Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.13 Versjon 3.13 av Tazett kan nå lastes ned fra internett.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.13 Versjon 3.13 av Tazett kan nå lastes ned fra internett."

Transkript

1 Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.13 Versjon 3.13 av Tazett kan nå lastes ned fra internett. Se vedlegg Oppdatering versjon 313.pdf for oppgraderingsbeskrivelse. Se vedlegg Ligning Proff 2013.pdf for beskrivelse av hvordan skattetall og verdipapirregisteret oppdateres i Tazett-Stocks.. Disse filene kan også hentes fra Internett på Dette dokumentet viser hvilke endringer som finnes i denne versjonen. Dette er en oppgradering som gir deg de siste versjonene av alle programfilene du benytter. Innholdsfortegnelse Tazett-Service...2 Tazett-Stocks...2 Commitment...2 Rapporter med kommitering...3 Eksempel på rapport:...3 Tax Reporting...3 Dividend som ny Corporate Action...4 Tazett-Ledger...5 Manual Voucher...5 Tazett-Fund...7 Skatterapportering...7 Deferred tax...7 Show Fund in Tazett-Total...7 Tazett-Total...8 Rapport eksempel...8 Index Type...9 Index Type Investor...9 Index Type Symbol...9 Griff eksport Rapportkjøring Tazett-Reports Having SQL String Eksempler på Having SQL String Transpose Report Table Eksempel på rapport med Transpose og Rich Text formel: Tazett-TaskManager Tazett-InvestorLink Import til Tazett-Fund Tazett-GeneralImport Tazett-Block Block Market Model Side 1/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

2 Tazett-Service Endringer i Tazett-Service er primært valg under General Setup for å replikere alle data til Total modulen. Mer om dette under Tazett-Total. Det er også gjort utbedringer i GeneralImport for å kunne importere både fra filer og andre databaser. Tazett-Stocks I Tazett-Stocks er det gjort lagt til noen nye muligheter. Vi har lagt på en såkalt resize kontroll i skjermbildene StockBuy, StockSale, Maintain Stock og Tools. Dette gjør at man kan endre størrelse på disse skjermbildene, og alle feltene i bildet vil bli justert. Dette er gjort siden oppløsningen etter hvert har blitt så høy på skjermer, så skjermbildene i Tazett har blitt for små. For de som bruker systemet til venture investeringer vil den nye kommiteringsdelen av Stocks komme til nytte. Commitment I Maintain Stocks bildet kan man legge inn kommiteringer i et verdipapir / selskap: New Commitment For å legge til en ny kommitering i verdipapiret, trykk New Commitment. Angi verdier på spørsmålene som kommer: Select Investor : Her velges hvem investor som skal være med å kommitere seg til innbetaling på verdipapiret. Committed Amount : Kommitert beløp i verdipapirets valuta. Kan her skrive f. eks 2m for to millioner. Guarantee Amount : Angi garanti beløp for kommiteringen, altså beløp som investor garanterer innbetalt. Kan angi 0 i dette feltet. Commitment Date : Dato for når kommiteringen skjer. Commitment Currency : Valutakurs for verdipapiret på kommiteringstidspunkt. Side 2/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

3 For å endre en kommiteringslinje, kan man dobbeltklikke på linjen for å angi verdiene. Delete commitment Trykk her for å slette valgte kommiteringslinje fra tabellen. Estimate Called-up Trykk på denne knappen for å beregne kolonnene Called-up og Outstanding, samt feltene Total Called-up, Total Outstanding, Total Guarantee og Rest Guarantee. Rapporter vil automatisk beregne dette, så denne knappen er bare for å få oppdaterte verdier i skjermbildet. Called-Up Called-up og Total Called-up er innkalt kapital. Innkalt kapital er hvor mye investoren(e) har innbetalt i verdipapiret / selskapet. Innbetalinger legges inn som helt vanlig kjøp i Stock Buy. Outstanding Dette er hvor mye gjenstående kapital som må innbetales for å nå kommitert beløp (uinnkalt kapital). Total Guarantee Totalt garantert beløp fra alle investorer Rest Guarantee Resterende garantert beløp (uinnkalt garantibeløp) fra alle investorer. Rapporter med kommitering Det er laget rapporter som viser kommiteringer, innkalt kapital, uinnkalt kapital samt garantibeløpene. Disse rapportene kan fås ved henvendelse til Tazett support. Eksempel på rapport: Tax Reporting Nyeste Stocks versjonen har oppdaterte skatterapporter og oppdatert sats for skjermingsfradrag. Rapporten 1059-B part 1 under Tax Information i Stocks har også fått noen små justeringer. Side 3/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

4 Dividend som ny Corporate Action Under File, Open, Corporate Action kan nå utbytte legges til som en hendelsestype. Dette gjøres for de som ønsker å bruke rapporten Position and Dividend i Stocks. Denne rapporten brukes hvis man ikke legger inn utbyttene under File, Open, Dividend så det blir transaksjoner av utbyttene, men kun ønsker å se beregnet utbytte basert på utbytte per aksje. Utbyttene som legges inn på denne måten havner i tabellen under File, Open Tax Values, hvor de også kan endres og legges inn manuelt. NB : Utbytte innlagt på denne måten vil IKKE komme frem på rapportene Dividend Profit, eller andre rapporter som er basert på at utbytte ender opp som en transaksjon under Stock Sale i Stocks. Det vil da heller ikke genereres noe bokføringsbilag for denne type utbytte. Innlegging av utbytte som Corporate Action: Angi type Dividend, sett Date til ex-dato for utbytte, og velg Symbol. Dividend settes til utbytte per aksje. Tidligere innlagte utbytter vil komme frem i tabellen som vises. Generate Trykk Generate for å legge til utbytte i utbyttetabellen. Add Hvis du kjører Tazett-TaskManager, kan Add trykkes for å legge til utbyttet som en Corporate Action som skal automatisk gjennomføres av TaskManager. Ikke trykk på Add hvis ikke TaskManager kjøres, eller det ikke er lagt til en task for å utføre corporate actions der. View Table Trykk View Table for å se alle Corporate Actions som er lagt inn. Side 4/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

5 Tazett-Ledger I Tazett-Ledger kan det nå legges til manuelle bilag. Dette brukes hvis det av en eller annen grunn trengs korreksjonsbilag fra Tazett over til regnskap, eller at man ønsker å føre f. eks inngående beholdning per konto i regnskap i Tazett. Manual Voucher For å legge til manuelle bilag i Tazett-Ledger, velger man File, Open, Manual Voucher i Ledger: Feltene som er uthevet må fylles ut for å få registrert et manuelt bilag. Skjermbildet fungerer som andre registreringsbilder, men knapperaden oppe for å hente opp, lagre og slette manuelle bilag. Voucher Dette fylles ut så snart posten er lagret med neste ledige bilagsnr. Hvis det manuelle bilaget IKKE skal over til regnskap, så krysses det av i dette feltet. Hvis feltet ikke er avkrysset, kommer bilaget med på neste eksport. Ledger Account Her velges hvilken konto endringen skal føres på. Date Dato for endringen (valuteringsdato for bilaget) Status Fri tekst som beskriver endringen. Investor Investor kode for investoren som har endringen. Side 5/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

6 Portfolio, Broker, Stock Type, Symbol og Inv. Account Disse feltene kan fylles ut hvis noen av feltene er påkrevet i filformatet til regnskapssystemet som benyttes. Amount Dette er beløpet på det manuelle bilaget som skal overføres til regnskap. Currency Code Valutakode for den manuelle endringen. Amount in Curr. Valutabeløp på endringen Text (module) Det må her velges en modul i Tazett som endringen skal være koblet opp mot, siden dette valget styrter hvilke valg som kommer frem i Trans Type feltet under. Trans Type Her velger man hva slags type korreksjon som skal legges inn (1 for beholdning, 9 for bank osv). Se full liste i Ledger manualen eller inne i Ledger Account vinduet i Ledger. Hvis det ikke kommer frem noe her, er det fordi det ikke finnes registrerte konti i Ledger Account med de kriteriene som er satt på posten. Du må da endre Ledger Account, Investor, Portfolio eller kanskje Text (module) feltet. Alternativt må du registrere en ny post i Ledger Account med det du skal føre bilag på. Trykk Save for å lagre (disketten øverst). Trykk her for å se en liste over alle manuelle bilag som er lagt inn. Maksimer gjerne bildet for å se mer av kolonnene i tabellen. Side 6/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

7 Tazett-Fund I Tazett-Fund er det gjort endring i skatterapporter, og det er lagt til urealisert skatt i NAV beregningen (Calculate Funds). Det er også mulig å få sett transaksjonene lagt inn i Tazett-Fund på rapporter i Tazett-Total. Dette gjør at man kan få en rapport til kunde med både aktiv forvaltning og fond på en rapport. Skatterapportering Vi tilbyr skatterapportering for fond som en tjeneste til våre kunder, hvor vi innleder et prosjekt som estimeres og betales time for time. Deferred tax I NAV beregningen under Calculate Fund Value, er det lagt til to nye linjer i beregningen. Dette er lagt til så ikke fondskursene skal endres drastisk når det betales inn en skattepost fra fondet, men at det i fondsberegningen til enhver tid er tatt hensyn til de underliggende urealiserte skatteposisjoner. Show Fund in Tazett-Total Det er lagt til et valg under Options, General Setup i Fund. Ved å krysse av her, vil alle transaksjonene som finnes i fond (tegninger, innløsninger og fondstransaksjoner) komme frem på rapporter i Tazett-Total. Dette gjør at det kan lages avanserte rapporter i Total, som benytter Transactions tabellen. Dette er rapporten som Positions og Transactions i Total. Fordelen med dette er at kunder som er både under aktiv forvaltning, hvor kunden investerer direkte i Stocks, Bonds, Forex, Derivat og Money modulen, vil kunne få med investeringene fra Fund modulen også på en rapport i Total. Etter at dette valget er satt på, må det velges File, Repair/Update database i Fund, og deretter File, Repair/Update database i Total. Side 7/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

8 Tazett-Total I Tazett-Total er det gjort noen små endringer som primært har med avkastningsrapporter å gjøre. Rapportene er også tilpasset så de viser korrekte verdier fra Tazett-Fund hvis dette er valgt. Det er lagt til konstanter for Previous3Months og Previous6Months som gjør det enkelt å legge til kolonner som viser avkastning siste 3 måneder, og siste 6 måneder på rapporter. Vi har også ordnet så kurser på salg i systemet ikke lenger er negative. Dette kan forårsake problemer på noen rapporter. Ta kontakt med support ved problemer vedrørende dette. Rapport eksempel Dette er et eksempel på en rapport som viser både porteføljetransaksjoner for en investor som har kapitalinstrumenter, i tillegg til at investoren er andelseier i Tazett-Fund: Rapporten har også lagt til 4 varianter av Urealisert kolonnen, hvor rapportkonstantene PreviousMonth, Previous3Months og Previous6Months er blitt brukt i Opening Date feltet i Columns Builder Unrealized når Unrealized kolonnen er lagt til under Columns Setup: Side 8/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

9 Index Type Under File, Open, Index Performance, er det lagt til et nytt felt, Index Type. Her kan det valges mellom Investor og Symbol. Hensikten med dette, er at det på rapporter kan måle seg mot to forskjellige typer indekser. Index Type Investor Hvis Investor velges, vil rapporten hente indeksen basert på beregnede TWR (tidsvektet avkastning) for en investor i systemet. Dette brukes hvis en vil benchmarke avkastningen mot en modelportefølje eller en sammensatt indeks. For at dette skal fungere må følgende gjøres: 1) Opprette en ny investor i Service. 2) Legge inn fiktive verdier som handler (kjøp) i Tazett modulene for denne investoren. Disse handlene kan også bestå av kjøp i indekser, som da er lagret som verdipapirer i Stocks. Hvis det skal opprettes en indeks som er 50% NO.OSEAX (all-share index) og 50% NO.OSEFX (mutual fund index), legges det til et kjøp i hver av disse, med Beløp på 50% i NO.OSEAX og 50% i NO.OSEFX. Kursen på kjøpene er indekskurs for underliggende indekser på startdato for den sammensatte indeksen. 3) Det må settes opp TWR beregning i systemet hvor den sammensatte indeks investoren er med i beregningen. Dette gjøres ved a ta med kolonnen «Handel Total Tids Vektet Avkastning for Investor uten Money» på en Position Report i Tazett-Total. 4) Det legges til en linje i tabellen under Index Performance tilsvarende dette: 5) På en Positions Report i Total legges det til en kolonne «Handel Indeks Avkastning Investor», og eventuelt en kolonne «Handel Indeks Kode Investor» for å se hvilken indeks som valgte rapportinvestor skal måles mot. Index Type Symbol Dette har vært standard i Index Performance tidligere, altså at indeks det skal måles mot er Symbol. Det vil si at indeksen det skal måles mot, må være lagt inn som et verdipapir i Maintain- Stocks, og kurser på indeksen må være oppdatert i Tazett-History. Valgene på en Positions Report for å få med indeks avkastning, er de samme som eksempelet over for Investor indeks (punkt 5). Side 9/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

10 Griff eksport Det er mulig å eksportere data fra Tazett til Griff. Griff AS er et selskap som driver med rådgivning og lignende andre finansielle tjenester som rapportering til kunder. Griff eksporten er blitt utvidet så vi kan lage flere eksporter fra Tazett i en operasjon. Alle Griff*.ini filer inneholder oppsettet for eksport. Rapportkjøring Position Report i alle moduler vil gå mye raskere, siden rutinen for beregning er optimalisert. Samtidig vil man ikke få Timeout feilmelding på rapporter. Side 10/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

11 Tazett-Reports Det er nå mulig å «snu» en rapport (Transpose). Det kan også settes kriterier på grupperte verdier i rapporten. Eksempler blir vist under. Having SQL String Under Advanced Criteria på rapporter er det lagt til et felt for å angi såkalt aggregate kriterier. Dette brukes for å begrense antall linjer på rapporten, basert på et utvalg. Dette er kriterier for linjer ETTER at de er gruppert. Dette fungerer KUN på rapporter som er har krysset av som aggregerbare under Sorting & Grouping i krysset. Aggregate settes automatisk på rapporter som «lar» seg aggregere. Eksempel på en rapport som er aggregerbar, er Position Report, så samt det ikke er lagt til noen kolonner med hjelpekolonner på rapporten. Eksempler på Having SQL String Kun linjer med totalt markedsverdi på over NOK: Sum(tMarketCurrencyRate/Currency2.Divide*(tMarketValue+tMarketInterestAccrued))>50000 Kun linjer med totalt betalt omkostninger på over 1.000NOK: Sum(tTransExpenses*Transactions.CurrencyRate/Currency2.Divide)>1000 Kun linjer kurtasjeprosent for feltet det er gruppert på over 0.5%: Min(tTransExpenses/(tTransAmount ))*100>0.5 Hvis det i eksempelet over er gruppert på Transactions.Symbol, vil det på rapport komme kun linjer hvor samlet betalt kurtasje per verdipapir er på mer enn 0.5% Transpose Report Table Under Column Setup på rapporter er det mulig å rotere rapporten, slik at alle kolonneoverskriftene kommer nedover i kolonne 1 på rapporten, og data på rapporten (linjene) kommer bortover som en kolonne per linje. Se eksempel på neste side for hvordan dette kan se ut. Trykk på krysset for å gjøre om en rapport til Transpose. Rich Text i formler Det ønskes i noen tilfeller å vise frem spesialtegn på rapportlinjene. I eksempelet på neste side vises det Morningstar rating med stjerner basert på et rating tall fra 1 til 5 som er angitt i et felt per fond i systemet. For å få lagt inn spesialtegn i formler, så er formeleditoren som dukker opp under Column Setup gjort om til en Rich Textbox, som en kan lime inn spesialtegn i. Eksempel på en slik formel (som blir brukt for å vise stjerner på rapporten) er: (CASE WHEN Address.MorningstarRating>0 THEN Substring(' ',1,Address.MorningstarRating) END) Side 11/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

12 Eksempel på rapport med Transpose og Rich Text formel: Denne rapporten kan også brukes som en underrapport på en MultiReport. Eksempel på en slik rapport: Side 12/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

13 Tazett-TaskManager Det er gjort noen endringer i Tazett-TaskManager. Hovedendringen er at forbindelsen med databasen automatisk blir gjennomrettet hvis den blir brutt. Dette gjør at TaskManager ikke vil stå med en feilmelding at databasen ikke kan finnes. Det er også mulig å importere kursfiler i Tazett som er semikolonseparerte nå. Dette åpner for import av valuta og fondskurser fra diverse leverandører. Ta kontakt med support angående dette. Tazett-InvestorLink Det er gjort en del småendringer i InvestorLink for å kunne hente inn flere typer filer. Import til Tazett-Fund Det er nå mulig å importere transaksjoner til Tazett-Fund med InvestorLink. Dette blir primært brukt for å importere fra VPS til fondssystemet, men kan også brukes hvis man ønsker import til Tazett-Fund fra et eksternt system. Ta kontakt med support for dette. Tazett-GeneralImport I GeneralImport kan man hente inn filer fra en webside eller en FTP server. Dette brukes f. eks mot VPS som legger ut transaksjonsfiler hver natt. Ta kontakt med support for dette. Tazett-Block Tazett-Block brukes for å allokere verdipapirer til investorer under aktiv forvaltning basert på en modelportefølje. Dette skjermbildet har gjennomgått en ansiktsløftning, som gjør at det fungerer bedre, og ser bedre ut. Block Market Model Side 13/13 Releasedokument Tazett versjon 3.13

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem.

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.10 Versjon 3.10 av Tazett kan nå lastes ned fra internett. Se vedlegg Oppdatering versjon 310.pdf for oppgraderingsbeskrivelse.

Detaljer

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem.

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.7 Versjon 3.7 av Tazett kan nå lastes ned fra internett. Se vedlegg Oppdatering versjon 3.7.pdf for oppgraderingsbeskrivelse.

Detaljer

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Stocks Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny... 4 Menyen File... 5 Menyen File - Open... 6 Menyen File - Open - Stocks (Maintain Stocks)...

Detaljer

TAZETT DERIVAT BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT DERIVAT BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT DERIVAT BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Derivat Side 1 Innholdsfortegnelse: Hoved Meny...4 Knapper På Menyen...5 T Knapp...5 Nav Knapp...5 C Knapp...5 Menyen File...6 Menyen File

Detaljer

TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Service Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny...3 Menyen File...4 Menyen File - Open...4 Menyen File Open Addresses......5 Menyen File Open

Detaljer

TAZETT FUND BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT FUND BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT FUND BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Fund Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny... 4 Menyen File... 5 Menyen File - Open...6 Menyen File - Open - Maintain Funds...7 Menyen File -

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2014.2

Akelius Årsavslutning 2014.2 Akelius Årsavslutning 2014.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formålet med dette dokumentet... 4 Hvordan komme i gang... 5 Ny fil... 5 Arbeidsgang... 5 Tilpasse arbeidsgang... 5 Klientinformasjon...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Klarna Online. Brukermanual

Klarna Online. Brukermanual Klarna Online Brukermanual Velkommen til Klarna! Vi elsker det vi gjør. Å gjøre det enklere for konsumenter å handle i butikken din. Å etablere tillit mellom selgere og kjøpere, og å øke salget ditt. Som

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Front Systems DinButikk Kom i gang

Front Systems DinButikk Kom i gang Front Systems DinButikk Kom i gang Opphavsrett Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Front Systems AS. Dette dokumentet gir ingen garanti

Detaljer

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Totaløkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Totaløkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer