KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland"

Transkript

1 Byggestart på Imsland

2 2 5 FANTASTISKE ÅR 2003: Fjellkraft går i dialog med grunneierne i Svartdalen vedrørende mulig investering. Her fra befaring på anlegget høsten Thorstein Jenssen (til venstre) og Halvor Vislie : Grunneierne i Maurstadelven inngår avtale med Fjellkraft. Bildet er tatt ved prosjektbefaring, sommeren Fra venstre Steinar Kålås (Rådgivende Biologer AS), Magne Husevåg (grunneier ), Thorstein Jenssen og Halvor Vislie. I august 2003 ble ideen om Fjellkraft født. Forretningsideen var like enkel som den var genial: Fra vårt kontor i Oslo skulle vi tilby deltakelse i småkraftprosjekter. Vi antok med den største selvfølge at det var et stort og udekket behov for egen kapital i småkraftprosjekter, og allierte oss med Selvaag-gruppen, som hadde interesse for vannkraft og kapital i ryggen. Vi så frem til late dager der vannkraft kronene skulle renne inn på konto med samme styrke som nedbøren en stormfull høstdag på vestlandet. Slik gikk det ikke. Vi oppdaget raskt at utviklin g av småkraftverk betyr lange dager og et uendelig antall døgn på reise til steder vi aldri hadde hørt om. Blådressen ble erstattet med kjeledress, og med klippe- kort på Widerøe fant vi etter hvert en forretnings modell som fungerte. Vi turnerte Vestlandet og Nord-Norge med varierende hell det første året. Det er ikke uten videre lett å overbevise jordnære vestlendinger om at to blåruss fra Oslo er de riktige samarbeids partnerne for å utvikle verdi- fulle fallrettigheter til klingende mynt ble året da vi lærte småkraftbransjen. Det ble utallige reisedøgn, og gjentatt skuffelse over at grunneierne valgte å inngå avtale med Småkraft eller andre kraftselskaper i kamuflasje. Mot sommere n fikk vi etter lange forhandlinger lov til å skyte inn 4,5 millioner kroner i Svartdalen kraftverk, og ble stolte eiere av 23 prosent av kraftverket, som hadde byggestart midtveis i året. Mot årsskiftet begynte det harde arbeidet å kaste av seg, og vi fikk til avtaler i Maurstadelva i Vågsøy og i Imslandelva i Vindafjord. Vi er evig takknemlige til de grunn eierne som var modige nok til å overlate prosjektene deres til et helt ukjent selskap fra Oslo ble året da forretningsmodellen fikk satt seg skikkelig. Vi økte antall reisedager dramatisk, avholdt møte etter møte, og fikk etter hvert ord på oss for å ha grunneiervennlige avtaler. Vi innledet et langt og godt samarbeid med kraftingeniørene i CM Consulting AS, som startet sin virksomhet samtidig med Fjellkraft. Gjennom dette samarbeidet ble vi raskt flytende i kraftverksterminologi, og fikk tilgang på de beste ingeniørene penger kunne kjøpe. Dette ble et viktig konkurransefortrinn og medførte at vi klarte å signere enda flere avtaler enn året før. Byggingen av Svartdalen kraftverk foregikk gjennom hele året, og vi lærte

3 5 FANTASTISKE ÅR : Fjellkraft inngår avtaler med grunneierne i fire vassdrag i Ullsfjord. Bildet er tatt under helikopterbefaring august Fra venstre Petter Stark (grunneier), piloten (Heliteam), Harry Hansen (grunneier) og Tor Arne Nyheim Olsen (grunneier). 2006: De første grunneierne på Hesjeberg inngår avtale med Fjellkraft. Bildet er tatt fra prosjektbefaring mai Fra venstre grunneierne Bjørnar Tollefsen og Roger Markussen sammen med Knut Helgesen (CM Consulting AS). 2007: Fjellkraft inngår avtale om utvikling av Skittenelva i Tromsø kommune. Bildet er hentet fra yngelregistrering som ble gjennomført i november fantastiske år den harde veien hvor krevende det er å bygge småkraftverk. I begynnelsen av 2006 leverte vi våre første konsesjonssøknader. Konkurransen i markedet hardnet til, og spesielt Kraftpartner fikk oss til å ytre mange nordnorske gloser. Vi innså at to personer nok ble i minste laget for å oppnå det vi ønsket, og mot våren innledet vi forhandlinger om en fusjon mellom Kraftpartner og Fjellkraft. Sommeren 2006 flyttet vi sammen i Tullins gate i Oslo, og to var blitt til seks. Utover høsten fikk vi skikkelig medvind, og før året var omme hadde vi signert avtaler for over 600 GWh kraftproduksjon. I 2007 innhentet virkeligheten oss. Med en stor mengde leieavtaler og en raskt voksende mengde konsesjonssøknader ble det etter hvert svært mye oppfølging av eksisterende prosjekter, og lite tid til å finne nye. Dette merket vi godt på tilgangen av prosjekter, og bestemte oss for å ta nødvendige grep. Dagen før vi tok sommerferie fikk vi vår første konsesjon på Imsland kraftverk, og vi begynte raskt å innse at vi burde begynne å bekymre oss for prosjektgjennomføringen. I løpet av våren og sommeren rekrutterte vi for første gang nyansatte til Fjellkraft. Vi fikk tak i en glimrende prosjekt direktør og en sulten selger, og pilene begynte igjen å peke oppover. Før vi tok ferie sørget vi for å fylle krigskassen gjennom en emisjon på 135 millioner kroner. Høsten sto i lobbyismens tegn, og vi benyttet store ressurser på å kjempe med nebb og klør mot et sanseløst skatteforslag i forbindelse med stats budsjettet for Denne prosessen viste for øvrig at småkraftbransjen er blitt voksen, og gjennom godt samarbeid mellom konkurrenter og organisasjoner oppnådde vi de resultatene vi ønsket. Året ble avsluttet med to nye konsesjoner på Torsnes og Leksvik kraftverk har vært et fantastisk år for Fjellkraft, og vi ser nå resultatet av fem år med hardt arbeid. Vi har rekruttert ytterlig fire glimrende med arbeidere og har bygget opp en organisasjon som vi kan være svært stolte av. Gjennom kjøpet av Ambiente AS i Mo i Rana har vi etablert oss i en landsdel der vi har mange prosjekter og der potensialet fortsatt er stort. I oktober gikk startskuddet for byggingen av Imsland kraftverk. Dette er det første prosjektet Fjellkraft gjennomfører på egen hånd, og vi ser med glede frem til hornmusikk og snorklipping en gang mot slutten av Prosjektporteføljen vokser sakte men sikkert, og 1. november krysset vi 900 GWh på vei oppover. Da vi startet Fjellkraft var målsetningen å bygge 1 TWh. Vi mente at dette var en hårete, men realistisk målsetning. Fem år etter at Fjellkraft ble unnfanget er vi akkurat der vi ønsket å være. Veien har vært betydelig lengre enn antatt, men ved hjelp av fantastisk dyktige ansatte og tålmodige og positive investorer har vi kommet dit vi ville. Midt i jubelbrusen må vi takke de grunneierne som har vært modige og fremsynte nok til å overlate utviklingen av fallrettene til Fjellkraft. Dette gjelder spesielt de som var tidlig ute, da det på ingen måte var gitt at Fjellkraft hadde livets rett. Dere har gjort det mulig for oss å etablere oss som den nest største aktøren i småkraftmarkedet, der offentlige kraftselskaper har fått dominere så alt for lenge. Vi gleder oss over de første fem årene og fryder oss over de utfordringene som står foran oss i de neste fem.

4 4 LEDER Fjellkraft jubilerer I år kan Fjellkraft se tilbake på 5 års virksom het. Fra den spede begynnelsen i 2003 til i dag, har Fjellkraft utviklet seg til å bli den største privat eide utvikleren av småkraftverk i Norge, med over 60 prosjekter med et samlet produksjonspotensiale på over 900 GWh under planlegging. Avtaler om utvikling av nye prosjekter inngås løpende, og beviser at Fjellkraft er konkurransedyktige og en attraktiv samarbeidspartner. Målsetningen da vi startet var å utvikle 1 TWh kraftproduksjon. Med fortsatt hardt arbeid er dette absolutt innen rekkevidde. De første konsesjonene til utbygging er nå kommet, og flere forventes i nær fremtid. NVE s behandlings kapasitet er begrenset, men vi forventer løpende avgjørelser av våre konsesjonssøknader i den takt NVE har kapasitet til. I takt med aktivitetsøkningen har vi økt bemanningen. I dag har vi kompetanse på de områdene vi mene r er viktig å ha i eget hus; en person med ansvar for konsesjonssøknader og nettilknytning, to persone r som har ansvaret for å lede våre utbyggings prosjekter, samt kompetanse på analyser, kraftomsetnin g og finansiering. Kompetanse på prosjektering og bygging av anleggene kjøper vi av de beste konsulentene og anerkjente leverandører, under ledelse av våre egne prosjektledere. Finansiell styrke til å fullføre prosjekter er i disse tider viktigere enn på lenge. Med solid økonomi, og tilgjengelig kapital for utbygging, har Fjellkraft i dag en god posisjon til å utvikle småkraftprosjekter. Respekt for grunneierne og nødvendig kompetanse er grunnfjellet i Fjellkrafts virksomhet. Grunneiern e skal vite hva en avtale med Fjellkraft innebærer, hva verdiskapingen antas å bli, og hvordan den fordeles mellom kapital Ansvarlig redaktør Gustav Grutle Tel Mobil Fotograf Vidar Askland Anleggs-/naturbilder tilhører Fjellkraft/ den enkelte fotograf Copyright Fjellkraft AS Kontakt Fjellkraft AS for gjenbruk av innhold Utgiver Fjellkraft AS Tullins gate 2 Pb 7033, St. Olavs Plass 0130 Oslo Tel Design/redigering André Bruer Stepanoski Lars Brede Grøndahl INN AS Kart Mesterkart AS Kartgrunnlag: Statens kartverk NE14256 Trykk/distribusjon Haakon Arnesen AS Trykket på miljøvennlig papir

5 AMBIENTE 5 Fjellkraft styrker seg i nord og fallrett. Grunneierne skal også vite at vi legger all vår styrke i å få prosjekten e frem til konsesjonsbehandling så raskt som mulig, og bygge dem så raskt som mulig når konsesjon er gitt. Det er først når kraftverket er kommet i produksjon at verdiene kommer frem både for grunneier og for Fjellkraft. I dette magasinet kan du lese om Fjellkrafts historie, om prosjektene som Fjellkraft er i gang med å bygge, om skatt knyttet til fallrettsleie, hjemfall, hvordan finanskrisen påvirker småkraftbransjen og Fjellkraft, samt annet stoff vi mener kan være interessant for deg som eier et vannfall. Vi håper dette er stoff som fenger; selv i disse travle juletider. Av Gustav Grutle Fra bygging av Svartdalen kraftverk. Den 1. september kjøpte Fjellkraft 100 % av aksjene i det Mo i Rana baserte selskapet Ambiente AS. Selskapet driver med utvikling av småkraftverk fremover, og ønsker at Fjellkraft Ambiente skal bli et ledende fagmiljø innen utvikling og bygging av småkraftverk i nord. I tillegg til å forestå teknisk på oppdrag fra grunneiere og planlegging av småkraftverk har Fjellkraft Ambiente skaffet seg andre kraftutbyggere, og vil solid kompetanse på gjennomføring være en viktig brikke i Fjellkrafts strategi for å utvikle av småkraftprosjekter. I 2004 bygget selskapet Urlandåga kraftverk vår portefølje av prosjekter for Småkraft på totalentreprise. i Nord-Norge. Fjellkraft Ambiente har denne vinteren teknisk hovedentreprise på Selskapet har skiftet navn til Fjellkraft Ambiente AS, og vil ledes av Reingardsåga kraftverk, også dette for Småkraft AS. Fjellkraft ser frem Rune Sveinsen, som har drevet til å utnytte denne kompetansen også selskapet siden starten i Vi regner med å rekruttere flere kloke hoder til vår satsning i Mo i Rana i gjennomføring av egne prosjekter i regionen. Av Thorstein Jenssen Fra venstre Thorstein Jenssen, Thomas Hunstad og Rune Sveinsen.

6 6 TEAMET Trond Berg-Andreassen (63) Forretningsutvikler 3 Rune Sveinsen (40) Daglig leder Fjellkraft Ambiente AS 4 Dette er Fjellkraft Møt de ansatte i Fjellkraft. Fjellkrafts forretningsutviklere jobber med å identifisere nye småkraftprosjekter og fremforhandle avtaler om leie av fallretter med grunn eiere over hele landet. Trond har jobbet med dette siden 2004 og er stadig like aktiv. Å arbeide med forretningsutvikling krever meget gode mellommenneskelige egen skaper og stor forståelse for ulike grunneieres ønsker og behov. At Trond behersker dette til fulle har han bevist gjennom det store antall prosjekter han har «på samvittigheten». Sommeren 2008 kjøpte Fjellkraft alle aksjene i Ambiente AS, et konsulentselskap i Mo i Rana spesialiser t på utvikling av småkraftverk. Den viktigste årsaken til at Fjellkraft ønsket å kjøpe selskapet var selskapets gründer og eneste ansatt e Rune Sveinsen. Siden etableringen i 2004 har Rune bygget opp en solid virksomhet rundt planlegging og bygging av småkraftverk på Helgelan d, og han er blitt en lokal ressurs innenfor sitt fagfelt. Rune er utdannet elektroingeniør og har i en årrekke arbeidet i ulike stillinger i L. Haaland Installasjon AS. Rune er bosatt på Mo, er gift og har tre barn. Thorstein Jenssen (41) Administrerende direktør 1 Som selskapets øverste leder er Thorstein ansvarlig for all Fjellkrafts virksomhet. Dette er en jobb som krever allsidighet og kreativitet i tillegg til inngående kjennskap til juridiske rammebetingelser og god forståelse av både tekniske løsninger og økonomi. Thorstein er også selskapets ansikt utad, og jobber aktivt mot myndighetene for å forbedre rammebetingelsene for småkraftnæringen. Selv om dette er krevende oppgaver, jobber han fortsatt med utvikling av prosjekter og er stadig på farten for å møte grunneiere over hele landet. Halvor Vislie (36) Finansdirektør Som finansdirektør er Halvor ansvarlig for den kommersielle siden av vår virksomhet. Dette innebærer blant annet at han jobber med strukturering og fremforhandling av både finansierings løsninger og kraftsalgsavtaler for våre ulike prosjekter. For å redusere så mye som mulig av risikoen i våre kraftverksprosjekter uten at det går på bekostning av lønnsomheten, kreves det både langsiktighet, kreativitet og inngående forståelse av avanserte finansielle instrumenter. Halvor er i tillegg ansvarlig for den daglige drift av våre mange utbyggingsselskaper og er bindeleddet mot Fjellkrafts aksjonærer Mari Nordhaug Asbjørnsen (27) Økonomimedarbeider Fjellkraft organiserer normalt sine ulike kraft prosjekter som egne selskaper som står for utbyggin g og etter hvert drift av det enkelte kraftverk. Med over 60 prosjekter i porteføljen, sier det seg selv at dette fort kan bli komplisert med mindre man har et klart hode til å holde orden. Dette hodet sitter på skuldrene til Mari Asbjørsen, økonomimedarbeider i Fjellkraft. Mari kom til Fjellkraft fra Visma Services, hvor hun også hadde ansvaret for føring av Fjellkrafts regnskaper. Mari er født og oppvokst i Tromsø. Når hun ikke holder orden på tallene i Fjellkraft er hun ofte å finne på konserter eller andre kultur arrangementer

7 TEAMET 7 Bjørn Sveberg (41) Prosjektleder 6 Kjetil Forseth (28) Analytiker 9 Like over nyttår starter Fjellkraft byggingen av Røstad Kraftverk i Leksvik kommune. Hvem passe r bedre til å lede denne jobben om ikke en ekte trønder? Bjørn Sveberg jobber som prosjektleder i Fjellkraft og har fått ansvaret for å lede arbeidet i Leksvik. Bjørn har tidligere jobbet en rekke år i Statsbygg hvor han hadde fagansvar for elektro i en rekke ulike prosjekter både i Norge og utlande t. Han er opprinnelig utdannet elektriker, men har siden videreutdannet seg til sivilingeniør innen elkraft. Bjørn er bosatt på Eidsvoll og tilbringer mye tid i skog og mark. Kjetil er ansvarlig for utarbeidelse av lønnsomhets vurderinger og verdivurderinger, og samarbeider nært med både forretnings utviklere og selskapets ledelse. I tillegg jobber han også med finansiering av kraftverk og deltar i forhandlinger med både leverandører og grunneiere. Hans oppgaver krever både tallforståelse og nøyaktighet, noe Kjetil har mer enn nok av. Thomas Christian Hunstad (37) Prosjektdirektør 10 Som prosjektdirektør er Thomas ansvarlig for å forvandle «papirverdier» til inntektsgenererende kraftverk. Prosjektavdelingen, som Thomas leder, overtar Fjellkrafts prosjekter allerede når avtale om leie av fallretter er inngått og holder i prosjektet helt til det er ferdig bygget og igangsatt. Å lede dette arbeidet er en utfordrende oppgave som krever meget god teknisk forståelse, gode forhandlingsevner og tett økonomisk oppfølging. Godt er det da at Thomas, både gjennom sin utdannelse og varierte arbeidserfaring, har opparbeidet meget gode kunnskaper som byggherre. Gustav Grutle (58) Forretningsutvikler 11 7 Atle Wahl (62) Konsesjonsansvarlig Med over 30 konsesjonssøknader til behandling hos NVE, sier det seg selv at oppfølging av disse er en formidabel oppgave. Få er bedre skikket til denne oppgaven enn Atle. Gjennom sine tidligere jobber har Atle opparbeidet seg et enestående kontaktnett og gjennomgående kunnskap om så vel nettforhold som tekniske løsninger, kunnskap som har vist seg tvingende nødvendig for å skape gode småkraftprosjekter i harmoni med både miljøet og berørte interesser lokalt. 7 Espen Sagen (36) Forretningsutvikler 11 Espen startet i Fjellkraft i 2008 og har på kort tid vist seg som en uvurderlig ressurs for selskapet. Som forretningsutvikler er den viktigste delen av Espens jobb å møte grunneiere, og han er derfor stadig på reisefot til alle deler av landet. Fjellkrafts motto er at vi skal tilpasse oss grunn eierne og ikke omvent. Dette krever både kreativitet og fleksibilitet. Espen har lang erfaring med salg av kompliserte tekniske løsninger, erfaring som kommer godt med i jobben som forretnings utvikler. 8 I likhet med sine kolleger, er Gustav mye på farten i møter med grunneiere over hele landet. Utvikling av kraftverk er kompliserte prosesser som involverer en rekke disipliner. Som forretningsutvikler består en av hovedutfordringene i å gjøre dette forståelig for grunn eiere som ofte ikke har den samme detaljkunnskapen om kraftverksprosjekter. Dette må balanseres mot behovet for å gi korrekt og detaljert informasjon både om de miljømessige og de økonomiske konsekvensene av prosjektet. Gustav har mange års erfaring fra forretningsutvikling i andre bransjer og behersker denne balanse gangen til fulle.

8 8 PROSJEKTER Prosjektleder Thomas Christian Hunstad (Fjellkraft) og anleggsleder Skogrydding ved adkomsten pågår. Løse masser ved adkomsten er Tor Rognli (AF-gruppen) viser hvor adkomsten skal ligge. fjernet. Imsland kraftverk blir til I 2004 ble Fjellkraft kontaktet av Marine Harvest. De ønsket å vite om det var mulig å bygge et kraftverk med utgangspunkt i vannretter til et smoltanlegg på Imsland i Vindafjord kommune i Rogaland. Sommeren 2005 gikk med til befaringer og konsesjon. Kravet til minstevannføring ble satt vurderinger av ulike tekniske løsninger. Kraft- vesentlig høyere enn det Fjellkraft vurderte som verket måtte tilpasses Marine Harvest sitt behov nødvendig, noe som reduserte kraftproduksjonen for å ta ut vann til smoltproduksjon. Siden smolt med ca 10 prosent. må ha relativt kaldt vann var det nødvendig Av hensyn til kveiteoppdrett på tomten der å designe et inntak som kunne hente vann på kraftstasjonen opprinnelig var planlagt ble det På bakgrunn av dette utarbeidet Fjellkraft et 20 meters dyp ved behov. Videre var det nødvendig tidlig klart at det ikke var mulig å drive anleggs- skisseprosjekt som viste et kraftverk på 5 MW å legge undervannet i kraftverket på en kotehøyde arbeid så tett opp til oppdrettsvirksomheten. med en produksjon på i underkant av 20 GWh. som gjorde det mulig å hente ut vann til smolt- Som et resultat av dette blir Imsland kraftverk et Siden Marine Harvest bare disponerte deler av anlegget med tilstrekkelig trykk til å forsyne vann- fjellanlegg, der vannvei og kraftverk bygges i fjell. fallrettene tok Fjellkraft kontakt med de øvrige behandlingsanlegget. Dette medfører økte kostnader, men har samtidig fallrettseierne og ble enige om en intensjons- Konsesjonsøknaden var klar høsten 2005 og store miljømessige fordeler både i anleggs- og avtale som forpliktet Fjellkraft til å utarbeide ble sendt på høring tidlig i Sommeren 2006 driftsfasen. Etter utbyggingen vil eneste synlige et forprosjekt for kraftverket. Forprosjektet ble prosjektet befart sammen med representanter spor etter kraftverket være en port inn til adkomst- bekreftet i hovedsak de antakelsene vi hadde om for NVE, Vindafjord kommune, fylkesmannen og tunnelen og inntaket oppe ved Ølmedalsvannet. potensialet, og i 2005 inngikk Fjellkraft en avtale miljøvernorganisasjoner. Konfliktnivået ble vurdert med fallrettseierne om leie av fallrettene. som relativt lavt, og sommeren 2007 ble det gitt

9 Det er klargjort for fjerning av fjell i forbindelse med påhugget. PROSJEKTER 9 Mer om byggestarten Første salve på tunnelen.

10 10 PROSJEKTER Byggestart på Imsland Påhugget er klargjort, og anleggsmaskinen er på plass klar til å drive tunnel. I slutten av oktober startet tilriggingen på Imsland. Kraftverket får en planlagt produksjon på ca 18 GWh pr år. Det var mange forhold som måtte forberedes før byggingen kunne starte, blant annet rydding av skog ved påhugget og området for deponi av steinmassene, forsterkning av bro og ikke minst informasjon til grunneiere. Tilkobling av byggestrøm og permanent strømtilførsel, samt oppgradering av 22 kv linjen pågår parallelt med byggeprosjektet i regi av Haugaland kraft. Oppgradering av 22 kv linjen vil bli ferdigstilt sommeren De forberedende arbeidene ble ferdig 10. november, og første salve gikk 21. november. I skrivende stund er adkomsttunnelen drevet, og arbeidet med fjellhallen til kraftstasjonen er godt i gang. Klargjøring for sprengning. Fem år. Det skal drives en 70 meter lang avløpstunnel og en ca 900 meter lang tilløpstunnel. Alle fjell arbeidene skal være ferdig til påsken Deretter startet betongarbeidene. Inntak, terskel og kraftstasjonen er planlagt ferdig i august. Turbiner, generatorer og annet elektromekanisk utstyr ankommer Imsland i august, og monteres i løpet av et par måneder. De første kilowattimene strømmer ut på nettet i november 2009 etter ca 5 år med planlegging, søknader og bygging. Av Thomas Christian Hunstad 10

11 PROSJEKTER 11 Morten Wangen er engasjert som byggeleder på Imsland kraftverk. Morten har lang erfaring, i det siste med oppdrag for både Jernbaneverket og Statoil. Adkomstportal (illustrasjon). Fisk, hvitvin og hyttekos på Imsland Bygging av kraftverk medfører alltid behov for Fisken er var for rystelser, og deler av tunnel- å ta hensyn til omgivelsene. anlegget drives derfor med redusert salve- På Imsland har grunneier Theodor Imsland lengde. Dette øker kostnadene, men sikrer at plantet vinranker i et område som ligger mindre kraftverk og fisk og vin kan leve side om side. enn fem meter fra tunnelpåhugget. Mindre enn Det er utplassert rystelsesmålere i området, ti meter fra påhugget ligger et sommerhus og og berørte grunneiere og oppdrettere kan følge 50 meter nedenfor ligger Atlantic Halibuts rystelsene time for time på internett. oppdrettsanlegg for kveite. Dette byr på utfordringer i byggeperioden. Prosjektillustrasjon.

12 12 PROSJEKTER Bygger nytt firedobler produksjonen Byggingen av et nytt Røstad Kraftverk i Leksvik vil nær firedoble produksjonseffekten ved anlegget. Den gamle kraftstasjonen rives og inntaksdam flyttes lengre opp i elva. To nye turbiner vil øke årsproduksjonen til 9,5 GWh. Vi står foran en spennende bygge start i Leksvik. Røstad Kraftverk utnytter fallet i Innerelva, ei elv som har sitt utløp rett ved Leksvik sentrum. Innerelva har vært benyttet som energikilde i lange tider og det er skriftlig dokumentasjon på reguleringsavtaler siden tidlig på 1700-tallet. Helt siden 1913 har også vannet vært benyttet til kraftproduksjon. Pr i dag er det et eksisterende kraftverk som har en produksjonseffekt på 700 kw i Innerdalselva. Fjellkraft har kommet inn i dette prosjektet ved at man ønsker å øke produksjonen for kraft verket. Nåværende kraftstasjon vil derfor rives og det vil bygges en helt ny kraftstasjon med to nye turbiner. Inntaket flyttes lengre opp i elva og det anlegges en ny dam. Dammen vil få en bredde på 22 meter og en høyde på 8 meter. Det vil også anlegges en ny rørgate med en lengde på meter. Resultatet av dette vil være en produksjons effekt som øker fra dagens 700 kw til kw. Årsproduksjonen vil bli 9,5 GWh. Dette vil komme berørte parter til gode ved økte inntekter av kraftproduksjonen. Ved å flytte inntaket lengre opp vil også flere grunneiere i lokalmiljøet få glede av kraft produksjonen. Den regulerte delen av Innerdalselva vil blant annet gå forbi et idrettsanlegg. Dette er et forholdsvis flatt område hvor det er fare for og har vært tilfeller av utgraving av elve bredden. I forbindelse med utbyggingen vil man her forsterke elve bredden for å unngå utgravinger i fremtiden. Anleggsstart. En stor del av rørtraseen vil gå over dyrket mark. Dette kan medføre noen ulemper akkurat i forbindelse med etablering av traseen. Men utførelsen vil være slik at dette ikke vil få noen konsekvenser for utnyttelsen av landbruks arealet i fremtiden. Fjellkraft har overfor entreprenør som skal utføre gravingen, spesifisert en utførelse hvor dette terrenget skal bringes tilbake til opprinnelig form.

13 PROSJEKTER 13 Prosjekter som ligger til sluttbehandling i NVE Fylke Kommune Fylke GWh* Maurstad Vågsøy Sogn og Fjordane 6.9 Forneselva Tromsø Troms 17.5 Aspevikelva Narvik Nordland 18.0 Kjeledalselva Storfjord Troms 13.0 Mortendalselva Storfjord Troms 6.5 Saltdalelva Tromsø Troms 10.0 Bergselva Storfjord Troms 18.0 Inntaksdam eksisterende kraftverk. Skisse av ny inntaksdam (under). Vikelva Kåfjord Troms 22.5 Ellenelva Tromsø Troms 10.0 Fjelna Hemne Sør-Trøndelag 17.7 Kjelevikelva Brønnøy Nordland 11.0 Larsbergelva Storfjord Troms 10.0 * Produksjon i Gwh Nye avtaler om utvikling av kraftverk Fylke Kommune Fylke GWh* i Leksvik Planlagt fremdrift for prosjektet vil være anleggs start i januar vil stasjonen være klar for oppstart prøvedrift og skal kraftstasjonen være overtatt og i full drift. Ved en noenlunde normal vinter og dersom fremdrift går som planlagt så vil Røstad Kraftstasjon kunne nyttig gjøre seg snøsmeltingen om et drøyt år. Røstad kraftverk vil bidra positivt til kraftsituasjonen i Midt-Norge. Av Thomas Christian Hunstad Eksisterende kraftverk. Vangjolo Voss Hordaland 25.0 Resa Meldal Sør-Trøndelag 13.6 Mølska Stjørdal Nord-Trøndelag 9.3 Søttarelva Vefsn Nordland 5.4 Nylandselva Leirfjord Nordland 7.8 Valåga Hemnes Nordland 6.0 Kilelva Vevelstad Nordland 6.0 Kjækanelva Kvænangen Troms 5.0 Sandneselva Kvænangen Troms 6.1 Gamåga/Lillegjeddåga Beiarn Nordland 6.0 Storelva Ibestad Nordland 4.3 Hundsåna Askvoll Sogn og Fjordane 7.8 Fagerdalen Snillfjord Sør-Trøndelag 5.1 Fagerliåe Sel Oppland 18.7 Øvre Digraneselvi Odda Hordaland 9.6 Trolldalen Lødingen Nordland 8.3 Flekkoselva Steigen Nordland 4.8 * Produksjon i Gwh Se norgeskart med alle prosjekter

14 14 PROSJEKTER Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Kraftverk i drift (2 stk) Sør-Trøndelag Møre- og Romsdal Konsesjoner onsesjoner (3 stk) Konsesjonssøknad onsesjonssøknad sendt (32 stk) Konsesjonssøknad onsesjonssøknad under arbeid (25 stk) Sogn og Fjordane Hedmark Oppland Fjellkraft kontor (Oslo og Mo i Rana) Buskerud Akershus Hordaland Oslo Telemark Rogaland Vestfold Aust-Agder Vest-Agder Østfold km

15 HJEMFALL 15 Hva er hjemfall? De siste månedene har det vært mange diskusjoner og debatter rundt hjemfall av kraftverk. For grunneiere som eier fallretter er det viktig å ha et forhold til disse reglene, selv om de i praksis kun omfatter en begrenset andel av de fallrettene som kan bygges ut til vann kraftformål. På begynnelsen av 1900-tallet begynte de norske fossefallene å få en betydelig verdi som kraftkilde for produksjon av bl.a gjødsel og annen kraftkrevende industriproduksjon. De verdifull e fallretten e var i stor grad eid av bønder. På den tiden var Norge et fattig land, og verken bøndene, staten eller norske investorer hadde den kapital som var nødvendig for å utvikle vannkraften. En rekke spekulanter kjøpte fallretter av lokale bønder og solgte dem videre til utenlandske investore r. Panikkloven. For å hindre at den norske vannkraften havnet på utenlandske hender innførte regjeringen den såkalte panikkloven i 1906 som stoppet all omsetninge av fallretter. Fire år senere var den første hjemfallsloven på plass. I 1917 trådte dagens industrikonsesjonslov og vassdragsreguleringslov i kraft. Industrikonsesjonsloven regulerer erverv og omsetning av fallretter som ved regulering gir mer enn naturhestekrefter (se faktaboks under). For slike fall er det kun staten som uten konsesjo n kan erverve fallretter. Andre offentlige eiere, så som kommuner, fylkeskommuner, statsforetak etc må ha konsesjon, men kan erverve fallretter uten tidsbegrensning. Private aktører kan etter dagens regle r ikke erverve fallretter. Effektiv stopper. Private kan imidlerti d eie inntil 1/3 av et offentlig eid kraftverk uten at dette er til hinder for konsesjon. Endringen e i industrikonsesjonsloven setter også en effektiv stopper for utleie av fallretter, slik at eneste mulighe t for eiere av fallretter over en viss størrelse er å selge fallretten til det offentlige. Selv om de fleste småkraftverk styrer klar av industrikonsesjonsloven kan man utløse konsesjons plikt etter vassdragsreguleringsloven. Denne loven omfatter vassdrags reguleringer som øker vannkraften med mer enn 500 natur hestekrefte r. Selv en relativt beskjeden regulering vil raskt kunne utløse konsesjonsplikt. Det er fortsatt mulig for private å få konsesjon etter vassdragsregulerings loven, men man vil da få en tidsbegrenset konsesjon på 60 år. Ved konsesjonstidens utløp vil selve regulerings anlegget hjemfalle til staten. Fallretten vil imidlertid ikke hjemfalle, og i praksis er det lite sannsynlig at staten benytter sin rett til å overta reguleringsanlegg for småkraftverk. Konsesjons plikt etter vassdragsreguleringsloven bør derfor ikke skremme noen fra å søke om regulering der det ligger til rette for det. Selv om man som småkraftutbygger ikke er omfattet av hjemfall etter industrikonsesjons loven er det likevel vanlig å avtale hjemfall i forbindels e med småkraftutbygging. Vi snakker naturlig nok ikke om hjemfall til staten, men hjemfall til grunneie r. Dette er viktig enten man velger å bygge ut selv eller samarbeide med en profesjonell utbygger som Fjellkraft. Gjennom å avtale hjemfall etter en tidsbegrenset leieperiode sikrer man at fallretten og kraftverket hjemfaller til grunneier etter at leieperioden er over uavhengig av hvem som på hjemfallstidspunktet eier kraft verket. Av Thorstein Jenssen Beregning av naturhestekrefter Naturhestekrefter er et noe utdatert mål på den effekt som med sikkerhet kan utvinnes av et vann fall, og er et produkt av vannføring i lavvannperioder, fallhøyde og en faktor på 13,33. Et eksempel. Et kraftverk som utnytter et fall på 300 meter i en elv med middelvannføring på 1 m 3 /s og en lavvann føring på 0,1 m 3 /s vil gi 13,33 x 0,1 x 300 = 400 naturhestekrefter. Dette kraft verket vil produsere anslagsvis 16 GWh per år. Dersom elven reguleres slik at middelvannføringen på 1 m 3 /s kan slippes jevnt hele året vil antall naturhestekrefter øke til 13,33 x 1 x 300 = naturhestekrefter. Produksjonen vil imidlertid kun øke til anslagsvis 20 GWh. Undersøk før du starter. Et småkraftverk med regulerings magasin kan under visse forutsetninger være underlagt hjemfall, mens et småkraftverk uten regulering sjelden eller aldri vil være det. Er man i tvil, bør man få gjennomført de nødvendige hydrologiske beregningene for å kunne fastslå antall naturhestekrefter før man går i gang med planlegging av kraftverket.

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT Historikk Nordkraft AS Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet.

Detaljer

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.»

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» «Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» Steinsvik Kraftverk Volda Hva skal bygges av småkraft før 2020? Hvorfor er dette viktig for klimaet? Og hvordan får vi det til? Klima: Villere, varmere

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen 5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen Problemstilling: hvor kan det finnes

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE

SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE Miljøkraft Hattfjelldal AS SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE UTVIKLINGSSTILSKUDD TIL DELFINANSIERING AV UTVIKLINGSARBEID MiljøKraft Hattfjelldal AS 15 november 2010 MiljøKraft Hattfjelldal AS søknad utviklingstilskudd

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Spørsmål kan rettes til Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i NVE, v/fredrik Arnesen (tlf ) eller Seming Skau (tlf ).

Spørsmål kan rettes til Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i NVE, v/fredrik Arnesen (tlf ) eller Seming Skau (tlf ). Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Norges Energidager 2014

Norges Energidager 2014 Norges Energidager 2014 Framtida for stor vannkraft i Norge Direktør Oddleiv Sæle, Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft siste 10 år Nye kraftverk: Øyberget 425 GWh Framruste 325 GWh O/U-prosjekter: Kongsvinger

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Planlegging av småkraftverk

Planlegging av småkraftverk Planlegging av småkraftverk Småkraftdagene 2010 Henning Tjørhom Småkraftkonsult as Haugesund 18. mars 2010 Generelt Viktig at grunneiere er kjent med prosessen som ledere fram til ferdig kraftverk Det

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga

Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga Tinn Kraft AS, 2,4 MW, 12 GWh Bjørn Lauritzen, daglig leder Stiftet i 2001 Organiserer private utbyggere Formålet er å bedrive en aktiv næringspolitikk

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik Agenda Organisering HK prosjektering/utbygging Nettilknytning Fremdrift Kort om prosjektene Strategi kontrakter Størrelser og tall Prosjektutvikler Produksjon Mob.: 97 77 64 44 E-post.: tore.haarvik@helgelandskraft.no

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris Kjell Erik Stensby, NVE Fornybardirektivet En brøk Produksjon av fornybar energi (varme + el) Samlet sluttforbruk av energi

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

av daglig leder Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga

av daglig leder Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga NVE ønsker svar på følgende: Mange mikro- og minikraftverk har fått tillatelse til bygging, men realiseres ikke hvorfor? Vågen minikraftverk, Sogn og Fjordane av daglig leder Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen Estate-konferanse 11. september 2014 Hvorfor nye kontraktsmaler? - Kontraktene i OPS-prosjektene hadde utviklet

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 03.10.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

MILJØTILTAK LANGS MÅNA

MILJØTILTAK LANGS MÅNA MILJØTILTAK LANGS MÅNA STEIN GUNLEIKSRUD VTA/Prosjektleder (1) VTF-Region Sør, Høstmøte i Grimstad 17.-18. sept. 2008, HYDRO Hydro er en av verdens ledende leverandører av aluminium og aluminiumprodukter,

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 KONSEKVENSER FOR SATSING PÅ UTVIKLING AV SMÅKRAFTVERK I NORGE Utarbeidet av Småkraftforeningen i Norge BA Fjellkraft AS Småkraft AS Norsk Grønnkraft AS HydroPool Gruppen

Detaljer

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft Prosjekter i Sulitjelma Eiere SulisKraft Eies av Statskog Energi 34% og Nord-Norsk Småkraft 66% Statskog SF er grunneier i Galbmejohka, Oterelva, Granheibekken og Valffarjohka

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer