Innhold. Send inn kampresultat sms 2303

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Send inn kampresultat sms 2303"

Transkript

1 Innhold AFK, administrasjonen 2 Kretsstyret, komiteer/utvalg, æresmedlemmer 6 Andre kretser - adresser 10 Administrative bestemmelser 12 Forfallsregler 18 Kamphonorar 19 Dommerliste 21 Regelnytt og retningslinjer 30 Arrangørplikter 37 Omberammelse/utsettelse av kamp 38 Finn terminliste på nett 39 Send inn kampresultat på SMS 40 Finn Cuper / Turneringer på nett 41 Forsikring/spillerlisens 42 Overganger 43 Kampreglementet 44 AFK tilleggsbestemmelser kampreglement 62 Reglement for advarsler og utvisninger 73 Sanksjonsreglement 82 Klubbadresser 89 Send inn kampresultat sms

2 Kretskontoret Besøksadresse: Postadresse: Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen Strømsveien 80, 2010 Strømmen Org. nummer: Fakturaadresse: Akershus Fotballkrets c/o NFF, serviceboks 1, Ullevaal Stadion 0840 Oslo Telefon: (Felles telefon) Telefax: E-post: Hjemmeside: Kontonummer: Kontortid: 15. sep 14. mai: mai 15. sep: Draktfarge: Hvit trøye, hvit bukse 2

3 Send inn kampresultat sms 2303 Administrasjon Daglig leder Dalberg, Erland Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Policysaker, serieordninger, lov & reglement, disiplinærsaker/kort, økonomi, informasjon (hjemmeside), pressekontakt Kontakt mot: Kretsstyret, AU, Anleggskomité, Kontrollkomité, AIK, NFF og NIF Kampadministrator Ringdalen, Anne Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Serie-/kampadministrasjon, kampresultatet, kampomberammelser, Cuper og turneringer Dommerkonsulent Rafiq, Omar Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Dommersaker, dommeroppsett, dommeradministrasjon, kurs, lov & reglement Kontakt mot: Dommerkomité Klubbutvikler Brøtmeth, Grethe Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Klubbutvikling, kurs, overganger/utlån, lisenser, generelle markedssaker, fotballskoler Kontakt mot: Klubbutviklingskomité 3

4 Spillerutvikler Geir Frigård Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Spillerutvikling krets, kretslag, sonespillere, trenerutvikling, klubbutvikling Kontakt mot: Spiller-/trenerkomité Anleggskonsulent Ove E. Halvorsen Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Rådgiver i anleggsspørsmål Regnskapsfører(NFF) Elin Aas Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Regnskapsføring, fakturering 4 Send inn kampresultat sms 2303

5 Klubbutviklere i sone Sone: Storm Pedersen Mobil: Ansvar: Materiell Sone: Peter Engelbrektsson Mobil: E-post: Sone dommer: Sverre Nordhaug Tlf. privat: Mobil: E-post: Ansvar: Dommerrekruttering Send inn kampresultat sms

6 Kretsstyret Leder Yngve Arne Solberg Tlf. privat: Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Styreleder/AU Nestleder Johan Jørstad Tlf. privat: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Nestleder/AU og leder anleggskomité Styremedlem Edith Helene Karlsen Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Leder dommerkomité Styremedlem Marianne Waet Hulby Tlf. privat: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Leder klubbutviklingskomité Styremedlem Roar Otto Andersen Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: 6

7 Styremedlem: Ingunn Storholm Nagel - Dahl Tlf. privat: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Ungdomsutvalg Styremedlem: Gro Langdalen Tlf. privat: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Klubbutvikling/Inkluderingsutvalg/ Økonomi/AU Styremedlem Kai Ole Holter Tlf. privat: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Leder Spiller-/Trenerkomité 7

8 Komitéer og utvalg Valgkomité Leder Terje Rustad Medlem Bjørn Nordvik Medlem Storm Pedersen Medlem Eli Wilhelmsen Medlem Marit Herlofsen Kontrollkomité Leder Johan Kibsgård Medlem Kari Fjørtoft Bjarmann Medlem Brit Helen Bjørklund Medlem Finn Johannessen Anleggskomité Leder Johan Jørstad Medlem Odd S Eriksen Dommerkomité Leder Edith Helene Karlsen Medlem Glenn Due-Sørensen Medlem Dag Jørgen Magnussen Medlem Erik Berghøi Medlem Åge Dahl Klubbutviklingskomité Leder Marianne Waet Hulby Medlem Karl Gustavsen Medlem Gro Langdalen Medlem Ingunn S. Nagel-Dahl Spiller-/trenerkomité Leder Kai Ole Holter Medlem Monica Knudsen Medlem Jørn Ove Lunder Medlem Roy Kenneth Torkildsen Medlem Hans Tvedte Fair Play utvalg Leder Karl Gustavsen Inkluderingsutvalg Leder Gro Langdalen Ungdomsutvalg Kontakt Ingunn S. Nagel-Dahl

9 ÆRESMEDLEMMER Olaf Engen Aurskog/Finstadbru Asbjørn Fjærestrand Lillestrøm SK Ivar Fredriksen Lillestrøm SK Geir Åge Holen Rælingen FK Tom Lund Lillestrøm SK Sverre Nordhaug Eidsvold Turn Hege Riise Team Strømmen Tor Undheim Rælingen FK Send inn kampresultat sms

10 AKTUELLE KRETSNR./ADRESSER, E-POSTADRESSE OG TELEFON/TELEFAX Nr Navn Telefon Telefax 99 NORGES FOTBALLFORBUND Serviceboks 1, Ullevaal stadion, 0840 Oslo E-post: NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Serviceboks 1, Ullevaal stadion, 0840 Oslo E-post: 09 AGDER FOTBALLKRETS Daglig leder: Kjell Johnsen Boks 9096, Sørlandshallen, 4696 Kristiansand E-post: 02 AKERSHUS FOTBALLKRETS Daglig leder: Erland Dalberg Strømsvn. 80, 2010 Strømmen E-post: 06 BUSKERUD FOTBALLKRETS Daglig leder: Odd Magne Olsen Postboks 2230, Strømsø, 3003 Drammen E-post: 20 FINNMARK FOTBALLKRETS / Daglig leder: Helmer Birkely Postboks 194, 9711 Lakselv E-post: 12 HORDALAND FOTBALLKRETS Daglig leder: Knut Berge Postboks 6143, Postterminal, 5892 Bergen E-post: 26 HÅLOGALAND FOTBALLKRETS Daglig leder: Daniel Kvile Postboks 238, 9483 Harstad E-post: 04 INDRE ØSTLAND FOTBALLKRETS Daglig leder: Bjørn Nybu Idrettens Hus, 2319 Hamar E-post: 18 NORDLAND FOTBALLKRETS Daglig leder: Tore Børstad Aspmyra stadion, 8039 Bodø E-post:

11 Nr Navn Telefon Telefax 15 NORDMØRE OG ROMSDAL FOTBALLKRETS Daglig leder: Erik Hals Julsundveien 14, 6412 Molde E-post: 03 OSLO FOTBALLKRETS Daglig leder: Jan-Erik Reiersen Ekebergvn.101, 1178 Oslo E-post: 11 ROGALAND FOTBALLKRETS Daglig Leder: Trond Tengesdal Postboks 3033, Viking Stadion, 4095 Stavanger E-post: 14 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS Daglig leder: Svein O. Myklebust Postboks 248, 6852 Sogndal E-post: 23 SUNNMØRE FOTBALLKRETS Daglig leder: Bjørn Oskar Haukeberg Sjømannsvn.16, 6008 Ålesund E-post: 08 TELEMARK FOTBALLKRETS Daglig leder: Roger Eilertsen Postboks 1143, 3905 Porsgrunn E-post: 19 TROMS FOTBALLKRETS Daglig leder: Jo Are Vik Postboks12, 9251Tromsø E-post: 16 TRØNDELAG FOTBALLKRETS Daglig leder: Stig Eriksen Lerkendal Stadion, 7031 Trondheim E-post: 07 VESTFOLD FOTBALLKRETS Daglig leder: Ole Petter Tufte Postboks 1225, 3205 Sandefjord E-post: 01 ØSTFOLD FOTBALLKRETS Daglig leder: Øyvind Strøm Postboks 123, 1662 Rolvsøy E-post:

12 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR AKERSHUS FOTBALLKRETS (2010) 1. VIRKEOMRÅDE Etterfølgende gjøres gjeldende som Akershus Fotballkrets normer for gjennomføring av kretsens drift. Akershus Fotballkrets skal drive sin virksomhet i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler for Norges Fotballforbund. 2. FORMÅL Akershus Fotballkrets formål er å lede og utbre fotballidretten innen kretsen, fremme samarbeidet mellom klubbene og virke som koordinerende myndighet for disse. Kretsen skal bistå NFF i alle spørsmål vedrørende fotballidretten innen kretsen, og bistå Akershus Idrettskrets når det gjelder saker som har interesse for idrett generelt og fotballidretten spesielt. 3. KRETSTINGET Kretstinget er Akershus Fotballkrets høyeste organ. Kretstinget avholdes hvert år, innen utgangen av februar. Kretstinget skal behandle de saker som er omhandlet i NFFs lov paragraf 7.5. De klubber som ikke har innfridd sine forpliktelser overfor kretsen gis ikke tale-/stemmerett på kretstinget. Representasjon til tinget er avhengig av antall lag fra klubben som gjennomførte siste sesong: 0-1 lag 1 representant, 2-10 lag 2 representanter og 11 lag eller flere 3 representanter. På kretstinget møter med forslags- og talerett 2 representanter for de ansatte i krets og klubber. - En representant fra fotballkretsens administrasjon. Daglig leder kan ikke velges. - En representant fra de ansatte i klubbene. Grupperingene velger selv sin representant. 4. KRETSSTYRET Kretsstyret har til enhver tid ansvaret for at kretsens formålsparagraf oppfylles. Til dette arbeidet velger kretstinget eller oppnevner styret de komiteer som loven påbyr eller kretsstyret finner formålstjenlig. Kretsens daglige gjøremål ivaretas av kretsens ansatte daglige leder. Kretsstyret har anledning til å ansette andre personer. Alle ansatte plikter å rette seg etter kretsstyrets instrukser. 5. GODTGJØRELSER Kretsens tillitsvalgte, skal ved reise for kretsen, ha reisegodtgjørelse som bestemt for NFFs tillitspersoner. Tillitsvalgte som er deltagere i møter og samlinger, kan etter godkjenning fra kretsstyret, motta kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter fastlagt takst. 12

13 6. REGLER FOR ERKJENTLIGHETER OG GAVER 6.1. ADGANGSKORT Følgende skal ha kretsens adgangskort for 2 personer: Kretsstyret Alle tillitsvalgte i kretsen Alle oppnevnte tillitspersoner Alle dommere og observatører med oppnevnte, faste oppdrag Alle æresmedlemmer Alle dommere som tidligere har dømt 15 år for kretsen. Alle tillitsvalgte med 15 år for kretsen Alle tidligere kretsledere Følgende skal ha kretsens adgangskort for 1 person: Alle rekrutteringsdommere Alle observatørrekrutter Personell som har hatt rettighet til kort etter bestemmelser fra før 2003, opprettholder dette. Kretsstyret kan tildele adgangskort for 2 evt. 1 person til andre som styret mener har gjort seg fortjent til det. Ingen kan tildeles mer enn ett kort selv om vedkommende har flere funksjoner i kretsen ÆRESBEVISNINGER Kretsens merke (metall) tildeles kretsstyrets medlemmer, komitéledere og ansatte. Dommere/observatører med funksjon i minst 20 kamper pr. sesong i 10 år. Merket kan etter styrets oppfatning også tildeles andre. Kretsens vimpel på stang m/inskripsjon tildeles klubber og andre ved markering av jubileer (unntatt jubileer som faller inn under reglene for AFKs krystallball) og tillitsvalgte og andre som etter styrets oppfatning bør hedres for sin innsats for kretsen. Kretsens krystallball (liten) m/inskripsjon tildeles klubber ved 25- og 50- års jubileum, andre organer ved tilsvarende markeringer, samt andre som etter styrets oppfatning bør hedres for sin innsats for kretsen. Kretsens gullmerke og krystallball (liten) m/inskripsjon tildeles spillere med 25 landskamper. Hele, eller en vesentlig del av karrieren, må ha funnet sted i klubb tilsluttet Akershus Fotballkrets. Kretsens gullmerke og krystallball (liten) tildeles kretsens tillitsvalgte og dommere/dommerobservatører etter 25 års funksjonstid i Akershus Fotballkrets. Kretsens gullmerke og/eller krystallball (liten) kan også tildeles andre som etter styrets oppfatning bør hedres for sin innsats for kretsen og/eller en av kretsens klubber. 13

14 Kretsens krystallball (stor) m/inskripsjon tildeles klubber ved 75, 100 og 125 års jubileum. Klubber som har mottatt stor krystallball med inskripsjon ved 75, eller 100 års jubileum tildeles diplom og en pengegave på kr 3000,- ved sitt 100/125 års jubileum. Andre organer/institusjoner kan etter Kretsstyrets oppfatning også hedres på tilsvarende måte ved tilsvarende markeringer. Kretsens krystallball (stor) m/inskripsjon tildeles spillere med 50 landskamper. Hele eller en vesentlig del av spillerens karriere må ha funnet sted i klubb tilknyttet Akershus Fotballkrets. 7. ÆRESMEDLEMMER Etter enstemmig innstilling fra Kretsstyret kan Kretstinget utenfor dagsorden beslutte å tildele Kretsens æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til det. Det kreves 4/5 stemmeflertall SPILLERE Spillere som av kretsstyret vurderes aktuelle for æresmedlemskap må ha representert Norge internasjonalt og bør ha spilt minst 25 A-landskamper. Hele, eller en vesentlig del av spillerens karriere må ha funnet sted i klubb tilsluttet Akershus Fotballkrets. Spilleren må i vesentlig grad ha vært med på å fremme fotballsporten i Akershus Fotballkrets, og i tillegg stilt seg til disposisjon når det har vært ønskelig. 7.2 DOMMERE/ASSISTENTDOMMERE Dommere/assistentdommere som av kretsstyret vurderes aktuelle for æresmedlemskap må ha representert Norge internasjonalt som dommer eller assistentdommer. Nasjonalt må vedkommende ha vært tildelt oppdrag som hoveddommer eller assistentdommer i en av finalene i Norgesmesterskapet i fotball for seniorer. Dommeren/assistentdommeren må i vesentlig grad ha vært med på å fremme fotballsporten/ dommergjerningen i Akershus Fotballkrets, og i tillegg stilt seg til disposisjon når det har vært ønskelig LEDERE Ledere som av kretsstyret vurderes aktuelle for æresmedlemskap må ha representert Akershus Fotballkrets og/eller klubb i kretsen utad i vesentlig grad. Lederen må i vesentlig grad ha vært med på fremme fotballsporten i Akershus Fotballkrets, og i tillegg stilt seg til disposisjon når det har vært nødvendig. Det skal stilles meget høye krav til vedkommende leders arbeid, innsats og resultater i klubb og i Akershus Fotballkrets. 14

15 ÆRESMEDLEMMENE Æresmedlemmene tildeles kretsens merke for æresmedlemskap og diplom. Æresmedlemskap er livsvarig. Æresmedlemmene inviteres til kretstinget, samt tildeles kretsens adgangskort (for 2 personer) som gir tilgang til fotballkamper arrangert av kretsen og/ eller kretsens klubber. 8. REGLER FOR AVDELINGENE Kretsstyret setter opp eget reglement for avdelingene. Se AFK tilleggsbestemmelser til Kampreglementet (side) 9. BIDRAG FRA KLUBBENE TIL UTVIKLINGSTILTAK FOR REKRUTTERINGSDOMMERE OG 1. ÅRS DOMMERE AFK. 1a Hver klubb betaler inn et bidrag til kretsen hver sesong til disposisjon fordommerutviklingskomiteen til utviklingstiltak for nye rekrutteringsdommere og 1.års dommere. Deler av bidraget kan også benyttes til utviklings- og stimuleringstiltak for dommerkontakter og dommerveiledere. b Bidraget skal benyttes til tiltak ovenfor målgruppen som nevnt i 1a med prioritering av de rekruttene og 1.års dommere som har ambisjoner og vil satse for fullt på dommergjerningen. 2a b c 3a b Grunnlaget for bidraget er det antall lag klubben har påmeldt til seriespill i 11-er fotball gjennom kretsen eller NFF. Bidraget skal differensieres ut fra antall påmeldte lag. Bidragets størrelse fastsettes hvert år på kretstinget. Klubber som har deltatt med minst tre nye, aktive rekrutteringsdommere i løpet av inneværende sesong og de to foregående og som har blitt registrert av AFK med minst 12 dommeroppdrag i sesongen fritas fra bidraget. For å bli fritatt for bidrag må i tillegg dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong, eller det må ha vært tatt initiativ fra klubben og gjennomført besøk fra AFK med dommerrekruttering som tema. Det er rekrutteringsdommerens klubbtilhørighet ved påmeldingen som er avgjørende for hvilken klubb dommeren skal godskrives % av innkommet bidrag fordeles likt til klubber som har nok rekrutteringsdommere påmeldt i henhold til 3a - og benyttes til blant annet tiltak nevnt i pkt. 1a. For å kunne motta bidrag må dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong. 15

16 10. KONTINGENTER, AVGIFTER, GEBYR OG BØTER KRETSKONTINGENT Alle klubber 8.500,- Klubber uten påmeldte lag 3.000,- Klubber med kun futsal 1.000,- LAGSAVGIFTER Tippeliga , 2., 3. div. Menn/Toppserie og 1. div. Kvinner 3.100,- 4. div. Menn/2. div. Kvinner - og lavere 2.300,- Øvrige seniorlag 11 er og menn/kvinne junior 1.900,- Seniorlag 7/5 er 1.200,- Gutt/Jente 1.600,- Øvrige aldersbestemte 11 er lag 1.400,- Aldersbestemte 7/5er lag, unntatt lille og minilag 950,- Lillegutt/jente 850,- Minilag (5-er lag) 350,- Futsallag 7.000,- KAMPAVGIFTER (pr. hjemmekamp) 2. div. Menn 500,- 3. div. Menn 400,- 4. div. Menn 300,- GEBYR FOR LAG SOM IKKE MØTER TIL KAMP Seniorlag 11er* 4.000,- Old girls/old boys/veteran* 1.800,- Aldersbestemte lag i 1.div* Interkrets 2.000, ,- Øvrige lag* 1.500,- Lillegutt/lillejentelag* 500,- Minilag 0,- * Lag som har varslet alle involverte (motstanderlag, dommer(e) og krets) senest 7 dager før terminfestet kamp vil bli fakturert halvparten av gebyret. 16

17 TREKKING/ETTERANMELDING/ENDRING AV LAG Trekking av lag (påmeldingsfrist 31.jan)* 500,- Trekking av lag (1. feb sesongstart), 11er lag 1.500,- Trekking av lag (1. feb sesongstart), 7er lag 500,- Trekking av lag etter sesongstart, 11er lag 4.000,- Trekking av lag etter sesongstart, 7er lag Endring av divisjon og endring av lag fra/til 5-er, 7-er eller 11-er lag (inkl. etteranmelding av lag etter serieoppsett) 1.500,- 300,- * Senior menn t.o.m. 7.div, senior kvinner t.o.m. 3.div, Interkrets G16/19 og J19, 1.div G14/16/19. NB! Gjelder fra OMBERAMMING/UTSETTELSE AV KAMPER Omberamming (tidl. enn 8 dager før berammet kamp) 0,- Omberamming (2-7 dager før berammet kamp) 100,- Omberamming (kampdag / ikke varslet) 250,- Utsettelse av kamp 250,- KLUBBIDRAG TIL UTVIKLINGSTILTAK FOR REKRUTTERINGSDOMMERE OG 1.ÅRS DOMMERE Klubber med 1 3 lag 2.500,- Klubber med 4 6 lag 5.000,- Klubber med 7 lag flere 7.500,- PURREGEBYR pr. gang 60,- MANGLENDE REGISTRERING Spiller på seniorlag, pr spiller 1.500,- Spiller på aldersbestemt lag 1.000,- Send inn kampresultat sms

18 FORFALLSREGLER DOMMER For dommere, rekrutteringsdommere og veiledere i AFK. Klubbdommere melder forfall til egen klubb. 1. FORFALLSGRUNN Det gis kun anledning til å melde forfall ved; skade, sykdom eller andre helt spesielle årsaker. 2. FRIST FOR Å MELDE FORFALL I utgangspunktet skal forfall meldes senest 1 uke før kampdato, skriftlig E-post telefon. I ekstraordinære tilfeller kan forfall meldes dagen før tildelt oppdrag (telefonisk). Til kamper fredag, lørdag eller søndag, er fristen: torsdag innen kl FORFALL SOM MELDES AKERSHUS FOTBALLKRETS Dommeroppdrag: 3.-7.div menn, 1.div.kvinner og IK G-19. Assistentdommeroppdrag: 2.-3.div.menn og Toppserien kvinner (TS), 4. dommeroppdrag Adeccoligaen samt Toppserien kvinner. NB! I kamper der klubber har ansvar for oppsett av dommere må forfall meldes til arrangerende klubb i god tid. 4. SKAFFE DOMMER SELV (evt. bytte) Alle må i størst mulig grad forsøke å bytte bort kampene selv. Gjelder dommer- og assistentdommeroppdrag til alle kamper som ikke er oppført i pkt 3. Kretskontoret v/dommerkonsulent er behjelpelig med opplysninger om ledige dommere. 5. BYTTE AV DOMMEROPPDRAG Bytte av dommeroppdrag i 4.div. menn og høyere og assistentdommere i 2. div. kan kun skje etter samtykke fra kretsen eller NFF. Alle bytter skal varsles på forhånd. (E-post - telefon). Husk å varsle hjemmelaget v/lagleder om bytte. 6. FORFALL TIL VEILEDEROPPDRAG TL, 1.div. menn og Toppserien, kvinner til NFF. 2.div. menn og lavere til AFK. Evt. bytte av veileder - husk å spørre/varsle på forhånd. 7. FORFALL MELDES TIL Akershus Fotballkrets v/ Omar Rafiq, tlf e-post: Norges Fotballforbund. tlf

19 KRETSENS RETNINGSLINJER: REAKSJONER - DOMMER IKKE MØTT Følgende retningslinjer / reaksjoner gjelder 1. gang uten gyldig grunn: Dommeren tildeles en irettesettelse. 2. gang uten gyldig grunn: Dommeren flyttes ned en divisjon. 3. gang uten gyldig grunn: Utelukkes for en periode. 4. gang uten gyldig grunn: Fratas autorisasjon. Foruten dommere gjelder dette også: ass. dommere, rekrutteringsdommere og veiledere som ikke har oppgitt gyldig grunn for ikke å ha møtt til kamp (Dommerutvalgets vurdering), eller som innen 1 uke ikke svarer på hvorfor han/hun ikke møtte til kampen. Melding om klubbdommere som ikke møter meldes til den klubben som klubbdommeren tilhører. KAMPHONORAR Dommer Ass. dommer 4. dommer NFF Tippeliga , , ,- 1.div. menn Adecco-ligaen 6.000, , ,- Toppserien for kvinner 4.000,- 600,- 500,- 2.divisjon menn/1.div. kvinner 1.200,- 600,- Telekiosken Futsalliga 500,- 250,- Krets Øvrige seniorkamper 11-er menn kvinner 600,- 400,- Junior interkrets (G/J 19) kvinner og menn 600,- 400,- Junior kvinner/menn (17-19 år) 350,- 250,- Gutter/jenter Interkrets /16 år) 500,- 300,- Aldersbestemte klasser (13-16 år) 300,- 200,- 7-er kamper senior kvinner/menn 300,- 150,- Old -boys/girls 11 er og 7 er 300,- 200,- Øvrige divisjoner Futsal 300,- 200,- Barnefotball (12 år og yngre) 150,- (anbefalt) Klubbene kan ha egne avtaler med sine dommere vedr. kamphonorar i barnefotball 5-er. REISE - OG DIETTGODTGJØRELSER SESONGEN Kilometergodtgjørelse (inkl. diett) 3,65,- pr. km Pr. ekstra passasjer 0,90.- pr. km DIETTGODTGJØRELSE Vi gjør oppmerksom på at det ikke beregnes diettgodtgjørelse for dommer-/ ass. dommeroppdrag utført i vår krets. 5-9 timer 175, timer 270,- Over 12 timer 445,- Med overnatting 580,- Nattillegg 400,- 19

20 Reklame side 1 Alternativ annonse i svart / hvitt Vallhall Fotballhall Europas største innendørs fotballhall! Med sin sentrale beliggenhet på Helsfyr i Oslo er arenaen et perfekt sted å arrangere treningskamper, cuper, messer, events, konferanser, m.m. Hos oss finner du også Vallhall Trenings- og Terapisenter og Vallhall Café Kontakt oss for nærmere informasjon på tlf:

21 Dommerliste Dommere Adeccoligaen nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Omar Rafiq, Åsengata 6 B, 0480 Oslo Teisen IF Dommere 2. div Toppserien kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Bård Lindahl, Blåveisveien 9, 2034 Holter Kløfta Christian Moen, Ekornv. 28, 2014 Blystadlia Løvenstad Espen Stav Hansen, Fabrikkgata 18, 2004 Lillestrøm Kløfta Dommere 3. div Menn 1. div Kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Aleksander Hellum, Åsenhagen 37 B, 2020 Skedsmokorset Skedsmo Dogan Kolko, Hvalsenga 9, 1900 Fet Lørenskog Fred Antonsen, Riservn.4, 1930 Aurskog Aurskog/Fbr Jon-Michael Knutsen, Åråsvn 25 c, 2007 Kjeller Løvenstad Kim André Johnsen, Tomterveien 78, 2009 Nordby Enebakk Ola Vaagaasar, Styrivegen 66, 2080 Eidsvoll Eidsvold TF Paul Erling Basma, Haukerudsvingen 7, 1484 Hakadal Hakadal Peder Andreas Neergaard, Solvangtun 37, 2040 Kløfta Kløfta Reidar Søberg, F.E. Stabellsvei 21, 2034 Holter Holter Sondre Klaseie, Klaseiegutua, 2074 Eidsvoll Verk Eidsvold IF Tom-Harald Pedersen, Lundsgutua 52c, 2074 Eidsvoll Verk Eidsvold TF Dommere 4. div Menn 1. div Kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Christopher Jay, Bergårdvn. 35, 0873 Oslo Kløfta Espen Pettersen, Gauteidv. 97, 2016 Frogner Frogner IL Hans-Martin Rønning, Hans Fjeldsvei 20, 1930 Aurskog Aurskog/Fbr Jaffar Said Hussein, Løvenstadveien 4 B, 2006 Løvenstad Rælingen Kjartan Øxseth, Hilton 96, 2040 Kløfta Lunderseter 21

22 Morten Jensen, Bergslia 37 b, 0870 Oslo Fjellhamar Odd-Magnus Sandvold, Stokstadmov. 11, 2055 Nordkisa Hauerseter Per Erik Haugen, Prost Refsums veg 1, 2005 Rælingen Rælingen Rune Løbersli, Aasmund Vinjes vei 16 A, 2013 Skjetten Skjetten Tom Kenneth Sandvold, Grønnfinkvegen 2, 2032 Maura Hauerseter Dommere 5. div Menn 2. div Kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb David Fiskaa, Solheimsvingen 16, 2022 Gjerdrum Gjerdrum Jørgen Haugen, Gamleveien 224, 1472 Fjellhamar Kurland Lars Henrik Dahl, Fetvn. 819, 1900 Fetsund Fet Magnus Muri Nygren, Stalsberggata 9 A, 2010 Strømmen Strømmen Mahad Abduhlkadir, Sagdalsveien 7 A, 2010 Strømmen Strømmen Mahir Cagatay, Brøttumvegen 3, 2162 Brårud Fenstad SK Seksan Khamcharroen, Såvegen 1 B, 2050 Jessheim Kløfta Stein Arne Hansen, Væren 8, 2080 Eidsvoll Eidsvold TF Tone-Lise Sandvold, Steinlivegen 24, 1929 Auli Hauerseter Dommere 6. div Menn 3. div Kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Arne Lars Orderud, Ileveien 3, 1920 Sørumsand Sørumsand Arnfinn Bjerke, Solhøy, 2020 Skedsmokorset Skedsmo Eddie Dysterud, Sverresgt 12 c, 2004 Lillestrøm Åkrene Jan Eek Hansen, Mellomfjellet 21, 2022 Gjerdrum Gjerdrum Karl Zimmermann, Vesleringen 27, 2016 Frogner Åkrene Knut-Åge Amundsen, Prost Stabelsv 269, 2020 Skedsmok HIF/Stein Kristoffer Ellingsen, Børkvn. 12, 2016 Frogner Frogner Steven Nguyen, Solheimsvn. 85 A, 1473 Lørenskog Lørenskog Runar Kinn, Kvåleveien 4, 1900 Fetsund Fet Stein Roar Fodnes, Ekebergveien 173, 1912 Enebakk Enebakk 22

23 Terje Juven, Løytnant Møllersv 5 B, 2080 Eidsvoll N. Eidsvoll Thomas Jensen, H Sørensensv 12, leilh 2097, 1065 Oslo Ytre Rælingen Tore Lia, Fr. Nansens vei 13 B, 1472 Fjellhamar Fjellhamar Øistein Moe, Rismoveien 2 D, 2052 Jessheim Hauerseter Dommere 7. div Menn 3. div Kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Audun Næss, Austdalsvegen 36, 2033 Åsgreina Nannestad FK Hans-Arne Andresen, Ekelundstien 112, 2004 Lillestrøm Lillestrøm Jan Roar Skogstad, Nanseth, 1950 Rømskog Rømskog Knut Skjetne, Likollen 73, 1481 Hagan Gjelleråsen Lars Kleiven, Nordbyveien 65, 2013 Skjetten Skjetten Niels John Karlend, Ånnerud Østre 5, 2040 Kløfta Kløfta Oddvar Martilla, Sandbakkvegen 16, 1925 Blaker Blaker Rune Næss, Vestlykkja 30, 2034 Holter Nannestad FK Rune Olsen, Østerlivn. 53, 1153 Oslo Rustad Svein-Erik Olsen, Håkonsvei 83, 1470 Lørenskog Lørenskog Terje Kjos Johansen, Møllesvingen 15, 2006 Løvenstad Kurland Thor Bråten, Mårveien 18, 1929 Auli Haga Thor Dahlberg, Slattum Terrasse 40 S, 1480 Slattum Sandviken Tormod Ludvigsen, Furulundv 17 A, 2020 Skedsmokorset Skedsmo Øyvind Hansen, Furulundv 15 B, 2020 Skedsmokorset Skedsmo Dommere Ungdomsfotballen år nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Andreas Solheim, Otto Sverdrups vei 17 B, 1472 Fjellhamar Fjellhamar Bjørnar D. Bjørnstad, Engstubben 2, 2093 Feiring Feiring IL Eric Heimdahl, Hjæraveien 166, 2070 Råholt Eidsvold TF Fredrik Grønvold, Skyttavn 40, 1481 Hagan Gjelleråsen Jonas Werner, Gaupefaret 21, 2014 Blystadlia Løvenstad 23

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

NSBF Turneringsreglement 2015

NSBF Turneringsreglement 2015 NSBF Turneringsreglement 2015 Innholdsfortegnelse NSBF Turneringsreglement 2015... 1 1. Generelle bestemmelser... 5 1.01. Om Turneringsreglementet... 5 1.02. Organisasjon og valgbarhet... 5 1.03. Forslag

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Infohefte for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Sesong 2014 Innhold Dommerutstyr 5 Kamptildeling.. 3 Dommerdagbok... 4 Kampnummer i dommerdagboka.. 4 Bytte av kamp. 5 Hvor ligger banen?... 5 Oppmøte

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer