Innholdsmarkedsføring i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsmarkedsføring i Norge"

Transkript

1 Innholdsmarkedsføring i Norge Medialounge AS i samarbeid med TNS Gallup og INMA 2013/2014 Undersøkelsen gir et bilde av 407 norske virksomheters bruk av digital innholdsmarkedsføring. Hvor viktig er det? Hvilket innhold og kanaler benyttes? Hvordan produseres innholdet? Hvordan måles effekt og hvilken effekt har digital innholdsmarkedsføring? Copyright Medialounge

2 Sammendrag Norske virksomheter har oppdaget content marketing. Ved bruk av egne digitale kanaler og en rekke nye distribusjonskanaler, kan man nå ut til spesifikke målgrupper med skreddersydde budskap på en langt mer effektiv måte enn tidligere. Magien ligger i å formidle relevant innhold av høy faglig kvalitet, og historier som gjør en forskjell. Over halvparten av norske virksomheter ser på denne formen for markedsføring som en viktig del av markedsmiksen, og øker investeringene ytterligere i Det er derfor overraskende at kun 1 av 4 av de største virksomhetene har en uttalt strategi for innholdsmarkedsføring, og at kun 17% har dedikerte ressurser. Hele 3 av 4 virksomheter mener likevel innholdsmarkedsføring gir effekt. Undersøkelsen viser derimot at virksomheter som satser profesjonelt, oppnår bedre effekt enn de uten en strategi og dedikerte ressurser. En av utfordringene i dagens medielandskap er å få produsert nok eller godt nok innhold. Over halvparten av respondentene oppgir at de ikke produserer tilstrekkelig med innhold. Mangel på tid er en av årsakene til dette. Virksomheter med små markedsbudsjetter distribuerer innholdet via såkalte «gratiskanaler» som Google søk, nyhetsbrev og delinger via Facebook, Twitter og LinkedIn. De med mer ressurser er mer tilbøyelig til å bruke en bredere miks av betalte distribusjonskanaler som displayannonser, sponset innhold i aviser og sosiale medier, og betalt søk i søkemotorer. Disse publiserer også i større grad innhold på plattformer som apps, digitale kundemagasiner og YouTube enn andre. Samtlige av virksomhetene i undersøkelsen bruker digital innholdsmarkedsføring primært til å bygge kjennskap, kunnskap og posisjonere merkevaren. De største virksomhetene er mer opptatt av kundetilfredshet og lojalitetsbygging enn de små, som er betydelig mer opptatt av leads og salg. Hele 85% av virksomhetene måler effekten av tiltakene de iverksetter. Tid brukt på nettsted, spredning og engasjement er de mest brukte målene på effekten av digital innholdsmarkedsføring. De færreste måler derimot merkevarestyrken. Undersøkelsen viser at virksomheter som har en strategi og dedikerte personer til digital innholdsmarkedsføring, i større grad opplever at satsingen gir effekt. Det er de minste og mellomstore virksomhetene som opplever at de lykkes best. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med TNS Gallup og INMA God fornøyelse! Copyright Medialounge AS 2

3 Om undersøkelsen Det antas at undersøkelsen er besvart av representanter som har et forhold til hva innholdsmarkedsføring er. Undersøkelsen er derfor ikke representativ for næringslivet generelt. Gitt tematikken og distribusjonsformen, må vi anta at de som har besvart er over gjennomsnittet opptatt av innholdsmarkedsføring. Vår antakelse er at utvalget er mer relevant for å si noe om framtidsutsiktene til innholdsmarkedsføring, enn et rent representativt utvalg av hva norske virksomheter gjør i dag. Undersøkelsen er distribuert via sosiale medier, INMA sine nettsider og til en liste over TNS Gallups kunder og samarbeidspartnere. Alle respondentene var med i trekningen av to billetter til Gulltaggen 2014, og har mottatt en kopi av denne rapporten. Copyright Medialounge AS 3

4 Respondenter Antall svar TOTALT 407 Helse 19 Bank og finans 33 Bygg og anlegg 16 Eiendom 12 Media, PR, kommunikasjon, reklame 176 Detalj- og varehandel 42 IKT, software, hardware, tjenester 74 Mat og drikke 17 Olje, gass og offshore 9 Transport og logistikk 14 Shipping 2 Annet 66 Undersøkelsen viser at det er overraskende lite som skiller b2b- og b2c-virksomheters bruk av digital innholdsmarkedsføring. Det er også lite som skiller kommunikasjonsbransjens bruk av innholdsmarkedsføring fra øvrige bransjer. Størrelsen på virksomheters markedsbudsjett derimot, har stor betydning for hvordan virksomhetene bruker innholdsmarkedsføring og effekten det gir. Vi har derfor valgt å tydeliggjøre ulikhetene ved å omtale virksomhetene som små eller store. Da er det altså markedsbudsjettene vi snakker om. Ikke omsetning. MARKED BEDRIFTEN OPERERER INNEN B2C 231 B2B 318 Offentlig 40 TITTEL Markedssjef/-direktør 97 Markedskonsulent/-medarbeider 41 Kommunikasjonssjef 20 Kommunikasjonsrådgiver 49 Digitalansvarlig 37 Redaktør/innholdsansvarlig 30 Annentittel 130 OMSETNING Under 10 mill omsetning mill omsetning mill omsetning 85 Mer enn 300 mill omsetning 84 MARKEDSBUDSJETT Under 1 mill markedsbudsjett mill markedsbudsjett mill markedsbudsjett 44 Over 20 mill markedsbudsjett 42 Copyright Medialounge AS 4

5 Norske virksomheter fortsetter å investere mer i digital innholdsmarkedsføring i 2014 Drøyt halvparten av respondentene oppgir at de brukte mer penger på digital innholdsproduksjon i 2013 enn året før og de fleste ser for seg økning også i Dette er i tråd med tilsvarende undersøkelser blant amerikanske og britiske virksomheter. Ifølge en tilsvarende undersøkelse i regi av Content Marketing Institute, planlegger 65% av britiske virksomheter å bruke mer av budsjettet på innholdsmarkedsføring i 2014 enn i Undersøkelsen viser at detalj- og varehandelsvirksomheter satser mest. Hele 71% av de spurte innen detalj- og varehandel oppgir at de vil bruke litt eller betydelig mer på digital innholdsmarkedsføring i Planlegger dere å bruke en større del av markedsbudsjettet på digital innholdsproduksjon i 2014 enn dere gjør 2013? Betydelig mer i % Litt mer i % Omtrent like mye i % Litt minder i % Mye mindre i % Vet ikke 20% Copyright Medialounge AS 5

6 Over halvparten av norske virksomheter ser på digital innholdsmarkedsføring som en viktig del av markedsmiksen 58% av de spurte anser digital innholdsmarkedsføring som en viktig del av virksomhetens markedsmiks. Undersøkelsen viser at digital innholdsmarkedsføring er viktigst for virksomheter med relativt små markedsbudsjetter. Dette funnet gjenspeiler virksomheters bruk av digitale kanaler i den totale markedsmiksen, og at sosiale mediekanaler er viktigst for virksomheter med minst markedsbudsjetter. De største virksomhetene benytter seg fortsatt mest av tradisjonelle kanaler og virkemidler. I hvor stor grad bruker dere digital innholdsmarkedsføring som en del av markedsføringmiksen? I stor grad 28% I ganske stor grad I liten grad 27% 29% Ikke i det hele tatt 8% Vet ikke 5% Copyright Medialounge AS 6

7 Hele 32% av markedskronene til de med minst budsjetter brukes på sosiale medier Det er mer enn fem ganger så stor andel enn de virksomhetene med størst budsjetter, som bare bruker 6% på aktiviteter i sosiale medier. De med minst markedsbudsjetter bruker også dobbelt så stor andel av markedsbudsjettet på søk enn de som er størst. Hvordan markedsbudsjettet fordeles på ulike kanaler 32% 27% 28% 1% 1% 4% 8% 6% 8% 13% 6% 1% 9% 14% 9% 12% 13% 8% Under 1 mill markedsbudsjett 1-5 mill markedsbudsjett 25% 22% 21% 6% 3% 12% 12% 9% 11% 11% 12% 6% 15% 12% 4% 6% 9% 6% 6-20 mill markedsbudsjett Over 20 mill markedsbudsjett TV Papiravis Fagpresse Sponsing Radio Nettavis Sosiale medier Søk Annet Copyright Medialounge AS 7

8 Svært få av de største virksomhetene har en uttalt strategi for innholdsmarkedsføring Under halvparten av de spurte har en strategi for innholdsmarkedsføring. Verst står det til med de største virksomhetene. Kun 26% har en uttalt strategi. Derimot er de største best på operative planer. Virksomheter med relativt små markedsbudsjetter er best i klassen, hvor 51% har en strategi bak innholdet som publiseres. HAR DERE EN DIGITAL INNHOLDSSTRATEGI? 42% 25% 30% Nei, vi publiserer innhold sporadisk Delvis- vi har redaksjonsplaner som vi følger Ja, vi har en strategi bak innholdet som publiseres Copyright Medialounge AS 8

9 Kun 17% har en dedikert ressurs til innholdsmarkedsføring De med minst budsjetter har i større grad en dedikert ansvarlig for innholdsmarkedsføring. I gjennomsnitt 1,1 årsverk jobber med planlegging, produksjon og distribusjon av innhold i egne medier. I store virksomheter jobber 3,1 årsverk med det samme, men få har hovedansvar for oppgaven. HAR DERE EN EGEN ANSVARLIG FOR DIGITAL INNHOLDSMARKEDSFØRING? 43% 17% 40% Ja, vi har en person som har innholdsmarkedsføring som hovedansvar Ja, vi har en person som har ansvar for innholdsmarkesdføring, men også andre former for markedsføring Nei, vi har ingen med direkte ansvar for innholdsmarkedsføring Copyright Medialounge AS 9

10 Kun 45% av virksomhetene produserer nyttestoff som en del av innholdsmarkedsmiksen Kjernen i god innholdsmarkedsføring er opplevd nytte for mottakeren. Likevel oppgir under halvparten av respondentene at de produserer innhold som har dette fokuset. De med minst markedsbudsjetter fokuserer betydelig mer på nytteinnhold enn andre, som på sin side er mer opptatt av underholdning og kundeservice. Tross mindre ressurser har de minste like stort repertoar når det gjelder innholdstyper som større virksomheter. Et overraskende funn er at nesten halvparten av respondentene fyller innholdsmiksen med brukergenerert innhold, og 41% fyller kanalene med andres innhold. Andres innhold er mest brukt av virksomheter som har, eller ønsker å bygge en «thought leader»-posisjon i markedet. Artikler og nyheter i tekst/video Innhold fra målgrupper/kunder/bruker i sosiale medier How-to-guide og artikler (nyttestoff) Rapporter (undersøkelser, forskning, trender,m.m) Diverse innhold fra andre kilder Offline aktiviteter som dokumenteres digitalt Underholdning (filmer, quiz, polls, spill) Dialog og real-time kundeservice Case studier Infographic Webcasts Bøker Podcasts Annet innhold til bruk i digitale kanaler Samtlige respondenter oppgir at de produserer deler av innholdet internt, mens 40% outsourcer deler av innholdsproduksjonen. De med størst markedsbudsjett outsourcer naturlig nok mest (78% vs 25% av de med minst markedsbudsjett). Det er uttalt behov for mer ressurser til å produsere godt og relevant innhold. Å outsource deler av innholdsproduksjonen kan være et grep for å få det gjort. Bedrifter som outsourcer deler av innholdsproduksjonen opplever heller ikke at markedsføringen gir mindre effekt enn de som produserer alt selv. Hvilke typer digitalt innhold produserer og publiserer dere? 2% 4% 4% 8% 30% 29% 29% 26% 22% 47% 45% 43% 41% 88% Copyright Medialounge AS 10

11 Alle vil bygge kjennskap, styrke merket og markedsposisjon Norske virksomheter tar analyse på alvor. Hele 84% av de spurte oppgir at de helt eller delvis måler effekten innholdsmarkedsføringen gir. Av de som måler, mener 74% at innholdsmarkedsføringen gir noe eller betydelig effekt. Kun 2% oppgir at det ikke gir noen merkbar effekt. Derimot er en del usikre på effekten. Detalj- og varehandel er effektvinneren Virksomheter med størst markedsbudsjett er mest usikre på effekten 39% av virksomhetene med størst markedsbudsjett oppgir at de er usikre på effekten. Virksomheter med lavere markedsbudsjetter er derimot betydelig mer sikre på effekten av innholdsmarkedsføring. Kun 21% av disse oppgir at de er usikre på effekten. Hele 50% opplever at digital innholdsmarkedsføring gir en betydelig effekt, i tillegg mener 24% at det gir noe effekt. I hvor stor grad vil du si at innholdsmarkedsføringen deres gir effekt? Betyr alt for oss 5% Gir oss betydelig effekt Gir noe effekt 34% 35% Gir ingen merkbar effekt 2% Usikker/vet ikke 23% Copyright Medialounge AS 11

12 3 av 4 mener innholdsmarkedsføring gir effekt Innholdsmarkedsføring blir sett på som et merkevarebyggende tiltak. Økt kjennskap til bedriften er en sentral målsetning for de fleste bedriftene (73%), men de har som regel målsetninger utover dette. Så godt som alle har en eller annen form for merkevareeffekt i tankene, enten å styrke sentrale merkevareassosiasjoner, styrke posisjonen til merket (66%) eller posisjonere bedriften som en ekspert innen sitt felt (58%). Igjen spiller markedsbudsjettets størrelse en vesentlig rolle i hva som er viktigst. De med minst markedsbudsjetter mer opptatt av å få gode kundeleads (48%) enn de med størst budsjetter (19%). På den annen side er de store betydelig mer opptatt av kundepleie og kundetilfredshet (77%) enn med minste (46%). Hva er hovedformålet med innholdsmarkedsføringen? Bygge kjennskap Styrke merkevareassosiasjoner Styrke markedsposisjon Bygge kunnskap Posisjonere virksomheten som ekspert Kundelojalitet og tilfredshet Kundeleads Direktesalg Annet 5% 22% 35% 73% 67% 66% 62% 58% 56% Copyright Medialounge AS 12

13 Trafikk til og tid brukt på nettsted, spredning og engasjement er de mest brukte målene på effekten av digital innholdsmarkedsføring 27% oppgir at en av de viktigste utfordringene med innholdsmarkedsføring er at det er vanskelig å avdekke effekt. De mest brukte effektmålene handler om rekkevidde og effekt målt i kunderelasjon. De aller fleste (61%) benytter effektmål som faktisk står til de målsetningene de har satt. Likevel er det en ikke ubetydelig andel som benytter mål som ikke står til målsetningene (21%), eller ikke måler effekter i det hele tatt (16%). Undersøkelsen viser at virksomhetene som har effektmål som står til målsetningene, er mer trygge på at innholdsmarkedsføringen har en betydelig effekt. Økt trafikk til nettside (90%) Spredning og engasjement (61%) SEO-ranking (53%) 95% måler rekkevidde FIGURTEKST: Hvordan måler dere effekten av den digitale innholdsmarkedsføringen? (i % av de som måler) Økt lojalitet (33%) Feedback fra kunden (44%) Tid brukt på nettsted (61%) 87% måler kunderelasjoner Flere abonnenter på nyhetsbrev etc. (35%) Kvalitet på leads (31%) 31% leads Direkte salg 43% måler salg Copyright Medialounge AS 13

14 Egen nettside og Facebook er de viktigste kanalene Nettsiden og sosiale medier er viktigst for samtlige virksomheter i undersøkelsen. De med minst markedsbudsjetter er bedre til å benytte i ikke-betalte kanaler som Facebook, Twitter, nyhetsbrev og LinkedIn. De med størst budsjetter foretrekker å legge innholdet ut i applikasjoner, digitale kundemagasin og på YouTube. Dette henger naturlig nok sammen med kostnadene ved å utvikle og produsere innhold til disse kanalene, og ressursene de har til distribusjon / markedsføring av innholdet. Hvilke digitale mediekanaler benytter dere? Egen nettside Facebook Twitter Nyhetsbrev Linkedin YouTube/Vimeo Blogg Instagram App Digitale kundemagasin Slideshare Pinterest Andre digitale medier 7% 10% 12% 18% 26% 46% 45% 43% 52% 65% 69% 89% 95% Hvordan distributeres/markedsføres det digitale innholdet? Via delinger av brukere Google (Ubetalt) Google (betalt) Annonser (display) Sponset innhold i aviser/medier På annen måte 15% 26% 42% 41% 76% 76% Copyright Medialounge AS 14

15 Mangel på tid og engasjerende innhold er de største utfordringene med digital innholdsmarkedsføring Bedrifter med store markedsbudsjetter ser i mindre grad enn andre på tidsmangel og utfordringer med å produsere nok innhold som problematisk. De indikerer likevel at de mangler intern kompetanse og har utfordringer med å måle effekt. Dette henger sammen med at større virksomheter har utfordringer med intern organisering og tilpasning i den nye mediehverdagen. Tross mindre ressurser har de små like stort repertoar når det gjelder innholdstyper som større bedrifter, man er flinkere til å distribuere innholdet i ikke-betalte kanaler (som via deling) og organisk søk. De små er også gjennomgående mer trygge på at innholdsmarkedsføringen gir en merkbar effekt. Lettere for små bedrifter å lykkes med innholdsmarkedsføring Virksomheter med mindre markedsbudsjett er flinkere på innholdsmarkedsføring enn de med mange millioner. Mangel på tid Å klare å produsere innhold som engasjerer Få produsert nok innhold Mangel på intern kompetanse Mangel på budsjetter/penger Vanskelig å måle effekten Å produserer innhold som styrker merkevaren Manglende forklaring i ledelsen Mangel på kreativitet og gode historier Annet Hva er de største utfordringene med digital innholdsfarkedsføring? 4% 16% 23% 22% 29% 27% 31% 44% 51% 56% Copyright Medialounge AS 15

16 Kvalitet fremfor kvantitet Investeringene i digital innholdsmarkedsføring har er på ingen måte har nådd toppen, men kvaliteten vil overvinne kvantitet. I et mylder av informasjon og underholdning er det krevende trenge igjennom. En virksomhet med tydelige målgrupper med spesifikke behov har enklere for å nå igjennom med nyttig innhold enn en stor virksomhet som skal treffe «alle» med ett budskap. Undersøkelsen viser at små og mellomstore virksomheter som har en strategi, har dedikerte ressurser, bruker måling som styringsverktøy og som har mer enn økt kjennskap som mål, oppnår bedre resultater enn andre. Copyright Medialounge AS 16

17 OM MEDIALOUNGE Medialounge AS er en europeisk digital markedsplass for kjøp og salg av redaksjonelt innhold til medier og virksomheter. Medialounge ble stiftet i oktober 2013 av Jorunn Flydal og Henriette Hedløv. OM TNS GALLUP TNS Gallup er Norges største analyseinstitutt. Blant TNS Gallups satsningsområder er media, bank og finans, telekommunikasjon, Internett, energi, IT, konsument, bil, offentlig sektor, helse og politikk, økonomi og samfunn. Mer enn 70 konsulenter arbeider mot markedet. INMA INMA er en bransjeorganisasjon som jobber for å fremme bruken av digitale kanaler. INMA er en non - profitt organisasjon som jobber på vegne av sine medlemmer. ØNSKER DU MER DETALJER, GRAFER ELLER EN BRANSJE- SPESIFIKK RAPPORT? Undersøkelsen inneholder mange spennende problemstillinger til stor interesse for enkelt bransjer og type virksomheter. De samme tendensene viser tilsvarende undersøkelser fra USA og UK gjennomført av Content Marketing Institute. Kontakt tel SKAL DU ARRANGERE ET SEMINAR ELLER TRENGER FAGLIG PÅFYLL? Medialounge holder inspirerende foredrag med funn fra undersøkelsen og om virksomheter og mediers muligheter og utfordringer i dagens og morgendagens medielandskap. Kontakt tel Copyright Medialounge AS 17

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse!

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé Kort om Edison Wolfram er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé er å få andres til å vokse. Strategi og merkevarebygging Konseptutvikling og strategisk kommunikasjon Teknologi

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

En innføring i Content Marketing (innholdsmarkedsføring)

En innføring i Content Marketing (innholdsmarkedsføring) En innføring i Content Marketing (innholdsmarkedsføring) Kapittel 1 - Hva er Content Marketing (innholdsmarkedsføring)? Content marketing er en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen LO Media 20.april v/ Hanne Josefsen Inspirerende kilder: Ove Dalen, Ida Jackson og Ida Aalen, Netlife research Scott Stanchak, The New York Times Heather Kaminetsky, NET - A - PORTER Afif Khoury, SOCi

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen?

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen? Rapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier September 2009 Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Merete Berg, Steria Oslo, 22.09.2009 1 Hvordan ser norske virksomheters

Detaljer

Content Marketing Workshop

Content Marketing Workshop Content Marketing Workshop Agenda 0-30 min: Content Marketing Innledning 30-60 min: Strategisk del Strategi Mål Målgrupper Kundereise Redaksjonskalender 60-90 min: Operasjonell del Artikkelsjangere Konvertering

Detaljer

Norske virksomheters bruk av sosiale medier

Norske virksomheters bruk av sosiale medier Rapport høst 2011: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Oslo,.10.2011 Rapporten fra Dataforeningen er åpent tilgjengelig. Vennligst

Detaljer

Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv

Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv 18.09.2010 Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv Du bruker hele dagen på Internett, men ikke på web. En av de viktigste skiftene

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

INNHOLDSKURS TELEMARK ONLINE MARS 2015

INNHOLDSKURS TELEMARK ONLINE MARS 2015 INNHOLDSKURS TELEMARK ONLINE MARS 2015 MÅL FOR DAGEN + Litt tryggere digitalt + Mer kompetent + Teori og fakta + Ingen fasit + Case + Tenke sjæl NORBRANDTEAMET @cakredalen @sirimorten OM NORBRAND > > MED

Detaljer

Slik lykkes du med sosiale medier. Nina Furu 5. April 2013

Slik lykkes du med sosiale medier. Nina Furu 5. April 2013 Slik lykkes du med sosiale medier Nina Furu 5. April 2013 Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Kurs-

Detaljer

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng Kurs Programvarekurs Kurspakker Skreddersyr bedriftsinterne kurs Høgskolestudier Hel- og deltid 30 studiepoeng Konferanser 2015 Making Design konferansen, 9-10. juni MakingWeb_2.15, 14-15. oktober Magasindesignkonferansen,

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Sosial og digital kommunikasjon. En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen

Sosial og digital kommunikasjon. En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen Sosial og digital kommunikasjon En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen 1 Hvem er vi? Det første kommunikasjonsbyrået i Norge som spesialiserer seg på helhetlig rådgivning innen digitale

Detaljer

Fra passiv eksponering til merkevarerelasjon. Camilla Forberg/Merkevare- og sponsorsjef

Fra passiv eksponering til merkevarerelasjon. Camilla Forberg/Merkevare- og sponsorsjef Fra passiv eksponering til merkevarerelasjon Camilla Forberg/Merkevare- og sponsorsjef Hva er hva CSR, sponsing, kommersielle avtaler og kunderelasjoner - CSR Sponsing Kommersielle avtaler Kunderelasjon

Detaljer

Familiesegmentet Tele2

Familiesegmentet Tele2 Familiesegmentet Tele Leif Henrik Husom Oslo,.. Leif.henrik.husom@perceptor.no Mellomrapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen

Detaljer

Case-studie. annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014

Case-studie. annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014 Case-studie annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014 Behov: INVENTAS ønsket å teste ut en merkevarebyggende kampanje med mulighet for nye kunderelasjoner. DESEMBER 2014 Vår problemstilling: Hvordan

Detaljer

Sosiale medier som et kommunikasjonsverktøy

Sosiale medier som et kommunikasjonsverktøy Sosiale medier som et kommunikasjonsverktøy Hvordan lykkes i sosiale medier med små midler og få ressurser? Martine Larsen Rygh @martinerygh @turbojentene @minioya Hvem er jeg? Martine og er 33 år gammel

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Derfor virker webmarkedsføring. Annette Kallevig webroi reklamebyrå

Derfor virker webmarkedsføring. Annette Kallevig webroi reklamebyrå Derfor virker webmarkedsføring Annette Kallevig webroi reklamebyrå Agenda 1. Hva er det med webmarkedsføring? 2. Hvor skal jeg begynne? 3. Hvordan vet jeg om jeg lykkes? 4. Oppsummering i 10 tips 5 kjappe:

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 Digitale medier Prisliste 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 plasseringer nettavis Lokale plasser Nasjonale plasser Delte plasser glomdalen.no Illustrasjonene viser plasseringer av annonsene på glomdalen.no.

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier. Kenneth Eriksen daglig leder

Bibliotek i sosiale medier. Kenneth Eriksen daglig leder Bibliotek i sosiale medier Kenneth Eriksen daglig leder Hva er sosiale medier? Videodeling Bildedeling Blogging Mikroblogging Podcaster Sosiale medier RSS Forum & diskusjon sgrupper Widgets Wikis Sosiale

Detaljer

Sosiale medier 11. mai

Sosiale medier 11. mai Sosiale medier 11. mai SOSIALE MEDIER Brukerne skaper innholdet i sosiale medier. Det er langt flere som leser, enn som produserer innhold selv. Delekulturen er essensen (difi.no) Synkrone relasjoner Asynkrone

Detaljer

Hvordan komme i gang med sosiale medier. Dag Henrik Sørensen dag.sorensen@eniro.no

Hvordan komme i gang med sosiale medier. Dag Henrik Sørensen dag.sorensen@eniro.no Hvordan komme i gang med sosiale medier Dag Henrik Sørensen dag.sorensen@eniro.no www.twitter.com/daghsorensen (kilde: Ledernett.no) Sosiale medier Web 1.0 Monolog - En til mange (tradisjonell markedsføring)

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

EN INNFØRING I SØK - EN INNFØRING I SØK BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA

EN INNFØRING I SØK - EN INNFØRING I SØK BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA - EN INNFØRING I SØK EN INNFØRING I SØK Foto: Yodel Anectodal, Flickr.com(CC) Innhold: Introduksjon Noen definisjoner Nøkkeltall Bruken av søk Søkemotormarkedsføring Strategisk bruk av søk Introduksjon:

Detaljer

Hva forklarer lesing av lokalaviser?

Hva forklarer lesing av lokalaviser? LEFT MARGIN RIGHT MARGIN RGIN 2 TOP Hva forklarer lesing av lokalaviser? 4 IS ARGIN Ivar Frønes & Knut-Arne Futsæter @Futsaeter LLAs landsmøte 18. april 201 TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier/nyheter

Detaljer

Kan Content Marketing gi deg håret tilbake?

Kan Content Marketing gi deg håret tilbake? Kan Content Marketing gi deg håret tilbake? Børre Thorstensen / 975 32 960 / boerre.thorstensen@signatur.no Innholdsmarkedsføring / Grafisk design / Rådgiving Hvorfor Content Marketing? Hvorfor Content

Detaljer

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK Agenda Del 2 Advanced: 1. Budsje/Årshjul 2. Hvorfor bruke penger på Facebook? 3. 10 ps for å lykkes med annonsering på Facebook 4. Applikasjoner fra tredjepart

Detaljer

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014 Summende hager 2.0 Rapport og evaluering Trigger, juni 2014 Innhold Denne rapporten tar for seg det andre året av kampanjen Summende Hager 5. mai til 8. juni 2014. Utfordringen Målgruppe og målsetting

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

STRATEGISK SYNLIGHET MED SOSIALE MEDIER

STRATEGISK SYNLIGHET MED SOSIALE MEDIER STRATEGISK SYNLIGHET MED SOSIALE MEDIER Telemark Online seminar 8. April 2015 Hei! Elise Landa Omsland : 35 år, gi, 3 barn Opprinnelig fra Stavanger, men bor i Larvik Utdannet grafisk designer/mac- operatør

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR barn og dataspill Ni av ti barn mellom 9-16 år oppgir at de spiller dataspill på fritiden. 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR fakta Aldersgrenser 4 av 10 barn og unge

Detaljer

Hva skal vi igjennom?

Hva skal vi igjennom? Velkommen! Hva skal vi igjennom? - Litt repetisjon, strategi - Gjennomgang av den digitale verktøykassen - Drøfte kjøpe vs gjøre selv - Litt om leverandørmarkedet - Kravspekk - Viktigheten av å ha en

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Den digitale markedsplanen. Nina Furu

Den digitale markedsplanen. Nina Furu Den digitale markedsplanen Nina Furu Suksessformelen X = antall brukere (du må få folk inn på nettstedet ditt) CR = conversion rate = prosentandelen av brukere som gjør det du ønsker de skal gjøre når

Detaljer

Strategiutvikling i den digitale transformasjonen. Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media

Strategiutvikling i den digitale transformasjonen. Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media Strategiutvikling i den digitale transformasjonen Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media Mediebildet i endring 2 Teknologien blir stadig mer mobil, mer personlig og alltid påkoblet

Detaljer

Farvel nyhetsdøgn, hallo Twitter? Ida Aalen Omdømmedagen 2015

Farvel nyhetsdøgn, hallo Twitter? Ida Aalen Omdømmedagen 2015 Farvel nyhetsdøgn, hallo Twitter? Ida Aalen Omdømmedagen 2015 100% Alle Internett-brukere 9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 67-79 år 90% 80% Kilde: SSB 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Gullbelagte kundemagasiner!

Gullbelagte kundemagasiner! Gullbelagte kundemagasiner! I et av de mest kompetitive markedene i Europa, kan analysebyrået MillwardBrown dokumentere at mottakere av kundemagasiner har en høyere merkepreferanse og handler mer av de

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser Q4 2015 hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser - Q4 2015 Side 2 av 11 Dette er oss Hyttenyhetene er bindeleddet mellom hytteeieren, det offentlige

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

Offentlige IKT-tjenester sett fra de unges perspektiv" Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07

Offentlige IKT-tjenester sett fra de unges perspektiv Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07 Offentlige -tjenester sett fra de unges perspektiv" Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07 Petter Bae Brandtzæg, SINTEF EU Kids Online (2006-09) EFFIN (2003-2007) CITIZEN MEDIA (2006-09) RECORD (2007-10)

Detaljer

Byråkratrollen i endring

Byråkratrollen i endring Byråkratrollen i endring Del og delta - konferanse om sosiale medier Oslo, 25. mai Asbjørn Følstad, SINTEF Innhold Bekymring: Er jeg overflødig? Hva er sosiale medier? Nye linjer Nye muligheter Nye føringer

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold WE ARE MEDIA Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold "ingen av aktørene på nettet vil tjene penger på å legge seg der med sine tilbud", "privat bruk av nettet vil være marginalt", "og mengden

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv Sikkerhet på nettet Hva finner vi på nettet? Internett har mange gode tilbud. Nedenfor finner du noen av de områder du kan søke informasjon om: Kunst Musikk Historie Vitenskap Filmer Helse/Medisin Spill

Detaljer

Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere.

Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere. Velkommen til Digital Medieplanlegging! Nytt kompetanseprogram for medieselgere. I begynnelsen av september lanserer GroupM et nytt digitalt kompetansetilbud; spesielt tilpasset de utfordringene som medieselgere

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2015

NRKs Profilundersøkelse 2015 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

Nettredaktørskolen videregående,

Nettredaktørskolen videregående, Nettredaktørskolen videregående, Sommer 2013 Gang 4 24. juni 2013 Innholdsforvaltning Informasjon er ferskvare Informasjon er ferskvare Ha en innholdseiermatrise, så alle vet hvem som har ansvar Ta en

Detaljer

HVORDAN OPPNÅ STRATEGISK SYNLIGHET PÅ FACEBOOK? MATS FLATLAND / MEDIATEAM KURS TELEMARK ONLINE / SOSIALE MEDIER / 5.-7. APRIL 2016

HVORDAN OPPNÅ STRATEGISK SYNLIGHET PÅ FACEBOOK? MATS FLATLAND / MEDIATEAM KURS TELEMARK ONLINE / SOSIALE MEDIER / 5.-7. APRIL 2016 HVORDAN OPPNÅ STRATEGISK SYNLIGHET PÅ FACEBOOK? MATS FLATLAND / MEDIATEAM KURS TELEMARK ONLINE / SOSIALE MEDIER / 5.-7. APRIL 2016 Mats Flatland Digital rådgiver Mediateam !"#$%#$& TOTALBYRÅ SOSIALE MEDIER

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Former for edemokrati. NOKIOS Trondheim, 19.10.07 Førsteamanuensis Øystein Sæbø, Universitetet i Agder

Former for edemokrati. NOKIOS Trondheim, 19.10.07 Førsteamanuensis Øystein Sæbø, Universitetet i Agder Former for edemokrati NOKIOS Trondheim, 19.10.07 Førsteamanuensis Øystein Sæbø, Universitetet i Agder Agenda Hvorfor edemokrati? edemokratiprosjekter inngår i en sammenheng kontekst demokratisk mulighetsrom

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne?

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne? Trender i mediebransjen 2014 På tide å våkne? Hanne Josefsen 15. mai 2014 Papirforbruket er redusert 40% de siste 5 årene (*Helge Rosbach, Antalis) Vi leser fortsatt! 1 789 000* 1 777 000* 1 709 000*

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Slik lykkes du med markedsføring gjennom sosiale medier

Slik lykkes du med markedsføring gjennom sosiale medier Slik lykkes du med markedsføring gjennom sosiale medier 2 Hvorfor du øker din omsetning dramatisk om du velger Cloudnames Mulighetene på nettet forandrer seg i en rasende fart. Det blir ofte sagt at verden

Detaljer

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert?

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Besvart: 396 Hoppet over: 0 500 400 300 273 200 100 47 35 17 14 11 17 0 Drammen Lier Nedre Eiker Sande Svelvik Øvre Eiker Annen kommune Drammen Lier Nedre

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

SAS I TNS GALLUP. Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy. Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS I TNS GALLUP. Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy. Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS I TNS GALLUP Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. TNS Gallup TNS Gallup er Norges største analyseinstitutt. TNS Gallup

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer