Innhold. Send inn kampresultat sms 2303

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Send inn kampresultat sms 2303"

Transkript

1 Innhold AFK, administrasjonen 2 Kretsstyret, komiteer/utvalg, æresmedlemmer 6 Andre kretser - adresser 10 Administrative bestemmelser 12 Forfallsregler 18 Kamphonorar 19 Dommerliste 21 Regelnytt og retningslinjer 30 Arrangørplikter 37 Omberammelse/utsettelse av kamp 38 Finn terminliste på nett 39 Send inn kampresultat på SMS 40 Finn Cuper / Turneringer på nett 41 Forsikring/spillerlisens 42 Overganger 43 Kampreglementet 44 AFK tilleggsbestemmelser kampreglement 62 Reglement for advarsler og utvisninger 73 Sanksjonsreglement 82 Klubbadresser 89 Send inn kampresultat sms

2 Kretskontoret Besøksadresse: Postadresse: Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen Strømsveien 80, 2010 Strømmen Org. nummer: Fakturaadresse: Akershus Fotballkrets c/o NFF, serviceboks 1, Ullevaal Stadion 0840 Oslo Telefon: (Felles telefon) Telefax: E-post: Hjemmeside: Kontonummer: Kontortid: 15. sep 14. mai: mai 15. sep: Draktfarge: Hvit trøye, hvit bukse 2

3 Send inn kampresultat sms 2303 Administrasjon Daglig leder Dalberg, Erland Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Policysaker, serieordninger, lov & reglement, disiplinærsaker/kort, økonomi, informasjon (hjemmeside), pressekontakt Kontakt mot: Kretsstyret, AU, Anleggskomité, Kontrollkomité, AIK, NFF og NIF Kampadministrator Ringdalen, Anne Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Serie-/kampadministrasjon, kampresultatet, kampomberammelser, Cuper og turneringer Dommerkonsulent Rafiq, Omar Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Dommersaker, dommeroppsett, dommeradministrasjon, kurs, lov & reglement Kontakt mot: Dommerkomité Klubbutvikler Brøtmeth, Grethe Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Klubbutvikling, kurs, overganger/utlån, lisenser, generelle markedssaker, fotballskoler Kontakt mot: Klubbutviklingskomité 3

4 Spillerutvikler Geir Frigård Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Spillerutvikling krets, kretslag, sonespillere, trenerutvikling, klubbutvikling Kontakt mot: Spiller-/trenerkomité Anleggskonsulent Ove E. Halvorsen Tlf. direkte: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Rådgiver i anleggsspørsmål Regnskapsfører(NFF) Elin Aas Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Regnskapsføring, fakturering 4 Send inn kampresultat sms 2303

5 Klubbutviklere i sone Sone: Storm Pedersen Mobil: Ansvar: Materiell Sone: Peter Engelbrektsson Mobil: E-post: Sone dommer: Sverre Nordhaug Tlf. privat: Mobil: E-post: Ansvar: Dommerrekruttering Send inn kampresultat sms

6 Kretsstyret Leder Yngve Arne Solberg Tlf. privat: Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Styreleder/AU Nestleder Johan Jørstad Tlf. privat: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Nestleder/AU og leder anleggskomité Styremedlem Edith Helene Karlsen Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Leder dommerkomité Styremedlem Marianne Waet Hulby Tlf. privat: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Leder klubbutviklingskomité Styremedlem Roar Otto Andersen Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: 6

7 Styremedlem: Ingunn Storholm Nagel - Dahl Tlf. privat: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Ungdomsutvalg Styremedlem: Gro Langdalen Tlf. privat: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Klubbutvikling/Inkluderingsutvalg/ Økonomi/AU Styremedlem Kai Ole Holter Tlf. privat: Mobil: E-post: Arbeidsoppgaver: Leder Spiller-/Trenerkomité 7

8 Komitéer og utvalg Valgkomité Leder Terje Rustad Medlem Bjørn Nordvik Medlem Storm Pedersen Medlem Eli Wilhelmsen Medlem Marit Herlofsen Kontrollkomité Leder Johan Kibsgård Medlem Kari Fjørtoft Bjarmann Medlem Brit Helen Bjørklund Medlem Finn Johannessen Anleggskomité Leder Johan Jørstad Medlem Odd S Eriksen Dommerkomité Leder Edith Helene Karlsen Medlem Glenn Due-Sørensen Medlem Dag Jørgen Magnussen Medlem Erik Berghøi Medlem Åge Dahl Klubbutviklingskomité Leder Marianne Waet Hulby Medlem Karl Gustavsen Medlem Gro Langdalen Medlem Ingunn S. Nagel-Dahl Spiller-/trenerkomité Leder Kai Ole Holter Medlem Monica Knudsen Medlem Jørn Ove Lunder Medlem Roy Kenneth Torkildsen Medlem Hans Tvedte Fair Play utvalg Leder Karl Gustavsen Inkluderingsutvalg Leder Gro Langdalen Ungdomsutvalg Kontakt Ingunn S. Nagel-Dahl

9 ÆRESMEDLEMMER Olaf Engen Aurskog/Finstadbru Asbjørn Fjærestrand Lillestrøm SK Ivar Fredriksen Lillestrøm SK Geir Åge Holen Rælingen FK Tom Lund Lillestrøm SK Sverre Nordhaug Eidsvold Turn Hege Riise Team Strømmen Tor Undheim Rælingen FK Send inn kampresultat sms

10 AKTUELLE KRETSNR./ADRESSER, E-POSTADRESSE OG TELEFON/TELEFAX Nr Navn Telefon Telefax 99 NORGES FOTBALLFORBUND Serviceboks 1, Ullevaal stadion, 0840 Oslo E-post: NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Serviceboks 1, Ullevaal stadion, 0840 Oslo E-post: 09 AGDER FOTBALLKRETS Daglig leder: Kjell Johnsen Boks 9096, Sørlandshallen, 4696 Kristiansand E-post: 02 AKERSHUS FOTBALLKRETS Daglig leder: Erland Dalberg Strømsvn. 80, 2010 Strømmen E-post: 06 BUSKERUD FOTBALLKRETS Daglig leder: Odd Magne Olsen Postboks 2230, Strømsø, 3003 Drammen E-post: 20 FINNMARK FOTBALLKRETS / Daglig leder: Helmer Birkely Postboks 194, 9711 Lakselv E-post: 12 HORDALAND FOTBALLKRETS Daglig leder: Knut Berge Postboks 6143, Postterminal, 5892 Bergen E-post: 26 HÅLOGALAND FOTBALLKRETS Daglig leder: Daniel Kvile Postboks 238, 9483 Harstad E-post: 04 INDRE ØSTLAND FOTBALLKRETS Daglig leder: Bjørn Nybu Idrettens Hus, 2319 Hamar E-post: 18 NORDLAND FOTBALLKRETS Daglig leder: Tore Børstad Aspmyra stadion, 8039 Bodø E-post:

11 Nr Navn Telefon Telefax 15 NORDMØRE OG ROMSDAL FOTBALLKRETS Daglig leder: Erik Hals Julsundveien 14, 6412 Molde E-post: 03 OSLO FOTBALLKRETS Daglig leder: Jan-Erik Reiersen Ekebergvn.101, 1178 Oslo E-post: 11 ROGALAND FOTBALLKRETS Daglig Leder: Trond Tengesdal Postboks 3033, Viking Stadion, 4095 Stavanger E-post: 14 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS Daglig leder: Svein O. Myklebust Postboks 248, 6852 Sogndal E-post: 23 SUNNMØRE FOTBALLKRETS Daglig leder: Bjørn Oskar Haukeberg Sjømannsvn.16, 6008 Ålesund E-post: 08 TELEMARK FOTBALLKRETS Daglig leder: Roger Eilertsen Postboks 1143, 3905 Porsgrunn E-post: 19 TROMS FOTBALLKRETS Daglig leder: Jo Are Vik Postboks12, 9251Tromsø E-post: 16 TRØNDELAG FOTBALLKRETS Daglig leder: Stig Eriksen Lerkendal Stadion, 7031 Trondheim E-post: 07 VESTFOLD FOTBALLKRETS Daglig leder: Ole Petter Tufte Postboks 1225, 3205 Sandefjord E-post: 01 ØSTFOLD FOTBALLKRETS Daglig leder: Øyvind Strøm Postboks 123, 1662 Rolvsøy E-post:

12 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR AKERSHUS FOTBALLKRETS (2010) 1. VIRKEOMRÅDE Etterfølgende gjøres gjeldende som Akershus Fotballkrets normer for gjennomføring av kretsens drift. Akershus Fotballkrets skal drive sin virksomhet i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler for Norges Fotballforbund. 2. FORMÅL Akershus Fotballkrets formål er å lede og utbre fotballidretten innen kretsen, fremme samarbeidet mellom klubbene og virke som koordinerende myndighet for disse. Kretsen skal bistå NFF i alle spørsmål vedrørende fotballidretten innen kretsen, og bistå Akershus Idrettskrets når det gjelder saker som har interesse for idrett generelt og fotballidretten spesielt. 3. KRETSTINGET Kretstinget er Akershus Fotballkrets høyeste organ. Kretstinget avholdes hvert år, innen utgangen av februar. Kretstinget skal behandle de saker som er omhandlet i NFFs lov paragraf 7.5. De klubber som ikke har innfridd sine forpliktelser overfor kretsen gis ikke tale-/stemmerett på kretstinget. Representasjon til tinget er avhengig av antall lag fra klubben som gjennomførte siste sesong: 0-1 lag 1 representant, 2-10 lag 2 representanter og 11 lag eller flere 3 representanter. På kretstinget møter med forslags- og talerett 2 representanter for de ansatte i krets og klubber. - En representant fra fotballkretsens administrasjon. Daglig leder kan ikke velges. - En representant fra de ansatte i klubbene. Grupperingene velger selv sin representant. 4. KRETSSTYRET Kretsstyret har til enhver tid ansvaret for at kretsens formålsparagraf oppfylles. Til dette arbeidet velger kretstinget eller oppnevner styret de komiteer som loven påbyr eller kretsstyret finner formålstjenlig. Kretsens daglige gjøremål ivaretas av kretsens ansatte daglige leder. Kretsstyret har anledning til å ansette andre personer. Alle ansatte plikter å rette seg etter kretsstyrets instrukser. 5. GODTGJØRELSER Kretsens tillitsvalgte, skal ved reise for kretsen, ha reisegodtgjørelse som bestemt for NFFs tillitspersoner. Tillitsvalgte som er deltagere i møter og samlinger, kan etter godkjenning fra kretsstyret, motta kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter fastlagt takst. 12

13 6. REGLER FOR ERKJENTLIGHETER OG GAVER 6.1. ADGANGSKORT Følgende skal ha kretsens adgangskort for 2 personer: Kretsstyret Alle tillitsvalgte i kretsen Alle oppnevnte tillitspersoner Alle dommere og observatører med oppnevnte, faste oppdrag Alle æresmedlemmer Alle dommere som tidligere har dømt 15 år for kretsen. Alle tillitsvalgte med 15 år for kretsen Alle tidligere kretsledere Følgende skal ha kretsens adgangskort for 1 person: Alle rekrutteringsdommere Alle observatørrekrutter Personell som har hatt rettighet til kort etter bestemmelser fra før 2003, opprettholder dette. Kretsstyret kan tildele adgangskort for 2 evt. 1 person til andre som styret mener har gjort seg fortjent til det. Ingen kan tildeles mer enn ett kort selv om vedkommende har flere funksjoner i kretsen ÆRESBEVISNINGER Kretsens merke (metall) tildeles kretsstyrets medlemmer, komitéledere og ansatte. Dommere/observatører med funksjon i minst 20 kamper pr. sesong i 10 år. Merket kan etter styrets oppfatning også tildeles andre. Kretsens vimpel på stang m/inskripsjon tildeles klubber og andre ved markering av jubileer (unntatt jubileer som faller inn under reglene for AFKs krystallball) og tillitsvalgte og andre som etter styrets oppfatning bør hedres for sin innsats for kretsen. Kretsens krystallball (liten) m/inskripsjon tildeles klubber ved 25- og 50- års jubileum, andre organer ved tilsvarende markeringer, samt andre som etter styrets oppfatning bør hedres for sin innsats for kretsen. Kretsens gullmerke og krystallball (liten) m/inskripsjon tildeles spillere med 25 landskamper. Hele, eller en vesentlig del av karrieren, må ha funnet sted i klubb tilsluttet Akershus Fotballkrets. Kretsens gullmerke og krystallball (liten) tildeles kretsens tillitsvalgte og dommere/dommerobservatører etter 25 års funksjonstid i Akershus Fotballkrets. Kretsens gullmerke og/eller krystallball (liten) kan også tildeles andre som etter styrets oppfatning bør hedres for sin innsats for kretsen og/eller en av kretsens klubber. 13

14 Kretsens krystallball (stor) m/inskripsjon tildeles klubber ved 75, 100 og 125 års jubileum. Klubber som har mottatt stor krystallball med inskripsjon ved 75, eller 100 års jubileum tildeles diplom og en pengegave på kr 3000,- ved sitt 100/125 års jubileum. Andre organer/institusjoner kan etter Kretsstyrets oppfatning også hedres på tilsvarende måte ved tilsvarende markeringer. Kretsens krystallball (stor) m/inskripsjon tildeles spillere med 50 landskamper. Hele eller en vesentlig del av spillerens karriere må ha funnet sted i klubb tilknyttet Akershus Fotballkrets. 7. ÆRESMEDLEMMER Etter enstemmig innstilling fra Kretsstyret kan Kretstinget utenfor dagsorden beslutte å tildele Kretsens æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til det. Det kreves 4/5 stemmeflertall SPILLERE Spillere som av kretsstyret vurderes aktuelle for æresmedlemskap må ha representert Norge internasjonalt og bør ha spilt minst 25 A-landskamper. Hele, eller en vesentlig del av spillerens karriere må ha funnet sted i klubb tilsluttet Akershus Fotballkrets. Spilleren må i vesentlig grad ha vært med på å fremme fotballsporten i Akershus Fotballkrets, og i tillegg stilt seg til disposisjon når det har vært ønskelig. 7.2 DOMMERE/ASSISTENTDOMMERE Dommere/assistentdommere som av kretsstyret vurderes aktuelle for æresmedlemskap må ha representert Norge internasjonalt som dommer eller assistentdommer. Nasjonalt må vedkommende ha vært tildelt oppdrag som hoveddommer eller assistentdommer i en av finalene i Norgesmesterskapet i fotball for seniorer. Dommeren/assistentdommeren må i vesentlig grad ha vært med på å fremme fotballsporten/ dommergjerningen i Akershus Fotballkrets, og i tillegg stilt seg til disposisjon når det har vært ønskelig LEDERE Ledere som av kretsstyret vurderes aktuelle for æresmedlemskap må ha representert Akershus Fotballkrets og/eller klubb i kretsen utad i vesentlig grad. Lederen må i vesentlig grad ha vært med på fremme fotballsporten i Akershus Fotballkrets, og i tillegg stilt seg til disposisjon når det har vært nødvendig. Det skal stilles meget høye krav til vedkommende leders arbeid, innsats og resultater i klubb og i Akershus Fotballkrets. 14

15 ÆRESMEDLEMMENE Æresmedlemmene tildeles kretsens merke for æresmedlemskap og diplom. Æresmedlemskap er livsvarig. Æresmedlemmene inviteres til kretstinget, samt tildeles kretsens adgangskort (for 2 personer) som gir tilgang til fotballkamper arrangert av kretsen og/ eller kretsens klubber. 8. REGLER FOR AVDELINGENE Kretsstyret setter opp eget reglement for avdelingene. Se AFK tilleggsbestemmelser til Kampreglementet (side) 9. BIDRAG FRA KLUBBENE TIL UTVIKLINGSTILTAK FOR REKRUTTERINGSDOMMERE OG 1. ÅRS DOMMERE AFK. 1a Hver klubb betaler inn et bidrag til kretsen hver sesong til disposisjon fordommerutviklingskomiteen til utviklingstiltak for nye rekrutteringsdommere og 1.års dommere. Deler av bidraget kan også benyttes til utviklings- og stimuleringstiltak for dommerkontakter og dommerveiledere. b Bidraget skal benyttes til tiltak ovenfor målgruppen som nevnt i 1a med prioritering av de rekruttene og 1.års dommere som har ambisjoner og vil satse for fullt på dommergjerningen. 2a b c 3a b Grunnlaget for bidraget er det antall lag klubben har påmeldt til seriespill i 11-er fotball gjennom kretsen eller NFF. Bidraget skal differensieres ut fra antall påmeldte lag. Bidragets størrelse fastsettes hvert år på kretstinget. Klubber som har deltatt med minst tre nye, aktive rekrutteringsdommere i løpet av inneværende sesong og de to foregående og som har blitt registrert av AFK med minst 12 dommeroppdrag i sesongen fritas fra bidraget. For å bli fritatt for bidrag må i tillegg dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong, eller det må ha vært tatt initiativ fra klubben og gjennomført besøk fra AFK med dommerrekruttering som tema. Det er rekrutteringsdommerens klubbtilhørighet ved påmeldingen som er avgjørende for hvilken klubb dommeren skal godskrives % av innkommet bidrag fordeles likt til klubber som har nok rekrutteringsdommere påmeldt i henhold til 3a - og benyttes til blant annet tiltak nevnt i pkt. 1a. For å kunne motta bidrag må dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong. 15

16 10. KONTINGENTER, AVGIFTER, GEBYR OG BØTER KRETSKONTINGENT Alle klubber 8.500,- Klubber uten påmeldte lag 3.000,- Klubber med kun futsal 1.000,- LAGSAVGIFTER Tippeliga , 2., 3. div. Menn/Toppserie og 1. div. Kvinner 3.100,- 4. div. Menn/2. div. Kvinner - og lavere 2.300,- Øvrige seniorlag 11 er og menn/kvinne junior 1.900,- Seniorlag 7/5 er 1.200,- Gutt/Jente 1.600,- Øvrige aldersbestemte 11 er lag 1.400,- Aldersbestemte 7/5er lag, unntatt lille og minilag 950,- Lillegutt/jente 850,- Minilag (5-er lag) 350,- Futsallag 7.000,- KAMPAVGIFTER (pr. hjemmekamp) 2. div. Menn 500,- 3. div. Menn 400,- 4. div. Menn 300,- GEBYR FOR LAG SOM IKKE MØTER TIL KAMP Seniorlag 11er* 4.000,- Old girls/old boys/veteran* 1.800,- Aldersbestemte lag i 1.div* Interkrets 2.000, ,- Øvrige lag* 1.500,- Lillegutt/lillejentelag* 500,- Minilag 0,- * Lag som har varslet alle involverte (motstanderlag, dommer(e) og krets) senest 7 dager før terminfestet kamp vil bli fakturert halvparten av gebyret. 16

17 TREKKING/ETTERANMELDING/ENDRING AV LAG Trekking av lag (påmeldingsfrist 31.jan)* 500,- Trekking av lag (1. feb sesongstart), 11er lag 1.500,- Trekking av lag (1. feb sesongstart), 7er lag 500,- Trekking av lag etter sesongstart, 11er lag 4.000,- Trekking av lag etter sesongstart, 7er lag Endring av divisjon og endring av lag fra/til 5-er, 7-er eller 11-er lag (inkl. etteranmelding av lag etter serieoppsett) 1.500,- 300,- * Senior menn t.o.m. 7.div, senior kvinner t.o.m. 3.div, Interkrets G16/19 og J19, 1.div G14/16/19. NB! Gjelder fra OMBERAMMING/UTSETTELSE AV KAMPER Omberamming (tidl. enn 8 dager før berammet kamp) 0,- Omberamming (2-7 dager før berammet kamp) 100,- Omberamming (kampdag / ikke varslet) 250,- Utsettelse av kamp 250,- KLUBBIDRAG TIL UTVIKLINGSTILTAK FOR REKRUTTERINGSDOMMERE OG 1.ÅRS DOMMERE Klubber med 1 3 lag 2.500,- Klubber med 4 6 lag 5.000,- Klubber med 7 lag flere 7.500,- PURREGEBYR pr. gang 60,- MANGLENDE REGISTRERING Spiller på seniorlag, pr spiller 1.500,- Spiller på aldersbestemt lag 1.000,- Send inn kampresultat sms

18 FORFALLSREGLER DOMMER For dommere, rekrutteringsdommere og veiledere i AFK. Klubbdommere melder forfall til egen klubb. 1. FORFALLSGRUNN Det gis kun anledning til å melde forfall ved; skade, sykdom eller andre helt spesielle årsaker. 2. FRIST FOR Å MELDE FORFALL I utgangspunktet skal forfall meldes senest 1 uke før kampdato, skriftlig E-post telefon. I ekstraordinære tilfeller kan forfall meldes dagen før tildelt oppdrag (telefonisk). Til kamper fredag, lørdag eller søndag, er fristen: torsdag innen kl FORFALL SOM MELDES AKERSHUS FOTBALLKRETS Dommeroppdrag: 3.-7.div menn, 1.div.kvinner og IK G-19. Assistentdommeroppdrag: 2.-3.div.menn og Toppserien kvinner (TS), 4. dommeroppdrag Adeccoligaen samt Toppserien kvinner. NB! I kamper der klubber har ansvar for oppsett av dommere må forfall meldes til arrangerende klubb i god tid. 4. SKAFFE DOMMER SELV (evt. bytte) Alle må i størst mulig grad forsøke å bytte bort kampene selv. Gjelder dommer- og assistentdommeroppdrag til alle kamper som ikke er oppført i pkt 3. Kretskontoret v/dommerkonsulent er behjelpelig med opplysninger om ledige dommere. 5. BYTTE AV DOMMEROPPDRAG Bytte av dommeroppdrag i 4.div. menn og høyere og assistentdommere i 2. div. kan kun skje etter samtykke fra kretsen eller NFF. Alle bytter skal varsles på forhånd. (E-post - telefon). Husk å varsle hjemmelaget v/lagleder om bytte. 6. FORFALL TIL VEILEDEROPPDRAG TL, 1.div. menn og Toppserien, kvinner til NFF. 2.div. menn og lavere til AFK. Evt. bytte av veileder - husk å spørre/varsle på forhånd. 7. FORFALL MELDES TIL Akershus Fotballkrets v/ Omar Rafiq, tlf e-post: Norges Fotballforbund. tlf

19 KRETSENS RETNINGSLINJER: REAKSJONER - DOMMER IKKE MØTT Følgende retningslinjer / reaksjoner gjelder 1. gang uten gyldig grunn: Dommeren tildeles en irettesettelse. 2. gang uten gyldig grunn: Dommeren flyttes ned en divisjon. 3. gang uten gyldig grunn: Utelukkes for en periode. 4. gang uten gyldig grunn: Fratas autorisasjon. Foruten dommere gjelder dette også: ass. dommere, rekrutteringsdommere og veiledere som ikke har oppgitt gyldig grunn for ikke å ha møtt til kamp (Dommerutvalgets vurdering), eller som innen 1 uke ikke svarer på hvorfor han/hun ikke møtte til kampen. Melding om klubbdommere som ikke møter meldes til den klubben som klubbdommeren tilhører. KAMPHONORAR Dommer Ass. dommer 4. dommer NFF Tippeliga , , ,- 1.div. menn Adecco-ligaen 6.000, , ,- Toppserien for kvinner 4.000,- 600,- 500,- 2.divisjon menn/1.div. kvinner 1.200,- 600,- Telekiosken Futsalliga 500,- 250,- Krets Øvrige seniorkamper 11-er menn kvinner 600,- 400,- Junior interkrets (G/J 19) kvinner og menn 600,- 400,- Junior kvinner/menn (17-19 år) 350,- 250,- Gutter/jenter Interkrets /16 år) 500,- 300,- Aldersbestemte klasser (13-16 år) 300,- 200,- 7-er kamper senior kvinner/menn 300,- 150,- Old -boys/girls 11 er og 7 er 300,- 200,- Øvrige divisjoner Futsal 300,- 200,- Barnefotball (12 år og yngre) 150,- (anbefalt) Klubbene kan ha egne avtaler med sine dommere vedr. kamphonorar i barnefotball 5-er. REISE - OG DIETTGODTGJØRELSER SESONGEN Kilometergodtgjørelse (inkl. diett) 3,65,- pr. km Pr. ekstra passasjer 0,90.- pr. km DIETTGODTGJØRELSE Vi gjør oppmerksom på at det ikke beregnes diettgodtgjørelse for dommer-/ ass. dommeroppdrag utført i vår krets. 5-9 timer 175, timer 270,- Over 12 timer 445,- Med overnatting 580,- Nattillegg 400,- 19

20 Reklame side 1 Alternativ annonse i svart / hvitt Vallhall Fotballhall Europas største innendørs fotballhall! Med sin sentrale beliggenhet på Helsfyr i Oslo er arenaen et perfekt sted å arrangere treningskamper, cuper, messer, events, konferanser, m.m. Hos oss finner du også Vallhall Trenings- og Terapisenter og Vallhall Café Kontakt oss for nærmere informasjon på tlf:

21 Dommerliste Dommere Adeccoligaen nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Omar Rafiq, Åsengata 6 B, 0480 Oslo Teisen IF Dommere 2. div Toppserien kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Bård Lindahl, Blåveisveien 9, 2034 Holter Kløfta Christian Moen, Ekornv. 28, 2014 Blystadlia Løvenstad Espen Stav Hansen, Fabrikkgata 18, 2004 Lillestrøm Kløfta Dommere 3. div Menn 1. div Kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Aleksander Hellum, Åsenhagen 37 B, 2020 Skedsmokorset Skedsmo Dogan Kolko, Hvalsenga 9, 1900 Fet Lørenskog Fred Antonsen, Riservn.4, 1930 Aurskog Aurskog/Fbr Jon-Michael Knutsen, Åråsvn 25 c, 2007 Kjeller Løvenstad Kim André Johnsen, Tomterveien 78, 2009 Nordby Enebakk Ola Vaagaasar, Styrivegen 66, 2080 Eidsvoll Eidsvold TF Paul Erling Basma, Haukerudsvingen 7, 1484 Hakadal Hakadal Peder Andreas Neergaard, Solvangtun 37, 2040 Kløfta Kløfta Reidar Søberg, F.E. Stabellsvei 21, 2034 Holter Holter Sondre Klaseie, Klaseiegutua, 2074 Eidsvoll Verk Eidsvold IF Tom-Harald Pedersen, Lundsgutua 52c, 2074 Eidsvoll Verk Eidsvold TF Dommere 4. div Menn 1. div Kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Christopher Jay, Bergårdvn. 35, 0873 Oslo Kløfta Espen Pettersen, Gauteidv. 97, 2016 Frogner Frogner IL Hans-Martin Rønning, Hans Fjeldsvei 20, 1930 Aurskog Aurskog/Fbr Jaffar Said Hussein, Løvenstadveien 4 B, 2006 Løvenstad Rælingen Kjartan Øxseth, Hilton 96, 2040 Kløfta Lunderseter 21

22 Morten Jensen, Bergslia 37 b, 0870 Oslo Fjellhamar Odd-Magnus Sandvold, Stokstadmov. 11, 2055 Nordkisa Hauerseter Per Erik Haugen, Prost Refsums veg 1, 2005 Rælingen Rælingen Rune Løbersli, Aasmund Vinjes vei 16 A, 2013 Skjetten Skjetten Tom Kenneth Sandvold, Grønnfinkvegen 2, 2032 Maura Hauerseter Dommere 5. div Menn 2. div Kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb David Fiskaa, Solheimsvingen 16, 2022 Gjerdrum Gjerdrum Jørgen Haugen, Gamleveien 224, 1472 Fjellhamar Kurland Lars Henrik Dahl, Fetvn. 819, 1900 Fetsund Fet Magnus Muri Nygren, Stalsberggata 9 A, 2010 Strømmen Strømmen Mahad Abduhlkadir, Sagdalsveien 7 A, 2010 Strømmen Strømmen Mahir Cagatay, Brøttumvegen 3, 2162 Brårud Fenstad SK Seksan Khamcharroen, Såvegen 1 B, 2050 Jessheim Kløfta Stein Arne Hansen, Væren 8, 2080 Eidsvoll Eidsvold TF Tone-Lise Sandvold, Steinlivegen 24, 1929 Auli Hauerseter Dommere 6. div Menn 3. div Kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Arne Lars Orderud, Ileveien 3, 1920 Sørumsand Sørumsand Arnfinn Bjerke, Solhøy, 2020 Skedsmokorset Skedsmo Eddie Dysterud, Sverresgt 12 c, 2004 Lillestrøm Åkrene Jan Eek Hansen, Mellomfjellet 21, 2022 Gjerdrum Gjerdrum Karl Zimmermann, Vesleringen 27, 2016 Frogner Åkrene Knut-Åge Amundsen, Prost Stabelsv 269, 2020 Skedsmok HIF/Stein Kristoffer Ellingsen, Børkvn. 12, 2016 Frogner Frogner Steven Nguyen, Solheimsvn. 85 A, 1473 Lørenskog Lørenskog Runar Kinn, Kvåleveien 4, 1900 Fetsund Fet Stein Roar Fodnes, Ekebergveien 173, 1912 Enebakk Enebakk 22

23 Terje Juven, Løytnant Møllersv 5 B, 2080 Eidsvoll N. Eidsvoll Thomas Jensen, H Sørensensv 12, leilh 2097, 1065 Oslo Ytre Rælingen Tore Lia, Fr. Nansens vei 13 B, 1472 Fjellhamar Fjellhamar Øistein Moe, Rismoveien 2 D, 2052 Jessheim Hauerseter Dommere 7. div Menn 3. div Kvinner nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Audun Næss, Austdalsvegen 36, 2033 Åsgreina Nannestad FK Hans-Arne Andresen, Ekelundstien 112, 2004 Lillestrøm Lillestrøm Jan Roar Skogstad, Nanseth, 1950 Rømskog Rømskog Knut Skjetne, Likollen 73, 1481 Hagan Gjelleråsen Lars Kleiven, Nordbyveien 65, 2013 Skjetten Skjetten Niels John Karlend, Ånnerud Østre 5, 2040 Kløfta Kløfta Oddvar Martilla, Sandbakkvegen 16, 1925 Blaker Blaker Rune Næss, Vestlykkja 30, 2034 Holter Nannestad FK Rune Olsen, Østerlivn. 53, 1153 Oslo Rustad Svein-Erik Olsen, Håkonsvei 83, 1470 Lørenskog Lørenskog Terje Kjos Johansen, Møllesvingen 15, 2006 Løvenstad Kurland Thor Bråten, Mårveien 18, 1929 Auli Haga Thor Dahlberg, Slattum Terrasse 40 S, 1480 Slattum Sandviken Tormod Ludvigsen, Furulundv 17 A, 2020 Skedsmokorset Skedsmo Øyvind Hansen, Furulundv 15 B, 2020 Skedsmokorset Skedsmo Dommere Ungdomsfotballen år nr Navn/adresse/epost Tlf Klubb Andreas Solheim, Otto Sverdrups vei 17 B, 1472 Fjellhamar Fjellhamar Bjørnar D. Bjørnstad, Engstubben 2, 2093 Feiring Feiring IL Eric Heimdahl, Hjæraveien 166, 2070 Råholt Eidsvold TF Fredrik Grønvold, Skyttavn 40, 1481 Hagan Gjelleråsen Jonas Werner, Gaupefaret 21, 2014 Blystadlia Løvenstad 23

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 Hensikt: Retningslinjene er ment å underbygge og forklare regelendringer og retningslinjer før en ny sesong. Alle regelendringer og fortolkninger

Detaljer

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2013.

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2013. Regelnytt og retningslinjer sesongen 2013. Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringene som er vedtatt fra FIFA. I tillegg er alle involverte anmodet om å komme med innspill

Detaljer

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER 2012

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER 2012 REGELNYTT OG RETNINGSLINJER 2012 Regelnytt og retningslinjer for sesongen 2012 er klare. Dommerne skal beskytte den offensive og positive fotballen. LOVENDE: Ken Henry Johnsen er en ung dommere som markerer

Detaljer

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2008

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2008 REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2008 Hensikt: Retningslinjene er ment å underbygge og forklare regelendringer og retningslinjer før en ny sesong. Alle regelendringer og fortolkninger

Detaljer

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2014.

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2014. Regelnytt og retningslinjer sesongen 2014. Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringene som er vedtatt fra FIFA. I tillegg er alle involverte anmodet om å komme med innspill

Detaljer

Vårmøte 2011 VELKOMMEN TIL VÅRMØTE PÅ HOTEL ARENA, LILLESTRØM TORSDAG 31. MARS, KL 1800

Vårmøte 2011 VELKOMMEN TIL VÅRMØTE PÅ HOTEL ARENA, LILLESTRØM TORSDAG 31. MARS, KL 1800 Vårmøte 2011 VELKOMMEN TIL VÅRMØTE PÅ HOTEL ARENA, LILLESTRØM TORSDAG 31. MARS, KL 1800 Vårmøte 2011 Agenda 1800 Velkommen Yngve 1810 Fotballforsikring Grethe 1820 Frisk forsikring Janne 1835 Fair Play

Detaljer

NFF vil ha stort fokus på fair play og gode holdninger for alle nivåer og serier og håper dette etterleves på best mulig måte.

NFF vil ha stort fokus på fair play og gode holdninger for alle nivåer og serier og håper dette etterleves på best mulig måte. Til kretser og klubber Oslo, 2/2-16 Retningslinjer sesongen 2016. Norges Fotballforbund (NFF) vil med årets retningslinjer fremheve fokusområdene for at kamper i topp og breddefotball kan avvikles innenfor

Detaljer

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2015.

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2015. Regelnytt og retningslinjer sesongen 2015. Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringene som er vedtatt fra FIFA. I tillegg er alle involverte anmodet om å komme med innspill

Detaljer

DOMMERLISTE AFK 2013. Dommere Toppserien kvinner. Dommere Adeccoligaen Menn

DOMMERLISTE AFK 2013. Dommere Toppserien kvinner. Dommere Adeccoligaen Menn DOMMERLISTE AFK 2013 Dommere Toppserien kvinner 02 658 Linda Andresen, Kjerulfs gate 1 F, 2000 Lillestrøm 93691651 Eidsvold TF linda_andresen90@hotmail.com 02 527 Tone Lise Berghøi, Steinlivegen 24, 1929

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs

Rekrutteringsdommerkurs Rekrutteringsdommerkurs -Det er spennende å være fotballdommer! - Det gir mange fine opplevelser. Inndeling av kurset I MODUL 1 1.1 Mål og målgruppe innledning til kurset 1.2 Regel 5 Dommeren praktiske

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv

Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv Regel 2 Ballen I klasse J12 J14 benyttes ball str. 4. I øvrige klasser benyttes ball str. 5. Regel

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Akershus Fotballkrets PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2015 AKERSNUS. Thon Hotell Arena Mandag 29. februar 2016, kl 18.00

Akershus Fotballkrets PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2015 AKERSNUS. Thon Hotell Arena Mandag 29. februar 2016, kl 18.00 Akershus Fotballkrets PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2015 AKERSNUS Thon Hotell Arena Mandag 29. februar 2016, kl 18.00 REPRESENTASJON Følgende 25 klubber til stede: Aurskog/Finstadbru SK (1) Aurskog-Høland

Detaljer

NFF AKERSHUS. ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN november 2017 og januar 2018

NFF AKERSHUS. ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN november 2017 og januar 2018 NFF AKERSHUS ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN 10.- 12. november 2017 og 18. 21. januar 2018 Regelverk for KM 5er fotball Regel 2 Ballen I klassene opp til og med J14 / G14 benyttes ball nr. 4.

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT 1. En utespiller bytter plass med keeper midt under kampen, uten å underrette dommeren. Like etter reddes et skudd av den spiller som nå har keeperdrakten på seg.

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 Nytt fra dommerkomiteen Komiteen 2015: Arnor Dingen (leder) Trond Johannessen Birger Vik Petter Toppe Kai Erik Steen Eli Haugen (sekretær ) (C) T. Gausemel Dommerkomiteens

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 Kampendringer For å bidra til en mer stabil og forutsigbar gjennomføring av sesongen for alle parter (klubber, lag, dommere, kretsadministrasjon etc.), ble det på

Detaljer

Spilleregler på Julestjerna 2015

Spilleregler på Julestjerna 2015 Spilleregler på Julestjerna 2015 Spillereglene for Julestjerna har sitt utgangspunkt i NFF sine regler. Likevel har vi enkelte tilpasninger til turneringa, og oppfordrer laglederne til å sette seg inn

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017

Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017 Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017 Fra sesongen 2014 ble det innført umiddelbar soning ved gult kort for aldersklassene 13-16 år.

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs. Regel.12 Feil og overtredelser

Rekrutteringsdommerkurs. Regel.12 Feil og overtredelser Rekrutteringsdommerkurs Regel.12 Feil og overtredelser Regelen omtaler Hvilke handlinger som medfører Direkte frispark Indirekte frispark Vurderingskriterier ved frispark Hvilke handlinger som medfører

Detaljer

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 NFFs Lov og Reglement 2016 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i NFF Buskerud. Regel 1 Spillebanen

Detaljer

Regler (sist oppdatert 9.juni 2016)

Regler (sist oppdatert 9.juni 2016) Regler (sist oppdatert 9.juni 2016) Reglene baseres på NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler som står skrevet i kursiv. REGEL 1 SPILLERE Aktive herrespillere (5.divisjon og

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet.

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. TURNERINGSREGLEMENT FOR (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP 2016 Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. Registrering av lag: Alle lag skal registreres i sekretariatet

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012)

Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012) Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012) Reglene baseres på NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler som står skrevet i kursiv REGEL 1 SPILLERE En spiller kan kun spille for et

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Fotballkretsens hjemmeside: Kampendringer

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Navn: FASIT Utv.gruppe: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er som regel nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk på hvert spørsmål. Dersom

Detaljer

4. dommerrollen. Administrative oppgaver og egne plikter i forhold til spillereglene. Samhandling og instruks er avgjørende for at dette skal lykkes.

4. dommerrollen. Administrative oppgaver og egne plikter i forhold til spillereglene. Samhandling og instruks er avgjørende for at dette skal lykkes. Viktig rolle som en del av dommerteamet. Administrative oppgaver og egne plikter i forhold til spillereglene. Samhandling og instruks er avgjørende for at dette skal lykkes. 4. dommer oppnevnes i TL/AL/TS

Detaljer

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal:

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal: REGULERING AV SPILLET 1.1 SPILLERE En kamp spilles mellom to lag med ikke flere enn fem spillere. En av disse må være målvakt. Ved kampens start må et lag ha minst tre spillere for at kampen startes. Har

Detaljer

Terminlistemøte 5. div. menn 2017

Terminlistemøte 5. div. menn 2017 Terminlistemøte 5. div. menn 2017 Møtedato: Til stede SFK: Til stede 4. div: Tirsdag 17. januar, Colorline Stadion, Ålesund Jonas Pedersen Blindheim IL, Ellingsøy IL, Giske IL, SK Herd, Hovdebygda IL,

Detaljer

Kampleder. Kampkontroll. Lederegenskaper. Høstkurs NFF Oslo Morten Lukacs

Kampleder. Kampkontroll. Lederegenskaper. Høstkurs NFF Oslo Morten Lukacs Kampleder Kampkontroll Lederegenskaper Høstkurs NFF Oslo 2017 Morten Lukacs Dommers verktøy Kroppspråk Holde kontroll på kampen Vise autoritet og selvbeherskelse Noen ganger er det ikke nødvendig å bruke

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2012 ROGALAND FOTBALLKRETS KRETSSTYRET KONTROLLKOMITE VALGKOMITE UTVIKLINGS- OG AKTIVITETSKOMITEEN FAIR PLAY ANLEGG DOMMER LEDER REKRUTTERING SPILLER-

Detaljer

Retningslinjer for dommersektoren

Retningslinjer for dommersektoren Akershus Fotballkrets Dommerkomiteen Retningslinjer for dommersektoren - Gjelder for: - Dommerkomiteen/dommerutviklere - Dommere - Rekrutteringsdommere - Veildere/dommere - Dommeransvarlig/klubbene m.fl.

Detaljer

Terminlistemøte 4. div. menn 2017

Terminlistemøte 4. div. menn 2017 Terminlistemøte 4. div. menn 2017 Møtedato: Til stede SFK: Til stede 4. div: Tirsdag 17. januar, Colorline Stadion, Ålesund Jonas Pedersen Bergsøy IL, Emblem IL, FK Sykkylven, Godøy IL, Hareid IL, IL Hødd,

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Navn: FASITEN Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En reservespiller

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I DOMMERKOMITEEN 8. MAI 2017

PROTOKOLL MØTE I DOMMERKOMITEEN 8. MAI 2017 Sandefjord 09.05.17 PROTOKOLL MØTE I DOMMERKOMITEEN 8. MAI 2017 Til stede: Tom Jørgensen, Vidar Johannessen, Rune Nilsen, Per Arne Larsgård, Øyvind Ludvigsen, Linda Andresen, Rune F. Mikkelsen, Erik Lohne

Detaljer

Rundskriv - 01/2017. Retningslinjer for sesongen Oslo den 31/1-17

Rundskriv - 01/2017. Retningslinjer for sesongen Oslo den 31/1-17 Oslo den 31/1-17 Rundskriv - 01/2017 Retningslinjer for sesongen 2017 Norges Fotballforbund (NFF) vil med dette rundskriv angi hovedlinjene fokusområdene for at kamper i topp og breddefotball kan avvikles

Detaljer

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2012 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Klubbdommerkurs. Del 3 Spillereglene

Klubbdommerkurs. Del 3 Spillereglene Klubbdommerkurs Del 3 Spillereglene Regel.1 - Spillebanen 3 er Lengden skal være større enn bredden, anbefalt er 15 x 10 m Det anbefales å spille kamper med vant (inngjerding) Målenes størrelse bør være

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år)

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Sesongen 2017 - Elektroniske kamprapporter - Fair Play-møte - Regelverk - www.fotball.no - Forsikringer

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Spillereglene 2016/2017 Endringer med virkning fra 1 juli NFF august 2016

Spillereglene 2016/2017 Endringer med virkning fra 1 juli NFF august 2016 Spillereglene 2016/2017 Endringer med virkning fra 1 juli 2016 NFF august 2016 Mulighet for forandring Endringene av spillereglene skal rette opp avvik og inkonsistente avgjørelser (det som oppfattes som

Detaljer

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet.

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet. Fjellhamar FK s Vinterserie 2015 (Vinterserien) spilles som seriespill med tilhørende sluttspill i alle klasser med unntak av de yngste klassene (12 år og yngre) i tråd med Norges Fotballforbunds (NFF)

Detaljer

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003.

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003. Velkommen til årets vårcup! Sarpsborg Fotballklubb takker for påmeldingen og ønsker lykke til i gruppespillet. Vi minner om at lagledere til oppsatte hjemmelag er ansvarlig for å booke dato og tid for

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2012. Vinterseriene er obligatoriske kamper og NFF`s kampreglement gjelder. FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: Terminlisten er satt opp på uke (terminfestet til mandag

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

SPILLEREGLER LÅNKECUP

SPILLEREGLER LÅNKECUP SPILLEREGLER LÅNKECUP SPILLEBANEN Standard håndballbane med parkett som underlag. INNBYTTEOMRÅDENE Innbytteområdene er på samme side som innbyttebenkene. Herfra skal spillerne gå inn og ut av banen ved

Detaljer

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Program 18.00-18.10 Velkommen v/daglig leder Tore 18.10-19.30 Vedtak fra Forbundstinget 2014 v/tiitu 19.30-19.45 Pause 19.45-20.30 Elektroniske

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Praktisk informasjon Spilleregler Områdekart

Praktisk informasjon Spilleregler Områdekart Praktisk informasjon Spilleregler Områdekart Fair play i barnefotball (6 12 år) Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper. Målsparkregelen skal benyttes (Spilleregel 16). Huske

Detaljer

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn 2011/12 Spilleregler FUTSAL Barn 1. Spillebanen og ballen 2. Laglister 3. Lag som ikke møter/kommer for sent 4. Oppvarming 5. Antall spillere 6. Spillernes utstyr 7. Spilletid 8. Frispark 9. Straffespark

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år

REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år. 17.02-19.02.17 Lagleder for det enkelte lag har ansvar for at spillere og støtteapparat er kjent med det gjeldende reglement. Vi følger NFFs lover og regler

Detaljer

for klassene 6år 12år

for klassene 6år 12år TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen for klassene 6år 12år Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer barnefotball (6 12 år), se: https://www.fotball.no/lov-ogreglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#toppen

Detaljer

Sonemøte fotballsesongen 2017

Sonemøte fotballsesongen 2017 Sonemøte fotballsesongen 2017 Retningslinjer for pilot Spillformer og baneformat for de ulike aldersklassene https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#69839

Detaljer

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL SPILLEREGLER BARNEFOTBALL SPILLEREGEL 1 SPILLEBANEN Spillebanen bør være min. 15 x 30 m maks. 20 x 40 m. Anbefalt er 20 x 30 m. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m

Detaljer

Kampleder. Kampkontroll. Lederegenskaper. Høstkurs NFF Oslo. Morten Lukacs

Kampleder. Kampkontroll. Lederegenskaper. Høstkurs NFF Oslo. Morten Lukacs Kampleder Kampkontroll Lederegenskaper Høstkurs NFF Oslo Morten Lukacs Dommergjerningen Har du korrekt prioritet? Familie Jobb Dommer Dommers verktøy Kroppspråk Holde kontroll på kampen Vise autoritet

Detaljer

ASSISTENTDOMMEREN. Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK. Vibeke Karlsen. www.fotball.no/oslo

ASSISTENTDOMMEREN. Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK. Vibeke Karlsen. www.fotball.no/oslo ASSISTENTDOMMEREN Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK Vibeke Karlsen INNLEDNING - HENSIKT Synliggjøre den viktige rollen i fotballen assistentdommere har Tydeliggjøre assistentdommer sine oppgaver før, under

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold - Sesongen 2014 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt spørsmål

Detaljer

Sonemøte. NFF Rogaland

Sonemøte. NFF Rogaland Sonemøte NFF Rogaland Pilotprosjekt 2018 Bakgrunn 10 utvalgte kretser gjennomførte undersøkelse i 2013-2015 om treerfotball og nierfotball Gir riktig utfordringer til aldersgruppene. Gode tilbakemeldinger

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Internet Explorer Husk å lagre hele veien Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister Oppgaver Ansvarlig Senest TRE timer før kampstart Bortelaget

Detaljer

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,0 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS)

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) 1 2 REGLEMENT/SPILLEREGLER FOR INNENDØRS KM Vi ber om at ledere og spillere gjøres kjent med reglement/spilleregler for innendørs KM. REGEL 1: SPILLEBANEN: Målene : Minimål

Detaljer