NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 28. ordinære Årsmøte 27.februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 28. ordinære Årsmøte 27.februar 2013"

Transkript

1 NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 28. ordinære Årsmøte 27.februar 2013 Hei Klubbhus, Heistad MØTET STARTER KL OBS! Pga. servering, ønsker styret at medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet melder fra innen pr. e-post Stemmeberettigede må ha betalt medlemsavgift for inneværende år. Husk skrive ut og ta med saksdokumentene til møtet! Telemark, den

2 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder 2 Valg av 2 personer til å føre protokollen 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 5 Behandling av, og innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte medlemmer 6 Godkjenning av innkalling 7 Godkjenning av saksliste SAKSLISTE (inkl. innholdsoversikt for Årsberetningen) 1 Styrets årsberetning Avdelingens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger Styrets arbeidsform Representasjon Utstillingskomiteen Jaktkomiteen Lydighet Agility Onsdagstreffene Huskomiteen (HK) og dugnader Kafeteriakomiteen Spanielbua og avdelingens område Årets - konkurransene Face Book (FB) Web-siden Det Lille Glade Bjeff Resurser og kompetanseutvikling Ungdom i avdelingen Medlemsmøter Aktiviteter Aktiviteter som ble gjennomført i Økonomi Medlemsrekruttering Medlemsutvikling Komiteer og utvalg Årsrapport utstillingskomiteen (UK)... 9 Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 2

3 2.2 Årsrapport jaktkomiteen (JK) Årsrapport agilitygruppa (AG) Årsrapport lydighetsgruppa (LP) Årsrapport huskomiteen (HK) Regnskap Regnskap og balanse Vurdering av driftsåret Revisors beretning Resultatregnskap Balanse Eiendeler som ikke er balanseført Saker forelagt av styret, komiteer, utvalg, medlemmer Forslag fra styret_ Overdragelse av leieavtale Forslag fra Torhild van Riesen, Bjørn Jensen, Nina Gunnarscjå, Sabiene Kristoffersen, Marita Kristoffersen _ Gjeninnføring av fast ukentlig dag for medlemstreff med hund Budsjett Budsjettet 2013: Valg Valgkomiteens innstilling for Forslag fra Torhild van Riesen på verv for Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 3

4 1 Styrets årsberetning Avdelingens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger Styret Valgt Leder Bjørn Jensen (Trakk seg ) Nestleder Elisabeth Ufs Thoresen Styremedlem Torhild van Riesen (Trakk seg ) Styremedlem Nina Gunnarschjå (Trakk seg ) Styremedlem Willy Sjøstrøm 1. varamedlem Snorre Aslaksen 2. varamedlem Svein Clausen Komiteer og funksjoner Regnskapsfører Sabiene Kristoffersen Revisor Lena Nord Revisor Anita T. Hansen Gitte Lunde (leder) Valgkomité Line Clausen Magnar D.F. Hansen Elisabeth Ufs Thoresen (leder),willy Sjøstrøm (Kafeterialeder), Ragnhild Aslaksen Utstillingskomité (Sekretariat), Svein Clausen (Teknisk ansvarlig) Charles Welfler (leder) Jaktkomité Snorre Aslaksen Huskomité Magnar D.F. Hansen (leder) Elisabeth Ufs Thoresen, Willy Sjøstrøm, Svein NSKs avd. Telemarks repr. på RS Clausen, Charles Welfler NSKs avd. Telemarks repr. NKK Region Telemark Klubbadresse og arkiv Medlemsregister Webmaster Det Lille Glade Bjeff_ Medlemsblad, Redaktør Face Book, Administrasjon Våre Spaniels, Kontaktperson Elisabeth Ufs Thoresen, Willy Sjøstrøm, Svein Clausen Elisabeth Ufs Thoresen Snorre Aslaksen Hans Arne Paulsen Line Clausen Elisabeth Ufs Thoresen Line Clausen 1.2 Styrets arbeidsform Styret har hatt 9 styremøter, 2 møter med komitélederne, flere arbeidsmøter, samt jevnlig e-postkontakt. Det har også vært god telefonisk kontakt mellom medlemmer i styret. Styret har ivaretatt enkel saksbehandling gjennom telefon- og e-post kontakt. Møter er blitt avholdt i Spanielbua og på omgang hos styremedlemmene. Det er videre avholdt 2 særmøter med HS. Sistnevnte møter ble avholdt hhv. i Spanielbua og hos NK i HS. Snorre Aslaksen har vært sekretær mens Elisabeth Ufs Thoresen har ivaretatt klubbens adresse. Snorre Aslaksen har innehatt ansvaret for medlemsregisteret. Det har vært godt fremmøte på styrets møter og samarbeidet fungerer godt i gruppen. Det har knapt vært forfall i perioden. Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 4

5 1.3 Representasjon Avd. Telemark har deltatt på NSKs representantskapsmøte (RS) med Elisabeth Ufs Thoresen, Willy Sjøstrøm, Svein Clausen og Charles Welfler. Avd. Telemark har videre deltatt på NKK region Telemarks årsmøte med Elisabeth Ufs Thoresen, Willy Sjøstrøm, Svein Clausen. Elisabeth Ufs Thoresen, Line Clausen, Britt Inger Sjøstrøm og Vigdis Fredriksen har representert avd. Telemark på Sparebank 1's gavefest. Styret og agilitygruppa deltok på Hundens dag i regi av Norsk Kennel Klub på Herkules. 1.4 Utstillingskomiteen Utstillingskomiteen har bestått av Elisabeth Ufs Thoresen, (leder), Britt Inger Sjøstrøm, Ragnhild Aslaksen, Gitte Lunde, Marita Kristoffersen og Line Clausen. Det er avholdt 2 utstillinger og valpeshow. (Se detaljer i komiteens egen rapport) 1.5 Jaktkomiteen Jaktkomiteen (JK) har bestått av Charles Welfler (leder) og Snorre Aslaksen. I tillegg har JK fått god støtte av Rune Andersen, Svein Clausen, Willy Sjøstrøm og Elisabeth Ufs Thoresen. Det har vært avholdt 4 blodsporprøver og 1 Jaktanleggsprøve (JAL), samt bevegelig blod- og fersksporprøver. (Se detaljer i komiteens egen rapport) 1.6 Lydighet Lydighetsgruppa har bestått av Gitte Lunde, (leder), og Hilde Kristin Stag. Det er avviklet 2 valpekurs, 1 VG valp og 1 kurs som fører frem til bronsemerke. (Se detaljer i komiteens egen rapport) 1.7 Agility Agilitygruppa har hatt Vibeke Andersen som leder. Det er avviklet 2 grunnkurs, 1 VG kurs og 1 kurs for de mest aktive. En instruktører har fullført Trinn I kurs i regi av NKK. (Se detaljer i komiteens egen rapport) 1.8 Onsdagstreffene Styret hadde over lengre tid forstått at det var store motsetninger i måten onsdagstreffene ble gjennomført på og satte straks i gang en nærmere kartlegging. Uhildede resurser utenfor klubben ble kontaktet for ytterligere rådgivning og styret konkluderte etter hvert med at de ikke kunne påta seg ansvaret for at dette fortsatte i daværende form. I et møte med brukerne ble dette kunngjort og styret oppfordret til å velge en ansvarlig koordinater som kunne sørge for at dette ble planlagt og organisert på en tilfredsstillende måte. Kort tid etterpå ble en person utpekt av gruppen og møtte styret for presentasjon av vårens planer. Disse ble akseptert av styret og onsdagstreffene fortsatte, dog mer eller mindre i samme form som før, frem til sommeravslutning. Selv etter purring, kom det ingen planer fra gruppen for høsten. Senhøstes ble styret kontaktet av nye representanter for onsdagstreffene hvor de ba om et møte med styret, da den valgte koordinator ikke hadde kommunisert med gruppen. Det viste seg dessverre at det var lite relevans i de bebudede planer om planlagte og organiserte aktiviteter med en ansvarlig person. Hovedstyret (HS) ble også kontaktet av de samme personer, noe HS avviste. 1.9 Huskomiteen (HK) og dugnader Magnar D.F. Hansen har hatt ansvar for Spanielbua og dugnader. Det er gjennomført mange dugnader i 2012, hvor av 2 ble annonsert. (Se egen rapport) Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 5

6 1.10 Kafeteriakomiteen Kafeteria komiteen har bestått av Willy Sjøstrøm (Leder), Vigdis Fredriksen, Hanna Dagslott og Anne Lise Nystrand. Komiteen har bistått ved de fleste arrangementer. (Utstillinger, AG kurs, JAL, Klipp og Trimmekurs mv.) De har dermed gjort arrangementene våre ekstra hyggelige med servering av god mat og drikke Spanielbua og avdelingens område. Spanielbua er et flott klubbhus, men det trengs fortsatt en større innsats for å være representativt. Innvendig er det i 2012 satt opp nye plater på deler av veggene. Siden det er lokalisert en tak lekkasje, er det et tidsspørsmål hvor lang tid det tar før store resurser må brukes for å reparere dette. Ute områdene gror sakte men sikkert igjen av ugress. Ugresset er forsøkt bekjempet med klipping og sprøyting av Round Up. Skal grusbanene holde en bedre standard må det kraftigere lut til. Maskinering og tilføring av ny toppmasse ser ut til å være nødvendig. Kostnadene antas å bli store. Store deler av gjerdene er påkostet nye toppbord. Fortsatt er det behov for ytterligere vedlikehold av gjerdene. Her er det i hovedsak snakk om dugnadsarbeid. Siden området er ulåst og dermed lett tilgjengelig, er det oftest mennesker som ikke er medlemmer av NSK, som mer eller mindre regelmessig bruker avdelingens område til å lufte hunder på. Det skjer 24/7. Det eneste disse bidrar til avdelingen med, er sigarettsneiper og hundemøkk, samt sure kommentarer om at området er opptatt med avdelingens egne planlagte aktiviteter og dugnader av og til. Disse brukerne er utelukkende resursslukere. Klubbens medlemmer, som også er brukere av avdelingens område, men ikke deltar på andre aktiviteter, bidrar heller ikke mye til fellesskapet i avdelingen, da avdelingen ikke mottar deler av medlemskontingent, slik mange fortsatt tror. Avdelingen er økonomisk uavhengig, og må selv sørge for inntekter som er store nok til å drifte egen avdeling. Det er mao. vanskelig å drifte klubbhus og område på en god måte, og umulig uten å bruke av oppsparte midler, da det er lite inntekter relatert til bruk på området Årets - konkurransene Utregning av årets hunder for perioden er utført, og de heldige vinnerne ble invitert til en enkel sammenkomst for overlevering av premier i Spanielbua. Resultatene ligger på avdelingens nettsider. For året 2012 er det vedtatt nye regler, hvor man kan delta i Årets Mestvinnende Utstillingsspaniel, (m/rasevinnere og Beste Veteran), Årets Allsidighetsspaniel, samt Årets Brukshund i avdelingen. Medlemmer må sende sine resultater til avdelingen ved årets slutt. Statutter, poengtabeller og skjema for konkurransene er lagt på avdelingens websider Face Book (FB) FB er et nyere sosialt media som mange er opptatt av og aktive brukere av. Mange klubber har også etablert en side på FB, også avd. Telemark. Dessverre er det noen som ikke helt har forstått de uskrevne regler om skikk og bruk, ei heller rekkevidden av ubetenksomme kommentarer. Dette gjelder dessverre også Norsk Spaniel Klub. Hovedstyret (HS) så seg derfor nødt til å komme med anbefalinger vedr. avdelingenes sider. Avd. Telemark har fulgt HS' anbefalinger, og FB fungerer nå mer som en info kanal med korte beskjeder og link til utfyllende tekst på klubbens websider Web-siden Webmaster for perioden har vært Hans Arne Paulsen Han har hatt ansvaret og oppdatert avdelingens web sider på en god måte. Tjenesten vi innehar i dag er levert av Origin AS, gjennom NKK's webløsning. Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 6

7 Det er en erkjennelse at det fortsatt er problemer med å oppdatere våre nettsider i ved bruk av nyere versjoner av Microsoft Internet Explorer. NKK har nå byttet leverandør og lansert sine websider i ny drakt. Det er nå kjent at vi ikke kan dra nytte av NKK lengre, men at NSK vil kjøpe sin egen løsning basert på samme plattformen som NKK har lagt seg på. Det er usikkert når avdelingene kan ha fordel av dette, men vi håper at vi kan ta del i de samme endringene ganske snart Det Lille Glade Bjeff Line Clausen har hatt ansvar for trykking og distribusjon av vårt lokale medlemsblad. Det Lille Glade Bjeff kom ut med 3 nummer i 2012, ( januar, mars og juni). Styret har klart å halvere trykkekostnadene ved å trykke bladet annet sted, og fått redusert portoutgiftene på bladet gjennom avtale m/posten. Kostnadene pr. blad er likevel over kr ,-. Skal avdelingen fortsette med utgivelse av lokalt medlemsblad, bør det være en fast redaktør for å kvalitetssikre innholdet. Man bør videre ha tilgang på relevant stoff om trykke- og portokostnader skal kunne forsvares i fremtiden. Mengden av betalte annonser bør dessuten øke Resurser og kompetanseutvikling Siden 3 styremedlemmer valgte å trekke seg fra sine verv straks etter årsmøtet, ble det liten kontinuitet, og det sier det seg selv at det ble ekstra stor belastning på de gjenværende styremedlemmer, som alle var nyvalgte. Overlevering av pågående saker var lik null, og info om pågående og planlagte aktiviteter var ikke akkurat lett tilgjengelig. Styret har derfor hatt fokus på å knytte til seg nye resurser og utvikle kompetansen i avdelingen. 4 personer, fortrinnsvis av den yngre garde, deltok på seminar i hundespråk i Bø i april. En person har gått på grunnkurs jakt i regi av NJFF og en person har gått kurs som fører frem til NKK Instruktør trinn I. Flere fra styret har deltatt på en helgesamling for å høyne sin kompetanse innen pelsstell og en helgesamling som tok for seg Atferd og hundespråk, samt kurs i blodspor. I tillegg var det et medlemsmøte med Sølvi Humblen som kåserte om atferd og hundespråk som ble arrangert som medlemsmøte Ungdom i avdelingen Det er en kjensgjerning at yngre folk også blir eldre. Derfor er det få ungdommer u/18 år i avdelingen i dag. Å legge aktiviteter til rette for disse har vært en umulig oppgave, utover å sponse de med gunstig deltakeravgift på våre tradisjonelle aktiviteter og tilby mulighet for å søke refusjon på det samme Medlemsmøter Det er avholdt 3 medlemsmøter i Det første med veterinær Rolf Tore Meen, som snakket om generelle hundeplager. Det andre var med Sølvi Humblen som kåserte om atferd og hundespråk. Det tredje var med Arthur Holthe som fortalte fra sitt arbeid med narkohund i fengselsvesenet og som delte sine erfaring med trening av slike hunder Aktiviteter 2012 Aktiviteter som ble gjennomført i 2012 Dato Aktivitet 08.feb Årsmøte 18.feb Utstilling 15.mar Medlemsmøte m/ Veterinær 20.mar Pelsstellkurs for nybegynnere 20.mar Opplæring SN&M_For KL Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 7

8 21.mar Dialogmøte_Onsdagstreffene 03.apr Pelsstellkurs for nybegynnere_3x 04.apr Dugnad 12.apr Jaktanleggsprøven_Teori 20.mai Jaktanleggsprøven_Praksis 13. mai Grunnkurs Blodspor_3x 14.apr Agility_Nybegynnere 16.apr Valpekurs 18.apr Medlemsmøte_Språk & Atferd 28. apr Agility_ Viderekomne_2x 10.mai Blodsporprøve 24.mai Blodsporprøve 07.jun Blodsporprøve_Spanielmesterskap 09.jun Hundens Dag v/ Herkules 20.jun Dugnad 21.jun Sommeravsluttning/Familiedag Blodsporprøve_Beveglig Fersksporprøve_ Bevegelig 13.aug Valpekurs_VG_Bronsjemerket 15.aug Medlemsmøte_Narkohund_Info og Demo 18.august Agility_Kurs VG m/ Bronsemerke_2 x 22. aug. Utstillingskurs m/ Ringtrening_4x 25.aug Blodsporprøve 26.aug Jaktanleggsprøve 1. sept Agility_Kurs_2x 08.sept Trimmekurs_VK_2x 22.sep Utstilling 1.20 Økonomi Regnskapsåret 2012 var en milepæl på mange måter, siden inntekter fra bingo er en sagablått. Tidligere var avd. Telemark så heldige å få betydelige midler fra overskudd på bingovirksomhet via Lotteritilsynet. Dette bortfalt i fjor da avdelingen ikke lenger tilfredstilte kravene. Før bingotilskuddet hadde klubben gode inntekter fra samarbeid med NKK som teknisk arrangør av Bø utstillingen. Her er vi ikke med lenger. Videre har klubben tidligere hatt mange flinke instruktører som har holdt kurs for valper, lydighet og agility. Mange av disse er heller ikke i avdelingen lenger. Antall kurs det er mulig å arrangere er minimalisert. Avdelingen er således nødt til å selv skaffe inntekter gjennom forskjellige kurs og arrangementer. Spanielbua og dens område er også svært resurskrevende. Det er derfor viktigere enn noensinne å være kreativ mht. å redusere utgiftsiden eller øke inntektssiden. Helst begge deler... Regnskapet behandles som separat sak etter gjennomgang av årsberetningen Medlemsrekruttering Medlemstallet er redusert til 211 i Av disse er 177 personer hovedmedlemmer, og antallet husstandsmedlemmer er 34. Vi har hatt en nedgang på 46 medlemmer i perioden. Det Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 8

9 vil dog ikke være en overraskelse om vi fremover vil se ytterligere nedgang i medlemstall, sett i lys av årets relativt lave registreringstall for rasene. Medlemstallet gjenspeiler ikke avdelingen inntekter, da medlemskontingenten tilfaller NKK og NSK's Hovedstyre (HS) i sin helhet Medlemsutvikling Medlemsutvikling i avd. Telemark År Ant Medlemsutvikling Ant Komiteer og utvalg 2.1 Årsrapport utstillingskomiteen (UK) Det er i 2012 avholdt 2 utstillinger. Den første ble arrangert på Stevneplassen i Skien. Det var påmeldt 86 hunder, derav 12 valper. Dommer var Anne Livø Buvik. BIS ble NJV-11 Statesman Miss Divine (Am.cocker Spaniel) Eier: Vibeke Paulsen. Utstillingen ble vel gjennomført og høstet mye ros, til tross for kort frist etter årsmøtet. Utstillingen ble arrangert i Grasmyrhallen, Stathelle. Her var det påmeldt 58 hunder, derav 7 valper. Dommer var Jan Roger Sauge. Dommerelev/Aspirant var Svenn Slettedal. BIS ble NV-11 NUCH Libell s Crazy Diamond. Eiere: Britt Inger Sjøstrøm/Anita Sjøstrøm Andersen. Dette var en godt gjennomført utstilling som sanket mye god ros fra dommer/elev, ring personell, utstillere og publikum. Utstillingskomiteen har bestått av: Elisabeth Ufs Thoresen, Britt Inger Sjøstrøm, Ragnhild Aslaksen, Gitte Lunde, Marita Kristoffersen og Line Clausen. Komiteen ønsker å rette en stor takk til alle, som har vært med og bidratt til 2 så vellykkede arrangement. Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 9

10 Line Clausen 2.2 Årsrapport jaktkomiteen (JK) Jaktprøver JAL/Jakt Det er i 2012 avholdt 1 JAL, (ingen Apport- eller Jaktprøver). Det deltok 5 hunder på JAL. JAL ble avholdt i Kilebygda i Skien, og dommer var Bjørn Sylte fra Buskerud. Ettersøk Det er avviklet 4 ordinære blodsporprøver,1 bevegelig blod- og 1 bevegelig fersksporprøve. Alle ettersøksprøvene er avviklet på Svindland i Bamble. Til sammen 20 hunder deltok på ordinære blodsporprøver. 1 hund har startet på bevegelig blodsporprøve. Ingen starter på bevegelig fersksporprøve. Det ble benyttet lokale dommere fra andre jaktmiljøer på alle ettersøksprøvene. Dommerne var: Torstein Dahl, Runar Jensen, Per Egil Adolfsen, Johs. Evartsen og Magnar Nordsveen). Snorre Aslaksen var reservedommer og måtte tre inn på en av prøvene pga. forfall. Pga. begrenset tilgang på så vel dommere som sporleggere var vi rimelige spente på om vi ville ha kapasitet til ekvipasjer som ønsket å starte på våre prøver. Med unntak av den siste prøven, klarte vi dette. Dessverre ble avdelingen omtalt i negative ordelag på Face Book av en deltaker straks etter avholdt prøve, slik at det var vanskeligere å skaffe resurser, (dommere og sporleggere), til den siste blodsporprøven. Det har vært liten interesse for ettersøksprøver blant egne medlemmer, men siden det generelt er stor interesse for slike prøver i andre hundemiljøer, har det vært mer enn nok deltakere hos oss også. Deltakelse på prøver På JAL var det utelukkende lokale spaniels som deltok. På ettersøksprøvene var det 2 lokale spaniels blant deltakerne. Med unntak av Spanielmesterskapet, var de øvrige deltakerne primært fra andre raseklubber. Kurs Det er avholdt kurs om JAL (Trening & Momenter). Kurset inneholdt både en teoretisk- og praktisk del. Instruktør var Snorre Aslaksen. Det er avholdt kurs om blodspor. Også dette kurset inneholdt både en teoretisk- og praktisk del. Instruktør var Snorre Aslaksen. Rekruttering/ Kompetansebygging Jaktkomiteen har bestått av: Charles Welfler og Snorre Aslaksen. June Olsen har startet sin utdannelse som vil føre frem til status som jaktinstruktør Trinn II. Komiteen ønsker å rette en stor takk til alle som har vært med og bidratt til sporlegging og andre praktiske gjøremål i forbindelse med prøvene. Økonomi Det er vanskelig å tjene penger på jaktprøver, da de er svært resurskrevende. Årets samlede resultat viser et overskudd på kr. 190,- Jaktkomiteen Charles Welfler Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 10

11 2.3 Årsrapport agilitygruppa (AG) Trening Vi har stort sett hatt et stabilt oppmøte på treningene. Vår og sommerhalvåret har vi hovedtyngden av folk som vil prøve agility. Gruppa har tatt vel imot alle som har hatt lyst til å prøve agility. Vi har utarbeidet regler for treningen for å ivareta alle som møter opp. Vi er til tider mange og det krever en del av oss som har litt erfaring. Agility treningene kan ta litt tid og det er viktig at alle bidrar der de kan. F.eks. ved å være klar når det er din tur. Treningsformen vi har benyttet er egentrening med bistand. Det vil si at alle er ansvarlig for egen trening, men alle hjelper hverandre. Dette betyr at det blir en del venting når vi har mange nye som vil prøve seg. Gruppa har en del kunnskaper om Agility og vi kan ivareta nye og gamle medlemmer på en god måte. Administrativt Vi har treninger på torsdager fra kl 1800 Når det har vært veldig mange på trening har vi benyttet to baner. Dugnad Agilitygruppa har fått ny container i 2012 og den har vi nå tatt i bruk. Vi har hatt dugnad med veldig godt oppmøte, både fra aktive medlemmer innen agility, men også andre medlemmer møtte opp og bisto slik at vi fikk fikset opp utstyret vårt. Vi har også fått 4 nye hopp og vi prøver å finne priser på litt nytt utstyr. Deltagelse i gruppa I Agilitygruppa har vi stort sett stabilt oppmøte. Denne høsten har det vært litt variert oppmøte, men vi har alltid klart at en med nøkkel har møtt. Vi prøver å tilpasse oss hverandre og alle i gruppa får ha meninger og vi prøver å la alle komme med baneforslag Vi er en positiv gruppe og har kun fokus på det som funker. Vi har plass til alle slags mennesker og alle slags hunder. Kurs I 2012 har vi hatt tre kurs i Agility. Vi hadde nybegynner kurs i agility, dette var et veldig godt tilbud til de som vil trene agility for å få litt grunnkunnskaper. Vi hadde Stine Gulliksen, Malin Nord, Marita Kristoffersen og Vibeke Andersen som instruktører. Vi har hatt et motivasjonskurs med Martine Hansen. Dette var et veldig nyttig kurs for å lære og få opp farten på hundene våre, et veldig inspirerende kurs. Vi har hatt Gondola Guttormsen som har hatt bronsemerke kurs for oss, dette kurset var veldig bra og flere av deltakerne kan skilte med å ha tatt bronsemerket i agility. Vi skulle ha hatt et kurs til med Martine Hansen, men hun avlyste grunnet sykdom. Dette kurset skulle ha fokus på felt, men det får vi ta til våren. Deltagelse på stevne/ konkurranse Avdelingens agilitygruppe stilte opp på hundens dag og viste frem våre flotte hunder og vår flotte måte å trene på. Vi har en del som har startet å konkurrere i agility, og har oppnådd gode resultater. Som nevnt tidligere har en del fått bronsemerket. En i gruppa har fått sølvmerket. Et par stykker har fått napp. Det er veldig gøy at folk har deltar og gjør det bra. Jeg har bevist ikke skrevet inn noen navn i frykt for å glemme noen. Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 11

12 Videre framover Vi vil fortsette slik som vi har gjort, det funker. Positiv trening. Da vil vi ønske alle gamle og nye klubbmedlemmer velkommen på trening. Vibeke Andersen 2.4 Årsrapport lydighetsgruppa (LP) I år har vi kjørt 3 kurs, (1 x nybegynner valp på våren, 1 x nybegynner valp på høsten og 1 x unghundkurs på høsten.) Vi har hatt ca 40 ekvipasjer til sammen på disse kursene. Kursene har gått over 6 kvelder, med 1 og en halv times treninger. Vi har hatt mange blide, glade og fornøyde kursdeltagere som vanlig. Små og store utfordringer har det vært. Dog ingen så store at det ikke gikk an å løse. Lydighetsgruppen jobber for tiden med å få med litt flere instruktører på laget. Vi som har holdt valpekurs, og unghund kurs dette året er : Hilde Kristin Stag og Gitte Lunde. Marita Kristoffersen har vært hjelpeinstruktør. Og vi ser ofte at det melder seg gjerne på valper på våre kurser, noe som gjør at vi bør være flere enn 2 instruktører pr valpekurs. Målet vårt for våren er at vi er maks 6 hunder på 1 instruktør. Foreløpig ser det lovende ut. Og noen av jentene som trener agility og lydighet i klubben vår er med. Noe vi er veldig glad for. Det jobbes også med litt priser på leie av haller. Dette kommer vi tilbake til. Det er ett ønske om å kunne trene innendørs gjennom hele vinteren. På vegne av lydighetsgruppen Gitte Lunde 2.5 Årsrapport huskomiteen (HK) Av oppgaver som er utført kan nevnes: Rydding og vasking av klubbhus, rydding og ugressfjerning på ute områder, fjerning av store mengder hundemøkk, stramming av gjerder og montert ekstra toppbord på store deler av gjerdet. Valpegården er forsterket og nye port er montert. Det søndre området har også fått ny port. Utstyrskonteiner er ryddet og hyller er montert. (1 hengerlass med søppel ble sendt til søppelfyllingen). Agilitygruppa har også hatt egen dugnad. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som bidro på dugnadene, både de annonserte dugnadene og ellers. Magnar D.F. Hansen 3 Regnskap 3.1 Regnskap og balanse For 2012 vises et overskudd på kr 66,64,- på årets drift, mot et budsjettert overskudd på ,-. Den største svikten i inntekter ift. budsjett, er fra kurs og utstillinger. På tross av dette, er økonomien i klubben er fortsatt god, og klubben har betydelige midler på konto. Vår mest betydningsfulle inntektskilde er tilskudd fra bingovirksomhet. (Siste år 2012). Videre er støtte fra SN&M for kursvirksomhet, inntekter fra valpe- og lydighetskurs, samt at gaver fra Sparebank1, Holla Sparebank og Grasrotandelen kjærkomne inntekter. Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 12

13 Den største utgiftsposten vi har i klubben er uten sidestykke, klubbhus og område rundt, samt utstyr i tilknytning til dette. Styret har søkt utleier om lov til fremleie, men har fått avslag. Avtalen med Collieklubben, som var ulovlig inngått, er sagt opp. Avskriving av innkjøpte konteinere påvirker også regnskapet i svært stor grad. Trykkerikostnadene og portoutgiftene for Det Glade Bjeff er dessuten store, og verdien av dette lokale tidsskriftet må ses i lys av at vi har spalteplass i Våre Spaniel som er gratis, og både egne websider og Face Book hvor vi kan formidle både kommende aktiviteter og resultater fra det samme. NB! Regnskapet behandles som separat sak etter gjennomgang av årsberetningen. 3.2 Vurdering av driftsåret Styret har i 2012 hatt en relativt stor arbeidsmengde fordelt på få personer, siden 3 styremedlemmer valgte å tre ut av sine verv tidlig i året. Det var lagt opp til et høyt aktivitetsnivå med stor spredning av aktiviteter. Mange av disse var terminfestede og således vanskelig å endre på. Dette var også aktiviteter som er svært resurskrevende. Avdelingens hovedinntektskilde, bingoinntekter, har bortfalt. På tross av dette, har klubben et driftsår som så vidt har gått i balanse. Klubbens styre ser at det ligger store utfordringer i framtiden mht. å sikre en bærekratig utvikling av avdelingen. Det viktigste for en raseklubb er å prioritere kjerneaktivitetene til klubben og på best mulig måte bidra til informasjon om de raser klubben er satt til å forvalte av NKK. Styret har til hensikt å arbeide videre med de saker som påvirker klubbens drift og medvirke til en positiv utvikling av NSK. avd. styret Elisabeth Ufs Thoresen (Sign), Willy Sjøstrøm (Sign), Snorre Aslaksen (Sign), Svein Clausen (Sign) Telemark 15. januar 2013 Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 13

14 3.3 Revisors beretning Lena Nord og Anita T. Hansen har vært revisorer for Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 14

15 3.4 Resultatregnskap NORSK SPANIEL KLUB, avd. Telemark 2012 INNTEKTER: Resultatregnskap Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 DRIFT SPANIELBUA 3 584,50 kr ,00 0,00 0,00 UTSTILLING / L-STEVNE ,00 kr , , ,00 KAFE ved utstilling 7 140,00 kr , ,00 BJEFFET 0,00 kr - 0,00 0,00 SPORPRØVER 8 800,00 kr , , ,00 JAKT (kurs m m) 6 980, , ,00 LYDIGHETS-GRUPPA (kurs m m) , , ,00 AGILITY-GRUPPA (kurs m m) ,00 kr , ,00 BINGO/TILSKUDD m m ,74 kr , , ,00 ADMINISTRASJON 1 200,00 0,00 0,00 MØTER/SAML 0,00 0,00 0,00 ANDRE KURS ,00 kr , , ,00 Eiendeler kjøpt inneværende år - ikke balanseført 0,00 RENTER/GEBYR områdefond kr 3 277,00 kr - RENTER/GEBYR høyrente kr 3 956,00 kr 8 000, , ,00 RENTER/GEBYR brukskonto kr 121,00 kr - Totale inntekter: kr ,24 kr , , ,00 UTGIFTER: DRIFT SPANIELBUA ,14 kr , ,00 0,00 UTSTILLING L-STEVNE ,53 kr , , ,00 KAFE ved utstilling 6 409, , ,00 BJEFFET ,19 kr , , ,00 SPORPRØVER 7 711,59 kr , , ,00 JAKT (kurs m m) 3 739, , ,00 LYDIGHETS-GRUPPA (kurs m m) , , ,00 AGILITY-GRUPPA (kurs m m) , , ,00 BINGO/TILSKUDD m m 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRASJON ,91 kr 5 000, , ,00 MØTER/SAML ,22 kr , , ,00 ANDRE KURS ,07 kr , , ,00 Eiendeler kjøpt inneværende år - ikke balanseført 4 985,11 RENTER/GEBYR områdefond kr - RENTER/GEBYR høyrente kr - kr - RENTER/GEBYR brukskonto kr - kr - Sum utgifter: kr ,38 kr , , ,00 Brutto overskudd/ underskudd u/avskrivninger kr 8 145,86 kr , , ,00 Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 15

16 Avskrivninger: Container 2012 kr 8 212,50 kr 8 212, , ,50 Sum avskrivninger kr 8 212,50 kr 8 212,50 kr 8 212,50 kr 8 212,50 Resultat m/avskrivninger (66,64) ,50 (5 212,50) (25 212,50) 3.5 Balanse Eiendeler: Balanse 2012 Anleggsmidler: i perioden Varige driftsmidler Container 2012 kr , ,00 Sum anleggsmidler kr - kr ,50 kr ,00 Bank, driftskto. kr ,69 (40 149,64) ,05 Bank, høyrente kr ,00 ( ,00) ,00 Bank, fond kr , ,00 I banken pr kr ,69 -kr ,64 kr ,05 Sum verdier kr ,69 -kr ,14 kr ,05 Egenkapital 1.1 kr ,69 Årets resultat (66,64) Egenkapital kr ,05 Note: Container kjøpt i 2012 kr ,50, avskrives over 5 år Skien, / Elisabeth Thoresen Willy Sjøstrøm Snorre Aslaksen Svein Clausen (Sign) (Sign) (Sign) (Sign) Sabiene Kristoffersen (Sign) Regnskapsfører Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 16

17 3.6 Eiendeler som ikke er balanseført 2012 Benevnelse Anskaffelses tidspunkt Anskaffelses kostnad Status (kassert el.l.) P.t. i bruk hos / av På lager Projektor Ny Snorre Aslaksen Lamineringsmaskin Ny Snorre Aslaksen ID- skanner Ny Snorre Aslaksen Strømaggregat Meget god Premier Nye Spanielbua Rosetter Nye Spanielbua T- Skjorter Nye Spanielbua Agility utstyr Variabel kvalitet Spanielbua Konteiner Utrangert Spanielbua Konteiner Meget bra Spanielbua Konteiner Særdeles bra Spanielbua Utstillingsutstyret er lagret i Spanielbua. Avdelingens utstillingspremier - og sløyfer oppbevares også i Spanielbua. Når regnskapet for 2012 godkjennes av Årsmøtet, gis samtidig styret ansvarsfrihet. 4. Saker forelagt av styret, komiteer, utvalg, medlemmer 4.1 Forslag fra styret_ Overdragelse av leieavtale Norsk Spaniel Klub har siden avtale inngåelse med Stats Skog i 2003 hatt inntekter fra bingovirksomhet via Lotteritilsynet. Denne inntektskilden har dessverre bortfalt. Vi er ikke berettiget til støtte, siden vår søknad i sin tid var begrunnet med ungdomsarbeide. Vi har også tidligere hatt et høyt nivå med dressurkurs, men dette segmentet er minimalisert, med ditto bortfall av inntekter. Likeså var vi i en periode teknisk arrangør for Norsk Kennel Klubs utstilling i Bø. Denne utstillingen er vi ikke lenger med å arrangerer, dermed mistet vi også disse inntektene. Det betyr i praksis at vi i større grad må skaffe inntekter fra alternaive aktiviteter, og priortiere hardere mht. hvor pengene brukes. Det er søkt om tillatelse til fremleie av avdelingens område, en søknad som ble avslått av utleier. (Leieavtalen med Collieklubben kunne derfor ikke fornyes). Området er kostbart å drifte. Tall fra siste års regnskap viser driftsutgifter på kr for perioden Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 17

18 Driftsutgifter Spanielbua Gj.snitt Kr Utgifter har vært et typisk år for en avdeling av NSK. Tilbudet av aktiviteter har vært bredt og variert og viser at de fleste arrangement går i +/- Kr.0,-. Tidligere har utstillinger vært god butikk for avdelingen, men i 2012 er heller ikke det tilfelle. Det er sviktende påmeldingstall, noe som sammenfaller med nedgang i registreringstall fra NKK, og det antas at det nivået vi hadde i 2012 vil være typisk i flere år fremover. Bortsett fra inntekter fra valpe- og dressurkurs, er det vanskelig å tjene penger innen NSK i dag. Dette betyr at styret finner det uforsvarlig å fortsatt bruke store summer hvert år på et område som ikke er i stand til å tjene inn driftskostnadene. Styret har hatt en dialog med utleier, og det er gitt aksept fra Stats Skog, at en overdragelse av leieavtalen til en annen hundeklubb aksepteres. I motsetning til NSK, som er en raseklubb uten inntekter fra medlemskontingent, tilfaller medlemskontingenten i sin helhet en lokal hundeklubb, og vil dermed ha et inntektsgrunnlag som bør kunne dekke driftsutgiftene. Vi foreslår på den bakgrunn at leieavtalen med Stat Skog søkes overdratt til Skien Kommune eller en lokal hundeklubb el. Videre at de tidligere avsatte midler tilbakeføres avdelingens driftskonto. Det er med tungt hjerte styret fremmer dette forslaget, men vi ser ingen måte å kunne forsvare de store utgiftene ift. nytteverdien av det. På denne måten vil likevel klubbhus og dets område fortsatt være tilgjengelig for hundeeierne i distriktet. Styret Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 18

19 4.2 Forslag fra Torhild van Riesen, Bjørn Jensen, Nina Gunnarscjå, Sabiene Kristoffersen, Marita Kristoffersen _ Gjeninnføring av fast ukentlig dag for medlemstreff med hund. Styrets innstilling og forslag til vedtak: Det vedlagte forslaget er svært detaljert, og følgelig ikke egnet til vedtak på et årsmøte. Om vedtaket blir gjort i den fremlagte form, betyr det at hver eneste eventuelle tilpasning må være gjenstand for ny årsmøtebehandling. Det er også lite hensiktsmessig at et årsmøte vedtar bestemte aktiviteter på en bindende måte, da det alltid er en forutsetning at det valgte styret faktisk har anledning til å iverksette disse, og stiller seg bak dem. Intensjonene i forslaget tas til etterretning, og at en aktivitet som skisseres kan drøftes med den hunde -klubben som overtar leieavtalen. Styret foreslår derfor at forslaget trekkes, jfr. styrets eget forslag Budsjett Budsjettet 2013: I budsjetteringen av 2013 legges til grunn erfaringstall fra foregående år. Det forventes et lavere medlemstall enn den vi har i dag. (Påvirker neppe avdelingens budsjett i nevneverdig grad, siden medlemskontingent ikke tilfaller lokale avdelinger, men vi antar at også deltakerantallet, spesielt på utstillinger vil kunne avta). Budsjett for 2013 viser et marginalt overskudd. Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 19

20 Budsjettskisse for 2014 Disse tallene er medtatt for å vise antatt utvikling for neste år. Denne budsjettskissen er ment som en visuell fremstilling, og skal ikke behandles vedtaksmessig på årsmøte Det er derimot viktig å gjennomgå disse rammene i inneværende år, da klubben på tidspunktet en avholder årsmøte, allerede er inne i et nytt regnskapsår. Det forventes inntekter for 2013 og 2014 lavere enn for Utfordringen for klubben vil være å avholde aktiviteter som gir overskudd. Budsjettskissen for 2014 viser et mindre underskudd. Det er ikke grunnlag til å håpe på fortsatt vekst i de nærmeste årene fremover, men klubben har likevel kapital til foreta investeringer i tråd med generell utvikling, samt de eventuelle pålegg om satsningsområder som årsmøte måtte bestemme. 6 Valg Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over tillitsverv valgt/som velges av Årsmøtet. Valgene som ble gjort på forrige årsmøte framkommer i kolonnen for Valget Valgkomiteens innstilling for Tillitsverv Valget 2012 Valget 2013 Leder Bjørn Jensen (ipv) Elisabeth Ufs Thoresen (2 år) Nestleder Elisabeth Ufs Thoresen (2år) * Svein Clausen (1 år) Styremedlem Torhild van Riesen (ipv) Hans Arne Paulsen (2 år) Styremedlem Willy Sjøstrøm (2år) ipv Styremedlem Nina Gunnarschå (ipv) Anne Lise Nystrand (2 år) Varamedlem Snorre Aslaksen (1år) Sabiene Kristoffersen (1 år) Varamedlem Svein Clausen (1år) June Olsen (1 år) Valgkomité, leder Gitte Lunde (ipv) ipv Valgkomité, medlem Line Clausen (1år) Vigdis Fredriksen (1 år) Valgkomité, medlem Magnar D.F. Hansen (1år) Magnar D.F. Hansen (1 år) Valgkomité, vara Nytt 2013 (1år) Hilde Kristin Stag (1 år) 1. rep. til RS Velges hvert år Elisabeth Ufs Thoresen 2. rep. til RS Velges hvert år Willy Sjøstrøm 3. rep. til RS Velges hvert år Svein Clausen 1. vara til RS Velges hvert år Snorre Aslaksen 2. vara til RS Velges hvert år Hans Arne Paulsen 3. vara til RS Velges hvert år Charles Welfler Revisor Lena Nord Lena Nord (2 år) Vararevisor Anita T. Hansen ** Line Clausen (1 år) * resten av valgperioden ** for å kunne velge en revisor av gangen Valgkomité medlem Line Clausen (Sign) Brevik 3. februar 2013 Valgkomiteens leder Gitte Lunde (Sign) Valgkomité medlem Magnar D.F. Hansen (Sign) Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 20

21 6.2 Forslag fra Torhild van Riesen på verv for Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøte 2013 SIDE 21

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 28. ordinære årsmøte 27.februar Hei Klubbhus, Heistad Lundedalen Porsgrunn

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 28. ordinære årsmøte 27.februar Hei Klubbhus, Heistad Lundedalen Porsgrunn NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 28. ordinære årsmøte 27.februar 2013 Hei Klubbhus, Heistad Lundedalen 41 3940 Porsgrunn Telemark, den 03.03.2013 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 30. ordinære årsmøte onsdag 25. februar 2015

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 30. ordinære årsmøte onsdag 25. februar 2015 NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 30. ordinære årsmøte onsdag 25. februar 2015 Sportellet, Moflatvegen 59, Skien MØTET STARTER KL 18.00 OBS! Pga. servering, ønsker styret at medlemmer som ønsker å delta

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 31. ordinære årsmøte mandag 29. februar 2016

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 31. ordinære årsmøte mandag 29. februar 2016 NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 31. ordinære årsmøte mandag 29. februar 2016 Sportellet, Moflatvegen 59, Skien MØTET STARTER KL 18.00 OBS! Pga. servering, ønsker styret at medlemmer som ønsker å delta

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 29. ordinære årsmøte 26. februar 2014

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 29. ordinære årsmøte 26. februar 2014 NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 29. ordinære årsmøte 26. februar 2014 Sportellet, Moflatvegen 59, Skien MØTET STARTER KL 18.00 OBS! Pga. servering, ønsker styret at medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet,

Detaljer

Sak 7 ÅRSBERETNING FOR NORSK SPANIEL KLUB, AVD. TELEMARK, 2011

Sak 7 ÅRSBERETNING FOR NORSK SPANIEL KLUB, AVD. TELEMARK, 2011 Sak 7 ÅRSBERETNING FOR NORSK SPANIEL KLUB, AVD. TELEMARK, 2011 Avdelingens styre for 2011 har bestått av: Leder: Bjørn Hvidsten Jensen valgt for 2 år i 2011 Nestleder: Jill Augustinussen valgt for 2 år

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap

Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap 2. utsendelse NORSK SPANIEL KLUBs 34. ordinære Representantskapsmøte 9. og 10.april 2016 Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap 1 2 3 4 5 4.4 NORSK SPANIEL KLUBS UTSTILLINGSPOLITIKK

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00

Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00 Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00 Sted: Detroit Car Club Edvard Strands vei 46 1734 Hafslundsøy (Sarpsborg) Dagsorden:

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Onsdag 10.februar 2016 kl. 19.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Bare medlemmer som har betalt medlemsavgift

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

REFERAT FRA. NORSK SPANIEL KLUBs. 23. ordinære Representantskapsmøte

REFERAT FRA. NORSK SPANIEL KLUBs. 23. ordinære Representantskapsmøte REFERAT FRA NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte Hotell Hadeland, Gran 9. - 10. 4. 2005 KONSTITUERING 1 Valg av 2 personer til å føre protokollen Jette Bugge og Hilde Rognlien ble enstemmig

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET VESTFOLDBOXER - KONTAKTOMRÅDE ELLER AVDELING? Bakgrunn for forslaget Det har i flere år vært diskutert hvorvidt Vestfoldboxer burde gå over fra å være kontaktområde til

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Innkalling Årsmøte Senja Hundeklubb. Dato: Klokken på Klubbhuset til Senja Hundeklubb

Innkalling Årsmøte Senja Hundeklubb. Dato: Klokken på Klubbhuset til Senja Hundeklubb Innkalling Årsmøte Senja Hundeklubb Dato: 13.03.16 Klokken 12.00 på Klubbhuset til Senja Hundeklubb Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden 3.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til årsmøte Onsdag 11.02.2015 kl 19:00 Møtet finner sted i NKK's lokaler i Nils Hansensvei 20 i Oslo Møteagenda: 1. Konstituering 2.

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent til føring av protokoll 4. Valg av tellekorps 5. Godkjenning av møteinnkalling 6. Godkjenning

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND  INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 10. NOVEMBER 2016 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåvei 69 på Laksevåg.

Detaljer

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015 Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for 2014 4. Godkjenning av årsregnskap

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb

Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 28.02.2017 Tilstede: Ikke tilstede: Sted: Ellen Enger Müller Torunn Olsen Hilde Galborgen Cecilie Ørka Heidi Ernst Thomas Elisenberg (Referent) Lene Sulusnes

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 15.02.2014 Side 1 av 9 Til medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 15/2 14 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 1/2 2014 Torsdag

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Sak 56/15 Norgesmesterskap hundekjøring barmark oktober 2018 *

Sak 56/15 Norgesmesterskap hundekjøring barmark oktober 2018 * Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb 14/3-16 på Blåmann Tilstede: Marit, Ellen, Jan Rune, Anne Katrine, Sidsel, Randi, Anita, Jan og Ingun. Sak 46/15 Olympiaparken * Øystein Dannemark i OP

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk ARBEIDSDOKUMENT NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk Arbeidsgruppen har bestått av: Ellen Getz Wold, Oddvar Hausken, Leif Josef Borgersen og Trine Svartås Arbeidsgruppens mandat:

Detaljer

Oversikt over styrets/komiteenes arbeidsoppgaver i Asker Hundeklubb

Oversikt over styrets/komiteenes arbeidsoppgaver i Asker Hundeklubb Oversikt over styrets/komiteenes arbeidsoppgaver i Asker Hundeklubb Styrets oppgaver Leders ansvar og arbeidsoppgaver: Lede klubben, påse at alle lover, regler og forskrifter følges, både de som er bestemt

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Styremøte 26. februar 2014

Styremøte 26. februar 2014 Styremøte 26. februar 2014 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Kersti Winger, Henning Lund, Tone Granli, Ingunn Terjesen, Linda Acay (via skype) Faste poster: Godkjenning av referat fra forrige møte A)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer riktig godt nytt år!!

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer riktig godt nytt år!! Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer riktig godt nytt år!! Totalt er vi nå 219 medlemmer inkludert 33 husstansmedlemmer i klubben. Foto: Jan-Vidar Bakker Returadresse: NSK avd. Telemark Jill Augustinussen

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Onsdag 11.februar 2015 kl. 19.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Bare medlemmer som har betalt medlemsavgift

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. juni 2012

PROTOKOLL Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. juni 2012 PROTOKOLL Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. juni 2012 Til stede: Jon G. Olsen, leder Yngve Sommer Geir Ottesen Gondola Guttormsen Birgitte Dahlen Forfall: Marianne Mowe, NKU/FCI representant

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2009

ELGHUNDNYTT NR 3 2009 ELGHUNDNYTT NR 3 2009 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2009 Referater Utstillinga 2010 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetning fra styret Styret har i perioden bestått av: Kathrine N. Gunstad leder Nina L. Bjørnstad kasserer Cecilia Sundberg - styremedlem

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser LOVER FOR NORSK MINIATYRHUND KLUBB Lover for Norsk Miniatyrhund Klubb stiftet 14.mars 1974. Vedtatt av årsmøtet den 14.03.1974 med senere endringer, senest av 23.04.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. TIL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. TIL TIL NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. FOSEN Postboks 170 7129 Brekstad INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. Dato: 19. mars. Tid: Kl.19.00 Sted: SAVA Bakericafeen, Fjæraveien,

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Gruppe Sør Rogaland ÅRSMØTE

Gruppe Sør Rogaland ÅRSMØTE Gruppe Sør Rogaland Har innkalt Til ÅRSMØTE Søndag 10.01.2016 Kl 18:00 Sted: Gimra - treningslokale Innsending av saker til saksliste - > sendes til solfrid.otteraas@gmail.com innen 28.12.15. Saksliste

Detaljer

REFERAT, komitèmøte, retrieverklubben, 16. 08. 2011. Tilstede; Henrik, Tove, Morten, Alf, Erik, Sidsel, Ingrid og Inger.

REFERAT, komitèmøte, retrieverklubben, 16. 08. 2011. Tilstede; Henrik, Tove, Morten, Alf, Erik, Sidsel, Ingrid og Inger. REFERAT, komitèmøte, retrieverklubben, 16. 08. 2011. Tilstede; Henrik, Tove, Morten, Alf, Erik, Sidsel, Ingrid og Inger. Sak I, nytt fra hver komitè ; Utstilling; godkjent av NKK Påmelding; 45480,- NKK;

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2015

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2015 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre NB: NY DATO Ons 8 april 2015 kl. 1900 Sted: Gamle Brusdal Skole Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE BARDU HUND. Setermoen 24 februar 2017

ÅRSMØTE BARDU HUND. Setermoen 24 februar 2017 1 ÅRSMØTE BARDU HUND Setermoen 24 februar 2017 2 SAKSLISTE ÅRSMØTE BARDU HUND 2016 1. Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møtefunksjonærer Møteleder og sekretær 2 protokollunderskrivere

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND  INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåvei 69 på Laksevåg. Det

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Møtereferat Referent: Reidun Norstrand Møtedato: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gro Andersen Hans Ole Stenbro Reidun Nordstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Johannessen Janne Myrvang For komiteene til punkt

Detaljer

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2015 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god Sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god Sommer! Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god Sommer! Prosjekt omsorg i pels Ragnhild Aslaksen Marit Myhra Gitte Lunde Returadresse: NSK avd. Telemark Elisabeth Ufs Thoresen Dalsbygdveien 145 3720 SKIEN

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til a rsmøte Onsdag 08.02.2017 kl 19:00 Møtet finner sted i NKKs lokaler, Brynseng Møteagenda: 1. Konstituering 2. Valg av møteleder

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer