Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd"

Transkript

1 Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd 1

2 Introduksjon: NÅ KAN DU SYNLIGGJØRE RESULTATENE AV DESIGNINVESTERINGER For første gang i Norge lanserer Norsk Designråd en utmerkelse som fokuserer på og belønner resultatene av designprosjekter. DESIGN EFFEKT 09 Den nye utmerkelsen heter «Design Effekt 09» og vil f.o.m bli arrangert årlig. Utdeling av utmerkelsene finner sted 15. oktober 2009, på Næringslivsdagen som er en heldagskonferanse Norsk Designråd gjennomfører hver høst. Hva er målsettingen med Design Effekt 09? Norsk Designråd har som formål å inspirere og bidra til at norsk næringsliv investerer i design i sin forretningsutvikling. Gjennom Design Effekt 09 ønsker vi å føre konkrete bevis for at design lønner seg. Derfor lanserer vi en utmerkelse som kun har som formål å vise til resultatene man har oppnådd gjennom designinvesteringer. Hvorfor skal jeg søke Design Effekt 09? Som designbyrå vil du høste oppmerksomhet for hvilke resultater du har bidratt til på vegne av kundene dine. Som bedrift / organisasjon vil du høste oppmerksomhet for de forretningsmessige verdiene dine designinvesteringer har bidratt til. Er det mulig å måle resultater på en troverdig måte? Vi legger særlig vekt på to forhold når vi svarer et tydelig JA! 1. Vi har etablert et samarbeid med Design Business Association i UK, som gjennom de siste 20 år har gjennomført sin «Design Effectiveness Award», basert på et detaljert evalueringssystem, for å måle effekten av design. Norge er det første land utenfor UK som bygger videre på denne gjennom prøvde plattformen. 2. Juryen vil bestå kun av næringslivs representanter som har lang erfaring i vurdering av «cost & benefit» 2

3 Hvordan går du frem for å søke? Søknadsskjema er elektronisk og ligger på nettsiden vår: Søknadsfristen er 15. juni Dette hefte er en utdypende orientering om Design Effekt, som skal hjelpe deg å komme i gang med søknadsprosessen. Har du spørsmål, ta kontakt med Marianne Utnes Kjøsnes på eller på telefon Vi gleder oss til å motta din søknad til Design Effekt 09, og dersom du begeistrer juryen, kan vi love deg en skikkelig markering av dine resultater høsten 2009 og i lang tid fremover. Men det er viktig å komme i gang med søknaden nå...! Med vennlig hilsen Skule Storheill Direktør FOU og Innovasjon Marianne Utnes Kjøsnes Prosjektleder 3

4 Design Effekt synliggjør resultatene av designinvesteringer 4

5 Utfyllende informasjon om Design Effekt 09: Hva er Design Effekt? Design Effekt er en designutmerkelse som deles ut til både bedrift og samarbeidende designer/designbyrå for et spesifikt prosjekt. Utmerkelsen tildeles designprosjekter der det er tydelig dokumentert årsak og virkning mellom det nye designet og prosjektets suksess. Den deles ut i ulike kategorier og juryen består av personer med næringslivsbakgrunn. Hva er annerledes med Design Effekt? Design Effekt skiller seg fra andre utmerkelser ved at måleparametrene skal vise den faktiske effekten av søkernes prosjekter. Effekten av prosjektet måles i forhold til prosjektets opprinnelige målsetninger og skal vise verdier innen blant annet lønnsomhet, omsetning, kostnadsreduksjoner, markedsandeler, miljø, HMS eller holdninger. Man må med andre ord gi en beskrivelse som vist i figuren nedenfor. Søknadsskjemaet er en konkret veiviser på dette. MÅL resultat DEsign effekt: hvordan har design innvirket? 5

6 Design Effekt er et supplement til Merket for God Design, ikke en erstatning Merket for God Design skriver seg helt tilbake til begynnelsen av 60-tallet og har vært en hjørnestein i Norsk Designråds arbeid med å synliggjøre verdiene av næringsrettet design. Slik vil det fortsatt være. Formålet er å synliggjøre gode eksempler på bruk av design som innovasjonsutløsende for produkt, kommunikasjon og merkevarebygging, basert på «ferske» initiativ som nylig er lansert. Bedømmelsen bygger på designfaglige kriteria. «Unge talenter» har samme utgangspunkt, men retter seg mot studenter og «ferske» designere. Design Effekt har et annet mål, nemlig å synliggjøre resultatene av designprosjekter, hvor de designfaglige kriteriene er erstattet med resultatkriterier. De enkelte utmerkelser skal hver på sin måte totalt sett synliggjøre verdien av design, men skilles fra hverandre for å oppnå tydelighet i hva det er man belønner. Norsk Designråd vil samlet sett derfor legge ned store ressurser i å markedsførere bedrift og designer som mottar utmerkelser uansett kategori da de hver på sitt vis synliggjør verdien av metodisk designbruk. designutmerkelser fra norsk designråd merket for god design unge talenter * Bedømmer og belønner designfaglige gode løsninger med høy innovasjonsverdi som nylig er brakt til marked * Juryen består av designfaglig ekspertise * Utdelingsseremoni: Designdagen i mars design effekt * Bedømmer og belønner resultatet av designinvesteringer som er målt over noe tid * Juryen består av næringslivspersoner * Utdelingsseremoni: Næringslivsdagen 15. oktober 6

7 Hvorfor bli med på Design Effekt? Som oppdragsgiver * Høste anerkjennelse for innsatsen som ble gjort for at virksomheten skulle oppnå sine strategiske mål * Vinne kampen om budsjettkronene ved å dokumentere avkastningen på hver krone som er brukt på design * Bringe design inn i styrerommet med fokus på fortjeneste * Presse inkludering i en kampanje rettet mot anerkjente nasjonale og regionale finans- og forretningstidsskrifter * Intern feiring mottakere av utmerkelsen kan benytte anledningen til å gjøre stas på sine ansatte og feire seg selv * Profilering på Norsk Designråd sine nettsider og i Design Effekt-heftet som skal inneholde alle som mottar utmerkelsen i 2009 * Eksponering utstrakt promotering på Norsk Designråd sine arrangementer Som designbyrå * Dokumentasjon av evnen til å levere effektivt arbeid posisjonerer byrået som et elitefirma med evnen til å levere løsninger som gir resultater for kunden * I en bransje med hard konkurranse kan Design Effekt være en faktor som gir økt forhandlingspotensiale. * Muligheten til å vise hva fagdesignere virkelig er i stand til, sett fra et forretningsperspektiv * Presse inkludering i en kampanje rettet mot anerkjente nasjonale og regionale finans- og forretningstidsskrifter * Underbygg tilbudet fornyet selvtillit i samtaler med potensielle kunder * Profilering på Norsk Designråd sine nettsider og i Design Effekt-heftet/boka som skal inneholde alle som mottar utmerkelsen i 2009 * Utstrakt promotering på Norsk Designråd sine arrangementer * Mulighet til å skille seg ut i et mettet marked du får en anerkjennelse av at byrået leverer både høy kreativ og kommersiell kvalitet Denne typen belønning er ikke lettkjøpt, fordi materiale for en overbevisende søknad kan ikke samles over natten. Det er helt avgjørende at kunde og designer kommer sammen hvis bidraget skal tåle å bli saumfart av fagjuryen, som utelukkende er hentet fra næringslivet. 7

8 Kategorier På søknadsskjema skal det krysses av for hvilke kategorier prosjektet tilhører. Kategoriene er kun ment som en veiledning. Eventuell usikkerhet med henhold til kategori har ingen innvirkning på selve juryeringen. Et designprosjekt kan i utgangspunktet tilhøre flere av kategoriene. Dersom du er usikker på hvilken du skal velge, går det an å krysse av for mer enn en kategori i søknadsskjema. I så fall vil vi ta kontakt og sammen bli enig om hvilken kategori prosjektet skal tilhøre. Juryen bedømmer søknadene uavhengig av kategoriinndelingen. Kategoriene er kun til hjelp ved sortering av søknadene i forbindelse med kommunikasjon mot pressen og under utdelingsseremonien. Utmerkelsen deles ikke ut i valører som gull, sølv og bronse. Under hver kategori har vi listet noen eksempler på hvilke næringer og designdisipliner som kan tilhøre de forskjellige kategoriene. 1: Produktutviklingsprosjekter eksempelvis: * Fysiske produkter rettet mot forbrukermarkedet (B2C) * Fysiske produkter rettet mot bedriftsmarkedet (B2B) * Offentlige produktprosjekter (Helse, transport, forsvar osv.) 2: Tjenesteutvikling Eksempler privat næringsliv: * Reiseliv * Bank, finans * Energi, miljø * Hotell og restaurant Eksempler offentlig sektor: * Transport og kommunikasjon * Utdanning og forskning * Helse og omsorg * Arbeid og velferd * Forsvar og samfunnssikkerhet * Energi 3: Interaktive og digitale løsninger eksempelvis: * Forbrukernettsider * Bedrift-til-bedrift-nettsider * Sosiale nettsider * Nettbasert og virtuell markedsføring * Intranett * E-handel * Applikasjoner * Kombinasjon digitalt og fysisk produkt (F.eks brukergrensesnitt for mobiltelefon, radar, ekkolodd, MP3-spiller osv..) 4: Design management, merkevarebygging, salg og kommunikasjon eksempelvis: * Profilprosjekter/visuell identitet * Intern kommunikasjon * Emballasje/Merkevare - Mat og drikke/non-food * Emballasje/Eget merke - Mat og drikke/non-food * Produkter eller tjenester som bidrar til forbrukerkommunikasjon eller bevisstgjøring * Årsberetning, faktabøker, ekstern/intern kommunikasjon og kommunikasjon relatert til rekruttering * Forbrukerrettede trykksaker som selvstendig produkt, for eksempel aviser eller informasjonsbrosjyrer om produkter/tjenester * Trykksaker for markedsføring av produkter eller tjenester mot andre bedriftsbrukere 8 5: Besøksarenaer og møteplasser eksempelvis: * Butikkonsepter * Utstillinger * Salgsmiljøer * Museer * Interiørløsninger * Gallerier * Offentlige rom * Attraksjoner * Messestander * Destinasjoner

9 Tips til hva man kan måle Effekten av prosjektet skal måles i forhold til prosjektets opprinnelige målsetninger og kan avdekke verdier som forteller noe om blant annet lønnsomhet, omsetning, kostnadsreduksjoner, markedsandeler, miljø, HMS eller holdninger. Effekten kan for eksempel måles ved hjelp av følgende måleparametre: (Måleparametrene er ment som en veiledning, men søker trenger ikke begrense seg til disse parametrene) Lønnsomhet * Kostnadsreduksjoner * Effektivisering av arbeidsprosessene * Effektivisering av distribusjon * Inntjeningsperiode for investering * Stigning i virksomhetens aksjekurs * Bunnlinjen * Dekningsgrad Omsetning * Økt salg * Økt antall brukere * Økt antall gjestedøgn * Økt antall besøkende * Økt antall nedlastinger * Økt distribusjon * Økt produktivitet * Økt forbruk per kunde/besøkende Marked * Markedsandel øke eksisterende markedsandel i kjent marked * Markedspenetrasjon penetrere nye markeder (nasjonale og internasjonale) med nytt eller forbedret produkt * Økt markedsandel/merkevareverdi som følge av designledelse * «Listing» i forhold til sortimentsoppbygging detaljistledd Ansattes trivsel og velvære (HMS) * Statistikk på redusert sykefravær * Kvalitative tilbakemeldinger fra ansatte * Økt kompetansenivå * Effektivisering av arbeidsprosessene * Forbedret sikkerhet * Myndiggjøring av ansatte i alle ledd * Mindre gjennomtrekk av ansatte * Forbedret rekruttering * Endret holdning og atferd blant ansatte, justering i henhold til ønskede mål for merkevaren Service og kundetilfredshet * Økt servicenivå internt * Økt servicenivå eksternt * Økt kundetilfredshet Miljø * Økt miljøbevissthet * Bruk av mer miljøvennlige materialer * Reduserte produksjonskostnader * Forbedring av helse og sikkerhet * Redusert ressursbruk Holdninger * Kjennskap til bedrift, organisasjon, produkt, sak * Kunnskap om bedrift, organisasjon, produkt, sak * Endrede holdninger hos investor, media, ansatte, kunder og leverandører til virksomhet, produkt og/eller tjeneste 9

10 Jury og juryeringsprosess Design Effekt er en unik mulighet til å få arbeidet juryert av et panel som består av personer med lang erfaring og teft innen forretningsvirksomhet og markedsføring. Hvis dere lykkes, viser det at dere som team har oppnådd maksimal effekt av samarbeidet. Design Effekt tildeles prosjekter som kan vise at design har hatt konkret innvirkning på kundens virksomhet. Deltakerne må legge frem dokumentasjon som gjør det helt klart at kundens forretningsproblem ble løst ved hjelp av designløsningen med et konkret resultat. I løpet av juryeringsprosessen måles resultater som lønnsomhet, omsetning, kostnads reduksjoner, markedsandeler, miljø, HMS og holdninger mot kundens innledende prosjektdefinisjon. Ble det solgt mer enn forventet? I så fall, hvor mye? Steg bedriftens aksjekurs etter at designen var ferdig? Førte den nye designen til reduserte trykkeri- og produksjonskostnader, eller påvirket den fortjenestemarginen på annen måte? Fikk den nye designen sosiale konsekvenser? I så fall, hva var de? Hvor lang tid tok det før designarbeidet ga avkastning på investeringen? Økte antall besøkende til en bestemt destinasjon? Juryeringsprosessen I juryeringsfasen går juryen gjennom hvert bidrag for å avgjøre om det oppfyller kravene. De vurderer hvor bra bidraget har gjort det i henhold til kriterier som»årsak og virkning»,»virkningsomfang»,»resultatenes tydelighet»,»forklaring og dokumentasjon av virkning» og «presentasjonens tydelighet». Vurderingen baseres på et såkalt "Scorecard"-system som evaluerer og vekter bestemte faktorer, hentet ut av søknadene. For å motta en Design Effekt utmerkelse må man oppnå et minimum antall poeng i "Scorecard"-systemet. Juryen kårer også en vinner av en «Grand Prix-utmerkelse» som gis til et prosjekt som har overgått alle forventninger blant mottakerne av Design Effekt-utmerkelsen. 2-3 kandidater nomineres til «Grand Prix», som offentliggjøres i forkant av utdelingsseremonien. Alle utmerkelser deles ut under en egen Design Effekt-seremoni på Næringslivsdagen 15. oktober

11 Juryeringskriterier I Design Effekt måles effekt etter hvilke resultater som er oppnådd for kunden, og det tas ikke hensyn til estetiske standarder eller»god» og»dårlig» design. Økt omsetning alene, for eksempel, veier ikke like tungt som økt omsetning i et fallende marked. 1. Årsak og virkning Tydelig dokumentasjon av årsak og virkning mellom designløsningen og resultatene. Juryen ser ikke etter en dyptgående analyse av hvorfor en bestemt designløsning ble valgt, men en dokumentasjon av hvilke resultater som faktisk ble oppnådd i forhold til prosjektbeskrivelsen. 2. Resultatenes tydelighet Juryen vurderer i hvilken grad resultatene er tydeliggjort, hvor troverdige og relevante de er og i hvilken grad dette kan settes i sammenheng med designprosjektets innhold og utførelse. 3. Virkningsomfang Betydningen av disse resultatene i den overordnede sammenhengen for selve virksomheten. Vinnerbidrag beskriver ofte prosjekter som har hatt en betydelig innvirkning på virksom hetens resultater i en større sammenheng. For eksempel kan et produkt eller en identitet som skaper nye forretningsmuligheter og arbeidsplasser og tar en betydelig andel av et eksisterende marked ha større betydning enn et bidrag som bare beskriver økning i omsetningen. En omsetningsøkning på 300 prosent i et marked i kraftig vekst kan ha mindre betydning enn en økning på 10 prosent i et mettet marked. Eller, en design som gjør at en hel bedrift kommer på fote igjen er av større betydning enn en som fører til moderat omsetningsøkning. 4. Forklaring og dokumentasjon av virkning Suksessen til et prosjekt må være knyttet til målbare fakta, ikke antagelser eller uttalelser fra selskapets ledere. Bruk faktabaserte undersøkelser, eller bevis hentet fra regnskap/statistikker til å underbygge påstandene. Der det er mulig bør undersøkelsene være uavhengig av byrå og kunde. 5. Påvirkende faktorer Designens virkning må isoleres ved å også evaluere virkningen av andre påvirkende faktorer, for eksempel reklamekampanjer, direkte markedsføring, PR-kampanjer, nedsatte priser og markedsføring ved utsalgsstedet. Juryen består av dyktige næringslivsfolk som fort vil oppdage dersom påvirkende faktorer utelates. Det er helt normalt at andre faktorer vil bidra til et godt resultat i tillegg til designinnsatsen og disse må tydeliggjøres. Det er altså ikke nok å vise at for eksempel omsetningen gikk opp med X % etter prosjektet ble sjøsatt, uten at andre påvirkende faktorer er beskrevet og evaluert. Dersom det kan gis objektive bevis på at andre faktorer ikke har hatt noen påvirkning, eller kun begrenset påvirkning, vil dette være noe en jury vil feste seg spesielt ved. 6. Presentasjonens tydelighet Hvor godt er søknaden skrevet og strukturert? Er resultatene lagt fram på en ryddig måte? Dersom design er den eneste forandringen som ble gjort, må det gis klart uttrykk for dette i bidraget. Hvis ikke kan juryen anta at andre faktorer også spilte inn. 11

12 Hvem kan søke? For at et prosjekt skal bli juryert må den tilfredsstille følgende krav: * Produktet/løsningen må være utviklet av en norsk bedrift, med enten norsk eller utenlandsk designer. Med norsk bedrift menes et selskap som er registrert i Brønnøysundregisteret og som har sitt hovedkontor i Norge, eller * produktet/løsningen kan være utviklet av en utenlandsk bedrift, men hoveddesigner må være norsk Hva kan registreres som bidrag? Alle typer designprosjekter, både redesignprosjekter og nye løsninger som viser effekten av design. Når må prosjektet ha blitt lansert? Prosjektet kan ha blitt lansert når som helst, men noe av bidragets dokumentasjon må skrive seg fra etter 1. januar Det kan også brukes dokumentasjon fra før dette til å illustrere prosessen. Hvordan deltar man? Les all informasjon om søknadsprosessen på våre hjemmesider effekt før dere går i gang med søknaden. Søknaden krever at dere skriver en detaljert, men konsis beskrivelse av prosjektet, hva prosjektet var forventet å oppnå, hvordan resultatene ble målt, hva resultatene var, og helt avgjørende; betydningen av resultatene i en større kommersiell sammenheng. Søknadsskjema er 100% elektronisk. Du finner det på hjemmesiden vår: Hvorfor begynne på søknaden allerede nå? Deltakerne vil måtte innhente data for bidraget før søknadsskjema kan fylles ut. Dette kan være tidkrevende, og man vil også trenge kundens fulle støtte for å få tilgang til den typen data som trengs for å argumentere overbevisende for designens effekt. Det er avgjørende å involvere kunden helt fra starten. Desto lenger tid man bruker på å samle underbyggende data for bidraget, desto bedre blir søknaden - som igjen fører til økt vinnersjanse. Hva koster det å søke? Deltakeravgiften i 2009 er kr 4000,- eks mva for en søknad og kr 3000,- eks mva per påfølgende søknad. Når er søknadsfristen? 12 Søknadsfristen er kl. 12:00 mandag 15. juni 2009.

13 Når får man vite noe? Deltakerne vil få beskjed om de er mottakere i slutten av juni 2009, men resultatene skal holdes konfidensielle inntil offentliggjøringen. Offentliggjøring av resultater Når juryeringsprosessen er over vil vi gå ut i pressen og offentliggjøre 2-3 av bidragene som er nominert til «Grand-Prix»-utmerkelsen. Videre vil alle mottakerne blir offentliggjort under en egen prisseremoni på Næringslivsdagen onsdag 15. oktober. Husk å merke av datoen i kalenderen! Nyttige tips Les søknadseksempler fra tidligere vinnere av den britiske Design Effectiveness Award og andre søketips på nettsiden vår: Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål? Hvis du lurer på om et prosjekt er kvalifisert til å delta eller har spørsmål om deltakelse, kan du kontakte Marianne Utnes Kjøsnes hos Norsk Designråd på eller e-post Kurs Den 25.mars arrangerer Norsk Designråd «Hvordan skrive en søknad for Design Effekt 2009». Kurset er tilrettelagt for søkere som er i gang med søknadsprosessen og som ønsker tips og råd for fullføring av søknaden. 13

14 Innhold i søknadsskjema Søknadsskjema er tilgjengelig via våre nettsider fra og med midten av februar. Skjema er digitalt. Du trenger kun å opprette en profil for å gå i gang med søknadsprosessen. Det er fullt mulig å påbegynne skjema og lagre det, for så å komme tilbake igjen og fortsette prosessen. Søknadsskjema inneholder følgende punkter: 1. Kontaktinformasjon 2. Prosjektinformasjon 3. Resultater 4. Dokumentasjon 5. Erklæring Vi etterspør også bilder av prosjektet samt visuelle framstillinger av tallmateriell. Søknadsskjema er 100% elektronisk. Du finner det på hjemmesiden vår: Oppsummering hva gjør en søknad vellykket? Finn egnede prosjekter Prosjekter der det ble satt stramme og spesifikke mål i starten, og der det foreligger tilstrekkelig med data som kan evalueres skikkelig mot disse målene. Involver kunden fra starten (og begynn allerede nå!) Bidragene må utarbeides i et samarbeid mellom bedrift og byrå. Dere må samarbeide om å få fram den typen data som trengs for å argumentere overbevisende for designens effekt (se»fokus på RESULTAT» nedenfor). La deg inspirere av søknadene til tidligere Design Business Association -vinnere Vi anbefaler at du leser bidrag fra tidligere DBA-vinnere og bruker dem som veiledning når det gjelder stil og hvor detaljert bidraget bør være. Les søknadseksempler på nettsiden vår Vær nøye med presentasjonen og hvordan du skriver bidraget I motsetning til de fleste andre designkonkurranser er Design Effekt basert på skriftlige bidrag. Visuelle hjelpemidler som bildemateriell og grafer brukes bare for å gi juryen en forståelse av designarbeidets omfang og type. Det er i dine beste interesser å utarbeide et bidrag som er godt presentert, tydelig skrevet og logisk argumentert. Fokus på RESULTAT De viktigste delene av bidraget er de som beskriver målene for prosjektet, evaluerer utfallet opp mot disse målene, og viser at design hadde konkret innvirkning på prosjektets kommersielle suksess. Det finnes ingen forhåndsbestemt metode man kan anvende på alle prosjekter for å vurdere resultatet. Vårt evalueringssystem er i så måte helt unikt, da vi kan evaluere alle søknader uansett form, bransje eller innhold, så lenge prosjektets opprinelige mål er målbart. 14

15 Tips om bruk av datamateriale i bidraget * Oppgi alltid kilder til statistikk eller annen informasjon som er sitert, inklusive bedriftens egne tall og uavhengige kilder som Nielsen og Norsk Gallup. Upresis informasjon, som for eksempel «omsetningen steg mer enn forventet», er ikke tilstrekkelig. * Informasjon om omsetning, fortjeneste og markedsandeler må være relatert til prosjektets opprinnelige mål. Når det gjelder disse tallene, forsøk å oppgi faktisk økning (en dramatisk prosentvis økning fra en lav verdi kan være mindre imponerende enn en liten økning fra en relativt høy verdi). * Når det gjelder tall for omsetning, fortjeneste og markedsandeler må du vise hvordan økningene ble oppnådd. Omsetningen kan øke fordi hver enkelt kunde bruker mer penger, fordi det er flere kunder, fordi det er større omsetning i et eksisterende marked, eller på grunn av penetrasjon i flere markeder (bruk resultater fra undersøkelser før og etter designen hvis dette er tilgjengelig). * Resultater fra uavhengige undersøkelser er spesielt viktige i kategorier der omsetning eller fortjeneste ikke er relevant, for eksempel årsberetninger. Resultater fra undersøkelser alene viser ikke effekten i markedet, men kan gi en indikasjon på hvordan designen har påvirket endringer i holdninger og atferd. Det blir for eksempel ofte gjort undersøkelser før lansering av designkonsepter innen butikk og fritid, og oppfølgingsundersøkelser kan vise betydelige endringer i holdninger som følge av ny bedriftsidentitet eller profileringspakke. * Av og til beregner kunder hvor fort investeringen i design har betalt seg selv ved å måle inntektsøkning. En inntjeningsperiode er en utmerket måte å måle effekt på, særlig hvis den sammenlignes med tilsvarende inntjeningsperioder for reklamekampanjer, salgspromotering og andre typer markedsføring. * Deltakerne kan være nødt til å inkludere konfidensiell informasjon. I søknadsskjema har du anledning til å liste hvilken informasjon som skal anses som konfidensiell. Informasjonen som registreres i dette feltet vil være forbeholdt juryens øyne, som alle har taushetsplikt. 15

16 Regler 1. Bidragene som sendes inn til konkurransen må være ærlige, sannferdige og overholde reglene. Hvis det etter juryering og/eller prisutdeling oppdages at et bidrag inneholdt falsk eller villedende informasjon kan det bli diskvalifisert og/eller fratatt prisen. 2. Juryens kjennelse er endelig. 3. Juryen forbeholder seg retten til å ikke godta bidrag som ikke overholder reglene. 4. Juryen forbeholder seg retten til å flytte bidrag fra en kategori til en annen hvis den mener det er formålstjenlig. 5. I tilfeller der innsendt materiale (rapporter og/eller bilder) inneholder sensitiv eller konfidensiell informasjon må dette listes opp i søknadsskjema. 6. Ved å sende inn skriftlig eller kunstnerisk arbeid garanterer deltakerne for at det har blitt innhentet godkjennelse fra de involverte i prosjektet, og at deltakerne gir arrangørene (og alle andre tredjeparter som er godkjent av arrangøren som del av Design Effektopplegget eller PR/rapportering som dekker dem) rett til å gjengi hele eller deler av bidraget og medfølgende bilder når som helst i ettertid. Hvis de av en eller annen årsak ikke kan gi denne retten, skal hver enkelt deltaker holde arrangørene og juryen skadesløse for alt av kostnader, krav og ansvar. 7. Arrangørene forbeholder seg retten til å gi tredjeparter tillatelse til å publisere alt eller deler av innsendt materiale som del av konkurransen, eller i rapportering fra den. 8. Arbeid som er sendt inn som del av et bidrag, blir ikke returnert. 9. Søknadsprosjektet (produktet/løsningen) må ikke være involvert i en tvist. 10. Når et bidrag først er sendt inn, godtas ikke ytterligere endringer. Søknadsfristen er kl. 12:00 mandag 15. juni

17 Om Norsk Designråd Norsk Designråd arbeider for å fremme bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy, for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv. Design gir en mulighet til å hevde seg i et krevende marked. Norsk Designråd ble etablert av Norges Eksportråd og Industriforbundet (NHO) i 1963, og er i dag en stiftelse som finansieres over Nærings- og Handelsdepartementets budsjett samt gjennom bedriftsrådgivning og egne prosjekter. Vi er 18 medarbeidere fordelt på rådgivning, informasjonsarbeid, priser/utmerkelser og forsknings- og utviklingsarbeid. Design gir næringslivet økt evne til nyskapning og større konkurransekraft. Vi i Norsk Designråd har som oppgave å spre kompetanse om hvordan design best mulig benyttes innenfor forretningsutvikling og innovasjon. Vi skal være en brobygger mellom designere, næringslivet og det offentlige. Om Design Business Association Norsk Designråd har inngått en avtale med den britiske organisasjonen Design Business Association om å utvikle Design Effekt 09 etter modell av Design Effectiveness Award (DEA). DBA ble grunnlagt i 1986 for å anerkjenne, kommunisere og belønne den integrerende rollen effektiv design spiller i kommersiell suksess. DBA sier selv at den viktigste måten å kommunisere verdien av design på, er ved å måle den faktiske effekten av designprosjekter. DBA sin årlige og prestisjetunge Design Effectiveness Award er den eneste britiske design utmerkelsen hvor juryen bruker kommersielle data som hovedkriterier. Prisen har blitt delt ut de siste 20 årene. Les mer om DEA her: 17 Design og layout: Uniform as

Designdrevet innovasjon. Skule Storheill Direktør FoU og innovasjonsprogrammer

Designdrevet innovasjon. Skule Storheill Direktør FoU og innovasjonsprogrammer Designdrevet innovasjon Skule Storheill Direktør FoU og innovasjonsprogrammer Designdrevet Innovasjonsprogram ( DIP ) DIP er et 3 årig program.. og består av 3 delprosjekter i 2009 : Design Effekt 09 Design

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Bettina Abrahamsrud, UE Telemark Nasjonalt lærerseminar, NM for UB 2015 Bettina Abrahamsrud UE-PRODUKT ILDSJEL GRÜNDER Veien til mestringsfølelse FLEX

Detaljer

Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet

Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet ber 2009 Jakten på den gode historien er i gang... Alle kjenner Olaug sin traktor... Denne retningen er en hyllest til

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON

ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON INVITASJON Finn frem det beste mediehuset ditt har produsert i løpet av 2014. Bli med på medie bransjens store konkurranse, samt prisutdeling og fest i Bergen 6. mai 2015.

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Agenda 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? 1 2 Hva er design? 3 Men også. 4 5 Bedriften har ca 40 ansatte 6 x Definisjoner på design

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Fagseminar Norsk Havneforening 23.4-25.4.2012, Daglig leder Kristin S. Storli Definisjon omdømme Hvordan måles omdømme Viktigheten av å ha et

Detaljer

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva Foto: Ola Dybendal KONKURRANSEREGLER Kategori: Årets Frisørbedrift 1. Kandidater kan foreslå egen bedrift, eller bli foreslått av andre. 2. Bedriften må være tilsluttet

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse designere/designbyråer. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse designere/designbyråer. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse designere/designbyråer 25.0.203 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 203.

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 12.10.2016 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 3.10.2016 Sted: Work -Work, Munkegata 58 Tidsrom: 12.10.2016, kl 12.00 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN

MERKET FOR GOD DESIGN MERKET FOR GOD DESIGN FØR DU FYLLER UT LAGRING Skjemaene lagres hver gang du trykker på neste. Unngå å ha to skjemaer oppe samtidig, eller å være pålogget skjemaet fra to steder. For å unngå å miste data

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørkonsern. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørkonsern. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva Foto: Ola Dybendal KONKURRANSEREGLER Kategori: Årets Frisørkonsern 1. Kandidater kan foreslå egen bedrift, eller bli foreslått av andre. 2. Bedriften må være tilsluttet

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER

NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER Judith Gloppen AGENDA Prosess Forutsetninger for utviklingsarbeidet Presentasjon av ny visuell profil Spørsmål og deling av erfaringer PROSESS Offentlig

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

Private bedrifter trussel eller muligheter?

Private bedrifter trussel eller muligheter? Foto: Jo Michael Private bedrifter trussel eller muligheter? Anne Jensen, viseadm. Direktør NHO Service Hva er NHO Service NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.680 virksomheter,

Detaljer

Prosjektinnlevering, del 2, Teknologioppgaven brukes som forberedelse for bedømmingen av denne prisen.

Prosjektinnlevering, del 2, Teknologioppgaven brukes som forberedelse for bedømmingen av denne prisen. TEKNOLOGI TEKNISK MODELL 1. Lag nr: Lagets alder: Lag navn: Teknologiprisen Forslag Fri vurdering til spørsmål Konstruksjon & design Funksjonelle verktøy Programmeringskunnskap og forståelse Programmets

Detaljer

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Renhold er også FDV. Bergen 19. september 2012. Harald Andersen rådgiver

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Renhold er også FDV. Bergen 19. september 2012. Harald Andersen rådgiver Kunnskapsdeling for et bedre samfunn Renhold er også FDV Bergen 19. september 2012 Harald Andersen rådgiver 1 Noen betraktninger Renhold er/har vært i fokus konkurranseutsetting Eiendomsforvaltning er

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Øvelse for å kartlegge dine viktigste talenter og ferdigheter, dine sterke sider! Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS

Øvelse for å kartlegge dine viktigste talenter og ferdigheter, dine sterke sider! Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS Øvelse for å kartlegge dine viktigste talenter og ferdigheter, dine sterke sider! Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS Talent- og ferdighetslisten Aktivt medarbeiderskap forutsetter bevisste medarbeidere

Detaljer

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Konkurransekriterier Oppdatert 3.desember 2012 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: 5. - 6. juni

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Kompetanserapportapport

Kompetanserapportapport apport Kandidat: Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt. Sammenfatningatning Match med kompetanseprofil 61% Kompetanseskårer Lav God Sterk Forretningsforståelse Innflytelse

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Disponering av 45 minutter 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Om SDG Scandinavian Design Group er et av Nordens ledende byråer innen merkevarebygging

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Hvordan bli kommisjonær

Hvordan bli kommisjonær Hvordan bli kommisjonær Hva er en kommisjonær? Kommisjonærene er Norsk Tippings største salgskanal og vårt ansikt ut mot mange tusen kunder hver dag. Kommisjonærene skal formidle Norsk Tippings spill som

Detaljer

Det norske næringslivets holdninger til design. Undersøkelsen er utført i samarbeid med Opinion

Det norske næringslivets holdninger til design. Undersøkelsen er utført i samarbeid med Opinion Det norske næringslivets holdninger til design Undersøkelsen er utført i samarbeid med Opinion Næringslivets holdninger til design Norsk Designråd mars 2006 Innholdsfortegnelse Innledning s. 03 Gjennomføring

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7 DM-Guiden En god DM-kampanje bygger på det samme tankesettet uavhengig av hvor stor kampanje du skal ha, hvem du skal nå eller i hvilken bransje du er. Følger du prinsippene ser du raskt hvor logisk det

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø deler årlig ut tre sentrale priser. Disse er: Formidlingsprisen ved Universitetet i Tromsø Forsknings- og utviklingsprisen ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift KONKURRANSEREGLER Kategori: Årets Frisørbedrift 1. Bedriften kan bestå av inntil tre-3 enheter (filialer/datterselskap/avdelinger). Lokal profil blir vektlagt i bedømmingen. 2. Enkeltstående virksomheter

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Design Diagnose 2009

Design Diagnose 2009 Design Diagnose 2009 Funn fra designundersøkelsen Design Diagnose gjennomført av Norsk Designråd i samarbeid med Synovate våren 2009. SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD FUNN FRA DESIGN DIAGNOSE 2009 INNHOLD 1 >

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Explosive. Et unikt konsept

Explosive. Et unikt konsept Explosive Et unikt konsept Explosive 2016 består av to virksomheter, Explosive Marketing og Explosive Gambling. Etter som vår medlemsbase vokser vil vi også lansere nye konsepter, hvor våre nyskapende

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 Design som strategisk virkemiddel Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 2 Innovasjon Norges designsatsing NHDs visjon: Design en naturlig del av innovasjonsprosessen i norsk næringsliv og en drivkraft

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Leveranseomfang... 2 3. Beskrivelse av nåsituasjon... 2 4. Absolutte krav til leveransen... 3 5. Ønskede egenskaper, funksjoner og

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Leting og eksperimentering. Utførelse

Leting og eksperimentering. Utførelse Leting og eksperimentering Utførelse Eiere og oppdragsgivere Eiere: Nærings- og handelsdepartementet Fylkeskommunene Oppdragsgivere: Kommunal- og regionaldepartementet Landbruks- og matdepartementet Fylkesmennene

Detaljer

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser #EUManageStress forebygger stress www.healthy-workplaces.eu Nominér kandidater Den europeiske prisen for god praksis Forebygging

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer