kommuniké. MENN I HELSE Side Brannmann aldersdiskriminert Side 4 5 Lønnsoppgjøret i Spekter, PBL og KA Side 8 9 Satser på biblioteket Side 14 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kommuniké. MENN I HELSE Side 10 13 Brannmann aldersdiskriminert Side 4 5 Lønnsoppgjøret i Spekter, PBL og KA Side 8 9 Satser på biblioteket Side 14 17"

Transkript

1 kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG MENN I HELSE Side Brannmann aldersdiskriminert Side 4 5 Lønnsoppgjøret i Spekter, PBL og KA Side 8 9 Satser på biblioteket Side Ambulanserally til Mongolia Side 20 Skolemat gir bedre læring Side 26

2 2 LEDER LEDEREN Nådeløst, rystende og trist «Kriser vil komme igjen nå r vi minst venter det. Da gjelder det at akuttberedskapen i sin helhet er parat» 22. julirapporten er rystende lesning, ikke noe feies under teppet. Den får fram den nakne og utilslørte sannheten. Terroristen klarte å gjennomføre sine utspekulerte og despotiske aksjoner og massedrap uten at politiet klarte å stoppe ham. I vårt demokrati velger vi våre politikere. De skal være våre fremste tillitsvalgte og har sviktet. De har ansvaret for at politiet er i stand til å beskytte sitt folk. Dessverre fikk drapsmannen herje fritt. Dette er den alvorligste konklusjonen som kan trekkes av 22. julirapporten. Flere myndighetspersoner i ansvarlige posisjoner for et år siden, har gått av. Om det har vært riktig å kaste dem alle, kan man spørre seg. Kanskje burde andre gått. Jakten på syndebukker får ikke alltid et rettferdig utfall. Helsevesenet får fortjent skryt i rapporten. Ambulanser og ambulansepersonell var raskt på plass både i Oslo og ved Utøya. Skadede ble så raskt som mulig tatt hånd om. Kommisjonen sier om den prehospitale tjenesten at redningsinnsatsen var imponerende. Sykehusene leverte traumebehandling i verdensklasse. God fordeling mellom ulike nivåer sørget for at det ikke oppstod forsinkelser. Internasjonale eksperter er gjennomgående positive til helsepersonellet sin innsats. Om innsatsen sier kommisjonen at flere av helsearbeiderne hadde lang erfaring med alvorlige ulykker. «De utførte de samme prosedyrene som de gjør til daglig, bare i større målestokk». Helsevesenet er drillet på katastrofehåndtering. Kommisjonen påpeker at dessverre førte misforståelser mellom politiet og amk 22.juli i fjor til at ambulansene ikke kunne rykke fram til Utøya brygge, men ble stående og vente på veien ovenfor. Utbedring av amk- sentralene er helt nødvendig med tanke på framtidige kriser. Helsevesenet må få bedre beredskap og bedre planer for fordeling av pasienter mellom ulike sykehus. Opplæringen av akuttmedisinsk personell i å håndtere pasienter med alvorlige psykososiale traumer må også bli bedre. Maken til katastrofen i fjor vil vi forhåpentligvis aldri oppleve igjen. Men, store kriser vil komme igjen når vi minst venter det. Da gjelder det at både myndigheter, politi og akuttberedskapen i sin helhet er parat. Det er ingen tid å miste for å få dette på plass. Flere av de etterlatte som mistet sine kjære, er fornøyde med rapporten. Sannheten er brutal, men kan gi fred. Nå som vi har fått den rapporten vi kan samle oss om, kan vi komme oss videre. Terroristen vil få sin straff, utilregnelig eller ikke. Han må aldri slippes løs i samfunnet igjen. Vi vet alle at det er lettere å rive ned enn å bygge opp. Tilliten til våre politikere og til politiet må nå bygges opp igjen. Åpenhet og sannhet må være følgesvenner. audun hopland kommuniké Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo Telefon Faks Kontor Brugata 19, 6.etg. Utgiver Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS Redaktør Audun Hopland Redaksjonssekretær Siv M. Bjelland Journalist Gunhild Lervåg Opplag Issn Redaksjonen avsluttet 23. august Design Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg Exil design Trykk Ålgård Offset

3 INNHOLD 3 INNHOLD #5> Brannmann aldersdiskriminert 8 Lønnsoppgjørene i Spekter, PBL og KA 10 Menn i helsevesenet 14 Time kommune: Landets mest tilgjengelige bibliotek 19 Grensedragningsavtale mellom Delta, Negotia og Parat 20 Ambulanserally til Mongolia 22 Gunn som tannpleier 24 TY nytt navn 25 Smånytt 26 Skolemat gir bedre læring 30 Delta hjelper deg: Advokaten, pensjonseksperten, forhandlingsrådgiveren og likestillings- og diskrimineringsombudet 32 Frispark med Andreas Hompland: Den greske tragedien 33 Sitater 34 Kryssord 35 Petit: Kyr farlige dyr? Forsidebilde: Gunhild Lervåg

4 4 NYHETER Harald Mogen vil gjerne jobbe fulltid som brannkonstabel i Fredrikstad, men allerede som 34-åring var han for gammel for fast stilling der. Nå er han 37 år.

5 NYHETER 5 tekst og foto: gunhild lervåg 34 ÅR OG FOR GAMMEL FOR JOBBEN 34 år gammel. Ferdig utdannet brannkonstabel. Ansatt på deltid i brannkorpset i Fredrikstad. Harald Mogen hadde gode kort da han søkte heltidsjobb i brannvesenet i Fredrikstad. Men ingen over 31 år ble innkalt til intervju. Aldersdiskriminering, slår Likestillings- og diskrimineringsnemnda fast. «vi foretrekker søkere med relevant brann- og redningsteknisk utdanning eller kompetanse som f.eks fagbrev innen tekniske fag. Søkere uten tilfredsstillende erfaring bør ikke være eldre enn 28 år.» Slik lyder deler av utlysningen da Fredrikstad brann- og redningskorps i desember 2009 søker etter en brannkonstabel i fast, helt stilling. Harald Mogen er utdannet elektriker, har på det tidspunktet jobbet i brannkorpset på Hvaler i Fredrikstad i fem år, gått brannskolen og tatt nødvendige kurs. Som 34-åring med relevant utdanning og erfaring, regner han seg som godt kvalifisert til stillingen. Han er også tilkallingsvikar på brannstasjonen i Fredrikstad. Som deltidsansatt har han også fortrinnsrett til stillingen. Mogen føler seg ganske sikker på å få komme på intervju. Ukene går. Mogen hører ingenting fra arbeidsgiveren. Han får ingen bekreftelse på at søknaden er mottatt. Så får han av kolleger vite at noen allerede er ansatt. Forbudt Å stille krav til lav alder ved nyansettelser, har vært vanlig i brann- og redningskorpsene landet rundt og er en kjent problemstilling for Branntjenestens Yrkesorganisasjon. Men det er ulovlig. Arbeidsmiljølovens paragraf 13 1 slår fast at det er forbudt å diskriminere på grunn av alder. «Jeg har gjort dette for andre, slik at andre lettere skal få jobb selv om de er over 28 å r. Det er hå rreisende at arbeidsgiver bruker alder ved ansettelser.» Harald Mogen Klager Mogen tar kontakt med Vidar Nilsen som er hovedtillitsvalgt for Delta. Nilsen har jobbet grundig med diskrimineringssaker før. Han tar kontakt med brannsjefen som holder fast på at det er gode grunner til å foretrekke søkere under 28 år, og at alder kan settes i utlysningstekster. Brannsjefen viser til hensynet til muskelstyrke og fysisk utholdenhet. Kommunen har senere erkjent at utlysningsteksten med alderspreferanse var ulovlig. Nilsen råder Mogen til å klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet konkluderer med at Fredrikstad kommune ved Fredrikstad brann- og redningskorps diskriminerte Mogen på grunn av alder da han ikke ble innkalt til intervju. Av alt 69 søkere, ble 13 innkalt til intervju. 11 av dem var under 28 år, de to siste 29 og 30 år. Fredrikstad kommunen aksepterer ikke Ombudets konklusjon, og klager. Ombudet vurderer saken en gang til og holder fast på sin avgjørelse. Da anker Fredrikstad kommune saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemda. Kommunen mener at det var Mogens fysiske forutsetninger og ikke alderen, som gjorde at han ikke var

6 6 NYHETER 6 NYHETER Hovedtillitsvalgt Vidar Nilsen i Fredrikstad er glad for seieren i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. minering, har han ikke fått en eneste vakt som tilkallingsvikar der. Brannkorpset har samtidig søkt etter tilkallingsvikarer. Han har også mistanke om at han får mindre opplæring enn andre på Hvaler. Han har bedt om å få kjøre opp til lastebil og ser at andre som har kortere fartstid i korpset, får kjøre opp, men ikke han. Han diskuterer ikke diskrimineringssaken med ledelsen og kolleger, og kollegene har vært greie å forholde seg til hele tida, mener Mogen. Spesielt siden jeg har klaget på arbeidsgiveren min, er jeg glad for at det har gått den veien det har gått i Nemnda. Jeg har gjort dette for andre, slik at andre lettere skal få jobb selv om de er over 28 år. Det er hårreisende at arbeidsgiver bruker alder ved ansettelser. Ved ansettelser til deltidsstillinger, er alder ikke tema, selv om det er samme jobben som skal utføres, opplyser Mogen. Mogen liker spenningen i jobben og å redde folk. Han har fortsatt lyst til å jobbe heltid som brannkonstabel, men tviler på at det blir i Fredrikstad. aktuell for stillingen. Kommunen mener Mogens formelle og reelle kompetanse er god nok, men viser til at Mogen ikke besto kondisjonstesten da han ble vurdert som tilkallingsvikar 10 måneder tidligere. Testresultatene hindret likevel ikke at han ble ansatt som tilkallingsvikar. Seier Før sommeren i år, to og ett halvt år etter at saken startet, konkluderer også Nemnda med at Mogen er aldersdiskriminert. Nemnda viser til at kondisjon lar seg trene opp og at selv om det er en sammenheng mellom fysiske forutsetninger og alder, er det ikke sannsynlig at det er avgjørende fysiske forskjeller mellom en 28-åring og en 34-åring. Det kan ikke være sånn at du ikke kan flytte til en annen by og få jobb som brannkonstabel når du er 32 år, sier hovedtillitsvalgt Vidar Nilsen. Både han og Mogen er glad for seieren i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nå må Fredrikstad kommune gå gjennom praksis for ansettelser. De må slutte å legge alder til grunn og ha en konkret vurdering av alle søkere. Det er viktig at ansettelser i det offentlige foregår på en ryddig måte, sier Nilsen. Kommunen har nå startet med opplæring av alle som har tilsetningsmyndighet, slik at de kan lov- og regelverk rundt ansettelser. Vidar Nilsen har også tidligere fremmet saker for Likestillings- og diskrimineringsombudet og -nemnda. For to år siden var han en viktig støttespiller da en kvinnelig sfo-leder fikk medhold i at hun burde ha like høy lønn som tekniske ledere i kommunen. Saken har fått betydning for mange andre i tilsvarende stillinger i andre kommuner. Gjør dette for andre Harald Mogen er fortsatt ansatt på deltid i brannkorpset på Hvaler, i tillegg til å jobbe med salg av verktøy, maskiner og verneutstyr. Etter at han anklagde Fredrikstad brann- og redningskorps for aldersdiskri- Fakta Ombudet skal passe på at ingen diskrimineres på grunn av kjønn, funksjonshemming, etnisk bakgrunn, språk, religion, alder eller seksuell orientering (som homofile og lesbiske). Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Nemnda kan pålegge stansing, retting og andre tiltak som er nødvendige for å sikre at diskriminering, trakassering, instruks eller gjengjeldelse opphører og for å hindre gjentakelse. Nemnda kan sette en frist for oppfyllelse av pålegget. Nemnda kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg dersom fristen for å etterkomme pålegget er oversittet.

7 NYHETER 7 25% RABATT Ingen innmeldingsavgift KOM I FORM MED DELTA! Tren hos Actic, få 25 % rabatt og ingen innmeldingsavgift! Delta har inngått en helt unik medlemsavtale med et av Norges raskest voksende treningssentra. Du finner Actic på 24 steder over hele landet, og de fleste treningsstudioene er tilknyttet en svømmehall. Adgang til svømme-hall inngår i treningsavgiften. Du får utformet et treningsprogram som er tilpasset nettopp dine forutsetninger og mål. Når du har trent i en periode, gjøres det en oppfølging. Det gir resultater enten du trener for kondisjon, styrke eller vektreduksjon. Vis Delta-medlemskortet når du tegner medlemskontrakt i Actic. Da får du gratis innmelding og 25 % rabatt på treningsavgiften. For priser, bindingstid og andre betingelser, se SVØMMING VARIERT TRENING Her finner du mer informasjon om ACTIC. Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS. Brugata 19, Pb Grønland O134 OSLO. Tlf: Faks:

8 8 NYHETER STOD IMOT HELGEPRESSET LØNNSOPPGJØR tekst: gunhild lervåg Delta-ledere Gunn Olander og Erik Kollerud er fornøyde med at de i lønnsoppgjørene har klart å holde fast på prinsippet om at ingen skal måtte jobbe oftere enn hver tredje helg. Foto: Gunhild Lervåg

9 NYHETER 9 Arbeidsgiver forsøkte å få arbeid oftere enn hver tredje helg inn i tariffavtalen for sykehusansatte, men ys og Delta sto imot. vi er fornøyd med å ha holdt fast på prinsippet om at ingen av våre medlemmer skal tvinges til å jobbe oftere enn hver tredje helg. Det sier forhandlingsleder Erik Kollerud i ys Spekter Helse etter lønnsoppgjøret for sykehusansatte. Spekter, som representerer arbeidsgiverne på sykehusene, ville belønne dem som jobber oftere enn hver tredje helg med 20 kroner mer i timen i helgene. lo og Fagforbundet takket ja til tilbudet, men ys og Delta går ikke med på ordningen. Delta mener ordningen vil presse fram turnusordninger som etter hvert tvinger ansatte i sykehusene til å jobbe oftere enn hver tredje helg. Vi valgte å stå på prinsippet turnusarbeidere har hatt siden 1987 om at ingen skal arbeide oftere enn hver tredje helg, sier Erik Kollerud. Delta-medlemmer får 40 kroner i timen i helgetillegg uansett hvor mange helger de jobber. Medlemmer av Fagforbundet får nå et helgetillegg på 60 kroner i timen hvis de jobber oftere enn hver tredje helg, mens de som jobber hver tredje helg eller sjeldnere, får helgetillegg på 40 kroner i timen. De som får 60 kroner i timen, tjener 300 kroner mer i løpet av en helg enn dem som får 40 kroner i timen i helgetillegg. Tiltak mot deltid Kollerud understreker at Spekter og ys er enige om at flere skal jobbe heltid. Spekters modell løser ikke deltidsproblemet. Vi tror partene lokalt er flinkere til å finne gode løsninger på deltidsproblematikken, sier Kollerud. Derfor har Spekter og ys-forbundene avtalt å arbeide sammen om lokale tiltak som reduserer omfanget av deltid. Dette kan også være lokale løsninger som tilgodeser for eksempel dem som selv ønsker å jobbe oftere enn hver tredje helg, sier Erik Kollerud. Lokale varianter ys gikk i årets tariffoppgjør i Oslo kommune motvillig med på to ulike helgesatser, alt etter hvor ofte de ansatte jobber helg. Der får ansatte som jobber to eller flere helger ekstra i året utover hver tredje helg, et lørdags- og søndagstillegg på 65 kroner i timen. Øvrige arbeidstakere får 50 kroner i timen for lørdags-/søndagsarbeid. I de andre kommunene er det ikke en todeling av helgetillegget. Der er helgetillegget 50 kroner i timen, hvis ikke annet er avtalt lokalt. I Trondheim kommune belønnes faste ansatte i helse og velferd med 2000 kroner for hver helg de frivillig jobber utenom ordinær turnus. De 2000 kronene kommer i tillegg til helgetillegget på 50 kroner. I Kongsberg kommune får ansatte som har treårig høyskole, 3000 kroner for helgearbeid oftere enn hver tredje helg. Fagarbeidere får kroner i kompensasjon pr. helg. Resultatet på sykehusene Sykehusansatte vil nå få et generelt lønnstillegg på 2,7 prosent eller minst kroner. I tillegg kommer lokale forhandlinger. Den økonomiske rammen på oppgjøret er på 4,1 prosent, lik som for kommune- og statsansatte. Minstelønnssatsene er nå på linje med minstelønnen for kommuneansatte. Det er Delta fornøyd med. Vi har fått gjennomslag for at våre medlemmer i sykehusene skal ha samme lønnsutvikling og de samme minstelønnssatser som i kommunene (ks), sier Erik Kollerud. LØNNSOPPGJØRET FOR ANSATTE I PRIVATE BARNEHAGER Ansatte i private barnehager som er tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund vil få et generelt lønnstillegg på til for ufaglærte og fagarbeidere og til for høgskolegruppene. Kompetansetilleggene økes til minst kr / pr. år for tilleggs- og videreutdanning 30/60 studiepoeng eller fagskole av et halvt/ett års varighet. Dette kommer i tillegg til minstelønn. Helgetillegget økes til 50 kroner i timen. Arbeidstakere som oppfyller kravene til afp kan velge å jobbe 80 prosent stilling med 100 prosent lønn i stedet for uttak av afp. LØNNSOPPGJØRET FOR KIRKEANSATTE Lønnen for kirkeansatte øker med 2,7 prosent eller minst kroner etter årets tariff-forhandlinger. I tillegg kommer lokale forhandlinger. Lørdags- og søndagstillegget økes til 40 kroner i timen. NY SÆRALDERS- GRENSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Helsefagarbeidere har nå fått særaldersgrense på 65 år. Det er det samme som hjelpepleiere har. Omsorgsarbeiderne har fortsatt ikke fått denne aldersgrensen, men kan søke konvertering av autorisasjon til helsefagarbeider. En særaldersgrense gir rett og plikt til å gå av tidligere med pensjon enn den vanlige aldersgrensen som er 70 år. Særaldersgrenser finner vi som oftest i yrker der det stilles særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper.

10 10 NYHETER tekst og foto: gunhild lervåg MENN GJØR SUKSESS I HELSEVESENET Han har vært sveiser, maler, jobbet på lager og har truck-sertifikat. Nå utdanner Rolf Gulbrandsen seg til helsefagarbeider. Rolf Gulbrandsen trives godt både sammen med kolleger og beboere på Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim. I bakgrunnen er kollegene Kari Kristiansen og Irene Buvarp.

11 NYHETER 11 «Hvis jeg får tilbud om lagerjobb med grei betaling, må jeg ta det i stedet for prosent stilling i helse» Rolf Gulbrandsen, helsefagarbeider-lærling Rolf Gulbrandsen har tid til en prat med Wilrun Brechan. Rolf Gulbrandsen skjenker kaffe til Guri Eide. lærlingen rolf gulbrandsen (45) skjenker kaffe og slår av en prat med beboerne i dagligstua på Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim. Stemningen er rolig. De eldre smiler, og Rolf Gulbrandsen spøker lett med dem. Her trives Rolf. Han er lærling på en avdeling for demente. Rolf er en rolig type, liker å omgås folk og blir ikke så fort stressa. Utfordringer er det nok av, men følelsen etter endt arbeidsdag er annerledes og bedre enn da han jobbet som maler. Å jobbe i helsevesenet gir ham mye mer enn å male en vegg. Ble helserekrutt Tilfeldigheter endret kursen i livet til Rolf. Tobarnsfaren fikk trøbbel med ryggen, ble sykemeldt og måtte slutte som maler. Han ville komme seg ut i arbeid igjen og hadde møter med nav om framtidig yrkesvalg. Det var vanskelig å tenke nytt etter mange år i byggebransjen. «Jeg kan tenke meg å jobbe i helse», sa han på et møte med to saksbehandlere i nav. «Her har vi det», sa saksbehandleren. Saksbehandleren så ned på et skriv som nettopp hadde kommet fra Trondheim kommune. Et nyoppstartet prosjekt søkte etter menn som vil prøve seg på sykehjem eller i hjemmetjenesten i åtte uker, for så å ta utdanning som helsefagarbeider, vernepleier eller sykepleier. Helserekrutter kalles de som går ut i åtte ukers praksis. Suksess Rolf Gulbrandsen søkte og ble med i den første puljen med helserekrutter. Etter praksisen på sykehjem var han motivert til å utdanne seg til helsefagarbeider. Av 47 helserekrutter siden prosjektet startet for tre år siden, har 42 gått videre med helseutdanning. Flesteparten av dem vil bli helsefagarbeidere. De er mer helsefagarbeidermenn enn sykepleiermenn. De er veldig utøvende og finner seg godt til rette blant brukerne. De ønsker ikke administrativ karriere, sier Frode Rønsberg, som leder prosjektet «Menn i helsevesenet» i Trondheim kommune. Målet er å øke mannsandelen i helse og velferd i Trondheim med en prosent i året. Nå er 22 nye menn ute i praksis som helserekrutter. Til disse plassene var det over hundre søkere. Det viser at det er gode muligheter for å rekruttere menn til helsevesenet, sier Rønsberg. Målgruppa er menn fra 18 til 55 år. De fleste er 30 pluss. Hadde det ikke vært for prosjektet, ville få av dem tatt helsefaglig utdanning. Den eldste aldersgruppa gjør suksess. De har mange forutsetninger for å lykkes. De er reflekterte og er veldig målbevisste i det nye yrkesvalget, sier prosjektlederen. Åpner døra for menn Rønsberg er veldig tilfreds med at rekruttene finner seg så godt til rette. Ingen av Er du mann og bor på sykehjem, så trenger du å få hjelp av både menn og kvinner, mener Frode Rønsberg. dem har prøvd seg i helsevesenet tidligere. For å bli med som helserekrutt, må du være uten erfaring. De skal gjøre erfaringer som de ikke har hatt mulighet til å gjøre seg før. Helsedøra er stengt for mange menn. Rekruttene forteller at de opplever mestring og utvikling. De får mange tilbake-

12 12 NYHETER Rolf Gulbrandsen, Wilrun Brechan, Guri Eide og Jens Henrik Mo nyter kaffe, vafler og god stemning i stua. meldinger på jobben de gjør og oppdager at det er behov for egenskapenes deres. Selv er Rønsberg sykepleier og har jobbet i den kommunale helsetjenesten i mange år. Han har erfart at de mannlige rekruttene har stor nytte av at de er flere i samme situasjon. Menn som har tatt et utradisjonelt yrkesvalg, får valget bekreftet og styrket når de møter andre menn som har valgt som dem. Rønsberg har sett at rekruttene blir attraktive på arbeidsplassen. Er du mann og bor på sykehjem, så trenger du å få hjelp av både menn og kvinner. Vi står i posisjon til å gi tjenester som brukergruppa trenger. Vi trenger en arbeidsstokk som gjenspeiler brukerne. Intimstell Rolf Gulbrandsen har kone som er hjelpepleier. Helt ukjent med yrket var han derfor ikke da helsedøra ble åpnet for ham. Reaksjonene fra omgivelsen på yrkesvalget er positive. Du har vært på feil sted, sier venner og kjente. De sier at de skjønner valget og at det er her jeg passer. Jeg trives og har det bra med selv. Rolf hadde, som mange av de andre rekruttene, høy terskel for intimstell. Jeg grudde meg, men jeg har jobbet sammen med flinkt folk som har vist meg hvordan jeg skal gå fram. Etter et par dager i praksis, var stellet helt greit. Nå kjennes det dagligdags, sier han. Rekruttene har en reell skrekk for intime oppgaver. Men den andre gangen de er med på intimstell, opplever de at de praktiske oppgavene er underordnet at de skal gi god pleie. Det tror de ikke på forhånd, sier Rønsberg. Mindre surmuling Selv om ni av ti ansatte innenfor pleie og omsorg er kvinner, er ikke Rolf den eneste hanen på Havsteinekra helse- og velferdssenter. På enkelte vakter kan det være bare menn på jobb, sier han. Mange av de kvinnelige kollegene er glad for at det også er menn på jobb. Da snakker de om andre ting. Når menn kommer, blir det mindre surmuling og klaging. Kvinnene vil vise seg fram fra ei god side, men de flørter ikke, opplyser kvinnelige veiledere som har hatt ansvar for de mannlige

13 helserekruttene ute på arbeidsplassene. Prosjektet opererer med kjærestegaranti, men ingen er blitt kjærester på jobb ennå, spøker Frode Rønsberg. Små stillinger Rolf og de andre helserekruttene skårer høyt på trivsel i de nye jobbene sine. Men som alltid truer skyer i horisonten. Får de jobb etterpå? Rolf Gulbrandsen er spent på om hvor mange prosent stilling han får når han er ferdig utdannet Jeg har stått på for å få til denne utdanningen. Jeg ser nesten ikke stillingsutlysninger til helsefagarbeidere. I verste fall gjør jeg noe helt annet. Jeg kan kjøre truck og jobbe på lager. Hvis jeg får tilbud om lagerjobb med grei betaling, må jeg ta det i stedet for prosent stilling i helse. Jeg «Helsedøra er stengt for mange menn.» Frode Rønsberg, prosjektleder Menn i helse Rolf Gulbrandsen tilbyr Jens Henrik Mo vafler og drikke. Frode Rønsberg jobber for å få flere menn i helsevesenet, og får plakatstøtte fra hjelpepleieren Richard Skog. Han er kåret til Norges sterkeste mann. må jo også ta hensyn til familien, sier han. Men helst vil han jobbe som helsefagarbeider. Han håper at politikerne skjønner at det er bruk for helsefagarbeiderne og får opp lønningene. Rolf Gulbrandsen trenger ingen millionlønn, bare trivselen er på plass. Som maler var det mye stress og tidsfrister som skulle holdes. De som kjører søppel, får smusstillegg, men det får vi ikke her. De har knyttet sekker med søppel, vi er i direkte kontakt med bleier og smuss uten tillegg. Prosjektleder Rønsberg forteller om muligheter: I Trondheim skal tre nye helse- og velferdssenter bygges og bemannes i løpet av de fire neste årene. Møt flere av helserekruttene på NYHETER 13 MENN PRATER MER MED BEBOERNE Kvinnelige masekjerringer og mannlige unnasluntrere. Slik kan menns og kvinners oppfatninger av hverandre beskrives i pleie- og omsorgssektoren. Mens mennene karakteriseres som rotete og seine i stellet, reagerer de selv på «den kvinnelige pekefingeren». Dette fant forskeren Helge Svare fra Arbeidsforskningsinstituttet ut da han fulgte arbeidet på et sykehjem i Telemark i ett år. Sykehjemmet økte i perioden andelen mannlige ansatte til 30 prosent. De mannlige pleierne prioriterte å prate med beboerne framfor å rydde. Det reagerte kvinnene på og mente at mennene var unnasluntrere og rotete. Mennene opplevde sine kvinnelige kollegaer som veldig ryddeorienterte, og mente at de var overdrevet opptatt av orden, lister og systemer. For eksempel protesterte mennene på at morgenstellet av beboerne måtte gjøres etter rigide lister. Hvis en på gangen ikke ville stå opp, endret de på rekkefølgen. Denne endringen fikk mennene gjennomslag for. Selv om mennenes inntog førte med seg flere diskusjoner om rydding, økte trivselen på sykehjemmet, skriver Svare i boka «Menn i pleie og omsorg brødre i hvitt». Kvinnene oppfattet mennene som rotete, men også som mer åpne og med mer humor. Noen av kvinnene hadde også lagt merke til diskusjonene om prioriteringen mellom rydding og omsorg, og framhevet at mennene var mer opptatt av pasientene.

14 14 REPORTASJE Biblioteksjefen omtaler Marie Hagen som «en reddende engel». Hun har hatt sommerjobb som skrankevakt og finrydder her i hyllene. BIBLIOTEKSUKSESS PÅ JÆREN bryne, time kommune: Kontrasten er stor etter 25 år i midlertidige lokaler i rådhuset på Bryne. Nå blomstrer Time folkebibliotek i hypermoderne lokaler i Brynebyen på Jæren. tekst og foto: siv m. bjelland Popkulturavdelingen.

15 REPORTASJE 15 En lur ved Per Formos veggutsmykking. i en tid der mange bekymrer seg for bokas og bibliotekets framtid har Time kommune valgt å satse for fullt. Folk og ansatte fryder seg etter at Time bibliotek på Jæren høsten 2010 flyttet fra midlertidige lokaler på 634 m 2 i «en bortgjemt krok» i kommunehuset. Nå utfolder de seg på m 2. Det nye biblioteket er samlokalisert med Garborgsenteret og kafé Garborgstova. Nær jernbanen og sammen med den 18 etasjer høye skyskraperen, Forum Jæren. Det er ikke mange hundre meterne fra de tidligere lokalene, men den symbolske avstanden er stor. Dette er kanskje det mest framtidsrettede området på Bryne, omgitt av urbane leiligheter og kontorer for skapende og tjenesteytende næringer. Ved nyttår fikk biblioteket også ny sjef, da daværende sjef Vidar Lund ble fylkesbiblioteksjef. Den nye sjefen heter Aud Søyland Kristensen og er mangeårig medlem i «Jeg tror bøkene vil ha en sterk rolle i mange år framover, men vi vil få mange flere plattformer.» Biblioteksjef Aud Søyland Kristensen, Time folkebibliotek Delta. Sammen med hovedtillitsvalgt i Delta, Elisabeth Bjørheim Salte, tar Kristensen imot Kommunikés utsendte for en full omvisning i Jærens nye litterære storstue. Landets beste åpningstider Kommunen har vært spandabel med bygget til 60 millioner kroner. Arealet i biblioteket er nesten tredoblet. Her er vakre interiørdetaljer i form av nydelig treverk og storslått kunst. En hel vegg er utsmykket av trondheimskunstneren Per Formo. Veggbildet utgjør et atrium over to etasjer fra hovedsalen i biblioteket opp til Garborgsenterets lokaler i annen etasje. Biblioteket kan også skilte med landets beste åpnings-tider, mye takket være selvbetjeningsløsninger for utlån og innlevering. Antallet bøker og ansatte er det samme, men bøkene har fått en mer fristende presentasjon. At besøkstallene også har gått opp, tyder på at befolkningen kjenner sin besøkelsestid. Etter 20. august har de bestemt seg for å forskyve litt på åpningstidene. De blir da mandag torsdag klokka 9 19, fredag klokka 9 16 og lørdag klokka 10 15, som før. Mandag fredag klokka 7 9 vil dørene være åpne med mulighet til å benytte lokalene og låne på utlånsautomatene. I tillegg blir det en prøveordning med søndagsåpent for selvbetjening klokka Kafeen Garborgstova skal også ha søndagsåpent. Det er fordi Garborgsenteret åpner offisielt 5. september (med kulturministeren som hedersgjest) og får søndagsåpent. Bibliotekansatte skal ikke ha søndagsvakter, men den felles skranken vil

16 16 NYHETER Det er en kjekk kommune å være tillitsvalgt i, sier Elisabeth Bjørheim Salte(t.h) her sammen med biblioteksjef Aud Søyland Kristensen (også bildene over). Vår filosofi er at vi satser på åpenhet og tillit. Da forventer vi noe av publikum, at de viser respekt. Det går bra. Vi er fornøyde med publikumet vårt. Det påvirker arbeidsmiljøet positivt, sier Aud Søyland Kristensen. bli betjent av verter fra Garborgsenteret. Publikum kan derfor ikke forvente biblioteksservice på søndagen. Men låne kan de og benytte lokalet. Så hvorfor ikke, hvis det lar seg gjøre? Vi prøver, sier biblioteksjefen. Biblioteket kjenner ikke til misbruk som kan knyttes til det selvbetjente systemet. Tvert i mot er dette den lånemetoden de fleste bruker, opplyser biblioteksjefen. Hovedsalen i første etasje er luftig og lys med store vindusflater fra sør og nord. Bøkene står i reoler på hjul, som kan flyttes til side i forbindelse med arrangementer som har opptil 200 mennesker. Like ved ekspedisjonen er det også en godt synlig og koselig kafe med franskinspirert meny; Garborgstova. I andre etasje har administrasjonen kontorer og fellesarealer sammen med Garborgsenteret. Kontorlokalene bærer fortsatt preg av å være i en flytteprosess, og vitner om høyt aktivitetsnivå. Andre etasje huser også popkulturavdelingen med pc er til disposisjon, dvd og musikkutlån og en fargerik og romslig lounge der folk kan slappe av med bøker eller benytte bibliotekets pc er. Det er ingen begrensninger eller kontroll på bruk av pc, og det fungerer bra. Det har vært rapportert om at enkelte har vært inne på sider som vi ikke vil at folk skal utsettes for i det offentlige rom, men det er svært sjelden og har ikke ført til konflikter. Vi er tydelige på at slikt vil vi ikke ha. Grunnen til at det fungerer så bra tror jeg er på grunn av god selvjustis i og med at pc-brukerne sitter så nær hverandre og at folk hele tiden går fram og tilbake rett bak dem og lett kan se hva skjermene viser, sier biblioteksjefen. Auditorium, grupperom, som biblioteket deler med Garborgsenteret, er også i denne etasjen. Spennende samarbeid Samboerskapet med Garborgsenteret og kafeen Garborstova er en viktig del av suksessformelen. Sammen driver de kafeen og ekspedisjonen, og de samarbeider også om flere arrangementer. Vi er ikke vant til å snakke om konkurranse i kommunen. Folkene her er flinke og aktive pådrivere for å få til dette med næring, kultur og læring. Ved siden av oss får vi om noen år også en av Norges største videregående skoler, sier Kristensen. Garborgsenteret satser på interaktiv bruk av språket og henvender seg til unge voksne og skoleklasser med et rollespill om språk og språkets utvikling i samfunnet. «Senteret skal fremme Hulda og Arne Garborgs visjoner som handler om langt mer enn litteratur. Senteret skal skape engasjement og debatt mellom nye generasjoner for å sikre at unge mennesker ser demokrati- og samfunnsprosesser som viktige arenaer å ta del i», skriver senterets om sitt oppdrag. «Magiske arrangementer» De fleksible løsningene i biblioteket gjør det mulig å ha opptil tre større og mindre arrangementer samtidig. Ved store arrangementer kan vi kjøre og flytte hyller slik at vi får et stort rom eller et lite rom omkranset av bøker. Vi har hatt magiske arrangementer her, forteller biblioteksjefen. Hun nevner blant annet en samtale med biskop Erling Pettersen om Arne Garborg og et sjumannsorkester som spilte til leikarring i Hulda Garborgs ånd. Biblioteket

17 REPORTASJE 17 Om Garborgsenteret: «Det er alt anna enn grått når jærbuen tar den unge Garborg tilbake frå utkantane og heiane, og plasserer han sentralt i Brynebyen. Det er framsynt.» Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Tor Obrestad, Aftenposten Garborgstova er en fransk kafé som drives av Plamena og Eric Valentin. Jeg leste at de ønsket noen til å starte kafe på biblioteket, sier en smilende Plamena. De er fra Alsace hvor de har drevet et familiehotell. De leier lokalene av Garborsenteret, men driver privat. har også samarbeidet med Nasjonalmuseet om en utstilling i samarbeid med kulturskolen. Auditoriet huser de jevnlige arrangementene til Folkeakademiet: Det svært populære Senioruniversitetet og visning av barnefilm. Det medlemsbaserte tilbudet filmrommet.no med nye norske filmer, er også ettertraktet. På kvinnedagen 8. mars sørget biblioteksjefen selv for å få satt opp den legendariske norske spillefilmen Hustruer av Anja Breien. Hun ønsket i den forbindelse å tilby et glass vin til kinogjestene. Da måtte de snu om på rutinene. Vi måtte søke om skjenkebevilling og fikk ikke lov til å ta betalt for filmen. Et glass vin kostet 25 kroner. Resultatet: Seks damer i 60-årene og seks liter vin. En suksess, konkluderer Kristensen. Hun tilføyer at hun betalte vinen selv siden inntektene ikke var så store, og at hun ikke belastet bibliotekbudsjettet med utgifter til vin. Kanskje en reprise neste år vil trekke flere folk og skaffe mer penger i kasser? sier hun. Lokalene i det nye biblioteket kan leies av alle. Blant de som har benyttet tilbudet er Delta i Time kommune. Kafeen tilbyr bespisning. Vi leier ut lokalene, mot betaling. Kommunale virksomheter får rabatt. Leieinntektene deles med Garborgsenteret, sier Kristensen. «Litteraturen et godt møtested» Selv med stadig flere digitale bøker har folk behov for å møtes rundt litteraturen, kan det se ut som. Kristensen er slett ikke bekymret for bibliotekets rolle i en ny og elektronisk tid. Jeg tror bøkene vil ha en sterk rolle i mange år framover, men vi vil få mange flere plattformer, sier Kristensen. Hun kaller det «en tautrekking i tankeganger». Biblioteket har økt satsningen på digitale tilbud. De abonnerer på flere databaser og kan tilby elektroniske utgaver av en rekke utenlandske aviser fra hele verden. Det er en spenning fra forlagene, som eier de fleste bokhandlene. Men musikkbransjen har klart overgangen fra analog til digital. Vi abonnerer på flere tjenester som publikum kan logge seg inn på, over 100 aviser på 50 språk, tilgjengelig på egne laptop er via det trådløse nettet eller på bibliotekets stasjonære pc er. Det er en betalingstjeneste vi yter service på, sier Kristensen. Hun ser gjerne at flere tar tjenestene i bruk. Vi er en stor kommune og det er en utfordring å formidle hva vi har å tilby. Vi må snakke med folk. Biblioteket vårt er et brukshus, en møteplass og en kunnskapsarena, sier hun. Tenk deg den endringen det er å gå fra 25 år i midlertidige lokaler i rådhuset. Vi har også fått mange nye arbeidsoppgaver, sier biblioteksjef Aud Søyland Kristensen. Hun startet som filialsjef ved Time bibliotek sin filial på Kverneland i 1984 og flytta over til hovedbiblioteket i Hun er frydefull av begeistring, men også ydmyk overfor alt det nye. Jeg har mye å lære, selv om jeg har vært i biblioteket i 28 år og er stolt av det, smiler hun full av smittende entusiasme.

18 18 ANNONSE KOMMUNIKE gir deg gode ferietilbud Jentetur til festlige Ålborg 2 netter på hotell i Ålborg sentrum, Danmark Foto: (c) Stockbyte Inkl. champagne -brunch SAMLET PRIS 825,- per person i dobbeltrom SPAR INNTIL 566,- Foto: Visit Aalborg First Hotel Aalborg 2 overnattinger 1 champagnebrunch 1 frokostbuffet 14 All white hudpleieprodukter pr. person 2 magasiner pr. rom Dere bor bra og billig midt i sentrum på First Hotele Aalborg. Her er det få minutter å gå til shopping i gågatene, kjøpesenteret Friis, Aalborg Casino og Danmark lengste bar og restaurantgate - Jomfru Ane Gade. Ankomst: Fredager frem til Valgfri i perioderne & & & & Ekstra døgn kr 375,-. Helg i trivilige Göteborg 2 netter på hotell i Gøteborg, Sverige Storbyferie i Berlin 2 netter på hotell i Berlin sentrum Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Ekspedisjonsavgift maks. kr 89,-. Se betingelser på Inkl. hamburgermeny Foto: Göteborg SAMLET PRIS 945,- per person i dobbeltrom Quality Hotel Winn Göteborg 2 overnattinger 2 frokostbuffeer Hamburgermeny med tilbehør 1 Shopping rabattkort Ankomst: Torsdager og lørdager frem til SAMLET PRIS FRA 649,- per person i minidobbeltrom SPAR INNTIL 193,- SPAR INNTIL 173,- 20% rabatt i hotellrestauranten Foto: MARC MEYERBROEKER BW Grand City Berlin Mitte 2 overnattinger 2 frokostbuffeer 1 kart over Berlin 20 % rabatt i hotellrestauranten Ankomst: Valgfri Pristillegg i visse perioder. Bestill på dtf-travel.no Annonsekode: KOMMUNIKE Tlf:

19 NYHETER 19 Gunn Olander fra Delta, Hans-Erik Skjæggerud fra Parat og Inger Lise Rasmussen fra Negotia møttes på tomta for nytt ys-bygg da de i sommer skrev under en avtale om tydligere grenser og bedre samarbeid. Foto: Goran Scekic TREKKER TYDELIGERE GRENSER MELLOM DELTA, NEGOTIA OG PARAT Lederne i Delta, Parat og Negotia møttes på byggeplassen til nytt ys-hus i Oslo. Her skrev de under en ny avtale om hvor grensene mellom de tre ys-fagforeningene går. tekst: audun hopland målet med avtalen er å ivareta interessene til medlemmene bedre, sørge for medlemsvekst og riktig organisering. Avtalen inneholder retningslinjer for å forebygge konkurranse og konflikter om rekruttering av de samme medlemmene. Slik er fordelingen: Delta skal først og fremst engasjere seg i kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten. Negotias område er funksjonærer i privat sektor. Parat har to primære områder: Privat og statlig sektor. Delta, Parat og Negotia har i dag enkeltmedlemmer og medlemsgrupper også utenfor sitt typiske område. De tre fagforeningene er enige om at alle medlemmer skal orienteres om hvor de naturlig hører hjemme. Ingen tvangsflytting Delta, Negotia og Parat mener at det i det daglige ikke utgjør noe stort problem at alle organisasjonene har enkelte medlemsgrupperinger i andre organisasjoners områder. Organisasjonene legger imidlertid vekt på at ingen skal drive aktiv verving utenfor egne områder. De tre fagforeningene er enige om at primærorganisasjon skal varsles, hvis enkeltmedlemmer eller medlemsgrupperinger tar kontakt med en av de andre organisasjonene på områder som ikke tilhører denne organisasjonens område. Medlemmer skal henvises til den beste organisasjon for dem. Avtalen har ikke som formål å tvangsflytte eksisterende medlemmer, understreker de tre forbundslederne. Grensedragning Når Delta ønsker å rekruttere i privat sektor, og Parat og Negotia godtar dette, er det klargjort i avtalen. Delta ønsker å ta vare på medlemmene i pleie- og omsorgssektoren, også etter privatisering av kommunenes helse- og omsorgstjenester. De tre forbundene er enige om at en framtidig «overenskomst for pleie og omsorgssektoren» bør inngås mellom nho/nho service og ys/delta. Delta, Parat og Negotia er enige om følgende grensedragning med tanke på framtidig rekruttering: Parat (privat og statlig sektor) er for arbeidstakere innen medier, reiseliv, fly og arbeidstakere (unntatt helsefag- og omsorgsarbeidere) i private helseforetak/ virksomheter. Negotia (privat sektor) er for funksjonærer innen energibedrifter i privat sektor, ikt, landbruk og funksjonærer i private helseforetak/virksomheter. Lokalt samarbeid Alle organisasjonene er enige om å oppfordre til og legge til rette for best og tettest mulig samarbeid mellom de tre organisasjonene lokalt på arbeidsplassen.

20 20 NYHETER Cooking Charity Chicks, som i sommer har kjørt en ambulanse til Mongolia. Foto: Cooking Charity Chicks Ford Transiten >> AMBULANSERALLY TIL MONGOLIA Tre driftige, kokkekyndige damer la i sommer ut på en skikkelig langtur for å levere en ambulanse til noen som virkelig trenger den med god hjelp fra ambulansepersonell i Delta. tekst siv m. bjelland

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 03.2012 TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER

Detaljer

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 05.2011 ETTER TERROREN DE DELTOK I DEN STØRSTE REDNINGSAKSJONEN I NORGE I FREDSTID. MØT FEM AV DEM SOM TOK SEG AV LEVENDE OG DØDE. SIDE 8 23 PIONÉRKVINNE

Detaljer

kommuniké. HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER!

kommuniké. HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER! kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 04.2011 HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER!

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

kommuniké. HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES

kommuniké. HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 01.2012 HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES DELTAS LEDERDAGER STØRRE ENN NOENSINNE JOBBET UNDER ORKANEN NYE VIRKEMIDLER MOT DELTID FOTTERAPEUTENE: HÅP

Detaljer

kommuniké. JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 01.2011 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29

kommuniké. JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 01.2011 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 01.2011 JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29 JENTENE

Detaljer

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 08.2011 ÅRETS TILLITSVALGT SIDE 8 SMÅBARNSMØDRE ER MEST SYKE SIDE 28 «SATS PÅ DE ANSATTE, BRUK DERES KOMPETANSE» SIDE 18 «VÅG Å ANSETTE FLERE

Detaljer

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8 14

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8 14 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Lønnes etter kjønn Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 14 INNHOLD > 8 TEMA: Lønn etter kjønn 14 Lønn som fortjent 16 Kontraktørvesenet

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter.

Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter. Bæringen TORSDAG 24. SEPTEMBER 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 11 ÅRGANG 21 Kan bli bedre på mangfold Mangfold og toleranse er viktig for teknologisk og økonomisk vekst i moderne

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet.

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet. < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152hels1.indd 1 Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer