Sikrer lokal beredskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikrer lokal beredskap"

Transkript

1 nr løssalg kr 55,- Sikrer lokal beredskap Samfunnet leter etter bedre beredskap. Vi tar utfordringen, sier politiets lokale spesialstyrke UEH. Side 10-17

2 Esso MasterCard er mer enn gode rabatter på drivstoff. Det er også et fullverdig kredittkort uten årsavgift, som sparer deg for penger. Les mer om alle fordelene på nettsiden vår. PF-MEDLEMMER FÅR EKSTRA GOD DRIVSTOFFRABATT! NYHET! NYHET! DRIVSTOFFRABATT 55 øre fra første liter ALLE NYE KUNDER FÅR 25 liter DRIVSTOFF* I STARTBONUS! Send en SMS med POLITIET og e-postadressen din til 2290 så sender vi deg søknadsskjema. Tilbudet gjelder medlemmer av Politiets Fellesforbund / Drivstoffrabatt er øre/liter på pumpepris drivstoff inkl. moms / Effektiv rente ved en kredittramme på kr er 32,32%. * Vi spanderer tilsvarende 25 liter drivstoff til nye kort som innvilges innen liter drivstoff à kr 14 pr. liter = kr 350,- vil bli satt inn på kortet etter første kjøp er foretatt og før du mottar din første faktura.

3 H * K Reklamebyrå 10or11 Alltid For medlemmer i Politiets Fellesforbund: 3 % sparerente fra første krone Cresco Unique kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet: 3 % sparerente fra første krone Gebyrfri nettbank Ingen krav til minstebeløp Gebyrfrie varekjøp over hele verden Ingen begrensning i antall uttak Kredittreserve på inntil kr Søk på Kundeservice Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Eff. rente 19,3 % ,- o/ 12 mnd. totalt et produkt fra DNB Bank ASA

4 4 kolofon årgang leder Tilbyr bedre beredskap UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Heidi Bjørkedal Tlf Mobil PRODUKSJON Motorfinger FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen ADRESSEFORANDRINGER FORSIDEFOTO «UEH (Utrykningsenheten) på trening.» Foto: Ole Martin Mortvedt TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: Politiet er en beredskapsorganisasjon. Men bare i navnet. Verken politikere eller Politidirektoratet har pålagt politidistriktene noen form for minimumsberedskap. Vi ser operasjonssentraler med bemanning på én person. Én person som skal kunne svare på store mengder henvendelser fra publikum, som samtidig skal innkalle og styre egne styrker. 22. juli viser hvor svakt Nordre Buskerud politidistrikt var bemannet. Men det var ikke noe spesielt med Nordre Buskerud. Politidistrikter over hele landet håndterer det manglende kravet til en oppegående beredskap basert på økonomi, ikke ut fra et politimessig behov. Vi ser at politidistriktene har en like tilfeldig oppmerksomhet rettet mot hvor mange politifolk som skal være tilgjengelig ute i operativ tjeneste. Om bemanningen er godkjent for bruk av skytevåpen, er tilfeldig. Hvor mange som skal betjene en befolkning spredd over mange kommuner og flere hundre tusen innbyggere, er like tilfeldig. Det er på høy tid at politidistriktene får et krav om å innrette seg slik at politiet blir en beredskapsorganisasjon. På linje med brann og ambulanse. På linje med E-verk og Forsvaret. På linje med dyrleger og datalagringssentraler. I denne utgaven kan du lese om Sør- Trøndelag politidistrikt som i en årrekke har praktisert at to mann fra UEH fast bemanner en patrulje 24 timer i døgnet med svært gode resultater. Dette sikrer politidistriktet høyt kompetente innsatsmannskaper til enhver tid. Da er det ikke lenger flaks og tilfeldigheter som avgjør om politidistriktene kan svare opp til de forventninger som befolkningen med rette stiller. Stolt politi Tidligere justisminister Odd Einar Dørum tok for flere år siden til ordet for å høyne anseelsen og betydningen av operative mannskaper. Hensikten var å få politifolk med erfaring til å søke seg til den viktige førstelinjetjenesten. I hans hjemby Trondheim er de på god vei. Der er det flere enn det er plass til som UEH-leder Roar Andersen i Asker og Bærum politidistrikt målbærer et tilbud til samfunnet: Bruk politidistriktenes UEH-mannskaper til å løse de skarpe situasjonene. Ved å gjøre som i Trondheim, er innbyggerne sikret høyt kompetente operative politifolk som første patrulje på stedet. Alltid. Samfunnet forventer, med rette, at politiet løser skarpe situasjoner i løpet av kort tid. Den offentlige debatt etter sommerens terrorhandling, viser at samfunnet ikke aksepterer en lav og tilfeldig beredskap. Politiet har instruksverk og opplæringsopplegg klart. Hele infrastrukturen er på plass. Det eneste som mangler er et pålegg om minimumskompetanse til å håndtere de skarpe hendelsene. Og ikke minst tilstrekkelig personell. Det fremstår som et langt bedre og rimeligere alternativ enn å ruste opp Forsvaret til å hjelpe politiet i de skarpe hendelsene. søker seg til UEH utrykningsenheten. Når operative mannskaper til Politiforum sier de er stolte av hva de kan tilby av operativ tjeneste, da har man kommet et stykke på vei. God jul. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

5 INNHOLD index 6 Exit Storberget 8 Kortnytt 10 Politiberedskapen tilfeldighetene avgjør 15 Sammen er vi dynamitt 16 Dårligere stilt enn jeg trodde 17 POD: Skal gjennomgå UEH 21 Ser på våpeninstruksen 23 Tre fikk hederstegn 24 Tar ATB-saken til arbeidsretten 27 Ønsker minstestandard for europeisk politi 5 UEH KAN VÆRE SVARET Utrykningsenhetene (UEH) kan sørge for god beredskap i alle landets politidistrikter, mener UEH-leder Roar Andersen i Asker og Bærum politidistrikt. Vi er trent på å gå inn i alle skarpe oppdrag politiet skal håndtere, sier han. 10 FASTE SIDER 44 Arne meinar 46 Politijuss 47 Folkestad 48 Din pensjon 50 Politiets verden 51 Purken & PFFU 12 TOPP BEREDSKAP I TRONDHEIM Sør-Trøndelag politidistrikts utrykningsbil har vært bemannet med spesialtrente innsatsmannskaper fra UEH siden Beredskap er ingen tilfeldighet hos oss, sier UEH-leder Sverre Nystad, her med politioverbetjent Bård. 18 VARM VELKOMST TIL FAREMO Justisminister Grete Faremo ble ønsket hjertelig velkommen av PF-leder Arne Johannessen under PFs landsmøte i november. Det er hyggelig å være tilbake, sier Faremo, som sist var justisminister på midten av 90-tallet UTSATTE BEVÆPNINGSDEBATTEN Politiets fellesforbunds landsmøte vedtok å utsette spørsmålet om permanent bevæpning i ett år. De ansatte må få tilgang til argumentasjonen fra begge sider før PF går til valg på en så viktig sak, sier politioverbetjenten som foreslo utsettelsen. 28 SUKSESS MED GLATTKJØRINGSKURS Den pensjonerte politimannen Robin Pettersen samlet lokale krefter og startet prosjektet «Veigrep » for å kurse unge bilførere i Øst-Finnmark. I høst ble han og prosjektet hedret med Trafikksikkerhetsprisen 2011.

6 6 POLITIKK Exit Storberget: Blant topp tre av

7 POLITIKK 7 justisministre Eks-justisminister Knut Storberget huskes for stor entusiasme og personlig engasjement. Og for ordene «politikraft» og «resultatreformen». Tekst Ole Martin Mortvedt Illustrasjon Herb Han kom inn i justisministerposten som en virvelvind. Dukket opp på PFs styremøter, holdt taler under landsmøtemiddager slik at latteren sto i taket og holdt et høyt reisetempo rundt om i mange politidistrikt. Han var tilgjengelig, kom med hilsninger til lokallagsledere. Og var i grunn overalt. Han var på fornavn med PF-leder Arne, og omtalte politiansatte som «mine venner i politiet». Det ble tydelig at han hadde et ønske om å ivareta de som sto svakest i kriminaliteten: Barn og unge, og voldsutsatte kvinner. Barnehus fikk han etablert, og en økt oppmerksomhet mot vold i nære relasjoner. Mange kan takke Storberget for mye på det området. GENUIN INTERESSE Men reisen som justisminister bød på både opp- og nedturer. I 2008 kom politikonflikten med et høyt konfliktnivå, og det ble slutt på det joviale forholdet mellom justisministeren og den mektige politifagforeningen. Restansene økte, og politifolkene var lite villige til å selge fritiden. Konflikten fikk sin løsning med både lønnstillegg og 460 nye sivile stillinger. Senere skulle det vise seg at politidekningen sank, til tross for et mål om økning. Likevel, av PF-leder Arne Johannessen får Knut Storberget godt bestått som justisminister. Jeg har overlevd ti justisministere, og har fått et godt sammenligningsgrunnlag. Noen forbigås i stillhet, andre husker jeg knapt navnet på. Men jeg er ikke i tvil om at Knut Storberget rager høyt blant de ti. Han hadde en genuin interesse for kriminalpolitikk og politiet, sier Johannessen. PF-lederen beskriver Storberget som mer dedikert enn noen annen justisminister han har møtt før. Han var oppriktig glad i politiet, reiste mye ute i politiet. Aldri har jeg hatt så god kontakt med noen justisminister før, både i samtaler og under spaserturer, sier Johannessen. Et godt bilde på det stod på trykk i Aftenposten tidligere i høst. Da justisministeren ankom politisjefsmøtet på et hotell i Holmenkollåsen i sin statsrådsbil, fikk mange av politimestrene hakeslepp da PF-leder Arne Johannessen steg ut av samme bil. Til tross for tøffe meningsutvekslinger, var forholdet mellom de to godt nok til at Storberget tilbød skyss i statsrådsbilen. SVEKKET TROVERDIGHET Av det Storberget har levert, kommer mye fra en felles prioriteringsliste de sammen laget da den avtroppende justisministeren var i opposisjon, understreker Johannessen. Han nevner finansieringen av nødnettet, DNA-reformen som kom fullfinansiert, rekordopptak med 720 studenter på Politihøgskolen, 460 sivile stillinger, utskifting av våpen, og sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Men Johannessen må helle litt malurt i begeret, og mener Storberget har hatt en utfordring med å takle kritikk. Han var lett å forholde seg til når det gikk bra, men dårligere på konfliktsaker, sier PF-lederen, som mener Storberget på slutten av statsrådtiden ble mer og mer opptatt av hva som var gjort, enn av å se fremover. Han tegnet til slutt et bilde av et politi de ansatte ikke kjente seg igjen i. Det svekket troverdigheten, mener Johannessen. Han peker på at politibemanningen har gått ned, og at en løsning på finansiering av politiets IKT-investeringer ligger langt unna. LEVERT MEST PENGER Det som har fremstått som Storbergets fortrinn, er også noe som kan være årsaken til kritikken mot ham. Personlig engasjement og den personlige kontakten er kanskje det som er årsaken til beskyldningene om for mye detaljstyring sammen med politiske pålegg som ikke ble fulgt av penger. Men summen er likevel at Knut Storberget blir husket som en de beste justisministrene, sammen med Odd Einar Dørum og Grete Faremo i sin forrige justisministerperiode. Og han er uten tvil den som har levert mest penger til politiet. Jeg er glad for at han sa at det var dette sitatet han skulle klippe ut og henge over senga, og at det ikke er bildet av meg han skal henge opp, smiler Johannessen. Med et håp om at Knut Storberget fra sin rolle i Stortingets Finanskomité kan påvirke politibudsjettet i positiv retning.

8 8 KORTNYTT Politihistorisk hefte 2011 Årsskrift 2011 for Norsk Politihistorisk Selskap har nå nytt hefte klart. De som presenteres i dette heftet var alle på sin måte med i avgjørende øyeblikk i norsk politihistorie. Det gjelder ikke minst Harry Söderman som var den som frigjorde både Møllergata 19 og fangeleiren Grini i mai-dagene i I en gripende artikkel - på svensk - forteller hans sønn Erik om disse begivenhetene og mannen som gikk under oppnavnet «Revolver-Harry». Nevnt blir også doktor Birger Tvedt som lå langt før sin tid når det gjaldt fysisk fostring av polititjenestemenn. Professor dr.med. Torleiv O. Rognums bidrar med en artikkel om den historiske opptakten til rettsmedisinen i Norge. Dessuten skriver han fengslende og godt. Heftet inneholder også de små vignettene som heter «Politihistoriske perler». Her presenteres mindre historier fra politiet; ting og hendelser som ofte er glemt, men som fortjener å bli husket ut fra hva de var i sin samtid. Dette skriftet inneholder også et register over alt innholdet i Norsk Politihistorisk Årsskrift fra 1995 til Det er en verdifull nøkkel for den som vil finne fram i deler av politihistorien. Illustrasjon: årsskrift 2011 Årets hefte får du kjøpt ved å kontakte til Norsk Politihistorisk Selskap Politimann vant forfatterpris Etterforskningsleder Jørn Lier Horst i Vestfold politi distrikt har vunnet Bokhandlerprisen Politimannen og forfatteren stakk av med prisen for sin syvende bok, «Vinterstengt». Boken er en spenningsroman om politimannen William Wisting, og han har hentet elementer fra boken fra sin arbeidshverdag som etterforskningsleder i Larvik. Det å jobbe i politiet er mer enn en inntektskilde, det er en livsstil. Som politi og forfatter slites jeg nå mellom to roller som jeg er glad i. Som politi er jobben min å gå bak sperringene, snakke med de som står bak ugjerninger og med dem som er rammet. Som forfatter gir jeg leserne et realistisk blikk inn i virkeligheten, bak avisoverskriftene og inn i politiarbeidet, sier han til NRK. Lier Horst ser på det som en stor anerkjennelse å vinne prisen, men har ennå ikke bestemt seg for om han vil forlate etaten for å bli forfatter på heltid. Jeg har ennå ikke tatt det oppgjøret med meg selv. Men jeg merker at forfatterskapet tar mer og mer tid, sier han til NRK. Nye politimestre Vestfinnmark politidistrikt og Vestoppland politidistrikt har fått nye politimestere. Torbjørn Aas Det vil si, Torbjørn Aas har vært konstituert politimester i Vestfinnmark siden 1. mars, og ble 25. november utnevnt til politimester på fast basis i en seksårig åremålsstilling. Tre andre søkte på stillingen. I Vestoppland har Johan Martin Welhaven tiltrådt som politimester. Hans første dag i sin nye jobb var 1. desember. Welhaven, som er utdannet jurist, kommer fra stillingen som assisterende sjef for Spesialenheten for politisaker, og er også ansatt i et åremål på seks år. Johan Martin Welhaven

9 Kristent politilag inviterer til foredrag med Rachlew Politikvitring kortnytt Flere og flere sentrale personer i politiet er på Twitter. Her er noen av deres «kvitringer» den siste måneden. 9 Lørdag 28. januar vil avhørsekspert Asbjørn Rachlew foredra om justisfeil i Politi høgskolens lokaler i Oslo. Som en årlig tradisjon inviterer Kristent politilag (KPL) til både årsmøte og temasamling. Alle interesserte er velkomne, sier leder Alf Christian Aa. Grøtteland. Årsmøte avsluttes med andakt av Arnfinn Haram, prest i den katolske kirke. I tillegg lokker Grøtteland med mat, god musikk og en sosial kveld. Spørsmål og påmelding sendes til politiet.no. For mer info, se Vant reisegavekort Tre heldige vinnere ble trukket ut etter at de deltok i Bevæpningsundersøkelsen. De tre vinnerne stikker hver av med et reisegavekort på 1500 kroner. Politiforum gratulerer vinnerne! Øyvind Bleka Frøydis Baastad Nilsen Jorann Jensen Hetland OPERASJONSSENTRALEN, Oslo PD: 10. november «Ring 3 mellom Smestad og Gaustad: Sort og hvit hund løper i veibanen. Farlige situasjoner kan oppstå» 20. november «Vi ble varslet om en svært beruset person som holdt på å låse seg inn i en bil, på Lindeberg. Vi er nå på stedet og har kontroll» 20. november «Takket være denne melderen tror vi at en promillekjøring ble avverget. Takk til en observant "Osloborger"» 21. november «Politiet pågrep 3 unge personer for skadeverk, utført "tagging" i omr. legevakta. Godt observert av vaktene på legevakta!» 21. november «Oslo politi presiserer at det til enhver tid er flere patruljer ute i Oslo - aldri bare to, som det gis inntrykk av i Aftenposten i dag.» ROAR HANSSEN, kommunikasjonsrådgiver Oslo PD: 11. november «VGs mange kilder om antall skudd igjen på Utøya kan umulig være sentrale. I så fall hadde nok tallet vært et annet.» KAARE SONGSTAD, politimester i Haugaland og Sunnhordland PD: 17. november «POD på besøk i går. Årets runde om resultater, krav og neste års budsjett. Nominell økning, men reell nedgang også i » 22. november «Etter et par tiår med lovforslag som har medført merarb for politiet er det svært positivt at nye regler om fjernmøte gir merkbar pos effekt» 28. november «Mann omkommet ved Stord i går: Mannskapet på Tide-fergen MF Hordaland fortjener stor ros for sin innsats i meget dårlig vær.» JOHN R. LUNDER, politistasjonssjef i Sarpsborg: 22. november «Sarpsborg politistasjon har i dag gjennført sin del av Statsadvokat - inspeksjonen. Det ser ut som alle er fornøyde med tilstanden.» FOREBYGGENDE ENHET, Ålesund politistasjon: 24. november «Å motta noe en vet er en stjålet julegave, er like straffbart som å selv stjele den. Ikke gjør dine venner eller familie til kriminelle.» Anne Rygh-Pedersen, politimester i Telemark PD: 23. november «Er ganske rysta over å ha lest i Politiforum om hvor dårlig det står til i Telemark pd. Manglende faktasjekk??» 27. november «Operasjonssentralen ringes ned om nedblåste trær. Berit eller en av småsøskenene er visst en tur innom...» 28. november «Lokale lønnsforhandlinger...den tida på året da noen svært få blir fornøyd en bitte liten stund...» BENEDICTE BJØRNLAND, politimester i Vestfold PD: 16. november «9 av 10 voldtekter er relasjonsvoldtekt. Bør få langt mer oppmerksomhet - traumatiserende og skambelagt.» 22. november «"Vektere med politikurs", uklokt forslag. Komplekse oppgaver og minst mulig maktbruk krever høyt utdannet politi.» GEIR GUDMUNDSEN, politimester i Hordaland PD: 8. november «I dag er tur til Norheimsund og møte med ledergruppen og medarbeidere i Kvam og Samnanger.» ELLEN KATRINE HÆTTA, politimester i Østfinnmark PD: 28. november «Vellykket norsk-russisk grensepasseringsøvelse for nødetatene på fredag.» TORBJØRN AAS, politimester i Vestfinnmark PD: 11. november «Knut Storberget fortjener skryt for å få etablert Barnehusene, et tilbud til barn, unge og funksjonshemmede utsatt for vold/ overgrep.» 15. november «For politiet er det krevende, og ofte meningsløst, å bruke ressursene sine på mennesker som må gjetes pga av frivillig beruselse.» GJØR SOM OVER 650 ANDRE FØLG POLITIFORUM PÅ

10 10 BEREDSKAP Politiberedskapen tilfeldighetene avgjør UEH UEH politidistriktenes spesialtrente politimannskaper kan være svaret på behovet for bedre politiberedskap, sier UEH-leder Roar Andersen. En sjekk ute i politidistriktene avslører store forskjeller i beredskapen. Flaks eller uflaks er avgjørende for hva publikum kan forvente av politirespons når noe skjer. Tekst og foto Ole Martin Mortvedt En rask ringerunde til politidistriktene bekrefter bildet som har blitt tegnet av politiet etter 22. juli. Det er tilfeldigheter og flaks eller uflaks som er avgjørende for i hvilken grad de forskjellige politidistriktene kan sette inn mannskaper raskt eller ikke. Og det er høyst usikkert hvilken kompetanse de første polititjenestemenn på skarpe åsteder har. Politimesteren har sitt på det tørre hvis han velger å bemanne operative patruljer med det som kalles innsatspersonell gruppe 5, altså politifolk uten våpengodkjenning. Ingen vil la seg intervjue om fakta det avslører tilfeldighetene som råder. Fakta UEH Forkortelse for Utrykningsenheten. Landsdekkende ordning i hvert politidistrikt. Etablert i 1986 som del av et storpolitisk spill. Skulle møte trusselen fra de sovjetiske «Spetznas-gruppene». Har dreid fokus fra terror til politigjøremål. Representerte i sin tid den største operative styrkingen av politiet. Ble i stor grad brukt under Lillehammer-OL i Ble i Stortingsmelding 42/2004 betegnet som en viktig ressurs i terrorbekjempelsen. Består av cirka 800 mannskaper på landsbasis. Trener minimum 103 timer i året på operative disipliner. Det er høyst tilfeldig hvordan politidistriktene har utviklet varslingsrutiner. For noen er det flaks hvis de får tak i UEHmannskaper når det smeller. Politidirektoratet har utarbeidet detaljert planverk som i teorien beskriver hvilke oppgaver som skal fylles. Men Politidirektoratet har ikke sørget for at planene kan iverksettes når noe skjer fordi det er høyst tilfeldig hvem og hvordan man får tak i mannskap. Politimestrene på sin side er i skvis mellom svak økonomi og beredskapstenkingen. Mer enn én operasjonsleder har sendt en stille bønn om at ikke noe må skje nå, når vaktlistene har vært syltynne. Fakta BEREDSKAP I POLITIET Der er ingen instruks for hvilken beredskap politidistriktene skal ha. Det er ingen instruks om utrykningstid. Det er ingen instruks om hvilken kompetanse mannskapene skal ha. UEH-mannskaper har ingen beredskap. Det er tilfeldig hvilke UEH-mannskaper operasjonssentralen kan få tak i. Det er høyst mangelfulle varslingsrutiner. Mannskapene må varsles en og en det er ikke opplegg for gruppevarsling. Det er ingen instruks for hvor mange mannskaper UEH skal ha i hvert politidistrikt. Enmannsbetjente operasjonssentraler er ok. Venstre-leder Trine Skei Grande oppsummerte tidligere justisminister Knut Storbergets 22. juli-redegjørelse for Stortinget med å si: «Vi kan være enige om at det var samfunnet som sviktet. Samfunnet klarte ikke å tilby innbyggerne den sikkerhet de har krav på». Hun oppsummerte på mange måter Storbergets redegjørelse og påfølgende debatt i Stortinget den 10. november dagen før han gikk av som justisminister. UEH ER SVARET Noe av det siste den tidligere justisministeren gjorde, var å skissere muligheten for at Forsvaret i større grad skulle bistå politiet. Fremskrittspartiets Siv Jensen har på sin side foreslått å gjenopplive HV-16 som et mulig bistandsorgan. Deretter overtok tidligere forsvarsminister Grete Faremo justisministerrollen, og Justis- og politidepartementet endret navn til Justis- og beredskapsdepartementet. Det er tydelig at samfunnet leter etter

11 BEREDSKAP 11 kan være svaret Svaret. En mer planmessig bruk av UEHmannskaper i alle landets politidistrikter kan være svaret på samfunnets ønske om høyere beredskap, sier UEH-leder Roar Andersen i Asker og Bærum politidistrikt. en måte som gjør at systemet kan sørge for en tilfredsstillende beredskap. Jeg mener UEH politidistriktenes utrykningsenhet kan være svaret, sier UEH-leder Roar Andersen fra Asker og Bærum politidistrikt. Han påpeker at UEH allerede er etablert som en skarp ende i hvert politidistrikt over hele landet, at mann skapene er godt trent, og at instruksverk og opplærings opplegg er klart. ØYEBLIKKELIG AKSJON Konseptet «øyeblikkelig aksjon» er inntatt i politiet for å møte behovet for en rask og besluttsom handling fra politiet, i stedet for tidligere taktikk som gikk på å isolere og vente ut gjerningsmenn. Erfaring viser at behovet for øyeblikkelig engasjement fra politiets side er viktig. Vi er trent på å gå inn i alle skarpe oppdrag politiet skal håndtere, og er et forsterket operativt ledd i politidistriktene over hele landet. Vi trener på polititaktiske og operative ferdigheter tre ganger så mye som ordinære operative politibetjenter. All den tid Beredskapstroppen er lokalisert i Oslo, er distriktene, i akuttfasen, helt avhengig av en oppegående UEH-avdeling i sitt distrikt, understreker Andersen. Han mener at dersom hvert politidistrikt blir pålagt å gjennomføre en fast ordning med UEH-mannskap i patruljebilene til enhver tid, vil politidistriktet være sikret god kompetanse raskt ut på stedet. Samtidig gir det gode taktiske vurderinger og råd inn i stab på et svært tidlig tidspunkt når noe skjer. Det handler om å få høy operativ kvalitet ut på skarpe situasjoner så tidlig som mulig for å få en raskest og tryggest mulig løsning for å unngå en eskalering, sier UEH-lederen. KOMPETENTE MANNSKAPER Han viser til at de fleste skarpe oppdrag som klassifiseres som «øyeblikkelig aksjon», som oftest er over på en time. Da blir det helt vesentlig å få høyt kompetente mannskaper inn så raskt som overhode mulig. God kompetanse og antall innsatsmannskaper på jobb er kritiske suksessfaktorer for at politiet skal svare opp samfunnets behov og forventninger til å ordne opp når kritiske hendelser skjer, sier Andersen, og fortsetter: Mange distrikter opplever beklageligvis at PHS ikke utdanner mange nok UEHmannskaper per år. I mitt distrikt slutter det flere enn det vi får nyutdannet, og om noen år vil vi være på et antall som ikke er forsvarlig. Vi tilbyr den utdanningskapasitet som Politidirektoratet bestiller hos oss. Inneværende år har vi utdannet 72 UEHmannskap, det samme antallet ligger også til grunn for neste års utdanning, sier avdelingssleder Tor Tanke Holm ved Politihøgskolens etter- og videreutdanning. Han mener PHS utdanningskapasitet er tilpasset det innmeldte behovet fra Politidistriktene.

12 12 BEREDSKAP Topp beredskap i Trondheim Spesialtrente innsatsmannskaper fra UEH har bemannet Sør-Trøndelag politidistrikts utrykningsbil siden Tekst og foto Ole Martin Mortvedt

13 BEREDSKAP 13 Utrykningsklar. UEH-leder Sverre Nystad og politibetjent Bård Larsen er stolt over beredskapen de kan tilby befolkningen i Sør-Trøndelag. Det har gitt topp operativ kompetanse og rask reaksjon i 3000 årlige hendelser, mener mannskapet. Ja, vi er stolte av konseptet og hva vi kan tilby befolkningen, sier UEH-leder Sverre Nystad. Han skryter av sin egen politimester som sørger for at rammene er slik at politiet settes i stand til å gi befolkningen et operativt tilbud med høyt kompetente mannskaper. Og han skryter av administrasjonssjefen som har bestemt at politidistriktet skal prioritere riktig utstyr med høy kvalitet til løsning av skarpe politioppdrag. SPESIALTRENT MANNSKAP For i Sør-Trøndelag politidistrikt har politimesteren prioritert politiets operative beredskap, som et eksempel til etterfølgelse for de fleste av landets øvrige politidistrikter. Når det skjer skarpe hendelser, er det bestandig «Echo 30» som får oppdraget. Dette er en egen patrulje som kun bemannes av politidistriktets spesialtrente mannskaper fra UEH, mannskaper som har søkt seg til den spisse enden av politidistriktets operative tjenestetilbud. De trener operative disipliner minst 103 timer i året, de er utvalgt og gitt en solid grunnutdanning som gjør at de har vært i stand til å håndtere alle skarpe situasjoner uten ekstern bistand de siste 10 årene. Bilen de kjører er dimensjonert og utstyrt for de fleste situasjoner. Patruljen er på hjul 24/7, dekker Trondheim by, og er i tillegg et bistandsorgan for hele politidistriktet med så rask og kompetent bistand som praktisk mulig. Vi er stolte av at vi utgjør den ressursen vi er. Og at ledelsen har sett nødvendigheten av at vi som den skarpeste enden av politiet i distriktet blir rigget for å løse det som samfunnet forventer. Som UEHleder vet jeg at «Echo 30» er bemannet med mine mannskaper. Det gir en garanti for at politidistriktet sender frem mannskap vi vet kan løse jobben til beste for de som trenger hjelp, sier Nystad. NESTEN 3000 OPPDRAG I fjor ble denne patruljen brukt til 2910 oppdrag. Per 24. november i år, hadde de løst 2813 oppdrag. 77 av disse har vært bevæpnet. Geografisk beliggenhet gjør at Sør- Trøndelag er uten relevant bistand fra Beredskapstroppen til løsning av øyeblikkelige oppdrag enten de har helikoptertransport eller ikke. Det gjør at vi bestandig går inn i situasjoner uten å gjøre regning med støtte

14 14 BEREDSKAP utenfra med det første, sier Nystad. Han er svært godt fornøyd med ordningen i Sør-Trøndelag politidistrikt. UEH blir brukt til mange skarpe oppdrag. Dette hever kompetansen til mitt mannskap. Den viktigste kilden til operativ kompetanse kommer etter grunnutdanningen fra praktisk læring i reelle oppdrag. Når vi får så mye mengdetrening som her, gjør dette noe med tryggheten og den faglige kompetansen, forteller UEHlederen. Ingen skarpe oppdrag er like, og jo bredere erfaring mannskapet har, jo bedre er de rustet til å håndtere det neste oppdraget, understreker han. Det handler om å identifisere fare så snart som mulig, og det gjelder å handle slik at situasjoner ikke eskalerer ut av kontroll. Det er mine mannskaper dyktige til å gjøre. SATT OPP I EGNE LAG UEH-mannskapene er satt opp i egne lag (antallet i hvert lag holdets hemmelig, journ. anm.). Disse trener sammen på å løse forventede oppgaver. Som første enhet i de skarpeste oppdragene, er det normale at «Echo 30» får bistand av andre ordinære patruljer. Ideelt sett skulle vi gjerne hatt hele UEH-laget tilgjengelig, men det klarer vi ikke å få til av ressursårsaker. Derfor trener vi også på parvis løsning av oppdragene for å gjøre treningen så realistisk som mulig, sier Nystad. I tillegg ruller nesten bestandig «Victor» politidistriktets hundepatrulje. Det er vi svært godt fornøyd med. Beredskap er ingen tilfeldighet hos oss, sier Nystad. Han innrømmer at han gjerne hadde sett at UEH over hele landet hadde fått øremerkede midler på samme måte som Beredskapstroppen har fått i 2012-budsjettet. Husk, vi har behov for økt oppmerksomhet mot politiberedskapen over hele landet, ikke bare sentralt på Østlandet, sier han. ØYEBLIKKELIG AKSJON Politiets begrep «øyeblikkelig aksjon» har fått medieoppmerksomhet etter 22. juli, og det har vært stilt spørsmål ved politiets kapasitet og utrykningstid. Politiet må settes i stand til å være på stedet for skarpe hendelser på så kort tid som praktisk mulig fordi erfaring viser at de raskt utvikler seg. Er ikke politiet i stand til å reagere raskt for å stoppe en uønsket utvikling, kan vi nesten like godt TRYGGHET. Solide karer fronter politiets skarpe ende i Trondheim. Her representert ved UEH-leder Sverre Nystad og Bård Larsen. holde oss hjemme, og heller sende etterforskerne, mener Nystad, og fortsetter: Politiet må være i situasjonen så raskt som mulig med topp kompetente folk når noe skjer. Derfor blir det irrelevant for de fleste av landets politidistrikter å vente på helikopterbåren hjelp fra Oslo. I den grad politiet skal tilføre samfunnet en trygghetsfølelse, er det bra at vi kan gå ut og tilby den kapasiteten vi her kan. SPESIALBIL UEHs materielle stolthet står utrykningsklar i garasjen: En ett år gammel Mercedes GL SUV, som allerede har kilometer på hjulene. Den er ferdig rigget og kjøreklar med alt det politioperative utstyret UEH kan ønske seg. Prislappen er 1,45 millioner kroner, bare marginalt mer enn hva en uniformert maje koster. Nystad vil ikke fortelle hva slags utstyr de har lagret i bilen, men det er blålys på alle kanter av bilen, filmkamera på dashbordet og en egen rigg bak i bagasjerommet hvor alt nødvendig utstyr er tilgjengelig på sekunder. Uten å gå inn på detaljer, kan jeg si at den er rigget på en slik måte at vi kan løse selv de skarpeste oppdrag på en tilfredsstillende måte, sier han. Spesialutstyret gjør at de som skal kjøre bilen må gjennomgå en egen opplæring for å lære seg hva bilen er utstyrt med og hvordan det virker. Og ikke minst bli fortrolig med kjøreegenskapene i en bil med svært kraftig motor. Mannskapene som betjener denne bilen er stolte av den. Her finner du ikke tomme brusflasker, gatekjøkkenemballasje og tomme snusesker. Når den ruller inn i garasjen er tanken fylt opp, søppel fjernet og bilen vasket. Alt står klart til neste vaktsett. Sånn vil vi ha det her, sier Nystad, som ønsker andre politidistrikter velkomne til å sjekke bil og konsept. LOKALE OPPTAK Når UEH-mannskaper går over i andre stillinger, gjennomfører Nystad lokale opptak til UEH-grunnkurset. Vi har alltid vesentlig flere søkere enn det vi får tildelt av kursplasser, sier Nystad. For det er populært å jobbe i den skarpe operative enden av politiet i Sør- Trøndelag. Gjennom instruksen er UEHmannskaper pålagt å trene minimum 103 timer i året. Vi trener mer. I tillegg bygger vi kompetanse på erfaring. Brukes ikke UEHmannskapene på skarpe oppdrag, mister de også den muligheten det ligger i å heve kompetansen gjennom jobberfaring, mener UEH-lederen. Han forteller at tjenestelistene er satt opp slik at UEH-lagene er fordelt på hver sin divisjon. Disse er på jobb sammen, og utgjør en stor del av de tilgjengelige operative mannskapene. Det gjør at vi ikke risikerer å ha mannskap uten våpengodkjenning ute i operativ skarp tjeneste. I mange tilfeller er det slik at mannskap som tidligere har jobbet i Beredskapstroppen er kjærkomne ressurser inn i politidistriktenes UEH, sier Nystad. I tillegg til de skarpe utrykningene, tar UEH i Sør-Trøndelag seg av alle VIP- og eskorteoppdrag, samt utvendig og innvendig sikring av objekter. Alle på UEH-lagene har fått pen bukse og jakke slik at vi kan være anstendig kledd når vi skal løse VIP-oppdragene. Det blir gjerne noen ekstra brede smil og noen hyggelige kommentarer fra jentene på jobben når vi tar på oss finstasen, sier Nystad og smiler. Beredskap er ingen tilfeldighet hos oss

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Innledning Komitéleder og medlemmer. Som statsråden beskrev avslutningsvis i sitt innlegg, vil mange spørsmål omkring hendelsene

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2012

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2012 EVALUERI POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2012 STATISTIKKNOTAT OPPDATERT 1.MARS 2013, AVDELING FOR POLITIBEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 1. INNLEDNING Politidistriktene

Detaljer

Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje

Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje Politimester Christine Fossen ENHET/AVDELING VGs forside 22. juli 2011: Beredskapen er blitt bedre -nasjonalt

Detaljer

Politiets Fellesforbunds vurderinger av statsbudsjettet for 2012

Politiets Fellesforbunds vurderinger av statsbudsjettet for 2012 Politiets Fellesforbund POLITIETS Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo TIf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 ES3RUNO Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no

Detaljer

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering FORF 15. november 2015 Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering Aktuelle tema Endringer i politidirektoratet / POD's rolle Politireformen og interimsløsninger Konsekvenser

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2013

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2013 EVALUERI POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2013 STATISTIKKNOTAT OPPDATERT 1.MAI 2014, AVDELING FOR POLITIBEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 1. INNLEDNING Politidistriktene

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging.

POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging. ; u POLITIET -)() mum ~; Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse I cir refiranse 2012/00867 2011/01324-35 011.1 Dato 11.05.2012 Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

Politiet. Responstid eller lotto?

Politiet. Responstid eller lotto? Politiet. Responstid eller lotto? Regionrådsmøtet 12 november 2012 Innledning ved Dag Sigurd Brustind ordfører. Utfordringen (1) Nådeløst oppgjør (Nordlys, 20. oktober, intervju med Lensmann Arnold Nilsen)

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT. Rogalandsbenken. 3. februar 2014. Politireformen utfordringer i nordfylket ENHET/AVDELING

HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT. Rogalandsbenken. 3. februar 2014. Politireformen utfordringer i nordfylket ENHET/AVDELING Rogalandsbenken 3. februar 2014 Politireformen utfordringer i nordfylket Kart HSPD Oversikt over Haugaland og Sunnhordland pd i dag: Høringsuttalelsen til HSPD: s. 3: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar 2013 Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli kommisjonen REDNING PÅ STRANDEN

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Nordland fylkesting 8. April 2013

Nordland fylkesting 8. April 2013 Nordland fylkesting 8. April 2013 Politiets ansvar i kriser og styrking av lokal beredskap Salten politidistrikt Beredskapsplanlegger Rune Danielsen Politiets beredskapsansvar St meld nr 42 (2004-2005)

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Operasjonssentralen på Twitter

Operasjonssentralen på Twitter Operasjonssentralen på Twitter Tore Solberg Operasjonsleder Oslo politidistrikt OSLO POLICE DISTRICT Hvorfor Twitter? Politidirektoratet 11.mars 2011 Rundskriv : Bruk av sosiale medier i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Fra forordet

Detaljer

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 Overordnede konklusjoner Norge har i dag ikke ett politi. Det er store variasjoner i den

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

1. Komiteens tilråding

1. Komiteens tilråding 1. Komiteens tilråding I Stortinget ber regjeringen evaluere etableringen av politiråd i kommunene og deres betydning for forebyggende arbeid, herunder betydningen for den lokale terrorberedskapen. II

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE KS. Strategisk analyse 2014 ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE KS. Strategisk analyse 2014 ENHET/AVDELING 15.5.13 KS Strategisk analyse 2014 2013 Førstelinjeprosjektet Endringsprogrammet Merverdiprogrammet St. melding nr 21 - Terrorberedskap Politianalysen Samfunnsoppdraget: Politiets samfunnsoppdrag er å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

Politihøgskolen. Høgskolen for et reflektert, handlekraftig og trygghetsskapende politi Bjørn Danielsen, politioverbetjent, Operativ seksjon

Politihøgskolen. Høgskolen for et reflektert, handlekraftig og trygghetsskapende politi Bjørn Danielsen, politioverbetjent, Operativ seksjon Politihøgskolen Høgskolen for et reflektert, handlekraftig og trygghetsskapende politi Bjørn Danielsen, politioverbetjent, Operativ seksjon Innsatsleder Troms PD Instruktør TAS - NLA 30.03.2012 Side 2

Detaljer

NSO 2. desember 2015. Steffen Ousdal Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

NSO 2. desember 2015. Steffen Ousdal Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering NSO 2. desember 2015 Steffen Ousdal Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering Aktuelle tema Politireformen og interimløsninger Endringer i Politidirektoratet Spørsmål? Seksjon for politiberedskap

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

POLITIETS ORGANISERING (112) Jørn Rye Eriksen Leder operativ seksjon Politihøgskolen

POLITIETS ORGANISERING (112) Jørn Rye Eriksen Leder operativ seksjon Politihøgskolen PROFESJONALISERING INNEN POLITIETS ORGANISERING (112) Jørn Rye Eriksen Leder operativ seksjon Politihøgskolen Historisk tilbakeblikk 1970: Nødhjelpsutvalget avga sin innstilling og anbefalte at det skulle

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hvem er vi til for? Foto : Alstad Politidistrikt Sør-Øst 25.04.2016 Side 2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland 09.11.15 VARSLING Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland Politiets Fellesforbund Medlemi UNIO-hovedorganisasjonenfor Universitets-oghøyskoleutdannede. Den største fagforening i politiet

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014 PKF-konferansen 2014 Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen Gardermoen, 12. mars 2014 Politianalysens definisjon av forebygging Holdningsskapende arbeid blant ungdom gjennom tett oppfølging av personer

Detaljer

Totalt sett gir dette betydelige utfrodringer for beredskapen i området.

Totalt sett gir dette betydelige utfrodringer for beredskapen i området. 1 KORT BAKGRUNN. Organisering av politiet i midtre og indre Sogn. Sogn og Fjordane politidistrikt har de siste 3 årene vært organisert i 3 driftsenheter. Hver driftsenhetsleder har resultat og budsjettansvar

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

Innst. S. nr. 214. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:51 (2007-2008).

Innst. S. nr. 214. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:51 (2007-2008). Innst. S. nr. 214 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:51 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum,

Detaljer

Tvilsomt fotobevis i VG 1

Tvilsomt fotobevis i VG 1 1. februar 2007 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Erling Sivertsen Tvilsomt fotobevis i VG 1 De siste årene har VG publisert en rekke fotografier som avisen har fått tilsendt fra lesernes kameramobiler.

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/02643-28 008 9.9.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning Det vises

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt Sakspapir Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/7641 Ronny Frekhaug Tlf: 70 16 20 15 JournalID: 15/73481

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28. april 2009 Ref. nr.: 08/41711 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

Distriktsvise etterforskningsgrupper hva nå?

Distriktsvise etterforskningsgrupper hva nå? Distriktsvise etterforskningsgrupper hva nå? Ingen forpliktelser fra alle parter- hvordan går vi nå frem? Ørjan Steen, DSB 1 Hva skal jeg snakke om? Litt historie om AKB 1, AKB 2 og AKB 3 Hva skjedde med

Detaljer

Nærpolitireformenbetydning. fremtidig samarbeid med øvrige etater

Nærpolitireformenbetydning. fremtidig samarbeid med øvrige etater Nærpolitireformenbetydning for fremtidig samarbeid med øvrige etater Pm Tone Vangen Sivilt-militært kontaktmøte 6/9 Politiinstruksens 1 ligger fast 2-1, 3.ledd " Gjennom sin virksomhet skal politiet være

Detaljer

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- s t o r t i n g s v a l g e t 2 0 1 3 VEIVALG FOR NORSK POLITI alt som gjelder Volvo. og din mulighet til et godt kjøp. Visste du at gjennom Volvo-avtalen gir vi deg svært

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER:

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: teigmo@online.no PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: 23.04.2015 STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Kontroll av opplysninger,

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken Kommentarer Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken to syn på samme virkelighet Brev til Michael fra Per Nyborg og Kaare R. Norum Michael 2014; 11: 541 5. To av de nyeste Michael-utgivelsene er bøker

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune 1 Innholdsfortegnelse Heftets hensikt 3 Våre forventninger til deg 4 Turister 5 Lykkes du så lykkes naboen 6 Serviceholdninger internt 7 Våre holdninger

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Redningskonferansen 29. september 2014

Redningskonferansen 29. september 2014 Redningskonferansen 29. september 2014 «Effektiv krisehåndtering forutsetter at ulike samfunnsaktører har god innsikt og respekt for andre samfunnsaktørers rolle og ansvar». St.mld 29 (2011/12) om samfunnssikkerhet

Detaljer

Bør vi følge svenskene?

Bør vi følge svenskene? nr 10 21.10.2011 løssalg kr 55,- Bør vi følge svenskene? Svenske polititjenestemenn er alltid bevæpnet. Er det på tide at Norge følger etter? Vi har spurt politifolk fra hele landet om hva de mener. Side

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,-

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- Politi- Norge 2011: Færre politifolk i jobb Flere ubesatte stillinger Stort vedlikeholdsetterslep Kritisk lav beredskap Lang utrykningstid i distriktene Økte utgifter til

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha Nydesign Politiforum 16.10.2013 løssalg kr 55,- nr 10 GENERALISERT SPESIALISERT INNBYGGERNES BEHOV SYNLIGHET EFFEKTIVISERING BEDRE LEDELSE 22. JULI BEREDSKAP TILSTEDEVÆRELSE LOKALT POLITI POLITISTRUKTUREN

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Justis- og beredskapsdepartementet For: Departementsråd Tor Saglie Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Høvik 5. oktober 2012 HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Redningsselskapet viser til

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK Mulighetsstudien Orientering DM Roar Johansen Direktør NBSK 120115 Mandat Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe

Detaljer

Politiets evaluering av hendelsene 22. juli 2011 - metodevalg og metodeutfordringer

Politiets evaluering av hendelsene 22. juli 2011 - metodevalg og metodeutfordringer Politiets evaluering av hendelsene 22. juli 2011 - metodevalg og metodeutfordringer Evalueringskonferansen 4. september 2012 Avdelingsdirektør Espen Frøyland, Analyseavdelingen, Politidirektoratet Norsk

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av

Detaljer

NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE

NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE 1 Velkommen! 02.10.14 SIDE 2 3 Arrangører: 4 Hvorfor er vi her? Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med

Detaljer