Anoproktologi. Arne Bakka Overlege/professor. Avd. for gastroenterologisk kirurgi. og Bekkensenteret. Anoproktologi, allmennlegar V/2013 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anoproktologi. Arne Bakka Overlege/professor. Avd. for gastroenterologisk kirurgi. og Bekkensenteret. Anoproktologi, allmennlegar V/2013 1"

Transkript

1 Anoproktologi Arne Bakka Overlege/professor Avd. for gastroenterologisk kirurgi og Bekkensenteret Anoproktologi, allmennlegar V/2013 1

2 Eg takkar for bilde- og stofftilfang også frå Geir Arne Larsen Nazir Naimy Johan Bondi Hilde Gregussen Frode Reier-Nilsen Tom Øresland Anoproktologi, allmennlegar V/2013 2

3 Tema I. Anorektale undersøkingsmetodar II. Anal fissur III. Perianale abscessar og fistlar IV. Hemorrhoidar og analt prolaps V. Anorektale prolaps (interne og eksterne) VI. Fekal inkontinens Funksjonelle bekkenbotn-plagar (obstruert defekasjon vs. obstipasjon; smerte etc.) Anorektal neoplasi Ymse (proktitt, kløe, pilonidal sjukdom etc.) Anoproktologi, allmennlegar V/2013 3

4 I. Anatomi og undersøkingsmetodar Anoproktologi, allmennlegar V/2013 4

5 Anatomi Anoproktologi, allmennlegar V/2013 5

6 Anoproktologi, allmennlegar V/2013 6

7 Anoproktologi, allmennlegar V/2013 7

8 COLO-RECTO RECTO-ANAL PHYSIOLOGY NERVOUS METABOLIC HUMORAL CULTURAL ENVIRONMENTAL Anoproktologi, allmennlegar V/2013 8

9 Anoproktologi, allmennlegar V/2013 9

10 Undersøkingar Inspeksjon: Hud, decens, hemorrh., marisk, fissur, prolaps Ekplorasjon: Smerte, tumor, sfinktertonus, knip, sfinkterdefekt, oppfyll. Endoskopi: Fissur, sår, hemorrh, polypp/tumor, fistel, proktitt, rektal compliance UL (transanal): Abscess, fistel, tumor, sfinkterdefekt MR : Abscess, fistel, neoplasi; anatomi Rtg defekografi: Defekasjonsprosess, anorektal vinkel, paradoks muskelkontraksjon, internt prolaps, enterocele, sigmoideocele, rectocele Manometri: Sfinktertrykk, compliance, rektoanal inhibitorisk refleks Neurofysiologi: Pudendal nerveleiingsfart, singelfiber og crude EMG 10

11 Anoproktologi, allmennlegar V/

12 Anoproktologi, allmennlegar V/

13 Anoproktologi, allmennlegar V/

14 Anorektoskopi Anoproktologi, allmennlegar V/

15 Endoanal ultralyd Anoproktologi, allmennlegar V/

16 Anoproktologi, allmennlegar, V/

17 Normalt sfinkter Fremre skade Anoproktologi, allmennlegar V/

18 3D-UL Anoproktologi, allmennlegar V/

19 MR med endoanal coil Anoproktologi, allmennlegar V/

20 Defekografi Anoproktologi, allmennlegar V/

21 Anoproktologi, allmennlegar V/

22 Manovolumetri Analtrykk Rektal sensorisk funksjon, volum og compliance Rektoanal inhibitorisk refleks Anoproktologi, allmennlegar V/

23 Anoproktologi, allmennlegar V/

24 Rektal compliance = trykk/volum (P/V)-relasjonen NB! Proktitt/stråleskade Anoproktologi, allmennlegar V/

25 Pudendal nerveledningsfart (PNTML) Anoproktologi, allmennlegar V/

26 Singelfiber-EMG Anoproktologi, allmennlegar V/

27 Strevar etter evidensbasert handling i all vår medisinske verksemd Anoproktologi, allmennlegar V/

28 Strev etter evidensbasert handling i all vår medisinske verksemd Anoproktologi, allmennlegar V/

29 II. Anal fissur Anoproktologi, allmennlegar V/

30 Rift i anoderm, oftast distalt rett baktil i analkanalen, = «kl.6» 10-15% klokka 12 OBS andre sjukdommar! (Sjeldan) 80% klokka 6 Morbus Crohn HIV/AIDS med assosierte sekundærinfeksjonar Ulcerøs colitt Tuberkulose Syfilis Leukemi Anal cancer

31 Etiologi Livstidsrisiko/ insidens : 11% Finst i alle aldersgrupper (oftast år, kjønnslikt) Mekanisk skade hos mange, ikkje alle Høgt trykk i analsfinkteret Ischemi Madoff RD, Fleshman JW.. AGA technical review on the diagnosis and care of patients with anal fissure. Gastroenterology Jan;124(1): Anoproktologi, allmennlegar V/

32 Anoproktologi, allmennlegar V/

33 Blodstraumen baktil i anoderm er under 50% av den i andre kvadrantar i analkanalen. Spasme/hypertoni kan gi ischemi, sårdanning og blottlegging av det interne sfinkteret. Det gir forsterka spasme som trekker sårkantane frå kvarandre og forsterkar smerten. circulus vitiosus 33

34 Diagnostikk Anamnestisk: Typisk smerte under og etter defekasjon Tidvis blod på papiret, sjeldan nok til å vise blod i toalettet Perianal kløe/hudirritasjon Krampe i endetarmen Anoproktologi, allmennlegar V/

35 Pasient i beinhaldarar Sprike med hendene (ikkje eksplorere eller anoskopere (?)). Akutt? Kronisk? Kronisk Anoproktologi, allmennlegar V/

36 Akutt: Kronisk fissur har ofte ein hudtagg lokalisert rett kaudalt for sjølve fissuren, hypertrofisk analpapille proksimalt og eksponerte horisontale kvitlege fibrar frå indre sfinkter Anoproktologi, allmennlegar V/

37 Eksplorasjon/anosk opi - ofte så smertefullt at det ikkje er mogeleg i første omgang Anoproktologi, allmennlegar V/

38 Behandling Blautgjere avføring, smertelindre, grønnsåpebad/bidét/handdusj 50-90% av dei akutte fissurane tilhelar, resten: Kronisk Redusere sfinktertrykk medikamentelt NB! Lokale kremar som milde steroiderkremar, sårsalvar og lidokain-gel har som regel ingen heilande/varande effekt. Redusere sfinktertrykk operativt. Anoproktologi, allmennlegar V/

39 Medikamentell behandling Glycerylnitrat (GTN), 0,2-0,4% (Rectogesic salve): 60% tilheling etter 8 uker Topical GTN heals anal fissure better than placebo, irrespective of dose but is associated with headache in around 25% of patients (Level 1, Grade A). (Topisk dilitacem, 0,2% Topical Diltiazem (0,2% x2) has similar efficacy to with fewer side effects. Warn about pruritus 1, Grade A).) GTN but ani (Level The Management of Anal Fissure: ACPGBI Position Statement K. L. R. Cross North Devon General Hospital, Barnstaple, UK E. J. D. Massey Gloucester Royal Hospital, Gloucester, UK A. L. Fowler Gloucester Royal Hospital, Gloucester, UK J. R. T. Monson Division of Colorectal Surgery, University of Rochester Medical Center, Rochester, New York, USA 2008 The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland. Colorectal Disease, 10 (Suppl. 3),

40 Medikamentell behandling, forts. Botulinum toxin (ad inj.) (Botox) is associated with a similar rate of healing of anal fissure as GTN but is more expensive. It may be used for a fissure resistant to topical GTN or Diltiazem. The technique, dose and site of injection do not affect the rate of healing (Level 1, Grade A). Gastroenterology Jan;124(1): AGA technical review on the diagnosis and care of patients with anal fissure. Madoff RD, Fleshman JW. Anoproktologi, allmennlegar V/

41 Operativ behandling (aldri meir dilatasjon med fire fingrar : Stor inkontinensfare!) Lateral intern sfinkterotomi (LIS) Anoproktologi, allmennlegar V/

42 Resultat av LIS. Madoff RD, Fleshman JW. AGA technical review on the diagnosis and care of patients with anal fissure. Gastroenterology Jan;124(1):

43 Operativ behandling, forts. Anal advancement flap - ymse lappar Anoproktologi, allmennlegar V/2013

44 III. Anorektale abscessar og fistlar Anoproktologi, allmennlegar V/

45 Definisjonar Perianal/-rektal abscess Infeksjon med puss i eitt eller fleire av dei perianale/-rektale romma Perianal/-rektal fistel Kanal/samband mellom to epitelkledde område, der det eine er anorektum (Jfr. «sinus» med ein blind-ende) Anoproktologi, allmennlegar V/

46 Patogenese Kryptoglandulær infeksjon og utvikling av intersfinkterisk abscess Divertikkel-liknande utposing av anale mucosa som fører til infeksjon og abscessdanning Anoproktologi, allmennlegar V/

47 Symptom Smerte Uvelkjensle Feber Evnt. pusslekkasje Funn Fluktuasjon Erytem Indurasjon Palpabel oppfylling Anoproktologi, allmennlegar V/

48 NB! Evt. sekundært til annan sjukdom, t.d. Mb Crohn Hidrosadenitt, pyoderma gangrenosum Tbc, veneria Fremmendlekam, kirurgi Malignitet Anoproktologi, allmennlegar V/

49 Klassifikasjon, abscessar Anoproktologi, allmennlegar V/

50 Diagnose/klinisk kartlegging av anale abscessar og fistlar Predisponerande sjukdommar Fødselstrauma Tidlegare kirurgi, serleg fistelkirurgi Kontinensanamnese (avføring, gass og soiling, fekal «urgency») Anal sfinktertonus over eksplorerande finger (evt. manometri) Lokalisering av ekstern åpning Lokalisering av intern åpning Primær og evt. sekundære kanaler Anoproktologi, allmennlegar V/

51 Goodstalls rule Anoproktologi, allmennlegar V/

52 Inspeksjon Ekstern fistelopning nær analopning tyder på intersfinkterisk fistel. Større avstand gir mistanke om transsfinkterisk eller kompleks fistel. Anoproktologi, allmennlegar V/

53 Palpasjon, eksplorasjon Sfinktertonus, stenose, arrdanning, indurasjon, abscess, asymmetri Anoproktologi, allmennlegar V/

54 Anorektoskopi Inflammasjon, tumor, puss, intern åpning osb. Sondering av fistel og H2O2- injeksjon (ca.0,5-2 ml) Obs! Stor mengde i lukka rom kan gi luftembolus Anoproktologi, allmennlegar V/

55 Bildeundersøkingar, abscess Anal ultralyd MR CT Anoproktologi, allmennlegar V/

56 Behandlingsmål, felles for abscess og fistel 1. Eliminere septiske foci og assosierte epiteliale kanalar 2. Å gjere minst mogeleg funksjonell skade. Ta vare på kontinensen! NB! Bekkenbotnen er eit vanskeleg kirurgisk mål med finstemde reflektoriske og voluntære prosessar i ei samansett muskelplate. Det krev 1. Kirurgisk kompetanse/vurderingsevne 2. Preoperative omsyn: 1. Inkontinens, - og/eller pasientens toleranse for svekka inkontinens 2. Tidlegare sfinkterskade 3. Fremre fistel hos kvinner 4. Avføringskonsistens (diaretendens) 5. Crohns sjukdom 56

57 Behandling av perianal/perirektal abscess 1. Ein perianal abscess skal behandlast, ikkje «i lagom tid», men straks med insisjon og drenasje. NB! Tilstrekkeleg hudopning. (Level of Evidence: ClassIV; Grade of Recommendation: B) 2. Antibiotika er ikkje naudsynt som tillegg til rutinemessig insisjon og drenasje av ukompliserte perianale abscessar. (Level of Evidence: Class II; Grade of Rcommendetion: A) NB! Kan vere annleis for pas. med høg risiko, t.d. immunsuppresjon, diabetes, protesar/hjarteklaffar, ekstensiv cellulitt o.a. Practice parameters for treatment of fistula-in-ano. The Standards Practice Task Force. The American Society of Colon and Rectal Surgeons. Dis Colon Rectum 1996; 39: Norsk Elektronisk Legehåndbok / OUS Ullevål Anoproktologi, allmennlegar V/

58 Behandlings-/drenasjeprinsipp Anoproktologi, allmennlegar V/

59 Supra-levatorisk abscess Skal drenerast frå analkanalen/rectum Palpere Anoskopere Aspirere Drenere Anoproktologi, allmennlegar V/

60 Operasjon Pasienten i beinhaldarar Kryssinscisjon i hud nærast mogeleg sfinkterapparatet, men utan å skade det!! Skylje med saltvatn, evt. gj. kvinnekateter Forsiktig digital sondering, opne evt. septa NB! God nok hudåpning! Skraping med skarp skei og/eller sondering etter fistelgangar er ikkje indisert i første omgang Unngå iatrogen fistel! Dei fleste insiderte abscessar (> 60%) lukkar seg utan fisteldanning Anoproktologi, allmennlegar V/

61 Tilleggsbehandling? Rutine: Laksantia Dagleg sårskift og handdusj eller sittebad Kontroll etter 2-8 veker postoperativt Ikkje rutine: Bakt. dyrking Dren Antibiotika Spalting av evnt fistel primært Anoproktologi, allmennlegar V/

62 Komplikasjonar / prognose Residiv eller manglande respons på operativ behandling Tiltak: Undersøk med rektal ultralyd eller MR for å sjå etter udrenerte lokulament. Intersfinkteriske og ishiorektale absessar kan utvikle ny abscess eller kronisk fistel Hidrosadenitt? Tenk på diagnosen ved stadige residiv der ein ikkje finn fistel med kommunikasjon til tarm. Dyrking av puss. Hudbakteriar er hyppig ved hidrosadenitt, og tarmbakteriar ved anale abcsessar. Mb Crohn? Ta biopsi. Undersøk colon og tynntarm Anal inkontinens: Manglande kontroll over flatus eller avføring kan vere resultat av tilstanden eller behandlinga Alvorleg vevsinfeksjon med nekrotiserande fascieitt eller bekkenabscess (OBS! Fourniers gangren) Sjeldan, men alvorlig komplikasjon der pasienten er septisk, høgfebril. Mortalitet. Tiltak: Kirurgisk fjerning av nekrotisk vev, generell sepsisbehandling, evt. deviasjon av colon Anoproktologi, allmennlegar V/

63 Fistelen er ein kronisk fase av lokal anorektal sepsis, karakterisert ved kronisk purulent drenasje, sykliske smerter, evt. assosiert med ny oppbygging av abscess før intermitterande spontan tømming/dekompresjon. Dette er naturleg forløp etter for opp mot 50% av perianale abscessar. Det utviklar seg epitelialisert fistel-kanal. 63

64 Diagnostisering Korrekt klassifisering av fistelen!! Grundig klinisk undersøking Ofte nødvendig med anestesi og opr.avd. Inspeksjon, palpasjon, anoskopi Identifikasjon av eksterne og interne opning Sondering H2O2-instillering Retning/lengde på fistelgangen Mengde sfinktermuskel involvert!! Bildeundersøking transanal ultralyd og/eller MR Anoproktologi, allmennlegar V/

65 Klassifikasjon, fistlar Parks AG, Gordon PH, Hardcastle JD. A classification of fistula-in-ano. Br J Surg 1976; 63(1):1-12 Ekstrasfinkterisk, 3-5% Transsfinkterisk 20-40% Suprasfinkterisk, 5% Infrasfinkterisk NB! (Ano-/rektovaginal fistel) Intersfinkterisk, 45-60% Anoproktologi, allmennlegar V/

66 Termen «kompleks fistel»...er nå mest korrekt brukt for fistlar som kryssar over >30-50% av eksterne sfinkter (høgtrans-, supra- og ekstrasfinkterisk) som er anteriørt hos kvinner som har multiple løp/gangar hos pasient med pre-eksisterande inkontinens hos pasient som har lokal stråleskade hos pasient med Crohns sjukdom Anoproktologi, allmennlegar V/

67 Bildeundersøkingar, fistel Ideelt: Lage eit virtuelt kart over fistelen Fistulografi (kontrast-us) - ser berre fistelgangen; er mindre i bruk og helst ved mistanke om fistel til naboorgan Anoproktologi, allmennlegar V/

68 CT skiljer ikkje godt mellom inflammatorisk vev og fistel, obs. strålemengde UL (TRUS) krev mye av undersøkaren, (UL=MR) Anoproktologi, allmennlegar V/

69 MR fistulografi syner fistel + vevet rundt, aktiv fistel, tilgrodd fistel, arr; inga joniserande stråling Anoproktologi, allmennlegar V/

70 Behandlingsmål, fistel 1. Eliminere septiske foci og assosierte epiteliale kanalar 2....med minst mogeleg funksjonell skade. Ta vare på kontinensen. Practice parameters for treatment of fistula-in-ano. The Standards Practice Task Force. The American Society of Colon and Rectal Surgeons. Dis Colon Rectum 1996; 39: Norsk Elektronisk Legehåndbok / OUS Ullevål Anoproktologi, allmennlegar V/

71 Enkel analfistel 1. Fistulotomi (langsgåande spalting). (Level of Evidence: Class II; Grade of Recommendation: B) 1. Merknad: Residivrate 2-9%. Funksjonell skade 0-17%. Fistelektomi unødvendig. 2. Debridement (utskraping) og injeksjon av fibrin-lim. (Class IV; Grade B) 1. Merknad: Tilheling 60-70%, men mindre ved stutte fistlar, rektovaginal fistel, Crohns sjd., HIV. 3. Fistelplugg (av kollagen) Anoproktologi, allmennlegar V/

72 Spalting Anoproktologi, allmennlegar V/

73 Frå tynntarmsmucosa hos gris Fistelplugg Er resistent mot infeksjon (?) Blir invadert av eige vev og erstatta av dette ila. 3 mndr. ( 1. kontrollen) Anoproktologi, allmennlegar V/

74 Anoproktologi, allmennlegar V/

75 Eignar seg ikkje for plugg Anoproktologi, allmennlegar V/

76 Kompleks fistel 1. Debridement og fibrin-lim (Level IV; Grade: B). 1. Merknad: Kan repeterast. Lite biverknader. Tilheling 14-60% 2. Seton og/eller trinnvis fistulotomi. (Level IV; Grade: B)Merknad: Seton er ein fleksibel drenstråd, t.d. ei «veke» av suturmateriale eller ein «karstrikk» for septisk kontroll og fibrosering langs fistelen 3. Fistelplugg (av kollagen) etter «opprensking» 4. Endorektal «advancement flap»-lukking. (Level IV; Grade: B) 1. Merknad: Sukksessrate: 55-98%. Mild inkontinens opp til 31%, alvorlegare opp til 12% Anoproktologi, allmennlegar V/

77 Seton Anoproktologi, allmennlegar V/

78 «Advancement flap» Anoproktologi, allmennlegar V/

79 LIFT-prosedyre Fistelen blir med kirurgisk disseksjon i intersfinkterisk rom identifisert, ligert og delt Anoproktologi, allmennlegar V/

80 Når er fistelen er tilhela, 3 mnd kontroll: Ingen sekresjon Tørt arr ved ytre åpning Ingen abscess/caviteter Rekvirere MR for eitt års kontroll Anoproktologi, allmennlegar V/

81 Kommunikasjon No, no, professor! I said Show me URANUS! 81

82 Anoproktologi, allmennlegar V/

83 IV. Hemorroidar 83

84 Etiologi 3 bindevevsputer rundt den arteriovenøse komunikasjonen mellom a. rectalis sup. og venae rectales sup. med. inf. I USA: Prevalens 4.4%; topp år 84

85 Klassifisering Interne hemorroidar proksimalt for linea dentata Eksterne hemorroidar distalt for linea dentata 85

86 Klassifisering Grad 1: Indre, ikkje-prolaberande hemoroiar som blør Banov et. al. Management of hemorrhoidal 86 disease. J S C Med Assoc 1985; 81:

87 Klassifisering Grad 2: Indre, prolaberande hemoroidar som spontant reponerer seg Banov et. al. Management of hemorrhoidal 87 disease. J S C Med Assoc 1985; 81:

88 Klassifisering Grad 3: Manuelt reponible, indre prolaberande hemorroidar Banov et. al. Management of hemorrhoidal 88 disease. J S C Med Assoc 1985; 81:

89 Klassifisering Grad 4: -Irreponible indre hemorroidar -Akutt tromboserte, inkarsererte indre h. -Inkarsererte, tromboserte eksterne h. som affiserer heile circumferensen. Banov et. al. Management of hemorrhoidal 89 disease. J S C Med Assoc 1985; 81:

90 Klassifisering Trombosert ekstern hemorroide: 90

91 Marisk Forstørra hudfald. 91

92 Symptom Blødning: Raudt blod på toalettpapiret frisk, dryppande blødning vanleg mørkt eller okkult blod uvanleg Plager, ubehag i årevis Prolaps av vev frå endetarm Inkomplett tømming 92

93 Symptom Smerter, oftast i samband med prolabert vev Sterke perianale smerter ved trombosert ytre hemorroide Soiling : Siving etter endt defekasjon pga. retinert avføring over pressindusert hevelse i hemorroidar 93

94 Differensialdiagnosar Anal fissur. -opptrer hos opptil kvar 5. pas. med hemorroidar Perianal abscess OBS!! Malignitet 94

95 Utgreiing Ved frisk rektalblødning: Gløym aldri rektal eksplorasjon!! - Ano-/rektoskopi (Fleksibel sigmoideoskopi?) Alder > 50 år - CT-colografi (?) Ved melena eller okkult blødning: -Coloskopi Retningsliner frå American Society for 95 Gastrointestinal Endoscopy og Society for Surgery of the Alimentary Tract.

96 Konservativ behandling grad I + II + III Fiberrik kost og mosjon. Regulering av avføring (motilitets hemmande/aktiverande substansar). Symptomatisk behandling: Lokal applikasjon av: -Kortikosteroidar (ikkje for lenge!) -Lokal-anestetika -Kombinasjonspreparat Ingen data viser reduksjon av hemoroidar etter konservativ behandling. 96

97 Skleroterapi Omtala av Morgan et al Submukøs injeksjon 5 ml av -5% fenol i olje -hyperton saltløysing Grad I+II. Rask prosedyre, ingen anestesi. Smerter 12-70% Prospektiv studie: Walker et al. Int. J. Colorectal Dis år langtidseffekt - 70% symptomfri Prospektiv studie: Santos et al. Dis colon rectum 1993; 36: pasientar, symptomatiske hemoroiaer (?), ein-dose skleroterapi. -4 års oppfølgjing. -28% helbreda, 14 % betre -58% uendra eller verre. 97

98 Omtala av Lewis et al Kryoterapi Grad I+II. Kulde-ablasjon. Krever ikkje anestesi Dei siste 20 åra få studiar Konklusjon: Usikker effekt Retrospektiv studie: O Callaghan et al. Br. J. Surg pasientar -70% symptomfridom, 4 år follow-up -Likeverdig med Milligan Morgan operasjon 98

99 Gummiband-ligering Hippocrates 460 BC, trådligering av hemorroidar Omtala i 1963 av Barron (Barron s ligatur) Grad I+II+III. Blir gjort utan anestesi via anoskop 99

100 Gummiband-ligering 1-3 hemorroidar samtidig Strikkplassering proksimalt for linea dentata. Avstøytt etter 7-10 dagar. 100

101 Gummiband-ligering, resultat Auka komplikasjonsrisiko ved multiple strikkar: multiple vs. singel Smerte 29% 2,5% Vasovagal reaksjon 5,2% 0 Urinretensjon 12,3% 0 Ingen forskjell i alvorlege komplikasjonar Lee et al. Dis Colon Rectum 1994; 37: Multippel hemorrhoidal banding in a single session 101

102 Bipolar diatermi Krever anestesi (lokal el generell) Noe ressurskrevande Stoppar effektivt blødning Reduserer ikkje hemorroidane 102

103 Operativ behandling grad III + IV Eksisjon av interne og eksterne komponentar Eksisjon av prolabert rektalmukosa 5-10% av alle med hemorroidar Ad modum Milligan-Morgan (England) Ad modum Ferguson (USA) Ad modum Longo Hemorrhoidal Artery Ligation (HAL) Recto-Anal Repair (RAR), Transanal Hemorroide Dearterisering (THD) 103

104 Milligan -Morgan Milligan ET, Morgan CN, Jones LE. Surgical anatomy of the anal canal and the operative treatment of haemorrhoids. 104 Lancet 1937;2: 1119.

105 Milligan -Morgan 105

106 Ferguson Ferguson, JA, Mazier, WP, Ganchrow, MI, Friend, WG. The closed technique of hemorrhoidectomy. Surgery 1971;70:

107 Ferguson 107

108 Komplikasjonar Urinretensjon 2%-36%. Postop. blødning 0%-6%. Anal stenose 0%-6%. Infeksjon 0.5%-5.5%. Inkontinens 2%-12%. Madoff et al. Gastroenterology 2004; 126: American Gastroenterological Association Technical Review on the Diagnosis and Treatment of Hemorrhoids. 108

109 Longo Procedure for Prolapsed Hemorroids (PPH) omtala først i Prinsippet: Reseksjon av mucosa i rectum utan å fjerne hemorroidane. Longo A. Treatment of Hemorrhoid Disease by Reduction in Mucosal and Haemorrhoidal Products with a Circular Stapling Device - New Procedure. Proceedings of the 6th World Congress of Endoscopic Surgery, Rome, Italy. Rome, Italy,

110 110 Longo

111 111 Longo

112 112 Longo

113 Longo vs Milligan Meta analyse, 22 RCT Longo vs hemorroidektomi ved Grad III+IV: Fleire asymptomatiske pasientar etter Milligan. Fleire pasientar med residiv etter Longo Fleire repeterte inngrep etter Longo 113 Obs! Sfinkterskade og inkontinens

114 114 HAL

115 RAR Step 1: Ligering av hemoroide arterien. Step 2: Løfting av mukosa. 115

116 Hemorroidar oppsummert Hyppig (4.4%) Indre-ytre, Grad I-IV Friskt blod ikkje ofte smerte (Obs! inkarserasjon/trombosert ekstern, fissur, abscess ved smerte) Anoskopi-sigmoideoskopi Dei fleste kan behandlast med strikk (I-III) Milligan sidestilt med Ferguson Longo gir høgare residiv-frekvens HAL og RAR rel. nye metodar, meir uviss effekt ennå 116

117 Anoproktologi, allmennlegar V/

118 V. Anorektale prolaps Anoproktologi, allmennlegar V/

119 Internt rektalprolaps Eksternt rektalprolaps Analprolaps Sigmoideocele Enterocele Rectocele Anoproktologi, allmennlegar V/

120 Anamnestiske opplysningar Høg alder? Spina bifida eller ryggskadar? Kvinner: Tidlegare fødselsskadar? Genitalt prolaps? Obstipasjon? (Colon-dysmotilitet) Obstruert defekasjon? (Paradoks bekkenbotnmotilitet og/eller reflekssvekking) Anal inkontinens? Urininkontinens? Solitært ulcus recti? (funn)

121 Internt rectumprolaps Rektal invaginasjon («occult rectal prolapse») som ikkje passerer analkanalen. - Om internt prolaps endeleg kan føre til eksternt prolaps, er uvisst.

122 Eksternt rectumprolaps Fullveggs rectumprolaps som passerer analkanalen og kjem ut. «Prolapse is the circumferential intussusception of the upper rectum and rectosigmoid colon» (Broden and

123 Synleg forskjell mellom analt mucosaprolaps og fullveggs rektalt prolaps Rektalprolaps Circumferensielle folder Analprolaps Radiære folder

124 Typiske anatomiske forandringar i bekkenet/bekkenbotnen

125 (Imminent) sigmoideocele, evt. enterocele

126 Rektocele

127 Internt rektalprolaps eller imminent eksternt rektalprolaps rektalprolaps Eksternt Svekka bekkenbotn og analt sfinkter. Svekka nerve- funksjon (primært eller sekundært)

128 Symptom Eksternt prolaps Tarm som heng ute «Soiling» Blødning (t.d. ulcus recti) Obstipasjon og/eller obstruert defekasjon. Fekal inkontinens: %, avhengig av alder :46

129 Symptom Internt prolaps (rektal invaginasjon) Obstipasjon og eller obstruert defekasjon Kjensle av aldri å få tømt tarmen ordentleg Fekal inkontinens Soiling Blødning Smerter og kløe NB! Hugs høg forekomst av internt prolaps i friske, asymptomatiske personar (50-60%).

130 Diagnose Anamnese alltid Anorektoskopi alltid Dostol-test ved mistanke om ekst. prolaps Colonoskopi (altern. Rektoskopi og Ct colografi) alltid ved obstipasjon og blødning Anorektal fysiologisk testing (Manometri, Rectum-compliance, Anorektale refleksar) ved inkontinens eller mistanke om anorektal dysfunksjon, sjelden berre ved funn av prolaps Rtg colon transittid alltid ved obstipasjon Rtg defekografi alltid ved vanskeleg tarmtømming

131 Anoproktologi, allmennlegar V/

132 Defekografi Internt prolaps Anoproktologi, allmennlegar V/

133 Indikasjon for behandling Manifest eksternt rectumprolaps: Vanlegvis kirurgi Internt rectumprolaps kan vere tilfeldig funn utan å ha noen primær samanheng med symptoma Det må utelukkast andre tilstandar som, kan handsamast konservativt eller kan kreve annan kirurgi Rektocele Sigmoidocele/enterocele Cystocele. Bekkenbotn-dyskoordinasjon. Andre

134 Mange operasjonsmetodar - altså ingen suveren Abdominal operasjon (open/laparoskopisk) Sigmoid reseksjon Frykman-operasjon Sutur-rektopeksi Ripstein-rektopeksi Ivalon sponge prosedyre kombinert reseksjon+fiksasjon med eller utan nett («mesh») Perineal operasjon (Thiersch-cerclage) Delorme-operasjon Altmeier-operasjon Perineal rektosigmoidreseksjon med/utan levatorplastikk

135 Frykman

136 Ripstein

137 Ivalon Sponge

138 Delorme

139 Altmeier

140 Altmeier, forts.

141 Våre retningsliner for behandling av fulminant eksternt rektumprolaps Alle vaksne pasientar får som hovudregel tilbod om kirurgisk behandling (Merk: Ikkje alltid barn og unge) Abdominal operasjon for pasient med låg operasjonsrisiko Peksi (med?) utan reseksjon, nå gjerne laparoskopisk med fremre nett Perineal operasjon for gamle og andre med høg operasjonsrisiko Altmeier eller Delorme

142 Våre retningsliner for behandling av internt rectumprolaps Pasientar med obstipasjon eller paradoks bekkenbotnkontraksjon (dyskoordinasjon) får tilbod om konservativ behandling (kostrettleiing, «biofeedback»-trening) Restriktive med operasjon, men av og til i situasjonar med obstruert defekasjon og/eller aukande fekal inkontinens Sjeldan (aldri?) operasjon på smertebakgrunn Metode? Peksi utan/med reseksjon (laparoskopisk fremre peksi) Reseksjon åleine, utan fjerning av mesorectum Vurdere kirurgisk korreksjon av eksisterande retocele eller andre tilstandar, dersom det synest symptomgjevande, før evt. kir. behandling av prolaps

143 CONCLUSION «Rectotopexy can be performed with low mortality and recurrence rates but with high early complication rate and some serious late complications. The use of an absorbable mesh might decrease the number of late complications. Continence was improved after surgery, both in patients with rectal prolapse and in those with internal rectal intussusception. Constipation was a common preoperative complaint, and increased constipation after rectopexy may be a problem in some patients, especially in those with internal rectal intussusception. Some patients with preoperative constipation reported marked improvement after rectopexy. The number of bowel movements per week had decreased Schultz et al. Dis Colon rectum 2000; 43: postoperatively, but the patients mainly suffered from emptying

144 CONCLUSION, forts. Because it is impossible at present to predict the functional result, Ripstein rectopexy probably should be avoided in patients with rectal prolapse and constipation. We also suggest that it should be used only with great precaution in patients with internal rectal intussusception because of the risk of severe postoperative constipation» :46 Schultz et al. Dis Colon rectum 2000; 43:

145 Rectocele Utposing av fremre rektalvegg inn i vagina. Svekka bekkenbotn, svekka rektovaginal fascie (Denovilliers fascie)

146 Symptom av rektocele Kjensle av og synleg bakre vaginal innposning Trykkjensle Rektalt tømmingsproblem Trong til manuell assistanse ved defekasjonen (finger i vagina med press bakover). «Soiling» Dyspareuni Bekkensmerte Andre

147 Diagnose av rectocele Anamnese Inspeksjon og palpasjon i kvile og under auka abdominal-/bekkentrykk Defekografi (Stadfestar og/eller utelukkar også andre tilstandar: internt prolaps, enterocele, cystocele, sigmoideocele, bekkendescens. Obs også rektocele som bifunn utan klinisk vekt Korrelasjon mellom storleik og symptom? 2 cm? 4 cm? Storleiken av rektocelet og kontrastretensjonen har sikker påverknad på symptom Anorektal fysiologisk testing (hovedsakeleg for å utelukke andre tilstandar: Manometri, rektal sensibilitet, defekasjons-«urge», maks. volum)

148 Defekografi Anoproktologi, allmennlegar V/

149 Behandling Konservativ Kostomlegging ved defekasjonsvanskar; fiberrik diett, avføringsmiddel Biofeedback ved anismus Kirurgisk Varsemd. Ofte ikkje godt resultat (50% vellukka) Andre tilstander som kan gi liknande symptom bør vere utlukka/behandla først Rectocelet bør vere stort og med tydeleg kontrastretensjon før ein tilrår kirurgi

150 Kirurgisk teknikk Vaginal tilgang (oftast ved gynekolog): - «Posterior colporrhaphy» - «Repair» av rektovaginale fascie Transrektal tilgang (sjeldan hos oss): - Sarles metode - Block metode

151 VI. Anal inkontinens Pasient-utgreiing og kirurgisk behandling Anoproktologi, allmennlegar V/

152 Livskvalitet hos pasientar med fekal inkontinens (SF 36) anal incont norm.pop 0 PF RP BP GH VT SF RE MH Anoproktologi, Arne Bakka, allmennlegar SIS Bergen 0408 V/

153 Anal inkontinens blir ofte gradert i samsvar med lekkasje av: 1. Gass (flatus) 2. Tynn avføring, diare 3. Fast, forma avføring 4. Soiling, fukting gjennom ymse scoring -system: Anoproktologi, allmennlegar V/

154 Pasient-dagbok Dag 1 Klokken Mat drikke Avføring konsistens Anoproktologi, allmennlegar V/

155 Wexner Score Vanlig konsisten s Aldri Sjelden Noen ganger Vanligvis Løs Luft Bleie Alltid Hvordan påvirker det livsstilen din Anoproktologi, allmennlegar V/

156 Forekomsten av anal inkontinens Prevalens: 1-10% i totalpopulasjonen (Nelson et al., JAMA 1995;274:559-61) (Perry et al., GUT 2002;50:480-4) Friske eldre over 65 år: 7-10% endå høgare hos dei i sjukeheim (- 50%) (Nelson, Gastroenterology 2004;47:1341-9) Etter totalruptur ved vaginal fødsel: 20-60% (forekomst av obstetrisk sfinkterskade er 10-13%) (Madoff et al, Lancet 2004;364: ) (Dudding et al, Ann Surg 2008;247:224-37) Etter ukomplisert Anoproktologi, vaginal allmennlegar fødsel, V/2013 (tidleg) : %

157 Multifaktoriell årsakssamanheng

158 rectoanal inhibitory reflex internal sphincter tone anal sensation rectal compliance and sensation Anal continence external shincter and pelvic floor capacity anal cushions stool quality and volume gut propulsive forces Anoproktologi, allmennlegar V/

Vintermøtet 2010. side 24. Prisvinnere. Tema: Proktologi. ECCO-møtet 2010. www.legeforeningen.no/gastro

Vintermøtet 2010. side 24. Prisvinnere. Tema: Proktologi. ECCO-møtet 2010. www.legeforeningen.no/gastro Årgang 17 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - april 2010 Vintermøtet 2010 side 24 Tema: Proktologi side 7 ECCO-møtet 2010 side 13 Prisvinnere side 26 www.legeforeningen.no/gastro

Detaljer

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 73 VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS Aftab H 1,3, Risstad H 1, Søvik TT 1,2, Aasheim ET 1, Hewitt S 1, Kristinsson J 1,

Detaljer

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 2/2014 TEMA. Multimodal behandling av Rektumcancer. Norge rundt NTLF nytt

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 2/2014 TEMA. Multimodal behandling av Rektumcancer. Norge rundt NTLF nytt TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 2/2014 TEMA Multimodal behandling av Rektumcancer Norge rundt NTLF nytt innhold NOW, AN ADVANCED ENERGY DEVICE THAT S BREAKING BOUNDARIES UTGIVER

Detaljer

Gynekologi & Obstetrikk Kompendium Medisinstuderende 12.semester Københavns Universitet

Gynekologi & Obstetrikk Kompendium Medisinstuderende 12.semester Københavns Universitet Gynekologi & Obstetrikk Kompendium Medisinstuderende 12.semester Københavns Universitet 0 FORORD Dette kompendium er skrevet med utgangspunkt i 1.utgave av læreboken Obstetrik og Gynækologi av Lawrence

Detaljer

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg Nasjonalt råd for fødselsomsorg Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan SFINKTERSKADER VED FØDSEL BØR REDUSERES I NORGE Nasjonal handlingsplan Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen? Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2007 Tema: Barnekirurgi side 7 Høstmøtet 2007 side 24 fagnytt: Obturatorbrokk side 28 minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Detaljer

Tema: Gastrointestial motilitet

Tema: Gastrointestial motilitet Årgang 16 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 4 - desember 2009 Tema: Gastrointestial motilitet side 7-14 Gastro 2009 i London side 17 Vintermøtet 2009 side 29 Portrett: Professor Emeritus

Detaljer

LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS

LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS 21-25 oktober 2013 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 172 LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS Mattsson EJR*, Söderberg B 1, Henriksson O 1 1 Sahlgrenska

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere. ECCO-kongress i Dublin s. 18. Vintermøtet 2011 s. 26. www.legeforeningen.

God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere. ECCO-kongress i Dublin s. 18. Vintermøtet 2011 s. 26. www.legeforeningen. Årgang 18 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - april 2011 God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere ECCO-kongress i Dublin s. 18 Vintermøtet 2011 s. 26 www.legeforeningen.no/gastro

Detaljer

Moderne intervensjonsmetoder. gastroenterologiske lidelser side 9. Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14. Norske gastroenterologer i USA side 20

Moderne intervensjonsmetoder. gastroenterologiske lidelser side 9. Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14. Norske gastroenterologer i USA side 20 Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - mai. 2006 Tema: Moderne intervensjonsmetoder ved gastroenterologiske lidelser side 9 Portrett: Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 300 SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI SA Jensen 1,2, LJ Vatten 1, HO Myhre 2, Inst.

Detaljer

Nakkesleng og cervicobrachialgi

Nakkesleng og cervicobrachialgi Nakkesleng og cervicobrachialgi utredning og behandling Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Velkommen

Detaljer

Retningslinjer for BRUK AV INJEKSJONER innen manuellterapi. Versjon: Juni 2014

Retningslinjer for BRUK AV INJEKSJONER innen manuellterapi. Versjon: Juni 2014 Retningslinjer for BRUK AV INJEKSJONER innen manuellterapi Versjon: Juni 2014 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 1.1 FORMÅL MED RETNINGSLINJER... 4 1.2 FAGLIGE RETNINGSLINJERS RETTSLIGE STATUS...

Detaljer

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Prestisjepris til kreftkirurg

Prestisjepris til kreftkirurg Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2006 Tema: Overvekt og fedme side 9 Prestisjepris til kreftkirurg side 20 Portrett: Olav Fausa 46 år i aktiv tjeneste side 20

Detaljer

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Diagnostikk av periodontale sykdommer

Diagnostikk av periodontale sykdommer vetenskap b. frode hansen & klinik b. frode hansen b. frode hansen, professor, dr. philos. & lic. odont., IKO, Avdeling for periodonti, Universitetet i Oslo, Norge Diagnostikk av periodontale sykdommer

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Forskningsprosjekter Labrumskader i hofte Intervju med John Vikne Referat fra: Høstkongress, Updateseminar-rygg og Butlerkurs ISSN - NR. 0805-7230

Detaljer

GI- BLØDNING. Klassifikasjon og utredning. Christian Lexow Gastromedisin Ahus

GI- BLØDNING. Klassifikasjon og utredning. Christian Lexow Gastromedisin Ahus GI- BLØDNING Klassifikasjon og utredning Christian Lexow Gastromedisin Ahus Forekomst 20 % av befolkningen observerer blod i avføringen i løpet av et år. Bare 4 % oppsøker lege. Over halvparten av disse

Detaljer

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen muskel skjelett Nummer 2/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen 2007 til Even Lærum Side 8 Frisk

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for mesalazin (Mezavant) til behandling av ulcerøs kolitt etter forskrift av 28. juni

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar IS-1925 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar Tittelen på heftet: Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av

Detaljer