Sikrer lokal beredskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikrer lokal beredskap"

Transkript

1 nr løssalg kr 55,- Sikrer lokal beredskap Samfunnet leter etter bedre beredskap. Vi tar utfordringen, sier politiets lokale spesialstyrke UEH. Side 10-17

2 Esso MasterCard er mer enn gode rabatter på drivstoff. Det er også et fullverdig kredittkort uten årsavgift, som sparer deg for penger. Les mer om alle fordelene på nettsiden vår. PF-MEDLEMMER FÅR EKSTRA GOD DRIVSTOFFRABATT! NYHET! NYHET! DRIVSTOFFRABATT 55 øre fra første liter ALLE NYE KUNDER FÅR 25 liter DRIVSTOFF* I STARTBONUS! Send en SMS med POLITIET og e-postadressen din til 2290 så sender vi deg søknadsskjema. Tilbudet gjelder medlemmer av Politiets Fellesforbund / Drivstoffrabatt er øre/liter på pumpepris drivstoff inkl. moms / Effektiv rente ved en kredittramme på kr er 32,32%. * Vi spanderer tilsvarende 25 liter drivstoff til nye kort som innvilges innen liter drivstoff à kr 14 pr. liter = kr 350,- vil bli satt inn på kortet etter første kjøp er foretatt og før du mottar din første faktura.

3 H * K Reklamebyrå 10or11 Alltid For medlemmer i Politiets Fellesforbund: 3 % sparerente fra første krone Cresco Unique kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet: 3 % sparerente fra første krone Gebyrfri nettbank Ingen krav til minstebeløp Gebyrfrie varekjøp over hele verden Ingen begrensning i antall uttak Kredittreserve på inntil kr Søk på Kundeservice Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Eff. rente 19,3 % ,- o/ 12 mnd. totalt et produkt fra DNB Bank ASA

4 4 kolofon årgang leder Tilbyr bedre beredskap UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Heidi Bjørkedal Tlf Mobil PRODUKSJON Motorfinger FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen ADRESSEFORANDRINGER FORSIDEFOTO «UEH (Utrykningsenheten) på trening.» Foto: Ole Martin Mortvedt TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: Politiet er en beredskapsorganisasjon. Men bare i navnet. Verken politikere eller Politidirektoratet har pålagt politidistriktene noen form for minimumsberedskap. Vi ser operasjonssentraler med bemanning på én person. Én person som skal kunne svare på store mengder henvendelser fra publikum, som samtidig skal innkalle og styre egne styrker. 22. juli viser hvor svakt Nordre Buskerud politidistrikt var bemannet. Men det var ikke noe spesielt med Nordre Buskerud. Politidistrikter over hele landet håndterer det manglende kravet til en oppegående beredskap basert på økonomi, ikke ut fra et politimessig behov. Vi ser at politidistriktene har en like tilfeldig oppmerksomhet rettet mot hvor mange politifolk som skal være tilgjengelig ute i operativ tjeneste. Om bemanningen er godkjent for bruk av skytevåpen, er tilfeldig. Hvor mange som skal betjene en befolkning spredd over mange kommuner og flere hundre tusen innbyggere, er like tilfeldig. Det er på høy tid at politidistriktene får et krav om å innrette seg slik at politiet blir en beredskapsorganisasjon. På linje med brann og ambulanse. På linje med E-verk og Forsvaret. På linje med dyrleger og datalagringssentraler. I denne utgaven kan du lese om Sør- Trøndelag politidistrikt som i en årrekke har praktisert at to mann fra UEH fast bemanner en patrulje 24 timer i døgnet med svært gode resultater. Dette sikrer politidistriktet høyt kompetente innsatsmannskaper til enhver tid. Da er det ikke lenger flaks og tilfeldigheter som avgjør om politidistriktene kan svare opp til de forventninger som befolkningen med rette stiller. Stolt politi Tidligere justisminister Odd Einar Dørum tok for flere år siden til ordet for å høyne anseelsen og betydningen av operative mannskaper. Hensikten var å få politifolk med erfaring til å søke seg til den viktige førstelinjetjenesten. I hans hjemby Trondheim er de på god vei. Der er det flere enn det er plass til som UEH-leder Roar Andersen i Asker og Bærum politidistrikt målbærer et tilbud til samfunnet: Bruk politidistriktenes UEH-mannskaper til å løse de skarpe situasjonene. Ved å gjøre som i Trondheim, er innbyggerne sikret høyt kompetente operative politifolk som første patrulje på stedet. Alltid. Samfunnet forventer, med rette, at politiet løser skarpe situasjoner i løpet av kort tid. Den offentlige debatt etter sommerens terrorhandling, viser at samfunnet ikke aksepterer en lav og tilfeldig beredskap. Politiet har instruksverk og opplæringsopplegg klart. Hele infrastrukturen er på plass. Det eneste som mangler er et pålegg om minimumskompetanse til å håndtere de skarpe hendelsene. Og ikke minst tilstrekkelig personell. Det fremstår som et langt bedre og rimeligere alternativ enn å ruste opp Forsvaret til å hjelpe politiet i de skarpe hendelsene. søker seg til UEH utrykningsenheten. Når operative mannskaper til Politiforum sier de er stolte av hva de kan tilby av operativ tjeneste, da har man kommet et stykke på vei. God jul. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

5 INNHOLD index 6 Exit Storberget 8 Kortnytt 10 Politiberedskapen tilfeldighetene avgjør 15 Sammen er vi dynamitt 16 Dårligere stilt enn jeg trodde 17 POD: Skal gjennomgå UEH 21 Ser på våpeninstruksen 23 Tre fikk hederstegn 24 Tar ATB-saken til arbeidsretten 27 Ønsker minstestandard for europeisk politi 5 UEH KAN VÆRE SVARET Utrykningsenhetene (UEH) kan sørge for god beredskap i alle landets politidistrikter, mener UEH-leder Roar Andersen i Asker og Bærum politidistrikt. Vi er trent på å gå inn i alle skarpe oppdrag politiet skal håndtere, sier han. 10 FASTE SIDER 44 Arne meinar 46 Politijuss 47 Folkestad 48 Din pensjon 50 Politiets verden 51 Purken & PFFU 12 TOPP BEREDSKAP I TRONDHEIM Sør-Trøndelag politidistrikts utrykningsbil har vært bemannet med spesialtrente innsatsmannskaper fra UEH siden Beredskap er ingen tilfeldighet hos oss, sier UEH-leder Sverre Nystad, her med politioverbetjent Bård. 18 VARM VELKOMST TIL FAREMO Justisminister Grete Faremo ble ønsket hjertelig velkommen av PF-leder Arne Johannessen under PFs landsmøte i november. Det er hyggelig å være tilbake, sier Faremo, som sist var justisminister på midten av 90-tallet UTSATTE BEVÆPNINGSDEBATTEN Politiets fellesforbunds landsmøte vedtok å utsette spørsmålet om permanent bevæpning i ett år. De ansatte må få tilgang til argumentasjonen fra begge sider før PF går til valg på en så viktig sak, sier politioverbetjenten som foreslo utsettelsen. 28 SUKSESS MED GLATTKJØRINGSKURS Den pensjonerte politimannen Robin Pettersen samlet lokale krefter og startet prosjektet «Veigrep » for å kurse unge bilførere i Øst-Finnmark. I høst ble han og prosjektet hedret med Trafikksikkerhetsprisen 2011.

6 6 POLITIKK Exit Storberget: Blant topp tre av

7 POLITIKK 7 justisministre Eks-justisminister Knut Storberget huskes for stor entusiasme og personlig engasjement. Og for ordene «politikraft» og «resultatreformen». Tekst Ole Martin Mortvedt Illustrasjon Herb Han kom inn i justisministerposten som en virvelvind. Dukket opp på PFs styremøter, holdt taler under landsmøtemiddager slik at latteren sto i taket og holdt et høyt reisetempo rundt om i mange politidistrikt. Han var tilgjengelig, kom med hilsninger til lokallagsledere. Og var i grunn overalt. Han var på fornavn med PF-leder Arne, og omtalte politiansatte som «mine venner i politiet». Det ble tydelig at han hadde et ønske om å ivareta de som sto svakest i kriminaliteten: Barn og unge, og voldsutsatte kvinner. Barnehus fikk han etablert, og en økt oppmerksomhet mot vold i nære relasjoner. Mange kan takke Storberget for mye på det området. GENUIN INTERESSE Men reisen som justisminister bød på både opp- og nedturer. I 2008 kom politikonflikten med et høyt konfliktnivå, og det ble slutt på det joviale forholdet mellom justisministeren og den mektige politifagforeningen. Restansene økte, og politifolkene var lite villige til å selge fritiden. Konflikten fikk sin løsning med både lønnstillegg og 460 nye sivile stillinger. Senere skulle det vise seg at politidekningen sank, til tross for et mål om økning. Likevel, av PF-leder Arne Johannessen får Knut Storberget godt bestått som justisminister. Jeg har overlevd ti justisministere, og har fått et godt sammenligningsgrunnlag. Noen forbigås i stillhet, andre husker jeg knapt navnet på. Men jeg er ikke i tvil om at Knut Storberget rager høyt blant de ti. Han hadde en genuin interesse for kriminalpolitikk og politiet, sier Johannessen. PF-lederen beskriver Storberget som mer dedikert enn noen annen justisminister han har møtt før. Han var oppriktig glad i politiet, reiste mye ute i politiet. Aldri har jeg hatt så god kontakt med noen justisminister før, både i samtaler og under spaserturer, sier Johannessen. Et godt bilde på det stod på trykk i Aftenposten tidligere i høst. Da justisministeren ankom politisjefsmøtet på et hotell i Holmenkollåsen i sin statsrådsbil, fikk mange av politimestrene hakeslepp da PF-leder Arne Johannessen steg ut av samme bil. Til tross for tøffe meningsutvekslinger, var forholdet mellom de to godt nok til at Storberget tilbød skyss i statsrådsbilen. SVEKKET TROVERDIGHET Av det Storberget har levert, kommer mye fra en felles prioriteringsliste de sammen laget da den avtroppende justisministeren var i opposisjon, understreker Johannessen. Han nevner finansieringen av nødnettet, DNA-reformen som kom fullfinansiert, rekordopptak med 720 studenter på Politihøgskolen, 460 sivile stillinger, utskifting av våpen, og sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Men Johannessen må helle litt malurt i begeret, og mener Storberget har hatt en utfordring med å takle kritikk. Han var lett å forholde seg til når det gikk bra, men dårligere på konfliktsaker, sier PF-lederen, som mener Storberget på slutten av statsrådtiden ble mer og mer opptatt av hva som var gjort, enn av å se fremover. Han tegnet til slutt et bilde av et politi de ansatte ikke kjente seg igjen i. Det svekket troverdigheten, mener Johannessen. Han peker på at politibemanningen har gått ned, og at en løsning på finansiering av politiets IKT-investeringer ligger langt unna. LEVERT MEST PENGER Det som har fremstått som Storbergets fortrinn, er også noe som kan være årsaken til kritikken mot ham. Personlig engasjement og den personlige kontakten er kanskje det som er årsaken til beskyldningene om for mye detaljstyring sammen med politiske pålegg som ikke ble fulgt av penger. Men summen er likevel at Knut Storberget blir husket som en de beste justisministrene, sammen med Odd Einar Dørum og Grete Faremo i sin forrige justisministerperiode. Og han er uten tvil den som har levert mest penger til politiet. Jeg er glad for at han sa at det var dette sitatet han skulle klippe ut og henge over senga, og at det ikke er bildet av meg han skal henge opp, smiler Johannessen. Med et håp om at Knut Storberget fra sin rolle i Stortingets Finanskomité kan påvirke politibudsjettet i positiv retning.

8 8 KORTNYTT Politihistorisk hefte 2011 Årsskrift 2011 for Norsk Politihistorisk Selskap har nå nytt hefte klart. De som presenteres i dette heftet var alle på sin måte med i avgjørende øyeblikk i norsk politihistorie. Det gjelder ikke minst Harry Söderman som var den som frigjorde både Møllergata 19 og fangeleiren Grini i mai-dagene i I en gripende artikkel - på svensk - forteller hans sønn Erik om disse begivenhetene og mannen som gikk under oppnavnet «Revolver-Harry». Nevnt blir også doktor Birger Tvedt som lå langt før sin tid når det gjaldt fysisk fostring av polititjenestemenn. Professor dr.med. Torleiv O. Rognums bidrar med en artikkel om den historiske opptakten til rettsmedisinen i Norge. Dessuten skriver han fengslende og godt. Heftet inneholder også de små vignettene som heter «Politihistoriske perler». Her presenteres mindre historier fra politiet; ting og hendelser som ofte er glemt, men som fortjener å bli husket ut fra hva de var i sin samtid. Dette skriftet inneholder også et register over alt innholdet i Norsk Politihistorisk Årsskrift fra 1995 til Det er en verdifull nøkkel for den som vil finne fram i deler av politihistorien. Illustrasjon: årsskrift 2011 Årets hefte får du kjøpt ved å kontakte til Norsk Politihistorisk Selskap Politimann vant forfatterpris Etterforskningsleder Jørn Lier Horst i Vestfold politi distrikt har vunnet Bokhandlerprisen Politimannen og forfatteren stakk av med prisen for sin syvende bok, «Vinterstengt». Boken er en spenningsroman om politimannen William Wisting, og han har hentet elementer fra boken fra sin arbeidshverdag som etterforskningsleder i Larvik. Det å jobbe i politiet er mer enn en inntektskilde, det er en livsstil. Som politi og forfatter slites jeg nå mellom to roller som jeg er glad i. Som politi er jobben min å gå bak sperringene, snakke med de som står bak ugjerninger og med dem som er rammet. Som forfatter gir jeg leserne et realistisk blikk inn i virkeligheten, bak avisoverskriftene og inn i politiarbeidet, sier han til NRK. Lier Horst ser på det som en stor anerkjennelse å vinne prisen, men har ennå ikke bestemt seg for om han vil forlate etaten for å bli forfatter på heltid. Jeg har ennå ikke tatt det oppgjøret med meg selv. Men jeg merker at forfatterskapet tar mer og mer tid, sier han til NRK. Nye politimestre Vestfinnmark politidistrikt og Vestoppland politidistrikt har fått nye politimestere. Torbjørn Aas Det vil si, Torbjørn Aas har vært konstituert politimester i Vestfinnmark siden 1. mars, og ble 25. november utnevnt til politimester på fast basis i en seksårig åremålsstilling. Tre andre søkte på stillingen. I Vestoppland har Johan Martin Welhaven tiltrådt som politimester. Hans første dag i sin nye jobb var 1. desember. Welhaven, som er utdannet jurist, kommer fra stillingen som assisterende sjef for Spesialenheten for politisaker, og er også ansatt i et åremål på seks år. Johan Martin Welhaven

9 Kristent politilag inviterer til foredrag med Rachlew Politikvitring kortnytt Flere og flere sentrale personer i politiet er på Twitter. Her er noen av deres «kvitringer» den siste måneden. 9 Lørdag 28. januar vil avhørsekspert Asbjørn Rachlew foredra om justisfeil i Politi høgskolens lokaler i Oslo. Som en årlig tradisjon inviterer Kristent politilag (KPL) til både årsmøte og temasamling. Alle interesserte er velkomne, sier leder Alf Christian Aa. Grøtteland. Årsmøte avsluttes med andakt av Arnfinn Haram, prest i den katolske kirke. I tillegg lokker Grøtteland med mat, god musikk og en sosial kveld. Spørsmål og påmelding sendes til politiet.no. For mer info, se Vant reisegavekort Tre heldige vinnere ble trukket ut etter at de deltok i Bevæpningsundersøkelsen. De tre vinnerne stikker hver av med et reisegavekort på 1500 kroner. Politiforum gratulerer vinnerne! Øyvind Bleka Frøydis Baastad Nilsen Jorann Jensen Hetland OPERASJONSSENTRALEN, Oslo PD: 10. november «Ring 3 mellom Smestad og Gaustad: Sort og hvit hund løper i veibanen. Farlige situasjoner kan oppstå» 20. november «Vi ble varslet om en svært beruset person som holdt på å låse seg inn i en bil, på Lindeberg. Vi er nå på stedet og har kontroll» 20. november «Takket være denne melderen tror vi at en promillekjøring ble avverget. Takk til en observant "Osloborger"» 21. november «Politiet pågrep 3 unge personer for skadeverk, utført "tagging" i omr. legevakta. Godt observert av vaktene på legevakta!» 21. november «Oslo politi presiserer at det til enhver tid er flere patruljer ute i Oslo - aldri bare to, som det gis inntrykk av i Aftenposten i dag.» ROAR HANSSEN, kommunikasjonsrådgiver Oslo PD: 11. november «VGs mange kilder om antall skudd igjen på Utøya kan umulig være sentrale. I så fall hadde nok tallet vært et annet.» KAARE SONGSTAD, politimester i Haugaland og Sunnhordland PD: 17. november «POD på besøk i går. Årets runde om resultater, krav og neste års budsjett. Nominell økning, men reell nedgang også i » 22. november «Etter et par tiår med lovforslag som har medført merarb for politiet er det svært positivt at nye regler om fjernmøte gir merkbar pos effekt» 28. november «Mann omkommet ved Stord i går: Mannskapet på Tide-fergen MF Hordaland fortjener stor ros for sin innsats i meget dårlig vær.» JOHN R. LUNDER, politistasjonssjef i Sarpsborg: 22. november «Sarpsborg politistasjon har i dag gjennført sin del av Statsadvokat - inspeksjonen. Det ser ut som alle er fornøyde med tilstanden.» FOREBYGGENDE ENHET, Ålesund politistasjon: 24. november «Å motta noe en vet er en stjålet julegave, er like straffbart som å selv stjele den. Ikke gjør dine venner eller familie til kriminelle.» Anne Rygh-Pedersen, politimester i Telemark PD: 23. november «Er ganske rysta over å ha lest i Politiforum om hvor dårlig det står til i Telemark pd. Manglende faktasjekk??» 27. november «Operasjonssentralen ringes ned om nedblåste trær. Berit eller en av småsøskenene er visst en tur innom...» 28. november «Lokale lønnsforhandlinger...den tida på året da noen svært få blir fornøyd en bitte liten stund...» BENEDICTE BJØRNLAND, politimester i Vestfold PD: 16. november «9 av 10 voldtekter er relasjonsvoldtekt. Bør få langt mer oppmerksomhet - traumatiserende og skambelagt.» 22. november «"Vektere med politikurs", uklokt forslag. Komplekse oppgaver og minst mulig maktbruk krever høyt utdannet politi.» GEIR GUDMUNDSEN, politimester i Hordaland PD: 8. november «I dag er tur til Norheimsund og møte med ledergruppen og medarbeidere i Kvam og Samnanger.» ELLEN KATRINE HÆTTA, politimester i Østfinnmark PD: 28. november «Vellykket norsk-russisk grensepasseringsøvelse for nødetatene på fredag.» TORBJØRN AAS, politimester i Vestfinnmark PD: 11. november «Knut Storberget fortjener skryt for å få etablert Barnehusene, et tilbud til barn, unge og funksjonshemmede utsatt for vold/ overgrep.» 15. november «For politiet er det krevende, og ofte meningsløst, å bruke ressursene sine på mennesker som må gjetes pga av frivillig beruselse.» GJØR SOM OVER 650 ANDRE FØLG POLITIFORUM PÅ

10 10 BEREDSKAP Politiberedskapen tilfeldighetene avgjør UEH UEH politidistriktenes spesialtrente politimannskaper kan være svaret på behovet for bedre politiberedskap, sier UEH-leder Roar Andersen. En sjekk ute i politidistriktene avslører store forskjeller i beredskapen. Flaks eller uflaks er avgjørende for hva publikum kan forvente av politirespons når noe skjer. Tekst og foto Ole Martin Mortvedt En rask ringerunde til politidistriktene bekrefter bildet som har blitt tegnet av politiet etter 22. juli. Det er tilfeldigheter og flaks eller uflaks som er avgjørende for i hvilken grad de forskjellige politidistriktene kan sette inn mannskaper raskt eller ikke. Og det er høyst usikkert hvilken kompetanse de første polititjenestemenn på skarpe åsteder har. Politimesteren har sitt på det tørre hvis han velger å bemanne operative patruljer med det som kalles innsatspersonell gruppe 5, altså politifolk uten våpengodkjenning. Ingen vil la seg intervjue om fakta det avslører tilfeldighetene som råder. Fakta UEH Forkortelse for Utrykningsenheten. Landsdekkende ordning i hvert politidistrikt. Etablert i 1986 som del av et storpolitisk spill. Skulle møte trusselen fra de sovjetiske «Spetznas-gruppene». Har dreid fokus fra terror til politigjøremål. Representerte i sin tid den største operative styrkingen av politiet. Ble i stor grad brukt under Lillehammer-OL i Ble i Stortingsmelding 42/2004 betegnet som en viktig ressurs i terrorbekjempelsen. Består av cirka 800 mannskaper på landsbasis. Trener minimum 103 timer i året på operative disipliner. Det er høyst tilfeldig hvordan politidistriktene har utviklet varslingsrutiner. For noen er det flaks hvis de får tak i UEHmannskaper når det smeller. Politidirektoratet har utarbeidet detaljert planverk som i teorien beskriver hvilke oppgaver som skal fylles. Men Politidirektoratet har ikke sørget for at planene kan iverksettes når noe skjer fordi det er høyst tilfeldig hvem og hvordan man får tak i mannskap. Politimestrene på sin side er i skvis mellom svak økonomi og beredskapstenkingen. Mer enn én operasjonsleder har sendt en stille bønn om at ikke noe må skje nå, når vaktlistene har vært syltynne. Fakta BEREDSKAP I POLITIET Der er ingen instruks for hvilken beredskap politidistriktene skal ha. Det er ingen instruks om utrykningstid. Det er ingen instruks om hvilken kompetanse mannskapene skal ha. UEH-mannskaper har ingen beredskap. Det er tilfeldig hvilke UEH-mannskaper operasjonssentralen kan få tak i. Det er høyst mangelfulle varslingsrutiner. Mannskapene må varsles en og en det er ikke opplegg for gruppevarsling. Det er ingen instruks for hvor mange mannskaper UEH skal ha i hvert politidistrikt. Enmannsbetjente operasjonssentraler er ok. Venstre-leder Trine Skei Grande oppsummerte tidligere justisminister Knut Storbergets 22. juli-redegjørelse for Stortinget med å si: «Vi kan være enige om at det var samfunnet som sviktet. Samfunnet klarte ikke å tilby innbyggerne den sikkerhet de har krav på». Hun oppsummerte på mange måter Storbergets redegjørelse og påfølgende debatt i Stortinget den 10. november dagen før han gikk av som justisminister. UEH ER SVARET Noe av det siste den tidligere justisministeren gjorde, var å skissere muligheten for at Forsvaret i større grad skulle bistå politiet. Fremskrittspartiets Siv Jensen har på sin side foreslått å gjenopplive HV-16 som et mulig bistandsorgan. Deretter overtok tidligere forsvarsminister Grete Faremo justisministerrollen, og Justis- og politidepartementet endret navn til Justis- og beredskapsdepartementet. Det er tydelig at samfunnet leter etter

11 BEREDSKAP 11 kan være svaret Svaret. En mer planmessig bruk av UEHmannskaper i alle landets politidistrikter kan være svaret på samfunnets ønske om høyere beredskap, sier UEH-leder Roar Andersen i Asker og Bærum politidistrikt. en måte som gjør at systemet kan sørge for en tilfredsstillende beredskap. Jeg mener UEH politidistriktenes utrykningsenhet kan være svaret, sier UEH-leder Roar Andersen fra Asker og Bærum politidistrikt. Han påpeker at UEH allerede er etablert som en skarp ende i hvert politidistrikt over hele landet, at mann skapene er godt trent, og at instruksverk og opplærings opplegg er klart. ØYEBLIKKELIG AKSJON Konseptet «øyeblikkelig aksjon» er inntatt i politiet for å møte behovet for en rask og besluttsom handling fra politiet, i stedet for tidligere taktikk som gikk på å isolere og vente ut gjerningsmenn. Erfaring viser at behovet for øyeblikkelig engasjement fra politiets side er viktig. Vi er trent på å gå inn i alle skarpe oppdrag politiet skal håndtere, og er et forsterket operativt ledd i politidistriktene over hele landet. Vi trener på polititaktiske og operative ferdigheter tre ganger så mye som ordinære operative politibetjenter. All den tid Beredskapstroppen er lokalisert i Oslo, er distriktene, i akuttfasen, helt avhengig av en oppegående UEH-avdeling i sitt distrikt, understreker Andersen. Han mener at dersom hvert politidistrikt blir pålagt å gjennomføre en fast ordning med UEH-mannskap i patruljebilene til enhver tid, vil politidistriktet være sikret god kompetanse raskt ut på stedet. Samtidig gir det gode taktiske vurderinger og råd inn i stab på et svært tidlig tidspunkt når noe skjer. Det handler om å få høy operativ kvalitet ut på skarpe situasjoner så tidlig som mulig for å få en raskest og tryggest mulig løsning for å unngå en eskalering, sier UEH-lederen. KOMPETENTE MANNSKAPER Han viser til at de fleste skarpe oppdrag som klassifiseres som «øyeblikkelig aksjon», som oftest er over på en time. Da blir det helt vesentlig å få høyt kompetente mannskaper inn så raskt som overhode mulig. God kompetanse og antall innsatsmannskaper på jobb er kritiske suksessfaktorer for at politiet skal svare opp samfunnets behov og forventninger til å ordne opp når kritiske hendelser skjer, sier Andersen, og fortsetter: Mange distrikter opplever beklageligvis at PHS ikke utdanner mange nok UEHmannskaper per år. I mitt distrikt slutter det flere enn det vi får nyutdannet, og om noen år vil vi være på et antall som ikke er forsvarlig. Vi tilbyr den utdanningskapasitet som Politidirektoratet bestiller hos oss. Inneværende år har vi utdannet 72 UEHmannskap, det samme antallet ligger også til grunn for neste års utdanning, sier avdelingssleder Tor Tanke Holm ved Politihøgskolens etter- og videreutdanning. Han mener PHS utdanningskapasitet er tilpasset det innmeldte behovet fra Politidistriktene.

12 12 BEREDSKAP Topp beredskap i Trondheim Spesialtrente innsatsmannskaper fra UEH har bemannet Sør-Trøndelag politidistrikts utrykningsbil siden Tekst og foto Ole Martin Mortvedt

13 BEREDSKAP 13 Utrykningsklar. UEH-leder Sverre Nystad og politibetjent Bård Larsen er stolt over beredskapen de kan tilby befolkningen i Sør-Trøndelag. Det har gitt topp operativ kompetanse og rask reaksjon i 3000 årlige hendelser, mener mannskapet. Ja, vi er stolte av konseptet og hva vi kan tilby befolkningen, sier UEH-leder Sverre Nystad. Han skryter av sin egen politimester som sørger for at rammene er slik at politiet settes i stand til å gi befolkningen et operativt tilbud med høyt kompetente mannskaper. Og han skryter av administrasjonssjefen som har bestemt at politidistriktet skal prioritere riktig utstyr med høy kvalitet til løsning av skarpe politioppdrag. SPESIALTRENT MANNSKAP For i Sør-Trøndelag politidistrikt har politimesteren prioritert politiets operative beredskap, som et eksempel til etterfølgelse for de fleste av landets øvrige politidistrikter. Når det skjer skarpe hendelser, er det bestandig «Echo 30» som får oppdraget. Dette er en egen patrulje som kun bemannes av politidistriktets spesialtrente mannskaper fra UEH, mannskaper som har søkt seg til den spisse enden av politidistriktets operative tjenestetilbud. De trener operative disipliner minst 103 timer i året, de er utvalgt og gitt en solid grunnutdanning som gjør at de har vært i stand til å håndtere alle skarpe situasjoner uten ekstern bistand de siste 10 årene. Bilen de kjører er dimensjonert og utstyrt for de fleste situasjoner. Patruljen er på hjul 24/7, dekker Trondheim by, og er i tillegg et bistandsorgan for hele politidistriktet med så rask og kompetent bistand som praktisk mulig. Vi er stolte av at vi utgjør den ressursen vi er. Og at ledelsen har sett nødvendigheten av at vi som den skarpeste enden av politiet i distriktet blir rigget for å løse det som samfunnet forventer. Som UEHleder vet jeg at «Echo 30» er bemannet med mine mannskaper. Det gir en garanti for at politidistriktet sender frem mannskap vi vet kan løse jobben til beste for de som trenger hjelp, sier Nystad. NESTEN 3000 OPPDRAG I fjor ble denne patruljen brukt til 2910 oppdrag. Per 24. november i år, hadde de løst 2813 oppdrag. 77 av disse har vært bevæpnet. Geografisk beliggenhet gjør at Sør- Trøndelag er uten relevant bistand fra Beredskapstroppen til løsning av øyeblikkelige oppdrag enten de har helikoptertransport eller ikke. Det gjør at vi bestandig går inn i situasjoner uten å gjøre regning med støtte

14 14 BEREDSKAP utenfra med det første, sier Nystad. Han er svært godt fornøyd med ordningen i Sør-Trøndelag politidistrikt. UEH blir brukt til mange skarpe oppdrag. Dette hever kompetansen til mitt mannskap. Den viktigste kilden til operativ kompetanse kommer etter grunnutdanningen fra praktisk læring i reelle oppdrag. Når vi får så mye mengdetrening som her, gjør dette noe med tryggheten og den faglige kompetansen, forteller UEHlederen. Ingen skarpe oppdrag er like, og jo bredere erfaring mannskapet har, jo bedre er de rustet til å håndtere det neste oppdraget, understreker han. Det handler om å identifisere fare så snart som mulig, og det gjelder å handle slik at situasjoner ikke eskalerer ut av kontroll. Det er mine mannskaper dyktige til å gjøre. SATT OPP I EGNE LAG UEH-mannskapene er satt opp i egne lag (antallet i hvert lag holdets hemmelig, journ. anm.). Disse trener sammen på å løse forventede oppgaver. Som første enhet i de skarpeste oppdragene, er det normale at «Echo 30» får bistand av andre ordinære patruljer. Ideelt sett skulle vi gjerne hatt hele UEH-laget tilgjengelig, men det klarer vi ikke å få til av ressursårsaker. Derfor trener vi også på parvis løsning av oppdragene for å gjøre treningen så realistisk som mulig, sier Nystad. I tillegg ruller nesten bestandig «Victor» politidistriktets hundepatrulje. Det er vi svært godt fornøyd med. Beredskap er ingen tilfeldighet hos oss, sier Nystad. Han innrømmer at han gjerne hadde sett at UEH over hele landet hadde fått øremerkede midler på samme måte som Beredskapstroppen har fått i 2012-budsjettet. Husk, vi har behov for økt oppmerksomhet mot politiberedskapen over hele landet, ikke bare sentralt på Østlandet, sier han. ØYEBLIKKELIG AKSJON Politiets begrep «øyeblikkelig aksjon» har fått medieoppmerksomhet etter 22. juli, og det har vært stilt spørsmål ved politiets kapasitet og utrykningstid. Politiet må settes i stand til å være på stedet for skarpe hendelser på så kort tid som praktisk mulig fordi erfaring viser at de raskt utvikler seg. Er ikke politiet i stand til å reagere raskt for å stoppe en uønsket utvikling, kan vi nesten like godt TRYGGHET. Solide karer fronter politiets skarpe ende i Trondheim. Her representert ved UEH-leder Sverre Nystad og Bård Larsen. holde oss hjemme, og heller sende etterforskerne, mener Nystad, og fortsetter: Politiet må være i situasjonen så raskt som mulig med topp kompetente folk når noe skjer. Derfor blir det irrelevant for de fleste av landets politidistrikter å vente på helikopterbåren hjelp fra Oslo. I den grad politiet skal tilføre samfunnet en trygghetsfølelse, er det bra at vi kan gå ut og tilby den kapasiteten vi her kan. SPESIALBIL UEHs materielle stolthet står utrykningsklar i garasjen: En ett år gammel Mercedes GL SUV, som allerede har kilometer på hjulene. Den er ferdig rigget og kjøreklar med alt det politioperative utstyret UEH kan ønske seg. Prislappen er 1,45 millioner kroner, bare marginalt mer enn hva en uniformert maje koster. Nystad vil ikke fortelle hva slags utstyr de har lagret i bilen, men det er blålys på alle kanter av bilen, filmkamera på dashbordet og en egen rigg bak i bagasjerommet hvor alt nødvendig utstyr er tilgjengelig på sekunder. Uten å gå inn på detaljer, kan jeg si at den er rigget på en slik måte at vi kan løse selv de skarpeste oppdrag på en tilfredsstillende måte, sier han. Spesialutstyret gjør at de som skal kjøre bilen må gjennomgå en egen opplæring for å lære seg hva bilen er utstyrt med og hvordan det virker. Og ikke minst bli fortrolig med kjøreegenskapene i en bil med svært kraftig motor. Mannskapene som betjener denne bilen er stolte av den. Her finner du ikke tomme brusflasker, gatekjøkkenemballasje og tomme snusesker. Når den ruller inn i garasjen er tanken fylt opp, søppel fjernet og bilen vasket. Alt står klart til neste vaktsett. Sånn vil vi ha det her, sier Nystad, som ønsker andre politidistrikter velkomne til å sjekke bil og konsept. LOKALE OPPTAK Når UEH-mannskaper går over i andre stillinger, gjennomfører Nystad lokale opptak til UEH-grunnkurset. Vi har alltid vesentlig flere søkere enn det vi får tildelt av kursplasser, sier Nystad. For det er populært å jobbe i den skarpe operative enden av politiet i Sør- Trøndelag. Gjennom instruksen er UEHmannskaper pålagt å trene minimum 103 timer i året. Vi trener mer. I tillegg bygger vi kompetanse på erfaring. Brukes ikke UEHmannskapene på skarpe oppdrag, mister de også den muligheten det ligger i å heve kompetansen gjennom jobberfaring, mener UEH-lederen. Han forteller at tjenestelistene er satt opp slik at UEH-lagene er fordelt på hver sin divisjon. Disse er på jobb sammen, og utgjør en stor del av de tilgjengelige operative mannskapene. Det gjør at vi ikke risikerer å ha mannskap uten våpengodkjenning ute i operativ skarp tjeneste. I mange tilfeller er det slik at mannskap som tidligere har jobbet i Beredskapstroppen er kjærkomne ressurser inn i politidistriktenes UEH, sier Nystad. I tillegg til de skarpe utrykningene, tar UEH i Sør-Trøndelag seg av alle VIP- og eskorteoppdrag, samt utvendig og innvendig sikring av objekter. Alle på UEH-lagene har fått pen bukse og jakke slik at vi kan være anstendig kledd når vi skal løse VIP-oppdragene. Det blir gjerne noen ekstra brede smil og noen hyggelige kommentarer fra jentene på jobben når vi tar på oss finstasen, sier Nystad og smiler. Beredskap er ingen tilfeldighet hos oss

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen.

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. POLITIFORUM 02.07.2014 LØSSALG KR 65,- NR 06/07 HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE POLITIMANN I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. SIDE 27-42 4 LEDER POLITIFORUM «Når alarmen

Detaljer

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,-

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- Politi- Norge 2011: Færre politifolk i jobb Flere ubesatte stillinger Stort vedlikeholdsetterslep Kritisk lav beredskap Lang utrykningstid i distriktene Økte utgifter til

Detaljer

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? nr 10 17.10.2012 løssalg kr 55,- Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? Side 10-15 Ingen årsavgift for PF-medlemmer.

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

Skal det bli slutt på dette?

Skal det bli slutt på dette? nr 2 13.02.2013 løssalg kr 55,- I 27 år har politiførstebetjent Per Henrik Bykvist jobbet forebyggende med barn og ungdom i Levanger. Nå ser han resultatene av sitt lange virke som nærpoliti. Skal det

Detaljer

Politiforum KRÆSJ- LANDING. for helikopterberedskapen. 11.12.2013 løssalg kr 55,- nr 12

Politiforum KRÆSJ- LANDING. for helikopterberedskapen. 11.12.2013 løssalg kr 55,- nr 12 Politiforum 11.12.2013 løssalg kr 55,- nr 12 KRÆSJ- LANDING for helikopterberedskapen Designet for komfort, sikkerhet og fremkommelighet Nye Volvo XC70 Kampanjetilbud på utstyrsnivå Summum Nyt høyeste

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

POLITIFORUM FORTSATT I TÅKA BEREDSKAPSSENTERET 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02

POLITIFORUM FORTSATT I TÅKA BEREDSKAPSSENTERET 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02 POLITIFORUM 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02 BEREDSKAPSSENTERET FORTSATT I TÅKA Designet for komfort, sikkerhet og fremkommelighet Volvo XC70 Medlemmer av Politiets Fellesforbund får 55 000,- i totalrabatt

Detaljer

NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16

NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16 NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16 2 Ingen årsavgift for PF-medlemmer. På eurocard.no kan du lese mer om fordelene kortet gir deg NYHET!

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

POLITIFORUM TELLER NÅR SEKUNDENE. Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene.

POLITIFORUM TELLER NÅR SEKUNDENE. Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene. POLITIFORUM 20.08.2014 LØSSALG KR 65,- NR 08 NÅR SEKUNDENE TELLER Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene. SIDE 10-19 MED VOLVO ON CALL ER DU ALLTID KOBLET

Detaljer

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON nr 11 13.11.2009 løssalg kr 55,- TIDENES SIKKERHETSOPERASJON bi be Du får billigere bensin lligere Du får nsin billigere bensin Spesialrabatt hos Esso for deg som er medlem i Politiets Fellesforbund! Spesialrabatt

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

Nei - de fikk ikke jobb.

Nei - de fikk ikke jobb. nr 09 09.09.2010 løssalg kr 55,- Nei - de fikk ikke jobb. Årsaken til at nær 120 nyutdannede politibetjenter nå står uten jobb skyldes kraftig nedbemanning i politidistriktene. s 2, 8-9-10-11 2 LEDER Utgiver

Detaljer

Politiets nye supervåpen?

Politiets nye supervåpen? nr 4 24.04.2013 løssalg kr 55,- Politiets nye supervåpen? Det var kaos i Oslo under en bombetrussel mot Stortinget. Skjer det igjen, kan dronen bli et meget viktig verktøy. Side 10-19 alt som gjelder Volvo.

Detaljer

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt Politiet i New York bruker avansert teknologi for å bli mer effektive. Bare på Manhattan bidrar 4000 kameraer til at patruljene raskere får oversikt. I Oslo

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25 Vellykket PF-strategi Side 6-7-8 Faresignal for politikulturen Side 22-23-24-25 Var aldri sikker på løsning Side 5 21.08.2009 løssalg kr 55,- Nr 08 Dramatisk voldsreduksjon Samarbeidet mellom politiet

Detaljer

Hvor lenge er man en kriminell?

Hvor lenge er man en kriminell? nr 11 07.11.2012 løssalg kr 55,- For ni år siden ble en 17-åring pågrepet med 1,2 gram hasj. Han var god nok for Politihøgskolen men ikke for Asker og Bærum politidistrikt. Hvor lenge er man en kriminell?

Detaljer

POLITIMESTEREN SOM ER RASKERE ENN SIN EGEN SKYGGE. Uredd, utadvendt og uhøytidelig. Møt politimesteren som bruker sju sekunder på 200 meter.

POLITIMESTEREN SOM ER RASKERE ENN SIN EGEN SKYGGE. Uredd, utadvendt og uhøytidelig. Møt politimesteren som bruker sju sekunder på 200 meter. POLITIFORUM 15.10.2014 LØSSALG KR 65,- NR 10 POLITIMESTEREN SOM ER RASKERE ENN SIN EGEN SKYGGE Uredd, utadvendt og uhøytidelig. Møt politimesteren som bruker sju sekunder på 200 meter. SIDE 10-19 Dynamic

Detaljer

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,-

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- ETTER ANGREPET Den 22. juli ble politiet stilt overfor sin største utfordring siden andre verdenskrig. Politiforum har møtt de som bidro i Oslo og på Utøya. Side 4 27 2

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 POLITIFORUM 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT PELLE FÅR LEVE Hele hundeordningen står på spill i rettsprosessen mot politihunden Pelle. SIDE 10-19 volvocars.no DESIGNET FOR KOMFORT,

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

POLITIFORUM. Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene.

POLITIFORUM. Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene. POLITIFORUM 03.06.2015 LØSSALG KR 65,- NR 05 Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene. SIDE 10-19 HERRE DAME UNDER ARMOUR SPEEDFORM

Detaljer

nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17

nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17 nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17 NYHET! DRIVSTOFFRABATT 55 øre fra første liter Esso MasterCard er mer enn gode rabatter på drivstoff. Det

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer