Internasjonalt. Pensjon NOTAT. Politisk situasjonsrapport februar 06. Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin og Ann-Magrit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonalt. Pensjon NOTAT. Politisk situasjonsrapport februar 06. Landsstyret Dato: 13.02.2006 Saksnummer: 06-86 Fra: Elin og Ann-Magrit"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin og Ann-Magrit Politisk situasjonsrapport februar Internasjonalt 2. Tariff og pensjon 3. Eierskap og Orkla Media Internasjonalt Orientering av Ama i møtet Pensjon MBL Pensjonskartlegging ferdig. bearbeides og legges frem for LS i mars. Meget god oversikt over ordningene i mediebransjen godt grunnlagsmateriale foran oppgjøret. Hovedfunn: - 77 % - svarprosent 208 MBL-bedrifter svarte - 73 % av bedriftene og 87 % av ansatte har pensjonsordning - 44 % har kun ytelse - 27 % har kun innskudd - 24 % har åpen innskudd og lukket ytelse - 33 % - lokal avtalefesting mens 19 % vet ikke - 43 % av ytelsesordningene har egenandel - Uførepensjon: 89 % av ytelse og + 50 % i innskudd - Planlagte endringer? 21 % og 18 bedrifter planlegger overgang fra innskudd til ytelse. 72 % av disse vil ikke forhandle lokalt om saken. - OTP: 84 % av de som ikke har ordning i dag vil kun legge seg på lovens minimum = 57 bedrifter Tett samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene i MBL-området. Arbeid med å utforme krav og mulige løsninger Viktige tariffmøter i MBL fremover: februar: 8 store + NJA og NJO

2 Eierskap - Mars uke 10 og 11: Tariffkonferanser - Forhandlinger i mai Orkla Media Prosjekt Partnerskap November 05: Orkla Medias konsernsjef åpner for partnerskap eller salg av mediedivisjonen i konglomeratet Orkla ASA.. Åpner for fusjon/salg til annen større medieaktør. Begrunnelsen er at det ikke har lykkes Orkla Media (OMAS) å ta posisjoner innenfor nasjonale elektroniske medier som radio, TV og internett En lang rekke mediekonsern og finansielle aktører har signalisert interesse. Av de som er offentlig kjent/spekulert i er: Dagbladet, A-pressen, Schibsted (Norske aktører), finske Sanoma, svenske Bonnier, nederlandske Der Telegraaf medie group, tyske Bertelsmann, danske Egmont, svenske Mycket Media, islandske Dagsbrun + en rekke kapitalfond europeiske og amerikanske. Anslått verdi på Orkla Media er 7-9 mrd NOK. Tillitsvalgte i Orkla er åpne for nye eiere, og stiller 3 krav: At ny eier skal være en langsiktig medieaktør, at de vil foretrekke nordiske eiere, og at Orkla Media selges mest mulig samlet. Tillitsvalgte har også gått ut mot to alternativer: Private equity-aktører (finansielle aktører) og en løsning som innebærer salg eller fusjon til A-pressen. Uvisst når Orkla vil konkludere. I går 13.februar 06 - vedtok konsernstyret i Dagbladet at de vil legge inn bud på hele Orkla Media. Budet er varslet i løpet av uken. Litt om Orkla og Orkla Media Orkla ASA har organisert sin virksomhet i tre kjerneområder: Merkevarer, Spesialmaterialer og Finansielle Investeringer. Orkla Media sorterer under merkevarer: Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 Orkla Media er Nordens femte største medieselskap Virksomhet innen dagspresse, ukepresse, lokalradio/tv, digitale medier, direkte markedsføring Virksomheter i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Litauen og Ukraina Driftsinntekter 2004: 8,2 mrd NOK ansatte Orkla Medias aktiviteter Orkla Media har virksomhet innen dagspresse, ukepresse, elektronisk publisering, lokalradio/lokal TV og direkte markedsføring. Gruppen har aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen, Litauen og Ukraina. Norge Danmark Sverige Polen Finland Litauen Ukraina Dagspresse x x x x x x Ukepresse x x x Elektronisk publisering x x x x Lokalradio/lokal TV x x x Direkte Markedsføring x x Hva eier Orkla Media? Dagspresse Majoritetseier i nær 40 norske og 1 svensk avis Digitale medier, trykk og distribusjon Markedsandel i Norge på 15 % + I hovedsak nr.1-aviser med sterke markedsposisjoner De tre største avisene: Drammens Tidende, Sunnmørsposten og Haugesunds Avis Eierandeler i regionavisene Bergens Tidende, Adresseavisen, Fedrelandsvennen, samt i lokalavisen Budstikka I 2004: Cirka 1700 årsverk, og driftsinntekter på 2,2 mrd NOK Det Berlingske Officin 14 landsdekkende og regionale aviser og rundt 50 lokalaviser på Jylland og Sjælland Største aviser er Berlingske Tidende og B.T Gratisavisen Urban Trykk, distribusjon, digitale medier I 2004: 3075 årsverk, driftsinntekt på 4 millioner NOK Sentral/Øst-Europa 13 dagsaviser i Polen Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Opplagsandel på nær 21 % av markedet i Polen Største avis: Rzeczpospolita i Warsawa (51 % - polske stat har 49%) Eier Litauens største regionavis Kauno diena, samt en regionavis i Ukraina Vysokyj Zamok Alle medier organisert under holdingsselskapet Orkla Press (100 % Orkla-eid) 2004: 1782 årsverk og driftsinntekter på 857 millioner NOK Ukepresse Deleier av ukeblad/magasin-konsernet Hjemmet Mortensen, sammen med danske Egmont HM kontrollerer cirka 54 % av det norske ukeblad-markedet Cirka 55 titler, 36 i Norge, 15 i Sverige, 3 i Finland Familieblader, kjendisblader (Her og Nå), annonseblader, fagblader Trykk, digitale medier, distribusjon 2004: 716 årsverk, driftsinntekter på 1,6 mrd NOK NJs holdning NJs krav til ny eier: at Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, og norsk lov- og avtaleverk respekteres og følges at ny eier er en langsiktig medieaktør at det ikke åpnes for økt eierkonsentrasjon ved salget Ann-Magrit, Elin og Trond møte med kulturminister Trond Giske 8. februar, om eierskap og Orkla Media. Følgende kronikk sto på trykk i Dagens Næringsliv 13. desember 05: Orkla må ta ansvar Å selge seg ut eller ned i mediebransjen er ikke så enkelt som eierne i Orkla trodde. Konsernet må forholde seg til sitt samfunnsansvar som medieeier og politiske ringvirkninger, og bør vokte seg vel mot å selge til rene kapitalfond. Orkla er et bunnsolid konsern, i Norge som i utlandet. Gjennom mange år har det bygd seg opp troverdighet og tillit. Den kan rives vekk under føttene på industrikjempen ved feilstyrt salg av Orkla Media. Medieeiere forvalter et stort ansvar. Ikke bare for enkeltbedriftenes og konsernets økonomi og fremgang, men et samfunnsansvar som det ser ut til at dagens Orkla-eiere vil vekk fra. Norsk Journalistlag er opptatt av godt og langsiktig eierskap av mediene. Konsernene må forstå hva de eier. Orkla Media har høstet internasjonal anerkjennelse for sine publisistiske prinsipper, der det blant annet heter: Orkla Media er forpliktet til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og demokratiets grunnverdier. I årsrapporten for Orkla Media 2004 leser vi: Medier er sterke og unike merkevarer som vi satser stort på å verne om og utvikle. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 Orkla Media har som en del av dette tankegodset vært en garantist for redaktørenes uavhengighet, forankret i Redaktørplakaten, og medias etiske rammeverk i Vær Varsom-plakaten. Mediebedriftene har et ansvar utover å sikre eierne avkastning på sine investeringer. De skal i tillegg sikre verdiene som er beskrevet ovenfor. Samfunnet betaler for denne tjenesten gjennom privilegier i form av momsfritak og pressestøtte. I Norge dreier det seg om privilegier til en verdi av over to milliarder kroner i året. Orkla Media har en viktig rolle i denne sammenheng, i og med de nærmest er i monopolsituasjon i svært mange områder i Norge. Ikke bare eier de regionavisen og lokalavisen, de eier også lokalradioen og lokal-tv-kanalen. Ofte er eneste alternative nyhetsformidler NRK. Av den grunn påligger det et spesielt ansvar på de av Orklas eiere som nå ønsker å selge seg ut av media. Tillitsvalgte i media har satt tre krav: At Orkla Media forblir mest mulig samlet, at selskapet selges til en langsiktig industriell medieeier, og man ikke selger til private equity-selskap. Det er kloke krav, som administrasjon og eiere bør lytte til Slik det ser ut i dag, kan Orkla Media bli solgt til rene kapitalfond/private equity-selskap. Da kan vi se for oss oppsplitting, restrukturering og salg av enkeltbedrifter. Det vil være den verste løsningen for mediene i konsernet. De som vil tjene mest mulig penger på kortest mulig tid bør ikke eie media. Et alternativ er at Orkla beholder Orkla Media i konsernet. At prosessen legges på is og at man bygger videre på de gode posisjonene man har. Dersom aksjonærene ikke ønsker dette, må man lete etter gode partnere. NJ er imot økt eierkonsentrasjon fordi vi mener at meningsmangfold best sikres ved at ingen eier får for dominerende stilling. Likevel finnes det løsninger både i Norge og i Norden som både er politisk og publisistisk akseptable. Det er en myte at norske eierskapsregler er så strenge at de stenger for norske aktører. NJs krav til ny eier er at Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, og norsk lov- og avtaleverk aksepteres og følges. NJ er også spørrende til konsernledelsens argumentasjon for prosessen. Mangler Orkla Media vesentlige posisjoner i markedet? Går avisene og ukepressen for dårlig? Er behovet for å få kontroll over nasjonale medier så stort? Det er vanskelig å tro dette. Aldri har Orkla Medias posisjoner vært så sterke som nå. Avisene er dominerende og suppleres med radio, nett og TV. Hjemmet Mortensen er en gullgruve som leverer skyhøye bidrag. Situasjonen i Danmark er under kontroll etter år med nedbemanning og rasjonalisering. I Polen eier konsernet 15 aviser, og Orkla Media forventes å være en langsiktig og stødig eier. Orkla Media er en stor og mektig medieaktør. Hvorfor vil de da selge media? Kanskje er det en annen forklaring. Få dager etter at konsernstyret vedtok å beholde Elkem og Sapa, kom frieriet og salgsfremstøtet fra Orkla Media-sjef Bjørn Wiggen. Det er påfallende, og tyder på at sentrale aksjonærer i konsernet vil kvitte seg med noe. Og helst noe som vil gi dem veldig mye penger. NJ etterlyser konsernledelse og eiere som både internt og offentlig flagger premisser for prosessen som er i gang, og at de tar innover seg sitt ansvar. Vi viser i denne sammenheng til Schibsteds dominerende eier Tinius Nagell-Erichsens tanker om medieeierskap: Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 Eierskapet betyr noe meget mer for en avis enn for vanlig industribedrift. Avisen er ikke et vanlig produkt, men mer et forum for helt vital samfunnsinformasjon og meningsbrytning som vår demokratiske samfunnsform hviler på. Norsk Journalistlag utfordrer Stein-Erik Hagen som Orklas dominerende eier, og en av Norges fremste industrieiere, å klargjøre hvor han står i forhold til disse spørsmålene. Enten han velger å bli sittende med ansvaret som medieeier, eller han gjør seg ansvarlig i å selge Orkla Medias virksomheter ut av Orkla ASA. Elin Floberghagen Nestleder i Norsk Journalistlag Og i DN Nei til økt mediemonopol A-pressen og Orkla Media lukter på muligheten for å slå seg sammen. De utfordrer loven, og ber kulturminister Trond Giske om å lette på eierskapsbegrensningene. Norsk Journalistlag ber Giske stå ved sin uttalte politikk og dermed sikre et spredt eierskap av norske medier. Dersom Giske går inn for å fjerne begrensningene for krysseierskap vil det bety at vi står igjen med kun to store medieaktører i Norge. Det vil være et brudd med prinsippet som medieeierskaploven bygger på å sikre minst tre aktører. Norsk Journalistlag frykter konsekvensene av et sammenslått Orkla Media og A-pressen. Over store deler av landet kan det skape lokale og regionale monopol som vil gjøre medielandskapet mindre mangfoldig og interessant. I dag er A-pressen og Orkla Media konkurrenter i markedet gjennom avis, radio, TV og kamp om annonsekronene. Fusjonerer de vil det trolig føre til nedleggelser av medier i områder det fremdeles er reell konkurranse. NJ mener at bredde i eierskap sikrer flere stemmer i den offentlige debatten og dermed større meningsmangfold. Vi ber kulturministeren si nei til de aktørene som jobber for sammenslåing. Elin Floberghagen Nestleder, Norsk Journalistlag Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

Orkla Media 1983 2006

Orkla Media 1983 2006 Tor Are Johansen Orkla Media 1983 2006 Et medieselskap i konserndanningens og eierkonsentrasjonens epoke Pressehistorisk tidsskrift nr 16/2011 Utgitt av Norsk Pressehistorisk Forening 2011 Forfatteren

Detaljer

Helge Østbye og Nina Kvalheim: I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost Rapport om aviser, konsern og avisøkonomi

Helge Østbye og Nina Kvalheim: I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost Rapport om aviser, konsern og avisøkonomi Helge Østbye og Nina Kvalheim: I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost Rapport om aviser, konsern og avisøkonomi I KONSERNETS ØYNE ER REDAKSJONEN EN UTGIFTSPOST 1 Innhold 1 Innledning: Avisene,

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Mediestøtten i Norge Av Johann Roppen, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda jr@hivolda.no

Mediestøtten i Norge Av Johann Roppen, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda jr@hivolda.no Mediestøtten i Norge Av Johann Roppen, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda jr@hivolda.no 1. Innledning Denne delutredningen om den norske mediestøtten er skrevet på oppdrag fra Rambøll Management som en

Detaljer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Denne analysen søker å beskrive endringskrefter i mediebransjen, og vurdere hvilken virkning endringene kan få for NJs medlemmer. Hovedvekten er

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

Uavhengighet og mangfold

Uavhengighet og mangfold Foto: Svein Erik Furulund Uavhengighet og mangfold Utfordringer for NJ Mediebransjen er i rivende utvikling. Aldri har endringstakten vært raskere, og aldri har det vært flere utgivelser på så mange medieplattformer

Detaljer

Forslag til ny mediepolitikk

Forslag til ny mediepolitikk Forslag til ny mediepolitikk ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI- OG MEDIEUTVALG 1 Sammendrag og forslag Arbeiderpartiet ser nyhets- og debattmediene som en sentral del av den norske samfunnsmodellen. Vi trenger

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media Styrets beretning for 2013 Polaris Media ASA Om konsernet Polaris Media Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA)

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015

Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015 Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015 Analyse og beregninger Erik Wilberg Innledning Undertegnede er av MBL bedt om å foreta en analyse av de økonomiske konsekvensene ved bortfall av produksjonsstøtte

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

mediefakta 2/2013 Informasjon fra www.medienorge.uib.no

mediefakta 2/2013 Informasjon fra www.medienorge.uib.no mediefakta 2/2013 Informasjon fra www.medienorge.uib.no Norges største mediekonsern Hvilke medieselskaper er Norges største, målt etter omsetning Norge? Hvilke medier eier de, og hvem er de selv eid av?

Detaljer

Salget av SND Invest

Salget av SND Invest Kristin Gyldenskog: Salget av SND Invest Publisert i Dagens Næringsliv i perioden 12. mars til 17.juni 2004 Dagens Næringsliv, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO Sentralbord: 22 00 10 00, telefaks: 22 00

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Fra vanntette skott til content marketing NJ, medlemmene og tekstreklame Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Innholdsfortegnelse Innledning 2 Del 1: Trond Idås og August Ringvold: Spørreundersøkelse,

Detaljer

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap.

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap. Eierskap og ledelse Innledning...side 102 Ole Robert Reitan...side 104 Line Ellingsen...side 106 Øystein R. Skiri...side 110 Erik Warberg...side 114 Rune Alne...side 118 Zahid Saddiq...side 120 Frode Alfheim...side

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer