KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser"

Transkript

1 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse er innklaget: Edit Cmmunicatin AS LMI Brudd på regelverket Evaluering av tilbud Innklagede anskaffet tjenester til prduksjn av et kundemagasin ved å henvende seg til fem leverandører, blant annet klager, med frespørsel m å inngi tilbud. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til likebehandling ved å ikke gi klager samme infrmasjn sm de øvrige tilbyderne m hvr mange sider hver utgave av kundemagasinet skulle ha. Klagenemnda fant videre at innklagede hadde brutt kravet til frutberegnelighet i lvens 5 ved å vurdere tildelingskriterier sm det ikke på frhånd var pplyst m, g kravene til gjennmsiktighet g etterprøvbarhet i samme bestemmelse ved ikke å dkumentere vurderingene sm lå til grunn fr evalueringen, jf. frsyningsfrskriftens 3-1 (7) g ved ikke å gi tilstrekkelig begrunnelse fr valg av leverandør. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem Rådgivende sak Avgjrt Dat fr saksavslutning: Klagenemndas avgjørelse: Innklagede anskaffet tjenester til prduksjn av et kundemagasin ved å henvende seg til fem leverandører, blant annet klager, med frespørsel m å inngi tilbud. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til likebehandling ved å ikke gi klager samme infrmasjn sm de øvrige tilbyderne m hvr mange sider hver utgave av kundemagasinet skulle ha. Klagenemnda fant videre at innklagede hadde brutt kravet til frutberegnelighet i lvens 5 ved å vurdere tildelingskriterier sm det ikke på frhånd var pplyst m, g kravene til gjennmsiktighet g etterprøvbarhet i samme bestemmelse ved ikke å dkumentere vurderingene sm lå til grunn fr evalueringen, jf. frsyningsfrskriftens 3-1 (7) g ved ikke å gi tilstrekkelig begrunnelse fr valg av leverandør. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem. Klagenemndas avgjørelse 2. mars 2009 i sak 2008/153 Klager: Edit Cmmunicatins AS Innklaget: Psten Nrge AS Klagenemndas medlemmer: Magni Elsheim, Gerg Fredrik Rieber-Mhn, Jakb Wahl. Saken gjelder: Likebehandling, frutberegnelighet g gjennmsiktighet g etterprøvbarhet. Bakgrunn: (1) Psten Nrge AS (heretter kalt innklagede) vurderte våren/smmeren 2008 å etablere et kundemagasin sm en del av en større merkevareendring høsten Den 3. juni 2008 kntaktet innklagede Edit Cmmunicatins AS (heretter kalt klager) på telefn, g avtalte et møte fr å diskutere planene. (2) Den 5. juni 2008 ble det avhldt et møte mellm klager g innklagede. Innklagede presenterte bakgrunn, frmål g målsetninger med et nytt kundemagasin. Hvedpunktene ble fremlagt i frm av en pwerpintpresentasjn. Fra presentasjnen hitsettes: Side 1 av 10

2 Avklaringer Hva kan Edit Cmmunicatin levere? Redaksjnelt innhld Illustrasjner (ft) Kapasitet Pris Kntraktsinngåelse Praktisk gjennmføring hvrdan Av- g påmelding Prduksjn av blad Ferdiggjøring g utsendelse Adressegrunnlag Underleverandør: Vi ønsker å benytte talk2me Redaksjnsråd i Psten g samarbeidsfrm med Edit Cmmunicatin Layut Andre ting? (3) Deretter presenterte klager sin bedrift g kmpetanse fr innklagede. Senere samme dag sendte klager følgende e-pst til innklagede. Emne: priser nytt magasin Takk fr hyggelig møte. Vedlagt finner du freløpige priser fr trykk g adressering g gså vår pris per redaksjnell side. Den siste prisen er endelig. Dere vil selvfølgelig få et tradisjnelt tilbudsbrev fra ss hvis vi blir enige. Hvis dere aksepterer prisene er vi klare fr å sette i gang i begynnelsen av neste uke. Det trr jeg vi er avhengig av hvis vi skal rekke september/ktber. (4) Sm vedlegg til e-psten lå dkumentet freløpig tilbud : Takk fr hyggelig møte i dag. I møte ble vi enige m at dere skulle få pris per redaksjnell side, sm jeg ansl til ( ), det samme sm fr Respns. Arkivet viser at det var ( ). Men vi står fast på ( ) krner sm endelig pris per redaksjnell side. Sm vi gså ble enige m versender vi freløpig priser når det gjelder trykk g adressering. Opplag 5000 Frmat A4 Antall sider 32 Papir Silk 130 gram Side 2 av 10

3 Farger Ferdiggjøring stiftet g falset Levering Fritt levert psten Pris kr. ( ) eks mva Pris følgende 1000 kr. ( ) eks mva Adressering 5000 stk. kr. ( ) Pris følgende 1000 kr. ( ) eks mva Adressering fra én stk. adressefil Dette er nettpriser fra trykkeriet uten påslag fra ss. Prsjektledelse vil bli belastet etter medgått tid. (5) I e-pst av 6. juni 2008 stilte innklagede enkelte spørsmål til prisene: Takk fr gdt møte g rask tilbakemelding på priser. Før vi tar en beslutning har vi et par spørsmål: Hvr mye av sideprisen på kr ( ) dekker kstnader fr layut-jbbing? Talk2me har et kreativt miljø sm gså tilbyr dette, så vi vil gjerne at dere sjekker ut muligheten fr å benytte disse til denne delen av jbben. Ser gså at du ppgir at prisene fra trykkeriet er nettpriser uten påslag fra dere. Er det da slik å frstå at det ikke vil tilkmme påslag? Regner fr øvrig med at prisene er anslag g ikke de reelle prisene talk2me pererer med. Jeg tar nå fri til tirsdag mrgen g er ikke å treffe på mail. Setter derfr Hege på kpi, sånn at du kan sende svaret til ss begge. Straks vi får disse avklaringene, så har vi mulighet til å ta en rask beslutning g deretter eventuelt sette i gang. (6) Klager besvarte spørsmålene på e-pst samme dag: Vi betaler ( ) krner pr side til designerne. I tillegg inngår i vår sidepris til dere all tid sm medgår til briefingmøter g krrekturrunder, endringer av bilder sv. Jeg har frsøkt å kntakte Arild i Talk2me, men har freløpig ikke fått svar. Jeg vet ikke m selskapet har kmpetanse innen redaksjnell design. Vi er helt avhengig av at de sm skal arbeide med lay ut kan akkurat det fr at vi skal få frem magasinfølelsen. Avhengig av hva sm vil freligge fra McCann, vil det selvfølgelig tilkmme en kstnad i størrelsesrden ( ) fr å utvikle en design fr det nye magasinet. Altså en engangskstnad. Når det gjelder trykkprisen, hentet vi inn tilbud fra tre frskjellige trykkerier fr at dere skulle få en ide m kstnadene. Det kan gdt være at Talk2me har andre priser, men sm sagt det var fr å antyde. Det er helt riktig sm du skriver, det kmmer ingen påslag. Sm jeg skrev i vedlegget du mttk tar vi ss timebetalt fr å håndtere kmmunikasjnen med trykkeriet, altså sjekking av prøvetrykk, krrigeringer av disse g eventuell trykkstart sv. (7) Den 11. juni 2008 g 23. juni 2008 sendte innklagede ut frespørsel m å inngi tilbud på kundemagasinet til fire leverandører. Klager mttk ikke denne frespørselen. Fra frespørselen hitsettes: Vi vurderer å starte pp et kundemagasin mt bedriftsmarkedet g ønsker i den frbindelse å få et verrdnet pristilbud fra dere på bakgrunn av infrmasjnen under. Side 3 av 10

4 Vi ser fr ss et fysisk kundemagasin mt markedsansvarlige hs annnsører g kunder, med fkus på direktemarkedsføring g relevante tema knyttet til dette. Første utgave er planlagt til høsten. Vi ønsker å samarbeide med et byrå sm kan levere følgende: Redaksjnelt innhld Illustrasjner g ft Layut Ferdigstillelse av prdukt Prduksjn Adressering Utsendelse Antallsinfrmasjn 4 fysiske utgivelser i året Ca 20 sider pr utgivelse (kan variere) Ca i pplag (ønsker gså pris per påfølgende tusen) Muligheter fr elektrnisk supplement (krtere nyhetsbrev på epst) Fint m dere kan gi ss et verrdnet prisverslag så raskt sm mulig. Hvis mulig ønsker vi å få ppgitt ttalpris per redaksjnell side, samt anslag på priser når det gjelder trykk g adressering. Evt. påslag på priser fra trykkerier g underleverandører må spesifiseres. Siden et evt magasin vil rette seg mt bedriftskunder, samt ha hvedfkus på direktemarkedsføring, ønsker vi gså en krt tilbakemelding på deres erfaring med B2B-magasiner g fagmrådet direktemarkedsføring. I første mgang er det kun et pristilbud vi trenger. Dersm det blir aktuelt å gå videre i dialg med dere tar vi kntakt. Hvis dere trenger mer infrmasjn eller har spørsmål, er det bare å ta kntakt. (8) Den 26. juni 2008 sendte innklagede en e-pst til klager med infrmasjn m videre fremdrift i saken: Til din rientering skal vi gjennmføre møte med at par andre byråer til neste uke. Etter dette tar vi en beslutning basert på pris, kmpetanse g vårt ttal inntrykk. Før dette vil jeg bare høre m prisen dere har gitt ss er deres endelige pris? (9) Klager besvarte e-psten samme dag: Hei igjen Prisen vil j avhenge av hva sm skal lages. Jeg ga deg prisen vi hadde sist vi arbeidet med Psten. Vi er selvfølgelig villige til å diskutere pris hvis det er det det står på. Bare ta kntakt med meg m det. (10) Den 9. juli 2008 tk innklagede igjen kntakt med klager fr å infrmere m prsessen: Vi viser til frespørsel vedrørende utarbeidelse av kundemagasin fr Psten Nrge, divisjn Pst g takker fr mttatt pristilbud. Side 4 av 10

5 Vi er nå i dialg med nen leverandører, hvrav dere er en av disse. Basert på mttatte pristilbud g presentasjner i møter vil vi samlet ta en beslutning basert på hvem vi mener dekker vårt behv g sm ttalt sett gir det øknmisk mest frdelaktige tilbudet fr Psten. Vi håper å ta en avgjørelse i løpet av krt tid. Dere hører fra ss! (11) Innklagede infrmerte klager m valg av leverandør i e-pst av 11. juli 2008: Vi viser til tidligere dialg vedrørende frespørsel m pris på kundemagasin fr Psten. På bakgrunn av evalueringen av innkmne tilbud har Psten til hensikt å inngå kntrakt med følgende leverandør fr utarbeidelse av kundemagasin: Dale + Bang PR Valget er basert på vår ppfatning av kapasitet, kmpetanse, referanser g pris. Ttalt sett mener vi Dale + Bang PR gir det mest frdelaktige tilbudet fr Psten basert på våre behv. Vi takker fr tilbudet g beklager at dere ikke ble valgt i denne mgang. (12) Samme dag sendte klager en e-pst til innklagede med en del spørsmål til prsessen: Hei igjen Jeg vil gjerne snakke med deg før helgen etter at jeg har snakket med min medeier i Edit, Arve Lønnum sm gså er advkat. Han synes denne prsessen er merkelig, g vil at vi skal ta saken inn fr klagenemnda fr ffentlige innkjøp. Dere ba meg på det første møtet dere inviterte ss til, 5. juni d.å., å gi nen antydninger m pris på redaksjnell prduksjn, trykk g distribusjn, hvilket jeg sendte ver. Jeg har ved flere anledninger sendt deg mail g skrevet hvis det st på pris var jeg mer enn villig til å diskutere den hvis det var det sm diskvalifiserte ss. Disse mailene har du ikke besvart. Når det gjelder faglig kmpetanse er det vel liten tvil m at vi Edit besitter den mer enn nen andre på dette mrådet. Det ville være underlig m den skulle underkjenne ss, ja ganske ppsiktsvekkende. Vi har med andre rd ikke gitt et tilbud slik reglene m ffentlig anbud sier det skal gjøres. Mitt spørsmål er gså m tilbudet er utlyst slik det skal i slike sammenhenger? Jeg imøteser ditt svar m utlysning g ber m en begrunnelse fr valget sm altså ikke kan handle m pris, ref verstående. (13) Innklagede besvarte spørsmålene 14. juli 2008: Hei Viser til mail g telefnbeskjeder fra Edit fredag 11. juli, g ønsker med dette å infrmere nærmere m Pstens frpliktelser under lv m ffentlige anskaffelser. Ref deres sitat: Jeg vil gjerne snakke med deg før helgen etter at jeg har snakket med min medeier i Edit, Arve Lønnum, sm gså er advkat. Han synes denne prsessen er merkelig, g vil at vi ta saken inn fr klagenemnda fr ffentlige innkjøp. Psten er underlagt frsyningsfrskriften i mtsetning til mesteparten av ffentlige rganisasjner i nrge: html. Gitt frsyningsfrskriften er terskelverdi fr når Psten må kunngjøre en knkurranse NOK 3,3 milliner, ref 2-3 første ledd Fr anskaffelser med antatt verdi under EØS-terskelverdi fr varer g tjenester frespør Psten i henhld til intern plicy minst tre ptensielle tilbydere g avhlder en miniknkurranse uten kunngjøring. Side 5 av 10

6 Jeg har ved flere anledninger sendt deg mail g skrevet hvis det st på pris var jeg mer enn villig til å diskutere den hvis det var den sm diskvalifiserte ss. Disse mailen har du ikke besvart. Edit har sm det skrives i mailen sagt at de kan diskutere pris. Vi har taushetsplikt g har ikke mulighet til å diskutere pris basert på de andre leverandørenes tilbud. Psten har ved t anledninger frespurt Edit m de har gitt endelig pris. Dette har ikke blitt fulgt pp av Edit i frm av nye tilbud. Valgte leverandør er svært knkurransedyktig g tilbyr etterspurte tjenester til en vesentlig lavere pris enn Edits tilbud. Følgelig er vi frpliktet til å velge dette tilbudet. (14) Saken ble klaget inn fr Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser ved brev av 15. august Anførsler: Klagers anførsler: (15) Innklagede har brutt kravene til knkurranse, likebehandling, frutberegnelighet g gd frretningsskikk i frsyningsfrskriften 3-1 ved inngåelse av avtale m prduksjn av nytt kundemagasin. (16) I møtet 5. juni 2008 ba innklagede klager m ppgi nen freløpige priser sm innklagede kunne bruke i sine budsjetter, g prisene sm klager ga etter møtet var ikke et endelig tilbud. Klager visste ikke på dette tidspunkt at det var en anbudsknkurranse. Klager har således kalt dkumentet freløpig tilbud, g det presiseres i dkumentet at det dreide seg m freløpige priser. Det fremgår gså av innklagedes tilsvar at tilbudet var freløpig. Innklagede fremstiller dette sm at det dreier seg m et uavklart frhld til talk2me på dette tidspunktet, g at tilbyderne var likebehandlet når det gjaldt prduksjn g adressering. Dette stemmer ikke. Arbeidet det var aktuelt at talk2me skulle utføre gjaldt design, sm inngår i prisen fr redaksjnelt innhld. Klager snakket flere ganger med talk2me m hvrvidt selskapet skulle utføre arbeidet, g det ble aldri utelukket at selskapet skulle ha design fr bladet. (17) Klager har aldri mttatt en tilbudsfrespørsel, g da klager innga sitt freløpige tilbud var det uklart hva innklagede skulle anskaffe. Innklagede visste på dette tidspunktet verken hvilken kvalitet på papir sm var ønsket, frmat, antall, bilder per side eller hva sm skulle prduseres selv. Klager tk derfr en del frutsetninger på egenhånd i sitt freløpige prisverslag, blant annet i frhld til antall sider. Klager vet dermed ikke m klager har svart på de samme spørsmålene sm de øvrige tilbyderne. I e-pst av 26. juni uttalte klager at prisen vil avhenge av hva vi skal lage. Dette burde være et klart nk incentiv fr innklagede til å sende klager en fullstendig tilbudsfrespørsel. En sammenstilling av tilbudsfrespørselen g presentasjnen fra møtet 5. juni 2008 viser at tilbudsfrespørselen innehlder en rekke kriterier klager aldri er blitt frelagt. (18) I sitt prisverslag la klager til grunn at kundemagasinet skulle ha 32 sider. I tilbudsfrespørselen er det ppgitt 20. Dette vil selvsagt få knsekvenser fr prisen. Dersm klager hadde fått en fullstendig tilbudsfrespørsel fra innklagede der krrekt antall sider var ppgitt, ville dette ha gitt en vesentlig lavere pris. I tillegg innhentet ikke klager tilbud fra alle trykkerier, slik klager ville gjrt ved en anbudsknkurranse. (19) Da innklagede hldt møter med de øvrige tilbyderne burde det fremgå klart fr innklagede at klager ikke hadde levert et tilbud sm baserte seg på samme kriterier sm de øvrige. Klager burde da vært frpliktet til enten å kalle inn klager til et nytt møte eller sende en ppdatering av kriteriene, slik at klager fikk avgi et tilbud på de øvrige tilbydernes frutsetninger. (20) Det er feil når innklagede hevder at det ikke er åpnet fr alternative tilbud. Klagers frslag til et alternativt prdukt skyldtes en telefnsamtale mellm klager g innklagede der det fremgikk at det var uenighet hs innklagede m hvilke avdelinger sm skulle ha ansvar fr å lage magasiner. Innklagede ba klager m råd til å løse dette, g det var i denne sammenheng temahefter ble lansert sm et alternativ. Innklagede stilte seg på ingen måte negativ til dette. Det er ufrståelig fr klager at innklagede kan mene at tjenestene fra publiseringsbyrået er de samme uavhengig av m det skal lages et kundemagasin eller et temahefte. Blant annet vil billedbruk g design være vesentlig frskjellig. (21) Det fremgår ikke av pwerpint-presentasjnen innklagede gjennmgikk på møtet 5. juni 2008 hvilke kriterier innklagede ville legge til grunn fr evalueringen. Faktisk ppfatter klager presentasjnen sm direkte misvisende i frhld til de kriterier sm tilsynelatende var av avgjørende karakter. (22) Innklagede har ikke frhldt seg til de pplysningene sm ble gitt m hvilke tildelingskriterier sm ville bli lagt til grunn ved evalueringen av tilbudene. Innklagede ga inntrykk av at det var pris, kmpetanse g vårt ttale inntrykk sm skulle vektlegges. I meddelelsesbrevet ble det gitt uttrykk fr at gså kapasitet, kmpetanse, prsess g referanser var blitt vektlagt. Dette viste seg imidlertid å ikke stemme da det km frem i e-pst av 14. juli 2008 at innklagede mente seg frpliktet til å velge tilbudet med lavest pris. Innklagede skulle ha infrmert klager m at det kun ville bli lagt vekt på pris. Klagers tilbud ville vært et annet dersm klager hadde hatt kjennskap til dette. (23) Dersm referanser var et tildelingskriterium, skulle valgte leverandørs tilbud vært avvist, jf. klagenemndas sak 2008/54. I tilbudsfrespørselen ba innklagede tilbyderne m å ppgi sin erfaring med direktemarkedsføring. Valgte leverandør har ingen erfaring med dette. Klager har i en årrekke drevet med nettpp dette. Dersm kriteriet referanser er vektlagt er det vanskelig å se at valgte leverandør kan dkumentere en referanse sm tilsvarer den klager har blitt evaluert likt med. Klager vet ikke hvilke referanser innklagede har kntaktet, men det er sikkert at ingen av klagers referanser er blitt kntaktet. (24) Kapasitet er gså verraskende vurdert, da klager har fem ansatte, mens valgte leverandør bare har én ansatt i Osl. Side 6 av 10

7 (25) Dette tilsier at det aldri har vært nen reell vurdering av de ulike prduktene. Begrunnelsen g vilkårene er åpenbart laget etter at valget er gjrt. (26) Innklagede har brutt kravene til gjennmsiktighet g etterprøvbarhet ved ikke å uttale seg m prsessen g valgte leverandørs tilbud. (27) Klager er kjent sm et kmpetent firma sm leverer gde prdukter til en pris sm står i samsvar med kvaliteten. Utelukkelsen av klager har sannsynligvis medført at klager har tapt en kntrakt, g klager har kastet brt tid på å gi et tilbud sm ikke ble fulgt pp adekvat da prsessen ble endret. Klagenemnda bes vurdere m vilkårene fr erstatning fr den psitive eller negative kntraktsinteressen er ppfylt. Innklagedes anførsler: (28) Innklagede registrerer at det på flere punkter er uenighet mellm klager g innklagede m faktum i saken. Denne uenigheten kan bare avgjøres gjennm muntlig bevisførsel. Dersm klagenemnda kmmer til at enkelte av disse punktene er relevante fr avgjørelsen, bes det m at klagenemnda vurderer m denne saken er egnet fr skriftlig behandling. (29) Innklagede har ikke brutt kravene til likebehandling g frutberegnelighet i frsyningsfrskriften 3-1 ved at klager ikke fikk frhandle m pris. Innklagede har i prsessen ikke på nen måte indikert at det ville bli avhldt frhandlinger, g dersm innklagede hadde frhandlet med klager ville dette vært frskjellsbehandling i frhld til de øvrige tilbyderne. Det ble dessuten vurdert sm lite sannsynlig at frhandling m prisen ville ha resultert i et knkurransedyktig tilbud fra klager, da klagers tilbud var cirka dbbelt så dyrt sm tilbudet fra valgte leverandør (30) Prisene klager innga 5. juni 2008 var ikke et kstnadsverslag. Innklagede hadde i møtet samme dag bedt klager m å inngi et skriftlig tilbud på levering av kundemagasinet. Klagers e-pst er frmulert sm et endelig tilbud, g innklagede ppfattet det på denne måten. Klager har heller ikke muntlig tatt frbehld m at tilbudet er et prisverslag, g ikke et endelig tilbud. Tilbudet innehlder heller ingen frbehld m avklaringer, uklarheter g lignende i frhld til det redaksjnelle innhldet. Det fremgikk klart av tilbudet at denne delen var endelig. Uttrykket freløpig sm klager benyttet refererte til den delen av tilbudet sm gjaldt trykk g adressering. Leverandørene ble ikke evaluert på prisen på disse elementene. Når det gjelder uttalelsen i tilbudet m at innklagede skulle få et tradisjnelt tilbudsbrev fra ss hvis vi blir enige, ppfattet innklagede dette sm at det skulle inngås en frmell avtale dersm klager ble valgt sm leverandør. I e-pst av 26. juni 2008 spurte gså innklagede klager m tilbudet var endelig. I e-pst av 26. juni 2008 ble det gitt uttrykk fr at klager var villige til å diskutere pris. Innklagede ppfattet dette sm at klager i utgangspunktet st ved sitt tilbud av 5. juni 2008, men inviterte innklagede til å frhandle m prisen. Denne frståelsen er i samsvar med det klager muntlig ga uttrykk fr i telefnsamtaler med innklagede. (31) Det var ikke uklart hva innklagede skulle anskaffe. Innklagede tilkjennega sitt behv på møtet 5. juni Det er mulig klagers anførsel bygger på at klager muntlig fresl å levere den ønskede ytelse sm temavedlegg i stedet fr kundemagasin, sm var det innklagede hadde tilkjennegitt sm sitt behv. Dette har ingen betydning, da tjenesten klager skulle levere uansett ville vært den samme. Frskjellen ville derfr ikke ha gitt utslag i prisen. Innklagede har uansett ikke åpnet fr å gi alternative tilbud i denne prsessen, g ønsket derfr ikke å vurdere dette alternativet nærmere. At klager har hatt et frslag til et alternativt tilbud, sm klager ikke har fremsatt, gjør ikke tilbudsfrespørselen mer uklar. Klager hadde gså frdelen av å ha levert tilsvarende tjenester til innklagede tidligere. (32) Kun på ett punkt fikk klager annen infrmasjn enn de øvrige tilbyderne, g det gjelder infrmasjnen m hvr mange sider kundemagasinet skulle ha. Klager fikk pplyst at det skulle ha cirka 32 sider, mens de øvrige tilbyderne fikk pplyst at magasinet skulle ha cirka 20 sider. Dette har imidlertid ikke hatt betydning fr tilbudet, da prisen skulle ppgis per side, ikke fr ttalt antall sider per gang. Både klager g de øvrige tilbyderne måtte dessuten ta høyde fr at sideantallet kunne variere fr hver enkelt utgivelse. Klager har heller aldri gitt utrykk fr at prisen ville variere hvis sideantallet ble lavere. (33) Heller ikke e-pstvekslingen av 6. juni 2008 medfører uklarhet vedrørende hva sm skulle anskaffes. E-pstvekslingen gjaldt spørsmålet m det var mulig å få en separat pris på layut. Innklagede var på dette tidspunkt usikker på m innklagedes datterselskap talk2me skulle gjøre denne delen av jbben. Knklusjnen ble imidlertid at innklagede ønsket at tilbyderne skulle inngi tilbud sm mfattet alle deler av den redaksjnelle jbben, inkludert layut. Det fremgår heller ingen lvnader fra innklagede til klager m fremdriften i prsessen av denne e-pstkrrespndansen. (34) Det var verken mulig eller hensiktsmessig fr innklagede å gjennmføre knkurransen på et mer detaljert nivå. Fr denne type tjenester vil prisen per bestilling avhenge av hvrdan innhldet i hvert enkelt magasin utfrmes. Tilbyderne gir tilbud på pris per side, med antydning av hva sm vil kunne gi utslag på den endelige prisen per kundemagasin, slik sm hvr mange bilder, hvr mange sider g hvilken type papir sm skal benyttes. Innklagede hadde fått tilstrekkelig infrmasjn til å evaluere alle tilbudene, g klagers tilbud var fullt sammenlignbart med de øvrige. (35) Fr å verhlde kravet til knkurranse i frsyningsfrskriften 3-1, besluttet innklagede å gjennmføre en knkurranse mellm flere publikasjnsbyråer. Innklagede sendte en tilbudsfrespørsel til fire andre tilbydere. Tilbudsfrespørselen ble ikke sendt til klager, da klager allerede hadde levert tilbud. Frespørselen innehldt samme infrmasjn sm klager fikk på møtet den 5. juni (36) Det er riktig at det den 5. juni 2008 ikke var lagt pp til at anskaffelsen skulle gjennmføres sm en knkurranse. Dette skyldtes saksbehandlernes manglende kjennskap til anskaffelsesregelverket. Knkurransen ble igangsatt så snart interne rutiner avdekket at anskaffelsen måtte følge regelverket, g klager ble rientert m dette mindre enn én uke senere. (37) Fr å sikre likebehandling, ble det, ettersm innklagede hadde hatt et møte med klager 5. juni 2008, besluttet å innkalle de t beste av de øvrige tilbyderne til et identisk møte. Møtene var ikke frhandlingsmøter, innklagede hldt samme presentasjn sm innklagede hadde hldt fr Side 7 av 10

8 klager, g tilbyderne presenterte sine tilbud. (38) Klager ble gjrt kjent med de frhld sm skulle vektlegges ved deltakelse i knkurransen g tildeling av kntrakt. Innklagede evaluerte de innkmne tilbudene basert på tildelingskriteriene kmpetanse, referanser, kapasitet, prsess g pris. Disse evalueringskriteriene har vært de samme gjennm hele knkurransen g er basert på pstens fremstilling i møtet med klager 5. juni Evalueringskriteriene pris g kapasitet er spesifikt nevnt i presentasjnen. Evalueringskriteriet kmpetanse ble drøftet under kulepunktene Hva kan Edit Cmmunicatin levere?, redaksjnelt innhld, illustrasjner (ft) g layut. Evalueringskriteriet prsess ble diskutert under kulepunktet praktisk gjennmføring hvrdan. Evalueringskriteriet referanser fremkmmer ikke sm et egen punkt i presentasjnen, men ble likevel drøftet på møtet, g er videre besvart i klagers presentasjn, ne sm viser at klager ppfattet at dette var viktig. (39) Det medfører ikke riktighet at innklagede utelukkende har basert beslutningen m valg av leverandør på pris. Innklagede har gitt leverandørene peng fra 1 til 3 på hvert av tildelingskriteriene, g tildelt kntrakt til leverandøren sm fikk flest peng. Klager g valgte leverandør fikk lik pengsum på alle de andre kriteriene enn pris, g prisen ble dermed utslagsgivende fr valg av leverandør. (40) Både klager g valgte leverandør har fått karakteren 2 på tildelingskriteriet kapasitet. Klager har fem ansatte, mens valgte leverandør har åtte ansatte i sin PR-avdeling. At kun valgte leverandørs kntaktpersn fr innklagede sitter i Osl, mens de øvrige sitter i Kristiansand, er uten betydning fr evalueringen all den tid innklagede ikke har behv fr at alle de ansatte sitter i Osl, g heller ikke har stilt et slikt krav. (41) Når det gjelder tildelingskriteriet kmpetanse, har både klager g valgte leverandør fått 3 peng. Under dette kriteriet har innklagede gjrt en ttalvurdering i frhld til blant annet erfaring med direktemarkedsføring, evne til å frstå faget g dets utfrdringer g muligheter, kmpetanse på B2B-markedsføring, erfaring med andre B2B kunder, hvrdan et kundemagasin kan bidra til å skape kmmunikasjns- g salgsresultater, et cetera. Valgte leverandør har hatt en rekke stre kunder g er vurdert å ha gd kmpetanse på redaksjnelle tjenester. Valgte leverandørs kntaktpersn er dessuten velrenmmert i bransjen, blant annet sm leder fr bransjerganisasjnen Publiseringsbyråene i Nrge. Innklagede kan ikke se at saksbehandlingen har vært i strid med regelverket på dette punktet, heller ikke klagenemndas tlkning av referansebegrepet i sak 2008/54 sm klager viser til. Psten har ikke stilt nen kvalifikasjnskrav til tilbyderne. (42) På tildelingskriteriet referanser, har både klager g valgte leverandør fått 2 peng. Innklagede sjekket én referanse fr hver tilbyder. Fr klager ble innklagede selv ansett sm den viktigste referansen. Tre ansatte sm var invlvert ved utarbeidelsen av det frrige kundemagasinet, men ikke invlvert i denne anskaffelsen, ble benyttet sm referanse. Innklagede kntaktet TDC sm referanse fr valgte leverandør. Sjekken viste at begge leverandørene hadde like frnøyde kunder, g referansene var tilstrekkelig gde til at innklagede ikke så grunn til å kntakte flere referanser. Heller ikke her er sak 2008/54 relevant, da innklagede ikke har stilt kvalifikasjnskrav til leverandørene. (43) Prsessen har vært tilstrekkelig gjennmsiktig. Etter innklagedes mening er det gitt en utfyllende begrunnelse fr valg av leverandør, både m klagers tilbud, g m de relative frskjellene i frhld til tilbudet fra valgte leverandør. Klagenemndas vurdering: (44) Klager har deltatt i anskaffelsesprsessen, g har saklig klageinteresse, jf. frskrift m klagenemnd fr ffentlige anskaffelser av 15. nvember 2002 nr ledd. Anskaffelsen mfattes av lv m ffentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 g frskrift m innkjøpsregler i frsyningssektrene av 7. april 2006 nr. 403 (frsyningsfrskriften) del I. Klagenemnda finner at saken er tilstrekkelig pplyst til at klagenemnda kan behandle den. (45) Klager har anført at innklagede har brutt kravene til knkurranse, likebehandling, frutberegnelighet g gd frretningsskikk i lvens 5 g frsyningsfrskriften 3-1 på en rekke mråder ved gjennmføringen av anskaffelsen av tjenester til prduksjn av et kundemagasin. Klagers priser (46) Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved å ikke la klager inngi et endelig tilbud i knkurransen. Det er vist til at prisene klager ppga til innklagede den 5. juni 2008 ikke var ment sm et tilbud, bare sm et prisverslag til bruk i innklagedes budsjetter. (47) I e-pst av 5. juni 2008 skriver klager at innklagede i vedlegg til e-psten vil finne freløpige priser fr trykk g annnsering, samt klagers pris per redaksjnell side. Det fremgikk at [d]en siste prisen er endelig. Vedlagt e-psten lå dkumentet freløpig tilbud. Her fremgikk det at klager g innklagede i møtet samme dag ble enige m at dere skulle få pris per redaksjnell side g at klager st fast på ( ) krner sm endelig pris per redaksjnell side. I e-pst datert 26. juni 2008 ba innklagede pplyst m prisene klager hadde gitt var endelige. Klager besvarte e-psten samme dag. Slik klagenemnda frstår svaret fasthldt klager sitt pristilbud, men viste til at de var villige til å diskutere prisen hvis det er det det står på. Slik klagenemnda tlker klagers e-pster hadde klager gitt innklagede et endelig tilbud på det redaksjnelle arbeidet sm klager selv skulle utføre. Klagers henvisning til at de var villige til å diskutere prisene fratk ikke tilbudet dets endelige karakter, men var en invitasjn til frhandlinger sm innklagede ikke kunne gå inn på ut fra den prsedyren sm var valgt. Etter klagenemndas syn hadde innklagede ikke gitt klager grunn til å tr at det skulle gjennmføres frhandlinger. Klagers anførsel fører derfr ikke frem. Infrmasjn m hva innklagede skulle anskaffe (48) Det følger av kravet til likebehandling i lvens 5 at ppdragsgiver må behandle alle tilbyderne likt gjennm hele knkurransen. Dette Side 8 av 10

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering og tilpassing av søvnapnéskinner. Klager anførte at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/4 Innklaget virksomhet: Klager: Kommunene Re, Sande, Hof, Stokke, Lardal, Nøtterøy og Larvik, Re-Nett AS Saksnummer: 2009/4 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/206 Innklaget virksomhet: Klager: Moss kommune, Saksnummer: 2008/206 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Selmer DA v/ advokat Marit Aaberg Postboks 1324 Vika 0112 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/230 06.03.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer