Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd"

Transkript

1 Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd 1

2 Introduksjon: NÅ KAN DU SYNLIGGJØRE RESULTATENE AV DESIGNINVESTERINGER For første gang i Norge lanserer Norsk Designråd en utmerkelse som fokuserer på og belønner resultatene av designprosjekter. DESIGN EFFEKT 09 Den nye utmerkelsen heter «Design Effekt 09» og vil f.o.m bli arrangert årlig. Utdeling av utmerkelsene finner sted 15. oktober 2009, på Næringslivsdagen som er en heldagskonferanse Norsk Designråd gjennomfører hver høst. Hva er målsettingen med Design Effekt 09? Norsk Designråd har som formål å inspirere og bidra til at norsk næringsliv investerer i design i sin forretningsutvikling. Gjennom Design Effekt 09 ønsker vi å føre konkrete bevis for at design lønner seg. Derfor lanserer vi en utmerkelse som kun har som formål å vise til resultatene man har oppnådd gjennom designinvesteringer. Hvorfor skal jeg søke Design Effekt 09? Som designbyrå vil du høste oppmerksomhet for hvilke resultater du har bidratt til på vegne av kundene dine. Som bedrift / organisasjon vil du høste oppmerksomhet for de forretningsmessige verdiene dine designinvesteringer har bidratt til. Er det mulig å måle resultater på en troverdig måte? Vi legger særlig vekt på to forhold når vi svarer et tydelig JA! 1. Vi har etablert et samarbeid med Design Business Association i UK, som gjennom de siste 20 år har gjennomført sin «Design Effectiveness Award», basert på et detaljert evalueringssystem, for å måle effekten av design. Norge er det første land utenfor UK som bygger videre på denne gjennom prøvde plattformen. 2. Juryen vil bestå kun av næringslivs representanter som har lang erfaring i vurdering av «cost & benefit» 2

3 Hvordan går du frem for å søke? Søknadsskjema er elektronisk og ligger på nettsiden vår: Søknadsfristen er 15. juni Dette hefte er en utdypende orientering om Design Effekt, som skal hjelpe deg å komme i gang med søknadsprosessen. Har du spørsmål, ta kontakt med Marianne Utnes Kjøsnes på eller på telefon Vi gleder oss til å motta din søknad til Design Effekt 09, og dersom du begeistrer juryen, kan vi love deg en skikkelig markering av dine resultater høsten 2009 og i lang tid fremover. Men det er viktig å komme i gang med søknaden nå...! Med vennlig hilsen Skule Storheill Direktør FOU og Innovasjon Marianne Utnes Kjøsnes Prosjektleder 3

4 Design Effekt synliggjør resultatene av designinvesteringer 4

5 Utfyllende informasjon om Design Effekt 09: Hva er Design Effekt? Design Effekt er en designutmerkelse som deles ut til både bedrift og samarbeidende designer/designbyrå for et spesifikt prosjekt. Utmerkelsen tildeles designprosjekter der det er tydelig dokumentert årsak og virkning mellom det nye designet og prosjektets suksess. Den deles ut i ulike kategorier og juryen består av personer med næringslivsbakgrunn. Hva er annerledes med Design Effekt? Design Effekt skiller seg fra andre utmerkelser ved at måleparametrene skal vise den faktiske effekten av søkernes prosjekter. Effekten av prosjektet måles i forhold til prosjektets opprinnelige målsetninger og skal vise verdier innen blant annet lønnsomhet, omsetning, kostnadsreduksjoner, markedsandeler, miljø, HMS eller holdninger. Man må med andre ord gi en beskrivelse som vist i figuren nedenfor. Søknadsskjemaet er en konkret veiviser på dette. MÅL resultat DEsign effekt: hvordan har design innvirket? 5

6 Design Effekt er et supplement til Merket for God Design, ikke en erstatning Merket for God Design skriver seg helt tilbake til begynnelsen av 60-tallet og har vært en hjørnestein i Norsk Designråds arbeid med å synliggjøre verdiene av næringsrettet design. Slik vil det fortsatt være. Formålet er å synliggjøre gode eksempler på bruk av design som innovasjonsutløsende for produkt, kommunikasjon og merkevarebygging, basert på «ferske» initiativ som nylig er lansert. Bedømmelsen bygger på designfaglige kriteria. «Unge talenter» har samme utgangspunkt, men retter seg mot studenter og «ferske» designere. Design Effekt har et annet mål, nemlig å synliggjøre resultatene av designprosjekter, hvor de designfaglige kriteriene er erstattet med resultatkriterier. De enkelte utmerkelser skal hver på sin måte totalt sett synliggjøre verdien av design, men skilles fra hverandre for å oppnå tydelighet i hva det er man belønner. Norsk Designråd vil samlet sett derfor legge ned store ressurser i å markedsførere bedrift og designer som mottar utmerkelser uansett kategori da de hver på sitt vis synliggjør verdien av metodisk designbruk. designutmerkelser fra norsk designråd merket for god design unge talenter * Bedømmer og belønner designfaglige gode løsninger med høy innovasjonsverdi som nylig er brakt til marked * Juryen består av designfaglig ekspertise * Utdelingsseremoni: Designdagen i mars design effekt * Bedømmer og belønner resultatet av designinvesteringer som er målt over noe tid * Juryen består av næringslivspersoner * Utdelingsseremoni: Næringslivsdagen 15. oktober 6

7 Hvorfor bli med på Design Effekt? Som oppdragsgiver * Høste anerkjennelse for innsatsen som ble gjort for at virksomheten skulle oppnå sine strategiske mål * Vinne kampen om budsjettkronene ved å dokumentere avkastningen på hver krone som er brukt på design * Bringe design inn i styrerommet med fokus på fortjeneste * Presse inkludering i en kampanje rettet mot anerkjente nasjonale og regionale finans- og forretningstidsskrifter * Intern feiring mottakere av utmerkelsen kan benytte anledningen til å gjøre stas på sine ansatte og feire seg selv * Profilering på Norsk Designråd sine nettsider og i Design Effekt-heftet som skal inneholde alle som mottar utmerkelsen i 2009 * Eksponering utstrakt promotering på Norsk Designråd sine arrangementer Som designbyrå * Dokumentasjon av evnen til å levere effektivt arbeid posisjonerer byrået som et elitefirma med evnen til å levere løsninger som gir resultater for kunden * I en bransje med hard konkurranse kan Design Effekt være en faktor som gir økt forhandlingspotensiale. * Muligheten til å vise hva fagdesignere virkelig er i stand til, sett fra et forretningsperspektiv * Presse inkludering i en kampanje rettet mot anerkjente nasjonale og regionale finans- og forretningstidsskrifter * Underbygg tilbudet fornyet selvtillit i samtaler med potensielle kunder * Profilering på Norsk Designråd sine nettsider og i Design Effekt-heftet/boka som skal inneholde alle som mottar utmerkelsen i 2009 * Utstrakt promotering på Norsk Designråd sine arrangementer * Mulighet til å skille seg ut i et mettet marked du får en anerkjennelse av at byrået leverer både høy kreativ og kommersiell kvalitet Denne typen belønning er ikke lettkjøpt, fordi materiale for en overbevisende søknad kan ikke samles over natten. Det er helt avgjørende at kunde og designer kommer sammen hvis bidraget skal tåle å bli saumfart av fagjuryen, som utelukkende er hentet fra næringslivet. 7

8 Kategorier På søknadsskjema skal det krysses av for hvilke kategorier prosjektet tilhører. Kategoriene er kun ment som en veiledning. Eventuell usikkerhet med henhold til kategori har ingen innvirkning på selve juryeringen. Et designprosjekt kan i utgangspunktet tilhøre flere av kategoriene. Dersom du er usikker på hvilken du skal velge, går det an å krysse av for mer enn en kategori i søknadsskjema. I så fall vil vi ta kontakt og sammen bli enig om hvilken kategori prosjektet skal tilhøre. Juryen bedømmer søknadene uavhengig av kategoriinndelingen. Kategoriene er kun til hjelp ved sortering av søknadene i forbindelse med kommunikasjon mot pressen og under utdelingsseremonien. Utmerkelsen deles ikke ut i valører som gull, sølv og bronse. Under hver kategori har vi listet noen eksempler på hvilke næringer og designdisipliner som kan tilhøre de forskjellige kategoriene. 1: Produktutviklingsprosjekter eksempelvis: * Fysiske produkter rettet mot forbrukermarkedet (B2C) * Fysiske produkter rettet mot bedriftsmarkedet (B2B) * Offentlige produktprosjekter (Helse, transport, forsvar osv.) 2: Tjenesteutvikling Eksempler privat næringsliv: * Reiseliv * Bank, finans * Energi, miljø * Hotell og restaurant Eksempler offentlig sektor: * Transport og kommunikasjon * Utdanning og forskning * Helse og omsorg * Arbeid og velferd * Forsvar og samfunnssikkerhet * Energi 3: Interaktive og digitale løsninger eksempelvis: * Forbrukernettsider * Bedrift-til-bedrift-nettsider * Sosiale nettsider * Nettbasert og virtuell markedsføring * Intranett * E-handel * Applikasjoner * Kombinasjon digitalt og fysisk produkt (F.eks brukergrensesnitt for mobiltelefon, radar, ekkolodd, MP3-spiller osv..) 4: Design management, merkevarebygging, salg og kommunikasjon eksempelvis: * Profilprosjekter/visuell identitet * Intern kommunikasjon * Emballasje/Merkevare - Mat og drikke/non-food * Emballasje/Eget merke - Mat og drikke/non-food * Produkter eller tjenester som bidrar til forbrukerkommunikasjon eller bevisstgjøring * Årsberetning, faktabøker, ekstern/intern kommunikasjon og kommunikasjon relatert til rekruttering * Forbrukerrettede trykksaker som selvstendig produkt, for eksempel aviser eller informasjonsbrosjyrer om produkter/tjenester * Trykksaker for markedsføring av produkter eller tjenester mot andre bedriftsbrukere 8 5: Besøksarenaer og møteplasser eksempelvis: * Butikkonsepter * Utstillinger * Salgsmiljøer * Museer * Interiørløsninger * Gallerier * Offentlige rom * Attraksjoner * Messestander * Destinasjoner

9 Tips til hva man kan måle Effekten av prosjektet skal måles i forhold til prosjektets opprinnelige målsetninger og kan avdekke verdier som forteller noe om blant annet lønnsomhet, omsetning, kostnadsreduksjoner, markedsandeler, miljø, HMS eller holdninger. Effekten kan for eksempel måles ved hjelp av følgende måleparametre: (Måleparametrene er ment som en veiledning, men søker trenger ikke begrense seg til disse parametrene) Lønnsomhet * Kostnadsreduksjoner * Effektivisering av arbeidsprosessene * Effektivisering av distribusjon * Inntjeningsperiode for investering * Stigning i virksomhetens aksjekurs * Bunnlinjen * Dekningsgrad Omsetning * Økt salg * Økt antall brukere * Økt antall gjestedøgn * Økt antall besøkende * Økt antall nedlastinger * Økt distribusjon * Økt produktivitet * Økt forbruk per kunde/besøkende Marked * Markedsandel øke eksisterende markedsandel i kjent marked * Markedspenetrasjon penetrere nye markeder (nasjonale og internasjonale) med nytt eller forbedret produkt * Økt markedsandel/merkevareverdi som følge av designledelse * «Listing» i forhold til sortimentsoppbygging detaljistledd Ansattes trivsel og velvære (HMS) * Statistikk på redusert sykefravær * Kvalitative tilbakemeldinger fra ansatte * Økt kompetansenivå * Effektivisering av arbeidsprosessene * Forbedret sikkerhet * Myndiggjøring av ansatte i alle ledd * Mindre gjennomtrekk av ansatte * Forbedret rekruttering * Endret holdning og atferd blant ansatte, justering i henhold til ønskede mål for merkevaren Service og kundetilfredshet * Økt servicenivå internt * Økt servicenivå eksternt * Økt kundetilfredshet Miljø * Økt miljøbevissthet * Bruk av mer miljøvennlige materialer * Reduserte produksjonskostnader * Forbedring av helse og sikkerhet * Redusert ressursbruk Holdninger * Kjennskap til bedrift, organisasjon, produkt, sak * Kunnskap om bedrift, organisasjon, produkt, sak * Endrede holdninger hos investor, media, ansatte, kunder og leverandører til virksomhet, produkt og/eller tjeneste 9

10 Jury og juryeringsprosess Design Effekt er en unik mulighet til å få arbeidet juryert av et panel som består av personer med lang erfaring og teft innen forretningsvirksomhet og markedsføring. Hvis dere lykkes, viser det at dere som team har oppnådd maksimal effekt av samarbeidet. Design Effekt tildeles prosjekter som kan vise at design har hatt konkret innvirkning på kundens virksomhet. Deltakerne må legge frem dokumentasjon som gjør det helt klart at kundens forretningsproblem ble løst ved hjelp av designløsningen med et konkret resultat. I løpet av juryeringsprosessen måles resultater som lønnsomhet, omsetning, kostnads reduksjoner, markedsandeler, miljø, HMS og holdninger mot kundens innledende prosjektdefinisjon. Ble det solgt mer enn forventet? I så fall, hvor mye? Steg bedriftens aksjekurs etter at designen var ferdig? Førte den nye designen til reduserte trykkeri- og produksjonskostnader, eller påvirket den fortjenestemarginen på annen måte? Fikk den nye designen sosiale konsekvenser? I så fall, hva var de? Hvor lang tid tok det før designarbeidet ga avkastning på investeringen? Økte antall besøkende til en bestemt destinasjon? Juryeringsprosessen I juryeringsfasen går juryen gjennom hvert bidrag for å avgjøre om det oppfyller kravene. De vurderer hvor bra bidraget har gjort det i henhold til kriterier som»årsak og virkning»,»virkningsomfang»,»resultatenes tydelighet»,»forklaring og dokumentasjon av virkning» og «presentasjonens tydelighet». Vurderingen baseres på et såkalt "Scorecard"-system som evaluerer og vekter bestemte faktorer, hentet ut av søknadene. For å motta en Design Effekt utmerkelse må man oppnå et minimum antall poeng i "Scorecard"-systemet. Juryen kårer også en vinner av en «Grand Prix-utmerkelse» som gis til et prosjekt som har overgått alle forventninger blant mottakerne av Design Effekt-utmerkelsen. 2-3 kandidater nomineres til «Grand Prix», som offentliggjøres i forkant av utdelingsseremonien. Alle utmerkelser deles ut under en egen Design Effekt-seremoni på Næringslivsdagen 15. oktober

11 Juryeringskriterier I Design Effekt måles effekt etter hvilke resultater som er oppnådd for kunden, og det tas ikke hensyn til estetiske standarder eller»god» og»dårlig» design. Økt omsetning alene, for eksempel, veier ikke like tungt som økt omsetning i et fallende marked. 1. Årsak og virkning Tydelig dokumentasjon av årsak og virkning mellom designløsningen og resultatene. Juryen ser ikke etter en dyptgående analyse av hvorfor en bestemt designløsning ble valgt, men en dokumentasjon av hvilke resultater som faktisk ble oppnådd i forhold til prosjektbeskrivelsen. 2. Resultatenes tydelighet Juryen vurderer i hvilken grad resultatene er tydeliggjort, hvor troverdige og relevante de er og i hvilken grad dette kan settes i sammenheng med designprosjektets innhold og utførelse. 3. Virkningsomfang Betydningen av disse resultatene i den overordnede sammenhengen for selve virksomheten. Vinnerbidrag beskriver ofte prosjekter som har hatt en betydelig innvirkning på virksom hetens resultater i en større sammenheng. For eksempel kan et produkt eller en identitet som skaper nye forretningsmuligheter og arbeidsplasser og tar en betydelig andel av et eksisterende marked ha større betydning enn et bidrag som bare beskriver økning i omsetningen. En omsetningsøkning på 300 prosent i et marked i kraftig vekst kan ha mindre betydning enn en økning på 10 prosent i et mettet marked. Eller, en design som gjør at en hel bedrift kommer på fote igjen er av større betydning enn en som fører til moderat omsetningsøkning. 4. Forklaring og dokumentasjon av virkning Suksessen til et prosjekt må være knyttet til målbare fakta, ikke antagelser eller uttalelser fra selskapets ledere. Bruk faktabaserte undersøkelser, eller bevis hentet fra regnskap/statistikker til å underbygge påstandene. Der det er mulig bør undersøkelsene være uavhengig av byrå og kunde. 5. Påvirkende faktorer Designens virkning må isoleres ved å også evaluere virkningen av andre påvirkende faktorer, for eksempel reklamekampanjer, direkte markedsføring, PR-kampanjer, nedsatte priser og markedsføring ved utsalgsstedet. Juryen består av dyktige næringslivsfolk som fort vil oppdage dersom påvirkende faktorer utelates. Det er helt normalt at andre faktorer vil bidra til et godt resultat i tillegg til designinnsatsen og disse må tydeliggjøres. Det er altså ikke nok å vise at for eksempel omsetningen gikk opp med X % etter prosjektet ble sjøsatt, uten at andre påvirkende faktorer er beskrevet og evaluert. Dersom det kan gis objektive bevis på at andre faktorer ikke har hatt noen påvirkning, eller kun begrenset påvirkning, vil dette være noe en jury vil feste seg spesielt ved. 6. Presentasjonens tydelighet Hvor godt er søknaden skrevet og strukturert? Er resultatene lagt fram på en ryddig måte? Dersom design er den eneste forandringen som ble gjort, må det gis klart uttrykk for dette i bidraget. Hvis ikke kan juryen anta at andre faktorer også spilte inn. 11

12 Hvem kan søke? For at et prosjekt skal bli juryert må den tilfredsstille følgende krav: * Produktet/løsningen må være utviklet av en norsk bedrift, med enten norsk eller utenlandsk designer. Med norsk bedrift menes et selskap som er registrert i Brønnøysundregisteret og som har sitt hovedkontor i Norge, eller * produktet/løsningen kan være utviklet av en utenlandsk bedrift, men hoveddesigner må være norsk Hva kan registreres som bidrag? Alle typer designprosjekter, både redesignprosjekter og nye løsninger som viser effekten av design. Når må prosjektet ha blitt lansert? Prosjektet kan ha blitt lansert når som helst, men noe av bidragets dokumentasjon må skrive seg fra etter 1. januar Det kan også brukes dokumentasjon fra før dette til å illustrere prosessen. Hvordan deltar man? Les all informasjon om søknadsprosessen på våre hjemmesider effekt før dere går i gang med søknaden. Søknaden krever at dere skriver en detaljert, men konsis beskrivelse av prosjektet, hva prosjektet var forventet å oppnå, hvordan resultatene ble målt, hva resultatene var, og helt avgjørende; betydningen av resultatene i en større kommersiell sammenheng. Søknadsskjema er 100% elektronisk. Du finner det på hjemmesiden vår: Hvorfor begynne på søknaden allerede nå? Deltakerne vil måtte innhente data for bidraget før søknadsskjema kan fylles ut. Dette kan være tidkrevende, og man vil også trenge kundens fulle støtte for å få tilgang til den typen data som trengs for å argumentere overbevisende for designens effekt. Det er avgjørende å involvere kunden helt fra starten. Desto lenger tid man bruker på å samle underbyggende data for bidraget, desto bedre blir søknaden - som igjen fører til økt vinnersjanse. Hva koster det å søke? Deltakeravgiften i 2009 er kr 4000,- eks mva for en søknad og kr 3000,- eks mva per påfølgende søknad. Når er søknadsfristen? 12 Søknadsfristen er kl. 12:00 mandag 15. juni 2009.

13 Når får man vite noe? Deltakerne vil få beskjed om de er mottakere i slutten av juni 2009, men resultatene skal holdes konfidensielle inntil offentliggjøringen. Offentliggjøring av resultater Når juryeringsprosessen er over vil vi gå ut i pressen og offentliggjøre 2-3 av bidragene som er nominert til «Grand-Prix»-utmerkelsen. Videre vil alle mottakerne blir offentliggjort under en egen prisseremoni på Næringslivsdagen onsdag 15. oktober. Husk å merke av datoen i kalenderen! Nyttige tips Les søknadseksempler fra tidligere vinnere av den britiske Design Effectiveness Award og andre søketips på nettsiden vår: Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål? Hvis du lurer på om et prosjekt er kvalifisert til å delta eller har spørsmål om deltakelse, kan du kontakte Marianne Utnes Kjøsnes hos Norsk Designråd på eller e-post Kurs Den 25.mars arrangerer Norsk Designråd «Hvordan skrive en søknad for Design Effekt 2009». Kurset er tilrettelagt for søkere som er i gang med søknadsprosessen og som ønsker tips og råd for fullføring av søknaden. 13

14 Innhold i søknadsskjema Søknadsskjema er tilgjengelig via våre nettsider fra og med midten av februar. Skjema er digitalt. Du trenger kun å opprette en profil for å gå i gang med søknadsprosessen. Det er fullt mulig å påbegynne skjema og lagre det, for så å komme tilbake igjen og fortsette prosessen. Søknadsskjema inneholder følgende punkter: 1. Kontaktinformasjon 2. Prosjektinformasjon 3. Resultater 4. Dokumentasjon 5. Erklæring Vi etterspør også bilder av prosjektet samt visuelle framstillinger av tallmateriell. Søknadsskjema er 100% elektronisk. Du finner det på hjemmesiden vår: Oppsummering hva gjør en søknad vellykket? Finn egnede prosjekter Prosjekter der det ble satt stramme og spesifikke mål i starten, og der det foreligger tilstrekkelig med data som kan evalueres skikkelig mot disse målene. Involver kunden fra starten (og begynn allerede nå!) Bidragene må utarbeides i et samarbeid mellom bedrift og byrå. Dere må samarbeide om å få fram den typen data som trengs for å argumentere overbevisende for designens effekt (se»fokus på RESULTAT» nedenfor). La deg inspirere av søknadene til tidligere Design Business Association -vinnere Vi anbefaler at du leser bidrag fra tidligere DBA-vinnere og bruker dem som veiledning når det gjelder stil og hvor detaljert bidraget bør være. Les søknadseksempler på nettsiden vår Vær nøye med presentasjonen og hvordan du skriver bidraget I motsetning til de fleste andre designkonkurranser er Design Effekt basert på skriftlige bidrag. Visuelle hjelpemidler som bildemateriell og grafer brukes bare for å gi juryen en forståelse av designarbeidets omfang og type. Det er i dine beste interesser å utarbeide et bidrag som er godt presentert, tydelig skrevet og logisk argumentert. Fokus på RESULTAT De viktigste delene av bidraget er de som beskriver målene for prosjektet, evaluerer utfallet opp mot disse målene, og viser at design hadde konkret innvirkning på prosjektets kommersielle suksess. Det finnes ingen forhåndsbestemt metode man kan anvende på alle prosjekter for å vurdere resultatet. Vårt evalueringssystem er i så måte helt unikt, da vi kan evaluere alle søknader uansett form, bransje eller innhold, så lenge prosjektets opprinelige mål er målbart. 14

15 Tips om bruk av datamateriale i bidraget * Oppgi alltid kilder til statistikk eller annen informasjon som er sitert, inklusive bedriftens egne tall og uavhengige kilder som Nielsen og Norsk Gallup. Upresis informasjon, som for eksempel «omsetningen steg mer enn forventet», er ikke tilstrekkelig. * Informasjon om omsetning, fortjeneste og markedsandeler må være relatert til prosjektets opprinnelige mål. Når det gjelder disse tallene, forsøk å oppgi faktisk økning (en dramatisk prosentvis økning fra en lav verdi kan være mindre imponerende enn en liten økning fra en relativt høy verdi). * Når det gjelder tall for omsetning, fortjeneste og markedsandeler må du vise hvordan økningene ble oppnådd. Omsetningen kan øke fordi hver enkelt kunde bruker mer penger, fordi det er flere kunder, fordi det er større omsetning i et eksisterende marked, eller på grunn av penetrasjon i flere markeder (bruk resultater fra undersøkelser før og etter designen hvis dette er tilgjengelig). * Resultater fra uavhengige undersøkelser er spesielt viktige i kategorier der omsetning eller fortjeneste ikke er relevant, for eksempel årsberetninger. Resultater fra undersøkelser alene viser ikke effekten i markedet, men kan gi en indikasjon på hvordan designen har påvirket endringer i holdninger og atferd. Det blir for eksempel ofte gjort undersøkelser før lansering av designkonsepter innen butikk og fritid, og oppfølgingsundersøkelser kan vise betydelige endringer i holdninger som følge av ny bedriftsidentitet eller profileringspakke. * Av og til beregner kunder hvor fort investeringen i design har betalt seg selv ved å måle inntektsøkning. En inntjeningsperiode er en utmerket måte å måle effekt på, særlig hvis den sammenlignes med tilsvarende inntjeningsperioder for reklamekampanjer, salgspromotering og andre typer markedsføring. * Deltakerne kan være nødt til å inkludere konfidensiell informasjon. I søknadsskjema har du anledning til å liste hvilken informasjon som skal anses som konfidensiell. Informasjonen som registreres i dette feltet vil være forbeholdt juryens øyne, som alle har taushetsplikt. 15

16 Regler 1. Bidragene som sendes inn til konkurransen må være ærlige, sannferdige og overholde reglene. Hvis det etter juryering og/eller prisutdeling oppdages at et bidrag inneholdt falsk eller villedende informasjon kan det bli diskvalifisert og/eller fratatt prisen. 2. Juryens kjennelse er endelig. 3. Juryen forbeholder seg retten til å ikke godta bidrag som ikke overholder reglene. 4. Juryen forbeholder seg retten til å flytte bidrag fra en kategori til en annen hvis den mener det er formålstjenlig. 5. I tilfeller der innsendt materiale (rapporter og/eller bilder) inneholder sensitiv eller konfidensiell informasjon må dette listes opp i søknadsskjema. 6. Ved å sende inn skriftlig eller kunstnerisk arbeid garanterer deltakerne for at det har blitt innhentet godkjennelse fra de involverte i prosjektet, og at deltakerne gir arrangørene (og alle andre tredjeparter som er godkjent av arrangøren som del av Design Effektopplegget eller PR/rapportering som dekker dem) rett til å gjengi hele eller deler av bidraget og medfølgende bilder når som helst i ettertid. Hvis de av en eller annen årsak ikke kan gi denne retten, skal hver enkelt deltaker holde arrangørene og juryen skadesløse for alt av kostnader, krav og ansvar. 7. Arrangørene forbeholder seg retten til å gi tredjeparter tillatelse til å publisere alt eller deler av innsendt materiale som del av konkurransen, eller i rapportering fra den. 8. Arbeid som er sendt inn som del av et bidrag, blir ikke returnert. 9. Søknadsprosjektet (produktet/løsningen) må ikke være involvert i en tvist. 10. Når et bidrag først er sendt inn, godtas ikke ytterligere endringer. Søknadsfristen er kl. 12:00 mandag 15. juni

17 Om Norsk Designråd Norsk Designråd arbeider for å fremme bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy, for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv. Design gir en mulighet til å hevde seg i et krevende marked. Norsk Designråd ble etablert av Norges Eksportråd og Industriforbundet (NHO) i 1963, og er i dag en stiftelse som finansieres over Nærings- og Handelsdepartementets budsjett samt gjennom bedriftsrådgivning og egne prosjekter. Vi er 18 medarbeidere fordelt på rådgivning, informasjonsarbeid, priser/utmerkelser og forsknings- og utviklingsarbeid. Design gir næringslivet økt evne til nyskapning og større konkurransekraft. Vi i Norsk Designråd har som oppgave å spre kompetanse om hvordan design best mulig benyttes innenfor forretningsutvikling og innovasjon. Vi skal være en brobygger mellom designere, næringslivet og det offentlige. Om Design Business Association Norsk Designråd har inngått en avtale med den britiske organisasjonen Design Business Association om å utvikle Design Effekt 09 etter modell av Design Effectiveness Award (DEA). DBA ble grunnlagt i 1986 for å anerkjenne, kommunisere og belønne den integrerende rollen effektiv design spiller i kommersiell suksess. DBA sier selv at den viktigste måten å kommunisere verdien av design på, er ved å måle den faktiske effekten av designprosjekter. DBA sin årlige og prestisjetunge Design Effectiveness Award er den eneste britiske design utmerkelsen hvor juryen bruker kommersielle data som hovedkriterier. Prisen har blitt delt ut de siste 20 årene. Les mer om DEA her: 17 Design og layout: Uniform as

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Corporate Advertising

Corporate Advertising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.07.06 Corporate Advertising En studie om hvordan ulike bedrift annonser påvirker evaluering av bedriften og dens produkt. Skrevet av: Jannicke Therese Magnus Veileder:

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2008 INNHOLD 1 > INNLEDNING / side 3 2 > ORGANISERING / side 4 3 > INFORMASJONSVIRKSOMHET OG FAGLIGE AKTIVITETER / side 5 - mediebildet

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

TO STJERNER EN STJERNE

TO STJERNER EN STJERNE 2014 VINNERCASE 03 04 05 06 FORORD STELLA JURYEN FAGLIG RÅD JURYLEDER HAR ORDET 08 GRAND PRIX OG FIRE STJERNER FOR ALT VI HAR. OG ALT VI ER for Forsvaret av Reklamebyrået Ernö 27 44 TRE STJERNER HELE NORGE.

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

arena>design Design gir forsprang! BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004

arena>design Design gir forsprang! BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004 arena>design BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004 Design gir forsprang! PRODUSERT AV RØD TRÅD REKLAMEBYRÅ OG TANK DESIGN FOR SPAREBANK 1 NORD-NORGE OG INNOVASJON NORGE INNLEDNING Næringsrettet

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Brand House vant to priser i den nye Design Effektkonkurransen

Brand House vant to priser i den nye Design Effektkonkurransen NR. 1 2010 BRAND REPORT Ny identitet ga et stort løft for BBS Side 2 Hennig-Olsen fikk stor suksess Side 4 NorgesGruppen satser sterkt på egne merkevarer Side 6 NKL først ute med emv Side 7 En ny tid med

Detaljer