Landsmøte. De nordiske ambassader Berlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte. De nordiske ambassader Berlin 2.5.2015"

Transkript

1 Landsmøte De nordiske ambassader Berlin

2 Innhold Program 3 Deltakere 4 Dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Forslag til voteringsorden 6 Referat fra ANSA Tysklands landsmøte Statutter 9 Forslag til arbeidsprogram 2015/16 13 Konkrete arbeidsoppgaver 2015/16 14 Formål for årets loddtrekning: Thailandprosjektet 15 Refusjonsskjema 16 Evalueringsskjema 17 2

3 Program: 10:00 Velkommen og åpning av landsmøtet. Presentasjonsrunde. 10:30 Presentasjon av landsstyret og ANSA Tysklands årsberetning 11:15 Kommende arrangementer 11:20 Regnskap og budsjett 12:00 Pause 12:30 Lunsj med loddtrekning (1 Euro for 2 lodd, til inntekt for Thailandprosjektet) 13:30 ANSA sentralt 14:30 Arbeidsprogram 15:00 Valg 16:00 Møte slutt 3

4 Deltakerliste 1. Henning Øfsteng 2. Jorunn-Katinka Oxaas-Straume 3. Kristian viflot 4. Magdalena Aure 5. Andreas Risøy 6. Marie Amundsen 7. Kristianne Gjengedal 8. Runa Angell 9. Martine Sagen Nilssen 10. Kristina Jolanta Schmidt 11. Kristine Berge Olsen 12. Simen Løseth 13. Ingrid Rieve Kristiansen 14. Johanna Anker Kulmus 15. Kari Sødal Gjestvang 16. Sigri Kløve 17. Magnus Lund Røer 18. Natalie Ackerman Repstad 19. Caroline Pran 20. Margrethe Heen 21. Philip van Heesch 22. August Harto 23. Einar Johan Bondahl Mehl 24. Edda Engmark 25. Petter Olsen Rossvoll 26. Helge Knutsen Rustenberg 27. Christian Berg 28. Christina Kelle 29. Filip Von Ubisch 30. Peter A. Netland 31. Alvilde Storbråten 4

5 Dagsorden 1. Møteåpning og velkommen ved landsleder. 1.1 Valg av ordstyrer 1.2 Valg av referent 1.3 Valg av tellekorps 1.4 Godkjenning av dagsorden 1.5Godkjenning av forretningsorden 1.6 Godkjenning av voteringsorden 1.7Godkjenning av referat fra landsmøtet Presentasjonsrunde deltakere 2. Landsstyret og ANSA Tysklands årsberetning 2.1 Landsleder 2.2 Økonomiansvarlig 2.3 Web-/Markedsansvarlig 2.4 Kontaktpersonansvarlig 2.5 Redaktør 2.6 Revisjonskomiteen 3. Kommende arrangementer ved mai 3.2 Norwegerfete 3.3 Sommerleker 3.4 Sommerseminar 3.5 Generalforsamling 3.6 ANSA-kurs 4. Hovedstyrerepresentant Kristian Ø. Viflot 5. Budsjett ved 5.1. Godkjenning av regnskap for 2014/15 og 2014/ Presentasjon av forsalg til budsjett for 2015/ Spørsmål, diskusjon og godkjenning. 6. Statuttendringsforslag 7. Arbeidsprogram 7.1. Forslag arbeidsprogram 2015/ Konkrete arbeidsoppgaver ANSA Tyskland 2015/ Valg 8.1. Landsleder 8.2. Økonomi-/markedsansvarlig 8.3. Kontaktpersonansvarlig 8.4. Webansvarlig 8.5. Redaktør 8.6. Valgkomité 8.7. Revisjonskomité 9. Møteavslutning 5

6 Forslag til forretningsorden A. Generelt 1 Landsmøtet er regulert i statuttene. Forretningsorden kan ikke stride mot statuttene. 2 Landsmøtets forretningsorden må vedtas av hvert enkelt landsmøte. 3 Anledningen til å delta på ANSA Tysklands Landsmøte har de som er nevnt i statuttene, samt innbudte observatører, gjester og presse. B. Organer 4 Landsmøtet har følgende organer: i) Formannskapet ii) Plenum C. Formannskapet 5 Formannskapet består av styret for ANSA Tyskland og ordstyrer. Formannskapet er suverent ved tvil og fortolkning av statuttene, forretningsorden, voteringsorden og dagsorden. D. Plenum 6 Plenum består av de personer nevnt i statuttene, samt innbudte gjester og observatører. Forslag til voteringsorden Når avstemming er påkrevet skal følgende prosedyre følges av ordstyrer: 1. De som stemmer for (forslaget) avgir stemmetegn. De som stemmer mot (forslaget) forholder seg i ro. 2. Det stemmes 3. Kontravotering: De som stemmer mot (forslaget) avgir stemmene. 4. Det stemmes. 5. Blanke stemmer telles. Landsmøtets beslutningsdyktighet er regulert i statuttene. 6

7 I tilfeller hvor denne prosedyren ikke kan følges av ulike hensyn, vil formannskapet kunne foreslå alternative voteringsordninger til godkjenning av landsmøtet. Stemmeavgivning fordrer fysisk tilstedeværelse. Referat ANSA Tysklands landsmøtet på De Nordiske Ambassader 3. mai 2014 Referat ANSA Tysklands landsmøtet på De Nordiske Ambassader Møteåpning og velkommen ved landsleder: Valg av ordstyrer: Henning Øfsteng Valg av referent: August Harto Valg av tellekorps: Anders Holen Forretningsorden, voteringsorden og dagsorden godkjent Referat fra fjorårets landsmøte ble ikke godkjent, da det ikke ble overført fra fjorårets landsstyre 2. Landsstyret og ANSA Tysklands årsberetning Ble presentert tidligere på dagen Henning Medlemsstatus Om ANSA Tyskland Norwegern August Vervet som info-/webansvarlig Peter Vervet som KP-ansvarlig Vemund Ikke til stede Revisjonskomiteen v/annette og Frithjof Fornøyde med landsstyrets interesse I sosiale medier som Twitter og Instagram 3. Kommende arrangementer ved Peter Netland mai, info kommer 7

8 3.2 Norwegerfete, info kommer 3.3 Sommerleker, Dresden har tatt på seg jobben, til stor glede blant de tilreisende 3.4 Sommerseminar, juli 3.5 Generalforsamling, august 3.6 ANSA-kurs, info kommer 4. Sjømannskirken ved Bjørn Olav Bøe Ble presentert tidligere på dagen. 5. ANSA sentralt ved kommunikasjonsrådgiver Øystein Holm-Haagensen og hovedstyrerepresentant Frithjof Nerdrum Ble også presentert tidligere på dagen. Øystein forkynnet hvordan ANSA Tyskland kunne bli smartere på sosiale medier som for eksempel Instagram og Twitter. Det er blant annet viktig å vite hvem målgruppen vår er. Henning skrev notater. Frithjof forklarte hvordan ANSAs organisasjon er bygget opp. 6. Budsjett ved Vemund Vikjord Vemund ikke til stede Regnskap ikke godkjent, da det manglet Budsjett for 2014 godkjent med forbehold om at det evalueres på nytt av det nye styret ved første styremøte 7. Statuttendringsforslag Ingen 8. Arbeidsprogram Forslag til arbeidsprogram 2014/15 Pkt. 10 endret til: Evaluere bruk av hjemmeside, facebookfanside, Twitter og Instagram jevnlig Alle stemte for Landsstyret skal i perioden 2014/15 Pkt. 10 endret til: Opprettholde kontakt med konsulater, ambassade, Peer Gynt klubben i Hamburg og Den norske klub Hamburg. Alle stemte for Avstemminger: Arbeidsprogrammet for neste styreperiode godkjent 20 mot 0 stemmer Arbeidsoppgaver for neste styreperiode godkjent 20 mot 0 stemmer Regnskapet for forhenværende styreperiode godkjent ikke godkjent Budsjett for kommende styreperiode godkjent 16 mot 3(1 blank) stemmer Valg Landsleder: Peter Netland 8

9 Økonomiansvarlig: Philip van Heesch KP-ansvarlig: Christina Kelle Web og markedsansvarlig: Per Christian Gaustad Redaktør: Einar Mehl Nytt styre klappes inn. Møteslutt. Statutter for ANSA Tyskland Sist revidert 27. April Organisasjonens navn og virkeområde Organisasjonens navn er ANSA Tyskland eller Association of Norwegian Students Abroad - Tyskland. I tyskspråklige sammenhenger kan navnet Allianz Norwegischer Studenten im Ausland Deutschland benyttes. ANSA Tyskland er underlagt ANSA sentralt med samme rettigheter og plikter. 2 Formål 2.1 ANSA Tysklands formål er å ivareta medlemmenes studierelaterte, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser 2.2 ANSA Tyskland skal jobbe for kulturell forståelse og utveksling av kunnskap mellom Norge og Tyskland. 2.3 ANSA Tyskland skal opprettholde kontakten med ANSA sentralt og dets sekretariat. 3 Medlemskap 3.1 Rett til medlemsskap har alle som oppfyller ANSAs medlemsvilkår. 3.2 Medlemmer av landsstyret og ANSA Tysklands representanter i ANSAs sentrale organer er forpliktet til å ha et gyldig medlemskap i ANSA. Medlemmer i ledende posisjoner i ANSA Tysklands underorganer, eksempelvis bystyre eller kontaktpersoner, er forpliktet til å ha et gyldig medlemskap i ANSA eller ANSAalumni. 4 Landsmøtet 4.1 Landsmøtet (LM) er ANSA Tysklands øverste organ. Ordinært landsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkallelsen skjer skriftlig til alle medlemmer 9

10 senest 30 -tretti- dager før LM. Det påhviler landsstyret å sende ut innkallelse. 4.2 Sakspapirer med oppdaterte endringsforslag legges ut på hjemmesiden senest 7 -sju- dager før LM. 4.3 Samtlige fremmøtte har tale og forslagsrett. Hvert medlem har én stemme. Kun fremmøtte medlemmer har stemmerett på LM. 4.4 Vedtak fordrer minst halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes i denne sammenheng som ikke avgitte. Votering generelt avholdes skriftlig dersom én representant krever det. Votering ved valg av personer skjer alltid skriftlig. 4.5 Alle medlemmer av ANSA Tyskland kan stille til valg til tillitsverv under LM. Den kandidaten til et tillitsverv med flest avgitte stemmer i sin favør blir valgt. Får to eller flere kandidater likt antall stemmer, foretas bundet omvalg mellom de kandidater med høyest stemmetall fra første valgomgang. Er det stemmelikhet etter andre valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning. 4.6 Landsmøtet skal behandle følgende saker: i) Konstitusjonen * valg av ordstyrer(e) * valg av 1 - én - referent * godkjenning av innkallelsen * godkjenning av forretningsorden * godkjenning av dagsorden * valg av tellekorps på minst to personer ii) Godkjenning av referat fra forrige Landsmøte iii) Landsstyrets beretning iv) Orientering fra lokale norske studentforeninger i Tyskland tilstede på LM v) Godkjenning av regnskapet vi) Arbeidsprogram vii) Budsjett viii) Statuttendringer ix) Valg av landsstyret bestående av: * Leder * Økonomiansvarlig * Redaktør 10

11 * Web- og markedsansvarlig * Kontaktpersonansvarlig (KP- ansvarlig) x) Valg av revisjonskomité bestående av ett medlem xi) Andre innkomne saker 4.7 Referat fra LM legges ut på ANSA Tysklands hjemmeside og gjøres på denne måten tilgjengelig for alle medlemmene. Egen kopi sendes ANSA sentralt, ANSA Tysklands hovedstyrerepresentant og revisjonskomitéen. Referat skal sendes ut senest 1 -én- måned etter LM. 5 Landsstyret 5.1 Landsstyret er ANSA Tysklands øverste politiske og administrative organ mellom Landsmøtene. 5.2 Landsstyrets virkeperiode er fra avsluttet LM til neste avsluttede ordinære LM, med mindre ekstraordinært LM beslutter annet. Avtroppende økonomiansvarlig har ansvaret for å avslutte regnskapet i tråd med statuttene. 5.3 Landstyret representerer ANSA Tyskland på ANSAs generalforsamling. Eventuelle andre representanter velges av landsstyret. 5.4 Landsstyret har anledning til å supplere seg selv dersom en valgt tillitsmann sier fra seg sitt verv før utgangen av perioden. 5.5 Referat fra samtlige styremøter legges ut på ANSA Tysklands hjemmeside og gjøres på denne måten tilgjengelig for alle medlemmene. En kopi skal sendes til ANSA Tysklands hovedstyrerepresentant, ANSA sentralt og revisjonskomitéen. 5.6 Landsstyret kan nedsette andre utvalg eller komiteer etter behov 5.7 ANSA Tysklands hovedstyrerepresentant og revisjonskomitéen har rett til å delta på landsstyremøter med tale og forslagsrett. 6 Revisjonskomitéen 6.1 Revisjonskomiteen velges av LM og har en virkeperiode fra avsluttet LM til neste avsluttede LM, med mindre ekstraordinære LM bestemmer annet. 6.2 Det er revisjonskomitéens oppgave å kontrollere budsjett, regnskap og bilag ved halvgått landstyreperiode og i forkant av Landsmøtet. Revisjonskomitéen skal gjennom hele året være behjelpelige hvis det oppstår problemer eller ved spørsmål fra det sittende landsstyret. 6.3 Medlemmer av det sittende landsstyret har ikke anledning til å sitte i revisjonskomiteen. 11

12 7 Valgkomitéen 7.1 Valgkomitéen velges av Landsmøtet for å virke frem til neste LM. Valgkomitéen kan bestå av maksimalt to personer. Representanter for valgkomitéen bør inneha bred organisasjonserfaring. 7.2 Det er valgkomitéens oppgave i løpet av året å oppfordre medlemmer til å kandidere til vervene bestemt av statuttene. 7.3 Valgkomitéen skal ikke komme med noen innstilling av kandidatene eller på annen måte prøve å påvirke resultatet. 8 Regnskap 8.1 Landsstyret er ansvarlig for å føre regnskap for perioden de er valgt. Landsstyret må levere godkjent regnskap til Hovedstyret (HS) en gang i året (innen utgangen av 2. regnskapskvartal, 30. juni) samt kvartalsvis regnskap til økonomiansvarlig hos ANSA sentralt. 8.2 Regnskapet avsluttes 1. april hvert år. Regnskapet sendes da til revisjonskomitéen 8.3 Landsstyret må legge frem regnskapet for LM. Dette skal også revideres av revisjonskomitéen. 8.4 Det foreligger retningslinjer for økonomistyring. Disse oppdateres av økonomiansvarlig før hvert LM. 9 Reisestøtte Dekking av kost/ losji og reisekostnader i forbindelse med LM, landsstyremøter og organisasjonskurs skal prioriteres høyt. Alle reiser innen rimelighetens grenser i forbindelse med landsstyrearbeid skal så fremt det er økonomisk gjennomførbart dekkes av ANSA Tyskland. Tilsvarende gjelder kontaktpersoners, evt. vararepresentanters, reiser i forbindelse med organisasjonskurs og Landsmøte. Utbetalingen av reisestøtte kan knyttes opp mot den faktiske gjennomføringen av påkrevde arbeidsoppgaver. Det er opp til landsstyret å avgjøre hva som ligger innenfor rimelighetens grenser. 10 Ekstraordinært LM 10.1 Ekstraordinært LM innkalles dersom landsstyret eller ¼ av medlemmene krever det Innkallelsen foretas som for ordinært LM, men med en frist på minimum 2 -touker Dagsorden fastsettes i samsvar med årsaken til at innkallelsen er forelagt.11.4 Referat bekjentgjøres som for ordinært LM. 11 Statuttendringer 11.1 Statuttendringer behandles på ordinært LM. Endringsforslaget må være landsstyret i hende senest 7 - sju - dager før LM. Det sittende landsstyret beslutter om for sent innkomne endringsforslag skal behandles. 12

13 11.2 Statuttendringene vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer. I denne sammenheng regnes blanke stemmer som avgitt. 12 Nedleggelse av ANSA Tyskland 12.1 Nedleggelsen vedtas med 4/5 av de avgitte stemmer. I denne sammenheng regnes blanke stemmer som avgitt Ved nedleggelse tilfaller alle ANSA Tysklands midler ANSA sentralt. 13 Statuttenes ikrafttredelse 13.1 Disse statuttene trer i kraft etter avsluttet LM Valg av sentrale tillitsverv for den påfølgende perioden må være forenlig med de nye statuttene. Forslag til arbeidsprogram for ANSA Tyskland Landsstyret skal i perioden 2015/16: 1. Opprettholde kontakt med medlemmene og informere om landsstyrets virke. 2. Avholde minst fire styremøter i styreperioden, hvorav minst ett med fysisk oppmøte. 3. Sende møtereferater fra styremøtene til ANSA Sentralt, Revisjonskomiteen og HSrepresentant, samt legge ut referatene på hjemmesiden. 4. Informere påtroppende landsstyre om virksomhet og drift omgående etter Landsmøtet 5. Prioritere medlemsverving høyt. 6. Opprettholde kontakten med eksisterende kontaktpersoner og etterstrebe en oppdatert lærestedsbeskrivelse ved disse studiestedene. 7. Forsøke å øke andelen Kontaktpersoner ved læresteder med norske studenter. 8. Utgi medlemsavisen Norwegern to ganger i løpet styreperioden, begge i papirform. 9. Sørge for at Landsmøte og ANSA-kurs blir gjennomført i løpet av styreperioden. 10. Evaluere bruk av hjemmeside, facebookfanside, Twitter og Instagram jevnlig. 11. Jobbe aktivt for å skaffe sponsorer 12.Støtte ANSA Sentralt i arbeidet med å skaffe studieinformasjon om studier i Tyskland 13

14 13.Prioritere å gi god informasjon til studieinteresserte. 14. Hjelpe til med å løse studierelaterte problemer 15. Sørge for en ansvarlig økonomisk drift av ANSA Tyskland og levere kvartalsregnskap og årsregnskap til ANSA Sentralt, samt lage utkast til neste års budsjett. 16. Representere ANSA Tyskland på Sommerseminaret og Generalforsamlingen 17.Opprettholde samarbeidet med Sjømannskirken og invitere studentprest til arrangementer 18. Følge opp de på Landsmøtet vedtatte konkrete arbeidsoppgaver Konkrete arbeidsoppgaver for ANSA Tyskland Landsstyret skal i perioden 2015/16: 1. Videreformidle informasjon fra ANSA Sentralt som angår norske studenter i Tyskland. 2. Invitere nabolandene Sveits og Østerrike til våre arrangementer. 3. Oppfordre lokallagene til å søke goodwill fra ANSA sentralt eller landstyret for å holde rekrutteringsarrangement. 4. Oppfordre medlemmene til å oppdatere personlig informasjon i medlemsdatabasen 5. Bruke Facebook, aktivt i forhold til informasjonsformidling, spesielt rundt større arrangementer, og samtidig gjøre denne informasjonen tilgjengelig på hjemmesiden eller via e-post til medlemmene 6. Bruke twitter og instagram til å promotere ANSA Tyskland. 7. Få laget ferdig videoer til bruk i promotering av ANSA Tyskland, samt til 8. Veilede og samarbeide med arrangører av Sommerlekene 2015 og Kurs. 9. Vedlikeholde kontakten med sponsorer. 10.Opprettholde kontakt med konsulater, ambassade, Peer Gynt klubben i Hamburg og Den norske klub Hamburg. 11.Oppfordre ANSA Tysklands medlemmer til å stille til valg til ANSAs Hovedstyre 14

15 under Generalforsamlingen i Oslo i august 2015 Thailandprosjektet Hvert år blir tusenvis av barn og ungdommer i Thailand offer for prostitusjon og narkotikavirksomhet. ThAid jobber for å forhindre at dette skjer. Nordmenn tenker oftest på Thailand som smilets land. Hvite strender, velsmakende mat, billig shopping og høflige mennesker er særlige kjennetegn. Nord i Thailand, på grensen til Burma og Laos, er situasjonen ganske annerledes. Der lever mange forskjellige stammefolk, med egen kultur og eget språk, i ytterste fattigdom i små landsbyer i fjellene. Behovet for humanitær hjelp er stort. Mangel på godt skoletilbud, arbeid og juridiske rettigheter er alvorlige utfordringer for disse menneskene. Uten skoletilbud er mulighetene for jobb nesten ikke-eksisterende og løsningen for mange blir prostitusjon og narkotikavirksomhet. I noen tilfeller selger foreldrene barna sine til bordeller i Bangkok, mens andre ganger reiser barna frivillig for å forsørge familien sin. HIV og AIDS er svært utbredt i disse områdene, noe som gjør at mange barn ender opp foreldreløse når foreldrene dør. En viktig faktor for stammefolkenes bærekraftige fremtid er utdannelse for barna. Siden skoletilbudet i landsbyene enten mangler, eller er av svært dårlig kvalitet, må ofte barna flytte nærmere et tettsted for å få et godt skoletilbud. Frivillige organisasjoner og dyktige medarbeidere er avgjørende instanser for å gi barna et hjem hjemmefra, med omsorg og kjærlighet. Dette arbeidet støtter ThAid! Thailandprosjektet er en humanitær organisasjon som ble startet i 2001 av daværende studentprest i Australia, Knut Inge Bergem, og Jon F. Bjåstad, student og styremedlem 15

16 i ANSA Australia. Formålet med prosjektet er å bidra til bedre levekår for barn og unge i Thailand, samtidig som de norske studentene fikk lære mer om humanitært arbeid og deling av goder. Thailandprosjektet valgte å støtte stiftelsen BaanChivitMai (BCM), som betyr «hjem med nytt liv». BCM driver flere barnehjem i Nord-Thailand, og i en årrekke har midlene studentene samlet inn fullfinansiert ett av barnehjemmene som BCM driver. I tillegg til at Knut Inge Bergem og Jon F. Bjåstad reiste rundt i Australia og inngikk sponsorkontrakter med universiteter, har ANSA Australia, ANSA New Zealand og ANSA Singapore gitt overskuddet fra arrangementer, sammenkomster og konserter til Thailandprosjektet. Årlig blir det også arrangert turer for studenter og andre givere for å besøke barnehjemsprosjektene i Nord-Thailand. Fylles ut av økonomiansvarlig Bilag nr. Beløp overført Godkjent Betalt dato Kategori REFUSJONSSKJEMA FOR ANSA TYSKLAND Anledning: LM, Berlin, 1-3 mai 2015 Navn: ANSA-Gruppe: Kontonummer (kun norske): Beskrivelse av utlegg (Eks. transport til organisasjonskurset i München) Utlegg (Alle utlegg skal bekreftes med kvittering): Bilag nr. 1 Beskrivelse Beløp 16

17 Bilag nr. 2 Beskrivelse Beløp Bilag nr. 3 Beskrivelse Beløp Bilag nr. 4 Beskrivelse Beløp Bilag nr. 5 Beskrivelse Beløp Sum alle utlegg Ris og ros til arrangør og landsstyret Hva likte du ved helgens arrangement? Hva synes du kan gjøres bedre til neste gang? Hva synes du om prisen på arrangementet? Hva skal til for at du som ikke er medlem av ANSA Tyskland skal ville melde deg inn? 17

6. Godkjenning av dagsorden (Ble avglemt i starten) - Ordstyrer: Katinka Oxaas - Referent: Kari Sødal Gjestvang

6. Godkjenning av dagsorden (Ble avglemt i starten) - Ordstyrer: Katinka Oxaas - Referent: Kari Sødal Gjestvang REFERAT 1. Katinka ønsker velkommen - ANSA 60 år i år! - God utvikling med mange nye på LM - Presentasjon av dagens program 2. Presentasjonsrunde 3. Presentasjon av styret og hvert enkelt verv - Katinka

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen

ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen Forkortelser: LS landsstyret LM landsmøtet ESL Espen Stegger Ledaal MC Magnus Christensen ML Monika Larsen MGJ Mats Georg Johannesen KT Kristian Teigen

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Statutter for Abakus Fond

Statutter for Abakus Fond Statutter for Abakus Fond Stiftet på Abakus sin ekstraordinære generalforsamling 11. mars 2013 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5. mars 2015 1 Innhold 0 Definisjoner.................................

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB. Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte. Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra..

LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB. Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte. Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra.. LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra.. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Narvik

Detaljer

Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015

Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 Forslag 1: Supplering av 10, linjer 38-54. 10. Hovedstyret kan, etter samråd med det respektive landsstyret, ekskludere

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten.

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 1 Klubben Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. 2 Formål Klubben har som formål å være en interesseforening

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av..

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer