BUDSJETTSØKNAD Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften"

Transkript

1

2

3 BUDSJETTSØKNAD Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften 1 Innledning 2 Om søknadssummen 3 Hvordan Radio Nova oppfyller Velferdstingets mediepolitiske kriterier 3.1 Innledning 3.2 Hvordan RN oppfyller Velferdstinget mediepolitiske kriterier 3.3 Oppsummering 4 Hvordan det har gått siden i fjor 4.1 Samarbeid og prosjekter i Våre satsningsområder for DAB+ og tekniske oppgraderinger 5.2 Markedsføring 6 Hovedoppsummering 7 Vedlegg VEDLEGG: Egenkapital Årsberetning 2011 Budsjett og regnskap Budsjettsøknad 2013 Programoversikt Kontaktperson for søknaden: Solveig Skår (Daglig leder), tlf: , epost: 1. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

4 1. Innledning Studentradioen i Oslo Radio Nova, er en studentforening tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og studiestedene tilknyttet samskipnaden. Radio Nova består av rundt 130 frivillige med tilknytning til de fleste utdanningsinstitusjoner i Oslo, mens fem ansatte fordelt på fire årsverk, administrerer den daglige driften og økonomien. Vi sender på frekvensen FM99,3 og har prøvekonsesjon på DAB+ over 70 timer radio i uken, fordelt på rundt 40 programmer. Hver dag dekker vi studentnyheter, debatt og samfunnsspørsmål. Sammen med vår entusiasme for film, litteratur, politikk, vitenskap, økonomi, dataspill, kunst og musikk er vi et attraktivt og tilgjengelig medium for alle våre lyttere. Radio Nova skal være informerende og utfordrende, en profil vi har opprettholdt i 30 år. Radio Nova har de siste årene vært ledende på DAB-utvikling i Norge, og vil de neste årene ha et stort fokus på en forsvarlig overgang til ny teknologi. Alt av implementering og forskning på ny teknologi legges ned som frivillig innsats. Vi har journalister som jobber i gjennomsnitt 12 timer per uke og er en prioritert radiostasjon. Hver uke har vi besøk fra regjeringsapparatet, stortingspolitikere og studentpolitikere i våre programmer. Fra har vi arbeidet målrettet mot å dekke hele samskipnaden og skal forsette å være et aktuelt og attraktivt studentmedium for alle studenter i Oslo og Akershus. 2. Om søknadssummen Radio Nova søker om kr i tilskudd fra semesteravgiften for 2013, en økning på kr fra inneværende år. Økningen er en nødvendighet for å dekke våre faste utgifter, samt opprettholding og videreutvikling av DAB+ og videreutvikling av markedsføringen av kanalen, slik at vi kan øke lyttertallet. (Bakgrunnen for søknadssummen vil bli utdypet under punkt 4.1 DAB-utbygging, 4.2 Markedsføring og budsjettvedlegg for 2013.) Siden Velferdstinget over flere år ikke har innvilget nok midler til vedlikehold av utstyr, har det tært på vår egenkapital. Det er nå kritisk for studentradioen å forhindre ytterligere slitasje på gammelt studio og teknisk utstyr. 2. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

5 3. Hvordan Radio Nova oppfyller Velferdstingets mediepolitiske kriterier Radio Nova (heretter omtalt som RN), ble etter fjorårets vurdering fra VT-AU oppfordret til å bevise at vi akter å følge opp de mediepolitiske tildelingskriteriene for 2012, etter en sammenslått Samskipnad, og vil i avsnittene under gjøre Velferdstinget oppmerksom på hvordan vår drift oppfyller disse kriteriene. 3.1 HVORDAN RN OPPFYLLER VELFERDSTINGETS MEDIEPOLITISKE KRITERIER 2 a) «Være av og for studenter ved alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Mediet må være åpent for deltagelse fra alle studenter tilknyttet SiO.» Våre journalister og teknikkere er studenter ved de fleste læresteder i samskipnaden. Studenter ved UiO, HiOA, BI, Westerdahls, NKF, Markedshøyskolen, KhiO og Norges Dansehøyskole er i dag representert. 2b) «Være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap registrert i Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av mediets høyeste organ. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om hvordan aktiva disponeres ved en eventuell avvikling av aktiviteten.» og 2c) «Sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha negativt flertall når det gjelder vedtektsendringer.» Studentradioen i Oslo er registrert som selvstendig forening i Brønnøysundregistret. Foreningen forholder seg til egne vedtekter, gjennomfører månedlige allmøter for aktive medlemmer og årsmøte. Velferdstinget er representert i styret med 3 medlemmer, inkludert styreleder. 2d) «Levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal og internasjonal utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og om studentkulturelle aktiviteter.» Vi produserer studentnyheter 3 ganger hver dag, samt én times nyhetsmagasin hver fredag. Studentnyhetene dekker også de fleste møter i studentpolitikken, deltar på seminarer og foredrag i hele SiO og har gjort dette i flere år ofte som det eneste studentmediet. Vi har også en rekke samfunnsprogrammer om relevante studie- og forskningsnyheter. populærvitenskap, økonomi, forbruker og politisk debatt. (Se vedlegg for innholdsoversikt.) 2e)«Følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra Pressens Faglige Utvalg.» Dette er noe av det første våre nye medarbeidere får innføring i hvert semester. Det har ikke på mange år, og heller ikke nå foreligget en klage på Radio Nova til PFU. Vi er en ikke-kommersiell kanal og har derfor ingen reklame. 2f)«Ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele året» Vi produserer ca. 70 timer radio i uken, fordelt på rundt 40 programmer, med faste sendetider, fra august til juni. Alle redaksjonene publiserer en eller flere artikler hver uke på våre nettsider. Dette gjør innholdet og våre sendinger tilgjengelige hele døgnet, hvor som helst, og fremhever de temaene som blir dekket. Dette gir forutsigbarhet for lytteren. 3. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

6 2g) «Ikke ha et diskriminerende formål og uttrykk på grunnlag av personer eller grupperingers hudfarge, tro, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønn.» og 2h) «Være religiøst og politisk uavhengig» Studentradioen var den første ikke-kristelige lokalradio i Oslo i Studentradioen i Oslo har i 30 år hevdet seg som et uavhengig medium, både religiøst og politisk. Dette er ikke bare nedfelt i våre vedtekter, men kan også sees som en rød tråd gjennom vårt redaksjonelle innhold. I tillegg til dette er foreningen i seg selv et møtested for personer fra forskjellige samfunnslag og med ulike politiske oppfatninger. 2i) «Sørge for at 10% av tilbudet er engelskspråklig.» To ganger i uken sender vi det engelskspråklige programmet «Snakker Ikke Norsk». Programmet er i hovedsak produsert av RNs medarbeidere som er internasjonale studenter. Materiale i form av innslag og musikk i resten av kanalen er tilgjengelig for internasjonale lyttere og medlemmer. Vi deltar også i andre arrangementer for internasjonale studenter, som foreksempel at vi i januar var vi med på internasjonal uke i regi av Studentparlamentet. Vi jobber målrettet for å dekke saker som omhandler denne gruppen studenter, i tillegg til at det er her vi gjerne rekrutterer nye medlemmer til kanalen. Vi videresender også det engelske programmet «Democracy Now» hver morgen. Programmet tar opp samfunnsaktuelle temaer og blir kringkastet hos uavhengige radiokanaler verden over. 2j) «La studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, ytringer og debatt blant studenter» Nyhetsfredag og Opplysningen 99,3 arrangerer ofte debatter, med og i mellom studenter, eller studentpolitiske temaer. I tillegg har Studentnyhetene hatt debatt mellom de ulike fraksjonene før studentvalget på UiO. Det siste året har vi laget saker om blant andre Studentparlamentene, Velferdstinget i Oslo og Akershus, UiO, SiO, NSO, HiOA, BI, Diakonhjemmet, NKF, Rudolf Steiner Høgskolen og Høgskolen i Staffeldsgate. Vi har også dekket saker av interesse fra blant andre NTNU, UiB, UMB og Filmskolen i Lillehammer. Det siste året dekket vi også studentsaker fra England, USA, Ungarn, Russland, Zimbabwe, Hviterussland og Sverige. Vi har relevante gjester i studio hver dag, og er et attraktivt medie å gjeste for politikere og kommentatorer som vil formidle viktige studentsaker. 2k) «Driftes innenfor gjeldende lover og regler» Studentradioen i Oslo opererer innenfor gjeldende lover og regelverk. 2l) «Etterstrebe en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger» Både våren og høsten 2012 består administrasjonen av en mann og fire kvinner, mens styret består av fem menn og fire kvinner. I organisasjonen forøvrig er det tilnærmet 50% kvinner og menn. 2m) «Utvise åpenhet om mediets drift. Styremøter skal være åpne, så fremt ikke tungtveiende hensyn taler for lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, regnskap, årsberetninger og andre relevante dokumenter for studentoffentligheten skal gjøres tilgjengelig på nett.» Vi har åpne styremøter hver tredje uke. Sakspapirer og andre relevante dokumenter er tilgjengelige for de som ønsker informasjon. 4. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

7 3.2 OPPSUMMERING Med disse punktene som grunnlag oppfyller Radio Nova helt klart Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier når det gjelder organisasjon, økonomi og målgruppe. 4. Hvordan det har gått siden i fjor: Radio Nova har siden tildelingsmøtet i fjor høst jobbet med prosjekter som strategi, organisasjonsbygging, 30 års jubileum og DAB-utvikling. Vi har hatt jevnlig kursaktivitet gjennom hele året, både egne kurs for teknikere samt ulike kurskvelder knyttet til journalistmassen. Da Velferdstinget ikke valgte å støtte våre tekniske investeringer og en lytterundersøkelse ved forrige søknadsrunde i 2011, ble vi nødt til å utsette oppgraderinger og heller bruke mindre summer på kortvarige reparasjoner av vår utstyrspark. Samtidig har vi siden i fjor vokst i antall søkere og andelen medarbeidere. I VT's tildelingsmøte i 2011 ble RN utfordret på å satse på hvordan man treffer hele samskipnaden, og hvordan en økning i tilskuddet kan forsvares i en sammenslått samskipnad. Vi har derfor vært mer tilstede utenfor UiO samt besøkt hos flere av de nye skolene/institusjonene med våre utesendinger. Senest i september 2012 besøkte vi HiOA i forbindelse med Jonas Gahr Støre sitt foredrag og i foajeen på Westerdals med studentene der. Under rekrutteringsrundene ved semesterstart i fjor besøkte vi også samtlige institusjoner med informasjon. Dette har endt med at antallet medarbeidere i RN fra både nye og gamle medlemsinstitusjoner i SiO har økt. Studentnyhetene har bygget opp gode rutiner for å oppnå Velferdstingets tildelingskriterier, men også resten av organisasjonen har hatt et økt fokus på å støtte opp under vår oppgave som studentradio. Vi håper at en medieundersøkelse i regi av VT vil gjennomføres i løpet av kort tid og kan gi oss en bedre måte å måle de tiltakene vi gjør hvert semester. 4.1 SAMARBEID OG PROSJEKTER I : De siste årene har vi jobbet for bedre dialog med studentene, der de er. Derfor involverer vi oss i og samarbeider med en rekke foreninger og organisasjoner, som gjør oss mer aktuelle og synlige. Disse samarbeidene tar mye ressurser fra våre frivillige, men vi får verdifull kontakt og innhold tilbake. Slik balanserer vi vår status som studentmedie og forening, og dette skal vi fortsette med også i Det Norske Studentersamfund Som forening på huset er vi aktiv i husets øvrige aktiviteter og i møtevirksomhet. Vi er den største kjerneforeningen på huset. Vi har også en rekke større samarbeid med foreninger på huset. Filmprogrammet «Nova Noir» 5. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

8 samarbeider foreksempel med filmklubben Cinema Neuf hvor de hvert semester kuraterer to visninger sammen. Hver uke sender vi Lillesalen Konsertserie. Denne foreningen består av studenter fra Norges Musikkhøyskole, som arrangerer konserter på Klubbscenen på Det Norske Studentersamfund. Vi har også et samarbeid med Kulturutvalget og Onsdagsdebatten, der vi opp alle debatter fra Betong som vi sender i sin helhet den påfølgende uken. STUDiO-festivalen Under STUDiO hvert år flytter vi alt av produksjon til et eget telt på Frederikkeplassen på Blindern. Der har vi ansvar for all musikk i festivalteltet, hver dag i to uker. Samarbeidet med STUDiO-festivalen gir oss muligheten til å vise oss frem til nye studenter, og gi en smakebit på hva vi faktisk holder på med. Her foregår også mye av rekrutteringen for høstsemesteret. I 2013 vil vi være tilstede på flere utdanningsinstitusjoner, og dekke semesterstart på en like solid måte som på UiO, og til dette er det nødvendig å investere i passende utstyr. Radiofaglig dag og arrangerte vi igjen Radiofaglig dag. Denne dagen inviterer vi våre medlemmer, andre lokalradioer og studentradioer til en dag med foredag ved kjente radiofolk. Norsk Lokalradioforbund Vi er den eneste studentradioen i Norge som deltar på Norsk Lokalradioforbunds landsmøter. Hvert år møtes alle lokalradioer for foredrag og forhandling. Vi er representert i forbundets styre og jobber der bl.annet med DAB og TONOavgifter for lokalradio. Studentparlamentet Under Internasjonal uke i Januar bidro vår engelsspråklige redaksjon, «Snakker Ikke Norsk» til programmet ved å arrangere ping-pong-turnering på Det Norske Studentersamfund. HiOA Iløpet av året har vi hatt to sendinger fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Roskildefestivalen I år har vi inngått et mer formelt samarbeid med Roskildefestivalen hvor vi har loddet ut billetter, laget sendinger med festivalen som tema og til slutt selv dekket festivalen med seks journalister. Studentradioene i Norge Vi har deltatt på to samlinger sammen med de andre studentradioene i Norge var vi i Trondheim hos Radio Revolt og hos Studentradioen i Bergen. Disse samlingene går ut på å utveksle erfaringer om radioproduksjon og samarbeid fremover med DAB-overgang. Vi lager også programmet «Studentradiolista» sammen. Hver by (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Volda) sender det beste fra radioenes spillelister hver uke, over hele Norge. Forskning.no Vårt populærvitenskapelige program, Vitenselskapet, startet våren 2012 opp et samarbeid med Forskning.no hvor alle sendingene blir lagt ut på deres nettsider som Podcast. 6. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

9 Frokost med Bernt Vi har hver uke tatt opp og sendt Frokost med Bernt. For oss er det viktig å beholde og skape nye samarbeid med studentforeninger i Oslo og Akershus. På denne måten får vi innblikk i studenthverdagen, dekker de viktigste begivenhetene, og gir alle mulighet til å få med seg konserter og foredrag. Alt vi sender på radioen er mulig å streame fra våre nettsider. For å være et relevant studentmedie er vi nødt til å samarbeide med foreninger og organisasjoner for å ta opp de sakene som studenter bryr seg om, og å vise oss frem som en ressurs for vår målgruppe. 5. Våre satsningsområder for 2013 I 2013 ønsker vi å arbeide for følgende satsningsområder: 1. Starte med å gjennomføre en trygg overgang fra FM til DAB+ for å sikre fremtidig drift, slik at vi kan fortsette å nå ut til alle studenter i Oslo og Akershus. 2. I 2013 ønsker vi å være mer tilstede der studentene er. Dette vil vi oppnå ved å ha flere livesendinger fra studiestedene, sende debatter og dekke flere møter i studentpolitikken. Vi skal være en radio for alle studenter i SiO, og dekke både de politiske debattene og studentliv generelt. 3. Vi må oppgradere vårt tekniske utstyr til en tilfredsstillende standard etter mange års slitasje. Vi er også avhengige av økte investeringer til den ordinære driften, slik at det er økonomisk forsvarlig å ta steget til en ny radiofremtid i en større samskipnad, og i en ny og digital radiofremtid. 5.1 DAB+ OG TEKNISK OPPGRADERING Hva vi gjør og hva vi vil: Innen kort tid vil Norsk radiohverdag forandres dramatisk. Gjennom innføring av DAB+ teknologi vil alle FM-sendinger om få år bli tatt av lufta. For en liten lokalradiostasjon er det både teknisk og økonomisk utfordrende, men på grunn av vår tekniske kompetanse og erfaring, har vi som første lokalradio, i flere år hatt prøvesendinger på DAB i Oslo. Vår prøvekonsesjon (Blokk 8A) utløper , og nå foregår planlegging av neste konsesjonsperiode. Sommeren 2012 ble det utlyst en nyopprettet 3-årskonsesjon for Oslo og Akershus (Blokk 13B og 13D). Tildelingen av konsesjonen avgjøres ved auksjon. Dette vil si at den prøvekonsesjonen vi har i dag (8A) forsvinner Det sier seg selv at vi ikke har økonomiske muskler til å delta i en slik auksjon som vil ende på mellom 2 og 5 millioner. Kostnadene for en overgang vil avhenge av hvem som får konsesjonen og hvilken teknisk løsning de går for. Mest sannsynlig vil det være en kommersiell aktør eller Norkring. Vi er derfor nødt til å delta i en fordelingsrunde i vårt område. 7. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

10 Vi ønsker dermed en mer langsiktig budsjettering og samarbeid med Velferdstinget for å kunne forplikte oss til konsesjoner gjennom Statens Medietilsyn og Post- og Teletilsynet. Samtidig har vi også et ansvar som konsesjonær for andre minoritetsradioer i Oslo. Alt av selve implementeringen av DAB+ utføres av de frivillige som også reparerer øvrig teknisk utstyr. Over tid er utstyret vårt blitt så utdatert at det ikke vil være hensiktsmessig å reparere, dette fører til at vår egenkapital, som ligger i selve utstyret, om kort tid er brukt opp. Vi har faste kostnader over flere år, men mangler forutsigbar inntekt for å sikre driften videre. For å oppnå vårt mål om å sende på DAB, 24 timer i døgnet har vi behov for midler til større investeringer i utstyr og økte faste kostnader til TONO og GRAMO. Vår utstyrspark av datamaskiner og studio er liten og utdatert. For å produsere dobbelt så mye radio som vi gjør i dag trenger vi flere datamaskiner, mer opptaksutstyr, lagringsplass og flere lisenser på programvare. Økt aktivitet i studio gjør også at disse trenger en real oppgradering, vårt eldste studio har ikke blitt oppgradert siden midten av nittitallet. En total oppgradering vil bety blant annet nye datamaskiner, lydmiksere, mikrofoner, headsett og lydisolasjon. Grunnen til at det er bra å sende radio 24 timer i døgnet er mange. Først og fremst vil vår frekvens alltid være Radio Nova i motsetning til i dag, hvor vi deler frekvensen 99,3 med tre andre radiokanaler. Det vil være mer oversiktlig for våre lyttere å vite at det alltid er vi som sender på vår frekvens. Det er vanskelig å lokke lyttere tilbake til kanalen på bestemte tidspunkter når man ikke kan levere et konstant tilbud. Flere timer med innhold vil gi flere timer med solid studentstoff. Vi vil ha muligheten til å ta opp flere forelesninger, møter og debatter i hele SiO, og kan kringkaste disse enten direkte, flere ganger i døgnet eller i ønskerepriser. Det åpner en helt ny verden av muligheter for oss og med DAB+teknologi vil dette bli mulig. Dette vil det koste: Kostnadene for en overgang vil avhenge av hvem som får konsesjonen og hvilken teknisk løsning de går for. Her konkurrerer de kommersielle kanalene mot statlig kontroll ved auksjon. Når vi ikke har økonomisk mulighet til å konkurrere på lik linje er vi avhengig av å leie rettigheter av andre. I grove trekk må vi regne minst kr i investeringer i teknisk utstyr for å dekke dette. Utstyret som brukes til prøvesendinger i dag er lånt, selvbygget og privateid av våre medarbeidere. Vi må investere i nytt og bedre utstyr som vi eier og har full rett til selv. Dette består av senderannlegg, antenner, link og nettverksutstyr, monteringsutgifter og frakt. I tillegg vil det påløpe fast leie av sendeanlegg fra konsesjonseiere. Dette vil koste litt mer enn hva FM koster i dag. 14Kr pr. Sendetime vil si kr hver måned. De neste tre årene må vi i 8. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

11 en overgangsfase sende med begge teknologier, utgiftene til FM vil om et par år kunne budsjetteres ut. Disse kostnadene dekker leie av mast og sendestasjon, frekvenskonsesjon og linjeleie. Studenter vil få mer forutsigbarhet ved at Radio Nova på en frekvens hele døgnet. Vi vil da være tilgjengelig både på FM, DAB+ og internett i hele vår målgruppe i Oslo og Akershus. Vi vil ha mulighet til å ta mer opptak, rapportere fra flere møter, opprette livestream, dekke forelesninger og debatter. Vi kan da i teorien dekke alt som skjer av møter, politikk og kultur i SiO. Det er viktig for Radio Nova å posisjonere oss allerede nå, andelen lyttere på DAB øker stadig. Det vil si at de kommersielle kanalene og NRK kommer til å kjøre et hardt markedsføringstrykk de neste 3 årene, mens riksnettene bygges ut, så vi får mye gratis ved å være «på» så snart som mulig. 5.2 MARKEDSFØRING Hva vi gjør og hva vi vil: Vår oppgave som studentmedie er å produserer aktuelle, granskende og grundige studentnyheter for alle studenter i Oslo. Som studentforening er vi opptatt av å knytte til oss en variert medlemsmasse med ulike fagfelt og bakgrunner som hjelper oss å nå dette målet. Vi har iløpet av de siste årene endret logo og fått nye nettsider, kostnader til visuell markedsføring øker for hvert år. Å markedsføre en ikke-kommersiell lokalradio i jungelen av skriftlige og visuelle konkurrenter, med penger i ryggen, er en utfordring vi stadig jobber med. Vi er allerede tilgjengelige på FM, DAB+ og internett, men har utviklingspotensiale når det gjelder å kommunisere vårt innhold. Vi vil være de beste til å spre informasjon til studentene i Oslo og Akershus. Nettsidene våre oppdateres hver dag med artikler fra alle redaksjonene. Våre medarbeidere skal publisere nettartikler fra sendingene. Dette bidrar til høy aktivitet på nettsidene og i løpet av det siste året har vi hatt treff på nettet som har lest artikler. 60% av de besøkende er fra Oslo. På sosiale medier er vi også sterke, med nesten 6000 «likes» på Facebook i aldersgruppen fra Oslo. Det vil si at vi størst av studentmediene i Norge på Facebook. På Twitter følger 2300 oss Vår årlige festival, Novafest, er også ett ledd i vår markedsføring. En helg i året arrangerer vi konserter, foredrag og livesendinger for oss selv og våre lyttere. I mars år hadde Radio Nova 30års jubileum hvor vi hadde arrangementer hver kveld en hel uke med konserter, filmvisning og feiring. Festivalen fikk meget god dekning i de fleste lokale og nasjonale media, noe som ga oss verdifull oppmerksomhet og presenterte et bilde av hva vi har betydd for Oslo de siste tretti årene. I år lager vi også en bok om Radio Nova med planlagt lansering i vinter. Verken Novafest eller egne prosjekter, som boken, blir finansiert av vårt driftsbudsjett. Disse 9. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

12 prosjektene blir i dag kun finansieres ved hjelp av Norsk Kulturråd eller Fritt Ord. Dette er et tilbud til alle studenter og kulturinteresserte i Oslo, og viser hvor mye mer enn kun et studentmedie vår organisasjon er. Våre medlemmer får ikke bare en innføring i radio, som ingen utdanningsinstitusjoner kan gi. Samtidig får de muligheten til å realisere prosjekter i et profesjonelt, men uformelt miljø. Dette er viktig for vår organisasjon og nødvendig for å lage god radio som er relevant for vår målgruppe. Gjennom erfaringer vi har gjort oss med utesendinger de siste årene, har vi utviklet gode løsninger for å gjennomføre disse på en god måte. Vi har også notert oss meget god respons fra publikum som enten hører om oss for første gang, eller «gamle» lyttere som får mer innsikt i det gode innholdet. Med dette utstyret vil vi også ha mulighet til å gjøre flere opptak både av foredrag og forelesninger ved studiestedene og kringkaste disse enten live eller i våre sendetider. Hvorfor vi trenger penger til markedsføring: Når vi i 2013 skal satse enda hardere for å nå ut til alle studenter i Oslo og Akershus, er vi naturligvis nødt til å øke våre kostnader til tradisjonell promotering som plakater, programmer, klistremerker, t-skjorter og lignende. For en radiokanal er det viktig med visuell promotering for å informere nye studenter om at vi eksisterer. For trykte medier er det enklere fordi produktet er fysisk. Hvert semester må vi promotere oss både som studentmedie og som studentforening. Vi har besøkt alle institusjoner i SiO i forbindelse med rekruttering, og dette tar tid og ressurser. Derfor trenger vi å øke kostnadsposten til markedsføring i form av trykksaker og effekter. Det siste året har vi forsket på løsninger på å avvikle sendinger utenfor studio. Forrige semester hadde vi to livesendinger fra Villa Eika, dette ønsker vi å gjøre på flere skoler. For å levere gode sendinger trenger vi å bygge et portabelt studio som tåler bruk over lengre tid. Til nå har vi forsket på gratisløsninger med gammelt utstyr, men for en jevnlig aktivitet er det nødvending å investere i riktig utstyr til dette. Derfor må vi øke kostnadsposten for markedsføring i form av sendingsutstyr og oppbevaring. Vi vil også få økte transportkostnader i forbindelse med dette for å frakte alt vi trenger ut til de forskjellige skolene. På denne måten vil vi både være mer fysisk synlige på de ulike institusjonene i SiO og mer attraktivt som studetmedie i Oslo. 6. Hovedoppsummering Radio Nova har de siste årene vært gjennom store omveltninger teknologisk. Forskningsprosjektet vårt på DAB+ har gjort det mulig for oss, som første lokalradio, å sende radio på ny teknologi. Vår kunnskap og erfaring er satt stor pris på i radiobransjen, og vi er nødt 10. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

13 til å forsette dette arbeidet frem mot slukking av FM-båndet i I en overgangsfase frem til 2017 er vi nødt til å sende parallelt på FM og DAB+, dette vil føre til økte kostnader til TONO/GRAMO, senderleie og utstyrspark. Vi må være klare for en overgang i god tid før det gjennomføres, for å beholde kompetanse på dette området. Vi vokser i antall søkere og medlemmer for hvert år, våre medlemmer deler i dag på 8 opptakere, noe som er ressurskrevende og sinker arbeidet vårt på en daglig basis. Fire årsverk administrerer over hundre medlemmer, mens resten av arbeidet, også med DAB-utvikling, blir lagt ned på dugnad. En del engangsinvesteringer til teknisk utstyr nå og de neste årene er nødvendig for å senke kostnader på sikt. Driftstilskuddet fra Velferdstinget har de siste årene ikke økt etter vårt behov og stasjonen drives på et minimum når det gjelder oppdatert utstyr og utgifter til ordinær drift. Styret i Radio Nova har de siste årene kuttet og redusert der man kan, samt at det er og har vært en stor dugnadsånd i radioen. Over tid er dette ikke en langvarig løsning, vi trenger en økning slik at vi kan klare å forbedre kvaliteten på utstyret vårt, markedsføringen, utover den dugnadsånden som er på dette området i dag. Vi har behov for solide investeringer i teknisk utstyr til en økonomisk forsvarlig overgang i 2013 og sikkerhet til å planlegge lengre frem i tid. Både sendingsteknikken og direkte markedsføring er en del av vår distribusjon. På denne måten vil vi både være mer fysisk synlige på de ulike institusjonene i SiO og mer attraktivt som studetmedie i Oslo. 11. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

14 Med vennlig hilsen, Solveig Skår Erlend B. Sæther Gøte Strindler Daglig leder Styreleder Ansvarlig redaktør 12. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

15 Ark1 Budsjettforslag Konto Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 1 INNTEKTER ,1 Prosjekt- og kurstilskudd SMF ,2 Leieinntekter fra senderanleggsdrift ,3 Andre inntekter/tilskudd ,4 Medlemsavgift og sosiale arrangementer (ny 2013) ,5 Tilskudd fra semesteravgiften ,6 Festivalinntekter ,7 Boken om Radio Nova INNTEKTER TOTALT: PERSONALKOSTNADER 2,1 Lønn ,2 Ekstra lønninger ,3 Sykevikarer/ekstrahjelp 0 0 2,4 Avsetning feriepenger Lønn til ansatte totalt: ,5 Arbeidsgiveravgift ,6 Arbeidsgivers andel pensjon ,7 Avsetning arbeidsgiveravgift feriepenger ,8 Obligatorisk yrkesskadeforsikring ,9 Andre personalkostnader Arbeidsgiverforpliktelser totalt: PERSONALKOSTNADER TOTALT: RADIO DRIFTSKOSTNADER: 3,1 Senderanleggskostnader ,2 Senderannleggsinvesteringer ,3 DIGAS lisens (database og redigeringsprogram) ,4 TONO ,5 GRAMO ,6 Spotify (inntil 2013 Gselector) ,7 Investeringer ,8 Vedlikehold teknisk ,9 Diverse (kabler, batterier, cdr) ,1O Opptagere ,11 Lagring Side 1

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen Under Dusken har vært drevet på frivillig basis av studenter i Trondheim siden 1914, og kommer ut i 10 000 eksemplarer 16 ganger årlig.

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer