kommuniké. MENN I HELSE Side Brannmann aldersdiskriminert Side 4 5 Lønnsoppgjøret i Spekter, PBL og KA Side 8 9 Satser på biblioteket Side 14 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kommuniké. MENN I HELSE Side 10 13 Brannmann aldersdiskriminert Side 4 5 Lønnsoppgjøret i Spekter, PBL og KA Side 8 9 Satser på biblioteket Side 14 17"

Transkript

1 kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG MENN I HELSE Side Brannmann aldersdiskriminert Side 4 5 Lønnsoppgjøret i Spekter, PBL og KA Side 8 9 Satser på biblioteket Side Ambulanserally til Mongolia Side 20 Skolemat gir bedre læring Side 26

2 2 LEDER LEDEREN Nådeløst, rystende og trist «Kriser vil komme igjen nå r vi minst venter det. Da gjelder det at akuttberedskapen i sin helhet er parat» 22. julirapporten er rystende lesning, ikke noe feies under teppet. Den får fram den nakne og utilslørte sannheten. Terroristen klarte å gjennomføre sine utspekulerte og despotiske aksjoner og massedrap uten at politiet klarte å stoppe ham. I vårt demokrati velger vi våre politikere. De skal være våre fremste tillitsvalgte og har sviktet. De har ansvaret for at politiet er i stand til å beskytte sitt folk. Dessverre fikk drapsmannen herje fritt. Dette er den alvorligste konklusjonen som kan trekkes av 22. julirapporten. Flere myndighetspersoner i ansvarlige posisjoner for et år siden, har gått av. Om det har vært riktig å kaste dem alle, kan man spørre seg. Kanskje burde andre gått. Jakten på syndebukker får ikke alltid et rettferdig utfall. Helsevesenet får fortjent skryt i rapporten. Ambulanser og ambulansepersonell var raskt på plass både i Oslo og ved Utøya. Skadede ble så raskt som mulig tatt hånd om. Kommisjonen sier om den prehospitale tjenesten at redningsinnsatsen var imponerende. Sykehusene leverte traumebehandling i verdensklasse. God fordeling mellom ulike nivåer sørget for at det ikke oppstod forsinkelser. Internasjonale eksperter er gjennomgående positive til helsepersonellet sin innsats. Om innsatsen sier kommisjonen at flere av helsearbeiderne hadde lang erfaring med alvorlige ulykker. «De utførte de samme prosedyrene som de gjør til daglig, bare i større målestokk». Helsevesenet er drillet på katastrofehåndtering. Kommisjonen påpeker at dessverre førte misforståelser mellom politiet og amk 22.juli i fjor til at ambulansene ikke kunne rykke fram til Utøya brygge, men ble stående og vente på veien ovenfor. Utbedring av amk- sentralene er helt nødvendig med tanke på framtidige kriser. Helsevesenet må få bedre beredskap og bedre planer for fordeling av pasienter mellom ulike sykehus. Opplæringen av akuttmedisinsk personell i å håndtere pasienter med alvorlige psykososiale traumer må også bli bedre. Maken til katastrofen i fjor vil vi forhåpentligvis aldri oppleve igjen. Men, store kriser vil komme igjen når vi minst venter det. Da gjelder det at både myndigheter, politi og akuttberedskapen i sin helhet er parat. Det er ingen tid å miste for å få dette på plass. Flere av de etterlatte som mistet sine kjære, er fornøyde med rapporten. Sannheten er brutal, men kan gi fred. Nå som vi har fått den rapporten vi kan samle oss om, kan vi komme oss videre. Terroristen vil få sin straff, utilregnelig eller ikke. Han må aldri slippes løs i samfunnet igjen. Vi vet alle at det er lettere å rive ned enn å bygge opp. Tilliten til våre politikere og til politiet må nå bygges opp igjen. Åpenhet og sannhet må være følgesvenner. audun hopland kommuniké Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo Telefon Faks Kontor Brugata 19, 6.etg. Utgiver Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS Redaktør Audun Hopland Redaksjonssekretær Siv M. Bjelland Journalist Gunhild Lervåg Opplag Issn Redaksjonen avsluttet 23. august Design Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg Exil design Trykk Ålgård Offset

3 INNHOLD 3 INNHOLD #5> Brannmann aldersdiskriminert 8 Lønnsoppgjørene i Spekter, PBL og KA 10 Menn i helsevesenet 14 Time kommune: Landets mest tilgjengelige bibliotek 19 Grensedragningsavtale mellom Delta, Negotia og Parat 20 Ambulanserally til Mongolia 22 Gunn som tannpleier 24 TY nytt navn 25 Smånytt 26 Skolemat gir bedre læring 30 Delta hjelper deg: Advokaten, pensjonseksperten, forhandlingsrådgiveren og likestillings- og diskrimineringsombudet 32 Frispark med Andreas Hompland: Den greske tragedien 33 Sitater 34 Kryssord 35 Petit: Kyr farlige dyr? Forsidebilde: Gunhild Lervåg

4 4 NYHETER Harald Mogen vil gjerne jobbe fulltid som brannkonstabel i Fredrikstad, men allerede som 34-åring var han for gammel for fast stilling der. Nå er han 37 år.

5 NYHETER 5 tekst og foto: gunhild lervåg 34 ÅR OG FOR GAMMEL FOR JOBBEN 34 år gammel. Ferdig utdannet brannkonstabel. Ansatt på deltid i brannkorpset i Fredrikstad. Harald Mogen hadde gode kort da han søkte heltidsjobb i brannvesenet i Fredrikstad. Men ingen over 31 år ble innkalt til intervju. Aldersdiskriminering, slår Likestillings- og diskrimineringsnemnda fast. «vi foretrekker søkere med relevant brann- og redningsteknisk utdanning eller kompetanse som f.eks fagbrev innen tekniske fag. Søkere uten tilfredsstillende erfaring bør ikke være eldre enn 28 år.» Slik lyder deler av utlysningen da Fredrikstad brann- og redningskorps i desember 2009 søker etter en brannkonstabel i fast, helt stilling. Harald Mogen er utdannet elektriker, har på det tidspunktet jobbet i brannkorpset på Hvaler i Fredrikstad i fem år, gått brannskolen og tatt nødvendige kurs. Som 34-åring med relevant utdanning og erfaring, regner han seg som godt kvalifisert til stillingen. Han er også tilkallingsvikar på brannstasjonen i Fredrikstad. Som deltidsansatt har han også fortrinnsrett til stillingen. Mogen føler seg ganske sikker på å få komme på intervju. Ukene går. Mogen hører ingenting fra arbeidsgiveren. Han får ingen bekreftelse på at søknaden er mottatt. Så får han av kolleger vite at noen allerede er ansatt. Forbudt Å stille krav til lav alder ved nyansettelser, har vært vanlig i brann- og redningskorpsene landet rundt og er en kjent problemstilling for Branntjenestens Yrkesorganisasjon. Men det er ulovlig. Arbeidsmiljølovens paragraf 13 1 slår fast at det er forbudt å diskriminere på grunn av alder. «Jeg har gjort dette for andre, slik at andre lettere skal få jobb selv om de er over 28 å r. Det er hå rreisende at arbeidsgiver bruker alder ved ansettelser.» Harald Mogen Klager Mogen tar kontakt med Vidar Nilsen som er hovedtillitsvalgt for Delta. Nilsen har jobbet grundig med diskrimineringssaker før. Han tar kontakt med brannsjefen som holder fast på at det er gode grunner til å foretrekke søkere under 28 år, og at alder kan settes i utlysningstekster. Brannsjefen viser til hensynet til muskelstyrke og fysisk utholdenhet. Kommunen har senere erkjent at utlysningsteksten med alderspreferanse var ulovlig. Nilsen råder Mogen til å klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet konkluderer med at Fredrikstad kommune ved Fredrikstad brann- og redningskorps diskriminerte Mogen på grunn av alder da han ikke ble innkalt til intervju. Av alt 69 søkere, ble 13 innkalt til intervju. 11 av dem var under 28 år, de to siste 29 og 30 år. Fredrikstad kommunen aksepterer ikke Ombudets konklusjon, og klager. Ombudet vurderer saken en gang til og holder fast på sin avgjørelse. Da anker Fredrikstad kommune saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemda. Kommunen mener at det var Mogens fysiske forutsetninger og ikke alderen, som gjorde at han ikke var

6 6 NYHETER 6 NYHETER Hovedtillitsvalgt Vidar Nilsen i Fredrikstad er glad for seieren i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. minering, har han ikke fått en eneste vakt som tilkallingsvikar der. Brannkorpset har samtidig søkt etter tilkallingsvikarer. Han har også mistanke om at han får mindre opplæring enn andre på Hvaler. Han har bedt om å få kjøre opp til lastebil og ser at andre som har kortere fartstid i korpset, får kjøre opp, men ikke han. Han diskuterer ikke diskrimineringssaken med ledelsen og kolleger, og kollegene har vært greie å forholde seg til hele tida, mener Mogen. Spesielt siden jeg har klaget på arbeidsgiveren min, er jeg glad for at det har gått den veien det har gått i Nemnda. Jeg har gjort dette for andre, slik at andre lettere skal få jobb selv om de er over 28 år. Det er hårreisende at arbeidsgiver bruker alder ved ansettelser. Ved ansettelser til deltidsstillinger, er alder ikke tema, selv om det er samme jobben som skal utføres, opplyser Mogen. Mogen liker spenningen i jobben og å redde folk. Han har fortsatt lyst til å jobbe heltid som brannkonstabel, men tviler på at det blir i Fredrikstad. aktuell for stillingen. Kommunen mener Mogens formelle og reelle kompetanse er god nok, men viser til at Mogen ikke besto kondisjonstesten da han ble vurdert som tilkallingsvikar 10 måneder tidligere. Testresultatene hindret likevel ikke at han ble ansatt som tilkallingsvikar. Seier Før sommeren i år, to og ett halvt år etter at saken startet, konkluderer også Nemnda med at Mogen er aldersdiskriminert. Nemnda viser til at kondisjon lar seg trene opp og at selv om det er en sammenheng mellom fysiske forutsetninger og alder, er det ikke sannsynlig at det er avgjørende fysiske forskjeller mellom en 28-åring og en 34-åring. Det kan ikke være sånn at du ikke kan flytte til en annen by og få jobb som brannkonstabel når du er 32 år, sier hovedtillitsvalgt Vidar Nilsen. Både han og Mogen er glad for seieren i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nå må Fredrikstad kommune gå gjennom praksis for ansettelser. De må slutte å legge alder til grunn og ha en konkret vurdering av alle søkere. Det er viktig at ansettelser i det offentlige foregår på en ryddig måte, sier Nilsen. Kommunen har nå startet med opplæring av alle som har tilsetningsmyndighet, slik at de kan lov- og regelverk rundt ansettelser. Vidar Nilsen har også tidligere fremmet saker for Likestillings- og diskrimineringsombudet og -nemnda. For to år siden var han en viktig støttespiller da en kvinnelig sfo-leder fikk medhold i at hun burde ha like høy lønn som tekniske ledere i kommunen. Saken har fått betydning for mange andre i tilsvarende stillinger i andre kommuner. Gjør dette for andre Harald Mogen er fortsatt ansatt på deltid i brannkorpset på Hvaler, i tillegg til å jobbe med salg av verktøy, maskiner og verneutstyr. Etter at han anklagde Fredrikstad brann- og redningskorps for aldersdiskri- Fakta Ombudet skal passe på at ingen diskrimineres på grunn av kjønn, funksjonshemming, etnisk bakgrunn, språk, religion, alder eller seksuell orientering (som homofile og lesbiske). Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Nemnda kan pålegge stansing, retting og andre tiltak som er nødvendige for å sikre at diskriminering, trakassering, instruks eller gjengjeldelse opphører og for å hindre gjentakelse. Nemnda kan sette en frist for oppfyllelse av pålegget. Nemnda kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg dersom fristen for å etterkomme pålegget er oversittet.

7 NYHETER 7 25% RABATT Ingen innmeldingsavgift KOM I FORM MED DELTA! Tren hos Actic, få 25 % rabatt og ingen innmeldingsavgift! Delta har inngått en helt unik medlemsavtale med et av Norges raskest voksende treningssentra. Du finner Actic på 24 steder over hele landet, og de fleste treningsstudioene er tilknyttet en svømmehall. Adgang til svømme-hall inngår i treningsavgiften. Du får utformet et treningsprogram som er tilpasset nettopp dine forutsetninger og mål. Når du har trent i en periode, gjøres det en oppfølging. Det gir resultater enten du trener for kondisjon, styrke eller vektreduksjon. Vis Delta-medlemskortet når du tegner medlemskontrakt i Actic. Da får du gratis innmelding og 25 % rabatt på treningsavgiften. For priser, bindingstid og andre betingelser, se SVØMMING VARIERT TRENING Her finner du mer informasjon om ACTIC. Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS. Brugata 19, Pb Grønland O134 OSLO. Tlf: Faks:

8 8 NYHETER STOD IMOT HELGEPRESSET LØNNSOPPGJØR tekst: gunhild lervåg Delta-ledere Gunn Olander og Erik Kollerud er fornøyde med at de i lønnsoppgjørene har klart å holde fast på prinsippet om at ingen skal måtte jobbe oftere enn hver tredje helg. Foto: Gunhild Lervåg

9 NYHETER 9 Arbeidsgiver forsøkte å få arbeid oftere enn hver tredje helg inn i tariffavtalen for sykehusansatte, men ys og Delta sto imot. vi er fornøyd med å ha holdt fast på prinsippet om at ingen av våre medlemmer skal tvinges til å jobbe oftere enn hver tredje helg. Det sier forhandlingsleder Erik Kollerud i ys Spekter Helse etter lønnsoppgjøret for sykehusansatte. Spekter, som representerer arbeidsgiverne på sykehusene, ville belønne dem som jobber oftere enn hver tredje helg med 20 kroner mer i timen i helgene. lo og Fagforbundet takket ja til tilbudet, men ys og Delta går ikke med på ordningen. Delta mener ordningen vil presse fram turnusordninger som etter hvert tvinger ansatte i sykehusene til å jobbe oftere enn hver tredje helg. Vi valgte å stå på prinsippet turnusarbeidere har hatt siden 1987 om at ingen skal arbeide oftere enn hver tredje helg, sier Erik Kollerud. Delta-medlemmer får 40 kroner i timen i helgetillegg uansett hvor mange helger de jobber. Medlemmer av Fagforbundet får nå et helgetillegg på 60 kroner i timen hvis de jobber oftere enn hver tredje helg, mens de som jobber hver tredje helg eller sjeldnere, får helgetillegg på 40 kroner i timen. De som får 60 kroner i timen, tjener 300 kroner mer i løpet av en helg enn dem som får 40 kroner i timen i helgetillegg. Tiltak mot deltid Kollerud understreker at Spekter og ys er enige om at flere skal jobbe heltid. Spekters modell løser ikke deltidsproblemet. Vi tror partene lokalt er flinkere til å finne gode løsninger på deltidsproblematikken, sier Kollerud. Derfor har Spekter og ys-forbundene avtalt å arbeide sammen om lokale tiltak som reduserer omfanget av deltid. Dette kan også være lokale løsninger som tilgodeser for eksempel dem som selv ønsker å jobbe oftere enn hver tredje helg, sier Erik Kollerud. Lokale varianter ys gikk i årets tariffoppgjør i Oslo kommune motvillig med på to ulike helgesatser, alt etter hvor ofte de ansatte jobber helg. Der får ansatte som jobber to eller flere helger ekstra i året utover hver tredje helg, et lørdags- og søndagstillegg på 65 kroner i timen. Øvrige arbeidstakere får 50 kroner i timen for lørdags-/søndagsarbeid. I de andre kommunene er det ikke en todeling av helgetillegget. Der er helgetillegget 50 kroner i timen, hvis ikke annet er avtalt lokalt. I Trondheim kommune belønnes faste ansatte i helse og velferd med 2000 kroner for hver helg de frivillig jobber utenom ordinær turnus. De 2000 kronene kommer i tillegg til helgetillegget på 50 kroner. I Kongsberg kommune får ansatte som har treårig høyskole, 3000 kroner for helgearbeid oftere enn hver tredje helg. Fagarbeidere får kroner i kompensasjon pr. helg. Resultatet på sykehusene Sykehusansatte vil nå få et generelt lønnstillegg på 2,7 prosent eller minst kroner. I tillegg kommer lokale forhandlinger. Den økonomiske rammen på oppgjøret er på 4,1 prosent, lik som for kommune- og statsansatte. Minstelønnssatsene er nå på linje med minstelønnen for kommuneansatte. Det er Delta fornøyd med. Vi har fått gjennomslag for at våre medlemmer i sykehusene skal ha samme lønnsutvikling og de samme minstelønnssatser som i kommunene (ks), sier Erik Kollerud. LØNNSOPPGJØRET FOR ANSATTE I PRIVATE BARNEHAGER Ansatte i private barnehager som er tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund vil få et generelt lønnstillegg på til for ufaglærte og fagarbeidere og til for høgskolegruppene. Kompetansetilleggene økes til minst kr / pr. år for tilleggs- og videreutdanning 30/60 studiepoeng eller fagskole av et halvt/ett års varighet. Dette kommer i tillegg til minstelønn. Helgetillegget økes til 50 kroner i timen. Arbeidstakere som oppfyller kravene til afp kan velge å jobbe 80 prosent stilling med 100 prosent lønn i stedet for uttak av afp. LØNNSOPPGJØRET FOR KIRKEANSATTE Lønnen for kirkeansatte øker med 2,7 prosent eller minst kroner etter årets tariff-forhandlinger. I tillegg kommer lokale forhandlinger. Lørdags- og søndagstillegget økes til 40 kroner i timen. NY SÆRALDERS- GRENSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Helsefagarbeidere har nå fått særaldersgrense på 65 år. Det er det samme som hjelpepleiere har. Omsorgsarbeiderne har fortsatt ikke fått denne aldersgrensen, men kan søke konvertering av autorisasjon til helsefagarbeider. En særaldersgrense gir rett og plikt til å gå av tidligere med pensjon enn den vanlige aldersgrensen som er 70 år. Særaldersgrenser finner vi som oftest i yrker der det stilles særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper.

10 10 NYHETER tekst og foto: gunhild lervåg MENN GJØR SUKSESS I HELSEVESENET Han har vært sveiser, maler, jobbet på lager og har truck-sertifikat. Nå utdanner Rolf Gulbrandsen seg til helsefagarbeider. Rolf Gulbrandsen trives godt både sammen med kolleger og beboere på Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim. I bakgrunnen er kollegene Kari Kristiansen og Irene Buvarp.

11 NYHETER 11 «Hvis jeg får tilbud om lagerjobb med grei betaling, må jeg ta det i stedet for prosent stilling i helse» Rolf Gulbrandsen, helsefagarbeider-lærling Rolf Gulbrandsen har tid til en prat med Wilrun Brechan. Rolf Gulbrandsen skjenker kaffe til Guri Eide. lærlingen rolf gulbrandsen (45) skjenker kaffe og slår av en prat med beboerne i dagligstua på Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim. Stemningen er rolig. De eldre smiler, og Rolf Gulbrandsen spøker lett med dem. Her trives Rolf. Han er lærling på en avdeling for demente. Rolf er en rolig type, liker å omgås folk og blir ikke så fort stressa. Utfordringer er det nok av, men følelsen etter endt arbeidsdag er annerledes og bedre enn da han jobbet som maler. Å jobbe i helsevesenet gir ham mye mer enn å male en vegg. Ble helserekrutt Tilfeldigheter endret kursen i livet til Rolf. Tobarnsfaren fikk trøbbel med ryggen, ble sykemeldt og måtte slutte som maler. Han ville komme seg ut i arbeid igjen og hadde møter med nav om framtidig yrkesvalg. Det var vanskelig å tenke nytt etter mange år i byggebransjen. «Jeg kan tenke meg å jobbe i helse», sa han på et møte med to saksbehandlere i nav. «Her har vi det», sa saksbehandleren. Saksbehandleren så ned på et skriv som nettopp hadde kommet fra Trondheim kommune. Et nyoppstartet prosjekt søkte etter menn som vil prøve seg på sykehjem eller i hjemmetjenesten i åtte uker, for så å ta utdanning som helsefagarbeider, vernepleier eller sykepleier. Helserekrutter kalles de som går ut i åtte ukers praksis. Suksess Rolf Gulbrandsen søkte og ble med i den første puljen med helserekrutter. Etter praksisen på sykehjem var han motivert til å utdanne seg til helsefagarbeider. Av 47 helserekrutter siden prosjektet startet for tre år siden, har 42 gått videre med helseutdanning. Flesteparten av dem vil bli helsefagarbeidere. De er mer helsefagarbeidermenn enn sykepleiermenn. De er veldig utøvende og finner seg godt til rette blant brukerne. De ønsker ikke administrativ karriere, sier Frode Rønsberg, som leder prosjektet «Menn i helsevesenet» i Trondheim kommune. Målet er å øke mannsandelen i helse og velferd i Trondheim med en prosent i året. Nå er 22 nye menn ute i praksis som helserekrutter. Til disse plassene var det over hundre søkere. Det viser at det er gode muligheter for å rekruttere menn til helsevesenet, sier Rønsberg. Målgruppa er menn fra 18 til 55 år. De fleste er 30 pluss. Hadde det ikke vært for prosjektet, ville få av dem tatt helsefaglig utdanning. Den eldste aldersgruppa gjør suksess. De har mange forutsetninger for å lykkes. De er reflekterte og er veldig målbevisste i det nye yrkesvalget, sier prosjektlederen. Åpner døra for menn Rønsberg er veldig tilfreds med at rekruttene finner seg så godt til rette. Ingen av Er du mann og bor på sykehjem, så trenger du å få hjelp av både menn og kvinner, mener Frode Rønsberg. dem har prøvd seg i helsevesenet tidligere. For å bli med som helserekrutt, må du være uten erfaring. De skal gjøre erfaringer som de ikke har hatt mulighet til å gjøre seg før. Helsedøra er stengt for mange menn. Rekruttene forteller at de opplever mestring og utvikling. De får mange tilbake-

12 12 NYHETER Rolf Gulbrandsen, Wilrun Brechan, Guri Eide og Jens Henrik Mo nyter kaffe, vafler og god stemning i stua. meldinger på jobben de gjør og oppdager at det er behov for egenskapenes deres. Selv er Rønsberg sykepleier og har jobbet i den kommunale helsetjenesten i mange år. Han har erfart at de mannlige rekruttene har stor nytte av at de er flere i samme situasjon. Menn som har tatt et utradisjonelt yrkesvalg, får valget bekreftet og styrket når de møter andre menn som har valgt som dem. Rønsberg har sett at rekruttene blir attraktive på arbeidsplassen. Er du mann og bor på sykehjem, så trenger du å få hjelp av både menn og kvinner. Vi står i posisjon til å gi tjenester som brukergruppa trenger. Vi trenger en arbeidsstokk som gjenspeiler brukerne. Intimstell Rolf Gulbrandsen har kone som er hjelpepleier. Helt ukjent med yrket var han derfor ikke da helsedøra ble åpnet for ham. Reaksjonene fra omgivelsen på yrkesvalget er positive. Du har vært på feil sted, sier venner og kjente. De sier at de skjønner valget og at det er her jeg passer. Jeg trives og har det bra med selv. Rolf hadde, som mange av de andre rekruttene, høy terskel for intimstell. Jeg grudde meg, men jeg har jobbet sammen med flinkt folk som har vist meg hvordan jeg skal gå fram. Etter et par dager i praksis, var stellet helt greit. Nå kjennes det dagligdags, sier han. Rekruttene har en reell skrekk for intime oppgaver. Men den andre gangen de er med på intimstell, opplever de at de praktiske oppgavene er underordnet at de skal gi god pleie. Det tror de ikke på forhånd, sier Rønsberg. Mindre surmuling Selv om ni av ti ansatte innenfor pleie og omsorg er kvinner, er ikke Rolf den eneste hanen på Havsteinekra helse- og velferdssenter. På enkelte vakter kan det være bare menn på jobb, sier han. Mange av de kvinnelige kollegene er glad for at det også er menn på jobb. Da snakker de om andre ting. Når menn kommer, blir det mindre surmuling og klaging. Kvinnene vil vise seg fram fra ei god side, men de flørter ikke, opplyser kvinnelige veiledere som har hatt ansvar for de mannlige

13 helserekruttene ute på arbeidsplassene. Prosjektet opererer med kjærestegaranti, men ingen er blitt kjærester på jobb ennå, spøker Frode Rønsberg. Små stillinger Rolf og de andre helserekruttene skårer høyt på trivsel i de nye jobbene sine. Men som alltid truer skyer i horisonten. Får de jobb etterpå? Rolf Gulbrandsen er spent på om hvor mange prosent stilling han får når han er ferdig utdannet Jeg har stått på for å få til denne utdanningen. Jeg ser nesten ikke stillingsutlysninger til helsefagarbeidere. I verste fall gjør jeg noe helt annet. Jeg kan kjøre truck og jobbe på lager. Hvis jeg får tilbud om lagerjobb med grei betaling, må jeg ta det i stedet for prosent stilling i helse. Jeg «Helsedøra er stengt for mange menn.» Frode Rønsberg, prosjektleder Menn i helse Rolf Gulbrandsen tilbyr Jens Henrik Mo vafler og drikke. Frode Rønsberg jobber for å få flere menn i helsevesenet, og får plakatstøtte fra hjelpepleieren Richard Skog. Han er kåret til Norges sterkeste mann. må jo også ta hensyn til familien, sier han. Men helst vil han jobbe som helsefagarbeider. Han håper at politikerne skjønner at det er bruk for helsefagarbeiderne og får opp lønningene. Rolf Gulbrandsen trenger ingen millionlønn, bare trivselen er på plass. Som maler var det mye stress og tidsfrister som skulle holdes. De som kjører søppel, får smusstillegg, men det får vi ikke her. De har knyttet sekker med søppel, vi er i direkte kontakt med bleier og smuss uten tillegg. Prosjektleder Rønsberg forteller om muligheter: I Trondheim skal tre nye helse- og velferdssenter bygges og bemannes i løpet av de fire neste årene. Møt flere av helserekruttene på NYHETER 13 MENN PRATER MER MED BEBOERNE Kvinnelige masekjerringer og mannlige unnasluntrere. Slik kan menns og kvinners oppfatninger av hverandre beskrives i pleie- og omsorgssektoren. Mens mennene karakteriseres som rotete og seine i stellet, reagerer de selv på «den kvinnelige pekefingeren». Dette fant forskeren Helge Svare fra Arbeidsforskningsinstituttet ut da han fulgte arbeidet på et sykehjem i Telemark i ett år. Sykehjemmet økte i perioden andelen mannlige ansatte til 30 prosent. De mannlige pleierne prioriterte å prate med beboerne framfor å rydde. Det reagerte kvinnene på og mente at mennene var unnasluntrere og rotete. Mennene opplevde sine kvinnelige kollegaer som veldig ryddeorienterte, og mente at de var overdrevet opptatt av orden, lister og systemer. For eksempel protesterte mennene på at morgenstellet av beboerne måtte gjøres etter rigide lister. Hvis en på gangen ikke ville stå opp, endret de på rekkefølgen. Denne endringen fikk mennene gjennomslag for. Selv om mennenes inntog førte med seg flere diskusjoner om rydding, økte trivselen på sykehjemmet, skriver Svare i boka «Menn i pleie og omsorg brødre i hvitt». Kvinnene oppfattet mennene som rotete, men også som mer åpne og med mer humor. Noen av kvinnene hadde også lagt merke til diskusjonene om prioriteringen mellom rydding og omsorg, og framhevet at mennene var mer opptatt av pasientene.

14 14 REPORTASJE Biblioteksjefen omtaler Marie Hagen som «en reddende engel». Hun har hatt sommerjobb som skrankevakt og finrydder her i hyllene. BIBLIOTEKSUKSESS PÅ JÆREN bryne, time kommune: Kontrasten er stor etter 25 år i midlertidige lokaler i rådhuset på Bryne. Nå blomstrer Time folkebibliotek i hypermoderne lokaler i Brynebyen på Jæren. tekst og foto: siv m. bjelland Popkulturavdelingen.

15 REPORTASJE 15 En lur ved Per Formos veggutsmykking. i en tid der mange bekymrer seg for bokas og bibliotekets framtid har Time kommune valgt å satse for fullt. Folk og ansatte fryder seg etter at Time bibliotek på Jæren høsten 2010 flyttet fra midlertidige lokaler på 634 m 2 i «en bortgjemt krok» i kommunehuset. Nå utfolder de seg på m 2. Det nye biblioteket er samlokalisert med Garborgsenteret og kafé Garborgstova. Nær jernbanen og sammen med den 18 etasjer høye skyskraperen, Forum Jæren. Det er ikke mange hundre meterne fra de tidligere lokalene, men den symbolske avstanden er stor. Dette er kanskje det mest framtidsrettede området på Bryne, omgitt av urbane leiligheter og kontorer for skapende og tjenesteytende næringer. Ved nyttår fikk biblioteket også ny sjef, da daværende sjef Vidar Lund ble fylkesbiblioteksjef. Den nye sjefen heter Aud Søyland Kristensen og er mangeårig medlem i «Jeg tror bøkene vil ha en sterk rolle i mange år framover, men vi vil få mange flere plattformer.» Biblioteksjef Aud Søyland Kristensen, Time folkebibliotek Delta. Sammen med hovedtillitsvalgt i Delta, Elisabeth Bjørheim Salte, tar Kristensen imot Kommunikés utsendte for en full omvisning i Jærens nye litterære storstue. Landets beste åpningstider Kommunen har vært spandabel med bygget til 60 millioner kroner. Arealet i biblioteket er nesten tredoblet. Her er vakre interiørdetaljer i form av nydelig treverk og storslått kunst. En hel vegg er utsmykket av trondheimskunstneren Per Formo. Veggbildet utgjør et atrium over to etasjer fra hovedsalen i biblioteket opp til Garborgsenterets lokaler i annen etasje. Biblioteket kan også skilte med landets beste åpnings-tider, mye takket være selvbetjeningsløsninger for utlån og innlevering. Antallet bøker og ansatte er det samme, men bøkene har fått en mer fristende presentasjon. At besøkstallene også har gått opp, tyder på at befolkningen kjenner sin besøkelsestid. Etter 20. august har de bestemt seg for å forskyve litt på åpningstidene. De blir da mandag torsdag klokka 9 19, fredag klokka 9 16 og lørdag klokka 10 15, som før. Mandag fredag klokka 7 9 vil dørene være åpne med mulighet til å benytte lokalene og låne på utlånsautomatene. I tillegg blir det en prøveordning med søndagsåpent for selvbetjening klokka Kafeen Garborgstova skal også ha søndagsåpent. Det er fordi Garborgsenteret åpner offisielt 5. september (med kulturministeren som hedersgjest) og får søndagsåpent. Bibliotekansatte skal ikke ha søndagsvakter, men den felles skranken vil

16 16 NYHETER Det er en kjekk kommune å være tillitsvalgt i, sier Elisabeth Bjørheim Salte(t.h) her sammen med biblioteksjef Aud Søyland Kristensen (også bildene over). Vår filosofi er at vi satser på åpenhet og tillit. Da forventer vi noe av publikum, at de viser respekt. Det går bra. Vi er fornøyde med publikumet vårt. Det påvirker arbeidsmiljøet positivt, sier Aud Søyland Kristensen. bli betjent av verter fra Garborgsenteret. Publikum kan derfor ikke forvente biblioteksservice på søndagen. Men låne kan de og benytte lokalet. Så hvorfor ikke, hvis det lar seg gjøre? Vi prøver, sier biblioteksjefen. Biblioteket kjenner ikke til misbruk som kan knyttes til det selvbetjente systemet. Tvert i mot er dette den lånemetoden de fleste bruker, opplyser biblioteksjefen. Hovedsalen i første etasje er luftig og lys med store vindusflater fra sør og nord. Bøkene står i reoler på hjul, som kan flyttes til side i forbindelse med arrangementer som har opptil 200 mennesker. Like ved ekspedisjonen er det også en godt synlig og koselig kafe med franskinspirert meny; Garborgstova. I andre etasje har administrasjonen kontorer og fellesarealer sammen med Garborgsenteret. Kontorlokalene bærer fortsatt preg av å være i en flytteprosess, og vitner om høyt aktivitetsnivå. Andre etasje huser også popkulturavdelingen med pc er til disposisjon, dvd og musikkutlån og en fargerik og romslig lounge der folk kan slappe av med bøker eller benytte bibliotekets pc er. Det er ingen begrensninger eller kontroll på bruk av pc, og det fungerer bra. Det har vært rapportert om at enkelte har vært inne på sider som vi ikke vil at folk skal utsettes for i det offentlige rom, men det er svært sjelden og har ikke ført til konflikter. Vi er tydelige på at slikt vil vi ikke ha. Grunnen til at det fungerer så bra tror jeg er på grunn av god selvjustis i og med at pc-brukerne sitter så nær hverandre og at folk hele tiden går fram og tilbake rett bak dem og lett kan se hva skjermene viser, sier biblioteksjefen. Auditorium, grupperom, som biblioteket deler med Garborgsenteret, er også i denne etasjen. Spennende samarbeid Samboerskapet med Garborgsenteret og kafeen Garborstova er en viktig del av suksessformelen. Sammen driver de kafeen og ekspedisjonen, og de samarbeider også om flere arrangementer. Vi er ikke vant til å snakke om konkurranse i kommunen. Folkene her er flinke og aktive pådrivere for å få til dette med næring, kultur og læring. Ved siden av oss får vi om noen år også en av Norges største videregående skoler, sier Kristensen. Garborgsenteret satser på interaktiv bruk av språket og henvender seg til unge voksne og skoleklasser med et rollespill om språk og språkets utvikling i samfunnet. «Senteret skal fremme Hulda og Arne Garborgs visjoner som handler om langt mer enn litteratur. Senteret skal skape engasjement og debatt mellom nye generasjoner for å sikre at unge mennesker ser demokrati- og samfunnsprosesser som viktige arenaer å ta del i», skriver senterets om sitt oppdrag. «Magiske arrangementer» De fleksible løsningene i biblioteket gjør det mulig å ha opptil tre større og mindre arrangementer samtidig. Ved store arrangementer kan vi kjøre og flytte hyller slik at vi får et stort rom eller et lite rom omkranset av bøker. Vi har hatt magiske arrangementer her, forteller biblioteksjefen. Hun nevner blant annet en samtale med biskop Erling Pettersen om Arne Garborg og et sjumannsorkester som spilte til leikarring i Hulda Garborgs ånd. Biblioteket

17 REPORTASJE 17 Om Garborgsenteret: «Det er alt anna enn grått når jærbuen tar den unge Garborg tilbake frå utkantane og heiane, og plasserer han sentralt i Brynebyen. Det er framsynt.» Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Tor Obrestad, Aftenposten Garborgstova er en fransk kafé som drives av Plamena og Eric Valentin. Jeg leste at de ønsket noen til å starte kafe på biblioteket, sier en smilende Plamena. De er fra Alsace hvor de har drevet et familiehotell. De leier lokalene av Garborsenteret, men driver privat. har også samarbeidet med Nasjonalmuseet om en utstilling i samarbeid med kulturskolen. Auditoriet huser de jevnlige arrangementene til Folkeakademiet: Det svært populære Senioruniversitetet og visning av barnefilm. Det medlemsbaserte tilbudet filmrommet.no med nye norske filmer, er også ettertraktet. På kvinnedagen 8. mars sørget biblioteksjefen selv for å få satt opp den legendariske norske spillefilmen Hustruer av Anja Breien. Hun ønsket i den forbindelse å tilby et glass vin til kinogjestene. Da måtte de snu om på rutinene. Vi måtte søke om skjenkebevilling og fikk ikke lov til å ta betalt for filmen. Et glass vin kostet 25 kroner. Resultatet: Seks damer i 60-årene og seks liter vin. En suksess, konkluderer Kristensen. Hun tilføyer at hun betalte vinen selv siden inntektene ikke var så store, og at hun ikke belastet bibliotekbudsjettet med utgifter til vin. Kanskje en reprise neste år vil trekke flere folk og skaffe mer penger i kasser? sier hun. Lokalene i det nye biblioteket kan leies av alle. Blant de som har benyttet tilbudet er Delta i Time kommune. Kafeen tilbyr bespisning. Vi leier ut lokalene, mot betaling. Kommunale virksomheter får rabatt. Leieinntektene deles med Garborgsenteret, sier Kristensen. «Litteraturen et godt møtested» Selv med stadig flere digitale bøker har folk behov for å møtes rundt litteraturen, kan det se ut som. Kristensen er slett ikke bekymret for bibliotekets rolle i en ny og elektronisk tid. Jeg tror bøkene vil ha en sterk rolle i mange år framover, men vi vil få mange flere plattformer, sier Kristensen. Hun kaller det «en tautrekking i tankeganger». Biblioteket har økt satsningen på digitale tilbud. De abonnerer på flere databaser og kan tilby elektroniske utgaver av en rekke utenlandske aviser fra hele verden. Det er en spenning fra forlagene, som eier de fleste bokhandlene. Men musikkbransjen har klart overgangen fra analog til digital. Vi abonnerer på flere tjenester som publikum kan logge seg inn på, over 100 aviser på 50 språk, tilgjengelig på egne laptop er via det trådløse nettet eller på bibliotekets stasjonære pc er. Det er en betalingstjeneste vi yter service på, sier Kristensen. Hun ser gjerne at flere tar tjenestene i bruk. Vi er en stor kommune og det er en utfordring å formidle hva vi har å tilby. Vi må snakke med folk. Biblioteket vårt er et brukshus, en møteplass og en kunnskapsarena, sier hun. Tenk deg den endringen det er å gå fra 25 år i midlertidige lokaler i rådhuset. Vi har også fått mange nye arbeidsoppgaver, sier biblioteksjef Aud Søyland Kristensen. Hun startet som filialsjef ved Time bibliotek sin filial på Kverneland i 1984 og flytta over til hovedbiblioteket i Hun er frydefull av begeistring, men også ydmyk overfor alt det nye. Jeg har mye å lære, selv om jeg har vært i biblioteket i 28 år og er stolt av det, smiler hun full av smittende entusiasme.

18 18 ANNONSE KOMMUNIKE gir deg gode ferietilbud Jentetur til festlige Ålborg 2 netter på hotell i Ålborg sentrum, Danmark Foto: (c) Stockbyte Inkl. champagne -brunch SAMLET PRIS 825,- per person i dobbeltrom SPAR INNTIL 566,- Foto: Visit Aalborg First Hotel Aalborg 2 overnattinger 1 champagnebrunch 1 frokostbuffet 14 All white hudpleieprodukter pr. person 2 magasiner pr. rom Dere bor bra og billig midt i sentrum på First Hotele Aalborg. Her er det få minutter å gå til shopping i gågatene, kjøpesenteret Friis, Aalborg Casino og Danmark lengste bar og restaurantgate - Jomfru Ane Gade. Ankomst: Fredager frem til Valgfri i perioderne & & & & Ekstra døgn kr 375,-. Helg i trivilige Göteborg 2 netter på hotell i Gøteborg, Sverige Storbyferie i Berlin 2 netter på hotell i Berlin sentrum Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Ekspedisjonsavgift maks. kr 89,-. Se betingelser på Inkl. hamburgermeny Foto: Göteborg SAMLET PRIS 945,- per person i dobbeltrom Quality Hotel Winn Göteborg 2 overnattinger 2 frokostbuffeer Hamburgermeny med tilbehør 1 Shopping rabattkort Ankomst: Torsdager og lørdager frem til SAMLET PRIS FRA 649,- per person i minidobbeltrom SPAR INNTIL 193,- SPAR INNTIL 173,- 20% rabatt i hotellrestauranten Foto: MARC MEYERBROEKER BW Grand City Berlin Mitte 2 overnattinger 2 frokostbuffeer 1 kart over Berlin 20 % rabatt i hotellrestauranten Ankomst: Valgfri Pristillegg i visse perioder. Bestill på dtf-travel.no Annonsekode: KOMMUNIKE Tlf:

19 NYHETER 19 Gunn Olander fra Delta, Hans-Erik Skjæggerud fra Parat og Inger Lise Rasmussen fra Negotia møttes på tomta for nytt ys-bygg da de i sommer skrev under en avtale om tydligere grenser og bedre samarbeid. Foto: Goran Scekic TREKKER TYDELIGERE GRENSER MELLOM DELTA, NEGOTIA OG PARAT Lederne i Delta, Parat og Negotia møttes på byggeplassen til nytt ys-hus i Oslo. Her skrev de under en ny avtale om hvor grensene mellom de tre ys-fagforeningene går. tekst: audun hopland målet med avtalen er å ivareta interessene til medlemmene bedre, sørge for medlemsvekst og riktig organisering. Avtalen inneholder retningslinjer for å forebygge konkurranse og konflikter om rekruttering av de samme medlemmene. Slik er fordelingen: Delta skal først og fremst engasjere seg i kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten. Negotias område er funksjonærer i privat sektor. Parat har to primære områder: Privat og statlig sektor. Delta, Parat og Negotia har i dag enkeltmedlemmer og medlemsgrupper også utenfor sitt typiske område. De tre fagforeningene er enige om at alle medlemmer skal orienteres om hvor de naturlig hører hjemme. Ingen tvangsflytting Delta, Negotia og Parat mener at det i det daglige ikke utgjør noe stort problem at alle organisasjonene har enkelte medlemsgrupperinger i andre organisasjoners områder. Organisasjonene legger imidlertid vekt på at ingen skal drive aktiv verving utenfor egne områder. De tre fagforeningene er enige om at primærorganisasjon skal varsles, hvis enkeltmedlemmer eller medlemsgrupperinger tar kontakt med en av de andre organisasjonene på områder som ikke tilhører denne organisasjonens område. Medlemmer skal henvises til den beste organisasjon for dem. Avtalen har ikke som formål å tvangsflytte eksisterende medlemmer, understreker de tre forbundslederne. Grensedragning Når Delta ønsker å rekruttere i privat sektor, og Parat og Negotia godtar dette, er det klargjort i avtalen. Delta ønsker å ta vare på medlemmene i pleie- og omsorgssektoren, også etter privatisering av kommunenes helse- og omsorgstjenester. De tre forbundene er enige om at en framtidig «overenskomst for pleie og omsorgssektoren» bør inngås mellom nho/nho service og ys/delta. Delta, Parat og Negotia er enige om følgende grensedragning med tanke på framtidig rekruttering: Parat (privat og statlig sektor) er for arbeidstakere innen medier, reiseliv, fly og arbeidstakere (unntatt helsefag- og omsorgsarbeidere) i private helseforetak/ virksomheter. Negotia (privat sektor) er for funksjonærer innen energibedrifter i privat sektor, ikt, landbruk og funksjonærer i private helseforetak/virksomheter. Lokalt samarbeid Alle organisasjonene er enige om å oppfordre til og legge til rette for best og tettest mulig samarbeid mellom de tre organisasjonene lokalt på arbeidsplassen.

20 20 NYHETER Cooking Charity Chicks, som i sommer har kjørt en ambulanse til Mongolia. Foto: Cooking Charity Chicks Ford Transiten >> AMBULANSERALLY TIL MONGOLIA Tre driftige, kokkekyndige damer la i sommer ut på en skikkelig langtur for å levere en ambulanse til noen som virkelig trenger den med god hjelp fra ambulansepersonell i Delta. tekst siv m. bjelland

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold.

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold. Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab Laila Tingvold. Hvordan orientere oss? Tall fra SSB viser at det er 5.1 millioner innbyggere i Norge. Av disse er 669.000 innvandrere og 136.000 er norskfødte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Ombudet fant at det var andre grunner enn mannens utenlandske bakgrunn som var årsaken til at han ikke ble tilsatt i stillingen.

Ombudet fant at det var andre grunner enn mannens utenlandske bakgrunn som var årsaken til at han ikke ble tilsatt i stillingen. NOTAT Til: Fra: Heidi Wyller Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. 09/319 19/SF 400, SF 512.1, SF 711, SF 822, SF 900//HW Dato: 29.12.2010 Sammendrag Overskrift: Ombudet

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene?

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Vennskapsbykonferansen, Bergen 10. - 11. mai 2012 Hege Gjertsen og Terje Olsen, Nordlandsforskning

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE 12/985 08.10.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE 12/985 08.10.2013 Vår ref.: Dato: 12/985 08.10.2013 Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om en kvinne ble forskjellsbehandlet på grunn av graviditet da hun ikke fikk tilbud om lærlingplass i sykehjem. Spørsmålet for ombudet

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Fremtidens redningsmenn

Fremtidens redningsmenn Menn i helsevesenet Fremtidens redningsmenn Hva er Menn i helsevesenet? Samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Nav Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Helsedirektoratet Mål: Rekruttere

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Fjøsnissen. Moldetur. Som et resultat av denne overtroen er skikken med å sette ut grøt til nissen på låven julekvelden oppstått.

Fjøsnissen. Moldetur. Som et resultat av denne overtroen er skikken med å sette ut grøt til nissen på låven julekvelden oppstått. Moldetur Fjøsnissen Saba Abay/Yohannes Tewelde 6. november kom alle introelevene klokka ti på åtte på busstasjonen. Da Kari og Gry kom, kjørte bussen til Molde. Etter ca. 5-10 minutter sto Gry foran elevene,

Detaljer

tk LDo i-ikestillingr- og

tk LDo i-ikestillingr- og Viggo Jordahl Omveien z4 65ro KRISTIANSUND N tk LDo i-ikestillingr- og d isllr i n: i neri rp,sorr l) tj al el Vår ref. rol6z+-s-ema Deres ref. Dato: z6.o5.zoto OVERSENDELSE AV OMBUDETS VEDTAK - DISKRIMINERENDE

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

«En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat

«En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat «En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat NK LMH S FORSKERKONFERANSE 30. OKTOBER 2014 INGRID RUUD KNUTSEN, POST DOC, UIO Nettverksperspektiv Betydning av sosialt nettverk

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet har funnet til sammen syv stillingsannonser hvor det søkes etter salgskonsulenter.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har funnet til sammen syv stillingsannonser hvor det søkes etter salgskonsulenter. Dok. ref. Dato: 07/18-6/LDO-331//AKL 04.06.2007 WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/18 Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til annonser på Finn.no

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak

Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak Vår ref.: Deres ref.: Dato: 14/53 09.01.2014 Uttalelse i sak om diskriminerende stillingsannonse og praksis - varsel om hastevedtak Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til en rekke henvendelser,

Detaljer

Mangfold og kvalitet flere menn i omsorgstjenesten

Mangfold og kvalitet flere menn i omsorgstjenesten Frode Rønsberg, prosjektleder Mangfold og kvalitet flere menn i omsorgstjenesten Foto: Carl-Erik Eriksson Målsetninger: Mål: Den overordnede målsetningen for prosjektet er at Trondheim kommune utvikler

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

For å dekke behovet for pleiepersonell p i fremtiden trenger vi også flere menn i

For å dekke behovet for pleiepersonell p i fremtiden trenger vi også flere menn i For å dekke behovet for pleiepersonell p i fremtiden trenger vi også flere menn i pleie- og omsorgsyrkene. Elever MIO-prosjektet Menn i omsorgsyrker 10 klasse og 1 studiekvalifiserende Mannlige sykepleiestudenter

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015.

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.03.2015 Ref. nr.: 14/88726 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer