GRovrnElmPROTEK Prestmarkvn. 52, 8800 Sandnessjøen. Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRovrnElmPROTEK Prestmarkvn. 52, 8800 Sandnessjøen. Tlf. 993 07402."

Transkript

1 GRovrnElmPROTEK Prestmarkvn. 52, 8800 Sandnessjøen. Tlf VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM. L3,.7C5( Takstskjema for fastsetting av netto årsleieinntekt og kapitalsiert årsleieinntekt/skattetakstverdi. Eiendom: G.nr.: 38 B.nr.: 532 F.nr.: S.nr.: Eiendommens adresse: Alstenveien 51 E Ja J. Eierstatus grunn: Eie: ;." Nei Feste: Ja Nei Leie:,Nei Navn: Tine SA Navn: Adr.: Posteboks 25, 51 Oslo Bygn.nr: Byggeår: 1967 Ombygg./renoveringsår: 08, 12 ByggeårTakst: AREALGRUNNLAG: s. 3Ç 5 3? Bygn.typenr. betegnelse / bruk: IEtasje betegnelse Bid.: antall { BRA IFaktor IVerdlfaktt Arealgrunnlag: 219 Annen industribygning H2 2. etg ,0 73 H1 1. etg , Lagerhall H ,0 211 INNTEKTSGRUNNLAG: 3955 Sum Tidligere ansatt takstverdi pr. m2/ar: Brutto: kr 755 Eieropplyst arsleieintekt pr. m2/ar: Netto: kr Brutto: kr Eieropplyst arsleieintekt pr. mnd: Netto: kr Brutto: kr Mnd.leieintekt beregnet pr. m2/ar: Netto: kr Faktor I % lbrutto : kr Fradrag for eierkostnader, % av byggekostnad pr. m2: kr ,95 1 % ): kr/m2 (190) Arsleieinntekt bto. pr. m2/år, beregnet netto: kr/m2 565 Arsleieinntekt bto. pr. mnd., beregnet netto: kr/m2 (190) VERDIFAKTORER INDRE OG YTRE FORHOLD: Indre forhold: Eiendomsstd./vedlikeh.faktor E & V: 0, Netto arsleieinntekt ut fra inntektsgrunnlaget kr/m2: kr 565 i Ytre forhold alt. A: "Normal" netto arsleie pr. m2/ar iht. tabell 2, kr/m2: kr Markedsfaktor MF: 0,42 Beliggenhets/omradefaktor iht. tab. 2 B & 0: 0,9 1 Ytre forhold alt. B: lht. tab. 2 stip. markedsfaktor SMF: 0,0 Restlevetid: [(B.ar+80) i ar] Skjønnsvurdert tillegg/fradr. ar: 1 RLT: 1,0 Restlevetidsfaktor: RTL : (RTL + i ar b.art) = RLTF: 1,00 VERDIBEREGNING BYGNING/ DEL: Ytre f E & V "Normal" MF B & 0 RLTF Kapital. Kap. arslele Areal Korr. Takstbeløp alt. faktor arsleie/m2: SMF faktor pr. m2. gr.lag faktor A 0, ,42 0,90 xxxxxx 14, , % B 0, ,00 0,90 1,00 14,22 0, % VERDIBEREGNING TOMTEGRUNN: G.nr: B.nr. F.nr: S.nr.: Gr.lag pr. m2 B & 0 MF SMF Verdi pr. m2 Eier/fester: Kontaktperson Tomteareal Andel Korr. faktor ,9 0,42 190, ,0 80 % ,0 0 1,0 100 % BEREGNET EIENDOMSSKATTETAKST KR Befaringsdato: Behandlet av sakkyndig nemnd dato: Besikt.mann: Øystein G. Grøtth. Vedtak: Takst dato: Merknad: Ny takst etter 2 tilbygg. Utgangspu kt i takst Verdiforutsetningene fra takst 2009 videreført. Sign.: Verdi av 80% tomtegrunn inkludert i takstverdien. Taksten anses veldig lavt ansatt. Se alt. forslag. _ Iltskri ftsdato:

2 PROTEK Prestrnarkvn. 52, 8000 Sandnessjøen. Tlf VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM. Takstskjema for fastsetting av netto arsleieinntekt og kapitalsiert årsleieinntekt/skattetakstverdi. Eiendom: G.nr.: 38 B.nr.: 532 F.nr.: S.nr.: Eiendommens adresse: Alstenveien 51 Eierstatus grunn: Eie: El Ja Ei Nei Feste:. Ja Li Nei Leie: C1Ja El. Nei Eier/fester: Kontaktperson: Navn: Tine SA Navn: Adr.: Posteboks 25, 51 Oslo Bygn.nr: Byggeår: 1967 Ombygg./renoveringsår: 08, 12 ByggeårTakst: AREALGRUNNLAG: Bygn.typenr. betegnelse / bruk. IEtasje betegnelse Bid antall I BRA IFaktor I Verd,faktl Arealgrunnlag: 219 Annen industribygning H2 2. etg ,0 73 H1 1. etg , Lagerhall H ,0 0, Sum INNTEKTSGRUNNLAG: Ansatt takstverdi pr. m2/ar ut fra antatt markedsverdi. Brutto: kr 990 Tidligere ansatt takstverdi pr. m2/ar: Brutto: kr Eieropplyst arsleieintekt pr. m2/ar: Netto: kr Brutto: kr Eieropplyst arsleieintekt pr. mnd: Netto: kr Brutto: kr Mnd.leieintekt beregnet pr. m2/ar: Netto: kr Faktor I % Brutto: kr Fradrag for eierkostnader, % av byggekostnad pr. m2: kr ,95 1 % ): kr/m2 (190) Arsleieinntekt bto. pr. m2/år, beregnet netto: kr/m2 800 Arsleieinntekt bto. pr. mnd., beregnet netto: kr/m2 (190) VERDIFAKTORER 1NDRE OG YTRE FORHOLD: Indre forhold: Eiendomsstd./vedlikeh.faktor E & V: 0,9 Netto arsleieinntekt ut fra inntektsgrunnlaget kr/m2: kr 800 I Ytre forhold alt. A: "Normal" netto arsleie pr. m2/ar iht. tabell 2, kr/m2: kr Markedsfaktor MF: Beliggenhets/omradefaktor iht. tab. 2 B & 0: I Ytre forhold alt. B: lht. tab. 2 stip. markedsfaktor SMF: Restlevetid: [(B.ar+80) i ar]: Skjønnsvurdert tillegg/fradr. ar: 1 RLT: IRestlevetidsfaktor RTL : (RTL + i ar b.art) = RLTF: 0,60 1,0 0,0 1,0 1,00 B 0, ,00 1,00 1,00 14,22 0, % VERDIBEREGNING BYGNING/ DEL: Ytre f. E & V "Normal" MF B & 0 RLTF Kapital. Kap. arsleie Arealgr.lag Korr. Takstbeløp alt. faktor arsleie/m2: SMF faktor pr. m2. faktor A 0, ,60 1,00 xxxxxx 14, , % VERDIBEREGNING TOMTEGRUNN: G.nr: B.nr: F.nr S.nr.: Gr.lag B & 0 MF Verdi Tomteareal Andel Korr. pr. m2 SMF pr. m2 faktor ,0 0,60 299, ,0 80 % 1,0 0 1,0 100 % BEREGNET EIENDOMSSKATTETAKST KR Befaringsdato: Besikt.mann: Øystein G. Grøtthei Takst dato: ( 1., ' Behandlet av sakkyndig nemnd dato: Vedtak: Sign.: I lltskriftsdato:

3 Alstahaug kommune Eiendomstakst takseringsgrunnlag. NÆRINGSEIENDOM BESIKTIGELSE, AREALCRUNNLAG. (Ett skjema for hver bvgning/seksjon.) Eiendom beliggenhet/eier: Sted: / / r Eier: / GNR: BNR: SNR: Eierstatus grunn: Selveier. LI Festegrunn. LI Leie. Bygningskategori evt. kombinerte bygningsfunksjoner/eierseksjonering: Hotell. motell. pensjonat. Industrihyg. restaurant, kantine. Bolit7L'utleie. Kontor. av. lauer (kjoftrys). Verksted. Phus. Forretning. ekspedisjonshygg (hankfpost). Lagerhygg isolert. LalwrhyL,g uisolert. Annet By ggear: ` Omby gg./reno eringsar: Eieropplyst leieinntekt: pr. md. LI Bto. Ej Nto. Bygn.n r.: ' Ny/uregistrert bygning. Samlet antall boenheter: j/ Bygning: m/eierseksjoner: Ej Ja. Nei. Antall boligseksjoner:. Antall næringsseksjoner: boenheter beliggende: LI Kjeller/u.etasje. Etasjeplan. LI Loft. EIOver garasjel anneks. etasjeoversikt: Kjeller. U.etasje. H.etasje. 11] x Etasjeplan. LI Loft (h 1.9 rn, b < 1.9 m.) Skjønnsmessige forhold: Bygningsstandard/vedlikehold: Bygningens samlede utnyttelsesgrad (areal i bruk markedsrelasjow: Andel / % / m2: Konstruksjon: Stålbygg. LI Betong/mur. LI Lecalettbetong. LI Bindingsverk. LI Plank. LI Annet 111 1solert. Ikke isolert. Gulv/vegger/tak: cm. Vinduer: LI Enkle. LI Koblet. LI Isolerglass. LI 3lags. Eternittkledn.: LI Tak. LI Vegger. Strom: Ja 111 Nei. Vann: Ja LI Nei. Ja LI Nei. Pipe: 111 Ja Ej Nei. Tiltak ombygg./renovering: Til/påbygg. Kjokken. Sanitærrom. LI Utv. veggkledning. LI Taktekke. Etterisolering: Gulv. Vegger. Tak. Nye vinduer. LI Ny VAinstall. LI Ny el.install. Standard/vedlikehold på eiendom: Tomt: Bebygd. LI Ubebygd iflat. LI Skrå. LI Bratt. Opparbeidet: L4 Ja LI Nei. Inngjerdet: LI Ja 134Nei. Avkjorsel/parkering på egen tomt: Ja LI Nei Bra. LI Dårlig. Asfalt/steinbelagt gårdsplass: nr 4a LI Nei. Samlet vurd. std./vedl.h.: L 2;od. ['Normal. Under normal. LI Mangelfull. LI Restaureringsstd. LI Rivingsstd. Beliggenhet Kjoreadkomst: Ja LI Nei. Lengde fra off/ veg: ca. Regformal: LI Bolig/næring. LI Handel/ktr./service. Stipulert markedsfaktor:. Antatt restle etid: Eiendomsstandard/vedlikeholdsfaktor: km. Regulert område: Verkst./industri. Komm.planstatus: LI LNF LI Bolig. Næring. Iht. retn.linjer: Område: 1 a). LI 1b). El 2). Ej 3). El 4). Ansettelse tomteverdi pkt: r_9( 1). EI 2). [1 3). Forurensning: Forekommende fra støy: LI Ja 3Nei. hva slags: Forekommende fra luft: LI Ja Nei. Hvis ja, hva slags: Ubebygd, reg. tomt tilgjengelig: LI Vann. LI Avlop. LI Strom. Andre forhold: (f.eks. hoyspentlinjer, b gge'deleforbud, fomminner, fredet område, el.1.). Ja I I Nei. Beliggenhets/sonefaktor: Opplysninger/merknader:, Eier feste/leiegrunn: Tilordnet tomteareal: Næringsdel m2 beregnet BRA: del 1: m2 del 2: Boligdel m2 beregnet BRA: m2. Befaringsdato: Tilstede: Besiktigelsesmann: Er det tatt bilder: Bilde 1D: //t.., Bilde ID: Ja I INei I Skjemarev

4 Alstahaug kommune Eiendomstakst takseringsgrunnlag. Målsatte bygningsskisser mål i meter. Retningsorientering angis med ca. Nordpil. Etajeplan skissen kompletteres pa stedet med vinkelhytg. tilbygg. innhuker, o.l. " Evt. målsatt loftsplan. Angjeldende bygning evt. m/målsatt "loft": il Il Grunnlag for loft: Mält hoyde u.k. raft: Malt hoyde u.k. mone: Etasjeplan oppstilles Fra overst til nederst. eks. L1, H2, H 1. ti 1 evt. K 1. Etasjeplan: Pluss og minusarealer: Delareal Sum delarealer etase L 1 Sum bere net bruksareal Y:jemarev

5 Sv Takstgrunnlag sandnessjøen Fra: Grøttheim Protek Sendt: 19. februar :12 Til: 'Arne weiseth' Kopi: Emne: sv: Takstgrunnlag sandnessjøen Hei! TINE meieriet TINE meieriet Takker for tilbakemeldingen, selv om den ikke var som ønsket. utgangspunktet for ny verdivurdering at bygningsmassen er utvidet de senere ar. Jeg forespurte om intern husleie for om mutig a fa et grunnlag for a gjøre en ny verdivurdering. 3eg kjenner selvsagt ikke hvordan deres intern husleier fastsatt, men vil anta at den har en sammenheng med avkastningen i produksjonen. vil det vært et godt grunnlag for a verdisette eiendommen. Hvis sa er tilfelle Det ligger ikke i mitt oppdrag a gjøre ytterligere utredninger i denne saken. 3eg vil na utarbeide ny verdivurdering for deres eiendom ut fra sjablongverdier i kommunens retningslinjer for næringseiendommer, og foresla ny eiendomsskattetakst overfor kommunens sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. mvh øysteingunnar Grøttheim GRØTTHEIM PROTEK, Prestmarkvn. 52, 8800 sandnessjøen. Tlf Fra: Arne weiseth sendt: 19. februar :12 Til: Kopi: Tor Inge Kristensen; Arne Hammari; Emne: Takstgrunnlag sandnessjøen Hei, TINE meieriet vi har forstatt det slik at Alstahaug Kommune skal gjennomføre ny verdivurdering i forhold til eiendomskatt. denne forbindelse ønsker dere opplysninger om størrelsen pa var interne husleie. vi kan vanskelig se at det er relevant for fastsettelse av eiendomsskatten hvilken internleie vi belaster vare anlegg med. øisse er fastsatt ut fra helt andre hensyn og etter en helt annen metodikk. Hvilken sammenheng ser dere mellom var interne husleie og substansverdien? vil ikke andre kriterier være mer sentrale i denne sammenheng? vi vil i den videre prosesselvsagt være behjelpelig med a femskaffe relevante opplysninger i saken, befaring etc slik at det kan foretas en forsvarlig og objektiv taksering hvis det er formålet. vi ber om a fa oversendt det nåværende grunnlaget for eiendomskatten og underliggende utredning for den eksisterende taksten for vart meierianlegg i sandnessjøen. side 1

6 Sv Takstgrunnlag TINE meieriet Sandnessjøen med vennlig hilsen TINE SA Arne weiseth Regnskapssjef Konsern tlf./mobil: **** Bemerk: Denne forsendelse kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis du har mottatt forsendelsen feilaktig, vennligst gi avsender beskjed og tilintetgjør forsendelsen inkl, alle evt. vedlegg uten å kopiereller offentliggjøre innholdet. vennligst merk at TINE SA og avsender fraskriver seg ethvert ansvar for virus, og andre evt. feil ved meldingen, samt for skade eller tap som meldingen måtte medføre.takk for hjelpen. NOTICE: This communication may contain privileged or other confidential information. 1f you have received it in error, please advise the sender by reply and immediately delete the message and any attachments without copying or disclosing the contents. Please note that neithertine SA nor the sender accepts any responsibility for viruses, errors and losses incurred by this communication. side 2

TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT. Trøgstad kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt.

TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT. Trøgstad kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt. 1 TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2013 Trøgstad kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda 30. oktober 2012. 2 OM DETTE DOKUMENTET Dette

Detaljer

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt GRÜNERLØKKA Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt ADRESSE: Sannergata 24, 0557 Oslo Gnr.225, bnr.268, snr.1. BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): 140/127 m 2 TAKSTVERDIER: VT: 1.800.000,- PRISANTYDNING: Gi bud!

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 Side 2 av 16 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: IngOlav Sørensen Olav Sørensen Fridtjof Nansens Vei 49, 8516 NARVIK Tlf: 909 26380 Faks: 769 47269 E-post: olavsor@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Granveien 4, 8590 KJØPSVIK Matrikkelnr

Detaljer

BRYN. Enebolig med næringsdel

BRYN. Enebolig med næringsdel BRYN Enebolig med næringsdel ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 236 Bnr. 216 Kommune: 301 OSLO MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 700 000 LÅNEVERDI: Kr 2 350 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Verdivurdering Hauskvartalet, Oslo Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Oslo kommune 25.11.2014 INNHOLDSFOTEGNELSE SAMMENDAG INNLEDNINGIMANDAT FAKTISKE OPPLYSNINGE VEDIGUNNLAG Premisser

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet!

HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet! HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet! ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Rosenborgata 1 B, 0356 Oslo Gnr.214 Bnr. 308 Snr.1 230/205 m2 TAKSTVERDIER: Teknisk verdi:

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer!

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer! Foredling & Kvalitet Eie eller leie - du bestemmer! Straumeveien 166 - Attraktive kontorlokaler Kontor / Salgslokale like ved Nordåsvannet Foredling & Kvalitet Nabolagsprofil TM Straumeveien 166 5151 Straumsgrend

Detaljer

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Verditakst Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Utført av: Erlend Eide Byggm.Ing.Takstmann Befaringsdato: 27.06.2011 Verditakst

Detaljer

Ruseløkka. 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum

Ruseløkka. 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum Ruseløkka 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum ADRESSE: Observatoriegata 10, 0254 Oslo. BETEGNELE: Gnr. 209, bnr. 248, aksje nr. 103. BTA: 20 m 2 BRA(PRIMÆR ROM): 18 m 2 TAKSTVERDIER: Vt: Kr. 950.000,-/Lt

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 12/4669 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 14/12: SALG AV STRØMSØ SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Kolsås / Bærum Prisantydning 4.470.000.- + omk. Lillehauger 5 1352 Kolsås Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Type bolig Leilighet Bta/Bra/P-rom.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer