Liljekonvallen Medlemsbladet til Østfold Nei til EU 3.årgang juni 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liljekonvallen Medlemsbladet til Østfold Nei til EU 3.årgang juni 2011"

Transkript

1 Liljekonvallen Medlemsbladet til Østfold Nei til EU 3.årgang juni 2011 POSTANSATTE, GRATULERER! Erfaringene fra land som har innført full konkurranse om posttjenester, viser at postansatte har fått betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig ville en innføring av EUs tredje postdirektiv bety at enhetsportoen ville forsvinne, det ville ikke lenger bli samme portotakster i hele landet. Ordningen med postombæring 6 dager i uka ville også stå for fall. Regjeringens egne utredninger har vist at en eventuell implementering av EUs tredje postdirektiv ville hatt negative følger. Full konkurranseutsetting ville også ha betydd at Stortinget årlig måtte ha bevilget store summer over statsbudsjettet. AV: Terje Bjørlo, fylkesleder Kampen mot EUs tredje postdirektiv har vært lang og hard. Postkom har gjort en kjempejobb! Nei til EU har jobbet mot EUs tredje postdirektiv i flere år. Om lag 150 ordførere fra flere politiske partier har skrevet under på ordføreroppropet mot postdirektivet. Kommune- og bystyrer har gått inn for at reservasjonsretten skal brukes. Regjeringspartiene SV og SP har gjort det samme. Mange fylkeslag fra Krf. samt Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag har likelydende vedtak. Et enstemmig LO-sekretariat har også anbefalt at reservasjonsretten, som ligger nedfelt i EØS avtalen, skal brukes. Dette for å nevne noen. De fleste fylkesdelegasjonene til Arbeiderpartiets landsmøte hadde med seg vedtak som krevde at reservasjonsretten skulle benyttes. Partiets ledelse har jobbet hardt for at så ikke skulle skje. Redaksjonskomiteen på landsmøtet samlet seg om et kompromiss, noe som betød at man skulle starte forhandlinger med EU om postdirektivet. Likevel gikk et stort flertall på Arbeiderpartiets landsmøte inn for at reservasjonsretten skal benyttes slik at EUs tredje postdirektiv ikke blir gjort gjeldende i Norge. Det betyr at det nå er politisk flertall på Stortinget for at reservasjonsretten brukes for første gang siden EØS avtalen trådte i kraft 1. januar Det var et stort nederlag for Arbeiderpartiets ledelse, men samtidig en stor seier for folk og næringsliv utover det ganske land. Og ikke minst er det en stor seier for de postansatte. Gratulerer! Foto av: Terje Bjørlo, fylkesleder

2 Glimt fra Nei til EU Østfold del 3. Årene av Åge Almskaug Alt grasrotarbeid krever en god stabil økonomi. Opplysningsutvalget startet som seg hør og bør med et boksalg. Regnskapet for stiftelsesmøtet viser at det innbrakte: inntekt kr og utgift kr. 300 som var reisepenger til foredragsholder Kristen Nygaard. Øvrige omkostninger snakket ingen av stifterne høyt om. Dermed kunne vår folkebevegelse i Østfold dokumentere en grunnkapital på siger og skriver kr. 500(foto Åge Almskaug) I årsregnskapet 1990 kan vi avlese de første etableringsutgiftene til rundt kr Inntektene holdt nesten, men med bevilgninger fra Østfold Eggsentral, organisasjoner og private gaver startet vi i 1991 med nesten tjue tusen på bok. I dette året ble utgiftene tredoblet, men med et overskudd og støtte fra partier og næringsorganisasjoner hvor Fellesslakteriet og Østfoldmeieriet var de største, resulterte i en ny stigning i beholdningen til kr Grunnlaget til en varig styrket økonomi finner vi i en iherdig medlemsverving. Ved utgangen av 1990 var vi beskjedne 160 medlemmer. Året etter steg tallet til rundt 800 og i 1992 passerte vi med god margin 2000 betalende medlemmer fordelt på 18 lokallag med styrer og et par steder med kontakter. Lagenes egne lister viste over 2300 navn, men som erfaringen har lært ververne det er ofte lettere og få et ja enn å få inn kontingenten. Dessuten gikk det lang tid før NTEU sentralt fikk orden i arkivene. De mottok hauger av innmeldinger til registrering fra hele landet. s.2 Nei til EU Østfold Organisasjonsnummer: Pellygata 70, 1706 Sarpsborg E-post: Postboks 228, 1701 Sarpsborg Hjemmeside: Tlf til fylkesekretær: Konto:

3 Fortsettelse glimt fra Nei til EU-Østfold del.3 Som nevnt steg antall lokallag raskt. Av landkommunene var Spydeberg tidlig ute med stiftelse 30.mai Det er sjelden at et menneske har betydd så meget for så mange. Leif Solbakken var veteran fra EF-kampen i 1972 og styremedlem i det nye fylkeslaget. Da han innkalte til stiftelsesmøte i Felleskjøpets lokale, hadde han selv tegnet 46 medlemmet i Spydeberg. (Foto: Spydeberg kirke) Kirsten Tegle Bryne ble valgt til leder av interimsstyret, og med seg fikk hun Solbakken, Simen Josefsen, Kjeld Bygstad, Harald Bøhren og med vara Kjersti Swang Unnerud og Ola Kraggerud. Senere overtok Leif solbakken og ledet laget fram til tusenårsskiftet. Han kunne se tilbake på en formidabel Nei til EU-seier i hjemkommunen. Kommer en kamp må nye krefter fylle sliterne og idealistenes støvler ikke bare i Spydeberg. Veiviseren var styremedlem til han var 85 år da budskapet om tapet kom i slutten av januar. Nabokommunen Skiptvet var også tidlig ute og hadde en lignende uvikling med Magnor Stokvik som leder. Han hadde erfaring som faglig tillitsmann. Og med kontakter fra Glava fabrikker var han også først til hjelp ved opprettelsen av lokallaget i Askim. Vi husker hans idérike utforming for Østfold i demonstrasjonen mot EØS foran Stortinget. Heldigvis var han med og innkasserte seieren i -94, men i kampen videre mot Gros gjøkunge må vi kjempe uten Magnor. Så alt for tidlig ble også vår sak rammet ved hans dødelige sykdom. Årsmøte Lørdag 3.mars Smaalende Hotel i Askim Innleder: Stortingetrepresentant Per Olaf Lundteigen

4 fortsettelse av Glimt fra Nei til EU-Østfold del.3 Av praktiske organisasjonsoppgaver som fylkesstyret tidlig forsøkte å løse var å leie et eget kontor for vår deltidssekretær Torill Dahl, og som var stort nok til å romme styremøtene. Her hoppes over alle de provisoriske løsningene som etter hvert ble diskutert og reiser rett til vår første adresse Utsiktsveien 5 i Sarpsborg. Leiekontrakten med Rimi er datert 15.august og løp i første omgang til Lokalet lå i 2.etg. var på 30 kvadratmeter, og lå over forretningen. Månedlig husleie var kr Vår velvillige kontakt i Hagen gruppen var muligens en fordekt støttespiller. Eventuelle innstalleringer, kjøkkenkrok med tilbehør eller lignende kunne vi selv ordne mot å spare husleien og ikke å forglemme leiekontrakten som vi kunne si opp med 14 dagers varsel! Bord, stoler og skap ble båret inn som gaver. Det viktigste tekniske utstyret tynget heller ikke regnskapet. En A 4 kopimaskin til innbruddspris fra Prøitz og lånt pc fra Birgitta Næss. Foto: Sarpsborg sentrum) Kontoret lå usentralt og manglet lagerplass, så letingen etter større og sentralt lokale i Fredrikstad eller Sarpsborg fortsatte. Allerede på AU-møte den 29. oktober 1991 kunne et utkast til leiekontrakt for St.Marieg. 32 legges fram til godkjenning. Det var et gammelt forretningslokale hvor vi kunne skaffe sitteplasser til ca. 40 personer. De tre store tomme vinduene ut mot gaten ventet bare på en dekoratør, og det viste seg snart at vi hadde to. Anna Grønnerød og Christian Kielland skapte etter tur både blikkfang og lesefelt av plakater, brosjyrer og utklipp. I et bakre rom var det plass til vår deltidssekretær Torgeir Dahl og kontorutstyret. Dessuten, og det var viktig, var det plass til alle de trykksakene som ble sendt oss fra hovedkvarteret i Oslo. Det kunne etter hvert sammenlignes med en lavastrøm etter som folkeavstemningen nærmet seg. Månedlig leie var kr inklusive kommunale avgifter. En garantisum på kr måtte settes inn på en sperret konto. Det ideelle hadde selvfølgelig vært et lignende lokale i gågaten nærmere Sarpsborg torg, men det var utenkelig med en husleie som ville være 8-10 ganger høyere. s.4

5 For medlemmer og tillitsvalgte i Østfold, Oslo, Akershus og Vestfold: Medlem og tillitsvalgt kurs Lørdag 17. september kl Moss kirke og kultursenter: Arena Tema: Organisasjonen Nei til EU Sigrid Heiberg (AU-medlem): historien, bærebjelker, kunnskap og oppbyggingen Vigdis Hobøl (organisasjonkonsulent): organisasjonkultur og grunnleggene arbeid. Lene Pettersen (vervekoordinator): Verving og standsarbeid Det vil bli servert lunsj ca i tiden. Påmelding er viktig i forhold til lunsjen. Du må selv dekke reiseutgifter, men selve kurset og lunsjen koster ikke noe. Påmelding skjer til fylkesekretær : Christian Nordbye på e-post: eller ringe/sende sms til mobil:

6 Det tomme lokalet ble på kort tid forvandlet til et velmøblert og hyggelig møtested. Innflyttingen klaffet perfekt med at Borregårdarbeidernes feriehjem skulle rive sin kafè for å skaffe plass til en ny bygning. Feriehjemmets altmuligmann Pinaas mente det var en velsignelse at mest mulig av de gamle møblene kunne gå til et godt formål. Innerst i lokalet ble det også plassert grupper med dype møbler som nesten passet sammen. Der hvilte aktivistene ut med en forfriskning mellom slagene. Ja, etter at fru Berteussen hadde hengt opp nyvaskede hvite gardiner i de store vinduene, innbød husstyret til julebord hvor det også ble servert noe sterkere enn saft og vann. Vinterstid måtte en ovn med parafinbrenner tennes i god tid for å skaffe de livsnødvendige plussgrader. Det klaffet så vel at Berteussen, som husstyrets leder, bare bodde ca. hundre skritt fra en veke som ikke alltid var like samarbeidsvillig. Dugnadsånden var stor og minst en kveld i uken (torsdag) var kontoret åpent. Ole Jacob Langeland var en trofast medarbeider med en flott håndskrift som var lett å lese. Korte brev og sirkulærer til lokallagene ble som regel skrevet for hånd og kopiert for utsending. EØS - den syvende landeplage kan du lese om i neste del av Østfold NTEUs historie 1.mai 2011 i Sarpsborg (av Hanne Berg Johansen) Vi var 11 stykker som gikk i egen seksjon i LO- sitt demonstrasjonstog 1. mai Parolene vi bar var hovedparolen vår Nei til EU og videre Ut av EØS, ja til demokrati, vikarbyrådirektivet = sosial dumping og Nei til Postdirektivet. Vinden tok godt tak i parolene, så vi hadde vår fulle hyre med å holde på dem. Vel framme i Kulåsparken ble parolene plantet blant mange andre slik at hovedtaler Jonas Gahr Støre kunne se dem. Sekretæren vår Yngvar Kampenes bringer parolene til og fra byen, og det er hos han vi lager nye og fikser på de gamle parolene. Ønsker frivillige til stand på Momarkedet 2011 onsdag 24.aug-søndag 28.august hadde det vært fint om medlemmer og tillitsvalgt kunne hjelpe vår fylkesekretær: Christian Nordbye med en økt på stand. s.6

7 Åpent seminar om Postdirektivet og prosessen mot et veto og mulige konsekvenser Lørdag 15.oktober 2011 kl Solstrand terrasse, Ørje ( litt uten for sentrum og ved Haldenveien) En representant fra myndighetene/stortinget: myndighetene sin håndtering fremover og prosessen i forhold til forhandlingene i Brussel Thomas Norby, Advokatfirmaet Artzen de Besche: Konsekvenser av et veto/ reservasjon. Det vil underveis bli servert lunsj og det er derfor bindende påmelding til: Østfold Nei til EU ved fylkesekretær Christian Nordbye e-post: eller ring/sms til mobil tlf nr: Velkommen Seminaret har fått Europamidler fra Utenriksdepartement

8 Gjennom egen annonse oppfordret Fredrikstad Nei til EU at medlemmer og andre interesserte til å delta. Det ble 21 voksne og 6 barn som møtte opp «Nei til EUseksjonen». Plasseringen ble bak i de rød-grønne. Ungdom mot EU hadde laget stort banner med ordlyden «Ja til folkestyre-nei til EU». Det ble delt ut mange aviser av 1.mai nummeret av Standpunkt. (skrevet på grunnlag fra referat av Svein Bendik Hansen) Presentasjon av ny politisk nesteleder sentral i Nei til EU Hildegunn Gjengedal Født i 1968, bosatt i Oslo og oppvokst i Gloppen i Sogn og Fjordane. Har vært direktør for Landbrukets Brussel-kontor i fire år, og vikarierte som politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet i Hun er statsviter, har journalistutdanning og også studert et år ved Senter for utvikling og miljø ved UiO. Har jobbet noen år som journalist. Hun arbeider som internasjonal konsulent i Norges Bondelag. Høsten 2011 Fylkesrådsmøte 15.oktober blir det rådsmøte etter seminar på Solstrand Terrasse, Ørje

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt Juni/2015 Informasjon Styret: fra Fagforbundet Hovedtillitsvalgt: Baerum Leder: Bjørn M Johnsen 100% frikjøp bmj@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 31 21 Mobil: 916 84 913 Nestleder/Hovedtillitsvalgt:

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

www.fagforbundetbaerum.no Vesna Golubovic vesna.golubovic@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 31 71 Mobil: 91 18 59 25

www.fagforbundetbaerum.no Vesna Golubovic vesna.golubovic@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 31 71 Mobil: 91 18 59 25 Desember/2014 Informasjon Styret: fra Fagforbundet Hovedtillitsvalgt: Baerum Leder: Bjørn M Johnsen 100% frikjøp bmj@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 31 21 Mobil: 916 84 913 Nestleder/Hovedtillitsvalgt: Zlata

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer