Tjenestedifferensiering, taksering og samtrafikk i Internett; Noen problemstillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestedifferensiering, taksering og samtrafikk i Internett; Noen problemstillinger"

Transkript

1 Tjenestedifferensiering, taksering og samtrafikk i Internett; Noen problemstillinger Ragnar Andreassen TIPS Tjenestedifferensiering i Internett; prising og samtrafikk Vitale data: FP-prosjekt-99; 5000 timer; BB, SN, I Problemstillinger: Strategisk bruk av pris og kvalitet i samtrafikk Samtrafikk-avtaler; Incentiver og tjenestekvalitet Takseringsmodeller og brukerstrategier Metoder: Analyser (spillteori, statistikk, optimering) og utredninger

2 Åhh Magda Diffserv Intserv QoS Elastiske tjenester Applikasjoner Trafikkprosesser Trafikk-kontrakter TIPS Åhh Frank Markedssegmentering Selvseleksjon Betalingsvillighet Damaging Profitt Monopolisering Noen teser og spørsmål Der er økonomisk uoptimalt å bygge ut kapasitet slik at alt behov alltid dekkes Tjenestedifferensiering vil skje fordi det lønner seg å dra inn betalingsviljen i forskjellige markedssegmenter Tjenester og takseringsmekanismer kan utformes for dynamisk tilpasning til kunders betalingsvilje Økonomisk tilbakekopling og intelligent bruk av tjenester vil bli viktig Samtrafikk: Avtaleverk og kvalitetsmetrikker Vil samtrafikk lønne seg for ISPer? Kostnader ved tjenestedifferensiering???

3 Prisdifferensiering og prisdiskriminering En (utilfredstillende) definisjon hentet fra læreboka: Vi har prisdiskriminering når to enheter av samme gode blir solgt til ulik pris. Problem, hva er samme gode i vår sammenheng Pragmatisk tilnærming :Vi betrakter transporten av bits fra punkt A til punkt B som godet. En drøfting av tjenestedifferensiering og taksering dreier seg da om prise ulike kvaliteter av det samme underliggende gode, transport av bits (i.e. Price Quality Packages) {P, QoS}. Begrunnelser for prisdifferensiering Når kostnaden ved å betjene brukere varierer (f. eks. geogafisk) og/eller når brukerne har ulik betalingsvillighet for godet ( rike, fattige ) kan en vise at prisdifferensiering (kan) leder til: Økt samfunnsøkonomisk overskudd fordi kapasitet i infrastruktur utnyttes mer effektivt Økt Bedriftsøkonomisk overskudd fordi en kan hente inn mer av kundenes samlede betalingsvillighet

4 Eksempel på prisdifferensiering: prising av Leide Samband 7 km sambandslengde pris pr bit (normalisert) Mbit/s Telenor (97) TeleDK (96) Telia (96) BT (96) Nb: Figuren inneholder gamle priser og gir bare en illustrasjon på hvordan pris pr bit/s faller med sambandsets hastighet. Hvordan prisdiskriminere? Selgerens hensikt med innføring av prisdiskriminering er å hente inn mer av samlet betalingsvillighet ved å segmentere kunder etter betalingsvillighet Selgeren skreddersyr derfor pris-kvalitet kombinasjoner {P, QoS} til hvert segment Forholdet {P, QoS} beregnet på ulike segmenter må være incentivkompatibelt, dvs at kundene segmenterer seg i tråd med selgerens ønsker. Dersom menyen av {P, QoS} kombinasjoner ikke er incentivkompatibel f. eks. ved at kunder kan få høyere kvalitet uten at prisen øker vil alle selvfølgelig velge høy kvalitet

5 Hvordan oppnå incentiv-kompatibilitet? Tilføre produktet kvalitetsdimesnjoner som kundesegmenter verdsetter ulikt. I internett sammenheng kan f. eks. dette være kvantum (båndbredde) og kvalitet (garantier for bitrate el.) et typisk virkemiddel er å straffe de fattige for å skremme de rike (Product damaging) Overskuddet for selger er voksende i antall dimensjoner en kan diskriminere langs (D)en sentrale problemstillingen ved innføring QoS Vi har nå begrunnet at det både er samfunns- og bedrifts - økonomiske gevinster ved innføring av QoS og prisdifferensiering Stor grad av prisdifferensiering krever (?) imidlertid kompliserte takserings- og støtte- systemer. Disse er: Kostbare kan redusere nettets ytelse Gevinster ved innføring av QoS må avveies mot kostnader på støttesystemsiden

6 Takseringsmodeller Fast pris + lett å skjønne, enkel fakturering - gir ingen incentiv til å begrense ressursforbruket Tidsbasert prising + fører til bra utnyttelse av aksesslinjene - ugunstig for applikasjoner som krever døgnåpen forbindelse Volumbasert prising + gunstig for døgnåpne forbindelser med lav aktivitet - gir ingen incentiv til å begrense peak-raten Kombinasjon av tids-og volumbasert prising, med døgnvariasjoner? Takseringsmodeller... Dynamisk prising (varierende med trafikksperr) + optimal ressursutnyttelse - vanskelig å implementere for operatøren - krever kjapp reaksjon av kundene

7 Relativ prising Hvordan burde prisforholdet være mellom Best- Effort-trafikk og trafikk med garantier til pakketap og forsinkelse? Svaret er avhengig av relativ ressursforbruk og betalingsvillighet. Ressursforbruk Hvor mange strømmer klarer nettet å motta innen de forskjellige kvalitetsklassene? Svaret er avhengig av kapasiteter (modempooler, båndbredde, buffer) trafikkprofiler (leaky bucket-parameter) kvalitetsgarantier mekanismer for å håndtere trafikk i forskjellige kvalitetsklasser

8 Relativ prising... y 2 U(y 1, y 2 ) = C akseptansregion y 1, y 2 = strømmer i kvalitetsklasse 1 og 2 av gitt profil I det gitte punkt er én strøm av klasse 1 verdt to strømmer av klasse 2. Prisen burde stå i forhold. Men hvilken punkt som er optimal, er avhengig av betalingsviljen y 1 Reforhandlede tjenester Tenkt situasjon: Kunden av en langvarige forbindelse (IP over ATM/leid linje e.l.) betaler for peakraten, men har mulighet å reforhandle peakraten til en fast avgift. Hvordan skal kunden avveie trafikkavgiftene mot forsinkelser? Hvordan øker utnyttelsen i nettet når flere kunder benytter seg av reforhandlingstilbudet?

9 Reforhandlede tjenester... Verdikjeder Internett-applikasjon IP-tilbyder ISDN-aksess Hvem skal fakturere kunden? Hvordan skal inntektene fordeles? Lønner det seg å skifte ut forbindelsesorientert aksess (og tidsbasert prising) med pakkebasert aksess (og volumbasert prising)?

10 Avregnings- og fakturerings-systemer Hva koster det å innføre volumbasert prising? Hvor kompleks blir avregning for kvalitetsdifferensiert trafikk? Oppsummering Svært tett kopling mellom prising/tjenestedifferensiering Hvilke tjenester som kommer (overlever?) avhenger av økonomenes behov for segmentering av marked snarere enn krav fra applikasjoner MEN viktige teknologiske problemstillinger er: Ressursanalyser av tjenester Kompleksitet ved differensiering/taksering Elementer i samtrafikk-avtaler

Telenor - bare lave priser?

Telenor - bare lave priser? Telenor - bare lave priser? Drøfting av Telenors rabattstruktur utfra et bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk perspektiv ψ Kenneth Fjell Øystein Foros Kåre Petter Hagen Lars Sørgard SNF-rapport nr. 23/99

Detaljer

Prising av datahastighet i mobilnett 1

Prising av datahastighet i mobilnett 1 Prising av datahastighet i mobilnett 1 av Espen R. Moen og Christian Riis Professorer Handelshøyskolen BI Oeconomica DA 5. januar 2014 Bakgrunn Telenor har de siste årene investert betydelige beløp i mobilnettet,

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

Mobilt Internett. Jørgen Ramberg Zakariassen. Masteroppgave ved Økonomisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mobilt Internett. Jørgen Ramberg Zakariassen. Masteroppgave ved Økonomisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Mobilt Internett Jørgen Ramberg Zakariassen Masteroppgave ved Økonomisk Institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO 31.01.2011 Mobilt internett. Prisdiskriminering, prisstrukturer

Detaljer

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012 MONOPOL Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopol - hvordan skiller det seg fra frikonkurranse? Monopol - velferdstap ved monopol Prisdiskriminering Offentlige inngrep ovenfor

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard

Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard 1. Innledning Flere har etterlyst en nasjonal handlingsplan

Detaljer

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-04/05 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2005 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter:

Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Forretningsstrategier Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Priskonkurranse Hver bedrift velger pris

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011 Hotelregionen Gardermoen har hatt en kapasitetsøkning på 37,5 % siden 2006. Hva er optimal planlegging og drift av revenue management for regionen? Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Fremtidsrettet bredbåndsscenario

Fremtidsrettet bredbåndsscenario Øystein Bøhn Hagen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Norvald Stol, ITEM Biveileder(e): Jannicke Husevåg, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Konkurranseloven: Det relevante marked

Konkurranseloven: Det relevante marked Konkurranseloven: Det relevante marked Oppdatert 24. mai 2011 Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED Faglig kontakt under eksamen: Einar Flydal Tlf.: 90 04 99 13 Eksamensdato:

Detaljer

Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol

Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 14 Dato: 23. mars 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 23. mars 2015 1 / 56

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd?

Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Fordeling: Hva er rettferdig fordeling? Er det en avveining mellom effektivitet og

Detaljer

Prising. Hotellbransjen i Bergen. Selvstendig arbeid innen hovedprofil økonomisk styring. Veileder: Kurt R. Brekke. Av Tor-Erik Selvik

Prising. Hotellbransjen i Bergen. Selvstendig arbeid innen hovedprofil økonomisk styring. Veileder: Kurt R. Brekke. Av Tor-Erik Selvik NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2010 Prising Hotellbransjen i Bergen Selvstendig arbeid innen hovedprofil økonomisk styring NORGES HANDELSHØYSKOLE Veileder: Kurt R. Brekke Av Tor-Erik Selvik Dette

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

70 KONKURRANSETILSYNET

70 KONKURRANSETILSYNET 70 KONKURRANSETILSYNET INTERNASJONALE TRENDER I FORHOLDET MELLOM REGULERING OG KONKURRANSE 71 Handlingsrom III Spenningsflaten mellom konkurranse og regulering 72 KONKURRANSETILSYNET Skjæringsfeltet mellom

Detaljer

Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger?

Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger? Sammendrag: Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger? TØI notat 1163/2000 Forfatter: Tron Even Skyberg Oslo 2000, 26 sider Bakgrunn TØI har våren 2000 gjennomført et forprosjekt

Detaljer

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis RAPPORT 2013/18 Prising av Kartverkets tjenester Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2013/18 Rapporttittel Prising av Kartverkets

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer