BUDSJETTSØKNAD Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften"

Transkript

1

2

3 BUDSJETTSØKNAD Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften 1 Innledning 2 Om søknadssummen 3 Hvordan Radio Nova oppfyller Velferdstingets mediepolitiske kriterier 3.1 Innledning 3.2 Hvordan RN oppfyller Velferdstinget mediepolitiske kriterier 3.3 Oppsummering 4 Hvordan det har gått siden i fjor 4.1 Samarbeid og prosjekter i Våre satsningsområder for DAB+ og tekniske oppgraderinger 5.2 Markedsføring 6 Hovedoppsummering 7 Vedlegg VEDLEGG: Egenkapital Årsberetning 2011 Budsjett og regnskap Budsjettsøknad 2013 Programoversikt Kontaktperson for søknaden: Solveig Skår (Daglig leder), tlf: , epost: 1. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

4 1. Innledning Studentradioen i Oslo Radio Nova, er en studentforening tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og studiestedene tilknyttet samskipnaden. Radio Nova består av rundt 130 frivillige med tilknytning til de fleste utdanningsinstitusjoner i Oslo, mens fem ansatte fordelt på fire årsverk, administrerer den daglige driften og økonomien. Vi sender på frekvensen FM99,3 og har prøvekonsesjon på DAB+ over 70 timer radio i uken, fordelt på rundt 40 programmer. Hver dag dekker vi studentnyheter, debatt og samfunnsspørsmål. Sammen med vår entusiasme for film, litteratur, politikk, vitenskap, økonomi, dataspill, kunst og musikk er vi et attraktivt og tilgjengelig medium for alle våre lyttere. Radio Nova skal være informerende og utfordrende, en profil vi har opprettholdt i 30 år. Radio Nova har de siste årene vært ledende på DAB-utvikling i Norge, og vil de neste årene ha et stort fokus på en forsvarlig overgang til ny teknologi. Alt av implementering og forskning på ny teknologi legges ned som frivillig innsats. Vi har journalister som jobber i gjennomsnitt 12 timer per uke og er en prioritert radiostasjon. Hver uke har vi besøk fra regjeringsapparatet, stortingspolitikere og studentpolitikere i våre programmer. Fra har vi arbeidet målrettet mot å dekke hele samskipnaden og skal forsette å være et aktuelt og attraktivt studentmedium for alle studenter i Oslo og Akershus. 2. Om søknadssummen Radio Nova søker om kr i tilskudd fra semesteravgiften for 2013, en økning på kr fra inneværende år. Økningen er en nødvendighet for å dekke våre faste utgifter, samt opprettholding og videreutvikling av DAB+ og videreutvikling av markedsføringen av kanalen, slik at vi kan øke lyttertallet. (Bakgrunnen for søknadssummen vil bli utdypet under punkt 4.1 DAB-utbygging, 4.2 Markedsføring og budsjettvedlegg for 2013.) Siden Velferdstinget over flere år ikke har innvilget nok midler til vedlikehold av utstyr, har det tært på vår egenkapital. Det er nå kritisk for studentradioen å forhindre ytterligere slitasje på gammelt studio og teknisk utstyr. 2. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

5 3. Hvordan Radio Nova oppfyller Velferdstingets mediepolitiske kriterier Radio Nova (heretter omtalt som RN), ble etter fjorårets vurdering fra VT-AU oppfordret til å bevise at vi akter å følge opp de mediepolitiske tildelingskriteriene for 2012, etter en sammenslått Samskipnad, og vil i avsnittene under gjøre Velferdstinget oppmerksom på hvordan vår drift oppfyller disse kriteriene. 3.1 HVORDAN RN OPPFYLLER VELFERDSTINGETS MEDIEPOLITISKE KRITERIER 2 a) «Være av og for studenter ved alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Mediet må være åpent for deltagelse fra alle studenter tilknyttet SiO.» Våre journalister og teknikkere er studenter ved de fleste læresteder i samskipnaden. Studenter ved UiO, HiOA, BI, Westerdahls, NKF, Markedshøyskolen, KhiO og Norges Dansehøyskole er i dag representert. 2b) «Være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap registrert i Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av mediets høyeste organ. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om hvordan aktiva disponeres ved en eventuell avvikling av aktiviteten.» og 2c) «Sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha negativt flertall når det gjelder vedtektsendringer.» Studentradioen i Oslo er registrert som selvstendig forening i Brønnøysundregistret. Foreningen forholder seg til egne vedtekter, gjennomfører månedlige allmøter for aktive medlemmer og årsmøte. Velferdstinget er representert i styret med 3 medlemmer, inkludert styreleder. 2d) «Levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal og internasjonal utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og om studentkulturelle aktiviteter.» Vi produserer studentnyheter 3 ganger hver dag, samt én times nyhetsmagasin hver fredag. Studentnyhetene dekker også de fleste møter i studentpolitikken, deltar på seminarer og foredrag i hele SiO og har gjort dette i flere år ofte som det eneste studentmediet. Vi har også en rekke samfunnsprogrammer om relevante studie- og forskningsnyheter. populærvitenskap, økonomi, forbruker og politisk debatt. (Se vedlegg for innholdsoversikt.) 2e)«Følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra Pressens Faglige Utvalg.» Dette er noe av det første våre nye medarbeidere får innføring i hvert semester. Det har ikke på mange år, og heller ikke nå foreligget en klage på Radio Nova til PFU. Vi er en ikke-kommersiell kanal og har derfor ingen reklame. 2f)«Ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele året» Vi produserer ca. 70 timer radio i uken, fordelt på rundt 40 programmer, med faste sendetider, fra august til juni. Alle redaksjonene publiserer en eller flere artikler hver uke på våre nettsider. Dette gjør innholdet og våre sendinger tilgjengelige hele døgnet, hvor som helst, og fremhever de temaene som blir dekket. Dette gir forutsigbarhet for lytteren. 3. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

6 2g) «Ikke ha et diskriminerende formål og uttrykk på grunnlag av personer eller grupperingers hudfarge, tro, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønn.» og 2h) «Være religiøst og politisk uavhengig» Studentradioen var den første ikke-kristelige lokalradio i Oslo i Studentradioen i Oslo har i 30 år hevdet seg som et uavhengig medium, både religiøst og politisk. Dette er ikke bare nedfelt i våre vedtekter, men kan også sees som en rød tråd gjennom vårt redaksjonelle innhold. I tillegg til dette er foreningen i seg selv et møtested for personer fra forskjellige samfunnslag og med ulike politiske oppfatninger. 2i) «Sørge for at 10% av tilbudet er engelskspråklig.» To ganger i uken sender vi det engelskspråklige programmet «Snakker Ikke Norsk». Programmet er i hovedsak produsert av RNs medarbeidere som er internasjonale studenter. Materiale i form av innslag og musikk i resten av kanalen er tilgjengelig for internasjonale lyttere og medlemmer. Vi deltar også i andre arrangementer for internasjonale studenter, som foreksempel at vi i januar var vi med på internasjonal uke i regi av Studentparlamentet. Vi jobber målrettet for å dekke saker som omhandler denne gruppen studenter, i tillegg til at det er her vi gjerne rekrutterer nye medlemmer til kanalen. Vi videresender også det engelske programmet «Democracy Now» hver morgen. Programmet tar opp samfunnsaktuelle temaer og blir kringkastet hos uavhengige radiokanaler verden over. 2j) «La studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, ytringer og debatt blant studenter» Nyhetsfredag og Opplysningen 99,3 arrangerer ofte debatter, med og i mellom studenter, eller studentpolitiske temaer. I tillegg har Studentnyhetene hatt debatt mellom de ulike fraksjonene før studentvalget på UiO. Det siste året har vi laget saker om blant andre Studentparlamentene, Velferdstinget i Oslo og Akershus, UiO, SiO, NSO, HiOA, BI, Diakonhjemmet, NKF, Rudolf Steiner Høgskolen og Høgskolen i Staffeldsgate. Vi har også dekket saker av interesse fra blant andre NTNU, UiB, UMB og Filmskolen i Lillehammer. Det siste året dekket vi også studentsaker fra England, USA, Ungarn, Russland, Zimbabwe, Hviterussland og Sverige. Vi har relevante gjester i studio hver dag, og er et attraktivt medie å gjeste for politikere og kommentatorer som vil formidle viktige studentsaker. 2k) «Driftes innenfor gjeldende lover og regler» Studentradioen i Oslo opererer innenfor gjeldende lover og regelverk. 2l) «Etterstrebe en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger» Både våren og høsten 2012 består administrasjonen av en mann og fire kvinner, mens styret består av fem menn og fire kvinner. I organisasjonen forøvrig er det tilnærmet 50% kvinner og menn. 2m) «Utvise åpenhet om mediets drift. Styremøter skal være åpne, så fremt ikke tungtveiende hensyn taler for lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, regnskap, årsberetninger og andre relevante dokumenter for studentoffentligheten skal gjøres tilgjengelig på nett.» Vi har åpne styremøter hver tredje uke. Sakspapirer og andre relevante dokumenter er tilgjengelige for de som ønsker informasjon. 4. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

7 3.2 OPPSUMMERING Med disse punktene som grunnlag oppfyller Radio Nova helt klart Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier når det gjelder organisasjon, økonomi og målgruppe. 4. Hvordan det har gått siden i fjor: Radio Nova har siden tildelingsmøtet i fjor høst jobbet med prosjekter som strategi, organisasjonsbygging, 30 års jubileum og DAB-utvikling. Vi har hatt jevnlig kursaktivitet gjennom hele året, både egne kurs for teknikere samt ulike kurskvelder knyttet til journalistmassen. Da Velferdstinget ikke valgte å støtte våre tekniske investeringer og en lytterundersøkelse ved forrige søknadsrunde i 2011, ble vi nødt til å utsette oppgraderinger og heller bruke mindre summer på kortvarige reparasjoner av vår utstyrspark. Samtidig har vi siden i fjor vokst i antall søkere og andelen medarbeidere. I VT's tildelingsmøte i 2011 ble RN utfordret på å satse på hvordan man treffer hele samskipnaden, og hvordan en økning i tilskuddet kan forsvares i en sammenslått samskipnad. Vi har derfor vært mer tilstede utenfor UiO samt besøkt hos flere av de nye skolene/institusjonene med våre utesendinger. Senest i september 2012 besøkte vi HiOA i forbindelse med Jonas Gahr Støre sitt foredrag og i foajeen på Westerdals med studentene der. Under rekrutteringsrundene ved semesterstart i fjor besøkte vi også samtlige institusjoner med informasjon. Dette har endt med at antallet medarbeidere i RN fra både nye og gamle medlemsinstitusjoner i SiO har økt. Studentnyhetene har bygget opp gode rutiner for å oppnå Velferdstingets tildelingskriterier, men også resten av organisasjonen har hatt et økt fokus på å støtte opp under vår oppgave som studentradio. Vi håper at en medieundersøkelse i regi av VT vil gjennomføres i løpet av kort tid og kan gi oss en bedre måte å måle de tiltakene vi gjør hvert semester. 4.1 SAMARBEID OG PROSJEKTER I : De siste årene har vi jobbet for bedre dialog med studentene, der de er. Derfor involverer vi oss i og samarbeider med en rekke foreninger og organisasjoner, som gjør oss mer aktuelle og synlige. Disse samarbeidene tar mye ressurser fra våre frivillige, men vi får verdifull kontakt og innhold tilbake. Slik balanserer vi vår status som studentmedie og forening, og dette skal vi fortsette med også i Det Norske Studentersamfund Som forening på huset er vi aktiv i husets øvrige aktiviteter og i møtevirksomhet. Vi er den største kjerneforeningen på huset. Vi har også en rekke større samarbeid med foreninger på huset. Filmprogrammet «Nova Noir» 5. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

8 samarbeider foreksempel med filmklubben Cinema Neuf hvor de hvert semester kuraterer to visninger sammen. Hver uke sender vi Lillesalen Konsertserie. Denne foreningen består av studenter fra Norges Musikkhøyskole, som arrangerer konserter på Klubbscenen på Det Norske Studentersamfund. Vi har også et samarbeid med Kulturutvalget og Onsdagsdebatten, der vi opp alle debatter fra Betong som vi sender i sin helhet den påfølgende uken. STUDiO-festivalen Under STUDiO hvert år flytter vi alt av produksjon til et eget telt på Frederikkeplassen på Blindern. Der har vi ansvar for all musikk i festivalteltet, hver dag i to uker. Samarbeidet med STUDiO-festivalen gir oss muligheten til å vise oss frem til nye studenter, og gi en smakebit på hva vi faktisk holder på med. Her foregår også mye av rekrutteringen for høstsemesteret. I 2013 vil vi være tilstede på flere utdanningsinstitusjoner, og dekke semesterstart på en like solid måte som på UiO, og til dette er det nødvendig å investere i passende utstyr. Radiofaglig dag og arrangerte vi igjen Radiofaglig dag. Denne dagen inviterer vi våre medlemmer, andre lokalradioer og studentradioer til en dag med foredag ved kjente radiofolk. Norsk Lokalradioforbund Vi er den eneste studentradioen i Norge som deltar på Norsk Lokalradioforbunds landsmøter. Hvert år møtes alle lokalradioer for foredrag og forhandling. Vi er representert i forbundets styre og jobber der bl.annet med DAB og TONOavgifter for lokalradio. Studentparlamentet Under Internasjonal uke i Januar bidro vår engelsspråklige redaksjon, «Snakker Ikke Norsk» til programmet ved å arrangere ping-pong-turnering på Det Norske Studentersamfund. HiOA Iløpet av året har vi hatt to sendinger fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Roskildefestivalen I år har vi inngått et mer formelt samarbeid med Roskildefestivalen hvor vi har loddet ut billetter, laget sendinger med festivalen som tema og til slutt selv dekket festivalen med seks journalister. Studentradioene i Norge Vi har deltatt på to samlinger sammen med de andre studentradioene i Norge var vi i Trondheim hos Radio Revolt og hos Studentradioen i Bergen. Disse samlingene går ut på å utveksle erfaringer om radioproduksjon og samarbeid fremover med DAB-overgang. Vi lager også programmet «Studentradiolista» sammen. Hver by (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Volda) sender det beste fra radioenes spillelister hver uke, over hele Norge. Forskning.no Vårt populærvitenskapelige program, Vitenselskapet, startet våren 2012 opp et samarbeid med Forskning.no hvor alle sendingene blir lagt ut på deres nettsider som Podcast. 6. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

9 Frokost med Bernt Vi har hver uke tatt opp og sendt Frokost med Bernt. For oss er det viktig å beholde og skape nye samarbeid med studentforeninger i Oslo og Akershus. På denne måten får vi innblikk i studenthverdagen, dekker de viktigste begivenhetene, og gir alle mulighet til å få med seg konserter og foredrag. Alt vi sender på radioen er mulig å streame fra våre nettsider. For å være et relevant studentmedie er vi nødt til å samarbeide med foreninger og organisasjoner for å ta opp de sakene som studenter bryr seg om, og å vise oss frem som en ressurs for vår målgruppe. 5. Våre satsningsområder for 2013 I 2013 ønsker vi å arbeide for følgende satsningsområder: 1. Starte med å gjennomføre en trygg overgang fra FM til DAB+ for å sikre fremtidig drift, slik at vi kan fortsette å nå ut til alle studenter i Oslo og Akershus. 2. I 2013 ønsker vi å være mer tilstede der studentene er. Dette vil vi oppnå ved å ha flere livesendinger fra studiestedene, sende debatter og dekke flere møter i studentpolitikken. Vi skal være en radio for alle studenter i SiO, og dekke både de politiske debattene og studentliv generelt. 3. Vi må oppgradere vårt tekniske utstyr til en tilfredsstillende standard etter mange års slitasje. Vi er også avhengige av økte investeringer til den ordinære driften, slik at det er økonomisk forsvarlig å ta steget til en ny radiofremtid i en større samskipnad, og i en ny og digital radiofremtid. 5.1 DAB+ OG TEKNISK OPPGRADERING Hva vi gjør og hva vi vil: Innen kort tid vil Norsk radiohverdag forandres dramatisk. Gjennom innføring av DAB+ teknologi vil alle FM-sendinger om få år bli tatt av lufta. For en liten lokalradiostasjon er det både teknisk og økonomisk utfordrende, men på grunn av vår tekniske kompetanse og erfaring, har vi som første lokalradio, i flere år hatt prøvesendinger på DAB i Oslo. Vår prøvekonsesjon (Blokk 8A) utløper , og nå foregår planlegging av neste konsesjonsperiode. Sommeren 2012 ble det utlyst en nyopprettet 3-årskonsesjon for Oslo og Akershus (Blokk 13B og 13D). Tildelingen av konsesjonen avgjøres ved auksjon. Dette vil si at den prøvekonsesjonen vi har i dag (8A) forsvinner Det sier seg selv at vi ikke har økonomiske muskler til å delta i en slik auksjon som vil ende på mellom 2 og 5 millioner. Kostnadene for en overgang vil avhenge av hvem som får konsesjonen og hvilken teknisk løsning de går for. Mest sannsynlig vil det være en kommersiell aktør eller Norkring. Vi er derfor nødt til å delta i en fordelingsrunde i vårt område. 7. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

10 Vi ønsker dermed en mer langsiktig budsjettering og samarbeid med Velferdstinget for å kunne forplikte oss til konsesjoner gjennom Statens Medietilsyn og Post- og Teletilsynet. Samtidig har vi også et ansvar som konsesjonær for andre minoritetsradioer i Oslo. Alt av selve implementeringen av DAB+ utføres av de frivillige som også reparerer øvrig teknisk utstyr. Over tid er utstyret vårt blitt så utdatert at det ikke vil være hensiktsmessig å reparere, dette fører til at vår egenkapital, som ligger i selve utstyret, om kort tid er brukt opp. Vi har faste kostnader over flere år, men mangler forutsigbar inntekt for å sikre driften videre. For å oppnå vårt mål om å sende på DAB, 24 timer i døgnet har vi behov for midler til større investeringer i utstyr og økte faste kostnader til TONO og GRAMO. Vår utstyrspark av datamaskiner og studio er liten og utdatert. For å produsere dobbelt så mye radio som vi gjør i dag trenger vi flere datamaskiner, mer opptaksutstyr, lagringsplass og flere lisenser på programvare. Økt aktivitet i studio gjør også at disse trenger en real oppgradering, vårt eldste studio har ikke blitt oppgradert siden midten av nittitallet. En total oppgradering vil bety blant annet nye datamaskiner, lydmiksere, mikrofoner, headsett og lydisolasjon. Grunnen til at det er bra å sende radio 24 timer i døgnet er mange. Først og fremst vil vår frekvens alltid være Radio Nova i motsetning til i dag, hvor vi deler frekvensen 99,3 med tre andre radiokanaler. Det vil være mer oversiktlig for våre lyttere å vite at det alltid er vi som sender på vår frekvens. Det er vanskelig å lokke lyttere tilbake til kanalen på bestemte tidspunkter når man ikke kan levere et konstant tilbud. Flere timer med innhold vil gi flere timer med solid studentstoff. Vi vil ha muligheten til å ta opp flere forelesninger, møter og debatter i hele SiO, og kan kringkaste disse enten direkte, flere ganger i døgnet eller i ønskerepriser. Det åpner en helt ny verden av muligheter for oss og med DAB+teknologi vil dette bli mulig. Dette vil det koste: Kostnadene for en overgang vil avhenge av hvem som får konsesjonen og hvilken teknisk løsning de går for. Her konkurrerer de kommersielle kanalene mot statlig kontroll ved auksjon. Når vi ikke har økonomisk mulighet til å konkurrere på lik linje er vi avhengig av å leie rettigheter av andre. I grove trekk må vi regne minst kr i investeringer i teknisk utstyr for å dekke dette. Utstyret som brukes til prøvesendinger i dag er lånt, selvbygget og privateid av våre medarbeidere. Vi må investere i nytt og bedre utstyr som vi eier og har full rett til selv. Dette består av senderannlegg, antenner, link og nettverksutstyr, monteringsutgifter og frakt. I tillegg vil det påløpe fast leie av sendeanlegg fra konsesjonseiere. Dette vil koste litt mer enn hva FM koster i dag. 14Kr pr. Sendetime vil si kr hver måned. De neste tre årene må vi i 8. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

11 en overgangsfase sende med begge teknologier, utgiftene til FM vil om et par år kunne budsjetteres ut. Disse kostnadene dekker leie av mast og sendestasjon, frekvenskonsesjon og linjeleie. Studenter vil få mer forutsigbarhet ved at Radio Nova på en frekvens hele døgnet. Vi vil da være tilgjengelig både på FM, DAB+ og internett i hele vår målgruppe i Oslo og Akershus. Vi vil ha mulighet til å ta mer opptak, rapportere fra flere møter, opprette livestream, dekke forelesninger og debatter. Vi kan da i teorien dekke alt som skjer av møter, politikk og kultur i SiO. Det er viktig for Radio Nova å posisjonere oss allerede nå, andelen lyttere på DAB øker stadig. Det vil si at de kommersielle kanalene og NRK kommer til å kjøre et hardt markedsføringstrykk de neste 3 årene, mens riksnettene bygges ut, så vi får mye gratis ved å være «på» så snart som mulig. 5.2 MARKEDSFØRING Hva vi gjør og hva vi vil: Vår oppgave som studentmedie er å produserer aktuelle, granskende og grundige studentnyheter for alle studenter i Oslo. Som studentforening er vi opptatt av å knytte til oss en variert medlemsmasse med ulike fagfelt og bakgrunner som hjelper oss å nå dette målet. Vi har iløpet av de siste årene endret logo og fått nye nettsider, kostnader til visuell markedsføring øker for hvert år. Å markedsføre en ikke-kommersiell lokalradio i jungelen av skriftlige og visuelle konkurrenter, med penger i ryggen, er en utfordring vi stadig jobber med. Vi er allerede tilgjengelige på FM, DAB+ og internett, men har utviklingspotensiale når det gjelder å kommunisere vårt innhold. Vi vil være de beste til å spre informasjon til studentene i Oslo og Akershus. Nettsidene våre oppdateres hver dag med artikler fra alle redaksjonene. Våre medarbeidere skal publisere nettartikler fra sendingene. Dette bidrar til høy aktivitet på nettsidene og i løpet av det siste året har vi hatt treff på nettet som har lest artikler. 60% av de besøkende er fra Oslo. På sosiale medier er vi også sterke, med nesten 6000 «likes» på Facebook i aldersgruppen fra Oslo. Det vil si at vi størst av studentmediene i Norge på Facebook. På Twitter følger 2300 oss Vår årlige festival, Novafest, er også ett ledd i vår markedsføring. En helg i året arrangerer vi konserter, foredrag og livesendinger for oss selv og våre lyttere. I mars år hadde Radio Nova 30års jubileum hvor vi hadde arrangementer hver kveld en hel uke med konserter, filmvisning og feiring. Festivalen fikk meget god dekning i de fleste lokale og nasjonale media, noe som ga oss verdifull oppmerksomhet og presenterte et bilde av hva vi har betydd for Oslo de siste tretti årene. I år lager vi også en bok om Radio Nova med planlagt lansering i vinter. Verken Novafest eller egne prosjekter, som boken, blir finansiert av vårt driftsbudsjett. Disse 9. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

12 prosjektene blir i dag kun finansieres ved hjelp av Norsk Kulturråd eller Fritt Ord. Dette er et tilbud til alle studenter og kulturinteresserte i Oslo, og viser hvor mye mer enn kun et studentmedie vår organisasjon er. Våre medlemmer får ikke bare en innføring i radio, som ingen utdanningsinstitusjoner kan gi. Samtidig får de muligheten til å realisere prosjekter i et profesjonelt, men uformelt miljø. Dette er viktig for vår organisasjon og nødvendig for å lage god radio som er relevant for vår målgruppe. Gjennom erfaringer vi har gjort oss med utesendinger de siste årene, har vi utviklet gode løsninger for å gjennomføre disse på en god måte. Vi har også notert oss meget god respons fra publikum som enten hører om oss for første gang, eller «gamle» lyttere som får mer innsikt i det gode innholdet. Med dette utstyret vil vi også ha mulighet til å gjøre flere opptak både av foredrag og forelesninger ved studiestedene og kringkaste disse enten live eller i våre sendetider. Hvorfor vi trenger penger til markedsføring: Når vi i 2013 skal satse enda hardere for å nå ut til alle studenter i Oslo og Akershus, er vi naturligvis nødt til å øke våre kostnader til tradisjonell promotering som plakater, programmer, klistremerker, t-skjorter og lignende. For en radiokanal er det viktig med visuell promotering for å informere nye studenter om at vi eksisterer. For trykte medier er det enklere fordi produktet er fysisk. Hvert semester må vi promotere oss både som studentmedie og som studentforening. Vi har besøkt alle institusjoner i SiO i forbindelse med rekruttering, og dette tar tid og ressurser. Derfor trenger vi å øke kostnadsposten til markedsføring i form av trykksaker og effekter. Det siste året har vi forsket på løsninger på å avvikle sendinger utenfor studio. Forrige semester hadde vi to livesendinger fra Villa Eika, dette ønsker vi å gjøre på flere skoler. For å levere gode sendinger trenger vi å bygge et portabelt studio som tåler bruk over lengre tid. Til nå har vi forsket på gratisløsninger med gammelt utstyr, men for en jevnlig aktivitet er det nødvending å investere i riktig utstyr til dette. Derfor må vi øke kostnadsposten for markedsføring i form av sendingsutstyr og oppbevaring. Vi vil også få økte transportkostnader i forbindelse med dette for å frakte alt vi trenger ut til de forskjellige skolene. På denne måten vil vi både være mer fysisk synlige på de ulike institusjonene i SiO og mer attraktivt som studetmedie i Oslo. 6. Hovedoppsummering Radio Nova har de siste årene vært gjennom store omveltninger teknologisk. Forskningsprosjektet vårt på DAB+ har gjort det mulig for oss, som første lokalradio, å sende radio på ny teknologi. Vår kunnskap og erfaring er satt stor pris på i radiobransjen, og vi er nødt 10. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

13 til å forsette dette arbeidet frem mot slukking av FM-båndet i I en overgangsfase frem til 2017 er vi nødt til å sende parallelt på FM og DAB+, dette vil føre til økte kostnader til TONO/GRAMO, senderleie og utstyrspark. Vi må være klare for en overgang i god tid før det gjennomføres, for å beholde kompetanse på dette området. Vi vokser i antall søkere og medlemmer for hvert år, våre medlemmer deler i dag på 8 opptakere, noe som er ressurskrevende og sinker arbeidet vårt på en daglig basis. Fire årsverk administrerer over hundre medlemmer, mens resten av arbeidet, også med DAB-utvikling, blir lagt ned på dugnad. En del engangsinvesteringer til teknisk utstyr nå og de neste årene er nødvendig for å senke kostnader på sikt. Driftstilskuddet fra Velferdstinget har de siste årene ikke økt etter vårt behov og stasjonen drives på et minimum når det gjelder oppdatert utstyr og utgifter til ordinær drift. Styret i Radio Nova har de siste årene kuttet og redusert der man kan, samt at det er og har vært en stor dugnadsånd i radioen. Over tid er dette ikke en langvarig løsning, vi trenger en økning slik at vi kan klare å forbedre kvaliteten på utstyret vårt, markedsføringen, utover den dugnadsånden som er på dette området i dag. Vi har behov for solide investeringer i teknisk utstyr til en økonomisk forsvarlig overgang i 2013 og sikkerhet til å planlegge lengre frem i tid. Både sendingsteknikken og direkte markedsføring er en del av vår distribusjon. På denne måten vil vi både være mer fysisk synlige på de ulike institusjonene i SiO og mer attraktivt som studetmedie i Oslo. 11. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

14 Med vennlig hilsen, Solveig Skår Erlend B. Sæther Gøte Strindler Daglig leder Styreleder Ansvarlig redaktør 12. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: Tlf:

15 Ark1 Budsjettforslag Konto Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 1 INNTEKTER ,1 Prosjekt- og kurstilskudd SMF ,2 Leieinntekter fra senderanleggsdrift ,3 Andre inntekter/tilskudd ,4 Medlemsavgift og sosiale arrangementer (ny 2013) ,5 Tilskudd fra semesteravgiften ,6 Festivalinntekter ,7 Boken om Radio Nova INNTEKTER TOTALT: PERSONALKOSTNADER 2,1 Lønn ,2 Ekstra lønninger ,3 Sykevikarer/ekstrahjelp 0 0 2,4 Avsetning feriepenger Lønn til ansatte totalt: ,5 Arbeidsgiveravgift ,6 Arbeidsgivers andel pensjon ,7 Avsetning arbeidsgiveravgift feriepenger ,8 Obligatorisk yrkesskadeforsikring ,9 Andre personalkostnader Arbeidsgiverforpliktelser totalt: PERSONALKOSTNADER TOTALT: RADIO DRIFTSKOSTNADER: 3,1 Senderanleggskostnader ,2 Senderannleggsinvesteringer ,3 DIGAS lisens (database og redigeringsprogram) ,4 TONO ,5 GRAMO ,6 Spotify (inntil 2013 Gselector) ,7 Investeringer ,8 Vedlikehold teknisk ,9 Diverse (kabler, batterier, cdr) ,1O Opptagere ,11 Lagring Side 1

16 Ark1 3,12 Investeringer data (inkl. Software) ,13 Vedlikehold data ,14 Diverse ,15 Forsikringer utstyr RADIO DRIFTSKOSTNADER TOTALT: KONTOR DRIFTSKOSTNADER 4,1 Rekvisita ,2 Kopiering ,3 Aviser og tidsskrifter ,4 Kontigenter ,5 Porto ,6 Investeringer kontor (ny 2013) Stillingsannonser Telefonkostnader KONTOR DRIFTSKOSTNADER TOTALT: REISE- OG MØTEKOSTNADER 5,1 Møtekostnader ,2 Reisekostnader ,3 Kurs- og seminaravgift (ny 2013) REISE- OG MØTEKOSTNADER TOTALT: REDAKSJONSKOSTNADER 6,1 Redaksjonskostnader REDAKSJONSKOSTNADER TOTALT: MARKEDSFØRING 7,1 Nettsider ,2 Trykksaker, plakater, flyers, programmer ,3 Rekruttering ,4 Utesendinger ,5 Transport (ny2013) MARKEDSFØRING TOTALT: REGNSKAP OG REVISJONSKOSTNADER Side 2

17 Ark1 8,1 Regnskap ,2 Lønn ,3 Revisjon REGNSKAP OG REVISJONSKOSTNADER TOTA PROSJEKTER Studentradioene i Norge (flyttet til kontigenter fra 2013) ,1 Prosjekt- og kurskostnader SMF ,2 Arrangementskostnader, andre ,3 Sosialkostnader ,4 Festivalkostnader ,5 Boken om Radio Nova PROSJEKTER TOTALT: AVSKRIVNINGER OG TAP 10,1 Avskriving maskiner ,2 Uforutsette utgifter ,3 Tapte fordringer ,4 10 AVSKRIVNINGER OG TAP ANDRE KOSTNADER: 11,1 Bankkostnader ,2 Andre kostnader ANDRE KOSTNADER TOTALT: INNTEKTER TOTALT: KOSTNADER TOTALT: , DRIFTSRESULTAT: Side 3

18

19

20

BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften

BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften Innhold: 1. Innledning 2. Hvordan Studentradioen i Oslo i dag oppfyller Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier.

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854994)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854994) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854994) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854994) eirik@radionova.no 8. september 2014 kl. 21.58 Til:

Detaljer

BUDSJETTSØKNAD 2016 Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften Innhold: 1. Innledning 2. Hvordan Studentradioen i Oslo oppfyller Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier 3. Hva

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Det redaksjonelle innholdet i selskapets medier skal primært fokusere

Detaljer

Budsjett 2010 Under Dusken

Budsjett 2010 Under Dusken Budsjett 2010 Under Dusken 1 Innledning Som følge av tidspress, er dette kun et foreløpig utkast til budsjettforklaring for Under Duskens 2010-budsjett. Under har vi skissert hvordan vi ønsker at midlene

Detaljer

Vervbeskrivelser i Mediastud

Vervbeskrivelser i Mediastud Vervbeskrivelser i Mediastud Stilling: Ansvarlig redaktør i Radio Revolt Ansvarlig redaktør har myndighet til å lede den redaksjonelle virksomheten til Radio Revolt. Ansvarlig redaktør har endelig instruksjons-

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Bakgrunn: Kulturdepartementet valgte tidligere i år å omgjøre tildelingen av konsesjon for 24/7 radio fra 1.1.2010. Radio Revolt står fra denen dato uten rett til

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet.

Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Høringsuttalelse fra Radio 102 Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Innledning: Denne høringsuttalelsen er forfattet av Thor Magnar Thorsen, redaktør i Radio 102.

Detaljer

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Bakgrunn: Formålet med saken er for styret å enes om: 1) Hvilke alternativer som styret står ovenfor mtp. sendinger for Studentradio n 2) Hvilke kriterier

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO! ÅRSRAPPORT2013 TEMPO 1.OMTEMPO I"1999"ble"Tempo"etablert"under"navnet"Rockforum,"som"en"reaksjon"på" mangelenavøvingslokaleritrondheim.vednardoungdomsskolefikkvipusse oppenskolebrakkeoghaddei2003toøvingsrom,enøvingskontainerframvo

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 - Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger

Detaljer

Budsjett 2015 og 2016

Budsjett 2015 og 2016 2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo 17 19. april 2015 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest

Detaljer

Selvfølgelig NB Radio!

Selvfølgelig NB Radio! Sluttrapport Selvfølgelig NB Radio! Rehabiliteringsprosjekt 2008/3/0238 Prosjektleder Ragnar Johansen Norges Blindeforbund Forord Denne rapporten gjør rede for at den finansieringen som lokalradioen for

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013

Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-09-19 Oslo AJ Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013 Vedlagt følger oppstilling for driftsregnskap og balanse per 31. august. Grunnet periodisering av så

Detaljer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Grunnstøtte: 1000,- Aktivitetsmidler: 3000,- Sum:4000,-

Grunnstøtte: 1000,- Aktivitetsmidler: 3000,- Sum:4000,- Faglag Navn: KLAFF Medlemmer: 50 Grunnstøtte: 1000,- Aktivitetsmidler: 3000,- Sum:4000,- Bankinnskudd: Kr2756,- + 5000 kr i medlemskontigent Medlemskontingent: Kr 100,- pr. semester (pr. år) Knytte bånd

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Vedtatt i styremøte 12. desember 2014 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger

FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger FAST Harstad er en ordning der studenter og studentforeninger på UiT Harstad kan søke tilskudd til drift og aktiviteter som skaper engasjement,

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011 Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim April 0 Svar fordelt på studiested: NTNU Gløshaugen: NTNU Dragvoll: NTNU annet: HiST: BI: Uspesifisert: Total: Undersøkelsen

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

salgskatalog for studentmediene i trondheim

salgskatalog for studentmediene i trondheim salgskatalog for studentmediene i trondheim Høst 2015 1 Innhold Praktisk 02 Kontaktinformasjon 03 Pakketilbud Annonse i redaksjonelle produkter 04 Magasinet Under Dusken 05 nettavisen dusken.no 06 Studentguiden

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Styresak 60/08 Nye lokaler

Styresak 60/08 Nye lokaler Styresak 60/08 Nye lokaler Bakgrunn: I forrige styremøte vurderte styret ulike alternativer for å samlokalisere selskapets enheter. Etter en vurdering av flere alternativer kom styret frem til at man ønsket

Detaljer

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30.

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30. Kulturstyremøte 6.juni Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006

Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006 Blindern 29. september 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006 Stort møterom, Domus Athletica. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Robin Sande (vara for Kaia Nielsen Kjøs),

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter.

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Beskrivelse av formålet med institusjonen. Formålet med Hald Internasjonale Senter er å utdanne mennesker for holdningsdannende

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG 2015 POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet Driftsinntekter Salg, sponsorinntekter mm kr 3 052 741 kr 5 002 570 kr 6 648 491 Tilskudd kr 1

Detaljer

BUDSJETTSØKNAD 2017 Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften Innhold: 1. Innledning 2. Hvordan Studentradioen i Oslo oppfyller Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier 3. Hva

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009 Espen Bakke-Aas Steiro Resultat 2008 700000 Årsresultat 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Nær rekordåret 2007 Økte inntekter Reduserte

Detaljer

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, Agenda Oppsummering Økonomi slide 3 2 Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl. 19.00 på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus).

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet.

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Bakgrunn: Gjengsekretariat ved Studentersamfundet har utarbeidet et forslag til nye instrukser for gjengene. I den sammenheng omfattes også Under Dusken, Studenradio

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer