BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers"

Transkript

1 BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers Oldedalen Guide

2 Stryn/Oslo Loen Alexandra Hotel Loenfjord Hotel 723 Bergen RV60 Olden Fjordhotel Olden 724 Ca 24 km til Briksdal Ca 24 km to Briksdal Loenvatnet Bødalsbreen Bødal Glacier MB Olden Oldevatn Camping Gytrifossen Gryta Camping Olden Camping Gytri Yrifossen Rustøyfossen Yrineset Høgalmefossen Melkevoll Bretun Olden Aktiv Volefossen O l d e vatnet O L D E D A L E N Kvamsfossen Aabrekk Gard Trollbu Briksdalsfossen Nelkjifossen Tjøtafossen Briksdalsbre Fjellstove Oldedalen Skyss Briksdal Breføring Brenndalsbreen Brenndal Glacier Brenndalsfossen Briksdalsbreen Briksdal Glacier Kjenndalsbreen Kjenndal Glacier J o s t e d a l s b r e e n NORWAY Svadåna Melkevollbreen Melkevoll Glacier 02

3 Velkomen til Oldedalen Frå Norskehavet sør om Stad strekkjer Nordfjorden seg inn i landet og deler seg i tre greiner inst under brefjella i Jotunheimen. Oldedalen som strekkjer seg 20 km innover i fjellheimen, er ei forlenging av den sørlegaste av desse fjordarmane. Omkransa av stupbratte fjellsider, kvite fossefall og glitrande isbrear, blinkar det langstrakte Oldevatnet i dalbotnen og speglar av ein natur som av mange er omtalt som Noregs vakraste. Overklasseturistar, særleg frå England, fann tidleg vegen til Olden. Alt på 1800-talet la dei vakre turistskipa seg i fjorden og frakta sitt celebre reisefylgje til lands, og inn til det store trekkplasteret: Briksdalsbreen inst i tverrdalen Briksdal. Vegen hit inn er ei oppleving i seg sjølv; du passerar fleire fantastiske fossefall og brearmar av Jostedalsbreen, mellom anna Brenndalsbreen, og Melkevollbreen som ligg til endes for øvste Oldevatnet. I dag har bøndene i dalen utvikla eit reiselivstilbod du knapt finn maken til nokon stad. På fleire velstelte campingplassar og vakre gardstun kan du smake på norsk tradisjonsmat, prøve deg som bonde med langorv og rive, bli med på bre- og fjellvandring, oppleve spaninga med buldring, delta i raftingflåte på Briksdalsvatnet, ta deg ut i aktivitetsparkar - eller kva med ein rotur med fiskestang på Oldevatnet? Eller nyte naturen frå dekkssalongen om bord i MB Olden? I denne guiden vil du finne informasjon om båtskyss på Oldevatnet, Trollbil-transport til Briksdalsbreen, campingplassane frå Sunde og inn til Briksdalen, samt stadar som er tilrettelagt med aktivitetar, fisking, opplevingar og gardsbesøk. Stadane som er med i guiden finn du på kartet på side 2. Vi ynskjer deg velkomen til noko av det beste norsk reiseliv har å tilby. From the Norwegian Sea south of West Cape, the Nordfjord cuts its way into the landscape and divides into three arms beneath the glaciers in the mountains of Jotunheimen. Oldedalen which stretches 20 km in through the mountains is an extension of the southernmost of these fjord arms. Surrounded by perpendicular mountainsides, white waterfalls and sparkling glaciers, the long and narrow Oldevatn lake twinkles in the valley bottom and reflects scenery that many have called the most beautiful in Norway. Wealthy upper class tourists, especially from England, long ago found their way to Olden. As early as the 19th century the majestic tourist ships anchored up in the fjord and transported their distinguished guests ashore and up towards the greatest of all attractions: the Briksdal Glacier at the end of the Briksdal valley. The road here is an experience in itself: you pass several fantastic waterfalls and glacier arms of the major Jostedal Glacier, among others the Brenndal Glacier and the Melkevoll Glacier that lies at the end of the lake. Today the farmers in the valley have developed a tourist programme that is quite unique. At a number of wellkept campsites and attractive farmyards, you can taste traditional Norwegian food, try your hand at haymaking with the long-handled scythe and rake, hike across the glaciers and mountains, climb steep rock faces, paddle a rubber dinghy on the Briksdal lake, expend your energy in the activity parks or what about a quiet trip with rod and line in a rowboat on the Oldevatn lake? Or just simply soak in the beauty of the scenery from the saloon deck onboard MB Olden? In this guide you will find information about boat trips on the Oldevatn lake, transport up to the Briksdal Glacier in small battery-driven golf cars, the campsites all the way along the valley, as well as places offering activities, fishing, experiences and farm visits. All the places mentioned here are to be found on the map on page 2. We extend you a warm welcome to some of the best that Norwegian tourism has to offer. 03

4 Briksdalsbreen og dei vakre fossane Den storslagne Briksdalsbreen i Jostedalsbreen Nasjonalpark har i over 100 år vore den mest besøkte isbreen i Noreg, eit definitivt høgdepunkt for mang ein turist som gjestar landet vårt. På veg gjennom Oldedalen til Briksdal vil du sjå eit u-tal vakre, ville fossefall. Disse er avmerka på kartet. Gytrifossen, Nelkjifossen, Yrifossen, Kvamsfossen, Rustøyfossen, Høgalmefossen, Volefossen, Svadåna, Briksdalsfossen og Tjøtabreelva. The spectacular Briksdal Glacier in the Jostedal Glacier National Park has for over 100 years been the most visited glacier in Norway, an indisputable highlight for many a tourist who is visiting our country. On your way through the Oldedalen valley to the glacier, you will see a host of wild and wonderful waterfalls cascading down the mountainsides. They are all marked on the map: Gytrifossen, Nelkjifossen, Yrifossen, Kvamsfossen, Rustøyfossen, Høgalmefossen, Volefossen, Svadåna, Briksdalsfossen and Kjøtabreelva. 04

5 MB Olden på Oldevatnet Olden Camping, Gytri I 1893 gjekk den første dampbåten, Victoria, i rute over Oldevatnet med turistar som skulle oppleve vakre Oldedalen og Briksdalsbreen. Seinare var det fleire båtar i trafikk fram til avviklinga i Den tradisjonsrike båtturen vart re-lansert i 2005 med MB Olden i trafikken. Dette er ein moderne og godt utstyr båt med stort soldekk. MB Olden går i chartertrafikk og fylgjer den gamle ruta frå Eide til Rustøen. Båten kan stoppe fleire stadar langs vatnet. MB Olden har serveringsog skjenkeløyve. In 1893 the first steamboat, Victoria, plied the route across the lake with tourists who wanted to experience the beauty of the Oldedalen valley and the Briksdal Glacier. Later various other boats have plied the same route until the service was terminated in This boat trip that smacks of so much tradition was re-opened in 2005 using MB Olden, a modern, well-equipped vessel with a large sundeck. MB Olden is a charter service and runs along the age-old route from Eide to Rustøen, calling at a number of places along the lake. MB Olden serves meals and has a licensed bar. Triveleg campingplass som ligg vakkert til ved Oldevatnet, omkransa av brear og høge fjell med fine fossefall. Panoramautsikt mot Melkevollbreen. Her er plass til ca 50 einingar og 3 hytter. Leikeplass med trampoliner og ballplass. Grillhus og lavvo. Ferske rundstykker og brød kvar dag. Internett. Tilrettelagt for tømming av caravan og bubil. Gratis utlån av båtar til våre gjester. Gode fiskemuligheiter. Godt utgangspunkt for fotturar i fjell, skog og mark, guida breturar. Vertskapet legg stor vekt på service og reinhald. A delightful campsite that is beautifully situated on the shore of the Oldevatn lake, surrounded by glaciers and high peaks with magnificent waterfalls. A panorama view of the Melkevoll Glacier. 3 cabins and room for 50 tents, motor homes and caravans. Playground with trampolines and football pitch. Barbecue area and traditional Lapp tent. Freshly baked rolls and bread daily. Internet connections. Facilities for waste disposal from caravans and mobile homes. Boats available free to our guests. Good fishing. Ideal starting point for walks in the mountains and countryside, walks with a guide on the glacier. The hosts really emphasise service and cleanliness. MB OLDEN NO-6788 Olden Tel Mob OLDEN CAMPING, GYTRI NO-6788 Olden Tel Mob Fax

6 Gryta Camping Du finn Gryta camping midt mellom Olden sentrum og Briksdalen, idyllisk plassert ved vatnet med utsikt til to av isbreane som omgir dalen. Dette er ein stad for verkelig ferie. På campingplassen er det 5 nybygde hytter med god standard. Her er ca 80 plassar for telt, bubilar og campingvogner. Her finn du mini-dyrepark med geiter og ponnyar, leikeplass for dei unge og stort opphaldsrom med TV. Utlån av robåtar til den som vil freiste fiskelukka på vatnet. Gryta camping har breiband og internettkafé. Vertskapet formidlar tur- og aktivitetstilbod i området. Campingplassen vart opna i 1993, og vann i 1996 prisen for beste campingplass i Noreg. Medlem av NAF og ANWB. Velkommen! Gryta Camping, idyllic spot beside the lake with views of the two glaciers that surround the valley. This is the place for a real holiday. The site offers 5 new cabins with a good standard and room for 80 tents, mobile homes and caravans. There is a mini zoo with goats and ponies, a playground for the little ones, a lounge with a TV. Hire of rowboats if you want to try your luck fishing on the lake. Gryta Camping has broadband and Internet connections. The hosts know everything there is to know about the opportunities for trips and activities in the area. The campsite opened in 1993, and in 1996 won the award for the best campsite in Norway. Member of NAF and ANWB. Welcome! GRYTA CAMPING NO-6788 Olden Tel Mob

7 Oldevatn Camping Campingplassen ligg idyllisk til ved Oldevatnet, omkransa av fjell og brear. I resepsjonsbygget har du tilgang til opphaldsrom med TV og internett. Plassen er frå 2003 klassifisert med fire stjerner. Her er både enkle hytter med kjøleskåp og kokeplater og litt større hytter med dusj, toalett og TV. Leikeplass for dei minste, samt trampoline og volleyballnett. Kiosk med nysteikte brød og rundstykke. Her er og eit utval daglegvarer i tillegg til servering av hamburger/pølser. Oldevatnet er kjent som eit godt fiskevatn med aure og røye. Sal av fiskekort og fiskeutstyr i kiosken. Gratis utlån av båtar, kanoar og syklar til gjestene. Utleige av trøbåt. Oldevatn Camping er eit fint utgangspunkt for turar i Nordfjord. Medlem av ANWB, ADAC og ACSI. This 4-star campsite is idyllically situated beside the Oldevatn lake, with mountains and glaciers on all sides. In the reception building you will find a lounge with a TV and Internet facilities. The site offers basic cabins with a fridge and hotplates and larger cabins with a shower, WC and TV. Playground for the young ones, as well as trampoline and volleyball net. Kiosk with groceries, fresh bread, rolls, burgers and hot dogs. Oldevatn lake is well known for its fishing for trout and char. Sale of fishing permits and tackle at the kiosk. Free loan of boats, canoes and bicycles for our guests. Hire of peddleboats. Oldevatn Camping is an ideal starting point for trips around the Nordfjord region. Member of ANWB, ADAC and ACSI. OLDEVATN CAMPING NO-6788 Olden Tel Mob /

8 Yrineset På Yrineset ved Oldevatnet har vertskapet Dagrun og Svein Yri bygt opp eit fantastisk opplevingsområde, basert på nærleiken til vatnet og naturen rundt. Yrineset kan ta imot grupper opp til 100 personar for servering og aktivitetar. Vertskapet hjelper til med å skaffe matservering og underholdning etter ynskje. Mat og opphald på Yrineset må bestillast på førehand. Yrineset kan tilby avkopling frå stress og ei god naturoppleving. Ved bålet kan du nyte ekte bålkaffi til fuglesong og fossedur. Ved Yrielva kan vi kaste med not, ein underhaldande fiskeaktivitet som tek ca 20 minutt. På grillområdet kan fangsten tilberedast og bli servert. Eigen kaiplass til båten som trafikkerar på Oldevatnet. Frå Yrineset kan ein ta spaserturen opp til dei gamle setrane på Yri og nyte den fine utsikta over Oldedalen frå sætrevollen. On Yrineset beside the Oldevatn lake and based on proximity to the lake and the surrounding countryside, mine hosts Dagrun and Svein Yri have built up a fantastic experience centre which can accommodate up to 100 persons. The hosts assist in providing food and entertainment to suit your taste. Stay and food has to be booked in advance. Yrineset offers relaxation and a real experience of the great outdoors. Round the campfire you can enjoy the flavour of genuine camp coffee to the accompaniment of birdsong and the roar of the waterfalls. In the river we can throw the nets, an entertaining way to fish that takes about 20 minutes, and then afterwards prepare and serve your catch in the barbecue area. Own jetty for the boat that plies the lake. From Yrineset you can walk up to the old summer farms at Yri and enjoy the wonderful views across the lake. YRINESET NO-6791 Oldedalen Tel Mob

9 Trollbu, Aabrekk Gard Ved foten av Brenndalsbreen ligg idylliske Trollbu og Aabrekk Gard. Her blir det servert tradisjonsrik gardsmat framstilt som i gode, gamle dagar, det meste framstilt på garden. Her kan du oppleve dyra på garden i sitt rette element, og bu i vakkert restaurerte hus frå 17- og 1800 talet. Kapasiteten er 24 sengeplassar og 90 plassar for servering. Frå Aabrekk Gard går det veg opp til ein av dei mindre kjende brearmane til Jostedalsbreen, Brenndalsbreen. Denne brearmen ligg fint til inst i Brenndalen. Storslått utsyn over vakre Oldedalen. At the foot of the Briksdal Glacier lies the idyllic Trollbu and Aabrekk Farm, which serves traditional farm food prepared just like in the old days, most of it produced on the farm. You can experience the animals on the farm in their proper element, and stay in tastefully renovated buildings from the 17th and 18th centuries. They sleep 24 and we can serve meals for up to 90 guests. From Aabrekk Farm there is a road up to one of the lesser known arms of the main Jostedal Glacier, the Brenndal Glacier, beautifully situated innermost in the valley with magnificent views of the surrounding countryside. TROLLBU, AABREKK GARD NO-6791 Oldedalen Tel Mob

10 Melkevoll Bretun Øvst i Oldedalen, i svingen som tek deg opp siste kneika til Briksdal, ligg Melkevoll Bretun. Her er campingplass med oppstillingsplasser for campingvogner, bubilar og telt i tillegg til utleige av hytter, og parkeringsplassar for dagsbesøkande til Briksdalsbreen. Terrenget på sjølve plassen er utforma etter ein land art -ide der naturen sjølv har stått modell. På bretunet finn ein òg eit av landets beste buldre-/klatrefelt. Og ikkje minst: I den store steinura finn du kopi av ein steinalderbustad, den såkalla steinalderhola. Her tek vi imot grupper på inntil 50 personar. For grupper tilbyr vi natur- og kulturguiding. Utsiktskvalitetane er svært spesielle: I aust lyser Briksdalsbreen, i syd Melkevollbreen, i vest buldrar Volefossen nedetter fjellsida og mot nord har ein utsikt over vakre Oldedalen og Oldevatnet. Melkevoll Bretun ligg like ved grensa til Jostedalsbreen Nasjonalpark og er utgangspunkt for mange merka turstiar i nasjonalparken. I resepsjonen møter du guidane frå Olden Aktiv. Dei tek deg med på guida blåistur på Brenndalsbreen eller andre fjell- og breturar i nasjonalparken. At the far end of the valley, on the bend in the road that takes you up the final short steep hill up to the Briksdal valley, lies Melkevoll Bretun, with a campsite with facilities for caravans, mobile homes and tents as well as cabins for hire, and a parking lot for visitors who have come just for the day to see the Briksdal Glacier. The site itself is modelled on the original landscape, and offers one of the country s best spots for buldring. And not least: in the huge scree slope you will find a reconstruction of a Stone Age dwelling. In this establishment we can accommodate groups up to 50 persons. For groups we offers nature- and culture guidings. The views are spectacular in every direction: to the east the Briksdal Glacier, to the south the Melkevoll Glacier, in the west the Volefoss waterfall cascades down the mountainside and to the north the Oldedalen valley stretches out in all its beauty. Melkevoll Bretun lies on the edge of the Jostedal Glacier National Park and is the perfect place to start many a walk along the signposted footpaths in the park. MelkEvoll Bretun NO-6792 Briksdalsbre Tel Mob

11 Olden Aktiv Olden Aktiv tilbyr breføring på Brenndalsbreen. Daglege avgangar kl 10:00 og 11:00 frå juni til august. Oppmøte på Melkevoll Bretun 15 minutt før avgang. Turen varer 6-7 timar medrekna 2,5 timar på isen. Ta med eigna kle, matpakke og drikke. Minimumsalder 12 år. Pris kr 600,- pr person inklusiv breutstyr. Fjellstøvlar kan leigast for kr 30,-. Olden Aktiv har også topptur til Lodalskåpa. Olden Aktiv offers guided tours on the Brenndal Glacier. Daily departures at am and am from June - August. Meeting point at Melkevoll Bretun 15 minutes prior to departure. The trip takes 6-7 hours including 2.5 hours on the glacier. Bring suitable clothing, a packed lunch and plenty to drink. Minimum age 12 years. Price NOK 600 per person including glacier equipment. Mountain boots for hire, NOK 30. Olden Aktiv also offers hikes to the summit of Lodalskåpa. OLDEN AKTIV NO-6792 Briksdalsbre Tel

12 Oldedalen Skyss Oldedalen Skyss har i meir enn 100 år frakta turistar til og frå Briksdalsbreen. Den tradisjonrike turen med hest og kjerre vart i 2003 erstatta av tryggare transport med Trollbilar. Turen med bilane tek ca. 20 min kvar veg, med ein pause ved breen på 45 min. På den vakre Kleivavegen går turen forbi Briksdalsfossen og vidare i svingar opp mot endestasjonen Kleivane. Utsikta undervegs er fantastisk! Lett sti frå Kleivane og inn i Nasjonalparken til den namngjetne Briksdalsbreen. Oldedalen Skyss har i dag 10 bilar som er i bruk i transporten og stiller med ein kapasitet på 70 personar pr. avgang. Oldedalen Skyss has for more than 100 years transported tourists to and from the Briksdal Glacier. The traditional trip in pony and trap was in 2003 replaced by safer transport in Trollbilar, battery-driven golf cars that do the journey in 20 minutes each way, with a stop at the glacier of about 45 minutes. As the track winds its way up the valley it crosses the bridge over the spectacular Briksdalsfossen waterfall and offers fantastic views as it climbs to the final stop at Kleivane, from where there is an easy footpath to the very edge of the glacier in the national park. Oldedalen Skyss has today 10 such small vehicles with a total capacity of 70 passengers per departure. OLDEDALEN SKYSS NO-6792 Briksdalsbre Tel Fax

13 Briksdal Breføring Briksdal Breføring er det største aktivitetsselskapet i området og har spesialisert seg på naturbaserte aktivitetar som brevandring, fjellturar, bresafari og toppturar på breplatået. I 2004 stod aktivitetsparken i Briksdalen ferdig, med eit mangfald av aktivitetar: 13 meter høgt klatretårn med svevebane og balansebru, paintball, vikingbowling, bogeskyting, øksekasting mm. Vi arrangerer dagleg turar på brear og fjell, mellom anna til Bødalsbreen og Lodalskåpa, med base på Sande Camping i Lodalen. På Lovatnet driv vi med kanoturar. Ny aktivitet i 2007 er ekspedisjon på vatnet framfor Briksdalsbreen. Her kan du bli med på padletur i raftingbåt mellom drivande isfjell inn mot den mektige brearmen. Briksdal Breføring driv òg brevandring på Brenndalsbreen. Briksdal Breføring is the largest activity company in the area and has specialised in outdoor activities such as glacier guiding, mountain walks, glacier safaris and hikes to the icecap and glacier plateau. In 2004 the activity park was completed and offers a variety of activities: a 13 metre high climbing tower with abseiling and a rope bridge, paintball, Viking bowling, archery, axe throwing, to name but a few. We organise daily trips up glaciers and mountains, among others to Bødal Glacier and Lodalskåpa, from the base at Sande Camping in the Lodalen valley. Canoe trips are organised on the Lovatnet lake. A new activity in 2007 is an expedition on the lake at the foot of the Briksdal Glacier, where you can paddle in large rubber dinghies among drifting icebergs in to the very edge of the huge glacier tongue. Briksdal Breføringalso arrange glacierguiding on the Brenndal Glacier. BRIKSDAL BREFØRING NO-6792 Briksdalsbre Tel Fax

14 Briksdalsbre Fjellstove Briksdalsbre Fjellstove som ligg i sjølve Briksdalen har i generasjonar vore eigd og driven av familien Briksdal. I Fjellstova har vi bygd ein topp moderne kafeteria og spisesalar for 600 gjester. Her kan den reisande velje i ein rikhaldig meny av varme, så vel som kalde rettar. Reinsdyrsteik, fjellaure og stadens salatrettar er populære. I souvenirsenteret i nabohuset tilbyr vi eit utval kvalitets-souvenirar du neppe venta å finne i den spesielle eventyrverda i Briksdalen. Dei fleste typar kredittkort er gangbare og du kan handle Tax Free om du skal utanlands. Fjellstova har ei hytte til utleige og 6 doble rom med hotellstandard i underetasjen på souvenirsenteret. I grillhytta Nakkjestova ved aktivitetsaparken, tilbyr vi grillmenyar til grupper og lag som ynskjer uteservering. Briksdalsbre Fjellstove (mountain lodge), which lies in the Briksdalen valley itself, has for generations been owned and run by the Briksdal family, and is now a modern cafeteria with dining rooms for up to 600 guests. Here visit-ors can choose from a comprehensive menu of both hot and cold meals. Reindeer steaks, mountain trout and our special salads are all popular choices. In the souvenir centre next door we offer a selection of quality souvenirs that you had never expected to find in the fairytale world of the Briksdalen valley. We accept the majority of credit cards and you can shop Tax Free if you are travelling abroad. The mountain lodge has a cabin to let and 6 double rooms with hotel standard in the basement of the souvenir centre. In the barbecue shelter Nakkjestova in the activity park we can serve barbecue menus to groups that prefer to eat in the open air. Briksdalsbre Fjellstove NO-6792 Briksdalsbre Tel Fax

15 Jostedalsbreen Nasjonalpark Jostedalsbreen er den største isbreen på det europeiske fastlandet, men Jostedalsbreen Nasjonalpark har òg mange andre store og mindre brear. Isbreane er naturlaboratorium, særleg for klimaendringar, geologi og vegetasjon/planteliv. Brerørslene er med på å stadig endre landskapet i parken. Smeltevatn frå isbreane renn saman og samlar seg i breelvar som fossar i kåte kast nedetter bratte fjellsider mot vatn og sjø - ein av dei unike kvalitetane ved Jostedalsbreen Nasjonalpark. Nasjonalparken varierer frå frodige dalar til alpine fjell og arktisk klima. Kjernen av nasjonalparken er urørd natur som berre kan nåast til fots. Inn mot breane er eit interessant kulturlandskap, framleis i bruk til landbruk og beiting. Noko av det mest spesielle med Jostedalsbreen i gamle dagar, var slektskapet og samhaldet mellom bygdene på kvar side av breen. Dei gamle ferdselsvegane kryssa breen. 7 kommunar har område i nasjonalparken, som ligg mellom to av dei lengste fjordane i verda, Sognefjorden og Nordfjorden. Jostedalsbreen Nasjonalpark vart oppretta i 1991 og dekkjer eit område på 1310 km 2. Dei reisande som vitjar Briksdalsbreen får kjøpe eit offisielt bevis/sertifikat som synar at dei har besøkt ein av Noregs mest attraktive nasjonalparkar. Dette eksklusive sertifikatet er utarbeidt i samråd med Nasjonalparkmyndigheitene, og vert berre selt ved innfallsporten til Nasjonalparken. Samstundes med at ein får eit fint minne frå turen, går ein viss prosent av salssummen til arbeid med utvikling og tilrettelegging av Nasjonalparken. Sertifikatet få du kjøpt på alle turiststadar i Oldedalen. The Jostedal Glacier is the largest glacier on the European mainland, but the Jostedal Glacier National Park can also boast many other large and small glaciers. The glaciers are nature s own laboratory, especially when it comes to climate change, geology and vegetation/flora. The movement of the glaciers means that the landscape in the park is undergoing constant change. The melt water from the glaciers joins forces and becomes glacial rivers that cascade down the steep mountainsides towards the lakes and sea below - one of the unique qualities of the Jostedal Glacier National Park. The national park offers huge variety, from lush green valleys to alpine mountains and an Arctic climate, with the heart of the park consisting of untouched nature that can only be reached on foot. In towards the glaciers are areas of interesting cultural landscape, still in use today for farming and grazing. One of the most characteristic features of the Jostedal Glacier in the old days was the kinship and solidarity between the communities linked by the glacier and how ancient tracks crisscrossed the glacier from one side to the other. 7 municipalities share sections of the national park, which lies between two of the longest fjords in the world, Sognefjorden and Nordfjorden. The Jostedal Glacier National Park was established in 1991 and covers an area of 1310 km². 15

16 PRODUKSJON: Tegneren Reklamestudio AS FOTO: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway, Hugo Opdal, Arnljot Myrene/Tegneren, Normann og aktørane i Oldedalen. Velkomen til opplevingar, aktivitetar og rekreasjon i Oldedalen - eit av Noregs vakraste naturområde! Welcome to unforgettable experiences, activities and recreation in the Oldedalen valley - one of the most spectacular areas of natural beauty in Norway!

Jostedalen NIGARDSBREEN

Jostedalen NIGARDSBREEN Jostedalen NIGARDSBREEN Velkommen Welcome Willkommen Jostedalen strekker seg frå Sognefjorden til høgfjellet på grensa med Oppland. Dalen ligg på austsida av Jostedalsbreen, som sender mange brearmar heilt

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til SOMMER 2015 INNHOLD Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag....7-23 Lørdag.... 7-21 Søndag....9-21 Velkommen til KIWI Hemsedal INFORMASJON 4-11 -Velkommen til Hemsedal -Hemsedal Turistkontor -Hemsedalkortet

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer

Sunnmørsalpane. Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no

Sunnmørsalpane. Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no Sunnmørsalpane Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no 2013/2014 2 Innhald Contents Annonser - Contents - Advertisements - Inhalt - Annonser Contents Sunnmørsalpane guide Welcome 3 Ørsta 4-5

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

H Ø V R I N G E N R O N D A N E

H Ø V R I N G E N R O N D A N E H Ø V R I N G E N R O N D A N E N O R G E N O R W A Y w w w. h o v r i n g e n. n o H ø v r Fjellgrenda Høvringen ligger 1000 moh, nord i Gudbrandsdalen ved inngangen til Rondane Nasjonalpark - et av de

Detaljer

SPA, SKI & GolF ReSoRT

SPA, SKI & GolF ReSoRT Radisson Blu Resort, Trysil, Norway SPA, SKI & GolF ReSoRT +47 62 44 90 00 radissonblutrysil.com welcome Velkommen Welcome Motta Gold Points hver gang du bor på et Radisson Blu hotel. Bli medlem nå og

Detaljer

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013 AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013 Alle avreisetider er fra Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord i Loen. Rabatter for grupper. ½ dags guide på forespørsel (inntil 5 timar) NOK 3400,- 1 dags guide på forespørsel

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality 2014-2015 1 2 Informasjonsguiden Stord kommune 2014-2015 Foto: Åse Nøttveit

Detaljer

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2013/2014 Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20

Detaljer

"The wealthy owner of Fretheim welcomed us as old friends and showed us true Norwegian, which is to say unlimited, hospitality."

The wealthy owner of Fretheim welcomed us as old friends and showed us true Norwegian, which is to say unlimited, hospitality. Å ret er 1870, og låmselva vert bortleigd til Lord Wigram frå England. Dei første turistane som kom til låm, var laksefiskarar. Elva var rik på fjellaure og laks, og fangstane var formidable. iskarane

Detaljer

NORWEGIAN TREATS TEXT

NORWEGIAN TREATS TEXT NORWEGIAN TREATS TEXT PHOTOS Enchanting Northern Lights and long fjords aren t enough to draw luxury tourists to Norway. They demand private helicopters, champagne and fresh strawberries as well. Blendende

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

FJORDKYSTEN REISEGUIDE

FJORDKYSTEN REISEGUIDE FJORDKYSTEN REISEGUIDE www.fjordkysten.no1 Ålesund Trondheim VISIT FJORDKYSTEN AS Kvartalet Næringspark Strandgata 42, 6900 Florø, Norway E-mail: mail@fjordkysten.no Web: www.fjordkysten.no Redaksjonell

Detaljer

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life 1 Resepten på det gode liv I 1876 åpnet Norges første sanatorium på Skeikampen. I legeberetningene fra den gang kan vi lese at, «Høifjeldsluften er tør, ozonrig, let, ren og støvfri; den virker styrkende

Detaljer

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get Nærmere himmelen kommer du ikke As close to heaven as you get Velkommen til hotellet med de gode opplevelsene Welcome to a truly memorable hotel experience 6 Hos oss kan du hoppe etter Wirkola... Jump

Detaljer

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet Øygarden Inspirasjonsmagasinet - vilt og ekte SOS Svartskjær - Kinosuksess frå Øygarden Historisk sus på Kystmuseet Sommarutstilling med Katrine Risløw Ekstremsport i sommarvarmen Øygarden eit lite «flyndrekast»

Detaljer

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions BANGSAREY VILLAGE Bangsarey Village er en koselig fiskelandsby som det er lett å bli glad i. Den ligger kun 10 minutter fra resorten og selv om størrelsen er liten kan den tilby nok av opplevelser og inntrykk.

Detaljer

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH Restaurant Guide 2005 Tromsø Restaurant Café Pub Disco CityGuide 2006 Tromsø Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH www.destinasjontromso.no ARRANGEMENT 2006 For oppdatert info om arrangement:

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

HARDANGER FERIETIPS 2015

HARDANGER FERIETIPS 2015 HARDANGER FERIETIPS 2015 Kortreist ferie! Bergen 1,5 t. Haugesund 2,5 t. Stavanger 3,5 t. Oslo 5 t. TripAdvisor og National Geographic kårar fjordane til verdas beste reisemål. Folk frå heile verda reiser

Detaljer

Velkommen til. Quality Spa & Resort Norefjell. Welcome to Norefjell

Velkommen til. Quality Spa & Resort Norefjell. Welcome to Norefjell Velkommen til Quality Spa & Resort Norefjell Welcome to Norefjell Quality Spa & Resort Norefjell -noe å glede seg til Det er en glede å ønske deg velkommen til fjells - 800 m.o.h. i vakker natur og flotte

Detaljer

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern www.hemsedal.com Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur,

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

God Jul. www.hemsedal.com. Merry Christmas 14.12.07-02.01.08. 12-13 Butikker/Catering/skiutleie/SHOPS 14 informasjon/info 15 Skibuss 16 Kart/MAP

God Jul. www.hemsedal.com. Merry Christmas 14.12.07-02.01.08. 12-13 Butikker/Catering/skiutleie/SHOPS 14 informasjon/info 15 Skibuss 16 Kart/MAP 14.12.07-02.01.08 Ukeprogram weekly programme Foto: Nils-Erik Bjørholt God Jul Merry Christmas innhold: 02-05 Aktiviteter/ACTIVITIES 06-08 Restaurant og Café 11 Bar/afterski 12-13 Butikker/Catering/skiutleie/SHOPS

Detaljer