Anoproktologi. Arne Bakka Overlege/professor. Avd. for gastroenterologisk kirurgi. og Bekkensenteret. Anoproktologi, allmennlegar V/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anoproktologi. Arne Bakka Overlege/professor. Avd. for gastroenterologisk kirurgi. og Bekkensenteret. Anoproktologi, allmennlegar V/2013 1"

Transkript

1 Anoproktologi Arne Bakka Overlege/professor Avd. for gastroenterologisk kirurgi og Bekkensenteret Anoproktologi, allmennlegar V/2013 1

2 Eg takkar for bilde- og stofftilfang også frå Geir Arne Larsen Nazir Naimy Johan Bondi Hilde Gregussen Frode Reier-Nilsen Tom Øresland Anoproktologi, allmennlegar V/2013 2

3 Tema I. Anorektale undersøkingsmetodar II. Anal fissur III. Perianale abscessar og fistlar IV. Hemorrhoidar og analt prolaps V. Anorektale prolaps (interne og eksterne) VI. Fekal inkontinens Funksjonelle bekkenbotn-plagar (obstruert defekasjon vs. obstipasjon; smerte etc.) Anorektal neoplasi Ymse (proktitt, kløe, pilonidal sjukdom etc.) Anoproktologi, allmennlegar V/2013 3

4 I. Anatomi og undersøkingsmetodar Anoproktologi, allmennlegar V/2013 4

5 Anatomi Anoproktologi, allmennlegar V/2013 5

6 Anoproktologi, allmennlegar V/2013 6

7 Anoproktologi, allmennlegar V/2013 7

8 COLO-RECTO RECTO-ANAL PHYSIOLOGY NERVOUS METABOLIC HUMORAL CULTURAL ENVIRONMENTAL Anoproktologi, allmennlegar V/2013 8

9 Anoproktologi, allmennlegar V/2013 9

10 Undersøkingar Inspeksjon: Hud, decens, hemorrh., marisk, fissur, prolaps Ekplorasjon: Smerte, tumor, sfinktertonus, knip, sfinkterdefekt, oppfyll. Endoskopi: Fissur, sår, hemorrh, polypp/tumor, fistel, proktitt, rektal compliance UL (transanal): Abscess, fistel, tumor, sfinkterdefekt MR : Abscess, fistel, neoplasi; anatomi Rtg defekografi: Defekasjonsprosess, anorektal vinkel, paradoks muskelkontraksjon, internt prolaps, enterocele, sigmoideocele, rectocele Manometri: Sfinktertrykk, compliance, rektoanal inhibitorisk refleks Neurofysiologi: Pudendal nerveleiingsfart, singelfiber og crude EMG 10

11 Anoproktologi, allmennlegar V/

12 Anoproktologi, allmennlegar V/

13 Anoproktologi, allmennlegar V/

14 Anorektoskopi Anoproktologi, allmennlegar V/

15 Endoanal ultralyd Anoproktologi, allmennlegar V/

16 Anoproktologi, allmennlegar, V/

17 Normalt sfinkter Fremre skade Anoproktologi, allmennlegar V/

18 3D-UL Anoproktologi, allmennlegar V/

19 MR med endoanal coil Anoproktologi, allmennlegar V/

20 Defekografi Anoproktologi, allmennlegar V/

21 Anoproktologi, allmennlegar V/

22 Manovolumetri Analtrykk Rektal sensorisk funksjon, volum og compliance Rektoanal inhibitorisk refleks Anoproktologi, allmennlegar V/

23 Anoproktologi, allmennlegar V/

24 Rektal compliance = trykk/volum (P/V)-relasjonen NB! Proktitt/stråleskade Anoproktologi, allmennlegar V/

25 Pudendal nerveledningsfart (PNTML) Anoproktologi, allmennlegar V/

26 Singelfiber-EMG Anoproktologi, allmennlegar V/

27 Strevar etter evidensbasert handling i all vår medisinske verksemd Anoproktologi, allmennlegar V/

28 Strev etter evidensbasert handling i all vår medisinske verksemd Anoproktologi, allmennlegar V/

29 II. Anal fissur Anoproktologi, allmennlegar V/

30 Rift i anoderm, oftast distalt rett baktil i analkanalen, = «kl.6» 10-15% klokka 12 OBS andre sjukdommar! (Sjeldan) 80% klokka 6 Morbus Crohn HIV/AIDS med assosierte sekundærinfeksjonar Ulcerøs colitt Tuberkulose Syfilis Leukemi Anal cancer

31 Etiologi Livstidsrisiko/ insidens : 11% Finst i alle aldersgrupper (oftast år, kjønnslikt) Mekanisk skade hos mange, ikkje alle Høgt trykk i analsfinkteret Ischemi Madoff RD, Fleshman JW.. AGA technical review on the diagnosis and care of patients with anal fissure. Gastroenterology Jan;124(1): Anoproktologi, allmennlegar V/

32 Anoproktologi, allmennlegar V/

33 Blodstraumen baktil i anoderm er under 50% av den i andre kvadrantar i analkanalen. Spasme/hypertoni kan gi ischemi, sårdanning og blottlegging av det interne sfinkteret. Det gir forsterka spasme som trekker sårkantane frå kvarandre og forsterkar smerten. circulus vitiosus 33

34 Diagnostikk Anamnestisk: Typisk smerte under og etter defekasjon Tidvis blod på papiret, sjeldan nok til å vise blod i toalettet Perianal kløe/hudirritasjon Krampe i endetarmen Anoproktologi, allmennlegar V/

35 Pasient i beinhaldarar Sprike med hendene (ikkje eksplorere eller anoskopere (?)). Akutt? Kronisk? Kronisk Anoproktologi, allmennlegar V/

36 Akutt: Kronisk fissur har ofte ein hudtagg lokalisert rett kaudalt for sjølve fissuren, hypertrofisk analpapille proksimalt og eksponerte horisontale kvitlege fibrar frå indre sfinkter Anoproktologi, allmennlegar V/

37 Eksplorasjon/anosk opi - ofte så smertefullt at det ikkje er mogeleg i første omgang Anoproktologi, allmennlegar V/

38 Behandling Blautgjere avføring, smertelindre, grønnsåpebad/bidét/handdusj 50-90% av dei akutte fissurane tilhelar, resten: Kronisk Redusere sfinktertrykk medikamentelt NB! Lokale kremar som milde steroiderkremar, sårsalvar og lidokain-gel har som regel ingen heilande/varande effekt. Redusere sfinktertrykk operativt. Anoproktologi, allmennlegar V/

39 Medikamentell behandling Glycerylnitrat (GTN), 0,2-0,4% (Rectogesic salve): 60% tilheling etter 8 uker Topical GTN heals anal fissure better than placebo, irrespective of dose but is associated with headache in around 25% of patients (Level 1, Grade A). (Topisk dilitacem, 0,2% Topical Diltiazem (0,2% x2) has similar efficacy to with fewer side effects. Warn about pruritus 1, Grade A).) GTN but ani (Level The Management of Anal Fissure: ACPGBI Position Statement K. L. R. Cross North Devon General Hospital, Barnstaple, UK E. J. D. Massey Gloucester Royal Hospital, Gloucester, UK A. L. Fowler Gloucester Royal Hospital, Gloucester, UK J. R. T. Monson Division of Colorectal Surgery, University of Rochester Medical Center, Rochester, New York, USA 2008 The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland. Colorectal Disease, 10 (Suppl. 3),

40 Medikamentell behandling, forts. Botulinum toxin (ad inj.) (Botox) is associated with a similar rate of healing of anal fissure as GTN but is more expensive. It may be used for a fissure resistant to topical GTN or Diltiazem. The technique, dose and site of injection do not affect the rate of healing (Level 1, Grade A). Gastroenterology Jan;124(1): AGA technical review on the diagnosis and care of patients with anal fissure. Madoff RD, Fleshman JW. Anoproktologi, allmennlegar V/

41 Operativ behandling (aldri meir dilatasjon med fire fingrar : Stor inkontinensfare!) Lateral intern sfinkterotomi (LIS) Anoproktologi, allmennlegar V/

42 Resultat av LIS. Madoff RD, Fleshman JW. AGA technical review on the diagnosis and care of patients with anal fissure. Gastroenterology Jan;124(1):

43 Operativ behandling, forts. Anal advancement flap - ymse lappar Anoproktologi, allmennlegar V/2013

44 III. Anorektale abscessar og fistlar Anoproktologi, allmennlegar V/

45 Definisjonar Perianal/-rektal abscess Infeksjon med puss i eitt eller fleire av dei perianale/-rektale romma Perianal/-rektal fistel Kanal/samband mellom to epitelkledde område, der det eine er anorektum (Jfr. «sinus» med ein blind-ende) Anoproktologi, allmennlegar V/

46 Patogenese Kryptoglandulær infeksjon og utvikling av intersfinkterisk abscess Divertikkel-liknande utposing av anale mucosa som fører til infeksjon og abscessdanning Anoproktologi, allmennlegar V/

47 Symptom Smerte Uvelkjensle Feber Evnt. pusslekkasje Funn Fluktuasjon Erytem Indurasjon Palpabel oppfylling Anoproktologi, allmennlegar V/

48 NB! Evt. sekundært til annan sjukdom, t.d. Mb Crohn Hidrosadenitt, pyoderma gangrenosum Tbc, veneria Fremmendlekam, kirurgi Malignitet Anoproktologi, allmennlegar V/

49 Klassifikasjon, abscessar Anoproktologi, allmennlegar V/

50 Diagnose/klinisk kartlegging av anale abscessar og fistlar Predisponerande sjukdommar Fødselstrauma Tidlegare kirurgi, serleg fistelkirurgi Kontinensanamnese (avføring, gass og soiling, fekal «urgency») Anal sfinktertonus over eksplorerande finger (evt. manometri) Lokalisering av ekstern åpning Lokalisering av intern åpning Primær og evt. sekundære kanaler Anoproktologi, allmennlegar V/

51 Goodstalls rule Anoproktologi, allmennlegar V/

52 Inspeksjon Ekstern fistelopning nær analopning tyder på intersfinkterisk fistel. Større avstand gir mistanke om transsfinkterisk eller kompleks fistel. Anoproktologi, allmennlegar V/

53 Palpasjon, eksplorasjon Sfinktertonus, stenose, arrdanning, indurasjon, abscess, asymmetri Anoproktologi, allmennlegar V/

54 Anorektoskopi Inflammasjon, tumor, puss, intern åpning osb. Sondering av fistel og H2O2- injeksjon (ca.0,5-2 ml) Obs! Stor mengde i lukka rom kan gi luftembolus Anoproktologi, allmennlegar V/

55 Bildeundersøkingar, abscess Anal ultralyd MR CT Anoproktologi, allmennlegar V/

56 Behandlingsmål, felles for abscess og fistel 1. Eliminere septiske foci og assosierte epiteliale kanalar 2. Å gjere minst mogeleg funksjonell skade. Ta vare på kontinensen! NB! Bekkenbotnen er eit vanskeleg kirurgisk mål med finstemde reflektoriske og voluntære prosessar i ei samansett muskelplate. Det krev 1. Kirurgisk kompetanse/vurderingsevne 2. Preoperative omsyn: 1. Inkontinens, - og/eller pasientens toleranse for svekka inkontinens 2. Tidlegare sfinkterskade 3. Fremre fistel hos kvinner 4. Avføringskonsistens (diaretendens) 5. Crohns sjukdom 56

57 Behandling av perianal/perirektal abscess 1. Ein perianal abscess skal behandlast, ikkje «i lagom tid», men straks med insisjon og drenasje. NB! Tilstrekkeleg hudopning. (Level of Evidence: ClassIV; Grade of Recommendation: B) 2. Antibiotika er ikkje naudsynt som tillegg til rutinemessig insisjon og drenasje av ukompliserte perianale abscessar. (Level of Evidence: Class II; Grade of Rcommendetion: A) NB! Kan vere annleis for pas. med høg risiko, t.d. immunsuppresjon, diabetes, protesar/hjarteklaffar, ekstensiv cellulitt o.a. Practice parameters for treatment of fistula-in-ano. The Standards Practice Task Force. The American Society of Colon and Rectal Surgeons. Dis Colon Rectum 1996; 39: Norsk Elektronisk Legehåndbok / OUS Ullevål Anoproktologi, allmennlegar V/

58 Behandlings-/drenasjeprinsipp Anoproktologi, allmennlegar V/

59 Supra-levatorisk abscess Skal drenerast frå analkanalen/rectum Palpere Anoskopere Aspirere Drenere Anoproktologi, allmennlegar V/

60 Operasjon Pasienten i beinhaldarar Kryssinscisjon i hud nærast mogeleg sfinkterapparatet, men utan å skade det!! Skylje med saltvatn, evt. gj. kvinnekateter Forsiktig digital sondering, opne evt. septa NB! God nok hudåpning! Skraping med skarp skei og/eller sondering etter fistelgangar er ikkje indisert i første omgang Unngå iatrogen fistel! Dei fleste insiderte abscessar (> 60%) lukkar seg utan fisteldanning Anoproktologi, allmennlegar V/

61 Tilleggsbehandling? Rutine: Laksantia Dagleg sårskift og handdusj eller sittebad Kontroll etter 2-8 veker postoperativt Ikkje rutine: Bakt. dyrking Dren Antibiotika Spalting av evnt fistel primært Anoproktologi, allmennlegar V/

62 Komplikasjonar / prognose Residiv eller manglande respons på operativ behandling Tiltak: Undersøk med rektal ultralyd eller MR for å sjå etter udrenerte lokulament. Intersfinkteriske og ishiorektale absessar kan utvikle ny abscess eller kronisk fistel Hidrosadenitt? Tenk på diagnosen ved stadige residiv der ein ikkje finn fistel med kommunikasjon til tarm. Dyrking av puss. Hudbakteriar er hyppig ved hidrosadenitt, og tarmbakteriar ved anale abcsessar. Mb Crohn? Ta biopsi. Undersøk colon og tynntarm Anal inkontinens: Manglande kontroll over flatus eller avføring kan vere resultat av tilstanden eller behandlinga Alvorleg vevsinfeksjon med nekrotiserande fascieitt eller bekkenabscess (OBS! Fourniers gangren) Sjeldan, men alvorlig komplikasjon der pasienten er septisk, høgfebril. Mortalitet. Tiltak: Kirurgisk fjerning av nekrotisk vev, generell sepsisbehandling, evt. deviasjon av colon Anoproktologi, allmennlegar V/

63 Fistelen er ein kronisk fase av lokal anorektal sepsis, karakterisert ved kronisk purulent drenasje, sykliske smerter, evt. assosiert med ny oppbygging av abscess før intermitterande spontan tømming/dekompresjon. Dette er naturleg forløp etter for opp mot 50% av perianale abscessar. Det utviklar seg epitelialisert fistel-kanal. 63

64 Diagnostisering Korrekt klassifisering av fistelen!! Grundig klinisk undersøking Ofte nødvendig med anestesi og opr.avd. Inspeksjon, palpasjon, anoskopi Identifikasjon av eksterne og interne opning Sondering H2O2-instillering Retning/lengde på fistelgangen Mengde sfinktermuskel involvert!! Bildeundersøking transanal ultralyd og/eller MR Anoproktologi, allmennlegar V/

65 Klassifikasjon, fistlar Parks AG, Gordon PH, Hardcastle JD. A classification of fistula-in-ano. Br J Surg 1976; 63(1):1-12 Ekstrasfinkterisk, 3-5% Transsfinkterisk 20-40% Suprasfinkterisk, 5% Infrasfinkterisk NB! (Ano-/rektovaginal fistel) Intersfinkterisk, 45-60% Anoproktologi, allmennlegar V/

66 Termen «kompleks fistel»...er nå mest korrekt brukt for fistlar som kryssar over >30-50% av eksterne sfinkter (høgtrans-, supra- og ekstrasfinkterisk) som er anteriørt hos kvinner som har multiple løp/gangar hos pasient med pre-eksisterande inkontinens hos pasient som har lokal stråleskade hos pasient med Crohns sjukdom Anoproktologi, allmennlegar V/

67 Bildeundersøkingar, fistel Ideelt: Lage eit virtuelt kart over fistelen Fistulografi (kontrast-us) - ser berre fistelgangen; er mindre i bruk og helst ved mistanke om fistel til naboorgan Anoproktologi, allmennlegar V/

68 CT skiljer ikkje godt mellom inflammatorisk vev og fistel, obs. strålemengde UL (TRUS) krev mye av undersøkaren, (UL=MR) Anoproktologi, allmennlegar V/

69 MR fistulografi syner fistel + vevet rundt, aktiv fistel, tilgrodd fistel, arr; inga joniserande stråling Anoproktologi, allmennlegar V/

70 Behandlingsmål, fistel 1. Eliminere septiske foci og assosierte epiteliale kanalar 2....med minst mogeleg funksjonell skade. Ta vare på kontinensen. Practice parameters for treatment of fistula-in-ano. The Standards Practice Task Force. The American Society of Colon and Rectal Surgeons. Dis Colon Rectum 1996; 39: Norsk Elektronisk Legehåndbok / OUS Ullevål Anoproktologi, allmennlegar V/

71 Enkel analfistel 1. Fistulotomi (langsgåande spalting). (Level of Evidence: Class II; Grade of Recommendation: B) 1. Merknad: Residivrate 2-9%. Funksjonell skade 0-17%. Fistelektomi unødvendig. 2. Debridement (utskraping) og injeksjon av fibrin-lim. (Class IV; Grade B) 1. Merknad: Tilheling 60-70%, men mindre ved stutte fistlar, rektovaginal fistel, Crohns sjd., HIV. 3. Fistelplugg (av kollagen) Anoproktologi, allmennlegar V/

72 Spalting Anoproktologi, allmennlegar V/

73 Frå tynntarmsmucosa hos gris Fistelplugg Er resistent mot infeksjon (?) Blir invadert av eige vev og erstatta av dette ila. 3 mndr. ( 1. kontrollen) Anoproktologi, allmennlegar V/

74 Anoproktologi, allmennlegar V/

75 Eignar seg ikkje for plugg Anoproktologi, allmennlegar V/

76 Kompleks fistel 1. Debridement og fibrin-lim (Level IV; Grade: B). 1. Merknad: Kan repeterast. Lite biverknader. Tilheling 14-60% 2. Seton og/eller trinnvis fistulotomi. (Level IV; Grade: B)Merknad: Seton er ein fleksibel drenstråd, t.d. ei «veke» av suturmateriale eller ein «karstrikk» for septisk kontroll og fibrosering langs fistelen 3. Fistelplugg (av kollagen) etter «opprensking» 4. Endorektal «advancement flap»-lukking. (Level IV; Grade: B) 1. Merknad: Sukksessrate: 55-98%. Mild inkontinens opp til 31%, alvorlegare opp til 12% Anoproktologi, allmennlegar V/

77 Seton Anoproktologi, allmennlegar V/

78 «Advancement flap» Anoproktologi, allmennlegar V/

79 LIFT-prosedyre Fistelen blir med kirurgisk disseksjon i intersfinkterisk rom identifisert, ligert og delt Anoproktologi, allmennlegar V/

80 Når er fistelen er tilhela, 3 mnd kontroll: Ingen sekresjon Tørt arr ved ytre åpning Ingen abscess/caviteter Rekvirere MR for eitt års kontroll Anoproktologi, allmennlegar V/

81 Kommunikasjon No, no, professor! I said Show me URANUS! 81

82 Anoproktologi, allmennlegar V/

83 IV. Hemorroidar 83

84 Etiologi 3 bindevevsputer rundt den arteriovenøse komunikasjonen mellom a. rectalis sup. og venae rectales sup. med. inf. I USA: Prevalens 4.4%; topp år 84

85 Klassifisering Interne hemorroidar proksimalt for linea dentata Eksterne hemorroidar distalt for linea dentata 85

86 Klassifisering Grad 1: Indre, ikkje-prolaberande hemoroiar som blør Banov et. al. Management of hemorrhoidal 86 disease. J S C Med Assoc 1985; 81:

87 Klassifisering Grad 2: Indre, prolaberande hemoroidar som spontant reponerer seg Banov et. al. Management of hemorrhoidal 87 disease. J S C Med Assoc 1985; 81:

88 Klassifisering Grad 3: Manuelt reponible, indre prolaberande hemorroidar Banov et. al. Management of hemorrhoidal 88 disease. J S C Med Assoc 1985; 81:

89 Klassifisering Grad 4: -Irreponible indre hemorroidar -Akutt tromboserte, inkarsererte indre h. -Inkarsererte, tromboserte eksterne h. som affiserer heile circumferensen. Banov et. al. Management of hemorrhoidal 89 disease. J S C Med Assoc 1985; 81:

90 Klassifisering Trombosert ekstern hemorroide: 90

91 Marisk Forstørra hudfald. 91

92 Symptom Blødning: Raudt blod på toalettpapiret frisk, dryppande blødning vanleg mørkt eller okkult blod uvanleg Plager, ubehag i årevis Prolaps av vev frå endetarm Inkomplett tømming 92

93 Symptom Smerter, oftast i samband med prolabert vev Sterke perianale smerter ved trombosert ytre hemorroide Soiling : Siving etter endt defekasjon pga. retinert avføring over pressindusert hevelse i hemorroidar 93

94 Differensialdiagnosar Anal fissur. -opptrer hos opptil kvar 5. pas. med hemorroidar Perianal abscess OBS!! Malignitet 94

95 Utgreiing Ved frisk rektalblødning: Gløym aldri rektal eksplorasjon!! - Ano-/rektoskopi (Fleksibel sigmoideoskopi?) Alder > 50 år - CT-colografi (?) Ved melena eller okkult blødning: -Coloskopi Retningsliner frå American Society for 95 Gastrointestinal Endoscopy og Society for Surgery of the Alimentary Tract.

96 Konservativ behandling grad I + II + III Fiberrik kost og mosjon. Regulering av avføring (motilitets hemmande/aktiverande substansar). Symptomatisk behandling: Lokal applikasjon av: -Kortikosteroidar (ikkje for lenge!) -Lokal-anestetika -Kombinasjonspreparat Ingen data viser reduksjon av hemoroidar etter konservativ behandling. 96

97 Skleroterapi Omtala av Morgan et al Submukøs injeksjon 5 ml av -5% fenol i olje -hyperton saltløysing Grad I+II. Rask prosedyre, ingen anestesi. Smerter 12-70% Prospektiv studie: Walker et al. Int. J. Colorectal Dis år langtidseffekt - 70% symptomfri Prospektiv studie: Santos et al. Dis colon rectum 1993; 36: pasientar, symptomatiske hemoroiaer (?), ein-dose skleroterapi. -4 års oppfølgjing. -28% helbreda, 14 % betre -58% uendra eller verre. 97

98 Omtala av Lewis et al Kryoterapi Grad I+II. Kulde-ablasjon. Krever ikkje anestesi Dei siste 20 åra få studiar Konklusjon: Usikker effekt Retrospektiv studie: O Callaghan et al. Br. J. Surg pasientar -70% symptomfridom, 4 år follow-up -Likeverdig med Milligan Morgan operasjon 98

99 Gummiband-ligering Hippocrates 460 BC, trådligering av hemorroidar Omtala i 1963 av Barron (Barron s ligatur) Grad I+II+III. Blir gjort utan anestesi via anoskop 99

100 Gummiband-ligering 1-3 hemorroidar samtidig Strikkplassering proksimalt for linea dentata. Avstøytt etter 7-10 dagar. 100

101 Gummiband-ligering, resultat Auka komplikasjonsrisiko ved multiple strikkar: multiple vs. singel Smerte 29% 2,5% Vasovagal reaksjon 5,2% 0 Urinretensjon 12,3% 0 Ingen forskjell i alvorlege komplikasjonar Lee et al. Dis Colon Rectum 1994; 37: Multippel hemorrhoidal banding in a single session 101

102 Bipolar diatermi Krever anestesi (lokal el generell) Noe ressurskrevande Stoppar effektivt blødning Reduserer ikkje hemorroidane 102

103 Operativ behandling grad III + IV Eksisjon av interne og eksterne komponentar Eksisjon av prolabert rektalmukosa 5-10% av alle med hemorroidar Ad modum Milligan-Morgan (England) Ad modum Ferguson (USA) Ad modum Longo Hemorrhoidal Artery Ligation (HAL) Recto-Anal Repair (RAR), Transanal Hemorroide Dearterisering (THD) 103

104 Milligan -Morgan Milligan ET, Morgan CN, Jones LE. Surgical anatomy of the anal canal and the operative treatment of haemorrhoids. 104 Lancet 1937;2: 1119.

105 Milligan -Morgan 105

106 Ferguson Ferguson, JA, Mazier, WP, Ganchrow, MI, Friend, WG. The closed technique of hemorrhoidectomy. Surgery 1971;70:

107 Ferguson 107

108 Komplikasjonar Urinretensjon 2%-36%. Postop. blødning 0%-6%. Anal stenose 0%-6%. Infeksjon 0.5%-5.5%. Inkontinens 2%-12%. Madoff et al. Gastroenterology 2004; 126: American Gastroenterological Association Technical Review on the Diagnosis and Treatment of Hemorrhoids. 108

109 Longo Procedure for Prolapsed Hemorroids (PPH) omtala først i Prinsippet: Reseksjon av mucosa i rectum utan å fjerne hemorroidane. Longo A. Treatment of Hemorrhoid Disease by Reduction in Mucosal and Haemorrhoidal Products with a Circular Stapling Device - New Procedure. Proceedings of the 6th World Congress of Endoscopic Surgery, Rome, Italy. Rome, Italy,

110 110 Longo

111 111 Longo

112 112 Longo

113 Longo vs Milligan Meta analyse, 22 RCT Longo vs hemorroidektomi ved Grad III+IV: Fleire asymptomatiske pasientar etter Milligan. Fleire pasientar med residiv etter Longo Fleire repeterte inngrep etter Longo 113 Obs! Sfinkterskade og inkontinens

114 114 HAL

115 RAR Step 1: Ligering av hemoroide arterien. Step 2: Løfting av mukosa. 115

116 Hemorroidar oppsummert Hyppig (4.4%) Indre-ytre, Grad I-IV Friskt blod ikkje ofte smerte (Obs! inkarserasjon/trombosert ekstern, fissur, abscess ved smerte) Anoskopi-sigmoideoskopi Dei fleste kan behandlast med strikk (I-III) Milligan sidestilt med Ferguson Longo gir høgare residiv-frekvens HAL og RAR rel. nye metodar, meir uviss effekt ennå 116

117 Anoproktologi, allmennlegar V/

118 V. Anorektale prolaps Anoproktologi, allmennlegar V/

119 Internt rektalprolaps Eksternt rektalprolaps Analprolaps Sigmoideocele Enterocele Rectocele Anoproktologi, allmennlegar V/

120 Anamnestiske opplysningar Høg alder? Spina bifida eller ryggskadar? Kvinner: Tidlegare fødselsskadar? Genitalt prolaps? Obstipasjon? (Colon-dysmotilitet) Obstruert defekasjon? (Paradoks bekkenbotnmotilitet og/eller reflekssvekking) Anal inkontinens? Urininkontinens? Solitært ulcus recti? (funn)

121 Internt rectumprolaps Rektal invaginasjon («occult rectal prolapse») som ikkje passerer analkanalen. - Om internt prolaps endeleg kan føre til eksternt prolaps, er uvisst.

122 Eksternt rectumprolaps Fullveggs rectumprolaps som passerer analkanalen og kjem ut. «Prolapse is the circumferential intussusception of the upper rectum and rectosigmoid colon» (Broden and

123 Synleg forskjell mellom analt mucosaprolaps og fullveggs rektalt prolaps Rektalprolaps Circumferensielle folder Analprolaps Radiære folder

124 Typiske anatomiske forandringar i bekkenet/bekkenbotnen

125 (Imminent) sigmoideocele, evt. enterocele

126 Rektocele

127 Internt rektalprolaps eller imminent eksternt rektalprolaps rektalprolaps Eksternt Svekka bekkenbotn og analt sfinkter. Svekka nerve- funksjon (primært eller sekundært)

128 Symptom Eksternt prolaps Tarm som heng ute «Soiling» Blødning (t.d. ulcus recti) Obstipasjon og/eller obstruert defekasjon. Fekal inkontinens: %, avhengig av alder :46

129 Symptom Internt prolaps (rektal invaginasjon) Obstipasjon og eller obstruert defekasjon Kjensle av aldri å få tømt tarmen ordentleg Fekal inkontinens Soiling Blødning Smerter og kløe NB! Hugs høg forekomst av internt prolaps i friske, asymptomatiske personar (50-60%).

130 Diagnose Anamnese alltid Anorektoskopi alltid Dostol-test ved mistanke om ekst. prolaps Colonoskopi (altern. Rektoskopi og Ct colografi) alltid ved obstipasjon og blødning Anorektal fysiologisk testing (Manometri, Rectum-compliance, Anorektale refleksar) ved inkontinens eller mistanke om anorektal dysfunksjon, sjelden berre ved funn av prolaps Rtg colon transittid alltid ved obstipasjon Rtg defekografi alltid ved vanskeleg tarmtømming

131 Anoproktologi, allmennlegar V/

132 Defekografi Internt prolaps Anoproktologi, allmennlegar V/

133 Indikasjon for behandling Manifest eksternt rectumprolaps: Vanlegvis kirurgi Internt rectumprolaps kan vere tilfeldig funn utan å ha noen primær samanheng med symptoma Det må utelukkast andre tilstandar som, kan handsamast konservativt eller kan kreve annan kirurgi Rektocele Sigmoidocele/enterocele Cystocele. Bekkenbotn-dyskoordinasjon. Andre

134 Mange operasjonsmetodar - altså ingen suveren Abdominal operasjon (open/laparoskopisk) Sigmoid reseksjon Frykman-operasjon Sutur-rektopeksi Ripstein-rektopeksi Ivalon sponge prosedyre kombinert reseksjon+fiksasjon med eller utan nett («mesh») Perineal operasjon (Thiersch-cerclage) Delorme-operasjon Altmeier-operasjon Perineal rektosigmoidreseksjon med/utan levatorplastikk

135 Frykman

136 Ripstein

137 Ivalon Sponge

138 Delorme

139 Altmeier

140 Altmeier, forts.

141 Våre retningsliner for behandling av fulminant eksternt rektumprolaps Alle vaksne pasientar får som hovudregel tilbod om kirurgisk behandling (Merk: Ikkje alltid barn og unge) Abdominal operasjon for pasient med låg operasjonsrisiko Peksi (med?) utan reseksjon, nå gjerne laparoskopisk med fremre nett Perineal operasjon for gamle og andre med høg operasjonsrisiko Altmeier eller Delorme

142 Våre retningsliner for behandling av internt rectumprolaps Pasientar med obstipasjon eller paradoks bekkenbotnkontraksjon (dyskoordinasjon) får tilbod om konservativ behandling (kostrettleiing, «biofeedback»-trening) Restriktive med operasjon, men av og til i situasjonar med obstruert defekasjon og/eller aukande fekal inkontinens Sjeldan (aldri?) operasjon på smertebakgrunn Metode? Peksi utan/med reseksjon (laparoskopisk fremre peksi) Reseksjon åleine, utan fjerning av mesorectum Vurdere kirurgisk korreksjon av eksisterande retocele eller andre tilstandar, dersom det synest symptomgjevande, før evt. kir. behandling av prolaps

143 CONCLUSION «Rectotopexy can be performed with low mortality and recurrence rates but with high early complication rate and some serious late complications. The use of an absorbable mesh might decrease the number of late complications. Continence was improved after surgery, both in patients with rectal prolapse and in those with internal rectal intussusception. Constipation was a common preoperative complaint, and increased constipation after rectopexy may be a problem in some patients, especially in those with internal rectal intussusception. Some patients with preoperative constipation reported marked improvement after rectopexy. The number of bowel movements per week had decreased Schultz et al. Dis Colon rectum 2000; 43: postoperatively, but the patients mainly suffered from emptying

144 CONCLUSION, forts. Because it is impossible at present to predict the functional result, Ripstein rectopexy probably should be avoided in patients with rectal prolapse and constipation. We also suggest that it should be used only with great precaution in patients with internal rectal intussusception because of the risk of severe postoperative constipation» :46 Schultz et al. Dis Colon rectum 2000; 43:

145 Rectocele Utposing av fremre rektalvegg inn i vagina. Svekka bekkenbotn, svekka rektovaginal fascie (Denovilliers fascie)

146 Symptom av rektocele Kjensle av og synleg bakre vaginal innposning Trykkjensle Rektalt tømmingsproblem Trong til manuell assistanse ved defekasjonen (finger i vagina med press bakover). «Soiling» Dyspareuni Bekkensmerte Andre

147 Diagnose av rectocele Anamnese Inspeksjon og palpasjon i kvile og under auka abdominal-/bekkentrykk Defekografi (Stadfestar og/eller utelukkar også andre tilstandar: internt prolaps, enterocele, cystocele, sigmoideocele, bekkendescens. Obs også rektocele som bifunn utan klinisk vekt Korrelasjon mellom storleik og symptom? 2 cm? 4 cm? Storleiken av rektocelet og kontrastretensjonen har sikker påverknad på symptom Anorektal fysiologisk testing (hovedsakeleg for å utelukke andre tilstandar: Manometri, rektal sensibilitet, defekasjons-«urge», maks. volum)

148 Defekografi Anoproktologi, allmennlegar V/

149 Behandling Konservativ Kostomlegging ved defekasjonsvanskar; fiberrik diett, avføringsmiddel Biofeedback ved anismus Kirurgisk Varsemd. Ofte ikkje godt resultat (50% vellukka) Andre tilstander som kan gi liknande symptom bør vere utlukka/behandla først Rectocelet bør vere stort og med tydeleg kontrastretensjon før ein tilrår kirurgi

150 Kirurgisk teknikk Vaginal tilgang (oftast ved gynekolog): - «Posterior colporrhaphy» - «Repair» av rektovaginale fascie Transrektal tilgang (sjeldan hos oss): - Sarles metode - Block metode

151 VI. Anal inkontinens Pasient-utgreiing og kirurgisk behandling Anoproktologi, allmennlegar V/

152 Livskvalitet hos pasientar med fekal inkontinens (SF 36) anal incont norm.pop 0 PF RP BP GH VT SF RE MH Anoproktologi, Arne Bakka, allmennlegar SIS Bergen 0408 V/

153 Anal inkontinens blir ofte gradert i samsvar med lekkasje av: 1. Gass (flatus) 2. Tynn avføring, diare 3. Fast, forma avføring 4. Soiling, fukting gjennom ymse scoring -system: Anoproktologi, allmennlegar V/

154 Pasient-dagbok Dag 1 Klokken Mat drikke Avføring konsistens Anoproktologi, allmennlegar V/

155 Wexner Score Vanlig konsisten s Aldri Sjelden Noen ganger Vanligvis Løs Luft Bleie Alltid Hvordan påvirker det livsstilen din Anoproktologi, allmennlegar V/

156 Forekomsten av anal inkontinens Prevalens: 1-10% i totalpopulasjonen (Nelson et al., JAMA 1995;274:559-61) (Perry et al., GUT 2002;50:480-4) Friske eldre over 65 år: 7-10% endå høgare hos dei i sjukeheim (- 50%) (Nelson, Gastroenterology 2004;47:1341-9) Etter totalruptur ved vaginal fødsel: 20-60% (forekomst av obstetrisk sfinkterskade er 10-13%) (Madoff et al, Lancet 2004;364: ) (Dudding et al, Ann Surg 2008;247:224-37) Etter ukomplisert Anoproktologi, vaginal allmennlegar fødsel, V/2013 (tidleg) : %

157 Multifaktoriell årsakssamanheng

158 rectoanal inhibitory reflex internal sphincter tone anal sensation rectal compliance and sensation Anal continence external shincter and pelvic floor capacity anal cushions stool quality and volume gut propulsive forces Anoproktologi, allmennlegar V/

Anoproktologi. Emnekurs i gastroenterologi 02.02.2015. Hartwig Kørner Overlege/professor Gastrokirurgisk avdeling Stavanger Universitetssjukehus

Anoproktologi. Emnekurs i gastroenterologi 02.02.2015. Hartwig Kørner Overlege/professor Gastrokirurgisk avdeling Stavanger Universitetssjukehus Anoproktologi Emnekurs i gastroenterologi 02.02.2015 Hartwig Kørner Overlege/professor Gastrokirurgisk avdeling Stavanger Universitetssjukehus Målsetting God diagnostikk og behandling i allmennpraksis

Detaljer

Obstetriske sfinkterskader

Obstetriske sfinkterskader Obstetriske sfinkterskader Primærsutur teknikk og resultater Stig Norderval Gastrokirurgisk avdeling UNN og Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkensykdommer, UNN April 2013 Oversikt Insidens

Detaljer

Differensiert henvisning/mottak, tverrfaglig oppfølgning

Differensiert henvisning/mottak, tverrfaglig oppfølgning Differensiert henvisning/mottak, tverrfaglig oppfølgning Kontroller: Det er sendt ventelistebrev (ryddebrev) til alle på kontrollventelisten Pasienter som skulle vært til kontroll: 8/2010, 11/2011, 16/2012

Detaljer

Bildediagnostikk i anorectalområdet. Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus.

Bildediagnostikk i anorectalområdet. Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus. Bildediagnostikk i anorectalområdet Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus. Benigne tilstander Perianale fistler Avføringsproblematikk Perianale fistler 10/100 000 2-4:1

Detaljer

Stråleskadet tarm. Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling. Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS

Stråleskadet tarm. Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling. Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS Stråleskadet tarm Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS Oversikt Strålebiologi Akutte stråleskader Kronisk stråleenteropati Kronisk stråleproktitt

Detaljer

Foto: Mona Stedenfeldt

Foto: Mona Stedenfeldt Foto: Mona Stedenfeldt Tjenesten ble etablert i 2006 som det første av sitt slag i Norge. Vi er en tverrfaglig kompetansetjeneste innen urin - og avføringsinkontinens, samt komplekse bekkenbunnsdiagnoser.

Detaljer

Obstipasjon: utredning og behandling. Nazir Naimy PhD, Overlege,

Obstipasjon: utredning og behandling. Nazir Naimy PhD, Overlege, Obstipasjon: utredning og behandling Nazir Naimy PhD, Overlege, Obstipasjon Tarmtømming få ganger i uken. Vansker med å tømme tarmen. Hard avføring. Må sitte lenge på do og blir ikke ferdig. Ufullstendig

Detaljer

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert.

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. GI Kurs 2014 Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. Kasus02 57 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse Barrett slimhinne og en liten polypp i ora serrata.

Detaljer

Behandling av Nevrogen blære

Behandling av Nevrogen blære Behandling av Nevrogen blære Alexander Schultz Seksjon for rekonstruktiv urologi og nevrourologi Urologisk avdeling OUS, Rikshospitalet Seksjon for rekonstruktiv urologi og nevrourologi, urologisk avdeling

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN TIL deg som skal TIL operasjon av skjede/livmor

KVINNEKLINIKKEN TIL deg som skal TIL operasjon av skjede/livmor KVINNEKLINIKKEN Til deg som skal til operasjon av skjede/livmor VELKOMMEN TIL KVINNEKLINIKKEN Dette er informasjon til deg som skal til operasjon for framfall av skjede/livmor (descensoperasjon) I denne

Detaljer

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 -

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Hans-Jørgen Smith Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus HF http://folk.uio.no/hjsmith/ Innhold: 1. Valg av undersøkelsesmetoder

Detaljer

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD BODØ, 6. FEBRUAR 2009 NIFS-SEMINAR SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD Sinus pilonidalis er i utgangspunktet

Detaljer

Nyfødtkirurgi. Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål

Nyfødtkirurgi. Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål Nyfødtkirurgi Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål Nyfødtkirurgi Nyfødt Alder 4 uker (28 dager) eller mindre Gestasjonsalder 44 uker eller mindre Eks. Prematur baby Født uke 30. Operert 13

Detaljer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Local guidelines for University Hospital of Northern Norway Lise Balteskard, MD, PhD Dept of Radiotherapy Indikasjon for preoperativ strålebehandling

Detaljer

OPERASJON VED BETENNELSE I TARM

OPERASJON VED BETENNELSE I TARM OPERASJON VED BETENNELSE I TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til Avdeling for gastro- og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av betennelse i tarm. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller

Detaljer

IBS Kliniske aspekter. Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008

IBS Kliniske aspekter. Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008 IBS Kliniske aspekter Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008 Irritabel tarm. (IBS) Kjennetegnes ved kroniske magesmerter med tilleggssymptom. Uten at det foreligger Patologi i blodprøver.

Detaljer

Vurdering og behandling av kolorektale funksjonsproblemer etter ryggmargsskade (RMS) Tom Tørhaug, overlege / ph.d kandidat / senior rådgiver

Vurdering og behandling av kolorektale funksjonsproblemer etter ryggmargsskade (RMS) Tom Tørhaug, overlege / ph.d kandidat / senior rådgiver Vurdering og behandling av kolorektale funksjonsproblemer etter ryggmargsskade (RMS) Tom Tørhaug, overlege / ph.d kandidat / senior rådgiver 1 Images of health and disability, WHO 2009 Title: Double burden

Detaljer

AKUTT ABDOMEN. Bjørn S Nedrebø Avd sjef/avdoverlege gkir avdeling Dr med

AKUTT ABDOMEN. Bjørn S Nedrebø Avd sjef/avdoverlege gkir avdeling Dr med AKUTT ABDOMEN Bjørn S Nedrebø Avd sjef/avdoverlege gkir avdeling Dr med Definisjon Akutte magesmerter med opp til 7 dagers varighet Ikke avklart mht. årsak Bredt spektrum av potensielle diagnoser selv

Detaljer

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi.

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi. Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi

Detaljer

UTREDNING OG BEHANDLING AV ANAL INKONTINENS

UTREDNING OG BEHANDLING AV ANAL INKONTINENS UTREDNING OG BEHANDLING AV ANAL INKONTINENS Nazir Naimy PhD, Overlege Bekkensenter/Gastrokirurgisk avdeling. 1 nazi m UTREDNING OG BEHANDLING AV ANAL INKONTINENS Anatomi Fysiologi Utredning: Diagnostiske

Detaljer

Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser

Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser Seminar for jordmødre Rikshospitalet 7.2.2008 Hjalmar Schiøtz 1 Nedre urinveier består av 1. urinblæren 2. urethra. 2 Nedre urinveiers oppgaver:

Detaljer

Diaré. Tarmkurs 04.05.2015. Simen Vatn, Akershus Universitetssykehus

Diaré. Tarmkurs 04.05.2015. Simen Vatn, Akershus Universitetssykehus Diaré Tarmkurs 04.05.2015 Simen Vatn, Akershus Universitetssykehus Diaré; definisjoner Normal avføring 3/døgn - 1/3. døgn Grøtet - hard/ knollete Diaré ulike definisjoner > 200g avføring/ døgn (forskning)

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon om innlegging eller

Detaljer

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014 Mikroskopisk kolitt TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus Pathol Eur. 1976;11(1):87-9. 'Collagenous colitis' with watery diarrhoea--a new

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne foldaren inneholder informasjon til pasientar som skal få behandla meniskskade i kne. Sjå i tillegg foldar med generell informasjon om dagkirurgi på sjukehuset.

Detaljer

Avdeling for urologi

Avdeling for urologi Avdeling for urologi Informasjon om TUR-blære Kjære pasient I denne brosjyra finn du informasjon om operasjonen du skal til og litt om dei fyrste dagane etterpå. Før du vert operert vil du få ein samtale

Detaljer

Når kniven må til - operativ behandling av trykksår. Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus

Når kniven må til - operativ behandling av trykksår. Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus Når kniven må til - operativ behandling av trykksår Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus Bakgrunn Definisjon: Sår som oppstår når vev overliggende ben får

Detaljer

Barnelegesynspunkt Fagdag tuberkulose. FSS, 16.9.2014 Per Helge Kvistad

Barnelegesynspunkt Fagdag tuberkulose. FSS, 16.9.2014 Per Helge Kvistad Barnelegesynspunkt Fagdag tuberkulose FSS, 16.9.2014 Per Helge Kvistad 1 E. Munck. Syk pike 2 Tbc - Norge Svært lite klinisk problem i vårt område i dag. Norge av land med lågast insidens, 6/100 000/år

Detaljer

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Emnekurs for allmenpraktiserende leger 19.03.2013 Jan Henrik Rydning Disposisjon Diaré: Definisjoner Diagnostiske overveielser Malabsorbsjon: Litt generelt Mest

Detaljer

Achillesproblemer. Marius Molund Fot og ankelseksjonen, OUS Ullevål

Achillesproblemer. Marius Molund Fot og ankelseksjonen, OUS Ullevål Achillesproblemer Marius Molund Fot og ankelseksjonen, OUS Ullevål Disposisjon Anatomi/ mekanikk Undersøkelse - utredning Tilstander i achilles Kons Operativ Post op oppfølging Anatomi Anatomi Fellessene

Detaljer

Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015. Anne Julsrud Haugen

Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015. Anne Julsrud Haugen Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015 Anne Julsrud Haugen Sykehistorie Mann 40 år Tidligere frisk, trener regelmessig Våknet på morgenen med smerter glutealt og utstrålende til leggen. Nummenhet, prikking.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

SJUKE BARN I BARNEHAGEN

SJUKE BARN I BARNEHAGEN SJUKE BARN I BARNEHAGEN INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BORN I SEIM BARNEHAGE BA SJUKE BARN I BARNEHAGEN Du kjem sikkert mange gonger til å stille deg sjølv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Førstegangsfødende og anal inkontinens:

Førstegangsfødende og anal inkontinens: Førstegangsfødende og anal inkontinens: Prevalens, prediktorer og livskvalitet Hege Hølmo Johannessen PhD Stipendiat Fysioterapiavdelingen SØ / Institutt for samfunnsmedisin NTNU Anal inkontinens (AI)

Detaljer

Irritabel tarmsyndrom (IBS) 25.04.14

Irritabel tarmsyndrom (IBS) 25.04.14 Irritabel tarmsyndrom (IBS) 25.04.14 IBS Gastrointestinalt syndrom karakterisert av kroniske magesmerter og endrede avføringsvaner Ingen påvisbar årsak Den vanligste gastrointestinale lidelse (~10%?) Menn

Detaljer

Dyspareuni og vaginisme. Asta Eir Eymundsdottir Overlege, kvinneklinikken, SUS

Dyspareuni og vaginisme. Asta Eir Eymundsdottir Overlege, kvinneklinikken, SUS Dyspareuni og vaginisme Asta Eir Eymundsdottir Overlege, kvinneklinikken, SUS Definisjoner Dyspareuni: Genitale smerter som oppstår konsekvent før, under eller etter samleie. Provosert vulvodyni (generalisert

Detaljer

OPERASJON I MAGE ELLER TARM

OPERASJON I MAGE ELLER TARM OPERASJON I MAGE ELLER TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til avdeling for gastro og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av akutt stopp i fordøyinga. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

Obstipasjon Encoprese. Overlege Unni Mette Stamnes Köpp Barneavdelingen Sørlandet sykehus Kristiansand

Obstipasjon Encoprese. Overlege Unni Mette Stamnes Köpp Barneavdelingen Sørlandet sykehus Kristiansand Obstipasjon Encoprese Overlege Unni Mette Stamnes Köpp Barneavdelingen Sørlandet sykehus Kristiansand Definisjon Kronisk intestinal pseudoobstipasjon Skiller seg fra en heterogen gruppe sjeldne GI nevrogene

Detaljer

Urodynamisk utredning seksjonsoverlege Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Urodynamisk utredning seksjonsoverlege Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Urodynamisk utredning seksjonsoverlege Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Flowmetri Cystometri Inntil 10 ml/min fysiologisk fylningshastighet 10-100 ml/min moderat Over 100 ml/min rask Urethra trykk profil

Detaljer

Prioriteringsveileder - Urologi

Prioriteringsveileder - Urologi Prioriteringsveileder - Urologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - urologi Fagspesifikk innledning - urologi Urologitilstander har ofte høy kreftforekomst.dette må

Detaljer

Lumbale prolaps. Indikasjon for kirurgisk behandling. Cauda equina syndrom. Prolapspasienter. Tidsramme for operasjon av CES.

Lumbale prolaps. Indikasjon for kirurgisk behandling. Cauda equina syndrom. Prolapspasienter. Tidsramme for operasjon av CES. Indikasjon for kirurgisk behandling Oliver Grundnes NIMI sykehus, Ullevål stadion Lumbale prolaps Ca. 95% i de to nederste nivå Ensidig rotaffeksjon Klinisk påvirkning av L5 eller S1 Midtstilte og/eller

Detaljer

RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS

RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Sven Weum Radiologisk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge HF Wilhelm Röntgen (1845-1923) Spektrum av elektromagnetisk stråling Oversikt abdomen Oversikt

Detaljer

HJARTEAVDELINGA MEDIKAMENTELL STRESS-EKKOKARDIOGRAFI

HJARTEAVDELINGA MEDIKAMENTELL STRESS-EKKOKARDIOGRAFI HJARTEAVDELINGA MEDIKAMENTELL STRESS-EKKOKARDIOGRAFI Foto: www.colourbox.com 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus VELKOMMEN TIL OSS I denne brosjyren finn du informasjon om undersøkinga du skal

Detaljer

Pre-operativ. ring. Øivind Irtun Overlege / professor Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge.

Pre-operativ. ring. Øivind Irtun Overlege / professor Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge. Pre-operativ ernæring ring Øivind Irtun Overlege / professor Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge Norge Percentage of weight loss. A basic indicator of surgical risk

Detaljer

Akutte trykksår. Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN

Akutte trykksår. Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN Akutte trykksår Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN Definisjon 1 Et akutt trykksårer en alvorlig form av LIGGESÅR, relatert til neurologisk lidelse, f eks i hemiplegi eller paraplegi. Ref: Medilexicon

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE FØR OPERASJONEN Faste Du skal faste frå klokka 24.00 kvelden før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete, røyke, bruke snus, ete drops eller tygge tyggegummi. Du

Detaljer

Behandling av ulike vannlatingsplager

Behandling av ulike vannlatingsplager Behandling av ulike vannlatingsplager Et behandlingsopplegg avhenger av hvilket vannlatingsproblem pasienten har. Før man bestemmer behandlingsmåte må pasienten ofte utredes. En enkel utredning kan mange

Detaljer

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Disposisjon Bakgrunn Klassifikasjon Anamnese Undersøkelse Lab Radiologi

Detaljer

Fysioterapi ved inkontinens og bekkenbunnssmerter. Anoproktologikurs 16.12.14 - Vigdis Skøld, spesialfysioterapeut Ahus

Fysioterapi ved inkontinens og bekkenbunnssmerter. Anoproktologikurs 16.12.14 - Vigdis Skøld, spesialfysioterapeut Ahus Fysioterapi ved inkontinens og bekkenbunnssmerter Anoproktologikurs 16.12.14 - Vigdis Skøld, spesialfysioterapeut Ahus Bekkenbunnstrening (BBT) BBT er første valg ved behandling av urininkontinens, i første

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Sjå i tillegg foldar med generell informasjon om innlegging på sjukehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Barn med obstipasjon. Vårmøtet 08.03.13, Østfold. Silje Ødegaard Barneavd. SØ HF

Barn med obstipasjon. Vårmøtet 08.03.13, Østfold. Silje Ødegaard Barneavd. SØ HF Barn med obstipasjon Vårmøtet 08.03.13, Østfold Silje Ødegaard Barneavd. SØ HF Definisjon Sjeldne defekasjoner Hard avføring som er vanskelig/smertefull å få ut Leonard 2 år gammel gutt med Down syndrom,

Detaljer

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet 2% fem års overlevelse Cancer pancreatis I USA: 42000 med diagnosen i 2009, 35000 vil dø av sin sykdom 4. største cancer-dødsårsak

Detaljer

Balanselaboratoriet BALANSELABORATORIET

Balanselaboratoriet BALANSELABORATORIET svimmel - til undersøking Balanselaboratoriet BALANSELABORATORIET er eit spesiallaboratorium for utgreiing av sjukdommar i balanseorganet, og får tilvist pasientar frå heile landet. er eit nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Oluf Dimitri Røe Overlege Kreftpoliklinikken Namsos 2012

Oluf Dimitri Røe Overlege Kreftpoliklinikken Namsos 2012 Oluf Dimitri Røe Overlege Kreftpoliklinikken Namsos 2012 15-års overlevelse, menn (blå) og kvinner (rød) Survival i stadier Cancer coli Tykktarmskreft Endetarmskreft Nye regler for tid til utredning

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER

PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER Fagseminar: Oppfølging av barn og unge med MMC, OUS 01.11.10: PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER ved TARM- og URINVEISPROBLEMATIKK Trond H. Diseth avdelingsoverlege, professor dr.med. Seksjon for psykosomatikk

Detaljer

Gastro fagmøte HMR 29.04.2013 av Ralph Herter

Gastro fagmøte HMR 29.04.2013 av Ralph Herter Gastro fagmøte HMR 29.04.2013 av Ralph Herter Øsofagitt på grunn av reflux Nekrose av mukosa, erosjoner og ulcerasjoner Metaplasi av plateepitel til sylinderepitel Komplikasjonsutvikling: Lavgradig dysplasi

Detaljer

Struma - definisjon. Struma benevning på forstørra thyroideakjerte. Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm

Struma - definisjon. Struma benevning på forstørra thyroideakjerte. Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm Struma - definisjon Struma benevning på forstørra thyroideakjerte Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm Stort struma: - synleg på avstand - kompressjonssymptom eller volum på meir enn ca 100

Detaljer

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen IV BEHANDLING PÅ SYKEHJEM Fokus på 4 tilstander Dehydrering Urinveisinfeksjon

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Praktisk barnekardiologi Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Pasient 1 Pasient 1 2 åring med høy feber, snør og hoste temp 39 grader ører og hals litt røde ingen fremmedlyder over lungene men bilyd over

Detaljer

Akutte bivirkninger som omfatter slimhinner og hud i genitalia området Grad CTCAE Beskrivelse Tiltak Ansvar Slimhinner

Akutte bivirkninger som omfatter slimhinner og hud i genitalia området Grad CTCAE Beskrivelse Tiltak Ansvar Slimhinner 1 Sårhet+/-erytem i slimhinnen 2 Flekkvise (hvitlige eller røde) slimhinneforandringer < 1,5 cm i diameter, ikke sammen-hengende, evt. åpne sår. Væsking med/uten lukt 1. Gjenta som ved grad 0 2. Evt. i

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skeivstilling i kneet Kneosteotomier Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført osteotomi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Anoproktologi kurs 16. desember

Anoproktologi kurs 16. desember Anoproktologi kurs 16. desember Marie Ellström Engh Professor Kvinneklinikken Akershusuniversitetssykhus 1 Bekkenbunnen fra gynekologens perspektiv Urin inkontinens (UI), Vaginal prolaps Rektocele Urin

Detaljer

Når ein skal opprette vergemål diagnosar og krav til legeattest

Når ein skal opprette vergemål diagnosar og krav til legeattest Når ein skal opprette vergemål diagnosar og krav til legeattest Geir Sverre Braut Statens helsetilsyn Trondheim, 11. september 2013 1 Om innlegget Vanskeleg å unngå å falle for freistinga til å vere hobbyjurist

Detaljer

ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter

ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter Margrethe von Tangen LiS, Anestesi-og intensiv avdelingen Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 1 Dagens temaer ASA klassifikasjon Vurdering

Detaljer

Stentbehandling ved malign gastrointestinal cancer. Lene Larssen Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål

Stentbehandling ved malign gastrointestinal cancer. Lene Larssen Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål Stentbehandling ved malign gastrointestinal cancer Lene Larssen Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål NGF årsmøte Lillehammer 2011 Hva jeg skal snakke om Stenting generelt Resultater Stentstudien Stenting

Detaljer

Jette Stær-Jensen Overlege, Stipendiat, KK

Jette Stær-Jensen Overlege, Stipendiat, KK Bekkenbunn, Graviditet og Fødsel Jette Stær-Jensen Overlege, Stipendiat, KK Januar 2012 En velfungerende bekkenbunn: b Gjør at en holder på urin, luft og avføring i aktivitet og hvile. Støtter organene

Detaljer

Om vestibularisnevritt

Om vestibularisnevritt svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Om vestibularisnevritt Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit. Tilstanden kan bli

Detaljer

INTERVENSJONSRADIOLOGI BLØDNINGSDIAGNOSTIKK OG BEHANDLING. Lillehammer 11. februar 2011

INTERVENSJONSRADIOLOGI BLØDNINGSDIAGNOSTIKK OG BEHANDLING. Lillehammer 11. februar 2011 INTERVENSJONSRADIOLOGI BLØDNINGSDIAGNOSTIKK OG BEHANDLING Lillehammer 11. februar 2011 Utredning og behandling av magetarmblødninger Venøse Øsofagusvariser Arterielle Ulcus ventriculi og duodeni Tumores

Detaljer

03.11.2014. «Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste» .. sårbare mennesker i uvante omgivelser. Forventingsgapet en tillitserklæring.

03.11.2014. «Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste» .. sårbare mennesker i uvante omgivelser. Forventingsgapet en tillitserklæring. Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av urinveiskateter bakgrunn for tiltak og målinger Anne Grimstvedt Kvalvik Revmatolog, dr.med. Leder av Program for pasienttryggleik i Helse Vest

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Korleis auke kvalitet og relevans i allmennmedisinsk forsking? Professor Steinar Hunskår Universitetet i Bergen

Korleis auke kvalitet og relevans i allmennmedisinsk forsking? Professor Steinar Hunskår Universitetet i Bergen Korleis auke kvalitet og relevans i allmennmedisinsk forsking? Professor Steinar Hunskår Universitetet i Bergen Ein slags disposisjon Alt heng saman med alt Eksempel Rammefaktorar Hjernekraft Infrastruktur

Detaljer

Innhold Resymè... 3 Innledning/bakgrunn.. 4 Materiale og metode.. 8 Resultater... 9 Figurer og tabeller.10 Diskusjon..12 Konklusjon... 14 Referanser.15 Vedlegg 17 2 Resymè Siden 2001 har Gastrokirurgisk

Detaljer

Vulvaklinikken 2003-2014

Vulvaklinikken 2003-2014 Fotodynamisk terapi ny behandling for GELP Anne Lise Helgesen hudlege/stipendiat Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse og Universitetet i Oslo Vulvaklinikken, OUS 2003-2014 Startet 2003 på RH Ullevål

Detaljer

OPERASJON I TARM ELLER ENDETARM

OPERASJON I TARM ELLER ENDETARM OPERASJON I TARM ELLER ENDETARM KJÆRE PASIENT Velkommen til Avdeling for gastro- og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av svulst i tarm eller endetarm. ILLUSTRASJON AV MAGE

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Temadag for helsesøstre 14.10.2015 Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Hodepine hos barn - hvordan kan vi hjelpe? Rollen til en helsesøster hos barn med

Detaljer

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Okkult og obskur GI-blødning. Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus

Okkult og obskur GI-blødning. Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus Okkult og obskur GI-blødning Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus Okkult GI-blødning Definisjon Blodtap fra GI-traktus som er så beskjedent at det ikke kan sees. Kan kun påvises ved kjemisk prøve: Positiv

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

Leverkreft og koleangiocarcinom. Ola Røkke

Leverkreft og koleangiocarcinom. Ola Røkke Leverkreft og koleangiocarcinom Ola Røkke Trender for kreft i lever Mortalitet ved kreft i lever Hepatocellulært carcinom (HCC) Norge Akershus Oslo Menn/Kvinner Totalt (2010) 161/år 18/år 21/år 2/1 Lokalisert

Detaljer

Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade

Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade 1 Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade Overlege Annette van der Meer Halvorsen Avdeling for Spinalskader St.Olavs Hospital 2 Ryggmargsskade 3 Ryggmargsskade 4 Behandling - rehabilitering,akuttfasen

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

En kongelig sykdom??

En kongelig sykdom?? En kongelig sykdom?? Mette Marit effekten? Klassifisering av nakkesmerter Gruppe I: Ingen tegn til alvorlig patologi og liten eller ingen innvirkning på dagliglivets funksjon. Gruppe II: Ingen tegn til

Detaljer

Auskultasjon ved klaffefeil

Auskultasjon ved klaffefeil Auskultasjon ved klaffefeil Bilyden ved klaffefeil er ofte så karakteristik at ein kan stilla diagnosen åleine frå anamnese og auskultasjonsfunn. Stetoskopet: Ein kan bruke både membran- og klokkestetoskop.

Detaljer

Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD. Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster

Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD. Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster Epidemiologi Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er en hyppig komplikasjon

Detaljer

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING (HBO) Ved Seksjon for hyperbarmedisin behandlar vi pasientar med ulike sjukdomstilstander med 100 % oksygen under auka omgjevnadstrykk

Detaljer

URINVEISINFEKSJON Sølvi Antonsen Oktober 06 Urinveisinfeksjoner 10-15% 15% prevalens i medisinske avdelinger 1/3 av alle nosokomiale infeksjoner I Norge: - > 100 000 konsultasjoner årlig - > 20 000 sykehusinnleggelser

Detaljer

- urinveier og tarmfunksjon Trine Sæther Hagen

- urinveier og tarmfunksjon Trine Sæther Hagen Oppfølging av barn og unge med MMC - urinveier og tarmfunksjon Trine Sæther Hagen Overlege Barnekirurgisk seksjon, Rikshospitalet Barn med MMC Majoriteten født med normale øvre urinveier, men 60% får skade

Detaljer

Diabetes foten - en helsefaglig utfordring

Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Spesielt dersom blodtilførselen er dårlig SUS 18. april 2013 Frode Johannessen radiologisk avdeling, SUS Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Dårlig blodtilførsel

Detaljer

INKONTINENSUTREDNING. Må det gjøres så vanskelig?

INKONTINENSUTREDNING. Må det gjøres så vanskelig? INKONTINENSUTREDNING Må det gjøres så vanskelig? Arnfinn Seim Kommunelegen i Rissa 1.amanuensis i allmennmedisin, NTNU 1 Hva har vi gjort i Rissa? Epidemiologi Kartlegging av forekomst av UI blant kvinner

Detaljer

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING (HBO) Ved Seksjon for hyperbarmedisin behandlar vi pasientar med ulike sjukdomstilstander med 100 % oksygen under auka omgjevnadstrykk

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

DIAGNOSTISERING OG BEHANDLING AV DISTALT INTESTINALT OBSTRUKSJONSSYNDROM HOS NORSKE PASIENTER MED CYSTISK FIBROSE. Olav Trond Storrøsten

DIAGNOSTISERING OG BEHANDLING AV DISTALT INTESTINALT OBSTRUKSJONSSYNDROM HOS NORSKE PASIENTER MED CYSTISK FIBROSE. Olav Trond Storrøsten DIAGNOSTISERING OG BEHANDLING AV DISTALT INTESTINALT OBSTRUKSJONSSYNDROM HOS NORSKE PASIENTER MED CYSTISK FIBROSE Olav Trond Storrøsten HVA ER DISTALT INTESTINALT OBSTRUKSJONSSYNDROM? Akkumulering av tykt,

Detaljer

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd.

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. Carotis stenose Hjerneslag Insidens: 13 000-15 000/år i Norge Prevalens

Detaljer

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag?

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Mann 42 år Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Treating hyponatremia: damned if we do and damned if we don't. Utredning S-Na s-osmolalitet s-k+

Detaljer