BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers"

Transkript

1 BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers Oldedalen Guide

2 Stryn/Oslo Loen Alexandra Hotel Loenfjord Hotel 723 Bergen RV60 Olden Fjordhotel Olden 724 Ca 24 km til Briksdal Ca 24 km to Briksdal Loenvatnet Bødalsbreen Bødal Glacier MB Olden Oldevatn Camping Gytrifossen Gryta Camping Olden Camping Gytri Yrifossen Rustøyfossen Yrineset Høgalmefossen Melkevoll Bretun Olden Aktiv Volefossen O l d e vatnet O L D E D A L E N Kvamsfossen Aabrekk Gard Trollbu Briksdalsfossen Nelkjifossen Tjøtafossen Briksdalsbre Fjellstove Oldedalen Skyss Briksdal Breføring Brenndalsbreen Brenndal Glacier Brenndalsfossen Briksdalsbreen Briksdal Glacier Kjenndalsbreen Kjenndal Glacier J o s t e d a l s b r e e n NORWAY Svadåna Melkevollbreen Melkevoll Glacier 02

3 Velkomen til Oldedalen Frå Norskehavet sør om Stad strekkjer Nordfjorden seg inn i landet og deler seg i tre greiner inst under brefjella i Jotunheimen. Oldedalen som strekkjer seg 20 km innover i fjellheimen, er ei forlenging av den sørlegaste av desse fjordarmane. Omkransa av stupbratte fjellsider, kvite fossefall og glitrande isbrear, blinkar det langstrakte Oldevatnet i dalbotnen og speglar av ein natur som av mange er omtalt som Noregs vakraste. Overklasseturistar, særleg frå England, fann tidleg vegen til Olden. Alt på 1800-talet la dei vakre turistskipa seg i fjorden og frakta sitt celebre reisefylgje til lands, og inn til det store trekkplasteret: Briksdalsbreen inst i tverrdalen Briksdal. Vegen hit inn er ei oppleving i seg sjølv; du passerar fleire fantastiske fossefall og brearmar av Jostedalsbreen, mellom anna Brenndalsbreen, og Melkevollbreen som ligg til endes for øvste Oldevatnet. I dag har bøndene i dalen utvikla eit reiselivstilbod du knapt finn maken til nokon stad. På fleire velstelte campingplassar og vakre gardstun kan du smake på norsk tradisjonsmat, prøve deg som bonde med langorv og rive, bli med på bre- og fjellvandring, oppleve spaninga med buldring, delta i raftingflåte på Briksdalsvatnet, ta deg ut i aktivitetsparkar - eller kva med ein rotur med fiskestang på Oldevatnet? Eller nyte naturen frå dekkssalongen om bord i MB Olden? I denne guiden vil du finne informasjon om båtskyss på Oldevatnet, Trollbil-transport til Briksdalsbreen, campingplassane frå Sunde og inn til Briksdalen, samt stadar som er tilrettelagt med aktivitetar, fisking, opplevingar og gardsbesøk. Stadane som er med i guiden finn du på kartet på side 2. Vi ynskjer deg velkomen til noko av det beste norsk reiseliv har å tilby. From the Norwegian Sea south of West Cape, the Nordfjord cuts its way into the landscape and divides into three arms beneath the glaciers in the mountains of Jotunheimen. Oldedalen which stretches 20 km in through the mountains is an extension of the southernmost of these fjord arms. Surrounded by perpendicular mountainsides, white waterfalls and sparkling glaciers, the long and narrow Oldevatn lake twinkles in the valley bottom and reflects scenery that many have called the most beautiful in Norway. Wealthy upper class tourists, especially from England, long ago found their way to Olden. As early as the 19th century the majestic tourist ships anchored up in the fjord and transported their distinguished guests ashore and up towards the greatest of all attractions: the Briksdal Glacier at the end of the Briksdal valley. The road here is an experience in itself: you pass several fantastic waterfalls and glacier arms of the major Jostedal Glacier, among others the Brenndal Glacier and the Melkevoll Glacier that lies at the end of the lake. Today the farmers in the valley have developed a tourist programme that is quite unique. At a number of wellkept campsites and attractive farmyards, you can taste traditional Norwegian food, try your hand at haymaking with the long-handled scythe and rake, hike across the glaciers and mountains, climb steep rock faces, paddle a rubber dinghy on the Briksdal lake, expend your energy in the activity parks or what about a quiet trip with rod and line in a rowboat on the Oldevatn lake? Or just simply soak in the beauty of the scenery from the saloon deck onboard MB Olden? In this guide you will find information about boat trips on the Oldevatn lake, transport up to the Briksdal Glacier in small battery-driven golf cars, the campsites all the way along the valley, as well as places offering activities, fishing, experiences and farm visits. All the places mentioned here are to be found on the map on page 2. We extend you a warm welcome to some of the best that Norwegian tourism has to offer. 03

4 Briksdalsbreen og dei vakre fossane Den storslagne Briksdalsbreen i Jostedalsbreen Nasjonalpark har i over 100 år vore den mest besøkte isbreen i Noreg, eit definitivt høgdepunkt for mang ein turist som gjestar landet vårt. På veg gjennom Oldedalen til Briksdal vil du sjå eit u-tal vakre, ville fossefall. Disse er avmerka på kartet. Gytrifossen, Nelkjifossen, Yrifossen, Kvamsfossen, Rustøyfossen, Høgalmefossen, Volefossen, Svadåna, Briksdalsfossen og Tjøtabreelva. The spectacular Briksdal Glacier in the Jostedal Glacier National Park has for over 100 years been the most visited glacier in Norway, an indisputable highlight for many a tourist who is visiting our country. On your way through the Oldedalen valley to the glacier, you will see a host of wild and wonderful waterfalls cascading down the mountainsides. They are all marked on the map: Gytrifossen, Nelkjifossen, Yrifossen, Kvamsfossen, Rustøyfossen, Høgalmefossen, Volefossen, Svadåna, Briksdalsfossen and Kjøtabreelva. 04

5 MB Olden på Oldevatnet Olden Camping, Gytri I 1893 gjekk den første dampbåten, Victoria, i rute over Oldevatnet med turistar som skulle oppleve vakre Oldedalen og Briksdalsbreen. Seinare var det fleire båtar i trafikk fram til avviklinga i Den tradisjonsrike båtturen vart re-lansert i 2005 med MB Olden i trafikken. Dette er ein moderne og godt utstyr båt med stort soldekk. MB Olden går i chartertrafikk og fylgjer den gamle ruta frå Eide til Rustøen. Båten kan stoppe fleire stadar langs vatnet. MB Olden har serveringsog skjenkeløyve. In 1893 the first steamboat, Victoria, plied the route across the lake with tourists who wanted to experience the beauty of the Oldedalen valley and the Briksdal Glacier. Later various other boats have plied the same route until the service was terminated in This boat trip that smacks of so much tradition was re-opened in 2005 using MB Olden, a modern, well-equipped vessel with a large sundeck. MB Olden is a charter service and runs along the age-old route from Eide to Rustøen, calling at a number of places along the lake. MB Olden serves meals and has a licensed bar. Triveleg campingplass som ligg vakkert til ved Oldevatnet, omkransa av brear og høge fjell med fine fossefall. Panoramautsikt mot Melkevollbreen. Her er plass til ca 50 einingar og 3 hytter. Leikeplass med trampoliner og ballplass. Grillhus og lavvo. Ferske rundstykker og brød kvar dag. Internett. Tilrettelagt for tømming av caravan og bubil. Gratis utlån av båtar til våre gjester. Gode fiskemuligheiter. Godt utgangspunkt for fotturar i fjell, skog og mark, guida breturar. Vertskapet legg stor vekt på service og reinhald. A delightful campsite that is beautifully situated on the shore of the Oldevatn lake, surrounded by glaciers and high peaks with magnificent waterfalls. A panorama view of the Melkevoll Glacier. 3 cabins and room for 50 tents, motor homes and caravans. Playground with trampolines and football pitch. Barbecue area and traditional Lapp tent. Freshly baked rolls and bread daily. Internet connections. Facilities for waste disposal from caravans and mobile homes. Boats available free to our guests. Good fishing. Ideal starting point for walks in the mountains and countryside, walks with a guide on the glacier. The hosts really emphasise service and cleanliness. MB OLDEN NO-6788 Olden Tel Mob OLDEN CAMPING, GYTRI NO-6788 Olden Tel Mob Fax

6 Gryta Camping Du finn Gryta camping midt mellom Olden sentrum og Briksdalen, idyllisk plassert ved vatnet med utsikt til to av isbreane som omgir dalen. Dette er ein stad for verkelig ferie. På campingplassen er det 5 nybygde hytter med god standard. Her er ca 80 plassar for telt, bubilar og campingvogner. Her finn du mini-dyrepark med geiter og ponnyar, leikeplass for dei unge og stort opphaldsrom med TV. Utlån av robåtar til den som vil freiste fiskelukka på vatnet. Gryta camping har breiband og internettkafé. Vertskapet formidlar tur- og aktivitetstilbod i området. Campingplassen vart opna i 1993, og vann i 1996 prisen for beste campingplass i Noreg. Medlem av NAF og ANWB. Velkommen! Gryta Camping, idyllic spot beside the lake with views of the two glaciers that surround the valley. This is the place for a real holiday. The site offers 5 new cabins with a good standard and room for 80 tents, mobile homes and caravans. There is a mini zoo with goats and ponies, a playground for the little ones, a lounge with a TV. Hire of rowboats if you want to try your luck fishing on the lake. Gryta Camping has broadband and Internet connections. The hosts know everything there is to know about the opportunities for trips and activities in the area. The campsite opened in 1993, and in 1996 won the award for the best campsite in Norway. Member of NAF and ANWB. Welcome! GRYTA CAMPING NO-6788 Olden Tel Mob

7 Oldevatn Camping Campingplassen ligg idyllisk til ved Oldevatnet, omkransa av fjell og brear. I resepsjonsbygget har du tilgang til opphaldsrom med TV og internett. Plassen er frå 2003 klassifisert med fire stjerner. Her er både enkle hytter med kjøleskåp og kokeplater og litt større hytter med dusj, toalett og TV. Leikeplass for dei minste, samt trampoline og volleyballnett. Kiosk med nysteikte brød og rundstykke. Her er og eit utval daglegvarer i tillegg til servering av hamburger/pølser. Oldevatnet er kjent som eit godt fiskevatn med aure og røye. Sal av fiskekort og fiskeutstyr i kiosken. Gratis utlån av båtar, kanoar og syklar til gjestene. Utleige av trøbåt. Oldevatn Camping er eit fint utgangspunkt for turar i Nordfjord. Medlem av ANWB, ADAC og ACSI. This 4-star campsite is idyllically situated beside the Oldevatn lake, with mountains and glaciers on all sides. In the reception building you will find a lounge with a TV and Internet facilities. The site offers basic cabins with a fridge and hotplates and larger cabins with a shower, WC and TV. Playground for the young ones, as well as trampoline and volleyball net. Kiosk with groceries, fresh bread, rolls, burgers and hot dogs. Oldevatn lake is well known for its fishing for trout and char. Sale of fishing permits and tackle at the kiosk. Free loan of boats, canoes and bicycles for our guests. Hire of peddleboats. Oldevatn Camping is an ideal starting point for trips around the Nordfjord region. Member of ANWB, ADAC and ACSI. OLDEVATN CAMPING NO-6788 Olden Tel Mob /

8 Yrineset På Yrineset ved Oldevatnet har vertskapet Dagrun og Svein Yri bygt opp eit fantastisk opplevingsområde, basert på nærleiken til vatnet og naturen rundt. Yrineset kan ta imot grupper opp til 100 personar for servering og aktivitetar. Vertskapet hjelper til med å skaffe matservering og underholdning etter ynskje. Mat og opphald på Yrineset må bestillast på førehand. Yrineset kan tilby avkopling frå stress og ei god naturoppleving. Ved bålet kan du nyte ekte bålkaffi til fuglesong og fossedur. Ved Yrielva kan vi kaste med not, ein underhaldande fiskeaktivitet som tek ca 20 minutt. På grillområdet kan fangsten tilberedast og bli servert. Eigen kaiplass til båten som trafikkerar på Oldevatnet. Frå Yrineset kan ein ta spaserturen opp til dei gamle setrane på Yri og nyte den fine utsikta over Oldedalen frå sætrevollen. On Yrineset beside the Oldevatn lake and based on proximity to the lake and the surrounding countryside, mine hosts Dagrun and Svein Yri have built up a fantastic experience centre which can accommodate up to 100 persons. The hosts assist in providing food and entertainment to suit your taste. Stay and food has to be booked in advance. Yrineset offers relaxation and a real experience of the great outdoors. Round the campfire you can enjoy the flavour of genuine camp coffee to the accompaniment of birdsong and the roar of the waterfalls. In the river we can throw the nets, an entertaining way to fish that takes about 20 minutes, and then afterwards prepare and serve your catch in the barbecue area. Own jetty for the boat that plies the lake. From Yrineset you can walk up to the old summer farms at Yri and enjoy the wonderful views across the lake. YRINESET NO-6791 Oldedalen Tel Mob

9 Trollbu, Aabrekk Gard Ved foten av Brenndalsbreen ligg idylliske Trollbu og Aabrekk Gard. Her blir det servert tradisjonsrik gardsmat framstilt som i gode, gamle dagar, det meste framstilt på garden. Her kan du oppleve dyra på garden i sitt rette element, og bu i vakkert restaurerte hus frå 17- og 1800 talet. Kapasiteten er 24 sengeplassar og 90 plassar for servering. Frå Aabrekk Gard går det veg opp til ein av dei mindre kjende brearmane til Jostedalsbreen, Brenndalsbreen. Denne brearmen ligg fint til inst i Brenndalen. Storslått utsyn over vakre Oldedalen. At the foot of the Briksdal Glacier lies the idyllic Trollbu and Aabrekk Farm, which serves traditional farm food prepared just like in the old days, most of it produced on the farm. You can experience the animals on the farm in their proper element, and stay in tastefully renovated buildings from the 17th and 18th centuries. They sleep 24 and we can serve meals for up to 90 guests. From Aabrekk Farm there is a road up to one of the lesser known arms of the main Jostedal Glacier, the Brenndal Glacier, beautifully situated innermost in the valley with magnificent views of the surrounding countryside. TROLLBU, AABREKK GARD NO-6791 Oldedalen Tel Mob

10 Melkevoll Bretun Øvst i Oldedalen, i svingen som tek deg opp siste kneika til Briksdal, ligg Melkevoll Bretun. Her er campingplass med oppstillingsplasser for campingvogner, bubilar og telt i tillegg til utleige av hytter, og parkeringsplassar for dagsbesøkande til Briksdalsbreen. Terrenget på sjølve plassen er utforma etter ein land art -ide der naturen sjølv har stått modell. På bretunet finn ein òg eit av landets beste buldre-/klatrefelt. Og ikkje minst: I den store steinura finn du kopi av ein steinalderbustad, den såkalla steinalderhola. Her tek vi imot grupper på inntil 50 personar. For grupper tilbyr vi natur- og kulturguiding. Utsiktskvalitetane er svært spesielle: I aust lyser Briksdalsbreen, i syd Melkevollbreen, i vest buldrar Volefossen nedetter fjellsida og mot nord har ein utsikt over vakre Oldedalen og Oldevatnet. Melkevoll Bretun ligg like ved grensa til Jostedalsbreen Nasjonalpark og er utgangspunkt for mange merka turstiar i nasjonalparken. I resepsjonen møter du guidane frå Olden Aktiv. Dei tek deg med på guida blåistur på Brenndalsbreen eller andre fjell- og breturar i nasjonalparken. At the far end of the valley, on the bend in the road that takes you up the final short steep hill up to the Briksdal valley, lies Melkevoll Bretun, with a campsite with facilities for caravans, mobile homes and tents as well as cabins for hire, and a parking lot for visitors who have come just for the day to see the Briksdal Glacier. The site itself is modelled on the original landscape, and offers one of the country s best spots for buldring. And not least: in the huge scree slope you will find a reconstruction of a Stone Age dwelling. In this establishment we can accommodate groups up to 50 persons. For groups we offers nature- and culture guidings. The views are spectacular in every direction: to the east the Briksdal Glacier, to the south the Melkevoll Glacier, in the west the Volefoss waterfall cascades down the mountainside and to the north the Oldedalen valley stretches out in all its beauty. Melkevoll Bretun lies on the edge of the Jostedal Glacier National Park and is the perfect place to start many a walk along the signposted footpaths in the park. MelkEvoll Bretun NO-6792 Briksdalsbre Tel Mob

11 Olden Aktiv Olden Aktiv tilbyr breføring på Brenndalsbreen. Daglege avgangar kl 10:00 og 11:00 frå juni til august. Oppmøte på Melkevoll Bretun 15 minutt før avgang. Turen varer 6-7 timar medrekna 2,5 timar på isen. Ta med eigna kle, matpakke og drikke. Minimumsalder 12 år. Pris kr 600,- pr person inklusiv breutstyr. Fjellstøvlar kan leigast for kr 30,-. Olden Aktiv har også topptur til Lodalskåpa. Olden Aktiv offers guided tours on the Brenndal Glacier. Daily departures at am and am from June - August. Meeting point at Melkevoll Bretun 15 minutes prior to departure. The trip takes 6-7 hours including 2.5 hours on the glacier. Bring suitable clothing, a packed lunch and plenty to drink. Minimum age 12 years. Price NOK 600 per person including glacier equipment. Mountain boots for hire, NOK 30. Olden Aktiv also offers hikes to the summit of Lodalskåpa. OLDEN AKTIV NO-6792 Briksdalsbre Tel

12 Oldedalen Skyss Oldedalen Skyss har i meir enn 100 år frakta turistar til og frå Briksdalsbreen. Den tradisjonrike turen med hest og kjerre vart i 2003 erstatta av tryggare transport med Trollbilar. Turen med bilane tek ca. 20 min kvar veg, med ein pause ved breen på 45 min. På den vakre Kleivavegen går turen forbi Briksdalsfossen og vidare i svingar opp mot endestasjonen Kleivane. Utsikta undervegs er fantastisk! Lett sti frå Kleivane og inn i Nasjonalparken til den namngjetne Briksdalsbreen. Oldedalen Skyss har i dag 10 bilar som er i bruk i transporten og stiller med ein kapasitet på 70 personar pr. avgang. Oldedalen Skyss has for more than 100 years transported tourists to and from the Briksdal Glacier. The traditional trip in pony and trap was in 2003 replaced by safer transport in Trollbilar, battery-driven golf cars that do the journey in 20 minutes each way, with a stop at the glacier of about 45 minutes. As the track winds its way up the valley it crosses the bridge over the spectacular Briksdalsfossen waterfall and offers fantastic views as it climbs to the final stop at Kleivane, from where there is an easy footpath to the very edge of the glacier in the national park. Oldedalen Skyss has today 10 such small vehicles with a total capacity of 70 passengers per departure. OLDEDALEN SKYSS NO-6792 Briksdalsbre Tel Fax

13 Briksdal Breføring Briksdal Breføring er det største aktivitetsselskapet i området og har spesialisert seg på naturbaserte aktivitetar som brevandring, fjellturar, bresafari og toppturar på breplatået. I 2004 stod aktivitetsparken i Briksdalen ferdig, med eit mangfald av aktivitetar: 13 meter høgt klatretårn med svevebane og balansebru, paintball, vikingbowling, bogeskyting, øksekasting mm. Vi arrangerer dagleg turar på brear og fjell, mellom anna til Bødalsbreen og Lodalskåpa, med base på Sande Camping i Lodalen. På Lovatnet driv vi med kanoturar. Ny aktivitet i 2007 er ekspedisjon på vatnet framfor Briksdalsbreen. Her kan du bli med på padletur i raftingbåt mellom drivande isfjell inn mot den mektige brearmen. Briksdal Breføring driv òg brevandring på Brenndalsbreen. Briksdal Breføring is the largest activity company in the area and has specialised in outdoor activities such as glacier guiding, mountain walks, glacier safaris and hikes to the icecap and glacier plateau. In 2004 the activity park was completed and offers a variety of activities: a 13 metre high climbing tower with abseiling and a rope bridge, paintball, Viking bowling, archery, axe throwing, to name but a few. We organise daily trips up glaciers and mountains, among others to Bødal Glacier and Lodalskåpa, from the base at Sande Camping in the Lodalen valley. Canoe trips are organised on the Lovatnet lake. A new activity in 2007 is an expedition on the lake at the foot of the Briksdal Glacier, where you can paddle in large rubber dinghies among drifting icebergs in to the very edge of the huge glacier tongue. Briksdal Breføringalso arrange glacierguiding on the Brenndal Glacier. BRIKSDAL BREFØRING NO-6792 Briksdalsbre Tel Fax

14 Briksdalsbre Fjellstove Briksdalsbre Fjellstove som ligg i sjølve Briksdalen har i generasjonar vore eigd og driven av familien Briksdal. I Fjellstova har vi bygd ein topp moderne kafeteria og spisesalar for 600 gjester. Her kan den reisande velje i ein rikhaldig meny av varme, så vel som kalde rettar. Reinsdyrsteik, fjellaure og stadens salatrettar er populære. I souvenirsenteret i nabohuset tilbyr vi eit utval kvalitets-souvenirar du neppe venta å finne i den spesielle eventyrverda i Briksdalen. Dei fleste typar kredittkort er gangbare og du kan handle Tax Free om du skal utanlands. Fjellstova har ei hytte til utleige og 6 doble rom med hotellstandard i underetasjen på souvenirsenteret. I grillhytta Nakkjestova ved aktivitetsaparken, tilbyr vi grillmenyar til grupper og lag som ynskjer uteservering. Briksdalsbre Fjellstove (mountain lodge), which lies in the Briksdalen valley itself, has for generations been owned and run by the Briksdal family, and is now a modern cafeteria with dining rooms for up to 600 guests. Here visit-ors can choose from a comprehensive menu of both hot and cold meals. Reindeer steaks, mountain trout and our special salads are all popular choices. In the souvenir centre next door we offer a selection of quality souvenirs that you had never expected to find in the fairytale world of the Briksdalen valley. We accept the majority of credit cards and you can shop Tax Free if you are travelling abroad. The mountain lodge has a cabin to let and 6 double rooms with hotel standard in the basement of the souvenir centre. In the barbecue shelter Nakkjestova in the activity park we can serve barbecue menus to groups that prefer to eat in the open air. Briksdalsbre Fjellstove NO-6792 Briksdalsbre Tel Fax

15 Jostedalsbreen Nasjonalpark Jostedalsbreen er den største isbreen på det europeiske fastlandet, men Jostedalsbreen Nasjonalpark har òg mange andre store og mindre brear. Isbreane er naturlaboratorium, særleg for klimaendringar, geologi og vegetasjon/planteliv. Brerørslene er med på å stadig endre landskapet i parken. Smeltevatn frå isbreane renn saman og samlar seg i breelvar som fossar i kåte kast nedetter bratte fjellsider mot vatn og sjø - ein av dei unike kvalitetane ved Jostedalsbreen Nasjonalpark. Nasjonalparken varierer frå frodige dalar til alpine fjell og arktisk klima. Kjernen av nasjonalparken er urørd natur som berre kan nåast til fots. Inn mot breane er eit interessant kulturlandskap, framleis i bruk til landbruk og beiting. Noko av det mest spesielle med Jostedalsbreen i gamle dagar, var slektskapet og samhaldet mellom bygdene på kvar side av breen. Dei gamle ferdselsvegane kryssa breen. 7 kommunar har område i nasjonalparken, som ligg mellom to av dei lengste fjordane i verda, Sognefjorden og Nordfjorden. Jostedalsbreen Nasjonalpark vart oppretta i 1991 og dekkjer eit område på 1310 km 2. Dei reisande som vitjar Briksdalsbreen får kjøpe eit offisielt bevis/sertifikat som synar at dei har besøkt ein av Noregs mest attraktive nasjonalparkar. Dette eksklusive sertifikatet er utarbeidt i samråd med Nasjonalparkmyndigheitene, og vert berre selt ved innfallsporten til Nasjonalparken. Samstundes med at ein får eit fint minne frå turen, går ein viss prosent av salssummen til arbeid med utvikling og tilrettelegging av Nasjonalparken. Sertifikatet få du kjøpt på alle turiststadar i Oldedalen. The Jostedal Glacier is the largest glacier on the European mainland, but the Jostedal Glacier National Park can also boast many other large and small glaciers. The glaciers are nature s own laboratory, especially when it comes to climate change, geology and vegetation/flora. The movement of the glaciers means that the landscape in the park is undergoing constant change. The melt water from the glaciers joins forces and becomes glacial rivers that cascade down the steep mountainsides towards the lakes and sea below - one of the unique qualities of the Jostedal Glacier National Park. The national park offers huge variety, from lush green valleys to alpine mountains and an Arctic climate, with the heart of the park consisting of untouched nature that can only be reached on foot. In towards the glaciers are areas of interesting cultural landscape, still in use today for farming and grazing. One of the most characteristic features of the Jostedal Glacier in the old days was the kinship and solidarity between the communities linked by the glacier and how ancient tracks crisscrossed the glacier from one side to the other. 7 municipalities share sections of the national park, which lies between two of the longest fjords in the world, Sognefjorden and Nordfjorden. The Jostedal Glacier National Park was established in 1991 and covers an area of 1310 km². 15

16 PRODUKSJON: Tegneren Reklamestudio AS FOTO: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway, Hugo Opdal, Arnljot Myrene/Tegneren, Normann og aktørane i Oldedalen. Velkomen til opplevingar, aktivitetar og rekreasjon i Oldedalen - eit av Noregs vakraste naturområde! Welcome to unforgettable experiences, activities and recreation in the Oldedalen valley - one of the most spectacular areas of natural beauty in Norway!

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING SKI (Pris etter avtale) Offpistguiding, frikjøring og toppturer i og rund Sommerskisenter. Unike muligheter for bratte nedkjøringer på snø og bre. Bergtatt Stryn disponerer Vølkl freerideski, randoneeutstyr

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell.

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Scandic Bergen City Scandic S LEEP Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Vi tilbyr 500 senger fordelt på 251 værelser av moderne standard. Værelsene er utstyrt

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

midt i fjord-noreg in the fjords of Norway

midt i fjord-noreg in the fjords of Norway midt i fjord-noreg in the fjords of Norway Velkomen til Fretheim Hotel / Fretheim Hotel har utsikt mot fjell og fjord og er ein stad der e Hotellet var på slutten av 1800-talet ein storgard som husa rik

Detaljer

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 3 Vis respekt for veret og vermeldinga TORHEIM Turar i området frå Holmøyvik til Skauset er omtalte av Lars Birger Holmøyvik 21. RANDASAGA Holmøyvik ved Hjelle Snikkerverksted,

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN Tassen på tur. Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 1 Legg ikkje ut på langtur utan trening 11 12 Turar på Torheim er omtalte av Aud og Jarle Torheim 1. HORNET FRÅ HAMNES Hamnes, ca. 16 km frå Eid Start:

Detaljer

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2012

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2012 AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2012 Alle avreisetider er fra Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord i Loen. Rabatter for grupper. ½ dags guide på forespørsel (inntil 5 timar) NOK 2470,- 1 dags guide på forespørsel

Detaljer

Aktiviteter & opplevelser

Aktiviteter & opplevelser Aktiviteter & opplevelser Activities & adventures Foto: Terje Bjørnsen 1 Aktiviteter Velkommen til Geilo! Airboard...4 Aking/Kjelkeaking... 4,9,12 Alpin...4 Brevandring...11 Fotturer... 7,15 Gokart...5

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar

På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen Fjellvettregel nr. 4 Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar TORHEIM Turar i Heggjadalen er omtalte av Olav Heggen 27. FUREFJERDING / STRANDASETRA

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Geilo Sommerpark 2014

Geilo Sommerpark 2014 k r a erp m m o S o l i e G 4 1 0 2 Geilo Sommerpark 2014 Åpen hver dag 21.6-17.8 kl 11.00-16.00 Høydepark 31 forskjellige utfordringer med ulik vanskelighetsgrad. Trollparken med 12 elementer passer for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen på 6 minutter, og turen er en opplevelse

Detaljer

Nettverksamling i Bodø, 7.9.11. Sykkeltiltak i regionen

Nettverksamling i Bodø, 7.9.11. Sykkeltiltak i regionen Nettverksamling i Bodø, 7.9.11 Sykkeltiltak i regionen Sykkeltiltak i regionen Tiltak i regi av SVV (årsplan 2011)! Ny g/s-veg 0,5 km (E6-Fauske)! Ny g/s-veg 3,5 km (E10-Gausvik)! Ny g/s-veg 3,5 km (E10-Leknes)!

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

VISIT MOUNT FLØYEN. Admire the Panoramic View of Beautiful Bergen Opplev Bergens beste utsikt. www.floibanen.no

VISIT MOUNT FLØYEN. Admire the Panoramic View of Beautiful Bergen Opplev Bergens beste utsikt. www.floibanen.no VISIT MOUNT FLØYEN Admire the Panoramic View of Beautiful Bergen Opplev Bergens beste utsikt www.floibanen.no 1 PÅ VEI TIL TOPPEN Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner og den eneste

Detaljer

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser Harpa Stefansdottir, arkitekt og PhD stipendiat Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for landskapsplanlegging Bakgrunn Sykkeltransport viktig ledd i bærekraftig utvikling Byer er blitt planlagt

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

OPPLEV SUNNMØRES VAKRASTE GONDOLTUR (430-1067 MOH) THE MOUNTAIN GONDOLA BY THE FJORD (430-1067 METRES) SOMMAROPPLEVINGAR // SUMMER EXPERIENCES

OPPLEV SUNNMØRES VAKRASTE GONDOLTUR (430-1067 MOH) THE MOUNTAIN GONDOLA BY THE FJORD (430-1067 METRES) SOMMAROPPLEVINGAR // SUMMER EXPERIENCES OPPLEV SUNNMØRES VAKRASTE GONDOLTUR (430-1067 MOH) THE MOUNTAIN GONDOLA BY THE FJORD (430-1067 METRES) SOMMAROPPLEVINGAR // SUMMER EXPERIENCES Fjordbygda Stranda The Fjordvillage Stranda -ligg ved Storfjorden

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

ALEXSUSHI. Tjuvholmen

ALEXSUSHI. Tjuvholmen ALEXSUSHI Tjuvholmen Dear Guest, Following more than 10 years of success in Oslo, Alex Sushi is breaking new ground with our opening in Oslos newest district Tjuvholmen, right by the water where we belong.

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Me vandrar saman Vestlandsprosjektet 11. Des 2012 Sigbjørn Slåtten

Me vandrar saman Vestlandsprosjektet 11. Des 2012 Sigbjørn Slåtten Me vandrar saman Vestlandsprosjektet 11. Des 2012 Sigbjørn Slåtten 15 minutt om: Kvifor satset på vandring (på Voss)? 12.12.2012 2 Og svaret er: andre er bedre enn oss! internett er komme for å bli! baseturistme

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

VAKKER TRENING I NORDFJORD

VAKKER TRENING I NORDFJORD VAKKER TRENING I NORDFJORD Nordfjord Foto: Audun Indrehus Det kommer alltid en utforkjøring etter en motbakke. Slik er det også på Vestlandet. Vi viser deg hvor vakkert det kan bli på din neste ferie.

Detaljer

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN STØLSUTLEIGE I GLOPPEN Opplev stølslivet i Gloppen Her kan du finne ro og fred, og moglegheiter for ulike aktivitetar som vandring, fiske i fjellvatn, båtutleige og smaking av geitemjølk. Stølslivet gjev

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m Introduction Information and names are taken from the Norwegian Statens Kartverk topografisk hovedkartserie M711, which is a series of 1:50 000 maps covering the entire country and also from the latest

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Vålerbanen. en del av NAF Trafikksenter. Events og. Events og. kjøreopplevelser. www. valerbanen.no. www. valerbanen.no

Vålerbanen. en del av NAF Trafikksenter. Events og. Events og. kjøreopplevelser. www. valerbanen.no. www. valerbanen.no Vålerbanen en del av NAF Trafikksenter Events og Events og kjøreopplevelser www. valerbanen.no www. valerbanen.no Innhold / Contents: Velkommen / Welcome...3 Kart / Map...4-5 Racerfører for en dag! / Racer

Detaljer

Korleis sameine vern (Verdsarv), reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Korleis sameine vern (Verdsarv), reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Korleis sameine vern (Verdsarv), reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Del av eit større Bruk og vern prosjekt (2008-2010) finansiert av Norges Forskningsråd, Miljø 2015 programmet Invitasjon til å konkretisere

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

AKTIVITETER ACTIVITIES SOMMER 2011. www.hovringen.no

AKTIVITETER ACTIVITIES SOMMER 2011. www.hovringen.no AKTIVITETER ACTIVITIES SOMMER 2011 www.hovringen.no VELKOMMEN WELCOME Fjellgrenda Høvringen ligger 1000 moh, nord i Gudbrandsdalen ved inngangen til Rondane Nasjonalpark - et av de vakreste og mest populære

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Velkommen til Krødsherad - et flott sted å bo og leve. Welcome to Krødsherad. - a great place to live. Foto: Simen Berg

Velkommen til Krødsherad - et flott sted å bo og leve. Welcome to Krødsherad. - a great place to live. Foto: Simen Berg Foto: Simen Berg Velkommen til Krødsherad - et flott sted å bo og leve Welcome to Krødsherad - a great place to live Sentralt på Østlandet - med nærhet til det meste Krødsherad ligger midt i Buskerud ved

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer