Landsmøte. De nordiske ambassader Berlin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte. De nordiske ambassader Berlin 2.5.2015"

Transkript

1 Landsmøte De nordiske ambassader Berlin

2 Innhold Program 3 Deltakere 4 Dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Forslag til voteringsorden 6 Referat fra ANSA Tysklands landsmøte Statutter 9 Forslag til arbeidsprogram 2015/16 13 Konkrete arbeidsoppgaver 2015/16 14 Formål for årets loddtrekning: Thailandprosjektet 15 Refusjonsskjema 16 Evalueringsskjema 17 2

3 Program: 10:00 Velkommen og åpning av landsmøtet. Presentasjonsrunde. 10:30 Presentasjon av landsstyret og ANSA Tysklands årsberetning 11:15 Kommende arrangementer 11:20 Regnskap og budsjett 12:00 Pause 12:30 Lunsj med loddtrekning (1 Euro for 2 lodd, til inntekt for Thailandprosjektet) 13:30 ANSA sentralt 14:30 Arbeidsprogram 15:00 Valg 16:00 Møte slutt 3

4 Deltakerliste 1. Henning Øfsteng 2. Jorunn-Katinka Oxaas-Straume 3. Kristian viflot 4. Magdalena Aure 5. Andreas Risøy 6. Marie Amundsen 7. Kristianne Gjengedal 8. Runa Angell 9. Martine Sagen Nilssen 10. Kristina Jolanta Schmidt 11. Kristine Berge Olsen 12. Simen Løseth 13. Ingrid Rieve Kristiansen 14. Johanna Anker Kulmus 15. Kari Sødal Gjestvang 16. Sigri Kløve 17. Magnus Lund Røer 18. Natalie Ackerman Repstad 19. Caroline Pran 20. Margrethe Heen 21. Philip van Heesch 22. August Harto 23. Einar Johan Bondahl Mehl 24. Edda Engmark 25. Petter Olsen Rossvoll 26. Helge Knutsen Rustenberg 27. Christian Berg 28. Christina Kelle 29. Filip Von Ubisch 30. Peter A. Netland 31. Alvilde Storbråten 4

5 Dagsorden 1. Møteåpning og velkommen ved landsleder. 1.1 Valg av ordstyrer 1.2 Valg av referent 1.3 Valg av tellekorps 1.4 Godkjenning av dagsorden 1.5Godkjenning av forretningsorden 1.6 Godkjenning av voteringsorden 1.7Godkjenning av referat fra landsmøtet Presentasjonsrunde deltakere 2. Landsstyret og ANSA Tysklands årsberetning 2.1 Landsleder 2.2 Økonomiansvarlig 2.3 Web-/Markedsansvarlig 2.4 Kontaktpersonansvarlig 2.5 Redaktør 2.6 Revisjonskomiteen 3. Kommende arrangementer ved mai 3.2 Norwegerfete 3.3 Sommerleker 3.4 Sommerseminar 3.5 Generalforsamling 3.6 ANSA-kurs 4. Hovedstyrerepresentant Kristian Ø. Viflot 5. Budsjett ved 5.1. Godkjenning av regnskap for 2014/15 og 2014/ Presentasjon av forsalg til budsjett for 2015/ Spørsmål, diskusjon og godkjenning. 6. Statuttendringsforslag 7. Arbeidsprogram 7.1. Forslag arbeidsprogram 2015/ Konkrete arbeidsoppgaver ANSA Tyskland 2015/ Valg 8.1. Landsleder 8.2. Økonomi-/markedsansvarlig 8.3. Kontaktpersonansvarlig 8.4. Webansvarlig 8.5. Redaktør 8.6. Valgkomité 8.7. Revisjonskomité 9. Møteavslutning 5

6 Forslag til forretningsorden A. Generelt 1 Landsmøtet er regulert i statuttene. Forretningsorden kan ikke stride mot statuttene. 2 Landsmøtets forretningsorden må vedtas av hvert enkelt landsmøte. 3 Anledningen til å delta på ANSA Tysklands Landsmøte har de som er nevnt i statuttene, samt innbudte observatører, gjester og presse. B. Organer 4 Landsmøtet har følgende organer: i) Formannskapet ii) Plenum C. Formannskapet 5 Formannskapet består av styret for ANSA Tyskland og ordstyrer. Formannskapet er suverent ved tvil og fortolkning av statuttene, forretningsorden, voteringsorden og dagsorden. D. Plenum 6 Plenum består av de personer nevnt i statuttene, samt innbudte gjester og observatører. Forslag til voteringsorden Når avstemming er påkrevet skal følgende prosedyre følges av ordstyrer: 1. De som stemmer for (forslaget) avgir stemmetegn. De som stemmer mot (forslaget) forholder seg i ro. 2. Det stemmes 3. Kontravotering: De som stemmer mot (forslaget) avgir stemmene. 4. Det stemmes. 5. Blanke stemmer telles. Landsmøtets beslutningsdyktighet er regulert i statuttene. 6

7 I tilfeller hvor denne prosedyren ikke kan følges av ulike hensyn, vil formannskapet kunne foreslå alternative voteringsordninger til godkjenning av landsmøtet. Stemmeavgivning fordrer fysisk tilstedeværelse. Referat ANSA Tysklands landsmøtet på De Nordiske Ambassader 3. mai 2014 Referat ANSA Tysklands landsmøtet på De Nordiske Ambassader Møteåpning og velkommen ved landsleder: Valg av ordstyrer: Henning Øfsteng Valg av referent: August Harto Valg av tellekorps: Anders Holen Forretningsorden, voteringsorden og dagsorden godkjent Referat fra fjorårets landsmøte ble ikke godkjent, da det ikke ble overført fra fjorårets landsstyre 2. Landsstyret og ANSA Tysklands årsberetning Ble presentert tidligere på dagen Henning Medlemsstatus Om ANSA Tyskland Norwegern August Vervet som info-/webansvarlig Peter Vervet som KP-ansvarlig Vemund Ikke til stede Revisjonskomiteen v/annette og Frithjof Fornøyde med landsstyrets interesse I sosiale medier som Twitter og Instagram 3. Kommende arrangementer ved Peter Netland mai, info kommer 7

8 3.2 Norwegerfete, info kommer 3.3 Sommerleker, Dresden har tatt på seg jobben, til stor glede blant de tilreisende 3.4 Sommerseminar, juli 3.5 Generalforsamling, august 3.6 ANSA-kurs, info kommer 4. Sjømannskirken ved Bjørn Olav Bøe Ble presentert tidligere på dagen. 5. ANSA sentralt ved kommunikasjonsrådgiver Øystein Holm-Haagensen og hovedstyrerepresentant Frithjof Nerdrum Ble også presentert tidligere på dagen. Øystein forkynnet hvordan ANSA Tyskland kunne bli smartere på sosiale medier som for eksempel Instagram og Twitter. Det er blant annet viktig å vite hvem målgruppen vår er. Henning skrev notater. Frithjof forklarte hvordan ANSAs organisasjon er bygget opp. 6. Budsjett ved Vemund Vikjord Vemund ikke til stede Regnskap ikke godkjent, da det manglet Budsjett for 2014 godkjent med forbehold om at det evalueres på nytt av det nye styret ved første styremøte 7. Statuttendringsforslag Ingen 8. Arbeidsprogram Forslag til arbeidsprogram 2014/15 Pkt. 10 endret til: Evaluere bruk av hjemmeside, facebookfanside, Twitter og Instagram jevnlig Alle stemte for Landsstyret skal i perioden 2014/15 Pkt. 10 endret til: Opprettholde kontakt med konsulater, ambassade, Peer Gynt klubben i Hamburg og Den norske klub Hamburg. Alle stemte for Avstemminger: Arbeidsprogrammet for neste styreperiode godkjent 20 mot 0 stemmer Arbeidsoppgaver for neste styreperiode godkjent 20 mot 0 stemmer Regnskapet for forhenværende styreperiode godkjent ikke godkjent Budsjett for kommende styreperiode godkjent 16 mot 3(1 blank) stemmer Valg Landsleder: Peter Netland 8

9 Økonomiansvarlig: Philip van Heesch KP-ansvarlig: Christina Kelle Web og markedsansvarlig: Per Christian Gaustad Redaktør: Einar Mehl Nytt styre klappes inn. Møteslutt. Statutter for ANSA Tyskland Sist revidert 27. April Organisasjonens navn og virkeområde Organisasjonens navn er ANSA Tyskland eller Association of Norwegian Students Abroad - Tyskland. I tyskspråklige sammenhenger kan navnet Allianz Norwegischer Studenten im Ausland Deutschland benyttes. ANSA Tyskland er underlagt ANSA sentralt med samme rettigheter og plikter. 2 Formål 2.1 ANSA Tysklands formål er å ivareta medlemmenes studierelaterte, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser 2.2 ANSA Tyskland skal jobbe for kulturell forståelse og utveksling av kunnskap mellom Norge og Tyskland. 2.3 ANSA Tyskland skal opprettholde kontakten med ANSA sentralt og dets sekretariat. 3 Medlemskap 3.1 Rett til medlemsskap har alle som oppfyller ANSAs medlemsvilkår. 3.2 Medlemmer av landsstyret og ANSA Tysklands representanter i ANSAs sentrale organer er forpliktet til å ha et gyldig medlemskap i ANSA. Medlemmer i ledende posisjoner i ANSA Tysklands underorganer, eksempelvis bystyre eller kontaktpersoner, er forpliktet til å ha et gyldig medlemskap i ANSA eller ANSAalumni. 4 Landsmøtet 4.1 Landsmøtet (LM) er ANSA Tysklands øverste organ. Ordinært landsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkallelsen skjer skriftlig til alle medlemmer 9

10 senest 30 -tretti- dager før LM. Det påhviler landsstyret å sende ut innkallelse. 4.2 Sakspapirer med oppdaterte endringsforslag legges ut på hjemmesiden senest 7 -sju- dager før LM. 4.3 Samtlige fremmøtte har tale og forslagsrett. Hvert medlem har én stemme. Kun fremmøtte medlemmer har stemmerett på LM. 4.4 Vedtak fordrer minst halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes i denne sammenheng som ikke avgitte. Votering generelt avholdes skriftlig dersom én representant krever det. Votering ved valg av personer skjer alltid skriftlig. 4.5 Alle medlemmer av ANSA Tyskland kan stille til valg til tillitsverv under LM. Den kandidaten til et tillitsverv med flest avgitte stemmer i sin favør blir valgt. Får to eller flere kandidater likt antall stemmer, foretas bundet omvalg mellom de kandidater med høyest stemmetall fra første valgomgang. Er det stemmelikhet etter andre valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning. 4.6 Landsmøtet skal behandle følgende saker: i) Konstitusjonen * valg av ordstyrer(e) * valg av 1 - én - referent * godkjenning av innkallelsen * godkjenning av forretningsorden * godkjenning av dagsorden * valg av tellekorps på minst to personer ii) Godkjenning av referat fra forrige Landsmøte iii) Landsstyrets beretning iv) Orientering fra lokale norske studentforeninger i Tyskland tilstede på LM v) Godkjenning av regnskapet vi) Arbeidsprogram vii) Budsjett viii) Statuttendringer ix) Valg av landsstyret bestående av: * Leder * Økonomiansvarlig * Redaktør 10

11 * Web- og markedsansvarlig * Kontaktpersonansvarlig (KP- ansvarlig) x) Valg av revisjonskomité bestående av ett medlem xi) Andre innkomne saker 4.7 Referat fra LM legges ut på ANSA Tysklands hjemmeside og gjøres på denne måten tilgjengelig for alle medlemmene. Egen kopi sendes ANSA sentralt, ANSA Tysklands hovedstyrerepresentant og revisjonskomitéen. Referat skal sendes ut senest 1 -én- måned etter LM. 5 Landsstyret 5.1 Landsstyret er ANSA Tysklands øverste politiske og administrative organ mellom Landsmøtene. 5.2 Landsstyrets virkeperiode er fra avsluttet LM til neste avsluttede ordinære LM, med mindre ekstraordinært LM beslutter annet. Avtroppende økonomiansvarlig har ansvaret for å avslutte regnskapet i tråd med statuttene. 5.3 Landstyret representerer ANSA Tyskland på ANSAs generalforsamling. Eventuelle andre representanter velges av landsstyret. 5.4 Landsstyret har anledning til å supplere seg selv dersom en valgt tillitsmann sier fra seg sitt verv før utgangen av perioden. 5.5 Referat fra samtlige styremøter legges ut på ANSA Tysklands hjemmeside og gjøres på denne måten tilgjengelig for alle medlemmene. En kopi skal sendes til ANSA Tysklands hovedstyrerepresentant, ANSA sentralt og revisjonskomitéen. 5.6 Landsstyret kan nedsette andre utvalg eller komiteer etter behov 5.7 ANSA Tysklands hovedstyrerepresentant og revisjonskomitéen har rett til å delta på landsstyremøter med tale og forslagsrett. 6 Revisjonskomitéen 6.1 Revisjonskomiteen velges av LM og har en virkeperiode fra avsluttet LM til neste avsluttede LM, med mindre ekstraordinære LM bestemmer annet. 6.2 Det er revisjonskomitéens oppgave å kontrollere budsjett, regnskap og bilag ved halvgått landstyreperiode og i forkant av Landsmøtet. Revisjonskomitéen skal gjennom hele året være behjelpelige hvis det oppstår problemer eller ved spørsmål fra det sittende landsstyret. 6.3 Medlemmer av det sittende landsstyret har ikke anledning til å sitte i revisjonskomiteen. 11

12 7 Valgkomitéen 7.1 Valgkomitéen velges av Landsmøtet for å virke frem til neste LM. Valgkomitéen kan bestå av maksimalt to personer. Representanter for valgkomitéen bør inneha bred organisasjonserfaring. 7.2 Det er valgkomitéens oppgave i løpet av året å oppfordre medlemmer til å kandidere til vervene bestemt av statuttene. 7.3 Valgkomitéen skal ikke komme med noen innstilling av kandidatene eller på annen måte prøve å påvirke resultatet. 8 Regnskap 8.1 Landsstyret er ansvarlig for å føre regnskap for perioden de er valgt. Landsstyret må levere godkjent regnskap til Hovedstyret (HS) en gang i året (innen utgangen av 2. regnskapskvartal, 30. juni) samt kvartalsvis regnskap til økonomiansvarlig hos ANSA sentralt. 8.2 Regnskapet avsluttes 1. april hvert år. Regnskapet sendes da til revisjonskomitéen 8.3 Landsstyret må legge frem regnskapet for LM. Dette skal også revideres av revisjonskomitéen. 8.4 Det foreligger retningslinjer for økonomistyring. Disse oppdateres av økonomiansvarlig før hvert LM. 9 Reisestøtte Dekking av kost/ losji og reisekostnader i forbindelse med LM, landsstyremøter og organisasjonskurs skal prioriteres høyt. Alle reiser innen rimelighetens grenser i forbindelse med landsstyrearbeid skal så fremt det er økonomisk gjennomførbart dekkes av ANSA Tyskland. Tilsvarende gjelder kontaktpersoners, evt. vararepresentanters, reiser i forbindelse med organisasjonskurs og Landsmøte. Utbetalingen av reisestøtte kan knyttes opp mot den faktiske gjennomføringen av påkrevde arbeidsoppgaver. Det er opp til landsstyret å avgjøre hva som ligger innenfor rimelighetens grenser. 10 Ekstraordinært LM 10.1 Ekstraordinært LM innkalles dersom landsstyret eller ¼ av medlemmene krever det Innkallelsen foretas som for ordinært LM, men med en frist på minimum 2 -touker Dagsorden fastsettes i samsvar med årsaken til at innkallelsen er forelagt.11.4 Referat bekjentgjøres som for ordinært LM. 11 Statuttendringer 11.1 Statuttendringer behandles på ordinært LM. Endringsforslaget må være landsstyret i hende senest 7 - sju - dager før LM. Det sittende landsstyret beslutter om for sent innkomne endringsforslag skal behandles. 12

13 11.2 Statuttendringene vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer. I denne sammenheng regnes blanke stemmer som avgitt. 12 Nedleggelse av ANSA Tyskland 12.1 Nedleggelsen vedtas med 4/5 av de avgitte stemmer. I denne sammenheng regnes blanke stemmer som avgitt Ved nedleggelse tilfaller alle ANSA Tysklands midler ANSA sentralt. 13 Statuttenes ikrafttredelse 13.1 Disse statuttene trer i kraft etter avsluttet LM Valg av sentrale tillitsverv for den påfølgende perioden må være forenlig med de nye statuttene. Forslag til arbeidsprogram for ANSA Tyskland Landsstyret skal i perioden 2015/16: 1. Opprettholde kontakt med medlemmene og informere om landsstyrets virke. 2. Avholde minst fire styremøter i styreperioden, hvorav minst ett med fysisk oppmøte. 3. Sende møtereferater fra styremøtene til ANSA Sentralt, Revisjonskomiteen og HSrepresentant, samt legge ut referatene på hjemmesiden. 4. Informere påtroppende landsstyre om virksomhet og drift omgående etter Landsmøtet 5. Prioritere medlemsverving høyt. 6. Opprettholde kontakten med eksisterende kontaktpersoner og etterstrebe en oppdatert lærestedsbeskrivelse ved disse studiestedene. 7. Forsøke å øke andelen Kontaktpersoner ved læresteder med norske studenter. 8. Utgi medlemsavisen Norwegern to ganger i løpet styreperioden, begge i papirform. 9. Sørge for at Landsmøte og ANSA-kurs blir gjennomført i løpet av styreperioden. 10. Evaluere bruk av hjemmeside, facebookfanside, Twitter og Instagram jevnlig. 11. Jobbe aktivt for å skaffe sponsorer 12.Støtte ANSA Sentralt i arbeidet med å skaffe studieinformasjon om studier i Tyskland 13

14 13.Prioritere å gi god informasjon til studieinteresserte. 14. Hjelpe til med å løse studierelaterte problemer 15. Sørge for en ansvarlig økonomisk drift av ANSA Tyskland og levere kvartalsregnskap og årsregnskap til ANSA Sentralt, samt lage utkast til neste års budsjett. 16. Representere ANSA Tyskland på Sommerseminaret og Generalforsamlingen 17.Opprettholde samarbeidet med Sjømannskirken og invitere studentprest til arrangementer 18. Følge opp de på Landsmøtet vedtatte konkrete arbeidsoppgaver Konkrete arbeidsoppgaver for ANSA Tyskland Landsstyret skal i perioden 2015/16: 1. Videreformidle informasjon fra ANSA Sentralt som angår norske studenter i Tyskland. 2. Invitere nabolandene Sveits og Østerrike til våre arrangementer. 3. Oppfordre lokallagene til å søke goodwill fra ANSA sentralt eller landstyret for å holde rekrutteringsarrangement. 4. Oppfordre medlemmene til å oppdatere personlig informasjon i medlemsdatabasen 5. Bruke Facebook, aktivt i forhold til informasjonsformidling, spesielt rundt større arrangementer, og samtidig gjøre denne informasjonen tilgjengelig på hjemmesiden eller via e-post til medlemmene 6. Bruke twitter og instagram til å promotere ANSA Tyskland. 7. Få laget ferdig videoer til bruk i promotering av ANSA Tyskland, samt til 8. Veilede og samarbeide med arrangører av Sommerlekene 2015 og Kurs. 9. Vedlikeholde kontakten med sponsorer. 10.Opprettholde kontakt med konsulater, ambassade, Peer Gynt klubben i Hamburg og Den norske klub Hamburg. 11.Oppfordre ANSA Tysklands medlemmer til å stille til valg til ANSAs Hovedstyre 14

15 under Generalforsamlingen i Oslo i august 2015 Thailandprosjektet Hvert år blir tusenvis av barn og ungdommer i Thailand offer for prostitusjon og narkotikavirksomhet. ThAid jobber for å forhindre at dette skjer. Nordmenn tenker oftest på Thailand som smilets land. Hvite strender, velsmakende mat, billig shopping og høflige mennesker er særlige kjennetegn. Nord i Thailand, på grensen til Burma og Laos, er situasjonen ganske annerledes. Der lever mange forskjellige stammefolk, med egen kultur og eget språk, i ytterste fattigdom i små landsbyer i fjellene. Behovet for humanitær hjelp er stort. Mangel på godt skoletilbud, arbeid og juridiske rettigheter er alvorlige utfordringer for disse menneskene. Uten skoletilbud er mulighetene for jobb nesten ikke-eksisterende og løsningen for mange blir prostitusjon og narkotikavirksomhet. I noen tilfeller selger foreldrene barna sine til bordeller i Bangkok, mens andre ganger reiser barna frivillig for å forsørge familien sin. HIV og AIDS er svært utbredt i disse områdene, noe som gjør at mange barn ender opp foreldreløse når foreldrene dør. En viktig faktor for stammefolkenes bærekraftige fremtid er utdannelse for barna. Siden skoletilbudet i landsbyene enten mangler, eller er av svært dårlig kvalitet, må ofte barna flytte nærmere et tettsted for å få et godt skoletilbud. Frivillige organisasjoner og dyktige medarbeidere er avgjørende instanser for å gi barna et hjem hjemmefra, med omsorg og kjærlighet. Dette arbeidet støtter ThAid! Thailandprosjektet er en humanitær organisasjon som ble startet i 2001 av daværende studentprest i Australia, Knut Inge Bergem, og Jon F. Bjåstad, student og styremedlem 15

16 i ANSA Australia. Formålet med prosjektet er å bidra til bedre levekår for barn og unge i Thailand, samtidig som de norske studentene fikk lære mer om humanitært arbeid og deling av goder. Thailandprosjektet valgte å støtte stiftelsen BaanChivitMai (BCM), som betyr «hjem med nytt liv». BCM driver flere barnehjem i Nord-Thailand, og i en årrekke har midlene studentene samlet inn fullfinansiert ett av barnehjemmene som BCM driver. I tillegg til at Knut Inge Bergem og Jon F. Bjåstad reiste rundt i Australia og inngikk sponsorkontrakter med universiteter, har ANSA Australia, ANSA New Zealand og ANSA Singapore gitt overskuddet fra arrangementer, sammenkomster og konserter til Thailandprosjektet. Årlig blir det også arrangert turer for studenter og andre givere for å besøke barnehjemsprosjektene i Nord-Thailand. Fylles ut av økonomiansvarlig Bilag nr. Beløp overført Godkjent Betalt dato Kategori REFUSJONSSKJEMA FOR ANSA TYSKLAND Anledning: LM, Berlin, 1-3 mai 2015 Navn: ANSA-Gruppe: Kontonummer (kun norske): Beskrivelse av utlegg (Eks. transport til organisasjonskurset i München) Utlegg (Alle utlegg skal bekreftes med kvittering): Bilag nr. 1 Beskrivelse Beløp 16

17 Bilag nr. 2 Beskrivelse Beløp Bilag nr. 3 Beskrivelse Beløp Bilag nr. 4 Beskrivelse Beløp Bilag nr. 5 Beskrivelse Beløp Sum alle utlegg Ris og ros til arrangør og landsstyret Hva likte du ved helgens arrangement? Hva synes du kan gjøres bedre til neste gang? Hva synes du om prisen på arrangementet? Hva skal til for at du som ikke er medlem av ANSA Tyskland skal ville melde deg inn? 17

ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen

ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen ANSA Danmarks landsmøte 2009 Referent: Monika Larsen Forkortelser: LS landsstyret LM landsmøtet ESL Espen Stegger Ledaal MC Magnus Christensen ML Monika Larsen MGJ Mats Georg Johannesen KT Kristian Teigen

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer