Tema: Probiotika og Colostrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: Probiotika og Colostrum"

Transkript

1 Nr. 1 / 2010 Probiotika ny-gammel funksjonell mat Side 3 Probiotika mot karies och parodontit? Side 5 Tema: Probiotika og Colostrum Hvad er colostrum? Side 7 professional dental care

2 Lena Krok, Lene W. Heilskov og Torbjørn Wilhelmsen PROBIOTIKA Når man slår ordet probiotoka op i Gyldendals Store Danske Encyklopædi, kan følgende forklaring læses: (af pro til fordel for og afledn. af gr. bios liv ), bakterier, der indtaget som en del af føden, har en positiv fysiologisk effekt. Indhold Probiotika ny-gammel funksjonell mat... 3 Probiotika mot karies och parodontit?... 5 Hvad er colostrum?... 7 Selv om begrebet er gammelt, er det ikke alment kendt. Men vi møder fænomenet i forskellige forklædninger i stadig flere sammenhænge. Probiotika føjer sig til rækken af Functional food-produkter, og så er der nok langt flere, der er med på, hvad det drejer sig om. Probiotika er endnu i sin spæde begyndelse. Men eftersom de kommercielle muligheder er så store, vil vi nok møde flere produkter i genren, i årene der kommer. Også indenfor oral helse. Anvendt i mundplejeprodukter er strategien at påvirke dannelsen og sammensætningen af den orale biofilm med tilsætning af gode bakterier, der kan hæmme vækst af patogene bakterier. Der foregår mange interessante forskningsprojekter indenfor dette fagområde. Vi bringer i nærværende nummer af Scannews et lille udpluk af disse projekter og også lidt om de muligheder og begrænsninger, der hører med. Probiotika er kommet for at blive. Men det er svært forskningsmæssigt etisk at bevise at alle de produkter, der ser dagens lys, bringer helsen op på højere niveau. Samtidig er historien på probiotikas side. Og vi kan jo alle lide at spise os sunde? God læselyst! Lena Krok, Torbjørn Wilhelmsen og undertegnede Lene Heilskov Med venlig hilsen Lene Wedel Heilskov Aut. Tandplejer/ klinisk konsulent Oral Care Ansvarshavende redaktør zendium professional dental care Layout og produktion: liat hansen REKLAME Her træffes zendium i april Scandefa København, DK april Hygienistdagarna Svensk Tandhygienistförening Uppsala, SE 22. april Ortodontisektionens konferens Tylösand, SE 7. maj Nordic Conference of Dental Hygienist Educaters København, DK maj Svensk Sjukhustandläkarförening Visby, SE 2-3. juni NTpF Fagkurs Alta, NO september Dental Fair Vejle, DK oktober Nordental Lillestrøm, NO november Swedental Göteborg, SE 2

3 Probiotika ny-gammel funksjonell mat Lars Axelsson, Nofima Mat Mat med helserelaterte tilleggsegenskaper er et sterkt voksende segment. Begrep som Mat for bedre helse, Funksjonell mat (Functional food), er gjengangere i mediebildet. Såkalte probiotiske produkter dominerer innen funksjonell mat. Men hva er egentlig probiotika? Er dokumentasjonen rundt helseeffektene overbevisende? Kan probiotika også ha en rolle når det gjelder munnhelse? Probiotika for liv Ordet probiotika stammer fra gresk og betyr direkte oversatt for liv. Begrepet ble først brukt som antonym til det mer kjente antibiotika. Flere definisjoner har blitt foreslått. Akkurat nå er det stor enighet om definisjonen gitt i en rapport fra FAO/WHO i 2002: Probiotika er live microorganisms which when consumed in adequate amounts confer a health benefit on the host. Altså må mikroorganismene være levende og en helseeffekt skal være målbar og dokumentert ved spising av et tilstrekkelig antall. Helseeffekten er selvsagt det interessante, men også det vanskeligste og dermed gjenstand for mye diskusjon. Et gammelt konsept Som regel tilhører probiotiske mikroorganismer gruppen melkesyrebakterier. Konservering av råvarer ved syrning, vitenskapelig kalt fermentering hvor melkesyrebakterier spiller en avgjørende rolle, har blitt brukt av mennesket sannsynligvis siden artens opprinnelse. Disse produktene har i gamle skriftlige kilder, blant annet flere steder i Bibelen, blitt tilskrevet mange gode egenskaper. Den romerske forfatteren og vitenskapsmannen Plinius den eldre skriver i Naturalis Historia fra 77 e. Kr. om surkål som roses for sin gode effekt mot problemer med magen. Melkesyrebakteriene har også hatt stor betydning for mikrobiologien som fag. Louis Pasteur og hans disipler studerte fermenteringsprosesser mot slutten av 1800-tallet og la grunnlag til forståelsen av mikroorganismer generelt og også deres rolle ved sykdomsdannelse. Det er i denne skolen forløperne til de probiotiske konseptene ble skapt. Den russiske forskeren Elie Metchnikoff arbeidet ved Pasteur-instituttet i Paris. Han fikk Nobelprisen i 1908 for sine studier av fagocytose, men har kanskje blitt mest kjent for sine teorier om at bakterier i syrnede melkeprodukter kan erstatte skadelige bakterier i tarmen. Metchnikoff mente at regelmessig inntak av syrnede melkeprodukter, som yoghurt og kefir, kunne være med på å forlenge livet siden de skadelige bakteriene i tarmen bidro til aldring. Faktisk trodde mange forskere da at bakterie-terapi, dvs bruk av snille bakterier for å bekjempe de slemme, kunne kurere mange sykdommer direkte. Omtrent på samme tid viste forskeren Henry Tissier, også ved Pasteurinstituttet, at barn med diaré hadde mindre antall av en spesiell type bakterier i feces enn friske barn. Tissier foreslo at disse bakteriene, senere kalt bifidobakterier, kunne brukes som medisin mot diaré. Oppdagelsen av antibiotika gjorde at interessen for bakterie-terapi for kurering av sykdommer falt markert. Også Metchnikoffs teorier ble etter hvert sett på som ubeviste og interessen for konseptet var relativt kjølig (med noen unntak, f eks i Japan) fram til 70-tallet. Gjennombrudd Flere faktorer bidro til at interessen økte fra midten av 70-tallet. Med økende resistens var ikke antibiotika løsningen på alt. Forskere interesserte seg mer og mer om tarmfloraens betydning for helse. Ikke bare når det gjaldt lidelser i mage-tarm, men også for kreft og diverse immunologiske responser. Samtidig økte interessen for helseriktig mat og naturlige konserveringsmetoder. Produkter fermentert med melkesyrebakterier hadde en sunnhetsprofil og ble mer interessante. Forskningen på melkesyrebakterier økte stadig. Flere forskningsgrupper begynte systematisk leting etter bakteriestammer med noen av egenskapene som Metchnikoff drømte om. Kommersielt fikk probiotika et gjennombrudd på 90-tallet. Flere produkter ble lansert med basis i vitenskapelig dokumentasjon rundt helseeffekter. Den mest kjente av disse var (og er) Lactobacillus rhamnosus GG (ofte kalt LGG). Stammen ble oppdaget midt på 80-tallet i USA, men de kommersielle rettighetene eies av det finske meierikonsernet Valio. LGG selges på lisens i over 50 land verden over, blant annet i Norge under Biola-navnet. Andre probiotiske bakterier på det norske markedet, som kan kjøpes i vanlige butikker som næringsmidler, er Bifidobacterium animalis DN (Activia), Lactobacillus casei DN (Actimel), Lactobacillus acidophilus LA-5 (Cultura og Biola), Bifidobacterium lactis BB12 (Cultura og Biola), Lactobacillus casei F19 (Småfolk) og Lactobacillus reuteri DSM (BioQ). I helsekostbutikker finnes noen ytterligere, også i tablettform. Utvalget i de fleste land domineres, med noen få unntak, av melkesyrebakterier og særlig stammer fra slektene Lactobacillus og Bifidobacterium. Årsaken er kanskje i første rekke den historiske tradisjonen fra Metchnikoff og Tissier, men også at bakteriene, selv om de ikke er dominerende i tarmfloraen, forekommer naturlig i tarmen hos mennesket hvor de er tenkt å virke. I tillegg er de relativt enkle å bruke teknologisk og ligner på dem man har brukt i meieriindustrien i mange år. Det sist nevnte gjør også at de generelt sett er trygge å spise og at de som regel faller under ett av myndighetenes trygghetsbegrep for tilsetninger i næringsmidler, GRAS ( Generally Recognized As Safe ) i USA og QPS ( Qualified Presumption of Safety ) i EU. Slik virker probiotika Probiotiske bakterier skal primært virke i magetarm. Tarmen har en naturlig bakterieflora som har viktige funksjoner for verten, blant annet å spalte ikke-fordøyelige stoffer, produksjon av enkelte næringsstoffer og hemme kolonisering av potensielt patogene mikroorganismer. Tarmen er også det største immunologiske organet i kroppen. Interaksjonen mellom bakteriefloraen og immunapparatet er essensielt for et fungerende immunsystem. Generelt sies probiotika å styrke den normale tarmfloraen ogde probiotiske produktene har tradisjonelt blitt brukt for å forebygge eller behandle mage-tarm lidelser. Det foreligger også mest dokumentasjon på dette området. Tarmens viktige funksjon for immunrespons gjør imidlertid at det kan være mulig å påvirke også andre tilstander via såkalt immunomodulering, f eks allergi. Selv om målet altså er å endre/stabilisere tarmfloraen i gunstig retning og derved oppnå en rekke effekter, er de eksakte mekanismene hvordan dette skjer relativt ukjente. De viktigste hypotesene er 1) hemming av uønskede mikroorganismer via produksjon av antimikrobielle stoffer, primært syre (melke- og eddiksyre), men også andre forbindelser; 2) adhesjon til tarmepitel og derved okkupasjon av potensielle bindningsseter for uønskede mikroorganismer; 3) styrking av tarmbarrieren; og 4) direkte opp- eller nedregulering av signalveier for immunresponser. Tarmen er et meget komplekst system og det er vanskelig å undersøke mekanismer annet enn i modellsystemer. Dokumenterte helseeffekter Mage-tarm lidelser De fleste helsepåstander som er gjort for probiotika er koblet til mage-tarm lidelser. Et av de mest veldokumenterte er knyttet til laktoseintoleranse. De probiotiske bakteriene bidrar til økning av enzymet β-galaktosidase i mage-tarm som ellers mangler hos personer med laktoseintoleranse. Imidlertid er denne 3

4 effekten ikke spesifikk for produkter merket som probiotika, men gjelder flere fermenterte melkeprodukter som inneholder levende bakterier, f eks vanlig yoghurt. Veldokumentert er også enkelte probiotiske stammers effekt på infeksiøs diaré hos barn forårsaket av rotavirus. Lovende resultater er også nådd for å redusere diaré som følge av antibiotikabruk, men dokumentasjonen er ikke like sterk og entydig som for rotavirusindusert diaré. Probiotika har blitt brukt som forebygging eller kurering av betennelesessykdommer i magetarm ( inflammatory bowel disease, IBD). Dette er en fellesbetegnelse for en gruppe sykdommer der årsaken ikke er klarlagt, men forstyrrelser i den normale tarmfloraen kombinert med feilaktig immunrespons antas å spille en rolle. Positive effekter av probiotika har blitt vist for noen IBD-sykdommer (ulcerøs kolitt og kronisk pouchitt), mens dokumentasjonen er svak for andre (Chrons sykdom). Irritabel tarm ( irritable bowel syndrome, IBS) er en tilstand som rammer kanskje opp mot 10% av befolkningen. Diaré, forstoppelse, smerter og følsomhet for enkelte matvarer er typiske markører for IBS. Også her finnes det indikasjoner på at tarmfloraens komposisjon har betydning. Flere studier har blitt gjort med probiotika for å bedre situasjonen for personer med IBS. Resultatene er sprikende og flere studier kreves med de mest lovende produktene før sikre konklusjoner kan trekkes. Helicobacter pylori årsaker blant annet magesår hos mennesker. Flere probiotiske bakterier kan hemme H. pylori i modellsystemer, men så langt er ikke de kliniske studiene overbevisende. Noen studier viser at probiotika kan minske plagsomme sideeffekter av vanlig anti-h. pylori behandling. Probiotika framholdes ofte som et godt alternativ for å forebygge såkalt reisediaré ( turistdiaré ). Dokumentasjonen er dog relativt svak, men det er vanskelig å sette opp kontrollerte studier. Enkelte probiotiske produkter har vist en svak positiv effekt. Andre tilstander Koblingen mellom tarm, tarmflora og immunresponser har gjort det interessant å undersøke om de probiotiske bakteriernes tilskrevne effekt som immunomodulerende, kan fungere forebyggende eller til og med kurere allergier. På samme måte som ovenfor finns det enkelte studier som viser lovende resultater. F eks kan inntak av probiotika perinatalt forebygge oppblomstring av atopisk eksem hos predisponerte barn. Redusert risiko for matallergi har også blitt påvist. Men det finnes også flere studier der probiotika ikke har vist effekt og bildet er sammensatt. Flere studier viser at probiotiske bakterier faktisk er immunomodulerende, dvs immunologiske parametre er signifikant 4 forandret etter inntak. Det er imidlertid uklart hvorvidt disse forandringene kan relateres til en positiv helseeffekt. Probiotika, spesielt laktobaciller, kan hjelpe ved urogenitale sykdommer, særlig bakteriell vaginose. Laktobaciller er en av de dominerende gruppene i normalfloraen i vagina og har der en viktig funksjon å opprettholde den mikrobielle balansen ved å hemme veksten av uønskede mikrober. Effekt av probiotika til friske Generelt er probiotika primært tenkt som et tilskudd til dietten for å forebygge sykdom, alternativt minske mindre problemer i hverdagen (f eks mageplager). Slike effekter er imidlertid meget vanskelige å påvise. Derfor er de fleste studier gjort på mindre grupper med mer eller mindre uttalte sykdomstilstander der scoringen er enkel i klinisk forstand. Det finnes få studier på større grupper friske personer hvor man ser på generell helsetilstand. I en kontrollert, randomisert dobbel-blind studie fra 2005 på en vanlig arbeidsplass ble det dog vist at sykefraværet var signifikant lavere for gruppen som hadde spist et probiotisk preparat sammenlignet med en kontrollgruppe. Lovende resultater ble også oppnådd i en studie på småbarn i et barnehagemiljø. Probiotikagruppen hadde lavere antall dager med feber, fravær og diaré-episoder sammenlignet med en kontrollgruppe. Munnhelse Probiotika for forbedring av munnhelse er et relativt nytt fenomen. Melkesyrebakterier er generelt interessant for oral status, men da som årsak til karies. Det er kjent at det er produksjon av organiske syrer av enkelte bakterier, og da først og fremst melkesyre, som står for selve skaden på tennene ved karies. Imidlertid ser det ut som det er spesielle typer av melkesyrebakterier som er mest aggressive. Streptococcus mutans og S. sobrinus er ofte framholdt som de mest kariogene bakteriene. Enkelte laktobaciller har også blitt nevnt, men de er generelt ikke potente i samme grad som de nevnte streptokokker. Sannsynligvis er mange faktorer med på å bestemme om en bakterie er kariogen, f eks koloniseringsevnen. Siden vanlig probiotika inntas oralt, og forbruket av probiotiske produkter stadig øker, er det generelt interessant å følge med på hva dette har for betydning for munnhelsen. Det er ikke gitt at det bare er positivt. Høyt inntak av melkesyrebakterier kan medføre en generelt økt kariogenisitet, selv om den enkelte probiotiske bakterien ikke er kariogen per se. Mange probiotiske bakterier har en hemmende effekt på andre bakterier i modellsystem (et av kriteriene for utvelgelse). Hypotetisk kan man derfor tenke seg at de kan hemme kariogene bakterier i munnhulen under passasjen. Enkelte kontrollerte studier har vist at så er tilfellet, selv om effekten er relativt liten. Bakterier som fester seg som plakk i lommer på tennene inntil tannkjøttet kan ikke bare forårsake karies, men også betennelse i tannkjøttet (gingivitt) og, i alvorlige tilfeller, betennelse i tannfestevevet (periodontitt). Noen få studier finnes der effekten av probiotiske bakterier på disse tilstander har blitt undersøkt. Stammer av Lactobacillus reuteri har vist lovende resultater både for reduksjon av gingivitt, reduksjon av plakk-score og reduksjon av S. mutans. Kommersielle produkter (tyggegummi og pastill), også tilgjengelig i Norge, har blitt utviklet basert på disse resultatene. Enkelte bakterier produserer hemmestoffer, så kalt bakteriociner, som primært dreper naboen, dvs stammer av samme eller nærbeslektede arter. En slik stamme av S. mutans har blitt oppdaget. Man har klart å modifisere denne stammen til å bli høyprodusent av et bakteriocin som dreper andre S. mutans og i tillegg forandret metabolismen slik at den ikke produserer melkesyre. Stammen er derfor ikke kariogen, men har like god koloniseringsevne som vanlige S. mutans og vil derfor erstatte en kariogen flora i munnhulen. Meget lovende resultater har blitt oppnådd i dyremodeller, men kliniske studier i menneske har ennå ikke blitt utført siden spesielle godkjennelser kreves for å bruke en levende genetisk modifisert bakterie. Er probiotika trygt å spise? Probiotika er generelt trygt å spise for friske personer. Når det gjelder spesielle grupper mennesker er det dog grunn til forsiktighet. Den norske vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publiserte nylig en risikovurdering der man konkluderte at probiotika ikke bør gis til kritisk syke pasienter. En nederlandsk studie av probiotikabehandling for akutt pankreatitt, der behandlingsgruppen viste økt dødelighet, ble særlig vektlagt. VKM mener det er for lite kunnskap om probiotika til at man skal kunne bortse fra lignende risiko også for andre sykdommer. Gode effekter er generelt også for svakt dokumentert. VKM gjennomførte tidligere en risikovurdering av bruk av LGG i mat til spedbarn. På en føre var holdning har Mattilsynet har bestemt at mat til spedbarn med LGG ikke kan omsettes i Norge. Konklusjon Probiotika kan være et alternativ som tilskudd for å forbedre helsen generelt. Også for munnhelse kan probiotika spille en rolle. Enkelte produkter har relativt god dokumentasjon, men totalt sett er resultatene noe sprikende. Det blir derfor viktig fremover å se på hvert produkt for seg og ikke trekke generelle konklusjoner. Siden probiotika sannsynligvis vil være en del av dietten i overskuelig framtid er det viktig at forskningen fortsetter, blant annet vedrørende langtidseffekter. Referanser: Se

5 Probiotika mot karies och parodontit? Christina Stecksén-Blicks Svante Twetman Christina Stecksén-Blicks, Institutionen för odontologi, Umeå universitet Svante Twetman, Odontologisk Institut, Köpenhamns universitet och Länssjukhuset Halmstad Både karies och parodontit är ett resultat av att den orala biofilmen utsätts för en stress som resulterar i en minskad mikrobiologisk mångfald och en anpassning till en förändrad miljö med en överväxt av syratåliga respektive anaeroba patogener som följd. Intervention mot både karies och parodontit har länge syftat till att minska mängden patogena bakterier i biofilmen. Antibiotika och klorhexidin är typiska exempel, men en svaghet denna antibakteriella strategi är att både oönskade och önskade bakterier påverkas och att en återkolonisering av samma patogener sker förr eller senare efter avslutad behandling. Dessutom finns det en uppenbar risk för resistensutveckling. En alternativ strategi skulle kunna vara att påverka bildningen och sammansättningen av den orala biofilmen genom att tillföra sjukdomsmotverkande ( goda ) bakterier för att upprätthålla mångfalden och motverka sjukdomsframkallande bakterier. Principen bygger på att bakterier som sammankopplas till hälsa tar en plats i biofilmen som annars skulle vara koloniserad med patogena bakterier. Bakteriell antagonism kan uppstå genom direkt konkurrens eller när växten av en bakterie hämmas av en metabolisk produkt från en annan bakterie. En gemensam egenskap för probiotikabakterier är att de är starkt syratoleranta för att kunna överleva passagen genom magsäcken till tarmarna och att de därför kan verka i sura miljäer. Då man påvisat betydande hälsoeffekter av probiotika i andra delar av magtarmkanalen är det logiskt att förvänta sig liknande förebyggande och terapeutiska effekter även i munhålan (1). De tänkbara verkningsmekanismerna finns sammanfattade i Tabell 1 (2). Lokal effekt Systemisk effekt Inom odontologin har man främst undersökt effekterna av probiotiska laktobaciller och bifidobakterier av humant ursprung. Det är visat i laboratoriemiljö att dessa bakterier kan överleva och växa i saliv och att de kan påverka den orala ekologin genom att co-aggregera och hindra andra bakterier från att fästa på tänderna (3, 4). Däremot koloniserar de inte biofilmen permanent vilket innebär att probiotiska måste tillföras regelbundet, helst dagligen, och i tillräckliga mängder för att ha en meningsfull effekt. Det är viktigt att ett intag av bakterier inte innebär någon säkerhetsrisk och probiotiska bakterier som ska verka i miljön på och runt tänderna bör inte medverka till den kariogena belastningen genom syrabildning från kolhydrater i kosten. Aktuella studier har dock visat att L. rhamnosus. L paracasei och L. reuteri uppvisar en låg metabolisk aktivitet när de exponeras för olika sockerarter (5). Vissa naturligt förekommande laktobaciller kan ha en hämmande förmåga på kariogena mikrooragnismer (6) och några probiotiska laktobaciller som tillsätts mejeriprodukter, barnvälling och tuggummi har visat sig vara antagonister till de mutans streptokocker som orsakar karies hos människor (Figur 1). Figur 1, Exempel på probiotisk laktobacill med hämmande effekter på mutans streptokocker. I en klinisk studie jämfördes effekten av L. reuteri som administrerades dels i form av en sugtablett för maximal kontakt med munhålan och dels genom ett sugrör för att minimera kontakten med tänder och munslemhinna (7). Undersökningen var placebokontrollerad och båda varianterna minskade mängden mutans streptokocker i saliven signifikant men hämningen var mer markant hos dem som exponerades både lokalt och systemiskt vilket stöder antagandet om att man även får en systemisk effekt av probiotika. Tabell 1, Troliga verkningsmekanismer av probiotiska bakterier ur ett odontologiskt perspektiv. - påverkar adhesionen av bakterier till tänder och slemhinnor - antagonistisk konkurrent till patogener i biofilmen - produktion av toxiska och bakteriehämmande produkter - aktiverar och medierar immunförsvaret via T-celler och cytokiner Figur 2, Kariesförekomst (dmfs) vid start och efter 21 månader hos förskolebarn som serverats mjölk innehållande L. rhamnosus LB21 och 2,5 ppm fluor (aktiv) och en kontrollgrupp (placebo) som fick vanlig mjölk (9). 2,5 2 1,5 1 0,5 0 start 21 måneder aktiv placebo Det finns ännu sparsamt med undersökningar som har studerat effekten av probiotika med kariesutveckling som utfallsmått. I en finsk studie serverades mjölk med L. rhamnosus LGG under 7 månader till förskolebarn vilket visade sig ha en positiv effekt i form av en minskad kariesrisk (8). Utöver detta redovisades färre luftvägsinfektioner och en minskad sjukfrånvaro bland barnen i testgruppen liksom en minskad användning av antibiotika. I en annan undersökning från norra Sverige (9) där förskolebarn fick dricka mjölk innehållande en kombination av L. rhamnusus LB21 och 2.5 ppm fluor under 21 månaders tid var kariesreduktionen 75% jämfört med en kontrollgrupp som serverades vanlig mjölk (Figur 2). Även i detta projekt konstaterades allmänna hälsovinster i form av färre öroninflammationer och en minskad användning av antibiotika. Studien kunde inte särskilja effekterna av fluor och probiotika från varandra men kariesreduktionen var dock betydligt högre än den som erhållits i liknande studier med enbart fluoriderad mjölk. Ur kariessynpunkt är probiotika i mejeriprodukter en sällsynt lyckad kombination eftersom mjölkprodukter innehåller kalcium och fosfat som stimulerar till remineralisation och kasein som hämmar bakteriernas vidhäftning. Mindre bra är dock att många probiotiska drycker och yogurtar innehåller onödiga mängder tillsatt socker. Parodontit kan behandlas antingen genom att eliminera specifika patogena bakterier eller genom att motverka individens vävnadsnedbrytande reaktion mot bakterierna. Probiotika kan fungera enligt båda strategierna och en försiktig optimism föreligger om möjligheterna att gynna parodontal hälsa med probiotika (10). I kliniska studier med olika probiotiska stammar har man kunnat visa en dämpande effekt på mängden plack och gingivit. Japanska forskarna har kunnat konstatera att hos 5

6 Figur 3. Andel individer med patologiska fickor i en kohort vuxna personer. 11% av de som dagligen åt mer än 55g av en kost som innehöll fermenterande laktobaciller hade patologiska fickor (>4mm) jämfört med 89% bland dom som åt en mindre mängd av samma kost (11) < 55 g Patologiska fickor > 4 mm vuxna personer som dagligen åt mer än 55g av en kost som syrats av laktobaciller hade 11% patologiska fickor jämfört med 89% bland dom som åt en mindre mängd av samma kost (11), Figur 3. I djurförsök har man visat att rekoloninsationen av patogena bakterier i tandköttsfickan efter tandköttsoperationer kan fördröjas eller till och med förhindras om rotytan lokalbehandlades med L. reuteri i samband med operationen. Samma typ av probiotisk bakterie har studerats i en dansk undersökning där en grupp unga vuxna med gingivit fick tugga probiotiska tuggummin två gånger om dagen i två veckor. Blödningsbenägenheten och mändgen gingivalvätska minskade i jämförelse med en placebogrupp liksom nivåerna av de båda proinflammatoriska cytokinerna TNF-alfa och IL-8 (12). Två veckor efter att deltagarna slutat tugga tuggummin hade de signifikanta skillnaderna upp hört. Studien hade få deltagare och en kort uppföljningstid men visade för första gången att probiotika kan påverka immunförsvaret i munhålan. Sammanfattningsvis är det ännu för tidigt att svara på frågan om probiotika kan motverka karies och parodontit men forskningen är intensiv och har presenterat lovande resultat. Det är för tidigt att ge några kliniska rekommendationer men det står helt klart att probiotika inte ska betraktas som ett alternativ utan som ett komplement till befintliga metoder att förebygga och behandla orala sjukdomar. > 55 g Referenser 1. Twetman S, Stecksén-Blicks C. Probiotics and oral health effects in children. Int J Paediatr Dent 2008;18: Doron S, Gorbach SL. Probiotics: their role in the treatment and prevention of disease. Expert Rev Anti Infect Ther 2006;4: Haukioja A, Yli-Knuuttila H, Loimaranta V, Kari K, Ouwehand AC, Meurman JH, Tenovuo J. Oral adhesion and survival of probiotic and other lactobacilli and bifidobacteria in vitro. Oral Microbiol Immunol 2006;21: Twetman L, Larsen U, Fiehn NE, Stecksen-Blicks C, Twetman S. Coaggregation between probiotic bacteria and cariesassociated strains: An in vitro study. Acta Odontol Scand 2009;67: Hedberg M, Hasslöf P, Sjöström I, Twetman S, Stecksén-Blicks C. Sugar fermentation in probiotic bacteria an in vitro study. Oral Microbiol Immunol 2008;23: Simark-Mattsson C, Emilson CG, Håkansson EG, Jacobsson C, Roos K, Holm S. Lactobacillus-mediated interference of mutans streptococci in caries-free vs. caries-active subjects. Eur J Oral Sci 2007;115: Caglar E, Cildir SK, Ergeneli S, Sandalli N, Twetman S. Salivary mutans streptococci and lactobacilli levels after ingestion of the probiotic bacterium Lactobacillus reuteri ATCC by straws or tablets. Acta Odontol Scand 2006;64: Näse L, Hatakka K, Savilahti E, Saxelin M, Pönkä A, Poussa T, Korpela R, Meurman JH. Effect of long-term consumption of a probiotic bacterium, Lactobacillus rhamnosus GG, in milk on dental caries and caries risk in children. Caries Res 2001;35: Stecksén-Blicks C, Sjöström I, Twetman S. Effect of long-term consumption of milk supplemented with probiotic lactobacilli and fluoride on dental caries and general health in preschool children: a cluster-randomized study. Caries Res 2009;43: Stamatova I, Meurman JH. Probiotics and periodontal disease. Periodontol ;51: Shimazaki Y, Shirota T, Uchida K, Yonemoto K, Kiyohara Y, Iida M, Saito T, Yamashita Y. Intake of dairy products and periodontal disease: the Hisayama Study. J Periodontol 2008;79: Twetman S, Derawi B, Keller M, Ekstrand K, Yucel-Lindberg T, Stecksen-Blicks C. Short-term effect of chewing gums containing probiotic Lactobacillus reuteri on the levels of inflammatory mediators in gingival crevicular fluid. Acta Odontol Scand 2009;67:

7 Hvad er colostrum? Anne Marie Lynge Pedersen Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Colostrum (råmælk) er betegnelsen for den første mælk, der dannes i brystkirtlerne hos pattedyr, herunder mennesket, og nogle få dage efter, at de har født. Colostrum er karakteriseret ved at indeholde store mængder af immunglobuliner (IgG, IgA og IgM), en lang række antimikrobielle substanser som f.eks. laktoperoxidase, laktoferrin og lysozym samt vækstfaktorer som epidermal growth factor, fibroblast growth factor og insulin-like growth factor (1,2,3). Colostrum indeholder også makronæringsstoffer, der findes i almindelig mælk, dvs. protein, kulhydrater, lipider og mikronæringsstoffer som f.eks. vitaminer og mineraler. Det beskytter den nyfødte mod forskellige infektiøse mikroorganismer (passiv immunitet), mens immunsystemet er under udvikling, og fremmer vækst og modning af naturlig immunitet i mave-tarmkanalen og muligvis også i andre organsystemer (1,2,3). Da colostrum fra koen er stort set identisk med humant colostrum (bortset fra et højere indhold af IgG i bovint colostrum), og da koen producerer væsentlig mere colostrum end mennesket, er det primært bovint colostrum, som anvendes i kommerciel sammenhæng (3,4,5). Bovint colostrum forhandles således verden over, og især i USA, hovedsageligt som et ikke-receptpligtigt kosttilskud. Der er mange anprisninger af colostrum, men i langt de fleste tilfælde kun begrænset videnskabelig dokumentation for dets postulerede forskelligartede virkninger. Forholdsregler og bivirkninger I kliniske studier med anvendelse af lokal og hovedsagelig peroral behandling med bovint colostrum er der ikke rapporteret om væsentlige bivirkninger. Flatulens, kvalme og diarré er rapporteret hos personer, som indtager store doser bovint colostrum (tabletter, pulver), men disse bivirkninger har ikke resulteret i afbrudt behandling (4). Personer med laktoseintolerans eller allergi overfor mælkeproteiner anbefales at undgå produkter med colostrum (5). Ligeledes bør gravide og ammende kvinder samt små børn kun tage tilskud med colostrum efter aftale med læge. Risikoen for at kogalskab (bovin spongiform encefalopati) kan videreføres til variant Creutzfeldt-Jakob sygdom via bovint colostrum vurderes at være negligerbar (5,6,7). Det er selvsagt et krav, at den bovine colostrum, som anvendes, i kommercielt tilgængelige produkter skal være produceret under godkendte forhold for fødevareproduktion og under streng mikrobiologisk kontrol. Kvaliteten af bovint colostrum, her under indholdet af immunglobuliner, er især afhængig af kvægrace og opsamlingstidspunkt. Det er ikke muligt på baggrund af de foreliggende kliniske og eksperimentelle undersøgelser at fremkomme med faste dosisanbefalinger. I nogle studier med systemisk anvendelse af colostrum indtages typisk mere end 10 gram dagligt, mens lokal anvendelse f.eks. i mundhule er under 100 miligram daglig (4). Systemisk brug af bovint colostrum Gennem de seneste år har der været en stigende anvendelse af bovint colostrum pga. dets indhold af immunaktive proteiner, som hævdes at hæmme væksten af patogene virale og bakterielle mikroorganismer, at styrke immunforsvaret og fremme den fysiske formåen og udholdenhed (4,5). Eksperimentelle dyreforsøg og kliniske studier har vist, at indtagelse af bovint colostrum kan mindske den skadelige effekt af NSAIDs på slimhinden i mave-tarmkanalen og fremme helingen af NSAIDs-inducerede ulcerationer i maveslimhinden (8,9). Effekten tilskrives colostrums indhold af vækstfaktorer, som fremmer epitelcellernes migration- og proliferationsevne (9). Herudover har indtagelse af bovint colostrum også vist sig at være effektiv i behandling af visse gastrointestinale infektioner. Bovint colostrum (pulver eller tabletter) er blevet anvendt til at forebygge og behandle virale og bakterielle infektioner bl.a. med colostrum fra køer immuniseret mod rotavirus, Shigella flexneri, Escherichia coli, Clostridium difficile, Cryptosporidium parvum (ofte årsag til AIDS-associeret diarré), Helicobacter pylori og Candida species (4,5,10,11). Nyere kliniske studier har vist, at indtagelse af kosttilskud med bovint colostrum fremmer den fysiske udholdenhed ved sportspræstationer og fremmer restitu tionen efter sportsskader (12-14). Anvendelse af bovint colostrum i mundplejeprodukter Som nævnt indeholder bovint colostrum en lang række proteiner, som også er naturlige bestanddele i vores spyt, og som bidrager til at forklare spyttets beskyttende effekt på væv i mundhulen. Et af formålene med at tilsætte bovint colostrum til mundplejeprodukter kan således være at understøtte spyttets naturlige beskyttende virkning på den humane orale mukosa, herunder de antimikrobielle beskyttende egenskaber. Dette var grundlaget for et klinisk studie, der havde til formål at undersøge om daglig brug af colostrum-holdig tandpasta, mundgel og -spray i 3 måneder havde en gavnlig effekt på orale symptomer som mundtørhed og ømhed/smerte i mundslimhinden samt på orale fund hos patienter med primært Sjögrens syndrom og hos patienter med ulcerøs oral lichen planus (15). Primært Sjögrens syndrom er en kronisk autoimmun bindevævssygdom, som rammer de eksokrine kirtler, hovedsageligt tåre- og spytkirtler, hvilket resulterer i nedsat tåre- og spytproduktion og øjen- og mundtørhed (16). Den nedsatte spytproduktion medfører forøget cariesaktivitet, en øget forekomst af orale candidoser samt en lang række mundhulegener som mundtørhed, svie og brænden og sårdannelse i mundslimhinden. Lichen planus er en kronisk inflammatorisk hud- og mundslimhinde sygdom, som i mundhulen kan optræde i forskellige former dvs. retikulær, papulløs, plak-lignende, erytematøs, ulcerøs og bulløs form og kombinationer af disse (17). Studiet viste, at begge patientgrupper oplevede lindring af mundtørhed og oral ømhed/smerter, forbedring af det almene helbred tillige med en øgning af den ustimulerede spytsekretion og en reduktion af plakindeks og parodontale pocher samt reduktion i forekomsten svampehyfer efter anvendelse af colostrum-holdige tandpleje produkter. Hos patienter med oral lichen planus observeredes endvidere accelereret heling af ulcerationer i mundslimhinden (15). En lang række proteiner i spyttet, herunder lysozym, laktoferrin, mucin, statherin, amylase samt prolin-rige og histidin-rige proteiner, som indgår i pellikeldannelsen på tændernes overflade, findes også i bovint colostrum. Antagelsen om, at proteiner i bovint colostrum også kunne tænkes at yde en beskyttende effekt af tænderne mod syreangreb, dannede grundlag for en række eksperimentelle studier, der havde til formål at undersøge colostrum- og spytproteinernes hæmmende effekt på opløsning af human tandsubstans. In vitro forsøg viste, at proteiner fra bovint colostrum yder en bedre beskyttelse mod syre-induceret afkalkning af tandsubstans, dvs. hydroxylapatitkrystaller end spytproteiner (18). Endvidere tyder forsøgene på, at det i høj grad er proteinet kasein, som yder en syrebeskyttende effekt, men at også andre proteiner i colostrum har denne effekt (19). Det vil være oplagt at undersøge, om bovint colostrum i tandplejeprodukter kan beskytte mod egentlig tanderosion og begrænse progressionen af allerede opstået tanderosion. Det vurderes imidlertid at være vanskeligt at designe og gennemføre et randomiseret kontrolleret studie af denne art, hvorfra der vil kunne 7

8 drages entydige og endegyldige konklusioner. Det kan bl.a. begrundes i vanskeligheder med at standardisere forsøgspersonernes kost- og drikkevaner samt brug af tandpasta, varierende fluorindhold i drikkevand og biologiske faktorer som individuelle variationer i spytsekretion og spyttets sammensætning. Hertil kommer etiske overvejelser, idet det forekommer uetisk ikke at intervenere, hvis en forsøgsperson udvikler erosionsskader. Eksperimentelle studier har vist, at proteiner fra colostrum (fra køer immuniserede med Streptoccocus (S.) mutans/s. sobrinus) hæmmer de orale streptokokkers virulens faktorer og understøtter de humane leukocytters evne til at tilintetgøre og fagocytere S. mutans (20,21,22). På denne baggrund er colostrum (fra immuniserede køer) blevet anbefalet til klinisk brug, især hos børn med nyligt frembrudte tænder for at forebygge kolonisering med S. mutans (22). En klinisk afprøvning med få deltagere viste, at der var relativt færre S. mutans i den dentale plak efter skylning med mundskyllevæske tilsat immuniseret bovint colostrum end efter skylning med den tilsatte ikke-immuniseret bovint colostrum. Der foreligger endnu ikke publicerede studier som belyser effekten af bovint colostrum i relation til cariesforebyggelse. Sammenfatning En række eksperimentelle og kliniske undersøgelser har vist, at bovint colostrum besidder væsentlige antimikrobielle og vævsbeskyttende egenskaber. Disse egenskaber kunne potentielt udgøre et supplement til eksisterende forebyggelse og behandling af især bakterielt inducerede orale sygdomme. Som det fremgår af ovenstående findes der aktuelt kun et begrænset antal publikationer vedrørende anvendelse af bovint colostrum indenfor odontologien. Der er således behov for yderligere eksperimentelle og kliniske undersøgelser som kan belyse om bovint colostrum kan anvendes som supplement til forebyggelse og behandling af bakterielt inducerede orale sygdomme som caries og marginal parodontit. Referenser 1. Francis GL, Upton FM, Ballard FJ, McNeil KA, Wallace JC. Insulin-like growth factors 1 and 2 in bovine colostrum. Sequences and biological activities compared with those of a potent truncated form. Biochem J 1988; 1;251(1): Gopal PK, Gill HS. Oligosaccharides and glucoconjugates in bovine milk and colostrum. Br J Nutr 2000; 84: Stelwagen K, Carpenter E, Haigh B, Hodgkinson A, Wheeler TT. Immune components of bovine colostrum and milk, J Anim Sci 2009, 87 (13 Suppl.): Kelly G. Bovine colostrums: A Review of Clinical Uses. Alternative Medicine Review 2003; 8 (4): Struff WG, Sprotte G. Bovine colostrum as a biologic in clinical medicine: a review-- Part II: clinical studies. Int J Clin Pharmacol Ther 2008; 46(5): Vetrugno V. Safety of milk and milk derivatives in relation to BSE: the lactoferrin example. Biometals 2004; 17(3): Tyshenko MG. Bovine spongiform encephalopathy and the safety of milk from Canadian dairy cattle. Vet Rec 2007; 160(7): Playford RJ, Floyd DN, Macdonald CE, Calnan DP, Adenekan RO, Johnson W, Goodlad RA, Marchbank T. Bovine colostrum is a health food supplement which prevents NSAID induced gut damage. Gut 1999; 44(5): Playford RJ, MacDonald CE, Calnan DP, Floyd DN, Podas T, Johnson W, Wicks AC, Bashir O, Marchbank T. Co-administration of the health food supplement, bovine colostrum, reduces the acute non-steroidal anti-inflammatory drug-induced increase in intestinal permeability. Clin Sci 2001; 100 (6): van Hooijdonk AC, Kussendrager KD, Steijns JM. In vivo antimicrobial and antiviral activity of components in bovine milk and colostrum, which are not involved in nonspecific defence. Br J Nutr 2000; 84 (suppl 1): Korhonen H, Marnila P, Bill HS. Bovine milk antibodies for health. Br J Nutr 2000; 84 Suppl. 1: Antonio J, Sanders M, Van Gammeren D. The Effects of Bovine Colostrum Supplementation on Body Composition and Exercise Performance in Active Men and Women. Nutrition 2001; 17: Buckley JD, Abbott MJ, Brinkworth GD, Whyte PB. Bovine colostrum supplementation during endurance running training improves recovery, but not performance. J Sci Med Sport 2002; 5(2): Davison G, Diment BC. Bovine colostrum supplementation attenuates the decrease of salivary lysozyme and enhances the recovery of neutrophil function after prolonged exercise. Br J Nutr 2009; 24: Pedersen AML, Andersen LT, Reibel J, Holmstrup P, Nauntofte B. Oral findings in patients with primary Sjögren s syndrome and oral lichen planus--a preliminary study on the effects of bovine colostrum-containing oral hygiene products. Oral Investig. 2002; 6(1): Pedersen AML, Nauntofte B. The salivary component of primary Sjögren s syndrome: diagnosis, clinical features and management. In: Columbus F (ed): Arthritis Research New York. Nova Science Publishers, Inc., Chapter V, p Scully C, Carrozzo M. Oral mucosal disease: Lichen planus. Br J Oral Maxillofac Surg 2008; 46(1): Bardow A, Kirkeby S, Moe D, Christoffersen J, Christoffersen MR, Nauntofte B. Effects of bovine colostrum on calcium hydroxyapatite dissolution. Abstract. J Dent Res 2004; 83, no Bardow A, Christoffersen J, Christoffersen MR, Pedersen AML, Kirkeby S, Moe D, Nauntofte B. Proteins in bovine colostrum protect against calcium hydroxyapatite dissolution. Abstract. J Dent Res 2005; 84, no Loimaranta V, Tenovuo J, Virtanen S, Marnila P, Syvaoja EL, Tupasela T, Korhonen H. Generation of bovine immune colostrum against Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus and its effect on glucose uptake and extracellular polysaccharide formation by mutans streptococci. Vaccine 1997; 15: Loimaranta V, Carlén A, Olsson J, Tenovuo J, Syvaoja EL, Korhonen H. Concentrated bovine colostral whey proteins from Streptococcus mutans/streptococcus sobrinus immunized cows inhibit the adherence of Strep. mutans and promote aggregation of mutans streptococci. J Dairy Res 1998, 65 (4); Loimaranta V, Nuutila J, Marnila P, Tenovuo J, Korhonen H, Lilius EM. Colostral proteins from cows immunised with Streptococcus mutans/s. sobrinus support the phagocytosis and killing of mutans streptococci by human leucocytes. J Med Microbiol 1999; 48: Loimaranta V, Laine M, Söderling E, Vasara E, Rokka S, Marnila P, Korhonen H, Tossavainen O, Tenovuo J. Effects of bovine immune and non-immune whey preparations on the composition and ph response of human dental plaque. Eur J Oral Sci 1999; 107(4): a/s blumøller healthcare Nyvang 16, 5500 Middelfart Denmark Tlf Fax Opus Health Care AB Box 50208, SE Malmö , Sara Lee Household & Body Care Sverige AB Box 50585, SE Malmö , Sara Lee Household & Body Care, Norge A/S Trollåsveien 4, N 1414 Trollåsen, Norge Tlf Fax

Mikrobiomets betydning for astma og allergi

Mikrobiomets betydning for astma og allergi Mikrobiomets betydning for astma og allergi SAMMENDRAG Det menneskelige mikrobiomet kan defineres som alle mikroorganismer i og på kroppen vår og hvordan disse interagerer med omgivelsene. Nyere forskning

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser 5.årsoppgave, Profesjonsstudiet i Medisin, UiT Norges arktiske universitet Student: Eeva-Liisa Angell,

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. årgang Senhøst i Våland skogen, Stavanger Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Naturens Eget Antibiotikum

Naturens Eget Antibiotikum Naturens Eget Antibiotikum Ionisert Kolloidalt Sølv Tradisjonelt kjent for å: Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp. Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler. Fremme sårheling og vevsoppbygging.

Detaljer

Tema: Gastrointestial motilitet

Tema: Gastrointestial motilitet Årgang 16 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 4 - desember 2009 Tema: Gastrointestial motilitet side 7-14 Gastro 2009 i London side 17 Vintermøtet 2009 side 29 Portrett: Professor Emeritus

Detaljer

Skader i senevev Vektreduksjon og toppidrett Høstkongress 2006. Vinterseminar Bok/DVD anmeldelse Årsberetninger. Ailo Gaup.

Skader i senevev Vektreduksjon og toppidrett Høstkongress 2006. Vinterseminar Bok/DVD anmeldelse Årsberetninger. Ailo Gaup. NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 3-006. ÅRGANG Ailo Gaup. Skader i senevev Vektreduksjon og toppidrett Høstkongress 006 Vinterseminar Bok/DVD anmeldelse Årsberetninger

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

Kolesterol og Statiner

Kolesterol og Statiner Paal Røiri: Kolesterol og Statiner Fører inntak av fett til økt kolesterolnivå i blodet? Er det sammenheng mellom høyt kolesterolnivå, aterosklerose og utvikling av koronarsykdom? Hvordan virker statiner,

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

SYKEPLEIERNES SAMARBEID I NORDEN SSN. vård I NORDEN NORDIC JOURNAL OF NURSING RESEARCH 3. 2010 HØST 2010, NR. 3 PUBLIKASJON NR. 97 VOLUME/ÅRGANG 30

SYKEPLEIERNES SAMARBEID I NORDEN SSN. vård I NORDEN NORDIC JOURNAL OF NURSING RESEARCH 3. 2010 HØST 2010, NR. 3 PUBLIKASJON NR. 97 VOLUME/ÅRGANG 30 SYKEPLEIERNES SAMARBEID I NORDEN SSN vård I NORDEN NORDIC JOURNAL OF NURSING RESEARCH Sett ord på sykepleien Nordisk konferanse Om konferansen Se side 29 3. 2010 HØST 2010, NR. 3 PUBLIKASJON NR. 97 VOLUME/ÅRGANG

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Pasienten tåler ikke mat hva skal vi tro?

Pasienten tåler ikke mat hva skal vi tro? Pasienten tåler ikke mat hva skal vi tro? arnold berstad*, jørgen valeur*, kristine lillestøl, ragna lind, mette helvik morken, kine gregersen, gülen arslan lied, tone tangen og erik florvaag Institutt

Detaljer

Forebygging av periodontitt hos røykere

Forebygging av periodontitt hos røykere Campus Elverum Avdeling for helse- og idrettsfag 4TABA10 Lina Dang Veileder Kari Elisabeth Dahl Forebygging av periodontitt hos røykere Preventing periodontal disease among smokers Antall ord: 11584 Bachelor

Detaljer

Sedasjon av barn under tannbehandling

Sedasjon av barn under tannbehandling Sedasjon av barn under tannbehandling Prosjektoppgave for 10. semester H-02 S. Solhaug, K. Stokstad, M.T. Østenstad Foto K.G.Kvakestad Veileder: Førsteamanuensis Anne Skaare UNIVERSITETET I OSLO 11.05.2007

Detaljer

Pengevirke. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2010. Tema: Sunnhet og sannhet

Pengevirke. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2010. Tema: Sunnhet og sannhet Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2010 Tema: Sunnhet og sannhet Om helse og sannhet Av Henrik Platz Aviser og blader har ofte artikler om folks usunne levemåter,

Detaljer

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl rapport 29:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl Rapport 29:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende

Detaljer

Orale biofilmmodeller nye muligheter for plakkstudier

Orale biofilmmodeller nye muligheter for plakkstudier F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 794-802 Elin Giertsen Orale biofilmmodeller nye muligheter for plakkstudier Dentalt plakk er en biofilm hvor ca. 700 ulike bakteriearter kan påvises. Begrepet

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652

Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652 Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652 1 Forord Neste Bruk av tannrestaureringsmaterialer har vært debattert med stor intensitet de siste ti-år i Norge - spesielt bruken av amalgam. Det finnes

Detaljer

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil.

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil. Produktoversikt 2015/2016 - KR 39,- EQ PURE ARCTIC OIL Omega-3 fra det arktiske ishavet Naturlige norske produkter fra norske Eqology Test din helse nå! 0672 INNHOLD 26 EQ MULTICHI ENERGY ER BASERT PÅ

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Periodontiens historie i et nordisk perspektiv

Periodontiens historie i et nordisk perspektiv vetenskap knut meyer & klinik knut meyer knut meyer, tannlege, lic. odont., spesialist i periodonti, Bergen, Norge Periodontiens historie i et nordisk perspektiv Paleopatologiske studier viser at periodontal

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer