rydder dødsmarker tv-aksjonen: Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, Side 8 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rydder dødsmarker tv-aksjonen: Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 Side 8 13 www.fagbladet.no"

Transkript

1 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr < For medlemmer i Fagforbundet Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, rydder dødsmarker tv-aksjonen: Side 8 13

2 Kirke, kultur og oppvekst Innhold 28 colourbox.com 8 TEMA: Tikkende bomber 14 Opp- og nedturer i rødt og blått 16 Forstår litt mer 18 Medisin med fatale følger 20 PORTRETTET: Rød og glødende KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Arr og venner for livet 50 Fredfull islam 20 Foto: Werner Juvik Trikser med tall Telemarksforskning fant grunn til å reagere da Fremskrittspartiet brukte en rapport fra dem til å hevde at det offentlige kan spare 3,8 milliarder kroner på å privatisere alle barnehager. Ingenting til spille 30 På Spillum Dampsag & Høvleri blei heile tømmerstokken brukt. Barken gikk til produksjon av fiske - kasser; spon og flis gikk til fyring. Også i dag, når bruket er blitt museum, nytter dei det meste av stokken. 33 Samarbeid på tvers Naustdal velger å ha en åpen dør inn til sine saksbehandlere, mens i Sogn barnevern er det helsestasjonene som er lavterskeltilbudet. Begge holder tidsfrister og satser på samarbeid med andre kommunale etater. 36 Økt kompetanse i barnehagene Hovedmålet med kurset Assist er å heve kompetansen og øke motivasjonen til assistentene i barnehagene. Bydel Sagene i Oslo har ønsket at flere personalgrupper får tilgang til kurset, og i år har 53 barnehageansatte deltatt. ISSN X Foto: Ole Morten Melgård FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Lærerik etterutdanning 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 59 Tilbakeblikk og Petit 60 Oss 62 Kryssord 63 Sudoku og Quiz 66 ETTER JOBB: Faller med fryd 68 EN AV OSS: Du blir det du spiser STØTT tv-aksjonen Møt Ngees familie i Laos. De takker deg for hjelpen med å rydde åkeren for bomber. Årlig dør og skades sivile barn og voksne, og matjord ligger brakk fordi den er full av tikkende bomber. Foto: Titti Brun Evig engasjert Reza Rezaee måtte rømme fra Iran på grunn av sitt politiske engasjement. Og engasjementet er ikke blitt mindre i Norge. Han syns det er morsommere å snakke om politikk enn om seg selv. Noen å snakke med Sommerens terror har ført til at gode naboer og kontaktpersoner i Lindesnes forstår enda litt mer av Belgis og Fatimas behov for støtte i et fremmed land < Fagbladet 9/2011

3 Valgets kvaler og gleder Da jeg for noen dager siden måtte heve stemmen for å be folk på oslotrikken om å trekke lenger inn i vogna, slik at det ble plass til flere, skjønte jeg at det har gått en stund siden 22. juli. I noen uker var det som om vi ble litt flinkere til å ta hensyn til hverandre. Så var vi plutselig tilbake i den gamle tralten. Mange av oss håpet og trodde at en rekordstor deltakelse i høstens valg skulle bli et håndslag til demokratiet og til ofrene for terroren. Slik ble det dessverre ikke. Nesten førti prosent av velgermassen valgte å avstå fra å stemme. Valgnatta førte også med seg andre bekymringer. Høyre ble valgets ubestridte vinner, tok over Tromsø og holdt stand i Oslo og Drammen. Dermed henger anbudsspøkelset over både sporveisansatte i Oslo og renovatører i Tromsø. Bildet er likevel langt fra helsvart. I Fredrikstad gjorde Arbeiderpartiet et brakvalg, og overtar ordførervervet fra Frp. I Trondheim kan de rødgrønne ta fatt på sin tredje periode. De har vist at det lønner seg å holde valgløftene sine. Full barnehage- og sykehjemsdekning gjorde sitt. «Mange av oss håpet og trodde at en rekordstor deltakelse i høstens valg skulle bli et håndslag til demokratiet og til ofrene for terroren.» Det er mange som i neste fireårsperiode skal bevise at de står for det de lovet i valgkampen. Ett løfte er jeg spesielt glad for. Oslos ordfører Fabian Stang var ute på valgdagen og lovet at ingen ansatte skulle tape noe i lønn eller pensjon gjennom en eventuell konkurranseutsetting av trikk og t-bane. Det er fint. Slik burde det være i enhver anbudsrunde. «Det årnær sæ» som kjent i Fredrikstad. Men det er ikke alltid det skjer av seg sjøl. Da Fagbladet i begynnelsen av september intervjuet forbundets tillitsvalgte om innsatsen i valgkampen, sa de: Vi har drevet valgkamp i fire år. Trondheimsmodellen ga uttelling også i østfoldbyen. Det tette samarbeidet mellom LO og partiene på venstresida har blitt kalt et demokratisk problem av NHO. Det er vel heller slik at demokratiet hadde vært ille ute om en viktig samfunns - aktør som fagbevegelsen ikke får innflytelse i saker som angår oss alle. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2010: Fagbladet 9/2011 < 3

4 Siden sist Svensk privatiseringsfiasko Gjennom 20 år har Sverige konkurranseutsatt og priva tisert vel - ferden. En ny rapport viser at det ikke har gitt bedre kvalitet eller lavere kostnader. Det er forskere i den politisk uavhengige tankesmien SNS (Studie - förbundet näringsliv och samhälle) som har gransket konse - kvensene at den svenske priva - tiseringspolitikken. Borgerlig framstøt De første strategiske beslutnin - gene om privatisering og konkur - ranseutsetting ble fattet av den borgerlige regjeringen under Carl Bildts ledelse som statsminister på 90-tallet. Bakgrunnen var en debatt om en lite effektiv og dyr offentlig sektor. Senere sosialdemokratiske regjeringer videreførte i all hovedsak kursen. Nå legges resultatene fram i rapporten «Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?» Systemskifte I de siste tiårene er det skjedd et systemskifte i den svenske vel - ferdsmodellen, fastslår SNS-for - skerne. I dag arbeider nesten en av fem ansatte i velferdssektoren i privat regi. De regionale forskjellene er store. Privatiseringene er hovedsaklig et storbyfenomen. Raskest har utviklingen vært innenfor skoleverket. Borte er de ideelle aktørene, organisasjoner og andre. Ekspansjonen har kommet i form av store gevinstsøkende FIASKO: Tjenestene har verken blitt billigere eller bedre etter omfatt ende privatiseringsiver i Sverige. bedrifter, ofte internasjonale. Politikernes løfter om lavere kostnader, bedre kvalitet og økt effektivitet har ikke blitt oppfylt. Tekst: NINA SANDÅS, LO-Aktuelt Illustrasjonsfoto: colourbox.com Korrupsjon i Unibuss Politiet i Oslo har siktet tre per soner for korrupsjon. De er mistenkt for å ha tatt imot store pengebeløp for å sørge for at det tyske selskapet MAN ble valgt som leveran - dør av busser til Unibuss, et AS eid av Oslo kommune. Ifølge VG skal siktelsene dreie seg om bestikkelser på flere millioner kroner. Fagforbundets tillitsvalgte har i mange år bedt konsernledelsen og Oslo-politikere se nøyere på forhold i Unibuss. Lederen for de tillitsvalgte i Oslos kollek tivselskaper, Rune Aasen, er ikke overrasket over avsløringene. PF Veien videre Kommune- og fylkestingsvalget er over. Fagforbundet fortsetter arbeidet for medlemmenes lønns-, pensjons og arbeidsvilkår og for kvaliteten på velferdstjenestene til innbyggerne. I valgkampen har vi satt søkelyset på konsekvensene av sosial dumping, konkurranseut setting og privatisering. Det skal vi fortsette med. Vi har beregninger som viser store pensjonstap dersom arbeidsplassen til medlemmer blir priva - tisert. Vi vet at ansatte i private sykehjem har tjent ca kroner under tarifflønn i året. Lavlønte ansatte har ikke råd til at lønn og pensjon blir den avgjørende brikken i et politisk og økonomisk spill om velferdstjenestene. Grovt sett kan vi si at private selskaper tar et mellomlegg av de ansattes lønn og legger i egen lomme. Slik rekrutterer vi ikke til pleie og omsorg, til oppvekstsek - toren, til kollektivtrafikken eller helsesektoren. For innbyggerne er det viktig å ha politikere som sikrer forutsigbarhet. Det får man best når tjenestene drives i egen regi. Da Frp-samferdselsbyråden i Oslo gikk ut med forslag om å konkurranseutsette Sporveien, og Medlemmer og tillitsvalgte over hele landet har engasjert seg og bidratt til debatt. hevdet at offentlig ansatte ikke kan regne med å ha så god lønn og pensjon i framtida, rykket ordfører Fabian Stang (H) ut og sa at lønn og pensjon må vernes ved anbud. Ifølge ABC-nyheter sa han videre; Jeg synes vi skal ha respekt for opparbeidede rettigheter. Dette skal vi minne de borgerlige partiene om når de i landets kommuner kommer trekkende med NHO Service sine useriøse regnestykker for hvor mye de kan spare på konkurranseut - setting. Mye er blitt sagt og ment om forbundets valgkamp. Fakta er at medlemmer og tillitsvalgte over hele landet har engasjert seg og bidratt til debatt. Det er et levende folkestyre avhengig av. Politisk kamp om kommunestyrene er viktig, men like viktig er det at hele organisasjonen løfter i lag; i politisk arbeid, under tarifforhandlinger eller ved streik. Da bygger vi omtanke, solidaritet og samhold. Jan Davidsen, forbundsleder 4 < Fagbladet 9/2011

5 Historisk vedtak om deltid Som første kommune tilbyr Trondheim sine deltidsansatte den samme stillingsprosenten som de faktisk jobber. Kristin Sæther, leder i Fagforbundet Trondheim, jubler over det historiske ved taket. Dette kommer til å gi mange av våre medlemmer betydelig større faste stillinger og bidra til å øke grunnbemanningen i blant annet helsesektoren, sier Kristin Sæther. Svært mange deltidsansatte tar ekstravakter for å spe på inntekten. Nå har bystyret i Trond - heim vedtatt at de har rett på større stillinger dersom de har jobbet ut over avtalt arbeidstid de siste 15 månedene. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm roser Trondheim for å gå Frivillige omfattes av arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet holder fast ved at frivillige festivalarbeidere skal omfattes av arbeidsmiljøloven. En festivalstiftelse ble tidligere i år frifunnet etter et uhell på festi - valen, men Arbeidstilsynet mener denne dommen har begrenset rekkevidde. PF Fornøyd med kommunens tjenester I en fersk undersøkelse svarer 77 prosent av de spurte at de er fornøyd med tjenestetilbudet i egen kommune. Senterpartiets nest - leder Trygve Slagsvold Vedum ser målingen som et bevis på at regjeringspartienes satsing på kommunal sektor er riktig. PF Trondheims vedtak om å tilby sine deltidsansatte den samme stillingsprosenten som de faktisk jobber, kan resultere i et nytt lovforslag. i bresjen. Hun varsler at departe - mentet vil utrede muligheten for å lage en lov som sikrer deltidsan - satte som systematisk jobber ut over avtalt arbeidstid, rett til større stillinger. Det var i Rødt som fremmet forslaget i bystyret, og det ble ved - tatt med stemmene fra Ap, SV, Sp, Miljø partiet, Pensjonistpartiet, Demokratene og Venstre. Det påviser forfatterne Richard Wilkinson og Kate Pickett ved å sammenlikne statistikk fra 23 land. I debattboka «Ulikhetens pris» dokumenteres det hvordan en rekke sosiale problemer er knyttet til økonomisk ulikhet. Jo større forskjeller, jo større problemer. Under lanseringen av den norske versjonen viste Richard Wilkinson at små forskjeller i samfunnet slår positivt ut på leve alder, helse, krimi na litet og en rekke andre forhold. Ofte befinner de nordiske land Økt grunnbemanning og å redusere ufrivillig deltid har vært to viktige krav i manifestet som LO Trondheim, sammen med LO Kommune, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet laget i forkant av kommunevalget. Kristin Sæther syns det er imponerende at det rødgrønne flertallet innfridde disse kravene allerede før folk gikk til stemmeurnene. Ulikhetens pris Økonomisk ulikhet har konsekvenser for leve alder, leseferdig - heter, barnedødelighet, kriminalitet, tenåringsfødsler, tillit, fedme og psykisk helse. seg i den ene enden av skalaen, mens USA og andre samfunn med store forskjeller befinner seg i den andre enden. Økonomien gjorde at kommunen hadde svært lite handlingsrom for noen år siden, i 2008 og Da var det tendenser til amper stemning. Men nå når handlingsrommet er blitt større, ser vi at det rødgrønne flertallet har levert som de har lovet. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Kristin Sæther. Tekst: PER FLAKSTAD BOKLANSERING: Richard Wilkinson var nylig i Norge. Har snudd trenden Kristin Halvorsen (SV) og Jonas Gahr Støre (Ap) holdt hvert sitt innlegg under lan seringen. Norge er det eneste landet i Europa som har snudd ulikhetstrenden, sa Halvorsen. Hun mente vi har gjenopprettet et progressivt skattesystem, helt i samsvar med hva Wilkinson fore slår for et godt samfunn. Støre trakk fram at små forskjeller gir høyere tillit. Utenriksministeren viste til at den norske modellen ble sterkt kritisert av kretser i Europa på 90-tallet, men at Davos-konferansen i år så på den med nye øyne. Tekst: STIG H. CHRISTENSEN, LO-Aktuelt Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fagbladet 9/2011 < 5

6 Siden sist Skal passe på at løftene innfris Jeg er glad for at Aps Rita Ottervik fikk tillit nok til å gå på sin tredje periode som ordfører, sier Kristin Sæther, Fagforbundets leder i Trondheim. Samtidig er hun skeptisk til at Ap vil ha KrF inn i flertallskoalisjonen. Det ville ha vært en katastrofe for byen hvis Høyres framgang hadde ført til et borgerlig flertallsstyre i Trondheim. Vi er svært fornøyd med at Arbeiderpartiet og Rita Ottervik kan gå på en ny fireårs-periode, og vi ser fram til å få innfridd de rødgrønne løftene som er gitt under valgkampen, sier Kristin Sæther. Heller Rødt Allerede valgnatta gikk Aps parti - leder i Trondheim, Rune Olsø, ut og åpnet for å inkludere KrF i fler - tallskoalisjonen i byen. Vi ønsker oss en bredest mulig konstellasjon, sa han til NRK. Opprydning i Stranda «Yes, vi får ny ordfører!» I Stranda kommune jubler de ansatte over at Frp-ordfører Frank Sves regjeringstid er over. Vi er skeptiske til et samarbeid med et parti som har grunnholdninger så langt fra fagbevegelsen, sier Kristin Sæther. Hun mener at Arbeiderpartiet i stedet burde få til en forpliktende avtale med Rødt. Skal følge politikken For oss i fagbevegelsen er det svært viktig at de rødgrønne partiene følger opp og leverer i henhold til løftene sine. Det er dette som vil gi dem troverdighet til å vinne stortingsvalget om to år. Det er svært viktig at dagens regjering beholder makta etter Velgernes dom var klar: Sp, Ap og KrF som har stått samlet i opposisjon, får flertall i det nye kommunestyret. Frp etterlater seg en kata - strofal kommuneøkonomi med store budsjettoverskridelser, høye lån og investeringer i et skianlegg som går med tap. Det nye kommunestyret, med Sp-ordfører Jan Ove Tryggestad i spissen, har en gedigen rydde - jobb foran seg. Det betyr tøffe tider for både politikere, innbyggere og ansatte. Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Stranda, Siw Vangen, ser likevel fram til en annen lederstil og et bedre samarbeidsklima med politikerne. VALG: Stortingsvalget er neste mål for Kristin Sæther. Mange av oss har fortsatt marerittliknende drømmer om tida da Høyre-leder Erna Solberg satt som kommunalminister. Det er noe vi helst ikke vil oppleve igjen, sier Kristin Sæther. Tekst: PER FLAKSTAD RYDDER ETTER FRP: Investeringene i skianlegget på Strandafjellet har ført kommunen opp i et økonomisk uføre. Nå får de rødgrønne jobben med å rydde opp etter åtte år med Frp-styre. Nå blir det forhåpentligvis arbeidsro. Men jeg er redd den nye ordføreren må ta mange upopulære valg framover. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Foto: Privat Høyrevinden kan snus Vi skal bruke erfaringene fra blant annet Fredrikstad til å snu høyrevinden før stortingsvalget om to år, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen. Han er svært godt fornøyd med det arbeidet som ble gjort i Øst - foldbyen i valgkampen, og med et kjemperesultat for Arbeider - partiet. At de rødgrønne partiene beholder makten i Trondheim, er også viktig, mener Davidsen. Dette viser at en tydelig rødgrønn politikk, som skiller seg klart ut fra høyrekreftenes tro på konkur - ranse og det private mar - kedet, slår an hos mange velgere. Disse erfaringene skal vi ta med oss videre når vi skal snu høyrevinden fram mot stortingsvalget i 2013, fortsetter forbundslederen. Selv om Høyre gjorde et godt valg, gjorde de det på bekostning av Fremskrittspartiet. Arbeider - partiet gjorde også et godt kommunevalg. Ap gjør det tradisjonelt dårligere i lokalvalg enn i stortingsvalg. Derfor er resultatet oppløftende med tanke på valget om to år, sier Davidsen. PF Høyre ikke noe parti for fagbevegelsen LO-leder Roar Flåthen advarer sine medlemmer mot å sluke bildet som Høyre har forsøkt å skape i valgkampen av at deres velferdsog sosialpolitikk ikke skiller seg særlig fra de rødgrønnes. Ser du på partiprogrammet deres, er partiet på kollisjonskurs med fagbevegelsen på en rekke områder. De er ikke noe parti for arbeidstakerne, sier Flåthen. PF Foto: Sidsel Hjelme 6 < Fagbladet 9/2011

7 FULL SEIER: Fire år med kamp mot Frp-styret og planer om konkurranseutsetting er kronet med full seier i Fredrikstad. Leder i Fagforbundet Fredrikstad, William Guldbrandsen, hovedtillitsvalgt Aud Thorvaldsen og hjelpepleier Lise Been har vært svært sentrale i valgkampen. De stoppet anbudskjøret Ap gjorde et brakvalg i Frpstyrte Fredrikstad. Det skjer etter en kjempedugnad fra flere hold for å tydeliggjøre konsekvensen av Frps anbudskjør. Arbeiderpartiet fikk hele 49,2 prosent alene, og den kommende ordføreren i Fredrikstad heter Jon- Ivar Nygård. Brakseieren kommer etter at Frp kjørte et usedvanlig hardt løp for å konkurranseutsette sykehjem i byen. Fredrikstad er byen som hjelpepleier Lise Been kommer fra. Hun som var mennesket bak tallene i Fagforbundets annonsekampanje, der det ble dokumen - tert at hun ville tape over én million kroner i pensjon dersom jobben hennes ble satt ut på anbud. Umiddelbar reversering Ansatte ved anbudstruede sykehjem i Fredrikstad kan nå puste ut. Vi stanser umiddelbart konkurranseutsettingen som Frp har startet, forsikrer påtroppende ordfører Jon-Ivar Nygård alle ansatte. Han har opplevd at anbudskjøret har vært en viktig sak i valgkampen. Først og fremst har folk i Fredrikstad valgt å prioritere fellesskapet og offentlige tjenester i dette valget. Anbud og konkur - ranseutsetting er forankret i den blå politikken. Det skal vi ha res pekt for. Men velgerne har altså valgt en annen retning og snudd ryggen til dette alternativet, sier Nygård. Leder av Fagforbundet Fredrikstad, William Gulbrandsen, beskriver de siste fire årene med Frp-styre som en sammenheng ende valgkamptid. Jeg er nesten på gråten. Det er veldig moro at vi har lykkes. LO-forbundene har stått sterkt sammen, og vi har fått en veldig god drahjelp av Fagforbundet sentralt. Det er så utrolig flott med en slik avslutning på en lang kamp, sier Gulbrandsen. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Oslo er blitt lysere blått Fagforbundets leder i Oslo, Mari Sanden, er skuffet over at de borgerlige partiene beholder makten i hovedstaden. Men hun mener flertallet er blitt lysere blått. Med Fremskrittspartiets markante tilbakegang, forventer jeg at flertallspartiene kommer til å kjøre en mindre aggressiv høyrepolitikk enn det vi har opplevd de siste årene, sier Mari Sanden. Mari Sanden er også opptatt av at venstresida i Oslo kommer til å føre en tydelig opposisjonspolitikk som klart viser velgerne forskjellen på de rødgrønne og de blå partiene. Det vil være et viktig bidrag når vi om ikke lenge skal begynne å planlegge arbeidet fram mot stortingsvalget i 2013, der det vil Dramatisk regimeskifte i Tromsø Leder av Fagforbundet Tromsø, Bjørn Willumsen, håper det er de moderate kreftene i Høyre som skal dominere byen framover. Tromsø Høyre ble mer enn tredoblet etter valget. Velgerne snudde ryggen til de rødgrønne, og Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte i Tromsø vil sannsynlig stå overfor mange utfordringer. Høyre har vært veldig klar på at de vil ha mer private aktører inn i eldreomsorgen, men det gjenstår fortsatt å se hvordan de vil følge det opp i praksis. Det kan bli dramatiske endringer, men vi håper de moderate kreftene i partiet vil vinne fram, sier Willumsen. Det rødgrønne styret i Tromsø har vært fulgt av skandaler helt fra starten. Det har vært et dårlig lag, som har snubla i mange saker, påpeker Willumsen. De innførte eiendomsskatt til tross for løfter om at så ikke skulle gjøres. Det fortsatte med skandaler i eldreom - sorgen. På toppen kom skan - dalene ved Troms kraft. OT bety svært mye for Kommune- Norge at de rødgrønne beholder regjeringsmakta, sier hun. PF Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fagbladet 9/2011 < 7

8 Fagforbundet støtter minerydding I to år har Fagforbundet støttet Norsk Folkehjelps mineryddingsprosjekt i Laos. I tillegg til kroner bevilget i 2011, gir Fagforbundet en krone fra hvert yrkesaktive medlem til tv-aksjonen kroner. Pengene fra årets tv-aksjon på NRK går til Norsk Folkehjelps arbeid med å fjerne miner og klasebomber i sju land; Bosnia-Hercegovina, Laos, Libanon, Vietnam, Sør-Sudan, Guinea Bissau og Tadsjikistan. Målet er at bøssebærere skal besøke samtlige husstander i løpet av to timer søndag 23. oktober.

9 TEMA: Minerydding På to dager fant minerydderne 27 bomber i Ngees risåker. Heldigvis var det ikke barna hans som fant dem først. Sakte ryddes angsten ut av familiens hverdag, men fortsatt ligger 80 millioner udetonerte bomber igjen i andre familiers åkre. Tekst: TITTI BRUN Foto: OLE MORTEN MELGÅRD Vårløken fra landsbyen Thakieo sør i Laos er berømt for sin gode og sterke smak. Jorda er fruktbar i dette området. Men jorda er også beryktet for det store antallet bomber som ligger igjen etter Vietnamkrigen. Amerikanerne klasebombet hvert åttende minutt 24 timer i døgnet i ni år. Bombepakkene åpnet seg i lufta og slapp ut ufattelige 240 millioner småbomber. Det gjør Laos til det mest bombede land i verden. Store landområder er livsfarlige å dyrke, derfor lider Laos av matmangel. Med livet som innsats frigjør laotiske mineryddere jorda for matproduksjon. Livsfarlige spadetak Et spadetak kan være nok. Hele Ngees familie, store og små, har i årevis dyrket åkeren som minerydderne nå klarerer. Han er lykkelig for at ingen flere bomber skal dukke opp av jorda etter neste regntid. Hver dag har vi vært redd for om noen av oss ville bli lemlestet eller dø. Men vi må ha mat for å overleve. Hvis vi bare venter, får vi ikke skapt oss et bedre liv, sier Ngee. Tross bombene vil familien gjerne slå rot her. Familien på elleve flyttet hit ned fra fjellene. Den gamle landsbyen hadde ingen veiforbindelse eller strøm. Jorda var skrinn, og fjellsiden bratt. Fattigdommen var så stor at de ikke kunne overleve. Her er det god jord. Landsbyen har vei og strøm, FRISTENDE BOMBER: Tegneserier advarer barna mot å plukke opp de runde metallballene. og vi har bygget et fint hus. Du skal få se i morgen. Vi har det godt, og barna går på skole og trives. Stolte mineryddere Ute på Ngees jorder jobber minerydderne ti timer daglig. Deretter drar teamet tilbake til sin provisoriske bolig, vasker arbeidsantrekket de er så stolte av å bære, og deler en middag før de sovner. Turnusen er hard, familiene langt unna. Jeg er ikke redd, for jeg har fått god opplæring. Det er et viktig arbeid vi gjør, sier Vanny Southasi. Hun er sprengstoffekspert med høyeste grad i opplæringen som Norsk Folkehjelp gir. < Fagbladet 9/2011 < 9

10 GOD JORD: Ngee og familien har fått beskjed om ikke å sparke hardt i spaden, men presse rolig ned og stoppe dersom de føler metal. Det tar lang tid å jobbe i åkeren. Alle minerydderne uttrykker enorm stolthet over å rydde landet slik at folket slipper å sulte. Meter for meter flyttes pinnen som er merket med rødt. Meter for meter rydder de opp etter Vietnamkrigen, en krig Laos aldri var part i. Likevel ligger 80 millioner udetonerte bomber igjen etter at amerikanerne bombet vietnamesisk gerilja i grensetraktene. Pinner med gult på toppen markerer bombe - LAOS Grenser til Vietnam, Burma (Myanmar), Kina, Thailand og Kambodsja. Landet er på størrelse med halve Sverige og har 6,4 millioner innbyggere. Hovedstaden er Vientiane (ca innbyggere) Styre: Kommunistisk republikk. Religion: Buddhistisk. N S A BHUTAN BANGLADESH BURMA funn. Ngees jorde er fullt av gule pinner som vi varsomt vandrer mellom. De to siste dagene har minerydderne funnet 27 bomber. I morgen skal de detoneres. Jobber hardt Vi slår følge med Southasi som skal varsle landsbylederen om sprengningen dagen etter. Inni landsbyen går hverdagslivet sin vante gang. Landsbyen har tre vannposter. Ingen toaletter, jungelen ligger tett KINA rundt. Vi møter igjen Ngee, hans kone, hans gamle mor og de fem barna mellom 5 og 25 år. LAOS Huset står på påler for å holde seg tørt i regntida. Over THAILAND den åpne grua putrer dagens VIETNAM KAMBODSJA kveldsmåltid. Mor står opp klokka tre hver dag for å koke klar LANGE DAGER: Mors arbeidsdag begynner klokka tre om morgenen, men hun er fornøyd, for avlingen gir mat i huset. 10 < Fagbladet 9/2011

11 TEMA: Minerydding Fortsatt produseres det klase - bomber, og fortsatt ligger millioner av udetonerte bomber igjen etter konflikter. DETONERER BOMBER: Se videoen på Mange våpenproduserende land som USA, Russland, India og Pakistan har store lagre av klase - bomber klare til bruk. Ingen av disse landene har signert konvensjonen mot klasebomber. Jobben er langt fra gjort. Norge må jobben politisk for å få gjennomslag. I tillegg står verden overfor en enorm opprydningsjobb, sier Per Ner - gaard, leder av mineavdelingen i Norsk Folke hjelp. Konvensjonen mot klasebomber ble vedtatt av 107 stater i Dublin i Den ble undertegnet av 94 stater i Oslo i 2008 og trådte i kraft 1. august land har til nå signert konvensjonen, og 36 land har ratifisert avtalen. Klasebomber skiller ikke mellom sivile og militære mål, det og dreper i tiår etter at krigen er over. Det må bli slutt, hører ikke hjemme i vår tid, fastslår Nergaard. Den nye klaseammunisjonskonvensjonen er den første globale konvensjonelle nedrustningsavtalen siden Minekonvensjonen fra Konvensjonen er en internasjonal avtale som forbyr all produksjon, lagring, eksport og bruk av klaseammunisjon. Avtalen forplikter også landene til å bidra med støtte til ofre for klaseammunisjon og til rydding av områder der klaseammunisjon er brukt. Norge har vært et foregangsland i denne prosessen. dagens mat. Fra klokka seks rekker hun fire timer på jordene, det er et stykke å gå. Før hun drar hjem til barnepass, husarbeid og middagsstell. I tillegg til ris og vårløk, dyrker de chili, mais og gresskar. Her har vi dessuten lært oss å dyrke kaffe for salg, forklarer hun. Fristende, runde bomber Hun har plantet mynte og tomater i en gammel klase bombebeholder ved trappa opp til huset. Både beholderne og bombekapsler står i mange laotiske landsbyhjem. De brukes som husgeråd og plantekasser. Hvordan vet barna at de må følge opptråkkede stier? Hvordan vet de at de fristende, runde bombekapslene som dukker opp etter regnskyller, kan være livsfarlige? Barna kikker forlegent bort, så sjenerte at mor må svare. De lærer på skolen. Og via tegneserier som er hengt opp. Vi må håpe og be om at de ikke rører dem. Vi vil gjerne bli her. Det er god jord, vi arbeider hardt og har tre ganger bedre levestandard her enn i vår gamle landsby. Vi er så takknemlige for minerydderne. Eksploderer Megafonen skraller gjennom jungelen. Folk advares om at teamet skal detonere bomber. Minerydderne klarerer området, alle må utenfor faresonen. Så smeller det. Det dundrer i hjertet. Etter et øyeblikks total stillhet fyller gresshopper og fugler lufta igjen. Fra lang avstand ser vi den sorte røyken stige, så blir også den borte. Bare et hull i marka viser at mange av bombene fra Ngees åker fortsatt var aktive. 40 år etter krigen. Et synlig hull på at minerydderne igjen har reddet liv. < Fagbladet 9/2011 < 11

12 TEMA: Minerydding Norsk er et verdensspråk i alle fall for minehunder. Tekst og foto: PER FLAKSTAD LIVSFARLIG LEK: Det er vanskelig å forklare barna i området at de ikke må tråkke utenfor stiene. Klasebomber og miner Klasebomber er en beholder med titalls eller hundrevis av små bomber inni. Beholderen slippes ut fra fly eller skytes opp fra bakken. Oppe i lufta åpner den seg og slipper ut bombene som sprer seg over et område like stort som en fotballbane. Den store spredningen gjør at det ikke kan skilles mellom militære mål og sivilpersoner. Svært mange av bombene eksplo derer ikke når de treffer bakken, men ligger igjen som blindgjengere. Derfor fortsetter bombene å drepe og skade mennesker som prøver å bygge opp livene sine etter en konflikt. Laos, Kambodsja og Vietnam sliter fortsatt med blindgjengere etter Vietnamkrigen 40 år etter at den ble avsluttet ( ). Klasevåpen ble brukt i Golfkrigen, Afghanistan, Irak, det tidligere Jugoslavia, Libanon i 2006 og Georgia i land har fortsatt lagre med milliarder av klase - bomber. Antipersonellminer er plassert under eller oppe på bakken, og eksploderer når en person kommer i nær - heten eller i kontakt med dem. Etter at Minekonvensjonen trådde i kraft i 1999, er over 40 millioner lagrede miner ødelagt, og 1000 kvadratkilometer land er ryddet. Bare Burma og Russland og et avtakende antall ikke-statlige væpnede grupper, har lagt ut nye miner. Les om mineofferet Phong Savadh i NESTE NUMMER. På plass! Sitt! Søk! Hundefører Mujo Buljubagic er ikke akkurat en kløpper i norsk, men noen ord har han lært med presis og god uttale. Han må kunne dem, for Norsk Folkehjelps minehunder skjønner bare norsk. For en minehundfører er det derfor bare norsk som gjelder, enten mine - feltet ligger i Bosnia-Herce govina, i Sudan eller et annet sted i verden der minehundene jobber. Topp nese og fysikk Mujo er hundefører på Norsk Folke - hjelps minehundsenter utenfor Sarajevo. Her avles det fram stadig nye kull med minehunder, og de må gjennom knallhard trening før de blir sendt ut i verden for å lukte seg fram til miner og annet eksplosivt materiale. For å klare den krevende jobben, må både nesa og fysikken være på topp. På veien fram er det flere hunder som ikke klarer kravene. De blir gitt bort, og kan i stedet ende som politihunder eller brukshunder på andre områder. Strenge krav De aller fleste av de 25 ansatte på minehundsenteret er lokalt ansatt. Men lederen er norsk. Terje Groth Berntsen har vært med helt fra starten, og han forklarer de strenge kravene som stilles til hundene: SMÅ: Luktesansen trenes ved at hundene lukter seg fram til små plastbiter. Hunden skal finne én og én av bitene, omtrent på størrelse med et knappenålshode. En politihund kan ha en dårlig dag og mislykkes i å finne noe på en person som har narkotika på seg. Hvis en minehund gjør en feil, kan i verste fall både hunden og føreren bli drept. Derfor må vi stille svært strenge krav til hundene våre, sier han. Minehundsenteret begynte å sende ferdig trente hunder ut til ulike minefelt Gode resultater Siden 2006 er det ført nøyaktig statistikk over hundenes arbeid (tallene er fra 2010): kvadratmeter er gjennom - søkt miner er funnet ERW er funnet (eksplosive krigsetterlatenskaper, f.eks. blindgjengere og ubrukt ammunisjon) eksplosive fragmenter er funnet. Ingen hunder eller hundeførere er blitt skadd under oppdrag. 12 < Fagbladet 9/2011

13 Minehundsenteret Heter på engelsk Global Training Centre Mine Detection Dogs (GTC). Etablert i 2004 utenfor Sarajevo. Første året ble det avlet fram tre kull, og ti ferdig trente hunder ble sendt ut på oppdrag. I 2010 ble det avlet fram 20 kull, og 74 hunder ble sendt på oppdrag. Til og med 2010 er det avlet fram totalt 69 kull, og 292 hunder er overført til oppdrag. Hunder fra minehundsenteret er i dag aktive på minefelt i seks land. i 2004, og i årene etter har de søkt gjennom mer enn 62 millioner kvadratmeter i usikrede områder og funnet flere enn 2000 miner. Og så langt har de aldri vært utsatt for noen ulykker! Nesten som maraton Hundene som brukes, er av rasen malanois, en belgisk fårehund. Disse hundene har erfaringsmessig større kapasitet enn for eksempel tyske schæfere. Hundesenteret, som ligger utenfor selve Sarajevo, på en gård som ble brukt som artilleristilling under krigen, avler fram sine egne valper. De blir tidlig fjernet fra moren, men de mangler ikke sosial kontakt. En av de viktige oppgavene for hundeførerne er stadig å gå innom valpekullene og kose med dem og småprate. Dette er en viktig del av sosialiseringen. Så begynner hardtreningen. Både av nese og fysikk. En arbeidsdag på minefeltet kan nesten sammenliknes med et maratonløp. Da sier det seg selv at hundene må være i god form, sier Terje Groth Berntsen. Raskere Fordelen med å trene opp hundene utenfor Sarajevo er at arbeidsforholdene her er vanskeligere enn de aller fleste andre mine - steder i verden. Eksplosiver lukter mer i varme strøk enn i de kjøligere tempera - turene i Europa. Når en minehund fungerer godt på senteret ved Sarajevo, vil den fungere godt også i Afrika og Asia, mens det ikke nød - vendigvis er motsatt, ifølge Berntsen. At hundene utvikler en fantastisk nese, finnes det flere bevis på. I Etiopia har de funnet miner som har ligget to meter under bakken, og i Kambodsja er det gjort forsøk der hundene har funnet miner seks meter ned i jorda! Men den største fordelen ved å bruke hunder, er at de arbeider mye raskere enn mennesker med minedetektorer. Dermed kan større områder gjennomsøkes på kortere tid. SAMARBEID: Kommunikasjonen mellom hund og hundefører må være god. Og den går på norsk: Fliiink gutt! sier Mujo Buljubagic, selv når hunden er ei tispe. KOS: Leder på minehundsenteret Terje Groth Berntsen koseprater med en av valpene. Sosialisering er en viktig del av utdanningen deres når de er små. Fagbladet 9/2011 < 13

14 Nordland Bodø Arbeiderpartiet mister to representanter og Høyre øker med to. Nå blir det kamp om ordførervervet. Senterpartiet, KrF og Venstre er i vippeposisjon, men Rødt med sine tre repre - sentanter kan bli jokeren i spillet om ordførervervet. Alstahaug To dager etter at han sjekket inn i årets utgave av «Robinsonekspedisjonen», kan Bård Anders Langø (Ap) være klar for å ta over ordførerstolen. Hver tredje velger stemte Ap, en framgang på nesten 16 prosentpoeng. Sør-Trøndelag Hordaland Trondheim Det rødgrønne utstillingsvinduet blir fortsatt åpent. Ap mister ti representanter i bystyret, men det rødgrønne flertallet er reddet med Ap, SV, Sp og De grønne. Nå åpnes det også for samarbeid med KrF. (Se også side 6 7) Møre og Romsdal Kristiansund Under sykehusstriden grep helseministeren inn og «fredet» byens sykehus. Nå har velgerne belønnet Ap som får rent flertall i bystyret (23 av 45 repre - sentanter). Dette er beste resultat i Aps historie. Bergen Høyre og Frp har vært byrådskamerater i Bergen. Nå har Høyre gjort et brakvalg, mens Frp har mistet halvparten av sine velgere. Dermed kan Frp-ordføreren måtte gi fra seg ordførerklubba. Os Trollmannen fra Os, Terje Søviknes (Frp), har hatt ordførerkjedet siden Frp mistet fire mandater ved årets valg, og opposisjonspartiene er svært interessert i å få til en koalisjon som vipper Søviknes av stolen. Nord-Trøndelag Namsos Med en økning fra 10 til 14 representanter fikk Ap-ordfører Morten Stene bevis for at han har levert det han lovet for fire år siden. Nå går han løs på en ny periode. Oppturer og nedturer i valget Sogn og fjordane Luster Valgdeltakelsen var rekord høy blant 16-åringene i Luster hele 84 prosent. I de andre 19 forsøkskommunene med stemmerett for 16- åringer, var det verre. I Porsgrunn og Lørenskog brukte bare i overkant av 50 prosent stemmeretten sin. Rogaland Stavanger Det blir forhandlinger om makta i oljehovedstaden. Høyre og sentrumspartiene mangler ett mandat for å få flertall. Ordførerkjedet kommer nok likevel til å henge rundt en høyrehals. Ap gjorde et svært godt valg, og får nå 20 representanter i bystyret, fem flere enn i forrige periode. Haugesund Arbeiderpartiet får nå 14, mot tidligere ti, bystyrerepresentanter. Høyre og Frp mistet ett mandat hver, men Høyre beholder likevel ordførerkjedet. Om Arbeiderpartiet får det som de vil, blir de nå Høyres fremste samarbeidspartner. 14 < Fagbladet 9/2011

15 Østfold Buskerud Akershus Hedmark Oppland Troms Fredrikstad Velgerne ønsket forandring etter en periode med Frp-ordfører. Partiet ble mer enn halvert. Ap økte med 16,4 prosent - poeng og fikk nesten rent flertall. Moss Ap mister ordføreren etter et kanonvalg av Høyre. Tynset Beste SV-kommune med en oppslutning på 29,4 prosent. Framgang på 13 prosentpoeng. Drammen Masud Gharahkhani (Ap) satset på å bli landets første flerkulturelle ordfører, men måtte skuffet konstatere at Høyre fikk 49,7 prosent, mens Ap gikk litt tilbake. Rælingen Arbeiderpartiet gjør sitt beste valg i etterkrigstida med 54,8 prosent. Nordreisa Frps utstillingsvindu i nord er knust. Frp mister seks av ti representanter i kommunestyret. Nå er det rødgrønt flertall i kommunen, og sannsynligvis overtar Ap ordførerklubba. Lillehammer Ap, SV og Rødt har 23 representanter etter valget, nøyaktig det samme som den borgerlige blokken. Det betyr at De grønnes ene representant kommer på vippen. Vestfold Våler Arbeiderpartiet sikret seg rent flertall med et nødskrik. Ti stemmer var det som bikket vektskåla i Aps favør. Tønsberg Frp mister åtte av tolv repre - sentanter i kommunestyret, men Høyre sikrer borgerlig flertall tross Ap-framgang. Nes Kommunen skal styres etter samme prinsipper som en fabrikk. Det ønsker Tor Magnussen som blir ny Høyre-ordfører. Skedsmo Spekulasjoner om 101 års Ap-styre sto for fall, men Ap gjorde et godt valg og fikk 40,0 prosent. Finnmark Hammerfest Arbeiderpartiet og ordfører Alf E. Jacobsen tok storeslem i Hammerfest kommune. De får nå 19 av 29 representanter i kommunestyret. Balsfjord 98-årige Helge Solvang (Ap) blir landets eldste kommunestyrerepresentant. Han er født samme år som kvinner fikk stemmerett. Telemark Fyresdal Kommunen med størst Apframgang i dette valget med 28,5 prosentpoeng. Partiet har rent flertall med 57,9 prosent. Aust-Agder Risør Rødts Knut Henning Thygesen har vært en populær ordfører. Dette er Rødts beste kommune med en oppslutning på 12,3 prosent. Vest-Agder Kristiansand Venstre vil ikke i allianse med Frp, men et valgteknisk samarbeid har vi ingen - ting imot, sa Dag Vige. Dermed utgjør Høyre, KrF, Frp og V det borgerlige flertallet i byen. Fagbladet 9/2011 < 15

16 Forstår litt mer Nylig ble Belgis Abdullahzadah og Benazir (1,5 år) stoppet i døra ut av barnehagen. En nabo hadde sett henne gå i pøsregnet, og tilbød seg å komme og hente henne. Sånt skjer på Vigeland i Lindesnes kommune. Stadig vekk. LINDESNES Lindesnes kommune har 4700 innbyggere. Fra 2001 til 2011 er det bosatt 115 flyktninger fra fem nasjoner, de fleste fra Afghanistan, Burma og tidligere Jugoslavia. Tekst og foto: TITTI BRUN Lindesnes tar imot drøyt ti flyktninger årlig. Ingen trenger sosialhjelp. Når de har lært nok norsk, arbeider de en dag i uka, mens de tar det lovpålagte introduksjonsprogrammet for flyktninger. De arbeider enten i en barnehage, på sykehjemmet, i teknisk etat eller i en privat bedrift, alt ettersom hva som passer best for den enkelte. Alle skal inn i ett eller annet, fordi praksisplassen gir et nettverk, både for å få fast jobb og sosialt, sier flyktningkonsulent Janet Michaelsen. Sola steker utenfor det nesten-nye Lindesnes kulturtorg. Busstasjonen er like FLYKTNINGTJENESTEN Kobler besøksvenn/familie/naboer til de nyinnflyttede. Sender ut nabobrev med navn på kontaktperson i flyktningtjenesten. Bygger generelt opp et sosialt nettverk også via fritidsaktiviteter. Arrangerer månedlige flerkulturelle kjøkken som møteplass. Tar kontakt med arbeidsplasser og anbefaler dem å prøve ut de nyinnflyttede. De lager en enkel avtale med nykommeren, kommunen og arbeidsplassen. Tilbakemeldinger viser at de enkle skjemaene gjør det lett å si ja til utprøving. Introduksjonsprogrammet er et pliktig toårig program som legger vekt på norskopplæring, utdanning og arbeidspraksis. ved. Stadig hilser folk på Janet. Unggutten fra Burma, som går på idrettsfag på videregående, småjogger storsmilende forbi. En afghansk familiefar kommer bortom for å få en underskrift. Også han smiler og takker med hånda på hjertet. Vi hilser og gratulerer med dagen; det er id-ul-fitr, avslutningen av ramadan, i dag. Folk er fornøyd. Dette er et lite sted, og nye innbyggere kommer fort inn i lokal miljøet. Barna gjennom skole, lek og fotball. De voksne gjennom naboer, kontaktpersonen og praksisplass, forteller Janet. Det er så enkelt Hva vi gjør? Vi følger vel hjerteog magefølelsen for hva som er best for den enkelte. Vi legger et brev i postkassa til alle naboene og forteller litt om de nye som kommer. Hvor de er fra, hvor mye norsk de kan. Litt om barna og hva de voksne skal gjøre, forklarer Janet. Det høres veldig enkelt ut. Dessuten får alle en kontaktperson som kan hjelpe til i begynnelsen, og ofte blir de familievenner. Noen av de enslige, unge flyktningene har fått være med en nabo på fisketur og hyttetur. På bilder fra turene stråler noen burmesiske jenter. De kommer fra forferdelige forhold i Malaysia, dit de hadde rømt. De er flyktninger med asylstatus, det innebærer høyeste grad av beskyttelse. Janet Michaelsen, flyktningkonsulent Familiekontakt Bortover veien kommer afghanske Belgis Abdullahzadah og Benazir, sammen med sin norske kontaktperson Gerd Reme. Belgis er blitt en del av familien, og lille Benazir er mitt åttende barnebarn, smiler Gerd. Jeg kaller henne mamma. Hun forklarer meg norske vaner, og lærer meg om samfunnet. Gerd prøvde å lære meg å sykle, men jeg slo meg så mye at jeg tør ikke mer. Jeg vil heller lære å kjøre bil med fire hjul, ler Belgis. Tidligere jobbet jeg rett ved et mottak for enslige, mindreårige flyktninger. Jeg så dem ofte gå alene langs veien, og tenkte at det må være tungt å være alene i et nytt land. Så da Janet spurte om jeg ville være kontakt person, sa jeg ja. Sånn traff jeg Belgis. Nabostøtte Afghanske Fatima Haidari og lille Rahele (2) så Gudrun Tjorteland allerede andre dag på sitt nye bosted. Da satt Gudrun bak skranken i banken. Hun hjalp meg masse allerede da, sier Fatima. Janet spurte Gudrun om hun kunne tenke seg å være kontaktperson. Gudrun er nabo og hadde fått lapp i postkassa om den nyinnflyttede lille familien, og svarte også ja. Hun hjelper til med å lese post, handle gardiner 16 < Fagbladet 9/2011

17 og forklare bakgrunnen for nordmenns rare vaner. Hun har ofte kjørt meg til sykehuset med Rahele som har vært mye syk, det har vært godt å ha noen med meg. Og å slippe å ta bussen klokka seks om morgenen, i halvannen time hver vei. Jeg er veldig glad, sier Fatima. Bombet fram angst 22. juli var Belgis på besøk hos venner i Oslo. Jeg var veldig redd, vi gråt alle sammen. Så la vi blomster ved Domkirken. Det er forferdelig. Jeg er glad det ikke hadde noe med Afghanistan å gjøre, forteller hun. Sommerens bombe og drapene har nok ført til at vi forstår litt mer, nå. Slikt har mange av flyktningene levd og lever med hver dag i årevis. Angsten deres kommer fram igjen, tror Gerd. Det er sårt. Spesielt når det skjer noe i Afghanistan, da er jeg redd for venner og familie, sier Belgis. Først til mølla Flyktningkontoret står også bak flerkulturelt kjøkken en gang i måneden, det har de gjort i tre år. Tilbudet er så populært at nå er det første dame til mølla. Det kom 80 mennesker, og det ble litt mange. Nå setter servicetorget strek etter ca. 50 påmeldinger, vanligvis er rundt halvparten innflyttere og den andre halvparten fastboende. I tillegg til afghansk, burmesisk og kroatisk mat, har vi laget sveitsisk, thai, tysk og fransk mat. Og det er alltid nye ansikter å se. Det er veldig gøy, smiler Janet. STØTTE I HVERDAGEN: Gerd Reme, Belgis Abdullahzadah, Benazir (1,5), Gudrun Tjorteland, Fatima Haidari og Rahele (2) på vei for å feire avslutningen på ramadan med te og kake. Hvor er mennene? Gudruns familie har fra før nær kontakt med en bosnisk familie som kom etter krigen i Jugoslavia. Mannen begynte å jobbe hos mannen min. Vi har barn i samme alder og er blitt gode venner privat. Jeg tror mennene oftere møtes gjennom jobb og idrett, mener Gudrun, og viser til volleyballaget der både innbyggere og innvandrere trener sammen. Men kanskje flere av mennene kunne dratt sammen på fisketurer, undrer damene, før de rusler inn i nabolaget for å feire id med kake og te og kaffe til de norske som fore - trekker det. Fagbladet 9/2011 < 17

18 Medisin med fatale Hvert eneste år dør cirka 2000 nordmenn på grunn av feilmedisinering. I tillegg får omtrent invalidiserende skader. Til sammenlikning dør rundt 200 mennesker hvert år i trafikken. Tekst: VEGARD VELLE Grafikk: VIDAR ERIKEN Tallene er hentet fra den regjeringsoppnevnte Arbeidsgruppa for riktig legemiddelbruk. I forrige nummer skrev vi om Vivi Arntsen som legene hadde erklært senil dement. Da hun var døden nær, ba samboeren om at hun ikke skulle medisineres mer. Vivi frisknet til, og har i dag flyttet hjem igjen. Under ser du tre reelle resepter som er skrevet ut til tre ulike pasienter Olav, Synnøve og Ida. Hvis ikke apoteket de oppsøkte hadde tatt affære, ville de blitt feilmedisinert med alvorlige konse - kvenser. En stolt apoteker Som farmasøyt er jeg stolt over å kunne bidra til riktig legemiddelbruk og fremme økt livskvalitet, sier Vegar Andre Nordeng, apoteker på Boots Grünerløkka i Oslo. Felles for sakene til Synnøve, Olav og Ida er at apotekeren tok på seg rollen som koordinerende ansvarsperson for pasienten, en jobb det egentlig er fastlegen som skal ha. Snakker ikke sammen Apotekeren mener det er et stort problem at legene ikke har oversikt over medisineringen av pasienter. En løsning kunne vært en kjernejournal som følger pasienten. Etter min mening snakker legene og farmasøytene altfor lite sammen. Det fins ingen systemer for dette i dag. Spesielt sykehusspesialistene er det vanskelig å komme inn på, sier Nordeng. Et annet problem er at legene i stadig større grad blir sterkt spesialisert, mener Nordeng. Det betyr at de ofte har betydelig kompetanse innenfor sitt spesialområde, men at de også er usikre 18 < Fagbladet 9/2011 Vegar Andre Nordeng, apoteker på andre områder, for eksempel det å kjenne til en rekke medisiners effekt på hverandre. Kan få fatale følger Det kan absolutt være et problem at ulike leger, for eksempel fastlegen, sykehuslegen og psyki - ateren, ikke kjenner til hverandres medisinering, bekrefter Stein Samstad, kardiolog og førsteamanu - ensis ved St. Olavs hospital/ntnu. Samstad mener legene burde ha bedre tilgang på sentrale opplysninger i pasientenes journaler. Han avviser ikke ideen om en kjernejournal. Problemet med kjernejournaler er at de forutsetter gode oppfølgingsrutiner, sier Samstad. Olav kan dø Isoptin retard (hjertemedisin) Simvastatin (kolesterolsenkende medisin) I dette alvorlige tilfellet av feilmedisinering har hjertemedisinen så kraftig innvirkning på kolesterolmedisinen at det er 20 prosent sjanse for at Olav kan dø. Musklene i skjelettet brytes ned, uten at de lar seg bygge opp igjen, og det er stor sjanse for sykehusinnleggelse. Her har vi et godt eksempel på at fastlegen, som har det formelle ansvaret for pasienten, føler seg prisgitt kompetansen til spesialisten på sykehuset. Fastlegen tør ikke endre på medisineringen, og ansvaret for pasienten blir i praksis pulverisert, sier apoteker Vegar Andre Nordeng. Apotekeren måtte her ta kontakt med sykehuslegen, siden fastlegen ikke ville ta på seg ansvaret for å endre medisineringen. Etter henvendelse fra apotekeren, blir kolesterol medisinen byttet ut med en annen.

19 følger Ida risikerer ny blodpropp Clopidogrel (blodfortynnende) Omeprazole (magesyremedisin) Synnøves medisiner virker ikke Magesyremedisinen opphever effekten av den blodfortynnende medisinen. Ida har hatt en blodpropp og får nå blodfortynnende medisin for å forebygge at det skjer på nytt. Siden det livsforlengende middelet har sluttet å virke, er sjansen til stede for at Ida får en ny blodpropp eller et infarkt og dør. Apoteker Vegar Andre Nordeng sier fra til spesialisten i indremedisin, som er svært takknemlig for henvendelsen og rydder opp i saken. Han skifter ut magesyremedisinen med en annen. Metoprolol (hjertemedisin) Wellbutrin (antidepressiva) Cipralex (antidepressiva) Medisinene Synnøve får utskrevet opphever virkningen av hverandre. Anti - depressivaene gjør at pasienten får lavt blodtrykk, blir fryktelig slapp og orker lite. Det er svært uheldig for en hjertepasient, som bør være fysisk aktiv. Samtidig opphever hjertemedisinen effekten av antidepressivaene. Siden den første antidepressivaen ikke virker, har legen trolig lagt til enda en som heller ikke virker. Dermed blir Synnøve sann - synlig vis bare enda mer depressiv. I dette tilfellet har fire leger, inkludert fastlegen, skrevet ut medisiner. Her har vi et kroneksempel på et stort problem i helsevesenet. Legene har ikke satt seg inn i hverandres medisinering, noe som sannsynligvis bunner i at tilgangen på informasjonen er for tungvint, forteller apoteker Vegar Andre Nordeng. Trolig kunne spesialisten funnet ut hvilke medisiner Synnøve gikk på, men sjansen er stor for at spesialisten ville ende opp i telefonkø hos fastlegen. Etter fem måneder og en del korrespondanse mellom apoteket og flere leger, får Synnøve en ny hjertemedisin. Og medisinene slutter å slå hverandre i hjel. Fagbladet 9/2011 < 19

20 Portrettet Tekst: PER FLAKSTAD Foto: WERNER JUVIK Reza Rezaee har hatt den tvilsomme æren av å bli forfulgt av to helt ulike regimer i samme land. Rød og glødende Reza Rezaee Alder: 51 Familie: Gift med Una, har en datter på seks år. Aktuell: Engasjert, samfunnsdebattant, tillitsvalgt og var Rødts ordførerkandidat i Oslo. Først kjempet han aktivt mot sjahens enevelde i Iran. Men det tok ikke lang tid før han falt i unåde hos prestestyret som overtok da sjahen og hans familie rømte landet i Reza levde i skjul med falske papirer i Teheran og områdene rundt i flere år. Så en dag banket politiet på døra og arre - sterte faren og broren. Da skjønte Reza alvoret, og at det var på tide å komme seg vekk. Vi møter ham i kafeen på Sagene sam - funnshus. Norge er nesten lammet av sorg og sinne etter tragedien på Utøya og i regjeringskvartalet. Reza er like sjokkert som alle andre over det som har skjedd, men forsøker også å løfte blikket og se framover. 22. juli kommer til å endre Norge. Vi vil aldri få tilbake dem som er borte, men vi andre må bevare det samholdet og den solidariteten som spontant oppsto etter tragedien. Vi må snakke mer sammen og ha tillit til hverandre, invitere på te eller kaffe, eller gi hverandre en klem, sier han. Oslo er det nærmeste vi kommer et persisk teppe i Norge. Her treffer du mennesker fra alle kanter av landet og fra mange deler av verden. Når forskjellige mennesker fra mange ulike steder står sammen og deler et fellesskap, slik vi har gjort etter 22. juli, skaper vi et fellesskap av mangfold. Nettopp dette mangfoldet er en av Oslos største styrker, sier Reza. Fagforbundets tillitsvalgte i Nav Sagene er stolt av bydelen sin. Der bor og jobber han, og er et kjent ansikt i nærmiljøet. Han var internasjonal leder i SV fra 2003 til 2007, og var Rødts ordførerkandidat i Oslo under valgkampen. Han er leder i Fredsinitiativet og en meget synlig tillitsvalgt. En gang aktivist alltid aktivist. Derfor er det ikke alltid så lett å snakke med Reza om nettopp Reza. For han vil helst konsentrere seg om politikken. Etter innledningen om 22. juli og mangfold i Oslo, er han allerede langt inne i en argumentasjonsrekke før vi klarer å avbryte ham. Dette skulle jo handle om Reza Ja visst, ja. Altså: Sommeren har inne - holdt mange hyggelige, men også veldig triste ting, i tillegg til 22. juli som preger oss alle, forteller han. En av brødrene hans omkom av en plutselig hjertestans mens han kjørte bil. Det er fortsatt farlig for Reza å reise tilbake til Iran, derfor kunne han ikke være til stede i begravelsen. Det gjorde vondt. Samtidig var dette sommeren da han møtte familien på et feriested i Tyrkia. Der kunne vi kose oss med gjensynsgleden, og samtidig være sammen i sorgen over min døde bror, sier han. I sommer har Reza også vært på Vestlandet og besøkt sin kones onkler og tanter for første gang på mange år. En erkenorsk vestlandsslekt kunne kanskje ha vært en utford- < 20 < Fagbladet 9/2011

Sa ja til mer skatt reddet skolen

Sa ja til mer skatt reddet skolen Forsidefoto: Pål Andreassen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 8-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt reddet skolen Side 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 Kontor

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Samferdsel og teknisk Innhold

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 10 Kreftsyk brannmann går til

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Helse og sosial Innhold 30 Modne

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 På jakt etter renhold til dumpingpris SIDE 32 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema:

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Samferdsel og teknisk Innhold En salong med kvalitet

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk alderdomside

Detaljer

NORGESMESTRE. Morgendagens samfunn TEMA SIDE 8 Gir full biogass SIDE 32. NM i yrkesfag: Side 40. www.fagbladet.no

NORGESMESTRE. Morgendagens samfunn TEMA SIDE 8 Gir full biogass SIDE 32. NM i yrkesfag: Side 40. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Morgendagens samfunn TEMA SIDE 8 Gir full biogass SIDE 32 Nr. 12-2012 < For medlemmer i Fagforbundet NM i yrkesfag: NORGESMESTRE

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Kontor og administrasjon Innhold Gode hjelpere

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan redde liv SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan redde liv SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto:Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint

Detaljer

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Kunstterapi for demente SIDE 16 SIDE 36 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Kunstterapi for demente SIDE 16 SIDE 36 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto:Kjell Inge Søreide < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 1-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Lønnsom søppeldrift SIDE 16 Kunstterapi for demente SIDE 36 Rekordfriske i Mandal TEMA:

Detaljer

Har de ei framtid i nord? Forbilde og løvetann SIDE 20 Hjelp å få mot nettmisbruk SIDE 30 SIDE 8. www.fagbladet.no

Har de ei framtid i nord? Forbilde og løvetann SIDE 20 Hjelp å få mot nettmisbruk SIDE 30 SIDE 8. www.fagbladet.no Forsidefoto: Lars Åke Andersen, Sidsel Hjelme og colourbox.com < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Har de ei framtid i nord? Nr. 1-2012 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 Forbilde og

Detaljer