtrom, Wc-er garderober i hh til schedule Platevegger Underlag: gipsplatevegger Tapet/veggkledning: våtromsvinyl i hh til schedule a) Omfang og prisgrunnlag: veggvinyl i hh til våtromsnormen b) Materialer: vinyl tilsvarende Tarkett aquarelle c) Utførelse: i hh til leverandør d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler: event. silikonfuging skal være inkludert i prisen. Prosjekt: Kvam skole Side 21-6 Areal m 2 645,50

16 21.25 Dekker HIMLINGER TB4.41 BEHANDLING PÅ PERFORERTE GIPSPLATER MED FORSENKET LANGSIDE BEHANDLING: STRIMLING 2 GANGER FLEKKSPARKLING 3 GANGER SKJØTSPARKLING GRUNNING MELLOMFLEKKING 2 STRØK MALING Lokalisering: Fast gipshimling i hh til schedule Himlinger Materialer: Fargenummer: hvit Glanstall: matt Areal m 2 114, TB4.131 BEHANDLING AV OVERGANG MELLOM VEGG OG HIMLING AV GIPSPLATER - STRIMLING - 3 GANGER SPARKLING Lokalisering: i hh til schedule Himlinger Type himling: perforert gipshimling Lengde m 49, TB4.27 BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT BEHANDLING: 1 STRØK STØVBINDENDE MALING Lokalisering: gipsplater over systemhimling Materialer: Fargenummer: hvit Glanstall: matt Areal m 2 577, TB2.137 BEHANDLING PÅ UBEHANDLET BETONGHIMLING INNVENDIG BEHANDLING: 1 STRØK STØVBINDENDE MALING Prosjekt: Kvam skole Side 21-7

17 Lokalisering: Betongdekke over systemhimling i 1 etasje under tekniske rom Materialer: Fargenummer: hvit Glanstall: matt Areal m 2 104,30 Prosjekt: Kvam skole Side 21-8

18 Prosjekt: Kvam skole Side 21-9 GULV TA2.110A MEKANISK FORBEHANDLING AV BETONGOVERFLATE FLATE: GULV METODE: VALGFRI METODE Lokalisering: betongdekker i hele bygget, fobehandling for legging av gulvbelegg vinyl og sportsbelegg. Eksisterende betongoverflate: Krav til flaten etter forbehandling: -Sprang, topper og grader tillates ikke i ferdig behandlet overflate a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse: valgfri metode d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Areal m , TH4.1A VANNTETT PLASTBELEGG Lokalisering: i hh til gulvplaner og schedule Gulvbelegg Type belegg: våtromsbelegg Homogent plastbelegg - vinyl - 2mm tykkelse - slittesjikt 2mm -godkjent for gulvvarme 30 -god resistens for kjemikalier -sklisikkert R10 -Vanntett godkjent for bruk i våtrom -dimensjonsstabilitet <0,4% Undergulv: betong Eventuelle rørgjennomføringer: Antall sluk: a) Omfang og prisgrunnlag: legges med 10cm oppbrett som skal være inkludert i prisen sammen med silikonfuging av skjøter mot veggbelegg. b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler

19 Prosjekt: Kvam skole Side for fargekoder arkitekt kontaktes Tilbudt type Utbrettet areal m 2 266, TH2.12A GULVBELEGG MATERIALE: PLAST Lokalisering: i hh til Gulvplaner og schedule Gulvbelegg Type belegg: - Homogent plastbelegg - vinyl -Polyuretanforsterket - Inntryksmerke ca.0,03mm - 2mm tykkelse - slittesjikt 2mm -godkjent for gulvvarme 27 -god resistens for kjemikalier -sklisikkert R9 -PVC innehold > eller lik 39% -bellegget ikke forutsatt bruk av polish Undergulv: betong a) Omfang og prisgrunnlag: legges med 10cm oppbrett b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler - for fargekoder arkitekt kontaktes Tilbudt type Utbrettet areal m 2 911, TH2.223A TRAPPEBELEGG MATERIALE: PLAST UNDERLAG: GANGTRINN OG STUSSTRINN Lokalisering: i hh til Gulvplaner Type belegg: - Homogent plastbelegg - vinyl -Polyuretanforsterket - Inntryksmerke ca.0,03mm - 2mm tykkelse - slittesjikt 2mm

20 -godkjent for gulvvarme 27 -god resistens for kjemikalier -sklisikkert R9 -PVC innehold > eller lik 53% -bellegget ikke forutsatt bruk av polish Type trapp: betong, helstøpt Trinnlengde: 280 a) Omfang og prisgrunnlag: trapp 150mm bredde med 2 reposer. Opptrin 175mm b) Materialer c) Utførelse: legges med trappeneselist og vangelister. d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler - for fargekoder arkitekt kontaktes Prosjekt: Kvam skole Side Tilbudt type Antall stusstrinn stk TH8.69A LISTER LISTTYPE: TRAPPENESE MATERIALE: Gummilist med metalllist Lokalisering: i trapp Krav til list: Gummilist med metalllist som forsterkning, skal vises godt Underlag: støpt betong Festemåte: skrud med skruer med forsenket kant a) Omfang og prisgrunnlag: trappeneselist i kontrastfarge ( svart) b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Samlet lengde m 31, TH8.72 LISTER LISTTYPE: VANGELIST MATERIALE: GUMMI Lokalisering: i trappevanger

21 Krav til list: Gummilist Underlag: støpt betong Festemåte: valgfri Samlet lengde m 5, TH8.32 LISTER LISTTYPE: AVSLUTNINGSLIST MATERIALE: GUMMI Lokalisering: i trappevanger og reposer mot vegger Krav til list: Gummilist Underlag: støpt betong Festemåte: valgfri Samlet lengde m 14, TH3.10A TEKSTILBELEGG PÅ GULV LEGGEMÅTE: VALGFRI UTFØRELSE Lokalisering: I hh til Gulvplaner og schedule Gulvbelegg Type belegg: nålefilt vaskbart. Undergulv: vinylbelegg vanntett Tekniske Spesifikasjoner Produksjonsmetode Tuftet, skåret luv Design Multifarget Luv-materiale 100% polyamid BCF Primærbakside Polyester, non woven Bakside Gummi/vinylblanding Bruksområde Meget hardt bruk Tekniske data Total vekt ISO g/m2 Effektiv garnvekt ISO g/m2 Total tykkelse ISO ,9 mm Luv høyde ISO ,9 mm Installasjons dybde 8 mm a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Kvam skole Side Utbrettet areal m 2 24,80

22 TH8.11A LISTER LISTTYPE: FOTLIST MATERIALE: PLAST Lokalisering: Plastlist lagt i overgang fra gulvvinyl til vegg i rom uten våtromskrav Krav til list: samme krav som gulvbelegg Underlag: betonggulv og gipsplatevegg Festemåte: opplimt og sveiset a) Omfang og prisgrunnlag: skal inkludere silikonfuging av overgang til vegg med lys grå silikon b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Kvam skole Side Samlet lengde m 624, TH8.11A LISTER LISTTYPE: FOTLIST MATERIALE: PLAST Lokalisering: Oppbrett av gulvbelegg beskrevet i post nr Krav til list: samme krav som til gulvbelegg Underlag: betonggulv og gipsplatevegg Festemåte: brettet 10cm på vegger opplimt og sveiset a) Omfang og prisgrunnlag: skal inkludere silikonfuging av overgang til vegg med lys grå silikon b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Samlet lengde m 624, TB2.227 BEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONGGULV BEHANDLING: SLIPING SEISING 2 STRØK MALING Lokalisering: i hh til gulvplaner og schedule Gulvbelegg

23 Materialer: epoxymaling Fargenummer: NCS 2500-N Glanstall: matt Areal m 2 19, TA2.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV Lokalisering: Flerbrukshall, forbehandling for legging av støpt sportsbelegg. Gulvets tiltenkte bruk: idrett, flerbrukshall Avrettingsmasse: i hh til leverandør av sportsbelegg Undergulv: Areal m 2 386,80 Prosjekt: Kvam skole Side 21-14

24 STØPTE PLASTBELEGG TK3.199A STØPT PLASTBELEGG UNDERLAG: PÅ GULV OPPBYGNING: I hh til byggdetaljer OVERFLATE: Toppbelegg av utstøpt polyuretan med matt polyuretanlakk Lokalisering: Sportsbelegg i flerbrukshallen punktelastisk ( Pulastic sportsgulv eller tilsvarende) Eksisterende underlag: betong Rommets tiltenkte bruk: Flerbrukshall for kroppsøving, håndball, volleyball, baskettball og innendørs fotball ( innendørs piggsko) Materialer: i hh til leverandør og NBI blad.nr Prosjekt: Kvam skole Side a) Omfang og prisgrunnlag: i hh til vedlagte krav fra KD og NBI blad for gulv for bruk av innendørs piggsko b) Materialer: i hh til leverandør c) Utførelse: i hh til prinsippskisse og leverandørens anvisning. d) Toleranser: For punktelastiske gulv: Overflateavvik: Maks. 2 mm på 2 m rettholt Helningsavvik: Maks. 1,2 o / oo Maks. tillatt avvik fra teoretisk høyde er ± 5 mm over hele golvflaten. e) Prøving og kontroll: i hh til krav til gulv i flerbrukshall med tilskud av spillemidler og krav til sluttdokumentasjon.obligatorisk testing av funksjonsegenskaper i henhold til program utarbeidet av KKD, jfr. vedlegg "GOLV I IDRETTSBYGG,

25 FUNKSJONSKRAV". -Inklusive pris på prøvetaking/testing. Rapport med testresultater skal sendes KKD og tiltakshaver uoppfordret etter utført testing. x) Mengderegler: prisen skal inkludere komplett oppmerking av gulv for ballspill i hh til krav for flerbrukshaller og ev. lakk/coating i hh til leverandør inkl. alle materialer og ytelser. Det skal anvendes maling/belegg med bestandig farge og samme utvidelseskoeffisient og slitestyrke som overflaten for øvrig. Det vil bli utarbeidet merkeplan når antall aktivitetsbaner er bestemt. Antall baner og mengder kan bli regulert ved ev. endring av merkeplan. Håndball Volleyball Basketball Tennisbane Badmintonbane Innebandy Minihåndball Minibasket Ev. oppmerking for friidrett Tilbudt type/leverandør Prosjekt: Kvam skole Side Areal m 2 386,80

26 TK8.41A MONTERINGSENHETER I STØPT BELEGG Lokalisering: Betonggulv i flerbrukshall Type: Monteringsenheter for: -bom ( monteres under betongdrager i midten) -volleyballnett -håndball mål -innendørs fotball mål -Tennisnett - apparater for kropsøving skole a) Omfang og prisgrunnlag: skal utføres av sportsgulvleverandør i hh til krav for flerbrukshaller b) Materialer: c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler: antall enheter beregnes i hh til krav til flerbrukshaller og det skal taes hensyn til hallens størrelse og areal. Prosjekt: Kvam skole Side Antall RS TK3A Støpt plastbelegg Lokalisering: i flerbrukshall Type: i hh til beleggleverandør a) Omfang og prisgrunnlag: merkostnad for to farger b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler RS TK8.21 SOKLER VED STØPT BELEGG Lokalisering:fotlist i flerbrukshall i hh til Gulvbelegg Utførelse: i hh til leverandør Underlag: betong Materialer: i hh til beleggleverandør Dimensjon: i hh til beleggleverandør Samlet sokkellengde m 80,00

27 TK8.42A LISTER I STØPT BELEGG Lokalisering: Stållister ved overgang til porter og dører Type: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Kvam skole Side Antall stk 8

28 Prosjekt: Kvam skole Side Yttertak MALERARBEIDER PÅ YTTERTAK TB6.583 BEHANDLING PÅ UTVENDIGE OBJEKTER BEHANDLING: 2 STRØK BEIS Lokalisering: Vindskier på taket på skolebygg Materialer: Uhøvlet trebord Fargenummer: for farge arkitekten kontaktes Glanstall: i hh til leverandør Pris vurderes mot ferdig malt hos tømmrere entreprise Lengde lm 75, TB6.583 BEHANDLING PÅ UTVENDIGE OBJEKTER BEHANDLING: 2 STRØK BEIS Lokalisering: Forkantbord på taket på skolebygg Materialer: Uhøvlet trebord Fargenummer: for farge arkitekten kontaktes Glanstall: i hh til leverandør Pris vurderes mot ferdig malt hos tømmrere entreprise Lengde lm 147, TB6.72 BEHANDLING PÅ UTVENDIG UHØVLET KLEDNING BEHANDLING: 2 STRØK BEIS Lokalisering: Bordkledning under takutstikk Type panel: Uhøvlet bordkledning, skrått 16 Dimensjon: 19x123 Materialer: Pris vurderes mot ferdig malt hos tømmrere entreprise Areal m 2 218, TB6.72 BEHANDLING PÅ UTVENDIG UHØVLET KLEDNING BEHANDLING: 2 STRØK BEIS

29 Lokalisering: Utendørs himling over innganger til garderober Type panel: Uhøvlet bordkledning horisontal Dimensjon: 19x123 Materialer: Pris vurderes mot ferdig malt hos tømmrere entreprise Areal m 2 24,00 Prosjekt: Kvam skole Side 21-20

30 21.29 Andre bygningstekniske deler Malerbehandling på utvendige konstruksjoner TB6.573 BEHANDLING PÅ UTVENDIGE DRAGERE ELLER STOLPER BEHANDLING: 2 STRØK BEIS Lokalisering: Stolper av limtre gran 140x140mm Materialer: Fargenummer: for fargen arkitekten kontaktes Glanstall: i hh til leverandør Pris vurderes mot ferdig malt hos tømmrere entreprise Lengde m 17,40 Prosjekt: Kvam skole Side Sum Kapittel 21 Malerarbeid:

31 Prosjekt: Kvam skole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Gennerell Elister A TILBUDSINNBYDELSE B1 TILBUDSSSKJEMA B2 KAPITTELSAMENDRAG B5 REGLER FOR REGNEARBEIDER B7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA Rigg og drift Malerarbeid Hjelpearbeider elektro Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Andre bygningstekniske deler P:\-2010\ Kvam skole [Se WEB-Prosjekt mappe]\3-beskrivelse\tilbudsunderlag detaljprosjekt\beskrivelse - 21 Mal

32 Prosjekt: Kvam skole Side A-1 ANBUDSSKJEMA 01 Rigg og drift Hjelpearbeider elektro Yttervegger Innervegger Dekker 21 Malerarbeid arbeider\kva

KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG. TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-2 Maler- og beleggsarbeider. 18.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE

KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG. TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-2 Maler- og beleggsarbeider. 18.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE 18.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-2 Maler- og beleggsarbeider P:\-2010\2010-11 Kvam skole [Se WEB-Prosjekt mappe]\3-beskrivelse\tilbudsunderlag

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER

KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER Viser til innledende sider fra Trondheim kommune og Bok 0 fra OptiMan. Påfølgende sider inneholder teknisk beskrivelse med prisbærende poster. Det er nødvendig

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 22. BYGGTAPETSERARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt Vinylbelegg på gulv Beskyttelsesdekning Belegg i trapper Trappenese Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen.

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 13 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 209 Malerarbeid/ byggtapetsering - Stavanger Forum Side 21-1 KAP. 21 INNVENDIGE MALERARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Malerarbeider innvendig og utvendig PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0...

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0... Side: 1 Element: Timeprising Timeprising timer 1,0 01.001.1 AVA Sammensatte arbeider Antall... Sammensatte arbeider Ingeniør timer 10,0...... Byggherren ønsker i tillegg til utsendt anbud også at priskonkurransen

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 201(555) 21 Maler 02.21.23.1.1 BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig side Konstruksjon: Pusset betong Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VIGRAHALLEN GISKE KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II OPPDRAGSBESKRIVELSE 22 SPESIALLEVERANSER Kunstgress, hallgulv og friidrettsdekke Arkitektfirmaet ARC-ESS AS 0 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

02.09.2015 NS3420-T: 2015 Posteksempler Side 21.23-1. Postnr NS-3420 kode - Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

02.09.2015 NS3420-T: 2015 Posteksempler Side 21.23-1. Postnr NS-3420 kode - Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 21 Malerarbeider 21.23 Yttervegger Eksemplene viser malerbehandling på ulike bygningdeler 21.23.12 TB4.322414 Areal m 2 100,00 Konstruksjon: Vertikal veggflate 21.23.13 TB4.322244 Areal m 2 10,00 Konstruksjon:

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17 Kapittel: 2 STØTDEMPINGSSJIKT 2 STØTDEMPINGSSJIKT GENERELT På et underlag, som før installasjonene begynner skal

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

K701-2 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

K701-2 ANLEGGSGARTNERARBEIDER 18.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K701-2 ANLEGGSGARTNERARBEIDER TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-3 ARK- Anleggsarbeider P:\-2010\2010-11 Kvam skole [Se WEB-Prosjekt mappe]\3-beskrivelse\tilbudsunderlag

Detaljer

Rombehandlingsskjema SIDE 1 AV 3 HONNINGSVÅG HELSESENTER, AMBULANSEGARASJE, ROMSKJEMA UTEN MENGDER, DATERT 12.03.15, TEGN.NR.389.7.6 Rom nr. Rom Gulv Vegger Tak/himling 101 Eks.gang 102 Eks.akuttmottak-

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

Prosjekt: Ressurssenter Grannes skole. Entreprise 04 Gulvbelegg- og malerarbeider Side 00-1

Prosjekt: Ressurssenter Grannes skole. Entreprise 04 Gulvbelegg- og malerarbeider Side 00-1 Prosjekt: Ressurssenter Grannes skole. Entreprise 04 Gulvbelegg- og malerarbeider Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledninger. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Statens vegvesen Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Tilbudsinnbydelse i Innholdsfortegnelse 1 Tilbudsinnbydelse... 1 1.1 Bygge- og anleggsoppdrag... 1 1.2 Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav... 2 1.3 Tilbudsbefaring...

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

Buøy skole - ny gymsal

Buøy skole - ny gymsal Buøy skole - ny gymsal Gulvleggerarbeider Stavanger Kommune 01 RIGG & DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg 3 versjon NS 2007-01 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG 39 HJELEPARBEIDER VVS 39.01 RIVEARBEIDER 39.01.1

Detaljer

Belegget skal oppfylle sliteklasse 34 i henhold til EN685. Det forutsettes at skjøtene sveises med flerfarget MC tråd.

Belegget skal oppfylle sliteklasse 34 i henhold til EN685. Det forutsettes at skjøtene sveises med flerfarget MC tråd. Prosjekt: FORBO-beskrivelser Side: 021-1 021 Malerarbeid 021.254 Gulv og overflate 021.254.1 TH2.13 MATERIALE: LINOLEUM Type belegg: Det skal benyttes Linoleum med fyllmiddel av tremel for optimal fargeimpregnering

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 12-1 12 Tømrerarbeid 12.24 Innervegger 12.24.1 IV5_A24.95/95 (600) R-R M95 Plan 1 162,99 12.24.1.1 PJ3.112322311 BINDINGSVERK STEGHØYDE: 100 mm Se plantegninger

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Revisjonsnummer: 0. P Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer. Konkurransegrunnlag. Del III E 1 A: Massivtreleveranse

Revisjonsnummer: 0. P Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer. Konkurransegrunnlag. Del III E 1 A: Massivtreleveranse Revisjonsnummer: 0 P 2455405- Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer Konkurransegrunnlag Del III E 1 A: Massivtreleveranse Dato: 10.04.14 Side 2 Oppbygging av beskrivelsen Postnummer i

Detaljer

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974.

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Opsjon -Ytre Namdal VGS - toaletter 2.etg Post Arbeid/beskrivelse. Orientering

Opsjon -Ytre Namdal VGS - toaletter 2.etg Post Arbeid/beskrivelse. Orientering 1av14 Orientering Toalettene i bygg B ved Ytre Namdal v gs skal rehabiliteres, og i tillegg skal det etableres HC-toalett ihver etasje. Tidligere heissjakt skal benyttes til toalett, og nytt dekke i alle

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 0000000-000 Revisjon nr: 2 Dato: 19.12.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER. Stavanger eiendom

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER. Stavanger eiendom LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER Stavanger eiendom 31.10.2016 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 01-2 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Detaljer

Kap. Innhold Side. Aurdalslia Skole ligger på Sandsli. Skolen er bygget i 3 byggetrinn, 1991, 1994 og 1996.

Kap. Innhold Side. Aurdalslia Skole ligger på Sandsli. Skolen er bygget i 3 byggetrinn, 1991, 1994 og 1996. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-2 A TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning...

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning... Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift... 01-1 02 Fasadekledning... 02-1 Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Beskrivelse / tilbudsskjema for. anskaffelse av. INNVENDIGE ARBEIDER / OMBYGGING ÅSKOLLEN SKOLE Bygg F. Bestående av:

Beskrivelse / tilbudsskjema for. anskaffelse av. INNVENDIGE ARBEIDER / OMBYGGING ÅSKOLLEN SKOLE Bygg F. Bestående av: DRAMMEN EIENDOM KF Beskrivelse / tilbudsskjema for anskaffelse av INNVENDIGE ARBEIDER / OMBYGGING ÅSKOLLEN SKOLE Bygg F GENERALENTREPRISE Bestående av: Tilbudssammendrag Beskrivelse på postnivå Del 2-1

Detaljer

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Kapittel: 00 Tekniske bestemmelser 00 Tekniske bestemmelser 00.1 Tekniske bestemmelser Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende.

Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende. Prosjekt: Bygg 4 Side 07-1 07 Ombygging Trykkeri Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, 2012. Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende. Alle

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 05-1 05 Betongarbeid 05.03 Reparasjon av søyler i betong 05.03.1 LY2.212122 (2013) FJERNING AV BETONG AREAL Meislingsmetode: Håndmeisling Meislingsdybde: 21-40 mm Lokalisering:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

iq One Leggeanvisning Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016

iq One Leggeanvisning Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016 Leggeanvisning iq One Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016 DEL 1 - LEGGEANVISNING iq ONE - VÅTROM Produktet er kun beregnet som overflate materiale i våtrom, ikke som membran bak keramiske fliser.

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider VVS-Installasjoner Haugesund

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL HATTFJELLDAL KOMMUNE NTK - AVDELING Telefon: 75 18 48 00 8690 HATTFJELLDAL Telefaks: 75 18 48 99 Organisasjonsnr.: 944716904 E-post: post@hattfjelldal.kommune.no TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

BYGNINGSDEL SIDE SUM EKS. MVA 23 YTTERVEGGER ,00 26 YTTERTAK ,00 28 TRAPPER, RAMPER, BALDAKINER ,00

BYGNINGSDEL SIDE SUM EKS. MVA 23 YTTERVEGGER ,00 26 YTTERTAK ,00 28 TRAPPER, RAMPER, BALDAKINER ,00 TILBUDSBESKRIVELSE 203-Q BLIKKENSLAGERARBEIDER INNHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDEL SIDE SUM EKS. MVA 23 YTTERVEGGER 2301 0,00 26 YTTERTAK 2601 0,00 28 TRAPPER, RAMPER, BALDAKINER 2801 0,00 SUM BLIKKENSLAGERARBEIDER

Detaljer

Isola AS Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Grønne tak Ettlags helklebet membran Side 01-1

Isola AS Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Grønne tak Ettlags helklebet membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Grønne tak Ettlags helklebet membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc

n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc NOTAT n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc Fra: Til: Steffen Emhjellen Tilbydere entreprise Bygningsmessige arbeider Dato:

Detaljer